E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 403 din 22 noiembrie 2003

privind procedura de solicitare si de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice

ACT EMIS DE: MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 100 din  3 februarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 10 alin. (2), art. 13, art. 15 alin. (1) si al art. 21 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002,
    avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si ale Hotararii Guvernului nr. 1.594/2002 privind organizarea si functionarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

    ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezentul ordin are ca obiect reglementarea, in conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2), art. 13, art. 15 alin. (1) si ale art. 21 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, a procedurii de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice.
    (2) Prezentul ordin se aplica pentru:
    a) frecventele radioelectrice din benzile cu statut neguvernamental, conform Tabelului national de atribuire a benzilor de frecvente (TNABF), utilizate pentru furnizarea de retele si/sau servicii de comunicatii electronice;
    b) frecventele radioelectrice din benzile cu statut partajat guvernamental/neguvernamental, conform TNABF, utilizate pentru furnizarea de retele de comunicatii electronice civile si/sau pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice.
    (3) Prevederile prezentului ordin nu se aplica pentru:
    a) categoriile de frecvente a caror utilizare este libera pentru anumite tipuri de aplicatii, desemnate prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei;
    b) benzile de frecvente radioelectrice atribuite exclusiv, conform TNABF, pentru serviciul de amator;
    c) benzile de frecvente radioelectrice atribuite neexclusiv, conform TNABF, pentru serviciul de amator, atunci cand sunt utilizate pentru aplicatii in serviciul de amator.
    Art. 2
    (1) In intelesul prezentului ordin, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice - actul administrativ prin care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei acorda unei persoane, autorizata de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii sa furnizeze retele sau servicii de comunicatii electronice, dreptul de a utiliza una sau mai multe frecvente radioelectrice (benzi de frecvente radioelectrice, in cazul unor servicii de radiocomunicatii), in conformitate cu TNABF, cu respectarea anumitor parametri tehnici si pentru o perioada limitata;
    b) autorizatie de asignare a frecventelor radioelectrice - actul administrativ prin care Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, in conditiile art. 10 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, atribuie spre utilizare, in mod individual, frecvente radioelectrice (benzi de frecvente radioelectrice, in cazul unor servicii de radiocomunicatii) in conformitate cu TNABF si cu licenta de utilizare a frecventelor.
    (2) Abrevierile din cuprinsul prezentului ordin au urmatoarele semnificatii:
    a) O.U.G. nr. 79/2002 - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002;
    b) MCTI - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;
    c) IGCTI - Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei;
    d) ANRC - Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii;
    e) TNABF - Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente.
    Art. 3
    (1) MCTI acorda licentele de utilizare a frecventelor radioelectrice prin procedura de incredintare directa ori prin procedura de selectie, competitiva sau comparativa, cu respectarea principiilor obiectivitatii, transparentei, nediscriminarii si proportionalitatii.
    (2) Acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice in cadrul procedurii de incredintare directa se face in cel mult 6 saptamani de la primirea unei cereri in acest sens, cu exceptia licentelor care se acorda printr-o procedura de selectie competitiva sau comparativa, pentru care termenul este de cel mult 8 luni.
    (3) Termenele prevazute la alin. (2) pot fi modificate de MCTI, daca acest lucru este necesar pentru respectarea unui acord international referitor la utilizarea spectrului de frecvente radioelectrice sau a pozitiilor orbitale la care Romania este parte.
    Art. 4
    (1) Nu este necesara licenta de utilizare a frecventelor in cazul in care spectrul radioelectric este utilizat prin intermediul unor:
    a) echipamente radio destinate numai receptiei in cadrul serviciului de radiodifuziune sau serviciului de radiodifuziune prin satelit;
    b) echipamente radio care functioneaza numai in regim de receptie in cadrul unor retele care includ statii de emisie, dar nu fac parte integranta din aceste retele (in sensul ca prin retelele respective se furnizeaza servicii de comunicatii electronice si in absenta acestor echipamente);
    c) terminale de telecomunicatii care functioneaza in regim de emisie sub controlul unei retele de comunicatii electronice care utilizeaza spectrul radioelectric pentru care exista licenta de utilizare a frecventelor.
    (2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) lit. b) echipamentele care opereaza in cadrul unor retele in serviciile: mobil maritim, mobil maritim prin satelit, mobil aeronautic, mobil aeronautic prin satelit, auxiliar meteorologic (inclusiv prin satelit), serviciile stiintifice prin satelit in regim activ (explorarea Pamantului, cercetare spatiala, exploatare spatiala). Se excepteaza de la prevederile alin. (1) lit. b) si echipamentele din serviciul de radiodeterminare (inclusiv prin satelit), atunci cand acestea sunt amplasate la bordul navelor/aeronavelor sau atunci cand opereaza la tarm/la sol in asociere cu acestea.
    (3) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) lit. c) terminalele care opereaza sub controlul unor retele in cadrul serviciilor: mobil maritim, mobil maritim prin satelit, mobil aeronautic, mobil aeronautic prin satelit, fix prin satelit. Se excepteaza de la prevederile alin. (1) lit. c) si echipamentele din serviciul de radiodeterminare (inclusiv prin satelit), atunci cand acestea sunt amplasate la bordul navelor/aeronavelor sau atunci cand opereaza la tarm/la sol in asociere cu acestea.
    Art. 5
    (1) Procedura de selectie competitiva sau comparativa este aplicata in urmatoarele situatii:
    a) cand spectrul de frecvente radioelectrice disponibil pentru o anumita aplicatie, destinata publicului, sau piata de comunicatii electronice limiteaza competitia;
    b) cand nu exista posibilitatea de a satisface toate cererile existente la un moment dat pentru acelasi tip de aplicatie ce utilizeaza spectrul de frecvente radioelectrice;
    c) ori de cate ori strategia de dezvoltare a comunicatiilor electronice si politica de gestionare a spectrului de frecvente radioelectrice impun aceasta masura.
    (2) Benzile de frecvente pentru care se organizeaza selectii competitive sau comparative sunt prevazute in anexa nr. 1.
    (3) Stabilirea etapelor, a termenelor si a conditiilor de acordare a licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice in cadrul unei proceduri de selectie competitiva sau comparativa se face individual pentru fiecare banda de frecvente supusa procedurii de selectie, prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
    (4) Se excepteaza de la prevederile alineatului anterior benzile de frecvente din cadrul serviciului de radiodifuziune, prevazute la punctul C din anexa nr. 1, pentru care atat procedura de selectie competitiva sau comparativa, cat si procedura de emitere a licentei sunt reglementate prin Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile ulterioare, si prin legislatia asociata.
    (5) Pentru toate cazurile care nu se incadreaza la alin. (1) MCTI acorda licentele de utilizare a frecventelor radioelectrice prin procedura de incredintare directa.
    Art. 6
    In functie de tipul retelelor sau al serviciilor de comunicatii electronice solicitate si de serviciul de radiocomunicatii in care acestea se incadreaza, avand in vedere strategia de dezvoltare a comunicatiilor electronice si politica de gestionare a spectrului de frecvente radioelectrice, dreptul de utilizare a spectrului conferit prin licenta se poate concretiza in:
    - alocari de canale radioelectrice/benzi de frecvente pe o anumita arie geografica;
    - asignari de frecvente/benzi de frecvente.
    Art. 7
    (1) In cazul licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice care contin alocari de canale/benzi de frecventa pe o anumita arie geografica, in serviciul mobil terestru sau in serviciul fix, dupa obtinerea acestora in conformitate cu art. 5 se aplica procedura detaliata in continuare pentru obtinerea autorizatiilor de asignare a frecventelor:
    a) titularul acesteia va propune asignarile efective pentru fiecare statie de radiocomunicatii din componenta retelei proprii de comunicatii electronice, in limitele alocarilor si in conditiile prevazute in licenta, prin procedura directa de notificare catre IGCTI, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de punerea in functiune a statiilor de radiocomunicatii; notificarile mentionate anterior vor avea la baza studiul tehnic de compatibilitate electromagnetica dintre statiile componente ale retelei, realizat de proiectanti autorizati conform reglementarilor in vigoare;
    b) IGCTI analizeaza notificarile prevazute la lit. a) si, in cazul in care este asigurata compatibilitatea electromagnetica cu asignarile existente, emite autorizatiile de asignare a frecventelor radioelectrice, care se vor constitui ca anexe la licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice;
    c) in cazul in care parametrii propusi afecteaza functionarea altor retele de comunicatii electronice, IGCTI solicita titularului sa efectueze modificarile care se impun, in scopul asigurarii compatibilitatii electromagnetice cu asignarile existente;
    d) in situatiile precizate la lit. c) emiterea autorizatiilor de asignare a frecventelor radioelectrice se va realiza dupa notificarea de catre titular a parametrilor modificati, in concordanta cu cerintele exprimate de catre IGCTI.
    (2) Pentru modificarea, cedarea, retragerea, suspendarea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice prevazute la alin. (1) se procedeaza astfel:
    a) modificarea conditiilor tehnice si operationale cuprinse in licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice, din initiativa titularului, se realizeaza:
    - conform reglementarii prevazute la art. 5 alin. (3), daca licenta a fost acordata prin procedura de selectie competitiva sau comparativa;
    - conform cap. II, daca licenta a fost acordata prin incredintare directa;
    b) modificarea conditiilor tehnice si operationale cuprinse in autorizatiile de asignare a frecventelor radioelectrice, din initiativa titularului, se realizeaza conform procedurii descrise la alin. (1);
    c) prelungirea valabilitatii licentei si modificarea acesteia ca urmare a modificarii/schimbarii datelor de identificare a titularului se realizeaza in conformitate cu articolele relevante ale cap. II;
    d) modificarea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice, respectiv a autorizatiilor de asignare a frecventelor radioelectrice, la initiativa MCTI, respectiv a IGCTI, se realizeaza in conformitate cu articolele relevante ale cap. II;
    e) cedarea, retragerea sau suspendarea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice se realizeaza in conformitate cu articolele relevante ale cap. III.
    Art. 8
    Procedura descrisa la cap. II se aplica pentru:
    a) emiterea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice care contin asignari de frecvente/benzi de frecvente;
    b) emiterea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice care contin alocari de canale/benzi de frecvente pe o anumita arie geografica, in cazul serviciilor: mobil maritim, mobil aeronautic, radiodeterminare, fix prin satelit, mobil prin satelit, alte servicii de radiocomunicatii.
    Art. 9
    (1) Licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice stabileste conditiile in care titularul acesteia poate exercita dreptul de utilizare a spectrului radioelectric; aceste conditii vor fi obiectiv justificate in raport cu tipul de retea sau de serviciu in cauza, nediscriminatorii, proportionale si transparente.
    (2) Autorizatia de asignare a frecventelor radioelectrice constituie anexa la licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice si face parte integranta din aceasta.
    (3) Termenul de valabilitate a licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice este de 5 ani de la emiterea acesteia, cu exceptia acelor licente pentru retelele destinate unor experimentari sau transmisii ocazionale pentru care termenul de valabilitate cumulat este de cel mult 6 luni de la emitere, si a acelor licente care se acorda prin proceduri de selectie competitiva sau comparativa, pentru care termenele de valabilitate vor fi stabilite prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.

    CAP. 2
    Emiterea si modificarea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice

    SECTIUNEA 1
    Emiterea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice

    Art. 10
    (1) Stabilirea posibilitatilor legale si tehnice de eliberare a licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice pentru retele de comunicatii electronice care utilizeaza spectrul radioelectric se face in comun de MCTI si IGCTI.
    (2) In vederea determinarii acestor posibilitati, solicitantul se poate adresa catre IGCTI inainte de depunerea cererii si documentatiei prevazute la art. 11.
    (3) IGCTI comunica solicitantului rezultatul analizei privind posibilitatea emiterii licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice, in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la momentul depunerii de catre acesta a tuturor documentelor precizate de IGCTI, necesare realizarii respectivei analize.
    Art. 11
    (1) In vederea emiterii licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice, solicitantul va depune la IGCTI o cerere avand continutul-cadru prevazut in anexa nr. 2.
    (2) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita, in mod obligatoriu, de urmatoarele:
    a) certificatul-tip prin care ANRC, in conditiile art. 6 alin. (3) din O.U.G. nr. 79/2002, atesta ca respectivul titular a trimis o notificare cu privire la intentia de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice (in copie);
    b) certificatul de inmatriculare si certificatul de inregistrare fiscala/certificatul continand codul unic de inregistrare (in copie);
    c) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului, care sa contina cel putin mentiuni referitoare la sediul, obiectul de activitate, durata de functionare si starea de faliment, emis cu cel mult 15 zile calendaristice inainte de data depunerii (in original si copie);
    d) documentatia tehnica care sustine solutia propusa de realizare a retelei de comunicatii electronice in baza conditiilor tehnice minimale stabilite de IGCTI, in conformitate cu reglementarile tehnice aplicabile.
    (3) Cererea si documentele prevazute la alin. (2) vor fi depuse in dublu exemplar, copiile fiind legalizate sau insotite de exemplarele originale pentru conformitate.
    (4) In termen de 30 de zile calendaristice de la primirea documentelor prevazute la alin. (1) si (2), IGCTI va analiza documentatia tehnica si, daca sunt indeplinite conditiile tehnice si legale, va elabora, in 3 exemplare, autorizatia de asignare a frecventelor radioelectrice, conform modelului-cadru prevazut in anexa nr. 3.
    (5) Autorizatia de asignare a frecventelor radioelectrice cuprinde datele de identificare a titularului, frecventa sau frecventele/benzile de frecvente asignate, datele tehnice asociate acestora, cerinte tehnice si operationale care definesc zona de serviciu si zona de protectie radioelectrica, pentru statiile de radiocomunicatii din componenta retelei, precum si alte date relevante.
    (6) Autorizatia de asignare a frecventelor radioelectrice, insotita de un exemplar al cererii prevazute la alin. (1) si de un exemplar al documentelor prevazute la alin. (2), va fi transmisa, in dublu exemplar, la MCTI, in termen de 3 zile calendaristice de la emitere.
    Art. 12
    Daca, in urma analizei cererii si documentatiei tehnice, se constata ca solutia propusa nu corespunde conditiilor tehnice minimale stabilite de IGCTI in conformitate cu reglementarile tehnice aplicabile, in termenul prevazut la art. 11 alin. (4), IGCTI va comunica solicitantului observatiile in acest sens.
    Art. 13
    (1) In termen de 5 zile calendaristice de la primirea documentelor prevazute la art. 11 alin. (6), in cazul in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, MCTI va emite, in 3 exemplare, licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice, conform modelului-cadru prevazut in anexa nr. 4.
    (2) Licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice cuprinde datele de identificare a titularului, desemnarea tipului de retea sau de serviciu de comunicatii electronice, termenul de valabilitate, frecventa sau frecventele/benzile de frecvente asignate sau alocate, aria furnizarii retelei sau serviciului de comunicatii electronice, conditii tehnice si operationale asociate, oricare dintre conditiile prevazute la art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 79/2002, obligatii privind plata tarifelor in vigoare, precum si, dupa caz, alte obligatii ce decurg din legislatia in vigoare in domeniul comunicatiilor electronice.
    (3) MCTI va comunica un exemplar al licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice catre solicitant si un exemplar catre IGCTI, in termen de 3 zile calendaristice de la emitere.
    Art. 14
    Licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice nu va fi acordata in situatia in care nu exista frecvente radioelectrice disponibile, nu sunt indeplinite conditiile tehnice sau nu sunt indeplinite conditiile legale din domeniul comunicatiilor electronice.
    Art. 15
    (1) Utilizarea efectiva a frecventelor radioelectrice este permisa numai dupa obtinerea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice.
    (2) Inainte de utilizarea frecventelor radioelectrice cu cel putin 7 zile calendaristice, titularul licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice va depune la IGCTI o notificare privind punerea in functiune a retelei de comunicatii electronice, intocmita conform modelului-cadru prevazut in anexa nr. 5.
    (3) Termenul prevazut la alin. (2) poate fi redus pentru statiile si retelele de comunicatii electronice din serviciul fix si mobil prin satelit, pentru statiile de nava din serviciul mobil maritim (inclusiv prin satelit) si pentru statiile de aeronava din serviciul mobil aeronautic (inclusiv prin satelit).
    (4) In situatia in care datele cuprinse in notificarea prevazuta la alin. (2) si (3) se modifica, titularul licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice are obligatia de a comunica catre IGCTI o noua notificare care sa contina datele modificate.
    Art. 16
    (1) Ulterior acordarii licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice se pot emite autorizatii suplimentare de asignare a frecventelor radioelectrice in cazul in care titularul licentei isi extinde reteaua de comunicatii electronice, in sensul includerii de noi statii de radiocomunicatii, cu respectarea conditiilor tehnice si operationale din licenta.
    (2) In acest caz solicitarea titularului de extindere a retelei va fi elaborata tinandu-se cont in mod corespunzator de prevederile art. 19. Pentru emiterea autorizatiilor suplimentare de asignare a frecventelor radioelectrice se aplica in mod corespunzator prevederile art. 19, coroborate cu prevederile art. 12.

    SECTIUNEA a 2-a
    Modificarea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice

    Art. 17
    (1) In situatia modificarii/schimbarii datelor de identificare a titularului licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice, modificarea licentei se va face in baza unei cereri scrise depuse la MCTI in termen de 15 zile calendaristice de la data modificarii/schimbarii respectivelor date.
    (2) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita, in mod obligatoriu, de copiile de pe toate documentele care certifica modificarea/schimbarea datelor de identificare.
    (3) Copiile de pe documentele prevazute la alin. (2) vor fi legalizate sau vor fi insotite de exemplarele originale pentru conformitate.
    (4) In termen de 5 zile calendaristice de la depunerea cererii prevazute la alin. (1), MCTI va modifica licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice.
    (5) Prevederile art. 13 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 18
    (1) Modificarea conditiilor tehnice si operationale cuprinse in licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice se realizeaza in baza unei cereri din partea titularului de modificare a licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice.
    (2) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi depusa la IGCTI si va fi insotita, in mod obligatoriu, de copiile de pe toate documentele care justifica modificarea datelor tehnice cuprinse in licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice, precum si, dupa caz, de certificatul-tip emis de ANRC ca urmare a modificarii datelor cuprinse in prima notificare, in conformitate cu art. 4 alin. (5) din O.U.G. nr. 79/2002.
    (3) Copiile de pe documentele prevazute la alin. (2) vor fi legalizate sau vor fi insotite de exemplarele originale pentru conformitate.
    (4) Modificarea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 10 - 14, care se aplica in mod corespunzator.
    (5) Utilizarea frecventelor sau a retelelor de comunicatii electronice in conditiile tehnice si operationale modificate este permisa numai dupa modificarea in mod corespunzator a licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice.
    (6) Prevederile art. 15 alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 19
    (1) Modificarea conditiilor tehnice si operationale cuprinse in autorizatia de asignare a frecventelor radioelectrice se realizeaza in baza unei cereri de modificare din partea titularului, care va fi depusa la IGCTI.
    (2) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita, in mod obligatoriu, de documentatia tehnica care justifica modificarea datelor tehnice cuprinse in autorizatia de asignare a frecventelor radioelectrice, precum si, dupa caz, de copia certificatului-tip emis de ANRC ca urmare a modificarii datelor cuprinse in prima notificare, in conformitate cu art. 4 alin. (5) din O.U.G. nr. 79/2002.
    (3) In termen de 30 de zile calendaristice de la primirea documentelor prevazute la alin. (1) si (2), IGCTI va analiza documentatia tehnica si, daca sunt indeplinite conditiile tehnice si legale, va modifica autorizatia de asignare a frecventelor radioelectrice.
    (4) In termen de 3 zile calendaristice de la modificare, IGCTI va comunica un exemplar al autorizatiei de asignare a frecventelor radioelectrice modificat catre titular si un exemplar catre MCTI.
    (5) Utilizarea frecventelor sau retelelor de comunicatii electronice in conditiile tehnice si operationale modificate este permisa numai dupa modificarea in mod corespunzator a autorizatiei de asignare a frecventelor radioelectrice.
    (6) Prevederile art. 15 alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 20
    (1) Modificarea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice, respectiv a autorizatiei de asignare a frecventelor radioelectrice, se poate realiza, la initiativa MCTI, respectiv a IGCTI, potrivit competentelor ce ii revin in conformitate cu legislatia in vigoare, in cazurile care impun respectarea conditiilor privind utilizarea efectiva, rationala si eficienta a frecventelor radioelectrice, evitarea interferentelor prejudiciabile, realizarea obiectivelor de armonizare la nivel european si cooperare internationala privind utilizarea frecventelor radioelectrice.
    (2) MCTI, respectiv IGCTI, va informa titularul licentei cu privire la modificarile ce trebuie operate in cadrul retelei/statiei de radiocomunicatii, intr-un termen rezonabil si proportional cu natura calitativa si cantitativa a acestora.
    Art. 21
    (1) Valabilitatea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice poate fi prelungita pentru o perioada cel mult egala cu perioada pentru care a fost acordata initial.
    (2) Prelungirea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice se face in baza unei cereri scrise a titularului acesteia, care va fi depusa la MCTI cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de expirarea termenului de valabilitate a licentei.
    (3) In termen de 15 zile calendaristice de la depunerea cererii prevazute la alin. (2), in cazul in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, MCTI va prelungi termenul de valabilitate a licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice.
    (4) Prevederile art. 13 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.

    CAP. 3
    Cesionarea, suspendarea si retragerea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice

    SECTIUNEA 1
    Cesionarea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice

    Art. 22
    (1) Licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice poate fi cedata unui tert, cu respectarea, in mod obligatoriu, a urmatoarelor conditii cumulative:
    a) respectarea conditiilor prevazute in licente, cu privire la cedarea acestora;
    b) tertul cesionar sa fie autorizat in conditiile art. 4 din O.U.G. nr. 79/2002;
    c) tertul sa isi asume toate obligatiile care decurg din licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice;
    d) acordul prealabil al MCTI.
    (2) Emiterea acordului prealabil se face in baza unei cereri scrise care va fi depusa la MCTI de catre titularul licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice.
    (3) Cererea prevazuta la alin. (2) va fi insotita, in mod obligatoriu, de urmatoarele documente:
    a) toate documentele care certifica datele de identificare a tertului cesionar (in copie);
    b) angajamentul tertului cesionar cu privire la asumarea tuturor obligatiilor cuprinse in licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice (in copie);
    c) certificatul-tip prin care ANRC, in conditiile art. 6 alin. (3) din O.U.G. nr. 79/2002, atesta ca tertul cesionar a trimis o notificare cu privire la intentia de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice (in copie).
    (4) Copiile de pe documentele prevazute la alin. (3) vor fi legalizate sau vor fi insotite de exemplarele originale pentru conformitate.
    (5) MCTI va analiza documentele prevazute la alin. (2) si (3) si, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, va emite acordul prealabil cu privire la posibilitatea cedarii licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice, in termen de 5 zile calendaristice de la depunerea cererii prevazute la alin. (2).
    (6) In termen de 3 zile calendaristice de la emitere, MCTI va comunica un exemplar al acordului prealabil titularului licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice, precum si o copie catre IGCTI.
    Art. 23
    (1) Dupa incheierea contractului de cesiune, in termen de 5 zile calendaristice, tertul cesionar va depune la MCTI o cerere de modificare a licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice, care va fi insotita, in mod obligatoriu, de o copie a contractului de cesiune, care va fi legalizata sau va fi insotita de original pentru conformitate.
    (2) In termen de 5 zile calendaristice de la data depunerii cererii prevazute la alin. (1), MCTI va analiza documentele depuse si, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, va modifica licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice.
    (3) MCTI va comunica un exemplar al licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice catre cesionar si un exemplar catre IGCTI, in termen de 3 zile calendaristice de la emitere.
    (4) Utilizarea frecventelor de catre tertul cesionar se va putea face numai dupa modificarea de catre MCTI, in mod corespunzator, a licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice.
    Art. 24
    In conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din O.U.G. nr. 79/2002, MCTI va refuza emiterea acordului cu privire la cedarea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice, in situatia in care aceasta operatiune juridica ar avea ca efect restrangerea, impiedicarea sau denaturarea concurentei, precum si schimbarea destinatiei de folosinta a frecventelor care fac obiectul licentei intr-un mod care sa contravina prevederilor TNABF.

    SECTIUNEA a 2-a
    Suspendarea si retragerea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice

    Art. 25
    Licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice poate fi retrasa de catre MCTI in urmatoarele situatii:
    a) ANRC a revocat titularului licentei autorizatia generala;
    b) in cazul nerespectarii repetate de catre titular a conditiilor prevazute in licenta sau a obligatiilor asumate in cuprinsul licentei;
    c) ca urmare a neplatii de catre titular, in termen de 90 de zile de la scadenta, a tarifului de utilizare a spectrului, a dobanzilor si a penalitatilor de intarziere;
    d) in cazul in care titularul modifica destinatia de folosinta a frecventelor care fac obiectul licentei;
    e) pentru incalcarea prevederilor legale in domeniul comunicatiilor electronice, in conditiile in care o asemenea incalcare a avut ca efect prejudicierea grava a interesului public;
    f) la cererea titularului.
    Art. 26
    In cazurile prevazute la art. 25 lit. b) - e) MCTI poate dispune fie retragerea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice, fie suspendarea acesteia pana in momentul in care titularul licentei se va conforma masurilor dispuse de legislatia in vigoare din domeniul comunicatiilor electronice.

    CAP. 4
    Emiterea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice pentru retelele de comunicatii electronice destinate experimentarilor sau transmisiilor ocazionale

    Art. 27
    (1) Prevederile prezentului capitol sunt aplicabile frecventelor/benzilor de frecvente utilizate pentru furnizarea retelelor de comunicatii electronice destinate experimentarilor sau transmisiilor ocazionale.
    (2) Licentele de utilizare a frecventelor radioelectrice pentru retelele de comunicatii electronice prevazute la alin. (1) se acorda printr-o procedura simplificata, reglementata de prevederile art. 28 si 29.
    Art. 28
    (1) In vederea obtinerii licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice pentru retelele de comunicatii electronice destinate experimentarilor, solicitantii vor depune simultan la MCTI si IGCTI cererea prevazuta la art. 11 alin. (1), insotita in mod obligatoriu de documentele prevazute la art. 11 alin. (2) lit. a) si b).
    (2) Documentele prevazute la art. 11 alin. (2) nu sunt necesare daca solicitantul este o persoana juridica straina.
    (3) In termen de 5 zile calendaristice de la primirea documentelor prevazute la alin. (1), MCTI va transmite catre IGCTI avizul sau, in cazul in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege. In caz contrar, MCTI va transmite atat catre IGCTI, cat si catre solicitant refuzul insotit de motivarea pentru care licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice nu poate fi acordata.
    (4) In termen de 7 zile calendaristice de la primirea avizului MCTI, IGCTI va analiza din punct de vedere tehnic cererea prevazuta la alin. (1) si, daca sunt indeplinite conditiile tehnice, va emite autorizatia de asignare a frecventelor radioelectrice. IGCTI va transmite la MCTI autorizatia de asignare a frecventelor radioelectrice in dublu exemplar, in termen de 3 zile calendaristice de la emitere.
    (5) In cazul in care se constata ca nu exista frecvente radioelectrice disponibile in conditiile tehnice solicitate, IGCTI va refuza emiterea autorizatiei de asignare a frecventelor radioelectrice si, in termenul prevazut la alin. (4), va informa in acest sens atat solicitantul, cat si MCTI.
    (6) In termen de 5 zile calendaristice de la primirea autorizatiei de asignare a frecventelor radioelectrice, in cazul in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, MCTI va emite licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice.
    (7) Termenul de valabilitate a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice pentru retelele de comunicatii electronice destinate experimentarilor este prevazut la art. 9 alin. (3).
    Art. 29
    (1) In vederea obtinerii licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice pentru retelele de comunicatii electronice destinate transmisiilor ocazionale, solicitantii vor depune la IGCTI cererea prevazuta la art. 11 alin. (1), insotita in mod obligatoriu de documentele prevazute la art. 11 alin. (2) lit. a) si b).
    (2) Documentele prevazute la art. 11 alin. (2) nu sunt necesare daca solicitantul este o persoana juridica straina.
    (3) In regim de urgenta IGCTI analizeaza documentele depuse in conformitate cu alin. (1) si, daca exista frecvente radioelectrice disponibile in conditiile tehnice solicitate, va transmite catre MCTI un exemplar al cererii si al documentelor prevazute la alin. (1), in vederea solicitarii avizului MCTI pentru efectuarea transmisiei ocazionale.
    (4) In regim de urgenta MCTI va transmite catre IGCTI avizul sau, in cazul in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege. In caz contrar, MCTI va transmite atat catre IGCTI, cat si catre solicitant refuzul insotit de motivarea pentru care licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice nu poate fi acordata.
    (5) In cazul in care se constata ca nu exista frecvente radioelectrice disponibile in conditiile tehnice solicitate de realizare a transmisiei ocazionale, IGCTI informeaza in acest sens atat solicitantul, cat si MCTI.
    (6) Dupa obtinerea avizului prevazut la alin. (3), IGCTI va emite autorizatia de asignare a frecventelor radioelectrice si o va transmite, in dublu exemplar, catre MCTI.
    (7) Dupa primirea autorizatiei de asignare a frecventelor radioelectrice, MCTI va emite licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice, in cazul in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege.
    (8) Prevederile art. 28 alin. (7) se aplica in mod corespunzator.

    CAP. 5
    Supravegherea si controlul respectarii obligatiilor privind utilizarea frecventelor radioelectrice

    Art. 30
    Controlul indeplinirii obligatiilor privind utilizarea frecventelor radioelectrice revine IGCTI, care actioneaza prin personalul de control de specialitate imputernicit in acest scop si potrivit procedurii stabilite prin prevederile legale care reglementeaza activitatea acestei institutii publice.
    Art. 31
    (1) IGCTI are dreptul sa solicite, motivat, oricarui furnizor de servicii sau de retele de comunicatii electronice, toate informatiile necesare pentru verificarea respectarii conditiilor tehnice si operationale cuprinse in autorizatia de asignare a frecventelor radioelectrice si a obligatiilor prevazute in licentele de utilizare a frecventelor radioelectrice sau in legislatia speciala in domeniul comunicatiilor electronice.
    (2) Personalul de control al IGCTI, imputernicit in acest scop, are dreptul sa solicite declaratii sau orice documente necesare pentru efectuarea controlului, sa ridice copii de pe orice registre, acte financiar-contabile si comerciale ori alte acte; de asemenea, poate sa faca inspectii, inclusiv inopinate, la orice instalatii, incinte, terenuri sau infrastructuri utilizate de furnizor in activitatea sa, al caror rezultat va fi consemnat intr-un proces-verbal de constatare, si sa primeasca, la convocare sau la fata locului, informatii si justificari.
    (3) Cantitatea si natura informatiilor trebuie sa fie proportionale cu scopul pentru care au fost solicitate.
    (4) Furnizorul are obligatia de a pune la dispozitie toate informatiile solicitate de IGCTI.
    (5) Nerespectarea obligatiei prevazute la alin. (4) sau a termenelor stabilite de IGCTI pentru punerea la dispozitie a informatiilor solicitate atrage sanctionarea furnizorului de servicii sau retele de comunicatii electronice conform dispozitiilor art. 56 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 79/2002.
    Art. 32
    In conformitate cu art. 56 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 79/2002, nerespectarea de catre furnizorul de servicii sau de retele de comunicatii electronice a obligatiei de a se supune controlului efectuat de personalul autorizat al IGCTI se sanctioneaza cu amenda administrativa in cuantum de pana la 300.000.000 lei pentru fiecare zi de intarziere.
    Art. 33
    (1) Utilizarea frecventelor radioelectrice fara obtinerea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice in conditiile prezentului ordin constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit dispozitiilor art. 55 din O.U.G. nr. 79/2002.
    (2) Nerespectarea conditiilor prevazute in licentele de utilizare a frecventelor radioelectrice sau in autorizatiile de asignare a frecventelor radioelectrice, anexate la licenta, constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit dispozitiilor art. 55 din O.U.G. nr. 79/2002.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii

    Art. 34
    (1) Prezentul articol se aplica solicitarilor care, la data intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 79/2002, nu au parcurs integral procedura de obtinere a licentei, autorizatiei de operare sau autorizatiei tehnice de functionare, potrivit prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) In termen de 90 de zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, solicitantii aflati in situatia prevazuta la alin. (1) vor depune la IGCTI, in mod obligatoriu, urmatoarele documente:
    a) certificatul-tip prin care ANRC, in conditiile art. 6 alin. (3) din O.U.G. nr. 79/2002, atesta ca respectivul titular a trimis o notificare cu privire la intentia de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice (in copie);
    b) certificatul de inmatriculare si certificatul de inregistrare fiscala/certificatul continand codul unic de inregistrare (in copie);
    c) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului, care sa contina cel putin mentiuni referitoare la sediul, obiectul de activitate, durata de functionare si starea de faliment, emis cu cel mult 15 zile calendaristice inainte de data depunerii (in original si copie);
    d) actul administrativ emis de IGCTI sau de MCTI si obtinut conform Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz (in original).
    (3) Nerespectarea termenului si nedepunerea documentelor prevazute la alin. (2) atrag decaderea din dreptul de a continua procedura de emitere a licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice, potrivit prevederilor prezentului articol, iar actele administrative obtinute conform prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, isi pierd valabilitatea.
    (4) Prevederile art. 10 alin. (3) si ale art. 11 - 16 se aplica in mod corespunzator, cu derogare in privinta termenelor stipulate.
    Art. 35
    (1) Prevederile prezentului articol se aplica titularilor licentelor, autorizatiilor de operare sau autorizatiilor tehnice de functionare, emise conform prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si valabile potrivit termenului inscris in respectivul act administrativ.
    (2) In termen de 90 de zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, titularii actelor administrative prevazute la alin. (1) vor depune la IGCTI, in mod obligatoriu, o cerere de emitere a licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice, conform modelului-cadru prevazut in anexa nr. 2, insotita de documentele cuprinse la art. 34 alin. (2) lit. a) - c) si de originalele licentelor, autorizatiilor de operare sau autorizatiilor tehnice de functionare, dupa caz, emise conform prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) In cazul in care titularii actelor administrative prevazute la alin. (1) au depus, anterior intrarii in vigoare a prezentului ordin, cereri de modificare a datelor de identificare si/sau conditiilor tehnice si operationale, cererea prevazuta la alin. (2) va contine si modificarile solicitate si va fi insotita de documentele care justifica aceste modificari, iar la emiterea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice se vor avea in vedere si solicitarile titularului.
    (4) Nerespectarea termenului si nedepunerea documentelor prevazute la alin. (2) atrag decaderea din dreptul de utilizare a frecventelor radioelectrice, obtinut in temeiul licentelor, autorizatiilor de operare sau autorizatiilor tehnice de functionare emise conform prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (5) Prevederile art. 11 alin. (4), (5), (6) si ale art. 13 - 16 se aplica in mod corespunzator, cu derogare in privinta termenelor stipulate.
    Art. 36
    MCTI va refuza emiterea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice in cazul in care solicitantii acestora nu au achitat in totalitate tarifele, dobanzile si/sau penalitatile datorate IGCTI pentru dreptul de utilizare a spectrului de frecvente radioelectrice, drept dobandit anterior intrarii in vigoare a prezentului ordin, in temeiul legislatiei speciale din domeniul comunicatiilor electronice.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 37
    (1) Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile si retelelor de comunicatii electronice utilizate pentru retransmisia sau difuzarea serviciilor de programe audiovizuale, conform Legii audiovizualului nr. 504/2002, modificata prin Legea nr. 402/2003, si care au in componenta lor sisteme ce utilizeaza benzi de frecvente neatribuite serviciului de radiodifuziune, conform TNABF.
    (2) In cazul sistemelor ce utilizeaza spectrul radioelectric, prevazute la alin. (1), destinate pentru realizarea legaturilor la utilizatorii finali sau la alti utilizatori, astfel cum acestia sunt definiti de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora, cu modificarile si completarile ulterioare (sisteme MMDS, sisteme LMDS, alte sisteme de distributie tip punct-multipunct, sateliti de comunicatii in serviciul fix sau mobil prin satelit), autorizarea acestora se realizeaza cu respectarea prevederilor prezentului ordin, coroborate, dupa caz, cu prevederile altor ordine relevante ale ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
    (3) Autorizarea sistemelor ce utilizeaza spectrul radioelectric, prevazute la alin. (1), care realizeaza legatura dintre studioul unde se elaboreaza programul audiovizual final ce urmeaza a fi difuzat si emitatorul care difuzeaza efectiv serviciul de programe audiovizuale respectiv, se efectueaza cu respectarea prevederilor prezentului ordin. In acest caz solicitantul trebuie sa faca dovada existentei licentei audiovizuale pentru serviciul de programe ce urmeaza a fi difuzat.
    (4) In cazul sistemelor ce utilizeaza spectrul radioelectric, prevazute la alin. (1), destinate exclusiv pentru transportul programelor audiovizuale intre diverse puncte ale propriilor retele de comunicatii electronice (sisteme MMDS, sateliti de comunicatii in serviciul fix sau mobil prin satelit), autorizarea acestora se realizeaza cu respectarea prevederilor prezentului ordin. In acest caz solicitantul trebuie sa detina documentele precizate de Legea audiovizualului nr. 504/2002, modificata prin Legea nr. 402/2003, - licenta audiovizuala, autorizatie de retransmisie, aviz de retransmisie, dupa caz -, corespunzator zonelor in care serviciile de programe urmeaza a fi difuzate/retransmise.
    (5) Dupa obtinerea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice in conformitate cu prevederile alin. (1), (2) si (3), titularii acestora vor initia procedura de obtinere a autorizatiei tehnice de functionare pentru componentele retelei care difuzeaza sau retransmit servicii de programe audiovizuale, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 365/2002 privind procedura de autorizare a difuzarii sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale, cu modificarile ulterioare.
    Art. 38
    In termen de 30 de zile calendaristice de la intrarea in vigoare a prezentului ordin, MCTI si IGCTI vor pune la dispozitie publicului, prin intermediul paginilor proprii de Internet, informatiile necesare obtinerii licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice.
    Art. 39
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 40
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 41
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:
    - Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 269/1992 privind autorizarea receptiei cu instalatii individuale sau comunitare a programelor audiovizuale transmise prin sateliti, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 314 din 4 decembrie 1992;
    - Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 177/1996 privind autorizarea retelelor VSAT pentru comunicatii in serviciu fix prin satelit, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 108 din 28 mai 1996;
    - Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 366/1997 privind autorizarea operatorilor publici si a operatorilor independenti de retele de radiopaging, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 51 din 5 februarie 1998;
    - Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 14/1998 privind autorizarea retelelor de telecomunicatii independente, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 86 din 23 februarie 1998;
    - Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 227/1998 pentru completarea Ordinului ministrului comunicatiilor nr. 14/1998 privind autorizarea retelelor de telecomunicatii independente, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 452 din 26 noiembrie 1998;
    - Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 222/1998 privind autorizarea retelelor si a serviciilor de radiocomunicatii cu destinatie publica, pentru transmisii vocale si/sau de date, de tip simplex, repetor conventional si semiduplex cu acces multiplu, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 452 din 26 noiembrie 1998;
    - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica nr. 341/1999 privind procedura de selectie a titularilor licentelor pentru retele si servicii de radiocomunicatii cu destinatie publica, pentru transmisii vocale si/sau de date, de tip simplex, simplex cu statie coordonatoare, semiduplex cu repetor conventional si semiduplex cu acces multiplu tip "trunked", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 592 din 6 decembrie 1999;
    - Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 263/2001 privind realizarea de sisteme de distributie, precum si de linii de transmisie de programe audiovizuale in microunde, in benzile de frecventa 2.290 - 2.335 MHz, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 570 din 12 septembrie 2001.

               Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,
                                   Dan Nica

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                              BENZI DE FRECVENTE
in care se acorda licente de utilizare a frecventelor radioelectrice prin procedura de selectie competitiva sau comparativa pentru diverse categorii de retele

    Licentele de utilizare a frecventelor radioelectrice pentru functionarea retelelor publice de comunicatii electronice din categoriile enumerate mai jos se acorda prin procedura de selectie competitiva sau comparativa.
    Pentru benzile prevazute la punctele A si B, licentele se acorda de catre MCTI conform prezentului ordin.
    Pentru benzile prevazute la punctul C, licentele se acorda conform legislatiei in vigoare din domeniul audiovizualului.

    A. Serviciul mobil terestru

 ______________________________________________________________________________
|  Banda de frecvente  |    Categorii de retele     |        Observatii        |
|______________________|____________________________|__________________________|
| 417 - 420 MHz/427    | Retele de radiocomunicatii |                          |
| - 430 MHz            | mobile cu acces public     |                          |
|                      | (PAMR)                     |                          |
|______________________|____________________________|__________________________|
| 453 - 457,5 MHz/463  | Retele de telefonie mobila |                          |
| - 467,5 MHz          | celulara digitala CDMA 450 |                          |
|______________________|____________________________|__________________________|
| 870 - 876 MHz/915    | Retele de radiocomunicatii |                          |
| - 921 MHz            | cu acces public PAMR       |                          |
|______________________|____________________________|__________________________|
| 890 - 915 MHz/935    | Retele de telefonie mobila |                          |
| - 960 MHz            | celulara digitala GSM 900  |                          |
|______________________|____________________________|__________________________|
| 880 - 890 MHz/925    | Retele de telefonie mobila | E-GSM (GSM 900 extins)   |
| - 935 MHz            | celulara digitala GSM 900  |                          |
|______________________|____________________________|__________________________|
| 1710 - 1785 MHz/1805 | Retele de telefonie mobila |                          |
| - 1880 MHz           | celulara digitala DCS 1800 |                          |
|______________________|____________________________|__________________________|
| 1900 - 1920 MHz si   | Retele mobile de generatia | Componenta terestra TDD a|
| 2010 - 2025 MHz      | a III-a UMTS/IMT-2000      | sistemelor UMTS/IMT-2000 |
|______________________|____________________________|__________________________|
| 1920 - 1980 MHz/2110 | Retele mobile de generatia | Componenta terestra FDD a|
| - 2170 MHz           | a III-a UMTS/IMT-2000      | sistemelor UMTS/IMT-2000 |
|______________________|____________________________|__________________________|
| 1980 - 2010 MHz/2170 | Retele mobile de generatia | Componenta satelitara a  |
| - 2200 MHz           | a III-a UMTS/IMT-2000      | sistemelor UMTS/IMT-2000 |
|______________________|____________________________|__________________________|

    B. Serviciul fix

 ______________________________________________________________________________
| 3410 - 3500/3510     | Retele punct-mutipunct cu  | Aranjament canale conform|
| - 3600 MHz           | acces fix pe suport radio  | CEPT/ERC/REC 14-03,      |
|                      | (FWA)                      | anexa B                  |
|______________________|____________________________|__________________________|
| 10,15- 10,3/10,5     | Retele punct-mutipunct cu  | Aranjament canale conform|
| - 10,65 GHz          | acces fix pe suport radio  | CEPT/ERC/REC 12-05       |
|                      | (FWA)                      |                          |
|______________________|____________________________|__________________________|
| 24,5 - 25,5/25,5     | Retele punct-mutipunct cu  | Aranjament canale conform|
| - 26,5 GHz           | acces fix pe suport radio  | CEPT T/R 13-02, anexa B  |
|                      | (FWA)                      |                          |
|______________________|____________________________|__________________________|
| 27,5 - 28,5/28,5     | Retele punct-mutipunct cu  | Aranjament canale conform|
| - 29,5 GHz           | acces fix pe suport radio  | CEPT T/R 13-02, anexa C  |
|                      | (FWA)                      |                          |
|______________________|____________________________|__________________________|

    C. Serviciul de radiodifuziune

 ______________________________________________________________________________
| 525 kHz - 1605 kHz   | Radiodifuziune sonora cu   | Acordul Geneva 1975      |
|                      | modulatie de amplitudine   |                          |
|______________________|____________________________|__________________________|
| 87,5 MHz - 108 MHz   | Radiodifuziune sonora cu   | Acordul Geneva 1984      |
|                      | modulatie de frecventa     |                          |
|______________________|____________________________|__________________________|
| 174 MHz - 230 MHz    | Televiziune analogica      | Acordul Stockholm 1961   |
|                      |____________________________|__________________________|
|                      | Radiodifuziune sonora      | Numai banda 223 MHz - 230|
|                      | digitala terestra (T-DAB)  | MHz.                     |
|                      |                            | Conform Acordului        |
|                      |                            | Wiesbaden 1995 revizuit  |
|                      |                            | prin Acordul Maastricht  |
|                      |                            | 2002, o acoperire        |
|                      |                            | nationala pentru T-DAB.  |
|                      |____________________________|__________________________|
|                      | Radiodifuziune sonora      | La Conferinta regionala  |
|                      | digitala terestra (T-DAB)  | de radiocomunicatii      |
|                      | si televiziune digitala    | (RRC) 2004 (revizuirea   |
|                      | terestra (DVB-T)           | Planului Stockholm 1961) |
|                      |                            | se vor replanifica       |
|                      |                            | benzile.                 |
|______________________|____________________________|__________________________|
| 470 MHz - 790 MHz    | Televiziune analogica      | Acordul Stockholm 1961   |
|______________________|____________________________|__________________________|
| 470 MHz - 862 MHz    | Televiziune digitala       | La Conferinta regionala  |
|                      | terestra (DVB-T)           | de radiocomunicatii      |
|                      |                            | (RRC) 2004 (revizuirea   |
|                      |                            | Planului Stockholm 1961) |
|                      |                            | se vor replanifica       |
|                      |                            | benzile.                 |
|______________________|____________________________|__________________________|
| 1452 MHz - 1479,5 MHz| Radiodifuziune sonora      | Conform Acordului        |
|                      | digitala terestra (T-DAB)  | Wiesbaden 1995 revizuit  |
|                      |                            | prin Acordul Maastricht  |
|                      |                            | 2002, doua acoperiri     |
|                      |                            | nationale pentru T-DAB.  |
|______________________|____________________________|__________________________|

    ANEXA 2
    Partea A

                              CONTINUTUL-CADRU
al cererii de eliberare a licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice*)
(inclusiv a autorizatiilor de asignare a frecventelor radioelectrice, care se constituie ca anexa la licenta)

    *) Pentru statiile de nava in serviciul mobil maritim, statiile de aeronava in serviciul mobil aeronautic, statiile si retelele de comunicatii electronice in serviciile fix si mobil prin satelit se vor prezenta date tehnice specifice serviciilor de radiocomunicatii respective, conform partii B a anexei nr. 2, precum si alte date relevante pentru aceste servicii, utile in evaluarea si analizarea cererii.

    1. Date referitoare la solicitant:
    1.1. denumirea/numele;
    1.2. statutul: persoana fizica/juridica romana/reprezentanta a persoanelor juridice straine inregistrate legal in Romania etc.;
    1.3. adresa completa de domiciliu/sediu, telefon, fax (cea oficiala, cea de corespondenta si de facturare, daca sunt diferite);
    1.4. codul fiscal/numarul de inmatriculare la registrul comertului/seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal;
    1.5. contul/banca;
    1.6. reprezentantul legal al societatii comerciale/institutiei;
    1.7. persoana de contact (responsabil cu radiocomunicatiile), telefon, fax
solicita prin prezenta eliberarea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice si a autorizatiilor de asignare a frecventelor radioelectrice, anexe la licenta, pentru reteaua de comunicatii electronice ale carei caracteristici sunt descrise in continuare.

    2. Date generale referitoare la retea:
    2.1. tipul retelei (conform notificarii adresate ANRC);
    2.2. tipul serviciilor de comunicatii electronice furnizate pe aceasta retea (conform notificarii adresate ANRC);
    2.3. natura retelei: radio/mixta;
    2.4. natura informatiilor transmise: voce, date, programe audiovizuale;
    2.5. aria furnizarii: locala, zonala, nationala;
    2.6. zona de acoperire (de deservire): de incinta/interna (proprietati)/localitati si/sau cai de comunicatie acoperite, judete acoperite;
    2.7. destinatia retelei de uz privat: uz propriu/grup inchis de utilizatori (parteneriat, asociatii).
    In cazul grupului inchis de utilizatori se vor furniza date despre componenta, obiect de activitate, activitati de interes comun;
    2.8. justificarea privind necesitatea utilizarii spectrului radioelectric:
    - documente din care sa rezulte obiectul de activitate care sa justifice necesitatea retelei proprii de comunicatii electronice [legi, hotarari ale Guvernului etc. (acolo unde este cazul) sau actul constitutiv al societatii comerciale];
    - documente din care sa rezulte necesitatea utilizarii frecventelor pentru reteaua respectiva;
    - memoriul justificativ privind scopul si durata utilizarii retelelor.

    3. Date tehnice ale retelei:
    3.1. Arhitectura retelei va cuprinde:
    - descrierea retelei (tipul statiilor de radiocomunicatii din cuprinsul retelei si rolul acestora in cadrul retelei, numarul estimat de echipamente mobile si portabile, in cazul retelelor de radiocomunicatii din serviciul mobil terestru etc.);
    - schema legaturilor retelei (reprezentare grafica pe harta a amplasamentelor statiilor de radiocomunicatii din cadrul retelei si a legaturilor radio dintre acestea);
    - punctele de interconectare cu alte retele de comunicatii electronice;
    - punctele de conexiune cu portiunile filare ale retelei (acolo unde este cazul).
    3.2. Caracteristici ale semnalelor care se vehiculeaza in cadrul retelei (analogice, digitale, largimea de banda ocupata/necesara, tip de modulatie, mod de acces/operare, tip de multiplexare, ecart intre canale, ecart duplex)
    3.3. Date specifice necesare identificarii frecventelor pentru statiile de radiocomunicatii din serviciul in care urmeaza a functiona reteaua respectiva: benzi de frecvente solicitate, numar de canale, capacitate de transmisie, distante intre amplasamente. Se vor avea in vedere recomandarile UIT, CEPT si reglementarile MCTI in vigoare.
    Se vor anexa fisa/fisele sintetica/sintetice continand datele tehnice ale retelei, corespunzator pentru serviciul mobil terestru/fix terestru, precum si documentatia tehnica detaliata a retelei.
    Documentatia tehnica detaliata a retelei va fi intocmita in conformitate cu recomandarile UIT, CEPT, reglementarile MCTI, precum si cu standardele relevante in vigoare si va cuprinde calculul legaturilor radio, al zonei de serviciu si de protectie radioelectrica a retelei. Vor fi, de asemenea, anexate prospecte tehnice ale echipamentelor si antenelor ce se intentioneaza a fi folosite. Documentatia tehnica va fi intocmita de catre un proiectant autorizat conform reglementarilor in vigoare.

    4. Declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind luarea la cunostinta a reglementarilor in vigoare aplicabile din domeniul comunicatiilor electronice si angajamentul de plata a taxelor si tarifelor legale in vigoare.

    NOTA:
    1. Solicitantul poate adauga orice alte informatii pe care le considera utile in evaluarea cererii.
    2. IGCTI poate solicita si alte informatii pe care le considera utile in vederea evaluarii cererii.

 ..............................................................................
      (numele in clar, pozitia, semnatura si stampila persoanei autorizate
                          sa reprezinte legal solicitantul)

    ANEXA 1*)
    la cererea de eliberare a licentei de utilizare a
    frecventelor radioelectrice nr.*) ... din data .......

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.
    *) Se vor trece numarul de iesire din registrul de intrari/iesiri al solicitantului si data de inregistrare.

    Date tehnice pentru statii de baza, statii fixe, statii mobile si statii portabile din serviciul mobil terestru

    A. Statii de baza si statii fixe

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Latitudine
    B - Longitudine
    C - Polarizare
    D - Directivitate
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Numar   | Nume | Cod  |                    Amplasament                |
|crt.|autorizatie|statie|statie|_______________________________________________|
|    |    (1)    |  (2) |  (3) |Judet   |Localitate|Adresa|   A  |   B  |Cota  |
|    |           |      |      |(sector)|    (4)   | (5)  |  (6) |  (6) |teren |
|    |           |      |      |        |          |      |      |      | (7)  |
|____|___________|______|______|________|__________|______|______|______|______|
|    |           |      |      |        |          |      |      |      | [m]  |
|____|___________|______|______|________|__________|______|______|______|______|
| 1. |           |      |      |        |          |      |      |      |      |
|    |           |      |      |        |          |      |      |      |      |
|    |           |      |      |        |          |      |      |      |      |
|____|___________|______|______|________|__________|______|______|______|______|
| 2. |           |      |      |        |          |      |      |      |      |
|    |           |      |      |        |          |      |      |      |      |
|____|___________|______|______|________|__________|______|______|______|______|
| 3. |           |      |      |        |          |      |      |      |      |
|    |           |      |      |        |          |      |      |      |      |
|    |           |      |      |        |          |      |      |      |      |
|    |           |      |      |        |          |      |      |      |      |
|    |           |      |      |        |          |      |      |      |      |
|____|___________|______|______|________|__________|______|______|______|______|

 - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                  Antena                           |         Fider       |
|crt.|___________________________________________________|_____________________|
|    |Tip |Inaltime |  C   |  Unghi |Azimut|Castig|   D  |Tip |Lungime|Atenuare|
|    |(8) |de la sol| (10) |elevatie| (12) | (13) | (14) |(15)|  (16) |  (17)  |
|    |    |   (9)   |      |  (11)  |      |      |      |    |       |        |
|____|____|_________|______|________|______|______|______|____|_______|________|
|    |    |   [m]   |      |  [gr]  | [gr] | [dB] | [gr] |    |  [m]  | [dB/   |
|    |    |         |      |        |      |      |      |    |       | 100 m] |
|____|____|_________|______|________|______|______|______|____|_______|________|
| 1. |____|_________|______|________|______|______|______|____|_______|________|
|    |____|_________|______|________|______|______|______|____|_______|________|
|    |____|_________|______|________|______|______|______|____|_______|________|
|____|____|_________|______|________|______|______|______|____|_______|________|
| 2. |____|_________|______|________|______|______|______|____|_______|________|
|____|____|_________|______|________|______|______|______|____|_______|________|
| 3. |____|_________|______|________|______|______|______|____|_______|________|
|    |____|_________|______|________|______|______|______|____|_______|________|
|    |____|_________|______|________|______|______|______|____|_______|________|
|    |____|_________|______|________|______|______|______|____|_______|________|
|____|____|_________|______|________|______|______|______|____|_______|________|

 - continuare -
 _________________________________________________________________________
|Nr. |  Echipament  |Frecventa|Frecventa|Largimea|   Tip   |Putere|Putere |
|crt.|______________| emisie  | receptie|de banda|modulatie|emisie|radiata|
|    |Tip |Fabricant|   (20)  |  (20)   |  (21)  |         | (22) |  (23) |
|    |(18)|  (19)   |         |         |        |         |      |       |
|____|____|_________|_________|_________|________|_________|______|_______|
|    |    |         |  [MHz]  |  [MHz]  |  [kHz] |         |[dB si|[dB si |
|    |    |         |         |         |        |         |  W]  |  W]   |
|____|____|_________|_________|_________|________|_________|______|_______|
| 1. |____|_________|_________|_________|________|_________|______|_______|
|    |____|_________|_________|_________|________|_________|______|_______|
|    |____|_________|_________|_________|________|_________|______|_______|
|____|____|_________|_________|_________|________|_________|______|_______|
| 2. |____|_________|_________|_________|________|_________|______|_______|
|____|____|_________|_________|_________|________|_________|______|_______|
| 3. |____|_________|_________|_________|________|_________|______|_______|
|    |____|_________|_________|_________|________|_________|______|_______|
|    |____|_________|_________|_________|________|_________|______|_______|
|    |____|_________|_________|_________|________|_________|______|_______|
|____|____|_________|_________|_________|________|_________|______|_______|

    B. Statiile mobile si statii portabile
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Numar   |  Nume  |  Cod   |  Zona de  |   Antena     |    Echipament  |
|crt.|autorizatie| statie | statie | deplasare |______________|________________|
|    |    (1)    |   (2)  |   (3)  |    (24)   | Tip | Castig | Tip  |Fabricant|
|    |           |        |        |           | (8) |  (13)  | (18) |   (19)  |
|____|___________|________|________|___________|_____|________|______|_________|
|    |           |        |        |           |     |  [dB]  |      |         |
|____|___________|________|________|___________|_____|________|______|_________|
| 1. |           |        |        |           |     |        |      |         |
|____|___________|________|________|___________|_____|________|______|_________|
| 2. |           |        |        |           |     |        |      |         |
|____|___________|________|________|___________|_____|________|______|_________|
| 3. |           |        |        |           |     |        |      |         |
|____|___________|________|________|___________|_____|________|______|_________|
| 4. |           |        |        |           |     |        |      |         |
|____|___________|________|________|___________|_____|________|______|_________|

 - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Frecventa| Frecventa| Largimea |  Tip de   | Indicativ| Putere | Putere  |
|crt.| emisie  | receptie | de banda | modulatie |  de apel | emisie | radiata |
|    |  (20)   |   (20)   |   (21)   |           |          |  (22)  |   (23)  |
|____|_________|__________|__________|___________|__________|________|_________|
|    |  [MHz]  |   [MHz]  |          |   [kHz]   |          |  [W]   |   [W]   |
|____|_________|__________|__________|___________|__________|________|_________|
| 1. |         |          |          |           |          |        |         |
|____|_________|__________|__________|___________|__________|________|_________|
| 2. |         |          |          |           |          |        |         |
|____|_________|__________|__________|___________|__________|________|_________|
| 3. |         |          |          |           |          |        |         |
|____|_________|__________|__________|___________|__________|________|_________|
| 4. |         |          |          |           |          |        |         |
|____|_________|__________|__________|___________|__________|________|_________|

    (1) Se completeaza de catre IGCTI pentru statiile noi.

    NOTA:
    Formularul este valabil si pentru:
    - statiile amplasate pe tarm in serviciul mobil maritim;
    - statiile amplasate la sol in serviciul mobil aeronautic;
    - statiile in serviciul de radiodeterminare/radiolocatie;
    - statiile in serviciul de radiodeterminare/radionavigatie care nu sunt amplasate la bordul navelor sau aeronavelor.
    In aceasta situatie se adauga campurile "Indicativ de apel" si "Orar de functionare" in tabelul A (statii fixe), care se completeaza de solicitant.

    ANEXA 1*)
    la cererea de eliberare a licentei de utilizare a
    frecventelor radioelectrice nr.*) ... din data .......

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.
    *) Se vor trece numarul de iesire din registrul de intrari/iesiri al solicitantului si data de inregistrare.

    Date tehnice pentru statiile legaturilor fixe punct la punct

    A. Statii fixe de radioreleu

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Latitudine
    B - Longitudine
    C - Polarizare
    D - Directivitate
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Numar   | Nume | Cod  |                    Amplasament                |
|crt.|autorizatie|statie|statie|_______________________________________________|
|    |    (1)    |  (2) |  (3) |Judet   |Localitate|Adresa|   A  |   B  |Cota  |
|    |           |      |      |(sector)|    (4)   | (5)  |  (6) |  (6) |teren |
|    |           |      |      |        |          |      |      |      | (7)  |
|____|___________|______|______|________|__________|______|______|______|______|
|    |           |      |      |        |          |      |      |      | [m]  |
|____|___________|______|______|________|__________|______|______|______|______|
| 1. |           |      |      |        |          |      |      |      |      |
|____|___________|______|______|________|__________|______|______|______|______|
| 2. |           |      |      |        |          |      |      |      |      |
|____|___________|______|______|________|__________|______|______|______|______|
| 3. |           |      |      |        |          |      |      |      |      |
|____|___________|______|______|________|__________|______|______|______|______|
| 4. |           |      |      |        |          |      |      |      |      |
|____|___________|______|______|________|__________|______|______|______|______|
| 5. |           |      |      |        |          |      |      |      |      |
|____|___________|______|______|________|__________|______|______|______|______|
| 6. |           |      |      |        |          |      |      |      |      |
|____|___________|______|______|________|__________|______|______|______|______|

 - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                  Antena                           |         Fider       |
|crt.|___________________________________________________|_____________________|
|    |Tip |Inaltime |  C   |  Unghi |Azimut|Castig|   D  |Tip |Lungime|Atenuare|
|    |(8) |de la sol| (10) |elevatie| (12) | (13) | (14) |(15)|  (16) |  (17)  |
|    |    |   (9)   |      |  (11)  |      |      |      |    |       |        |
|____|____|_________|______|________|______|______|______|____|_______|________|
|    |    |   [m]   |      |  [gr]  | [gr] | [dB] | [gr] |    |  [m]  | [dB/   |
|    |    |         |      |        |      |      |      |    |       | 100 m] |
|____|____|_________|______|________|______|______|______|____|_______|________|
| 1. |    |         |      |        |      |      |      |    |       |        |
|____|____|_________|______|________|______|______|______|____|_______|________|
| 2. |    |         |      |        |      |      |      |    |       |        |
|____|____|_________|______|________|______|______|______|____|_______|________|
| 3. |    |         |      |        |      |      |      |    |       |        |
|____|____|_________|______|________|______|______|______|____|_______|________|
| 4. |    |         |      |        |      |      |      |    |       |        |
|____|____|_________|______|________|______|______|______|____|_______|________|
| 5. |    |         |      |        |      |      |      |    |       |        |
|____|____|_________|______|________|______|______|______|____|_______|________|
| 6. |    |         |      |        |      |      |      |    |       |        |
|____|____|_________|______|________|______|______|______|____|_______|________|

 - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  Echipament  |Frecventa|Frecventa|Capacitate de|   Tip   |Putere|Putere |
|crt.|______________| emisie  | receptie| transmisie  |modulatie|emisie|radiata|
|    |Tip |Fabricant|   (20)  |  (20)   |    (21)     |         | (22) |  (23) |
|    |(18)|  (19)   |         |         |             |         |      |       |
|____|____|_________|_________|_________|_____________|_________|______|_______|
|    |    |         |  [MHz]  |  [MHz]  | [Mb/s]      |         |[dB si|[dB si |
|    |    |         |         |         |             |         |  W]  |  W]   |
|____|____|_________|_________|_________|_____________|_________|______|_______|
| 1. |    |         |         |         |             |         |      |       |
|____|____|_________|_________|_________|_____________|_________|______|_______|
| 2. |    |         |         |         |             |         |      |       |
|____|____|_________|_________|_________|_____________|_________|______|_______|
| 3. |    |         |         |         |             |         |      |       |
|____|____|_________|_________|_________|_____________|_________|______|_______|
| 4. |    |         |         |         |             |         |      |       |
|____|____|_________|_________|_________|_____________|_________|______|_______|
| 5. |    |         |         |         |             |         |      |       |
|____|____|_________|_________|_________|_____________|_________|______|_______|
| 6. |    |         |         |         |             |         |      |       |
|____|____|_________|_________|_________|_____________|_________|______|_______|

    La acest tabel se mai adauga o ultima coloana: distanta intre amplasamente, care se completeaza cu o valoare pentru fiecare doua linii.

    B. Statii transportabile de radioreleu

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Directivitate
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Numar   |  Nume |  Cod  |  Zona de |     Antena        |  Echipament  |
|crt.|autorizatie| statie| statie| deplasare|___________________|______________|
|    |    (1)    |   (2) |   (3) |    (24)  | Tip | Castig |  A |Tip |Fabricant|
|    |           |       |       |          | (8) |  (13)  |    |(18)|   (19)  |
|____|___________|_______|_______|__________|_____|________|____|____|_________|
|    |           |       |       |          |     |  [dB]  |[dB]|    |         |
|____|___________|_______|_______|__________|_____|________|____|____|_________|
| 1. |           |       |       |          |     |        |    |    |         |
|____|___________|_______|_______|__________|_____|________|____|____|_________|
| 2. |           |       |       |          |     |        |    |    |         |
|____|___________|_______|_______|__________|_____|________|____|____|_________|
| 3. |           |       |       |          |     |        |    |    |         |
|____|___________|_______|_______|__________|_____|________|____|____|_________|
| 4. |           |       |       |          |     |        |    |    |         |
|____|___________|_______|_______|__________|_____|________|____|____|_________|

 - continuare -
 ______________________________________________________________________
|Nr. |Frecventa| Frecventa|Capacitate de|  Tip de   | Putere | Putere  |
|crt.| emisie  | receptie | transmisie  | modulatie | emisie | radiata |
|    |  (20)   |   (20)   |    (21)     |           |  (22)  |   (23)  |
|____|_________|__________|_____________|___________|________|_________|
|    |  [MHz]  |   [MHz]  |   [Mb/s]    |   [kHz]   |  [W]   |   [W]   |
|____|_________|__________|_____________|___________|________|_________|
| 1. |         |          |             |           |        |         |
|____|_________|__________|_____________|___________|________|_________|
| 2. |         |          |             |           |        |         |
|____|_________|__________|_____________|___________|________|_________|
| 3. |         |          |             |           |        |         |
|____|_________|__________|_____________|___________|________|_________|
| 4. |         |          |             |           |        |         |
|____|_________|__________|_____________|___________|________|_________|

    (1) Se completeaza de catre IGCTI pentru statiile noi.

    ANEXA 1*)
    la cererea de eliberare a licentei de utilizare a
    frecventelor radioelectrice nr.*) ... din data .......

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.
    *) Se vor trece numarul de iesire din registrul de intrari/iesiri al solicitantului si data de inregistrare.

    Date tehnice pentru statiile de baza ale legaturilor fixe punct-multipunct

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Latitudine
    B - Longitudine
    C - Polarizare
    D - Directivitate
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Numar   | Nume | Cod  |                    Amplasament                |
|crt.|autorizatie|statie|statie|_______________________________________________|
|    |    (1)    |  (2) |  (3) |Judet   |Localitate|Adresa|   A  |   B  |Cota  |
|    |           |      |      |(sector)|    (4)   | (5)  |  (6) |  (6) |teren |
|    |           |      |      |        |          |      |      |      | (7)  |
|____|___________|______|______|________|__________|______|______|______|______|
|    |           |      |      |        |          |      |      |      | [m]  |
|____|___________|______|______|________|__________|______|______|______|______|
| 1. |           |      |      |        |          |      |      |      |      |
|    |           |      |      |        |          |      |      |      |      |
|    |           |      |      |        |          |      |      |      |      |
|____|___________|______|______|________|__________|______|______|______|______|
| 2. |           |      |      |        |          |      |      |      |      |
|____|___________|______|______|________|__________|______|______|______|______|
| 3. |           |      |      |        |          |      |      |      |      |
|    |           |      |      |        |          |      |      |      |      |
|____|___________|______|______|________|__________|______|______|______|______|
| 4. |           |      |      |        |          |      |      |      |      |
|____|___________|______|______|________|__________|______|______|______|______|
| 5. |           |      |      |        |          |      |      |      |      |
|    |           |      |      |        |          |      |      |      |      |
|____|___________|______|______|________|__________|______|______|______|______|

 - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                  Antena                           |         Fider       |
|crt.|___________________________________________________|_____________________|
|    |Tip |Inaltime |  C   |  Unghi |Azimut|Castig|   D  |Tip |Lungime|Atenuare|
|    |(8) |de la sol| (10) |elevatie| (12) | (13) | (14) |(15)|  (16) |  (17)  |
|    |    |   (9)   |      |  (11)  |      |      |      |    |       |        |
|____|____|_________|______|________|______|______|______|____|_______|________|
|    |    |   [m]   |      |  [gr]  | [gr] | [dB] | [gr] |    |  [m]  | [dB/   |
|    |    |         |      |        |      |      |      |    |       | 100 m] |
|____|____|_________|______|________|______|______|______|____|_______|________|
| 1. |____|_________|______|________|______|______|______|____|_______|________|
|    |____|_________|______|________|______|______|______|____|_______|________|
|    |____|_________|______|________|______|______|______|____|_______|________|
|____|____|_________|______|________|______|______|______|____|_______|________|
| 2. |____|_________|______|________|______|______|______|____|_______|________|
|____|____|_________|______|________|______|______|______|____|_______|________|
| 3. |____|_________|______|________|______|______|______|____|_______|________|
|    |____|_________|______|________|______|______|______|____|_______|________|
|____|____|_________|______|________|______|______|______|____|_______|________|
| 4. |    |         |      |        |      |      |      |    |       |        |
|____|____|_________|______|________|______|______|______|____|_______|________|
| 5. |____|_________|______|________|______|______|______|____|_______|________|
|    |____|_________|______|________|______|______|______|____|_______|________|
|____|____|_________|______|________|______|______|______|____|_______|________|

 - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  Echipament  |Frecventa|Frecventa|Capacitate de|   Tip   |Putere|Putere |
|crt.|______________| emisie  | receptie|  transmisie |modulatie|emisie|radiata|
|    |Tip |Fabricant|   (20)  |  (20)   |    (21)     |         | (22) |  (23) |
|    |(18)|  (19)   |         |         |             |         |      |       |
|____|____|_________|_________|_________|_____________|_________|______|_______|
|    |    |         |  [MHz]  |  [MHz]  | [Mb/s]      |         |[dB si|[dB si |
|    |    |         |         |         |             |         |  W]  |  W]   |
|____|____|_________|_________|_________|_____________|_________|______|_______|
| 1. |____|_________|_________|_________|_____________|_________|______|_______|
|    |____|_________|_________|_________|_____________|_________|______|_______|
|    |____|_________|_________|_________|_____________|_________|______|_______|
|____|____|_________|_________|_________|_____________|_________|______|_______|
| 2. |____|_________|_________|_________|_____________|_________|______|_______|
|____|____|_________|_________|_________|_____________|_________|______|_______|
| 3. |____|_________|_________|_________|_____________|_________|______|_______|
|    |____|_________|_________|_________|_____________|_________|______|_______|
|____|____|_________|_________|_________|_____________|_________|______|_______|
| 4. |    |         |         |         |             |         |      |       |
|____|____|_________|_________|_________|_____________|_________|______|_______|
| 5. |____|_________|_________|_________|_____________|_________|______|_______|
|    |____|_________|_________|_________|_____________|_________|______|_______|
|____|____|_________|_________|_________|_____________|_________|______|_______|

    (1) Se completeaza de catre IGCTI pentru statiile noi.

    In cazul sistemelor punct-multipunct de tip MMDS, tabelul va contine si informatii despre statiile corespondente, pentru fiecare sector de emisie. In acest sens vor fi adaugate coloane la tabelul respectiv, cu urmatoarele semnificatii: numele statiei corespondente (2), amplasamentul statiei corespondente [judetul, localitatea (4), adresa (5), latitudinea (6), longitudinea (6), cota terenului (7)].

    ANEXA 2
    Partea B

                                  CONTINUTUL
cererii de eliberare a licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice
(inclusiv a autorizatiilor de asignare a frecventelor radioelectrice, care se constituie ca anexa la licenta)

    Date referitoare la solicitant:
    1.1. denumirea/numele;
    1.2. statutul: persoana fizica/juridica romana/reprezentanta a persoanelor juridice straine inregistrate legal in Romania etc.;
    1.3. adresa completa de domiciliu/sediu, telefon, fax (cea oficiala, cea de corespondenta si de facturare, daca sunt diferite);
    1.4. codul fiscal/numarul de inmatriculare la registrul comertului/seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal;
    1.5. contul/banca;
    1.6. reprezentantul legal al societatii comerciale/institutiei;
    1.7. persoana de contact (responsabil cu radiocomunicatiile), telefon, fax
solicita prin prezenta eliberarea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice si a autorizatiilor de asignare a frecventelor radioelectrice, anexe la licenta.
    In acest sens anexam fisa/fisele sintetica/sintetice continand datele tehnice ale statiei/retelei, corespunzator pentru serviciul fix prin satelit/mobil prin satelit/mobil maritim/mobil aeronautic (continutul-cadru al acestor fise este prezentat in paginile urmatoare).
    Declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind luarea la cunostinta despre reglementarile in vigoare aplicabile din domeniul telecomunicatiilor si angajamentul de plata a taxelor si tarifelor legale in vigoare.

    ...........................................................................
       (numele in clar, pozitia, semnatura si stampila persoanei autorizate
                      sa reprezinte legal solicitantul)

    ANEXA 1
    la cererea de eliberare a licentei de utilizare a
    frecventelor radioelectrice nr.*) ..... din data ......
    pentru serviciul fix si mobil prin satelit

    *) Se vor trece numarul de iesire din registrul de intrari/iesiri al solicitantului si data de inregistrare.

    1. Informatii privind serviciul:
    1.1. tipul serviciului (pentru uz propriu/pentru grup inchis de utilizatori/pentru uz public);
    In cazul grupului inchis de utilizatori se vor furniza date despre componenta, obiect de activitate, activitati de interes comun;
    1.2. natura informatiilor transmise;
    1.3. perioada de utilizare solicitata;
    1.4. statia coordonatoare (hub) cu care lucreaza sau statia corespondenta (detalii despre amplasarea acestora).

    2. Date tehnice referitoare la terminal:
    2.1. adresa amplasamentului;
    2.2. coordonatele geografice (longitudine/latitudine);
    2.3. cota terenului;
    2.4. tipul echipamentului/producatorul;
    2.5. tipul antenei/producatorul, diametrul antenei;
    2.6. castigul maxim al antenei (la emisie, la receptie);
    2.7. polarizarea si directivitatea antenei, caracteristica de radiatie a antenei si temperatura de zgomot la receptie;
    2.8. diagrama azimut/elevatie (se completeaza cu elevatia orizontului in jurul statiei pe fiecare azimut din 10 in 10 grade);
    2.9. inaltimea antenei deasupra solului;
    2.10. frecvente (emisie/receptie);
    2.11. largimea de banda ocupata/asignata, tip de modulatie, tip de multiplexare, mod de acces;
    2.12. puterea efectiv izotrop radiata (EIRP);
    2.13. densitatea maxima de putere (la receptie).

    3. Date referitoare la satelit:
    3.1. denumirea si tipul sistemului de sateliti;
    3.2. denumirea satelitului (standard de sistem in cazul serviciului mobil prin satelit);
    3.3. amplasamentul pe orbita (longitudine/grade est) (pentru serviciul fix prin satelit);
    3.4. spotul de emisie/de receptie (pentru serviciul fix prin satelit).
    Se vor avea in vedere recomandarile UIT, CEPT si MCTI, precum si standardele relevante in vigoare.
    Documentele ce se vor anexa:
    1. copie de pe documentul prin care se acorda accesul la segmentul spatial al sistemului de sateliti respectiv, din partea unei firme autorizate in acest sens;
    2. copie de pe documentul privind datele tehnice de functionare pentru terminalul/statia de comunicatii prin satelit, din partea operatorului segmentului spatial al sistemului de sateliti respectiv;
    3. documentatie cuprinzand datele tehnice relevante ale antenei si echipamentului (pentru serviciul fix prin satelit);
    4. copie de pe certificatul de aprobare de tip, cu anexele sale, pentru permiterea accesului terminalului respectiv la sistem, in cazul serviciului mobil prin satelit.

    NOTA:
    1. Solicitantul poate adauga orice alte informatii pe care le considera utile in evaluarea cererii.
    2. IGCTI poate solicita si alte informatii pe care le considera utile in vederea evaluarii cererii.

    ANEXA 1
    la cererea de eliberare a licentei de utilizare a
    frecventelor radioelectrice nr.*) ..... din data ......
    pentru serviciul mobil maritim si mobil aeronautic

    1. Informatii privind serviciul efectuat si zona de serviciu:
    1.1. serviciul de radiocomunicatii in cadrul caruia se va opera: mobil maritim, mobil maritim prin satelit, mobil aeronautic, mobil aeronautic prin satelit, serviciul radiotelefonic pe caile de navigatie interioara;
    1.2. zona de serviciu:
    - maritim (A1, A2, A3, A4);
    - ape interioare;
    - aeronautic (route, off-route).

    2. Date de identificare a navei/aeronavei:
    2.1. numele si tipul navei/numele si tipul aeronavei;
    2.2. indicativul de apel al navei/aeronavei;
    2.3. numarul MMSI pentru nave maritime, codul ATIS pentru navele din serviciul radiotelefonic pe caile de navigatie interioara;
    2.4. numarul IMO pentru nave maritime;
    2.5. numarul IMN pentru statia Inmarsat de la bordul navei;
    2.6. autoritatea de decontare (pentru nave maritime).

    3. Date tehnice ale echipamentelor:
    3.1. tipul echipamentului/producatorul;
    3.2. frecventa/banda de frecventa (dupa caz) si utilizarea acesteia (emisie/receptie);
    3.3. puterea aparent radiala.
    Se vor avea in vedere recomandarile UIT, CEPT si MCTI si standardele relevante in vigoare.
    Documente ce se vor anexa:
    1. copie legalizata sau copie si original, pentru autentificare, de pe certificatul de nationalitate, atestatul de bord sau certificatul de ambarcatiune, emis de Autoritatea Navala Romana (pentru nave);
    2. copie legalizata sau copie si original, pentru autentificare, de pe autorizatia de transport marfa si/sau persoane sau autorizatia de prestari de servicii, emisa de Autoritatea Navala Romana (pentru operatori nave);
    3. copie legalizata sau copie si original, pentru autentificare, de pe certificatul de inmatriculare si certificatul de navigabilitate, emise de Autoritatea Aeronautica Civila Romana (pentru aeronave);
    4. copie legalizata sau copie si original, pentru autentificare, de pe autorizatia sau certificatul de operator aerian emis de Autoritatea Aeronautica Civila Romana (pentru operatori aerieni);
    5. copie legalizata sau copie si original, pentru autentificare, de pe autorizatia de functionare radioaeronautica emisa de Autoritatea Aeronautica Civila Romana (pentru statiile aeronautice de la sol).

    NOTA:
    1. Solicitantul poate adauga orice alte informatii pe care le considera utile in evaluarea cererii.
    2. IGCTI poate solicita si alte informatii pe care le considera utile in vederea evaluarii cererii.

    ANEXA 3
    Partea A

                             CONTINUTUL-CADRU
al autorizatiei de asignare a frecventelor radioelectrice, emisa de IGCTI
(anexa la licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice, emisa de MCTI)

    A. Date generale de identificare:
    1. numarul de identificare unic din registrul de numere de autorizatii;
    2. perioada de valabilitate;
    3. data emiterii/modificarii si emitentul;
    4. licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice la care se constituie ca anexa;
    5. caracteristicile de identificare ale statiei de radiocomunicatii (numele si codul statiei, categoria statiei si natura serviciului);
    6. datele despre titularul autorizatiei (denumirea oficiala si adresa completa).

    B. Cerinte tehnice si operationale:
    7. date despre amplasament (sau zona de deplasare):
    - judet;
    - localitate (municipiu, oras, comuna);
    - localizarea amplasamentului statiei de radiocomunicatii (adresa postala - in localitati sau identificarea geografica - in afara localitatilor) sau descrierea zonei de deplasare;
    - coordonate geografice (nu este cazul la zona de deplasare);
    - cota teren (nu este cazul la zona de deplasare);
    8. date tehnice despre antena:
    - tipul antenei/sistemul radiant;
    - fabricantul;
    - inaltimea de la sol si inaltimea efectiva maxima;
    - azimutul si elevatia antenei;
    - castigul si directivitatea antenei;
    - polarizarea;
    9. date tehnice despre echipament:
    - tipul echipamentului;
    - fabricantul;
    - seria (daca este cazul);
    10. date tehnice despre fider:
    - tipul si fabricantul;
    - lungimea fiderului;
    - atenuarea pe 100 m;
    - alte atenuari;
    11. date despre semnalele transmise/receptionate de catre statia de radiocomunicatii:
    - frecventele (benzi de frecvente) asignate la emisie/receptie;
    - simbolul de emisiune;
    - orarul de functionare;
    - semnalul de identificare;
    - puterea de emisie;
    - puterea aparent radiata;
    - statia corespondenta, cu coordonate geografice (daca este cazul);
    - mentiuni relevante privind utilizarea frecventelor.

    C. Dispozitii finale:
    12. mentiuni si obligatii:
    - cu caracter general;
    - specifice serviciului de radiocomunicatii respectiv.

    ..........................................................................
    (semnatura si stampila persoanei autorizate sa reprezinte legal emitentul)

    ANEXA 3
    Partea B

                               CONTINUTUL
autorizatiei de asignare a frecventei radioelectrice pentru nave si aeronave, emisa de IGCTI
    (anexa la licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice, emisa de MCTI)

    A. Date generale de identificare:
    1. numarul de identificare din registrul de numere de autorizatii pentru serviciul mobil maritim si mobil maritim prin satelit si serviciul mobil aeronautic si mobil aeronautic prin satelit;
    2. perioada de valabilitate;
    3. data emiterii/modificarii si emitentul;
    4. licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice la care se constituie ca anexa;
    5. denumirea oficiala a titularului autorizatiei.

    B. Cerinte tehnice si operationale:
    6. datele de identificare a statiei de radiocomunicatii:
    - numele navei/aeronavei;
    - indicativul de apel al navei/aeronavei;
    - MMSI pentru nave maritime, cod ATIS pentru nave pe caile de navigatie interioara;
    - alte identitati specifice serviciului de radiocomunicatii respectiv;
    7. date despre zona de deplasare:
    - maritim (ape interioare, A1, A2, A3, A4);
    - aeronautic [culoare aeriene interne sau internationale (R), in afara acestor culoare (OR)];
    8. date tehnice despre echipamente:
    - tipul echipamentului;
    - fabricantul;
    - numarul de bucati aflate la bord;
    9. date despre semnalele transmise/receptionate de statia de radiocomunicatii:
    - frecvente asignate la emisie/receptie;
    - benzi de frecvente asignate la emisie/receptie (desemnate in clar sau prin cod).

    C. Dispozitii finale:
    10. mentiuni si obligatii:
    - cu caracter general;
    - specifice serviciului de radiocomunicatii respectiv.

    ...........................................................................
    (semnatura si stampila persoanei autorizate sa reprezinte legal emitentul)

    ANEXA 4

                              CONTINUTUL-CADRU
    al licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice, emisa de MCTI

    1. Numarul de identificare unic din registrul de numere de licente
    2. Tipul de retea sau de serviciu de comunicatii electronice pentru care se acorda dreptul de utilizare a spectrului radioelectric
    3. Caracterul exclusiv sau in partaj al utilizarii spectrului, precum si statutul de prioritate (primar sau secundar)
    4. Termenul de valabilitate (durata pentru care se acorda dreptul de utilizare)
    5. Data emiterii/modificarii
    6. Date de identificare a titularului:
    - denumirea oficiala/numele si prenumele;
    - statutul: persoana juridica/fizica romana (sau reprezentanta a persoanelor juridice straine inregistrate legal in Romania etc.);
    - adresa completa de sediu/domiciliu;
    - telefon, fax;
    - codul fiscal si numarul de inmatriculare la registrul comertului/numarul si seria actului de identitate, codul numeric personal.
    7. Conditii tehnice si operationale:
    - aria furnizarii retelei sau serviciului de comunicatii electronice;
    - natura comunicatiilor si modul de operare;
    - structura retelei;
    - frecventele sau benzile de frecvente asignate/canalele sau benzile de frecvente alocate;
    - cerinte privind modul de utilizare a alocarilor (daca este cazul);
    - cerinte privind echipamentele;
    - tehnologia utilizata (daca este cazul);
    - cerinte specifice fiecarui serviciu de radiocomunicatii (daca este cazul);
    - termenul limita de punere in functiune a retelei (daca este cazul).
    8. Obligatiile titularului referitoare la:
    - cerintele de dezvoltare a retelei (daca este cazul): cerintele de acoperire a teritoriului sau alte cerinte relevante pentru serviciul de radiocomunicatii respectiv;
    - utilizarea efectiva, rationala si eficienta a spectrului;
    - aspectele procedurale referitoare la actualizarea permanenta a licentei si a autorizatiilor de asignare a frecventelor, anexe la licenta;
    - aspectele operationale referitoare la eliminarea interferentelor prejudiciabile;
    - cerintele care decurg din respectarea acordurilor internationale la care Romania este parte;
    - plata tarifelor in vigoare;
    - alte cerinte care decurg din legislatia in vigoare in domeniul comunicatiilor electronice.
    9. Dispozitii finale.
    ...........................................................................
    (semnatura si stampila persoanei autorizate sa reprezinte legal emitentul)

    ANEXA 5
    Partea A

                            MODELUL NOTIFICARII
privind punerea in functiune a unei retele de comunicatii electronice ce utilizeaza spectrul de frecvente radioelectrice in cadrul serviciului mobil terestru
                      - structura-cadru informativa -

                           (ANTET SOLICITANT)

                                                     Data .....................
                                                     Nr. ......................

    Catre
          Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei
          Directia teritoriala*1) ..........................................

    *1) Adresa directiei teritoriale in cauza se va obtine de pe pagina de Internet a IGCTI, in conformitate cu arondarea judetelor la directiile teritoriale.

    Subsemnata/subsemnatul ..................................................., avand nr. de inregistrare la oficiul registrului comertului (codul unic de inregistrare)/actul de identitate: tipul, seria, numarul, CNP ................, codul fiscal nr. ....................., cu sediul/domiciliul in localitatea ..................................., str. ..................................... nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ......., ap. ......., judetul (sectorul) ....................., telefon ......................, fax ..................., cont virament ............... deschis la Banca ......................., filiala ............................., reprezentata legal de domnul/doamna ................................................, telefon ...................., va notificam prin prezenta intentia de punere in functiune la data de .............................. a retelei de radiocomunicatii realizate in baza licentei MCTI de utilizare a frecventelor radioelectrice nr. ......................... din data ...................... si a autorizatiilor de asignare a frecventelor radioelectrice, emise de IGCTI cu nr. .............................. din data ................................. si va transmitem anexat, pe baza modelului de mai jos, tabelul cu datele necesare privind evidenta statiilor din reteaua noastra.
    Din partea noastra va participa la verificarile pe care le considerati necesare domnul/doamna ................................, cu care se poate lua legatura pentru orice informatii privind reteaua noastra la telefon ..........., fax .......................
    Responsabilul retelei este domnul/doamna ................................., autorizat/autorizata de IGCTI cu certificatul de radiotelefonist nr. .......... din ..............

    Tabel cuprinzand datele de identificare a statiilor din reteaua ..........
________________________________________________________________________________
Nr.  Codul autorizatiei     Numele                Echipamentul      Indicativul
crt. (conform autorizatiei  utilizatorului*1)  ___________________  de apel
     de asignare)                              Tipul/        Seria
                                               fabricantul
________________________________________________________________________________

    Declaram ca am luat cunostinta despre actele normative interne si internationale in vigoare privind radiocomunicatiile si ne angajam sa le respectam intocmai. Totodata ne angajam sa achitam tarifele de utilizare a spectrului de frecvente radioelectrice facturate de IGCTI.
    Ori de cate ori vom intentiona sa operam modificari de orice natura in configuratia sau parametrii statiilor/retelei va vom informa in timp util in vederea obtinerii avizului dumneavoastra privind respectivele modificari.
    De asemenea, vom solicita in termen prelungirea valabilitatii licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice si a autorizatiilor de asignare a frecventelor radioelectrice, anexate la aceasta, atunci cand acestea expira.
    Incetarea obligatiei de plata intervine incepand cu trimestrul urmator celui in care a fost solicitata anularea autorizatiei.

 Director general,    Director economic,    Responsabil cu radiocomunicatiile,
...................  ....................  ....................................
------------
    *1) Se va completa cu: denumirea firmei (in cazul retelelor publice si al celor cu grup inchis de utilizatori), departamentul (in cazul retelelor pentru uz propriu) sau numele si prenumele (in cazul retelelor de taximetrie).

    ANEXA 5
    Partea B

                             MODELUL NOTIFICARII
privind punerea in functiune a unei retele ce utilizeaza spectrul de frecvente radioelectrice si care nu se incadreaza in serviciul mobil terestru

                        - structura-cadru informativa -

                              (ANTET SOLICITANT)

                                                     Data .....................
                                                     Nr. ......................

    Catre
          Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei
          Str. Italiana nr. 22, sectorul 2, cod 020976, Bucuresti
          Telefon: 303.29.32; fax: 303.29.37

    Subsemnata/Subsemnatul ..................................................., avand codul fiscal (CNP) nr. .........................., cu sediul (domiciliul) in localitatea ......................., str. ...................... nr. ......., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judetul (sectorul) ........................, telefon ..............., fax ................, cont virament ................... deschis la Banca ............................., filiala ......................., va notificam prin prezenta intentia de punere in functiune a echipamentelor de radiocomunicatii din reteaua noastra, realizata in baza licentei MCTI de utilizare a frecventelor radioelectrice nr. ......... din data ................ si a autorizatiilor de asignare a frecventelor radioelectrice, emise de IGCTI cu nr. ............. din data ....................
    Din partea noastra va participa la verificarile pe care le considerati necesare domnul/doamna ................................., cu care se poate lua legatura pentru orice informatii privind reteaua noastra la telefon ..........., fax ........................
    Responsabilul retelei este domnul/doamna ................................., autorizat/autorizata de IGCTI cu certificatul de radiotelefonist nr. .......... din .......................*1).
------------
    *1) Numarul certificatului detinut de responsabilul retelei se va completa numai pentru serviciul mobil maritim (inclusiv serviciul radiotelefonic pe caile de navigatie interioara) si mobil aeronautic.

    Date ce insotesc notificarea:
    Orice fel de date relevante pentru punerea in functiune a retelei de comunicatii electronice in cauza se vor notifica in mod corespunzator.
    Modificarile in raport cu documentele de autorizare se vor supune procedurii de modificare a licentei de utilizare a spectrului de frecvente radioelectrice, respectiv a autorizatiei de asignare a frecventelor radioelectrice.

    Pentru toate echipamentele utilizate se vor preciza urmatoarele*1):
________________________________________________________________________________
Nr.   Codul autorizatiei     Numele              Echipamentul       Indicativul
crt.  (conform autorizatiei  utilizatorului  ____________________   de apel
      de asignare)                           Tipul/         Seria
                                             fabricantul
________________________________________________________________________________

    Declaram ca am luat cunostinta despre actele normative interne si internationale in vigoare privind radiocomunicatiile si ne angajam sa le respectam intocmai. Totodata ne angajam sa achitam tarifele de utilizare a spectrului de frecvente radioelectrice facturate de IGCTI.
    Ori de cate ori vom intentiona sa operam modificari de orice natura in configuratia sau parametrii echipamentelor/retelei va vom informa in timp util in vederea obtinerii avizului dumneavoastra privind respectivele modificari.
    De asemenea, vom solicita in termen prelungirea valabilitatii licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice si a autorizatiilor de asignare a frecventelor radioelectrice, anexate la aceasta, atunci cand acestea expira.
    Incetarea obligatiei de plata intervine incepand cu trimestrul urmator celui in care a fost solicitata anularea autorizatiei.

 Director general,    Director economic,    Responsabil cu radiocomunicatiile,
...................  ....................  ....................................
           
    *1) Se vor completa doar campurile din tabel relevante pentru serviciul de radiocomunicatii in care se incadreaza reteaua.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 403/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 403 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 403/2003
Legea 504 2002
Legea audiovizualului
OUG 79 2002
privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor
Ordin 263 2001
privind realizarea de sisteme de distributie, precum si de linii de transmisie de programe audiovizuale in microunde, in benzile de frecventa 2.290 - 2.335 MHz
Ordin 341 1999
privind procedura de selectie a titularilor licentelor pentru retele si servicii de radiocomunicatii cu destinatie publica, pentru transmisii vocale si/sau de date, de tip simplex, simplex cu statie coordonatoare, semiduplex cu repetor conventional, semiduplex cu acces multiplu tip "trunked"
Ordin 227 1998
pentru completarea Ordinului ministrului comunicatiilor nr. 14/1998 privind autorizarea retelelor de telecomunicatii independente
Ordin 222 1998
privind autorizarea retelelor si a serviciilor de radiocomunicatii cu destinatie publica, pentru transmisii vocale si/sau de date, de tip simplex, repetor conventional si semiduplex cu acces multiplu
Ordin 14 1998
privind autorizarea retelelor de telecomunicatii independente
Ordin 366 1997
privind autorizarea operatorilor publici si a operatorilor independenti de retele de radiopaging
Ordin 177 1996
privind autorizarea retelelor VSAT pentru comunicatii in serviciu fix prin satelit
Ordin 269 1992
privind autorizarea receptiei cu instalatii individuale sau comunitare a programelor audiovizuale transmise prin sateliti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu