Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 7207 din 24 octombrie 2002

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organelor de lucru ale Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 884 din  7 decembrie 2002


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica,
    in temeiul art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza dispozitiilor Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.106/2001,

    ministrul delegat la Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru activitatea de cercetare emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare si structura organelor de lucru ale Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare se organizeaza in structura stabilita prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, prevazut in anexa nr. 1, si isi va desfasura activitatea conform prevederilor acestuia.
    (2) Componenta Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, precum si a Biroului executiv al acestuia sunt prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul delegat la Ministerul Educatiei
                  si Cercetarii pentru activitatea de cercetare,
                           Serban Constantin Valeca

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, denumit in continuare C.N.A.A.C., infiintat in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, este un organism fara personalitate juridica si se organizeaza in coordonarea autoritatii de stat pentru cercetare, conform prezentului regulament.
    Art. 2
    C.N.A.A.C. are rolul de a evalua unitatile care intra in componenta sistemului national de cercetare-dezvoltare, in scopul atestarii capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare si al acreditarii unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national.

    CAP. 2
    Structura C.N.A.A.C.

    Art. 3
    C.N.A.A.C. este constituit din 17 membri, respectiv presedinte, secretar si 15 membri specialisti din diferite domenii de activitate, persoane recunoscute pentru competenta profesionala si impartialitate, numiti prin ordin al ministrului delegat la Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru activitatea de cercetare.
    Art. 4
    Structura organelor de lucru ale C.N.A.A.C. este alcatuita din:
    a) birou executiv;
    b) comisii de evaluare;
    c) secretariat tehnic.
    Art. 5
    Activitatea curenta a C.N.A.A.C. este condusa de un birou executiv alcatuit din 5 membri, respectiv presedinte, secretar si 3 membri.
    Art. 6
    (1) Comisiile de evaluare, denumite in continuare comisii, constituite pe domenii de specialitate, sunt stabilite de C.N.A.A.C.
    (2) Fiecare comisie are un presedinte si un secretar.
    (3) Presedintele comisiei si secretarul sunt reprezentanti ai autoritatii de stat pentru cercetare.
    (4) Comisiile au in componenta 3 membri evaluatori, specialisti de valoare recunoscuta, care nu fac parte din unitatile supuse evaluarii, alesi de C.N.A.A.C. din baza de date cu experti pe domenii de activitate si specializari.
    Art. 7
    Secretariatul tehnic este asigurat de autoritatea de stat pentru cercetare.

    CAP. 3
    Numirea si revocarea membrilor C.N.A.A.C. si a organelor sale de lucru

    Art. 8
    (1) Nominalizarea membrilor C.N.A.A.C., precum si ai organelor sale de lucru se face prin ordin al ministrului delegat la Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru activitatea de cercetare, pe baza propunerilor unitatilor ce desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare si in urma consultarii celorlalte organe ale administratiei publice centrale.
    (2) Revocarea membrilor C.N.A.A.C., precum si ai organelor sale de lucru se face prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare.

    CAP. 4
    Atributii si responsabilitati

    Art. 9
    C.N.A.A.C. are, in principal, urmatoarele atributii, competente si responsabilitati:
    a) formularea de recomandari privind reactualizarea criteriilor de evaluare existente, pentru unitati din diverse domenii de cercetare-dezvoltare;
    b) stabilirea si actualizarea periodica a ponderilor criteriilor si indicatorilor de evaluare, care se aproba de catre autoritatea de stat pentru cercetare;
    c) stabilirea comisiilor pe domenii de specialitate si a componentei acestora;
    d) asigurarea organizarii si desfasurarii activitatii de evaluare;
    e) verificarea si avizarea documentelor de lucru ale comisiilor de evaluare;
    f) avizarea rapoartelor de evaluare si formularea de propuneri privind atestarea/reatestarea, acreditarea/reacreditarea unitatilor evaluate, in functie de rezultatele evaluarii, pe care le va prezenta spre aprobare autoritatii de stat pentru cercetare;
    g) solutionarea contestatiilor.
    Art. 10
    Biroul executiv asigura buna functionare a activitatii C.N.A.A.C. si inainteaza spre aprobare autoritatii de stat pentru cercetare deciziile adoptate, impreuna cu toate documentele justificative.
    Acesta are, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) asigurarea instruirii comisiilor pe domenii;
    b) repartizarea cererilor de evaluare pe domenii si comisii;
    c) aprobarea planificarii derularii procesului de evaluare.
    Art. 11
    Comisiile de evaluare au, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) evalueaza solicitarile de atestare/reatestare, acreditare/reacreditare ale unitatilor de cercetare-dezvoltare;
    b) intocmesc rapoartele de evaluare si formuleaza propuneri privind atestarea/reatestarea, acreditarea/reacreditarea unitatilor evaluate;
    c) colaboreaza cu secretariatul C.N.A.A.C. pentru actualizarea bazei de date privind unitatile de cercetare-dezvoltare;
    d) raspund la toate solicitarile C.N.A.A.C. referitoare la domeniul lor de activitate.
    Art. 12
    Secretariatul tehnic al C.N.A.A.C. are urmatoarele responsabilitati:
    a) elaborarea materialelor aferente activitatii C.N.A.A.C.;
    b) verificarea conformitatii documentelor care insotesc solicitarea de evaluare cu cerintele prevazute in Metodologia de evaluare si atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare si de acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national;
    c) alcatuirea si actualizarea bazei de date cu experti pe domenii de activitate si specializari;
    d) propunerea de planificare, organizare si verificare a derularii procesului de evaluare in conditii optime;
    e) comunicarea rezultatelor evaluarii si solutionarii contestatiilor;
    f) actualizarea datelor din Registrul unic al unitatilor de cercetare-dezvoltare atestate/reatestate si acreditate/reacreditate;
    g) asigurarea evidentei lucrarilor;
    h) realizarea instruirii comisiilor pe domenii;
    i) actualizarea listelor unitatilor de cercetare-dezvoltare admise sau respinse;
    j) elaborarea normelor de timp in vederea retribuirii membrilor C.N.A.A.C. si ai organelor sale de lucru, care vor fi supuse aprobarii autoritatii de stat pentru cercetare.

    CAP. 5
    Functionarea C.N.A.A.C.

    Art. 13
    C.N.A.A.C. se intruneste in sedinte ordinare, la convocarea presedintelui.
    Art. 14
    Sedintele extraordinare ale C.N.A.A.C. se convoaca de catre presedinte la initiativa biroului executiv sau la solicitarea ministrului delegat la Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru activitatea de cercetare.
    Art. 15
    Cvorumul necesar pentru orice sedinta a C.N.A.A.C. este de doua treimi din numarul membrilor sai. La sedinte pot fi invitati si membrii comisiilor de evaluare.

    CAP. 6
    Drepturile si obligatiile membrilor C.N.A.A.C.

    Art. 16
    (1) Pentru activitatea desfasurata in afara activitatii de baza membrii C.N.A.A.C. si ai organelor de lucru ale acestuia sunt remunerati in conformitate cu art. 35 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002.
    (2) Plata se asigura de catre autoritatea de stat pentru cercetare, pe baza urmatoarelor documente:
    a) raport de activitate individual, prezentat pana la sfarsitul primei decade a lunii urmatoare si avizat de presedintele biroului executiv;
    b) foaie de prezenta intocmita de secretarul C.N.A.A.C., corespunzator volumului de activitate cuprins in raport, inclusiv pentru activitatea de analiza si prelucrare a materialelor in vederea pregatirii sedintelor organizate;
    c) tabel centralizator pentru retribuirea membrilor C.N.A.A.C. si ai organelor de lucru ale acestuia, cuprinzand numarul de ore lucrate, aprobat de conducatorul autoritatii de stat pentru cercetare si dezvoltare.
    Art. 17
    Orice membru al C.N.A.A.C. care are un interes legat de unitatea supusa evaluarii trebuie sa se recuze si sa informeze in scris biroul executiv.

    ANEXA 2

                            I. COMPONENTA
    Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare

    Presedinte: secretar de stat - autoritatea de stat pentru cercetare
    Secretar:   1 reprezentant al autoritatii de stat pentru cercetare si
                dezvoltare
    Membri:     5 reprezentanti ai autoritatii de stat pentru cercetare si
                dezvoltare
                1 reprezentant al Academiei Romane
                3 reprezentanti ai ministerelor
                3 reprezentanti ai unitatilor de cercetare-dezvoltare
                1 reprezentant al unitatilor de cercetare din invatamant
                1 reprezentant al Patronatului Roman pentru Cercetare-Proiectare
                1 reprezentant al Federatiei Sindicatelor Lucratorilor din
                Cercetare-Proiectare din Romania.

                            II. COMPONENTA
Biroului executiv al Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare

    Presedinte: presedintele Consiliului National de Atestare si Acreditare
                pentru Cercetare
    Secretar:   secretarul Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru
                Cercetare
    Membri:     3 membri ai autoritatii de stat pentru cercetare si dezvoltareSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 7207/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 7207 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu