E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 224 din 21 mai 1993

privind atribuirea codului fiscal pentru platitorii de impozite si taxe

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 118 din  4 iunie 1993


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Persoanele fizice si juridice, care, prin actul legal de constituire sau prin autorizatii eliberate in acest scop, au dreptul sa produca, sa execute lucrari sau sa presteze servicii, sa importe si sa comercializeze produse sau sa desfasoare alte activitati cu caracter social-filantropic, de natura politica, sindicala, civica, religioasa, platitoare de impozite si taxe la buget, sunt obligate sa completeze si sa depuna declaratia de inregistrare model IMP 1, anexa la prezenta hotarare, in vederea atribuirii codului fiscal si a eliberarii certificatului de inregistrare fiscala.
    Declaratiile de inregistrare se depun la directiile  generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti sau la administratiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, in termen de 5 zile de la eliberarea certificatului de inmatriculare sau a autorizatiei  de functionare.
    Persoanele fizice si juridice care nu au depus declaratia prevazuta in Hotararea Guvernului nr. 349/1992 sunt obligate ca, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, sa depuna declaratia de inregistrare model IMP 1, in vederea atribuirii codului fiscal la organele financiare prevazute mai sus.
    Art. 2
    Institutiile publice ai caror conducatori indeplinesc atributele ordonatorilor de credite, precum si unitatile din subordinea acestora care functioneaza pe principiul mijloacelor extrabugetare  sau cu subventii de la buget si care intocmesc bilant contabil distinct  au obligatia sa completeze si sa depuna declaratia de inregistrare model IMP 2, anexa la prezenta hotarare, la organele fiscale prevazute la art. 1, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari sau in termen de 5 zile de la data infiintarii, in vederea atribuirii codului fiscal.
    Art. 3
    Persoanele juridice care au subunitati trebuie sa depuna pentru acestea declaratia de inregistrare model IMP 1 ori IMP 2, dupa caz, la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti sau la administratiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in functie de sediul subunitatilor.
    La declaratia de inregistrare se va alatura in copie certificatul de inregistrare fiscala a declarantului cu sediul central.
    Art. 4
    Reprezentantele societatilor comerciale sau organizatiilor economice straine, precum si ale  organizatiilor si organismelor internationale care functioneaza pe teritoriul Romaniei se supun prevederilor de la art. 1.
    Art. 5
    Modificarile intervenite in datele declarate initial, inclusiv incetarea activitatii, se comunica organelor fiscale prevazute la art. 1, in mod obligatoriu in termen de 15 zile de la data survenirii acestora.
    Art. 6
    Pe baza declaratiei depuse de platitorii de impozite si taxe, organele fiscale prevazute la art. 1 vor atribui codul fiscal unic si vor elibera certificatul de inregistrare fiscala in termen de 15 zile de la data depunerii declaratiei.
    Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sunt obligate sa transmita organului fiscal, pe raza caruia isi desfasoara activitatea platitorul de impozite si taxe, informatiile referitoare la inregistrarea acestuia.
    Art. 7
    Toate documentele intocmite de platitorii de impozite si taxe  referitoare la importuri, vanzarea produselor, prestarea serviciilor, precum si la plata obligatiilor catre bugetul de stat si catre terti vor avea obligatoriu inscris codul fiscal.
    Societatile bancare, precum si organele fiscale nu vor onora documentele prezentate de platitorii de impozite si taxe daca acestea nu au inscris codul fiscal.
    Art. 8
    Constituie contraventii urmatoarele fapte daca, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni:
    a) nedepunerea in termen a declaratiei de inregistrare, de modificare sau de incetare a activitatii;
    b) depunerea de declaratii de inregistrare fictive, neconforme cu realitatea;
    c) prezentarea si primirea documentelor prevazute la art. 7 care nu au inscris codul fiscal;
    d) inscrierea pe documente a unor coduri fiscale false.
    Abaterile prevazute mai sus se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei.
    Constatarea abaterilor si aplicarea amenzilor se fac de catre organele de specialitate din subordinea Ministerului Finantelor.
    Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968.
    Art. 9
    Prevederile prezentei hotarari se aplica incepand cu data de 1 iunie 1993.
    Pe aceeasi data se abroga Hotararea Guvernului nr. 349/1992 privind inregistrarea fiscala a agentilor economici platitori de impozite si taxe.
    Codurile fiscale atribuite conform Hotararii Guvernului nr. 349/1992 raman valabile.

                   PRIM-MINISTRU
                 NICOLAE VACAROIU

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de stat,
                         ministrul finantelor,
                         Florin Georgescu


    Cod formular: IMP 1

    DECLARATIE DE INREGISTRARE
    pentru platitorii de impozite
  1.    Felul declaratiei:
  1.1.  Declaratie de inregistrare ca platitor                           !....!
  1.2.  Declaratie de modificare a datelor initiale                      !....!
  1.3.  Declaratie de incetare a activitatii                             !....!
  1.4.  Declaratie de fuzionare                                          !....!
  1.5.  Declaratie de inregistrare ca platitor (pentru declaratii cu
        sediul central in strainatate)                                   !....!
  1.6.  Declaratie de identificare a sediului central pentru
        platitorii ce depun declaratii de tip 1.5.                       !....!
  2.    Date de identificare a platitorului:
  2.1.  Cod fiscal ...............
  2.2.  - Denumirea platitorului ..............
        - Adresa:
  2.3.  Judetul .......... cod ...........
  2.4.  Localitatea .................... sector ..........
  2.5.  Codul postal ..................
  2.6.  Str., nr. etc .................
  2.7.  Telefon ........ Telex .......... Fax ............
  2.8.  - Nr. de inmatriculare la Registrul comertului, conform Legii nr.
26/1990 ............
        sau numarul autorizatiei sau hotararii judecatoresti ........
  2.9.  - Codul statistic SIRUES .........
  2.10. - Felul sediului: central ..... filiala .... sucursala .......
reprezentanta .......
  2.11. - Numar sucursale ......... Numar filiale .........
  2.12. - Codul fiscal al declarantului de la sediul central (pentru filiala,
sucursala) ............
  3.    Forma de proprietate: .............
  4.    Forma juridica: ...................
  5.    Ministerul coordonator pentru agentii economici cu capital de stat
        (conform Normelor metodologice privind intocmirea, verificarea si
        centralizarea raportarilor lunare si trimestriale - nomenclator titular
        /departament)
        cod ............ denumire ...............
  6.    Conturi bancare:
 ------------------------------------------------------------------------------
        Banca                                  Contul
-------------------------------------------------------------------------------
  7.    Cifra de afaceri (vanzari):
  7.1.  Cifra de afaceri (mii lei) .............
  8.    Doriti sa optati pentru plata TVA? .............
  9.    Data incetarii activitatii: ziua .... luna ....... anul .....
 10.    Codul fiscal al unitatii rezultate in urma fuzionarii: ...........
-------------------------------------------------------------------------------

    DECLAR CA CELE MENTIONATE MAI SUS SUNT ADEVARATE SI CORECTE
    Numele persoanei care face declaratia ...............
    Titlul persoanei care face declaratia .................
    Semnatura ................. Stampila
    Data ........                                          TALON 1
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
    SE COMPLETEAZA DE PERSONALUL ORGANULUI FISCAL
    - Cod organ fiscal: ...............
    - Numarul de inregistrare: ............
    - Data inregistrarii: ziua ..... luna ........ anul ........
    - Numele si prenumele persoanei care a verificat: ...............
                                                          TALON 2
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
   SE DETASEAZA SI SE DA PERSOANEI CARE FACE DECLARATIA
   - Platitorul .....................
     a depus declaratia de inregistrare pentru platitorii de impozite la.......
   - Numarul de inregistrare: .......................
   - Data inregistrarii: ziua ...... luna ........ anul ...................
                                                          TALON 3
-------------------------------------------------------------------------------

    INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE A DECLARATIEI DE INREGISTRARE
    Formularul se completeaza la masina de scris sau la echipamente similare.
    Capitolul 1 - Felul declaratiei
    Se marcheaza cu X unul din punctele 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., dupa caz.
    O declaratie tip 1.2. se completeaza cand se modifica una dintre datele din capitolele 2 - 8  inclusiv.
    Orice declarant cu sediul central in afara granitelor tarii este obligat sa completeze o declaratie de tip 1.6., numai capitolul 2 prin care declara date de identificare a sediului central si o declaratie de tip 1.5., prin care isi declara datele proprii de identificare. In cazul declaratiei de tip 1.6., la rubrica 2.3. se completeaza tara de domiciliu a declarantului de la sediul central. In cazul fuzionarii, platitorul care inceteaza sa existe completeaza o declaratie de tip 1.4.
    Pentru cazul incetarii activitatii, dupa completarea datelor de identificare cuprinse in capitolul 2 se trece direct la capitolul 9.
    Capitolul 2 - Date de identificare a platitorului
    2.1.  Se completeaza obligatoriu Cod fiscal pentru declaratiile de tip 1.2., 1.3., 1.4.
    Se completeaza obligatoriu de catre toti declarantii, persoane juridice sau fizice, punctele 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. si 2.8.
    2.7.  Se completeaza daca exista telefon, telex sau fax
    2.8.  Se completeaza obligatoriu de toti platitorii inscrisi la Registrul comertului.
    2.11. Se completeaza numai de agentii economici care au sucursale si filiale.
    La 2.10. se marcheaza cu X felul sediului declarantului.
    2.12. Se completeaza numai daca declarantul este o sucursala sau o filiala a unui agent economic.
    Capitolul 3 - Forma de proprietate
    Se alege forma de proprietate corespunzatoare situatiei si se completeaza codul in declaratie:
    a) proprietate integral de stat:
    regii autonome 11, societati comerciale 12, alte unitati economice 13
    b) proprietate mixta (de stat si privata):
    - de stat autohton si strain 21
    - de stat si privat autohton si strain 22
    - de stat si privat autohton 23
    - de stat si privat strain 24
    c) proprietate privata:
    - cu capital privat autohton 31
    - cu capital privat autohton si strain 32
    - cu capital privat strain 33
    - asociatii agricole 34
    - persoane fizice inmatriculate la Registrul comertului 35
    - alte persoane fizice care exercita activitati impozabile 36
    d) proprietate cooperatista
    - cooperative agricole 41
    - cooperative mestesugaresti 42
    - cooperative de consum 43
    - cooperative de credit 44
    - alte unitati cooperatiste 45
    e) proprietate obsteasca:
    - societati comerciale apartinand organizatiilor si institutiilor politice si obstesti 56
    - agenti economici neorganizati in societati comerciale, apartinand organizatiilor si institutiilor politice si obstesti 57.
    Capitolul 4 - Forma juridica:
    - societati comerciale cu raspundere limitata S.R.L.
    - societati comerciale pe actiuni S.A.
    - societati comerciale in nume colectiv S.N.C.
    - societati comerciale in comandita simpla S.C.S.
    - Societati comerciale in comandita pe actiuni S.C.A.
    - regii autonome R.A.
    - organizatii cooperatiste  - mestesugaresti O.C.1
                                - consum O.C.2
                                - credit O.C.3
    - locatie de gestiune LOC
    - concesiune CON
    - inchiriere INC
    - asociatii familiale ASF
    - persoane fizice autorizate sa desfasoare o activitate independenta PFA.
    Capitolul 5 - Ministerul coordonator
    Se completeaza numai de agentii economici cu capital de stat.
    Capitolul 6 - Conturi bancare
    Se completeaza numai de agentii care au conturi deschise la banci.
    Capitolul 7 - Cifra de afaceri
    7.1.  Se completeaza obligatoriu cifra de afaceri estimata pe 12 luni. Platitorii de impozite si taxe care au filiale si sucursale vor completa cifra de afaceri totala tinand cont si de activitatea subunitatilor, iar subunitatile, numai propria cifra de afaceri. Cifra de afaceri se completeaza in mii lei.
    Capitolul 8
    Se completeaza cu D sau N numai de agentii economici cu cifra de afaceri de pana la 10 milioane lei anual. In cazul in care raspunsul este afirmativ, se va completa formularul tip cerere de inregistrare ca platitor de taxa pe valoarea adaugata prin optiune.
    Capitolul 9
    Se completeaza in cazul incetarii activitatii.

        TALON 2
    Cod organ fiscal: este codul local al unitatii fiscale unde este arondat agentul economic.
    Numarul de inregistrare: este numarul de inregistrare a declaratiei, unic la nivel de an in cadrul unei unitati fiscale.

--------------------
 Cod formular: IMP 2
--------------------

         DECLARATIE DE INREGISTRARE
pentru institutiile publice
  1.    Felul declaratiei:
  1.1.  Declaratie de inregistrare ca platitor                          ......
  1.2.  Declaratie de modificare a datelor initiale                     ......
  1.3.  Declaratie de fuzionare                                         ......
  1.4.  Declaratie de incetare a activitatii                            ......

  2.    Date de identificare a institutiei:
  2.1.  Cod fiscal ..........
  2.2.  - Denumirea institutiei publice .............
        - Adresa:
  2.3.  Judetul ............
  2.4.  Localitatea ..........
  2.5.  Codul postal ...........
  2.6.  Str., nr. etc ............
  2.7.  Telefon ......... Telex ........ Fax ........
  2.8.  Actul normativ de infiintare .............
  2.9.  Codul statistic SIRUES .............
    2.10. Felul ordonatorului de credite:    principal .......
                                             secundar ........
                                             tertiar .........
  3.    Sectorul de activitate ( se marcheaza cu X unul din sectoare):
  3.1.  Invatamant                                                  ........
  3.2.  Sanatate                                                    ........
  3.3.  Cultura si arta                                             ........
  3.4.  Asistenta sociala                                           ........
  3.5.  Gospodarie comunala si locuinte                             ........
  3.6.  Aparare                                                     ........
  3.7.  Ordine publica                                              ........
  3.8.  Autoritati publice                                          ........
  3.9.  Transporturi si comunicatii                                 ........
  3.10. Alte activitati                                             ........
  4.    Sistemul de finantare (se marcheaza cu X unul din sisteme):
  4.1.  Integral din bugetul de stat sau bugetele locale, dupa caz,
        in functie de subordonarea  acestora                        .........
  4.2.  Integral de la bugetul de stat sau bugetele locale care
        gestioneaza si mijloace extrabugetare                       .........
  4.3.  Din venituri extrabugetare si, in completare,
        subventii  de la buget                                      .........
  4.4.  Integral din venituri extrabugetare                         .........
  4.5.  Din fonduri cu destinatie speciala stabilite prin lege a se
        finanta din aceste venituri                                 .........
  5.    Organul tutelar:
        (ordonator principal sau secundar de credite, dupa caz)
  5.1.  Minister sau institutie centrala cod ....... denumire ...............
                                                    (din clasificatia bugetara)
  5.2.  Consiliul judetean         cod ............... denumire .............
  5.3.  Consiliul local            cod ............... denumire .............
  6.    Data incetarii activitatii: ziua ..... luna ....... anul ........
  7.    Codul fiscal al unitatii rezultate in urma fuzionarii: ............
------------------------------------------------------------------------------

     DECLAR CA CELE MENTIONATE MAI SUS SUNT CORECTE SI CORESPUND REALITATII

    Ordonator de credite ...................................................
    Titlul persoanei care face declaratia ..................................
    Semnatura ................. Stampila
    Data ......................

          TALON 1
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
    SE COMPLETEAZA DE PERSONALUL ORGANULUI FISCAL
    - Cod organ fiscal: ............
    - Numarul de inregistrare: .......
    - Data inregistrarii:  ziua ....... luna ......... anul .......
    - Numele si prenumele persoanei care a verificat: .................

           TALON 2
...............................................................................

    SE DETASEAZA SI SE DA PERSOANEI CARE FACE DECLARATIA
    - Platitorul ....................
    a depus declaratia de inregistrare pentru platitorii de impozite la .....
    - Numarul de inregistrare: .................
    - Data inregistrarii: ziua ..... luna ....... anul ........


           TALON 3
-------------------------------------------------------------------------------

    INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE A DECLARATIEI DE INREGISTRARE
    Formularul se completeaza la masina de scris sau la echipamente similare.

    CAP. 1
    Felul declaratiei

    Se marcheaza cu X unul din punctele 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., dupa caz. O declaratie de tip 1.2. se completeaza cand se modifica una dintre datele din capitolele 2 - 5 inclusiv. Pentru cazul incetarii activitatii, se completeaza declaratia 1.4.,  capitolele 2 si 6.
    In cazul fuzionarii, institutia care inceteaza de a exista completeaza o declaratie de tip 1.4.

    CAP. 2
    Date de identificare a platitorului

    2.1. Se completeaza obligatoriu Cod fiscal pentru declaratiile de tip 1.2., 1.3., 1.4.
    Se completeaza obligatoriu de catre toti declarantii punctele 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., si 2.8.
    2.7. Se completeaza daca exista telefon, telex  sau fax.

    CAP. 3
    Sectorul de activitate

    Se marcheaza cu X unul dintre sectoarele de activitate.

    CAP. 4
    Sistemul de finantare

    Se marcheaza cu X unul dintre sisteme.

    CAP. 5
    Organul tutelar

    5.2.  Se completeaza cod judet.
    5.3.  Se completeaza codul consiliilor locale atribuit pe plan local de Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat, de la 001 la 999.

    CAP. 7
    se completeaza numai in cazul unei declaratii de tip 1.4.

             TALON 2
    Cod organ fiscal: este codul local al unitatii fiscale unde este arondata institutia publica.
    Numarul de inregistrare: este numarul de inregistrare a declaratiei, unic la nivel de an in cadrul unei unitati fiscale.

                                            


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 224/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 224 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu