E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 663 din 12 iulie 2001

privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 427 din 31 iulie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei precum si ale art. 18 alin. (1) si art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti prin reorganizarea Societatii Comerciale "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti, care se desfiinteaza.
    (2) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti este persoana juridica romana aflata in coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor si functioneaza in baza prevederilor art. 17 - 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare.
    (3) Sediul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti este in municipiul Bucuresti, Bd Energeticienilor nr. 8, sectorul 3.
    (4) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti isi desfasoara activitatea in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, precum si cu regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti are in principal ca obiect de activitate cercetarea fundamentala si aplicativa, ingineria, dezvoltarea tehnologica, studiile necesare in vederea elaborarii strategiilor si consultanta in domeniul energiei electrice si termice.
    Art. 3
    (1) Structura organizatorica a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti este prevazuta in anexa nr. 2.
    (2) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti poate infiinta in cadrul structurii sale organizatorice subunitati fara personalitate juridica necesare pentru realizarea obiectului sau de activitate.
    Art. 4
    (1) Conducerea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti revine consiliului de administratie format din 5 membri.
    (2) Membrii consiliului de administratie se numesc si se revoca prin ordin al ministrului industriei si resurselor, cu acordul Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    (3) Conducerea executiva a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti este asigurata de directorul general care este si presedintele consiliului de administratie.
    (4) Conducerea operativa a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti este asigurata de un comitet de directie.
    (5) Orientarea si coordonarea activitatii tehnico-stiintifice a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti sunt asigurate de consiliul stiintific.
    (6) Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general, ale comitetului de directie si ale consiliului stiintific sunt prevazute in regulamentul de organizare si functionare.
    Art. 5
    (1) Patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti, stabilit pe baza bilantului contabil incheiat la data de 31 martie 2001, actualizat conform reglementarilor legale, este de 61.755.358 mii lei, din care imobilizari corporale in valoare de 20.915.771 mii lei si imobilizari necorporale in valoare de 19.860 mii lei.
    (2) Activul si pasivul Societatii Comerciale "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti se preiau pe baza de protocol de predare-preluare de catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 6
    (1) Personalul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti se preia prin transfer de la Societatea Comerciala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti si isi pastreaza salariile avute la data transferului pana la negocierea noului contract colectiv de munca.
    (2) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementarilor cuprinse in contractul colectiv de munca, in limita fondului total destinat platii salariilor, prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli.
    (3) Noul contract colectiv de munca va fi negociat si inregistrat la Directia generala de munca si solidaritate sociala a municipiului Bucuresti in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 7
    Constructiile, anexele si terenul aferent, situate in municipiul Bucuresti, Bd Energeticienilor nr. 8, calea Vitan nr. 293 si Bd Energeticienilor nr. 13 - 15, precum si in municipiul Craiova, judetul Dolj, str. Bibescu Voda nr. 1 si str. Bucovat nr. 82, in care a functionat Societatea Comerciala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti, trec in administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti.
    Art. 8
    Statutul de institut national de cercetare-dezvoltare se reinnoieste prin reacreditare care are loc intr-un interval de maximum 5 ani.
    Art. 9
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti preia toate drepturile si este tinut de toate obligatiile Societatii Comerciale "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti, in masura in care potrivit reglementarilor legale sau contractuale acestea nu se sting, si se substituie in toate litigiile in curs ale Societatii Comerciale "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti.
    Art. 10
    (1) Finantarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti se asigura din surse proprii, din alocatii de la bugetul de stat, in conditiile legii, din credite bancare si din alte surse atrase.
    (2) Pentru semestrul II al anului in curs finantarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti se asigura din surse proprii, din credite bancare si din alte surse atrase.
    Art. 11
    Ministerul Industriei si Resurselor, in calitate de minister coordonator, poate cuprinde in bugetul sau de venituri si cheltuieli fondurile necesare Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti pentru realizarea unor investitii, dotari, aparatura, echipamente si instalatii.
    Art. 12
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 13
    Anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2001, se completeaza cu punctul 33 cu urmatorul cuprins:
    "33. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti."

                 PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NASTASE

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul industriei si resurselor,
                        Dan Ioan Popescu

                        Ministru delegat
                        la Ministerul Educatiei si Cercetarii -
                        pentru activitatea de cercetare,
                        Serban Constantin Valeca

                        Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                        Marian Sarbu

                        p. Ministrul Autoritatii pentru Privatizare
                        si Administrarea Participatiilor Statului,
                        Iacob Zelenco,
                        secretar de stat

                        Ministrul finantelor publice,
                        Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                               REGULAMENT
de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti, denumit in continuare institut, este persoana juridica romana aflata in coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, care functioneaza in baza prevederilor legale in vigoare si a prezentului regulament.
    Art. 2
    (1) Structura organizatorica a institutului este prevazuta in anexa nr. 2 la hotararea Guvernului.
    (2) Institutul poate infiinta in cadrul structurii sale subunitati fara personalitate juridica, necesare in vederea realizarii obiectului sau de activitate, in conditiile legii. Modalitatea de constituire a acestora si relatiile lor in cadrul institutului si cu tertii sunt reglementate prin prezentul regulament de organizare si functionare.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 3
    Institutul este infiintat in scopul desfasurarii activitatii de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inginerie in domeniul energiei, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului si la realizarea cu prioritate a obiectivelor stiintifice si tehnologice cuprinse in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare, precum si prin activitati de inginerie si consultanta pentru solutionarea unor probleme concrete din domeniul energiei.
    Art. 4
    (1) Obiectul de activitate al institutului consta in:
    A. Activitati de cercetare-dezvoltare:
    a) in cadrul Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare realizeaza cercetari fundamentale si aplicative in domeniul energiei electrice si termice, si anume:
    - modele de analiza si decizie pentru modificari structurale, tehnologice si de management in sectorul energiei electrice si termice, in vederea unei dezvoltari economice si sociale durabile;
    - modele si studii de planificare integrata a resurselor de energie, la nivel national si local;
    - tehnologii curate de producere a energiei electrice si termice, inclusiv combustibili pentru acestea;
    - tehnologii pentru reducerea impactului negativ asupra mediului;
    - tehnologii pentru surse regenerabile de energie;
    - tehnologii avansate de conservare a energiei;
    - tehnologii de stocare a energiei pe termen scurt, mediu si lung;
    - sisteme avansate de management al proceselor din domeniul energiei;
    - tehnologii si materiale pentru cresterea eficientei utilizarii energiei in industrie, locuinte si in sectorul tertiar;
    - tehnologii si materiale de mentenanta si metode de diagnoza;
    - tehnologii si materiale pentru reabilitarea si protejarea echipamentului si a constructiilor din sistemele de alimentare cu energie;
    - tehnologii de compatibilitate electromagnetica;
    - tehnologii de tratare si valorificare a deseurilor nenucleare din industria energiei electrice si termice;
    b) studii pentru elaborarea strategiilor de diagnoza si prognoza privind dezvoltarea domeniului stiintei si tehnologiei energiei;
    c) cercetare aplicativa si/sau dezvoltare tehnologica pentru solutionarea unor probleme concrete din domeniul energiei.
    B. Activitati de inginerie si consultanta din domeniul energiei:
    a) probe si masuratori pentru echipamente energetice;
    b) solutii pentru reabilitarea/modernizarea instalatiilor energetice;
    c) diagnoza, masuratori, teste, incercari, monitorizari;
    d) tehnologii specifice echipamentelor energetice;
    e) studii de impact, bilanturi de mediu;
    f) expertize si puneri in functiune;
    g) analize de avarii;
    h) audituri, certificari;
    i) asistenta tehnica.
    C. Activitati conexe activitatii de cercetare-dezvoltare:
    a) receptia, administrarea si valorificarea rezultatelor cercetarilor in domeniu, finantate din fonduri publice;
    b) consultanta de specialitate acordata institutiilor publice centrale si locale in pregatirea deciziilor de politica interna si externa;
    c) participarea la indeplinirea obligatiilor Romaniei, care decurg din tratatele si conventiile semnate in domeniul energiei;
    d) participarea ca membru in organizatiile stiintifice internationale de interes deosebit pentru Romania;
    e) atragerea de fonduri pentru desfasurarea programelor de cercetare-dezvoltare nationale din: industrie, sectorul bancar-financiar, alte organizatii interne si internationale;
    f) integrarea cercetarii cu invatamantul;
    g) organizarea manifestarilor tehnico-stiintifice de interes national in domeniul energiei, precum si a unor intalniri cu reprezentanti de inalt nivel ai institutiilor publice, pentru a se discuta probleme de interes comun din domeniile energie, economie si ecologie;
    h) sprijinirea prin actiuni specifice, inclusiv material, a afirmarii personalitatilor stiintifice din Romania pe arena internationala;
    i) asistenta tehnica, furnizare de servicii stiintifice si tehnologice agentilor economici sau oricaror beneficiari interesati;
    j) testare si certificare de produse.
    D. Elaborare de normative tehnice si economice de interes national privind asigurarea cerintelor fundamentale din domeniul energiei electrice si termice
    E. Formare si specializare de cercetatori, personal tehnic de specialitate din industrie si din serviciile in domeniul energiei
    F. Activitati de informare-documentare, editare si tiparire a publicatiilor de specialitate
    G. Activitate de transfer tehnologic al rezultatelor cercetarii catre alte unitati de cercetare interesate sau catre agenti economici
    H. Valorificarea rezultatelor cercetarilor din domeniul energiei prin implementarea in industrie si in alte unitati interesate.
    (2) Activitatile mentionate la alin. (1) lit. A - H pot fi efectuate si in cadrul unor programe sau contracte externe.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 5
    Patrimoniul institutului, stabilit pe baza bilantului contabil incheiat la data de 31 martie 2001, este de 61.755.358 mii lei, din care imobilizari corporale in valoare de 20.915.771 mii lei si imobilizari necorporale in valoare de 19.860 mii lei. Activul si pasivul se preiau pe baza de protocol de predare-preluare de la Societatea Comerciala "Institutul de Cercetari si Modernizari Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 6
    (1) Institutul administreaza cu diligenta unui bun proprietar bunuri proprietate publica, precum si alte bunuri dobandite, in conditiile legii. Bunurile proprietate publica, precum si cele dobandite din fonduri publice se afla in administrarea institutului si se evidentiaza distinct in patrimoniul acestuia.
    (2) Rezultatele cercetarilor concretizate in active corporale si necorporale, efectuate si finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobandite si trec in administrarea institutului, daca prin contract nu se prevede altfel, si se inregistreaza in evidenta contabila a acestuia.
    (3) In exercitarea drepturilor sale institutul poseda si foloseste bunurile aflate in patrimoniul sau si, dupa caz, dispune de acestea in conditiile legii, in scopul realizarii obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizarii acestora.
    (4) Concesionarea sau inchirierea unor subunitati, servicii sau activitati se poate face numai in scopul stimularii transferului rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare, in conditiile prevederilor legale corespunzatoare, cu aprobarea Ministerului Industriei si Resurselor, in calitate de organ coordonator, si cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    (5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale in vigoare.

    CAP. 4
    Structura organizatorica si functionala

    Art. 7
    (1) Institutul poate avea in structura subunitati fara personalitate juridica, sectii, laboratoare si alte structuri organizatorice necesare in vederea realizarii obiectului sau de activitate.
    (2) In functie de specificul activitatii se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare.
    (3) Directorul general stabileste relatiile dintre subunitatile aflate in structura institutului, precum si relatiile acestora cu tertii si poate acorda conducatorilor acestora imputerniciri de reprezentare in numele institutului, cu avizul consiliului de administratie.
    Art. 8
    Conducatorii subunitatilor din structura institutului raspund in fata consiliului de administratie si a directorului general de indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de acestia.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 9
    (1) Conducerea institutului este asigurata de:
    - consiliul de administratie;
    - directorul general.
    (2) Orientarea si coordonarea activitatii tehnico-stiintifice a institutului sunt asigurate de consiliul stiintific.

    Consiliul de administratie
    Art. 10
    (1) Consiliul de administratie este format din 5 membri numiti pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit.
    (2) Consiliul de administratie este alcatuit din:
    - un presedinte;
    - un vicepresedinte;
    - 3 membri.
    Art. 11
    (1) Din consiliul de administratie fac parte in mod obligatoriu:
    a) directorul general al institutului - presedinte;
    b) un reprezentant al Ministerului Industriei si Resurselor;
    c) un reprezentant al Ministerului Educatiei si Cercetarii;
    d) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;
    e) presedintele consiliului stiintific.
    (2) Consiliul de administratie isi desemneaza vicepresedintele.
    (3) Numirea membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al ministrului industriei si resurselor, cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii, la propunerea conducatorului autoritatii de la care acestia provin.
    (4) Revocarea membrilor consiliului de administratie pentru abateri grave sau lipsa de activitate in executarea mandatului se face de acelasi organ care a facut numirea.
    Art. 12
    Membrii consiliului de administratie sunt cetateni romani care:
    a) isi pastreaza calitatea de angajat la institutul sau la unitatea de la care provin si toate drepturile si obligatiile derivand din aceasta calitate;
    b) sunt platiti pentru activitatea desfasurata cu o indemnizatie lunara stabilita de consiliul de administratie;
    c) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie si nu pot participa in aceeasi calitate la societati comerciale cu care institutul are relatii contractuale sau interese contrare.
    Art. 13
    Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal ori sotul/sotia, copiii sau rudele pana la gradul al doilea inclusiv, sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil sau cu care institutul se afla in relatii comerciale directe ori concurente.
    Art. 14
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza regulamentului propriu de functionare si cu respectarea legislatiei in vigoare. Acesta hotaraste in problemele privind activitatea institutului, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta altor organe.
    Art. 15
    Consiliul de administratie are in principal urmatoarele atributii:
    a) aproba regulamentul propriu de functionare;
    b) avizeaza modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului, infiintarea, desfiintarea si comasarea de subunitati din structura institutului;
    c) aproba, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de varf si de modernizare a celor existente, in concordanta cu strategia generala a domeniului propriu;
    d) aproba programul de cercetare-dezvoltare pe care il inainteaza Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare si inovare;
    e) analizeaza si avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si il depune la Ministerul Industriei si Resurselor in vederea aprobarii prin hotarare a Guvernului;
    f) analizeaza si avizeaza bilantul contabil si contul de profit si pierderi, pe care le supune spre aprobare Ministerului Industriei si Resurselor, si aproba raportul de gestiune asupra activitatii desfasurate de institut in anul precedent;
    g) analizeaza raportarea semestriala privind activitatea realizata de institut si aproba masuri pentru desfasurarea acesteia in conditii de echilibru al bugetului de venituri si cheltuieli;
    h) analizeaza, aproba sau, dupa caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmeaza sa fie realizate de institut;
    i) propune spre aprobare, in conditiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, inchirierea sau locatia de gestiune a unor bunuri, servicii, subunitati de productie din patrimoniul institutului;
    j) aproba asocierea institutului cu terte persoane juridice, in vederea realizarii de activitati comune care prezinta interes pentru asociati si care se incadreaza in obiectul de activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale;
    k) aproba valorificarea bunurilor dobandite, cu respectarea prevederilor legale;
    l) fundamenteaza si prezinta Ministerului Industriei si Resurselor propuneri pentru asigurarea de fonduri prin bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia si pentru finantarea obiectivelor de interes public specifice activitatii institutului;
    m) aproba volumul creditelor bancare prevazute la art. 35 si stabileste modul de rambursare a acestora;
    n) aproba utilizarea disponibilitatilor in valuta;
    o) aproba, in conditiile legii, sistemul de salarizare, modul de corelare stimulativa a salariilor cu nivelul studiilor, cu competenta si cu munca efectiv prestata, respectandu-se prevederile contractului colectiv de munca la nivelul institutului;
    p) aproba mandatul pentru negocierea contractului colectiv de munca;
    q) executa orice alte atributii stabilite potrivit prevederilor legale.
    Art. 16
    (1) Consiliul de administratie se intruneste o data pe luna sau ori de cate ori interesele institutului o cer, convocarea acestuia facandu-se de catre presedinte sau la solicitarea a cel putin 3 membri ai consiliului de administratie.
    (2) Dezbaterile consiliului de administratie sunt conduse de presedintele consiliului, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
    Art. 17
    (1) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai. Daca nu este indeplinita aceasta conditie, sedinta consiliului de administratie poate fi reprogramata intr-un interval de cel mult 15 zile, avand aceeasi ordine de zi.
    (2) Hotararile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumatate plus unu din numarul total al membrilor.
    Art. 18
    La sedintele consiliului de administratie participa, in calitate de invitat permanent, un delegat al sindicatului reprezentativ sau, in lipsa acestuia, un reprezentant al salariatilor care nu sunt membri de sindicat.
    Art. 19
    Pentru luarea unor decizii complexe consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerata conform prevederilor legale.
    Art. 20
    (1) Membrii consiliului de administratie sunt raspunzatori, in conditiile legii, pentru indeplinirea atributiilor si a obligatiilor lor.
    (2) Membrii consiliului de administratie care s-au impotrivit luarii unei decizii care s-a dovedit pagubitoare pentru institut nu raspund daca au consemnat expres punctul lor de vedere in registrul de sedinte al consiliului de administratie si daca au anuntat in scris despre aceasta organul coordonator.
    (3) Membrii consiliului de administratie care nu au respectat prevederile art. 13 raspund pentru daunele cauzate institutului ca urmare a acestui fapt.
    Art. 21
    In primul trimestru al fiecarui an consiliul de administratie prezinta Ministerului Industriei si Resurselor un raport asupra activitatii desfasurate in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.
    Art. 22
    Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de institut; atributiile secretariatului sunt prevazute in regulamentul de functionare a consiliului de administratie.

    Comitetul de directie
    Art. 23
    Conducerea operativa a institutului este asigurata de un comitet de directie format din directorul general, directorul economic, secretarul stiintific, precum si directorii centrelor din structura organizatorica a institutului.
    Art. 24
    Comitetul de directie stabileste actiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
    a) strategia programelor de dezvoltare a institutului;
    b) programul anual de cercetare-dezvoltare;
    c) bugetul de venituri si cheltuieli;
    d) programul de investitii;
    e) sistemul de asigurare a calitatii;
    f) alte obligatii.
    Art. 25
    Comitetul de directie se intruneste decadal si ori de cate ori interesele institutului o impun.
    Art. 26
    (1) La nivelul subunitatilor din structura organizatorica a institutului se organizeaza si functioneaza comitetul de conducere care isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare, aprobat de consiliul de administratie al institutului, si este prezidat de directorul subunitatii respective.
    (2) Comitetul de conducere exercita atributii si are raspunderi in limita competentelor stabilite de directorul general al institutului si aprobate de consiliul de administratie.

    Directorul general
    Art. 27
    Activitatea curenta a institutului este condusa de directorul general, numit prin ordin al ministrului industriei si resurselor cu acordul Ministerului Educatiei si Cercetarii dintre cercetatorii stiintifici principali care lucreaza in domeniu si care au pregatire manageriala.
    Art. 28
    Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) reprezinta, personal sau prin delegat, interesele institutului in relatiile cu celelalte organe, organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice din tara si din strainatate;
    b) stabileste atributiile, competentele si relatiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum si relatiile acestora cu tertii;
    c) propune modificarea structurii organizatorice a institutului;
    d) asigura negocierea contractului colectiv de munca la nivelul institutului si a salariilor personalului din institut, prin comitetul de directie, si aproba salariile rezultate din negocierea directa;
    e) numeste si revoca conducatorii compartimentelor de munca din aparatul propriu, precum si directorii din structura organizatorica a institutului, cu avizul consiliului de administratie;
    f) angajeaza si concediaza personalul institutului in conditiile legii si ale contractelor colective de munca;
    g) aproba comisiile de concurs pentru promovarea pe functiile de cercetator stiintific principal gradele I, II si III si de cercetator stiintific, la propunerea consiliului stiintific;
    h) are atributii si raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat, in conditiile art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995, aprobata cu modificari prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, si ale art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 95/1998, cu modificarile ulterioare;
    i) raspunde de administrarea intregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
    j) adopta masuri si urmareste realizarea operatiunilor de comert interior si exterior prin compartimentele proprii specializate;
    k) exercita atributiile si are raspunderile care ii revin din prevederile legale, aproba si ia masuri privind activitatea institutului, cu exceptia celor date, potrivit reglementarilor legale, in competenta altor organe;
    l) exercita orice alte atributii care ii sunt delegate de consiliul de administratie;
    m) poate delega, in conditiile legii, o parte dintre atributiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.

    Consiliul stiintific
    Art. 29
    (1) Consiliul stiintific este format din 15 membri, reprezentand toate compartimentele stiintifice din cadrul institutului.
    (2) Consiliul stiintific este alcatuit din cercetatori cu realizari deosebite, cu capacitate de sinteza si de prospectare in domeniu, cadre didactice din invatamantul superior, salariati ai institutului sau din afara acestuia, alesi prin vot secret de catre cadrele cu studii superioare din institut.
    (3) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi pe o perioada de 2 ani, prin vot secret, de catre membrii consiliului. Din consiliul stiintific fac parte de drept directorul general, directorii centrelor, secretarul stiintific al institutului si, in calitate de invitat permanent, un delegat al sindicatului reprezentativ sau, in lipsa acestuia, un reprezentant al salariatilor care nu sunt membri de sindicat.
    (4) Consiliul stiintific se organizeaza si functioneaza in conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administratie.
    Art. 30
    Atributiile principale ale consiliului stiintific sunt urmatoarele:
    a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii de cercetare-dezvoltare si la elaborarea de propuneri pentru Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare si pentru Programul national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica;
    b) propune spre aprobare consiliului de administratie programul anual de cercetare-dezvoltare si inovare al institutului;
    c) contribuie la realizarea obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare si ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica;
    d) examineaza si avizeaza proiectele de cercetare stiintifica, precum si realizarea acestora;
    e) avizeaza hotararile care implica politica de cercetare a institutului si a ramurii de cercetare-dezvoltare;
    f) propune masuri pentru perfectionarea profesionala si incadrarea personalului de cercetare in grade profesionale;
    g) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de incadrare si promovare a personalului de cercetare;
    h) propune comisiile de concurs pentru promovarea pe functiile atestabile si confirma rezultatele concursului pentru functiile de cercetator stiintific principal gradele I, II, III si de cercetator stiintific;
    i) organizeaza si coordoneaza desfasurarea actiunilor cu caracter stiintific;
    j) avizeaza actiunile de cooperare interne si internationale cu scop stiintific;
    k) avizeaza acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare in tara si in strainatate.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli si administrarea acestuia.
    Relatii financiare

    Art. 31
    (1) Institutul intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Bilantul contabil anual se avizeaza de consiliul de administratie, se aproba de Ministerul Industriei si Resurselor, se transmite Ministerului Finantelor Publice si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 32
    (1) Veniturile si cheltuielile institutului se stabilesc prin bugetul de venituri si cheltuieli, pentru fiecare exercitiu financiar.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de catre Guvern, la propunerea Ministerului Industriei si Resurselor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
    Art. 33
    Corelat cu contractele incheiate pentru activitatea programata, institutul determina anual volumul de venituri de realizat si cheltuielile totale de efectuat.
    Art. 34
    Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementarilor cuprinse in contractul colectiv de munca, in limita fondului total destinat platii salariilor, prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli.
    Art. 35
    (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care in cursul unui an resursele financiare ale institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite cu banci, in valoare de cel mult 20% din veniturile brute in termeni reali, realizate in anul precedent.
    (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finantelor Publice, conform prevederilor legii bugetare anuale.
    Art. 36
    (1) Institutul hotaraste cu privire la investitiile care urmeaza sa fie realizate, potrivit obiectului sau de activitate, finantarea efectuandu-se din surse proprii si din credite bancare, cu exceptia investitiilor care intra sub incidenta prevederilor art. 6 si 11 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993 privind unele masuri pentru restructurarea activitatii regiilor autonome.
    (2) In cazul investitiilor, altele decat cele prevazute la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993, finantate integral sau partial de la bugetul de stat, limita de finantare se aproba o data cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligatia ca in executia bugetului de venituri si cheltuieli sa se incadreze in alocatiile bugetare aprobate.
    (3) Executia investitiilor prevazute la alin. (1) si (2) se adjudeca pe baza de licitatie publica, potrivit legislatiei privind achizitiile publice.
    Art. 37
    (1) Operatiunile de incasari si plati ale institutului se efectueaza prin conturi deschise la banci cu sediul in Romania.
    (2) Institutul poate efectua operatiuni de incasari si plati in lei si in valuta prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa si a normativelor de disciplina financiar-valutare, stabilite prin actele normative in vigoare.
    (3) Institutul poate efectua operatiuni de comert exterior potrivit legii. Operatiunile de incasari si plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitatile bancare cu sediul in Romania.
    Art. 38
    Institutul isi va organiza controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune potrivit legii.

    CAP. 7
    Reglementarea litigiilor

    Art. 39
    Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instantelor de judecata romane competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 40
    Prezentul regulament de organizare si functionare se completeaza cu celelalte reglementari legale aplicabile institutelor de cercetare-dezvoltare.
    Art. 41
    Statutul de institut national de cercetare-dezvoltare se reinnoieste prin reacreditare, care are loc intr-un interval de maximum 5 ani.

    ANEXA 2
                                            (Numarul maxim de posturi = 450)

                                STRUCTURA ORGANIZATORICA
a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti
                               __________________________
                              |Consiliul de administratie|
                              |__________________________|
 ____________                         _______|________
| CONSILIUL  |_______________________|DIRECTOR GENERAL|
| STIINTIFIC |   |                   |________________|
|____________|   |        ____________      |        _______________
 ____________    |       | SERVICIUL  |_____|_______|OFICIUL JURIDIC|
|  SECRETAR  |___|       | MANAGEMENT |     |       |_______________|
| STIINTIFIC |           |____________|     |
|____________|            ____________      |        __________________
                         | SERVICIUL  |_____|_______|DIRECTIA ECONOMICA|
                         | CONTRACTE  |     |       |__________________|
                         |____________|     |         _______|_______
                          ____________      |  ______|______   ______|_______
                         | Biroul AQ -|     | |  SERVICIUL  | |  SERVICIUL   |
                         | ASIGURAREA |_____| |  FINANCIAR  | |ADMINISTRATIE,|
                         | CALITATII  |     | |CONTABILITATE| | PATRIMONIU,  |
                         |____________|     | |             | |APROVIZIONARE |
                                            | |             | | SI TRANSPORT |
                                            | |_____________| |______________|
                                            |
  __________________________________________|______________________________
 |         _____________|_______________    |     __________|_________     |
 |        | CENTRU TRANSPORT DISTRIBUTIE|   |    |CENTRU ENERGIE MEDIU|    |
 |        |  ENERGIE ELECTRICA (CTDEE)  |   |    |       (CEM)        |    |
 |        |          DIRECTOR           |   |    |      DIRECTOR      |    |
 |        |_____________________________|   |    |____________________|    |
 |         ______________|______________    |                  |           |
 |  ______|_____  _______|_______  _____|___|_   ____________  |    _______|___
 | |   SECTIA   ||               ||           | |  SECTIA    | |   | SUCURSALA |
 | |ECHIPAMENTE,||  LABORATOR    ||OFICIUL DE | | POLITICI,  | |   |  CRAIOVA  |
 | |  STATII SI || AUTOMATIZARI  ||DOCUMENTARE| |REGLEMENTARI| |   |___________|
 | |   RETELE   ||TELECOMUNICATII||    IN     | |     SI     |_|
 | |  ELECTRICE ||  SI PROTECTII || ENERGETICA| | TEHNOLOGIA | |  _____________
 | |   (SESR)   ||    (LATP)     ||   (ODE)   | |INFORMATIEI | | |SECTIA MEDIU |
 | |____________||_______________||___________| |  (SPRTI)   | | |     SI      |
 |                                              |____________| |_|ECOTEHNOLOGII|
 |_______________________                        ____________  | |    (SME)    |
           ______________|_____________         | LABORATOR  | | |_____________|
          |  CENTRU PRODUCERE ENERGIE  |        | MATERIALE  |_|  _____________
          |ELECTRICA SI TERMICA (CPEET)|        | NOI (LMN)  | | |  LABORATOR  |
          |         DIRECTOR           |        |____________| | | UTILIZAREA  |
          |____________________________|                       | | EFICIENTA A |
           _____________|______________                        |_| ENERGIEI SI |
    ______|______   ____|_____   ______|______                   |    SURSE    |
   |             | |  SECTIA  | |  SECTIA     |                  | REGENERABILE|
   |             | |EXPERTIZA,| |AUTOMATIZARI,|                  |    (LUER)   |
   |   SECTIA    | | DIAGNOZA | |  HIDRO -    |                  |_____________|
   |TERMOMECANICA| |  METAL   | | SI MASINI   |
   |   (STM)     | |  (SEDM)  | | ELECTRICE   |
   |             | |          | |  (SAHME)    |
   |_____________| |__________| |_____________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 663/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 663 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu