E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 19 2001 abrogat de articolul 16 din actul Hotărârea 738 2003
Articolul 3 din actul Hotărârea 19 2001 modificat de articolul 13 din actul Hotărârea 537 2003
Articolul 6 din actul Hotărârea 19 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 208 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 19 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 208 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 19 2001 modificat de articolul 11 din actul Hotărârea 941 2002
Articolul 2 din actul Hotărârea 19 2001 modificat de articolul 11 din actul Hotărârea 941 2002
Articolul 2 din actul Hotărârea 19 2001 completat de articolul 10 din actul Hotărârea 707 2002
Hotărârea 19 2001 modificat de articolul 9 din actul Hotărârea 869 2001
Articolul 3 din actul Hotărârea 19 2001 completat de articolul 13 din actul Hotărârea 663 2001
Articolul 3 din actul Hotărârea 19 2001 completat de articolul 3 din actul Hotărârea 565 2001
Articolul 3 din actul Hotărârea 19 2001 completat de articolul 3 din actul Hotărârea 375 2001
Articolul 4 din actul Hotărârea 19 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 235 2001
Articolul 6 din actul Hotărârea 19 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 235 2001
Articolul 10 din actul Hotărârea 19 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 235 2001
Articolul 1 din actul Hotărârea 19 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 235 2001
Articolul 2 din actul Hotărârea 19 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 235 2001
Articolul 3 din actul Hotărârea 19 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 235 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 19 din  4 ianuarie 2001

privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 17 din 10 ianuarie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Ministerul Industriei si Resurselor este organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care infaptuieste politica Guvernului in domeniile: energie electrica, termica, nucleara, petrol, gaze, mine, geologie, fabricarea produselor industriale si a bunurilor de consum din metalurgie, constructii de masini, electrotehnica, electronica, chimie, petrochimie, textile, pielarie, lemn, sticla, ceramica, materiale de constructii si alte activitati ale industriei, serviciile aferente acestor activitati, precum si relatiile economice internationale, relatiile cu organisme internationale si integrarea Romaniei in Uniunea Europeana, specifice industriei si resurselor.
    Art. 2
    Sediul principal al Ministerului Industriei si Resurselor este situat in municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1.
    Art. 3
    Ministerul Industriei si Resurselor exercita urmatoarele functii:
    a) de autoritate de stat in sectorul industriei si al resurselor, prin care se asigura urmarirea si controlul respectarii reglementarilor in domeniile de activitate;
    b) elaboreaza strategiile si politicile industriale privind:
    - evolutia sectorului energetic pentru toti purtatorii si formele de energie de la surse pana la consumatorii finali;
    - dezvoltarea in plan regional in sectorul de activitate, precum si cooperarea in domeniul economico-industrial, pentru atragerea de investitori straini;
    - restructurarea si, dupa caz, privatizarea societatilor comerciale si a regiilor autonome care functioneaza sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor;
    - integrarea europeana si armonizarea legislatiei cu cea comunitara pentru activitatile din domeniile specifice;
    - participarea la elaborarea politicii comerciale in domeniul produselor industriale si la negocierile bilaterale, regionale sau multilaterale privind accesul acestora pe pietele internationale;
    - acreditarea, infrastructura calitatii produselor industriale;
    c) de sinteza la nivel national si regional pentru domeniile specifice si pentru celelalte domenii conexe: recuperarea si conservarea energiei, securitatea instalatiilor, reciclarea materialelor si a altor domenii specifice sau conexe;
    d) de stimulare a cooperarii si a dialogului cu parteneri sociali si cu operatori economici, in conformitate cu Programul Guvernului si cu tendintele existente pe plan european si mondial;
    e) de reglementare in domeniile industriei si resurselor, asigurand elaborarea cadrului juridic corespunzator pentru activitatile din domeniile specifice;
    f) de reprezentare, asigurand in numele Guvernului Romaniei reprezentarea in organismele internationale ca autoritate de stat pentru domeniile industriei si resurselor si stabilind legaturi cu celelalte ministere, alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice din tara sau din strainatate;
    g) de administrare a proprietatii publice din domeniul resurselor minerale, al transportului energiei, al transportului si stocarii titeiului si gazelor naturale sau din alte domenii stabilite de lege ca bunuri proprietate publica - prin agentii economici si institutiile publice care functioneaza sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor;
    h) exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar al statului privind restructurarea, privatizarea, reorganizarea si, dupa caz, lichidarea in societatile comerciale cu capital de stat si in regiile autonome din domeniile coordonate;
    i) fundamenteaza si elaboreaza necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniile sale de activitate; gestioneaza resursele financiare alocate prin bugetul de stat, resursele din fondurile speciale si din creditele externe, in domeniile sale de activitate si controleaza folosirea acestora;
    j) asigura organizarea si dezvoltarea cercetarii stiintifice in domeniile industriei si resurselor, prin corelare cu programele nationale de cercetare pe domenii;
    k) organizeaza activitatea pentru constituirea fondului propriu de date statistice din domeniile industriei si resurselor;
    l) elaboreaza si promoveaza cadrul legal in vederea stimularii investitiilor cu capital autohton si strain in domeniile sale de activitate;
    m) sprijina realizarea de activitati privind asigurari de sanatate pentru personalul propriu, pentru personalul institutiilor publice din subordine, companiilor nationale, societatilor nationale si al regiilor autonome de sub autoritatea sa;
    n) stabileste, impreuna cu autoritatile administratiei publice centrale si locale care au atributii in domeniu, masuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorica, arhitecturala sau peisagistica, in situatia dezvoltarii proiectelor de dezvoltare industriala;
    o) colaboreaza cu consiliile judetene si locale la elaborarea studiilor si programelor referitoare la dezvoltarea urbana si rurala in vederea realizarii politicilor sectoriale din domeniile industriei si resurselor;
    p) sprijina administratia publica locala prin activitati ce privesc strategia si monitorizarea programelor de investitii in infrastructura legata de mediu, prin reglementari specifice si prin politici sectoriale in domeniile coordonate;
    q) sprijina organizarea si desfasurarea activitatii de atestare tehnico-profesionala a specialistilor din domeniile coordonate;
    r) indeplineste alte functii stabilite prin lege.
    Art. 4
    (1) Conducerea Ministerului Industriei si Resurselor se exercita de catre ministrul industriei si resurselor, denumit in continuare ministru.
    (2) Ministrul reprezinta Ministerul Industriei si Resurselor in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in justitie.
    (3) In exercitarea atributiilor ce ii revin ministrul emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.
    (4) Ministrul este ajutat in activitatea de conducere a Ministerului Industriei si Resurselor de 5 secretari de stat.
    (5) Ministrul indeplineste in domeniul sau de activitate si alte atributii specifice stabilite prin acte normative.
    (6) Ministrul conduce aparatul propriu al Ministerului Industriei si Resurselor, stabilit prin prezenta hotarare, numeste si elibereaza din functie personalul acestuia.
    (7) In cazul in care ministrul, din diferite motive, nu isi poate exercita atributiile, unul dintre secretarii de stat nominalizat prin ordin al ministrului exercita aceste atributii, instiintand primul-ministru despre aceasta.
    (8) Pe langa ministru functioneaza Colegiul ministerului. Competentele si regulamentul de functionare a Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului.
    (9) Colegiul ministerului se intruneste, la cererea si sub presedintia ministrului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea Ministerului Industriei si Resurselor.
    (10) Ministrul numeste si elibereaza din functie conducatorii organelor de specialitate din subordinea, coordonarea si de sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor.
    (11) Atributiile personalului din compartimentele Ministerului Industriei si Resurselor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.
    Art. 5
    (1) Ministerul Industriei si Resurselor are un secretar general care este functionar public de cariera, numit prin concurs sau examen, organizat si desfasurat in conditiile legii. Acesta asigura stabilitatea functionarii ministerului, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale intre structurile ministerului.
    (2) Secretarul general al ministerului poate indeplini si alte insarcinari prevazute de Regulamentul de organizare si functionare a Ministerului Industriei si Resurselor ori incredintate de ministru.
    (3) In realizarea atributiilor ce ii revin secretarul general al ministerului poate fi ajutat de unul sau doi secretari generali adjuncti.
    (4) Secretarii generali adjuncti sunt functionari publici de cariera numiti prin concurs sau examen.

    CAP. 2
    Structura organizatorica si atributiile Ministerului Industriei si Resurselor

    Art. 6
    (1) Structura organizatorica a Ministerului Industriei si Resurselor este prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) In structura organizatorica a Ministerului Industriei si Resurselor functioneaza directii generale, directii, servicii, birouri si oficii. Prin ordin al ministrului se pot organiza servicii, birouri si oficii.
    (3) Infiintarea de oficii sau de agentii teritoriale, fara personalitate juridica, care sa reprezinte activitatea industriala in plan regional, se face potrivit prevederilor legale in functie de resursele financiare alocate in acest sens prin bugetul anual.
    (4) Numarul maxim de posturi pentru Ministerul Industriei si Resurselor, impreuna cu unitatile subordonate (Institutul de Management si Informatica, Agentia Romana pentru Conservarea Energiei si Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor) este de 489, exclusiv demnitarii si functiile aferente cabinetului ministrului. Numarul de posturi necesar pentru fiecare directie si compartiment din structura organizatorica a ministerului se stabileste prin ordin al ministrului.
    (5) Ministrul este ordonator principal de credite pentru unitatile din subordinea ministerului, si pentru unitatile din coordonarea ministerului, societatile comerciale cu capital de stat si regiile din domeniile industriei si resurselor, pentru care sunt prevazute fonduri in bugetul de stat.
    (6) Atributiile si competentele secretarilor de stat si ale secretarului general se stabilesc prin ordin al ministrului industriei si resurselor.
    (7) Atributiile, normele de constituire si competentele compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului industriei si resurselor.
    (8) Statul de functii al ministerului se aproba de catre ministru, in conditiile legii.
    Art. 7
    (1) Ministerul Industriei si Resurselor, cu avizul Curtii de Conturi, poate infiinta in subordinea sa organe de specialitate, in conditiile prevazute de lege.
    (2) In cadrul Ministerului Industriei si Resurselor functioneaza, in conditiile legii, un cabinet medical de asistenta medicala la locul de munca pentru personalul propriu.
    Art. 8
    (1) Unitatile subordonate Ministerului Industriei si Resurselor si unitatile coordonate de acesta sunt prevazute in anexa nr. 2. Unitatile din subordine sunt finantate, dupa caz, integral din venituri bugetare sau extrabugetare ori din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat.
    (2) Structura organizatorica a unitatilor din subordinea Ministerului Industriei si Resurselor si a celor coordonate de Ministerul Industriei si Resurselor se aproba prin ordin al ministrului.
    (3) Agentii economici de sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor sunt prevazuti in anexa nr. 3.
    Art. 9
    In realizarea obiectului sau de activitate Ministerul Industriei si Resurselor are urmatoarele atributii:
    1. organizeaza, coordoneaza si controleaza aplicarea legilor si hotararilor Guvernului, a ordinelor si instructiunilor emise potrivit legii pentru activitatile din domeniile industriei si resurselor, precum si al cooperarii economice internationale;
    2. fundamenteaza, promoveaza si asigura aplicarea politicii stabilite in conformitate cu Programul de guvernare in domeniile specifice ale activitatii proprii, prevazute la art. 1, participa la fundamentarea si la elaborarea strategiei si a programului de reforme economico-sociale ale Guvernului;
    3. elaboreaza si promoveaza proiecte de acte normative privind reglementarea activitatilor din domeniile specifice si avizeaza propunerile legislative ale altor organe de specialitate, ale administratiei publice centrale, care influenteaza aceste activitati;
    4. initiaza si negociaza, din imputernicirea Presedintelui Romaniei sau a Guvernului, in conditiile legii, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune intocmirea formelor de aderare la cele existente;
    5. urmareste si controleaza aplicarea conventiilor si acordurilor internationale in vederea integrarii in structurile europene sau in alte organisme internationale;
    6. participa la negocierile privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si asigura armonizarea reglementarilor legislative din domeniile specifice cu cele ale Uniunii Europene;
    7. reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si conventiile la care Romania este parte si cu alte intelegeri stabilite in acest scop si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organizatii regionale si internationale ce intereseaza domeniul sau de activitate, inclusiv pentru eliminarea barierelor tarifare si netarifare din calea schimburilor comerciale cu produse industriale;
    8. coordoneaza si urmareste elaborarea si implementarea de politici si strategii in domeniile de activitate ale ministerului, potrivit strategiei generale a Guvernului;
    9. elaboreaza prognoze referitoare la restructurarea si la ajustarea structurala a industriei pe domenii de activitate, dezvoltarea regionala, orientarea fortei de munca si urmareste implementarea lor;
    10. asigura implementarea programelor rezultate din acordurile cu organisme internationale, bi- si multilaterale;
    11. implementeaza politicile energetice, tehnologice si de crestere a eficientei energetice a resurselor minerale;
    12. implementeaza politicile referitoare la restructurarea regiilor autonome si la restructurarea si privatizarea societatilor comerciale care functioneaza sub autoritatea sa;
    13. asigura monitorizarea administrarii proprietatii publice din domeniul resurselor minerale, precum si a valorificarii produselor rezultate din prelucrarea acestora, prin structurile economice autonome de sub autoritatea sa;
    14. sprijina infiintarea asociatiilor profesionale din domeniile specifice activitatii sale si asigura dialogul permanent cu acestea, cu asociatii sindicale, cu mass-media si cu societatea civila, in scopul informarii reciproce si al perfectionarii cadrului legislativ aferent;
    15. promoveaza activitati in domeniile industriei, in plan regional, prin infiintarea de oficii, fara personalitate juridica, in domeniile specifice, in conditiile legii;
    16. colaboreaza, impreuna cu factorii de raspundere, la dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii in profil regional si national in domeniile industriei si resurselor;
    17. stimuleaza relatiile cu camerele de comert si industrie si cu asociatiile profesionale, in domeniile specifice de activitate;
    18. urmareste implementarea politicilor de cercetare si inovare in domeniile industriei si resurselor; coordoneaza direct sau impreuna cu ministerul de resort din domeniul cercetarii, institutele nationale de cercetare din sfera sa de activitate, potrivit legii; acrediteaza si elaboreaza politica privind infrastructura calitatii produselor industriale;
    19. implementeaza in sectorul industrial masurile privind apararea nationala din programele Guvernului si al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii;
    20. participa, impreuna cu Ministerul Apararii Nationale, la dezvoltarea parteneriatului si a colaborarii pe linia productiei militare cu state membre ale Uniunii Europene si NATO;
    21. stabileste si asigura aplicarea masurilor de protectie civila in cazul situatiilor deosebite, in conditiile legii;
    22. elaboreaza norme, in conformitate cu prevederile legale, si aplica masuri privind regimul materialelor explozive pentru agentii economici din industrie; editeaza, dupa caz, publicatii de specialitate si informare;
    23. initiaza si avizeaza programe de refacere ecologica a zonelor afectate de exploatari miniere si petroliere, urmarind realizarea masurilor de protectie a mediului, in conditiile legii;
    24. realizeaza si gestioneaza baza de date si sistemul informational in domeniile industriei si resurselor, participand la sistemul informational, national si international;
    25. negociaza direct sau participa la negocierea si la incheierea de tratate, acorduri si alte intelegeri internationale cu caracter economic sau pentru stabilirea cadrului juridic necesar dezvoltarii schimburilor comerciale cu produse industriale;
    26. fundamenteaza propuneri privind proiectul de buget si urmareste executia bugetului pentru activitatile din domeniile specifice; urmareste proiectarea si realizarea investitiilor din sistemul sau;
    27. gestioneaza mijloacele financiare care sunt alocate ministerului si controleaza modul de utilizare a mijloacelor respective de catre unitatile din subordine;
    28. participa la elaborarea politicii vamale a Romaniei;
    29. participa la elaborarea reglementarilor privind eliberarea licentelor de import si export, in conformitate cu interesele Romaniei si cu angajamentele internationale asumate de aceasta;
    30. elaboreaza programe privind promovarea exporturilor romanesti de produse industriale si participa la definitivarea programului anual privind prezenta Romaniei la targurile si expozitiile nationale si internationale;
    31. urmareste evolutia preturilor bunurilor de consum;
    32. elaboreaza norme, implementeaza si controleaza politica in materie de recuperare si conservare a energiei, de securitate a instalatiilor din industrie, de reciclare a materialelor, precum si in materie de metrologie;
    33. organizeaza efectuarea controlului aplicarii actelor normative in vigoare din domeniu, de catre agentii economici cu activitati in domeniile specifice;
    34. colaboreaza cu institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din sistemul sau;
    35. abiliteaza operatorii economici in vederea efectuarii importurilor de produse periculoase pentru populatie si pentru mediul inconjurator;
    36. participa la negocierea si derularea de acorduri cu tarile debitoare si/sau cu firmele intermediare, specializate in recuperarea creantelor externe ale statului, rezultate din operatiuni comerciale si de cooperare;
    37. examineaza si prezinta propuneri de valorificare a soldurilor de cliring existente;
    38. organizeaza si participa la misiuni economice in scopul promovarii exporturilor de produse industriale romanesti;
    39. participa la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economica internationala, care se desfasoara in tara sau in strainatate, conform programului aprobat de Guvern;
    40. asigura operatorilor economici informatii de piata si acorda asistenta de specialitate in procesul negocierilor unor operatiuni de cooperare si de obiective complexe in tara si in strainatate;
    41. urmareste mediatizarea si aplicarea in practica a acordurilor guvernamentale in care sunt prevazute actiuni de cooperare economica internationala, la care ministerul este parte;
    42. initiaza actiuni de cooperare internationala si de colaborare economica externa, in plan bilateral sau pe terte piete;
    43. coopereaza cu reprezentantele economice ale Romaniei in strainatate si cu cele acreditate in Romania pentru identificarea unor proiecte si promovarea relatiilor economice si a cooperarii internationale;
    44. actioneaza pentru atragerea institutiilor financiare internationale, a unor investitori straini si romani pentru relansarea unor proiecte si programe nationale, regionale sau internationale de interes pentru Romania;
    45. in exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea de actionar al statului in domeniile industriei si resurselor:
    a) administreaza participatiile la societatile comerciale (companiile nationale), imputernicind reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor sa actioneze pentru sporirea atractivitatii acestora, pentru restructurarea si pregatirea pentru privatizare;
    b) desfasoara activitatile de privatizare potrivit legii;
    c) initiaza, dupa caz, lichidarea societatilor neprofitabile;
    46. indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege, care sunt de competenta sa.
    Art. 10
    Incadrarea in numarul de posturi aprobat conform art. 6 alin. (4) se va realiza in termen de maximum 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 11
    Personalul care in urma desfiintarii Ministerului Industriei si Comertului trece la Ministerul Industriei si Resurselor se considera transferat in interesul serviciului, in conditiile legii.
    Art. 12
    (1) Ministerul Industriei si Resurselor poate avea in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme si consumul de carburanti aferent, stabilite potrivit normelor legale in vigoare, precum si un autovehicul pentru transport de marfa si persoane, un autovehicul pentru transport de marfa si un numar de 5 autovehicule de interventie pentru domeniile: mine, petrol, gaze, energie si altele.
    (2) Autovehiculele destinate transporturilor specifice, aprobate prin hotararile Guvernului nr. 351/1995 si nr. 955/1995, se utilizeaza in continuare.
    (3) Repartizarea in cadrul ministerului a autoturismelor si a autovehiculelor destinate transporturilor specifice la unitatile subordonate se face prin ordin al ministrului.
    Art. 13
    Ministerul Industriei si Resurselor asigura gospodarirea bunurilor imobile aflate in administrarea sa.
    Art. 14
    Pentru efectuarea lucrarilor de intretinere si mentinere a instalatiilor in stare de functionare, precum si a curateniei in sediile Ministerului Industriei si Resurselor se pot contracta servicii de la unitati specializate, in conditiile legii, contra cost.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 15
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 16
    Ministerul Industriei si Resurselor preia obligatiile asumate de Ministerul Industriei si Comertului cu privire la implementarea proiectelor in domeniul industriei si resurselor, finantate din imprumuturi rambursabile si nerambursabile, acordate Romaniei de catre institutiile financiare internationale, corespunzatoare acordurilor la care acesta a fost parte.
    Art. 17
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 532 din 1 noiembrie 1999, si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

    Nr. total de posturi 489
    Inclusiv unitatile din subordinea ministerului
    Exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului

                     MINISTERUL INDUSTRIILOR SI RESURSELOR

 _____________             __________________         _____________________
|   COLEGIUL  |           |                  |       |  DIRECTIA PURTATOR  |
| MINISTRULUI |___________|     MINISTRU     |_______|      DE CUVANT      |
|_____________|           |__________________|  |    |  RELATII MASS-MEDIA |
                          | CABINET DEMNITAR |  |    |_____________________|
                          |__________________|  |     _____________________
                                   |            |____| CONSILIER DIPLOMATIC|
                                   |            |    |_____________________|
                                   |            |     _____________________
                                   |            |    | CORPUL DE CONTROL AL|
                                   |            |____|     MINISTRULUI*)   |
                                   |                 |_____________________|
       ____________________________|___________________________________
 _____|_____  ____|____  ___|____  |  ___|____  _____|_____  ____|___  |
|  SECRETAR ||SECRETAR ||SECRETAR| | |SECRETAR|| SECRETAR  ||SECRETAR| |
|  DE STAT  || DE STAT ||DE STAT | | |DE STAT ||  DE STAT  ||GENERAL | |
|           ||         ||        | | |        ||           ||        | |
|PARLAMENTAR||INTEGRARE||RESURSE | | |ENERGIE,||DEZVOLTARE ||        | |
|  RELATII  ||EUROPEANA||MINERALE| | | PETROL ||INDUSTRIALA||        | |
|  SOCIALE. || RELATII ||        | | |SI GAZE ||           ||        | |
|  PATRONAT || EXTERNE ||        | | |        ||           ||        | |
|___________||_________||________| | |________||___________||________| |
                                   |  ____________________    | _______|_______
                                   | | DIRECTIA GENERALA   |  ||    OFICIUL    |
                                   | | Sinteze. Strategii. |  ||PARTICIPATIILOR|
                                   | |Politica industriala.|__||  STATULUI IN  |
                                   | | Programe dezvoltare |  ||   INDUSTRIE   |
                                   | |_____________________|  ||_______________|
                                   |  _____________________   |
                                   | | DIRECTIA GENERALA   |  |
                                   | | Buget. Contabilitate|__|
                                   | | interna.            |  |
                                   | |_____________________|  |
                                   |  _____________________   |
                                   | |      DIRECTIA       |  |
                                   | |   Administrativa    |__|
                                   | |_____________________|  |
                                   |  _____________________   |
                                   | |      DIRECTIA       |  |
                                   | |    Resurse umane.   |  |
                                   | |      Pregatire      |__|
                                   | |    profesionala.    |
                                   | |_____________________|
   ________________________________|_________________________________________
 _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_  _|_
|M1 ||M2 ||M3 ||M4 ||M5 ||M6 ||M7 ||M8 ||M9 ||M10||M11||M12||M13||M14||M15||M16|
|___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___|

    Semnificatia modulelor din organigrama de mai sus este urmatoarea:

    M1  = DIRECTIA Relatii cu parlamentul
    M2  = DIRECTIA Relatii cu sindicate, patronate si informatii publice
    M3  = DIRECTIA GENERALA Legislatie. Contencios. Management
    M4  = DIRECTIA GENERALA Integrare europeana si regionala. Negocieri
    M5  = DIRECTIA GENERALA Programe cu organizatii internationale
    M6  = DIRECTIA Acreditari. Calitate. Protectia mediului.
    M7  = DIRECTIA GENERALA Cooperare. Investitii.
    M8  = DIRECTIA GENERALA Mine. Geologie.
    M9  = DIRECTIA Conversie capacitati. Programe ecologice in sectorul minier
    M10 = DIRECTIA Programe de dezvoltare. Exploatare resurse.
    M11 = DIRECTIA GENERALA Energie.
    M12 = DIRECTIA GENERALA Petrol si Gaze
    M13 = DIRECTIA GENERALA Produse primare.
    M14 = DIRECTIA GENERALA Produse industriale.
    M15 = DIRECTIA GENERALA Bunuri de consum
    M16 = DIRECTIA GENERALA Productia de aparare.
------------
    *) se organizeaza ca directie generala

    Anexa este reprodusa in facsimil.

    ANEXA 2

                              UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Industriei si Resurselor si in coordonarea acestuia

    A. Unitati aflate in subordinea Ministerului Industriei si Resurselor

    I. Cu finantare de la bugetul de stat:

    1. Institutul de Management si Informatica*)
    2. Agentia Romana pentru Conservarea Energiei*)
    3. Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor*)
------------
    *) Se organizeaza ca directii generale.

    II. Cu finantare extrabugetara:

    1. I.S.C.I.R.
    2. Biroul de Metrologie Legala Bucuresti

    III. Cu finantare mixta:

    - Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie Busteni

    IV. Cu finantare externa si de la bugetul de stat:

    1. Unitatea de management a proiectului U.M.P. (inchideri de mine)
    2. Unitatea de implementare a proiectului U.I.P. (inchidere de mine)
    3. Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere

    NOTA:
    Numarul de personal pentru unitatile finantate de la bugetul de stat se stabileste anual prin ordin al ministrului, in functie de fondurile aprobate.

    B. Unitatile aflate in coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor

    1. Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
    2. Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
    3. Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale
    4. Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci

    ANEXA 3

                              UNITATILE
care functioneaza sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor

    1. Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti
    2. Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias
    3. Societatea Comerciala de Explorare si Productie a Gazelor Naturale "Exprogaz" - S.A. Medias
    4. Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Targu Mures
    5. Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucuresti
    6. Societatea Nationala de Depozitare Subterana a Gazelor Naturale "Depogaz" - S.A. Ploiesti
    7. Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. Bucuresti
    8. Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A. Bucuresti
    9. Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. Bucuresti
   10. Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucuresti
   11. Compania Nationala a Lignitului "Oltenia" - S.A. Targu Jiu
   12. Compania Nationala a Huilei - S.A. Petrosani
   13. Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului "Minvest" - S.A. Deva
   14. Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti
   15. Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare
   16. Regia Autonoma "Zirom" Giurgiu
   17. Societatea Nationala a Carbunelui - S.A. Ploiesti
   18. Societatea Nationala a Sarii - S.A. Bucuresti
   19. Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A.
   20. Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare Drobeta-Turnu Severin
   21. Societatea Nationala a Apelor Minerale Bucuresti
   22. Compania Nationala "Romarm" Bucuresti
   23. Societatea Comerciala "Conpet" - S.A. Ploiesti
   24. Societatea Comerciala "Oil Terminal" - S.A. Constanta
   25. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanica Fina - CEFIN Bucuresti
   26. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica - ICMET Craiova
   27. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala - ECOIND Bucuresti
   28. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Sudura si Incercari de Materiale - ISIM Timisoara
   29. Institutul de Proiectari pentru Industria Usoara - IPIU Bucuresti
   30. Institutul de Cercetari Chimice - ICECHIM Bucuresti
   31. Institutul de Proiectari Utilaj Petrolier Ploiesti
   32. Institutul pentru Cercetari in Domeniul Metalelor PretioaseSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 19/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 19 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 19/2001
Hotărârea 738 2003
privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului
Hotărârea 537 2003
privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR Bucuresti
Hotărârea 208 2003
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor
Hotărârea 941 2002
privind organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei
Hotărârea 707 2002
privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase
Hotărârea 869 2001
privind organizarea si functionarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie
Hotărârea 663 2001
privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti
Hotărârea 565 2001
privind transferul unor societati comerciale din cadrul sectorului productiei de aparare din portofoliul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului in portofoliul Ministerului Industriei si Resurselor
Hotărârea 375 2001
privind trecerea unor societati comerciale din cadrul sectorului productiei de aparare, aflate in portofoliul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor
Hotărârea 235 2001
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu