Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 137 din 12 decembrie 2002

privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN COMUNICATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 916 din 16 decembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b) si ale art. 38 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002,

    presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii emite prezenta decizie.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul pentru efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

                    Presedintele Autoritatii Nationale
                      de Reglementare in Comunicatii,
                               Ion Smeeianu

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
pentru efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezentul regulament contine regulile pe baza carora Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANRC, efectueaza analiza pietelor identificate potrivit Regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice si determina daca unul sau mai multi furnizori de retele ori de servicii de comunicatii electronice au putere semnificativa pe o anumita piata relevanta specifica.
    (2) In cuprinsul prezentului regulament sunt aplicabile definitiile prevazute la art. 2 din Regulamentul privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice.
    Art. 2
    (1) Un furnizor este considerat ca avand putere semnificativa pe o anumita piata relevanta specifica daca, individual sau impreuna cu alti furnizori, se bucura pe piata respectiva de o pozitie echivalenta unei pozitii dominante.
    (2) Prin pozitie dominanta pe o anumita piata se intelege situatia in care un furnizor este capabil, intr-o masura apreciabila, sa se comporte independent fata de concurenti, clienti sau consumatori.
    (3) Un furnizor cu putere semnificativa pe o anumita piata poate fi considerat a avea putere semnificativa si pe o piata aflata in stransa legatura cu cea dintai, daca legaturile dintre cele doua piete permit ca puterea de piata sa fie utilizata si pe piata adiacenta.
    (4) In evaluarea puterii semnificative a unui furnizor pe o anumita piata relevanta specifica se va lua in considerare puterea pe acea piata a intregului grup din care acesta face parte.

    CAP. 2
    Criterii pentru determinarea puterii semnificative

    Art. 3
    (1) Pentru determinarea puterii semnificative pe o piata relevanta specifica ANRC va lua in considerare unul sau mai multe dintre urmatoarele criterii:
    a) cota de piata si stabilitatea acesteia;
    b) integrarea pe verticala;
    c) numarul concurentilor;
    d) puterea de contracarare a utilizatorilor;
    e) evolutia preturilor si nivelul profiturilor;
    f) gradul de diversificare a produselor;
    g) marimea furnizorilor;
    h) absenta concurentilor potentiali;
    i) controlul asupra unei retele sau infrastructuri asociate, greu de duplicat;
    j) economiile de scara;
    k) economiile de scop;
    l) avantajul tehnologic;
    m) accesul facil sau privilegiat la resurse financiare;
    n) existenta unei retele dezvoltate de distributie.
    (2) Lista prevazuta la alin. (1) este neexhaustiva, iar alegerea criteriilor va depinde de caracteristicile pietei relevante specifice.
    Art. 4
    (1) Daca pe o piata relevanta specifica exista un singur furnizor, acesta este prezumat a avea putere semnificativa pe piata respectiva si va fi desemnat in acest sens de ANRC.
    (2) Un furnizor cu o cota de piata mai mare sau egala cu 40% va fi considerat a avea putere semnificativa pe piata relevanta specifica daca, in urma aplicarii celorlalte criterii prevazute la art. 3, ANRC nu constata contrariul.
    (3) Un furnizor cu o cota de piata mai mica de 40% va fi considerat a nu avea putere semnificativa pe piata relevanta specifica daca, in urma aplicarii celorlalte criterii prevazute la art. 3, ANRC nu constata contrariul.
    Art. 5
    (1) Principalele criterii ce pot fi utilizate pentru determinarea cotelor de piata ale furnizorilor sunt:
    a) cifra de afaceri;
    b) numarul de utilizatori;
    c) volumul traficului;
    d) capacitatea instalata;
    e) valoarea traficului.
    (2) Lista prevazuta la alin. (1) este neexhaustiva, iar alegerea criteriilor va depinde de caracteristicile pietei relevante specifice.
    Art. 6
    (1) Stabilitatea in timp a cotei de piata ofera un indiciu ce conduce catre existenta puterii semnificative pe piata, in timp ce fluctuatiile cotelor de piata pot indica absenta unui furnizor cu putere semnificativa pe piata.
    (2) Scaderea treptata a cotei de piata a unui furnizor cu putere semnificativa sugereaza ca piata devine mai competitiva, dar nu determina in mod necesar pierderea puterii semnificative pe piata relevanta specifica.
    Art. 7
    In analiza pietelor relevante specifice se va avea in vedere ca integrarea pe verticala, in aval sau in amonte, a unui furnizor cu putere semnificativa pe o piata relevanta specifica poate afecta negativ concurenta pe pietele adiacente.
    Art. 8
    La efectuarea analizelor de piata se va tine seama de numarul furnizorilor existenti pe piata, precum si de raportul dintre cotele de piata ale acestora. Un numar mare de furnizori poate constitui un indiciu al concurentei efective pe piata.
    Art. 9
    (1) Puterea pe piata a unui furnizor poate fi diminuata de puterea de contracarare a utilizatorilor.
    (2) Puterea de contracarare a unui utilizator se manifesta, de regula, atunci cand sunt indeplinite una sau mai multe dintre urmatoarele conditii:
    a) utilizatorul cumpara un volum important din totalul produselor oferite de furnizor;
    b) utilizatorul poate migra, cu costuri reduse, catre surse alternative de achizitionare a produselor respective;
    c) utilizatorul ar putea produce el insusi produsele respective.
    (3) Puterea de contracarare a utilizatorului creste cand valoarea achizitiilor de produse oferite de furnizor reprezinta o parte importanta din cheltuielile totale ale unui utilizator sau cand furnizorul a realizat investitii considerabile pentru a oferi produsele respective.
    Art. 10
    In efectuarea analizelor de piata se va tine seama daca preturile sunt stabilite pe baza mecanismelor concurentiale sau daca acestea sunt determinate de politica de preturi a furnizorului cu putere semnificativa pe piata, ceilalti concurenti raportandu-si politica de preturi la aceasta.
    Art. 11
    Nivelul profitului unui furnizor poate indica, de asemenea, gradul de concurenta pe piata relevanta specifica. Desi profiturile mari se pot datora unei activitati eficiente a furnizorului, acestea pot indica inexistenta unei concurente efective si prezenta unor bariere ridicate la intrarea pe piata.
    Art. 12
    In efectuarea analizelor de piata ANRC va lua in considerare faptul ca un furnizor care ofera o gama diversificata de produse isi poate consolida pozitia pe piata prin oferirea acestora in pachet.
    Art. 13
    In efectuarea analizelor de piata se tine seama de faptul ca un furnizor de mari dimensiuni, comparativ cu concurentii sai, poate obtine si mentine in timp anumite avantaje fata de acestia, provenite din economiile de scara, puterea financiara, puterea de negociere in relatiile cu furnizorii sai, capacitatea de productie, reteaua de distributie si politica de marketing.
    Art. 14
    (1) Absenta concurentilor potentiali poate indica existenta unor bariere ridicate la intrarea pe piata.
    (2) Concurentii potentiali sunt acei furnizori care, in circumstantele economice date, au capacitatea de a intra pe piata relevanta specifica cu produse pe care le furnizeaza pe alte arii geografice sau prin adaptarea rapida a tehnologiei de care dispun, in conditii acceptabile de eficienta.
    Art. 15
    Controlul asupra unei retele sau infrastructuri asociate, pe care un concurent le poate duplica numai intr-un timp indelungat si cu costuri considerabile, poate reprezenta o bariera ridicata la intrarea pe piata.
    Art. 16
    Economiile de scara apar atunci cand costul total mediu pe unitatea de produs al unui furnizor scade o data cu cresterea vanzarilor, pentru un nivel al productiei corelat cu nivelul cererii pe piata. Economiile de scara sunt influentate de factori tehnologici si manageriali si rezulta din scaderea costurilor fixe pe unitatea de produs ca urmare a cresterii volumului vanzarilor.
    Art. 17
    Economiile de scop apar ca urmare a avantajului de cost pe care il are un furnizor care realizeaza doua sau mai multe produse, utilizand aceleasi mijloace, fata de cei care realizeaza un singur produs. Economiile de scop pot exista separat sau impreuna cu economiile de scara.
    Art. 18
    Detinerea de catre un furnizor a unui avantaj tehnologic permite acestuia sa obtina costuri reduse, putand constitui in acelasi timp o bariera la intrarea pe piata pentru concurentii potentiali.
    Art. 19
    Situatia in care furnizorii au acces facil sau privilegiat la resurse financiare poate impiedica intrarea unor noi concurenti pe piata relevanta specifica.
    Art. 20
    Un sistem de distributie dezvoltat, care poate fi realizat numai intr-un timp indelungat si cu costuri considerabile, reprezinta un avantaj competitiv pentru furnizorul care il detine.

    CAP. 3
    Puterea semnificativa colectiva

    Art. 21
    (1) Pentru ca doi sau mai multi furnizori sa se bucure in comun de putere semnificativa pe o piata relevanta specifica (putere semnificativa colectiva) este necesar ca acestia sa fie independenti din punct de vedere juridic si economic si sa se comporte fata de utilizatori si concurenti ca o singura entitate care are putere semnificativa pe piata relevanta specifica.
    (2) Pentru asimilarea comportamentului fata de utilizatori si concurenti a doi sau mai multi furnizori cu acela al unei singure entitati este necesara indeplinirea in mod cumulativ a urmatoarelor conditii:
    a) sa nu existe concurenta efectiva pe piata relevanta specifica intre furnizorii in cauza;
    b) furnizorii in cauza sa adopte pe piata relevanta specifica un comportament uniform sau o politica unitara.
    Art. 22
    In scopul determinarii existentei puterii semnificative colective pe o piata relevanta specifica, ANRC trebuie sa analizeze cumulativ:
    a) daca exista caracteristici ale pietei care sa favorizeze o coordonare tacita a comportamentului pe piata a doi sau mai multi furnizori;
    b) daca o astfel de coordonare este viabila, prin aceea ca:
    - nici unul dintre participanti nu este capabil sau nu este motivat sa abordeze un comportament divergent, avand in vedere faptul ca ceilalti participanti sunt capabili si motivati sa aplice masuri de contraatac; si
    - concurentii si utilizatorii nu sunt capabili sau motivati sa se opuna rezultatului acestei coordonari.
    Art. 23
    (1) In efectuarea analizei prevazute la art. 22 ANRC va aplica unul sau mai multe dintre urmatoarele criterii:
    a) concentrarea pietei - o concentrare ridicata a pietei poate indica existenta puterii semnificative colective;
    b) transparenta pietei - puterea semnificativa colectiva poate aparea in situatia in care furnizorii pot obtine cu usurinta informatii despre preturile si clientii concurentilor;
    c) gradul de maturitate a pietei - un grad ridicat de maturitate a pietei relevante specifice ingreuneaza intrarea pe piata si atragerea de noi clienti;
    d) stagnarea sau cresterea moderata a cererii - o crestere rapida a cererii stimuleaza concurenta pe piata relevanta specifica, furnizorii avand posibilitatea de a-si mari cota de piata si profiturile;
    e) elasticitatea scazuta a cererii - daca cererea nu se modifica in mod considerabil ca raspuns la schimbarile de pret, exista o motivatie scazuta a furnizorilor de a reduce preturile in scopul cresterii cotei lor de piata;
    f) omogenitatea produselor - cu cat omogenitatea produselor este mai mare sau este perceputa de catre utilizatori in acest sens, cu atat va creste motivatia furnizorilor de a adopta un comportament similar pe piata, in scopul de a evita o concurenta a preturilor si o scadere a profiturilor;
    g) structura asemanatoare a costurilor - la un pret dat, o structura asemanatoare a costurilor va determina un nivel similar al profiturilor, putand conduce la intelegeri intre furnizori asupra preturilor;
    h) cotele de piata similare - adoptarea unui comportament similar pe piata de catre furnizori poate fi favorizata de existenta unor cote de piata asemanatoare;
    i) lipsa inovatiilor tehnice si maturitatea tehnologiei - cu cat maturitatea tehnologiei este mai ridicata, cu atat competitia prin inovatie tehnologica scade;
    j) absenta capacitatilor in exces - existenta capacitatilor in exces poate impiedica aparitia sau mentinerea unor intelegeri intre furnizori, acestia fiind stimulati sa utilizeze capacitatile suplimentare in scopul maririi profiturilor;
    k) barierele ridicate de intrare pe piata - existenta puterii semnificative colective pe o piata relevanta specifica este favorizata de barierele ridicate la intrarea pe piata;
    l) lipsa puterii de contracarare a utilizatorilor - o putere de contracarare ridicata a utilizatorilor poate impiedica aparitia puterii semnificative colective pe o piata relevanta specifica;
    m) lipsa concurentilor potentiali - perspectiva intrarii pe piata relevanta specifica a unor noi concurenti limiteaza posibilitatea aparitiei puterii semnificative colective pe acea piata;
    n) diferitele tipuri de legaturi informale intre furnizorii susceptibili de a avea putere semnificativa colectiva - desi stabilirea unor legaturi informale intre furnizori poate avea scopul legitim de a rezolva unele probleme comune ridicate de activitatea acestora, existenta unor asemenea legaturi poate indica o actiune concertata pe piata;
    o) existenta mecanismelor de contraatac - furnizorii vor fi incurajati sa mentina intelegerile de pe piata daca se pot astepta la aplicarea unor masuri de contraatac din partea concurentilor in cazul incalcarii acestor intelegeri;
    p) lipsa concurentei sau gradul redus de concurenta la nivelul preturilor - in cazul in care furnizorii anticipeaza o concurenta puternica la nivelul preturilor, acestia pot incerca sa evite concurenta efectiva dintre ei prin intelegeri asupra preturilor de pe piata. Existenta acestui tip de intelegeri poate fi indicata de stabilitatea sau de fluctuatia redusa a preturilor in timp.
    (2) Lista prevazuta la alin. (1) este neexhaustiva, iar alegerea criteriilor va depinde de caracteristicile pietei relevante specifice.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 24
    (1) Acolo unde legea cere ca impunerea, mentinerea, modificarea sau retragerea unor obligatii sa se efectueze in urma unei analize de piata realizate in conditiile legii, ANRC va stabili daca pe piata relevanta exista concurenta efectiva pe baza analizei de piata realizate in conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    (2) Daca pe baza analizei de piata astfel realizate ANRC stabileste ca pe piata relevanta specifica exista concurenta efectiva, aceasta nu va impune furnizorilor nici una dintre obligatiile mentionate la alin. (1) sau le va retrage in cazul in care acestea exista.
    (3) Daca pe baza analizei de piata astfel realizate ANRC stabileste ca pe piata relevanta specifica nu exista concurenta efectiva, aceasta va identifica, aplicand prevederile prezentului regulament, furnizorii care au putere semnificativa pe piata, ii va desemna in acest sens si le va putea impune, in mod corespunzator, una sau mai multe dintre obligatiile mentionate la alin. (1) sau va mentine ori va modifica aceste obligatii acolo unde acestea exista deja.
    (4) Masurile prevazute la alin. (2) si (3) pot fi luate numai in urma parcurgerii procedurii prevazute la art. 50 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002.
    Art. 25
    Furnizorii au obligatia de a pune la dispozitie ANRC, la cererea motivata a acesteia, toate informatiile necesare in vederea aplicarii prezentului regulament, sub sanctiunea prevazuta la art. 56 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 137/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 137 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 137/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu