Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 7209 din 24 octombrie 2002

privind aprobarea modelului pentru Registrul special de evidenta a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare si a Metodologiei de inregistrare a rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 925 din 18 decembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 77 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica,
    avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,
    in baza Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.106 din 8 februarie 2001,

    ministrul delegat la Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru activitatea de cercetare emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul pentru Registrul special de evidenta a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare, prezentat in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba Metodologia de inregistrare a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare, prezentata in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii, precum si persoanele juridice executante vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 5
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului ministrului cercetarii si tehnologiei nr. 196 din 10 iulie 1998 privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidenta a rezultatelor cercetarii si metodologiei de inregistrare a acestora.
    Art. 6
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

            Ministrul delegat la Ministerul Educatiei si Cercetarii
                     pentru activitatea de cercetare,
                         Serban Constantin Valeca

    ANEXA 1

                       REGISTRUL SPECIAL DE EVIDENTA
            a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
                                Anul ......

              Director general,                      Director economic,
             (numele, prenumele,              (numele, prenumele, semnatura)
        semnatura si stampila unitatii)
       ................................       ..............................

                                                              Pag. ...../......
    .............................
    (Denumirea persoanei juridice
            executante)*1)

                          FISA DE EVIDENTA Nr. ..........
             a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare

    1. Contractul de finantare nr./data ..............
    2. Denumirea programului/acronimul .................
    3. Categoria de proiect ...................
    4. Denumirea proiectului ......................
    5. Valoarea proiectului (include si alte surse) ................ lei
    6. Valoarea contractului de finantare (sursa - buget de stat) ......... lei
    7. Durata contractului de finantare .......................
    8. Autoritatea contractanta ..............
    9. Denumirea rezultatelor cercetarii*2) .....................
    10. Rezultatele cercetarii apartin .............. conform art. ......... din contractul nr. ..............

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Modul de valorificare*5)
    B - Nr. si data actului prin care s-a realizat valorificarea
    C - Valoarea negociata*6)
    D - Denumirea beneficiarului care preia rezultatele cercetarii
    E - Numele si semnatura persoanei autorizate sa completeze fisa
    F - Verificat sef compartiment financiar-contabil
________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea    Nr. si data       Valoarea   Numele si    Valorificarea D E F
crt. organului cu procesului-verbal de la care semnatura*4) rezultatelor
     atributii de prin care s-a     incepe     persoanei    cercetarii
     conducere*3) stabilit valoarea negocierea autorizate   _____________
                  de la care incepe                          A    B    C
                  negocierea
________________________________________________________________________________
  0        1             2              3           4        5    6    7  8 9 10
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

    LEGENDA:
    *1) Persoana juridica executanta este considerata persoana juridica care a obtinut rezultatele cercetarii, in mod direct si nemijlocit, conform art. 74 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002.
    *2) Se trec, dupa caz, formele prevazute de art. 74 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002:
    a) documentatii, studii, lucrari, planuri, scheme si altele asemenea;
    b) drepturi din brevete de inventie, licente, certificate de inregistrare a desenelor si modelelor industriale si altele asemenea;
    c) tehnologii, procedee, produse informatice, retete, formule, metode si altele asemenea;
    d) obiecte fizice si produse realizate in cadrul derularii contractului respectiv.
    *3) Se trece consiliul de administratie sau organul similar cu atributii de conducere al persoanei juridice executante, care stabileste valoarea de la care incepe negocierea.
    *4) Se trec numele, prenumele si semnatura presedintelui consiliului de administratie sau ale conducatorului organului similar cu atributii de conducere al persoanei juridice executante.
    *5) Se trece, dupa caz: vanzare, inchiriere, concesionare, preluare in productia proprie, transmitere cu titlu gratuit.
    *6) Se completeaza cu valoarea negociata si trecuta in actul prin care s-a realizat valorificarea rezultatelor cercetarii. Valoarea rezultatelor cercetarii este stabilita la pretul negociat intre parti, cu avizul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, conform art. 78 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002.

    ANEXA 2

                               METODOLOGIE
de inregistrare a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare

    I. Dispozitii generale

    Art. 1
    Inregistrarea rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare se realizeaza in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica.
    Art. 2
    Prin rezultatele activitatilor de cercetare-dezvoltare obtinute in baza unui contract finantat din fonduri publice, denumite in continuare rezultatele cercetarii, se intelege:
    a) documentatii, studii, lucrari, planuri, scheme si altele asemenea;
    b) drepturi din brevete de inventie, licente, certificate de inregistrare a desenelor si modelelor industriale si altele asemenea;
    c) tehnologii, procedee, produse informatice, retete, formule, metode si altele asemenea;
    d) obiecte fizice si produse realizate in cadrul derularii contractului respectiv.
    Art. 3
    Prin persoana juridica executanta se intelege persoana juridica care a obtinut in mod direct si nemijlocit oricare dintre rezultatele cercetarii.

    II. Inregistrarea rezultatelor cercetarii

    Art. 4
    Toate rezultatele cercetarii se inregistreaza intr-un registru special de evidenta, denumit in continuare registru.
    Art. 5
    Pentru fiecare proiect de cercetare-dezvoltare se intocmeste, dupa aprobarea raportului final de activitate, o fisa de evidenta a rezultatului/rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare, denumita in continuare fisa, conform modelului prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 6
    Registrul, intocmit anual si compus din totalitatea fiselor mentionate la art. 5, se snuruieste, se sigileaza si se certifica cu numarul de pagini, sub semnatura conducatorului persoanei juridice executante si a sefului compartimentului financiar-contabil.
    Art. 7
    Registrul se trece pe lista documentelor cu regim special, tinuta de persoana juridica executanta.
    Art. 8
    Conducatorul persoanei juridice executante numeste prin decizie, la propunerea sefului compartimentului financiar-contabil, persoana autorizata sa completeze registrul.
    Art. 9
    Tabelul din fisa se completeaza in termen de 10 zile de la data finalizarii actiunilor de valorificare a rezultatelor cercetarii.

    III. Dispozitii finale

    Art. 10
    Rezultatele cercetarii obtinute inainte de publicarea prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se trec in registru in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acestuia.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 7209/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 7209 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu