Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 7209 din 24 octombrie 2002

privind aprobarea modelului pentru Registrul special de evidenta a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare si a Metodologiei de inregistrare a rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 925 din 18 decembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 77 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica,
    avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,
    in baza Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.106 din 8 februarie 2001,

    ministrul delegat la Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru activitatea de cercetare emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul pentru Registrul special de evidenta a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare, prezentat in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba Metodologia de inregistrare a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare, prezentata in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii, precum si persoanele juridice executante vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 5
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului ministrului cercetarii si tehnologiei nr. 196 din 10 iulie 1998 privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidenta a rezultatelor cercetarii si metodologiei de inregistrare a acestora.
    Art. 6
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

            Ministrul delegat la Ministerul Educatiei si Cercetarii
                     pentru activitatea de cercetare,
                         Serban Constantin Valeca

    ANEXA 1

                       REGISTRUL SPECIAL DE EVIDENTA
            a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
                                Anul ......

              Director general,                      Director economic,
             (numele, prenumele,              (numele, prenumele, semnatura)
        semnatura si stampila unitatii)
       ................................       ..............................

                                                              Pag. ...../......
    .............................
    (Denumirea persoanei juridice
            executante)*1)

                          FISA DE EVIDENTA Nr. ..........
             a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare

    1. Contractul de finantare nr./data ..............
    2. Denumirea programului/acronimul .................
    3. Categoria de proiect ...................
    4. Denumirea proiectului ......................
    5. Valoarea proiectului (include si alte surse) ................ lei
    6. Valoarea contractului de finantare (sursa - buget de stat) ......... lei
    7. Durata contractului de finantare .......................
    8. Autoritatea contractanta ..............
    9. Denumirea rezultatelor cercetarii*2) .....................
    10. Rezultatele cercetarii apartin .............. conform art. ......... din contractul nr. ..............

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Modul de valorificare*5)
    B - Nr. si data actului prin care s-a realizat valorificarea
    C - Valoarea negociata*6)
    D - Denumirea beneficiarului care preia rezultatele cercetarii
    E - Numele si semnatura persoanei autorizate sa completeze fisa
    F - Verificat sef compartiment financiar-contabil
________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea    Nr. si data       Valoarea   Numele si    Valorificarea D E F
crt. organului cu procesului-verbal de la care semnatura*4) rezultatelor
     atributii de prin care s-a     incepe     persoanei    cercetarii
     conducere*3) stabilit valoarea negocierea autorizate   _____________
                  de la care incepe                          A    B    C
                  negocierea
________________________________________________________________________________
  0        1             2              3           4        5    6    7  8 9 10
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

    LEGENDA:
    *1) Persoana juridica executanta este considerata persoana juridica care a obtinut rezultatele cercetarii, in mod direct si nemijlocit, conform art. 74 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002.
    *2) Se trec, dupa caz, formele prevazute de art. 74 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002:
    a) documentatii, studii, lucrari, planuri, scheme si altele asemenea;
    b) drepturi din brevete de inventie, licente, certificate de inregistrare a desenelor si modelelor industriale si altele asemenea;
    c) tehnologii, procedee, produse informatice, retete, formule, metode si altele asemenea;
    d) obiecte fizice si produse realizate in cadrul derularii contractului respectiv.
    *3) Se trece consiliul de administratie sau organul similar cu atributii de conducere al persoanei juridice executante, care stabileste valoarea de la care incepe negocierea.
    *4) Se trec numele, prenumele si semnatura presedintelui consiliului de administratie sau ale conducatorului organului similar cu atributii de conducere al persoanei juridice executante.
    *5) Se trece, dupa caz: vanzare, inchiriere, concesionare, preluare in productia proprie, transmitere cu titlu gratuit.
    *6) Se completeaza cu valoarea negociata si trecuta in actul prin care s-a realizat valorificarea rezultatelor cercetarii. Valoarea rezultatelor cercetarii este stabilita la pretul negociat intre parti, cu avizul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, conform art. 78 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002.

    ANEXA 2

                               METODOLOGIE
de inregistrare a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare

    I. Dispozitii generale

    Art. 1
    Inregistrarea rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare se realizeaza in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica.
    Art. 2
    Prin rezultatele activitatilor de cercetare-dezvoltare obtinute in baza unui contract finantat din fonduri publice, denumite in continuare rezultatele cercetarii, se intelege:
    a) documentatii, studii, lucrari, planuri, scheme si altele asemenea;
    b) drepturi din brevete de inventie, licente, certificate de inregistrare a desenelor si modelelor industriale si altele asemenea;
    c) tehnologii, procedee, produse informatice, retete, formule, metode si altele asemenea;
    d) obiecte fizice si produse realizate in cadrul derularii contractului respectiv.
    Art. 3
    Prin persoana juridica executanta se intelege persoana juridica care a obtinut in mod direct si nemijlocit oricare dintre rezultatele cercetarii.

    II. Inregistrarea rezultatelor cercetarii

    Art. 4
    Toate rezultatele cercetarii se inregistreaza intr-un registru special de evidenta, denumit in continuare registru.
    Art. 5
    Pentru fiecare proiect de cercetare-dezvoltare se intocmeste, dupa aprobarea raportului final de activitate, o fisa de evidenta a rezultatului/rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare, denumita in continuare fisa, conform modelului prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 6
    Registrul, intocmit anual si compus din totalitatea fiselor mentionate la art. 5, se snuruieste, se sigileaza si se certifica cu numarul de pagini, sub semnatura conducatorului persoanei juridice executante si a sefului compartimentului financiar-contabil.
    Art. 7
    Registrul se trece pe lista documentelor cu regim special, tinuta de persoana juridica executanta.
    Art. 8
    Conducatorul persoanei juridice executante numeste prin decizie, la propunerea sefului compartimentului financiar-contabil, persoana autorizata sa completeze registrul.
    Art. 9
    Tabelul din fisa se completeaza in termen de 10 zile de la data finalizarii actiunilor de valorificare a rezultatelor cercetarii.

    III. Dispozitii finale

    Art. 10
    Rezultatele cercetarii obtinute inainte de publicarea prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se trec in registru in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acestuia.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 7209/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 7209 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu