E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 676 din 21 noiembrie 2001

privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul telecomunicatiilor

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 800 din 14 decembrie 2001


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Obiect

    Art. 1
    (1) Prezenta lege asigura conditiile specifice de garantare a dreptului la protectia vietii private in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal in sectorul telecomunicatiilor.
    (2) Prevederile prezentei legi se aplica operatorilor retelelor publice de telecomunicatii si furnizorilor de servicii de telecomunicatii destinate publicului care, in indeplinirea atributiilor lor, trateaza date cu caracter personal.
    (3) Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile legale referitoare la protectia persoanelor in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal si la libera circulatie a acestor date.
    (4) Prezenta lege nu se aplica prelucrarilor de date cu caracter personal efectuate:
    a) in cadrul activitatilor in domeniul apararii nationale si sigurantei nationale, desfasurate in limitele si cu restrictiile stabilite de lege;
    b) in cadrul activitatilor de prevenire, cercetare si reprimare a infractiunilor si de mentinere a ordinii publice, precum si in cadrul altor activitati in domeniul dreptului penal, desfasurate in limitele si cu restrictiile stabilite de lege.

    Definitii

    Art. 2
    In intelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:
    1. serviciu de telecomunicatii - serviciu a carui furnizare consta, integral sau partial, in transmiterea si directionarea de semnale in retelele de telecomunicatii, cu exceptia radiodifuziunii si a televiziunii;
    2. serviciu de telecomunicatii destinat publicului - orice serviciu de telecomunicatii, cu exceptia celor necesare exclusiv furnizorului sau unui grup inchis de utilizatori;
    3. furnizor de servicii de telecomunicatii destinate publicului - persoana juridica ce presteaza un serviciu de telecomunicatii destinat publicului;
    4. retea publica de telecomunicatii - sisteme de transmisie si, unde sunt aplicabile, echipamente de comutatie si alte resurse ce permit transmiterea de semnale intre puncte terminale definite, prin fir, radio, prin mijloace optime sau electromagnetice, care sunt utilizate integral sau partial pentru furnizarea de servicii de telecomunicatii destinate publicului;
    5. operator al retelei publice de telecomunicatii - persoana juridica autorizata sa instaleze sau sa opereze o retea publica de telecomunicatii, in scopul oferirii de servicii de telecomunicatii destinate publicului;
    6. abonat - orice persoana fizica sau juridica care a incheiat un contract cu furnizorul de servicii de telecomunicatii destinate publicului in vederea furnizarii de astfel de servicii;
    7. utilizator - orice persoana fizica beneficiara a unui serviciu de telecomunicatii destinat publicului, in scopuri private sau profesionale, fara a fi in mod necesar abonat al acestui serviciu;
    8. date cu caracter personal - orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un numar de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
    9. prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automate sau neautomate, precum colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;
    10. autoritatea de reglementare - autoritatea prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996;
    11. autoritatea de supraveghere - autoritatea care monitorizeaza si controleaza sub aspectul legalitatii tratamentele datelor cu caracter personal ce cad sub incidenta dispozitiilor legale care reglementeaza protectia persoanelor cu privire la tratamentul datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
    12. registrele abonatilor - bazele de date, in forma scrisa sau electronica, publice ori accesibile publicului printr-un serviciu de consultare sau utilizate de terti in scopuri comerciale, care contin date cu caracter personal ale abonatilor;
    13. factura detaliata - suma informatiilor referitoare la liniile apelate sau la liniile care apeleaza ori informatii referitoare la data si durata fiecarui apel.

    Masuri de securitate

    Art. 3
    (1) Furnizorul unui serviciu de telecomunicatii destinat publicului si operatorul retelei publice de telecomunicatii prin care se furnizeaza serviciul respectiv trebuie sa ia toate masurile tehnice si de organizare adecvate garantarii securitatii serviciului si a retelei.
    (2) Masurile adoptate trebuie sa garanteze un nivel de securitate proportional riscului, corespunzator stadiului dezvoltarii tehnologice si costurilor implementarii acestor masuri.
    (3) Cerintele minime de securitate adoptate ca masura preventiva vor fi stabilite de autoritatea de reglementare in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (4) Cerintele stabilite potrivit alin. (3) vor fi revizuite de autoritatea de reglementare, in concordanta cu stadiul dezvoltarii tehnice si cu experienta in domeniu, in termen de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si ulterior la intervale care nu pot fi mai mari de 2 ani.
    (5) Furnizorul unui serviciu de telecomunicatii destinat publicului este obligat sa informeze abonatii in situatia in care ia cunostinta despre aparitia unui risc special de incalcare a securitatii retelei. Informarea va face referire si la posibilele remedii, precum si la costurile de aplicare a acestora.
    (6) Informatiile prevazute la alin. (5) se inainteaza si autoritatii publice competente in domeniul protectiei persoanelor in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal.

    Confidentialitatea comunicatiilor

    Art. 4
    (1) Confidentialitatea comunicatiilor efectuate prin intermediul unei retele publice de telecomunicatii sau prin recurgerea la un serviciu de telecomunicatii destinat publicului este garantata.
    (2) Ascultarea, inregistrarea, stocarea sau orice alta forma de interceptare ori de supraveghere a comunicatiilor este interzisa, cu exceptia cazurilor urmatoare:
    a) se realizeaza de utilizatorii care participa la comunicatia respectiva;
    b) utilizatorii care participa la comunicatia respectiva si-au dat acordul scris prealabil;
    c) se realizeaza in exercitarea prerogativelor de autoritate publica, in conditiile legii.
    (3) Un utilizator sau, respectiv, un abonat are obligatia de a-l informa pe celalalt utilizator sau, respectiv, abonat atunci cand in cursul convorbirii se utilizeaza echipament care permite ca aceasta convorbire sa fie ascultata, inregistrata sau stocata de catre alte persoane.
    Art. 5
    Serviciile de telecomunicatii si indeosebi serviciile telefonice aflate in curs de dezvoltare vor fi oferite cu respectarea vietii private a utilizatorilor, a secretului corespondentei si a libertatii de comunicare.
    Art. 6
    Orice imixtiune a autoritatilor publice in continutul unei comunicari, inclusiv utilizarea unor mijloace de interceptare sau de supraveghere a comunicarilor, sunt interzise, exceptand cazurile in care asemenea ingerinte sunt prevazute de lege si constituie o masura necesara intr-o societate democratica pentru:
    a) protectia securitatii statului, a sigurantei publice, a intereselor monetare ale statului sau a combaterii infractiunilor;
    b) protectia persoanei in cauza, la cererea acesteia, ori a drepturilor si libertatilor altor persoane.
    Art. 7
    In caz de ingerinta a autoritatilor publice in continutul unei comunicari legea de autorizare trebuie sa prevada:
    a) modul de exercitare de catre persoana in cauza a drepturilor de acces si de rectificare;
    b) conditiile in care autoritatile publice competente vor fi in drept sa refuze sa dea informatii persoanei in cauza;
    c) modalitatile de conservare sau de distrugere a acestor date.
    Art. 8
    (1) Operatorii retelelor publice de telecomunicatii sau de telefonie ori furnizorii de servicii de telecomunicatii destinate publicului nu pot comunica datele obtinute cu prilejul imixtiunii in continutul unei comunicari decat persoanei desemnate in autorizatia eliberata potrivit legii sa obtina asemenea date.
    (2) Autorizarea operatorilor retelelor publice de telecomunicatii de a interveni in continutul unei comunicari, inclusiv prin mijloace de interpretare sau de supraveghere a convorbirilor telefonice, precum si utilizarea mijloacelor tehnice pentru localizarea originii apelurilor abuzive vor fi realizate numai cu asigurarea conditiilor si garantiilor constitutionale de exercitare a drepturilor si libertatilor fundamentale recunoscute prin lege.

    Datele referitoare la trafic si la facturare

    Art. 9
    (1) Datele referitoare la trafic, care privesc abonatii si utilizatorii, prelucrate in vederea stabilirii convorbirilor efectuate si stocate de catre furnizorul unui serviciu de telecomunicatii destinat publicului sau de catre operatorul unei retele publice de telecomunicatii destinate publicului, trebuie sa fie sterse sau facute anonime la terminarea comunicatiei, fara a se incalca prevederile alin. (2) - (4).
    (2) Prelucrarea datelor continand: numarul sau identificarea postului abonatului, adresa abonatului si tipul postului, numarul total de unitati ce trebuie facturate pentru perioada de contorizare, numarul abonatului apelat, tipul, momentul inceperii si durata apelurilor efectuate sau volumul de date transmis, data apelului ori a serviciului, alte informatii referitoare la plati, precum plata in avans, plati pentru instalari, deconectari si restante, efectuata in scopul intocmirii facturilor abonatilor sau al stabilirii platilor pentru interconectare, este permisa doar pana la implinirea unui termen de 3 ani de la data scadentei obligatiei de plata corespunzatoare facturii, respectiv de la data scadentei obligatiei de plata corespunzatoare interconectarii.
    (3) Furnizorul unui serviciu de telecomunicatii destinat publicului poate prelucra numai datele semnificative prevazute la alin. (2), in vederea marketingului sau comercializarii propriilor servicii, numai dupa notificarea abonatului si cu acordul expres al acestuia.
    (4) Accesul la si prelucrarea datelor referitoare la trafic si la facturare trebuie limitate la persoanele care actioneaza in virtutea unei obligatii de serviciu, in raport cu furnizorul de servicii de telecomunicatii destinat publicului sau, respectiv, cu operatorul retelei publice de telecomunicatii, si care au ca atributii facturarea sau gestionarea traficului, rezolvarea cererilor clientilor, detectarea fraudelor ori marketingul propriilor servicii de telecomunicatii ale furnizorului sau operatorului respectiv. Prelucrarea acestora trebuie limitata la datele care sunt necesare pentru indeplinirea respectivelor obligatii de serviciu.
    (5) Dispozitiile alin. (1) - (4) nu pot fi invocate in scopul limitarii accesului autoritatilor competente la datele referitoare la trafic sau la facturare, in conditiile legii, in scopul rezolvarii litigiilor, in special a celor referitoare la interconectare sau la facturare.

    Facturarea detaliata

    Art. 10
    (1) Abonatii primesc facturi nedetaliate.
    (2) Emiterea facturilor detaliate se face la cererea abonatilor, cu respectarea drepturilor la protectia vietii private a abonatilor si a utilizatorilor, in conditiile legii.
    (3) Categoriile de informatii care pot fi cuprinse in facturile detaliate se stabilesc de autoritatea de reglementare.

    Oferirea si restrictionarea oferirii serviciului de identificare a liniei la care apeleaza sau a liniei apelate

    Art. 11
    (1) Utilizatorul care apeleaza are dreptul de a i se pune la dispozitie, in mod gratuit, de catre furnizorul serviciului de telecomunicatii destinat publicului sau de catre operatorul retelei publice de telecomunicatii un procedeu simplu de eliminare a prezentarii datelor respective pentru fiecare apel, in cazul in care se ofera si un serviciu de prezentare a datelor de identificare a liniei care apeleaza.
    (2) Abonatul care apeleaza are dreptul de a i se pune la dispozitie, in mod gratuit, de catre furnizorul serviciului de telecomunicatii destinat publicului sau de catre operatorul retelei publice de telecomunicatii un procedeu simplu de eliminare a prezentarii datelor de identificare a liniei care apeleaza, pentru fiecare linie, in cazul prevazut la alin. (1).
    (3) Abonatul apelat are dreptul de a i se pune la dispozitie de catre furnizorul serviciului de telecomunicatii destinat publicului sau de catre operatorul retelei publice de telecomunicatii, in mod gratuit, in cazul folosirii neabuzive, un procedeu simplu de eliminare a prezentarii datelor de identificare a liniei pentru apelurile primite, in cazul prevazut la alin. (1).
    (4) Abonatul apelat are dreptul de a i se oferi de catre furnizorul serviciului de telecomunicatii destinat publicului sau de catre operatorul retelei publice de telecomunicatii o posibilitate de a respinge apelul primit, atunci cand datele de identificare a liniei care apeleaza au fost eliminate de abonatul sau de utilizatorul care apeleaza, in cazul prevazut la alin. (1), daca datele de identificare a liniei care apeleaza sunt indicate inainte de inceperea convorbirii.
    (5) Abonatul apelat are dreptul de a i se pune la dispozitie, in mod gratuit, de catre furnizorul serviciului de telecomunicatii destinat publicului sau de catre operatorul retelei publice de telecomunicatii un procedeu simplu de eliminare a prezentarii datelor de identificare a liniei apelate fata de utilizatorul care apeleaza, in cazul in care se ofera si un serviciu de prezentare a datelor de identificare a liniei apelate.
    (6) Dispozitiile alin. (1) si (2) vor fi aplicabile si apelurilor catre alte tari, provenind din Romania, iar dispozitiile alin. (3) - (5) vor fi aplicabile si apelurilor catre Romania provenind din alte tari.
    (7) Furnizorii de servicii de telecomunicatii destinate publicului au obligatia de a informa publicul despre serviciile de prezentare a acestor date, precum si despre drepturile prevazute la alin. (1) - (6), in cazul in care se ofera si servicii de prezentare a datelor de identificare a liniei care apeleaza sau a liniei apelate.

    Dispozitii derogatorii

    Art. 12
    Un furnizor de servicii de telecomunicatii destinate publicului, respectiv un operator al unei retele publice de telecomunicatii poate deroga de la dispozitiile referitoare la identificarea liniei care apeleaza, cu conditia aducerii la cunostinta publicului a procedurilor prin care se realizeaza aceste derogari, in urmatoarele cazuri:
    a) temporar, in urma cererii unui abonat privind depistarea sursei unor apeluri abuzive; in acest caz datele de identificare a liniei care apeleaza vor fi stocate si accesibile, in conditiile legii;
    b) pentru fiecare linie, pentru organizatiile care primesc apeluri de urgenta, special recunoscute in acest sens, in conditiile legii, cum ar fi: sectiile de politie, unitatile de pompieri sau serviciile de ambulanta.

    Redirectionarea automata a apelului

    Art. 13
    Fiecare abonat are dreptul de a i se pune la dispozitie, in mod gratuit, de catre furnizorul serviciului de telecomunicatii destinat publicului sau de catre operatorul retelei publice de telecomunicatii un procedeu simplu de a bloca redirectionarea automata, efectuata de un tert, a apelurilor catre echipamentul terminal al abonatului respectiv.

    Registrele abonatilor

    Art. 14
    (1) Furnizorii de servicii de telecomunicatii au obligatia de a include in registrele abonatilor pe care le intocmesc sau de a pune la dispozitie tertilor care intocmesc asemenea registre numai datele cu caracter personal necesare identificarii unui abonat anume, cu exceptia cazurilor in care abonatul respectiv si-a dat acordul expres pentru includerea unor date suplimentare.
    (2) Orice abonat are dreptul sa solicite, cu titlu gratuit:
    a) sa nu fie inclus intr-un registru al abonatilor;
    b) inscrierea mentiunii ca datele sale cu caracter personal nu pot fi folosite de terti in scopul marketingului direct;
    c) inscrierea adresei sale doar partial;
    d) sa nu se efectueze nici o mentiune referitoare la sex, acolo unde acest lucru este lingvistic posibil.

    Apelurile nesolicitate

    Art. 15
    Apelurile nesolicitate, efectuate in scopul marketingului direct prin utilizarea unor sisteme automate de apelare care nu necesita interventia unui operator uman, prin fax sau prin orice alte metode, sunt interzise, cu exceptia cazului in care abonatul apelat si-a exprimat in prealabil consimtamantul expres in acest sens.

    Raspunderea

    Art. 16
    (1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala, dupa caz.
    (2) Furnizorii de servicii de telecomunicatii destinate publicului sau/si operatorii retelelor publice de telecomunicatii raspund fata de utilizatori pentru daunele efective cauzate de neexecutarea sau de executarea necorespunzatoare a obligatiilor ce le revin in conditiile prezentei legi.

    Contraventii si sanctiuni

    Art. 17
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
    a) neadoptarea sau adoptarea incompleta a cerintelor minime de securitate mentionate la art. 3 alin. (3) si (4);
    b) neindeplinirea obligatiei de informare prevazute la art. 3 alin. (5) si (6);
    c) neindeplinirea obligatiei de confidentialitate prevazute la art. 4 alin. (2) si (3);
    d) nerespectarea de catre autoritatile publice, respectiv de catre operatorii retelelor publice de telecomunicatii sau de telefonie ori de catre furnizorii de servicii de telecomunicatii destinate publicului, a obligatiilor prevazute la art. 5, 6, 7 si 8;
    e) neindeplinirea obligatiilor referitoare la prelucrarea si la limitarea accesului la datele cu caracter personal, prevazute la art. 9;
    f) incalcarea drepturilor abonatilor prevazute la art. 10, prin sau cu privire la emiterea de facturi detaliate;
    g) neindeplinirea obligatiilor referitoare la oferirea serviciului de identificare a liniei care apeleaza, respectiv a liniei apelate, prevazute la art. 11;
    h) neindeplinirea obligatiei referitoare la oferirea serviciului de redirectionare automata, prevazuta la art. 13;
    i) neindeplinirea obligatiilor referitoare la intocmirea registrului abonatilor, prevazute la art. 14;
    j) initierea unui apel nesolicitat, cu incalcarea art. 15.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 250.000.000 lei.
    (3) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) - d) se constata de personalul autoritatii de reglementare, precum si de reprezentanti imputerniciti ai organelor cu atributii de supraveghere si control, abilitate potrivit legii.
    (4) Pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) - d) autoritatea de reglementare poate dispune si suspendarea sau anularea licentei ori a autorizatiei.
    (5) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. e) - j) se constata de personalul autoritatii de supraveghere si de reprezentanti imputerniciti ai organelor cu atributii de supraveghere si control, abilitate potrivit legii.
    (6) Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
    (7) Cuantumul amenzilor prevazute in prezenta lege poate fi actualizat prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia indicelui inflatiei.

    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 18
    Prezenta lege intra in vigoare la 3 luni de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                         p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             ALEXANDRU ATHANASIU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 676/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 676 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu