E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 136 din 12 decembrie 2002

pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN COMUNICATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 916 din 16 decembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) lit. a) si ale art. 38 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002,

    presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii emite prezenta decizie.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

                      Presedintele Autoritatii Nationale
                      de Reglementare in Comunicatii,
                               Ion Smeeianu

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentul regulament are ca scop stabilirea criteriilor si a instrumentelor de identificare a pietelor de produse si servicii din sectorul comunicatiilor electronice, ale caror caracteristici pot justifica impunerea de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANRC, a unor obligatii specifice in sarcina furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativa pe piata, precum si identificarea acestor piete, denumite in continuare piete relevante specifice.
    Art. 2
    In intelesul prezentului regulament, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) produs - un produs sau serviciu din sectorul comunicatiilor electronice;
    b) furnizor - un furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice, in intelesul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, sau un operator, in intelesul Ordonantei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 527/2002, care ofera un produs;
    c) piata relevanta a produsului - acea piata a produselor considerate de utilizatori ca interschimbabile sau substituibile datorita utilizarii date acestora, caracteristicilor fizice si functionale si pretului;
    d) piata geografica relevanta - zona in care sunt localizati furnizorii produselor din piata relevanta a produsului, in care conditiile de concurenta sunt suficient de omogene si care poate fi delimitata de arii geografice vecine datorita unor conditii concurentiale diferite;
    e) piata relevanta - piata obtinuta prin raportarea pietei relevante a produsului la piata geografica relevanta;
    f) piata relevanta specifica - piata relevanta din sectorul comunicatiilor electronice, ale carei caracteristici pot justifica impunerea de catre ANRC a unor obligatii specifice in sarcina furnizorilor cu putere semnificativa pe acea piata;
    g) concurenta efectiva - situatia in care mecanismele concurentiale ale pietei conduc la alocarea eficienta a resurselor si la un nivel ridicat al beneficiilor sociale;
    h) piata cu amanuntul - piata produselor destinate utilizatorilor finali;
    i) piata de gros - piata produselor destinate a fi utilizate in scopul revanzarii de catre alti furnizori;
    j) retea publica de telefonie fixa - reteaua de comunicatii electronice prin intermediul careia se furnizeaza serviciul de telefonie destinat publicului la puncte fixe;
    k) retea publica de telefonie mobila - reteaua de comunicatii electronice prin intermediul careia se furnizeaza serviciul de telefonie destinat publicului la puncte mobile (nonfixe).

    CAP. 2
    Identificarea pietei relevante a produsului

    Art. 3
    (1) Analiza pietei relevante a produsului porneste de la segmentarea sectorului comunicatiilor electronice in functie de urmatoarele distinctii:
    a) retele publice de comunicatii electronice si servicii de comunicatii electronice destinate publicului/retele si servicii de comunicatii electronice furnizate pentru nevoi proprii;
    b) piete cu amanuntul/piete de gros;
    c) furnizare de retele si servicii de comunicatii electronice/furnizare de infrastructura asociata;
    d) furnizare la puncte fixe/furnizare la puncte mobile;
    e) servicii de telefonie destinate publicului/alte servicii;
    f) servicii oferite consumatorilor/servicii oferite celorlalti utilizatori finali.
    (2) In cadrul fiecarui segment al sectorului comunicatiilor electronice, identificat potrivit alin. (1), ANRC va identifica pietele relevante ale produsului pornind de la un produs sau un grup de produse, la care vor fi adaugate alte produse, utilizandu-se criteriile prevazute la art. 4. Tinand seama de convergenta tehnologiilor in sectorul comunicatiilor electronice, ANRC va determina situatiile in care produse ce apartin unor segmente diferite pot face parte din aceeasi piata relevanta a produsului.
    Art. 4
    Identificarea pietei relevante a produsului se realizeaza pe baza urmatoarelor criterii:
    a) substituibilitatea cererii;
    b) substituibilitatea ofertei.
    Art. 5
    (1) Criteriul substituibilitatii cererii este utilizat pentru determinarea produselor considerate de utilizatori ca interschimbabile sau substituibile datorita utilizarii date acestora, caracteristicilor fizice si functionale si pretului.
    (2) Substituibilitatea cererii se determina pe baza comportamentului utilizatorilor in situatia unei fluctuatii a pretului in trecut si a comportamentului probabil al utilizatorilor in cazul unei fluctuatii ipotetice a pretului.
    (3) Evaluarea substituibilitatii cererii va tine seama de masura in care consumatorii vor fi dispusi sa isi asume costurile schimbarii unui produs cu altul si timpul necesar realizarii acestui schimb.
    (4) Piata relevanta a produsului va cuprinde toate produsele care sunt substituibile din punct de vedere al cererii.
    Art. 6
    (1) Criteriul substituibilitatii ofertei este utilizat pentru determinarea produselor considerate sau care ar putea fi considerate de utilizatori ca interschimbabile sau substituibile datorita utilizarii date acestora, caracteristicilor fizice si functionale si pretului, ce pot fi oferite de furnizori care pot intra pe piata relevanta in cauza, intr-o perioada rezonabila si fara asumarea unor costuri sau riscuri considerabile.
    (2) Substituibilitatea ofertei va fi luata in considerare atunci cand efectele sale asupra stabilirii pretului pe piata sunt echivalente cu cele ale substituibilitatii cererii.
    (3) In cazul in care oferirea unor produse substituibile necesita modificari semnificative ale retelei sau infrastructurii asociate existente, investitii suplimentare importante sau un timp indelungat, aceste produse nu vor fi incluse in piata relevanta.
    (4) Piata relevanta a produsului va cuprinde toate produsele care sunt substituibile din punct de vedere al ofertei.

    CAP. 3
    Identificarea pietei geografice relevante

    Art. 7
    (1) Identificarea pietei geografice relevante se realizeaza pe baza urmatoarelor criterii:
    a) aria acoperita de retea sau de elementele infrastructurii asociate;
    b) existenta unor limite geografice impuse prin lege sau prin acte administrative;
    c) analiza acordurilor de acces si interconectare.
    (2) Aplicarea criteriilor prevazute la alin. (1) se va completa, acolo unde este cazul, cu aplicarea urmatoarelor criterii:
    a) substituibilitatea cererii;
    b) substituibilitatea ofertei.
    Art. 8
    (1) Aria acoperita de retea sau de elementele infrastructurii asociate, dupa caz, circumscrie, de regula, zona in care este oferit produsul a carui furnizare depinde de suportul retelei sau al infrastructurii asociate in cauza.
    (2) Aria acoperita de retea sau de elementele infrastructurii asociate coincide, de regula, cu limitele geografice impuse prin lege sau prin acte administrative.
    (3) Analiza acordurilor de acces si interconectare poate oferi indicii privind extinderea zonei in care este oferit produsul a carui furnizare depinde de suportul unei anumite retele sau infrastructuri asociate.
    Art. 9
    (1) Criteriul substituibilitatii cererii este utilizat pentru determinarea zonei in care sunt oferite produsele considerate de utilizatori ca interschimbabile sau substituibile datorita utilizarii date acestora, caracteristicilor fizice si functionale si pretului.
    (2) Prevederile art. 5 alin. (2) si (3) sunt aplicabile in mod corespunzator.
    (3) Piata geografica relevanta va cuprinde toate zonele in care sunt localizati furnizorii produselor care sunt substituibile din punct de vedere al cererii.
    Art. 10
    (1) Criteriul substituibilitatii ofertei este utilizat pentru determinarea zonei in care sunt localizati furnizorii care pot intra pe piata relevanta in cauza, intr-o perioada rezonabila si fara asumarea unor costuri sau riscuri considerabile, cu produse considerate sau care ar putea fi considerate de utilizatori ca interschimbabile sau substituibile datorita utilizarii date acestora, caracteristicilor fizice si functionale si pretului.
    (2) Prevederile art. 6 alin. (2) si (3) sunt aplicabile in mod corespunzator.
    (3) Piata geografica relevanta va cuprinde toate zonele in care sunt localizati furnizorii produselor care sunt substituibile din punct de vedere al ofertei.

    CAP. 4
    Testul monopolistului ipotetic

    Art. 11
    (1) Evaluarea substituibilitatii cererii si a ofertei se poate realiza pe baza testului monopolistului ipotetic.
    (2) Testul monopolistului ipotetic analizeaza daca un ipotetic unic furnizor al unui produs poate aplica in mod profitabil o crestere mica, dar semnificativa si de durata a pretului, in conditiile in care preturile tuturor celorlalte produse nu se modifica. Prin crestere mica, dar semnificativa a pretului se intelege o crestere a pretului cu 5 - 10% . Daca aceasta crestere de pret nu ar fi profitabila, datorita faptului ca produsul ar fi substituit din punct de vedere al cererii sau al ofertei cu alte produse, atunci aceste produse, precum si zonele in care sunt localizati furnizorii lor vor fi incluse in piata relevanta. Procedeul este repetat pentru noul grup de produse si noua arie geografica pana cand in cadrul pietei relevante nu mai pot fi incluse alte produse sau alte zone.
    Art. 12
    (1) De regula, testul monopolistului ipotetic este relevant si va fi aplicat in cazul produselor al caror pret este determinat in mod liber, fiind stabilit pe baze concurentiale si nefiind supus unui regim de reglementare.
    (2) Astfel, daca nivelul pretului este prea mare ca rezultat al exercitarii puterii de piata de catre un furnizor sau grup de furnizori, evaluarea substituibilitatii cererii sau a ofertei pornind de la acest nivel de pret prin aplicarea testului monopolistului ipotetic poate conduce la introducerea in piata relevanta a unor produse care nu ar fi substituibile daca pretul initial ar fi stabilit pe baze concurentiale. Invers, daca nivelul pretului pietei este prea mic ca efect al reglementarii sau al unor practici anticoncurentiale, evaluarea substituibilitatii cererii sau a ofertei pornind de la acest nivel de pret prin aplicarea testului monopolistului ipotetic poate conduce la excluderea din piata relevanta a unor produse care ar fi substituibile daca pretul initial ar fi stabilit pe baze concurentiale.
    (3) In situatii de tipul celor prevazute la alin. (2) ANRC va analiza daca testul monopolistului ipotetic poate fi aplicat pentru definirea pietei relevante.

    CAP. 5
    Identificarea pietei relevante specifice

    Art. 13
    Pentru identificarea pietelor relevante specifice se vor avea in vedere atat conditiile concrete existente pe piata relevanta, cat si estimarea globala a evolutiilor viitoare in structura si in functionarea pietei, pornindu-se de la caracteristicile si evolutia pietelor din tarile europene cu un cadru de reglementare bazat pe principii similare.
    Art. 14
    (1) Pornindu-se de la piata relevanta, identificarea pietei relevante specifice se realizeaza in principal pe baza urmatoarelor criterii:
    a) barierele la intrarea pe piata;
    b) dinamica pietei;
    c) eficienta dreptului concurentei.
    (2) Alegerea criteriilor va depinde de caracteristicile pietei relevante.
    Art. 15
    (1) Existenta unor bariere ridicate la intrarea pe piata reprezinta un indiciu pentru identificarea pietei relevante in cauza ca fiind o piata relevanta specifica. Prezenta unor asemenea bariere nu este insa suficienta pentru identificarea unei piete relevante specifice. Datorita caracterului dinamic al sectorului comunicatiilor electronice va fi luata in considerare posibilitatea ca piata relevanta in cauza sa tinda catre o concurenta efectiva, in ciuda unor bariere ridicate la intrarea pe piata.
    (2) Barierele la intrarea pe piata sunt de doua tipuri:
    a) bariere structurale;
    b) bariere legale.
    Art. 16
    (1) Exista bariere structurale la intrarea pe piata atunci cand nivelul tehnologiei, structura costurilor asociate acesteia si nivelul cererii sunt in masura sa creeze conditii neechilibrate intre furnizorii existenti si concurentii lor potentiali, capabile sa conduca la impiedicarea sau la intarzierea intrarii pe piata relevanta a acestora din urma.
    (2) Barierele structurale pot consta in existenta pe piata a unor economii substantiale de scara, scop si densitate, precum si in costurile fixe nerecuperabile ridicate pe care le presupune intrarea pe piata.
    (3) Economiile de scara apar atunci cand costul total mediu pe unitatea de produs al unui furnizor scade o data cu cresterea vanzarilor, pentru un nivel al productiei corelat cu nivelul cererii pe piata. Economiile de scara sunt influentate de factori tehnologici si manageriali si rezulta din scaderea costurilor fixe pe unitatea de produs ca urmare a cresterii volumului vanzarilor.
    (4) Economiile de scop apar ca urmare a avantajului de cost pe care il are un furnizor care realizeaza doua sau mai multe produse, utilizand aceleasi mijloace, fata de cei care realizeaza un singur produs. Economiile de scop pot exista separat sau impreuna cu economiile de scara.
    (5) Economiile de densitate apar ca urmare a avantajului de cost pe care il are un furnizor ce beneficiaza de o densitate ridicata a utilizatorilor.
    (6) Costurile fixe nerecuperabile sunt acele costuri fixe care nu pot fi recuperate sau evitate, chiar in cazul incetarii totale a productiei.
    Art. 17
    (1) Barierele legale la intrarea pe piata rezulta din dispozitiile legilor sau ale actelor administrative care au un efect direct asupra conditiilor de intrare si a pozitiei furnizorilor pe piata relevanta, nedepinzand de conditiile economice.
    (2) O bariera legala semnificativa poate sa existe atunci cand intrarea pe o anumita piata devine neviabila ca efect al unor masuri impuse prin lege sau prin acte administrative, estimandu-se totodata ca aceasta situatie va persista o anumita perioada.
    (3) Existenta in trecut a unor bariere legale, precum unele drepturi speciale sau exclusive, poate amplifica impactul unor bariere structurale, cum ar fi economiile de scara sau de scop, integrarea pe verticala, controlul asupra unei retele sau infrastructuri asociate, greu de duplicat, controlul asupra unor standarde tehnice la care concurentii trebuie sa se adapteze, practicarea unor subventii incrucisate intre servicii sau inertia utilizatorilor.
    Art. 18
    (1) Criteriul dinamicii pietei urmareste daca piata relevanta prezinta sau nu caracteristici care sa determine evolutia acesteia catre o concurenta efectiva, fara a fi necesara adoptarea unor reglementari ex-ante (cu caracter preventiv), chiar in conditiile existentei unor bariere ridicate la intrarea pe piata.
    (2) Impactul barierelor la intrarea pe piata poate deveni mai redus pe pietele caracterizate de un progres tehnic rapid, intrucat pe aceste piete exista o presiune puternica din partea concurentilor potentiali.
    (3) Ca regula, nu vor fi identificate ca piete relevante specifice pietele relevante nou-formate, in dezvoltare si cu o dinamica accelerata. Identificarea unor asemenea piete ca fiind piete relevante specifice va avea loc atunci cand exista indicii ca puterea de piata dobandita de primii furnizori intrati pe piata poate impiedica dezvoltarea concurentei efective in viitor.
    Art. 19
    (1) In identificarea unei piete relevante specifice se va evalua masura in care dreptul concurentei poate determina o concurenta efectiva in absenta reglementarilor ex-ante.
    (2) Reglementarile ex-ante se vor aplica complementar legislatiei generale a concurentei, in conditiile in care experienta acumulata pe piata nationala si internationala dovedeste ca aceasta nu reuseste sa asigure existenta unei concurente efective pe piata. Astfel reglementarile ex-ante intervin atunci cand este necesara impunerea unor masuri complexe pe piata relevanta, care pot implica, de exemplu, realizarea unei evidente contabile separate, implementarea unui anumit sistem de contabilitate a costurilor sau monitorizarea unor parametri tehnici ori atunci cand interventia frecventa sau prompta pe piata relevanta este indispensabila.
    Art. 20
    Pietele relevante specifice, identificate potrivit prevederilor prezentului regulament, vor corespunde, de regula, pietelor relevante definite potrivit dreptului concurentei, datorita utilizarii unei metodologii similare. Cu toate acestea, faptul ca estimarea globala a evolutiilor viitoare in structura si in functionarea pietei sta intotdeauna la baza identificarii pietelor relevante specifice poate conduce la unele deosebiri intre aceste piete si pietele relevante definite potrivit dreptului concurentei. In toate cazurile insa, pietele relevante specifice nu aduc atingere pietelor definite prin aplicarea dreptului concurentei de catre autoritatile competente.
    Art. 21
    Furnizorii au obligatia de a pune la dispozitie ANRC, la cererea motivata a acesteia, toate informatiile necesare in vederea aplicarii prezentului regulament, sub sanctiunea prevazuta la art. 56 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002.
    Art. 22
    (1) Pietele relevante specifice, identificate de ANRC in conformitate cu dispozitiile prezentului regulament, sunt prevazute in anexa.
    (2) ANRC va revizui pietele prevazute in anexa pentru a tine seama de evolutia sectorului comunicatiilor electronice din Romania, in sensul modificarii pietelor identificate sau al adaugarii unor noi piete ale caror caracteristici pot justifica impunerea unor obligatii specifice furnizorilor cu putere semnificativa pe aceste piete.
    (3) Anexa face parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

                       PIETELE RELEVANTE SPECIFICE

    1. a) Piata relevanta a produsului
    Piata accesului la retelele publice de telefonie fixa in vederea originarii, terminarii si tranzitului apelurilor, care cuprinde accesul la retelele publice de telefonie fixa in vederea originarii la puncte fixe, terminarii la puncte fixe si tranzitului comutat al apelurilor pentru serviciile de telefonie destinate publicului si pentru serviciile dial-up, ISDN si fax.
    Piata identificata este o piata de gros, supusa prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 527/2002.
    b) Piata geografica relevanta
    Piata nationala determinata de teritoriul Romaniei

    2. a) Piata relevanta a produsului
    Piata accesului la reteaua publica de telefonie mobila operata de Societatea Comerciala "Cosmorom" - S.A. in vederea terminarii apelurilor, care cuprinde accesul la aceasta retea in vederea terminarii la puncte mobile a apelurilor pentru serviciile de telefonie destinate publicului, care sunt originate in alte retele.
    Piata identificata este o piata de gros, supusa prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 527/2002.
    b) Piata geografica relevanta
    Piata nationala determinata de teritoriul Romaniei

    3. a) Piata relevanta a produsului
    Piata acesului la reteaua publica de telefonie mobila operata de Societatea Comerciala "Mobifon" - S.A. in vederea terminarii apelurilor, care cuprinde accesul la aceasta retea in vederea terminarii la puncte mobile a apelurilor pentru serviciile de telefonie destinate publicului, care sunt originate in alte retele.
    Piata identificata este o piata de gros, supusa prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 527/2002.
    b) Piata geografica relevanta
    Piata nationala determinata de teritoriul Romaniei

    4. a) Piata relevanta a produsului
    Piata accesului la reteaua publica de telefonie mobila operata de Societatea Comerciala "Orange Romania" - S.A. in vederea terminarii apelurilor, care cuprinde accesul la aceasta retea in vederea terminarii la puncte mobile a apelurilor pentru serviciile de telefonie destinate publicului, care sunt originate in alte retele.
    Piata identificata este o piata de gros, supusa prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 527/2002.
    b) Piata geografica relevanta
    Piata nationala determinata de teritoriul Romaniei

    5. a) Piata relevanta a produsului
    Piata accesului la reteaua publica de telefonie mobila operata de Societatea Comerciala "Telemobil" - S.A. in vederea terminarii apelurilor, care cuprinde accesul la aceasta retea in vederea terminarii la puncte mobile a apelurilor pentru serviciile de telefonie destinate publicului, care sunt originate in alte retele.
    Piata identificata este o piata de gros, supusa prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 527/2002.
    b) Piata geografica relevanta
    Piata nationala determinata de teritoriul Romaniei.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 136/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 136 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu