E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Ordonanţa 8 1997 in legatura cu Ordonanţa 44 1996
Ordonanţa 8 1997 in legatura cu Legea 72 1996
Ordonanţa 8 1997 in legatura cu Legea 51 1996
Ordonanţa 8 1997 in legatura cu Ordonanţa 25 1995
Articolul 30 din actul Ordonanţa 8 1997 modifica articolul 13 din actul Ordonanţa 25 1995
Articolul 30 din actul Ordonanţa 8 1997 modifica articolul 22 din actul Ordonanţa 25 1995
Articolul 30 din actul Ordonanţa 8 1997 modifica articolul 26 din actul Ordonanţa 25 1995
Articolul 31 din actul Ordonanţa 8 1997 abrogă articolul 1 din actul Ordonanţa 25 1995
Articolul 31 din actul Ordonanţa 8 1997 abrogă articolul 2 din actul Ordonanţa 25 1995
Articolul 31 din actul Ordonanţa 8 1997 abrogă articolul 3 din actul Ordonanţa 25 1995
Articolul 31 din actul Ordonanţa 8 1997 abrogă articolul 4 din actul Ordonanţa 25 1995
Articolul 31 din actul Ordonanţa 8 1997 abrogă articolul 5 din actul Ordonanţa 25 1995
Articolul 31 din actul Ordonanţa 8 1997 abrogă articolul 6 din actul Ordonanţa 25 1995
Articolul 31 din actul Ordonanţa 8 1997 abrogă articolul 7 din actul Ordonanţa 25 1995
Articolul 31 din actul Ordonanţa 8 1997 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 25 1995
Articolul 31 din actul Ordonanţa 8 1997 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 25 1995
Articolul 31 din actul Ordonanţa 8 1997 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 25 1995
Articolul 31 din actul Ordonanţa 8 1997 abrogă articolul 15 din actul Ordonanţa 25 1995
Articolul 31 din actul Ordonanţa 8 1997 modifica articolul 26 din actul Ordonanţa 25 1995
A fost modificat de:
Ordonanţa 8 1997 abrogat de articolul 89 din actul Ordonanţa 57 2002
Articolul 3 din actul Ordonanţa 8 1997 modificat de Legea 374 2001
Articolul 3 din actul Ordonanţa 8 1997 modificat de articolul 14 din actul OUG 32 2001
Articolul 28 din actul Ordonanţa 8 1997 modificat de Legea 191 1999
Articolul 13 din actul Ordonanţa 8 1997 in legatura cu Legea 191 1999
Articolul 23 din actul Ordonanţa 8 1997 modificat de articolul 86 din actul Ordonanţa 73 1999
Articolul 28 din actul Ordonanţa 8 1997 modificat de OUG 42 1998
Ordonanţa 8 1997 aprobat de articolul 1 din actul Legea 95 1998
Ordonanţa 8 1997 modificat de articolul 1 din actul Legea 95 1998
Articolul 15 din actul Ordonanţa 8 1997 in legatura cu Hotărârea 48 1998
Articolul 26 din actul Ordonanţa 8 1997 in legatura cu Hotărârea 48 1998
Ordonanţa 8 1997 in legatura cu Ordonanţa 3 1998
Articolul 15 din actul Ordonanţa 8 1997 in legatura cu articolul 18 din actul Ordonanţa 59 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 8 din 31 ianuarie 1997

privind stimularea cercetarii-dezvoltarii si inovarii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 14 din 31 ianuarie 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutie si al art. 1 lit. d) din Legea nr. 142/1996 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Cercetarea-dezvoltarea si inovarea sunt prioritati nationale.
    Art. 2
    Statul stimuleaza cercetarea-dezvoltarea si inovarea, precum si crearea in economie si societate a unui mediu favorabil difuziei si absorbtiei inovarii, pentru a asigura dezvoltarea economica durabila si cresterea bunastarii si calitatii vietii.
    Art. 3
    Alocarea de catre stat a resurselor financiare in acest scop este prioritate a cheltuielilor bugetare.
    Art. 4
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei este organul administratiei publice centrale de specialitate in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii, care are rolul si responsabilitatea de a defini, coordona si asigura, in principal:
    a) planificarea strategica si obiectivele acesteia;
    b) politicile pentru atingerea obiectivelor planificarii strategice;
    c) cadrul normativ-metodologic, functional, operational si financiar in care se realizeaza politicile;
    d) atribuirea aplicarii politicilor;
    e) monitorizarea, evaluarea si controlul realizarii politicilor.
    Art. 5
    In vederea indeplinirii rolului sau, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei stimuleaza dialogul cu structurile societatii civile; in acest sens, acesta se consulta si stimuleaza implicarea acestor structuri, in mod direct si activ, inclusiv din punct de vedere financiar, in definirea si implementarea politicilor in domeniul cercetarii-dezvoltarii si al inovarii.
    Art. 6
    In sensul prezentei ordonante, se intelege:
    a) cercetare fundamentala - activitatea orientata spre dobandirea de cunostinte stiintifice noi, precum si spre formularea si verificarea de noi ipoteze si teorii, fara a avea insa scop comercial sau industrial;
    b) cercetare aplicativa - activitatea orientata spre largirea cunostintelor cu scopul de a utiliza aceste cunostinte pentru dezvoltarea de noi produse, procese sau servicii, sau pentru a imbunatati in mod semnificativ produsele, procesele sau serviciile existente;
    c) cercetare stiintifica - activitatile de cercetare fundamentala si de cercetare aplicativa, privite impreuna;
    d) cercetare precompetitiva - activitatea orientata spre transformarea rezultatelor cercetarii aplicative in planuri, scheme sau documentatii pentru noi produse, procese sau servicii, chiar daca acestea sunt destinate vanzarii sau utilizarii, si care includ fabricarea modelului experimental si a primului prototip, care nu pot fi utilizate in scopuri comerciale; cercetarea precompetitiva nu include schimbarile periodice sau de rutina ale produselor, liniilor de produs, proceselor de fabricatie, serviciilor sau ale altor activitati existente deja, chiar si in cazul in care aceste schimbari reprezinta imbunatatiri;
    e) cercetare competitiva - activitatea orientata spre transformarea rezultatelor cercetarii precompetitive in produse, procese si servicii care pot raspunde, in mod direct, cererii pietei; include si activitatile de inginerie a sistemelor, de inginerie si proiectare tehnologica;
    f) dezvoltare tehnologica - activitatile de cercetare precompetitiva, si de cercetare competitiva, privite impreuna si care contin activitatile de transfer tehnologic si valorificare a inventiilor, prin care se realizeaza dezvoltarea, aplicarea si transferul rezultatelor cercetarii in economie si societate si care au ca scop introducerea si materializarea de noi produse, procese si servicii, precum si perfectionarea celor existente;
    g) cercetare-dezvoltare - activitatile de cercetare stiintifica si de dezvoltare tehnologica, privite impreuna;
    h) inovarea - ca produs - o noua functie sau imbunatatirea ori largirea unei functionalitati a unui produs, proces sau serviciu, in oricare dintre domenii, si care ar putea ori poate raspunde cererii pietei sau care ar putea ori poate genera o noua cerere pe piata;
    i) inovarea - ca proces - activitatea care permite aparitia inovarii - ca produs si care se bazeaza pe un comportament individual, social sau de firma, creativ si dinamic; inovarea - ca proces - include cercetarea-dezvoltarea;
    j) transfer tehnologic - activitatea de a disemina informatii, a explica, a transfera cunostinte, a acorda consultanta si a comunica, cu persoane care nu sunt experti in domeniu, despre rezultatele cercetarii fundamentale, aplicative si precompetitive intr-un asemenea mod, incat creste sansa aplicarii unor astfel de rezultate, cu conditia sa existe un proprietar al rezultatului;
    k) valorificare - proces prin care rezultatele cercetarii competitive ajung sa fie utilizate conform cerintelor activitatii industriale sau comerciale;
    l) absorbtia inovarii - capacitatea mediului socioeconomic de a ingloba inovarea, in mod deosebit in intreprinderi, a utiliza, a transforma si a largi cunostintele despre rezultatele inovarii, in scopul de a se largi posibilitatea aplicarii acestor rezultate in noi produse, procese sau servicii;
    m) proiect - un scop bine definit, care este prevazut a fi realizat intr-o perioada determinata si in limitele resurselor alocate, si caruia ii este atasat un set de reguli, obiective si activitati;
    n) proiect tehnologic inovativ - un proiect prin care o intreprindere poate introduce sau achizitiona o noua tehnologie, utilaj specific, echipament, instalatie, in vederea obtinerii unor produse, procese sau servicii noi, sau imbunatatite, sau prin care se urmareste producerea unor noi produse sau servicii, cerute pe piata, sau prin care se adopta un comportament inovativ;
    o) tema (in programe de cercetare-dezvoltare) - cadru cu referire la o necesitate, la una sau mai multe discipline in domeniul cercetarii-dezvoltarii, la o tehnologie sau la un sector, sau domeniu al societatii, pentru care se pot defini proiecte;
    p) tema (in programe de stimulare a inovarii) - o disciplina a inovarii - ca proces, un set coerent de alternative pentru abordari actuale sau o industrie in care rezultatele unui proiect de inovare pot fi absorbite;
    q) program - un set de teme care au legatura intre ele si prin care se urmareste implementarea unei politici;
    r) politica - directie, desfasurare sau mod de actiune, adoptate de catre Guvern, de catre un minister sau de catre un alt organ de specialitate al administratiei publice centrale, precum si al administratiei publice locale;
    s) conducere de program/proiect - activitatea de a controla un program/proiect prin monitorizarea performantelor si prin decizie, in baza unui plan predefinit;
    t) consultant - persoana fizica sau juridica, care acorda consultanta sau servicii profesionale;
    u) expert - persoana fizica sau juridica avand cunostinte, pricepere si specializare intr-un anumit domeniu;
    v) organizatie neguvernamentala - persoana juridica romana de drept public sau privat, de interes obstesc, nepolitica, fara scop lucrativ, recunoscuta, potrivit legii, ca avand personalitate juridica, si care nu este investita cu exercitiul autoritatii de stat si nici nu face parte din sistemul administratiei publice;
    w) grant - alocatie nerambursabila catre persoane fizice, organizatii neguvernamentale, agenti economici si institutii publice;
    x) instrumente financiare - modalitati de interventie financiara pentru a reduce riscul pe piata sau pentru alte scopuri, prin oferirea de capital in mod ocazional sau, in mod constant, pe o perioada; astfel de instrumente sunt: grant, subventie, participare la capital, capital de start, capital de risc, microcredit, fond de dezvoltare si altele asemenea;
    y) monitorizare - activitatea de a urmari, a observa, a masura si a verifica in mod sistematic, precum si de a concepe masurile adecvate pentru a mentine pe calea predefinita o operatiune, un proces sau altele asemenea.

    CAP. 2
    Planul national pentru cercetare-dezvoltare si inovare

    Art. 7
    Planul national pentru cercetare-dezvoltare si inovare, numit in continuare Planul national, este instrumentul prin care statul realizeaza politica generala in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii si asigura coordonarea acesteia.
    Planul national, inclusiv evaluarea surselor necesare, este elaborat de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei pe perioade multianuale si se aproba prin hotarare a Guvernului. Planul national se evalueaza, se detaliaza anual, iar prevederile anuale se aproba de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, care informeaza Guvernul asupra realizarii acestuia.
    Art. 8
    Planul national contine programe de cercetare-dezvoltare si programe de stimulare a inovarii.
    La elaborarea, evaluarea si detalierea Planului national, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei se consulta cu Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare, denumit in continuare Colegiul consultativ.
    Colegiul consultativ poate avea in componenta reprezentanti ai comunitatii stiintifice, invatamantului, asociatiilor de intreprinzatori, organizatiilor patronale, asociatiilor profesionale, asociatiilor de consumatori, organizatiilor sindicale, massmedia, asociatiilor de conducatori ai unor autoritati publice locale, institutiilor financiare, organizatiilor neguvernamentale experte in dezvoltare locala si sprijinirea dezvoltarii sectorului privat, in protectia mediului si altele asemenea.
    Regulamentul-cadru si componenta Colegiului consultativ se aproba prin ordin al ministrului cercetarii si tehnologiei.
    Pentru activitatea desfasurata, membrii Colegiului consultativ si ai organelor de lucru de pe langa acesta sunt remunerati la nivelul gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unitatile bugetare.
    Art. 9
    Prin programele de cercetare-dezvoltare se finanteaza activitatile de cercetare stiintifica si de dezvoltare tehnologica.
    Prin programele de stimulare a inovarii se finanteaza transferul tehnologic, valorificarea si oricare dintre activitatile de stimulare a cercetarii-dezvoltarii si inovarii, care fac obiectul politicilor in domeniu.
    Art. 10
    Obiectivele strategice de interes general urmarite prin Planul national sunt:
    a) largirea cunostintelor, progresul tehnologic si cresterea creativitatii, stimularea inovarii;
    b) dezvoltarea economica durabila, sporirea numarului de locuri de munca si imbunatatirea conditiilor de munca si de viata si cresterea bunastarii;
    c) cresterea competitivitatii produselor si serviciilor, precum si a capacitatii agentilor economici, in mod deosebit a intreprinderilor mici si mijlocii, de a exporta, de a actiona intr-un mediu bazat pe concurenta si de a avea succes pe piete globale;
    d) dezvoltarea agriculturii si dezvoltarea rurala;
    e) cresterea ofertei de infrastructuri;
    f) dezvoltarea serviciilor publice si cresterea eficientei acestora;
    g) sporirea investitiei in capitalul uman si cresterea eficientei acesteia;
    h) intarirea capacitatii de aparare nationala;
    i) dezvoltarea regionala si locala, intarirea coeziunii sociale si sporirea eficientei integrarii sociale;
    j) cresterea eficientei utilizarii capitalului natural;
    k) conservarea si apararea mostenirii istorice si artistice nationale;
    l) diseminarea culturii in toate formele acesteia;
    m) diversificarea formelor de petrecere a timpului liber in conditiile cresterii calitatii vietii;
    n) facilitarea dialogului dintre stiinta si societate si, pe aceasta baza, sporirea capacitatii societatii romanesti de a se adapta la schimbarile aduse de dezvoltarea stiintei si a noilor tehnologii;
    o) protejarea eficienta a grupurilor defavorizate si cresterea capacitatii de evitare a excluderii sociale;
    p) cresterea capacitatii de dialog si comunicare intre indivizi si intre grupurile sociale;
    q) participarea sporita a Romaniei pe plan international si cresterea capacitatii sale de a oferi solutii proprii sau in cooperare pentru probleme de interes national, regional sau global;
    r) utilizarea spatiului, a marilor si oceanelor, precum si a energiei nucleare in folosul omenirii.

    CAP. 3
    Finantarea

    Art. 11
    Finantarea de programe este forma principala de stimulare de catre stat a cercetarii-dezvoltarii si inovarii.
    Art. 12
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei prevede anual in bugetul propriu resursele financiare necesare realizarii politicilor in domeniul cercetarii-dezvoltarii si in domeniul stimularii inovarii, precum si alte cheltuieli prevazute de lege.
    In acest scop, in bugetul Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, la titlul "Transferuri" se inscriu sume de la bugetul de stat pentru Fondul pentru cercetare-dezvoltare si Fondul pentru stimularea inovarii, denumite, in sensul prezentei ordonante, Fonduri.
    Art. 13
    Fondurile prevazute la articolul precedent se constituie din resursele alocate de la bugetul de stat pentru realizarea programelor prevazute in Planul national.
    Din sumele alocate pentru aceste Fonduri, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei poate efectua cheltuieli si pentru contractarea unor servicii de consultanta si expertiza, pentru realizarea de studii, analize, monitorizari, evaluari si alte activitati similare in domeniul cercetarii-dezvoltarii si al inovarii, pentru evaluarea si controlul conducerii programelor si proiectelor, precum si pentru altele asemenea.
    Alocatiile pentru programele multianuale se fac anual.
    Art. 14
    Programele se finanteaza din cele doua Fonduri cu titlu de grant, pe baza de contract de finantare.
    La bugetul fiecarui program pot contribui si alte surse decat cele de la bugetul de stat.
    Programele sunt anuale sau multianuale.
    Art. 15
    Atribuirea conducerii programelor se face conform normelor metodologice care se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
    Art. 16
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei poate atribui conducerea de programe organizatiilor neguvernamentale si, dupa caz, agentilor economici sau institutiilor publice, in sistem competitional sau in mod direct.
    Art. 17
    Orice program are un singur conducator de program.
    Art. 18
    Organizatiile neguvernamentale sau, dupa caz, agentii economici sau institutiile publice, care conduc programe, atribuie proiecte pe baza de contract civil sau de contract de finantare, in sistem competitional sau, dupa caz, in mod direct sau in sistem institutional, avand dreptul ca o cota-parte din valoarea contractului sa fie prevazuta si utilizata pentru acoperirea cheltuielilor proprii ocazionate de realizarea contractului. Cuantumul si categoriile de cheltuieli, precum si alte conditii de acordare a acestei cote-parti se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.
    Art. 19
    Orice proiect are un singur conducator de proiect.
    Art. 20
    Proiectele pot fi realizate si de catre una sau mai multe persoane fizice.
    In situatia in care proiectul se atribuie unei persoane fizice, aceasta, in calitate de conducator de proiect, trebuie sa fie autorizata sa desfasoare activitati in mod independent, conform Decretului-lege nr. 54/1990, in domeniul cercetarii-dezvoltarii, consultantei, expertizei si altele asemenea.
    Art. 21
    Programele de stimulare a inovarii pot include in proiecte, la nivel national si local, instrumente financiare destinate stimularii directe a intreprinderilor, in special a celor mici si mijlocii, prin care se valorifica rezultatele cercetarii-dezvoltarii, se absoarbe inovarea sau se adopta un comportament de firma inovativa, inclusiv prin parteneriat international si dezvoltare locala.
    Art. 22
    Prin programele de stimulare a inovarii se finanteaza si proiectele tehnologice inovative.

    CAP. 4
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 23
    Resursele alocate de la bugetul de stat pentru constituirea Fondurilor prevazute la titlul "Transferuri" din bugetul Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, potrivit prevederilor prezentei ordonante, se aloca catre si se contracteaza cu organizatiile neguvernamentale, agentii economici, institutiile publice si, dupa caz, persoanele fizice prevazute la art. 20, care conduc programe sau realizeaza proiecte sau parti din acestea, potrivit prezentei ordonante, prin exceptare de la prevederile alin. (1) al art. 79 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice.
    Prevederile alin. 1 se aplica si in cazul cheltuielilor mentionate la art. 13 alin. 2 din prezenta ordonanta.
    Fondurile mentionate la alin. 1 si 2 nu se prevad in mod distinct pe destinatari si categorii de cheltuieli, prin exceptare de la prevederile art. 38 si ale art. 79 alin. (2) din Legea nr. 72/1996.
    Art. 24
    Cheltuielile de capital, efectuate din cele doua Fonduri pentru realizarea unor programe sau proiecte, se supun regimului financiar al cheltuielilor bugetare curente. Aceste cheltuieli nu intra sub incidenta art. 22 din Legea nr. 72/1996.
    Art. 25
    Normele referitoare la categoriile de cheltuieli pe care Ministerul Cercetarii si Tehnologiei le suporta din bugetul sau in vederea realizarii programelor se vor stabili prin hotarare a Guvernului. In norme se vor preciza categoriile si felurile de cheltuieli care pot fi efectuate astfel incat sa se asigure corespondenta cu cele stabilite in cadrul programelor apartinand organismelor externe si internationale la care are acces Romania, inclusiv cele europene.
    Art. 26
    Guvernul va aproba, in termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, normele metodologice prevazute la art. 15, elaborate de Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, precum si cele prevazute la art. 18 si 25, elaborate de Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, cu consultarea Ministerului Finantelor.
    Art. 27
    In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei va stabili norme metodologice privind modul de acordare a burselor interne de cercetare.
    Art. 28
    Pentru anul 1997, prevederile art. 8 alin. (1), art. 9, art. 12 lit. a), b) si c) si ale art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995, astfel cum a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu privire la finantarea, contractarea si valorificarea activitatii de cercetare-dezvoltare, cuprinsa in Programul national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica "ORIZONT 2000", aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.095/1995 precum si prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.096/1995 isi mentin in continuare valabilitatea.
    Fondul de stimulare a inovarii va fi creat si va functiona experimental pana la sfarsitul anului 1997.
    In cursul anului 1997, pe masura elaborarii si aprobarii Planului national, se vor finanta in mod experimental unele programe, pana la limita a 30% din sumele prevazute, in acest an, pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, in bugetul Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
    Art. 29
    Termenele prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996 si, ulterior, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 44/1996, se prelungesc dupa cum urmeaza:
    - termenul prevazut la art. 25 alin. (1), pana la data de 30 septembrie 1997;
    - termenul prevazut la art. 26, pana la data de 30 mai 1997;
    - termenul prevazut la art. 27, pana la data de 31 decembrie 1997.
    Art. 30
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, articolul 13 alineatul (2) litera j), articolul 22 alineatul (2), precum si articolul 26 litera f) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    - art. 13. - (2): ... "j) cheltuieli pentru mobilitatea specialistilor din activitatea de cercetare-dezvoltare si inovare".
    - art. 22: ... "(2) Rezultatele cercetarilor concretizate in active tangibile si intangibile, efectuate si finalizate din fonduri publice pana la data de 31 decembrie 1995, al caror beneficiar este Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, se transfera executantilor prin hotarare a Guvernului si se inregistreaza in evidenta contabila a acestora".
    - art. 26.: ... "f) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei va elabora un proiect de hotarare a Guvernului privind transferul catre executanti a rezultatelor concretizate in active tangibile si intangibile, efectuate si finalizate pana la data de 31 decembrie 1995, conform prevederilor art. 22 alin. (2)".
    Art. 31
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, se abroga prevederile art. 1-7, art. 8 alin. (2), art. 11 alin. (2) si (3), art. 12 lit. d), art. 15 si ale art. 26 lit. a), c) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, precum si orice alte dispozitii contrare.

                    PRIM-MINISTRU
                    VICTOR CIORBEA

                           Contrasemneaza:
                           Ministrul cercetarii
                           si tehnologiei,
                           Bujor Bogdan Teodoriu

                           Ministrul invatamantului,
                           Virgil PetrescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 8/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 8 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 8/1997
Ordonanţa 57 2002
privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica
Legea 374 2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare
OUG 32 2001
pentru reglementarea unor probleme financiare
Legea 191 1999
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42/1998 pentru modificarea art. 28 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii
Ordonanţa 73 1999
privind impozitul pe venit
OUG 42 1998
pentru modificarea art. 28 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii
Legea 95 1998
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetarii-dezvoltarii si inovarii
Hotărârea 48 1998
pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea, elaborarea, atribuirea si implementarea, in sistem descentralizat, a programelor/proiectelor de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovarii
Ordonanţa 3 1998
pentru abrogarea art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare
Ordonanţa 59 1997
cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu