E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 738 2003 modificat de Hotărârea 387 2007
Hotărârea 738 2003 abrogat de Hotărârea 386 2007
Articolul 2 din actul Hotărârea 738 2003 modificat de articolul 11 din actul Hotărârea 2296 2004
Hotărârea 738 2003 completat de articolul 11 din actul Hotărârea 2115 2004
Articolul 3 din actul Hotărârea 738 2003 modificat de Hotărârea 1835 2004
Articolul 7 din actul Hotărârea 738 2003 modificat de Hotărârea 1835 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 738 2003 modificat de Hotărârea 1835 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 738 2003 modificat de Hotărârea 1835 2004
Articolul 3 din actul Hotărârea 738 2003 modificat de Hotărârea 1835 2004
Articolul 5 din actul Hotărârea 738 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 957 2004
Articolul 7 din actul Hotărârea 738 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 957 2004
Articolul 7 din actul Hotărârea 738 2003 articole noi... articolul 1 din actul Hotărârea 957 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 738 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 957 2004
Articolul 4 din actul Hotărârea 738 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 957 2004
Articolul 3 din actul Hotărârea 738 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 957 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 738 2003 modificat de articolul 12 din actul Hotărârea 892 2004
Articolul 3 din actul Hotărârea 738 2003 modificat de articolul 11 din actul Hotărârea 293 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 738 2003 modificat de articolul 12 din actul Hotărârea 1601 2003
Articolul 14 din actul Hotărârea 738 2003 modificat de Hotărârea 1465 2003
Articolul 17 din actul Hotărârea 738 2003 modificat de Hotărârea 1465 2003
Articolul 3 din actul Hotărârea 738 2003 articole noi... Hotărârea 1465 2003
Articolul 4 din actul Hotărârea 738 2003 modificat de articolul 2 din actul Hotărârea 1071 2003
Articolul 2 din actul Hotărârea 738 2003 modificat de Rectificare 738 2003
Articolul 2 din actul Hotărârea 738 2003 modificat de Rectificare 738 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 738 din  3 iulie 2003

privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 485 din  7 iulie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si avand in vedere dispozitiile art. XVI al titlului III din cartea a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,
    in temeiul art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, precum si al art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Ministerul Economiei si Comertului este organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care realizeaza politica Guvernului in domeniile privind cresterea economica, industrie, energie, resurse minerale, productia de aparare, comert, integrare europeana si relatii externe.
    Art. 2
    Ministerul Economiei si Comertului are sediul principal in municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, si alte spatii necesare desfasurarii activitatii, situate in str. Mendeleev nr. 33 si str. Ion Campineanu nr. 16.
    Art. 3
    Ministerul Economiei si Comertului exercita urmatoarele functii:
    a) de autoritate de stat in domeniile sale de activitate, prin care se asigura urmarirea si controlul respectarii reglementarilor in vigoare;
    b) de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiilor si programelor privind cresterea economica, industria, energia, resursele minerale, industria de aparare, comertul, promovarea exportului, precum si a politicilor din domeniul sau de activitate;
    - industriale, referitoare la evolutia dezvoltarii sectoarelor industriei de prelucrare a produselor industriale si a bunurilor de consum - metalurgie, chimie, petrochimie, textile, pielarie, lemn, sticla, ceramica, materiale de constructii, constructii de masini;
    - energetice, referitoare la evolutia sectorului energetic, respectiv energie electrica si termica, hidro-, nucleara, petrol, gaze, resurse minerale, mine-geologie;
    - comerciale, privind promovarea exporturilor si dezvoltarea pietei interne;
    - economice, privind cresterea economica si dezvoltarea mediului de afaceri, atragerea de investitori, precum si dezvoltarea infrastructurii de evaluare a conformitatii produselor;
    c) de sinteza, la nivel national, pentru domeniile specifice si pentru celelalte domenii conexe: recuperarea si conservarea energiei, securitatea instalatiilor, reciclarea materialelor si de gestionare a resurselor minerale, restructurarea si, dupa caz, privatizarea societatilor comerciale si a regiilor autonome care functioneaza sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului;
    d) de reglementare, prin care se asigura elaborarea actelor normative in domeniile proprii;
    e) de reprezentare, prin care se asigura, in numele Guvernului, reprezentarea la organismele internationale ca autoritate de stat in domeniu si stabilirea de legaturi cu celelalte ministere, alte autoritati publice si organizatii neguvernamentale, precum si cu persoane juridice din tara sau din strainatate;
    f) de administrare a proprietatii publice din domeniul resurselor minerale, al transportului energiei, al transportului si stocarii titeiului si gazelor naturale sau din alte domenii stabilite de lege ca bunuri proprietate publica, prin agentii economici si institutiile publice care functioneaza sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului;
    g) de integrare europeana si armonizarea legislatiei cu reglementarile comunitare, pentru activitatile din domeniul sau.
    Art. 4
    (1) In vederea exercitarii functiilor sale Ministerul Economiei si Comertului are urmatoarele atributii principale:
    1. elaboreaza strategii, programe si politici privind cresterea economica - in care scop utilizeaza informatii si date furnizate de Comisia Nationala de Prognoza -, precum si in industrie, energie si comert. Politicile industriale si energetice privesc evolutia sectorului energetic si a resurselor minerale, restructurarea industriei, imbunatatirea mediului de afaceri, dezvoltarea investitiilor in domeniile sale de activitate;
    2. organizeaza, coordoneaza si controleaza aplicarea legilor si hotararilor Guvernului, a ordinelor si instructiunilor emise, potrivit legii, pentru activitatile din domeniile proprii de activitate;
    3. participa la fundamentarea si la elaborarea strategiei si a programului de reforme economico-sociale ale Guvernului, fundamenteaza, promoveaza si asigura aplicarea politicii stabilite in conformitate cu Programul de guvernare in domeniile specifice ale activitatii proprii;
    4. elaboreaza si promoveaza proiecte de acte normative privind reglementarea activitatilor din domeniile specifice si avizeaza propunerile legislative ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
    5. initiaza si negociaza, din imputernicirea Presedintelui Romaniei sau a Guvernului, in conditiile legii, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune intocmirea procedurilor de aderare la cele existente;
    6. urmareste si controleaza aplicarea conventiilor si acordurilor internationale in vederea integrarii in structurile europene sau in alte organisme internationale;
    7. participa la negocierile privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si asigura armonizarea reglementarilor legislative din domeniile specifice de activitate ale Uniunii Europene;
    8. reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si conventiile la care Romania este parte si cu alte intelegeri stabilite in acest scop, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organizatii regionale si internationale ce intereseaza domeniul sau de activitate, inclusiv pentru eliminarea barierelor tarifare si netarifare din calea schimburilor comerciale cu produse industriale;
    9. coordoneaza si urmareste implementarea de politici si strategii in domeniile de activitate ale ministerului, potrivit Programului de guvernare;
    10. elaboreaza studii si sinteze referitoare la evolutia in economie si la ajustarea structurala a industriei pe domenii de activitate, la orientarea fortei de munca si urmareste implementarea lor;
    11. asigura monitorizarea administrarii proprietatii publice din domeniul resurselor minerale, precum si a valorificarii produselor rezultate din prelucrarea acestora, prin structurile economice de sub autoritatea sa;
    12. exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar a statului privind restructurarea, privatizarea, reorganizarea si, dupa caz, lichidarea societatilor comerciale cu capital de stat si in regiile autonome din domeniile coordonate; in aceasta calitate, ministerul, in exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea de actionar a statului in domeniile industriei si resurselor:
    a) administreaza participatiile la societatile comerciale (companiile nationale), imputernicindu-i pe reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor sa actioneze pentru sporirea atractivitatii acestor societati si companii, pentru restructurarea si pregatirea acestora pentru privatizare;
    b) desfasoara activitatile de privatizare, potrivit legii;
    c) initiaza, dupa caz, lichidarea societatilor neprofitabile:
    13. sprijina infiintarea asociatiilor profesionale si a patronatelor din domeniile specifice activitatii sale si asigura dialogul permanent cu acestea, cu asociatii sindicale, cu mass-media si cu societatea civila in scopul informarii reciproce si al perfectionarii cadrului legislativ aferent;
    14. stimuleaza relatiile cu camerele de comert si industrie si cu asociatiile profesionale in domeniile specifice de activitate;
    15. urmareste implementarea politicilor de cercetare si inovare; coordoneaza, direct sau impreuna cu ministerul de resort din domeniul cercetarii, institutele nationale de cercetare din sfera sa de activitate, potrivit legii; elaboreaza politica privind evaluarea conformitatii produselor industriale si urmareste aplicarea acestei politici;
    16. implementeaza in sectorul industrial masurile privind apararea nationala din programele Guvernului si al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii;
    17. participa, impreuna cu Ministerul Apararii Nationale, la dezvoltarea parteneriatului si a colaborarii pe linia productiei militare cu state membre ale Uniunii Europene si NATO;
    18. stabileste si asigura aplicarea masurilor de protectie civila in cazul situatiilor deosebite, in conditiile legii;
    19. elaboreaza norme, in conformitate cu prevederile legale, si aplica masuri privind regimul materialelor explozive pentru agentii economici din industrie; editeaza, dupa caz, publicatii de specialitate si informare;
    20. initiaza si avizeaza programe de refacere ecologica a zonelor afectate de exploatari miniere si petroliere, urmarind realizarea masurilor de protectie a mediului, in conditiile legii;
    21. realizeaza si gestioneaza baza de date si sistemul informational din domeniile de activitate, participand la sistemul informational, national si international;
    22. negociaza direct sau participa la negocierea si la incheierea de tratate, acorduri si alte intelegeri internationale cu caracter economic sau pentru stabilirea cadrului juridic necesar dezvoltarii schimburilor comerciale;
    23. fundamenteaza propuneri privind proiectul de buget si urmareste executia bugetului pentru activitatile din domeniile specifice, urmareste proiectarea si realizarea investitiilor;
    24. gestioneaza mijloacele financiare care sunt alocate ministerului si controleaza modul de utilizare a acestora de catre unitatile din subordine;
    25. gestioneaza mijloacele financiare alocate in bugetul propriu pentru promovarea cooperarii economice internationale ca activitate de comert exterior, in conditiile legii, precum si modul de utilizare a acestora;
    26. asigura protectia datelor si a informatiilor clasificate;
    27. elaboreaza norme, implementeaza si controleaza politica in materie de recuperare si conservare a energiei, de securitate a instalatiilor din industrie, de reciclare a materialelor, precum si de metrologie legala;
    28. organizeaza efectuarea controlului aplicarii actelor normative in vigoare de catre agentii economici cu activitati in domeniile specifice;
    29. colaboreaza cu institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din sistemul sau;
    30. abiliteaza operatorii economici in vederea efectuarii importurilor de produse periculoase pentru populatie si pentru mediul inconjurator;
    31. examineaza si prezinta propuneri de valorificare a soldurilor de cliring existente;
    32. organizeaza si participa la misiuni economice in scopul promovarii exporturilor de produse industriale romanesti;
    33. participa la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economica internationala, care se desfasoara in tara sau in strainatate, conform programului aprobat de Guvern;
    34. asigura operatorilor economici informatii de piata si acorda asistenta de specialitate in procesul negocierilor unor operatiuni de cooperare si de obiective complexe in tara si in strainatate;
    35. urmareste mediatizarea si aplicarea in practica a acordurilor guvernamentale in care sunt prevazute actiuni de cooperare economica internationala, la care ministerul este parte;
    36. initiaza actiuni de cooperare internationala si de colaborare economica externa, in plan bilateral sau pe terte piete;
    37. coopereaza cu reprezentantele economice ale Romaniei in strainatate si cu cele acreditate in Romania, pentru identificarea unor proiecte si promovarea relatiilor economice si a cooperarii internationale;
    38. actioneaza pentru atragerea institutiilor financiare internationale, a unor investitori straini si romani pentru relansarea unor proiecte si programe nationale, regionale sau internationale de interes pentru Romania;
    39. elaboreaza politica comerciala a Romaniei impreuna cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale implicate, in conformitate cu Programul de guvernare, precum si cu angajamentele internationale asumate in plan multilateral si european;
    40. promoveaza interesele comerciale ale Romaniei in relatiile cu alte state, precum si cu organizatiile economice cu vocatie universala, cu caracter regional si cu alte grupari economice;
    41. realizeaza (implementeaza) politica comerciala a Romaniei si asigura armonizarea reglementarilor legislative din domeniul comertului si in legatura cu relatiile economice internationale cu cele ale Organizatiei Mondiale a Comertului, Uniunii Europene si ale altor organizatii si forme de cooperare prevazute de acordurile economice si comerciale la care Romania este sau intentioneaza sa devina parte;
    42. elaboreaza strategii si programe referitoare la dezvoltarea si imbunatatirea conditiilor de acces al produselor si serviciilor romanesti pe pietele internationale, tinand seama de solicitarile mediului de afaceri si de tendintele pietelor internationale;
    43. studiaza tendintele pietelor externe in ceea ce priveste competitivitatea si oportunitatile de comert pentru agentii economici romani si sprijina prezenta acestora pe piata mondiala;
    44. asigura aplicarea programelor rezultate din acordurile si conventiile internationale bilaterale si multilaterale in domeniul economic, la care Romania este parte;
    45. asigura respectarea angajamentelor internationale asumate de Romania in cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului, a celor comerciale din cadrul Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, denumit in continuare Acordul european, si a angajamentelor din acordurile de comert liber si participa nemijlocit la negocierile in cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului;
    46. sprijina activitatea Agentiei Romane pentru Investitii Straine privind atragerea investitiilor straine prin actiuni directe prin intermediul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei;
    47. acorda asistenta si orientarea necesare firmelor romanesti si straine in domeniile economic si comercial;
    48. participa, impreuna cu institutiile si structurile cu atributii in domeniu, la negocierea si la incheierea de tratate, acorduri si alte intelegeri internationale cu caracter economic sau pentru stabilirea cadrului juridic necesar in vederea desfasurarii relatiilor comerciale externe ale Romaniei, potrivit legii;
    49. initiaza masuri pentru stimularea cooperarii economice internationale si a exportului de produse si servicii;
    50. participa la elaborarea politicii vamale a Romaniei;
    51. coopereaza la initierea de negocieri si participa, impreuna cu institutiile cu atributii in domeniu, la incheierea si derularea de acorduri si intelegeri cu tarile debitoare si/sau cu firme intermediare specializate, pentru recuperarea creantelor externe ale statului rezultate din operatiuni comerciale si de cooperare;
    52. elibereaza, in conditiile legii, licente de import si export, in conformitate cu interesele Romaniei si cu angajamentele internationale asumate de aceasta;
    53. elibereaza, in conditiile legii, autorizatii de functionare in Romania a reprezentantelor firmelor straine; avizeaza exporturile de marfuri in consignatie, exporturi temporare si exportul de mostre; aproba prelungirea importurilor temporare in conformitate cu Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.114/2001, cu modificarile ulterioare;
    54. elaboreaza programele anuale si coordoneaza activitatile de participare a Romaniei la targuri si expozitii internationale, misiuni economice, precum si la alte manifestari promotionale internationale;
    55. asigura, sprijina sau coordoneaza, dupa caz, indeplinirea obligatiilor din domeniul sau de activitate, care decurg din dispozitiile Acordului european, precum si activitatile desfasurate de partea romana in cadrul institutiilor create prin acest acord.
    (2) Ministerul Economiei si Comertului indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege, care sunt de competenta sa.
    Art. 5
    (1) Conducerea Ministerului Economiei si Comertului se exercita de catre ministru. Activitatea de comert este condusa de un ministru delegat.
    (2) Ministrul economiei si comertului are calitatea de ordonator principal de credite.
    (3) In exercitarea atributiilor ministrul economiei si comertului este sprijinit de ministrul delegat pentru comert, de 6 secretari de stat si de un subsecretar de stat.
    (4) Ministrul reprezinta Ministerul Economiei si Comertului in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in justitie.
    (5) Ministrul este ordonator principal de credite pentru unitatile din subordinea si din coordonarea ministerului si pentru societatile comerciale cu capital de stat si regiile autonome, aflate sub autoritatea ministerului, pentru care sunt prevazute fonduri in bugetul de stat.
    (6) In exercitarea atributiilor ce ii revin ministrul emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.
    (7) Ministrul indeplineste atributiile generale prevazute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, precum si alte atributii specifice stabilite prin acte normative in domeniul sau de activitate.
    (8) Ministrul conduce aparatul propriu al ministerului, stabilit prin prezenta hotarare, numeste si elibereaza din functie personalul acestuia.
    (9) In cazul in care ministrul nu isi poate exercita atributiile, prin ordin al ministrului se va nominaliza un inlocuitor, in conditiile legii.
    (10) Ministrul numeste si elibereaza din functie conducatorii organelor de specialitate din subordinea Ministerului Economiei si Comertului.
    (11) Atributiile personalului din compartimentele Ministerului Economiei si Comertului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.
    Art. 6
    (1) Ministerul Economiei si Comertului are un secretar general si doi secretari generali adjuncti, inalti functionari publici, numiti in conditiile legii.
    (2) Secretarul general si secretarii generali adjuncti asigura stabilitatea functionarii ministerului, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale intre structurile ministerului.
    (3) Secretarul general si secretarii generali adjuncti indeplinesc atributiile si responsabilitatile prevazute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001.
    (4) Secretarul general si secretarii generali adjuncti pot indeplini si alte insarcinari prevazute de Regulamentul de organizare si functionare a Ministerului Economiei si Comertului ori incredintate de ministru.
    Art. 7
    (1) Structura organizatorica a Ministerului Economiei si Comertului este prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) In structura organizatorica a Ministerului Economiei si Comertului functioneaza directii generale si directii. Prin ordin al ministrului se pot organiza servicii, birouri si oficii si se pot utiliza functionari publici pentru a conduce sau coordona programe, proiecte in conditiile prevazute de art. 7 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale functionarilor publici, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2003.
    (3) In cadrul directiilor generale, prin ordin al ministrului, se pot organiza si directii cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat si cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile ulterioare.
    (4) Infiintarea de oficii sau de agentii teritoriale, fara personalitate juridica, care sa reprezinte activitatea industriala in plan regional, se face potrivit prevederilor legale in vigoare, in functie de resursele financiare alocate cu aceasta destinatie prin bugetul anual.
    (5) Numarul maxim de posturi pentru Ministerul Economiei si Comertului este de 691, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor ministrilor.
    (6) Din numarul maxim de posturi, 110 posturi se utilizeaza pentru reteaua externa si 10 posturi pentru personalul care isi va desfasura activitatea in strainatate ca reprezentanti ai Ministerului Economiei si Comertului pentru indeplinirea atributiilor specifice de integrare in structurile europene si pentru promovarea proiectelor de investitii si de privatizare din aria de activitate a ministerului.
    (7) Atributiile si competentele ministrului delegat pentru comert, ale secretarilor de stat, ale subsecretarului de stat, ale secretarului general si ale secretarilor generali adjuncti se stabilesc prin ordin al ministrului economiei si comertului.
    (8) Prin ordin al ministrului economiei si comertului se poate aproba schimbarea subordonarii directiilor generale si directiilor.
    (9) Atributiile si competentele compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului economiei si comertului, in conditiile legii.
    (10) Statul de functii al ministerului se aproba de catre ministru, in conditiile legii.
    Art. 8
    (1) Ministerul Economiei si Comertului poate infiinta in subordinea sa organe de specialitate, in conditiile prevazute de lege.
    (2) In cadrul Ministerului Economiei si Comertului poate functiona, in conditiile legii, un cabinet medical de asistenta medicala la locul de munca pentru personalul propriu.
    Art. 9
    Ministerul Economiei si Comertului poate desfasura activitati finantate integral din venituri proprii, care se organizeaza potrivit legii.
    Art. 10
    (1) Unitatile subordonate Ministerului Economiei si Comertului si unitatile coordonate de acesta sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica a unitatilor din subordinea si a celor din coordonarea Ministerului Economiei si Comertului se aproba prin ordin al ministrului.
    (3) Agentii economici care functioneaza sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului sunt prevazuti in anexa nr. 3.
    Art. 11
    Incadrarea in numarul de posturi aprobat conform art. 7 alin. (5) se va realiza in termen de maximum 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 12
    Personalul provenit din cadrul administratiei centrale se considera transferat si i se aplica nivelul de salarizare avut anterior, pana la intrarea in vigoare a noilor reglementari privind salarizarea persoanelor din institutiile publice.
    Art. 13
    (1) Ministerul Economiei si Comertului poate avea in dotare un numar de autoturisme cu consumul de carburanti aferent, stabilite potrivit normelor legale in vigoare.
    (2) Repartizarea in cadrul ministerului a autoturismelor si a autovehiculelor destinate transporturilor specifice la unitatile subordonate se face prin ordin al ministrului.
    Art. 14
    (1) Bunurile mobile si imobile din domeniul public sau privat al statului, care se aflau in administrarea fostului Minister al Industriei si Resurselor, precum si cele aferente activitatii preluate de la Ministerul Dezvoltarii si Prognozei, de la Departamentul de Comert Exterior si de la Departamentul de Politici Economice trec, pe baza de protocol de predare-primire, in administrarea Ministerului Economiei si Comertului.
    (2) Spatiile excedentare din imobilele detinute de Ministerul Economiei si Comertului pot fi inchiriate, in conditiile legii, chiria urmand a fi virata integral la bugetul de stat.
    Art. 15
    Pentru efectuarea lucrarilor de intretinere si mentinere a instalatiilor in stare de functionare, precum si a curateniei in sediile Ministerului Economiei si Comertului se pot contracta, contra cost, servicii cu unitati specializate, in conditiile legii.
    Art. 16
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si Hotararea Guvernului nr. 758/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii si Prognozei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 545 din 25 iulie 2002, cu modificarile ulterioare, precum si orice dispozitii contrare.
    Art. 17
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul economiei si comertului,
                         Iulian Iancu,
                         secretar de stat

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1 *1)

    *1) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                           STRUCTURA ORGANIZATORICA
                     a Ministerului Economiei si Comertului

    Numarul maxim de posturi: 691
    (exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor ministrilor)
    - din care retea externa: 110

                                                     _______________________
                                                    |Purtator de Cuvant,    |
                                                 ___|Protocol, Relatii      |
                                                |   |Mass-Media*          |
   _____________________          __________    |   |_______________________|
  |CABINETUL MINISTRULUI|___     |          |   |___|Informatii Clasificate |
  |_____________________|   |____| MINISTRU |---|   |_______________________|
  |Consilier Diplomatic |___|    |__________|   |___|Contencios*          |
  |_____________________|             |         |   |_______________________|
                                      |         |___|Audit Intern*        |
  ____________________________________|             |_______________________|
 |  ___________         _________________________
 | |SECRETAR   |       |Directia Relatii cu      |
 |_|DE STAT    |_______|Parlamentul, Sindicatele,|
 | |___________|   :   |Patronatele, Informatii  |
 |                 :   |si Relatii cu Publicul   |
 |  ___________    :   |_________________________|
 | |SECRETAR   |   :
 |_|DE STAT    |___:____________________________________________________
 | |___________|   :  ____|____  _______|______  _______|______  _______|______
 |                 : |Directia ||Directia      ||Directia      ||Directia      |
 |                 : |Generala ||Generala      ||Programe cu   ||Infrastructura|
 |                 : |pentru   ||pentru        ||Organizatii   ||Calitatii     |
 |                 : |Integrare||Cooperare     ||Internationale||si Mediu      |
 |                 : |Europeana||Economica     ||              ||              |
 |                 : |si       ||Internationala||              ||              |
 |                 : |Negocieri||              ||              ||              |
 |  ___________    : |_________||______________||______________||______________|
 | |MINISTRU   |   :
 |_|DELEGAT    |   :
 | |PENTRU     |   :
 | |COMERT     |   :
 | |___________|   :
 | |CABINET    |   :
 | |MINISTRU   |   :
 | |___________|   :
 | |SUBSECRETAR|___:________________________________________________
 | |DE STAT    |   :  ____|_____    ____|_____    ____|_____    ____|____
 | |___________|   : |Directia  |  |Directia  |  |Directia  |  |Directia |
 |                 : |Generala  |  |Generala  |  |Generala  |  |Generala |
 |                 : |Europa*|  |Relatii   |  |Politici  |  |Promovare|
 |                 : |          |  |Bilaterale|  |Comerciale|  |Export   |
 |  ___________    : |__________|  |__________|  |__________|  |_________|
 | |SECRETAR   |   :
 |_|DE STAT    |___:____________________
 | |___________|   :  ____|____    _____|______
 |                 : |Directia |  |Directia    |
 |                 : |Generala |  |Generala    |
 |                 : |Resurse  |  |Legislatie, |
 |                 : |Minerale |  |Management  |
 |  ___________    : |_________|  |____________|
 | |SECRETAR   |   :
 |_|GENERAL    |   :
 | |___________|   ^
 | |SECRETARI  |..>:
 | |GENERALI   |   v
 | |ADJUNCTI   |___:_______________________________________
 | |___________|   :  ______|_______   ______|_______  ____|____
 |                 : |Directia      | |Institutul de| |Directia |
 |                 : |Generala      | |Management si| |Resurse  |
 |                 : |Buget,        | |Informatica* | |Umane    |
 |                 : |Economico-    | |             | |         |
 |                 : |Financiara si | |             | |         |
 |                 : |Administrativ | |             | |         |
 |                 : |______________| |_____________| |_________|
 |                 :  ______|_______
 |                 : |Directia      |
 |                 : |Administrativa|
 |                 : |______________|
 |                 :
 |  ___________    :
 | |SECRETAR   |   :    ___________________
 |_|DE STAT    |___:___|Directia Generala  |
 | |___________|   :   |Politica Energetica|
 |                 :   |___________________|
 |                 :
 |  ___________    :    ___________________
 | |SECRETAR   |   :   |Directia Productia |
 |_|DE STAT    |___:___|de Aparare         |
 | |___________|   :   |___________________|
 |                 :
 |  ___________    :
 | |SECRETAR   |   :
 |_|DE STAT    |___:____________________
 | |___________|                        |_____________________________
 |                          ____________|______________               |
 |                    _____|____   _____|_____   ______|_____   ______|_______
 |                   |Directia  | |Directia   | |Directia de | |Comisia       |
 |                   |Generala  | |Generala   | |Imbunatatire| |Nationala     |
 |                   |Studii,   | |Politica   | |si          | |pentru        |
 |                   |Sinteza,  | |Industriala| |Monitorizare| |Reciclarea    |
 |                   |Investitii| |           | |a Mediului  | |Materialelor*|
 |                   |          | |           | |de Afaceri  | |              |
 |                   |__________| |___________| |____________| |______________|
 |
 |                   ..........................
 |                   :Oficiul Participatiilor :
 |___________________:Statului si Privatizarii:
                     :in Industrie            :
                     :........................:

------------
    * Directie generala
    * Directie
    * Servicii
    * In cadrul directiei generale se organizeaza Compartimentul pentru integrare europeana in domeniul comertului.

    ANEXA 2

                                UNITATILE
care functioneaza in subordinea si in coordonarea Ministerului Economiei si Comertului

    A. Unitati care functioneaza in subordinea Ministerului Economiei si Comertului

    I. Cu finantare de la bugetul de stat
    1. Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere - ANDIPRZM - 68 de posturi

    II. Cu finantare din venituri proprii
    1. Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR
    2. Biroul Roman de Metrologie Legala - BRML Bucuresti
    3. Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase - ANSPCP
    4. Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie - OPSPI
    5. Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie Busteni - 130 de posturi

    III. Cu finantare din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat
    1. Centrul Roman de Comert Exterior - 145 de posturi
    2. Agentia Romana pentru Conservarea Energiei - ARCE - 84 de posturi

    IV. Cu finantare externa si de la bugetul de stat
    1. Unitatea de management al proiectului - U.M.P. (inchideri de mine) - 6 posturi
    2. Unitatea de implementare a proiectului - U.I.P. (inchideri de mine) - 7 posturi
    3. Unitatea de implementare a proiectului - U.I.P. - ANDIPRZM - 5 posturi.

    B. Unitati care functioneaza in coordonarea Ministerului Economiei si Comertului

    1. Asociatia Romana de Standardizare - ASRO
    2. Asociatia de Acreditare din Romania - RENAR.

    ANEXA 3

                              UNITATILE
care functioneaza sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

    1. Compania Nationala a Huilei - S.A. Petrosani
    2. Compania Nationala a Lignitului "Oltenia" - S.A. Targu Jiu
    3. Societatea Comerciala "Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apa" - S.A. Motru
    4. Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti
    5. Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti
    6. Societatea Nationala a Apelor Minerale - S.A. Bucuresti
    7. Societatea Nationala a Sarii - S.A. Bucuresti
    8. Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului "Minvest" - S.A. Deva cu filialele societati comerciale si societatile comerciale pentru servicii
    9. Societatea Comerciala "Moldomin" - S.A. Moldova Noua
    10. Societatea Comerciala "Baita" - S.A. Stei
    11. Societatea Comerciala "Cupru Min" - S.A. Abrud
    12. Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare
    13. Societatea Comerciala "Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei
    14. Societatea Comerciala Miniera "Banat-Anina" - S.A.
    15. Societatea Comerciala de Conservare si Inchidere a Minelor "Conversmin" - S.A. Bucuresti
    16. Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti
    17. Societatea Comerciala "Petrotrans" - S.A. Ploiesti
    18. Societatea Comerciala "Oil Terminal" - S.A. Constanta
    19. Societatea Comerciala "Conpet" - S.A. Ploiesti
    20. Societatea Comerciala "Melana IV" - S.A. Savinesti
    21. Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Medias
    22. Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Targu Mures
    23. Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucuresti
    24. Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias
    25. Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. Bucuresti cu filialele societati comerciale si societatile comerciale pentru servicii
    26. Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. Bucuresti cu filialele societati comerciale
    27. Societatea Comerciala "Uzina Termoelectrica Midia" - S.A. Navodari
    28. Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. Bucuresti cu filialele societati comerciale
    29. Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucuresti cu filialele societati comerciale
    30. Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A.
    31. Compania Nationala "Romarm" - S.A. Bucuresti cu filialele societati comerciale
    32. Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Orastie" - S.A.
    33. Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Dragasani" - S.A.
    34. Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Babeni" - S.A.
    35. Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Filiasi" - S.A.
    36. Societatea Comerciala "Santierul Naval Mangalia" - S.A.
    37. Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Marsa" - S.A.
    38. Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Ramnicu Valcea" - S.A.
    39. Societatea Comerciala "Avioane" - S.A. Craiova
    40. Societatea Comerciala "Elprof" - S.A. Bucuresti
    41. Societatea Comerciala "IAR" - S.A. Ghimbav
    42. Societatea Comerciala "IOR" - S.A. Bucuresti
    43. Societatea Comerciala "Romaero" - S.A. Bucuresti
    44. Societatea Comerciala "Rompiro" - S.A. Orastie
    45. Societatea Nationala "Plafar" - S.A. Bucuresti
    46. Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare Drobeta-Turnu Severin
    47. Regia Autonoma "Zirom" - S.A. Giurgiu
    48. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR Bucuresti
    49. Societatea Comerciala "Institutul National pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva - INSEMEX" - S.A. Petrosani
    50. Societatea Comerciala "I.P.I.U. - Consulting Engineering" Bucuresti
    51. Societatea Comerciala "I.C.P.E." - S.A. Bucuresti
    52. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti
    53. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala - ECOIND Bucuresti
    54. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica - ICMET Craiova
    55. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Sudura si Incercari de Materiale - ISIM Timisoara
    56. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanica Fina - CEFIN Bucuresti
    57. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier   IPCUP Ploiesti
    58. Institutul de Cercetari Chimice   ICECHIM Bucuresti.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 738/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 738 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 738/2003
Hotărârea 387 2007
privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale
Hotărârea 386 2007
privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor
Hotărârea 2296 2004
privind reorganizarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. - Filiala Societatea Comerciala de Formare a Energeticienilor din Romania "Formenerg" - S.A. si infiintarea Societatii Comerciale de Formare Profesionala "Formenerg" - S.A.
Hotărârea 2115 2004
privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare - IMNR
Hotărârea 1835 2004
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului
Hotărârea 957 2004
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului
Hotărârea 892 2004
privind organizarea si functionarea Centrului Roman pentru Promovarea Comertului
Hotărârea 293 2004
privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti
Hotărârea 1601 2003
privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive
Hotărârea 1465 2003
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului
Hotărârea 1071 2003
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deseurilor si reziduurilor de orice natura, precum si al altor marfuri periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediul inconjurator
Rectificare 738 2003
Rectificare 738 2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu