Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1332/EN din 30 octombrie 2003

privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN COMUNICATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 789 din 10 noiembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) si (5), precum si ale art. 44 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002,

    presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii emite prezenta decizie.

    Art. 1
    Prezenta decizie are ca obiect impunerea, in sarcina furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice, a obligatiei de a transmite periodic Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANRC, unele date statistice, in vederea elaborarii de rapoarte, studii, analize si alte asemenea documente in domeniul comunicatiilor electronice, precum si a urmaririi si controlului aplicarii prevederilor cuprinse in actele normative in vigoare.
    Art. 2
    Prin prezenta decizie se stabilesc seturi de indicatori aferenti furnizarii de retele sau de servicii de comunicatii electronice, precum si categoriile de informatii corespunzatoare fiecarui indicator.
    Art. 3
    (1) Furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice au obligatia de a raporta periodic catre ANRC valorile aferente indicatorilor prevazuti la art. 2, in formatul-tip si in conditiile prevazute in anexele la prezenta decizie.
    (2) Transmiterea datelor statistice prevazute in anexa nr. 1 se va realiza in termen de 30 de zile de la expirarea termenelor de depunere a situatiilor financiare anuale si, respectiv, a raportarilor contabile semestriale, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
    (3) Transmiterea datelor statistice prevazute in anexele nr. 2 - 10 se va realiza semestrial, astfel:
    a) pana la data de 31 ianuarie, pentru perioada de raportare cuprinsa intre 1 iulie si 31 decembrie;
    b) pana la data de 31 iulie, pentru perioada de raportare cuprinsa intre 1 ianuarie si 30 iunie.
    (4) Netransmiterea informatiilor privind valorile aferente unor indicatori dintre cei prevazuti la art. 2 va fi temeinic justificata.
    Art. 4
    (1) Transmiterea documentelor care contin valorile aferente indicatorilor prevazuti la art. 2 se poate efectua catre sediul central sau oficiul teritorial al ANRC in a carui raza se situeaza domiciliul/sediul furnizorului numai in unul dintre urmatoarele moduri:
    a) prin depunere, personal sau de catre un reprezentant al furnizorului, sub luare de semnatura;
    b) prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire;
    c) ca inscris in forma electronica, caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat si generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice.
    (2) Este considerata data a transmiterii, dupa caz, data inscrierii in registrul general de intrare-iesire a corespondentei al ANRC, data confirmarii primirii prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire sau data confirmarii primirii inscrisului in forma electronica.
    Art. 5
    In cazul nerespectarii obligatiei prevazute la art. 3 alin. (1), ANRC poate aplica amenzile administrative prevazute la art. 56 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002.
    Art. 6
    Furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice au obligatia de a transmite ANRC primele date statistice prevazute in anexele nr. 2 - 10 pana la data de 31 ianuarie 2004, pentru perioada cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie 2003.
    Art. 7
    Anexele nr. 1 - 10*) fac parte integranta din prezenta decizie.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 10 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 8
    Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Presedintele Autoritatii Nationale
                      de Reglementare in Comunicatii,
                               Ion Smeeianu

    ANEXA 1

    Informatii generale

    Date financiare*1)

 ______________________________________________________________________________
| Indice |                Indicator                |    Valoare   | Comentarii |
|        |                                         | (mii lei*2)) |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig1    | Total venituri rezultate din furnizarea |              |            |
|        | de retele sau de servicii de comunicatii|              |            |
|        | electronice:                            |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig101  | - retele publice fixe (total):          |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig101a | a) servicii de interconectare           |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig101b | b) furnizarea accesului la bucla locala |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig102  | - retele publice mobile terestre - din  |              |            |
|        |   servicii de interconectare            |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig103  | - servicii de telefonie furnizate prin  |              |            |
|        |   intermediul unor retele publice fixe  |              |            |
|        |   (total):                              |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig103a | a) instalare                            |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig103b | b) abonamente                           |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig103c | c) convorbiri locale                    |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig103d | d) convorbiri interurbane               |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig103e | e) convorbiri internationale            |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig104  | - acces special Internet (conexiuni     |              |            |
|        |   dial-up) prin intermediul unor retele |              |            |
|        |   publice fixe                          |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig105  | - servicii de telefonie furnizate prin  |              |            |
|        |   intermediul unor retele publice mobile|              |            |
|        |   terestre (total):                     |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig105a | a) cartele pre-paid                     |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig105b | b) abonamente post-paid                 |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig106  | - acces special Internet (conexiuni     |              |            |
|        |   dial-up) prin intermediul unor retele |              |            |
|        |   publice mobile terestre               |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig107  | - servicii de linii inchiriate (total): |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig107a | a) servicii de linii inchiriate -       |              |            |
|        |    circuite totale                      |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig107b | b) servicii de linii inchiriate -       |              |            |
|        |    segmente terminale                   |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig107c | c) servicii de linii inchiriate -       |              |            |
|        |    segmente de trunchi                  |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig108  | - servicii de acces la Internet si      |              |            |
|        |   servicii de transmisiuni de date      |              |            |
|        |   (total):                              |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig108a | a) servicii de acces la Internet prin   |              |            |
|        |    dial-up                              |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig108b | b) alte forme de servicii de acces la   |              |            |
|        |    Internet si servicii de transmisiuni |              |            |
|        |    de date                              |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig109  | - alte servicii de comunicatii          |              |            |
|        |   electronice                           |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig110  | - servicii de retransmisie a programelor|              |            |
|        |   audiovizuale                          |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig2    | Investitii anuale totale in comunicatii |              |            |
|        | electronice (inclusiv terenuri si       |              |            |
|        | cladiri):                               |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig201  | - investitii in echipamente de          |              |            |
|        |   comunicatii electronice:              |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig201a | a) investitii in echipamente destinate  |              |            |
|        |    furnizarii de servicii de telefonie  |              |            |
|        |    prin intermediul unor retele publice |              |            |
|        |    fixe                                 |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig201b | b) investitii in echipamente de retele  |              |            |
|        |    mobile de comunicatii electronice    |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig202  | - cuantumul investitiilor straine       |              |            |
|        |   directe                               |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
    *1) Datele financiare transmise ANRC in conformitate cu prevederile prezentei decizii nu vor fi luate in considerare la calculul tarifului de monitorizare datorat de furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice in conformitate cu prevederile art. 47 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr. 591/2002;
    *2) In cazul in care furnizorul calculeaza veniturile/investitiile intr-o alta moneda, se vor raporta veniturile/investitiile in lei, la cursul de schimb din ultima zi a perioadei de raportare, mentionandu-se cursul de schimb aplicat.

    NOTA:
    ig101a, ig102 - venituri provenite din tarife percepute altor furnizori pentru serviciile de interconectare in vederea originarii, terminarii si tranzitului apelurilor;
    ig101b - venituri provenite din furnizarea accesului - total, partajat sau de tip <<bit stream>> - la bucla locala;
    ig103 - venituri provenite din tarife percepute utilizatorilor finali;
    ig103a, ig103b - inclusiv venituri din instalare/abonamente linii cu tehnologie ISDN BRA, ISDN PRA sau xDSL, utilizate pentru furnizarea serviciilor de telefonie;
    ig104, ig106 - venituri provenite din tarifele percepute pentru realizarea si mentinerea conexiunilor dial-up la Internet;
    ig105a, ig105b - venituri provenite din costul cartelei/abonamentului, din convorbiri (apeluri sau mesaje intre abonati) si/sau din utilizarea de catre abonati a serviciilor suplimentare oferite de furnizor (informatii, mesagerie vocala, descarcare de logo-uri sau imagini, configurare pachete tarifare etc.).

    Date privind personalul

 ______________________________________________________________________________
| Indice |                Indicator                |   Valoare    | Comentarii |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig6    | Numar de angajati:                      |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig601  | - femei                                 |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ig602  | - barbati                               |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|

    NOTA:
    ig6 - numarul angajatilor cu program redus va fi exprimat in echivalent program complet.

    Informatiile prevazute in prezenta anexa vor fi raportate de catre toti furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice.

    ANEXA 2

    Retele publice fixe

 ______________________________________________________________________________
| Indice |                Indicator                |    Valoare   | Comentarii |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ir101  | Procentajul liniilor telefonice in      |              |            |
|        | zonele urbane                           |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ir102  | Nr. cereri in asteptare pentru          |              |            |
|        | instalarea posturilor telefonice in     |              |            |
|        | cazurile in care nu sunt intrunite      |              |            |
|        | conditiile tehnice necesare instalarii  |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ir103  | Nr. canale ISDN B                       |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ir104  | Nr. linii telefonice alocate            |              |            |
|        | telefoanelor publice cu plata           |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ir105  | Nr. maxim de linii telefonice care pot  |              |            |
|        | fi conectate (capacitatea centralelor   |              |            |
|        | telefonice locale) (total):             |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ir105a | a) in centrale manuale                  |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ir105b | b) in centrale automate analogice       |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ir105c | c) in centrale automate digitale        |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ir106  | Nr. circuite telefonice internationale  |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ir107  | Nr. circuite fizice care formeaza bucla |              |            |
|        | locala disponibile                      |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ir108  | Nr. circuite fizice care formeaza bucla |              |            |
|        | locala puse la dispozitia altor         |              |            |
|        | furnizori (acces la bucla locala)       |              |            |
|        | (total):                                |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ir108a | a) aferente furnizarii accesului total  |              |            |
|        |    la bucla locala                      |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ir108b | b) aferente furnizarii accesului        |              |            |
|        |    partajat la bucla locala             |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ir108c | c) aferente furnizarii accesului de tip |              |            |
|        |    <<bit stream>> la bucla locala       |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|

    NOTA:
    ir102 - cereri nerezolvate privind conectarea la reteaua publica fixa comutata, ramase in asteptare din lipsa posibilitatilor tehnice; se va specifica, in coloana "Comentarii" numarul de zile calendaristice in care solicitantul primeste raspunsul negativ;
    ir103 - numarul de canale ISDN B rezulta din conversia liniilor de abonat ISDN in echivalent canale de voce; numarul liniilor ISDN BRA multiplicat cu 2 si numarul liniilor ISDN PRA multiplicat cu 30 (sau cu 23, dupa caz);
    ir104 - numarul total al liniilor aferente tuturor tipurilor de telefoane publice cu plata (plata se poate realiza in numerar, prin carti de credit sau debit, cartele preplatite, inclusiv cartele utilizabile pe baza de coduri de apelare); indicatorul include si telefoanele publice instalate in imobile proprietate privata; nu se va tine cont de tipul de servicii furnizate prin intermediul telefoanelor publice cu plata (convorbiri locale, nationale sau internationale);
    ir105 - numarul maxim de linii care pot fi conectate simultan; indicatorul include liniile deja conectate, cele disponibile pentru viitoare conectari, precum si cele utilizate pentru operarea echipamentelor de comutare (de exemplu, pentru apeluri de test); indicatorul va reflecta capacitatea reala a sistemului, iar nu potentialul teoretic, in cazul imbunatatirii capacitatii sau al folosirii tehnologiilor de compresie;
    ir106 - numarul circuitelor care conecteaza in mod direct doua echipamente de comutare din tari diferite;
    ir107 - circuitele fizice care pot fi puse la dispozitia altor furnizori; circuitul fizic poate fi realizat, printre altele, din fire metalice, cablu coaxial sau fibra optica.

    Informatiile prevazute in prezenta anexa vor fi raportate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice. Valorile indicate vor fi cele masurate in ultima zi a fiecarei perioade de raportare.

    ANEXA 3

    Retele publice mobile terestre

 ______________________________________________________________________________
| Indice |                Indicator                |    Valoare   | Comentarii |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ir201  | Nr. fluxuri de 2 Mbps utilizate pentru  |              |            |
|        | traficul international                  |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ir202  | Gradul de acoperire a teritoriului (%)  |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|
| ir203  | Gradul de acoperire a populatiei (%)    |              |            |
|________|_________________________________________|______________|____________|

    NOTA:
    ir201 - numarul fluxurilor de 2 Mbps ce intra in componenta conexiunilor dintre operator si transportatorul international.

    Informatiile prevazute in prezenta anexa vor fi raportate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice. Valorile indicate vor fi cele masurate in ultima zi a fiecarei perioade de raportare.

    ANEXA 4

    Servicii de telefonie furnizate prin intermediul unor retele publice fixe

    Abonati

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Manual
    B - Automat analogic
    C - Automat digital
 ______________________________________________________________________________
|         |                                 |        Valoare        |          |
|         |                                 |_______________________|          |
|  Indice |             Indicator           | Persoane  | Persoane  |Comentarii|
|         |                                 |  fizice   | juridice  |          |
|         |                                 |___________|___________|          |
|         |                                 | A | B | C | A | B | C |          |
|_________|_________________________________|___|___|___|___|___|___|__________|
| is1101  | Nr. total abonati:              |   |   |   |   |   |   |          |
|_________|_________________________________|___|___|___|___|___|___|__________|
| is1101a | a) nr. abonati linii individuale|   |   |   |   |   |   |          |
|_________|_________________________________|___|___|___|___|___|___|__________|
| is1101b | b) nr. abonati linii cuplate    |   |   |   |   |   |   |          |
|_________|_________________________________|___|___|___|___|___|___|__________|
| is1101c | c) nr. abonati linii de grup    |   |   |   |   |   |   |          |
|_________|_________________________________|___|___|___|___|___|___|__________|
| is1101d | d) nr. abonati linii ISDN BRA   |   |   |   |   |   |   |          |
|_________|_________________________________|___|___|___|___|___|___|__________|
| is1101e | e) nr. abonati linii ISDN PRA   |   |   |   |   |   |   |          |
|_________|_________________________________|___|___|___|___|___|___|__________|
| is1101f | f) nr. abonati linii xDSL       |   |   |   |   |   |   |          |
|_________|_________________________________|___|___|___|___|___|___|__________|
| is1102  | Nr. abonati servicii de         |   |   |   |   |   |   |          |
|         | telefonie furnizate prin        |   |   |   |   |   |   |          |
|         | intermediul unor retele care    |   |   |   |   |   |   |          |
|         | permit difuzarea/retransmisia   |   |   |   |   |   |   |          |
|         | serviciilor de programe         |   |   |   |   |   |   |          |
|         | audiovizuale                    |   |   |   |   |   |   |          |
|_________|_________________________________|___|___|___|___|___|___|__________|
| is1103  | Nr. abonati servicii de         |   |   |   |   |   |   |          |
|         | telefonie furnizate prin        |   |   |   |   |   |   |          |
|         | intermediul retelelor de acces  |   |   |   |   |   |   |          |
|         | ale altor persoane:             |   |   |   |   |   |   |          |
|_________|_________________________________|___|___|___|___|___|___|__________|
| is1103a | a) nr. abonati prin acces direct|   |   |   |   |   |   |          |
|_________|_________________________________|___|___|___|___|___|___|__________|
| is1103b | b) nr. abonati prin acces       |   |   |   |   |   |   |          |
|         |    indirect                     |   |   |   |   |   |   |          |
|_________|_________________________________|___|___|___|___|___|___|__________|
| is1104  | Nr. abonati in zone rurale      |   |   |   |   |   |   |          |
|_________|_________________________________|___|___|___|___|___|___|__________|

    NOTA:
    is1101a - linie telefonica individuala = o linie telefonica avand un port dedicat in comutator, care deserveste un singur echipament terminal de abonat;
    is1101b - linie telefonica cuplata = o linie telefonica avand un port dedicat in comutator, care deserveste doua echipamente terminale de abonat;
    is1101c - linie telefonica de grup = o linie telefonica avand un port dedicat in comutator, care deserveste mai mult de doua echipamente terminale de abonat;
    is1101d - abonati care utilizeaza o linie echipata conform standardului ISDN BRA; valoarea indicatorului va fi data de numarul de linii ISDN BRA, iar nu de cel de canale (de regula, doua);
    is1101e - abonati care utilizeaza o linie echipata conform standardului ISDN PRA; valoarea indicatorului va fi data de numarul de linii ISDN PRA, iar nu de cel de canale (de regula, 30);
    is1101f - abonati conectati pe linii xDSL utilizate (si) pentru furnizarea serviciului de telefonie la puncte fixe;
    is1102 - se vor lua in calcul abonatii care beneficiaza de oferte cuprinzand atat difuzarea/retransmisia serviciilor de programe audiovizuale, cat si serviciul de telefonie furnizat prin intermediul unei retele publice fixe.

    Trafic
    (exprimat in minute reale de trafic, contorizate in perioada de raportare)

    1) pe piata cu amanuntul:

    Trafic prin reteaua proprie

 ______________________________________________________________________________
|        |                                           |    Valoare   |          |
| Indice |                 Indicator                 |______________|Comentarii|
|        |                                           |Nr.    |Nr.   |          |
|        |                                           |apeluri|minute|          |
|________|___________________________________________|_______|______|__________|
| is1201 | Trafic local, in reteaua proprie          |       |      |          |
|________|___________________________________________|_______|______|__________|
| is1202 | Trafic interurban, in reteaua proprie     |       |      |          |
|________|___________________________________________|_______|______|__________|
| is1203 | Total trafic national, in reteaua proprie |       |      |          |
|________|___________________________________________|_______|______|__________|
| is1204 | Trafic international de originare din     |       |      |          |
|        | reteaua proprie                           |       |      |          |
|________|___________________________________________|_______|______|__________|
| is1205 | Total trafic fix (retea proprie) - fix    |       |      |          |
|        | (alte retele publice fixe)                |       |      |          |
|________|___________________________________________|_______|______|__________|
| is1206 | Total trafic fix (retea proprie) - mobil  |       |      |          |
|        | (retele publice mobile terestre)          |       |      |          |
|________|___________________________________________|_______|______|__________|
| is1207 | Total trafic acces special Internet       |       |      |          |
|        | (conexiuni dial-up) prin intermediul unor |       |      |          |
|        | retele publice fixe                       |       |      |          |
|________|___________________________________________|_______|______|__________|

    NOTA:
    is1201 - apeluri originate si terminate in Romania, in cadrul aceleiasi arii de tarifare (inauntrul careia se aplica tariful local);
    is1202 - apeluri originate si terminate in Romania, in arii de tarifare (inauntrul carora se aplica tariful local) diferite;
    is1204 - apeluri originate in Romania si terminate in afara Romaniei;
    is1205, is1206 - sunt luate in calcul retelele publice fixe, respectiv retelele publice mobile terestre, situate in Romania;
    is1207 - trafic rezultat din realizarea si mentinerea conexiunilor dial-up la Internet.

    Trafic prin alta retea publica fixa*1)

 ______________________________________________________________________________
|  Indice |             Indicator           |         Valoare       |Comentarii|
|         |                                 |_______________________|          |
|         |                                 |Nr. apeluri|Nr. minute |          |
|_________|_________________________________|___________|___________|__________|
| is1208  | Trafic local:        |           |           |          |
|_________|_________________________________|___________|___________|__________|
| is1208a | a) acces direct la utilizator   |           |           |          |
|_________|_________________________________|___________|___________|__________|
| is1208b | b) acces indirect la utilizator |           |           |          |
|_________|_________________________________|___________|___________|__________|
| is1209  | Trafic interurban:              |           |           |          |
|_________|_________________________________|___________|___________|__________|
| is1209a | a) acces direct la utilizator   |           |           |          |
|_________|_________________________________|___________|___________|__________|
| is1209b | b) acces indirect la utilizator |           |           |          |
|_________|_________________________________|___________|___________|__________|
| is1210  | Trafic fix - mobil:             |           |           |          |
|_________|_________________________________|___________|___________|__________|
| is1210a | a) acces direct la utilizator   |           |           |          |
|_________|_________________________________|___________|___________|__________|
| is1210b | b) acces indirect la utilizator |           |           |          |
|_________|_________________________________|___________|___________|__________|
| is1211  | Total trafic national:          |           |           |          |
|_________|_________________________________|___________|___________|__________|
| is1211a | a) acces direct la utilizator   |           |           |          |
|_________|_________________________________|___________|___________|__________|
| is1211b | b) acces indirect la utilizator |           |           |          |
|_________|_________________________________|___________|___________|__________|
| is1212  | Trafic international de         |           |           |          |
|         | originare:                      |           |           |          |
|_________|_________________________________|___________|___________|__________|
| is1212a | a) acces direct la utilizator   |           |           |          |
|_________|_________________________________|___________|___________|__________|
| is1212b | a) acces indirect la utilizator |           |           |          |
|_________|_________________________________|___________|___________|__________|
    *1) Traficul originat in reteaua altui operator prin acces direct sau indirect la utilizator; informatiile vor fi raportate numai de catre furnizorii care beneficiaza de acces total, partajat sau de tip <<bit stream>> la bucla locala sau de catre furnizorii care beneficiaza de interconectarea cu o retea publica fixa din Romania sau de o alta forma de acces la o retea publica fixa din Romania, in vederea originarii la puncte fixe a apelurilor.

    NOTA:
    is1208 - apeluri originate in alta retea publica fixa din Romania si terminate in Romania, in cadrul aceleiasi arii de tarifare (inauntrul careia se aplica tariful local);
    is1209 - apeluri originate in alta retea publica fixa din Romania si terminate in Romania, in arii de tarifare (inauntrul carora se aplica tariful local) diferite;
    is1212 - apeluri originate in alta retea publica fixa din Romania si terminate in afara Romaniei;
    is1208a, is1209a, is1210a, is1211a, is1212a - apeluri originate prin accesul total, partajat sau de tip <<bit stream>> la bucla locala;
    is1208b, is1209b, is1210b, is1211b, is1212b - apeluri originate prin intermediul interconectarii cu o retea publica fixa din Romania sau prin intermediul unei alte forme de acces la o retea publica fixa din Romania. Se vor raporta in mod distinct valorile pentru fiecare modalitate de originare utilizata (originare prin procedura de selectare a transportatorului, originare catre serviciile de retea inteligenta oferite de furnizor, originare prin intermediul fluxurilor ISDN PRA etc.).

    2) pe piata de gros:

 ______________________________________________________________________________
|  Indice |                Indicator                    | Valoare | Comentarii |
|_________|_____________________________________________|_________|____________|
| is1213  | Nr. minute originate in reteaua proprie     |         |            |
|_________|_____________________________________________|_________|____________|
| is1214  | Nr. minute tranzitate prin reteaua proprie  |         |            |
|_________|_____________________________________________|_________|____________|
| is1215  | Nr. minute terminate in reteaua proprie:    |         |            |
|_________|_____________________________________________|_________|____________|
| is1215a | a) nr. minute originate in alte retele      |         |            |
|         |    publice fixe din Romania                 |         |            |
|_________|_____________________________________________|_________|____________|
| is1215b | b) nr. minute originate in retele publice   |         |            |
|         |    mobile terestre din Romania              |         |            |
|_________|_____________________________________________|_________|____________|
| is1215c | c) nr. minute originate in afara Romaniei   |         |            |
|         |    - contract direct cu furnizorii din      |         |            |
|         |    afara Romaniei                           |         |            |
|_________|_____________________________________________|_________|____________|
| is1215d | d) nr. minute originate in afara Romaniei   |         |            |
|         |    - apeluri colectate prin intermediul     |         |            |
|         |    unor furnizori din Romania               |         |            |
|_________|_____________________________________________|_________|____________|

    NOTA:
    is1213 - apeluri originate in reteaua proprie prin intermediul interconectarii cu o alta retea publica fixa din Romania sau prin intermediul unei alte forme de acces la propria retea, pusa la dispozitia furnizorilor. Se vor raporta in mod distinct valorile pentru fiecare modalitate de originare utilizata (originare prin procedura de selectare a transportatorului, originare catre serviciile de retea inteligenta oferite de alt furnizor, originare prin intermediul fluxurilor ISDN PRA etc.).

    Tarife

 ______________________________________________________________________________
|        |                                   |   Valoare (lei*1)    |          |
| Indice |             Indicator             |  sau interval orar)  |Comentarii|
|        |                                   |______________________|          |
|        |                                   | Persoane  | Persoane |          |
|        |                                   | fizice    | juridice |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
| is1301 | Tarif de instalare                |           |          |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
| is1302 | Tarif abonament lunar (cel mai    |           |          |          |
|        | scazut)                           |           |          |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
| is1303 | Ore de varf                       |           |          |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
| is1304 | Tarif apeluri locale in orele de  |           |          |          |
|        | varf*2) (1 min.)                  |           |          |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
| is1305 | Tarif apeluri locale in afara     |           |          |          |
|        | orelor de varf*2) (1 min.)        |           |          |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
| is1306 | Tarif apeluri interurbane in      |           |          |          |
|        | orele de varf*2) (1 min.)         |           |          |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
| is1307 | Tarif apeluri interurbane in      |           |          |          |
|        | afara orelor de varf*2) (1 min.)  |           |          |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
| is1308 | Tarif apeluri                     |           |          |          |
|        | internationale*2, *3)             |           |          |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
| is1309 | Tarif apeluri fix - mobil in      |           |          |          |
|        | orele de varf (1 min.)*2, *3)     |           |          |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
| is1310 | Tarif acces special Internet      |           |          |          |
|        | (conexiuni dial-up) prin          |           |          |          |
|        | intermediul unor retele publice   |           |          |          |
|        | fixe:                             |           |          |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
| is1310a| a) 40 de ore in orele de varf     |           |          |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
| is1310b| b) 20 de ore in afara orelor de   |           |          |          |
|        |    varf                           |           |          |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
    *1) In cazul in care furnizorul isi stabileste tariful intr-o alta moneda, se va raporta tariful in lei, la cursul de schimb din ultima zi a perioadei de raportare, mentionandu-se cursul de schimb aplicat;
    *2) Apeluri efectuate de la un echipament terminal de abonat;
    *3) Furnizorul va anexa o lista cu toate destinatiile disponibile si tarifele percepute.

    NOTA:
    is1301 - in cazul in care tariful difera in functie de regiune, se va raporta valoarea tarifului practicat in cel mai mare oras (dupa numarul de locuitori), mentionandu-se aceasta in coloana "Comentarii"; in cazul in care tariful pentru instalarea primei linii difera de cel pentru instalarea unor linii suplimentare, tarifele se vor evidentia in mod separat;
    is1302 - indicatorul se refera la tariful de inchiriere a liniei, iar nu a echipamentului terminal; in cazul in care tariful difera in functie de regiune, se va raporta valoarea tarifului practicat in cel mai mare oras (dupa numarul de locuitori), mentionandu-se aceasta in coloana "Comentarii"; in cazul in care tariful pentru inchirierea primei linii difera de cel pentru inchirierea unor linii suplimentare, tarifele se vor evidentia in mod separat; se va indica existenta anumitor facilitati tarifare, acolo unde este cazul;
    is1303 - perioada din zi in care furnizorul practica tarife maxime; perioada orelor de varf considerate de furnizorul serviciului pentru tipul de abonament lunar indicat la is1302;
    is1304 - is1309 - tarife corespunzatoare tipului de abonament lunar indicat la is1302. Valoarea exprimata nu va include si tariful pentru initierea apelului; se va preciza in coloana "Comentarii" daca furnizorul aplica sau nu un asemenea tarif.

    Informatiile prevazute in prezenta anexa vor fi raportate de catre furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului. Informatiile privind abonatii si tarifele vor indica valoarea masurata in ultima zi a fiecarei perioade de raportare, iar cele privind traficul vor indica valoarea masurata in perioada de raportare.

    ANEXA 5

    Servicii de telefonie furnizate prin intermediul unor retele publice mobile terestre

    Abonati

 ______________________________________________________________________________
| Indice |               Indicator                |     Valoare     |Comentarii|
|        |                                        |_________________|__________|
|        |                                        |Persoane|Persoane|          |
|        |                                        | fizice |juridice|          |
|________|________________________________________|________|________|__________|
| is2101 | Nr. total de abonati:                  |        |        |          |
|________|________________________________________|________|________|__________|
| is2101a| a) nr. abonati post-paid               |        |        |          |
|________|________________________________________|________|________|__________|
| is2101b| b) nr. abonati pre-paid                |        |        |          |
|________|________________________________________|________|________|__________|
| is2102 | Nr. abonati servicii de telefonie      |        |        |          |
|        | furnizate prin tehnologia GPRS         |        |        |          |
|________|________________________________________|________|________|__________|
| is2103 | Nr. abonati servicii de telefonie cu   |        |        |          |
|        | acces la servicii WAP                  |        |        |          |
|________|________________________________________|________|________|__________|
| is2104 | Nr. abonati servicii de telefonie cu   |        |        |          |
|        | acces la alte servicii de transmisiuni |        |        |          |
|        | de date                                |        |        |          |
|________|________________________________________|________|________|__________|

    Trafic
    (exprimat in minute reale de trafic, contorizate in perioada de raportare)

    1) pe piata cu amanuntul:

    Trafic voce

 ______________________________________________________________________________
| Indice |             Indicator            |         Valoare       |Comentarii|
|        |                                  |_______________________|          |
|        |                                  |Nr. apeluri|Nr. minute |          |
|________|__________________________________|___________|___________|__________|
| is2201 | Total trafic de originare,       |           |           |          |
|        | exclusiv roaming: |           |           |          |
|________|__________________________________|___________|___________|__________|
| is2201a| a) retea proprie - retea proprie |           |           |          |
|________|__________________________________|___________|___________|__________|
| is2201b| b) retea proprie - retele        |           |           |          |
|        |    internationale                |           |           |          |
|________|__________________________________|___________|___________|__________|
| is2201c| c) retea proprie - retele        |           |           |          |
|        |    publice fixe                  |           |           |          |
|________|__________________________________|___________|___________|__________|
| is2201d| d) retea proprie - alte retele   |           |           |          |
|        |    publice mobile terestre       |           |           |          |
|________|__________________________________|___________|___________|__________|

    NOTA:
    is2201a - apeluri originate si terminate in Romania, in reteaua proprie;
    is2201b - apeluri originate din Romania, din reteaua proprie, si terminat in afara Romaniei;
    is2201c, is2201d - sunt luate in calcul retelele publice fixe, respectiv retelele publice mobile terestre, situate in Romania.

    Trafic alte tipuri de servicii

 ______________________________________________________________________________
|        |                                    |       Valoare       |          |
| Indice |              Indicator             |_____________________|Comentarii|
|        |                                    |Nr. mesaje|Nr. minute|          |
|________|____________________________________|__________|__________|__________|
| is2202 | Total trafic mesaje SMS:           |          |          |          |
|________|____________________________________|__________|__________|__________|
| is2202a| a) in reteaua proprie              |          |          |          |
|________|____________________________________|__________|__________|__________|
| is2202b| b) catre alte retele publice mobile|          |          |          |
|        |    terestre, exclusiv roaming      |          |          |          |
|________|____________________________________|__________|__________|__________|
| is2202c| c) din alte retele publice mobile  |          |          |          |
|        |    terestre, exclusiv roaming      |          |          |          |
|________|____________________________________|__________|__________|__________|
| is2203 | Total trafic mesaje MMS:           |          |          |          |
|________|____________________________________|__________|__________|__________|
| is2203a| a) in reteaua proprie              |          |          |          |
|________|____________________________________|__________|__________|__________|
| is2203b| b) catre alte retele publice mobile|          |          |          |
|        |    terestre, exclusiv roaming      |          |          |          |
|________|____________________________________|__________|__________|__________|
| is2203c| c) din alte retele publice mobile  |          |          |          |
|        |    terestre, exclusiv roaming      |          |          |          |
|________|____________________________________|__________|__________|__________|
|        |                                    |  Sesiuni |Nr. minute|Comentarii|
|________|____________________________________|__________|__________|__________|
| is2204a|     | a) Acces la servicii WAP     |          |          |          |
|________| GSM |______________________________|__________|__________|__________|
| is2204b|     | b) Acces la alte servicii de |          |          |          |
|        |     |    transmisiuni de date      |          |          |          |
|________|_____|______________________________|__________|__________|__________|
| is2205a|     | a) Acces la servicii WAP     |          |          |          |
|________|CDMA |______________________________|__________|__________|__________|
| is2205b|     | b) Acces la alte servicii de |          |          |          |
|        |     |    transmisiuni de date      |          |          |          |
|________|_____|______________________________|__________|__________|__________|
|        |                                    |  Sesiuni | Megabiti |Comentarii|
|________|____________________________________|__________|__________|__________|
| is2206a|     | a) Acces la servicii WAP     |          |          |          |
|________|GPRS |______________________________|__________|__________|__________|
| is2206b|     | b) Acces la alte servicii de |          |          |          |
|        |     |    transmisiuni de date      |          |          |          |
|________|_____|______________________________|__________|__________|__________|

    Trafic roaming

 ______________________________________________________________________________
|        |                                         |     Valoare    |          |
| Indice |              Indicator                  |________________|Comentarii|
|        |                                         |Nr.     | Nr.   |          |
|        |                                         |apeluri/| minute|          |
|        |                                         |mesaje  |       |          |
|________|_________________________________________|________|_______|__________|
| is2207 | Trafic voce originat din reteaua proprie|        |       |          |
|________|_________________________________________|________|_______|__________|
| is2208 | Trafic voce terminat in reteaua proprie |        |       |          |
|________|_________________________________________|________|_______|__________|
| is2209 | Trafic mesaje SMS                       |        |       |          |
|________|_________________________________________|________|_______|__________|
| is2210 | Trafic mesaje MMS                       |        |       |          |
|________|_________________________________________|________|_______|__________|

    NOTA:
    is2207 - is2210 - trafic derulat in baza unui acord de roaming; se refera la traficul in roaming originat, respectiv terminat de abonatii furnizorului;
    is2209 - is2210 - trafic de mesaje in ambele sensuri (atat originat din cat si terminat in reteaua proprie).

    Trafic acces special Internet

 ______________________________________________________________________________
|        |                                  |         Valoare       |          |
| Indice |             Indicator            |_______________________|Comentarii|
|        |                                  |Nr. apeluri|Nr. minute |          |
|________|__________________________________|___________|___________|__________|
| is2211 | Total trafic acces special       |           |           |          |
|        | Internet (conexiuni dial-up) prin|           |           |          |
|        | intermediul unor retele publice  |           |           |          |
|        | mobile terestre                  |           |           |          |
|________|__________________________________|___________|___________|__________|

    2) pe piata de gros:

 ______________________________________________________________________________
| Indice |                  Indicator                   | Valoare | Comentarii |
|________|______________________________________________|_________|____________|
| is2212 | Nr. minute tranzitate prin reteaua proprie   |         |            |
|________|______________________________________________|_________|____________|
| is2213 | Nr. minute terminate in reteaua proprie:     |         |            |
|________|______________________________________________|_________|____________|
| is2213a| a) nr. minute originate in retele publice    |         |            |
|        |    fixe din Romania                          |         |            |
|________|______________________________________________|_________|____________|
| is2213b| b) nr. minute originate in alte retele       |         |            |
|        |    publice mobile terestre din Romania       |         |            |
|________|______________________________________________|_________|____________|
| is2213c| c) nr. minute originate in afara Romaniei    |         |            |
|________|______________________________________________|_________|____________|

    Tarife

 ______________________________________________________________________________
|        |                                   |   Valoare (lei*1)    |          |
| Indice |             Indicator             |  sau interval orar)  |Comentarii|
|        |                                   |______________________|          |
|        |                                   | Persoane  | Persoane |          |
|        |                                   | fizice    | juridice |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
| is2301 | Tarif abonament lunar (cel mai    |           |          |          |
|        | scazut)                           |           |          |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
| is2302 | Ore de varf                       |           |          |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
| is2303 | Tarif apeluri nationale in reteaua|           |          |          |
|        | proprie in orele de varf*2, *3)   |           |          |          |
|        | (1 min.)                          |           |          |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
| is2304 | Tarif apeluri nationale in reteaua|           |          |          |
|        | proprie in afara orelor de        |           |          |          |
|        | varf*2, *3) (1 min.)              |           |          |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
| is2305 | Tarif apeluri                     |           |          |          |
|        | internationale*2, *4)             |           |          |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
| is2306 | Tarif apeluri mobil - fix in orele|           |          |          |
|        | de varf (1 min.)*2, *3)           |           |          |          |
|________|___________________________________|___________|__________|__________|
    *1) In cazul in care furnizorul isi stabileste tariful intr-o alta moneda, se va raporta tariful in lei, la cursul de schimb din ultima zi a perioadei de raportare, mentionandu-se cursul de schimb aplicat;
    *2) Apeluri efectuate de la un echipament terminal de abonat;
    *3) Tarife corespunzatoare abonamentului selectat la indicele is2301;
    *4) Furnizorul va anexa o lista cu toate destinatiile disponibile si tarifele percepute.

    NOTA:
    is2301 - indicatorul se refera la tariful de inchiriere a liniei, iar nu a echipamentului terminal; in cazul in care tariful difera in functie de regiune, se va raporta valoarea tarifului practicat in cel mai mare oras (dupa numarul de locuitori), mentionandu-se aceasta in coloana "Comentarii"; se va indica existenta anumitor facilitati tarifare, acolo unde este cazul;
    is2302 - perioada orelor de varf considerate de furnizorul serviciului pentru tipul de abonament lunar indicat la is2301;
    is2303 - is2304 - valoarea exprimata nu va include si tariful pentru initierea apelului; se va preciza in coloana "Comentarii" daca furnizorul aplica sau nu un asemenea tarif.

    Informatiile prevazute in prezenta anexa vor fi raportate de catre furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului. Informatiile privind abonatii si tarifele vor indica valoarea masurata in ultima zi a fiecarei perioade de raportare, iar cele privind traficul vor indica valoarea masurata in perioada de raportare.

    ANEXA 6

    Servicii de linii inchiriate

    Abonati

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - < 2 km
    B - 2 - 5 km
    C - 5 - 50 km
    D - 50 - 100 km
    E - 100 - 200 km
    F - > 200 km
 ______________________________________________________________________________
|        |                    |            Valoare                |            |
|        |                    |___________________________________|            |
| Indice |      Indicator     |   Utilizatori   | Alti furnizori  | Comentarii |
|        |                    |     finali      |                 |            |
|        |                    |_________________|_________________|            |
|        |                    |A |B |C |D |E |F |A |B |C |D |E |F |            |
|        |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is3101  | Nr. total abonati servicii de linii inchiriate:                     |
|________|_____________________________________________________________________|
|is31011 | - abonati servicii de linii inchiriate-circuite totale, in functie  |
|        |   de capacitate:                                                    |
|________|_____________________________________________________________________|
|is31011a| a) < 64 kbps       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is31011b| b) 64 kbps         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is31011c| c) alte capacitati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|        |    furnizate       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is31012 | - abonati servicii de linii inchiriate-segmente terminale, in       |
|        |   functie de capacitate:                                            |
|________|_____________________________________________________________________|
|is31012a| a) < 64 kbps       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is31012b| b) 64 kbps         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is31012c| c) alte capacitati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|        |    furnizate       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is31013 | - abonati servicii de linii inchiriate-segmente de trunchi, in      |
|        |   functie de capacitate:                                            |
|________|_____________________________________________________________________|
|is31013a| a) < 64 kbps       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is31013b| b) 64 kbps         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is31013c| c) alte capacitati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|        |    furnizate       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|

    NOTA:
    is31011c, is31012c, is31013c - se va specifica numarul de abonati, in mod distinct, pentru fiecare tip de linii inchiriate furnizate, in functie de capacitate.

    Tarife*1)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - < 2 km
    B - 2 - 5 km
    C - 5 - 50 km
    D - 50 - 100 km
    E - 100 - 200 km
    F - > 200 km
 ______________________________________________________________________________
| Indice |      Indicator     |          Valoare (lei*2))         | Comentarii |
|        |                    |___________________________________|            |
|        |                    |   Utilizatori   | Alti furnizori  |            |
|        |                    |     finali      |                 |            |
|        |                    |_________________|_________________|            |
|        |                    |A |B |C |D |E |F |A |B |C |D |E |F |            |
|        |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is3301  | Tarif de instalare:                                                 |
|________|_____________________________________________________________________|
|is33011 | - linii inchiriate-circuite totale, in functie de capacitate:       |
|________|_____________________________________________________________________|
|is33011a| a) < 64 kbps       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is33011b| b) 64 kbps         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is33011c| c) alte capacitati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|        |    furnizate       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is33012 | - linii inchiriate-segmente terminale, in functie de capacitate:    |
|________|_____________________________________________________________________|
|is33012a| a) < 64 kbps       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is33012b| b) 64 kbps         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is33012c| c) alte capacitati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|        |    furnizate       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is33013 |- linii inchiriate-segmente de trunchi, in functie de capacitate:    |
|________|_____________________________________________________________________|
|is33013a| a) < 64 kbps       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is33013b| b) 64 kbps         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is33013c| c) alte capacitati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|        |    furnizate       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is3302  | Tarif abonament lunar:                                              |
|________|_____________________________________________________________________|
|is33021 | - servicii de linii inchiriate-circuite totale, in functie de       |
|        |   capacitate:                                                       |
|________|_____________________________________________________________________|
|is33021a| a) < 64 kbps       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is33021b| b) 64 kbps         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is33021c| c) alte capacitati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|        |    furnizate       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is33022 | - servicii de linii inchiriate-segmente terminale, in functie de    |
|        |   capacitate:                                                       |
|________|_____________________________________________________________________|
|is33022a| a) < 64 kbps       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is33022b| b) 64 kbps         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is33022c| c) alte capacitati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|        |    furnizate       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is33023 | - servicii de linii inchiriate-segmente de trunchi, in functie de   |
|        |   capacitate:                                                       |
|________|_____________________________________________________________________|
|is33023a| a) < 64 kbps       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is33023b| b) 64 kbps         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
|is33023c| c) alte capacitati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|        |    furnizate       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____________|
    *1) In vederea raportarii informatiilor din acest tabel furnizorul poate anexa lista proprie a tarifelor practicate in functie de distanta si capacitate;
    *2) In cazul in care furnizorul isi stabileste tariful intr-o alta moneda, se va raporta tariful in lei, la cursul de schimb din ultima zi a perioadei de raportare, mentionandu-se cursul de schimb aplicat.

    NOTA:
    is3301, is3302 - in cazul in care tarifele difera in functie de regiune, se va raporta valoarea tarifelor practicate in cel mai mare oras (dupa numarul de locuitori), mentionandu-se aceasta in coloana "Comentarii"; in cazul in care tarifele pentru instalarea/inchirierea primei linii difera de cele pentru instalarea/inchirierea unor linii suplimentare, tarifele se vor evidentia in mod separat; se va indica existenta anumitor facilitati tarifare, acolo unde este cazul;
    is33011c, is33012c, is33013c, is33021c, is33022c, is33023c - se vor specifica tarifele de instalare, respectiv tarifele abonamentelor lunare, in mod distinct, pentru fiecare tip de linii inchiriate furnizate, in functie de capacitate.

    Informatiile prevazute in prezenta anexa vor fi raportate de catre furnizorii de servicii de linii inchiriate. Valorile indicate vor fi cele masurate in ultima zi a fiecarei perioade de raportare.

    ANEXA 7

    Servicii de acces la Internet

    Abonati

 ______________________________________________________________________________
|        |                      |                Valoare            |          |
|        |                      |___________________________________|          |
|        |                      |   Utilizatori finali  |    Alti   |          |
|        |                      |_______________________| furnizori |          |
| Indice |      Indicator       | Persoane  | Persoane  |           |Comentarii|
|        |                      | fizice    | juridice  |           |          |
|        |                      |___________|___________|___________|          |
|        |                      |< 128| >/= |< 128| >/= |< 128| >/= |          |
|        |                      |kbps | 128 |kbps | 128 |kbps | 128 |          |
|        |                      |     | kbps|     | kbps|     | kbps|          |
|________|______________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|__________|
|is4101  | Nr. abonati servicii |     |     |     |     |     |     |          |
|        | de acces la Internet |     |     |     |     |     |     |          |
|        | (total):  |     |     |     |     |     |     |          |
|________|______________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|__________|
|is4101a | a) conectare prin    |     |     |     |     |     |     |          |
|        |    dial-up           |     |     |     |     |     |     |          |
|________|______________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|__________|
|is4101b | b) conectare prin    |     |     |     |     |     |     |          |
|        |    cablu coaxial (TV)|     |     |     |     |     |     |          |
|________|______________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|__________|
|is4101c | c) conectare prin    |     |     |     |     |     |     |          |
|        |    fibra optica      |     |     |     |     |     |     |          |
|________|______________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|__________|
|is4101d | d) conectare prin    |     |     |     |     |     |     |          |
|        |    radio             |     |     |     |     |     |     |          |
|________|______________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|__________|
|is4101e | e) conectare prin    |     |     |     |     |     |     |          |
|        |    tehnologii xDSL   |     |     |     |     |     |     |          |
|________|______________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|__________|
|is4101f | f) conectare prin    |     |     |     |     |     |     |          |
|        |    alte mijloace     |     |     |     |     |     |     |          |
|________|______________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|__________|
|is4102  | Nr. abonati servicii | Numar     |Numar total|           |          |
|        | de acces la Internet | cartele   |ore        |           |          |
|        | pre-paid: |           |           |           |          |
|________|______________________|___________|___________|___________|__________|
|is4102a | a) acces nelimitat   |           |           |           |          |
|________|______________________|___________|___________|___________|__________|
|is4102b | b) acces limitat     |           |           |           |          |
|________|______________________|___________|___________|___________|__________|

    Tarife

 ______________________________________________________________________________
|        |                        |          Valoare (lei*1))       |          |
|        |                        |_________________________________|          |
| Indice |      Indicator         | Utilizatori finali  | Alti      |Comentarii|
|        |                        |_____________________| furnizori |          |
|        |                        | Persoane | Persoane |           |          |
|        |                        | fizice   | juridice |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is4301  | Tarif de instalare:                                                 |
|________|_____________________________________________________________________|
|is43011 | a) conectare prin cablu|          |          |           |          |
|        |    coaxial (TV)        |          |          |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is43012 | b) conectare prin fibra|          |          |           |          |
|        |    optica              |          |          |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is43013 | c) conectare prin radio|          |          |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is43014 | d) conectare prin      |          |          |           |          |
|        |    tehnologii xDSL     |          |          |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is43015 | e) conectare prin alte |          |          |           |          |
|        |    mijloace            |          |          |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is4302  | Tarif abonament lunar:                                              |
|________|_____________________________________________________________________|
|is43021 | - dial-up              |          |          |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is43022 | - cablu coaxial (TV):                                               |
|________|_____________________________________________________________________|
|is43022a| a) < 64 kbps           |          |          |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is43022b| b) 64 kbps             |          |          |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is43022c| c) alte capacitati     |          |          |           |          |
|        |    furnizate           |          |          |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is43023 | - fibra optica:                                                     |
|________|_____________________________________________________________________|
|is43023a| a) < 64 kbps           |          |          |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is43023b| b) 64 kbps             |          |          |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is43023c| c) alte capacitati     |          |          |           |          |
|        |    furnizate           |          |          |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is43024 | - radio:                                                            |
|________|_____________________________________________________________________|
|is43024a| a) < 64 kbps           |          |          |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is43024b| b) 64 kbps             |          |          |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is43024c| c) alte capacitati     |          |          |           |          |
|        |    furnizate           |          |          |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is43025 | - tehnologii xDSL:                                                  |
|________|_____________________________________________________________________|
|is43025a| a) < 64 kbps           |          |          |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is43025b| b) 64 kbps             |          |          |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is43025c| c) alte capacitati     |          |          |           |          |
|        |    furnizate           |          |          |           |          |
|________|________________________|__________|__________|___________|__________|
|is43026 | - alte mijloace                                                     |
|________|_____________________________________________________________________|
    *1) In cazul in care furnizorul isi stabileste tariful intr-o alta moneda, se va raporta tariful in lei, la cursul de schimb din ultima zi a perioadei de raportare, mentionandu-se cursul de schimb aplicat.

    NOTA:
    "alti furnizori" - furnizori de retele sau de servicii de comunicatii electronice care au achizitionat servicii de acces la Internet in alte scopuri decat pentru nevoi proprii;
    is43022c, is43023c, is43024c, is43025c - se vor specifica tarifele abonamentelor lunare, in mod distinct, pentru fiecare tip de conexiuni la Internet furnizate, in functie de capacitate;
    is43026 - se va completa lista, cu mentionarea capacitatilor si a tipurilor de tehnologie utilizate (de exemplu, conectare prin satelit sau ISDN).

    Capacitatea conexiunii internationale*1)

 ______________________________________________________________________________
| Indice |               Indicator               | Valoare (Mbps) | Comentarii |
|________|_______________________________________|________________|____________|
| is4401 | Capacitatea de intrare                |                |            |
|________|_______________________________________|________________|____________|
| is4402 | Capacitatea de iesire                 |                |            |
|________|_______________________________________|________________|____________|
    *1) Informatiile vor fi raportate numai de catre furnizorii care sunt conectati in mod direct la international, nu si de cei care beneficiaza de acces indirect, prin intermediul conexiunilor internationale ale altor furnizori din Romania.

    Informatiile prevazute in prezenta anexa vor fi raportate de catre furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, altele decat telefonie si linii inchiriate. Valorile indicate vor fi cele masurate in ultima zi a fiecarei perioade de raportare.

    ANEXA 8

    Servicii de radiocomunicatii mobile profesionale

    Abonati

 ______________________________________________________________________________
|        |                                        |     Valoare     |          |
|        |                                        |_________________|          |
| Indice |               Indicator                |Persoane|Persoane|Comentarii|
|        |                                        | fizice |juridice|          |
|________|________________________________________|________|________|__________|
| is5101 | Nr. abonati                            |        |        |          |
|________|________________________________________|________|________|__________|

    Tarife

 ______________________________________________________________________________
|        |                                        | Valoare (lei*1))|          |
|        |                                        |_________________|          |
| Indice |               Indicator                |Persoane|Persoane|Comentarii|
|        |                                        | fizice |juridice|          |
|________|________________________________________|________|________|__________|
| is5301 | Tarif de instalare                     |        |        |          |
|________|________________________________________|________|________|__________|
| is5302 | Tarif abonament lunar                  |        |        |          |
|________|________________________________________|________|________|__________|
    *1) In cazul in care furnizorul isi stabileste tariful intr-o alta moneda, se va raporta tariful in lei, la cursul de schimb din ultima zi a perioadei de raportare, mentionandu-se cursul de schimb aplicat.

    Informatiile prevazute in prezenta anexa vor fi raportate de catre furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, altele decat telefonie si linii inchiriate. Valorile indicate vor fi cele masurate in ultima zi a fiecarei perioade de raportare.

    ANEXA 9

    Servicii de transmisiuni de date

    Abonati

 ______________________________________________________________________________
| Indice |               Indicator                  |  Valoare  |  Comentarii  |
|________|__________________________________________|___________|______________|
| is8101 | Nr. abonati servicii de transmisiuni de  |           |              |
|        | date:                                    |           |              |
|________|__________________________________________|___________|______________|
| is8101a| a) tehnologie X.25                       |           |              |
|________|__________________________________________|___________|______________|
| is8101b| b) tehnologie Frame Relay                |           |              |
|________|__________________________________________|___________|______________|
| is8101c| c) tehnologie ATM                        |           |              |
|________|__________________________________________|___________|______________|
| is8101d| d) alta tehnologie                       |           |              |
|________|__________________________________________|___________|______________|
| is8102 | Nr. abonati servicii telex               |           |              |
|________|__________________________________________|___________|______________|

    NOTA:
    is8101 - numarul total de abonati la servicii de transmisiuni de date, indiferent de tehnologia utilizata;
    is8101a - is8101d - in cazul in care exista abonati pentru care serviciul este furnizat utilizand doua sau mai multe tehnologii, acestia vor fi inclusi in numarul de abonati corespunzator fiecarei tehnologii utilizate;
    is8101d - se vor specifica, in coloana "Comentarii", tipurile de tehnologii utilizate.

    Informatiile prevazute in prezenta anexa vor fi raportate de catre furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, altele decat telefonie si linii inchiriate. Valorile indicate vor fi cele masurate in ultima zi a fiecarei perioade de raportare.

    ANEXA 10

    Servicii de retransmisie a programelor audiovizuale

    Abonati

 ______________________________________________________________________________
| Indice |               Indicator                  |  Valoare  |  Comentarii  |
|________|__________________________________________|___________|______________|
| is7101 | Nr. abonati:                             |           |              |
|________|__________________________________________|___________|______________|
| is7101a| a) nr. abonati in mediul rural           |           |              |
|________|__________________________________________|___________|______________|
| is7101b| b) nr. abonati in mediul urban           |           |              |
|________|__________________________________________|___________|______________|

    Tarife

 ______________________________________________________________________________
|        |                                        | Valoare (lei*1))|          |
|        |                                        |_________________|          |
| Indice |               Indicator                |Persoane|Persoane|Comentarii|
|        |                                        | fizice |juridice|          |
|________|________________________________________|________|________|__________|
| is7301 | Tarif de instalare                     |        |        |          |
|________|________________________________________|________|________|__________|
| is7302 | Tarif abonament lunar:                 |        |        |          |
|________|________________________________________|________|________|__________|
| is7302a| a) pachet minimal                      |        |        |          |
|________|________________________________________|________|________|__________|
| is7302b| b) pachet de baza (standard)           |        |        |          |
|________|________________________________________|________|________|__________|
| is7302c| c) alte tipuri de pachete si/sau       |        |        |          |
|        |    programe                            |        |        |          |
|________|________________________________________|________|________|__________|
    *1) In cazul in care furnizorul isi stabileste tariful intr-o alta moneda, se va raporta tariful in lei, la cursul de schimb din ultima zi a perioadei de raportare, mentionandu-se cursul de schimb aplicat.

    NOTA:
    is7301, is7302 - in cazul in care tarifele difera in functie de regiune, se va raporta valoarea tarifelor practicate in cel mai mare oras (dupa numarul de locuitori), mentionandu-se aceasta in coloana "Comentarii"; in cazul in care tarifele pentru instalarea/inchirierea primei linii difera de cele pentru instalarea/inchirierea unor linii suplimentare, tarifele se vor evidentia in mod separat.

    Informatiile prevazute in prezenta anexa vor fi raportate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice. Valorile indicate vor fi cele masurate in ultima zi a fiecarei perioade de raportare.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1332/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1332 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    Has anybody heard of this great psychic who helps people to win the Lottery and clear all your debts and buy yourself a big house and car and also have a comfortable life living. His Lottery lucky winning numbers work wonders and work very fast. He helped me to win a lot of money that changed my life and my family. Recently I won $20 million. I am so grateful for the help he offered me to win the lottery mega millions that changed my life. It was a dream come true for me and my family. His lottery lucky winning numbers work wonders and miracles. I'm so thankful to him for dedicating his time to cast the Lottery spell for me. I am extremely grateful for the lottery spell he did for me and my life has changed for good. He will also send you the rightful winning numbers you need to win fast and can make you a lucky gambler. contact via email: urgentspellcast@gmail.com or WhatsApp: +27634918117 you can also check out his website http://urgentspellcast.wordpress.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 1332/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu