E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 823 din 27 mai 2004

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare - INMA

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 512 din  8 iunie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare - INMA, persoana juridica romana cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 6, sectorul 1, aflat in coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga art. 4, anexa nr. 1 "Structura organizatorica" si anexa nr. 2 "Regulamentul de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare - INMA" din Hotararea Guvernului nr. 1.308/1996 privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare - INMA, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 329 din 9 decembrie 1996, cu completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Alexandru Athanasiu

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                               REGULAMENT
de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare - INMA

    CAP. 1

    Art. 1
    (1) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare - INMA, denumit in continuare institut national, este persoana juridica romana, aflata in coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, denumit in continuare minister coordonator.
    (2) Institutul national functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, calculeaza amortismente, conduce evidenta contabila in regim economic si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare, precum si cu prevederile prezentului regulament.
    Art. 2
    (1) Institutul national este infiintat in scopul desfasurarii activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in domeniul specific de activitate.
    (2) Institutul national contribuie, in principal, la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului specific si la realizarea cu prioritate a obiectivelor stiintifice si tehnologice stabilite prin programele nationale de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 3
    (1) Obiectul de activitate al institutului national cuprinde, in principal:
    A. Activitati de cercetare-dezvoltare-inovare:
    a) in cadrul Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare:
    1. cercetarea fundamentala orientata in aprofundarea fenomenelor legate de structura si de rezistenta materialelor utilizate in constructia echipamentelor tehnice destinate agriculturii si industriei alimentare, dezvoltarea proceselor si stabilirea relatiilor dintre factorii de ordin agrobiologic, pedoclimatici, tehnico-economici si organele de lucru ale echipamentelor pentru agricultura si industrie alimentara;
    2. cercetarea aplicativa in scopul crearii de echipamente tehnice cu performante ridicate prin realizarea de: modele functionale, modele experimentale, prototipuri, standuri, platforme, statii-pilot, tehnologii de mecanizare;
    3. testarea tractoarelor, masinilor si instalatiilor pentru agricultura si industrie alimentara pe baza procedurilor elaborate in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene si internationale;
    4. standardizarea-tipizarea si unificarea organologica a tractoarelor, masinilor, instalatiilor si utilajelor pentru agricultura si industrie alimentara, prin adoptarea standardelor ISO, CEN si elaborarea de standarde noi structurate in concordanta cu prevederile ISO si CEN;
    5. elaborarea de studii si cercetari aplicative in vederea restructurarii, retehnologizarii si modernizarii constructiei de tractoare, masini, instalatii si utilaje pentru agricultura si industrie alimentara;
    6. elaborarea de strategii, studii de diagnoza si prognoza privind dezvoltarea tehnologiilor de mecanizare si constructiei tractoarelor, masinilor, instalatiilor, utilajelor pentru agricultura si industrie alimentara, inclusiv asistenta tehnica acordata organelor centrale, regionale si locale;
    b) alte activitati de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica:
    1. dezvoltarea tehnicilor experimentale si a masuratorilor, in conditii de laborator si in exploatare, in vederea evaluarii performantelor echipamentelor tehnice si a tehnologiilor de mecanizare pentru agricultura si industrie alimentara;
    2. elaborarea metodologiilor si procedurilor de proiectare-optimizare a solutiilor tehnice pentru echipamentele tehnice si tehnologiile de mecanizare in vederea incadrarii acestora in cerintele normelor si reglementarilor europene si internationale;
    3. elaborarea de sisteme informatizate in domeniul tehnologiilor de mecanizare, in constructia echipamentelor tehnice pentru agricultura si industrie alimentara, precum si in domeniul resurselor regenerabile din agricultura;
    4. elaborarea de normative tehnice si economice de interes national in domeniul tehnologiilor de mecanizare si echipamentelor tehnice, precum si a Registrului national al echipamentelor tehnice pentru agricultura;
    c) participarea la realizarea planurilor sectoriale si a programelor-nucleu;
    d) participarea in cadrul programelor internationale de cercetare-dezvoltare si inovare.
    B. Activitati conexe activitatii de cercetare-dezvoltare:
    a) participarea la elaborarea strategiei domeniului;
    b) proiecte de executie, asistenta tehnica la implementare, programe de calcul pentru echipamente tehnice si tehnologii de mecanizare pentru agricultura si industrie alimentara;
    c) expertize tehnice in domeniul proiectarii, fabricatiei, exploatarii si reparatiei tractoarelor, masinilor, instalatiilor si utilajelor pentru agricultura si industrie alimentara;
    d) efectuarea de incercari din domeniul reglementat si nereglementat ale tractoarelor, masinilor, instalatiilor, utilajelor pentru agricultura si industrie alimentara, ale componentelor acestora, precum si analize chimice, metalografice si examinari nedistructive prin diferite procedee, precum si din alte domenii pentru care institutul national are capabilitate tehnico-stiintifica;
    e) evaluarea capabilitatii proceselor in intreprinderile constructoare de tractoare, masini, instalatii si utilaje agricole, precum si in fermele agricole;
    f) asistenta tehnica la constructia si implementarea sistemelor de management de mediu, de risc, ecologic si al calitatii;
    g) prestari de servicii:
    1. incubare tehnologica si de afaceri, audit tehnologic, evaluare, veghe si prognoza tehnologica;
    2. elaborare de documentatii tehnico-economice pentru investitii tehnologice, consultanta in domeniul proprietatii si asistenta la exploatarea drepturilor de proprietate industriala;
    3. certificari de conformitate a produselor si componentelor acestora din domeniul reglementat si nereglementat, a sistemelor de management de mediu, de risc, ecologic, al calitatii;
    4. inspectii la tractoare, masini, instalatii si utilaje pentru agricultura si industrie alimentara;
    5. inspectii tehnice periodice la toate categoriile de vehicule;
    6. service auto, tractoare, masini, instalatii, utilaje agricole, montaj instalatii gaz petrolier lichefiat.
    C. Activitati de formare si specializare profesionala in domeniul propriu de activitate:
    a) cursuri pentru calificare si recalificare profesionala in domeniul tehnologiilor de mecanizare si constructiei echipamentelor tehnice pentru agricultura si industrie alimentara, in conditiile legii;
    b) certificari de personal, in conditiile legii.
    D. Activitati de editare si tiparire a publicatiilor de specialitate:
    a) reviste de specialitate;
    b) cataloage de tehnologii de mecanizare si echipamente tehnice;
    c) studii, rapoarte, sinteze, volume de comunicari stiintifice, ghiduri, proceduri.
    E. Activitati de demonstrare, diseminare si transfer tehnologic al rezultatelor cercetarilor din domeniul tehnologiilor de mecanizare si echipamentelor tehnice pentru agricultura si industrie alimentara
    F. Activitati de valorificare a rezultatelor cercetarii-dezvoltarii si inovarii in domeniul tehnologiilor de mecanizare si echipamentelor tehnice pentru agricultura si industrie alimentara
    G. Activitati pentru sustinerea cercetarii-dezvoltarii si inovarii in domeniul propriu de activitate:
    a) executie de unicate si serii mici de echipamente tehnice sau componente pentru agricultura si industrie alimentara;
    b) microproductie pentru valorificarea rezultatelor cercetarilor experimentale;
    c) activitati de instruire si perfectionare pentru fabricanti, dealeri si utilizatori de tehnologii de mecanizare si echipamente tehnice;
    d) executie de lucrari agricole, expozitii de profil, leasing, inchirieri de utilaje sau spatii.
    (2) Activitatile prevazute la alin. (1) pot fi efectuate si in cadrul unor programe sau contracte externe. Institutul poate efectua activitati de comert interior si de import-export, de cooperare economica si stiintifica internationala, exclusiv pentru realizarea obiectului sau de activitate, potrivit legii.
    (3) In cadrul obiectului sau de activitate, institutul national poate colabora si la realizarea unor activitati de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice si de aparare nationala sau poate desfasura si alte activitati conexe, cu aprobarea ministerului coordonator.

    CAP. 3
    Patrimoniu

    Art. 4
    (1) Patrimoniul institutului national, stabilit pe baza situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2003, este de 29.242.902 mii lei, din care: imobilizari corporale si necorporale 13.805.874 mii lei si active circulante 15.437.028 mii lei.
    (2) Institutul national administreaza, cu diligenta unui bun proprietar, bunuri proprietate publica si privata a statului, precum si bunuri proprii dobandite in conditiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publica a statului administrate de institutul national, precum si bunurile proprii dobandite in conditiile legii sau realizate din venituri proprii, dupa caz, se inregistreaza distinct in patrimoniul acestuia.
    (3) Rezultatele cercetarilor obtinute in baza derularii unui contract finantat din fonduri publice apartin institutului national, in calitate de persoana juridica executanta, precum si ordonatorului principal de credite, in egala masura, daca prin contract nu s-a prevazut altfel. Administrarea, inregistrarea in evidenta contabila a institutului national, precum si instrainarea, inchirierea sau concesionarea si casarea rezultatelor cercetarilor obtinute in baza derularii unui contract finantat din fonduri publice se fac potrivit Ordonantei Guvernului nr. 57/2002.
    (4) In exercitarea atributiilor sale, institutul national poseda si foloseste bunuri aflate in patrimoniul sau si, dupa caz, dispune de acestea in conditiile legii, in scopul realizarii obiectului sau de activitate.
    (5) Institutul national poate realiza servicii sau activitati de microproductie prin asociere in participatiune, in scopul stimularii valorificarii rezultatelor cercetarii, cu aprobarea ministerului coordonator si a autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (6) Patrimoniul institutului national poate fi modificat conform prevederilor legale in vigoare.

    CAP. 4
    Structura organizatorica si functionala

    Art. 5
    (1) Institutul national are, in cadrul structurii sale organizatorice, subunitati fara personalitate juridica, departamente, sectii, laboratoare si alte structuri organizatorice necesare realizarii obiectului sau de activitate. Subunitatile sunt:
    a) Sucursala INMA Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod nr. 59, judetul Cluj;
    b) Sucursala INMA Timisoara, Bd. Revolutiei 1989 nr. 15A, judetul Timis;
    c) Punct de lucru, Calea Bucurestilor nr. 247, orasul Otopeni, judetul Ilfov;
    d) Punct de lucru, sos. Bucuresti - Ploiesti nr. 67, sectorul 1, Bucuresti.
    (2) Structura organizatorica a institutului national se aproba prin ordin al conducatorului ministerului coordonator, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, si cuprinde, pe langa structura organizatorica prevazuta la alin. (1), si urmatoarele compartimente: compartimentul juridic, compartimentul de marketing, compartimentul financiar-contabil, compartimentul de audit si control financiar, compartimentul de diseminare a informatiilor, relatii publice si mass-media.
    (3) In functie de specificul activitatii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administratie se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori in colaborare cu alte unitati din tara sau din strainatate.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 6
    Conducerea institutului national este asigurata de:
    a) consiliul de administratie;
    b) comitetul de directie;
    c) directorul general.
    Art. 7
    Orientarea si coordonarea activitatii tehnico-stiintifice din institutul national sunt asigurate de consiliul stiintific.
    Art. 8
    (1) Relatiile dintre subunitatile aflate in structura institutului national, precum si relatiile acestora cu tertii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda imputerniciri de reprezentare in numele institutului national, cu avizul consiliului de administratie.
    (2) Conducatorii subunitatilor din structura institutului national raspund in fata consiliului de administratie si a directorului general de indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de acestia.

    Consiliul de administratie
    Art. 9
    (1) Consiliul de administratie este format din 7 membri, cetateni romani, numiti prin ordin al conducatorului ministerului coordonator, la propunerea conducerii autoritatii de stat de la care acestia provin, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit.
    (2) Din consiliul de administratie fac parte in mod obligatoriu:
    a) directorul general al institutului national, care este presedintele consiliului de administratie;
    b) presedintele consiliului stiintific al institutului national;
    c) un reprezentant al autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare;
    d) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;
    e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    (3) Ceilalti membri ai consiliului de administratie sunt specialisti din domeniu, propusi de ministerul coordonator.
    (4) Revocarea membrilor consiliului de administratie se face de acelasi organ care a facut numirea, in caz de abateri ori de nerespectare a indatoririlor ce le revin sau demisie.
    Art. 10
    (1) Membrii consiliului de administratie isi pastreaza calitatea de angajat la institutia sau unitatea de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile care deriva din aceasta calitate.
    (2) Pentru activitatea desfasurata, in calitatea de membru al consiliului de administratie, acestia beneficiaza de o indemnizatie lunara stabilita de consiliul de administratie, dar nu mai mult de 20% din salariul de baza al directorului general al institutului national.
    (3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administratie nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie ale institutelor nationale si nu pot participa in aceeasi calitate la alte unitati cu care institutul national are relatii contractuale sau interese concurente.
    (4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal, sotul/sotia ori rudele pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la alte unitati cu acelasi profil sau cu care institutul national se afla in relatii comerciale directe.
    Art. 11
    (1) Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) aproba, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare a institutului national, de introducere a unor tehnologii de varf si de modernizare a celor existente, in concordanta cu strategia generala a domeniului propriu de activitate;
    b) propune modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului national, infiintarea, desfiintarea si comasarea de subunitati din structura acestuia;
    c) analizeaza si avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, care se depune la ministerul coordonator in vederea aprobarii conform reglementarilor legale;
    d) analizeaza si avizeaza situatiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare ministerului coordonator, si aproba raportul de gestiune asupra activitatii desfasurate de institutul national in anul precedent;
    e) analizeaza realizarea criteriilor de performanta si raportarea trimestriala privind activitatea realizata de institutul national si aproba masuri pentru desfasurarea acesteia in conditii de echilibru al bugetului de venituri si cheltuieli;
    f) analizeaza, aproba sau, dupa caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmeaza a fi realizate de institutul national;
    g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum si concesionarea sau inchirierea unor bunuri din patrimoniul institutului national, in conditiile legii;
    h) aproba valorificarea bunurilor proprii dobandite, cu respectarea prevederilor legale;
    i) aproba volumul creditelor bancare prevazute la art. 32 si stabileste modul de rambursare a acestora;
    j) aproba utilizarea disponibilitatilor in valuta;
    k) aproba mandatul pentru negocierea contractului colectiv de munca;
    l) aproba criteriile si comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului national.
    (2) Consiliul de administratie exercita orice alte atributii stabilite, potrivit prevederilor legale.
    Art. 12
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare, avizat de ministerul coordonator. Acesta hotaraste in problemele privind activitatea institutului national, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta altor organe.
    Art. 13
    (1) Consiliul de administratie se intruneste, de regula, o data pe luna sau ori de cate ori interesele institutului national o cer, la convocarea presedintelui sau, dupa caz, a vicepresedintelui, precum si la solicitarea unei treimi din numarul membrilor consiliului de administratie.
    (2) Dezbaterile consiliului de administratie sunt conduse de presedintele consiliului, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedintele ales de membrii acestuia.
    Art. 14
    (1) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai. Daca nu este indeplinita aceasta conditie, sedinta consiliului de administratie poate fi reprogramata intr-un interval de cel mult 15 zile, avand aceeasi ordine de zi.
    (2) Hotararile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumatate plus unu din numarul total al membrilor.
    Art. 15
    La sedintele consiliului de administratie participa, in calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul national sau un reprezentant al salariatilor, in cazul in care acestia nu sunt constituiti in sindicat.
    Art. 16
    Pentru luarea unor decizii vizand probleme complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerata conform prevederilor legale.
    Art. 17
    (1) Membrii consiliului de administratie sunt raspunzatori, in conditiile legii, pentru indeplinirea atributiilor ce le revin si raspund solidar pentru gestionarea patrimoniului institutului national.
    (2) Membrii consiliului de administratie care s-au abtinut ori s-au impotrivit luarii unei decizii ce s-a dovedit pagubitoare pentru institutul national nu raspund daca au consemnat expres punctul lor de vedere in registrul de sedinte al consiliului de administratie si daca au anuntat in scris despre aceasta ministerul coordonator.
    (3) Membrii consiliului de administratie care nu respecta prevederile art. 10 alin. (3) si (4) raspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului national ca urmare a acestui fapt.
    Art. 18
    In primul trimestru al fiecarui an, consiliul de administratie prezinta ministerului coordonator un raport asupra activitatii desfasurate in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.
    Art. 19
    Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de institutul national. Atributiile secretariatului sunt prevazute in regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie.

    Comitetul de directie
    Art. 20
    (1) Conducerea operativa a institutului national este asigurata de un comitet de directie, compus din directorul general si conducatorii principalelor compartimente din structura organizatorica a institutului national.
    (2) La sedintele comitetului de directie participa, in calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul national sau un reprezentant al salariatilor, in cazul in care acestia nu sunt constituiti in sindicat.
    Art. 21
    (1) Comitetul de directie exercita atributii si are raspunderi in limita competentelor propuse de directorul general si aprobate de consiliul de administratie.
    (2) Comitetul de directie stabileste actiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
    a) strategia programelor de dezvoltare a institutului national;
    b) programul anual de cercetare-dezvoltare;
    c) bugetul de venituri si cheltuieli;
    d) programul de investitii;
    e) sistemul de asigurare a calitatii;
    f) alte obligatii.
    Art. 22
    Comitetul de directie se intruneste decadal si ori de cate ori interesele institutului national o impun, la convocarea directorului general sau, dupa caz, a inlocuitorului acestuia.
    Art. 23
    (1) La nivelul subunitatilor din institutul national se organizeaza si functioneaza comitetul de conducere, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare aprobat de consiliul de administratie al institutului national si este prezidat de directorul subunitatii respective.
    (2) Comitetul de conducere exercita atributii si are raspunderi in limita competentelor stabilite de directorul general al institutului national si aprobate de consiliul de administratie.

    Directorul general
    Art. 24
    (1) Activitatea curenta a institutului national este condusa de directorul general, numit pentru o perioada de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selectie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. La expirarea acestui termen, in functie de performantele realizate, numirea directorului general poate fi prelungita pentru o perioada de cel mult 4 ani.
    (2) Numirea si eliberarea din functie a directorului general se fac prin ordin al ministrului coordonator.
    Art. 25
    Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) reprezinta, personal sau prin delegat, interesele institutului national in relatiile cu celelalte organe, organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice din tara si din strainatate;
    b) stabileste atributiile, competentele si relatiile la nivelul subunitatilor si departamentelor institutului national, precum si relatiile acestora cu tertii, cu avizul consiliului de administratie;
    c) propune consiliului de administratie modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului national;
    d) numeste directorii si conducatorii compartimentelor din structura organizatorica a institutului national, in urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de directie, si ii revoca, dupa caz, cu avizul consiliului de administratie;
    e) angajeaza si concediaza personalul institutului national, conform prevederilor legale si ale contractului colectiv de munca;
    f) asigura negocierea contractului colectiv de munca la nivelul institutului national si a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de directie; aproba salariile rezultate din negocierea directa;
    g) raspunde de administrarea intregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
    h) adopta masuri si urmareste realizarea operatiunilor de comert interior si de import-export, prin compartimentele proprii specializate;
    i) analizeaza lunar stadiul valorificarii rezultatelor cercetarii, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;
    j) are atributii si raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului national de la bugetul de stat;
    k) poate delega, in conditiile legii, o parte din atributiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului national;
    l) exercita orice alte atributii ce ii sunt delegate de consiliul de administratie.

    Consiliul stiintific
    Art. 26
    (1) Consiliul stiintific este format din minimum 5 membri, reprezentand principalele compartimente din cadrul institutului national care desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare.
    (2) Consiliul stiintific este alcatuit din cercetatori cu realizari deosebite in domeniu, salariati ai institutului national, alesi pe 4 ani prin vot secret de catre cadrele cu studii superioare din institutul national.
    (3) Din consiliul stiintific fac parte, de drept, directorul general si directorul stiintific al institutului national.
    (4) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi prin vot secret de catre membrii consiliului stiintific.
    (5) Consiliul stiintific se organizeaza si functioneaza in conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administratie.
    Art. 27
    Atributiile principale ale consiliului stiintific sunt urmatoarele:
    a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii de cercetare-dezvoltare a domeniului si la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;
    b) analizeaza, avizeaza si urmareste realizarea lucrarilor de cercetare stiintifica;
    c) propune spre aprobare consiliului de administratie programul anual de cercetare-dezvoltare si inovare al institutului national;
    d) avizeaza hotararile consiliului de administratie care implica politica de cercetare a institutului national si a ramurii;
    e) propune masuri pentru perfectionarea profesionala, incadrarea personalului de cercetare in grade profesionale;
    f) organizeaza si coordoneaza desfasurarea manifestarilor cu caracter stiintific;
    g) avizeaza actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific;
    h) avizeaza acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare in tara si in strainatate.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli si executia acestuia. Relatii financiare

    Art. 28
    (1) Institutul national intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, situatiile financiare anuale, potrivit reglementarilor legale in vigoare.
    (2) Situatiile financiare anuale se aproba de ministerul coordonator, in conditiile legii.
    Art. 29
    (1) Veniturile si cheltuielile institutului national se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli se intocmeste pe baza indicatorilor de performanta stabiliti de ministerul coordonator si se aproba prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    Art. 30
    Institutul national determina anual volumul de venituri de realizat si de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele incheiate pentru activitatea programata.
    Art. 31
    (1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementarilor legale si prevederilor contractului colectiv de munca, in limita fondului total destinat platii salariilor, prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli stabilit, potrivit legii.
    (2) Salariul de baza al directorului general se stabileste prin ordin al ministrului coordonator, potrivit reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 32
    (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care, in cursul unui an, resursele financiare ale institutului national nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare in valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate in anul precedent.
    (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectueaza cu aprobarea ministerului coordonator, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 33
    (1) Institutul national hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, finantarea efectuandu-se din surse proprii si din credite bancare, precum si din surse bugetare, prin ministerul coordonator, potrivit legii.
    (2) Ministerul coordonator va cuprinde in bugetul sau de venituri si cheltuieli fondurile necesare realizarii unor investitii, dotari, achizitionarii de aparatura, echipamente si instalatii pentru institutul national.
    (3) Executia investitiilor prevazute la alin. (1) si (2) se adjudeca potrivit legii.
    Art. 34
    (1) Operatiunile de incasari si plati ale institutului national se efectueaza prin conturi deschise la banci comerciale cu sediul in Romania si prin unitati de trezorerie.
    (2) Institutul national poate efectua operatiuni de incasari si plati in lei si in valuta, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa si a normativelor de disciplina financiar-valutara stabilite prin actele normative in vigoare.
    (3) Institutul national poate efectua operatiuni de comert exterior, aferente obiectului sau de activitate, potrivit legii. Operatiunile de incasari si plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitatile bancare specializate cu sediul in Romania.
    Art. 35
    Institutul national isi organizeaza controlul financiar preventiv propriu si auditul financiar, potrivit legii.

    CAP. 7
    Reglementarea litigiilor

    Art. 36
    Litigiile institutului national cu persoane fizice sau persoane juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instantelor judecatoresti romane de drept comun.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 37
    Statutul de institut national se reinnoieste periodic prin reacreditare, care are loc intr un interval de maximum 5 ani, sau la modificarea obiectului de activitate al institutului national.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 823/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 823 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu