Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 7207 din 24 octombrie 2002

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organelor de lucru ale Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 884 din  7 decembrie 2002


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica,
    in temeiul art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza dispozitiilor Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.106/2001,

    ministrul delegat la Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru activitatea de cercetare emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare si structura organelor de lucru ale Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare se organizeaza in structura stabilita prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, prevazut in anexa nr. 1, si isi va desfasura activitatea conform prevederilor acestuia.
    (2) Componenta Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, precum si a Biroului executiv al acestuia sunt prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul delegat la Ministerul Educatiei
                  si Cercetarii pentru activitatea de cercetare,
                           Serban Constantin Valeca

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, denumit in continuare C.N.A.A.C., infiintat in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, este un organism fara personalitate juridica si se organizeaza in coordonarea autoritatii de stat pentru cercetare, conform prezentului regulament.
    Art. 2
    C.N.A.A.C. are rolul de a evalua unitatile care intra in componenta sistemului national de cercetare-dezvoltare, in scopul atestarii capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare si al acreditarii unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national.

    CAP. 2
    Structura C.N.A.A.C.

    Art. 3
    C.N.A.A.C. este constituit din 17 membri, respectiv presedinte, secretar si 15 membri specialisti din diferite domenii de activitate, persoane recunoscute pentru competenta profesionala si impartialitate, numiti prin ordin al ministrului delegat la Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru activitatea de cercetare.
    Art. 4
    Structura organelor de lucru ale C.N.A.A.C. este alcatuita din:
    a) birou executiv;
    b) comisii de evaluare;
    c) secretariat tehnic.
    Art. 5
    Activitatea curenta a C.N.A.A.C. este condusa de un birou executiv alcatuit din 5 membri, respectiv presedinte, secretar si 3 membri.
    Art. 6
    (1) Comisiile de evaluare, denumite in continuare comisii, constituite pe domenii de specialitate, sunt stabilite de C.N.A.A.C.
    (2) Fiecare comisie are un presedinte si un secretar.
    (3) Presedintele comisiei si secretarul sunt reprezentanti ai autoritatii de stat pentru cercetare.
    (4) Comisiile au in componenta 3 membri evaluatori, specialisti de valoare recunoscuta, care nu fac parte din unitatile supuse evaluarii, alesi de C.N.A.A.C. din baza de date cu experti pe domenii de activitate si specializari.
    Art. 7
    Secretariatul tehnic este asigurat de autoritatea de stat pentru cercetare.

    CAP. 3
    Numirea si revocarea membrilor C.N.A.A.C. si a organelor sale de lucru

    Art. 8
    (1) Nominalizarea membrilor C.N.A.A.C., precum si ai organelor sale de lucru se face prin ordin al ministrului delegat la Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru activitatea de cercetare, pe baza propunerilor unitatilor ce desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare si in urma consultarii celorlalte organe ale administratiei publice centrale.
    (2) Revocarea membrilor C.N.A.A.C., precum si ai organelor sale de lucru se face prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare.

    CAP. 4
    Atributii si responsabilitati

    Art. 9
    C.N.A.A.C. are, in principal, urmatoarele atributii, competente si responsabilitati:
    a) formularea de recomandari privind reactualizarea criteriilor de evaluare existente, pentru unitati din diverse domenii de cercetare-dezvoltare;
    b) stabilirea si actualizarea periodica a ponderilor criteriilor si indicatorilor de evaluare, care se aproba de catre autoritatea de stat pentru cercetare;
    c) stabilirea comisiilor pe domenii de specialitate si a componentei acestora;
    d) asigurarea organizarii si desfasurarii activitatii de evaluare;
    e) verificarea si avizarea documentelor de lucru ale comisiilor de evaluare;
    f) avizarea rapoartelor de evaluare si formularea de propuneri privind atestarea/reatestarea, acreditarea/reacreditarea unitatilor evaluate, in functie de rezultatele evaluarii, pe care le va prezenta spre aprobare autoritatii de stat pentru cercetare;
    g) solutionarea contestatiilor.
    Art. 10
    Biroul executiv asigura buna functionare a activitatii C.N.A.A.C. si inainteaza spre aprobare autoritatii de stat pentru cercetare deciziile adoptate, impreuna cu toate documentele justificative.
    Acesta are, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) asigurarea instruirii comisiilor pe domenii;
    b) repartizarea cererilor de evaluare pe domenii si comisii;
    c) aprobarea planificarii derularii procesului de evaluare.
    Art. 11
    Comisiile de evaluare au, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) evalueaza solicitarile de atestare/reatestare, acreditare/reacreditare ale unitatilor de cercetare-dezvoltare;
    b) intocmesc rapoartele de evaluare si formuleaza propuneri privind atestarea/reatestarea, acreditarea/reacreditarea unitatilor evaluate;
    c) colaboreaza cu secretariatul C.N.A.A.C. pentru actualizarea bazei de date privind unitatile de cercetare-dezvoltare;
    d) raspund la toate solicitarile C.N.A.A.C. referitoare la domeniul lor de activitate.
    Art. 12
    Secretariatul tehnic al C.N.A.A.C. are urmatoarele responsabilitati:
    a) elaborarea materialelor aferente activitatii C.N.A.A.C.;
    b) verificarea conformitatii documentelor care insotesc solicitarea de evaluare cu cerintele prevazute in Metodologia de evaluare si atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare si de acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national;
    c) alcatuirea si actualizarea bazei de date cu experti pe domenii de activitate si specializari;
    d) propunerea de planificare, organizare si verificare a derularii procesului de evaluare in conditii optime;
    e) comunicarea rezultatelor evaluarii si solutionarii contestatiilor;
    f) actualizarea datelor din Registrul unic al unitatilor de cercetare-dezvoltare atestate/reatestate si acreditate/reacreditate;
    g) asigurarea evidentei lucrarilor;
    h) realizarea instruirii comisiilor pe domenii;
    i) actualizarea listelor unitatilor de cercetare-dezvoltare admise sau respinse;
    j) elaborarea normelor de timp in vederea retribuirii membrilor C.N.A.A.C. si ai organelor sale de lucru, care vor fi supuse aprobarii autoritatii de stat pentru cercetare.

    CAP. 5
    Functionarea C.N.A.A.C.

    Art. 13
    C.N.A.A.C. se intruneste in sedinte ordinare, la convocarea presedintelui.
    Art. 14
    Sedintele extraordinare ale C.N.A.A.C. se convoaca de catre presedinte la initiativa biroului executiv sau la solicitarea ministrului delegat la Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru activitatea de cercetare.
    Art. 15
    Cvorumul necesar pentru orice sedinta a C.N.A.A.C. este de doua treimi din numarul membrilor sai. La sedinte pot fi invitati si membrii comisiilor de evaluare.

    CAP. 6
    Drepturile si obligatiile membrilor C.N.A.A.C.

    Art. 16
    (1) Pentru activitatea desfasurata in afara activitatii de baza membrii C.N.A.A.C. si ai organelor de lucru ale acestuia sunt remunerati in conformitate cu art. 35 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002.
    (2) Plata se asigura de catre autoritatea de stat pentru cercetare, pe baza urmatoarelor documente:
    a) raport de activitate individual, prezentat pana la sfarsitul primei decade a lunii urmatoare si avizat de presedintele biroului executiv;
    b) foaie de prezenta intocmita de secretarul C.N.A.A.C., corespunzator volumului de activitate cuprins in raport, inclusiv pentru activitatea de analiza si prelucrare a materialelor in vederea pregatirii sedintelor organizate;
    c) tabel centralizator pentru retribuirea membrilor C.N.A.A.C. si ai organelor de lucru ale acestuia, cuprinzand numarul de ore lucrate, aprobat de conducatorul autoritatii de stat pentru cercetare si dezvoltare.
    Art. 17
    Orice membru al C.N.A.A.C. care are un interes legat de unitatea supusa evaluarii trebuie sa se recuze si sa informeze in scris biroul executiv.

    ANEXA 2

                            I. COMPONENTA
    Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare

    Presedinte: secretar de stat - autoritatea de stat pentru cercetare
    Secretar:   1 reprezentant al autoritatii de stat pentru cercetare si
                dezvoltare
    Membri:     5 reprezentanti ai autoritatii de stat pentru cercetare si
                dezvoltare
                1 reprezentant al Academiei Romane
                3 reprezentanti ai ministerelor
                3 reprezentanti ai unitatilor de cercetare-dezvoltare
                1 reprezentant al unitatilor de cercetare din invatamant
                1 reprezentant al Patronatului Roman pentru Cercetare-Proiectare
                1 reprezentant al Federatiei Sindicatelor Lucratorilor din
                Cercetare-Proiectare din Romania.

                            II. COMPONENTA
Biroului executiv al Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare

    Presedinte: presedintele Consiliului National de Atestare si Acreditare
                pentru Cercetare
    Secretar:   secretarul Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru
                Cercetare
    Membri:     3 membri ai autoritatii de stat pentru cercetare si dezvoltareSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 7207/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 7207 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1320 2012
    Salutările formează firma de împrumut cu pășune verde. Ai nevoie de un credit pentru realizarea proiectelor tale Ai fost respins de multe bănci Aveți nevoie de finanțare pentru consolidarea datoriilor? Aveți nevoie de finanțare care să vă ajute afacerea să revină pe drum. Știți că suntem cea mai bună soluție pentru dvs. în domeniul obținerii unui împrumut personal. Contactați-ne prin: {Greenpastureloanfirm@gmail.com} Acordăm credite la o rată generală anuală de 3% cu Posibilități. Pentru mai multe informații despre ofertele noastre de credit Vă rugăm să ne contactați: Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpasturelanfirm @ gmail .com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Bună ziua doamnelor și domnilor, aveți nevoie urgentă de un împrumut de afaceri, un împrumut personal sau un credit ipotecar? Dacă da, vă sfătuiesc să ne contactați la Sunshine Financial Group prin această adresă de e-mail (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) pentru a obține împrumutul dvs. în termen de 24 de ore, deoarece oferim asistență garantată pentru obținerea unui împrumut. Oferim tot felul de împrumuturi. Fără taxe ascunse. Compania noastră a înregistrat numeroase progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Serviciul nostru de Împrumut vă oferă acces la: - Un împrumut în numerar de până la 20 de milioane EUR - Rata anuală accesibilă de 3%. - Opțiuni de rambursare flexibile; Puteți alege între 1 și 30 de ani pentru a rambursa împrumutul - Aplicați oricând și oriunde Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Pentru mai multe informații, contactați-ne prin intermediul E-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) {WhatsApp: +447903159998} Există un împrumut pentru toată lumea, aplicați astăzi și veți fi bucuroși că ați făcut-o
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu