Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 137 din 12 decembrie 2002

privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN COMUNICATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 916 din 16 decembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b) si ale art. 38 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002,

    presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii emite prezenta decizie.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul pentru efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

                    Presedintele Autoritatii Nationale
                      de Reglementare in Comunicatii,
                               Ion Smeeianu

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
pentru efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezentul regulament contine regulile pe baza carora Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANRC, efectueaza analiza pietelor identificate potrivit Regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice si determina daca unul sau mai multi furnizori de retele ori de servicii de comunicatii electronice au putere semnificativa pe o anumita piata relevanta specifica.
    (2) In cuprinsul prezentului regulament sunt aplicabile definitiile prevazute la art. 2 din Regulamentul privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice.
    Art. 2
    (1) Un furnizor este considerat ca avand putere semnificativa pe o anumita piata relevanta specifica daca, individual sau impreuna cu alti furnizori, se bucura pe piata respectiva de o pozitie echivalenta unei pozitii dominante.
    (2) Prin pozitie dominanta pe o anumita piata se intelege situatia in care un furnizor este capabil, intr-o masura apreciabila, sa se comporte independent fata de concurenti, clienti sau consumatori.
    (3) Un furnizor cu putere semnificativa pe o anumita piata poate fi considerat a avea putere semnificativa si pe o piata aflata in stransa legatura cu cea dintai, daca legaturile dintre cele doua piete permit ca puterea de piata sa fie utilizata si pe piata adiacenta.
    (4) In evaluarea puterii semnificative a unui furnizor pe o anumita piata relevanta specifica se va lua in considerare puterea pe acea piata a intregului grup din care acesta face parte.

    CAP. 2
    Criterii pentru determinarea puterii semnificative

    Art. 3
    (1) Pentru determinarea puterii semnificative pe o piata relevanta specifica ANRC va lua in considerare unul sau mai multe dintre urmatoarele criterii:
    a) cota de piata si stabilitatea acesteia;
    b) integrarea pe verticala;
    c) numarul concurentilor;
    d) puterea de contracarare a utilizatorilor;
    e) evolutia preturilor si nivelul profiturilor;
    f) gradul de diversificare a produselor;
    g) marimea furnizorilor;
    h) absenta concurentilor potentiali;
    i) controlul asupra unei retele sau infrastructuri asociate, greu de duplicat;
    j) economiile de scara;
    k) economiile de scop;
    l) avantajul tehnologic;
    m) accesul facil sau privilegiat la resurse financiare;
    n) existenta unei retele dezvoltate de distributie.
    (2) Lista prevazuta la alin. (1) este neexhaustiva, iar alegerea criteriilor va depinde de caracteristicile pietei relevante specifice.
    Art. 4
    (1) Daca pe o piata relevanta specifica exista un singur furnizor, acesta este prezumat a avea putere semnificativa pe piata respectiva si va fi desemnat in acest sens de ANRC.
    (2) Un furnizor cu o cota de piata mai mare sau egala cu 40% va fi considerat a avea putere semnificativa pe piata relevanta specifica daca, in urma aplicarii celorlalte criterii prevazute la art. 3, ANRC nu constata contrariul.
    (3) Un furnizor cu o cota de piata mai mica de 40% va fi considerat a nu avea putere semnificativa pe piata relevanta specifica daca, in urma aplicarii celorlalte criterii prevazute la art. 3, ANRC nu constata contrariul.
    Art. 5
    (1) Principalele criterii ce pot fi utilizate pentru determinarea cotelor de piata ale furnizorilor sunt:
    a) cifra de afaceri;
    b) numarul de utilizatori;
    c) volumul traficului;
    d) capacitatea instalata;
    e) valoarea traficului.
    (2) Lista prevazuta la alin. (1) este neexhaustiva, iar alegerea criteriilor va depinde de caracteristicile pietei relevante specifice.
    Art. 6
    (1) Stabilitatea in timp a cotei de piata ofera un indiciu ce conduce catre existenta puterii semnificative pe piata, in timp ce fluctuatiile cotelor de piata pot indica absenta unui furnizor cu putere semnificativa pe piata.
    (2) Scaderea treptata a cotei de piata a unui furnizor cu putere semnificativa sugereaza ca piata devine mai competitiva, dar nu determina in mod necesar pierderea puterii semnificative pe piata relevanta specifica.
    Art. 7
    In analiza pietelor relevante specifice se va avea in vedere ca integrarea pe verticala, in aval sau in amonte, a unui furnizor cu putere semnificativa pe o piata relevanta specifica poate afecta negativ concurenta pe pietele adiacente.
    Art. 8
    La efectuarea analizelor de piata se va tine seama de numarul furnizorilor existenti pe piata, precum si de raportul dintre cotele de piata ale acestora. Un numar mare de furnizori poate constitui un indiciu al concurentei efective pe piata.
    Art. 9
    (1) Puterea pe piata a unui furnizor poate fi diminuata de puterea de contracarare a utilizatorilor.
    (2) Puterea de contracarare a unui utilizator se manifesta, de regula, atunci cand sunt indeplinite una sau mai multe dintre urmatoarele conditii:
    a) utilizatorul cumpara un volum important din totalul produselor oferite de furnizor;
    b) utilizatorul poate migra, cu costuri reduse, catre surse alternative de achizitionare a produselor respective;
    c) utilizatorul ar putea produce el insusi produsele respective.
    (3) Puterea de contracarare a utilizatorului creste cand valoarea achizitiilor de produse oferite de furnizor reprezinta o parte importanta din cheltuielile totale ale unui utilizator sau cand furnizorul a realizat investitii considerabile pentru a oferi produsele respective.
    Art. 10
    In efectuarea analizelor de piata se va tine seama daca preturile sunt stabilite pe baza mecanismelor concurentiale sau daca acestea sunt determinate de politica de preturi a furnizorului cu putere semnificativa pe piata, ceilalti concurenti raportandu-si politica de preturi la aceasta.
    Art. 11
    Nivelul profitului unui furnizor poate indica, de asemenea, gradul de concurenta pe piata relevanta specifica. Desi profiturile mari se pot datora unei activitati eficiente a furnizorului, acestea pot indica inexistenta unei concurente efective si prezenta unor bariere ridicate la intrarea pe piata.
    Art. 12
    In efectuarea analizelor de piata ANRC va lua in considerare faptul ca un furnizor care ofera o gama diversificata de produse isi poate consolida pozitia pe piata prin oferirea acestora in pachet.
    Art. 13
    In efectuarea analizelor de piata se tine seama de faptul ca un furnizor de mari dimensiuni, comparativ cu concurentii sai, poate obtine si mentine in timp anumite avantaje fata de acestia, provenite din economiile de scara, puterea financiara, puterea de negociere in relatiile cu furnizorii sai, capacitatea de productie, reteaua de distributie si politica de marketing.
    Art. 14
    (1) Absenta concurentilor potentiali poate indica existenta unor bariere ridicate la intrarea pe piata.
    (2) Concurentii potentiali sunt acei furnizori care, in circumstantele economice date, au capacitatea de a intra pe piata relevanta specifica cu produse pe care le furnizeaza pe alte arii geografice sau prin adaptarea rapida a tehnologiei de care dispun, in conditii acceptabile de eficienta.
    Art. 15
    Controlul asupra unei retele sau infrastructuri asociate, pe care un concurent le poate duplica numai intr-un timp indelungat si cu costuri considerabile, poate reprezenta o bariera ridicata la intrarea pe piata.
    Art. 16
    Economiile de scara apar atunci cand costul total mediu pe unitatea de produs al unui furnizor scade o data cu cresterea vanzarilor, pentru un nivel al productiei corelat cu nivelul cererii pe piata. Economiile de scara sunt influentate de factori tehnologici si manageriali si rezulta din scaderea costurilor fixe pe unitatea de produs ca urmare a cresterii volumului vanzarilor.
    Art. 17
    Economiile de scop apar ca urmare a avantajului de cost pe care il are un furnizor care realizeaza doua sau mai multe produse, utilizand aceleasi mijloace, fata de cei care realizeaza un singur produs. Economiile de scop pot exista separat sau impreuna cu economiile de scara.
    Art. 18
    Detinerea de catre un furnizor a unui avantaj tehnologic permite acestuia sa obtina costuri reduse, putand constitui in acelasi timp o bariera la intrarea pe piata pentru concurentii potentiali.
    Art. 19
    Situatia in care furnizorii au acces facil sau privilegiat la resurse financiare poate impiedica intrarea unor noi concurenti pe piata relevanta specifica.
    Art. 20
    Un sistem de distributie dezvoltat, care poate fi realizat numai intr-un timp indelungat si cu costuri considerabile, reprezinta un avantaj competitiv pentru furnizorul care il detine.

    CAP. 3
    Puterea semnificativa colectiva

    Art. 21
    (1) Pentru ca doi sau mai multi furnizori sa se bucure in comun de putere semnificativa pe o piata relevanta specifica (putere semnificativa colectiva) este necesar ca acestia sa fie independenti din punct de vedere juridic si economic si sa se comporte fata de utilizatori si concurenti ca o singura entitate care are putere semnificativa pe piata relevanta specifica.
    (2) Pentru asimilarea comportamentului fata de utilizatori si concurenti a doi sau mai multi furnizori cu acela al unei singure entitati este necesara indeplinirea in mod cumulativ a urmatoarelor conditii:
    a) sa nu existe concurenta efectiva pe piata relevanta specifica intre furnizorii in cauza;
    b) furnizorii in cauza sa adopte pe piata relevanta specifica un comportament uniform sau o politica unitara.
    Art. 22
    In scopul determinarii existentei puterii semnificative colective pe o piata relevanta specifica, ANRC trebuie sa analizeze cumulativ:
    a) daca exista caracteristici ale pietei care sa favorizeze o coordonare tacita a comportamentului pe piata a doi sau mai multi furnizori;
    b) daca o astfel de coordonare este viabila, prin aceea ca:
    - nici unul dintre participanti nu este capabil sau nu este motivat sa abordeze un comportament divergent, avand in vedere faptul ca ceilalti participanti sunt capabili si motivati sa aplice masuri de contraatac; si
    - concurentii si utilizatorii nu sunt capabili sau motivati sa se opuna rezultatului acestei coordonari.
    Art. 23
    (1) In efectuarea analizei prevazute la art. 22 ANRC va aplica unul sau mai multe dintre urmatoarele criterii:
    a) concentrarea pietei - o concentrare ridicata a pietei poate indica existenta puterii semnificative colective;
    b) transparenta pietei - puterea semnificativa colectiva poate aparea in situatia in care furnizorii pot obtine cu usurinta informatii despre preturile si clientii concurentilor;
    c) gradul de maturitate a pietei - un grad ridicat de maturitate a pietei relevante specifice ingreuneaza intrarea pe piata si atragerea de noi clienti;
    d) stagnarea sau cresterea moderata a cererii - o crestere rapida a cererii stimuleaza concurenta pe piata relevanta specifica, furnizorii avand posibilitatea de a-si mari cota de piata si profiturile;
    e) elasticitatea scazuta a cererii - daca cererea nu se modifica in mod considerabil ca raspuns la schimbarile de pret, exista o motivatie scazuta a furnizorilor de a reduce preturile in scopul cresterii cotei lor de piata;
    f) omogenitatea produselor - cu cat omogenitatea produselor este mai mare sau este perceputa de catre utilizatori in acest sens, cu atat va creste motivatia furnizorilor de a adopta un comportament similar pe piata, in scopul de a evita o concurenta a preturilor si o scadere a profiturilor;
    g) structura asemanatoare a costurilor - la un pret dat, o structura asemanatoare a costurilor va determina un nivel similar al profiturilor, putand conduce la intelegeri intre furnizori asupra preturilor;
    h) cotele de piata similare - adoptarea unui comportament similar pe piata de catre furnizori poate fi favorizata de existenta unor cote de piata asemanatoare;
    i) lipsa inovatiilor tehnice si maturitatea tehnologiei - cu cat maturitatea tehnologiei este mai ridicata, cu atat competitia prin inovatie tehnologica scade;
    j) absenta capacitatilor in exces - existenta capacitatilor in exces poate impiedica aparitia sau mentinerea unor intelegeri intre furnizori, acestia fiind stimulati sa utilizeze capacitatile suplimentare in scopul maririi profiturilor;
    k) barierele ridicate de intrare pe piata - existenta puterii semnificative colective pe o piata relevanta specifica este favorizata de barierele ridicate la intrarea pe piata;
    l) lipsa puterii de contracarare a utilizatorilor - o putere de contracarare ridicata a utilizatorilor poate impiedica aparitia puterii semnificative colective pe o piata relevanta specifica;
    m) lipsa concurentilor potentiali - perspectiva intrarii pe piata relevanta specifica a unor noi concurenti limiteaza posibilitatea aparitiei puterii semnificative colective pe acea piata;
    n) diferitele tipuri de legaturi informale intre furnizorii susceptibili de a avea putere semnificativa colectiva - desi stabilirea unor legaturi informale intre furnizori poate avea scopul legitim de a rezolva unele probleme comune ridicate de activitatea acestora, existenta unor asemenea legaturi poate indica o actiune concertata pe piata;
    o) existenta mecanismelor de contraatac - furnizorii vor fi incurajati sa mentina intelegerile de pe piata daca se pot astepta la aplicarea unor masuri de contraatac din partea concurentilor in cazul incalcarii acestor intelegeri;
    p) lipsa concurentei sau gradul redus de concurenta la nivelul preturilor - in cazul in care furnizorii anticipeaza o concurenta puternica la nivelul preturilor, acestia pot incerca sa evite concurenta efectiva dintre ei prin intelegeri asupra preturilor de pe piata. Existenta acestui tip de intelegeri poate fi indicata de stabilitatea sau de fluctuatia redusa a preturilor in timp.
    (2) Lista prevazuta la alin. (1) este neexhaustiva, iar alegerea criteriilor va depinde de caracteristicile pietei relevante specifice.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 24
    (1) Acolo unde legea cere ca impunerea, mentinerea, modificarea sau retragerea unor obligatii sa se efectueze in urma unei analize de piata realizate in conditiile legii, ANRC va stabili daca pe piata relevanta exista concurenta efectiva pe baza analizei de piata realizate in conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    (2) Daca pe baza analizei de piata astfel realizate ANRC stabileste ca pe piata relevanta specifica exista concurenta efectiva, aceasta nu va impune furnizorilor nici una dintre obligatiile mentionate la alin. (1) sau le va retrage in cazul in care acestea exista.
    (3) Daca pe baza analizei de piata astfel realizate ANRC stabileste ca pe piata relevanta specifica nu exista concurenta efectiva, aceasta va identifica, aplicand prevederile prezentului regulament, furnizorii care au putere semnificativa pe piata, ii va desemna in acest sens si le va putea impune, in mod corespunzator, una sau mai multe dintre obligatiile mentionate la alin. (1) sau va mentine ori va modifica aceste obligatii acolo unde acestea exista deja.
    (4) Masurile prevazute la alin. (2) si (3) pot fi luate numai in urma parcurgerii procedurii prevazute la art. 50 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002.
    Art. 25
    Furnizorii au obligatia de a pune la dispozitie ANRC, la cererea motivata a acesteia, toate informatiile necesare in vederea aplicarii prezentului regulament, sub sanctiunea prevazuta la art. 56 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 137/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 137 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 137/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu