E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 57 2002 promulgat de OUG 1 2020
Ordonanţa 57 2002 a se vedea Hotărârea 477 2019
Ordonanţa 57 2002 modificat si completat de Legea 222 2018
Ordonanţa 57 2002 modificat de OUG 108 2017
Ordonanţa 57 2002 modificat de Ordonanţa 41 2015
Ordonanţa 57 2002 completat de Ordonanţa 41 2015
Ordonanţa 57 2002 modificat de OUG 92 2012
Ordonanţa 57 2002 modificat de Ordonanţa 6 2011
Ordonanţa 57 2002 modificat de OUG 74 2010
Ordonanţa 57 2002 a se vedea OUG 114 2009
Ordonanţa 57 2002 modificat de OUG 4 2009
Ordonanţa 57 2002 a se vedea OUG 4 2009
Articolul 14 din actul Ordonanţa 57 2002 in legatura cu Hotărârea 2193 2004
Ordonanţa 57 2002 in legatura cu Ordin 1365 2004
Articolul 49 din actul Ordonanţa 57 2002 modificat de articolul 23 din actul Ordonanţa 94 2004
Ordonanţa 57 2002 in legatura cu Hotărârea 1265 2004
Ordonanţa 57 2002 in legatura cu Hotărârea 1266 2004
Ordonanţa 57 2002 in legatura cu Decizia 5 2004
Articolul 33 din actul Ordonanţa 57 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 230 2004
Articolul 34 din actul Ordonanţa 57 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 230 2004
Articolul 36 din actul Ordonanţa 57 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 230 2004
Articolul 43 din actul Ordonanţa 57 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 230 2004
Articolul 67 din actul Ordonanţa 57 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 230 2004
Articolul 86 din actul Ordonanţa 57 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 230 2004
Articolul 1 din actul Ordonanţa 57 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 230 2004
Articolul 19 din actul Ordonanţa 57 2002 in legatura cu Hotărârea 823 2004
Articolul 18 din actul Ordonanţa 57 2002 in legatura cu Hotărârea 293 2004
Ordonanţa 57 2002 in legatura cu Hotărârea 128 2004
Articolul 36 din actul Ordonanţa 57 2002 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 38 2004
Articolul 43 din actul Ordonanţa 57 2002 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 38 2004
Articolul 44 din actul Ordonanţa 57 2002 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 38 2004
Articolul 67 din actul Ordonanţa 57 2002 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 38 2004
Articolul 86 din actul Ordonanţa 57 2002 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 38 2004
Articolul 88 din actul Ordonanţa 57 2002 abrogat de articolul 1 din actul Ordonanţa 38 2004
Articolul 1 din actul Ordonanţa 57 2002 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 38 2004
Articolul 18 din actul Ordonanţa 57 2002 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 38 2004
Articolul 33 din actul Ordonanţa 57 2002 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 38 2004
Articolul 34 din actul Ordonanţa 57 2002 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 38 2004
Articolul 44 din actul Ordonanţa 57 2002 in legatura cu Ordin 5441 2003
Articolul 49 din actul Ordonanţa 57 2002 modificat de articolul 2 din actul Ordonanţa 86 2003
Articolul 73 din actul Ordonanţa 57 2002 modificat de articolul 2 din actul Ordonanţa 86 2003
Ordonanţa 57 2002 aprobat de articolul 1 din actul Legea 324 2003
Ordonanţa 57 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 324 2003
Ordonanţa 57 2002 in legatura cu Hotărârea 637 2003
Ordonanţa 57 2002 in legatura cu Hotărârea 587 2003
Articolul 86 din actul Ordonanţa 57 2002 in legatura cu Hotărârea 406 2003
Articolul 64 din actul Ordonanţa 57 2002 in legatura cu Hotărârea 327 2003
Articolul 60 din actul Ordonanţa 57 2002 in legatura cu Hotărârea 137 2003
Articolul 22 din actul Ordonanţa 57 2002 in legatura cu Hotărârea 91 2003
Articolul 34 din actul Ordonanţa 57 2002 in legatura cu Ordin 7207 2002
Articolul 77 din actul Ordonanţa 57 2002 in legatura cu Ordin 7209 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 57 din 16 august 2002

privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 643 din 30 august 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, denumite in continuare cercetare-dezvoltare, sunt principalele activitati creatoare si generatoare de progres economic si social.
    Art. 2
    (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare cuprinde: cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa si dezvoltarea tehnologica.
    (2) Activitatea de cercetare-dezvoltare face parte integranta din procesele de inovare.
    (3) Definitiile termenilor utilizati in cuprinsul ordonantei sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta.
    Art. 3
    (1) In Romania activitatea de cercetare-dezvoltare constituie prioritate nationala si are un rol determinant in strategia de dezvoltare economica durabila.
    (2) Strategia nationala in domeniul cercetarii-dezvoltarii, denumita in continuare Strategie nationala, defineste politica statului in vederea realizarii obiectivelor de interes national in acest domeniu si se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (3) Guvernul promoveaza, sustine, dezvolta si stimuleaza activitatea de cercetare-dezvoltare de interes national, scop in care:
    a) adopta politici de stimulare si coordonare la nivel national a activitatii de cercetare-dezvoltare si inovare;
    b) asigura surse de finantare si instituie structuri organizatorice corespunzatoare pentru administrarea fondurilor respective, conform prevederilor prezentei ordonante;
    c) elaboreaza politici si emite reglementari pentru crearea in economie a unui mediu favorabil, protectia patrimoniului stiintific national, pentru difuzarea, absorbtia si valorificarea rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare in scopul dezvoltarii economice durabile, al cresterii bunastarii si calitatii vietii, al imbogatirii patrimoniului national si international al cunoasterii.
    Art. 4
    (1) Ministerul Educatiei si Cercetarii, denumit in continuare autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, este organul administratiei publice centrale de specialitate, care exercita atributiile autoritatii de stat pentru domeniul cercetarii-dezvoltarii.
    (2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare are, in principal, urmatoarele atributii in domeniu:
    a) elaborarea si actualizarea Strategiei nationale;
    b) asigurarea cadrului institutional pentru aplicarea Strategiei nationale;
    c) coordonarea la nivel national a politicilor guvernamentale;
    d) stimularea, sustinerea, dezvoltarea si monitorizarea activitatii de cercetare-dezvoltare.
    (3) Ordonatorii de credite, inclusiv Academia Romana, care au alocate prin buget fonduri pentru cercetare, finanteaza din acestea programe proprii sau sectoriale de cercetare, inclusiv granturi de cercetare, corelate cu strategia si politicile nationale in domeniu.
    Art. 5
    (1) Dreptul de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare si inovare este recunoscut oricarei persoane fizice sau juridice.
    (2) Dreptul de acces liber la fondurile publice destinate activitatii de cercetare-dezvoltare este garantat in conditii de competenta si cu respectarea prevederilor legale si contractuale privind drepturile de proprietate intelectuala si de utilizare a rezultatelor.
    (3) Libertatea de organizare si desfasurare a activitatilor de cercetare-dezvoltare este garantata si este corelata cu asigurarea resurselor financiare, cu respectarea legislatiei in vigoare si a principiilor de etica profesionala privind efectele adverse sau daunatoare ale aplicarii rezultatelor stiintei si tehnologiei asupra omului si mediului.
    (4) Pentru cazurile care nu sunt reglementate de legislatia privind proprietatea intelectuala, se garanteaza persoanelor prevazute la alin. (1) dreptul de participare la beneficiile rezultate, in conditii contractuale specificate, precum si dreptul de preemtiune in contractarea lucrarilor de continuare a activitatilor de cercetare-dezvoltare, valorificare a rezultatelor sau de transfer tehnologic al acestora.

    CAP. 2
    Sistemul national de cercetare-dezvoltare

    SECTIUNEA 1
    Cadrul general de reglementare si organizare a activitatii de cercetare-dezvoltare

    Art. 6
    Sistemul national de cercetare-dezvoltare este constituit din ansamblul unitatilor si institutiilor de drept public si de drept privat cu personalitate juridica, care au in obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea.
    Art. 7
    Din sistemul national de cercetare-dezvoltare face parte sistemul de cercetare-dezvoltare de interes national, care cuprinde urmatoarele categorii de unitati de drept public, cu personalitate juridica, acreditate in acest sens, conform prevederilor prezentei ordonante:
    a) institute nationale de cercetare-dezvoltare;
    b) institute, centre sau statiuni de cercetare ale Academiei Romane si de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramura;
    c) institute de invatamant superior acreditate sau structuri ale acestora;
    d) institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si regiilor autonome de interes national.
    Art. 8
    In sistemul national de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse, in afara unitatilor si institutiilor prevazute la art. 7, si urmatoarele categorii de unitati si institutii:
    A. Unitatile si institutiile de drept public:
    a) institute, centre sau statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice;
    b) institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si regiilor autonome sau ale administratiei publice centrale si locale;
    c) centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza unor acorduri internationale;
    d) alte institutii publice sau structuri ale acestora, care au in obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea.
    B. Unitatile si institutiile de drept privat:
    a) unitati de cercetare-dezvoltare organizate ca societati comerciale;
    b) societati comerciale, precum si structurile acestora care au in obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea;
    c) institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale acestora.
    Art. 9
    (1) Institutul national de cercetare-dezvoltare este o forma de organizare juridica, reglementata prin prezenta ordonanta si care se inregistreaza ca atare la registrul comertului.
    (2) Formele de organizare ale celorlalte categorii de unitati si institutii prevazute la art. 7 si 8 sunt reglementate prin legi specifice.
    Art. 10
    (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare din domeniul public sau privat poate fi desfasurata si in cadrul unor forme asociative, in conditiile prevazute de lege.
    (2) Activitatea de cercetare-dezvoltare se poate desfasura si individual, in regim economic, de catre persoane fizice autorizate conform prevederilor legale.
    Art. 11
    (1) Unitatile de cercetare-dezvoltare organizate ca institute nationale sau ca institutii publice se infiinteaza sau se reorganizeaza prin hotarare a Guvernului, daca legea nu prevede altfel.
    (2) Prin hotarare a Guvernului de infiintare si/sau de organizare si functionare a unitatilor de cercetare-dezvoltare prevazute la alin. (1) se stabilesc denumirea, obiectul de activitate, sediul si patrimoniul, precum si bunurile din domeniul public prevazute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile ulterioare, si date in administrare acestora.
    (3) Unitatile de cercetare-dezvoltare organizate ca societati comerciale cu capital majoritar de stat se infiinteaza si se reorganizeaza prin hotarare a Guvernului, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor.
    Art. 12
    (1) Unitatile si institutiile de cercetare-dezvoltare prevazute la art. 7 si 8 infiinteaza Consiliul stiintific, care participa la elaborarea strategiei unitatii si a programelor proprii de cercetare-dezvoltare, precum si la luarea masurilor privind realizarea acestora.
    (2) Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului stiintific se aproba de consiliul de administratie al unitatilor si institutiilor prevazute la alin. (1).
    Art. 13
    Realizarea unor servicii sau activitati de microproductie de catre unitatile si institutiile prevazute la art. 7 si 8 se asigura prin asociere in participatiune numai in scopul stimularii transferului rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare, potrivit regulamentelor de organizare si functionare proprii si prevederilor legale corespunzatoare, cu aprobarea organului administratiei publice centrale sub autoritatea caruia functioneaza si a autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    Art. 14
    (1) Unitatile si institutiile de cercetare-dezvoltare cu capital privat se pot organiza in conditiile prevazute de lege.
    (2) Unitatile si institutiile de cercetare-dezvoltare cu capital majoritar de stat, organizate ca societati comerciale, se pot privatiza in conditiile legii si cu respectarea normelor specifice privind privatizarea unitatilor de cercetare-dezvoltare, elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare si aprobate prin hotarare a Guvernului.
    (3) Unitatile de cercetare-dezvoltare privatizate nu pot pastra in patrimoniu informatiile sau documentatiile de interes national acumulate pana la data privatizarii. Aceste informatii si documentatii, determinate in conformitate cu prevederile normelor prevazute la alin. (2), se depun la institutele nationale sau la institutiile publice de cercetare-dezvoltare desemnate in acest scop de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare ori la arhivele statului.
    Art. 15
    (1) Unitatile si institutiile prevazute la art. 7 si 8 pot participa in nume propriu la cooperarea tehnico-stiintifica internationala si pot incheia in mod direct contracte privind aceste activitati, in conditiile legii; contractele, precum si utilizarea rezultatelor cercetarii se vor inscrie in termenii utilizati in acordurile internationale la care Romania este parte.
    (2) Rezultatele cercetarilor considerate proprietate publica a statului se pot utiliza in cadrul cooperarii internationale in conditiile prevazute la alin. (1) si cu aprobarea Guvernului.
    Art. 16
    Unitatile si institutiile de cercetare-dezvoltare care beneficiaza de finantare si din fonduri publice sunt obligate sa asigure:
    a) dezvoltarea bazei tehnico-stiintifice, actualizarea documentatiei stiintifice de interes national, precum si utilizarea acestora cu prioritate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare;
    b) urmarirea realizarii transferului tehnologic;
    c) adoptarea unor structuri organizatorice si a unui management performant, urmand cele mai bune practici utilizate pe plan mondial;
    d) eliminarea posibilitatilor de generare a unor acte de concurenta neloiala.

    SECTIUNEA a 2-a
    Institutele nationale de cercetare-dezvoltare

    Art. 17
    (1) Institutele nationale de cercetare-dezvoltare, denumite in continuare institute nationale, reprezinta o forma de organizare institutionala specifica activitatilor de cercetare-dezvoltare, instituita cu scopul de a asigura desfasurarea acestor activitati, precum si consolidarea competentei stiintifice si tehnologice in domeniile de interes national, stabilite in acord cu strategia de dezvoltare a Romaniei.
    (2) Institutul national este persoana juridica romana, care are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare si care functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, calculeaza amortismente si conduce evidenta contabila in regim economic.
    (3) Institutul national are patrimoniu propriu si administreaza patrimoniul public si privat al statului pentru asigurarea desfasurarii activitatii si functioneaza in coordonarea unui organ de specialitate al administratiei publice centrale.
    (4) Institutul national participa la elaborarea strategiilor de dezvoltare in domeniul specific, desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse in Strategia nationala, constituie baze de competenta stiintifica si tehnologica, de expertiza, de perfectionare a resurselor umane si de documentare stiintifica si tehnica. Institutul national poate desfasura, in secundar, activitati comerciale si de productie, conform regulamentului propriu.
    Art. 18
    (1) Infiintarea institutului national se face prin hotarare a Guvernului, pe baza rezultatelor evaluarii indeplinirii conditiilor pentru acreditare, cu avizul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea organului administratiei publice centrale coordonator in domeniul de activitate al unitatii.
    (2) Infiintarea si acreditarea unui institut national trebuie sa asigure concentrarea resurselor financiare si umane in domeniile de cercetare, orientate spre obiective de interes major.
    (3) Evaluarea capacitatii de cercetare in vederea acreditarii institutului national se realizeaza de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante.
    (4) Acreditarea institutului national include si atestarea si acreditarea acestuia in intelesul art. 33 alin. (1) si (2).
    Art. 19
    (1) Prin actul de infiintare al institutului national se stabilesc denumirea si sediul principal, obiectul de activitate, patrimoniul si organul administratiei publice centrale in coordonarea caruia functioneaza si se aproba regulamentul de organizare si functionare.
    (2) Regulamentul de organizare si functionare al institutului national se intocmeste pe baza regulamentului-cadru, elaborat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante si se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (3) Structura organizatorica a institutului national este aprobata de organul administratiei publice centrale in coordonarea caruia functioneaza.
    (4) Institutul national poate infiinta in cadrul structurii organizatorice subunitati cu sau fara personalitate juridica, necesare realizarii obiectului sau de activitate. Modalitatea de constituire a acestora si relatiile functionale din cadrul institutului national, precum si cu tertii sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia.
    Art. 20
    Institutele nationale prevazute la art. 7 sunt sprijinite financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor investitii, dotari, aparatura, echipamente si instalatii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    Art. 21
    Conducerea institutului national se exercita de catre consiliul de administratie, format din 7 sau 9 persoane, din care fac parte, in mod obligatoriu, reprezentantul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, reprezentantul organului administratiei publice coordonator al institutului national, reprezentantul Ministerului Finantelor Publice, reprezentantul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si directorul general al institutului national, care este si presedintele consiliului de administratie, precum si presedintele Consiliului stiintific al institutului national. Consiliul de administratie se numeste prin ordin al conducatorului organului administratiei publice coordonator, cu avizul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare. Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare si hotaraste in toate problemele privind activitatea institutului national, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta altor organe.
    Art. 22
    Activitatea curenta a institutului national este condusa de directorul general, numit prin ordin al conducatorului organului administratiei publice coordonator, cu avizul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, conform rezultatelor concursului organizat potrivit prevederilor metodologiei elaborate in acest scop de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare si aprobate prin hotarare a Guvernului.
    Art. 23
    (1) Institutul national administreaza, cu diligenta unui bun proprietar, bunuri proprietate publica si privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si bunurile proprii dobandite in conditiile legii sau realizate din venituri proprii.
    (2) Prin hotararea Guvernului de infiintare sau reorganizare a institutului national se stabilesc bunurile din domeniul public prevazute de Legea nr. 213/1998, bunurile din proprietatea privata a statului administrate de institut, precum si bunurile proprii dobandite in conditiile legii sau realizate din venituri proprii, dupa caz.
    Art. 24
    (1) Institutul national intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierdere, potrivit metodologiei stabilite de Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de organul administratiei publice centrale coordonator, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
    (3) Bilantul contabil anual se aproba de organul administratiei publice centrale coordonator, in conditiile legii.
    Art. 25
    (1) Partea din veniturile institutului national, care depaseste cheltuielile, dupa plata impozitului pe profit si dupa acoperirea pierderilor contabile, se utilizeaza dupa cum urmeaza:
    a) 20% pentru cointeresarea personalului angajat in activitatile de cercetare-dezvoltare;
    b) pana la 60% se poate utiliza pentru finantarea dezvoltarii institutului national, in conformitate cu planul de investitii si dotari ale acestuia, aprobat de organul administratiei publice centrale coordonator. In situatia in care sumele respective nu sunt utilizate cu destinatia stabilita prin prezenta ordonanta, acestea se fac venit la bugetul de stat;
    c) restul ramane la dispozitia institutului national pentru desfasurarea activitatii curente.
    (2) In situatia in care sumele prevazute la alin. (1) lit. a) si c) nu sunt utilizate cu destinatia stabilita prin prezenta ordonanta, ele se reporteaza in vederea utilizarii in anul urmator.
    Art. 26
    (1) In situatia in care in cursul unui an veniturile institutului national nu sunt suficiente, pentru acoperirea cheltuielilor curente acesta poate contracta credite bancare, in valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate in anul precedent.
    (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finantelor Publice si a organului administratiei publice centrale coordonator.
    Art. 27
    (1) In cazul angajarii raspunderii contractuale sau delictuale a institutului national creditorii pot cere executarea silita numai asupra bunurilor proprii ale acestuia.
    (2) Bunurile proprietate publica si privata a statului sunt inalienabile si nu pot fi constituite drept garantii.
    Art. 28
    (1) Institutul national hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza sa fie realizate potrivit obiectului sau de activitate, finantarea efectuandu-se din surse proprii si credite bancare, cu exceptia investitiilor care intra sub incidenta art. 20 si art. 49 alin. (5).
    (2) Executia investitiilor se adjudeca potrivit legii care reglementeaza achizitiile publice.

    SECTIUNEA a 3-a
    Resurse umane

    Art. 29
    Mentinerea si dezvoltarea potentialului uman de cercetare-dezvoltare si a bazei de cunostinte in domeniu reprezinta un atribut important al politicii de cercetare, sustinut cu prioritate prin programul privind resursele umane.
    Art. 30
    (1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare urmareste cresterea potentialului national de cercetare si solicita Academiei Romane si academiilor de ramura, institutiilor de invatamant superior, institutelor nationale si institutiilor publice din sistemul national de cercetare-dezvoltare sa elaboreze si sa aplice programe privind formarea si dezvoltarea resurselor umane utilizate in cercetare. Programele astfel elaborate vor fi sintetizate in Strategia resurselor umane din activitatea de cercetare-dezvoltare, parte componenta a Strategiei nationale.
    (2) Unitatile si institutiile de cercetare-dezvoltare, care beneficiaza de facilitatile prevazute in prezenta ordonanta, vor asigura stabilizarea personalului atestat pe grade stiintifice, vor lua masuri speciale pentru motivarea tinerilor de a desfasura activitati in acest domeniu si vor mentine si vor dezvolta potentialul uman de cercetare implicat in domenii de varf, prin angajarea anuala a unui numar de absolventi si specialisti cu cea mai buna pregatire, cel putin egal cu numarul de personal cu studii superioare plecat din institut in anul anterior, cu exceptia situatiilor ce rezulta din restructurari. Promovarea cercetatorilor se face tinandu-se seama, in principal, de performanta stiintifica, confirmata la nivel national si international.
    Art. 31
    (1) Unitatile si institutiile de cercetare-dezvoltare evaluate in conditiile art. 33, academiile de ramura si institutiile de invatamant superior acreditate organizeaza si participa, cu prioritate, la programele de formare profesionala a persoanelor cu studii superioare din domeniu.
    (2) Institutiile de invatamant superior, academiile de ramura, institutele de cercetare si cele de cercetare-dezvoltare pot colabora pe baza de reciprocitate in promovarea unor programe de formare continua, doctorate, teme de cercetare, in practica studentilor si alte asemenea activitati.
    (3) Finantarea programelor prevazute la alin. (1) si (2) se face conform prevederilor legale in vigoare si reglementarilor specifice stabilite la nivelul unitatilor organizatoare.
    (4) Studentii si doctoranzii din institutiile de invatamant superior pot face parte din colectivele de cercetare, putand participa efectiv la rezolvarea problemelor din cadrul contractelor de cercetare, tematica acestora putand fi parte a tematicii tezelor de doctorat sau proiectelor de diploma. Studentii si doctoranzii care participa la rezolvarea problemelor din cadrul contractelor de cercetare vor putea fi remunerati conform legii.
    Art. 32
    Cercetatorii stiintifici gradul I cu titlul de doctor pot conduce doctorate in institutiile organizatoare de doctorat, in conditiile legii.

    CAP. 3
    Evaluarea activitatii de cercetare-dezvoltare

    Art. 33
    (1) Evaluarea si atestarea capacitatii unitatilor care desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare, in conditiile prezentei ordonante, se realizeaza de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin Consiliul national de atestare si acreditare pentru cercetare, infiintat si organizat in conditiile prezentei ordonante, precum si de Academia Romana si academiile de ramura, prin organismele de evaluare, atestare si acreditare constituite in structura acestora, conform legii, pentru unitatile aflate in subordonare sau coordonare, respectiv de Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior pentru institutiile de invatamant superior acreditate si unitatile in subordonare.
    (2) Acreditarea unitatilor prevazute la art. 7 ca unitati componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national se realizeaza de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare prin Consiliul national de atestare si acreditare pentru cercetare.
    (3) Institutele nationale sunt acreditate pe baza evaluarii Consiliului national de atestare si acreditare pentru cercetare, in conditiile prezentei ordonante.
    (4) Criteriile si metodologiile de evaluare si atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare se elaboreaza de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare si, dupa caz, de Academia Romana sau academiile de ramura pentru unitatile aflate in subordonare sau in coordonare, respectiv de Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior pentru institutiile de invatamant superior acreditate si unitatile din subordonare, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, si se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (5) Criteriile si metodologiile de acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national se elaboreaza de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, si se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 34
    (1) Consiliul national de atestare si acreditare pentru cercetare este un organism fara personalitate juridica si se organizeaza in coordonarea autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (2) Prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare se stabileste componenta, se aproba regulamentul de organizare si functionare si structura organelor de lucru ale Consiliului national de atestare si acreditare pentru cercetare, in termen de 60 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    (3) Consiliul national de atestare si acreditare pentru cercetare asigura evaluarea unitatilor de cercetare-dezvoltare si propune atestarea unitatilor de cercetare-dezvoltare sau acreditarea institutelor nationale si, dupa caz, neacordarea sau retragerea atestarii, respectiv a acreditarii.
    (4) Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale organismelor de evaluare, atestare si acreditare ale Academiei Romane si academiilor de ramura, respectiv ale Consiliului National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior, se stabilesc conform legislatiei specifice a acestora.
    Art. 35
    (1) Pentru activitatea de evaluare si atestare, respectiv pentru activitatea de evaluare si acreditare, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare percepe de la unitatile si institutiile respective taxe de pana la 8 salarii maxime ale unui cercetator principal gradul I din unitati bugetare, care se fac venituri la bugetul de stat.
    (2) Pentru activitatea desfasurata in afara activitatii de baza membrii Consiliului national de atestare si acreditare pentru cercetare si ai organelor de lucru ale acestuia sunt remunerati, in functie de numarul orelor efectiv lucrate, la nivelul gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unitatile bugetare. Sumele necesare se prevad in bugetul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    Art. 36
    (1) Atestarea capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare este obligatorie pentru unitatile si institutiile de cercetare-dezvoltare care doresc sa participe la activitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in Planul national pentru cercetare-dezvoltare si inovare.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica dupa un an de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 33 alin. (4).
    (3) Dupa intrarea in vigoare a hotararilor Guvernului prevazute la art. 33 alin. (4) si (5) unitatile si institutiile de cercetare-dezvoltare existente pot solicita atestarea capacitatii lor autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare sau Academiei Romane si academiilor de ramura pentru domeniile acestora, respectiv Consiliului National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior pentru institutiile de invatamant acreditate si unitatile din subordonare, conform prevederilor prezentei ordonante.
    Art. 37
    Reacreditarea se efectueaza periodic, la maximum 5 ani sau la modificarea obiectului de activitate al unitatii sau institutiei de cercetare-dezvoltare.
    Art. 38
    Unitatile si institutiile de cercetare-dezvoltare finantate din fonduri publice, pe baza Strategiei nationale, sunt obligate:
    a) sa elaboreze strategii proprii;
    b) sa asigure monitorizarea modului de indeplinire a obiectivelor prevazute in planurile proprii;
    c) sa organizeze periodic verificari asupra activitatii economico-financiare, precum si ale performantelor de management al cercetarii, in scopul imbunatatirii acestora;
    d) sa raporteze anual autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare rezultatele, performantele stiintifice si impactul acestora in economie si in societate si sa le dea publicitatii prin orice mijloc posibil, pentru o informare cat mai larga;
    e) sa isi organizeze compartimente de marketing in vederea cresterii gradului de aplicabilitate a cercetarilor finantate din fonduri publice.

    CAP. 4
    Strategia nationala si Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare

    Art. 39
    (1) Strategia nationala stabileste obiectivele de interes national si cuprinde mijloacele pentru realizarea acestora. Obiectivele principale ale Strategiei nationale sunt:
    a) promovarea si dezvoltarea sistemului national de cercetare-dezvoltare pentru sustinerea dezvoltarii economice si sociale a tarii si a cunoasterii;
    b) integrarea in comunitatea stiintifica internationala;
    c) protectia patrimoniului tehnico-stiintific romanesc;
    d) dezvoltarea resurselor umane din activitatea de cercetare;
    e) dezvoltarea bazei materiale si finantarea activitatii de cercetare.
    (2) Obiectivele Strategiei nationale sunt in concordanta cu obiectivele Programului de guvernare si ale strategiilor sectoriale si sunt stabilite pe baza consultarii cu organele administratiei publice centrale si locale, cu Academia Romana si cu academiile de ramura, cu institutiile de invatamant superior, cu unitatile de cercetare-dezvoltare, cu marii agenti economici, cu patronatele si cu sindicatele.
    (3) Strategia nationala se actualizeaza periodic, in functie de evolutia economico-sociala.
    Art. 40
    (1) Pentru stabilirea prioritatilor Strategiei nationale se infiinteaza Consiliul National pentru Politica Stiintei si Tehnologiei, fara personalitate juridica, ca organ consultativ al Guvernului, in coordonarea primului-ministru.
    (2) Componenta Consiliului National pentru Politica Stiintei si Tehnologiei se aproba prin decizie a primului-ministru.
    (3) Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National pentru Politica Stiintei si Tehnologiei se adopta prin consens in sedinta de constituire a acestuia, la propunerea autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    Art. 41
    Implementarea Strategiei nationale se realizeaza prin:
    a) Planul national pentru cercetare-dezvoltare si inovare, denumit in continuare Plan national;
    b) planuri de cercetare ale autoritatilor publice centrale, denumite in continuare planuri sectoriale;
    c) alte planuri, programe si proiecte de cercetare.
    Art. 42
    Planul national reprezinta instrumentul principal prin care se asigura:
    a) coordonarea, corelarea si realizarea politicilor nationale in domeniul cercetarii-dezvoltarii si cunoasterii;
    b) corelarea politicilor din domeniul cercetarii-dezvoltarii si al inovarii cu prioritatile de dezvoltare economica si sociala sustinute de ansamblul politicilor guvernamentale;
    c) coerenta si continuitatea activitatilor din domeniul cercetarii-dezvoltarii, al cunoasterii si al inovarii.
    Art. 43
    (1) Planul national contine programe de cercetare-dezvoltare-inovare.
    (2) Programele cuprinse in Planul national se evalueaza si se detaliaza anual de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (3) La elaborarea, evaluarea si detalierea Planului national autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare consulta Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare, denumit in continuare Colegiu consultativ, organizat in conditiile prezentei ordonante.
    Art. 44
    (1) Colegiul consultativ are in componenta reprezentanti propusi de comunitatile stiintifice, de ministere, de marii agenti economici si este organizat pe comisii, corespunzator principalelor domenii de specialitate. Structura Colegiului consultativ se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe o durata de 4 ani.
    (2) Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului consultativ, precum si a organelor de lucru ale acestuia se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (3) Pentru activitatea desfasurata membrii Colegiului consultativ si ai organelor de lucru ale acestuia sunt remunerati, in afara activitatii de baza, la nivelul gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unitatile bugetare, in functie de numarul orelor efectiv lucrate.
    (4) Cheltuielile necesare functionarii Colegiului consultativ sunt asigurate din bugetul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    Art. 45
    Planul national, inclusiv resursele financiare necesare, este elaborat si administrat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, se aproba prin hotarare a Guvernului si se finanteaza in sistem multianual. Cheltuielile anuale pentru realizarea Planului national se fac in limita sumelor aprobate prin bugetul de stat, in concordanta cu finantarea multianuala angajata prin programele componente ale Planului national. Alocarea sumelor anuale pe programele componente ale Planului national se face prin ordin al autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    Art. 46
    (1) Planurile sectoriale in domeniul cercetarii-dezvoltarii contin programe si proiecte de interes prioritar pentru domeniul respectiv, sunt aprobate prin ordin al ordonatorilor principali de credite si se finanteaza din bugetul acestora. Programele si proiectele din planurile sectoriale sunt avizate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (2) La elaborarea planurilor sectoriale se solicita propuneri de teme de cercetare de la marii agenti economici din domeniu, de la unitatile de cercetare, institute de invatamant superior, patronat, sindicate, asociatii profesionale si alte structuri ale societatii civile importante pentru domeniul respectiv.
    (3) Implementarea strategiilor de ramura si realizarea planurilor sectoriale de cercetare-dezvoltare se asigura de unitatile si institutiile de cercetare-dezvoltare din domeniu, in urma atribuirii in sistem competitional sau in mod direct de catre ministerele de resort, academiile de ramura sau/si de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, potrivit art. 47.
    Art. 47
    (1) Conducerea programelor prevazute in Planul national se atribuie de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare unitatilor si institutiilor cu profil de cercetare-dezvoltare si inovare, academiilor de ramura, institutiilor de invatamant superior acreditate, precum si agentilor economici care au ca obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea, pe baza de criterii de capabilitate in sistem competitional sau in mod direct.
    (2) In vederea optimizarii activitatii de conducere de programe se infiinteaza Centrul National de Management Programe, institutie publica cu personalitate juridica, cu finantare extrabugetara, in subordinea autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare. Organizarea si functionarea Centrului National de Management Programe se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    (3) Veniturile extrabugetare ale Centrului National de Management Programe provin din activitatea de conducere a programelor finantate din surse interne sau/si internationale, precum si din alte activitati conexe.
    (4) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate atribui direct conducerea de programe prevazute in Planul national Centrului National de Management Programe.
    (5) Conducerea programelor si a proiectelor finantate in sistem competitional din fonduri de la bugetul de stat se atribuie pe baza urmatoarelor proceduri de selectare a contractorilor:
    a) licitatie sau, dupa caz, proceduri competitionale simplificate, daca urmeaza sa fie selectat un singur contractor, pentru procurarea:
    - serviciilor de conducere a programelor;
    - serviciilor de conducere a unor proiecte de mare complexitate;
    - bunurilor sau a altor servicii;
    b) evaluarea propunerilor de proiecte, daca urmeaza sa fie selectati mai multi contractori, pentru procurarea serviciilor de conducere si/sau executie a proiectelor de cercetare-dezvoltare si de inovare.
    (6) Stabilirea contractorilor pentru serviciile si bunurile prevazute la alin. (5) se poate face in mod direct, in situatiile in care acestea nu pot fi procurate din mai multe surse.
    (7) Atribuirea conducerii programelor si realizarii lucrarilor se face pe baza contractuala, conform normelor metodologice prevazute la art. 60 alin. (2).
    (8) Orice program are un singur conducator de program.

    CAP. 5
    Finantarea activitatilor de cercetare-dezvoltare si inovare

    Art. 48
    Sursele de finantare pentru activitatea de cercetare desfasurata de unitatile si institutiile din cadrul sistemului national de cercetare se constituie din:
    a) fonduri de la bugetul de stat;
    b) fonduri atrase de la agenti economici;
    c) fonduri provenite din cooperari internationale;
    d) alte fonduri constituite conform legii.
    Art. 49
    (1) Fondurile alocate anual in bugetul de stat la capitolul "Cercetare stiintifica" reprezinta o prioritate a cheltuielilor bugetare.
    (2) Din bugetul de stat se aloca fonduri pentru actiuni finantate pe baza de programe, precum si pentru celelalte cheltuieli, stabilite in conditiile legii, asigurandu-se o crestere permanenta a acestora.
    (3) Fondurile alocate de la bugetul de stat se utilizeaza cu prioritate pentru finantarea obiectivelor prevazute in Strategia nationala si in Planul national, precum si pentru finantarea activitatilor unitatilor de cercetare care obtin finantare partiala pe programe internationale, la care statul roman contribuie cu fonduri conform acordurilor incheiate cu partenerii straini.
    (4) De la bugetul de stat se aloca fonduri si pentru finantarea instalatiilor si obiectivelor speciale de interes national. Instalatiile si obiectivele speciale de interes national, ca bunuri proprietate publica utilizate in activitatea de cercetare, sunt finantate, cu prioritate, prin bugetele unitatilor de cercetare care le detin. Se finanteaza de la bugetul de stat, prin fonduri alocate in acest scop, cheltuielile pentru functionarea, intretinerea si paza acestora, in limita fondurilor bugetare alocate anual.
    (5) Cheltuielile necesare pentru realizarea sau achizitionarea de noi instalatii si obiective speciale de interes national, precum si cheltuielile necesare pentru dezvoltarea instalatiilor si obiectivelor existente reprezinta cheltuieli de investitii finantate integral sau partial de la bugetul de stat. Aceste cheltuieli se cuprind in proiectele bugetului de stat, pe baza listei de investitii, elaborata si aprobata in conditiile legii.
    (6) Lista instalatiilor si obiectivelor speciale de interes national pentru care se aloca fonduri de la bugetul de stat se stabileste si se actualizeaza prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (7) Conducerea autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare aproba prin ordin criteriile de selectare a instalatiilor si obiectivelor speciale de interes national.
    Art. 50
    (1) Fondurile prevazute la art. 49 alin. (1) se utilizeaza si pentru finantarea obiectivelor planurilor sectoriale si programelor-nucleu, precum si pentru contracte in regim de cofinantare, in completarea resurselor financiare ale agentilor economici beneficiari, in scopul realizarii unor activitati de cercetare cu forte proprii sau in colaborare cu unitati de cercetare prevazute la art. 7 si 8.
    (2) Cuantumul si conditiile de cofinantare se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Art. 51
    Ordonatorii principali de credite, care au alocate prin bugetul de stat sume pentru cercetare stiintifica, le utilizeaza pentru finantarea programelor proprii, inclusiv pentru granturi de cercetare.
    Art. 52
    Finantarea activitatilor de cercetare-dezvoltare si inovare din fonduri de la bugetul de stat se face astfel:
    a) prioritar, in sistem competitional, pe programe si proiecte;
    b) in sistem direct.
    Art. 53
    (1) In vederea asigurarii finantarii in sistem competitional, pe programe, a activitatilor de cercetare-dezvoltare si inovare, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare elaboreaza, planifica si executa:
    a) bugetul multianual total, necesar realizarii Planului national, detaliat pe programele componente, care se aproba prin hotarare a Guvernului o data cu aprobarea Planului national;
    b) alocatia bugetara anuala pentru Planul national, incadrata in limita bugetului multianual total aprobat, actualizat cu rata inflatiei, dupa caz, precum si in prevederile anuale ale bugetului de stat;
    c) plafonul anual de autorizare a angajarii fondurilor pentru programele din Planul national, o data cu legea bugetului de stat;
    d) alocatiile bugetare anuale pentru alte programe sau sisteme de finantare competitionala care nu se includ in Planul national;
    e) alocatiile bugetare anuale pentru alte categorii de cheltuieli, prevazute si detaliate conform art. 58.
    (2) Alocatia bugetara anuala pentru Planul national se constituie ca buget anual de plati si se detaliaza pe programele in derulare sau care se lanseaza in anul respectiv, in functie de necesarul de plati estimat pentru fiecare program.
    (3) Stabilirea bugetelor anuale de plati pentru programele din Planul national, in conformitate cu legile bugetare anuale, se face prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, dupa aprobarea prin lege a bugetului de stat.
    (4) Plafonul anual de autorizare a angajarii fondurilor, aprobat prin legile bugetare anuale, pentru programele din Planul national reprezinta nivelul maxim de contractare din anul curent, pentru fiecare din anii urmatori, a sumelor aferente programelor a caror executie se realizeaza pe unul sau mai multi ani. Angajamentele cumulate din anii anteriori si pana la finele anului curent, pentru anul urmator, nu pot depasi bugetul aprobat pentru anul curent. Pentru urmatorii 2 ani angajamentele cumulate nu pot depasi 75%, respectiv 65% din bugetul aprobat pentru anul in curs.
    Art. 54
    Alocatiile bugetare anuale pentru programele sau sistemele de finantare competitionala neincluse in Planul national se detaliaza pe domeniile si/sau obiectivele specifice acestora, in functie de necesarul de plati estimat pentru fiecare, pentru contractele noi si in derulare, prin ordin al ordonatorului principal de credite.
    Art. 55
    (1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare prevede anual in proiectul bugetului propriu resursele financiare necesare realizarii politicilor in domeniul cercetarii si in domeniul stimularii inovarii.
    (2) In bugetul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare se inscrie o suma globala de la bugetul de stat pentru realizarea programelor prevazute in Planul national.
    Art. 56
    (1) Programele prevazute in Planul national cuprind activitati de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovarii, care se finanteaza din suma prevazuta in bugetul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, precum si din alte surse de finantare care pot fi atrase in acest scop.
    (2) Programele sunt anuale sau multianuale.
    Art. 57
    (1) Suma globala alocata de la bugetul de stat prin bugetul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, in vederea realizarii programelor Planului national, se contracteaza cu conducatorii de programe si cu conducatorii si realizatorii de proiecte sau de parti din acestea.
    (2) Din sumele contractate potrivit alin. (1) se pot efectua cheltuieli curente si de capital in conformitate cu prevederile contractelor incheiate.
    Art. 58
    (1) Categoriile de cheltuieli pentru activitati de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovarii, finantate de la bugetul de stat, se stabilesc prin norme metodologice elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare si aprobate prin hotarare a Guvernului, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    (2) Categoriile de cheltuieli care pot fi efectuate se stabilesc astfel incat sa se asigure corespondenta cu cele stabilite in cadrul programelor internationale la care Romania este parte.
    (3) Din fondurile alocate autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare de la bugetul de stat pentru activitatea de cercetare se pot finanta si urmatoarele categorii de cheltuieli:
    a) cheltuieli pentru participarea si reprezentarea in cadrul programelor internationale din domeniul cercetarii si inovarii, inclusiv la activitatile de coordonare si corelare a acestora;
    b) cheltuieli pentru functionarea Consiliului national de atestare si acreditare pentru cercetare si a organismelor consultative de nivel national pentru cercetare si inovare si a comisiilor organizate de acestea;
    c) cheltuieli pentru premierea unor realizari deosebite in domeniul stiintei si tehnologiei, ale caror cuantum si numar se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare;
    d) cheltuieli pentru intretinerea, exploatarea, functionarea si paza instalatiilor si obiectivelor speciale de interes national;
    e) cheltuieli pentru informare si documentare;
    f) cheltuieli pentru subventionarea literaturii tehnico-stiintifice;
    g) cheltuieli pentru cotizarea, reprezentarea si participarea la activitatile organismelor, organizatiilor si institutiilor internationale de profil;
    h) cheltuieli pentru organizarea de manifestari tehnico-stiintifice;
    i) cheltuieli pentru organizarea de targuri si expozitii tehnico-stiintifice interne si internationale;
    j) cheltuieli pentru burse de cercetare;
    k) cheltuieli pentru mobilitatea specialistilor din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes national.
    (4) Pentru a sprijini realizarea politicilor de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovarii, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare prevede anual in bugetul propriu si sume necesare contractarii unor servicii de consultanta si expertiza, pentru realizarea de studii, analize, monitorizari, evaluari, precum si pentru activitati similare ce tin de atributiile autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, evaluarea si controlul conducerii programelor/proiectelor, organizarea de seminarii si mese rotunde, actiuni promotionale, de imagine si diseminare de informatii, traduceri si altele asemenea.
    (5) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate prevedea, de asemenea, in bugetul propriu resurse financiare necesare efectuarii si a altor categorii de cheltuieli prevazute de lege.
    Art. 59
    Programele prevazute in Planul national pot include instrumente financiare destinate obtinerii unor rezultate de prestigiu, precum si valorificarii acestora, inclusiv prin parteneriat international.
    Art. 60
    (1) Programele, proiectele de cercetare-dezvoltare si inovare si actiunile cuprinse in Planul national si in programele-nucleu finantate din surse bugetare se realizeaza pe baza de contracte de finantare.
    (2) Normele metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor prevazute la alin. (1) se elaboreaza de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante si se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 61
    (1) Contractele de finantare incheiate pentru finantarea programelor si proiectelor cuprinse in Planul national din surse bugetare pot avea caracter de recurenta.
    (2) In baza caracterului de recurenta oricare contractor poate sa incheie, la randul sau, alte contracte de finantare, de aceasta data avand calitatea de autoritate contractanta, daca:
    a) in contractul de finantare pe care l-a incheiat in calitate de contractor este prevazuta o astfel de clauza; si
    b) in valoarea contractului de finantare pe care l-a incheiat in calitate de contractor, pe langa suma ce reprezinta tariful sau/si alte drepturi ce ii revin, este prevazuta si o suma care reprezinta un buget pus la dispozitia sa pentru a-l utiliza numai in vederea incheierii unui alt contract de finantare, in calitate de autoritate contractanta, prin care sa finanteze un contractor care efectueaza un serviciu in aplicarea obiectivelor programelor si proiectelor.
    (3) In vederea atingerii obiectivelor programelor/proiectelor se pot incheia contracte de finantare pana la nivelul de executie directa si nemijlocita, inclusiv.
    Art. 62
    (1) Valoarea contractelor de finantare incheiate din suma globala prevazuta pentru realizarea programelor prevazute in Planul national cuprinde:
    a) sume reprezentand contravaloarea serviciilor si echipamentelor pe care le implica conducerea de program/proiect si, dupa caz, de realizare/executie a proiectelor situate pe ultimul nivel de detaliere a programului;
    b) suma pusa la dispozitie contractorului pentru finantarea de proiecte sau parti din acestea, cu respectarea procedurilor si destinatiilor prestabilite de autoritatea contractanta, evidentiata in mod distinct.
    (2) Valoarea contractelor de finantare incheiate pe perioade multianuale se actualizeaza anual, luandu-se in calcul si coeficientul de inflatie prognozat.
    Art. 63
    Costurile salariale si cele cu deplasarile, prevazute in vederea realizarii programelor/proiectelor sau a unor parti din acestea, cuprinse in Planul national, precum si a unor contracte pentru achizitionarea de servicii prevazute la art. 58 alin. (4), sunt considerate ca avand un pret negociat si acceptat prin semnarea contractului de finantare.
    Art. 64
    (1) Costurile prevazute la art. 63 sunt cuprinse in antecalcul si se deconteaza la nivelul acceptat prin semnarea contractului de finantare, cu conditia indeplinirii obligatiilor contractuale. In acest caz contractul de finantare se considera, in sensul legii, act justificativ de decontare a cheltuielilor prevazute la art. 63.
    (2) Daca executantul, altul decat o institutie publica finantata integral de la bugetul de stat, obtine economii fata de costurile acceptate prin contractul de finantare, acestea raman la dispozitia sa, conform legislatiei in vigoare.
    (3) Plafoanele in baza carora se calculeaza costurile salariale se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    (4) Plafoanele in baza carora se calculeaza costurile cu deplasarile sunt prevazute de norme aprobate prin hotarare a Guvernului.
    Art. 65
    (1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, precum si orice alta autoritate contractanta pot acorda contractorului, in baza contractului de finantare si in limita bugetului de care dispun, trimestrial, semestrial sau, dupa caz, pentru o alta durata stabilita conform programarii prevazute in contract, plati in avans, dupa cum urmeaza:
    a) dupa semnarea contractului de finantare, o plata in avans din suma alocata pentru conducerea programului/proiectului, in cuantum de 25% - 30% din cheltuielile ocazionate de organizarea activitatii, in vederea initierii programului/proiectului si elaborarii documentelor de planificare si programare ale acestuia;
    b) plati in avans in cuantum de 25% - 30% din suma alocata pentru conducerea programului/proiectului, respectiv din suma alocata pentru realizarea/executia proiectului/subproiectului, aferenta fiecarei perioade stabilite prin programare.
    (2) Recuperarea avansului acordat potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) se face cu ocazia platii sumei aferente perioadei corespunzatoare initierii programului/proiectului si elaborarii documentelor de planificare si programare ale acestuia.
    (3) Autoritatea contractanta poate efectua in avans platile, prevazute la alin. (1) lit. b), numai la inceputul perioadei pentru care se acorda avansul, in baza contractului de finantare si la solicitarea contractorului, care va prezenta o data cu cererea de plata si un deviz al cheltuielilor efectuate, prin care sa se confirme utilizarea legala a sumei acordate in avans pentru perioada anterioara.
    (4) Autoritatea contractanta va stabili in contractele de finantare clauze asiguratorii pentru utilizarea corespunzatoare a avansurilor acordate potrivit alin. (1) lit. b) si pentru recuperarea acestora cu ocazia platii sumei aferente reprezentand valoarea serviciilor de conducere a programului/proiectului sau, dupa caz, de realizare/executie a proiectului/subproiectului, prestate in perioada pentru care respectivele avansuri au fost acordate.
    (5) In cazul in care recuperarea avansului acordat in conformitate cu alin. (1) lit. b) este programata sa se efectueze in anul bugetar urmator, contractorul va prezenta pana la finele anului bugetar curent in care a fost acordat avansul un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirma utilizarea integrala si conform destinatiilor legale a avansului acordat.
    (6) Plata avansului se poate efectua numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) existenta contractului de finantare;
    b) existenta contului sau subcontului deschis pe numele contractorului pentru program/proiect;
    c) nominalizarea de catre contractor a persoanei responsabile: director de program, responsabil de proiect;
    d) aprobarea de catre autoritatea contractanta a cererii de plata a avansului depuse de contractor.
    (7) Este interzisa acordarea avansurilor contractorilor care au beneficiat anterior de avansuri pe care nu le-au justificat sau care nu au fost recuperate in termenele stabilite.
    Art. 66
    Institutele nationale si unitatile de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice pot contracta, in sistem direct, cu organul administratiei publice centrale sub coordonarea caruia functioneaza lucrari solicitate de acesta, in domeniul de specialitate specific.
    Art. 67
    Unitatile si institutiile de cercetare-dezvoltare care fac parte din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes national pot contracta cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare activitati desfasurate pe programe-nucleu de cercetare-dezvoltare ale unitatilor si institutiilor respective, avizate de organul administratiei publice centrale sub autoritatea caruia functioneaza si aprobate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    Art. 68
    Nivelul alocat intr-un singur an de la bugetul de stat pentru finantarea programului-nucleu de cercetare, propriu unei unitati sau unei institutii prevazute la art. 67, nu poate depasi 50% din veniturile din activitatea de cercetare-dezvoltare din anul anterior.
    Art. 69
    Din categoria lucrarilor din domeniul de specialitate prevazute la art. 66 fac parte numai lucrari care corespund profilului de specialitate al institutiei respective si pentru care aceasta dispune de potentialul uman si de baza materiala pentru a le realiza, incadrate in urmatoarele categorii:
    a) elaborarea de studii tehnice, prognoze, strategii si lucrari-suport pentru strategia sectoriala si cea nationala;
    b) lucrari de fundamentare si sustinere a initiativelor legislative si politicilor in domeniu;
    c) lucrari-suport de adaptare si extindere a legislatiei existente in vederea preluarii acquisului comunitar in domeniu;
    d) lucrari privind elaborarea si realizarea planurilor de actiuni pentru punerea in aplicare a legislatiei comunitare preluate;
    e) consultanta, expertiza in domeniul de specialitate;
    f) servicii tehnologice: analize, masuratori, testari, expertizari, certificari, altele similare;
    g) realizarea de sisteme informationale si aplicatii software pentru informatizarea activitatilor operationale din respectivul sector sau domeniu de activitate.

    CAP. 6
    Valorificarea potentialului de cercetare

    Art. 70
    (1) Administratia publica centrala si locala, organizatiile guvernamentale si agentii economici cu capital majoritar de stat au obligatia de a antrena potentialul stiintific national in activitati privind:
    a) initierea si contractarea de lucrari de cercetare si transfer tehnologic si valorificarea rezultatelor cercetarii de interes specific institutiei;
    b) elaborarea deciziilor de restructurare si modernizare a economiei;
    c) elaborarea si evaluarea independenta a strategiilor proprii ramurii economice;
    d) expertizarea si evaluarea independenta a aspectelor specifice propriei activitati, inclusiv expertize legate de eficienta importului de noi tehnologii, produse si altele asemenea.
    (2) In situatiile in care nu este disponibila expertiza completa la nivel national, cu avizul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare se apeleaza la misiuni de expertizare externe, beneficiarii avand obligatia de a include in aceste echipe si specialisti romani pe profil din domeniul cercetarii.
    (3) Pentru realizarea prevederilor alin. (1) Consiliul national de atestare si acreditare pentru cercetare va realiza si va actualiza periodic baze de date cu experti pe domenii de activitate si pe specializari.
    Art. 71
    Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare si ministerele de resort, pentru domeniile proprii, coopereaza si asigura parteneriatul intre academii, invatamant, cercetare si industrie, in scopul valorificarii cunostintelor, prin:
    a) stimularea realizarii temelor de cercetare-dezvoltare de echipe comune din unitati, institute de cercetare-dezvoltare, academii si universitati;
    b) stimularea finantarii cu prioritate a temelor cu aplicabilitate imediata, solicitate de industrie sau de alte ramuri economice;
    c) programe de formare profesionala in care elevii si studentii efectueaza stagii de pregatire si practica in unitati si institutii de cercetare care au baza materiala si resurse umane specializate;
    d) programe de asistenta tehnica si servicii intre unitati si institutii de cercetare-dezvoltare si agenti economici, care aplica rezultatele programelor de cercetare-dezvoltare;
    e) participarea cercetatorilor si specialistilor din unitatile de cercetare-dezvoltare la formele de pregatire postuniversitara, respectiv de formare continua, organizate in institutiile de invatamant superior acreditate.
    Art. 72
    (1) Pentru fiecare dintre domeniile de interes national in care se desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare, finantate din fonduri publice, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare initiaza organizarea anuala de conferinte cu participare internationala, la care participa cu lucrari stiintifice unitatile si institutiile de cercetare-dezvoltare de profil.
    (2) Aceste manifestari vor contribui la promovarea tendintelor si directiilor de cercetare-dezvoltare in domeniu, care vor fi incluse in programele nationale anuale.
    Art. 73
    Agentii economici care realizeaza importuri de tehnologii si utilaje, finantate din fonduri bugetare, fonduri ale societatilor comerciale cu capital majoritar de stat sau din credite garantate de Guvern, vor solicita unitatilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare de profil atestate analiza independenta a tehnologiilor si a utilajelor care urmeaza sa se importe, din punct de vedere al tehnicitatii, caracterului novator si de viabilitate, al compatibilitatilor cu ceea ce exista in tara in ramura respectiva, precum si a altor aspecte legate de avantajele tehnologiilor respective, in conditiile nationale specifice.

    CAP. 7
    Rezultatele activitatilor de cercetare-dezvoltare

    Art. 74
    (1) In sensul prezentei ordonante, prin rezultatele activitatilor de cercetare-dezvoltare obtinute in baza derularii unui contract finantat din fonduri publice, denumite in continuare rezultatele cercetarii, se intelege:
    a) documentatii, studii, lucrari, planuri, scheme si altele asemenea;
    b) drepturi din brevete de inventie, licente, certificate de inregistrare a desenelor si modelelor industriale si altele asemenea;
    c) tehnologii, procedee, produse informatice, retete, formule, metode si altele asemenea;
    d) obiecte fizice si produse realizate in cadrul derularii contractului respectiv.
    (2) Achizitiile efectuate in vederea executarii prevederilor unui contract de cercetare nu fac parte din rezultatele cercetarii, cu exceptia achizitiilor care sunt inglobate in unul dintre rezultatele cercetarii incadrate in categoriile prevazute la alin. (1).
    (3) Persoana juridica executanta este considerata persoana juridica care a obtinut oricare dintre rezultatele cercetarii prevazute la alin. (1), in mod direct si nemijlocit.
    Art. 75
    (1) Rezultatele cercetarilor obtinute in baza derularii unui contract finantat din fonduri publice apartin persoanelor juridice executante si ordonatorului principal de credite, in egala masura, daca prin contract nu s-a prevazut altfel.
    (2) Rezultatele cercetarii prevazute la alin. (1) sunt administrate de unitatile care le-au produs, cu acordul ordonatorului principal de credite, cu exceptia documentatiilor de interes national care raman in custodia acestor unitati si sunt sub controlul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (3) In cazul in care persoana juridica executanta s-a desfiintat, s-a reorganizat prin divizare, comasare sau altele asemenea, rezultatele cercetarii pot fi preluate cu titlu gratuit, cu acordul ordonatorului principal de credite, de catre persoana juridica ce preia integral sau partial activul si pasivul executantului, cu respectarea prevederilor legale. Documentatiile de interes national sunt preluate in custodie de catre o persoana juridica desemnata de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, ramanand in continuare sub controlul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (4) Prevederile alin. (1), (2) si (3) se aplica cu respectarea prevederilor art. 5 si 48 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 5 din Legea nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale, cu modificarile ulterioare, si ale art. 7, 8, 44 si 74 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (5) Rezultatele cercetarii destinate domeniului apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, obtinute de catre persoane juridice executante utilizand fonduri publice alocate prin Planul national, pot fi preluate de organele administratiei publice centrale coordonatoare, pe baza unor clauze contractuale specifice, cu acordul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    Art. 76
    Inregistrarea rezultatelor cercetarii in evidenta contabila se face distinct, la valoarea simbolica de 1 leu, de catre persoanele juridice executante, care raspund, potrivit legii, de luarea masurilor necesare in vederea conservarii, depozitarii, pastrarii, valorificarii, refolosirii sau casarii, dupa caz, a acestora. Se inregistreaza in patrimoniu, potrivit legislatiei in vigoare, achizitiile efectuate in vederea executarii contractului, care nu au fost inglobate in rezultatele cercetarii.
    Art. 77
    Toate rezultatele cercetarii se inregistreaza intr-un registru special de evidenta constituit in baza prezentei ordonante, de catre fiecare dintre persoanele juridice executante. Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare va stabili modelul de registru special si metodologia de inregistrare corespunzatoare, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    Art. 78
    (1) In situatia in care rezultatele cercetarii finantate din fonduri alocate de la bugetul de stat fac obiectul unor instrainari, inchirieri sau concesionari, valoarea acestora este stabilita la pretul negociat intre parti, cu avizul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (2) Pentru rezultatele cercetarii finantate din fonduri publice prin Planul national, care apartin domeniului apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, organele administratiei publice centrale coordonatoare ale domeniului vor decide asupra instrainarii, inchirierii sau concesionarii acestora pentru satisfacerea unor interese nationale.
    Art. 79
    (1) Transmiterea cu orice titlu, catre terte persoane, a rezultatelor cercetarilor obtinute in cadrul contractelor finantate din fonduri publice se face in conditiile stabilite prin contract, de ordonatorul principal de credite.
    (2) Nu fac obiectul alin. (1) comunicarile stiintifice si alte rezultate stiintifice care se pot da publicitatii, indiferent de mijloacele prin care sunt transmise, cu respectarea prevederilor legale privind proprietatea intelectuala.
    (3) Rezultatele cercetarii pot fi casate conform reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 80
    Prevederile art. 74 - 79 se aplica in mod corespunzator si in cazul rezultatelor cercetarii obtinute pe baza derularii contractelor de grant incheiate incepand din anul 1996 si finantate din fonduri publice.
    Art. 81
    (1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate finanta din fonduri publice proiecte de valorificare si transfer tehnologic.
    (2) Agentii economici pot prelua cu titlu gratuit, pe baza de contract, rezultatele cercetarii si pot primi din fonduri publice, in regim de cofinantare, o suma de pana la 20% din cheltuielile totale aferente aplicarii rezultatelor selectate. Contractele vor contine clauze asiguratorii in vederea realizarii transferului tehnologic, clauze privind proprietatea industriala si neinstrainarea rezultatelor cercetarii preluate.
    (3) In vederea diseminarii informatiilor si a eficientizarii cheltuielilor cu cercetarea-dezvoltarea, creatiile tehnice noi rezultate din activitatea de cercetare, finantate din fonduri publice, se pot introduce in circuitul economic prin incredintarea cu titlu gratuit catre agentii economici. Pentru obtinerea acestora agentii economici vor prezenta pentru avizare autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare note de solicitare fundamentate.
    (4) Transferul tehnologic cu titlu gratuit se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministerului coordonator al ramurii economice. Ca urmare a aprobarii date de Guvern agentul economic beneficiar si unitatea de cercetare vor incheia contracte de transfer tehnologic cu clauze de neinstrainare, de confidentialitate si clauze privind protectia proprietatii industriale.
    (5) Agentii economici care utilizeaza rezultatele de cercetare transferate raporteaza periodic furnizorului si autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare performantele sau efectele economice obtinute in urma transferului si participa la finantarea temelor pentru continuarea etapelor urmatoare cercetarii demarate, incheind in acest scop contracte in regim de cofinantare.

    CAP. 8
    Stimularea dezvoltarii tehnologice si a inovarii

    Art. 82
    Statul stimuleaza si sustine efortul de inovare si de absorbtie a inovarii in economie si in societate, la nivelul agentilor economici si sociali, prin actiuni si mijloace specifice, astfel:
    a) sprijin financiar;
    b) dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic.
    Art. 83
    (1) Agentii economici care cofinanteaza 50% din valoarea unei lucrari de cercetare-dezvoltare, in scopul aplicarii rezultatelor acesteia, pot beneficia in totalitate de rezultatele cercetarii, cu acordul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (2) In cazul in care rezultatele cercetarii apartin domeniului apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, prevederile alin. (1) se aplica cu conditia obtinerii avizului prealabil al autoritatilor publice centrale coordonatoare ale domeniului.
    Art. 84
    (1) Unitatile si institutiile de cercetare-dezvoltare prevazute la art. 7 si 8 beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute in achizitiile publice de bunuri materiale, lucrari si servicii.
    (2) Unitatile si institutiile de cercetare-dezvoltare care elaboreaza brevete de inventie in calitate de titular beneficiaza de reduceri de 80% privind toate taxele de brevetare si de mentinere in vigoare a brevetului.
    Art. 85
    (1) Statul sustine dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic, la nivel national, regional si local, prin crearea de:
    a) centre si servicii specializate pentru asistenta si informare stiintifica si tehnologica, precum si pentru diseminarea, transferul si valorificarea rezultatelor cercetarii;
    b) zone si infrastructuri cu facilitati speciale pentru infiintarea si functionarea de agenti economici inovativi, care dezvolta si aplica tehnologii noi, infrastructuri care pot fi: centre de transfer tehnologic, centre incubatoare de afaceri, centre de informare tehnologica, oficii de legatura cu industria, parcuri stiintifice si tehnologice;
    c) unitati de ramura specializate in transfer tehnologic, finantate pe seama rezultatelor transferate in economie si in viata sociala. In acest sens unitatile de transfer raspund de intocmirea contractelor tripartite intre furnizorul de tehnologie, unitatea de transfer si unitatea care aplica rezultatele.
    (2) Sustinerea financiara pentru dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic, la nivel national, regional si local, se realizeaza din fondurile alocate ministerelor de ramura si din fondurile administratiilor publice locale interesate.
    Art. 86
    (1) Infrastructura de inovare si transfer tehnologic, prevazuta la art. 85, se constituie pentru sustinerea dezvoltarii economico-sociale, prin stimularea inovarii si transferului tehnologic, atragerea de investitii in vederea valorificarii rezultatelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a resurselor umane din sistemul national de cercetare-dezvoltare.
    (2) Initiativa constituirii unei entitati din infrastructura de inovare si transfer poate apartine autoritatilor administratiei publice centrale sau locale, unitatilor de cercetare, universitatilor, camerelor de comert si industrie, asociatiilor patronale si profesionale, precum si agentilor economici cu sediul in Romania.
    (3) Statul, prin autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, sustine logistic si financiar, in sistem de cofinantare, constituirea si dezvoltarea entitatilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic.
    (4) Acordarea titlului de entitate a infrastructurii de inovare si transfer tehnologic se face prin ordin al autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare. Titlul este valabil, in functie de tipul de entitate, pe durata, in perimetrul si in conditiile specificate in ordin.
    (5) Constituirea, functionarea, evaluarea si acreditarea entitatilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic, precum si modalitatea de sustinere a acestora se fac in conformitate cu norme metodologice specifice, elaborate de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante si aprobate prin hotarare a Guvernului.
    Art. 87
    (1) Statul accepta existenta si preluarea riscului pe piata, pentru finantarile de la bugetul de stat, in vederea implementarii politicilor de cercetare-dezvoltare si inovare. Incadrarea in situatia de esec este constatata de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe baza analizelor efectuate de experti. Esecul pe piata nu presupune obligativitatea recuperarii fondurilor cheltuite.
    (2) Constituie esec in activitatea de cercetare-dezvoltare si inovare situatiile pentru care nu au fost indeplinite obiectivele tehnico-stiintifice stabilite la initierea acestei activitati, din motive obiective.
    Art. 88
    In vederea stimularii dezvoltarii tehnologice si a inovarii la nivelul agentilor economici, in acord cu prevederile art. 83 si 87, se infiinteaza, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, prin hotarare a Guvernului, Societatea de investitii pentru transfer tehnologic si dezvoltare, societate comerciala a carei administrare este incredintata unui organism creat in acest scop, din care fac parte reprezentanti ai Guvernului si ai investitorilor, in subordinea autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 89
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 194 din 25 august 1995, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordonanta Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 14 din 31 ianuarie 1997, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 95/1998, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordonanta Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante, cu exceptia prevederilor privind Programul national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica "ORIZONT 2000", aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.095/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 3 din 10 ianuarie 1996, care raman in vigoare pana la data de 31 decembrie 2002.
    Art. 90
    Actele normative emise in baza si in executarea legilor si a ordonantelor prevazute la art. 89 isi mentin valabilitatea pana la data intrarii in vigoare a noilor reglementari, prevazute a se elabora in temeiul prezentei ordonante.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul delegat la Ministerul
                         Educatiei si Cercetarii pentru
                         activitatea de cercetare,
                         Serban Constantin Valeca

                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                    DEFINITII

    1. Cercetarea fundamentala - activitatea desfasurata, in principal, pentru a dobandi cunostinte noi cu privire la fenomene si procese, precum si in vederea formularii si verificarii de ipoteze, modele conceptuale si teorii.
    2. Cercetarea aplicativa - activitatea destinata, in principal, utilizarii cunostintelor stiintifice pentru perfectionarea sau realizarea de noi produse, tehnologii si servicii.
    3. Dezvoltarea tehnologica - formata din activitatile de inginerie a sistemelor si de inginerie tehnologica, prin care se realizeaza aplicarea si transferul rezultatelor cercetarii catre agentii economici, precum si in plan social, avand ca scop introducerea si materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme si servicii, precum si perfectionarea celor existente, si care cuprinde:
    a) cercetarea precompetitiva, ca activitate orientata spre transformarea rezultatelor cercetarii aplicative in planuri, scheme sau documentatii pentru noi produse, procese sau servicii, incluzand fabricarea modelului experimental si a primului prototip, care nu pot fi utilizate in scopuri comerciale;
    b) cercetarea competitiva, ca activitate orientata spre transformarea rezultatelor cercetarii precompetitive in produse, procese si servicii care pot raspunde, in mod direct, cererii pietei, incluzand si activitatile de inginerie a sistemelor, de inginerie si proiectare tehnologica.
    4. Inovare - activitatea orientata catre generarea, asimilarea si valorificarea rezultatelor cercetarii-dezvoltarii in sfera economica si sociala.
    5. Inovarea de produs - introducerea in circuitul economic a unui produs nou sau cu unele caracteristici imbunatatite in mod semnificativ, astfel incat sa se ofere consumatorului servicii noi sau imbunatatite.
    6. Inovarea tehnologica - introducerea in circuitul economic a unui proces sau a unei tehnologii ori ameliorarea semnificativa a celor existente, inclusiv imbunatatirea metodelor de gestiune si organizare a muncii.
    7. Transfer tehnologic - introducerea sau achizitionarea in circuitul economic a tehnologiilor si utilajelor specifice, echipamentelor si instalatiilor rezultate din cercetare, in vederea obtinerii unor procese, produse si servicii noi sau imbunatatite, cerute de piata sau prin care se adopta un comportament inovativ, inclusiv activitatea de a disemina informatii, a explica, a transfera cunostinte, a acorda consultanta si a comunica cu persoane care nu sunt experti in problema despre rezultatele cercetarii fundamentale, aplicative si precompetitive intr-un asemenea mod incat sa creasca sansa aplicarii unor astfel de rezultate, cu conditia sa existe un proprietar al rezultatelor.
    8. Valorificare - procesul prin care rezultatele cercetarii competitive ajung sa fie utilizate, conform cerintelor activitatii industriale sau comerciale, in viata sociala si culturala.
    9. Diseminare - transmiterea informatiilor, a experientei si a bunelor practici, precum si cooperarea pentru promovarea inovarii, pentru sprijinirea celor care vor sa isi creeze intreprinderi inovative si pentru sprijinirea proiectelor inovative.
    10. Absorbtia inovarii - capacitatea mediului socioeconomic de a ingloba inovarea, in mod deosebit in intreprinderi, de a utiliza, de a transforma si de a largi cunostintele despre rezultatele inovarii, in scopul de a se extinde posibilitatea aplicarii acestor rezultate in noi produse, procese sau servicii.
    11. Plan national de cercetare-dezvoltare si inovare - instrumentul prin care statul realizeaza politica generala in domeniul cercetarii-dezvoltarii, al inovarii si asigura corelarea acestora.
    12. Plan sectorial - instrumentul prin care ministerele si academiile realizeaza politica de cercetare menita sa asigure dezvoltarea domeniului coordonat si cresterea eficientei activitatilor.
    13. Programe de cercetare-dezvoltare-inovare - componente ale Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare, alcatuite dintr-un set de obiective care au legatura intre ele si carora le pot corespunde subprograme. Prin programe se urmareste implementarea unei politici intr-un domeniu specific. Realizarea programelor se efectueaza prin intermediul proiectelor.
    14. Obiectiv in programe - o necesitate a unui sector sau domeniu al societatii pentru a carei rezolvare se face apel la mai multe discipline in domeniul cercetarii-dezvoltarii. Realizarea obiectivelor se face prin intermediul proiectelor de cercetare-dezvoltare.
    15. Proiect de cercetare-dezvoltare - modalitate de atingere a unui obiectiv al unui program, cu un scop propriu bine stabilit, care este prevazut sa se realizeze intr-o perioada determinata utilizand resursele alocate si caruia ii este atasat un set propriu de reguli, obiective si activitati.
    16. Programe-nucleu de cercetare - programe proprii ale institutelor nationale sau ale institutiilor publice de cercetare-dezvoltare, care pot fi finantate direct de catre autoritatea de stat pentru cercetare.
    17. Lucrare de cercetare dezvoltare   componenta a proiectelor de cercetare dezvoltare care are un obiectiv concret ce trebuie atins in cursul unui an.
    18. Raport de cercetare dezvoltare   document tehnico stiintific care prezinta obiectivul si rezultatele activitatilor desfasurate in cadrul unei lucrari de cercetare, precum si actiunile concrete pentru valorificarea rezultatelor obtinute.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 57/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 57 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 57/2002
OUG 1 2020
Hotărârea 477 2019
Legea 222 2018
OUG 108 2017
Ordonanţa 41 2015
OUG 92 2012
Ordonanţa 6 2011
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica
OUG 74 2010
pentru modificarea unor acte normative din domeniul educatiei si cercetarii
OUG 114 2009
privind unele masuri financiar-bugetare
OUG 4 2009
privind reglementarea unor masuri in domeniul bugetar
Hotărârea 2193 2004
pentru aprobarea Normelor privind privatizarea societatilor comerciale cu capital majoritar de stat care au ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea
Ordin 1365 2004
pentru aprobarea Deciziei nr. 5 din 22 iulie 2004 a Comisiei fiscale centrale pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata si probleme de procedura fiscala
Ordonanţa 94 2004
privind reglementarea unor masuri financiare
Hotărârea 1265 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor cuprinse in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare
Hotărârea 1266 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare
Decizia 5 2004
pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata si probleme de procedura fiscala
Legea 230 2004
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica
Hotărârea 823 2004
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare - INMA
Hotărârea 293 2004
privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti
Hotărârea 128 2004
pentru aprobarea Programului national "Dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic - INFRATECH"
Ordonanţa 38 2004
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica
Ordin 5441 2003
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei pentru Manifestari Stiintifice si Expozitionale
Ordonanţa 86 2003
privind reglementarea unor masuri in materie financiar-fiscala
Legea 324 2003
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica
Hotărârea 637 2003
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutelor nationale de cercetare-dezvoltare
Hotărârea 587 2003
pentru aprobarea criteriilor si metodologiilor de evaluare si acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, precum si de atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare de catre unitati sau institutii, altele decat institutiile de invatamant superior acreditate si unitatile din subordinea acestora si unitatile si institutiile aflate in subordinea sau coordonarea Academiei Romane si academiilor de ramura
Hotărârea 406 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, functionarea, evaluarea si acreditarea entitatilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic, precum si modalitatea de sustinere a acestora
Hotărârea 327 2003
privind plafoanele pe baza carora se calculeaza costurile salariale directe la contractele de finantare incheiate din fonduri bugetare
Hotărârea 137 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare
Hotărârea 91 2003
privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea functiei de director general la institutele nationale de cercetare-dezvoltare
Ordin 7207 2002
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organelor de lucru ale Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare
Ordin 7209 2002
privind aprobarea modelului pentru Registrul special de evidenta a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare si a Metodologiei de inregistrare a rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu