E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 59 1997 in legatura cu Legea 277 2003
Ordonanţa 59 1997 respins de Legea 276 2003
Ordonanţa 59 1997 abrogat de articolul 89 din actul Ordonanţa 57 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 59 1997 modificat de Legea 425 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 59 1997 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 3 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 59 1997 articole noi... articolul 1 din actul Ordonanţa 3 2002
Ordonanţa 59 1997 in legatura cu Ordin 17 1998
Articolul 18 din actul Ordonanţa 59 1997 in legatura cu Hotărârea 48 1998
Articolul 7 din actul Ordonanţa 59 1997 modificat de Ordonanţa 28 1998
Articolul 12 din actul Ordonanţa 59 1997 modificat de Ordonanţa 28 1998
Articolul 14 din actul Ordonanţa 59 1997 in legatura cu Hotărârea 35 1998
Articolul 7 din actul Ordonanţa 59 1997 modificat de Rectificare 59 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 59 din 28 august 1997

cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 225 din 30 august 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutie si al art. 1 lit. e) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta:

    Art. 1
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei este minister-pilot in Programul Ministerului Finantelor pentru reforma finantelor publice si a procesului bugetar, in vederea implementarii si finantarii, in sistem descentralizat, de programe/proiecte.
    Art. 2
    In sensul prezentei ordonante, se intelege prin:
    a) contract de finantare: contractul incheiat in baza Ordonantei Guvernului nr. 8/1997, in care una dintre parti, denumita autoritate contractanta, are dreptul si obligatia de a impune in mod univoc celeilalte parti, denumita contractor, obiectivele pentru care se face finantarea si conditiile in care se realizeaza aceasta finantare; contractul de finantare poate avea o durata de mai multi ani calendaristici;
    b) autoritate contractanta: parte intr-un contract de finantare, care - fie in baza legii, fie a unui alt contract de finantare, legal incheiat, la care a avut calitatea de contractor - finanteaza realizarea unui obiectiv, stabilind, in mod univoc, conditiile in care cealalta parte va realiza contractul ce se incheie in acest scop;
    c) contractor: parte intr-un contract de finantare, care, acceptand finantarea si conditiile asociate acesteia, stabilite de autoritatea contractanta, se obliga sa asigure realizarea contractului;
    d) contract de finantare principal: contractul de finantare care sta la baza incheierii unui alt contract de finantare si prin care se confera contractorului competenta de a se constitui autoritate contractanta pentru acest ultim contract;
    e) contract de finantare subsidiar: contractul de finantare incheiat de o autoritate contractanta, in baza obligatiilor pe care aceasta si le-a asumat, in calitate de contractor, printr-un contract de finantare principal; contractul de finantare subsidiar nu poate contine, sub sanctiunea nulitatii, prevederi care contravin clauzelor contractului de finantare principal;
    f) caracter de recurenta al unui contract: caracterul unui contract de a prevedea anumite drepturi si obligatii, in functie si subsecvent celor continute in alt contract anterior incheiat;
    g) plafon anual de autorizare a angajarii de fonduri: cuprinde limitele maxime in cadrul carora se poate efectua contractarea programelor, a caror executie se realizeaza pe unul sau mai multi ani, pe baza Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare si in limita bugetului total al fiecarui program, aprobat prin hotarare a Guvernului, o data cu Planul national;
    h) buget anual de plati: cuprinde prevederile bugetare anuale aferente platilor ce se pot efectua in cursul unui an bugetar, atat pentru derularea in continuare a contractelor incheiate in anii precedenti, pana la incheierea acestora, cat si pentru contractele incheiate in anul bugetar respectiv.
    Art. 3
    (1) Contractul de finantare are caracter de recurenta.
    (2) In baza acestui caracter, oricare contractor poate sa incheie, la randul sau, alte contracte de finantare, de aceasta data avand calitate de autoritate contractanta, daca:
    a) in contractul de finantare pe care l-a incheiat, in calitate de contractor, este prevazuta o astfel de clauza; si
    b) in valoarea contractului de finantare pe care l-a incheiat, in calitate de contractor, pe langa suma ce reprezinta tariful sau si/sau alte drepturi ce-i revin este prevazuta si o suma care reprezinta un buget pus la dispozitia sa pentru a-l utiliza numai in vederea incheierii unui alt contract de finantare, in calitate de autoritate contractanta, prin care sa finanteze un contractor care efectueaza un serviciu.
    (3) In vederea atingerii unui obiectiv se pot incheia contracte de finantare pana la nivelul de executie, directa si nemijlocita, inclusiv.
    Art. 4
    (1) Valoarea contractului de finantare cuprinde:
    a) suma pusa la dispozitia contractorului pentru finantarea de proiecte sau parti din acestea, cu respectarea procedurilor si destinatiilor prestabilite de catre autoritatea contractanta, evidentiata in mod distinct; precum si, dupa caz,
    b) sume reprezentand contravaloarea serviciilor si echipamentelor pe care le implica conducerea de program/proiect sau parti din acesta, prestate sau achizitionate de contractor, in mod direct sau prin subcontractare.
    (2) Categoriile de cheltuieli care se suporta din bugetul Ministerului Cercetarii si Tehnologiei in vederea realizarii programelor cuprinse in Planul national pentru cercetare-dezvoltare si inovare, denumit in continuare Plan national, sunt stabilite prin hotarare de Guvern si pot fi finantate si prin contract de finantare.
    Art. 5
    (1) In bugetul Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, la titlul Transferuri, pe langa Fondul pentru cercetare-dezvoltare si Fondul pentru stimularea inovarii se inscriu, separat de acestea, si sume de la bugetul de stat reprezentand bugete necesare contractarii de catre acest minister a unor servicii de consultanta si expertiza, pentru realizarea de studii, analize, monitorizari, evaluari, precum si pentru activitati similare ce tin de atributiile ministerului in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii, evaluarea si controlul conducerii programelor/proiectelor sau partilor din acestea, organizarea de seminarii si mese rotunde, actiuni promotionale, de imagine si diseminare de informatii, traduceri si altele asemenea.
    (2) In vederea elaborarii si implementarii, in sistem descentralizat, de programe/proiecte, inclusiv atribuirii conducerii acestora, precum si a realizarii activitatilor prevazute la alineatul precedent, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei finanteaza achizitionarea de bunuri si servicii; finantarea se poate face si pe baza de contract de finantare.
    Art. 6
    In vederea cuprinderii in bugetul de stat a fondurilor destinate finantarii cercetarii-dezvoltarii si inovarii, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei intocmeste anual si supune aprobarii Guvernului, cu ocazia intocmirii proiectului de buget de stat, pe baza prevederilor Planului national, propuneri pentru un plafon anual de autorizare a angajarii de fonduri si un buget anual de plati.
    Art. 7
    (1) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei si, dupa caz, orice alta autoritate contractanta poate acorda contractorului, in limita bugetului de care dispune si in baza contractului de finantare, o plata in avans, cota-parte din valoarea contractului.
    (2) Limitele maxime ale cotei-parti, care constituie avansul, sunt stabilite prin hotarare a Guvernului.
    (3) Decontarea sumelor reprezentand plati in avans se poate face pe intreaga durata a contractului de finantare; la finele anului bugetar, inregistrarea pe cheltuieli la ordonatorul bugetar de credite a avansului nedecontat se face pe baza unei receptii preliminare.
    Art. 8
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, pentru serviciile de consultanta si expertiza prevazute la art. 5, poate, in urma unei competitii de oferte, sa incheie contracte si cu persoane fizice autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990, acestea neavand calitatea de colaborator, in sensul art. 20 si anexei nr. 11 la Legea nr. 40/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, si nici calitatea de angajat cu conventie civila de prestari servicii in sensul art. 2 din Legea nr. 83/1995.
    Art. 9
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei poate conduce, in mod direct, programe/proiecte de cercetare-dezvoltare si inovare sau parti din acestea.
    Art. 10
    Prin utilizarea instrumentelor financiare, statul accepta existenta si preluarea riscului activitatii de cercetare-dezvoltare si inovare, precum si a riscului pe piata, pentru finantarile de la bugetul de stat, in vederea implementarii politicilor de cercetare-dezvoltare si inovare. Esecul unui program/proiect nu presupune obligativitatea recuperarii fondurilor cheltuite, daca incadrarea in situatia de esec este constatata de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei pe baza raportului unor echipe de specialisti.
    Art. 11
    Costurile salariale si cele cu deplasarile, prevazute in vederea realizarii unor contracte pentru achizitionarea de servicii mentionate la art. 5, a programelor/proiectelor sau a unor parti din acestea, cuprinse in Planul national si suportate din fonduri bugetare, sunt considerate ca avand un pret negociat si acceptat prin semnarea contractului de finantare.
    Art. 12
    (1) Costurile prevazute la articolul precedent sunt cuprinse in antecalcul si se deconteaza la nivelul acceptat prin semnarea contractului de finantare. In acest caz, contractul de finantare se considera, in sensul legii, act justificativ de decontare a cheltuielilor prevazute la art. 11.
    (2) Daca executantul, altul decat o institutie publica finantata integral de la bugetul de stat, obtine economii fata de costurile acceptate prin contractul de finantare, acestea raman la dispozitia sa, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 13
    Prevederile art. 11 si 12 se aplica numai costurilor salariale directe si celor cu deplasarile, efectuate direct in vederea realizarii programelor/proiectelor sau partilor din acestea, precum si contractelor pentru achizitionarea de servicii prevazute la art. 5.
    Art. 14
    Plafoanele in baza carora se calculeaza costurile salariale se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la aprobarea prezentei ordonante.
    Art. 15
    Plafoanele in baza carora se calculeaza costurile cu deplasarile sunt prevazute de norme aprobate prin hotarare a Guvernului.
    Art. 16
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei poate stabili norme metodologice si instructiuni in vederea aplicarii prevederilor prezentei ordonante.
    Art. 17
    Prevederile art. 28 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1997 isi mentin in continuare valabilitatea si pentru anul 1998.
    Art. 18
    Termenul prevazut la art. 25 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, si, respectiv, termenul prevazut la art. 26, coroborat cu art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1997, se prelungesc pana la data de 31 decembrie 1997.
    Art. 19
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

               PRIM-MINISTRU
              VICTOR CIORBEA

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul cercetarii si tehnologiei,
                      Bujor Bogdan Teodoriu

                      Ministru de stat,
                      ministrul finantelor,
                      Mircea CiumaraSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 59/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 59 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 59/1997
Legea 276 2003
pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii
Legea 277 2003
privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 28/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii
Ordonanţa 57 2002
privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica
Legea 425 2002
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii
Ordonanţa 3 2002
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii
Ordin 17 1998
privind aprobarea Instructiunilor de finantare si implementare, in sistem descentralizat, a programelor/proiectelor de cercetare-dezvoltare si stimulare a inovarii
Hotărârea 48 1998
pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea, elaborarea, atribuirea si implementarea, in sistem descentralizat, a programelor/proiectelor de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovarii
Ordonanţa 28 1998
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii
Hotărârea 35 1998
cu privire la plafoanele pe baza carora se calculeaza costurile salariale directe la contractele de finantare incheiate cu Ministerul Cercetarii si Tehnologiei din fonduri bugetare
Rectificare 59 1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu