E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 25 1995 in legatura cu Ordin 133 2004
Ordonanţa 25 1995 abrogat de articolul 89 din actul Ordonanţa 57 2002
Ordonanţa 25 1995 in legatura cu Legea 292 2002
Articolul 25 din actul Ordonanţa 25 1995 modificat de Legea 190 2002
Articolul 25 din actul Ordonanţa 25 1995 modificat de Ordonanţa 1 2002
Articolul 27 din actul Ordonanţa 25 1995 in legatura cu Legea 776 2001
Articolul 25 din actul Ordonanţa 25 1995 modificat de OUG 281 2000
Articolul 26 din actul Ordonanţa 25 1995 modificat de Legea 64 2000
Articolul 22 din actul Ordonanţa 25 1995 modificat de Legea 64 2000
Ordonanţa 25 1995 in legatura cu Legea 191 1999
Articolul 25 din actul Ordonanţa 25 1995 in legatura cu OUG 58 1998
Articolul 12 din actul Ordonanţa 25 1995 in legatura cu OUG 42 1998
Articolul 14 din actul Ordonanţa 25 1995 in legatura cu OUG 42 1998
Articolul 13 din actul Ordonanţa 25 1995 in legatura cu OUG 42 1998
Articolul 8 din actul Ordonanţa 25 1995 in legatura cu OUG 42 1998
Ordonanţa 25 1995 in legatura cu Legea 141 1998
Articolul 13 din actul Ordonanţa 25 1995 modificat de articolul 2 din actul Legea 95 1998
Articolul 22 din actul Ordonanţa 25 1995 modificat de articolul 2 din actul Legea 95 1998
Articolul 27 din actul Ordonanţa 25 1995 abrogat de Ordonanţa 3 1998
Articolul 22 din actul Ordonanţa 25 1995 in legatura cu articolul 8 din actul Ordin 2291 1997
Articolul 25 din actul Ordonanţa 25 1995 modificat de OUG 91 1997
Articolul 22 din actul Ordonanţa 25 1995 modificat de Ordonanţa 58 1997
Articolul 26 din actul Ordonanţa 25 1995 modificat de Ordonanţa 58 1997
Articolul 25 din actul Ordonanţa 25 1995 modificat de articolul 18 din actul Ordonanţa 59 1997
Articolul 16 din actul Ordonanţa 25 1995 abrogat de articolul 19 din actul Ordonanţa 59 1997
Ordonanţa 25 1995 in legatura cu Ordonanţa 8 1997
Articolul 13 din actul Ordonanţa 25 1995 modificat de articolul 30 din actul Ordonanţa 8 1997
Articolul 22 din actul Ordonanţa 25 1995 modificat de articolul 30 din actul Ordonanţa 8 1997
Articolul 26 din actul Ordonanţa 25 1995 modificat de articolul 30 din actul Ordonanţa 8 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 25 1995 abrogat de articolul 31 din actul Ordonanţa 8 1997
Articolul 2 din actul Ordonanţa 25 1995 abrogat de articolul 31 din actul Ordonanţa 8 1997
Articolul 3 din actul Ordonanţa 25 1995 abrogat de articolul 31 din actul Ordonanţa 8 1997
Articolul 4 din actul Ordonanţa 25 1995 abrogat de articolul 31 din actul Ordonanţa 8 1997
Articolul 5 din actul Ordonanţa 25 1995 abrogat de articolul 31 din actul Ordonanţa 8 1997
Articolul 6 din actul Ordonanţa 25 1995 abrogat de articolul 31 din actul Ordonanţa 8 1997
Articolul 7 din actul Ordonanţa 25 1995 abrogat de articolul 31 din actul Ordonanţa 8 1997
Articolul 8 din actul Ordonanţa 25 1995 modificat de articolul 31 din actul Ordonanţa 8 1997
Articolul 11 din actul Ordonanţa 25 1995 modificat de articolul 31 din actul Ordonanţa 8 1997
Articolul 12 din actul Ordonanţa 25 1995 modificat de articolul 31 din actul Ordonanţa 8 1997
Articolul 15 din actul Ordonanţa 25 1995 abrogat de articolul 31 din actul Ordonanţa 8 1997
Articolul 26 din actul Ordonanţa 25 1995 modificat de articolul 31 din actul Ordonanţa 8 1997
Articolul 25 din actul Ordonanţa 25 1995 modificat de Ordonanţa 44 1996
Articolul 27 din actul Ordonanţa 25 1995 modificat de Ordonanţa 44 1996
Ordonanţa 25 1995 aprobat de Legea 51 1996
Ordonanţa 25 1995 modificat de Legea 51 1996
Ordonanţa 25 1995 in legatura cu Hotărârea 1096 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 25 din 11 august 1995

privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 194 din 25 august 1995


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutie si al art. 1 lit. g) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Statul stimuleaza activitatile de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, care sunt prioritati nationale.
    Art. 2
    Activitatile de cercetare stiintifica si de dezvoltare tehnologica, componente principale ale procesului general de inovare, denumite in continuare activitate de cercetare-dezvoltare, cuprind:
    a) cercetarea fundamentala, desfasurata in principal pentru a dobandi cunostinte noi cu privire la fenomene si procese, precum si in vederea formularii si verificarii de ipoteze si teorii;
    b) cercetarea aplicativa, destinata in principal utilizarii cunostintelor stiintifice pentru realizarea de noi sisteme, produse, tehnologii si servicii;
    c) dezvoltarea tehnologica, formata din activitatile de inginerie a sistemelor, de inginerie si proiectare tehnologica, de transfer tehnologic si implementare a investitiilor, prin care se realizeaza aplicarea si transferul rezultatelor cercetarii catre agentii economici, precum si in plan social, si care are ca scop introducerea si materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme si servicii, precum si perfectionarea celor existente.
    Art. 3
    (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare se poate desfasura in cadrul categoriilor de unitati prezentate mai jos, indiferent de tipul de proprietate si de forma de organizare a acestora:
    a) institute nationale de cercetare-dezvoltare, organizate dupa modelul regiilor autonome;
    b) unitati de cercetare-dezvoltare, organizate ca institutii publice, in subordinea autoritatilor administratiei publice centrale;
    c) unitati sau structuri de cercetare-dezvoltare din cadrul invatamantului superior;
    d) unitati de cercetare stiintifica ale Academiei Romane, organizate ca institutii publice;
    e) unitati de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramura;
    f) societati comerciale de cercetare-dezvoltare sau compartimente de cercetare-dezvoltare din cadrul societatilor comerciale sau regiilor autonome;
    g) alte unitati cu personalitate juridica.
    (2) Activitatea de cercetare-dezvoltare se poate desfasura si cu titlu individual de catre persoane fizice autorizate.
    Art. 4
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei este organul administratiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltarii si politica Guvernului in domeniul cercetarii-dezvoltarii.
    Art. 5
    Coordonarea activitatii in domeniul cercetarii-dezvoltarii a ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale cu atributii in domeniul cercetarii-dezvoltarii se realizeaza prin Consiliul Interministerial pentru Stiinta si Tehnologie sau prin alte organisme infiintate prin hotarare a Guvernului.
    Art. 6
    Pentru realizarea obiectivelor principale ale statului in domeniul cercetarii-dezvoltarii de interes national se instituie Programul national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 7
    (1) Programul national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica este elaborat pe perioade multianuale, evaluat si detaliat in fiecare an de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, la propunerea Colegiului Consultativ pentru Cercetare Stiintifica si Dezvoltare Tehnologica, denumit in continuare Colegiul consultativ.
    Colegiul consultativ este un organism stiintific pluridisciplinar, format din personalitati stiintifice de prestigii recunoscute, din membri titulari sau membri corespondenti ai Academiei Romane, din cadre didactice universitare si specialisti in cercetare-dezvoltare din diferite domenii de activitate, precum si din reprezentanti ai beneficiarilor rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare.
    (2) Regulamentul-cadru si componenta Colegiului consultativ se aproba prin ordin al ministrului cercetarii si tehnologiei.
    (3) Pentru activitatea desfasurata, membrii Colegiului consultativ, precum si alti specialisti colaboratori ai acestuia, din afara ministerelor, pot fi remunerati in conditiile legii.
    Art. 8
    (1) Coordonarea executarii Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica se realizeaza de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei.
    (2) Coordonarea executarii programelor, subprogramelor sau a altor actiuni cuprinse in Programul national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, in scopul corelarii acestora, revine institutiilor publice cu atributii in domeniul activitatii de cercetare-dezvoltare.
    Art. 9
    Atribuirea spre executie a programelor, subprogramelor si temelor componente ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, precum si a actiunilor cuprinse in acesta, se face pe baza criteriilor elaborate de catre Colegiul consultativ, care se aproba de Guvern, la propunerea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.

    CAP. 2
    Finantarea, contractarea si valorificarea activitatii de cercetare-dezvoltare

    Art. 10
    Activitatea de cercetare-dezvoltare se poate finanta pe programe sau in sistem institutional, din fonduri bugetare alocate cu aceasta destinatie, precum si din alte surse constituite conform legii.
    Agentii economici pot efectua cheltuieli pentru realizarea unor teme de cercetare-dezvoltare pe baza de contracte, precum si pentru activitati de cercetare-dezvoltare realizate de personalul propriu.
    Fondurile ce se propun a fi alocate anual de la bugetul de stat pentru finantarea activitatii de cercetare-dezvoltare sunt prezentate si sustinute de catre ordonatorii principali de credite in Consiliul Interministerial pentru Stiinta si Tehnologie, in vederea corelarii lor cu politica Guvernului in domeniul cercetarii-dezvoltarii.
    Art. 11
    Fondurile de la bugetul de stat se pot aloca astfel:
    a) pentru finantarea in sistem competitiv a temelor si actiunilor noi din Programul national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, in conditiile existentei mai multor executanti potentiali, precum si a altor teme de cercetare de interes national sub forma de alocatii nerambursabile (granturi);
    b) pentru finantarea, in baza criteriilor prevazute la art. 9 a temelor de cercetare-dezvoltare si a actiunilor care continua pe mai multi ani dupa realizarea in primul an a unor faze ale acestor teme, precum si a temelor si obiectivelor noi atribuite direct in executie, care nu se pot realiza in sistem competitiv, denumita finantare-nucleu a temelor si actiunilor din Programul national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica;
    c) pentru finantarea in sistem institutional a cheltuielilor de functionare si investitii, a unor unitati de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice bugetare, pe baza de program de cercetare-dezvoltare;
    d) pentru cofinantare, care consta in alocarea unor sume de la bugetul de stat, in completarea resurselor agentilor economici beneficiari, in scopul realizarii in colaborare a unor activitati de dezvoltare tehnologica, transfer tehnologic si valorificarea rezultatelor.
    Fondul destinat cofinantarii activitatii de cercetare-dezvoltare se stabileste prin legile bugetare anuale. Alocarea acestui fond pentru cofinantare se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, in limita de pana la 50% din valoarea totala a fiecarui proiect.
    Selectarea si contractarea proiectelor de cofinantare se vor efectua pe baza de criterii si conditii specifice, aprobate de Guvern, la propunerea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
    Art. 12
    (1) Categoriile de cheltuieli necesare realizarii temelor de cercetare-dezvoltare si actiunilor cuprinse in programele de cercetare-dezvoltare vor fi stabilite de catre ordonatorii principali de credite prevazuti la art. 8 alin. (2).
    (2) Din fondurile bugetare alocate Ministerului Cercetarii si Tehnologiei pentru activitatea de cercetare-dezvoltare se pot finanta si urmatoarele categorii de cheltuieli:
    - cheltuieli pentru burse de cercetare;
    - cheltuieli pentru premierea unor realizari deosebite in domeniul stiintei si tehnologiei, al caror cuantum si numar se vor aproba prin hotarare a Guvernului;
    - cheltuieli pentru informare si documentare;
    - cheltuieli pentru subventionarea literaturii tehnico-stiintifice;
    - cheltuieli pentru cotizatii si participare ca membru in organisme, organizatii si institutii internationale de profil;
    - cheltuieli pentru organizarea de manifestari tehnico-stiintifice;
    - cheltuieli pentru organizarea de targuri si expozitii tehnico-stiintifice interne si internationale;
    - cheltuieli pentru functionarea organismelor si institutiilor sistemului de cercetare-dezvoltare, inclusiv a Colegiului consultativ, a comisiilor Colegiului consultativ si a comisiilor de evaluare si avizare organizate de acestea.
    Art. 13
    Temele de cercetare-dezvoltare cuprinse in Programul national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica se realizeaza pe baza de contracte de finantare incheiate intre unitati carora li s-a atribuit executia, pe de o parte, si ordonatorul principal de credite, pe de alta parte.
    Metodologia de contractare a temelor de cercetare-dezvoltare si a actiunilor cuprinse in Programul national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, precum si de avizare a rezultatelor acestora se aproba prin ordin al ministrului cercetarii si tehnologiei.
    Art. 14
    Prin hotarare a Guvernului se va infiinta un organism de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, care va coordona actiunile de transfer tehnologic, de valorificare a rezultatelor cercetarii si dezvoltarii, de inovare si implementare a inventiilor.

    CAP. 3
    Institute nationale de cercetare-dezvoltare

    Art. 15
    (1) In scopul stimularii activitatii de cercetare-dezvoltare, al cresterii competitivitatii stiintifice si tehnologice, precum si a gradului de implicare a acestei activitati in rezolvarea cerintelor de progres ale economiei nationale si ale societatii, se pot organiza institute nationale de cercetare-dezvoltare.
    (2) Institutele nationale de cercetare-dezvoltare participa la elaborarea strategiei de dezvoltare si desfasoara activitate de cercetare-dezvoltare pentru realizarea Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in domeniul propriu de activitate.
    Art. 16
    (1) Unitatile de cercetare-dezvoltare existente, cu exceptia celor privatizate, indiferent de forma de organizare, se pot reorganiza, prin hotarari ale Guvernului, in institute nationale de cercetare-dezvoltare, conform prezentei ordonante.
    (2) Reorganizarea unitatilor prevazute la alin. (1) in institutele nationale de cercetare-dezvoltare se face in urma evaluarii efectuate de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei impreuna cu organul administratiei publice centrale sau locale, coordonator din domeniul de activitate al unitatii, pe baza metodologiei prevazute la art. 18.
    (3) Fondul Proprietatii de Stat va asigura, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, compensarea cotei-parti de 30% din capitalul social al societatilor comerciale care se reorganizeaza, cuvenita fondurilor proprietatii private.
    Art. 17
    Infiintarea de noi institute nationale de cercetare-dezvoltare se face prin hotarari ale Guvernului, la propunerea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, impreuna cu organismul national coordonator al domeniului de activitate respectiv.
    Art. 18
    Reorganizarea sau infiintarea se face pe baza metodologiei de evaluare si acreditare a institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, aprobata de Guvern, la propunerea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
    Art. 19
    Prin actul de reorganizare sau de infiintare a unitatilor de cercetare-dezvoltare se stabilesc: denumirea, obiectul de activitate, organul coordonator, sediul si patrimoniul si se aproba regulamentul de organizare si functionare.
    Art. 20
    (1) Institutele nationale de cercetare-dezvoltare au in administrare bunuri proprietate a statului, calculeaza amortismente, conduc evidenta contabila in regim economic si aplica reglementarile specifice unitatilor organizate ca regii autonome.
    (2) Concesionarea unor subunitati, servicii sau activitati se poate face numai in scopul stimularii transferului rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare, potrivit statutelor proprii, in conditiile prevederilor legale corespunzatoare si cu aprobarea organelor coordonatoare si a Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
    Art. 21
    (1) Institutele nationale de cercetare-dezvoltare pot fi sprijinite financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor investitii, dotari, aparatura, echipamente si instalatii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    (2) Institutele nationale de cercetare-dezvoltare decid cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate din fonduri proprii, credite bancare, cat si din alte surse constituite conform legii.

    CAP. 4
    Dispozitii comune activitatii de cercetare-dezvoltare

    Art. 22
    Rezultatele stiintifice ale cercetarilor, precum si tehnologiile, procesele tehnologice noi, know-how, obiectele fizice achizitionate sau realizate pe parcursul derularii contractelor finantate din fonduri publice apartin executantului si se inregistreaza in patrimoniul acestuia, daca prin contract nu s-a prevazut altfel. Transmiterea cu orice titlu, catre terte persoane, a rezultatelor obtinute in cadrul contractului, se face numai in conditiile stabilite prin contract sau, in lipsa acestora, cu acordul prealabil al partilor contractante.
    Art. 23
    (1) Unitatile de cercetare-dezvoltare, organizate ca societati comerciale, se pot privatiza in conditiile legii si cu respectarea normelor specifice privind privatizarea unitatilor de cercetare-dezvoltare, elaborate de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, Fondul Proprietatii de Stat si Agentia Nationala pentru Privatizare.
    (2) Unitatile de cercetare-dezvoltare privatizate nu vor putea mentine in patrimoniu informatiile sau documentatiile de interes national, acumulate pana la data privatizarii. Aceste informatii si documentatii, determinate in conformitate cu prevederile normelor mentionate la alin. (1), vor fi depuse la institutele nationale de cercetare-dezvoltare, desemnate in acest scop de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei si organul coordonator sau pastrate in custodia unitatii privatizate, in temeiul unor clauze speciale prevazute in contract.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 24
    (1) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, unitatile de cercetare-dezvoltare, care in prezent functioneaza potrivit Hotararii Guvernului nr. 100/1991 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.284/1990 privind unele masuri de organizare si finantare a unitatilor de cercetare-dezvoltare, se vor reorganiza ca institute nationale de cercetare-dezvoltare sau ca societati comerciale.
    (2) Profitul net realizat in anii precedenti de catre unitatile prevazute la alin. (1), inclusiv cel aferent anului 1994, reflectat in bilantul contabil la 31 decembrie 1994, va fi utilizat in scopul realizarii unor lucrari de investitii si dotari necesare unitatilor respective.
    (3) Incepand cu anul 1995, pana la reorganizarea unitatilor prevazute la alin. (1), repartizarea profitului net se va face potrivit reglementarilor care se aplica regiilor autonome.
    Art. 25
    In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante:
    a) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, Academia Romana, Ministerul Invatamantului si Ministerul Finantelor vor elabora regulamentul pentru granturile prevazute la art. 11 lit. a), care va fi aprobat prin hotarare a Guvernului;
    b) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei va elabora criteriile si conditiile specifice privind selectarea si contractarea proiectelor de transfer tehnologic, prevazute la art. 11 lit. d), care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului;
    c) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei va elabora metodologia de evaluare si acreditare a institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, prevazuta la art. 18, care va fi aprobata prin hotarare a Guvernului.
    Art. 26
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga actele normative cuprinse in anexa, care face parte integranta din aceasta ordonanta, precum si orice alte dispozitii contrare.

                 PRIM-MINISTRU
                NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul cercetarii si
                        tehnologiei,
                        Doru Dumitru Palade

                        p. Ministru de stat,
                        ministrul muncii si
                        protectiei sociale,
                        Dorel Mustatea,
                        secretar de stat

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

    ANEXA 1
                        LISTA
actelor normative care se abroga

    1. Legea nr. 28/1969 privind organizarea activitatii de cercetare stiintifica.
    2. Decretul nr. 36/1975 privind reorganizarea activitatii unitatilor de cercetare din subordinea Ministerului Educatiei si Invatamantului si a Academiei de Stiinte Sociale si Politice.
    3. Decretul nr. 37/1975 privind reorganizarea activitatii unor unitati de cercetare stiintifica.
    4. Decretul nr. 451/1976 privind reorganizarea Institutului de Cercetari Metalurgice ICEM - Bucuresti.
    5. Hotararea Consiliului de Ministri nr. 121/1963 privind unele masuri in vederea imbunatatirii si stimularii introducerii tehnicii noi in intreprinderile industriale, cu modificarile ulterioare.
    6. Hotararea Consiliului de Ministri nr. 660/1971 privind unele masuri in legatura cu constituirea fondului pentru introducerea tehnicii noi la unitatile de sub indrumarea si controlul Ministerului Industriei Chimice.
    7. Hotararea Consiliului de Ministri nr. 77/1970 privind aplicarea sistemului contractual in activitatea de cercetare stiintifica.
    8. Hotararea Consiliului de Ministri nr. 76/1975 privind incadrarea unitatilor de cercetare-stiintifica si proiectare tehnologica, cu modificarile ulterioare.
    9. Hotararea Consiliului de Ministri nr. 121/1988 privind aprobarea contractului model pentru activitatea de cercetare stiintifica.
    10. Hotararea Guvernului nr. 1.284/1990 privind unele masuri de organizare si finantare a unitatilor de cercetare dezvoltare, cu modificarile ulterioare.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 25/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 25 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1320 2012
    Salutările formează firma de împrumut cu pășune verde. Ai nevoie de un credit pentru realizarea proiectelor tale Ai fost respins de multe bănci Aveți nevoie de finanțare pentru consolidarea datoriilor? Aveți nevoie de finanțare care să vă ajute afacerea să revină pe drum. Știți că suntem cea mai bună soluție pentru dvs. în domeniul obținerii unui împrumut personal. Contactați-ne prin: {Greenpastureloanfirm@gmail.com} Acordăm credite la o rată generală anuală de 3% cu Posibilități. Pentru mai multe informații despre ofertele noastre de credit Vă rugăm să ne contactați: Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpasturelanfirm @ gmail .com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Bună ziua doamnelor și domnilor, aveți nevoie urgentă de un împrumut de afaceri, un împrumut personal sau un credit ipotecar? Dacă da, vă sfătuiesc să ne contactați la Sunshine Financial Group prin această adresă de e-mail (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) pentru a obține împrumutul dvs. în termen de 24 de ore, deoarece oferim asistență garantată pentru obținerea unui împrumut. Oferim tot felul de împrumuturi. Fără taxe ascunse. Compania noastră a înregistrat numeroase progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Serviciul nostru de Împrumut vă oferă acces la: - Un împrumut în numerar de până la 20 de milioane EUR - Rata anuală accesibilă de 3%. - Opțiuni de rambursare flexibile; Puteți alege între 1 și 30 de ani pentru a rambursa împrumutul - Aplicați oricând și oriunde Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Pentru mai multe informații, contactați-ne prin intermediul E-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) {WhatsApp: +447903159998} Există un împrumut pentru toată lumea, aplicați astăzi și veți fi bucuroși că ați făcut-o
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 25/1995
Ordin 133 2004
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care s-au infiintat in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 si care isi desfasoara activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului
Ordonanţa 57 2002
privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica
Legea 292 2002
privind stabilirea modalitatii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare
Legea 190 2002
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2002 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 25 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare
Ordonanţa 1 2002
pentru prorogarea termenului prevazut la art. 25 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare
Legea 776 2001
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1998 pentru abrogarea art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare
OUG 281 2000
pentru prelungirea termenului prevazut la art. 25 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare
Legea 64 2000
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1997 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare
Legea 191 1999
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42/1998 pentru modificarea art. 28 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii
OUG 58 1998
pentru prelungirea termenului prevazut la art. 25 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare
OUG 42 1998
pentru modificarea art. 28 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii
Legea 141 1998
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/1997 pentru prelungirea termenului prevazut la art. 25 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare
Legea 95 1998
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetarii-dezvoltarii si inovarii
Ordonanţa 3 1998
pentru abrogarea art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare
OUG 91 1997
pentru prelungirea termenului prevazut la art. 25 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare
Ordin 2291 1997
privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidenta a rezultatelor cercetarii, precum si a metodologiei de inregistrare
Ordonanţa 58 1997
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare
Ordonanţa 59 1997
cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii
Ordonanţa 8 1997
privind stimularea cercetarii-dezvoltarii si inovarii
Ordonanţa 44 1996
referitoare la prelungirea aplicarii unor masuri prevazute la art. 25 alin. (1) si la art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, astfel cum a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996
Legea 51 1996
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare
Hotărârea 1096 1995
privind aprobarea Criteriilor de atribuire spre executie a programelor, subprogramelor, temelor si actiunilor componente ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica "ORIZONT 2000"
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu