E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 59 1997 in legatura cu Legea 277 2003
Ordonanţa 59 1997 respins de Legea 276 2003
Ordonanţa 59 1997 abrogat de articolul 89 din actul Ordonanţa 57 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 59 1997 modificat de Legea 425 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 59 1997 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 3 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 59 1997 articole noi... articolul 1 din actul Ordonanţa 3 2002
Ordonanţa 59 1997 in legatura cu Ordin 17 1998
Articolul 18 din actul Ordonanţa 59 1997 in legatura cu Hotărârea 48 1998
Articolul 7 din actul Ordonanţa 59 1997 modificat de Ordonanţa 28 1998
Articolul 12 din actul Ordonanţa 59 1997 modificat de Ordonanţa 28 1998
Articolul 14 din actul Ordonanţa 59 1997 in legatura cu Hotărârea 35 1998
Articolul 7 din actul Ordonanţa 59 1997 modificat de Rectificare 59 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 59 din 28 august 1997

cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 225 din 30 august 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutie si al art. 1 lit. e) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta:

    Art. 1
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei este minister-pilot in Programul Ministerului Finantelor pentru reforma finantelor publice si a procesului bugetar, in vederea implementarii si finantarii, in sistem descentralizat, de programe/proiecte.
    Art. 2
    In sensul prezentei ordonante, se intelege prin:
    a) contract de finantare: contractul incheiat in baza Ordonantei Guvernului nr. 8/1997, in care una dintre parti, denumita autoritate contractanta, are dreptul si obligatia de a impune in mod univoc celeilalte parti, denumita contractor, obiectivele pentru care se face finantarea si conditiile in care se realizeaza aceasta finantare; contractul de finantare poate avea o durata de mai multi ani calendaristici;
    b) autoritate contractanta: parte intr-un contract de finantare, care - fie in baza legii, fie a unui alt contract de finantare, legal incheiat, la care a avut calitatea de contractor - finanteaza realizarea unui obiectiv, stabilind, in mod univoc, conditiile in care cealalta parte va realiza contractul ce se incheie in acest scop;
    c) contractor: parte intr-un contract de finantare, care, acceptand finantarea si conditiile asociate acesteia, stabilite de autoritatea contractanta, se obliga sa asigure realizarea contractului;
    d) contract de finantare principal: contractul de finantare care sta la baza incheierii unui alt contract de finantare si prin care se confera contractorului competenta de a se constitui autoritate contractanta pentru acest ultim contract;
    e) contract de finantare subsidiar: contractul de finantare incheiat de o autoritate contractanta, in baza obligatiilor pe care aceasta si le-a asumat, in calitate de contractor, printr-un contract de finantare principal; contractul de finantare subsidiar nu poate contine, sub sanctiunea nulitatii, prevederi care contravin clauzelor contractului de finantare principal;
    f) caracter de recurenta al unui contract: caracterul unui contract de a prevedea anumite drepturi si obligatii, in functie si subsecvent celor continute in alt contract anterior incheiat;
    g) plafon anual de autorizare a angajarii de fonduri: cuprinde limitele maxime in cadrul carora se poate efectua contractarea programelor, a caror executie se realizeaza pe unul sau mai multi ani, pe baza Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare si in limita bugetului total al fiecarui program, aprobat prin hotarare a Guvernului, o data cu Planul national;
    h) buget anual de plati: cuprinde prevederile bugetare anuale aferente platilor ce se pot efectua in cursul unui an bugetar, atat pentru derularea in continuare a contractelor incheiate in anii precedenti, pana la incheierea acestora, cat si pentru contractele incheiate in anul bugetar respectiv.
    Art. 3
    (1) Contractul de finantare are caracter de recurenta.
    (2) In baza acestui caracter, oricare contractor poate sa incheie, la randul sau, alte contracte de finantare, de aceasta data avand calitate de autoritate contractanta, daca:
    a) in contractul de finantare pe care l-a incheiat, in calitate de contractor, este prevazuta o astfel de clauza; si
    b) in valoarea contractului de finantare pe care l-a incheiat, in calitate de contractor, pe langa suma ce reprezinta tariful sau si/sau alte drepturi ce-i revin este prevazuta si o suma care reprezinta un buget pus la dispozitia sa pentru a-l utiliza numai in vederea incheierii unui alt contract de finantare, in calitate de autoritate contractanta, prin care sa finanteze un contractor care efectueaza un serviciu.
    (3) In vederea atingerii unui obiectiv se pot incheia contracte de finantare pana la nivelul de executie, directa si nemijlocita, inclusiv.
    Art. 4
    (1) Valoarea contractului de finantare cuprinde:
    a) suma pusa la dispozitia contractorului pentru finantarea de proiecte sau parti din acestea, cu respectarea procedurilor si destinatiilor prestabilite de catre autoritatea contractanta, evidentiata in mod distinct; precum si, dupa caz,
    b) sume reprezentand contravaloarea serviciilor si echipamentelor pe care le implica conducerea de program/proiect sau parti din acesta, prestate sau achizitionate de contractor, in mod direct sau prin subcontractare.
    (2) Categoriile de cheltuieli care se suporta din bugetul Ministerului Cercetarii si Tehnologiei in vederea realizarii programelor cuprinse in Planul national pentru cercetare-dezvoltare si inovare, denumit in continuare Plan national, sunt stabilite prin hotarare de Guvern si pot fi finantate si prin contract de finantare.
    Art. 5
    (1) In bugetul Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, la titlul Transferuri, pe langa Fondul pentru cercetare-dezvoltare si Fondul pentru stimularea inovarii se inscriu, separat de acestea, si sume de la bugetul de stat reprezentand bugete necesare contractarii de catre acest minister a unor servicii de consultanta si expertiza, pentru realizarea de studii, analize, monitorizari, evaluari, precum si pentru activitati similare ce tin de atributiile ministerului in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii, evaluarea si controlul conducerii programelor/proiectelor sau partilor din acestea, organizarea de seminarii si mese rotunde, actiuni promotionale, de imagine si diseminare de informatii, traduceri si altele asemenea.
    (2) In vederea elaborarii si implementarii, in sistem descentralizat, de programe/proiecte, inclusiv atribuirii conducerii acestora, precum si a realizarii activitatilor prevazute la alineatul precedent, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei finanteaza achizitionarea de bunuri si servicii; finantarea se poate face si pe baza de contract de finantare.
    Art. 6
    In vederea cuprinderii in bugetul de stat a fondurilor destinate finantarii cercetarii-dezvoltarii si inovarii, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei intocmeste anual si supune aprobarii Guvernului, cu ocazia intocmirii proiectului de buget de stat, pe baza prevederilor Planului national, propuneri pentru un plafon anual de autorizare a angajarii de fonduri si un buget anual de plati.
    Art. 7
    (1) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei si, dupa caz, orice alta autoritate contractanta poate acorda contractorului, in limita bugetului de care dispune si in baza contractului de finantare, o plata in avans, cota-parte din valoarea contractului.
    (2) Limitele maxime ale cotei-parti, care constituie avansul, sunt stabilite prin hotarare a Guvernului.
    (3) Decontarea sumelor reprezentand plati in avans se poate face pe intreaga durata a contractului de finantare; la finele anului bugetar, inregistrarea pe cheltuieli la ordonatorul bugetar de credite a avansului nedecontat se face pe baza unei receptii preliminare.
    Art. 8
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, pentru serviciile de consultanta si expertiza prevazute la art. 5, poate, in urma unei competitii de oferte, sa incheie contracte si cu persoane fizice autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990, acestea neavand calitatea de colaborator, in sensul art. 20 si anexei nr. 11 la Legea nr. 40/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, si nici calitatea de angajat cu conventie civila de prestari servicii in sensul art. 2 din Legea nr. 83/1995.
    Art. 9
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei poate conduce, in mod direct, programe/proiecte de cercetare-dezvoltare si inovare sau parti din acestea.
    Art. 10
    Prin utilizarea instrumentelor financiare, statul accepta existenta si preluarea riscului activitatii de cercetare-dezvoltare si inovare, precum si a riscului pe piata, pentru finantarile de la bugetul de stat, in vederea implementarii politicilor de cercetare-dezvoltare si inovare. Esecul unui program/proiect nu presupune obligativitatea recuperarii fondurilor cheltuite, daca incadrarea in situatia de esec este constatata de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei pe baza raportului unor echipe de specialisti.
    Art. 11
    Costurile salariale si cele cu deplasarile, prevazute in vederea realizarii unor contracte pentru achizitionarea de servicii mentionate la art. 5, a programelor/proiectelor sau a unor parti din acestea, cuprinse in Planul national si suportate din fonduri bugetare, sunt considerate ca avand un pret negociat si acceptat prin semnarea contractului de finantare.
    Art. 12
    (1) Costurile prevazute la articolul precedent sunt cuprinse in antecalcul si se deconteaza la nivelul acceptat prin semnarea contractului de finantare. In acest caz, contractul de finantare se considera, in sensul legii, act justificativ de decontare a cheltuielilor prevazute la art. 11.
    (2) Daca executantul, altul decat o institutie publica finantata integral de la bugetul de stat, obtine economii fata de costurile acceptate prin contractul de finantare, acestea raman la dispozitia sa, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 13
    Prevederile art. 11 si 12 se aplica numai costurilor salariale directe si celor cu deplasarile, efectuate direct in vederea realizarii programelor/proiectelor sau partilor din acestea, precum si contractelor pentru achizitionarea de servicii prevazute la art. 5.
    Art. 14
    Plafoanele in baza carora se calculeaza costurile salariale se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la aprobarea prezentei ordonante.
    Art. 15
    Plafoanele in baza carora se calculeaza costurile cu deplasarile sunt prevazute de norme aprobate prin hotarare a Guvernului.
    Art. 16
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei poate stabili norme metodologice si instructiuni in vederea aplicarii prevederilor prezentei ordonante.
    Art. 17
    Prevederile art. 28 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1997 isi mentin in continuare valabilitatea si pentru anul 1998.
    Art. 18
    Termenul prevazut la art. 25 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, si, respectiv, termenul prevazut la art. 26, coroborat cu art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1997, se prelungesc pana la data de 31 decembrie 1997.
    Art. 19
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

               PRIM-MINISTRU
              VICTOR CIORBEA

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul cercetarii si tehnologiei,
                      Bujor Bogdan Teodoriu

                      Ministru de stat,
                      ministrul finantelor,
                      Mircea CiumaraSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 59/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 59 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1320 2012
    Salutările formează firma de împrumut cu pășune verde. Ai nevoie de un credit pentru realizarea proiectelor tale Ai fost respins de multe bănci Aveți nevoie de finanțare pentru consolidarea datoriilor? Aveți nevoie de finanțare care să vă ajute afacerea să revină pe drum. Știți că suntem cea mai bună soluție pentru dvs. în domeniul obținerii unui împrumut personal. Contactați-ne prin: {Greenpastureloanfirm@gmail.com} Acordăm credite la o rată generală anuală de 3% cu Posibilități. Pentru mai multe informații despre ofertele noastre de credit Vă rugăm să ne contactați: Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpasturelanfirm @ gmail .com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Bună ziua doamnelor și domnilor, aveți nevoie urgentă de un împrumut de afaceri, un împrumut personal sau un credit ipotecar? Dacă da, vă sfătuiesc să ne contactați la Sunshine Financial Group prin această adresă de e-mail (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) pentru a obține împrumutul dvs. în termen de 24 de ore, deoarece oferim asistență garantată pentru obținerea unui împrumut. Oferim tot felul de împrumuturi. Fără taxe ascunse. Compania noastră a înregistrat numeroase progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Serviciul nostru de Împrumut vă oferă acces la: - Un împrumut în numerar de până la 20 de milioane EUR - Rata anuală accesibilă de 3%. - Opțiuni de rambursare flexibile; Puteți alege între 1 și 30 de ani pentru a rambursa împrumutul - Aplicați oricând și oriunde Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Pentru mai multe informații, contactați-ne prin intermediul E-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) {WhatsApp: +447903159998} Există un împrumut pentru toată lumea, aplicați astăzi și veți fi bucuroși că ați făcut-o
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 59/1997
Legea 276 2003
pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii
Legea 277 2003
privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 28/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii
Ordonanţa 57 2002
privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica
Legea 425 2002
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii
Ordonanţa 3 2002
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii
Ordin 17 1998
privind aprobarea Instructiunilor de finantare si implementare, in sistem descentralizat, a programelor/proiectelor de cercetare-dezvoltare si stimulare a inovarii
Hotărârea 48 1998
pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea, elaborarea, atribuirea si implementarea, in sistem descentralizat, a programelor/proiectelor de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovarii
Ordonanţa 28 1998
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii
Hotărârea 35 1998
cu privire la plafoanele pe baza carora se calculeaza costurile salariale directe la contractele de finantare incheiate cu Ministerul Cercetarii si Tehnologiei din fonduri bugetare
Rectificare 59 1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu