Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1332/EN din 30 octombrie 2003

privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN COMUNICATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 789 din 10 noiembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) si (5), precum si ale art. 44 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002,

    presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii emite prezenta decizie.

    Art. 1
    Prezenta decizie are ca obiect impunerea, in sarcina furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice, a obligatiei de a transmite periodic Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANRC, unele date statistice, in vederea elaborarii de rapoarte, studii, analize si alte asemenea documente in domeniul comunicatiilor electronice, precum si a urmaririi si controlului aplicarii prevederilor cuprinse in actele normative in vigoare.
    Art. 2
    Prin prezenta decizie se stabilesc seturi de indicatori aferenti furnizarii de retele sau de servicii de comunicatii electronice, precum si categoriile de informatii corespunzatoare fiecarui indicator.
    Art. 3
    (1) Furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice au obligatia de a raporta periodic catre ANRC valorile aferente indicatorilor prevazuti la art. 2, in formatul-tip si in conditiile prevazute in anexele la prezenta decizie.
    (2) Transmiterea datelor statistice prevazute in anexa nr. 1 se va realiza in termen de 30 de zile de la expirarea termenelor de depunere a situatiilor financiare anuale si, respectiv, a raportarilor contabile semestriale, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
    (3) Transmiterea datelor statistice prevazute in anexele nr. 2 - 10 se va realiza semestrial, astfel:
    a) pana la data de 31 ianuarie, pentru perioada de raportare cuprinsa intre 1 iulie si 31 decembrie;
    b) pana la data de 31 iulie, pentru perioada de raportare cuprinsa intre 1 ianuarie si 30 iunie.
    (4) Netransmiterea informatiilor privind valorile aferente unor indicatori dintre cei prevazuti la art. 2 va fi temeinic justificata.
    Art. 4
    (1) Transmiterea documentelor care contin valorile aferente indicatorilor prevazuti la art. 2 se poate efectua catre sediul central sau oficiul teritorial al ANRC in a carui raza se situeaza domiciliul/sediul furnizorului numai in unul dintre urmatoarele moduri:
    a) prin depunere, personal sau de catre un reprezentant al furnizorului, sub luare de semnatura;
    b) prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire;
    c) ca inscris in forma electronica, caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat si generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice.
    (2) Este considerata data a transmiterii, dupa caz, data inscrierii in registrul general de intrare-iesire a corespondentei al ANRC, data confirmarii primirii prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire sau data confirmarii primirii inscrisului in forma electronica.
    Art. 5
    In cazul nerespectarii obligatiei prevazute la art. 3 alin. (1), ANRC poate aplica amenzile administrative prevazute la art. 56 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002.
    Art. 6
    Furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice au obligatia de a transmite ANRC primele date statistice prevazute in anexele nr. 2 - 10 pana la data de 31 ianuarie 2004, pentru perioada cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie 2003.
    Art. 7
    Anexele nr. 1 - 10*) fac parte integranta din prezenta decizie.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 10 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 8
    Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Presedintele Autoritatii Nationale
                      de Reglementare in Comunicatii,
                               Ion Smeeianu

    ANEXA 1

    Informatii generale

    Date financiare*1)

 ______________________________________________________________________________
| Indice |                Indicator                |    Valoare   | Comentarii |
|        |                                         | (mii lei*2)) |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig1    | Total venituri rezultate din furnizarea |              |            |
|        | de retele sau de servicii de comunicatii|              |            |
|        | electronice:                            |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig101  | - retele publice fixe (total):          |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig101a | a) servicii de interconectare           |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig101b | b) furnizarea accesului la bucla locala |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig102  | - retele publice mobile terestre - din  |              |            |
|        |   servicii de interconectare            |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig103  | - servicii de telefonie furnizate prin  |              |            |
|        |   intermediul unor retele publice fixe  |              |            |
|        |   (total):                              |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig103a | a) instalare                            |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig103b | b) abonamente                           |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig103c | c) convorbiri locale                    |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig103d | d) convorbiri interurbane               |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig103e | e) convorbiri internationale            |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig104  | - acces special Internet (conexiuni     |              |            |
|        |   dial-up) prin intermediul unor retele |              |            |
|        |   publice fixe                          |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig105  | - servicii de telefonie furnizate prin  |              |            |
|        |   intermediul unor retele publice mobile|              |            |
|        |   terestre (total):                     |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig105a | a) cartele pre-paid                     |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig105b | b) abonamente post-paid                 |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig106  | - acces special Internet (conexiuni     |              |            |
|        |   dial-up) prin intermediul unor retele |              |            |
|        |   publice mobile terestre               |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig107  | - servicii de linii inchiriate (total): |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig107a | a) servicii de linii inchiriate -       |              |            |
|        |    circuite totale                      |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig107b | b) servicii de linii inchiriate -       |              |            |
|        |    segmente terminale                   |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig107c | c) servicii de linii inchiriate -       |              |            |
|        |    segmente de trunchi                  |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig108  | - servicii de acces la Internet si      |              |            |
|        |   servicii de transmisiuni de date      |              |            |
|        |   (total):                              |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig108a | a) servicii de acces la Internet prin   |              |            |
|        |    dial-up                              |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig108b | b) alte forme de servicii de acces la   |              |            |
|        |    Internet si servicii de transmisiuni |              |            |
|        |    de date                              |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig109  | - alte servicii de comunicatii          |              |            |
|        |   electronice                           |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig110  | - servicii de retransmisie a programelor|              |            |
|        |   audiovizuale                          |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig2    | Investitii anuale totale in comunicatii |              |            |
|        | electronice (inclusiv terenuri si       |              |            |
|        | cladiri):                               |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig201  | - investitii in echipamente de          |              |            |
|        |   comunicatii electronice:              |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig201a | a) investitii in echipamente destinate  |              |            |
|        |    furnizarii de servicii de telefonie  |              |            |
|        |    prin intermediul unor retele publice |              |            |
|        |    fixe                                 |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig201b | b) investitii in echipamente de retele  |              |            |
|        |    mobile de comunicatii electronice    |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig202  | - cuantumul investitiilor straine       |              |            |
|        |   directe                               |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
    *1) Datele financiare transmise ANRC in conformitate cu prevederile prezentei decizii nu vor fi luate in considerare la calculul tarifului de monitorizare datorat de furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice in conformitate cu prevederile art. 47 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr. 591/2002;
    *2) In cazul in care furnizorul calculeaza veniturile/investitiile intr-o alta moneda, se vor raporta veniturile/investitiile in lei, la cursul de schimb din ultima zi a perioadei de raportare, mentionandu-se cursul de schimb aplicat.

    NOTA:
    ig101a, ig102 - venituri provenite din tarife percepute altor furnizori pentru serviciile de interconectare in vederea originarii, terminarii si tranzitului apelurilor;
    ig101b - venituri provenite din furnizarea accesului - total, partajat sau de tip <<bit stream>> - la bucla locala;
    ig103 - venituri provenite din tarife percepute utilizatorilor finali;
    ig103a, ig103b - inclusiv venituri din instalare/abonamente linii cu tehnologie ISDN BRA, ISDN PRA sau xDSL, utilizate pentru furnizarea serviciilor de telefonie;
    ig104, ig106 - venituri provenite din tarifele percepute pentru realizarea si mentinerea conexiunilor dial-up la Internet;
    ig105a, ig105b - venituri provenite din costul cartelei/abonamentului, din convorbiri (apeluri sau mesaje intre abonati) si/sau din utilizarea de catre abonati a serviciilor suplimentare oferite de furnizor (informatii, mesagerie vocala, descarcare de logo-uri sau imagini, configurare pachete tarifare etc.).

    Date privind personalul

 ______________________________________________________________________________
| Indice |                Indicator                |   Valoare    | Comentarii |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig6    | Numar de angajati:                      |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig601  | - femei                                 |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig602  | - barbati                               |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|

    NOTA:
    ig6 - numarul angajatilor cu program redus va fi exprimat in echivalent program complet.

    Informatiile prevazute in prezenta anexa vor fi raportate de catre toti furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice.

    ANEXA 2

    Retele publice fixe

 ______________________________________________________________________________
| Indice |                Indicator                |    Valoare   | Comentarii |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ir101  | Procentajul liniilor telefonice in      |              |            |
|        | zonele urbane                           |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ir102  | Nr. cereri in asteptare pentru          |              |            |
|        | instalarea posturilor telefonice in     |              |            |
|        | cazurile in care nu sunt intrunite      |              |            |
|        | conditiile tehnice necesare instalarii  |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ir103  | Nr. canale ISDN B                       |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ir104  | Nr. linii telefonice alocate            |              |            |
|        | telefoanelor publice cu plata           |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ir105  | Nr. maxim de linii telefonice care pot  |              |            |
|        | fi conectate (capacitatea centralelor   |              |            |
|        | telefonice locale) (total):             |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ir105a | a) in centrale manuale                  |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ir105b | b) in centrale automate analogice       |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ir105c | c) in centrale automate digitale        |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ir106  | Nr. circuite telefonice internationale  |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ir107  | Nr. circuite fizice care formeaza bucla |              |            |
|        | locala disponibile                      |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ir108  | Nr. circuite fizice care formeaza bucla |              |            |
|        | locala puse la dispozitia altor         |              |            |
|        | furnizori (acces la bucla locala)       |              |            |
|        | (total):                                |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ir108a | a) aferente furnizarii accesului total  |              |            |
|        |    la bucla locala                      |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ir108b | b) aferente furnizarii accesului        |              |            |
|        |    partajat la bucla locala             |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ir108c | c) aferente furnizarii accesului de tip |              |            |
|        |    <<bit stream>> la bucla locala       |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|

    NOTA:
    ir102 - cereri nerezolvate privind conectarea la reteaua publica fixa comutata, ramase in asteptare din lipsa posibilitatilor tehnice; se va specifica, in coloana "Comentarii" numarul de zile calendaristice in care solicitantul primeste raspunsul negativ;
    ir103 - numarul de canale ISDN B rezulta din conversia liniilor de abonat ISDN in echivalent canale de voce; numarul liniilor ISDN BRA multiplicat cu 2 si numarul liniilor ISDN PRA multiplicat cu 30 (sau cu 23, dupa caz);
    ir104 - numarul total al liniilor aferente tuturor tipurilor de telefoane publice cu plata (plata se poate realiza in numerar, prin carti de credit sau debit, cartele preplatite, inclusiv cartele utilizabile pe baza de coduri de apelare); indicatorul include si telefoanele publice instalate in imobile proprietate privata; nu se va tine cont de tipul de servicii furnizate prin intermediul telefoanelor publice cu plata (convorbiri locale, nationale sau internationale);
    ir105 - numarul maxim de linii care pot fi conectate simultan; indicatorul include liniile deja conectate, cele disponibile pentru viitoare conectari, precum si cele utilizate pentru operarea echipamentelor de comutare (de exemplu, pentru apeluri de test); indicatorul va reflecta capacitatea reala a sistemului, iar nu potentialul teoretic, in cazul imbunatatirii capacitatii sau al folosirii tehnologiilor de compresie;
    ir106 - numarul circuitelor care conecteaza in mod direct doua echipamente de comutare din tari diferite;
    ir107 - circuitele fizice care pot fi puse la dispozitia altor furnizori; circuitul fizic poate fi realizat, printre altele, din fire metalice, cablu coaxial sau fibra optica.

    Informatiile prevazute in prezenta anexa vor fi raportate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice. Valorile indicate vor fi cele masurate in ultima zi a fiecarei perioade de raportare.

    ANEXA 3

    Retele publice mobile terestre

 ______________________________________________________________________________
| Indice |                Indicator                |    Valoare   | Comentarii |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ir201  | Nr. fluxuri de 2 Mbps utilizate pentru  |              |            |
|        | traficul international                  |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ir202  | Gradul de acoperire a teritoriului (%)  |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ir203  | Gradul de acoperire a populatiei (%)    |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|

    NOTA:
    ir201 - numarul fluxurilor de 2 Mbps ce intra in componenta conexiunilor dintre operator si transportatorul international.

    Informatiile prevazute in prezenta anexa vor fi raportate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice. Valorile indicate vor fi cele masurate in ultima zi a fiecarei perioade de raportare.

    ANEXA 4

    Servicii de telefonie furnizate prin intermediul unor retele publice fixe

    Abonati

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Manual
    B - Automat analogic
    C - Automat digital
 ______________________________________________________________________________
|         |                                 |        Valoare        |          |
|         |                                 |_______________________|          |
|  Indice |             Indicator           | Persoane  | Persoane  |Comentarii|
|         |                                 |  fizice   | juridice  |          |
|         |                                 |___________|___________|          |
|         |                                 | A | B | C | A | B | C |          |
|_________|_________________________________|___|___|___|___|___|___|__________|
| is1101  | Nr. total abonati:              |   |   |   |   |   |   |          |
|_________|_________________________________|___|___|___|___|___|___|__________|
| is1101a | a) nr. abonati linii individuale|   |   |   |   |   |   |          |
|_________|_________________________________|___|___|___|___|___|___|__________|
| is1101b | b) nr. abonati linii cuplate    |   |   |   |   |   |   |          |
|_________|_________________________________|___|___|___|___|___|___|__________|
| is1101c | c) nr. abonati linii de grup    |   |   |   |   |   |   |          |
|_________|_________________________________|___|___|___|___|___|___|__________|
| is1101d | d) nr. abonati linii ISDN BRA   |   |   |   |   |   |   |          |
|_________|_________________________________|___|___|___|___|___|___|__________|
| is1101e | e) nr. abonati linii ISDN PRA   |   |   |   |   |   |   |          |
|_________|_________________________________|___|___|___|___|___|___|__________|
| is1101f | f) nr. abonati linii xDSL       |   |   |   |   |   |   |          |
|_________|_________________________________|___|___|___|___|___|___|__________|
| is1102  | Nr. abonati servicii de         |   |   |   |   |   |   |          |
|         | telefonie furnizate prin        |   |   |   |   |   |   |          |
|         | intermediul unor retele care    |   |   |   |   |   |   |          |
|         | permit difuzarea/retransmisia   |   |   |   |   |   |   |          |
|         | serviciilor de programe         |   |   |   |   |   |   |          |
|         | audiovizuale                    |   |   |   |   |   |   |          |
|_________|_________________________________|___|___|___|___|___|___|__________|
| is1103  | Nr. abonati servicii de         |   |   |   |   |   |   |          |
|         | telefonie furnizate prin        |   |   |   |   |   |   |          |
|         | intermediul retelelor de acces  |   |   |   |   |   |   |          |
|         | ale altor persoane:             |   |   |   |   |   |   |          |
|_________|_________________________________|___|___|___|___|___|___|__________|
| is1103a | a) nr. abonati prin acces direct|   |   |   |   |   |   |          |
|_________|_________________________________|___|___|___|___|___|___|__________|
| is1103b | b) nr. abonati prin acces       |   |   |   |   |   |   |          |
|         |    indirect                     |   |   |   |   |   |   |          |
|_________|_________________________________|___|___|___|___|___|___|__________|
| is1104  | Nr. abonati in zone rurale      |   |   |   |   |   |   |          |
|_________|_________________________________|___|___|___|___|___|___|__________|

    NOTA:
    is1101a - linie telefonica individuala = o linie telefonica avand un port dedicat in comutator, care deserveste un singur echipament terminal de abonat;
    is1101b - linie telefonica cuplata = o linie telefonica avand un port dedicat in comutator, care deserveste doua echipamente terminale de abonat;
    is1101c - linie telefonica de grup = o linie telefonica avand un port dedicat in comutator, care deserveste mai mult de doua echipamente terminale de abonat;
    is1101d - abonati care utilizeaza o linie echipata conform standardului ISDN BRA; valoarea indicatorului va fi data de numarul de linii ISDN BRA, iar nu de cel de canale (de regula, doua);
    is1101e - abonati care utilizeaza o linie echipata conform standardului ISDN PRA; valoarea indicatorului va fi data de numarul de linii ISDN PRA, iar nu de cel de canale (de regula, 30);
    is1101f - abonati conectati pe linii xDSL utilizate (si) pentru furnizarea serviciului de telefonie la puncte fixe;
    is1102 - se vor lua in calcul abonatii care beneficiaza de oferte cuprinzand atat difuzarea/retransmisia serviciilor de programe audiovizuale, cat si serviciul de telefonie furnizat prin intermediul unei retele publice fixe.

    Trafic
    (exprimat in minute reale de trafic, contorizate in perioada de raportare)

    1) pe piata cu amanuntul:

    Trafic prin reteaua proprie

 ______________________________________________________________________________
|        |                                           |    Valoare   |          |
| Indice |                 Indicator                 |______________|Comentarii|
|        |                                           |Nr.    |Nr.   |          |
|        |                                           |apeluri|minute|          |
|________|___________________________________________|_______|______|__________|
| is1201 | Trafic local, in reteaua proprie          |       |      |          |
|________|___________________________________________|_______|______|__________|
| is1202 | Trafic interurban, in reteaua proprie     |       |      |          |
|________|___________________________________________|_______|______|__________|
| is1203 | Total trafic national, in reteaua proprie |       |      |          |
|________|___________________________________________|_______|______|__________|
| is1204 | Trafic international de originare din     |       |      |          |
|        | reteaua proprie                           |       |      |          |
|________|___________________________________________|_______|______|__________|
| is1205 | Total trafic fix (retea proprie) - fix    |       |      |          |
|        | (alte retele publice fixe)                |       |      |          |
|________|___________________________________________|_______|______|__________|
| is1206 | Total trafic fix (retea proprie) - mobil  |       |      |          |
|        | (retele publice mobile terestre)          |       |      |          |
|________|___________________________________________|_______|______|__________|
| is1207 | Total trafic acces special Internet       |       |      |          |
|        | (conexiuni dial-up) prin intermediul unor |       |      |          |
|        | retele publice fixe                       |       |      |          |
|________|___________________________________________|_______|______|__________|

    NOTA:
    is1201 - apeluri originate si terminate in Romania, in cadrul aceleiasi arii de tarifare (inauntrul careia se aplica tariful local);
    is1202 - apeluri originate si terminate in Romania, in arii de tarifare (inauntrul carora se aplica tariful local) diferite;
    is1204 - apeluri originate in Romania si terminate in afara Romaniei;
    is1205, is1206 - sunt luate in calcul retelele publice fixe, respectiv retelele publice mobile terestre, situate in Romania;
    is1207 - trafic rezultat din realizarea si mentinerea conexiunilor dial-up la Internet.

    Trafic prin alta retea publica fixa*1)

 ______________________________________________________________________________
|  Indice |             Indicator           |         Valoare       |Comentarii|
|         |                                 |_______________________|          |
|         |                                 |Nr. apeluri|Nr. minute |          |
|_________|_________________________________|___________|___________|__________|
| is1208  | Trafic local:        |           |           |          |
|_________|_________________________________|___________|___________|__________|
| is1208a | a) acces direct la utilizator   |           |           |          |
|_________|_________________________________|___________|___________|__________|
| is1208b | b) acces indirect la utilizator |           |           |          |
|_________|_________________________________|___________|___________|__________|
| is1209  | Trafic interurban:              |           |           |          |
|_________|_________________________________|___________|___________|__________|
| is1209a | a) acces direct la utilizator   |           |           |          |
|_________|_________________________________|___________|___________|__________|
| is1209b | b) acces indirect la utilizator |           |           |          |
|_________|_________________________________|___________|___________|__________|
| is1210  | Trafic fix - mobil:             |           |           |          |
|_________|_________________________________|___________|___________|__________|
| is1210a | a) acces direct la utilizator   |           |           |          |
|_________|_________________________________|___________|___________|__________|
| is1210b | b) acces indirect la utilizator |           |           |          |
|_________|_________________________________|___________|___________|__________|
| is1211  | Total trafic national:          |           |           |          |
|_________|_________________________________|___________|___________|__________|
| is1211a | a) acces direct la utilizator   |           |           |          |
|_________|_________________________________|___________|___________|__________|
| is1211b | b) acces indirect la utilizator |           |           |          |
|_________|_________________________________|___________|___________|__________|
| is1212  | Trafic international de         |           |           |          |
|         | originare:                      |           |           |          |
|_________|_________________________________|___________|___________|__________|
| is1212a | a) acces direct la utilizator   |           |           |          |
|_________|_________________________________|___________|___________|__________|
| is1212b | a) acces indirect la utilizator |           |           |          |
|_________|_________________________________|___________|___________|__________|
    *1) Traficul originat in reteaua altui operator prin acces direct sau indirect la utilizator; informatiile vor fi raportate numai de catre furnizorii care beneficiaza de acces total, partajat sau de tip <<bit stream>> la bucla locala sau de catre furnizorii care beneficiaza de interconectarea cu o retea publica fixa din Romania sau de o alta forma de acces la o retea publica fixa din Romania, in vederea originarii la puncte fixe a apelurilor.

    NOTA:
    is1208 - apeluri originate in alta retea publica fixa din Romania si terminate in Romania, in cadrul aceleiasi arii de tarifare (inauntrul careia se aplica tariful local);
    is1209 - apeluri originate in alta retea publica fixa din Romania si terminate in Romania, in arii de tarifare (inauntrul carora se aplica tariful local) diferite;
    is1212 - apeluri originate in alta retea publica fixa din Romania si terminate in afara Romaniei;
    is1208a, is1209a, is1210a, is1211a, is1212a - apeluri originate prin accesul total, partajat sau de tip <<bit stream>> la bucla locala;
    is1208b, is1209b, is1210b, is1211b, is1212b - apeluri originate prin intermediul interconectarii cu o retea publica fixa din Romania sau prin intermediul unei alte forme de acces la o retea publica fixa din Romania. Se vor raporta in mod distinct valorile pentru fiecare modalitate de originare utilizata (originare prin procedura de selectare a transportatorului, originare catre serviciile de retea inteligenta oferite de furnizor, originare prin intermediul fluxurilor ISDN PRA etc.).

    2) pe piata de gros:

 ______________________________________________________________________________
|  Indice |                Indicator                    | Valoare | Comentarii |
|_________|_____________________________________________|_________|____________|
| is1213  | Nr. minute originate in reteaua proprie     |         |            |
|_________|_____________________________________________|_________|____________|
| is1214  | Nr. minute tranzitate prin reteaua proprie  |         |            |
|_________|_____________________________________________|_________|____________|
| is1215  | Nr. minute terminate in reteaua proprie:    |         |            |
|_________|_____________________________________________|_________|____________|
| is1215a | a) nr. minute originate in alte retele      |         |            |
|         |    publice fixe din Romania                 |         |            |
|_________|_____________________________________________|_________|____________|
| is1215b | b) nr. minute originate in retele publice   |         |            |
|         |    mobile terestre din Romania              |         |            |
|_________|_____________________________________________|_________|____________|
| is1215c | c) nr. minute originate in afara Romaniei   |         |            |
|         |    - contract direct cu furnizorii din      |         |            |
|         |    afara Romaniei                           |         |            |
|_________|_____________________________________________|_________|____________|
| is1215d | d) nr. minute originate in afara Romaniei   |         |            |
|         |    - apeluri colectate prin intermediul     |         |            |
|         |    unor furnizori din Romania               |         |            |
|_________|_____________________________________________|_________|____________|

    NOTA:
    is1213 - apeluri originate in reteaua proprie prin intermediul interconectarii cu o alta retea publica fixa din Romania sau prin intermediul unei alte forme de acces la propria retea, pusa la dispozitia furnizorilor. Se vor raporta in mod distinct valorile pentru fiecare modalitate de originare utilizata (originare prin procedura de selectare a transportatorului, originare catre serviciile de retea inteligenta oferite de alt furnizor, originare prin intermediul fluxurilor ISDN PRA etc.).

    Tarife

 ______________________________________________________________________________
|        |                                   |   Valoare (lei*1)    |          |
| Indice |             Indicator             |  sau interval orar)  |Comentarii|
|        |                                   |______________________|          |
|        |                                   | Persoane  | Persoane |          |
|        |                                   | fizice    | juridice |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
| is1301 | Tarif de instalare                |           |          |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
| is1302 | Tarif abonament lunar (cel mai    |           |          |          |
|        | scazut)                           |           |          |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
| is1303 | Ore de varf                       |           |          |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
| is1304 | Tarif apeluri locale in orele de  |           |          |          |
|        | varf*2) (1 min.)                  |           |          |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
| is1305 | Tarif apeluri locale in afara     |           |          |          |
|        | orelor de varf*2) (1 min.)        |           |          |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
| is1306 | Tarif apeluri interurbane in      |           |          |          |
|        | orele de varf*2) (1 min.)         |           |          |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
| is1307 | Tarif apeluri interurbane in      |           |          |          |
|        | afara orelor de varf*2) (1 min.)  |           |          |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
| is1308 | Tarif apeluri                     |           |          |          |
|        | internationale*2, *3)             |           |          |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
| is1309 | Tarif apeluri fix - mobil in      |           |          |          |
|        | orele de varf (1 min.)*2, *3)     |           |          |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
| is1310 | Tarif acces special Internet      |           |          |          |
|        | (conexiuni dial-up) prin          |           |          |          |
|        | intermediul unor retele publice   |           |          |          |
|        | fixe:                             |           |          |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
| is1310a| a) 40 de ore in orele de varf     |           |          |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
| is1310b| b) 20 de ore in afara orelor de   |           |          |          |
|        |    varf                           |           |          |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
    *1) In cazul in care furnizorul isi stabileste tariful intr-o alta moneda, se va raporta tariful in lei, la cursul de schimb din ultima zi a perioadei de raportare, mentionandu-se cursul de schimb aplicat;
    *2) Apeluri efectuate de la un echipament terminal de abonat;
    *3) Furnizorul va anexa o lista cu toate destinatiile disponibile si tarifele percepute.

    NOTA:
    is1301 - in cazul in care tariful difera in functie de regiune, se va raporta valoarea tarifului practicat in cel mai mare oras (dupa numarul de locuitori), mentionandu-se aceasta in coloana "Comentarii"; in cazul in care tariful pentru instalarea primei linii difera de cel pentru instalarea unor linii suplimentare, tarifele se vor evidentia in mod separat;
    is1302 - indicatorul se refera la tariful de inchiriere a liniei, iar nu a echipamentului terminal; in cazul in care tariful difera in functie de regiune, se va raporta valoarea tarifului practicat in cel mai mare oras (dupa numarul de locuitori), mentionandu-se aceasta in coloana "Comentarii"; in cazul in care tariful pentru inchirierea primei linii difera de cel pentru inchirierea unor linii suplimentare, tarifele se vor evidentia in mod separat; se va indica existenta anumitor facilitati tarifare, acolo unde este cazul;
    is1303 - perioada din zi in care furnizorul practica tarife maxime; perioada orelor de varf considerate de furnizorul serviciului pentru tipul de abonament lunar indicat la is1302;
    is1304 - is1309 - tarife corespunzatoare tipului de abonament lunar indicat la is1302. Valoarea exprimata nu va include si tariful pentru initierea apelului; se va preciza in coloana "Comentarii" daca furnizorul aplica sau nu un asemenea tarif.

    Informatiile prevazute in prezenta anexa vor fi raportate de catre furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului. Informatiile privind abonatii si tarifele vor indica valoarea masurata in ultima zi a fiecarei perioade de raportare, iar cele privind traficul vor indica valoarea masurata in perioada de raportare.

    ANEXA 5

    Servicii de telefonie furnizate prin intermediul unor retele publice mobile terestre

    Abonati

 ______________________________________________________________________________
| Indice |               Indicator                |     Valoare     |Comentarii|
|        |                                        |_________________|__________|
|        |                                        |Persoane|Persoane|          |
|        |                                        | fizice |juridice|          |
|________|________________________________________|________|________|__________|
| is2101 | Nr. total de abonati:                  |        |        |          |
|________|________________________________________|________|________|__________|
| is2101a| a) nr. abonati post-paid               |        |        |          |
|________|________________________________________|________|________|__________|
| is2101b| b) nr. abonati pre-paid                |        |        |          |
|________|________________________________________|________|________|__________|
| is2102 | Nr. abonati servicii de telefonie      |        |        |          |
|        | furnizate prin tehnologia GPRS         |        |        |          |
|________|________________________________________|________|________|__________|
| is2103 | Nr. abonati servicii de telefonie cu   |        |        |          |
|        | acces la servicii WAP                  |        |        |          |
|________|________________________________________|________|________|__________|
| is2104 | Nr. abonati servicii de telefonie cu   |        |        |          |
|        | acces la alte servicii de transmisiuni |        |        |          |
|        | de date                                |        |        |          |
|________|________________________________________|________|________|__________|

    Trafic
    (exprimat in minute reale de trafic, contorizate in perioada de raportare)

    1) pe piata cu amanuntul:

    Trafic voce

 ______________________________________________________________________________
| Indice |             Indicator            |         Valoare       |Comentarii|
|        |                                  |_______________________|          |
|        |                                  |Nr. apeluri|Nr. minute |          |
|________|__________________________________|___________|___________|__________|
| is2201 | Total trafic de originare,       |           |           |          |
|        | exclusiv roaming: |           |           |          |
|________|__________________________________|___________|___________|__________|
| is2201a| a) retea proprie - retea proprie |           |           |          |
|________|__________________________________|___________|___________|__________|
| is2201b| b) retea proprie - retele        |           |           |          |
|        |    internationale                |           |           |          |
|________|__________________________________|___________|___________|__________|
| is2201c| c) retea proprie - retele        |           |           |          |
|        |    publice fixe                  |           |           |          |
|________|__________________________________|___________|___________|__________|
| is2201d| d) retea proprie - alte retele   |           |           |          |
|        |    publice mobile terestre       |           |           |          |
|________|__________________________________|___________|___________|__________|

    NOTA:
    is2201a - apeluri originate si terminate in Romania, in reteaua proprie;
    is2201b - apeluri originate din Romania, din reteaua proprie, si terminat in afara Romaniei;
    is2201c, is2201d - sunt luate in calcul retelele publice fixe, respectiv retelele publice mobile terestre, situate in Romania.

    Trafic alte tipuri de servicii

 ______________________________________________________________________________
|        |                                    |       Valoare       |          |
| Indice |              Indicator             |_____________________|Comentarii|
|        |                                    |Nr. mesaje|Nr. minute|          |
|________|____________________________________|__________|__________|__________|
| is2202 | Total trafic mesaje SMS:           |          |          |          |
|________|____________________________________|__________|__________|__________|
| is2202a| a) in reteaua proprie              |          |          |          |
|________|____________________________________|__________|__________|__________|
| is2202b| b) catre alte retele publice mobile|          |          |          |
|        |    terestre, exclusiv roaming      |          |          |          |
|________|____________________________________|__________|__________|__________|
| is2202c| c) din alte retele publice mobile  |          |          |          |
|        |    terestre, exclusiv roaming      |          |          |          |
|________|____________________________________|__________|__________|__________|
| is2203 | Total trafic mesaje MMS:           |          |          |          |
|________|____________________________________|__________|__________|__________|
| is2203a| a) in reteaua proprie              |          |          |          |
|________|____________________________________|__________|__________|__________|
| is2203b| b) catre alte retele publice mobile|          |          |          |
|        |    terestre, exclusiv roaming      |          |          |          |
|________|____________________________________|__________|__________|__________|
| is2203c| c) din alte retele publice mobile  |          |          |          |
|        |    terestre, exclusiv roaming      |          |          |          |
|________|____________________________________|__________|__________|__________|
|        |                                    |  Sesiuni |Nr. minute|Comentarii|
|________|____________________________________|__________|__________|__________|
| is2204a|     | a) Acces la servicii WAP     |          |          |          |
|________| GSM |______________________________|__________|__________|__________|
| is2204b|     | b) Acces la alte servicii de |          |          |          |
|        |     |    transmisiuni de date      |          |          |          |
|________|_____|______________________________|__________|__________|__________|
| is2205a|     | a) Acces la servicii WAP     |          |          |          |
|________|CDMA |______________________________|__________|__________|__________|
| is2205b|     | b) Acces la alte servicii de |          |          |          |
|        |     |    transmisiuni de date      |          |          |          |
|________|_____|______________________________|__________|__________|__________|
|        |                                    |  Sesiuni | Megabiti |Comentarii|
|________|____________________________________|__________|__________|__________|
| is2206a|     | a) Acces la servicii WAP     |          |          |          |
|________|GPRS |______________________________|__________|__________|__________|
| is2206b|     | b) Acces la alte servicii de |          |          |          |
|        |     |    transmisiuni de date      |          |          |          |
|________|_____|______________________________|__________|__________|__________|

    Trafic roaming

 ______________________________________________________________________________
|        |                                         |     Valoare    |          |
| Indice |              Indicator                  |________________|Comentarii|
|        |                                         |Nr.     | Nr.   |          |
|        |                                         |apeluri/| minute|          |
|        |                                         |mesaje  |       |          |
|________|_________________________________________|________|_______|__________|
| is2207 | Trafic voce originat din reteaua proprie|        |       |          |
|________|_________________________________________|________|_______|__________|
| is2208 | Trafic voce terminat in reteaua proprie |        |       |          |
|________|_________________________________________|________|_______|__________|
| is2209 | Trafic mesaje SMS                       |        |       |          |
|________|_________________________________________|________|_______|__________|
| is2210 | Trafic mesaje MMS                       |        |       |          |
|________|_________________________________________|________|_______|__________|

    NOTA:
    is2207 - is2210 - trafic derulat in baza unui acord de roaming; se refera la traficul in roaming originat, respectiv terminat de abonatii furnizorului;
    is2209 - is2210 - trafic de mesaje in ambele sensuri (atat originat din cat si terminat in reteaua proprie).

    Trafic acces special Internet

 ______________________________________________________________________________
|        |                                  |         Valoare       |          |
| Indice |             Indicator            |_______________________|Comentarii|
|        |                                  |Nr. apeluri|Nr. minute |          |
|________|__________________________________|___________|___________|__________|
| is2211 | Total trafic acces special       |           |           |          |
|        | Internet (conexiuni dial-up) prin|           |           |          |
|        | intermediul unor retele publice  |           |           |          |
|        | mobile terestre                  |           |           |          |
|________|__________________________________|___________|___________|__________|

    2) pe piata de gros:

 ______________________________________________________________________________
| Indice |                  Indicator                   | Valoare | Comentarii |
|________|______________________________________________|_________|____________|
| is2212 | Nr. minute tranzitate prin reteaua proprie   |         |            |
|________|______________________________________________|_________|____________|
| is2213 | Nr. minute terminate in reteaua proprie:     |         |            |
|________|______________________________________________|_________|____________|
| is2213a| a) nr. minute originate in retele publice    |         |            |
|        |    fixe din Romania                          |         |            |
|________|______________________________________________|_________|____________|
| is2213b| b) nr. minute originate in alte retele       |         |            |
|        |    publice mobile terestre din Romania       |         |            |
|________|______________________________________________|_________|____________|
| is2213c| c) nr. minute originate in afara Romaniei    |         |            |
|________|______________________________________________|_________|____________|

    Tarife

 ______________________________________________________________________________
|        |                                   |   Valoare (lei*1)    |          |
| Indice |             Indicator             |  sau interval orar)  |Comentarii|
|        |                                   |______________________|          |
|        |                                   | Persoane  | Persoane |          |
|        |                                   | fizice    | juridice |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
| is2301 | Tarif abonament lunar (cel mai    |           |          |          |
|        | scazut)                           |           |          |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
| is2302 | Ore de varf                       |           |          |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
| is2303 | Tarif apeluri nationale in reteaua|           |          |          |
|        | proprie in orele de varf*2, *3)   |           |          |          |
|        | (1 min.)                          |           |          |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
| is2304 | Tarif apeluri nationale in reteaua|           |          |          |
|        | proprie in afara orelor de        |           |          |          |
|        | varf*2, *3) (1 min.)              |           |          |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
| is2305 | Tarif apeluri                     |           |          |          |
|        | internationale*2, *4)             |           |          |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
| is2306 | Tarif apeluri mobil - fix in orele|           |          |          |
|        | de varf (1 min.)*2, *3)           |           |          |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
    *1) In cazul in care furnizorul isi stabileste tariful intr-o alta moneda, se va raporta tariful in lei, la cursul de schimb din ultima zi a perioadei de raportare, mentionandu-se cursul de schimb aplicat;
    *2) Apeluri efectuate de la un echipament terminal de abonat;
    *3) Tarife corespunzatoare abonamentului selectat la indicele is2301;
    *4) Furnizorul va anexa o lista cu toate destinatiile disponibile si tarifele percepute.

    NOTA:
    is2301 - indicatorul se refera la tariful de inchiriere a liniei, iar nu a echipamentului terminal; in cazul in care tariful difera in functie de regiune, se va raporta valoarea tarifului practicat in cel mai mare oras (dupa numarul de locuitori), mentionandu-se aceasta in coloana "Comentarii"; se va indica existenta anumitor facilitati tarifare, acolo unde este cazul;
    is2302 - perioada orelor de varf considerate de furnizorul serviciului pentru tipul de abonament lunar indicat la is2301;
    is2303 - is2304 - valoarea exprimata nu va include si tariful pentru initierea apelului; se va preciza in coloana "Comentarii" daca furnizorul aplica sau nu un asemenea tarif.

    Informatiile prevazute in prezenta anexa vor fi raportate de catre furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului. Informatiile privind abonatii si tarifele vor indica valoarea masurata in ultima zi a fiecarei perioade de raportare, iar cele privind traficul vor indica valoarea masurata in perioada de raportare.

    ANEXA 6

    Servicii de linii inchiriate

    Abonati

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - < 2 km
    B - 2 - 5 km
    C - 5 - 50 km
    D - 50 - 100 km
    E - 100 - 200 km
    F - > 200 km
 ______________________________________________________________________________
|        |                    |            Valoare                |            |
|        |                    |___________________________________|            |
| Indice |      Indicator     |   Utilizatori   | Alti furnizori  | Comentarii |
|        |                    |     finali      |                 |            |
|        |                    |_________________|_________________|            |
|        |                    |A |B |C |D |E |F |A |B |C |D |E |F |            |
|        |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is3101  | Nr. total abonati servicii de linii inchiriate:                     |
|________|_____________________________________________________________________|
|is31011 | - abonati servicii de linii inchiriate-circuite totale, in functie  |
|        |   de capacitate:                                                    |
|________|_____________________________________________________________________|
|is31011a| a) < 64 kbps       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is31011b| b) 64 kbps         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is31011c| c) alte capacitati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|        |    furnizate       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is31012 | - abonati servicii de linii inchiriate-segmente terminale, in       |
|        |   functie de capacitate:                                            |
|________|_____________________________________________________________________|
|is31012a| a) < 64 kbps       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is31012b| b) 64 kbps         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is31012c| c) alte capacitati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|        |    furnizate       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is31013 | - abonati servicii de linii inchiriate-segmente de trunchi, in      |
|        |   functie de capacitate:                                            |
|________|_____________________________________________________________________|
|is31013a| a) < 64 kbps       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is31013b| b) 64 kbps         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is31013c| c) alte capacitati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|        |    furnizate       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|

    NOTA:
    is31011c, is31012c, is31013c - se va specifica numarul de abonati, in mod distinct, pentru fiecare tip de linii inchiriate furnizate, in functie de capacitate.

    Tarife*1)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - < 2 km
    B - 2 - 5 km
    C - 5 - 50 km
    D - 50 - 100 km
    E - 100 - 200 km
    F - > 200 km
 ______________________________________________________________________________
| Indice |      Indicator     |          Valoare (lei*2))         | Comentarii |
|        |                    |___________________________________|            |
|        |                    |   Utilizatori   | Alti furnizori  |            |
|        |                    |     finali      |                 |            |
|        |                    |_________________|_________________|            |
|        |                    |A |B |C |D |E |F |A |B |C |D |E |F |            |
|        |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is3301  | Tarif de instalare:                                                 |
|________|_____________________________________________________________________|
|is33011 | - linii inchiriate-circuite totale, in functie de capacitate:       |
|________|_____________________________________________________________________|
|is33011a| a) < 64 kbps       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is33011b| b) 64 kbps         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is33011c| c) alte capacitati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|        |    furnizate       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is33012 | - linii inchiriate-segmente terminale, in functie de capacitate:    |
|________|_____________________________________________________________________|
|is33012a| a) < 64 kbps       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is33012b| b) 64 kbps         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is33012c| c) alte capacitati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|        |    furnizate       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is33013 |- linii inchiriate-segmente de trunchi, in functie de capacitate:    |
|________|_____________________________________________________________________|
|is33013a| a) < 64 kbps       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is33013b| b) 64 kbps         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is33013c| c) alte capacitati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|        |    furnizate       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is3302  | Tarif abonament lunar:                                              |
|________|_____________________________________________________________________|
|is33021 | - servicii de linii inchiriate-circuite totale, in functie de       |
|        |   capacitate:                                                       |
|________|_____________________________________________________________________|
|is33021a| a) < 64 kbps       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is33021b| b) 64 kbps         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is33021c| c) alte capacitati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|        |    furnizate       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is33022 | - servicii de linii inchiriate-segmente terminale, in functie de    |
|        |   capacitate:                                                       |
|________|_____________________________________________________________________|
|is33022a| a) < 64 kbps       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is33022b| b) 64 kbps         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is33022c| c) alte capacitati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|        |    furnizate       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is33023 | - servicii de linii inchiriate-segmente de trunchi, in functie de   |
|        |   capacitate:                                                       |
|________|_____________________________________________________________________|
|is33023a| a) < 64 kbps       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is33023b| b) 64 kbps         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is33023c| c) alte capacitati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|        |    furnizate       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
    *1) In vederea raportarii informatiilor din acest tabel furnizorul poate anexa lista proprie a tarifelor practicate in functie de distanta si capacitate;
    *2) In cazul in care furnizorul isi stabileste tariful intr-o alta moneda, se va raporta tariful in lei, la cursul de schimb din ultima zi a perioadei de raportare, mentionandu-se cursul de schimb aplicat.

    NOTA:
    is3301, is3302 - in cazul in care tarifele difera in functie de regiune, se va raporta valoarea tarifelor practicate in cel mai mare oras (dupa numarul de locuitori), mentionandu-se aceasta in coloana "Comentarii"; in cazul in care tarifele pentru instalarea/inchirierea primei linii difera de cele pentru instalarea/inchirierea unor linii suplimentare, tarifele se vor evidentia in mod separat; se va indica existenta anumitor facilitati tarifare, acolo unde este cazul;
    is33011c, is33012c, is33013c, is33021c, is33022c, is33023c - se vor specifica tarifele de instalare, respectiv tarifele abonamentelor lunare, in mod distinct, pentru fiecare tip de linii inchiriate furnizate, in functie de capacitate.

    Informatiile prevazute in prezenta anexa vor fi raportate de catre furnizorii de servicii de linii inchiriate. Valorile indicate vor fi cele masurate in ultima zi a fiecarei perioade de raportare.

    ANEXA 7

    Servicii de acces la Internet

    Abonati

 ______________________________________________________________________________
|        |                      |                Valoare            |          |
|        |                      |___________________________________|          |
|        |                      |   Utilizatori finali  |    Alti   |          |
|        |                      |_______________________| furnizori |          |
| Indice |      Indicator       | Persoane  | Persoane  |           |Comentarii|
|        |                      | fizice    | juridice  |           |          |
|        |                      |___________|___________|___________|          |
|        |                      |< 128| >/= |< 128| >/= |< 128| >/= |          |
|        |                      |kbps | 128 |kbps | 128 |kbps | 128 |          |
|        |                      |     | kbps|     | kbps|     | kbps|          |
|________|______________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|__________|
|is4101  | Nr. abonati servicii |     |     |     |     |     |     |          |
|        | de acces la Internet |     |     |     |     |     |     |          |
|        | (total):  |     |     |     |     |     |     |          |
|________|______________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|__________|
|is4101a | a) conectare prin    |     |     |     |     |     |     |          |
|        |    dial-up           |     |     |     |     |     |     |          |
|________|______________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|__________|
|is4101b | b) conectare prin    |     |     |     |     |     |     |          |
|        |    cablu coaxial (TV)|     |     |     |     |     |     |          |
|________|______________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|__________|
|is4101c | c) conectare prin    |     |     |     |     |     |     |          |
|        |    fibra optica      |     |     |     |     |     |     |          |
|________|______________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|__________|
|is4101d | d) conectare prin    |     |     |     |     |     |     |          |
|        |    radio             |     |     |     |     |     |     |          |
|________|______________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|__________|
|is4101e | e) conectare prin    |     |     |     |     |     |     |          |
|        |    tehnologii xDSL   |     |     |     |     |     |     |          |
|________|______________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|__________|
|is4101f | f) conectare prin    |     |     |     |     |     |     |          |
|        |    alte mijloace     |     |     |     |     |     |     |          |
|________|______________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|__________|
|is4102  | Nr. abonati servicii | Numar     |Numar total|           |          |
|        | de acces la Internet | cartele   |ore        |           |          |
|        | pre-paid: |           |           |           |          |
|________|______________________|___________|___________|___________|__________|
|is4102a | a) acces nelimitat   |           |           |           |          |
|________|______________________|___________|___________|___________|__________|
|is4102b | b) acces limitat     |           |           |           |          |
|________|______________________|___________|___________|___________|__________|

    Tarife

 ______________________________________________________________________________
|        |                        |          Valoare (lei*1))       |          |
|        |                        |_________________________________|          |
| Indice |      Indicator         | Utilizatori finali  | Alti      |Comentarii|
|        |                        |_____________________| furnizori |          |
|        |                        | Persoane | Persoane |           |          |
|        |                        | fizice   | juridice |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is4301  | Tarif de instalare:                                                 |
|________|_____________________________________________________________________|
|is43011 | a) conectare prin cablu|          |          |           |          |
|        |    coaxial (TV)        |          |          |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is43012 | b) conectare prin fibra|          |          |           |          |
|        |    optica              |          |          |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is43013 | c) conectare prin radio|          |          |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is43014 | d) conectare prin      |          |          |           |          |
|        |    tehnologii xDSL     |          |          |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is43015 | e) conectare prin alte |          |          |           |          |
|        |    mijloace            |          |          |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is4302  | Tarif abonament lunar:                                              |
|________|_____________________________________________________________________|
|is43021 | - dial-up              |          |          |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is43022 | - cablu coaxial (TV):                                               |
|________|_____________________________________________________________________|
|is43022a| a) < 64 kbps           |          |          |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is43022b| b) 64 kbps             |          |          |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is43022c| c) alte capacitati     |          |          |           |          |
|        |    furnizate           |          |          |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is43023 | - fibra optica:                                                     |
|________|_____________________________________________________________________|
|is43023a| a) < 64 kbps           |          |          |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is43023b| b) 64 kbps             |          |          |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is43023c| c) alte capacitati     |          |          |           |          |
|        |    furnizate           |          |          |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is43024 | - radio:                                                            |
|________|_____________________________________________________________________|
|is43024a| a) < 64 kbps           |          |          |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is43024b| b) 64 kbps             |          |          |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is43024c| c) alte capacitati     |          |          |           |          |
|        |    furnizate           |          |          |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is43025 | - tehnologii xDSL:                                                  |
|________|_____________________________________________________________________|
|is43025a| a) < 64 kbps           |          |          |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is43025b| b) 64 kbps             |          |          |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is43025c| c) alte capacitati     |          |          |           |          |
|        |    furnizate           |          |          |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is43026 | - alte mijloace                                                     |
|________|_____________________________________________________________________|
    *1) In cazul in care furnizorul isi stabileste tariful intr-o alta moneda, se va raporta tariful in lei, la cursul de schimb din ultima zi a perioadei de raportare, mentionandu-se cursul de schimb aplicat.

    NOTA:
    "alti furnizori" - furnizori de retele sau de servicii de comunicatii electronice care au achizitionat servicii de acces la Internet in alte scopuri decat pentru nevoi proprii;
    is43022c, is43023c, is43024c, is43025c - se vor specifica tarifele abonamentelor lunare, in mod distinct, pentru fiecare tip de conexiuni la Internet furnizate, in functie de capacitate;
    is43026 - se va completa lista, cu mentionarea capacitatilor si a tipurilor de tehnologie utilizate (de exemplu, conectare prin satelit sau ISDN).

    Capacitatea conexiunii internationale*1)

 ______________________________________________________________________________
| Indice |               Indicator               | Valoare (Mbps) | Comentarii |
|________|_______________________________________|________________|____________|
| is4401 | Capacitatea de intrare                |                |            |
|________|_______________________________________|________________|____________|
| is4402 | Capacitatea de iesire                 |                |            |
|________|_______________________________________|________________|____________|
    *1) Informatiile vor fi raportate numai de catre furnizorii care sunt conectati in mod direct la international, nu si de cei care beneficiaza de acces indirect, prin intermediul conexiunilor internationale ale altor furnizori din Romania.

    Informatiile prevazute in prezenta anexa vor fi raportate de catre furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, altele decat telefonie si linii inchiriate. Valorile indicate vor fi cele masurate in ultima zi a fiecarei perioade de raportare.

    ANEXA 8

    Servicii de radiocomunicatii mobile profesionale

    Abonati

 ______________________________________________________________________________
|        |                                        |     Valoare     |          |
|        |                                        |_________________|          |
| Indice |               Indicator                |Persoane|Persoane|Comentarii|
|        |                                        | fizice |juridice|          |
|________|________________________________________|________|________|__________|
| is5101 | Nr. abonati                            |        |        |          |
|________|________________________________________|________|________|__________|

    Tarife

 ______________________________________________________________________________
|        |                                        | Valoare (lei*1))|          |
|        |                                        |_________________|          |
| Indice |               Indicator                |Persoane|Persoane|Comentarii|
|        |                                        | fizice |juridice|          |
|________|________________________________________|________|________|__________|
| is5301 | Tarif de instalare                     |        |        |          |
|________|________________________________________|________|________|__________|
| is5302 | Tarif abonament lunar                  |        |        |          |
|________|________________________________________|________|________|__________|
    *1) In cazul in care furnizorul isi stabileste tariful intr-o alta moneda, se va raporta tariful in lei, la cursul de schimb din ultima zi a perioadei de raportare, mentionandu-se cursul de schimb aplicat.

    Informatiile prevazute in prezenta anexa vor fi raportate de catre furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, altele decat telefonie si linii inchiriate. Valorile indicate vor fi cele masurate in ultima zi a fiecarei perioade de raportare.

    ANEXA 9

    Servicii de transmisiuni de date

    Abonati

 ______________________________________________________________________________
| Indice |               Indicator                  |  Valoare  |  Comentarii  |
|________|__________________________________________|___________|______________|
| is8101 | Nr. abonati servicii de transmisiuni de  |           |              |
|        | date:                                    |           |              |
|________|__________________________________________|___________|______________|
| is8101a| a) tehnologie X.25                       |           |              |
|________|__________________________________________|___________|______________|
| is8101b| b) tehnologie Frame Relay                |           |              |
|________|__________________________________________|___________|______________|
| is8101c| c) tehnologie ATM                        |           |              |
|________|__________________________________________|___________|______________|
| is8101d| d) alta tehnologie                       |           |              |
|________|__________________________________________|___________|______________|
| is8102 | Nr. abonati servicii telex               |           |              |
|________|__________________________________________|___________|______________|

    NOTA:
    is8101 - numarul total de abonati la servicii de transmisiuni de date, indiferent de tehnologia utilizata;
    is8101a - is8101d - in cazul in care exista abonati pentru care serviciul este furnizat utilizand doua sau mai multe tehnologii, acestia vor fi inclusi in numarul de abonati corespunzator fiecarei tehnologii utilizate;
    is8101d - se vor specifica, in coloana "Comentarii", tipurile de tehnologii utilizate.

    Informatiile prevazute in prezenta anexa vor fi raportate de catre furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, altele decat telefonie si linii inchiriate. Valorile indicate vor fi cele masurate in ultima zi a fiecarei perioade de raportare.

    ANEXA 10

    Servicii de retransmisie a programelor audiovizuale

    Abonati

 ______________________________________________________________________________
| Indice |               Indicator                  |  Valoare  |  Comentarii  |
|________|__________________________________________|___________|______________|
| is7101 | Nr. abonati:                             |           |              |
|________|__________________________________________|___________|______________|
| is7101a| a) nr. abonati in mediul rural           |           |              |
|________|__________________________________________|___________|______________|
| is7101b| b) nr. abonati in mediul urban           |           |              |
|________|__________________________________________|___________|______________|

    Tarife

 ______________________________________________________________________________
|        |                                        | Valoare (lei*1))|          |
|        |                                        |_________________|          |
| Indice |               Indicator                |Persoane|Persoane|Comentarii|
|        |                                        | fizice |juridice|          |
|________|________________________________________|________|________|__________|
| is7301 | Tarif de instalare                     |        |        |          |
|________|________________________________________|________|________|__________|
| is7302 | Tarif abonament lunar:                 |        |        |          |
|________|________________________________________|________|________|__________|
| is7302a| a) pachet minimal                      |        |        |          |
|________|________________________________________|________|________|__________|
| is7302b| b) pachet de baza (standard)           |        |        |          |
|________|________________________________________|________|________|__________|
| is7302c| c) alte tipuri de pachete si/sau       |        |        |          |
|        |    programe                            |        |        |          |
|________|________________________________________|________|________|__________|
    *1) In cazul in care furnizorul isi stabileste tariful intr-o alta moneda, se va raporta tariful in lei, la cursul de schimb din ultima zi a perioadei de raportare, mentionandu-se cursul de schimb aplicat.

    NOTA:
    is7301, is7302 - in cazul in care tarifele difera in functie de regiune, se va raporta valoarea tarifelor practicate in cel mai mare oras (dupa numarul de locuitori), mentionandu-se aceasta in coloana "Comentarii"; in cazul in care tarifele pentru instalarea/inchirierea primei linii difera de cele pentru instalarea/inchirierea unor linii suplimentare, tarifele se vor evidentia in mod separat.

    Informatiile prevazute in prezenta anexa vor fi raportate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice. Valorile indicate vor fi cele masurate in ultima zi a fiecarei perioade de raportare.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1332/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1332 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 1332/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu