Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 7207 din 24 octombrie 2002

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organelor de lucru ale Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 884 din  7 decembrie 2002


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica,
    in temeiul art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza dispozitiilor Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.106/2001,

    ministrul delegat la Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru activitatea de cercetare emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare si structura organelor de lucru ale Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare se organizeaza in structura stabilita prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, prevazut in anexa nr. 1, si isi va desfasura activitatea conform prevederilor acestuia.
    (2) Componenta Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, precum si a Biroului executiv al acestuia sunt prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul delegat la Ministerul Educatiei
                  si Cercetarii pentru activitatea de cercetare,
                           Serban Constantin Valeca

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, denumit in continuare C.N.A.A.C., infiintat in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, este un organism fara personalitate juridica si se organizeaza in coordonarea autoritatii de stat pentru cercetare, conform prezentului regulament.
    Art. 2
    C.N.A.A.C. are rolul de a evalua unitatile care intra in componenta sistemului national de cercetare-dezvoltare, in scopul atestarii capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare si al acreditarii unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national.

    CAP. 2
    Structura C.N.A.A.C.

    Art. 3
    C.N.A.A.C. este constituit din 17 membri, respectiv presedinte, secretar si 15 membri specialisti din diferite domenii de activitate, persoane recunoscute pentru competenta profesionala si impartialitate, numiti prin ordin al ministrului delegat la Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru activitatea de cercetare.
    Art. 4
    Structura organelor de lucru ale C.N.A.A.C. este alcatuita din:
    a) birou executiv;
    b) comisii de evaluare;
    c) secretariat tehnic.
    Art. 5
    Activitatea curenta a C.N.A.A.C. este condusa de un birou executiv alcatuit din 5 membri, respectiv presedinte, secretar si 3 membri.
    Art. 6
    (1) Comisiile de evaluare, denumite in continuare comisii, constituite pe domenii de specialitate, sunt stabilite de C.N.A.A.C.
    (2) Fiecare comisie are un presedinte si un secretar.
    (3) Presedintele comisiei si secretarul sunt reprezentanti ai autoritatii de stat pentru cercetare.
    (4) Comisiile au in componenta 3 membri evaluatori, specialisti de valoare recunoscuta, care nu fac parte din unitatile supuse evaluarii, alesi de C.N.A.A.C. din baza de date cu experti pe domenii de activitate si specializari.
    Art. 7
    Secretariatul tehnic este asigurat de autoritatea de stat pentru cercetare.

    CAP. 3
    Numirea si revocarea membrilor C.N.A.A.C. si a organelor sale de lucru

    Art. 8
    (1) Nominalizarea membrilor C.N.A.A.C., precum si ai organelor sale de lucru se face prin ordin al ministrului delegat la Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru activitatea de cercetare, pe baza propunerilor unitatilor ce desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare si in urma consultarii celorlalte organe ale administratiei publice centrale.
    (2) Revocarea membrilor C.N.A.A.C., precum si ai organelor sale de lucru se face prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare.

    CAP. 4
    Atributii si responsabilitati

    Art. 9
    C.N.A.A.C. are, in principal, urmatoarele atributii, competente si responsabilitati:
    a) formularea de recomandari privind reactualizarea criteriilor de evaluare existente, pentru unitati din diverse domenii de cercetare-dezvoltare;
    b) stabilirea si actualizarea periodica a ponderilor criteriilor si indicatorilor de evaluare, care se aproba de catre autoritatea de stat pentru cercetare;
    c) stabilirea comisiilor pe domenii de specialitate si a componentei acestora;
    d) asigurarea organizarii si desfasurarii activitatii de evaluare;
    e) verificarea si avizarea documentelor de lucru ale comisiilor de evaluare;
    f) avizarea rapoartelor de evaluare si formularea de propuneri privind atestarea/reatestarea, acreditarea/reacreditarea unitatilor evaluate, in functie de rezultatele evaluarii, pe care le va prezenta spre aprobare autoritatii de stat pentru cercetare;
    g) solutionarea contestatiilor.
    Art. 10
    Biroul executiv asigura buna functionare a activitatii C.N.A.A.C. si inainteaza spre aprobare autoritatii de stat pentru cercetare deciziile adoptate, impreuna cu toate documentele justificative.
    Acesta are, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) asigurarea instruirii comisiilor pe domenii;
    b) repartizarea cererilor de evaluare pe domenii si comisii;
    c) aprobarea planificarii derularii procesului de evaluare.
    Art. 11
    Comisiile de evaluare au, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) evalueaza solicitarile de atestare/reatestare, acreditare/reacreditare ale unitatilor de cercetare-dezvoltare;
    b) intocmesc rapoartele de evaluare si formuleaza propuneri privind atestarea/reatestarea, acreditarea/reacreditarea unitatilor evaluate;
    c) colaboreaza cu secretariatul C.N.A.A.C. pentru actualizarea bazei de date privind unitatile de cercetare-dezvoltare;
    d) raspund la toate solicitarile C.N.A.A.C. referitoare la domeniul lor de activitate.
    Art. 12
    Secretariatul tehnic al C.N.A.A.C. are urmatoarele responsabilitati:
    a) elaborarea materialelor aferente activitatii C.N.A.A.C.;
    b) verificarea conformitatii documentelor care insotesc solicitarea de evaluare cu cerintele prevazute in Metodologia de evaluare si atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare si de acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national;
    c) alcatuirea si actualizarea bazei de date cu experti pe domenii de activitate si specializari;
    d) propunerea de planificare, organizare si verificare a derularii procesului de evaluare in conditii optime;
    e) comunicarea rezultatelor evaluarii si solutionarii contestatiilor;
    f) actualizarea datelor din Registrul unic al unitatilor de cercetare-dezvoltare atestate/reatestate si acreditate/reacreditate;
    g) asigurarea evidentei lucrarilor;
    h) realizarea instruirii comisiilor pe domenii;
    i) actualizarea listelor unitatilor de cercetare-dezvoltare admise sau respinse;
    j) elaborarea normelor de timp in vederea retribuirii membrilor C.N.A.A.C. si ai organelor sale de lucru, care vor fi supuse aprobarii autoritatii de stat pentru cercetare.

    CAP. 5
    Functionarea C.N.A.A.C.

    Art. 13
    C.N.A.A.C. se intruneste in sedinte ordinare, la convocarea presedintelui.
    Art. 14
    Sedintele extraordinare ale C.N.A.A.C. se convoaca de catre presedinte la initiativa biroului executiv sau la solicitarea ministrului delegat la Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru activitatea de cercetare.
    Art. 15
    Cvorumul necesar pentru orice sedinta a C.N.A.A.C. este de doua treimi din numarul membrilor sai. La sedinte pot fi invitati si membrii comisiilor de evaluare.

    CAP. 6
    Drepturile si obligatiile membrilor C.N.A.A.C.

    Art. 16
    (1) Pentru activitatea desfasurata in afara activitatii de baza membrii C.N.A.A.C. si ai organelor de lucru ale acestuia sunt remunerati in conformitate cu art. 35 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002.
    (2) Plata se asigura de catre autoritatea de stat pentru cercetare, pe baza urmatoarelor documente:
    a) raport de activitate individual, prezentat pana la sfarsitul primei decade a lunii urmatoare si avizat de presedintele biroului executiv;
    b) foaie de prezenta intocmita de secretarul C.N.A.A.C., corespunzator volumului de activitate cuprins in raport, inclusiv pentru activitatea de analiza si prelucrare a materialelor in vederea pregatirii sedintelor organizate;
    c) tabel centralizator pentru retribuirea membrilor C.N.A.A.C. si ai organelor de lucru ale acestuia, cuprinzand numarul de ore lucrate, aprobat de conducatorul autoritatii de stat pentru cercetare si dezvoltare.
    Art. 17
    Orice membru al C.N.A.A.C. care are un interes legat de unitatea supusa evaluarii trebuie sa se recuze si sa informeze in scris biroul executiv.

    ANEXA 2

                            I. COMPONENTA
    Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare

    Presedinte: secretar de stat - autoritatea de stat pentru cercetare
    Secretar:   1 reprezentant al autoritatii de stat pentru cercetare si
                dezvoltare
    Membri:     5 reprezentanti ai autoritatii de stat pentru cercetare si
                dezvoltare
                1 reprezentant al Academiei Romane
                3 reprezentanti ai ministerelor
                3 reprezentanti ai unitatilor de cercetare-dezvoltare
                1 reprezentant al unitatilor de cercetare din invatamant
                1 reprezentant al Patronatului Roman pentru Cercetare-Proiectare
                1 reprezentant al Federatiei Sindicatelor Lucratorilor din
                Cercetare-Proiectare din Romania.

                            II. COMPONENTA
Biroului executiv al Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare

    Presedinte: presedintele Consiliului National de Atestare si Acreditare
                pentru Cercetare
    Secretar:   secretarul Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru
                Cercetare
    Membri:     3 membri ai autoritatii de stat pentru cercetare si dezvoltareSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 7207/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 7207 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu