E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1095 din 30 decembrie 1995

privind aprobarea Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica "ORIZONT 2000"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 3 din 10 ianuarie 1996


SmartCity3


    In temeiul art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Programul national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica pe perioada 1996-2000, denumit in continuare Program national de cercetare-dezvoltare "ORIZONT 2000", cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    (1) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei impreuna cu Colegiul Consultativ pentru Cercetare Stiintifica si Dezvoltare Tehnologica asigura periodic evaluarea stadiului de realizare a obiectivelor programelor, subprogramelor, temelor si actiunilor de cercetare-dezvoltare.
    (2) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei intocmeste si prezinta anual Consiliului Interministerial pentru Stiinta si Tehnologie si Guvernului Raportul cu privire la stadiul de realizare a Programului national de cercetare - dezvoltare "ORIZONT 2000".

               PRIM-MINISTRU
             NICOLAE VACAROIU

                    Contrasemneaza:
                    Ministrul cercetarii si tehnologiei,
                    Doru Dumitru Palade

                    Ministru de stat,
                    ministrul finantelor,
                    Florin Georgescu

    ANEXA 1

          PROGRAMUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
          PENTRU PERIOADA 1996-2000 "ORIZONT 2000"

    A. DIRECTII TEMATICE/PROGRAME/SUBPROGRAME/OBIECTIVE
    A 1. COMUNICATII
    COMUNICATII 2000
    1.1. Compatibilizarea functionala si calitativa a Sistemului national de comunicatii cu cele internationale:
    - adaptarea si armonizarea cu normativele internationale in comunicatii si cu procedurile internationale de gestiune si utilizare a spectrului de radiofrecventa;
    - elaborarea si actualizarea "Planurilor tehnice fundamentale - CCITT", a specificatiilor tehnice, a procedurilor si a metodologiilor de verificare, in concordanta cu:
       - evolutia rapida a tehnologiilor si echipamentelor de comunicatii;
       - Directivele Uniunii Europene;
       - elaborarea specificatiilor tehnice si functionale pentru noile servicii de comunicatii si adaptarea acestora la conditiile de evolutie a Sistemului national de comunicatii;
       - integrarea Sistemului national de comunicatii in proiecte regionale de comunicatii;
       - interconectarea Sistemului national de comunicatii cu retele similare transeuropene.
    1.2. Cresterea interoperabilitatii serviciilor:
    1.2.1. Telecomunicatii
    - digitalizarea retelei de telecomunicatii: retele digitale integrate, retele de acces, integrare servicii;
    - elaborarea de tehnici si tehnologii noi de telecomunicatii;
    - dezvoltarea comunicatiilor spatiale, extinderea serviciilor de comunicatii prin satelit si introducerea comunicatiilor mobile terestre paneuropene;
    - perfectionarea gestiunii spectrului de radiofrecventa, protectia radiocomunicatiilor si corelarea in cadru international;
    - introducerea si extinderea managementului global al retelelor / retelei de telecomunicatii;
    - dezvoltarea retelei / retelelor private de telecomunicatii;
    - dezvoltarea telecomunicatiilor in zone cu densitate demografica redusa si greu accesibile;
    - sustinerea productiei interne de echipamente si accesorii destinate dezvoltarii si modernizarii retelei nationale si a celor private de telecomunicatii;
    - cresterea nivelului de calitate a echipamentelor si instalatiilor de telecomunicatii;
    - tehnici si tehnologii de prelucrare si protectie a informatiei.
    1.2.2. Comunicatii postale
    - modernizarea retelei de comunicatii postale, cresterea flexibilitatii, fiabilitatii si securitatii echipamentelor si serviciilor;
    - introducerea metodelor moderne de recunoastere, prelucrare si indrumare a trimiterilor postale;
    - cresterea nivelului de calitate a echipamentelor si instalatiilor de comunicatii postale;
    - tehnici si tehnologii de prelucrare si de protectie a informatiei, informatizarea serviciilor postale.
    A 2. TEHNOLOGIA INFORMATIEI
    INFORMATIE 2000
    2.1. Instrumente si tehnologii informatice avansate:
    - prelucrarea, adaptarea si implementarea de standarde, norme si metodologii specifice:
        - compatibilitate legislativa si calitativa;
        - interconectivitate, interoperabilitate si dotare coerenta;
    - inginerie intensiva, tehnologii generice si instrumente avansate pentru produse soft si sisteme informatice:
        - prelucrari si baze de date, cunostinte distribuite si mecanisme de cooperare in prelucrare;
        - metode de reprezentare, animatie si simulare;
        - ingineria cunostintelor, ingineria inversa;
        - tehnici de lingvistica computationala;
        - sisteme-cadru active de asistare a deciziilor;
        - tehnici multimediale interactive;
        - ergonomie cognitiva si interfete generice centrate pe om.
    2.2. Retele informationale nationale:
    - tehnologii pentru calculatoare si sisteme de calcul de inalta performanta:
        - managementul inteligent al retelelor;
        - securizarea si autentificarea accesului;
        - integritatea datelor;
        - servicii de baza cu interfata grafica si/sau multimedia;
    - dezvoltarea nucleului de coerenta informationala;
    - servicii teleinformatice de interes public central si local pentru:
        - pregatirea si gestionarea fortei de munca;
        - ghiseul unic;
        - transporturi;
        - teleasistenta si telediagnoza;
    - servicii teleinformatice pentru imbunatatirea calitatii vietii si a nivelului cultural:
        - teleinstruire, supraveghere sanatate;
        - biblioteci, muzee;
    - teleinformatica pentru activitati intelectuale intensive;
        - cercetare stiintifica;
        - invatamant superior;
    - tehnologii informatice pentru cresterea eficientei proceselor lucrative:
        - noi paradigme ale intreprinderii;
        - reproiectarea proceselor tehnologice;
        - modelarea si simularea proceselor tehnologice;
        - adaptarea metodelor de lucru la cooperarea asistata de calculator;
        - componente de asistare informatizata a activitatii lucrative din medii diverse (bancar, comert, IMM, ferme agricole);
    - protectia juridica a informatiei.

    A 3. COMPONENTE ALE SOCIETATII INFORMATIONAL-CULTURAL INTENSIVE SOCIETATE 2000

    3.1 Sisteme suport pentru realizarea de componente ale Societati Informational-Cultural intensive:
    - conectarea la sisteme de teledetectie internationale;
    - asistarea informatizata pentru cunoasterea culturii nationale si europene;
    - tehnologia limbajului, domenii pilot de aplicabilitate;
    - asistarea informatizata a insusirii limbajelor naturale si artistice;
    - crearea si gestiunea integrata a documentelor;
    - servicii informationale multilingve;
    - instrumente pentru traducere automata si invatare de limbi straine;
    - instrumente de instruire in informatica orientata, a populatiei active;
    - teleworking.

    A 4. TRANSPORTURI
    TRANSPORTURI 2000
    4.1. Integrarea Sistemului national de transport in sistemele regionale, european si international:
    - armonizarea reglementarilor tehnice, tehnologice si operationale cu reglementarile internationale in domeniu;
    - interoperabilitatea subsistemelor de transport nationale cu cele internationale, impactul aderarii Romaniei la acorduri internationale;
    - introducerea transportului de mare viteza;
    - zone libere.

    4.2. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii din transporturi:
    - tehnici si tehnologii specifice infrastructurii, constructiilor si instalatiilor conexe;
    - conectarea la coridoarele de transport europene:
      - coridorul de transport Marea Neagra - Marea Nordului.
    4.3. Managementul activitatilor din transporturi:
    - evaluarea economica si sociala a subsistemelor si a unitatilor de transport;
    - armonizarea capacitatilor sistemului, strategii si prognoze;
    - optimizarea utilizarii infrastructurii, a mijloacelor de transport, a resurselor materiale si umane;
    - automatizarea si informatizarea tehnicilor de conducere si control al proceselor din transporturi;
    - sisteme si metode de reducere a consumurilor materiale si energetice in transporturi;
    - reducerea poluarii generate de activitatile din transporturi;
    - metode si sisteme de testare si de asigurare a calitatii produselor si a serviciilor din transporturi;
    - cresterea gradului de confort.
    4.4. Dezvoltarea sistemelor logistice in transporturi:
    - crearea platformelor multimodale ca noduri ale retelei de transporturi combinate;
    - integrarea transportului multimodal intern in structurile internationale;
    - sisteme de manipulare si de depozitare in terminalele de transport multimodal;
    - promovarea si dezvoltarea zonelor libere;
    - retele de telecomunicatii, transmisii de date si sisteme informatice racordate la sisteme similare internationale;
    - telematica in transporturi.
    4.5. Securitatea in transporturi, siguranta circulatiei si a navigatiei:,
    - sisteme, metode si tehnologii pentru cresterea securitatii transporturilor, a sigurantei circulatiei si a navigatiei;
    - sisteme de diagnoza in transporturi;
    - sisteme pentru control trafic;
    - ergonomie in transporturi.
    A 5. AGRICULTURA, SILVICULTURA, ALIMENTATIE
    AGRICULTURA 2000
    5.1. Protectia, conservarea, managementul resurselor naturale (clima, apa si sol), corespunzatoare cerintelor agriculturii durabile:
    - potentialul agroecologic al resurselor de clima, sol si apa;
    - tehnici, metode si procedee de ameliorare, protectie si utilizare rationala a resurselor agroecologice (clima, sol si apa) in contextul economiei de energie, protectiei mediului si dezvoltarii agriculturii durabile.
    - prevenirea si combaterea fenomenului de seceta.
    5.2. Ameliorarea plantelor de cultura, tehnici si tehnologii performante si competitive de cultivare a acestora:
    - ameliorarea continua a materialului biologic vegetal, adaptat conditiilor naturale ale tarii noastre si competitive pe plan international;
    - tehnologii performante de cultivare a plantelor;
    - protectia sanatatii plantelor si a produselor vegetale;
    - biodiversitatea si conservarea resurselor genetice vegetale.
    5.3. Ameliorarea genetica, tehnici si tehnologii performante, competitive si specifice productiei animale:
    - ameliorarea genetica si managementul resurselor genetice animale;
    - biodiversitatea si conservarea resurselor genetice animale;
    - tehnologii performante de crestere si de exploatare a animalelor;
    - acvacultura, pescuit si valorificarea bioresurselor acvatice;
    - protectia sanatatii animalelor si sanatatea publica veterinara.
    5.4. Procese, procedee si tehnologii performante specifice pentru conservarea, industrializarea si valorificarea resurselor alimentare; protectia alimentului si a alimentatiei umane:
    - biotehnologii si biotehnici specifice;
    - operatiuni, procese, procedee si tehnologii performante pentru cresterea gradului de valorificare a resurselor alimentare si a calitatii produselor;
    - protectia alimentara; alimentatie si nutritie umana;
    - ambalaj, ambalare si protectia produselor alimentare.
    5.5. Conservarea, regenerarea si dezvoltarea durabila a resurselor silvice, tehnologii si management forestier:
    - conservarea si ameliorarea biodiversitatii padurilor, a potentialului silvoproductiv si de protectie a mediului;
    - modernizarea tehnologiilor de regenerare, productie si valorificare a resurselor silvice;
    - restabilirea echilibrelor ecologice in structurile de padure afectate de stres climatic, chimic si antropic;
    - dezvoltarea durabila a silviculturii si a managementului forestier.
    5.6. Economia, managementul si eficienta alternativelor de dezvoltare din agricultura, silvicultura, industrie alimentara si mediul rural:
    - performanta economica si managementul sistemelor integrate;
    - optimizarea economico-sociala a obiectivelor multiple pentru utilizarea terenurilor, a securitatii alimentare si protectia mediului rural;
    - mecanismele economiei de piata in agricultura si dezvoltarea economiei rurale;
    - evaluarea economica a resurselor agricole si optiuni alternative in potentarea folosirii lor;
    - noi structuri agrare;
    - alternative ale dezvoltarii durabile in mediul rural.
    5.7. Sisteme informatice, module, statii, utilaje si echipamente destinate functionarii ecologice si economice a agrosistemelor:
    - sistem distribuit de baze de date pentru monitorizarea indicatorilor ecologici si bioeconomici ai agriculturii si cercetarii stiintifice din agricultura la nivel zonal cu functiuni de agregare la sistem national;
    - realizarea de module, statii-pilot, utilaje si echipamente destinate functionarii ecologice si economice a agrosistemelor.

    A 6. MEDIU Sl TEHNOLOGII DE MEDIU
    MEDIU 2000
    6.1. Mediul inconjurator, calitatea mediului si schimbari globale:
    - schimbarile de climat si impactul asupra resurselor naturale;
    - procese de baza in sistemul climatic;
    - tehnologii specifice de observare si investigare a factorilor de mediu;
    - dezvoltarea de modele climatice prin considerarea si incorporarea in ele a cunostintelor din sistemul climatic;
    - inregistrarea factorilor naturali si a celor antropici in raport cu starea de sanatate a populatiei;
    - protectia juridica a mediului inconjurator.
    6.2. Tehnologii de mediu si ingineria mediului:
    - instalatii, tehnici si metode de investigare a mediului, in raport si cu patologia profesionala evocata;
    - resurse de apa si depoluarea apei;
    - noi resurse de apa si pastrarea calitatii surselor de apa in conditiile variabilitatii climatice;
    - monitorizarea mediului prin tehnici diferite, inclusiv spatiale;
    - protejarea si reabilitarea mediului:
      - tehnici de protectie si reabilitarea mediului inconjurator;
      - tehnici de protectie a mediului de munca;
    - meteorologie.
    6.3. Cercetari polare:
    - modificarile de clima si impactul asupra omului;
    - mediul polar si modificari de mediu;
    - studiul tipurilor de alimentatie specifica si influente asupra organismului.
    6.4. Protectia stratului de ozon:
    - tehnologii si echipamente pentru prevenirea, investigarea si controlul modificarilor stratului de ozon.

    A 7. MULTIPOL TEHNOLOGIC REGIONAL
    "DUNARE - DELTA DUNARII - MAREA NEAGRA"

    7.1. Ecosistemul Marii Negre:
    - parteneriat in elaborarea de tehnologii pentru valorificare zonala, protectie in raport cu patologia profesionala evocata.
    7.2. Mediul marin si delta, tehnologii specifice:
    - cunoasterea, monitorizarea si managementul proceselor biogeochimice si a ecosistemelor caracteristice pentru Dunare, Marea Neagra si Delta Dunarii;
    - biodiversitatea in ecosistemele caracteristice pentru Dunare, Delta Dunarii si Marea Neagra, conservarea acestora;
    - restaurarea habitatelor, fluvial, deltaic si marin.
    7.3. Sistem de comunicatii intre tarile limitrofe:
    - dezvoltarea transporturilor regionale in zona Marii Negre;
    - dezvoltarea si adaptarea sistemelor nationale la cerintele parteneriale;
    - echipamente, accesorii specifice, adaptarea standardelor nationale la specificul parteneriatului.
    7.4. Sistem informatic pentru cooperare regionala:
    - asigurarea compatibilitatii suport hard si soft specific.
    7.5. Managementul cooperarii zonale pentru:
    - prevenire, protectie si reabilitare in situatii cu risc ridicat.
    7.6. Conservarea si protejarea specificului zonal:
    - tehnici de conservare si de protejare a culturii materiale specifice;
    - cunoasterea si valorificarea specificului local.

    A 8. PREVENIRE, PROTECTIE, REABILITARE IN SITUATII DE PERICOL CU RISC RIDICAT
    HAZARD

    8.1. Cunoasterea, evaluarea si prevenirea situatiilor de risc natural sau creat:
    - identificarea, investigarea si evaluarea conditiilor de risc:
      - expunere si vulnerabilitate a elementelor la risc;
      - sisteme expert pentru analiza structurata;
      - tehnici de identificare si de evaluare probabilistica a riscului;
      - baze de date de cunoastere si caracterizare;
    - evaluarea si reducerea riscului creat, scenarii si analize de risc;
    - actiuni potential generatoare de dezastru, determinarea caracteristicilor de risc;
      - monitorizarea surselor generatoare de risc, naturale sau create;
      - modelarea, simularea si predictia situatiilor;
    - identificarea situatiilor si a elementelor expuse:
      - caracteristici si parametri specifici ai comportarii in caz de dezastru;
      - baze de date specifice.
    8.2. Metode si tehnici de punere in siguranta:
    - activitati de prevenire, limitare si reducere a riscului;
    - echipamente specifice;
    - metode de evaluare a capacitatilor de reactie in situatii de risc;
    - asistenta in caz de dezastre:
      - identificare si comunicare;
      - dezafectare, evacuare si protectie;
      - control si transport;
      - asistenta medicala;
    - tehnici de protejare si de reabilitare a zonelor afectate si a oamenilor.
    8.3. Masuri educationale si de protectie:
    - instruirea populatiei:
      - actiuni incluse in sistemul educational;
      - actiuni prin mass-media;
      - documente si materiale specifice;
    - organizarea evacuarii populatiei, protectie, asigurare alimentatie si ingrijire medicala;
    - protejarea si reabilitarea zonelor afectate.

    A 9. ENERGIE
    ENERGIE 2000

    9.1. Folosirea rationala a surselor energetice:
    - reabilitarea si retehnologizarea centralelor pentru reducerea costurilor, ameliorarea randamentelor si cresterea calitatii serviciilor;
    - tehnologii "curate" pentru producerea energiei:
      - sisteme "curate" de ardere;
      - sisteme de depozitare a resurselor si a reziduurilor de ardere;
      - tehnologii de prevenire si de reducere a poluarii termice si electromagnetice;
    - tehnologii moderne de mentenanta pentru echipamente si instalatii din sectorul energetic;
    - reducerea consumurilor de energie si cresterea eficientei in lantul: extractie combustibil, producere, distributie si exploatare;
    - conservarea energiei in procesul de productie, transport, distributie si utilizare;
    - recuperarea resurselor de energie reziduala;
    - modele de analiza si decizie pentru modificarile structurale, tehnologice si de gestiune a economiei de energie;
    - alinierea Sistemului energetic national la standardele tehnice si tehnologice internationale;
    - legislatie in domeniul energiei;
    - sisteme de automatizare si de protectie avansate;
    - sisteme informatice avansate, specifice domeniului energetic.
    9.2. Surse de energie regenerabile:
    - energie regenerabila (uzine de prelucrare a biogazului si a biomasei); energie geotermala; energie solara: acoperisuri solare, baterii de celule solare fotovoltaice; energie eoliana; energia valurilor;
    - utilizarea hidrogenului ca sursa energetica;
    - conversia si stocarea electrochimica a energiei;
    - integrarea noilor surse energetice in Sistemul energetic national, modele de analiza a resurselor de energie si a optiunilor.
    9.3. Energia nucleara:
    - tehnici de producere a combustibilului nuclear;
    - tehnici de producere si de retratare a apei grele - tritiu;
    - metode si tehnici pentru perfectionarea exploatarii si a mentenantei centralelor nucleare in conditii de securitate nucleara;
    - metode si tehnici de evaluare a riscurilor de accidente nucleare;
    - tehnici si metode de securitate nucleara;
    - managementul deseurilor radioactive;
    - radioprotectie, decontaminare si gestiunea deseurilor radioactive;
    - metode si tehnici de conservare a minelor de uraniu;
    - tehnologii de protectie in depozitele de deseuri inalt active;
    - cercetari experimentale si teoretice de neutronica;
    -imbunatatiri tehnologice la reactori CANDU;
    - masuri de educatie institutionala si publica.

    A 10. RESURSE NATURALE
    RESURSE 2000

    10.1. Metode moderne de exploatare a resurselor naturale:
    - reabilitarea si retehnologizarea minelor, carierelor, sondelor si uzinelor de preparare pentru reducerea costurilor, ameliorarea randamentelor si cresterea calitatii produselor;
    - tehnici de analiza, modelare si simulare a fenomenelor geologice si geofizice;
    - studii privind geneza, acumularea si protectia substantelor minerale utile si a acviferelor subterane;
    - tehnologii "curate" pentru extractia, prepararea si transportul carbunilor, hidrocarburilor si minereurilor (metalifere, rare si nemetalifere);
    - cresterea valorii energetice a produselor miniere;
    - tehnologii pentru investigarea si exploatarea zacamintelor;
    - noi explorari pentru hidrocarburi si combustibili solizi;
    - explorarea si exploatarea zacamintelor de hidrocarburi din platforma continentala a Marii Negre;
    - tehnologii de cunoastere si de prevenire a impactului ecologic al proceselor de extractie, de preparare si de exploatare, a resurselor minerale si a hidrocarburilor;
    - definirea evolutiva a conditiilor de zacamant, a caracteristicilor fizico-mecanice ale rocilor, a sistemelor de exploatare, a metodelor de preparare si a tehnologiilor de lucru;
    - noi produse miniere pentru utilizari diverse;
    - tehnici de valorificare a haldelor, a rambleelor si a iazurilor de decantare din sistemul minier;
    - tehnici de protectie si reabilitare a mediului in zonele de exploatari miniere si de hidrocarburi;
    - tehnici si tehnologii de investigare si de exploatare a resurselor de apa;
    - alinierea la standardele calitative, tehnice si tehnologice europene.
    10.2. Suport tehnologic pentru restructurarea si dezvoltarea sistemului de exploatare a resurselor naturale:
    - modernizarea sistemelor, utilajelor, echipamentelor, instalatiilor si a componentelor pentru prospectarea, exploatarea, extractia si prepararea substantei minerale utile;
    - sisteme informatice avansate specifice activitatii miniere;
    - instrumente legislative si manageriale pentru modificarile structurale, tehnologice si gestiune a resurselor minerale;
    - elaborarea strategiilor pe produse minerale in raport cu cerintele de asociere a tarii la Uniunea Europeana;
    - dezvoltarea activitatilor alternative.
    10.3. Securitatea muncii:
    - tehnici si tehnologii pentru cresterea securitatii muncii si imbunatatirea conditiilor de lucru in minerit si in uzinele de preparare.
    A 11. PRODUSE SI TEHNOLOGII INDUSTRIALE
    PRODUSE SI TEHNOLOGII 2000
    11.1. Tehnologii generice competitive:
    11 1.1. Strategii tehnologice, studii de restructurare si modernizare a proceselor tehnologice
    11 1.2. Tehnici, tehnologii conventionale si neconventionale, echipamente si materiale specifice in procese industriale:
    - elaborare, formare, turnare, prelucrare, sudare, tratamente, control specific, alte faze specifice;
    - pregatire, prelucrare, protectie, transport interoperational, asamblare, alte faze specifice;
    - surse concentrate de energie, criogenie, presiuni inalte;
    - procedee neconventionale in procese de fabricatie diverse;
    - tehnologii fuzzy;
    - tehnologii "la cerere" (taylor made technology).
    11.1.3. Tehnici si tehnologii moderne de analiza, diagnostic industrial si control
    11.1.4. Tehnologii noi, specifice, integrate in sistemele de productie existente:
    - metalurgie, chimie, petrochimie, constructii de masini, electrotehnica, electronica, industria usoara, lemn, celuloza, sticla, hartie, alte procedee specifice de fabricatie, inclusiv cele din mica industrie;
    - tehnologii de economisire a energiei, tehnologii cu consum redus;
    - tehnologii de exploatare si transport a masei lemnoase;
    - tehnologii specifice de prelucrare a materiilor prime in sectoarele industriei usoare, celuloza si hartie;
    - integrarea tehnicii de calcul in fluxul: conceptie - pregatire de fabricatie - productie - desfacere;
    - service (CAD, CAM, CIMM, CIME).
    11.1.5. Sisteme de productie flexibile:
    - perfectionarea subansamblurilor, mecanismelor, accesoriilor, echipamentelor si utilajelor;
    - aplicarea automatizarii avansate, mecatronicii si microsistemelor;
    - dezvoltarea modelarii si simularii in procese;
    - includerea aplicatiilor de inteligenta artificiala in procese.
    11.1.6. Tehnologii specifice de reconversie industriala
    11.1.7. Ecotehnologii;
    - reproiectarea proceselor de fabricatie poluante si elaborarea de solutii pentru ecologizarea acestora;
    - echipamente si tehnologii pentru identificarea si prevenirea poluarii industriale;
    - sisteme multidetectie in timp real si metodologii de investigare, analiza si control adecvate.
    11.2. Produse industriale noi competitive:
    11.2.1. Strategii de produs, studii de cercetare prospectiva si prognoza
    11.2.2. Produse cu aport intensiv de cunostinte si informatii:
    11.2.2.1. Masini, utilaje si echipamente pentru sustinerea dezvoltarii industriei, agriculturii si a valorificarii produselor agricole si ale zootehniei:
    - masini, utilaje si echipamente pentru procese industriale;
    - masini si utilaje pentru lucrarea si intretinerea solului, semanat, intretinere culturi si recoltat;
    - utilaje si echipamente specifice fluxului tehnologic, industriei alimentare, de valorificare a produselor agricole si din zootehnie.
    11.2.2.2. Echipamente, generatoare de abur, turboagregate, hidroagregate destinate industriei energetice:
    - ameliorarea randamentelor de producere a energiei;
    - modernizarea centralelor electrice.
    11.2.2.3. Utilaje si echipamente destinate exploatarii resurselor naturale:
    - sectorul minier;
    - foraj si exploatare sonde de titei si gaze.
    11.2.2.4. Mijloace de transport rutier, feroviar si naval:
    - mijloace de transport urban:
      - Metrou 2000;
      - autobuz interurban;
      - automobilul anului 2000;
      - autovehicule specializate;
    - mijloace pentru transportul urban cu actionare electrica;
    - autovehicule rutiere de transport marfuri si pasageri;
    - utilaje si echipamente multifunctionale pentru constructia, intretinerea si repararea drumurilor;
    - vehicule pentru transportul feroviar de mare performanta;
      - locomotive, vagoane si trenuri automotoare (rame Diesel si electrice de medie si mare viteza);
      - vagoane de marfa specializate pe tipuri de marfuri;
    - mijloace de transport naval, maritim si fluvial, inclusiv nave tehnice si specializate, echipamente specifice;
    - sisteme, instalatii si echipamente (fixe si flotabile) pentru explorarea si exploatarea resurselor marine si oceanice.
    11.2.2.5. Produse noi ale industriei metalurgice, chimice, a constructiilor de masini, electrotehnicii, industriei usoare, a lemnului, sticlei, celulozei, hartiei, suport de asigurare a calitatii proceselor si produselor industriale
    11.2.2.6. Bunuri de larg consum, articole casnice, produse, scule si dispozitive pentru uz gospodaresc
    11.2.3. Utilaje, instalatii, echipamente, accesorii destinate dotarii moderne a proceselor industriale
    11.2.4. Componente de uz general industrial:
    - solutii constructive noi;
    - optimizarea consumurilor materiale si energetice pentru:
      - motoare, transformatoare, compresoare, aparataj electric, pompe, armaturi, rulmenti, alte componente.
    11.2.5. Produse informatice specifice tehnologiilor industriale
    11.2.6. Optoelectronica
    11.3. Microtehnologii:
    - proiectarea, simularea, fabricatia si testarea microstructurilor si a microsistemelor, inclusiv a circuitelor integrate specifice;
    - componente complexe, multifunctionale pentru prelucrarea informatiei si conversia energiei, inclusiv componente electronice de putere;
    - noi materiale si procese pentru tehnici de microfabricatie (microelectronica, micromecanica, microoptica etc.)
    - structurarea la scara atomica si moleculara; nanostructuri si nanotehnologii; caracterizare microfizica;
    - tehnici avansate de montaj, interconectare si integrare a componentelor si subsistemelor;
    - noi arhitecturi de microsistem bazate pe tehnici inteligente / soft-computing (retele neurale, fuzzy, fuzzy-neural, algoritmi genetici);
    - matrice de senzori, microsenzori si senzori inteligenti cu aplicatii in:
      - industrie, transporturi, agricultura, mediu, biologie si medicina.
    11.4. Tehnologii pentru recuperarea - reciclarea materiilor prime si a produselor la sfarsitul ciclului lor de viata:
    - monitorizarea tehnologiilor de reciclare si recuperare a materialelor;
    - tehnologii de separare a materialelor pentru refolosirea si reciclarea lor;
    - tehnologii si proceduri de reciclare pentru extragerea materialelor utile din produse sau din reziduurile procedeelor existente:
     - convertirea reziduurilor existente in produse intermediare utile;
   - tehnologii de transformare a materialelor regenerate in produse intermediare sau finale;
   - metode de asigurare a calitatii pentru aplicarea la "tehnologiile sfarsitului de viata";
   - tehnologii de recuperare si de refolosire a componentelor din produse complexe;
    - procedee de manipulare si/sau depozitare si/sau distrugere a deseurilor;
    - solutii pentru eliminarea si distrugerea deseurilor industriale periculoase;
    - solutii pentru eficientizarea costurilor in folosirea materialelor naturale limitate ca sursa si a biomaterialelor derivate din produse agricole:
      - sporirea capabilitatii de reciclare a produsului prin cunoasterea efectelor reciclarii asupra caracteristicilor materialelor;
      - indepartarea substantelor daunatoare;
    - modelarea, simularea comportamentului fluxurilor de deseuri industriale si a interactiunilor diferitelor componente ale deseurilor pentru eficienta procesului de reciclare-recuperare.
    11.5. Alinierea produselor si tehnologiilor la nivelul standardelor si directivelor europene:
    - alinierea produselor, tehnologiilor la cerintele normelor si standardelor internationale;
    - includerea principiului calitatii totale, realizarea sistemelor de asigurare a calitatii la nivelul standardelor internationale (ISO 9000), in procese de fabricatie din industrie;
    - extinderea aplicarii si elaborarii de proceduri de certificare a produselor prin laboratoare acreditate.

    A 12. STANDARDE, MASURA SI TESTARE
    PERFORMANTA 2000

    12.1 . Metode si tehnici de masurare pentru calitatea produselor si a vietii:
    - metode de modelare si simulare;
    - caracterizare si monitorizare produse si materiale (static, dinamic, in conditii specifice);
    - metode de verificare a produselor destinate:
      - consumului populatiei;
      - utilizarii in conditii casnice;
      - protectiei in mediul de munca;
    - metode, aparatura, echipamente si materiale de referinta pentru controlul mediului;
    - metode si tehnici de protectie a operelor de cultura si arta;
    - standarde specifice de masura si control;
    - cerinte, metode si tehnici de masura, sisteme, echipamente si aparate utilizate in medii cu risc ridicat;
    - aspecte juridice in elaborarea si aplicarea standardelor de masura si a rezultatelor masuratorilor.
    12.2. Dezvoltarea Sistemului de Standarde, Masura si Testare:
    - mentenanta si dezvoltarea sistemelor metrologice;
    - metode si instalatii pentru determinarea caracteristicilor metrologice;
    - traductori si senzori de masura;
    - echipamente si sisteme conventionale si neconventionale de masura;
    - etaloane pentru diverse tipuri de marimi si metode de caracterizare si comportare in timp a acestora;
    - standarde si norme de metrologie legala;
    - acreditare laboratoare si organisme de certificare;
    - certificare produse si servicii;
    - managementul calitatii totale;
    - legislatie.

    A 13. MATERIALE NOI
    MATERIALE 2000

    13.1. Materiale noi:
    - crearea de materiale noi pentru aplicatii in industrie si economie:
      - materiale supraconductoare;
      - materiale ceramice si ceramica tehnica structurala si functionala;
      - materiale metalo-ceramice;
      - materiale metalice superplastice;
      - nanomateriale si nanotehnologii;
      - pulberi metalice;
      - magneti si materiale magnetice;
      - compozite;
      - produse carbografice cu structura dirijata;
      - materiale cu memoria formei;
      - amorfe;
      - materiale feroase si neferoase cu caracteristici noi;
      - materiale ultrapure; reactivi;
      - catalizatori;
      - materiale membranare si membrane;
      - materiale plastice, elastomeri, monomeri si auxiliari;
      - materiale colorante, intermediari specifici;
      - biomateriale;
      - lacuri si vopsele;
      - sticla;
    - noi materiale pentru fibre si fire artificiale, cu destinatii diferite in industrie si economie;
    - procese neconventionale de sinteza a materialelor noi;
    - procese tehnologice pentru elaborarea de noi materiale si companduri intermediate chimic, destinate aplicatiilor diverse;
    - procedee de integrare a materialelor in structura unor noi produse pentru obtinerea de performante ridicate;
    - noi materiale biocompatibile si aplicatii medicale.

    A 14. BIOTEHNOLOGII
    BIOTEHNOLOGIE 2000

    14.1. Procese biochimice, biofizice, biologice, substante si preparate enzimatice in biotehnologii:
    - obtinerea unor preparate enzimatice de inalta puritate cu utilizari in medicina si farmacie;
    - identificarea, extractia si purificarea unor substante biologice active din diverse materii prime;
    - tehnici membranare de separare, purificare si concentrare;
    - bioreactoare membranare.
    14.2. Microbiologie in biotehnologii:
    - banci (colectii) de microorganisme de interes bioindustrial si caracterizarea lor biologica si genetica;
    - selectarea de culturi microbiene cu utilizari in tehnologii de extractia petrolului, carbunelui si in recuperarea metalelor rare si radioactive.
    14.3. Tehnici de genetica in biotehnologii:
    - selectia de plante transgenice - analiza genomului si aplicatii;
    - obtinerea si utilizarea de hibrizi intergenetici;
    - embriogeneza somatica si producerea de seminte artificiale;
    - obtinerea de genotipuri cu valoare biologica ridicata, prin inginerie genetica;
    - genetica moleculara in ameliorarea structurii genetice a populatiilor de animale si plante;
    - fundamentarea biotehnologiilor de reproductie artificiala privind fecundatia si embriogeneza la animale de ferma si pesti.
    14.4. Tehnici de imunologie in biotehnologii:
    - prepararea de anticorpi monoclonali si aplicarea lor in oncologie;
    - prepararea de interleukina umana.
    14.5. Biologia vegetala, animala si umana in biotehnologii:
    - utilizarea fecundatiei in vitro, in sfera reproductiei la animale (bovine, bubaline, ovine, caprine, porcine);
    - obtinerea in laborator a embrionilor de mamifere domestice;
    - realizarea unor preparate farmaceutice, medicamente, pe principii biologice active in terapeutica, prin biotehnologii;
    - banca de tesut ocular transplantabil;
    - tehnici de inmultire, regenerare si selectie in vitro, la plante.
    14.6. Echipamente, senzori si informatica in biotehnologii:
    - sisteme de sterilizare, biosinteza, prelucrare medii de cultura, purificare preparate;
    - senzori in biotehnologie;
    - sisteme de conducere cu calculatorul a proceselor biotehnologice;
    - banci de date in domeniul biotehnologiei.
    14.7. Biotehnologii pentru producerea de alimente si alimentatie:
    - obtinerea de produse alimentare prin procedee biotehnologice;
    - selectia de microorganisme pentru industria alimentara, obtinerea de noi microorganisme prin microgeneza, fuziune de protoplasti prin tehnica ADN recombinat;
    - biocatalizatori, coloranti, acizi organici, substante de gust si aromatice.
    14.8. Biotehnologii in acvacultura si in mediul inconjurator:
    - biotehnologii in acvacultura;
    - cresterea dirijata de organisme acvatice;
    - izolarea de substante active din flora si fauna;
    - biotehnologii aplicative pentru mediul inconjurator.
    14.9. Biotehnologii in patologia animala:
    - aplicatii biotehnologice in oncologia comparata;
    - biosenzori in patologia animala;
    - aplicatii biotehnologice in studiul retrovirusurilor si lentiretrovirusurilor la animale;
    - aplicarea metodelor biotehnologice in diagnosticul si profilaxia bolilor parazitare la animale.
    14.10. Etica, securitate, impact social:
    - aliniere la standardele internationale;
    - protectia cercetarii si a aplicarii rezultatului in si din biotehnologii.

    A 15. BIOMEDICINA SI SANATATE
    SANATATE 2000

    15.1. Prevenirea si controlul bolilor cu frecventa si grad ridicat de periculozitate:
    - probleme de alimentatie, nutritie si patologie;
    - calitatea mediului si sanatatea; patologia profesionala evocata;
    - aspecte de patologie clinica de mare prevalenta/incidenta in randul populatiei;
      - hipertensiunea arteriala, cardiopatia ischemica, bronhopatia cronica obstructiva, patologia glandelor endocrine etc.;
      - afectiuni cerebro-vasculare etc.;
    - stresul;
    - boli cronice degenerative:
      - insuficienta renala;
      - hepatopatologie;
      - reumatism;
      - afectiuni nervoase si psihice etc.;
    - maladiile infectioase, etiologii specifice, mecanisme patogenice de rezistenta la infectii si de transmitere in mediu, precum si vectori ai infectiei; diagnostic de laborator;
    - boli transmisibile cu potential de larga propagare, tuberculoza, infectii acute respiratorii, virale si bacteriene, hepatite virale, boala diareica (holera).
    15.2. Imunologie
    - aspecte fundamentale celulare si umorale privind:
      - modificari majore in imunitatea naturala;
      - mecanismele imunomodulatoare; procedee de obtinere a compusilor activi si terapie adecvata;
      - imunologia si biologia moleculara in:
        - histocompatibilitate si transplantare;
        - boli autoimune si imunodeficiente;
         - diagnostic, mecanisme patogene si terapia bolilor alergice;
         - metode, tehnici, tehnologii si echipamente specifice.

    15.3. SIDA
    - mecanisme moleculare de crestere si extindere a maladiei;
    - tehnici si instrumente de diagnosticare;
    - teste si terapii selective.
    15.4. Cercetarea oncologica:
    - studii de epidemiologie si prevenire;
    - mecanisme moleculare de crestere si extindere a maladiei;
    - tehnici si instrumente de diagnosticare;
    - teste si terapii selective.
    15.5. "Deceniul Creierului"
    - patologia dezvoltarii nevraxului;
    - leziuni cerebro-medulare; tumori;
    - aspecte de insuficienta cerebrala;
    - modificari de sensibilitate si patologia durerii, efectul drogurilor.
    15.6. Tehnologii medicale "clasice"
    - noi metodologii neinvazive de investigare, precum si asimilarea sau imaginarea unor procedee operatorii moderne;
    - medicina sportiva:
      - tehnici de pregatire si valorificare a potentialului biomotric al populatiei tinere;
    - echipamente de investigare, diagnostic si tratament;
    - instrumentar, accesorii si materiale medicale si igienico-sanitare;
    - echipamente de investigare, diagnostic, tratament si recuperare.
    15.7. Tehnici si tehnologii neconventionale:
    - tehnologii si biologia transplantului;
    - tehnici si tehnologii de implantare;
    - metode, tehnici, accesorii, aparatura pentru reintegrarea persoanelor cu handicap;
    - echipamente si tehnologii medicale specifice.
    15.8. Sanatate, factori de influentare si impact social:
    - studii epidemiologice;
    - probleme de pediatrie si puericultura;
    - aspecte de gerontologie, imbatranirea si modalitati endocrinometabolice;
    - model national de servicii preventive integrate, bazate pe factori de risc comuni bolilor cronice degenerative;
    - psihologia cognitiva, psihodiagnostic si psihoterapie;
    - imbatranirea sistemelor senzoriale si a proceselor cognitive;
    - aspecte clinice si terapeutice de medicina fizica, balneoclimatologie;
    - recuperare medicala;
    - tehnici de pregatire competitionala in sportul de inalta performanta;
    - echipamente de recuperare medicala, fizica si balneoclimatologica;
    - impactul informational cu aspecte de medicina sociala si elemente de educatie individuala;
    - psihologia muncii si a creativitatii;
    - modele de finantare pentru fundamentarea reformei sistemului de sanatate si adecvarea sa la nevoile sanitare actuale si de perspectiva.
    15.9. Farmacologie
    - cercetari farmacologice.

    A 16. URBANISM, CONSTRUCTII, NOI MATERIALE DE CONSTRUCTII
    CONSTRUCTII 2000
    16.1. Amenajarea teritoriului la nivel national:
    - modele de dezvoltare urbana alternative;
    - dezvoltarea retelei de localitati cu identificarea unor centre competitive pe plan european;
    - arhitecturi moderne, cresterea calitatii asezarilor umane;
    - protectia zonelor construite si naturale - suport al dezvoltarii si integrarii in patrimoniul cultural european;
    - reabilitarea zonala, zone rurale defavorizate, reconstructia ecologica, conversia zonelor industriale.
    16.2. Dezvoltarea durabila a asezarilor umane:
    - restructurarea si modernizarea oraselor, integrarea in politicile de locuire europene;
    - management strategic si operational in domeniul urbanismului;
    - conservarea si gestiunea teritoriului;
    - orasul secolului XXI;
    - satul romanesc al secolului XXI.
    16.3. Arhitectura fondului construit:
    - habitat 2000, arhitecturi moderne si traditie in orasele si satele romanesti;
    - gestiunea moderna a asezarilor locuite, infrastructuri, cadastru imobiliar si edilitar;
    - protectia si dezvoltarea specificului zonal: turistic, balnear, istoric, cultural, natural;
    - tehnici si tehnologii de valorificare si pastrare a specificului local si a patrimoniului cultural, istoric si natural.
    16.4. Siguranta, functionalitatea si confortul constructiilor:
    - solutii noi de proiectare si tehnologii moderne pentru executia constructiilor:
      - in domeniul geotehnicii si al fundatiilor;
      - de structuri si de materiale pentru constructii;
      - instalatii si echipamente specifice;
    - diagnoza si evaluarea solutiilor de constructii si instalatii:
      - punerea in siguranta a fondului construit existent;
    - rezistenta, durabilitatea si protectia elementelor de constructii si ale constructiilor;
    - protectia antiseismica si interventia asupra structurilor de constructii:
      - verificari de solutii pe platforme seismice;
    - gestiunea energetica globala, cresterea randamentelor energetice si a gradului de confort pentru constructii si instalatiile aferente;
    - asigurarea calitatii si alinierea la standardele internationale in constructii;
    - economia constructiilor:
      - managementul in constructii;
      - legislatie.
    16 5. Tehnici si tehnologii specifice executiei constructiilor:
    - modernizarea procedeelor de executie;
    - tehnologii "curate";
    - instalatii, echipamente, aparatura pentru executia si verificarea calitatii constructiilor;
    - sisteme integrate de masini pentru mecanizarea complexa a executiei.
    16.6. Noi tehnologii si materiale pentru constructii:
    - valorificarea complexa a bazei de materii prime si auxiliare;
    - tehnologii nepoluante pentru procesele tehnologice de obtinere a materialelor de constructii;
    - noi materiale si tehnologii performante pentru industria de constructii;
    - modernizarea, reprofilarea si rentabilizarea unor procese tehnologice;
    - modelarea, simularea si proiectarea integrata a tehnologiilor, instalatiilor si utilajelor cu efect in reducerea si optimizarea consumurilor materiale, energetice si de manopera;
    - procese neconventionale si utilaje specifice utilizate in industria materialelor de constructii.

    A 17. STIINTE DE BAZA
    VIITOR 2000
    17.1. Fizica:
    - fizica teoretica;
    - fizica nucleului si particulelor elementare;
    - fizica starii condensate si noi materiale;
    - fizica si aplicatiile plasmei;
    - fizica laserilor, optoelectronica;
    - fizica atomica si moleculara;
    - energia nucleara;
    - fizica in spatiul cosmic;
    - instrumentatie si metode nucleare;
    - fizica fasciculelor accelerate;
    - radiobiologie si radioecologie;
    - separari si marcari cu izotopi stabili;
    - magnetism si materiale magnetice;
    - analiza numerica si informatica in fizica;
    - instalatii de interes national pentru cercetarea in fizica.
    17.2. Matematica:
    - metode moderne in logica matematica, analiza statistica, analiza functionala, analiza numerica, teoria proceselor stohastice;
    - metode moderne in cercetarea operationala, teoria jocurilor, programarea matematica, optimizare, aproximare, control optimal, biomatematica.
    17.3. Biologie - genetica:
    - analiza genomului uman, animal, vegetal, fungic, bacterian si viral, prin tehnici moleculare si citogenetice;
    - modificarea genomului prin mutageneza experimentata si manipulari de gene, cromozomi si alte organite celulare;
    - studiul mecanismelor moleculare si celulare ale dezvoltarii organismelor vii;
    - studiul biodiversitatii si genodiversitatii organismelor vegetale si animale din ecosistemele Romaniei, prin tehnicile geneticii ecologiei, biochimiei, taxonomiei;
    - structura si functionarea ecosistemelor naturale si antropizate;
    - studii de etologie comparata si de psihogenetica in sprijinul integrarii sociale.
    17.4. Chimie:
    - chimie cuantica;
    - materiale si substante noi, organice, anorganice si macromoleculare:
      - sinteza, mecanisme, cinetica, caracterizare fizico-chimica si biologica;
    - izolarea, caracterizarea structurala, fizico-chimica si biologica a produselor naturale;
    - metode fizico-chimice de separare si concentrare a produselor chimice;
    - distrugerea sau recuperarea chimica, ecologica, a materialelor toxice;
    - chimie bio-anorganica si bio-organica;
    - modelarea si simularea proceselor chimice, a proprietatilor moleculare si de material.
    17.5. Geologie si geofizica:
    - tehnici si tehnologii de analiza, modelare si simulare a fenomenelor geomagnetice si tectonice;
    - tectonofizica;
    - studiul geonomic al Sistemului Pamant;
    - investigarea structurii si evolutiei litosferei si studiul campului geomagnetic pe teritoriul Romaniei;
    - tehnici si tehnologii de evidentiere a resurselor de apa;
    - metode geofizice pentru evidentierea conditiilor de acumulare si de valorificare a substantelor minerale utile;
    - geofizica aplicata ca suport de investigare in diverse domenii;
    - tehnologii competitive de prospectare, evaluare si recuperare a resurselor geologice de suprafata si subterane;
    - elaborarea hartilor geo-tematice, atlaselor si monografiilor;
    - dezvoltarea si conservarea patrimoniului geologic;
    - studii regionale si geoecologice.

    A 18. AERONAUTICA SI SPATIU
    SPATIU 2000

    18.1. Aeronautica:
    - metodologii si concepte avansate in aerodinamica;
    - tehnici si tehnologii de modernizare a aeronavelor;
    - metodologii si concepte avansate in aerodinamica si gazotermodinamica;
    - aparate de zbor telecomandate;
    - tehnologii competitive pentru aparate de zbor:
      - sisteme integrate de proiectare si fabricatie;
      - metode avansate de simulare, comanda si control.
    18.2. Tehnologii de explorare a spatiului cosmic:
    - metode avansate de prelucrare si interpretare a documentelor cosmofotogrammetrice de uz utilitar civil;
    - metodologii, instrumente si aparate adaptabile echiparii rachetelor purtatoare si obiectelor cosmice;
    - specificitati in etapele evolutiei, in diferite medii si in vid, a rachetelor si aparatelor spatiale;
    - tehnici de telecomunicatii si teleinformatica spatiala;
    - teledetectie spatiala;
    - studii pluridisciplinare avansate in stiintele Universului;
    - integrarea tematica in programe internationale din domeniile geofizicii si astrofizicii spatiale.
    18.3. Medicina si biologie aerospatiale:
    - noi metode, medicamente si tehnologii biomedicale si farmaceutice;
    - tehnici si procedee avansate de pregatire a specialistilor posibili participanti la programe extraatmosferice.

    A 19. STIINTE UMANISTE, CERCETARE SOCIALA SI ECONOMICA ORIENTATA
    IMPACT 2000

    19.1. Stiinte umaniste:
    -istorie;
    - lingvistica si literatura:
      - dictionarul limbii romane;
      - dictionarul etimologic al limbii romane;
      - tezaur toponimic al Romaniei;
      - atlasul lingvistic roman pe zone geografice;
      - atlas folcloric;
    - alte stiinte umaniste:
      - arta, istoria artei;
      - istoria stiintei si tehnologiei;
      - muzicologia;
    - logica si filozofia stiintei.
    19.2. Economia, managementul, politica si istoria stiintei:
    - instrumente avansate de management strategic si operational in domeniul C-D: metode si proceduri de fundamentare si de evaluare a politicilor, programelor si proiectelor C-D:
      - stabilirea prioritatilor in domeniul C-D: metode si proceduri de evaluare a tendintelor si prognozare in domeniile stiintifice, tehnologice, economice;
      - definirea politicilor, programelor si proiectelor C-D: metode si proceduri de definire a strategiilor in domeniul C-D, a obiectivelor si criteriilor de performanta urmarite prin programele C-D, metode si mecanisme de analiza si validare a impactului socioeconomic previzibil, asociat programelor si proiectelor C-D;
      - evaluarea rezultatelor aplicarii politicilor si programelor C-D;
    - filozofia valorii si culturii;
    - rolul stiintei si tehnologiei in dezvoltarea economica si sociala: abordari istorice, analize retrospective, influente, implicatii, tendinte.
    19.3. Integrarea Romaniei in Europa:
    - geopolitica si integrarea economica si sociala la nivel european si mondial, globalizarea fenomenelor economice;
    - forme si procedee de integrare economico-sociala;
    - forme de participare la patrimoniul stiintific comunitar si international;
    - participarea la piata europeana:
      - analiza fenomenelor macro- si microeconomice de pe piata internationala;
      - analiza evolutiei si structurii pietei de valori materiale si spirituale: identificarea si captarea segmentelor de piata;
      - diagnoza pietei interne;
      - analiza evolutiilor schimburilor comerciale;
    - analiza posibilitatilor de integrare a Romaniei in fluxurile tehnologice internationale;
    - armonizarea legislatiei romane in raport cu prevederile legislatiei comunitare.
    19.4. Structuri si efecte sociale ale procesului de restructurare
    - comunitati umane si procese sociale;
    - cultura si civilizatie; modele culturale si culturi alternative;
    - forme si metode de instruire si de perfectionare permanenta a personalului;
    - programe de formare si reorientare profesionala;
    - piata muncii: mijloace de orientare pe piata a fortei de munca;
    - protectia sociala;
    - problematica socioumana in procesul de schimbare si de modernizare in perioada de tranzitie;
    - legislatie.
    19.5. Tineretul in procesul schimbarii:
    - conditia de viata a tineretului; familia tanara;
    - participare economica, civica si politica;
    - perceptia tineretului, stil de viata si valori specifice;
    - potentialul creativ;
    - profilarea personalitatii adolescentului, programe de pregatire specifice;
    - mobilitatea tineretului;
    - prioritati legislative privind tineretul.
    19.6. Cercetarea sociala si economica de interes general:
    - economie generala;
    - studii sociale;
    - varsta a 3-a si a 4-a;
    - strategii nationale si modele de dezvoltare socioeconomica;
    - probleme ale reformei;
    - intreprinderea secolului XXI;
    - drept constitutional, penal, international, comunitar, spatial, al proprietatii, comercial, administrativ;
    - studii de protectie juridica.

    A 20. DEZVOLTARE ZONALA
    ECHILIBRU

    20.1. Reabilitarea zonala:
    - tehnologii generice, module de independenta energetica pentru localitati izolate;
    - transfer de tehnologie adaptat specificului economic zonal;
    - valorificarea potentialului inovativ zonal si stimularea mediului creativ;
    - patrimoniu cultural, etnografic si folcloric;
    - valorificarea prin protectie, conservare si creatie a specificitatii zonale.
    20.2. Monitorizarea dezvoltarii satului romanesc:
    - administratia zonala informatizata;
    - economic;
    - cultural si social.
    20.3. Dezvoltarea zonelor balneoclimaterice
    20.4. Dezvoltarea zonei montane

    A 21. APARAREA NATIONALA
    APARARE 2000

    Programele / subprogramele / obiectivele cuprinse in Directia tematica "Apararea Nationala" sunt comunicate, potrivit art. 107 din Constitutia Romaniei, numai institutiilor / persoanelor abilitate.

    B. ACTIUNI (SUPORT)
    B.1. DOTARE
    LABORATOR 2000

    B.1.1. Instrumente, mijloace si echipamente specifice cercetarii stiintifice
    B.1.2. Crearea retelelor de laboratoare colaborative:
    - legislatie;
    - organizare;
    - dotare;
    - atestare (acreditare);
    - valorificare prin extinderea activitatilor din laboratoare.
    B.1.3. Integrarea cu "marile laboratoare europene sau regionale":
    - legislatie;
    - organizare;
    - dotare.
    B.1.4. Integrarea laboratoarelor in programul de instruire - invatamant

    B.2. INOVARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC
    INOVARE 2000

    B.2.1. Inovare in economie (lucrari sustinute in regim de cofinantare):
    - proiecte C-D si de transfer tehnologic ale intreprinderilor;
    - activitati suport pentru transfer tehnologic:
      - consultanta si asistenta pentru dezvoltarea tehnologica a intreprinderilor;
     - identificarea si evaluarea tehnologiilor adecvate (proiecte de retehnologizare);
     - exploatarea datelor si informatiilor tehnologice (proiecte de racordare la sistemele de informatii tehnologice).
    B.2.2. Dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor pentru transfer tehnologic:
    - reglementari legislative pentru proceduri de transfer al rezultatelor C-D:
      - drepturi de proprietate intelectuala asupra rezultatelor C-D;
      - drepturi de difuzare si comercializare;
    - sisteme si activitati promotionale pentru transfer tehnologic:
      - sisteme operationale de prelucrare si difuzare a informatiilor stiintifice si tehnologice, la nivel regional si al agentilor economici;
      - catalogul informatizat al rezultatelor C-D si al tehnologiilor romanesti (registrul de rezultate / tehnologii transferabile, brevete);
      - registre de cereri / oferte C-D pe domenii / sectoare de activitate;
    - dezvoltarea activitatii C-D de firma; sustinerea compartimentelor C-D;
    - dezvoltarea infrastructurii institutionale: centre si parcuri stiintifice si tehnologice, centre de inventica si de implementare a inventiilor, centre de inovare si de afaceri.
    B.2.3. Informare si documentare stiintifica si tehnica

    B.3. COOPERAREA TEHNICO-STIINTIFICA INTERNATIONALA
    INTEGRARE 2000

    B.3.1. Integrarea cercetarii romanesti in programele de cercetare europene:
    - participarea cercetarii stiintifice romanesti la programele de cercetare precompetitiva ale Uniunii Europene;
    - participarea cercetarii stiintifice romanesti la proiecte de cercetare aplicativa si dezvoltare tehnologica;
    - participarea cercetarii romanesti la Programul NATO - a 3-a dimensiune;
    - participarea cercetarii romanesti la Programul Moldova.
    B.3.2. Integrarea cercetarii romanesti in circuitul stiintific mondial:
    - obtinerea si valorificarea calitatii de membru cu drepturi depline in organizatii si organisme mondiale si europene de profil;
    - participarea la viata stiintifica interna si internationala:
     - congrese, conferinte, simpozioane;
    - afilierea si participarea la targuri, expozitii stiintifice si licitatii.

    B.4. PREGATIREA SI MOBILITATEA PERSONALULUI
    CREATIV 2000

    B.4.1. Standarde europene in pregatirea, perfectionarea si evaluarea personalului C-D:
    - programe de pregatire a managerilor pentru activitati C-D, in tara si in strainatate;
    - programe de pregatire a evaluatorilor de personal si institutii C-D;
    - programe speciale de orientare, selectionare si formare a personalului C-D (cu periodicitate stabila);
    - formarea tinerilor absolventi in cadrul programelor C-D;
    - sustinerea finalizarii programelor doctorale (in tara si in strainatate);
    - programe postdoctorale.
    B.4.2. Formarea nucleelor si retelelor de competenta in activitatea de cercetare:
    - sustinerea actiunilor de cooperare si a mobilitatii interne intre institute de cercetare-dezvoltare, centre universitare, agenti economici, care opereaza in acelasi domeniu de interes:
      - schimburi si cooptari temporare de cercetatori / specialisti;
      - extinderea formelor avansate de pregatire (licente, doctorate) in mediul economic;
    - incurajarea si sustinerea publicatiilor de specialitate:
      - publicatii romanesti (inclusiv cu participare straina);
      - traduceri de lucrari de referinta;
      - publicare de lucrari romanesti in strainatate.
    B.4.3. Mobilitatea personalului:
    - politici si actiuni privind mobilitatea pe plan intern si extern a personalului C-D:
      - sustinerea programelor de formare, perfectionare si schimburi de cercetatori si specialisti;
      - participare la manifestari stiintifice nationale si internationale.

                                                SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1095/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1095 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu