E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Ordonanţa 38 2004 modifica articolul 18 din actul Ordonanţa 57 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 38 2004 modifica articolul 33 din actul Ordonanţa 57 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 38 2004 modifica articolul 34 din actul Ordonanţa 57 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 38 2004 modifica articolul 36 din actul Ordonanţa 57 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 38 2004 modifica articolul 43 din actul Ordonanţa 57 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 38 2004 modifica articolul 44 din actul Ordonanţa 57 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 38 2004 modifica articolul 67 din actul Ordonanţa 57 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 38 2004 modifica articolul 86 din actul Ordonanţa 57 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 38 2004 abrogă articolul 88 din actul Ordonanţa 57 2002
Articolul 1 din actul Ordonanţa 38 2004 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 57 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 38 din 29 ianuarie 2004

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 92 din 31 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. VII din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (4) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Institutul national infiintat potrivit alin. (1) face parte de drept din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes national si i se recunoaste capacitatea de a desfasura activitate de cercetare-dezvoltare."
    2. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    (1) Evaluarea si atestarea capacitatii unitatilor si institutiilor prevazute la art. 7 lit. b) si c) se realizeaza, dupa caz, de catre Academia Romana si academiile de ramura, respectiv de catre Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior. Pentru celelalte unitati si institutii prevazute la art. 7 si 8, evaluarea si atestarea se realizeaza de catre Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare, denumit in continuare Colegiul consultativ, organizat in conditiile art. 44. Academia Romana si academiile de ramura comunica, iar Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior si Colegiul consultativ propun autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare validarea atestarii unitatilor si institutiilor prevazute la art. 7 si 8 si, dupa caz, neacordarea ori retragerea atestarii, care trebuie sa se realizeze la un interval maxim de 3 ani.
    (2) Evaluarea si acreditarea unitatilor si institutiilor prevazute la art. 7 ca unitati componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national se realizeaza de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin Colegiul consultativ. Reevaluarea si reacreditarea unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national se efectueaza periodic, la un interval maxim de 5 ani sau la modificarea obiectului de activitate al unitatilor si institutiilor prevazute la art. 7.
    (3) Institutele nationale sunt acreditate pe baza evaluarii Colegiului consultativ, in conditiile prezentei ordonante.
    (4) Criteriile, standardele si metodologiile de evaluare si atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare se elaboreaza de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare si, dupa caz, de Academia Romana sau academiile de ramura pentru unitatile prevazute la art. 7 lit. b), respectiv de Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior pentru institutiile prevazute la art. 7 lit. c), pana la data de 1 iulie 2004 si se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (5) Criteriile, standardele si metodologiile de acreditare a unitatilor componente ale sistemului national de cercetare-dezvoltare de interes national se elaboreaza de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare pana la data de 1 iulie 2004 si se aproba prin hotarare a Guvernului."
    3. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    (1) Atributiile Consiliului National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior, prevazute de Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza cu atributiile stabilite la art. 33 alin. (1) si (4).
    (2) Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale organismelor de evaluare, atestare si acreditare ale Academiei Romane si academiilor de ramura, respectiv ale Consiliului National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior, se stabilesc conform legislatiei specifice a acestora."
    4. Alineatele (2) si (3) ale articolului 36 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Prevederile alin. (1) se aplica la un an de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 33 alin. (4).
    (3) Dupa intrarea in vigoare a hotararilor Guvernului prevazute la art. 33 alin. (4) si (5), unitatile si institutiile de cercetare-dezvoltare existente, inclusiv structurile subordonate acestora, pot solicita atestarea capacitatii lor sau acreditarea, autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare sau, dupa caz, Academiei Romane si academiilor de ramura, respectiv Consiliului National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior, conform prevederilor prezentei ordonante."
    5. Alineatele (2) si (3) ale articolului 43 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Programele cuprinse in Planul national, aprobat prin hotarare a Guvernului, se evalueaza si se detaliaza anual de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (3) La elaborarea, evaluarea si detalierea Planului national, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare consulta Colegiul consultativ."
    6. Alineatul (3) al articolului 44 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Pentru activitatea desfasurata, membrii Colegiului consultativ si ai organelor de lucru ale acestuia sunt remunerati, in afara activitatii de baza, in functie de numarul orelor efectiv lucrate, la nivelul maxim al gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unitatile bugetare."
    7. Articolul 67 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 67
    Institutele nationale de cercetare-dezvoltare pot contracta cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare activitati desfasurate pe programe-nucleu de cercetare-dezvoltare ale institutelor respective, avizate de organul administratiei publice centrale sub coordonarea caruia functioneaza si aprobate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare."
    8. Alineatul (3) al articolului 86 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Statul, prin autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, sustine logistic si financiar, in sistem de cofinantare, constituirea si dezvoltarea entitatilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic. Sustinerea financiara se realizeaza prin Programul pentru sustinerea si dezvoltarea infrastructurii de transfer tehnologic si inovare, elaborat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare pana la data de 1 martie 2004 si aprobat prin hotarare a Guvernului."
    9. Articolul 88 se abroga.
    10. Punctul 16 din anexa va avea urmatorul cuprins:
    "16. Program-nucleu de cercetare-dezvoltare - program propriu al institutelor nationale, care este finantat direct de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare."
    Art. 2
    Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Art. 3
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul educatiei,
                         cercetarii si tineretului,
                         Gheorghe Popa,
                         secretar de stat

                         Ministrul economiei si comertului,
                         Dan Ioan Popescu

                         p. Ministrul agriculturii,
                         padurilor, apelor si mediului,
                         Petre Daea,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 38/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 38 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu