E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 224 din 21 mai 1993

privind atribuirea codului fiscal pentru platitorii de impozite si taxe

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 118 din  4 iunie 1993


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Persoanele fizice si juridice, care, prin actul legal de constituire sau prin autorizatii eliberate in acest scop, au dreptul sa produca, sa execute lucrari sau sa presteze servicii, sa importe si sa comercializeze produse sau sa desfasoare alte activitati cu caracter social-filantropic, de natura politica, sindicala, civica, religioasa, platitoare de impozite si taxe la buget, sunt obligate sa completeze si sa depuna declaratia de inregistrare model IMP 1, anexa la prezenta hotarare, in vederea atribuirii codului fiscal si a eliberarii certificatului de inregistrare fiscala.
    Declaratiile de inregistrare se depun la directiile  generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti sau la administratiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, in termen de 5 zile de la eliberarea certificatului de inmatriculare sau a autorizatiei  de functionare.
    Persoanele fizice si juridice care nu au depus declaratia prevazuta in Hotararea Guvernului nr. 349/1992 sunt obligate ca, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, sa depuna declaratia de inregistrare model IMP 1, in vederea atribuirii codului fiscal la organele financiare prevazute mai sus.
    Art. 2
    Institutiile publice ai caror conducatori indeplinesc atributele ordonatorilor de credite, precum si unitatile din subordinea acestora care functioneaza pe principiul mijloacelor extrabugetare  sau cu subventii de la buget si care intocmesc bilant contabil distinct  au obligatia sa completeze si sa depuna declaratia de inregistrare model IMP 2, anexa la prezenta hotarare, la organele fiscale prevazute la art. 1, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari sau in termen de 5 zile de la data infiintarii, in vederea atribuirii codului fiscal.
    Art. 3
    Persoanele juridice care au subunitati trebuie sa depuna pentru acestea declaratia de inregistrare model IMP 1 ori IMP 2, dupa caz, la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti sau la administratiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in functie de sediul subunitatilor.
    La declaratia de inregistrare se va alatura in copie certificatul de inregistrare fiscala a declarantului cu sediul central.
    Art. 4
    Reprezentantele societatilor comerciale sau organizatiilor economice straine, precum si ale  organizatiilor si organismelor internationale care functioneaza pe teritoriul Romaniei se supun prevederilor de la art. 1.
    Art. 5
    Modificarile intervenite in datele declarate initial, inclusiv incetarea activitatii, se comunica organelor fiscale prevazute la art. 1, in mod obligatoriu in termen de 15 zile de la data survenirii acestora.
    Art. 6
    Pe baza declaratiei depuse de platitorii de impozite si taxe, organele fiscale prevazute la art. 1 vor atribui codul fiscal unic si vor elibera certificatul de inregistrare fiscala in termen de 15 zile de la data depunerii declaratiei.
    Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sunt obligate sa transmita organului fiscal, pe raza caruia isi desfasoara activitatea platitorul de impozite si taxe, informatiile referitoare la inregistrarea acestuia.
    Art. 7
    Toate documentele intocmite de platitorii de impozite si taxe  referitoare la importuri, vanzarea produselor, prestarea serviciilor, precum si la plata obligatiilor catre bugetul de stat si catre terti vor avea obligatoriu inscris codul fiscal.
    Societatile bancare, precum si organele fiscale nu vor onora documentele prezentate de platitorii de impozite si taxe daca acestea nu au inscris codul fiscal.
    Art. 8
    Constituie contraventii urmatoarele fapte daca, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni:
    a) nedepunerea in termen a declaratiei de inregistrare, de modificare sau de incetare a activitatii;
    b) depunerea de declaratii de inregistrare fictive, neconforme cu realitatea;
    c) prezentarea si primirea documentelor prevazute la art. 7 care nu au inscris codul fiscal;
    d) inscrierea pe documente a unor coduri fiscale false.
    Abaterile prevazute mai sus se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei.
    Constatarea abaterilor si aplicarea amenzilor se fac de catre organele de specialitate din subordinea Ministerului Finantelor.
    Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968.
    Art. 9
    Prevederile prezentei hotarari se aplica incepand cu data de 1 iunie 1993.
    Pe aceeasi data se abroga Hotararea Guvernului nr. 349/1992 privind inregistrarea fiscala a agentilor economici platitori de impozite si taxe.
    Codurile fiscale atribuite conform Hotararii Guvernului nr. 349/1992 raman valabile.

                   PRIM-MINISTRU
                 NICOLAE VACAROIU

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de stat,
                         ministrul finantelor,
                         Florin Georgescu


    Cod formular: IMP 1

    DECLARATIE DE INREGISTRARE
    pentru platitorii de impozite
  1.    Felul declaratiei:
  1.1.  Declaratie de inregistrare ca platitor                           !....!
  1.2.  Declaratie de modificare a datelor initiale                      !....!
  1.3.  Declaratie de incetare a activitatii                             !....!
  1.4.  Declaratie de fuzionare                                          !....!
  1.5.  Declaratie de inregistrare ca platitor (pentru declaratii cu
        sediul central in strainatate)                                   !....!
  1.6.  Declaratie de identificare a sediului central pentru
        platitorii ce depun declaratii de tip 1.5.                       !....!
  2.    Date de identificare a platitorului:
  2.1.  Cod fiscal ...............
  2.2.  - Denumirea platitorului ..............
        - Adresa:
  2.3.  Judetul .......... cod ...........
  2.4.  Localitatea .................... sector ..........
  2.5.  Codul postal ..................
  2.6.  Str., nr. etc .................
  2.7.  Telefon ........ Telex .......... Fax ............
  2.8.  - Nr. de inmatriculare la Registrul comertului, conform Legii nr.
26/1990 ............
        sau numarul autorizatiei sau hotararii judecatoresti ........
  2.9.  - Codul statistic SIRUES .........
  2.10. - Felul sediului: central ..... filiala .... sucursala .......
reprezentanta .......
  2.11. - Numar sucursale ......... Numar filiale .........
  2.12. - Codul fiscal al declarantului de la sediul central (pentru filiala,
sucursala) ............
  3.    Forma de proprietate: .............
  4.    Forma juridica: ...................
  5.    Ministerul coordonator pentru agentii economici cu capital de stat
        (conform Normelor metodologice privind intocmirea, verificarea si
        centralizarea raportarilor lunare si trimestriale - nomenclator titular
        /departament)
        cod ............ denumire ...............
  6.    Conturi bancare:
 ------------------------------------------------------------------------------
        Banca                                  Contul
-------------------------------------------------------------------------------
  7.    Cifra de afaceri (vanzari):
  7.1.  Cifra de afaceri (mii lei) .............
  8.    Doriti sa optati pentru plata TVA? .............
  9.    Data incetarii activitatii: ziua .... luna ....... anul .....
 10.    Codul fiscal al unitatii rezultate in urma fuzionarii: ...........
-------------------------------------------------------------------------------

    DECLAR CA CELE MENTIONATE MAI SUS SUNT ADEVARATE SI CORECTE
    Numele persoanei care face declaratia ...............
    Titlul persoanei care face declaratia .................
    Semnatura ................. Stampila
    Data ........                                          TALON 1
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
    SE COMPLETEAZA DE PERSONALUL ORGANULUI FISCAL
    - Cod organ fiscal: ...............
    - Numarul de inregistrare: ............
    - Data inregistrarii: ziua ..... luna ........ anul ........
    - Numele si prenumele persoanei care a verificat: ...............
                                                          TALON 2
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
   SE DETASEAZA SI SE DA PERSOANEI CARE FACE DECLARATIA
   - Platitorul .....................
     a depus declaratia de inregistrare pentru platitorii de impozite la.......
   - Numarul de inregistrare: .......................
   - Data inregistrarii: ziua ...... luna ........ anul ...................
                                                          TALON 3
-------------------------------------------------------------------------------

    INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE A DECLARATIEI DE INREGISTRARE
    Formularul se completeaza la masina de scris sau la echipamente similare.
    Capitolul 1 - Felul declaratiei
    Se marcheaza cu X unul din punctele 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., dupa caz.
    O declaratie tip 1.2. se completeaza cand se modifica una dintre datele din capitolele 2 - 8  inclusiv.
    Orice declarant cu sediul central in afara granitelor tarii este obligat sa completeze o declaratie de tip 1.6., numai capitolul 2 prin care declara date de identificare a sediului central si o declaratie de tip 1.5., prin care isi declara datele proprii de identificare. In cazul declaratiei de tip 1.6., la rubrica 2.3. se completeaza tara de domiciliu a declarantului de la sediul central. In cazul fuzionarii, platitorul care inceteaza sa existe completeaza o declaratie de tip 1.4.
    Pentru cazul incetarii activitatii, dupa completarea datelor de identificare cuprinse in capitolul 2 se trece direct la capitolul 9.
    Capitolul 2 - Date de identificare a platitorului
    2.1.  Se completeaza obligatoriu Cod fiscal pentru declaratiile de tip 1.2., 1.3., 1.4.
    Se completeaza obligatoriu de catre toti declarantii, persoane juridice sau fizice, punctele 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. si 2.8.
    2.7.  Se completeaza daca exista telefon, telex sau fax
    2.8.  Se completeaza obligatoriu de toti platitorii inscrisi la Registrul comertului.
    2.11. Se completeaza numai de agentii economici care au sucursale si filiale.
    La 2.10. se marcheaza cu X felul sediului declarantului.
    2.12. Se completeaza numai daca declarantul este o sucursala sau o filiala a unui agent economic.
    Capitolul 3 - Forma de proprietate
    Se alege forma de proprietate corespunzatoare situatiei si se completeaza codul in declaratie:
    a) proprietate integral de stat:
    regii autonome 11, societati comerciale 12, alte unitati economice 13
    b) proprietate mixta (de stat si privata):
    - de stat autohton si strain 21
    - de stat si privat autohton si strain 22
    - de stat si privat autohton 23
    - de stat si privat strain 24
    c) proprietate privata:
    - cu capital privat autohton 31
    - cu capital privat autohton si strain 32
    - cu capital privat strain 33
    - asociatii agricole 34
    - persoane fizice inmatriculate la Registrul comertului 35
    - alte persoane fizice care exercita activitati impozabile 36
    d) proprietate cooperatista
    - cooperative agricole 41
    - cooperative mestesugaresti 42
    - cooperative de consum 43
    - cooperative de credit 44
    - alte unitati cooperatiste 45
    e) proprietate obsteasca:
    - societati comerciale apartinand organizatiilor si institutiilor politice si obstesti 56
    - agenti economici neorganizati in societati comerciale, apartinand organizatiilor si institutiilor politice si obstesti 57.
    Capitolul 4 - Forma juridica:
    - societati comerciale cu raspundere limitata S.R.L.
    - societati comerciale pe actiuni S.A.
    - societati comerciale in nume colectiv S.N.C.
    - societati comerciale in comandita simpla S.C.S.
    - Societati comerciale in comandita pe actiuni S.C.A.
    - regii autonome R.A.
    - organizatii cooperatiste  - mestesugaresti O.C.1
                                - consum O.C.2
                                - credit O.C.3
    - locatie de gestiune LOC
    - concesiune CON
    - inchiriere INC
    - asociatii familiale ASF
    - persoane fizice autorizate sa desfasoare o activitate independenta PFA.
    Capitolul 5 - Ministerul coordonator
    Se completeaza numai de agentii economici cu capital de stat.
    Capitolul 6 - Conturi bancare
    Se completeaza numai de agentii care au conturi deschise la banci.
    Capitolul 7 - Cifra de afaceri
    7.1.  Se completeaza obligatoriu cifra de afaceri estimata pe 12 luni. Platitorii de impozite si taxe care au filiale si sucursale vor completa cifra de afaceri totala tinand cont si de activitatea subunitatilor, iar subunitatile, numai propria cifra de afaceri. Cifra de afaceri se completeaza in mii lei.
    Capitolul 8
    Se completeaza cu D sau N numai de agentii economici cu cifra de afaceri de pana la 10 milioane lei anual. In cazul in care raspunsul este afirmativ, se va completa formularul tip cerere de inregistrare ca platitor de taxa pe valoarea adaugata prin optiune.
    Capitolul 9
    Se completeaza in cazul incetarii activitatii.

        TALON 2
    Cod organ fiscal: este codul local al unitatii fiscale unde este arondat agentul economic.
    Numarul de inregistrare: este numarul de inregistrare a declaratiei, unic la nivel de an in cadrul unei unitati fiscale.

--------------------
 Cod formular: IMP 2
--------------------

         DECLARATIE DE INREGISTRARE
pentru institutiile publice
  1.    Felul declaratiei:
  1.1.  Declaratie de inregistrare ca platitor                          ......
  1.2.  Declaratie de modificare a datelor initiale                     ......
  1.3.  Declaratie de fuzionare                                         ......
  1.4.  Declaratie de incetare a activitatii                            ......

  2.    Date de identificare a institutiei:
  2.1.  Cod fiscal ..........
  2.2.  - Denumirea institutiei publice .............
        - Adresa:
  2.3.  Judetul ............
  2.4.  Localitatea ..........
  2.5.  Codul postal ...........
  2.6.  Str., nr. etc ............
  2.7.  Telefon ......... Telex ........ Fax ........
  2.8.  Actul normativ de infiintare .............
  2.9.  Codul statistic SIRUES .............
    2.10. Felul ordonatorului de credite:    principal .......
                                             secundar ........
                                             tertiar .........
  3.    Sectorul de activitate ( se marcheaza cu X unul din sectoare):
  3.1.  Invatamant                                                  ........
  3.2.  Sanatate                                                    ........
  3.3.  Cultura si arta                                             ........
  3.4.  Asistenta sociala                                           ........
  3.5.  Gospodarie comunala si locuinte                             ........
  3.6.  Aparare                                                     ........
  3.7.  Ordine publica                                              ........
  3.8.  Autoritati publice                                          ........
  3.9.  Transporturi si comunicatii                                 ........
  3.10. Alte activitati                                             ........
  4.    Sistemul de finantare (se marcheaza cu X unul din sisteme):
  4.1.  Integral din bugetul de stat sau bugetele locale, dupa caz,
        in functie de subordonarea  acestora                        .........
  4.2.  Integral de la bugetul de stat sau bugetele locale care
        gestioneaza si mijloace extrabugetare                       .........
  4.3.  Din venituri extrabugetare si, in completare,
        subventii  de la buget                                      .........
  4.4.  Integral din venituri extrabugetare                         .........
  4.5.  Din fonduri cu destinatie speciala stabilite prin lege a se
        finanta din aceste venituri                                 .........
  5.    Organul tutelar:
        (ordonator principal sau secundar de credite, dupa caz)
  5.1.  Minister sau institutie centrala cod ....... denumire ...............
                                                    (din clasificatia bugetara)
  5.2.  Consiliul judetean         cod ............... denumire .............
  5.3.  Consiliul local            cod ............... denumire .............
  6.    Data incetarii activitatii: ziua ..... luna ....... anul ........
  7.    Codul fiscal al unitatii rezultate in urma fuzionarii: ............
------------------------------------------------------------------------------

     DECLAR CA CELE MENTIONATE MAI SUS SUNT CORECTE SI CORESPUND REALITATII

    Ordonator de credite ...................................................
    Titlul persoanei care face declaratia ..................................
    Semnatura ................. Stampila
    Data ......................

          TALON 1
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
    SE COMPLETEAZA DE PERSONALUL ORGANULUI FISCAL
    - Cod organ fiscal: ............
    - Numarul de inregistrare: .......
    - Data inregistrarii:  ziua ....... luna ......... anul .......
    - Numele si prenumele persoanei care a verificat: .................

           TALON 2
...............................................................................

    SE DETASEAZA SI SE DA PERSOANEI CARE FACE DECLARATIA
    - Platitorul ....................
    a depus declaratia de inregistrare pentru platitorii de impozite la .....
    - Numarul de inregistrare: .................
    - Data inregistrarii: ziua ..... luna ....... anul ........


           TALON 3
-------------------------------------------------------------------------------

    INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE A DECLARATIEI DE INREGISTRARE
    Formularul se completeaza la masina de scris sau la echipamente similare.

    CAP. 1
    Felul declaratiei

    Se marcheaza cu X unul din punctele 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., dupa caz. O declaratie de tip 1.2. se completeaza cand se modifica una dintre datele din capitolele 2 - 5 inclusiv. Pentru cazul incetarii activitatii, se completeaza declaratia 1.4.,  capitolele 2 si 6.
    In cazul fuzionarii, institutia care inceteaza de a exista completeaza o declaratie de tip 1.4.

    CAP. 2
    Date de identificare a platitorului

    2.1. Se completeaza obligatoriu Cod fiscal pentru declaratiile de tip 1.2., 1.3., 1.4.
    Se completeaza obligatoriu de catre toti declarantii punctele 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., si 2.8.
    2.7. Se completeaza daca exista telefon, telex  sau fax.

    CAP. 3
    Sectorul de activitate

    Se marcheaza cu X unul dintre sectoarele de activitate.

    CAP. 4
    Sistemul de finantare

    Se marcheaza cu X unul dintre sisteme.

    CAP. 5
    Organul tutelar

    5.2.  Se completeaza cod judet.
    5.3.  Se completeaza codul consiliilor locale atribuit pe plan local de Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat, de la 001 la 999.

    CAP. 7
    se completeaza numai in cazul unei declaratii de tip 1.4.

             TALON 2
    Cod organ fiscal: este codul local al unitatii fiscale unde este arondata institutia publica.
    Numarul de inregistrare: este numarul de inregistrare a declaratiei, unic la nivel de an in cadrul unei unitati fiscale.

                                            


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 224/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 224 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu