Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 341 din  9 noiembrie 1999

privind procedura de selectie a titularilor licentelor pentru retele si servicii de radiocomunicatii cu destinatie publica, pentru transmisii vocale si/sau de date, de tip simplex, simplex cu statie coordonatoare, semiduplex cu repetor conventional, semiduplex cu acces multiplu tip "trunked"

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU COMUNICATII SI INFORMATICA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 592 din  6 decembrie 1999


SmartCity3


    Presedintele Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica,
    avand in vedere Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 222 din 15 octombrie 1998 privind autorizarea retelelor si a serviciilor de radiocomunicatii cu destinatie publica, pentru transmisii vocale si/sau de date, de tip simplex, repetor conventional si semiduplex cu acces multiplu,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 973/1998 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    (1) Prezentul ordin reglementeaza procedura de selectie a titularilor licentelor pentru retele si servicii de radiocomunicatii cu destinatie publica, pentru transmisii vocale si/sau de date, de tip simplex, simplex cu statie coordonatoare, semiduplex cu repetor conventional, semiduplex cu acces multiplu tip "trunked".
    (2) Selectia titularilor licentelor se face prin licitatie publica, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 222/1998.
    Art. 2
    (1) Procedura de desfasurare a licitatiei este cuprinsa in anexa nr. 1. Caietul de sarcini pentru participarea la licitatie este cuprins in anexa nr. 2.
    (2) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Componenta comisiei de analiza a ofertelor se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica (A.N.C.I.).
    Art. 4
    Prevederile prezentului ordin vor fi aduse la indeplinire de catre Directia reglementari si licente in comunicatii (D.R.L.C.) din cadrul A.N.C.I. si de catre Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor".
    Art. 5
    Prezentul ordin va intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Presedintele Agentiei Nationale
                   pentru Comunicatii si Informatica,
                 prof. dr. ing. Sergiu Stelian Iliescu

    ANEXA 1

                 PROCEDURA DE DESFASURARE A LICITATIEI

    1. Organizarea licitatiei
    Licitatia se organizeaza trimestrial, in prima jumatate a trimestrului urmator, timp de cel mult 3 zile, incepand cu ziua de miercuri a saptamanii care contine ziua de 10 a lunii in curs; exceptie va face prima licitatie, care va fi organizata in saptamana imediat urmatoare publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, pentru cererile depuse deja la D.R.L.C.
    2. Depunerea, deschiderea si adjudecarea ofertelor
    2.1. Ofertele se depun in plic inchis la A.N.C.I. - D.R.L.C., in cursul trimestrului respectiv. Ofertele depuse dupa acest termen vor participa la licitatia organizata in trimestrul urmator.
    2.2. Presedintele A.N.C.I. nominalizeaza trimestrial, din timp, componenta comisiei de selectie a ofertelor.
    2.3. Adjudecarea ofertelor se va face ofertantilor ale caror echipamente si conditii de operare a serviciilor intrunesc conditiile tehnice prevazute in caietul de sarcini, in functie de disponibilitatile de spectru radioelectric, ca resursa limitata.

    ANEXA 2

                            CAIET DE SARCINI
pentru obtinerea licentei de operare pentru retea si/sau serviciu de radiocomunicatii cu destinatie publica, pentru transmisiuni vocale si/sau de date, de tip simplex, simplex cu statie coordonatoare, semiduplex cu repetor conventional, semiduplex cu acces multiplu tip "trunked"

    Avand in vedere ca spectrul de radiofrecventa limiteaza competitia, asignarea de frecvente pentru aceste tipuri de retele si/sau servicii de radiocomunicatii se va face numai in urma unei licitatii publice selective.
    1. Precizari pentru participanti
    1.1. Licenta de operare pentru retele si/sau servicii de radiocomunicatii poate fi acordata numai persoanelor juridice romane.
    1.2. Licenta se elibereaza de catre A.N.C.I. - D.R.L.C. si se acorda pentru o perioada de cel mult 5 ani (in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului comunicatiilor nr. 222/1998), cu posibilitatea de prelungire a valabilitatii, la cerere, in functie de evolutia reglementarilor internationale privind aceste retele si/sau servicii.
    1.3. Licenta nu confera titularului dreptul de exclusivitate asupra tipului de serviciu in zona de acoperire.
    1.4. Interconectarea cu alte retele de telecomunicatii se face numai in conditiile prevazute in Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 175/1998 privind interconectarea retelelor de telecomunicatii.
    1.5. Zona de serviciu solicitata poate fi:
    - locala, atunci cand utilizatorii sunt amplasati intr-o singura localitate (municipiu, oras, comuna);
    - zonala, atunci cand utilizatorii sunt amplasati pe teritoriul a cel mult 5 judete.
    1.6. Capacitatea minima disponibila a unei astfel de retele de radiocomunicatii este de 40 de statii/canal/retea locala. Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor" urmareste in permanenta ca aceasta incarcare sa fie optima in raport cu dezvoltarea tehnologica a sistemelor si/sau serviciilor de radiocomunicatii.
    1.7. Echipamentele utilizate pentru realizarea retelei de radiocomunicatii trebuie sa fie cu sinteza de frecventa, pentru a permite eventuale modificari ale frecventelor asignate, in vederea evitarii perturbatiilor sau a interferentelor.
    1.8. Punerea in functiune a retelei se face in termen de cel mult 9 luni de la obtinerea licentei si numai dupa obtinerea, in prealabil, a tuturor acordurilor si a avizelor necesare.
    1.9. Nerespectarea datei de punere in functiune a retelei sau a datelor prezentate in documentele de participare la licitatie atrage dupa sine anularea licentei.
    2. Redactarea si depunerea ofertelor
    2.1. Ofertele si toate celelalte date referitoare la modificarile ulterioare aduse acestora se redacteaza in limba romana.
    2.2. Ofertele dactilografiate se depun la A.N.C.I. - D.R.L.C. la adresa: Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica, Bd Libertatii nr. 14 A, sectorul 5, Bucuresti.
    Ofertele se depun sau se expediaza in plicuri inchise, sigilate, cu mentiunile "A nu se deschide" si "Licitatie in conformitate cu Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 222/1998".
    2.3. Ofertele se depun intr-un exemplar si vor fi semnate pe fiecare pagina de catre reprezentantul oficial al firmei solicitante.
    3. Continutul ofertelor
    Ofertele vor contine:
    3.1. Datele principale ale solicitantului:
    - denumirea societatii comerciale;
    - forma juridica;
    - infiintata prin lege sau prin hotarare judecatoreasca (nr. si data);
    - numarul de inregistrare in registrul comertului;
    - adresa completa;
    - telefon/fax;
    - datele reprezentantului oficial al societatii comerciale.
    3.2. Arhitectura si modul de organizare ale retelei pentru care se solicita autorizarea:
    - arhitectura retelei, interconectarea cu alte retele, modul de acces al utilizatorului la retea;
    - serviciile care sunt oferite;
    - tipul echipamentelor utilizate: caracteristici tehnice, furnizor, autorizare (prin prezentarea autorizatiilor de tip, eliberate de Regia Autonoma "Inspectoratul general al Comunicatiilor");
    - zona deservita, insotita de prezentarea unui program de dezvoltare a retelei, desfasurat in timp si in spatiu.
    3.3. Alte documente (copii xerox):
    - documentul legal de inregistrare a activitatii in Romania, pentru reprezentantele persoanelor juridice straine;
    - certificatul de inmatriculare la registrul comertului (pentru persoanele juridice romane).
    4. Taxe si tarife
    4.1. Taxa pentru obtinerea licentei se constituie venit la bugetul de stat. Ea va fi platita de catre castigatorii licitatiei la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti, in contul A.N.C.I., in conformitate cu anexa nr. 1 la Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, anexa modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 94/1998.
    4.2. Tariful de utilizare a spectrului radioelectric, precum si tariful de supraveghere si de control vor fi platite la Regia Autonoma "Inspectoratul General al Comunicatiilor", in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului comunicatiilor nr. 326/1997.
    4.3. Nerespectarea termenelor de plata a tarifelor prevazute la pct. 4.2 atrage dupa sine penalitati, in conformitate cu legile si cu reglementarile in vigoare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 341/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 341 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu