E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 222 din 15 octombrie 1998

privind autorizarea retelelor si a serviciilor de radiocomunicatii cu destinatie publica, pentru transmisii vocale si/sau de date, de tip simplex, repetor conventional si semiduplex cu acces multiplu

ACT EMIS DE: MINISTERUL COMUNICATIILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 452 din 26 noiembrie 1998


SmartCity3


    Ministrul comunicatiilor,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 129/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor,
    in temeiul Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996,
    emite prezentul ordin.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezentul ordin reglementeaza autorizarea retelelor si a serviciilor de radiocomunicatii cu destinatie publica, pentru transmisii vocale si/sau de date, de tip: simplex, simplex cu statie coordonatoare, semiduplex cu repetor conventional, semiduplex cu acces multiplu tip "trunking".
    (2) Nu fac obiectul prezentului ordin retelele independente prevazute la art. 26 alin. (3) din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, care pot functiona fara autorizatie, retelele de radiocomunicatii independente prevazute la art. 1 alin. (3) din Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 14/1998, retelele si serviciile de radiotelefonie cu acces multiplu tip "celular" si retelele de radiotelefonie care utilizeaza aparate cu putere redusa si antena incorporata sau aparate care functioneaza in banda de 27 MHz (citizens' band - CB), care exploateaza frecventele in comun.
    (3) Realizarea si operarea retelelor prevazute la alin. (1) se fac in baza unei licente de operare pentru retea de radiocomunicatii cu destinatie publica, denumita in continuare licenta, care se elibereaza in conditiile prezentului ordin.
    Art. 2
    In acceptiunea prezentului ordin se definesc:
    a) retea de radiocomunicatii cu destinatie publica - retea de radiocomunicatii destinata asigurarii de servicii de telecomunicatii, altele decat cele de baza, catre public in baza "clauzei retelei deschise", in conformitate cu prevederile art. 7 lit. n) din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996;
    b) retea locala - atunci cand utilizatorii sunt amplasati intr-o singura localitate (municipiu, oras, comuna);
    c) retea zonala - atunci cand utilizatorii sunt amplasati in cel mult 5 judete.
    Art. 3
    Poate fi titular de licenta orice persoana juridica romana, inregistrata legal in Romania.
    Art. 4
    (1) Retelele de radiocomunicatii care fac obiectul prezentului ordin pot fi interconectate in conditiile prevazute in Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 175/1998 privind interconectarea retelelor de telecomunicatii.
    (2) Este interzisa tranzitarea prin retelele de radiocomunicatii care fac obiectul prezentului ordin a traficului generat de alte retele de telecomunicatii.
    Art. 5
    (1) Frecventele radioelectrice necesare functionarii retelelor de radiocomunicatii reglementate prin prezentul ordin vor fi inscrise in licenta, iar plata tarifelor de utilizare a spectrului radioelectric se va face, in conformitate cu reglementarile in vigoare, la Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor".
    (2) Nu se elibereaza licente atunci cand nu exista frecvente radioelectrice disponibile.
    Art. 6
    (1) Numerele necesare identificarii utilizatorilor retelelor de radiocomunicatii cu destinatie publica vor fi alocate in conformitate cu reglementarile in vigoare.
    (2) Titularii licentelor se vor conforma ordinelor ministrului comunicatiilor privind schimbarea Planului national de numerotare, in cazul in care retelele lor de radiocomunicatii fac obiectul unor astfel de planuri.
    (3) Titularii licentelor vor realiza retelele luand masuri tehnice de utilizare eficienta a spectrului radioelectric (folosirea antenelor directive la statiile fixe si utilizarea celor omnidirectionale numai in cazuri bine justificate, utilizarea statiilor fixe si mobile cu putere redusa etc).

    CAP. 2
    Procedura de autorizare

    Art. 7
    (1) Licenta se acorda prin licitatie publica, organizata de Ministerul Comunicatiilor - Directia generala reglementari, in conformitate cu prevederile legale.
    (2) Licenta se elibereaza de catre Ministerul Comunicatiilor - Directia generala reglementari, in baza unei taxe de licenta prevazute de lege. Termenul de eliberare a licentei este cel prevazut de reglementarile in vigoare.
    Art. 8
    (1) In scopul obtinerii licentei, reteaua de radiocomunicatii trebuie definita prin arhitectura si modul de organizare ale acesteia, prezentate in documentatia de participare la licitatie.
    (2) Titularul unei licente nu detine exclusivitate asupra furnizarii echipamentelor terminale (la utilizator), avand obligatia de a accepta in retea orice echipament autorizat si compatibil cu reteaua, in limita capacitatii minime disponibile.
    (3) Capacitatea minima disponibila a unei retele de radiocomunicatii care face obiectul prezentului ordin este de 40 de statii/ canal/ retea locala. Pentru retelele zonale, capacitatea minima disponibila este mai mare, proportional cu numarul de judete in care functioneaza reteaua.
    Art. 9
    Termenul de valabilitate a licentei este de 5 ani. Licenta este netransmisibila si poate fi reinnoita in conditiile Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996.
    Art. 10
    (1) Echipamentele terminale ale retelei de radiocomunicatii cu destinatie publica trebuie sa respecte standardele si normele tehnice in vigoare pe plan national.
    (2) In baza licentei eliberate de Ministerul Comunicatiilor - Directia generala reglementari, titularul va solicita Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor" acordul de procurare a echipamentelor care intra in componenta retelei.
    (3) Titularul retelei construieste reteaua si solicita avizul tehnic de functionare de la Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor".
    (4) Punerea in functiune a retelei este permisa numai dupa obtinerea autorizatiei tehnice de functionare, eliberata de Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor", potrivit reglementarilor in vigoare.
    (5) Punerea in functiune a retelelor de tip simplex, simplex cu statie coordonatoare si semiduplex cu repetor conventional se va face in termen de cel mult 6 luni de la obtinerea acordurilor de procurare a echipamentelor.
    (6) Punerea in functiune a retelelor tip "trunking" se va face in termen de cel mult 9 luni de la obtinerea acordurilor de procurare.
    Art. 11
    (1) Autorizatiile tehnice de functionare, controlul permanent al respectarii prevederilor autorizatiilor de functionare, utilizarea spectrului radioelectric, precum si celelalte activitati asociate sunt supuse unor tarife, potrivit reglementarilor in vigoare, care se percep de catre Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor".
    (2) Tarifele de utilizare a spectrului radioelectric se platesc la Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor", din momentul punerii in functiune a retelei.

    CAP. 3
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 12
    Ministerul Comunicatiilor - Directia generala reglementari poate solicita titularului licentei informatii legate de functionarea si serviciile retelei de radiocomunicatii si poate verifica respectarea prevederilor din licenta.
    Art. 13
    Licenta nu inlocuieste alte documente (avize, autorizatii, acorduri referitoare la mediu, amenajarea teritoriului, urbanism, drepturi de acces pe domeniul public sau privat etc.) necesare, potrivit prevederilor legale, pentru autorizare.
    Art. 14
    (1) Licenta poate fi retrasa partial sau total, temporar sau definitiv, de catre Directia generala reglementari din cadrul Ministerului Comunicatiilor, daca titularul acesteia incalca obligatiile prevazute in licenta, precum si prevederile altor reglementari in vigoare.
    (2) Masura retragerii licentei se ia dupa avertizarea prealabila pentru intrarea in legalitate si dupa verificarea veridicitatii sustinerilor titularului de licenta, comunicate in cel mult 30 de zile de la primirea avertizarii.
    (3) Autorizatia tehnica de functionare se retrage de catre Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor", daca titularul acesteia incalca obligatiile prevazute in autorizatie, precum si prevederile altor reglementari in vigoare.
    Art. 15
    Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor" va examina si va propune spre aprobare Ministerului Comunicatiilor alocarea altor benzi de frecventa, in scopul utilizarii lor pentru realizarea de retele de radiocomunicatii cu destinatie publica. Autorizarea lor se face in conformitate cu procedura prevazuta in prezentul ordin.
    Art. 16
    Se abroga prevederile ordinelor ministrului comunicatiilor nr. 54/1992, nr. 224/1992 si nr. 364/1993.
    Art. 17
    (1) Pentru cererile de autorizare aflate in curs de derulare autorizarea se va face in baza avizului tehnic favorabil al retelei respective, dat de catre Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor".
    (2) Aceste autorizatii se elibereaza numai pentru retelele si serviciile de radiocomunicatii pentru care dreptul de operare a fost obtinut fara licitatie. Autorizatiile sunt valabile pentru o perioada de 5 ani, iar pentru obtinerea lor se vor plati taxe de autorizare, care se fac venit la bugetul de stat, in conformitate cu Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996.
    (3) La expirarea valabilitatii autorizatiilor eliberate anterior prezentului ordin, titularii pot solicita acordarea licentelor de operare, fara licitatie, in conditiile art. 9 din prezentul ordin.
    Art. 18
    Prezentul ordin va intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei si va fi pus in aplicare prin grija Directiei generale reglementari din cadrul Ministerului Comunicatiilor si a Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor".

                         Ministrul comunicatiilor,
                               Sorin PantisSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 222/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 222 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 222/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu