E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 14 din 30 ianuarie 1998

privind autorizarea retelelor de telecomunicatii independente

ACT EMIS DE: MINISTERUL COMUNICATIILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 86 din 23 februarie 1998


SmartCity3


    Ministrul comunicatiilor,
    avand in vedere Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 1/1998 pentru acceptarea Protocolului 4 la Acordul general pentru comertul cu servicii, adoptat la Geneva la 15 aprilie 1997,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 129/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor,
    emite prezentul ordin:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezentul ordin reglementeaza autorizarea realizarii si operarii retelelor de telecomunicatii independente, indiferent de aplicatie.
    (2) Nu fac obiectul prezentului ordin retelele independente prevazute la art. 26 alin. (3) din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, care pot functiona fara autorizatie.
    (3) Retelele independente care utilizeaza exclusiv spectrul radioelectric (de exemplu: VSAT, trunking, paging, repetor conventional etc.) si pentru care exista reglementari specifice se autorizeaza potrivit acestora, cu exceptia regimului de interconectare, pentru care se aplica prevederile prezentului ordin.
    (4) Realizarea si operarea se fac pe baza unei autorizatii pentru o retea de telecomunicatii independenta, denumita in continuare autorizatie, eliberata in conditiile prezentului ordin.
    Art. 2
    In acceptiunea prezentului ordin, se definesc:
    a) retea de telecomunicatii independenta: retea de telecomunicatii care are ca unica destinatie asigurarea unor servicii sau facilitati necesare proprietarului sau unor grupuri inchise de utilizatori;
    b) grup inchis de utilizatori: grup de utilizatori persoane juridice cu acelasi tip de activitate de baza si interese economice comune, care justifica necesitatea unei retele proprii de telecomunicatii si care nu pot fi considerati ca apartinand publicului;
    c) local: utilizatorii sunt amplasati intr-o singura localitate (municipiu, oras, comuna);
    d) zonal: utilizatorii sunt amplasati in maximum cinci judete.
    Art. 3
    Pot fi titulari de autorizatii:
    a) persoane juridice romane, daca reteaua independenta este destinata unor grupuri inchise de utilizatori;
    b) persoane fizice romane, persoane juridice romane si reprezentante ale persoanelor juridice straine inregistrate legal in Romania, daca reteaua independenta este destinata uzului propriu.
    Art. 4
    (1) Reteaua de telecomunicatii independenta, atat cea pentru uz propriu, cat si cea destinata unui grup inchis de utilizatori poate fi interconectata numai cu retele publice de telecomunicatii autorizate, cu respectarea cerintelor esentiale referitoare la interfata de acces in retelele publice respective.
    (2) Este interzisa tranzitarea prin retelele de telecomunicatii independente a traficului generat de alte retele de telecomunicatii.
    (3) Este permisa utilizarea circuitelor inchiriate de uz privat pentru comunicatii interne in cadrul aceluiasi grup inchis de utilizatori.
    Art. 5
    (1) Frecventele radioelectrice necesare functionarii retelei independente se vor asigna conform reglementarilor in vigoare.
    (2) Nu se elibereaza autorizatii atunci cand nu exista frecvente radioelectrice disponibile, care pot fi asignate solicitantului.
    Art. 6
    (1) Numerele necesare pentru identificarea utilizatorilor retelelor independente se vor aloca potrivit reglementarilor in vigoare.
    (2) Titularii autorizatiilor se vor conforma ordinelor ministrului comunicatiilor de schimbare a planului national de numerotare, in cazul in care retelele lor fac obiectul unor astfel de planuri.

    CAP. 2
    Procedura de autorizare

    Art. 7
    Autorizatia se elibereaza de catre Ministerul Comunicatiilor - Directia generala reglementari, in baza unei taxe de autorizare prevazute de lege, in termen de 30 de zile de la depunerea de catre solicitant a cererii si a documentatiei complete, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 8
    In scopul autorizarii, se defineste si se trateaza separat reteaua destinata fiecarui grup inchis de utilizatori.
    Art. 9
    Autorizatia este netransmisibila, se elibereaza pentru o perioada de pana la 5 ani si poate fi reinnoita in conditiile legii.
    Art. 10
    (1) Documentatia fiecarei retele independente se va supune unei verificari de catre Inspectoratul General al Comunicatiilor, privind conformitatea cu specificatiile tehnice si standardele in vigoare, pe baza careia se elibereaza avizul tehnic prealabil.
    (2) Punerea in functiune a fiecarei retele independente este permisa numai dupa obtinerea autorizatiei tehnice de functionare, eliberata de Inspectoratul General al Comunicatiilor potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 11
    Avizele tehnice prealabile, autorizatiile tehnice, controlul permanent al respectarii prevederilor autorizatiilor, utilizarea spectrului radioelectric, precum si celelalte activitati asociate sunt supuse unor tarife, potrivit reglementarilor in vigoare, care se percep de catre Inspectoratul General al Comunicatiilor.

    CAP. 3
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 12
    Ministerul Comunicatiilor - Directia generala reglementari poate solicita titularului autorizatiei informatii legate de functionarea si de serviciile retelei, precum si de verificarea respectarii prevederilor autorizatiei.
    Art. 13
    Autorizatia nu inlocuieste alte documente (avize, autorizatii, acorduri referitoare la mediu, amenajarea teritoriului, urbanism, drepturi de acces pe domeniul public sau privat etc.), necesare potrivit prevederilor legale.
    Art. 14
    (1) Autorizatia poate fi retrasa partial sau total, temporar sau definitiv, de catre Directia generala reglementari din Ministerul Comunicatiilor, daca titularul incalca obligatiile prevazute in aceasta si prevederile reglementarilor in vigoare.
    (2) Masura retragerii autorizatiei se ia dupa avertizarea prealabila pentru intrarea in legalitate si dupa verificarea realitatii sustinerilor titularului autorizatiei, comunicate in cel mult 30 de zile de la primirea avertizarii.
    (3) Autorizatia tehnica de functionare se retrage de catre Inspectoratul General al Comunicatiilor, daca titularul incalca obligatiile prevazute in aceasta si reglementarile in vigoare.
    Art. 15
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Inspectoratul General si Comunicatiilor va supune spre aprobare Ministerului Comunicatiilor un caiet de sarcini privind procedura de avizare tehnica prealabila.
    Art. 16
    Periodic, Directia generala reglementari din Ministerul Comunicatiilor va examina si va propune, spre aprobare, Ministerului Comunicatiilor alocari ale unor benzi de frecventa in scopul utilizarii lor pentru realizarea de retele independente, care urmeaza a fi publicate.
    Art. 17
    Titularii autorizatiilor existente la data intrarii in vigoare a prezentului ordin vor solicita, pana la data de 31 martie 1998, Ministerului Comunicatiilor - Directia generala reglementari reinnoirea acestora conform prevederilor si pentru durata de valabilitate prevazute de prezentul ordin, cu plata taxelor de autorizare.
    Art. 18
    Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi pus in aplicare prin grija Directiei generale reglementari din Ministerul Comunicatiilor si a Inspectoratului General al Comunicatiilor.

                       Ministrul comunicatiilor,
                       Sorin Pantis

    ANEXA 1

                         DOCUMENTATIA
             necesara pentru obtinerea autorizatiei

    1. Datele principale ale solicitantului:
    - denumirea;
    - forma juridica;
    - infiintata prin lege sau hotarare judecatoreasca (nr. si data);
    - numarul de inregistrare la registrul comertului;
    - numele si prenumele imputernicitului oficial;
    - adresa completa;
    - telefon/fax.
    2. Arhitectura si modul de organizare a retelei pentru care se solicita autorizarea:
    - destinatia retelei (uz propriu/grup inchis de utilizatori);
    - serviciile care se ofera pe acest suport;
    - modul de functionare, referitor la continuitatea si disponibilitatea operarii retelei, precum si serviciile oferite pe acest suport;
    - modalitatea de acces al utilizarilor la serviciile oferite;
    - tipul echipamentelor utilizate: fabricat de (firma/tara);
    - zona deservita;
    - descrierea grupului de utilizatori, precum si componenta acestuia;
    - arhitectura retelei: tipul circuitelor de telecomunicatii utilizate, alte retele cu care se doreste interconectarea, modalitatea de acces al utilizatorilor la reteaua independenta.
    3. Alte documente (copii xerox):
    - documentul legal de inregistrare a activitatii in Romania (pentru reprezentantele straine si persoanele fizice romane);
      certificatul de inmatriculare la registrul comertului (pentru persoane juridice romane);
      avizul tehnic prealabil, eliberat de Inspectoratul General al Comunicatiilor.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 14/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 14 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu