E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 293 din  4 martie 2004

privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 253 din 23 martie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 18 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti, denumit in continuare institut national, persoana juridica romana, in coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, cu sediul in municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202, sectorul 6, prin reorganizarea Institutului de Cercetari Chimice - ICECHIM Bucuresti, care se desfiinteaza.
    (2) Institutul national isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare, si ale regulamentului de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Institutul national are, in principal, ca obiect de activitate instruirea, cercetarea fundamentala si aplicativa, ingineria si dezvoltarea tehnologica, studiile necesare in vederea elaborarii strategiilor si consultanta in domeniul chimiei, petrochimiei, industriei chimice si petrochimice.
    Art. 3
    Structura organizatorica a institutului national se aproba prin ordin al ministrului economiei si comertului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 4
    (1) Conducerea institutului national revine consiliului de administratie format din 7 membri.
    (2) Membrii consiliului de administratie al institutului national sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului economiei si comertului, cu avizul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (3) Activitatea curenta a institutului national este condusa de un director general care este si presedintele consiliului de administratie.
    (4) Atributiile consiliului de administratie sunt prevazute in regulamentul de organizare si functionare.
    Art. 5
    (1) Patrimoniul institutului national se constituie prin preluarea activului si pasivului Institutului de Cercetari Chimice - ICECHIM Bucuresti, conform datelor din raportarea contabila la data de 30 iunie 2003, actualizat potrivit reglementarilor legale. La data de 30 iunie 2003 valoarea patrimoniului era de 7.479.268 mii lei.
    (2) Activul si pasivul Institutului de Cercetari Chimice - ICECHIM Bucuresti se preiau pe baza de protocol de predare-preluare de catre institutul national, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (3) Institutul national preia toate drepturile si este tinut de toate obligatiile Institutului de Cercetari Chimice - ICECHIM Bucuresti, potrivit reglementarilor legale sau contractuale.
    Art. 6
    Personalul institutului national se preia prin transfer de la Institutul de Cercetari Chimice - ICECHIM Bucuresti si isi pastreaza drepturile salariale avute la data transferarii, pana la negocierea noului contract colectiv de munca.
    Art. 7
    (1) Finantarea activitatilor desfasurate de institutul national se realizeaza din surse proprii, din alocatii de la bugetul de stat, in conditiile legii, din credite bancare si din alte surse atrase, precum donatii si sponsorizari.
    (2) Institutul national poate desfasura activitati aferente programelor nationale de cercetare-dezvoltare finantate din bugetul Ministerului Economiei si Comertului si din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pe baza de contracte.
    Art. 8
    Bunurile aflate in patrimoniul Institutului de Cercetari Chimice - ICECHIM Bucuresti, prevazute in anexa nr. 2, trec in patrimoniul institutului national, avand acelasi regim juridic.
    Art. 9
    Constructiile, anexele si terenul aferent, aflate in municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202, sectorul 6, precum si bunurile proprietate privata a statului si cele dobandite sau realizate din venituri proprii trec in administrarea institutului national.
    Art. 10
    Ministerul Economiei si Comertului, in calitate de minister coordonator, poate cuprinde in bugetul sau fondurile necesare institutului national pentru realizarea unor investitii, dotari, aparatura, echipamente si instalatii.
    Art. 11
    Anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator.
    Art. 12
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul economiei si comertului,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul educatiei,
                         cercetarii si tineretului,
                         Alexandru Athanasiu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                 REGULAMENT
de organizare si functionare al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti, denumit in continuare institut national, este persoana juridica aflata in coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, denumit in continuare minister coordonator, si functioneaza in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare, si ale prezentului regulament de organizare si functionare.
    (2) Institutul national functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, calculeaza amortismente, conduce evidenta contabila in regim economic si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile sus-mentionate.
    Art. 2
    Institutul national este infiintat in scopul stimularii activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in domeniul industriei chimice si petrochimice, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului si la realizarea cu prioritate a obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare.
    Art. 3
    (1) Structura organizatorica a institutului national se aproba prin ordin al ministrului economiei si comertului.
    (2) Institutul national poate propune infiintarea, in cadrul structurii sale organizatorice, de subunitati cu sau fara personalitate juridica, sectii, laboratoare, servicii, birouri, compartimente si alte structuri organizatorice necesare pentru realizarea obiectului sau de activitate. Modalitatea de constituire a acestora si relatiile lor in cadrul institutului national si cu tertii sunt reglementate prin prezentul regulament.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 4
    (1) Obiectul de activitate al institutului national cuprinde:
    A. Activitati de cercetare-dezvoltare - cod CAEN 7310
    1. In cadrul programelor cuprinse in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare se desfasoara urmatoarele activitati:
    a) cercetari de interes national (inclusiv aparare nationala, energie nucleara, exploatarea spatiului cosmic, ecologie etc.);
    b) cercetare aplicativa de tip precompetitiv pentru realizarea de noi produse si tehnologii cu rol de suport pentru cercetarile aplicative viitoare din mai multe ramuri:
    - tehnologii neconventionale de sinteza a polimerilor;
    - polimeri biocompatibili si bioasimilabili pentru medicina;
    - compusi biologic activi sintetici si naturali;
    - compozite termoplastice pentru industria constructoare de masini;
    - valorificarea produselor naturale regenerabile pentru industria de pielarie, textila, agricultura, medicamente;
    c) cercetari aplicative privind:
    - retehnologizarea si revitalizarea industriei chimice si petrochimice romanesti privind valorificarea la un grad superior a potentialului industriei chimice;
    - recuperarea, reciclarea deseurilor si a materialelor;
    - asigurarea sistemului de calitate la nivelul standardelor internationale;
    d) cercetari fundamentale de baza si orientate, realizate in scopul aprofundarii si cresterii nivelului cunostintelor in domeniul reactiilor si produselor chimice care vizeaza: mecanisme de reactie, cinetica chimica, catalizatori organometalici, electrochimie, modelare operatii unitare, sonochimie;
    e) elaborare de strategii, studii de diagnoza si prognoza in domeniul propriu de activitate;
    f) elaborare de norme si standarde aliniate la sistemul de calitate international.
    Obiectivele activitatii de cercetare-dezvoltare desfasurate de institutul national sunt:
    - obtinerea de produse si tehnologii pentru: tehnopolimeri, polimeri speciali, elastomeri, compozite polimerice, polimeri foto, polimeri biodegradabili, ignifuganti, fibre speciale, produse organice de baza, materiale colorante, substante tensioactive, compozite anorganice, pigmenti anorganici;
    - obtinerea de produse chimice naturale si de substante biologic active; extracte de plante, pesticide naturale si de sinteza, combustibili din produse naturale (uleiuri, grasimi), biocataliza, aditivi si coloranti alimentari;
    - elaborarea de tehnologii ecologice pentru recuperarea si reciclarea de mase plastice, metale pretioase si rare (Au, Ag, Pt, Pd, Rh), catalizatori uzati, precum si pentru valorificarea deseurilor si subproduselor din industria chimica si petrochimica;
    - elaborarea de metode analitice noi in vederea certificarii calitative a produselor folosite pe plan national si international;
    - elaborarea de metode analitice pentru tehnologiile noi.
    2. In afara Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare institutul national desfasoara urmatoarele activitati:
    a) la solicitarea agentilor economici, efectueaza cercetari aplicative privind retehnologizarea, modernizarea, optimizarea proceselor tehnologice, protectia mediului, precum si studii de fezabilitate si prognoze;
    b) coopereaza cu parteneri din alte unitati de cercetare-dezvoltare, invatamant superior, organisme stiintifice neguvernamentale si agenti economici din tara.
    B. Activitati conexe activitatii de cercetare-dezvoltare pe care le desfasoara institutul national in domeniul chimiei si petrochimiei - cod CAEN 7430:
    a) asistenta tehnica si expertize tehnice de specialitate privind situatia utilajelor si a instalatiilor;
    b) certificarea calitatii produselor la nivelul standardelor europene si americane in cadrul litigiilor si al expertizelor;
    c) eliberarea de certificate de calitate pentru produsele folosite in industrie;
    d) eliberarea de certificate si rapoarte de calitate a produselor testate la solicitarea beneficiarilor;
    e) efectuarea de analize tehnologice;
    f) acreditarea de laboratoare (analize, mase plastice, materiale colorante, metale pretioase) la nivel european;
    g) furnizarea de informatii si date tehnice, economice si de marketing pentru domeniul chimiei si petrochimiei, precum si pentru activitatile conexe ale acestuia, obtinute prin reteaua Internet sau prin alte surse;
    h) organizarea si dezvoltarea de institutii, servicii stiintifice si tehnologice flexibile, la nivel de laborator si pilot, subordonate activitatii de cercetare-dezvoltare si inovare, experimentare, omologare si verificare a capitalului tehnologic si logistic propriu;
    i) dezvoltarea sistemului informational, a sistemelor de banci de date, a prelucrarii de date si imagini, a modelarii si stimularii proceselor chimice si petrochimice.
    C. Activitate de formare si specializare profesionala in domeniul propriu de activitate - cod CAEN 8042:
    a) pregatire profesionala si specializare de nivel mediu;
    b) pregatire profesionala de nivel postuniversitar si doctorantura.
    D. Activitatea de transfer tehnologic al rezultatelor cercetarii din domeniul propriu de activitate, consultanta, marketing si servicii in domeniul de profil - cod CAEN 7414
    E. Valorificarea rezultatelor cercetarii - cod CAEN 3330:
    a) productie de serie mica (mic tonaj) rezultata prin omologarea produselor si a tehnologiilor elaborate, precum si realizarea de instalatii si aparate pentru laborator (prototipuri);
    b) module, statii si echipamente pentru industria alimentara;
    c) productie de reactivi chimici speciali cu puritate avansata si produse speciale cu valoare de intrebuintare ridicata.
    F. Activitatea de sustinere a cercetarii si dezvoltarii tehnologice prin: expozitii de profil, simpozioane, comunicari stiintifice, editare de reviste de specialitate, catalog al rezultatelor cercetarii (tehnologii, produse, studii), rapoarte si sinteze privind activitatea proprie - cod CAEN 7414
    G. Participarea la programe de cercetare ale Uniunii Europene in cadrul contractelor la nivel guvernamental si departamental.
    Activitatile prevazute la lit. A - F pot fi efectuate si in cadrul unor contracte internationale.
    Institutul national poate efectua si activitati de import-export, aferente obiectului sau de activitate, in conditiile legii.
    (2) In cadrul obiectului sau de activitate institutul national poate colabora si la realizarea unor activitati de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice si de aparare nationala sau poate desfasura si alte activitati conexe, cu aprobarea ministerului coordonator si cu avizul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 5
    (1) Patrimoniul net al institutului national, stabilit pe baza situatiei financiare de la data de 30 iunie 2003, este de 7.479.268 mii lei. Activul institutului national, stabilit pe aceeasi baza si la aceeasi data, este de 15.383.031 mii lei.
    (2) Activul si pasivul Institutului de Cercetari Chimice - ICECHIM Bucuresti se preiau pe baza de protocol de predare-preluare de catre institutul national, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 6
    (1) Institutul national administreaza cu diligenta unui bun proprietar bunuri proprietate privata a statului, precum si alte bunuri dobandite sau realizate din venituri proprii, in conditiile legii. Bunurile proprietate privata a statului, precum si cele dobandite ori realizate din venituri proprii se afla in administrarea sau in proprietatea institutului national, dupa caz, si se evidentiaza distinct in contabilitatea acestuia.
    (2) Rezultatele cercetarilor obtinute in baza derularii unui contract finantat din fonduri publice apartin institutului national, in calitate de persoana juridica executanta, si ordonatorului principal de credite, in egala masura, daca prin contract nu s-a prevazut altfel. Administrarea, inregistrarea in evidenta contabila a institutului national, precum si instrainarea, inchirierea sau concesionarea si casarea rezultatelor cercetarilor obtinute in baza derularii unui contract finantat din fonduri publice se fac potrivit Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare.
    (3) In exercitarea drepturilor sale institutul national poseda si foloseste bunuri aflate in patrimoniul sau si, dupa caz, dispune de acestea in conditiile legii, in scopul realizarii obiectului sau de activitate.
    (4) Institutul national poate realiza servicii sau activitati de microproductie prin asociere sau in participatiune, in scopul stimularii si valorificarii rezultatelor cercetarii, cu aprobarea ministerului coordonator si a autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (5) Concesionarea sau inchirierea unor subunitati, servicii sau activitati se poate face numai in scopul stimularii transferului rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare, in conditiile prevederilor legale corespunzatoare, cu aprobarea ministerului coordonator si cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
    (6) Patrimoniul institutului national poate fi modificat conform prevederilor legale in vigoare.

    CAP. 4
    Structura organizatorica si functionala

    Art. 7
    (1) Institutul national poate avea in structura subunitati cu sau fara personalitate juridica, dupa caz, centre, compartimente, sectii, laboratoare si alte structuri organizatorice necesare realizarii obiectului sau de activitate.
    (2) In functie de specificul activitatii se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori in colaborare cu alte unitati din tara sau din strainatate.
    Art. 8
    Modificarile in structura organizatorica si functionala a institutului national se propun de directorul general, se avizeaza de consiliul de administratie si se aproba de ministrul economiei si comertului prin ordin.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 9
    (1) Conducerea institutului national este asigurata de:
    a) consiliul de administratie;
    b) comitetul de directie;
    c) directorul general.
    (2) Orientarea si coordonarea activitatii tehnico-stiintifice din institutul national sunt asigurate de consiliul stiintific.
    (3) Directorul general stabileste relatiile dintre subunitatile aflate in structura institutului national, precum si relatiile acestora cu tertii si le poate acorda imputerniciri de reprezentare in numele institutului national, cu avizul consiliului de administratie.
    (4) Conducatorii subunitatilor din structura institutului national raspund in fata consiliului de administratie si a directorului general de indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de acestia.

    Consiliul de administratie
    Art. 10
    Consiliul de administratie este format din 7 membri, cetateni romani, numiti prin ordin al ministrului economiei si comertului, cu avizul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea conducerii autoritatii de la care acestia provin, pentru un mandat de 4 ani care poate fi reinnoit.
    Art. 11
    (1) Din consiliul de administratie fac parte in mod obligatoriu:
    a) directorul general al institutului national, care este si presedintele consiliului de administratie;
    b) un reprezentant al ministerului coordonator;
    c) un reprezentant al Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
    d) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;
    e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
    f) presedintele consiliului stiintific al institutului national;
    g) un specialist din domeniul de activitate al institutului national, propus de ministrul economiei si comertului.
    (2) Consiliul de administratie isi desemneaza prin vot vicepresedintele.
    Art. 12
    Revocarea membrilor consiliului de administratie pentru abateri grave sau lipsa de activitate in executarea mandatului se face de acelasi organ care a facut numirea.
    Art. 13
    (1) Membrii consiliului de administratie sunt cetateni romani si isi pastreaza calitatea de angajat la institutia sau unitatea de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile care deriva din aceasta calitate.
    (2) Pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate membrii consiliului de administratie primesc o indemnizatie lunara, stabilita de consiliul de administratie, care nu poate depasi 20% din salariul de baza al directorului general al institutului national.
    (3) Membrii consiliului de administratie nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie ale institutelor nationale de cercetare si nu pot participa, in aceeasi calitate, la alte unitati cu care institutul national are relatii contractuale sau interese concurente.
    (4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care personal, sotul/sotia ori rudele pana la gradul al doilea inclusiv sunt in acelasi timp patroni sau asociati la alte unitati cu acelasi profil ori cu care institutul national se afla in relatii economice directe.
    Art. 14
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare, avizat de ministerul coordonator. Acesta hotaraste in problemele privind activitatea institutului national, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta altor organe.
    Art. 15
    (1) Consiliul de administratie se intruneste de regula o data pe luna sau ori de cate ori interesele institutului national o cer, la convocarea presedintelui consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, a vicepresedintelui ales de membrii consiliului ori la solicitarea unei treimi din numarul membrilor consiliului de administratie.
    (2) Dezbaterile consiliului de administratie sunt conduse de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedintele ales de membrii consiliului de administratie.
    Art. 16
    (1) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai. Daca nu este indeplinita aceasta conditie, sedinta consiliului de administratie se poate reprograma intr-un interval de cel mult 15 zile, avand aceeasi ordine de zi.
    (2) Deciziile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumatate plus unu din numarul total al membrilor.
    Art. 17
    La sedintele consiliului de administratie participa, in calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul national sau un reprezentant al salariatilor, in cazul in care acestia nu sunt constituiti in sindicat.
    Art. 18
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensata conform prevederilor legale.
    Art. 19
    (1) Membrii consiliului de administratie sunt raspunzatori in conditiile legii pentru indeplinirea atributiilor ce le revin si raspund solidar pentru gestionarea patrimoniului institutului national.
    (2) Membrii consiliului de administratie care s-au abtinut ori s-au impotrivit luarii unei decizii care s-a dovedit pagubitoare pentru institutul national nu raspund daca au consemnat expres punctul lor de vedere in registrul de sedinte al consiliului de administratie si au anuntat in scris despre aceasta ministerul coordonator.
    (3) Membrii consiliului de administratie care nu respecta prevederile art. 13 alin. (3) si (4) raspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului national ca urmare a acestui fapt.
    Art. 20
    (1) Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare a institutului national, de introducere a unor tehnologii de varf si de modernizare a celor existente, in concordanta cu strategia generala a domeniului propriu de activitate;
    b) propune modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului national, infiintarea, desfiintarea si comasarea de subunitati din structura acestuia;
    c) analizeaza si avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, care se depune la ministerul coordonator in vederea aprobarii conform reglementarilor legale;
    d) analizeaza si avizeaza situatiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare ministerului coordonator, si aproba raportul de gestiune asupra activitatii desfasurate de institutul national in anul precedent;
    e) analizeaza realizarea criteriilor de performanta si raportarea trimestriala privind activitatea realizata de institutul national si aproba masuri pentru desfasurarea acesteia in conditii de echilibru ale bugetului de venituri si cheltuieli;
    f) analizeaza, aproba sau, dupa caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmeaza a fi realizate de institutul national;
    g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum si concesionarea sau inchirierea unor bunuri din patrimoniul institutului national, in conditiile legii;
    h) aproba valorificarea bunurilor proprii dobandite, cu respectarea prevederilor legale;
    i) aproba volumul creditelor bancare prevazute la art. 34 si stabileste modul de rambursare a acestora;
    j) aproba utilizarea disponibilitatilor in valuta;
    k) aproba mandatul pentru negocierea contractului colectiv de munca;
    l) aproba criteriile si comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului national.
    (2) Consiliul de administratie exercita orice alte atributii stabilite potrivit prevederilor legale.
    Art. 21
    In primul trimestru al fiecarui an, consiliul de administratie prezinta ministerului coordonator un raport asupra activitatii desfasurate in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.
    Art. 22
    Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de institutul national. Atributiile secretariatului sunt prevazute in regulamentul de functionare al consiliului de administratie.

    Comitetul de directie
    Art. 23
    (1) Conducerea operativa a institutului national este asigurata de un comitet de directie, compus din directorul general si conducatorii principalelor compartimente din structura organizatorica a institutului national.
    (2) La sedintele comitetului de directie participa, in calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul national sau un reprezentant al salariatilor, in cazul in care acestia nu sunt constituiti in sindicat.
    Art. 24
    (1) Comitetul de directie exercita atributii si are raspunderi in limita competentelor propuse de directorul general si aprobate de consiliul de administratie.
    (2) Comitetul de directie stabileste actiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
    a) strategia programelor de dezvoltare a institutului national;
    b) programul anual de cercetare-dezvoltare;
    c) bugetul de venituri si cheltuieli;
    d) programul de investitii;
    e) sistemul de asigurare a calitatii;
    f) alte obligatii.
    Art. 25
    Comitetul de directie se intruneste decadal si ori de cate ori interesele institutului national o impun, la convocarea directorului general sau la solicitarea unei treimi din numarul membrilor sai.

    Directorul general
    Art. 26
    (1) Activitatea curenta a institutului national este condusa de directorul general, numit pentru o perioada de 4 ani pe baza rezultatelor concursului de selectie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. La expirarea acestui termen, in functie de performantele realizate, numirea directorului general poate fi prelungita pentru o perioada de cel mult 4 ani.
    (2) Numirea si eliberarea din functie a directorului general se fac prin ordin al ministrului economiei si comertului.
    Art. 27
    (1) Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) reprezinta, personal sau prin delegat, interesele institutului national in relatiile cu celelalte organe, organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice din tara si din strainatate;
    b) stabileste atributiile, competentele si relatiile la nivelul subunitatilor si departamentelor institutului national, precum si relatiile acestora cu tertii, cu avizul consiliului de administratie;
    c) propune consiliului de administratie modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului national;
    d) numeste directorii si conducatorii compartimentelor din structura organizatorica a institutului national, in urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de directie, si ii revoca, dupa caz, cu avizul consiliului de administratie;
    e) angajeaza si concediaza personalul institutului national, conform prevederilor legale si ale contractului colectiv de munca;
    f) asigura negocierea contractului colectiv de munca la nivelul institutului national si a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de directie; aproba salariile rezultate din negocierea directa;
    g) raspunde de administrarea intregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
    h) adopta masuri si urmareste realizarea operatiunilor de comert interior si de import-export, prin compartimentele specializate ale institutului national;
    i) analizeaza lunar stadiul valorificarii rezultatelor cercetarii, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;
    j) are atributii si raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului national de la bugetul de stat;
    k) poate delega, in conditiile legii, o parte din atributiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului national;
    l) exercita orice alte atributii stabilite prin acte normative sau delegate de consiliul de administratie.
    (2) In exercitarea atributiilor sale prevazute la alin. (1) directorul general emite decizii.

    Consiliul stiintific
    Art. 28
    (1) Consiliul stiintific este format din minimum 9 membri, reprezentand principalele compartimente din cadrul institutului national care desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare.
    (2) Consiliul stiintific este alcatuit din cercetatori cu realizari deosebite in domeniu, salariati ai institutului national, alesi pe 4 ani prin vot secret de catre cadrele cu studii superioare din institutul national.
    (3) Din consiliul stiintific fac parte de drept directorul general si directorul stiintific ai institutului national.
    (4) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi prin vot secret de catre membrii consiliului stiintific.
    (5) Consiliul stiintific se organizeaza si functioneaza in conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administratie.
    Art. 29
    Atributiile principale ale consiliului stiintific sunt urmatoarele:
    a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii de cercetare-dezvoltare a domeniului si la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;
    b) analizeaza, avizeaza si urmareste realizarea lucrarilor de cercetare stiintifica;
    c) propune spre aprobare consiliului de administratie programul anual de cercetare-dezvoltare si inovare al institutului national;
    d) avizeaza hotararile si alte materiale supuse aprobarii consiliului de administratie, care implica politica de cercetare a institutului national si a ramurii;
    e) propune masuri pentru perfectionarea profesionala, incadrarea personalului de cercetare in grade profesionale;
    f) organizeaza si coordoneaza desfasurarea manifestarilor cu caracter stiintific;
    g) avizeaza actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific;
    h) avizeaza acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare in tara si in strainatate.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli si executia acestuia. Relatii financiare

    Art. 30
    (1) Institutul national intocmeste anual buget de venituri si cheltuieli, situatiile financiare anuale, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Situatiile financiare anuale se aproba de catre ministerul coordonator, in conditiile legii.
    Art. 31
    (1) Veniturile si cheltuielile institutului national se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli se intocmeste pe baza indicatorilor de performanta stabiliti de ministerul coordonator si se aproba prin ordin al ministrului economiei si comertului, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    Art. 32
    Institutul national determina anual volumul de venituri de realizat si de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele incheiate pentru activitatea programata.
    Art. 33
    (1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementarilor legale si prevederilor contractului colectiv de munca, in limita fondului total destinat platii salariilor, prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli stabilit, potrivit legii.
    (2) Salariul de baza al directorului general se stabileste prin ordin al ministrului economiei si comertului, potrivit reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 34
    (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care in cursul unui an resursele financiare ale institutului national nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare in valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate in anul precedent.
    (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectueaza cu aprobarea ministerului coordonator, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 35
    (1) Institutul national hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, finantarea efectuandu-se din surse proprii si din credite bancare, precum si din surse bugetare, prin ministerul coordonator, potrivit legii.
    (2) Ministerul coordonator va cuprinde in bugetul sau de venituri si cheltuieli fondurile necesare realizarii unor investitii, dotari, achizitionarii de aparatura, echipamente si instalatii pentru institutul national.
    (3) Executia investitiilor prevazute la alin. (1) si (2) se adjudeca potrivit legii.
    Art. 36
    (1) Operatiunile de incasari si plati ale institutului national se efectueaza prin conturi deschise la banci cu sediul in Romania.
    (2) Institutul national poate efectua operatiuni de incasari si plati in lei si in valuta, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa si a normativelor de disciplina financiar-valutare stabilite prin actele normative in vigoare.
    (3) Institutul national poate efectua operatiuni de comert exterior, aferente obiectului sau de activitate, potrivit legii. Operatiunile de incasari si plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitatile bancare specializate cu sediul in Romania.
    Art. 37
    Institutul national isi va organiza controlul financiar preventiv propriu si auditul financiar intern, potrivit legii.

    CAP. 7
    Reglementarea litigiilor

    Art. 38
    Litigiile institutului national cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instantelor de judecata romane competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 39
    (1) Prezentul regulament se completeaza cu celelalte reglementari legale care se refera la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare.
    (2) Modificarile si completarile prezentului regulament se pot face la propunerea consiliului de administratie, cu respectarea actelor normative in vigoare, cu aprobarea ministerului coordonator si cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
    Art. 40
    Statutul de institut national de cercetare-dezvoltare se reinnoieste prin reacreditare care are loc intr-un interval de maximum 5 ani sau la modificarea obiectului de activitate al institutului national.

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                                 BUNURILE
aflate in patrimoniul Institutului de Cercetari Chimice - ICECHIM - Bucuresti

    1. Bunuri din domeniul public al statului, care, potrivit art. 27 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare, sunt inalienabile.
    - Nu este cazul.
    2. Bunuri proprietate privata a statului, care, potrivit art. 27 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare, sunt inalienabile.

    Semnificatia coloanei S din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    S - Situatia juridica: In administrare
 ______________________________________________________________________________
|N | Denumire  | Tip  |Descriere|   Adresa    |Anul      |Valoarea |  Baza   |S|
|r.|           | bun  |tehnica  |             |dobandirii|ramasa   |  legala | |
|  |           |      |         |             |          |         |         | |
|c |           |      |         |             |          |         |         | |
|r |           |      |         |             |          |         |         | |
|t.|           |      |         |             |          |         |         | |
|__|___________|______|_________|_____________|__________|_________|_________|_|
| 0|     1     |  2   |    3    |      4      |    5     |    6    |    7    |8|
|__|___________|______|_________|_____________|__________|_________|_________|_|
| 1|Cladire    |Imobil|Cladire  |Bucuresti,   |   1953   |  609.756|H.C.M.   | |
|  |laborator  |      |cu       |Splaiul      |          |         |nr.      | |
|  |           |      |subsol + |Independentei|          |         |1289/1952| |
|  |           |      |2 etaje  |nr. 202,     |          |         |         | |
|  |           |      |S =      |sector 6     |          |         |         | |
|  |           |      |3.342 mp |             |          |         |         | |
|__|___________|______|_________|_____________|__________|_________|_________|_|
| 2|Cladire    |Imobil|Cladire  |Bucuresti,   |   1970   |1.390.101|H.C.M.   | |
|  |laborator  |      |cu       |Splaiul      |          |         |nr.      | |
|  |           |      |subsol + |Independentei|          |         |112/1970 | |
|  |           |      |P + 4    |nr. 202,     |          |         |         | |
|  |           |      |etaje    |sector 6     |          |         |         | |
|  |           |      |S =      |             |          |         |         | |
|  |           |      |3.068,3  |             |          |         |         | |
|  |           |      |mp       |             |          |         |         | |
|__|___________|______|_________|_____________|__________|_________|_________|_|
| 3|Pavilion   |Imobil|S = 57,5 |Bucuresti,   |   1956   |    6.470|         | |
|  |poarta     |      |mp       |Splaiul      |          |         |         | |
|  |           |      |         |Independentei|          |         |         | |
|  |           |      |         |nr. 202,     |          |         |         | |
|  |           |      |         |sector 6     |          |         |         | |
|__|___________|______|_________|_____________|__________|_________|_________|_|
| 4|Depozit    |Imobil|S = 307  |Bucuresti,   |   1957   |   20.768|         | |
|  |           |      |mp       |Splaiul      |          |         |         | |
|  |           |      |         |Independentei|          |         |         | |
|  |           |      |         |nr. 202,     |          |         |         | |
|  |           |      |         |sector 6     |          |         |         | |
|__|___________|______|_________|_____________|__________|_________|_________|_|
| 5|Gard       |Imobil|Lungime  |Bucuresti,   |   1953   |      514|         | |
|  |imprejmuire|      |780 m.l. |Splaiul      |          |         |         | |
|  |           |      |         |Independentei|          |         |         | |
|  |           |      |         |nr. 202,     |          |         |         | |
|  |           |      |         |sector 6     |          |         |         | |
|__|___________|______|_________|_____________|__________|_________|_________|_|
| 6|Instalatie |Imobil|aferenta |Bucuresti,   |   1953   |   47.106|         | |
|  |de         |      |cladirii |Splaiul      |          |         |         | |
|  |ventilatie |      |vechi    |Independentei|          |         |         | |
|  |           |      |         |nr. 202,     |          |         |         | |
|  |           |      |         |sector 6     |          |         |         | |
|__|___________|______|_________|_____________|__________|_________|_________|_|
| 7|Instalatie |Imobil|aferenta |Bucuresti,   |   1970   |  109.655|         | |
|  |de         |      |cladirii |Splaiul      |          |         |         | |
|  |ventilatie |      |noi      |Independentei|          |         |         | |
|  |           |      |         |nr. 202,     |          |         |         | |
|  |           |      |         |sector 6     |          |         |         | |
|__|___________|______|_________|_____________|__________|_________|_________|_|
| 8|Instalatie |Imobil|aferenta |Bucuresti,   |   1953   |        -|         | |
|  |de abur    |      |cladirii |Splaiul      |          |         |         | |
|  |           |      |noi      |Independentei|          |         |         | |
|  |           |      |         |nr. 202,     |          |         |         | |
|  |           |      |         |sector 6     |          |         |         | |
|__|___________|______|_________|_____________|__________|_________|_________|_|
| 9|Instalatie |Imobil|aferenta |Bucuresti,   |   1970   |   14.445|         | |
|  |de forta   |      |cladirii |Splaiul      |          |         |         | |
|  |           |      |noi      |Independentei|          |         |         | |
|  |           |      |         |nr. 202,     |          |         |         | |
|  |           |      |         |sector 6     |          |         |         | |
|__|___________|______|_________|_____________|__________|_________|_________|_|
|10|Instalatie |Imobil|    -    |Bucuresti,   |   1970   |    -    |         | |
|  |de abur    |      |         |Splaiul      |          |         |         | |
|  |           |      |         |Independentei|          |         |         | |
|  |           |      |         |nr. 202,     |          |         |         | |
|  |           |      |         |sector 6     |          |         |         | |
|__|___________|______|_________|_____________|__________|_________|_________|_|
|11|Statie     |Imobil|    -    |Bucuresti,   |   1970   |    -    |         | |
|  |reglare    |      |         |Splaiul      |          |         |         | |
|  |gaze       |      |         |Independentei|          |         |         | |
|  |           |      |         |nr. 202,     |          |         |         | |
|  |           |      |         |sector 6     |          |         |         | |
|__|___________|______|_________|_____________|__________|_________|_________|_|
|12|Conducta   |Imobil|    -    |Bucuresti,   |   1989   |  137.130|         | |
|  |de abur    |      |         |Splaiul      |          |         |         | |
|  |           |      |         |Independentei|          |         |         | |
|  |           |      |         |nr. 202,     |          |         |         | |
|  |           |      |         |sector 6     |          |         |         | |
|__|___________|______|_________|_____________|__________|_________|_________|_|
|13|Instalatii |Imobil|Piloti de|Bucuresti,   |   1980   |   24.956|         | |
|  |pilot      |      |cercetare|B-dul        |          |         |         | |
|  |Dudesti    |      |         |Theodor      |          |         |         | |
|  |           |      |         |Pallady      |          |         |         | |
|  |           |      |         |nr. 250,     |          |         |         | |
|  |           |      |         |sector 3     |          |         |         | |
|__|___________|______|_________|_____________|__________|_________|_________|_|
|14|Instalatii |Imobil|Piloti de|Tarnaveni,   |   1975   |  200.370|         | |
|  |pilot      |      |cercetare|Str. Avram   |          |         |         | |
|  |Tarnaveni  |      |         |Iancu        |          |         |         | |
|  |           |      |         |nr. 144,     |          |         |         | |
|  |           |      |         |jud. Mures   |          |         |         | |
|__|___________|______|_________|_____________|__________|_________|_________|_|
|15|Teren      |Imobil|S =      |Bucuresti,   |   1953   |    -    |H.C.M.   | |
|  |           |      |37.929,5 |Splaiul      |          |         |nr.      | |
|  |           |      |mp       |Independentei|          |         |1289/1952| |
|  |           |      |         |nr. 202,     |          |         |         | |
|  |           |      |         |sector 6     |          |         |         | |
|__|___________|______|_________|_____________|__________|_________|_________|_|
|16|Pilot      |Imobil|S = 800  |Bucuresti,   |   1985   |    -    |         | |
|  |pesticide  |      |mp       |Splaiul      |          |         |         | |
|  |           |      |Curte =  |Independentei|          |         |         | |
|  |           |      |700 mp   |nr. 202,     |          |         |         | |
|  |           |      |         |sector 6     |          |         |         | |
|__|___________|______|_________|_____________|__________|_________|_________|_|
|17|Pilot      |Imobil|S = 600  |Bucuresti,   |   1985   |    -    |         | |
|  |mase       |      |mp       |Splaiul      |          |         |         | |
|  |plastice   |      |         |Independentei|          |         |         | |
|  |           |      |         |nr. 202,     |          |         |         | |
|  |           |      |         |sector 6     |          |         |         | |
|__|___________|______|_________|_____________|__________|_________|_________|_|
|    TOTAL     |      |         |             |          |2.561.271|         | |
|______________|______|_________|_____________|__________|_________|_________|_|

    3. Bunuri proprii

    Echipamente, aparatura, mijloace de transport si obiecte de inventar
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Grupa |            Denumire           | Val. ramasa | Situatia juridica |
|crt.|       |                               | (mii lei)   |                   |
|____|_______|_______________________________|_____________|___________________|
| 0  |   1   |              2                |       3     |         4         |
|____|_______|_______________________________|_____________|___________________|
|   1|   2   | Echipamente tehnologice       |     342.566 |  In proprietate   |
|____|_______|_______________________________|_____________|___________________|
|   2|   3   | Aparate si instalatii de      |             |                   |
|    |       | masurare, control si reglare  |   2.765.623 |  In proprietate   |
|____|_______|_______________________________|_____________|___________________|
|   3|   4   | Mijloace de transport         |       4.238 |  In proprietate   |
|____|_______|_______________________________|_____________|___________________|
|   4|   6   | Mobilier, aparatura birotica  |             |                   |
|    |       | si alte active corporale      |      81.619 |  In proprietate   |
|____|_______|_______________________________|_____________|___________________|
|   5|       | Obiecte de inventar in        |     644.299 |  In proprietate   |
|    |       | folosinta                     |             |                   |
|____|_______|_______________________________|_____________|___________________|
| TOTAL      |                               |   3.838.345 |  In proprietate   |
|____________|_______________________________|_____________|___________________|
| TOTAL      |                               |             |                   |
| GENERAL    |                               |   6.399.616 |  In proprietate   |
|____________|_______________________________|_____________|___________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 293/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 293 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 313 2005
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 67 2018
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Salut, Ai nevoie de un împrumut confortabil pentru satisfacția ta? Oferim un împrumut accesibil la rata dobânzii de 3% pentru debitorii locali și internaționali. Suntem certificate, de încredere, de încredere, eficiente, rapide și dinamice și lucrăm împreună. acordăm un împrumut pe termen lung de la 2 la 50 de ani cel mult. Aveți nevoie de un împrumut direct, ușor și accesibil pentru a plăti datoriile, pentru a începe o afacere sau pentru un alt motiv? Dacă da, vă rugăm să ne contactați pentru a vă solicita împrumutul. Această ofertă este destinată persoanelor serioase. Vă rugăm să ne contactați: accessloanfirm2030@gmail.com WhatsApp: +79265038734 Suntem certificate, fiabil, fiabil, eficient, rapid și dinamic. Toate cele bune, Domn scott Trimiteți-ne un e-mail la: accessloanfirm2030@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1320 2012
    Salutările formează firma de împrumut cu pășune verde. Ai nevoie de un credit pentru realizarea proiectelor tale Ai fost respins de multe bănci Aveți nevoie de finanțare pentru consolidarea datoriilor? Aveți nevoie de finanțare care să vă ajute afacerea să revină pe drum. Știți că suntem cea mai bună soluție pentru dvs. în domeniul obținerii unui împrumut personal. Contactați-ne prin: {Greenpastureloanfirm@gmail.com} Acordăm credite la o rată generală anuală de 3% cu Posibilități. Pentru mai multe informații despre ofertele noastre de credit Vă rugăm să ne contactați: Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpasturelanfirm @ gmail .com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu