Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 273 din 12 iulie 2004

pentru aprobarea Procedurii de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice in vederea furnizarii retelelor si serviciilor de comunicatii mobile de generatia a treia

ACT EMIS DE:                MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 698 din  3 august 2004


SmartCity3


    In temeiul dispozitiilor art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 591/2002,
    avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 927/2004,

    ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Procedura de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice in vederea furnizarii retelelor si serviciilor de comunicatii mobile de generatia a treia, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

             Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,
                                  Dan Nica

    ANEXA 1

                                  PROCEDURA
de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice in vederea furnizarii retelelor si serviciilor de comunicatii mobile de generatia a treia

    Art. 1
    (1) Licentele de utilizare a frecventelor radioelectrice in vederea furnizarii retelelor si serviciilor de comunicatii mobile de generatia a treia, denumite in continuare licente 3G, se acorda prin licitatie organizata de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, denumit in continuare MCTI.
    (2) Etapele licitatiei sunt urmatoarele:
    1. publicarea anuntului de participare la licitatie;
    2. elaborarea caietului de sarcini;
    3. obtinerea caietului de sarcini de catre persoanele interesate;
    4. depunerea ofertelor si a garantiei de participare de catre persoanele care au obtinut caietul de sarcini;
    5. evaluarea ofertelor;
    6. transmiterea comunicarilor privind rezultatul evaluarii tuturor ofertelor depuse.
    Art. 2
    (1) Pentru organizarea si conducerea procedurii de licitatie, MCTI va desemna o comisie de licitatie formata din 5 membri care nu pot fi actionari, asociati, administratori sau cenzori ai vreuneia dintre persoanele juridice care participa la licitatie sau ai vreunei persoane juridice care are control asupra vreunui ofertant, in acest sens membrii comisiei depunand o declaratie pe propria raspundere. In cadrul comisiei de licitatie se va desemna un presedinte care va conduce procedura de licitatie si un secretar care va intocmi procesele-verbale de sedinta.
    (2) O persoana juridica are control asupra ofertantului daca exercita, direct sau indirect, cel putin o treime din drepturile de vot in adunarea generala a acestuia.
    Art. 3
    Comisia de licitatie va avea urmatoarele atributii:
    a) publicarea anuntului de participare la licitatie;
    b) elaborarea caietului de sarcini;
    c) evaluarea ofertelor;
    d) prezentarea rezultatului evaluarii ofertelor ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
    Art. 4
    (1) MCTI va publica cel putin intr-un cotidian de circulatie nationala, precum si pe pagina de Internet www.mcti.ro un anunt de participare la licitatie, prin care va anunta intentia de a acorda licentele 3G.
    (2) Anuntul de participare va contine in mod obligatoriu perioada in care se poate obtine un exemplar al caietului de sarcini.
    Art. 5
    (1) Caietul de sarcini va contine in mod obligatoriu cerintele tehnico-economice minimale pe care ofertantul trebuie sa le indeplineasca, grila de punctaj, obligatiile minime prin care acesta va trebui sa si le asume in cazul in care va fi declarat castigator al licitatiei, precum si data limita pana la care se pot depune ofertele.
    (2) MCTI va asigura obtinerea unui exemplar al caietului de sarcini de catre orice persoana care isi manifesta intentia in acest sens.
    Art. 6
    (1) MCTI va accepta orice solicitare de clarificari asupra prezentei proceduri, efectuata pana la data limita prevazuta in caietul de sarcini, si va publica intrebarile si raspunsurile pe pagina de Internet mentionata la art. 4 alin. (1).
    (2) Solicitarile de clarificari trebuie facute in scris si adresate MCTI prin posta, la adresa Bd. Libertatii nr. 14, sectorul 5, Bucuresti, sau prin e-mail, la adresa licitatie3g@mcti.ro. In cazul in care solicitarile de clarificari sunt facute in alt mod, MCTI nu are obligatia de a raspunde la acestea.
    Art. 7
    (1) Comisia de licitatie va evalua exclusiv ofertele depuse in termenul prevazut in caietul de sarcini.
    (2) Licitatia se desfasoara pe baza de oferte ferme, definitive, irevocabile si neconditionate, depuse in conformitate cu caietul de sarcini pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
    (3) O data cu oferta, ofertantii vor depune o garantie de participare in cuantum de 30.000 euro. Garantia de participare se constituie prin scrisoare de garantie bancara emisa de o banca romana sau de o banca straina cu care o banca romana are relatii de corespondent, din care sa rezulte fara echivoc angajamentul irevocabil al acesteia de a plati imediat, fara a invoca vreo exceptie legata de procedura de licitatie, o suma in cuantum egal cu garantia de participare in cazul in care castigatorul licitatiei renunta la dreptul de a i se acorda licenta 3G.
    (4) Scrisoarea de garantie bancara trebuie sa aiba o perioada de valabilitate de cel putin 120 de zile de la data limita pana la care se pot depune ofertele.
    (5) Garantia de participare se restituie integral tuturor participantilor, cu exceptia castigatorilor licentelor 3G, carora aceasta garantie le va fi restituita la momentul eliberarii licentelor.
    (6) Comisia de licitatie va evalua doar acele oferte care au fost depuse in termenul mentionat in caietul de sarcini si care sunt insotite de garantia de participare in cuantumul si in forma prevazute in prezentul ordin.
    (7) In procesul de evaluare a ofertelor se tine cont de obligatiile pe care ofertantul se angajeaza sa si le asume in cazul in care va fi declarat castigator al licitatiei, conform grilei de punctaj.
    Art. 8
    (1) Comisia de licitatie va comunica persoanelor care au depus oferte rezultatele evaluarii acestora, prin afisarea pe pagina de Internet mentionata la art. 4 alin. (1).
    (2) Persoanele ale caror oferte au fost declarate castigatoare vor fi invitate de catre MCTI pentru eliberarea licentelor 3G, in termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatului licitatiei.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 273/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 273 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 273/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu