E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 59 1997 in legatura cu Legea 277 2003
Ordonanţa 59 1997 respins de Legea 276 2003
Ordonanţa 59 1997 abrogat de articolul 89 din actul Ordonanţa 57 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 59 1997 modificat de Legea 425 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 59 1997 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 3 2002
Articolul 7 din actul Ordonanţa 59 1997 articole noi... articolul 1 din actul Ordonanţa 3 2002
Ordonanţa 59 1997 in legatura cu Ordin 17 1998
Articolul 18 din actul Ordonanţa 59 1997 in legatura cu Hotărârea 48 1998
Articolul 7 din actul Ordonanţa 59 1997 modificat de Ordonanţa 28 1998
Articolul 12 din actul Ordonanţa 59 1997 modificat de Ordonanţa 28 1998
Articolul 14 din actul Ordonanţa 59 1997 in legatura cu Hotărârea 35 1998
Articolul 7 din actul Ordonanţa 59 1997 modificat de Rectificare 59 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 59 din 28 august 1997

cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 225 din 30 august 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutie si al art. 1 lit. e) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta:

    Art. 1
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei este minister-pilot in Programul Ministerului Finantelor pentru reforma finantelor publice si a procesului bugetar, in vederea implementarii si finantarii, in sistem descentralizat, de programe/proiecte.
    Art. 2
    In sensul prezentei ordonante, se intelege prin:
    a) contract de finantare: contractul incheiat in baza Ordonantei Guvernului nr. 8/1997, in care una dintre parti, denumita autoritate contractanta, are dreptul si obligatia de a impune in mod univoc celeilalte parti, denumita contractor, obiectivele pentru care se face finantarea si conditiile in care se realizeaza aceasta finantare; contractul de finantare poate avea o durata de mai multi ani calendaristici;
    b) autoritate contractanta: parte intr-un contract de finantare, care - fie in baza legii, fie a unui alt contract de finantare, legal incheiat, la care a avut calitatea de contractor - finanteaza realizarea unui obiectiv, stabilind, in mod univoc, conditiile in care cealalta parte va realiza contractul ce se incheie in acest scop;
    c) contractor: parte intr-un contract de finantare, care, acceptand finantarea si conditiile asociate acesteia, stabilite de autoritatea contractanta, se obliga sa asigure realizarea contractului;
    d) contract de finantare principal: contractul de finantare care sta la baza incheierii unui alt contract de finantare si prin care se confera contractorului competenta de a se constitui autoritate contractanta pentru acest ultim contract;
    e) contract de finantare subsidiar: contractul de finantare incheiat de o autoritate contractanta, in baza obligatiilor pe care aceasta si le-a asumat, in calitate de contractor, printr-un contract de finantare principal; contractul de finantare subsidiar nu poate contine, sub sanctiunea nulitatii, prevederi care contravin clauzelor contractului de finantare principal;
    f) caracter de recurenta al unui contract: caracterul unui contract de a prevedea anumite drepturi si obligatii, in functie si subsecvent celor continute in alt contract anterior incheiat;
    g) plafon anual de autorizare a angajarii de fonduri: cuprinde limitele maxime in cadrul carora se poate efectua contractarea programelor, a caror executie se realizeaza pe unul sau mai multi ani, pe baza Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare si in limita bugetului total al fiecarui program, aprobat prin hotarare a Guvernului, o data cu Planul national;
    h) buget anual de plati: cuprinde prevederile bugetare anuale aferente platilor ce se pot efectua in cursul unui an bugetar, atat pentru derularea in continuare a contractelor incheiate in anii precedenti, pana la incheierea acestora, cat si pentru contractele incheiate in anul bugetar respectiv.
    Art. 3
    (1) Contractul de finantare are caracter de recurenta.
    (2) In baza acestui caracter, oricare contractor poate sa incheie, la randul sau, alte contracte de finantare, de aceasta data avand calitate de autoritate contractanta, daca:
    a) in contractul de finantare pe care l-a incheiat, in calitate de contractor, este prevazuta o astfel de clauza; si
    b) in valoarea contractului de finantare pe care l-a incheiat, in calitate de contractor, pe langa suma ce reprezinta tariful sau si/sau alte drepturi ce-i revin este prevazuta si o suma care reprezinta un buget pus la dispozitia sa pentru a-l utiliza numai in vederea incheierii unui alt contract de finantare, in calitate de autoritate contractanta, prin care sa finanteze un contractor care efectueaza un serviciu.
    (3) In vederea atingerii unui obiectiv se pot incheia contracte de finantare pana la nivelul de executie, directa si nemijlocita, inclusiv.
    Art. 4
    (1) Valoarea contractului de finantare cuprinde:
    a) suma pusa la dispozitia contractorului pentru finantarea de proiecte sau parti din acestea, cu respectarea procedurilor si destinatiilor prestabilite de catre autoritatea contractanta, evidentiata in mod distinct; precum si, dupa caz,
    b) sume reprezentand contravaloarea serviciilor si echipamentelor pe care le implica conducerea de program/proiect sau parti din acesta, prestate sau achizitionate de contractor, in mod direct sau prin subcontractare.
    (2) Categoriile de cheltuieli care se suporta din bugetul Ministerului Cercetarii si Tehnologiei in vederea realizarii programelor cuprinse in Planul national pentru cercetare-dezvoltare si inovare, denumit in continuare Plan national, sunt stabilite prin hotarare de Guvern si pot fi finantate si prin contract de finantare.
    Art. 5
    (1) In bugetul Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, la titlul Transferuri, pe langa Fondul pentru cercetare-dezvoltare si Fondul pentru stimularea inovarii se inscriu, separat de acestea, si sume de la bugetul de stat reprezentand bugete necesare contractarii de catre acest minister a unor servicii de consultanta si expertiza, pentru realizarea de studii, analize, monitorizari, evaluari, precum si pentru activitati similare ce tin de atributiile ministerului in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii, evaluarea si controlul conducerii programelor/proiectelor sau partilor din acestea, organizarea de seminarii si mese rotunde, actiuni promotionale, de imagine si diseminare de informatii, traduceri si altele asemenea.
    (2) In vederea elaborarii si implementarii, in sistem descentralizat, de programe/proiecte, inclusiv atribuirii conducerii acestora, precum si a realizarii activitatilor prevazute la alineatul precedent, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei finanteaza achizitionarea de bunuri si servicii; finantarea se poate face si pe baza de contract de finantare.
    Art. 6
    In vederea cuprinderii in bugetul de stat a fondurilor destinate finantarii cercetarii-dezvoltarii si inovarii, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei intocmeste anual si supune aprobarii Guvernului, cu ocazia intocmirii proiectului de buget de stat, pe baza prevederilor Planului national, propuneri pentru un plafon anual de autorizare a angajarii de fonduri si un buget anual de plati.
    Art. 7
    (1) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei si, dupa caz, orice alta autoritate contractanta poate acorda contractorului, in limita bugetului de care dispune si in baza contractului de finantare, o plata in avans, cota-parte din valoarea contractului.
    (2) Limitele maxime ale cotei-parti, care constituie avansul, sunt stabilite prin hotarare a Guvernului.
    (3) Decontarea sumelor reprezentand plati in avans se poate face pe intreaga durata a contractului de finantare; la finele anului bugetar, inregistrarea pe cheltuieli la ordonatorul bugetar de credite a avansului nedecontat se face pe baza unei receptii preliminare.
    Art. 8
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, pentru serviciile de consultanta si expertiza prevazute la art. 5, poate, in urma unei competitii de oferte, sa incheie contracte si cu persoane fizice autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990, acestea neavand calitatea de colaborator, in sensul art. 20 si anexei nr. 11 la Legea nr. 40/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, si nici calitatea de angajat cu conventie civila de prestari servicii in sensul art. 2 din Legea nr. 83/1995.
    Art. 9
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei poate conduce, in mod direct, programe/proiecte de cercetare-dezvoltare si inovare sau parti din acestea.
    Art. 10
    Prin utilizarea instrumentelor financiare, statul accepta existenta si preluarea riscului activitatii de cercetare-dezvoltare si inovare, precum si a riscului pe piata, pentru finantarile de la bugetul de stat, in vederea implementarii politicilor de cercetare-dezvoltare si inovare. Esecul unui program/proiect nu presupune obligativitatea recuperarii fondurilor cheltuite, daca incadrarea in situatia de esec este constatata de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei pe baza raportului unor echipe de specialisti.
    Art. 11
    Costurile salariale si cele cu deplasarile, prevazute in vederea realizarii unor contracte pentru achizitionarea de servicii mentionate la art. 5, a programelor/proiectelor sau a unor parti din acestea, cuprinse in Planul national si suportate din fonduri bugetare, sunt considerate ca avand un pret negociat si acceptat prin semnarea contractului de finantare.
    Art. 12
    (1) Costurile prevazute la articolul precedent sunt cuprinse in antecalcul si se deconteaza la nivelul acceptat prin semnarea contractului de finantare. In acest caz, contractul de finantare se considera, in sensul legii, act justificativ de decontare a cheltuielilor prevazute la art. 11.
    (2) Daca executantul, altul decat o institutie publica finantata integral de la bugetul de stat, obtine economii fata de costurile acceptate prin contractul de finantare, acestea raman la dispozitia sa, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 13
    Prevederile art. 11 si 12 se aplica numai costurilor salariale directe si celor cu deplasarile, efectuate direct in vederea realizarii programelor/proiectelor sau partilor din acestea, precum si contractelor pentru achizitionarea de servicii prevazute la art. 5.
    Art. 14
    Plafoanele in baza carora se calculeaza costurile salariale se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la aprobarea prezentei ordonante.
    Art. 15
    Plafoanele in baza carora se calculeaza costurile cu deplasarile sunt prevazute de norme aprobate prin hotarare a Guvernului.
    Art. 16
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei poate stabili norme metodologice si instructiuni in vederea aplicarii prevederilor prezentei ordonante.
    Art. 17
    Prevederile art. 28 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1997 isi mentin in continuare valabilitatea si pentru anul 1998.
    Art. 18
    Termenul prevazut la art. 25 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, si, respectiv, termenul prevazut la art. 26, coroborat cu art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1997, se prelungesc pana la data de 31 decembrie 1997.
    Art. 19
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

               PRIM-MINISTRU
              VICTOR CIORBEA

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul cercetarii si tehnologiei,
                      Bujor Bogdan Teodoriu

                      Ministru de stat,
                      ministrul finantelor,
                      Mircea CiumaraSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 59/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 59 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 59/1997
Legea 276 2003
pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii
Legea 277 2003
privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 28/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii
Ordonanţa 57 2002
privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica
Legea 425 2002
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii
Ordonanţa 3 2002
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii
Ordin 17 1998
privind aprobarea Instructiunilor de finantare si implementare, in sistem descentralizat, a programelor/proiectelor de cercetare-dezvoltare si stimulare a inovarii
Hotărârea 48 1998
pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea, elaborarea, atribuirea si implementarea, in sistem descentralizat, a programelor/proiectelor de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovarii
Ordonanţa 28 1998
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii
Hotărârea 35 1998
cu privire la plafoanele pe baza carora se calculeaza costurile salariale directe la contractele de finantare incheiate cu Ministerul Cercetarii si Tehnologiei din fonduri bugetare
Rectificare 59 1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu