Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 341 din  9 noiembrie 1999

privind procedura de selectie a titularilor licentelor pentru retele si servicii de radiocomunicatii cu destinatie publica, pentru transmisii vocale si/sau de date, de tip simplex, simplex cu statie coordonatoare, semiduplex cu repetor conventional, semiduplex cu acces multiplu tip "trunked"

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU COMUNICATII SI INFORMATICA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 592 din  6 decembrie 1999


SmartCity3


    Presedintele Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica,
    avand in vedere Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 222 din 15 octombrie 1998 privind autorizarea retelelor si a serviciilor de radiocomunicatii cu destinatie publica, pentru transmisii vocale si/sau de date, de tip simplex, repetor conventional si semiduplex cu acces multiplu,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 973/1998 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    (1) Prezentul ordin reglementeaza procedura de selectie a titularilor licentelor pentru retele si servicii de radiocomunicatii cu destinatie publica, pentru transmisii vocale si/sau de date, de tip simplex, simplex cu statie coordonatoare, semiduplex cu repetor conventional, semiduplex cu acces multiplu tip "trunked".
    (2) Selectia titularilor licentelor se face prin licitatie publica, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 222/1998.
    Art. 2
    (1) Procedura de desfasurare a licitatiei este cuprinsa in anexa nr. 1. Caietul de sarcini pentru participarea la licitatie este cuprins in anexa nr. 2.
    (2) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Componenta comisiei de analiza a ofertelor se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica (A.N.C.I.).
    Art. 4
    Prevederile prezentului ordin vor fi aduse la indeplinire de catre Directia reglementari si licente in comunicatii (D.R.L.C.) din cadrul A.N.C.I. si de catre Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor".
    Art. 5
    Prezentul ordin va intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Presedintele Agentiei Nationale
                   pentru Comunicatii si Informatica,
                 prof. dr. ing. Sergiu Stelian Iliescu

    ANEXA 1

                 PROCEDURA DE DESFASURARE A LICITATIEI

    1. Organizarea licitatiei
    Licitatia se organizeaza trimestrial, in prima jumatate a trimestrului urmator, timp de cel mult 3 zile, incepand cu ziua de miercuri a saptamanii care contine ziua de 10 a lunii in curs; exceptie va face prima licitatie, care va fi organizata in saptamana imediat urmatoare publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, pentru cererile depuse deja la D.R.L.C.
    2. Depunerea, deschiderea si adjudecarea ofertelor
    2.1. Ofertele se depun in plic inchis la A.N.C.I. - D.R.L.C., in cursul trimestrului respectiv. Ofertele depuse dupa acest termen vor participa la licitatia organizata in trimestrul urmator.
    2.2. Presedintele A.N.C.I. nominalizeaza trimestrial, din timp, componenta comisiei de selectie a ofertelor.
    2.3. Adjudecarea ofertelor se va face ofertantilor ale caror echipamente si conditii de operare a serviciilor intrunesc conditiile tehnice prevazute in caietul de sarcini, in functie de disponibilitatile de spectru radioelectric, ca resursa limitata.

    ANEXA 2

                            CAIET DE SARCINI
pentru obtinerea licentei de operare pentru retea si/sau serviciu de radiocomunicatii cu destinatie publica, pentru transmisiuni vocale si/sau de date, de tip simplex, simplex cu statie coordonatoare, semiduplex cu repetor conventional, semiduplex cu acces multiplu tip "trunked"

    Avand in vedere ca spectrul de radiofrecventa limiteaza competitia, asignarea de frecvente pentru aceste tipuri de retele si/sau servicii de radiocomunicatii se va face numai in urma unei licitatii publice selective.
    1. Precizari pentru participanti
    1.1. Licenta de operare pentru retele si/sau servicii de radiocomunicatii poate fi acordata numai persoanelor juridice romane.
    1.2. Licenta se elibereaza de catre A.N.C.I. - D.R.L.C. si se acorda pentru o perioada de cel mult 5 ani (in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului comunicatiilor nr. 222/1998), cu posibilitatea de prelungire a valabilitatii, la cerere, in functie de evolutia reglementarilor internationale privind aceste retele si/sau servicii.
    1.3. Licenta nu confera titularului dreptul de exclusivitate asupra tipului de serviciu in zona de acoperire.
    1.4. Interconectarea cu alte retele de telecomunicatii se face numai in conditiile prevazute in Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 175/1998 privind interconectarea retelelor de telecomunicatii.
    1.5. Zona de serviciu solicitata poate fi:
    - locala, atunci cand utilizatorii sunt amplasati intr-o singura localitate (municipiu, oras, comuna);
    - zonala, atunci cand utilizatorii sunt amplasati pe teritoriul a cel mult 5 judete.
    1.6. Capacitatea minima disponibila a unei astfel de retele de radiocomunicatii este de 40 de statii/canal/retea locala. Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor" urmareste in permanenta ca aceasta incarcare sa fie optima in raport cu dezvoltarea tehnologica a sistemelor si/sau serviciilor de radiocomunicatii.
    1.7. Echipamentele utilizate pentru realizarea retelei de radiocomunicatii trebuie sa fie cu sinteza de frecventa, pentru a permite eventuale modificari ale frecventelor asignate, in vederea evitarii perturbatiilor sau a interferentelor.
    1.8. Punerea in functiune a retelei se face in termen de cel mult 9 luni de la obtinerea licentei si numai dupa obtinerea, in prealabil, a tuturor acordurilor si a avizelor necesare.
    1.9. Nerespectarea datei de punere in functiune a retelei sau a datelor prezentate in documentele de participare la licitatie atrage dupa sine anularea licentei.
    2. Redactarea si depunerea ofertelor
    2.1. Ofertele si toate celelalte date referitoare la modificarile ulterioare aduse acestora se redacteaza in limba romana.
    2.2. Ofertele dactilografiate se depun la A.N.C.I. - D.R.L.C. la adresa: Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica, Bd Libertatii nr. 14 A, sectorul 5, Bucuresti.
    Ofertele se depun sau se expediaza in plicuri inchise, sigilate, cu mentiunile "A nu se deschide" si "Licitatie in conformitate cu Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 222/1998".
    2.3. Ofertele se depun intr-un exemplar si vor fi semnate pe fiecare pagina de catre reprezentantul oficial al firmei solicitante.
    3. Continutul ofertelor
    Ofertele vor contine:
    3.1. Datele principale ale solicitantului:
    - denumirea societatii comerciale;
    - forma juridica;
    - infiintata prin lege sau prin hotarare judecatoreasca (nr. si data);
    - numarul de inregistrare in registrul comertului;
    - adresa completa;
    - telefon/fax;
    - datele reprezentantului oficial al societatii comerciale.
    3.2. Arhitectura si modul de organizare ale retelei pentru care se solicita autorizarea:
    - arhitectura retelei, interconectarea cu alte retele, modul de acces al utilizatorului la retea;
    - serviciile care sunt oferite;
    - tipul echipamentelor utilizate: caracteristici tehnice, furnizor, autorizare (prin prezentarea autorizatiilor de tip, eliberate de Regia Autonoma "Inspectoratul general al Comunicatiilor");
    - zona deservita, insotita de prezentarea unui program de dezvoltare a retelei, desfasurat in timp si in spatiu.
    3.3. Alte documente (copii xerox):
    - documentul legal de inregistrare a activitatii in Romania, pentru reprezentantele persoanelor juridice straine;
    - certificatul de inmatriculare la registrul comertului (pentru persoanele juridice romane).
    4. Taxe si tarife
    4.1. Taxa pentru obtinerea licentei se constituie venit la bugetul de stat. Ea va fi platita de catre castigatorii licitatiei la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti, in contul A.N.C.I., in conformitate cu anexa nr. 1 la Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, anexa modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 94/1998.
    4.2. Tariful de utilizare a spectrului radioelectric, precum si tariful de supraveghere si de control vor fi platite la Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor", in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului comunicatiilor nr. 326/1997.
    4.3. Nerespectarea termenelor de plata a tarifelor prevazute la pct. 4.2 atrage dupa sine penalitati, in conformitate cu legile si cu reglementarile in vigoare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 341/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 341 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu