Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 7207 din 24 octombrie 2002

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organelor de lucru ale Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 884 din  7 decembrie 2002


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica,
    in temeiul art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza dispozitiilor Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 3.106/2001,

    ministrul delegat la Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru activitatea de cercetare emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare si structura organelor de lucru ale Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare se organizeaza in structura stabilita prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, prevazut in anexa nr. 1, si isi va desfasura activitatea conform prevederilor acestuia.
    (2) Componenta Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, precum si a Biroului executiv al acestuia sunt prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul delegat la Ministerul Educatiei
                  si Cercetarii pentru activitatea de cercetare,
                           Serban Constantin Valeca

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, denumit in continuare C.N.A.A.C., infiintat in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, este un organism fara personalitate juridica si se organizeaza in coordonarea autoritatii de stat pentru cercetare, conform prezentului regulament.
    Art. 2
    C.N.A.A.C. are rolul de a evalua unitatile care intra in componenta sistemului national de cercetare-dezvoltare, in scopul atestarii capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare si al acreditarii unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national.

    CAP. 2
    Structura C.N.A.A.C.

    Art. 3
    C.N.A.A.C. este constituit din 17 membri, respectiv presedinte, secretar si 15 membri specialisti din diferite domenii de activitate, persoane recunoscute pentru competenta profesionala si impartialitate, numiti prin ordin al ministrului delegat la Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru activitatea de cercetare.
    Art. 4
    Structura organelor de lucru ale C.N.A.A.C. este alcatuita din:
    a) birou executiv;
    b) comisii de evaluare;
    c) secretariat tehnic.
    Art. 5
    Activitatea curenta a C.N.A.A.C. este condusa de un birou executiv alcatuit din 5 membri, respectiv presedinte, secretar si 3 membri.
    Art. 6
    (1) Comisiile de evaluare, denumite in continuare comisii, constituite pe domenii de specialitate, sunt stabilite de C.N.A.A.C.
    (2) Fiecare comisie are un presedinte si un secretar.
    (3) Presedintele comisiei si secretarul sunt reprezentanti ai autoritatii de stat pentru cercetare.
    (4) Comisiile au in componenta 3 membri evaluatori, specialisti de valoare recunoscuta, care nu fac parte din unitatile supuse evaluarii, alesi de C.N.A.A.C. din baza de date cu experti pe domenii de activitate si specializari.
    Art. 7
    Secretariatul tehnic este asigurat de autoritatea de stat pentru cercetare.

    CAP. 3
    Numirea si revocarea membrilor C.N.A.A.C. si a organelor sale de lucru

    Art. 8
    (1) Nominalizarea membrilor C.N.A.A.C., precum si ai organelor sale de lucru se face prin ordin al ministrului delegat la Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru activitatea de cercetare, pe baza propunerilor unitatilor ce desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare si in urma consultarii celorlalte organe ale administratiei publice centrale.
    (2) Revocarea membrilor C.N.A.A.C., precum si ai organelor sale de lucru se face prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare.

    CAP. 4
    Atributii si responsabilitati

    Art. 9
    C.N.A.A.C. are, in principal, urmatoarele atributii, competente si responsabilitati:
    a) formularea de recomandari privind reactualizarea criteriilor de evaluare existente, pentru unitati din diverse domenii de cercetare-dezvoltare;
    b) stabilirea si actualizarea periodica a ponderilor criteriilor si indicatorilor de evaluare, care se aproba de catre autoritatea de stat pentru cercetare;
    c) stabilirea comisiilor pe domenii de specialitate si a componentei acestora;
    d) asigurarea organizarii si desfasurarii activitatii de evaluare;
    e) verificarea si avizarea documentelor de lucru ale comisiilor de evaluare;
    f) avizarea rapoartelor de evaluare si formularea de propuneri privind atestarea/reatestarea, acreditarea/reacreditarea unitatilor evaluate, in functie de rezultatele evaluarii, pe care le va prezenta spre aprobare autoritatii de stat pentru cercetare;
    g) solutionarea contestatiilor.
    Art. 10
    Biroul executiv asigura buna functionare a activitatii C.N.A.A.C. si inainteaza spre aprobare autoritatii de stat pentru cercetare deciziile adoptate, impreuna cu toate documentele justificative.
    Acesta are, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) asigurarea instruirii comisiilor pe domenii;
    b) repartizarea cererilor de evaluare pe domenii si comisii;
    c) aprobarea planificarii derularii procesului de evaluare.
    Art. 11
    Comisiile de evaluare au, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) evalueaza solicitarile de atestare/reatestare, acreditare/reacreditare ale unitatilor de cercetare-dezvoltare;
    b) intocmesc rapoartele de evaluare si formuleaza propuneri privind atestarea/reatestarea, acreditarea/reacreditarea unitatilor evaluate;
    c) colaboreaza cu secretariatul C.N.A.A.C. pentru actualizarea bazei de date privind unitatile de cercetare-dezvoltare;
    d) raspund la toate solicitarile C.N.A.A.C. referitoare la domeniul lor de activitate.
    Art. 12
    Secretariatul tehnic al C.N.A.A.C. are urmatoarele responsabilitati:
    a) elaborarea materialelor aferente activitatii C.N.A.A.C.;
    b) verificarea conformitatii documentelor care insotesc solicitarea de evaluare cu cerintele prevazute in Metodologia de evaluare si atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare si de acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national;
    c) alcatuirea si actualizarea bazei de date cu experti pe domenii de activitate si specializari;
    d) propunerea de planificare, organizare si verificare a derularii procesului de evaluare in conditii optime;
    e) comunicarea rezultatelor evaluarii si solutionarii contestatiilor;
    f) actualizarea datelor din Registrul unic al unitatilor de cercetare-dezvoltare atestate/reatestate si acreditate/reacreditate;
    g) asigurarea evidentei lucrarilor;
    h) realizarea instruirii comisiilor pe domenii;
    i) actualizarea listelor unitatilor de cercetare-dezvoltare admise sau respinse;
    j) elaborarea normelor de timp in vederea retribuirii membrilor C.N.A.A.C. si ai organelor sale de lucru, care vor fi supuse aprobarii autoritatii de stat pentru cercetare.

    CAP. 5
    Functionarea C.N.A.A.C.

    Art. 13
    C.N.A.A.C. se intruneste in sedinte ordinare, la convocarea presedintelui.
    Art. 14
    Sedintele extraordinare ale C.N.A.A.C. se convoaca de catre presedinte la initiativa biroului executiv sau la solicitarea ministrului delegat la Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru activitatea de cercetare.
    Art. 15
    Cvorumul necesar pentru orice sedinta a C.N.A.A.C. este de doua treimi din numarul membrilor sai. La sedinte pot fi invitati si membrii comisiilor de evaluare.

    CAP. 6
    Drepturile si obligatiile membrilor C.N.A.A.C.

    Art. 16
    (1) Pentru activitatea desfasurata in afara activitatii de baza membrii C.N.A.A.C. si ai organelor de lucru ale acestuia sunt remunerati in conformitate cu art. 35 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002.
    (2) Plata se asigura de catre autoritatea de stat pentru cercetare, pe baza urmatoarelor documente:
    a) raport de activitate individual, prezentat pana la sfarsitul primei decade a lunii urmatoare si avizat de presedintele biroului executiv;
    b) foaie de prezenta intocmita de secretarul C.N.A.A.C., corespunzator volumului de activitate cuprins in raport, inclusiv pentru activitatea de analiza si prelucrare a materialelor in vederea pregatirii sedintelor organizate;
    c) tabel centralizator pentru retribuirea membrilor C.N.A.A.C. si ai organelor de lucru ale acestuia, cuprinzand numarul de ore lucrate, aprobat de conducatorul autoritatii de stat pentru cercetare si dezvoltare.
    Art. 17
    Orice membru al C.N.A.A.C. care are un interes legat de unitatea supusa evaluarii trebuie sa se recuze si sa informeze in scris biroul executiv.

    ANEXA 2

                            I. COMPONENTA
    Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare

    Presedinte: secretar de stat - autoritatea de stat pentru cercetare
    Secretar:   1 reprezentant al autoritatii de stat pentru cercetare si
                dezvoltare
    Membri:     5 reprezentanti ai autoritatii de stat pentru cercetare si
                dezvoltare
                1 reprezentant al Academiei Romane
                3 reprezentanti ai ministerelor
                3 reprezentanti ai unitatilor de cercetare-dezvoltare
                1 reprezentant al unitatilor de cercetare din invatamant
                1 reprezentant al Patronatului Roman pentru Cercetare-Proiectare
                1 reprezentant al Federatiei Sindicatelor Lucratorilor din
                Cercetare-Proiectare din Romania.

                            II. COMPONENTA
Biroului executiv al Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare

    Presedinte: presedintele Consiliului National de Atestare si Acreditare
                pentru Cercetare
    Secretar:   secretarul Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru
                Cercetare
    Membri:     3 membri ai autoritatii de stat pentru cercetare si dezvoltareSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 7207/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 7207 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu