E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 59 1997 in legatura cu Legea 277 2003
Ordonanţa 59 1997 respins de Legea 276 2003
Ordonanţa 59 1997 abrogat de articolul 89 din actul Ordonanţa 57 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 59 1997 modificat de Legea 425 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 59 1997 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 3 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 59 1997 articole noi... articolul 1 din actul Ordonanţa 3 2002
Ordonanţa 59 1997 in legatura cu Ordin 17 1998
Articolul 18 din actul Ordonanţa 59 1997 in legatura cu Hotărârea 48 1998
Articolul 7 din actul Ordonanţa 59 1997 modificat de Ordonanţa 28 1998
Articolul 12 din actul Ordonanţa 59 1997 modificat de Ordonanţa 28 1998
Articolul 14 din actul Ordonanţa 59 1997 in legatura cu Hotărârea 35 1998
Articolul 7 din actul Ordonanţa 59 1997 modificat de Rectificare 59 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 59 din 28 august 1997

cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 225 din 30 august 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutie si al art. 1 lit. e) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta:

    Art. 1
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei este minister-pilot in Programul Ministerului Finantelor pentru reforma finantelor publice si a procesului bugetar, in vederea implementarii si finantarii, in sistem descentralizat, de programe/proiecte.
    Art. 2
    In sensul prezentei ordonante, se intelege prin:
    a) contract de finantare: contractul incheiat in baza Ordonantei Guvernului nr. 8/1997, in care una dintre parti, denumita autoritate contractanta, are dreptul si obligatia de a impune in mod univoc celeilalte parti, denumita contractor, obiectivele pentru care se face finantarea si conditiile in care se realizeaza aceasta finantare; contractul de finantare poate avea o durata de mai multi ani calendaristici;
    b) autoritate contractanta: parte intr-un contract de finantare, care - fie in baza legii, fie a unui alt contract de finantare, legal incheiat, la care a avut calitatea de contractor - finanteaza realizarea unui obiectiv, stabilind, in mod univoc, conditiile in care cealalta parte va realiza contractul ce se incheie in acest scop;
    c) contractor: parte intr-un contract de finantare, care, acceptand finantarea si conditiile asociate acesteia, stabilite de autoritatea contractanta, se obliga sa asigure realizarea contractului;
    d) contract de finantare principal: contractul de finantare care sta la baza incheierii unui alt contract de finantare si prin care se confera contractorului competenta de a se constitui autoritate contractanta pentru acest ultim contract;
    e) contract de finantare subsidiar: contractul de finantare incheiat de o autoritate contractanta, in baza obligatiilor pe care aceasta si le-a asumat, in calitate de contractor, printr-un contract de finantare principal; contractul de finantare subsidiar nu poate contine, sub sanctiunea nulitatii, prevederi care contravin clauzelor contractului de finantare principal;
    f) caracter de recurenta al unui contract: caracterul unui contract de a prevedea anumite drepturi si obligatii, in functie si subsecvent celor continute in alt contract anterior incheiat;
    g) plafon anual de autorizare a angajarii de fonduri: cuprinde limitele maxime in cadrul carora se poate efectua contractarea programelor, a caror executie se realizeaza pe unul sau mai multi ani, pe baza Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare si in limita bugetului total al fiecarui program, aprobat prin hotarare a Guvernului, o data cu Planul national;
    h) buget anual de plati: cuprinde prevederile bugetare anuale aferente platilor ce se pot efectua in cursul unui an bugetar, atat pentru derularea in continuare a contractelor incheiate in anii precedenti, pana la incheierea acestora, cat si pentru contractele incheiate in anul bugetar respectiv.
    Art. 3
    (1) Contractul de finantare are caracter de recurenta.
    (2) In baza acestui caracter, oricare contractor poate sa incheie, la randul sau, alte contracte de finantare, de aceasta data avand calitate de autoritate contractanta, daca:
    a) in contractul de finantare pe care l-a incheiat, in calitate de contractor, este prevazuta o astfel de clauza; si
    b) in valoarea contractului de finantare pe care l-a incheiat, in calitate de contractor, pe langa suma ce reprezinta tariful sau si/sau alte drepturi ce-i revin este prevazuta si o suma care reprezinta un buget pus la dispozitia sa pentru a-l utiliza numai in vederea incheierii unui alt contract de finantare, in calitate de autoritate contractanta, prin care sa finanteze un contractor care efectueaza un serviciu.
    (3) In vederea atingerii unui obiectiv se pot incheia contracte de finantare pana la nivelul de executie, directa si nemijlocita, inclusiv.
    Art. 4
    (1) Valoarea contractului de finantare cuprinde:
    a) suma pusa la dispozitia contractorului pentru finantarea de proiecte sau parti din acestea, cu respectarea procedurilor si destinatiilor prestabilite de catre autoritatea contractanta, evidentiata in mod distinct; precum si, dupa caz,
    b) sume reprezentand contravaloarea serviciilor si echipamentelor pe care le implica conducerea de program/proiect sau parti din acesta, prestate sau achizitionate de contractor, in mod direct sau prin subcontractare.
    (2) Categoriile de cheltuieli care se suporta din bugetul Ministerului Cercetarii si Tehnologiei in vederea realizarii programelor cuprinse in Planul national pentru cercetare-dezvoltare si inovare, denumit in continuare Plan national, sunt stabilite prin hotarare de Guvern si pot fi finantate si prin contract de finantare.
    Art. 5
    (1) In bugetul Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, la titlul Transferuri, pe langa Fondul pentru cercetare-dezvoltare si Fondul pentru stimularea inovarii se inscriu, separat de acestea, si sume de la bugetul de stat reprezentand bugete necesare contractarii de catre acest minister a unor servicii de consultanta si expertiza, pentru realizarea de studii, analize, monitorizari, evaluari, precum si pentru activitati similare ce tin de atributiile ministerului in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii, evaluarea si controlul conducerii programelor/proiectelor sau partilor din acestea, organizarea de seminarii si mese rotunde, actiuni promotionale, de imagine si diseminare de informatii, traduceri si altele asemenea.
    (2) In vederea elaborarii si implementarii, in sistem descentralizat, de programe/proiecte, inclusiv atribuirii conducerii acestora, precum si a realizarii activitatilor prevazute la alineatul precedent, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei finanteaza achizitionarea de bunuri si servicii; finantarea se poate face si pe baza de contract de finantare.
    Art. 6
    In vederea cuprinderii in bugetul de stat a fondurilor destinate finantarii cercetarii-dezvoltarii si inovarii, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei intocmeste anual si supune aprobarii Guvernului, cu ocazia intocmirii proiectului de buget de stat, pe baza prevederilor Planului national, propuneri pentru un plafon anual de autorizare a angajarii de fonduri si un buget anual de plati.
    Art. 7
    (1) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei si, dupa caz, orice alta autoritate contractanta poate acorda contractorului, in limita bugetului de care dispune si in baza contractului de finantare, o plata in avans, cota-parte din valoarea contractului.
    (2) Limitele maxime ale cotei-parti, care constituie avansul, sunt stabilite prin hotarare a Guvernului.
    (3) Decontarea sumelor reprezentand plati in avans se poate face pe intreaga durata a contractului de finantare; la finele anului bugetar, inregistrarea pe cheltuieli la ordonatorul bugetar de credite a avansului nedecontat se face pe baza unei receptii preliminare.
    Art. 8
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, pentru serviciile de consultanta si expertiza prevazute la art. 5, poate, in urma unei competitii de oferte, sa incheie contracte si cu persoane fizice autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990, acestea neavand calitatea de colaborator, in sensul art. 20 si anexei nr. 11 la Legea nr. 40/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, si nici calitatea de angajat cu conventie civila de prestari servicii in sensul art. 2 din Legea nr. 83/1995.
    Art. 9
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei poate conduce, in mod direct, programe/proiecte de cercetare-dezvoltare si inovare sau parti din acestea.
    Art. 10
    Prin utilizarea instrumentelor financiare, statul accepta existenta si preluarea riscului activitatii de cercetare-dezvoltare si inovare, precum si a riscului pe piata, pentru finantarile de la bugetul de stat, in vederea implementarii politicilor de cercetare-dezvoltare si inovare. Esecul unui program/proiect nu presupune obligativitatea recuperarii fondurilor cheltuite, daca incadrarea in situatia de esec este constatata de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei pe baza raportului unor echipe de specialisti.
    Art. 11
    Costurile salariale si cele cu deplasarile, prevazute in vederea realizarii unor contracte pentru achizitionarea de servicii mentionate la art. 5, a programelor/proiectelor sau a unor parti din acestea, cuprinse in Planul national si suportate din fonduri bugetare, sunt considerate ca avand un pret negociat si acceptat prin semnarea contractului de finantare.
    Art. 12
    (1) Costurile prevazute la articolul precedent sunt cuprinse in antecalcul si se deconteaza la nivelul acceptat prin semnarea contractului de finantare. In acest caz, contractul de finantare se considera, in sensul legii, act justificativ de decontare a cheltuielilor prevazute la art. 11.
    (2) Daca executantul, altul decat o institutie publica finantata integral de la bugetul de stat, obtine economii fata de costurile acceptate prin contractul de finantare, acestea raman la dispozitia sa, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 13
    Prevederile art. 11 si 12 se aplica numai costurilor salariale directe si celor cu deplasarile, efectuate direct in vederea realizarii programelor/proiectelor sau partilor din acestea, precum si contractelor pentru achizitionarea de servicii prevazute la art. 5.
    Art. 14
    Plafoanele in baza carora se calculeaza costurile salariale se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la aprobarea prezentei ordonante.
    Art. 15
    Plafoanele in baza carora se calculeaza costurile cu deplasarile sunt prevazute de norme aprobate prin hotarare a Guvernului.
    Art. 16
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei poate stabili norme metodologice si instructiuni in vederea aplicarii prevederilor prezentei ordonante.
    Art. 17
    Prevederile art. 28 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1997 isi mentin in continuare valabilitatea si pentru anul 1998.
    Art. 18
    Termenul prevazut la art. 25 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, si, respectiv, termenul prevazut la art. 26, coroborat cu art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1997, se prelungesc pana la data de 31 decembrie 1997.
    Art. 19
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

               PRIM-MINISTRU
              VICTOR CIORBEA

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul cercetarii si tehnologiei,
                      Bujor Bogdan Teodoriu

                      Ministru de stat,
                      ministrul finantelor,
                      Mircea CiumaraSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 59/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 59 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 59/1997
Legea 276 2003
pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii
Legea 277 2003
privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 28/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii
Ordonanţa 57 2002
privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica
Legea 425 2002
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii
Ordonanţa 3 2002
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii
Ordin 17 1998
privind aprobarea Instructiunilor de finantare si implementare, in sistem descentralizat, a programelor/proiectelor de cercetare-dezvoltare si stimulare a inovarii
Hotărârea 48 1998
pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea, elaborarea, atribuirea si implementarea, in sistem descentralizat, a programelor/proiectelor de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovarii
Ordonanţa 28 1998
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii
Hotărârea 35 1998
cu privire la plafoanele pe baza carora se calculeaza costurile salariale directe la contractele de finantare incheiate cu Ministerul Cercetarii si Tehnologiei din fonduri bugetare
Rectificare 59 1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu