Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 137 din 12 decembrie 2002

privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN COMUNICATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 916 din 16 decembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b) si ale art. 38 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002,

    presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii emite prezenta decizie.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul pentru efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

                    Presedintele Autoritatii Nationale
                      de Reglementare in Comunicatii,
                               Ion Smeeianu

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
pentru efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezentul regulament contine regulile pe baza carora Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANRC, efectueaza analiza pietelor identificate potrivit Regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice si determina daca unul sau mai multi furnizori de retele ori de servicii de comunicatii electronice au putere semnificativa pe o anumita piata relevanta specifica.
    (2) In cuprinsul prezentului regulament sunt aplicabile definitiile prevazute la art. 2 din Regulamentul privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice.
    Art. 2
    (1) Un furnizor este considerat ca avand putere semnificativa pe o anumita piata relevanta specifica daca, individual sau impreuna cu alti furnizori, se bucura pe piata respectiva de o pozitie echivalenta unei pozitii dominante.
    (2) Prin pozitie dominanta pe o anumita piata se intelege situatia in care un furnizor este capabil, intr-o masura apreciabila, sa se comporte independent fata de concurenti, clienti sau consumatori.
    (3) Un furnizor cu putere semnificativa pe o anumita piata poate fi considerat a avea putere semnificativa si pe o piata aflata in stransa legatura cu cea dintai, daca legaturile dintre cele doua piete permit ca puterea de piata sa fie utilizata si pe piata adiacenta.
    (4) In evaluarea puterii semnificative a unui furnizor pe o anumita piata relevanta specifica se va lua in considerare puterea pe acea piata a intregului grup din care acesta face parte.

    CAP. 2
    Criterii pentru determinarea puterii semnificative

    Art. 3
    (1) Pentru determinarea puterii semnificative pe o piata relevanta specifica ANRC va lua in considerare unul sau mai multe dintre urmatoarele criterii:
    a) cota de piata si stabilitatea acesteia;
    b) integrarea pe verticala;
    c) numarul concurentilor;
    d) puterea de contracarare a utilizatorilor;
    e) evolutia preturilor si nivelul profiturilor;
    f) gradul de diversificare a produselor;
    g) marimea furnizorilor;
    h) absenta concurentilor potentiali;
    i) controlul asupra unei retele sau infrastructuri asociate, greu de duplicat;
    j) economiile de scara;
    k) economiile de scop;
    l) avantajul tehnologic;
    m) accesul facil sau privilegiat la resurse financiare;
    n) existenta unei retele dezvoltate de distributie.
    (2) Lista prevazuta la alin. (1) este neexhaustiva, iar alegerea criteriilor va depinde de caracteristicile pietei relevante specifice.
    Art. 4
    (1) Daca pe o piata relevanta specifica exista un singur furnizor, acesta este prezumat a avea putere semnificativa pe piata respectiva si va fi desemnat in acest sens de ANRC.
    (2) Un furnizor cu o cota de piata mai mare sau egala cu 40% va fi considerat a avea putere semnificativa pe piata relevanta specifica daca, in urma aplicarii celorlalte criterii prevazute la art. 3, ANRC nu constata contrariul.
    (3) Un furnizor cu o cota de piata mai mica de 40% va fi considerat a nu avea putere semnificativa pe piata relevanta specifica daca, in urma aplicarii celorlalte criterii prevazute la art. 3, ANRC nu constata contrariul.
    Art. 5
    (1) Principalele criterii ce pot fi utilizate pentru determinarea cotelor de piata ale furnizorilor sunt:
    a) cifra de afaceri;
    b) numarul de utilizatori;
    c) volumul traficului;
    d) capacitatea instalata;
    e) valoarea traficului.
    (2) Lista prevazuta la alin. (1) este neexhaustiva, iar alegerea criteriilor va depinde de caracteristicile pietei relevante specifice.
    Art. 6
    (1) Stabilitatea in timp a cotei de piata ofera un indiciu ce conduce catre existenta puterii semnificative pe piata, in timp ce fluctuatiile cotelor de piata pot indica absenta unui furnizor cu putere semnificativa pe piata.
    (2) Scaderea treptata a cotei de piata a unui furnizor cu putere semnificativa sugereaza ca piata devine mai competitiva, dar nu determina in mod necesar pierderea puterii semnificative pe piata relevanta specifica.
    Art. 7
    In analiza pietelor relevante specifice se va avea in vedere ca integrarea pe verticala, in aval sau in amonte, a unui furnizor cu putere semnificativa pe o piata relevanta specifica poate afecta negativ concurenta pe pietele adiacente.
    Art. 8
    La efectuarea analizelor de piata se va tine seama de numarul furnizorilor existenti pe piata, precum si de raportul dintre cotele de piata ale acestora. Un numar mare de furnizori poate constitui un indiciu al concurentei efective pe piata.
    Art. 9
    (1) Puterea pe piata a unui furnizor poate fi diminuata de puterea de contracarare a utilizatorilor.
    (2) Puterea de contracarare a unui utilizator se manifesta, de regula, atunci cand sunt indeplinite una sau mai multe dintre urmatoarele conditii:
    a) utilizatorul cumpara un volum important din totalul produselor oferite de furnizor;
    b) utilizatorul poate migra, cu costuri reduse, catre surse alternative de achizitionare a produselor respective;
    c) utilizatorul ar putea produce el insusi produsele respective.
    (3) Puterea de contracarare a utilizatorului creste cand valoarea achizitiilor de produse oferite de furnizor reprezinta o parte importanta din cheltuielile totale ale unui utilizator sau cand furnizorul a realizat investitii considerabile pentru a oferi produsele respective.
    Art. 10
    In efectuarea analizelor de piata se va tine seama daca preturile sunt stabilite pe baza mecanismelor concurentiale sau daca acestea sunt determinate de politica de preturi a furnizorului cu putere semnificativa pe piata, ceilalti concurenti raportandu-si politica de preturi la aceasta.
    Art. 11
    Nivelul profitului unui furnizor poate indica, de asemenea, gradul de concurenta pe piata relevanta specifica. Desi profiturile mari se pot datora unei activitati eficiente a furnizorului, acestea pot indica inexistenta unei concurente efective si prezenta unor bariere ridicate la intrarea pe piata.
    Art. 12
    In efectuarea analizelor de piata ANRC va lua in considerare faptul ca un furnizor care ofera o gama diversificata de produse isi poate consolida pozitia pe piata prin oferirea acestora in pachet.
    Art. 13
    In efectuarea analizelor de piata se tine seama de faptul ca un furnizor de mari dimensiuni, comparativ cu concurentii sai, poate obtine si mentine in timp anumite avantaje fata de acestia, provenite din economiile de scara, puterea financiara, puterea de negociere in relatiile cu furnizorii sai, capacitatea de productie, reteaua de distributie si politica de marketing.
    Art. 14
    (1) Absenta concurentilor potentiali poate indica existenta unor bariere ridicate la intrarea pe piata.
    (2) Concurentii potentiali sunt acei furnizori care, in circumstantele economice date, au capacitatea de a intra pe piata relevanta specifica cu produse pe care le furnizeaza pe alte arii geografice sau prin adaptarea rapida a tehnologiei de care dispun, in conditii acceptabile de eficienta.
    Art. 15
    Controlul asupra unei retele sau infrastructuri asociate, pe care un concurent le poate duplica numai intr-un timp indelungat si cu costuri considerabile, poate reprezenta o bariera ridicata la intrarea pe piata.
    Art. 16
    Economiile de scara apar atunci cand costul total mediu pe unitatea de produs al unui furnizor scade o data cu cresterea vanzarilor, pentru un nivel al productiei corelat cu nivelul cererii pe piata. Economiile de scara sunt influentate de factori tehnologici si manageriali si rezulta din scaderea costurilor fixe pe unitatea de produs ca urmare a cresterii volumului vanzarilor.
    Art. 17
    Economiile de scop apar ca urmare a avantajului de cost pe care il are un furnizor care realizeaza doua sau mai multe produse, utilizand aceleasi mijloace, fata de cei care realizeaza un singur produs. Economiile de scop pot exista separat sau impreuna cu economiile de scara.
    Art. 18
    Detinerea de catre un furnizor a unui avantaj tehnologic permite acestuia sa obtina costuri reduse, putand constitui in acelasi timp o bariera la intrarea pe piata pentru concurentii potentiali.
    Art. 19
    Situatia in care furnizorii au acces facil sau privilegiat la resurse financiare poate impiedica intrarea unor noi concurenti pe piata relevanta specifica.
    Art. 20
    Un sistem de distributie dezvoltat, care poate fi realizat numai intr-un timp indelungat si cu costuri considerabile, reprezinta un avantaj competitiv pentru furnizorul care il detine.

    CAP. 3
    Puterea semnificativa colectiva

    Art. 21
    (1) Pentru ca doi sau mai multi furnizori sa se bucure in comun de putere semnificativa pe o piata relevanta specifica (putere semnificativa colectiva) este necesar ca acestia sa fie independenti din punct de vedere juridic si economic si sa se comporte fata de utilizatori si concurenti ca o singura entitate care are putere semnificativa pe piata relevanta specifica.
    (2) Pentru asimilarea comportamentului fata de utilizatori si concurenti a doi sau mai multi furnizori cu acela al unei singure entitati este necesara indeplinirea in mod cumulativ a urmatoarelor conditii:
    a) sa nu existe concurenta efectiva pe piata relevanta specifica intre furnizorii in cauza;
    b) furnizorii in cauza sa adopte pe piata relevanta specifica un comportament uniform sau o politica unitara.
    Art. 22
    In scopul determinarii existentei puterii semnificative colective pe o piata relevanta specifica, ANRC trebuie sa analizeze cumulativ:
    a) daca exista caracteristici ale pietei care sa favorizeze o coordonare tacita a comportamentului pe piata a doi sau mai multi furnizori;
    b) daca o astfel de coordonare este viabila, prin aceea ca:
    - nici unul dintre participanti nu este capabil sau nu este motivat sa abordeze un comportament divergent, avand in vedere faptul ca ceilalti participanti sunt capabili si motivati sa aplice masuri de contraatac; si
    - concurentii si utilizatorii nu sunt capabili sau motivati sa se opuna rezultatului acestei coordonari.
    Art. 23
    (1) In efectuarea analizei prevazute la art. 22 ANRC va aplica unul sau mai multe dintre urmatoarele criterii:
    a) concentrarea pietei - o concentrare ridicata a pietei poate indica existenta puterii semnificative colective;
    b) transparenta pietei - puterea semnificativa colectiva poate aparea in situatia in care furnizorii pot obtine cu usurinta informatii despre preturile si clientii concurentilor;
    c) gradul de maturitate a pietei - un grad ridicat de maturitate a pietei relevante specifice ingreuneaza intrarea pe piata si atragerea de noi clienti;
    d) stagnarea sau cresterea moderata a cererii - o crestere rapida a cererii stimuleaza concurenta pe piata relevanta specifica, furnizorii avand posibilitatea de a-si mari cota de piata si profiturile;
    e) elasticitatea scazuta a cererii - daca cererea nu se modifica in mod considerabil ca raspuns la schimbarile de pret, exista o motivatie scazuta a furnizorilor de a reduce preturile in scopul cresterii cotei lor de piata;
    f) omogenitatea produselor - cu cat omogenitatea produselor este mai mare sau este perceputa de catre utilizatori in acest sens, cu atat va creste motivatia furnizorilor de a adopta un comportament similar pe piata, in scopul de a evita o concurenta a preturilor si o scadere a profiturilor;
    g) structura asemanatoare a costurilor - la un pret dat, o structura asemanatoare a costurilor va determina un nivel similar al profiturilor, putand conduce la intelegeri intre furnizori asupra preturilor;
    h) cotele de piata similare - adoptarea unui comportament similar pe piata de catre furnizori poate fi favorizata de existenta unor cote de piata asemanatoare;
    i) lipsa inovatiilor tehnice si maturitatea tehnologiei - cu cat maturitatea tehnologiei este mai ridicata, cu atat competitia prin inovatie tehnologica scade;
    j) absenta capacitatilor in exces - existenta capacitatilor in exces poate impiedica aparitia sau mentinerea unor intelegeri intre furnizori, acestia fiind stimulati sa utilizeze capacitatile suplimentare in scopul maririi profiturilor;
    k) barierele ridicate de intrare pe piata - existenta puterii semnificative colective pe o piata relevanta specifica este favorizata de barierele ridicate la intrarea pe piata;
    l) lipsa puterii de contracarare a utilizatorilor - o putere de contracarare ridicata a utilizatorilor poate impiedica aparitia puterii semnificative colective pe o piata relevanta specifica;
    m) lipsa concurentilor potentiali - perspectiva intrarii pe piata relevanta specifica a unor noi concurenti limiteaza posibilitatea aparitiei puterii semnificative colective pe acea piata;
    n) diferitele tipuri de legaturi informale intre furnizorii susceptibili de a avea putere semnificativa colectiva - desi stabilirea unor legaturi informale intre furnizori poate avea scopul legitim de a rezolva unele probleme comune ridicate de activitatea acestora, existenta unor asemenea legaturi poate indica o actiune concertata pe piata;
    o) existenta mecanismelor de contraatac - furnizorii vor fi incurajati sa mentina intelegerile de pe piata daca se pot astepta la aplicarea unor masuri de contraatac din partea concurentilor in cazul incalcarii acestor intelegeri;
    p) lipsa concurentei sau gradul redus de concurenta la nivelul preturilor - in cazul in care furnizorii anticipeaza o concurenta puternica la nivelul preturilor, acestia pot incerca sa evite concurenta efectiva dintre ei prin intelegeri asupra preturilor de pe piata. Existenta acestui tip de intelegeri poate fi indicata de stabilitatea sau de fluctuatia redusa a preturilor in timp.
    (2) Lista prevazuta la alin. (1) este neexhaustiva, iar alegerea criteriilor va depinde de caracteristicile pietei relevante specifice.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 24
    (1) Acolo unde legea cere ca impunerea, mentinerea, modificarea sau retragerea unor obligatii sa se efectueze in urma unei analize de piata realizate in conditiile legii, ANRC va stabili daca pe piata relevanta exista concurenta efectiva pe baza analizei de piata realizate in conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    (2) Daca pe baza analizei de piata astfel realizate ANRC stabileste ca pe piata relevanta specifica exista concurenta efectiva, aceasta nu va impune furnizorilor nici una dintre obligatiile mentionate la alin. (1) sau le va retrage in cazul in care acestea exista.
    (3) Daca pe baza analizei de piata astfel realizate ANRC stabileste ca pe piata relevanta specifica nu exista concurenta efectiva, aceasta va identifica, aplicand prevederile prezentului regulament, furnizorii care au putere semnificativa pe piata, ii va desemna in acest sens si le va putea impune, in mod corespunzator, una sau mai multe dintre obligatiile mentionate la alin. (1) sau va mentine ori va modifica aceste obligatii acolo unde acestea exista deja.
    (4) Masurile prevazute la alin. (2) si (3) pot fi luate numai in urma parcurgerii procedurii prevazute la art. 50 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002.
    Art. 25
    Furnizorii au obligatia de a pune la dispozitie ANRC, la cererea motivata a acesteia, toate informatiile necesare in vederea aplicarii prezentului regulament, sub sanctiunea prevazuta la art. 56 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 137/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 137 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 137/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu