Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 269 din  4 noiembrie 1992

privind autorizarea receptiei cu instalatii individuale sau comunitare a programelor audiovizuale transmise prin sateliti

ACT EMIS DE: MINISTERUL COMUNICATIILOR

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 314 din  4 decembrie 1992


SmartCity3    Avand in vedere dispozitiile art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 879/1990 privind organizarea si atributiile Ministerului Comunicatiilor,
    in conformitate cu prevederile Legii audiovizualului nr. 48/1992,
    tinand seama de prevederile Regulamentului radiocomunicatiilor, anexa la Conventia internationala a telecomunicatiilor (Nairobi, 1982),
    in temeiul Hotararii Senatului nr. 15/1991 si al Hotararii Adunarii Deputatilor nr. 20/1991 pentru aprobarea componentei Guvernului Romaniei, ordon:
    Se autorizeaza receptia cu instalatii individuale sau comunitare a programelor audiovizuale transmise prin sateliti, in urmatoarele conditii:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Receptia programelor audiovizuale transmise prin sateliti se poate face cu instalatii individuale sau cu instalatii comunitare.
    Aceste instalatii sunt destinate exclusiv retransmiterii in timp real a programelor difuzate prin sateliti, fiind interzisa utilizarea lor pentru retransmiterea sau distribuirea programelor provenite din alte surse sau inregistrate.
    In aceasta categorie intra instalatii relativ simple, care nu necesita personal de supraveghere sau deservire permanenta.
    In cazul utilizarii unor retele de distributie (in limitele prevazute la art. 2 si 3), acestea vor fi realizate numai cu cablu coaxial.
    Este permisa cuplarea la instalatiile de antena colectiva din cladirile respective.
    Art. 2
    Instalatiile individuale au caracter necomercial, constituind o proprietate in indiviziune a utilizatorilor.
    In aceasta categorie intra:
    a) instalatiile de receptie pentru un apartament sau o locuinta individuala;
    b) instalatiile destinate unui grup de utilizatori amplasati in aceeasi cladire (bloc de locuinte, institutii etc.);
    c) instalatiile care servesc un grup de maximum 5 utilizatori domiciliati in locuinte individuale, situate fiecare la maximum 300 metri distanta de receptor.
    Utilizarea canalizatiei de telecomunicatii, proprietatea Regiei Autonome "Romtelecom", nu este permisa pentru instalatiile individuale.
    Este interzisa redistribuirea prin cablu in scopuri comerciale sau retransmiterea pe cale radioelectrica terestra a programelor pe care le receptioneaza detinatorii instalatiilor individuale.
    Art. 3
    Instalatiile comunitare au caracter comercial si sunt proprietatea ofertantului acestui serviciu.
    In aceasta categorie intra:
    a) instalatiile destinate unui grup de utilizatori amplasati in aceeasi cladire;
    b) instalatiile care servesc un grup de maximum 25 utilizatori domiciliati in locuinte individuale, situate la maximum 500 metri distanta de receptor.
    Eventuala utilizare pentru instalatiile comunitare a canalizatiei de telecomunicatii sau a altor facilitati proprietatea Regiei Autonome "Romtelecom" este permisa numai cu acordul acesteia.

    CAP. 2
    Procedura de autorizare a instalatiilor de receptie individuala

    Art. 4
    Instalatiile de receptie individuala nu sunt supuse autorizarii, dar trebuie sa utilizeze numai echipamente care au autorizatie de tip, dupa cum urmeaza:
    a) pentru echipamentele procurate direct din import de catre utilizator sau confectionate de catre acesta se elibereaza o autorizatie de tip pentru utilizarea individuala, de catre Inspectoratul General al Radiocomunicatiilor, prin unitatile sale teritoriale, in urma expertizei tehnice din punct de vedere al protectiei radiocomunicatiilor, in maximum 20 de zile de la solicitare.
    Expertiza tehnica se efectueaza numai la prima solicitare care apare pentru tipul respectiv de echipament si avand acelasi producator. Inspectoratul General al Radiocomunicatiilor va tine evidenta nationala a acestor expertize si autorizatii de tip;
    b) pentru echipamentele procurate in tara (prin firme care comercializeaza echipamente din import sau fabricate in tara), proprietarul instalatiei individuale va detine o copie a autorizatiei de tip (de comercializare) eliberata comerciantului de catre Ministerul Comunicatiilor - Directia generala reglementari. Aceasta autorizatie de tip certifica conformitatea cu normele de protectia radiocomunicatiilor.

    CAP. 3
    Procedura de autorizare a instalatiilor de receptie comunitara

    Art. 5
    Instalatiile de receptie comunitara pot functiona pe baza deciziei de autorizare emise de catre Ministerul Comunicatiilor.
    Art. 6
    In vederea obtinerii deciziei de autorizare, solicitantii se vor adresa Ministerului Comunicatiilor - Directia generala reglementari, printr-o cerere (conform continutului-cadru prezentat in anexa), insotita de urmatoarele documente:
    a) acte doveditoare ale personalitatii juridice (pentru persoane juridice publice sau private) sau dovada inregistrarii la Directia finantelor publice si controlului financiar de stat (pentru persoanele fizice care desfasoara activitate independenta);
    b) licenta de acces acordata de proprietarii satelitilor sau ai capacitatilor de transmisie aferente.
    In cazul organizatiilor INTELSAT si EUTELSAT, in care Ministerul Comunicatiilor din Romania are calitatea de semnatar, precum si al Societatii ASTRA, nu este necesar sa se solicite un acord din partea acestora. In cazul distributiei programelor difuzate prin alte sisteme de sateliti este necesar ca solicitantii sa se adreseze direct societatilor respective, pentru obtinerea licentei de acces.
    Referitor la acordul din partea furnizorilor de programe care se difuzeaza prin sateliti, este obligatia solicitantilor sa trateze cu acestia, urmand sa se conformeze conditiilor negociate (inclusiv copyright, eventuale contracte, plati etc.).
    Decizia de autorizare emisa de Ministerul Comunicatiilor nu se refera la acordurile necesare solicitantilor privind drepturile de retransmitere a programelor difuzate prin sateliti, raspunderea revenind in intregime acestora;
    c) chitanta de plata a taxei pentru decizia de autorizare - 30.000 lei, in conformitate cu pct. C.1.1. din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 16/19 august 1992;
    d) anteproiectul instalatiei (numai pentru tipul de instalatii comunitare prevazute la art. 3 lit. b), avizat favorabil de catre Inspectoratul General al Radiocomunicatiilor;
    e) certificatul de expertiza tehnica si buletinul de masurari al instalatiei comunitare emis de catre Inspectoratul General al Radiocomunicatiilor.
    In vederea efectuarii expertizelor tehnice prevazute la art. 6 lit. d) si e), solicitantii se vor adresa unitatilor teritoriale ale Inspectoratului General al Radiocomunicatiilor din Bucuresti, Cluj, Iasi sau Timisoara.
    Art. 7
    In cadrul procedurii de autorizare a instalatiilor comunitare, Inspectoratului General al Radiocomunicatiilor ii revin urmatoarele atributii:
    a) expertizarea si avizarea anteproiectelor pentru tipul de instalatii comunitare prevazute la art. 3 lit. b).
    Se precizeaza ca anteproiectul trebuie sa contina date privind: amplasamentul receptorului, configuratia retelei, tipul si caracteristicile tehnice ale echipamentelor si cablurilor propuse.
    Expertiza se va efectua in termen de maximum 10 zile de la solicitare si va avea ca obiect incadrarea in normele de protectie a radiocomunicatiilor;
    b) verificarea tehnica dupa realizare, in termen de maximum 20 de zile de la solicitare, a instalatiilor comunitare pentru problemele de protectie a radiocomunicatiilor. Dupa caz, se vor verifica si eventualele avize acordate de catre Regia Autonoma "Romtelecom" pentru utilizarea unor facilitati ale acesteia.
    Art. 8
    Echipamentele utilizate in astfel de instalatii pot fi:
    - procurate din tara (prin firme care comercializeaza echipamente din import sau fabricate in tara), pentru care proprietarul instalatiei va prezenta copia autorizatiei de tip (de comercializare) eliberata comerciantului de Ministerul Comunicatiilor - Directia generala reglementari. Aceasta autorizatie de tip certifica conformitatea cu normele de protectie a radiocomunicatiilor;
    - procurate direct din import sau de fabricatie proprie, situatie in care echipamentele vor fi verificate in cadrul intregii instalatii (conform art. 7 lit. b).
    Rezultatele verificarilor tehnice prevazute la art. 7 lit. b) se consemneaza in buletinul de masuri emis in acest scop de catre Inspectoratul General al Radiocomunicatiilor.
    Acest buletin nu reprezinta un certificat de calitate pentru instalatia sau ofertantul acestui serviciu si nu poate fi folosit in eventualele litigii dintre operator si beneficiarii sai.
    Art. 9
    Decizia de autorizare se elibereaza in termen de maximum 10 zile de la solicitare, insotita de toate documentele prevazute la art. 6.
    In decizia de autorizare se stabileste si durata de valabilitate a acesteia, durata care nu poate fi mai mare de 10 ani; valabilitatea deciziei se poate prelungi de catre Ministerul Comunicatiilor - Directia generala reglementari, la cererea titularului.
    O copie a deciziei de autorizare va fi transmisa Inspectoratului General al Radiocomunicatiilor, in vederea inregistrarii instalatiilor comunitare autorizate.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 10
    Intreaga responsabilitate privind obtinerea eventualelor avize necesare pentru realizarea instalatiilor individuale si comunitare (ca de exemplu, de la: Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului, proprietarul suportului utilizat in comun pentru instalarea cablului, toate unitatile economice a caror infrastructura ar putea fi afectata in cazul instalarii de suporti sau trasee proprii, Inspectoratul pentru Calitatea Constructiilor, proprietarii de stat sau particulari ai cladirilor si/sau terenurilor utilizate pentru instalarea cablurilor etc.) revine in exclusivitate solicitantului.
    Autorizatia eliberata de Ministerul Comunicatiilor nu se refera la aceste avize.
    Art. 11
    Utilizarea canalizatiilor sau a altor facilitati (exemplu: stalpi, suporti etc.) apartinand Regiei Autonome "Romtelecom" nu face obiectul deciziei de autorizare emise de Ministerul Comunicatiilor, aceasta fiind tratata direct de catre solicitant cu unitatile teritoriale ale Regiei Autonome "Romtelecom", care vor elibera si avizul mentionat la art. 7 lit. b).
    Art. 12
    Plata expertizelor tehnice si a masuratorilor se va efectua la Inspectoratul General al Radiocomunicatiilor, pe baza de deviz.
    Eliberarea autorizatiilor de tip pentru utilizarea individuala prevazute la art. 4 lit. a) se face dupa achitarea tarifului aprobat pentru Inspectoratul General al Radiocomunicatiilor.
    Art. 13
    Inspectoratul General al Radiocomunicatiilor va elabora in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, instructiuni de aplicare pentru unitatile sale din teritoriu. Aceste instructiuni vor fi prezentate, pentru avizare, la Ministerul Comunicatiilor - Directia generala reglementari.
    Prezentul ordin va fi pus in aplicare prin grija Directiei generale reglementari.

               Ministrul comunicatiilor,
                 Andrei Chirica

    ANEXA 1

                          CONTINUTUL CERERII
adresate Ministerului Comunicatiilor - Directia generala reglementari, in vederea obtinerii deciziei de autorizare pentru instalatiile de receptie comunitara a programelor audiovizuale transmise prin sateliti

    1. Titularul deciziei de autorizare.
    1.1. Pentru persoane juridice:
    - denumirea;
    - persoana juridica publica sau privata;
    - infiintata prin lege sau hotarare judecatoreasca, nr./data;
    - numele si prenumele reprezentantului oficial;
    - adresa completa si telefonul acestuia.
    1.2. Pentru persoane fizice care desfasoara activitate independenta:
    - numele si prenumele;
    - adresa completa si telefonul;
    - nr. si data inregistrarii la Directia finantelor publice si controlului financiar de stat.
    2. Tipul instalatiei de receptie comunitara pentru care se solicita decizia de autorizare (in conformitate cu prevederile art. 3).
    3. Zona de serviciu.
    4. Tipul echipamentelor utilizate.
    5. Configuratia retelei (prezentare generala).
    6. Lista documentelor anexate, si anume:
    - acte doveditoare ale personalitatii juridice (pentru persoane juridice publice sau private) sau dovada inregistrarii la Directia finantelor publice si controlului financiar de stat si autorizatia de functionare (pentru persoanele fizice care desfasoara activitate independenta).
    Din aceste documente trebuie sa rezulte, in cadrul obiectului de activitate, receptia comunitara a programelor audiovizuale transmise prin sateliti;
    - licenta de acces acordata de proprietarii satelitilor (pentru cazurile mentionate la art. 6 lit. b);
    - chitanta de plata a taxei pentru decizia de autorizare;
    - anteproiectul instalatiei (numai pentru instalatiile comunitare prevazute la art. 3 lit. b), avizat de catre Inspectoratul General al Radiocomunicatiilor;
      certificatul de expertiza tehnica si buletinul de masurari al instalatiei comunitare emis de catre Inspectoratul General al Radiocomunicatiilor;
      semnatura si stampila.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 269/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 269 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu