Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 7209 din 24 octombrie 2002

privind aprobarea modelului pentru Registrul special de evidenta a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare si a Metodologiei de inregistrare a rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 925 din 18 decembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 77 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica,
    avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,
    in baza Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.106 din 8 februarie 2001,

    ministrul delegat la Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru activitatea de cercetare emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul pentru Registrul special de evidenta a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare, prezentat in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba Metodologia de inregistrare a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare, prezentata in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii, precum si persoanele juridice executante vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 5
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului ministrului cercetarii si tehnologiei nr. 196 din 10 iulie 1998 privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidenta a rezultatelor cercetarii si metodologiei de inregistrare a acestora.
    Art. 6
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

            Ministrul delegat la Ministerul Educatiei si Cercetarii
                     pentru activitatea de cercetare,
                         Serban Constantin Valeca

    ANEXA 1

                       REGISTRUL SPECIAL DE EVIDENTA
            a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare
                                Anul ......

              Director general,                      Director economic,
             (numele, prenumele,              (numele, prenumele, semnatura)
        semnatura si stampila unitatii)
       ................................       ..............................

                                                              Pag. ...../......
    .............................
    (Denumirea persoanei juridice
            executante)*1)

                          FISA DE EVIDENTA Nr. ..........
             a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare

    1. Contractul de finantare nr./data ..............
    2. Denumirea programului/acronimul .................
    3. Categoria de proiect ...................
    4. Denumirea proiectului ......................
    5. Valoarea proiectului (include si alte surse) ................ lei
    6. Valoarea contractului de finantare (sursa - buget de stat) ......... lei
    7. Durata contractului de finantare .......................
    8. Autoritatea contractanta ..............
    9. Denumirea rezultatelor cercetarii*2) .....................
    10. Rezultatele cercetarii apartin .............. conform art. ......... din contractul nr. ..............

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Modul de valorificare*5)
    B - Nr. si data actului prin care s-a realizat valorificarea
    C - Valoarea negociata*6)
    D - Denumirea beneficiarului care preia rezultatele cercetarii
    E - Numele si semnatura persoanei autorizate sa completeze fisa
    F - Verificat sef compartiment financiar-contabil
________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea    Nr. si data       Valoarea   Numele si    Valorificarea D E F
crt. organului cu procesului-verbal de la care semnatura*4) rezultatelor
     atributii de prin care s-a     incepe     persoanei    cercetarii
     conducere*3) stabilit valoarea negocierea autorizate   _____________
                  de la care incepe                          A    B    C
                  negocierea
________________________________________________________________________________
  0        1             2              3           4        5    6    7  8 9 10
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

    LEGENDA:
    *1) Persoana juridica executanta este considerata persoana juridica care a obtinut rezultatele cercetarii, in mod direct si nemijlocit, conform art. 74 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002.
    *2) Se trec, dupa caz, formele prevazute de art. 74 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002:
    a) documentatii, studii, lucrari, planuri, scheme si altele asemenea;
    b) drepturi din brevete de inventie, licente, certificate de inregistrare a desenelor si modelelor industriale si altele asemenea;
    c) tehnologii, procedee, produse informatice, retete, formule, metode si altele asemenea;
    d) obiecte fizice si produse realizate in cadrul derularii contractului respectiv.
    *3) Se trece consiliul de administratie sau organul similar cu atributii de conducere al persoanei juridice executante, care stabileste valoarea de la care incepe negocierea.
    *4) Se trec numele, prenumele si semnatura presedintelui consiliului de administratie sau ale conducatorului organului similar cu atributii de conducere al persoanei juridice executante.
    *5) Se trece, dupa caz: vanzare, inchiriere, concesionare, preluare in productia proprie, transmitere cu titlu gratuit.
    *6) Se completeaza cu valoarea negociata si trecuta in actul prin care s-a realizat valorificarea rezultatelor cercetarii. Valoarea rezultatelor cercetarii este stabilita la pretul negociat intre parti, cu avizul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, conform art. 78 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002.

    ANEXA 2

                               METODOLOGIE
de inregistrare a rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare

    I. Dispozitii generale

    Art. 1
    Inregistrarea rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare se realizeaza in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica.
    Art. 2
    Prin rezultatele activitatilor de cercetare-dezvoltare obtinute in baza unui contract finantat din fonduri publice, denumite in continuare rezultatele cercetarii, se intelege:
    a) documentatii, studii, lucrari, planuri, scheme si altele asemenea;
    b) drepturi din brevete de inventie, licente, certificate de inregistrare a desenelor si modelelor industriale si altele asemenea;
    c) tehnologii, procedee, produse informatice, retete, formule, metode si altele asemenea;
    d) obiecte fizice si produse realizate in cadrul derularii contractului respectiv.
    Art. 3
    Prin persoana juridica executanta se intelege persoana juridica care a obtinut in mod direct si nemijlocit oricare dintre rezultatele cercetarii.

    II. Inregistrarea rezultatelor cercetarii

    Art. 4
    Toate rezultatele cercetarii se inregistreaza intr-un registru special de evidenta, denumit in continuare registru.
    Art. 5
    Pentru fiecare proiect de cercetare-dezvoltare se intocmeste, dupa aprobarea raportului final de activitate, o fisa de evidenta a rezultatului/rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare, denumita in continuare fisa, conform modelului prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 6
    Registrul, intocmit anual si compus din totalitatea fiselor mentionate la art. 5, se snuruieste, se sigileaza si se certifica cu numarul de pagini, sub semnatura conducatorului persoanei juridice executante si a sefului compartimentului financiar-contabil.
    Art. 7
    Registrul se trece pe lista documentelor cu regim special, tinuta de persoana juridica executanta.
    Art. 8
    Conducatorul persoanei juridice executante numeste prin decizie, la propunerea sefului compartimentului financiar-contabil, persoana autorizata sa completeze registrul.
    Art. 9
    Tabelul din fisa se completeaza in termen de 10 zile de la data finalizarii actiunilor de valorificare a rezultatelor cercetarii.

    III. Dispozitii finale

    Art. 10
    Rezultatele cercetarii obtinute inainte de publicarea prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se trec in registru in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acestuia.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 7209/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 7209 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1320 2012
    Salutările formează firma de împrumut cu pășune verde. Ai nevoie de un credit pentru realizarea proiectelor tale Ai fost respins de multe bănci Aveți nevoie de finanțare pentru consolidarea datoriilor? Aveți nevoie de finanțare care să vă ajute afacerea să revină pe drum. Știți că suntem cea mai bună soluție pentru dvs. în domeniul obținerii unui împrumut personal. Contactați-ne prin: {Greenpastureloanfirm@gmail.com} Acordăm credite la o rată generală anuală de 3% cu Posibilități. Pentru mai multe informații despre ofertele noastre de credit Vă rugăm să ne contactați: Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpasturelanfirm @ gmail .com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Bună ziua doamnelor și domnilor, aveți nevoie urgentă de un împrumut de afaceri, un împrumut personal sau un credit ipotecar? Dacă da, vă sfătuiesc să ne contactați la Sunshine Financial Group prin această adresă de e-mail (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) pentru a obține împrumutul dvs. în termen de 24 de ore, deoarece oferim asistență garantată pentru obținerea unui împrumut. Oferim tot felul de împrumuturi. Fără taxe ascunse. Compania noastră a înregistrat numeroase progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Serviciul nostru de Împrumut vă oferă acces la: - Un împrumut în numerar de până la 20 de milioane EUR - Rata anuală accesibilă de 3%. - Opțiuni de rambursare flexibile; Puteți alege între 1 și 30 de ani pentru a rambursa împrumutul - Aplicați oricând și oriunde Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Pentru mai multe informații, contactați-ne prin intermediul E-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) {WhatsApp: +447903159998} Există un împrumut pentru toată lumea, aplicați astăzi și veți fi bucuroși că ați făcut-o
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu