Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 587 din 21 mai 2003

pentru aprobarea criteriilor si metodologiilor de evaluare si acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, precum si de atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare de catre unitati sau institutii, altele decat institutiile de invatamant superior acreditate si unitatile din subordinea acestora si unitatile si institutiile aflate in subordinea sau coordonarea Academiei Romane si academiilor de ramura

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 387 din  5 iunie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 33 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Criteriile de evaluare si acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, precum si de atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare de catre unitati sau institutii, altele decat institutiile de invatamant superior acreditate si unitatile din subordinea acestora si unitatile si institutiile aflate in subordinea sau coordonarea Academiei Romane si academiilor de ramura, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba Metodologiile de evaluare si acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, precum si de atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare de catre unitati sau institutii, altele decat institutiile de invatamant superior acreditate si unitatile din subordinea acestora si unitatile si institutiile aflate in subordinea sau coordonarea Academiei Romane si academiilor de ramura, prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministru delegat la Ministerul
                         Educatiei si Cercetarii -
                         pentru activitatea de cercetare,
                         Serban Constantin Valeca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                               CRITERIILE
de evaluare si acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, precum si de atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare de catre unitati sau institutii, altele decat institutiile de invatamant superior acreditate si unitatile din subordinea acestora si unitatile si institutiile aflate in subordinea sau coordonarea Academiei Romane si academiilor de ramura

    I. Criterii de evaluare si atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare:
    1. structura personalului;
    2. competenta personalului de cercetare-dezvoltare;
    3. specificitatea si nivelul calitativ al dotarilor.
    II. Criterii de evaluare si acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national:
    1. situatia economico-financiara;
    2. structura personalului;
    3. competenta personalului de cercetare-dezvoltare;
    4. specificitatea si nivelul calitativ al dotarilor;
    5. nivelul de performanta a activitatii unitatii;
    6. parteneriat in activitatea de cercetare-dezvoltare;
    7. performante manageriale;
    8. sfera de aplicabilitate a rezultatelor de cercetare-dezvoltare;
    9. gradul de aplicabilitate a rezultatelor de cercetare-dezvoltare.

    ANEXA 2

                               METODOLOGIILE
de evaluare si acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, precum si de atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare de catre unitati sau institutii, altele decat institutiile de invatamant superior acreditate si unitatile din subordinea acestora si unitatile si institutiile aflate in subordinea sau coordonarea Academiei Romane si academiilor de ramura

    Art. 1
    In vederea stimularii activitatilor de cercetare-dezvoltare si finantarii acestora din fonduri publice, unitatile de cercetare-dezvoltare vor fi supuse procesului de evaluare.
    Art. 2
    Evaluarea unitatilor de cercetare-dezvoltare se desfasoara in conformitate cu prevederile prezentelor metodologii.
    Art. 3
    Procesul de evaluare are ca scop:
    a) atestarea/reatestarea capacitatii unitatilor de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare;
    b) acreditarea/reacreditarea unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national.
    Art. 4
    Atestarea capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare este obligatorie pentru unitatile si institutiile care doresc sa participe la activitatile de cercetare-dezvoltare finantate din fonduri publice.
    Art. 5
    (1) Evaluarea unitatilor in vederea atestarii/reatestarii capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare, precum si in vederea acreditarii/reacreditarii ca unitati componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national se efectueaza la solicitarea acestora.
    (2) La evaluarea in vederea acreditarii ca unitati componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national pot fi acceptate numai unitati atestate din punct de vedere al capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare, conform prezentelor metodologii.
    (3) Reatestarea capacitatii unitatilor de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare, precum si reacreditarea unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national se efectueaza periodic, in functie de strategia domeniului de cercetare-dezvoltare, la maximum 5 ani sau la modificarea obiectului de activitate.
    Art. 6
    (1) Evaluarea unitatilor de cercetare-dezvoltare se realizeaza de catre Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, pe baza criteriilor de evaluare si atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare de catre unitati sau institutii, altele decat institutiile de invatamant superior acreditate si unitatile din subordinea acestora si unitatile si institutiile aflate in subordinea sau coordonarea Academiei Romane si academiilor de ramura, precum si a criteriilor de acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national.
    (2) Indicatorii de referinta care definesc criteriile de evaluare, precum si ponderea acestora se stabilesc de catre Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, in concordanta cu politica si strategia autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, si se aproba de conducatorul acesteia.
    (3) Chestionarele de evaluare pentru atestare sau pentru acreditare, continand criteriile de evaluare si indicatorii de referinta, se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 7
    Procesul de evaluare a unitatilor componente ale sistemului national de cercetare-dezvoltare, in vederea atestarii capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare sau a acreditarii ca unitati componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, cuprinde urmatoarele etape:
    a) autoevaluarea, care se efectueaza de catre unitatea care solicita evaluarea, prin completarea chestionarului de evaluare prevazut la art. 6 alin. (3);
    b) evaluarea, care se efectueaza prin analiza chestionarelor de evaluare si, dupa caz, prin verificarea datelor continute de acestea, precum si a datelor suplimentare solicitate;
    c) elaborarea raportului de evaluare al Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, care se efectueaza pe baza rapoartelor de evaluare ale comisiilor componente si a constatarilor proprii, in care se propune atestarea/reatestarea capacitatii sau acreditarea/reacreditarea ori retragerea acestora, dupa caz.
    Art. 8
    (1) Evaluarea consta in acordarea de puncte pentru fiecare criteriu, conform ponderilor stabilite pentru indicatorii de referinta.
    (2) Punctajul maxim total care se poate acorda unei unitati de cercetare-dezvoltare este de 100 de puncte.
    (3) Limita minima admisa pentru obtinerea atestarii capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare, precum si limita minima admisa pentru obtinerea acreditarii ca unitate componenta a sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national este de 70 de puncte.
    Art. 9
    (1) Cererile pentru declansarea procedurii de evaluare in vederea atestarii/reatestarii capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare, precum si in vederea acreditarii/reacreditarii ca unitate componenta a sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national se depun la Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare.
    (2) Solutionarea cererilor se efectueaza in ordinea inregistrarii, in termen de 60 de zile de la data depunerii acestora.
    (3) Cererile vor fi insotite de chestionarul de evaluare, precum si de bilantul contabil anual, inregistrat la directia teritoriala a finantelor publice, si de balanta de verificare contabila, anterioare datei de depunere a cererii.
    (4) Pentru veridicitatea si corectitudinea informatiilor si documentelor depuse de unitatea care solicita evaluarea raspunde conducatorul unitatii, care are obligatia sa le certifice prin semnatura.
    Art. 10
    Unitatile care urmeaza a fi supuse evaluarii au obligatia sa completeze chestionarul de evaluare pentru atestare sau pentru acreditare si sa puna la dispozitia Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare toate documentele doveditoare necesare in procesul de evaluare, solicitate de acesta.
    Art. 11
    In cazul evaluarii in vederea reatestarii capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare, precum si in vederea reacreditarii, chestionarele de evaluare corespunzatoare se completeaza cu rezultatele pe ultimii 3 ani, pentru fiecare indicator.
    Art. 12
    La depunerea cererii, unitatile trebuie sa prezinte dovada ca au depus in contul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare taxele prevazute de lege care se fac venit la bugetul de stat, potrivit legii, dupa cum urmeaza:
    a) taxa de evaluare pentru atestare/reatestare a capacitatii, in valoare echivalenta cu suma reprezentand de 4 ori salariul lunar maxim al unui cercetator principal gradul I din unitatile bugetare;
    b) taxa de evaluare pentru acreditare/reacreditare, in valoare echivalenta cu suma reprezentand de 8 ori salariul lunar maxim al unui cercetator principal gradul I din unitatile bugetare.
    Art. 13
    (1) Rezultatele evaluarii vor fi comunicate unitatilor, in scris, de catre Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare.
    (2) Contestatiile unitatilor se primesc de catre Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data primirii scrisorii de instiintare. Contestatiile vor fi solutionate de catre Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, in termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului de primire a contestatiilor.
    Art. 14
    (1) Propunerile privind atestarea/reatestarea capacitatii si acreditarea/reacreditarea unitatilor evaluate, precum si a celor care nu au intrunit punctajul corespunzator se inainteaza de catre Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, spre aprobare.
    (2) Unitatile atestate/reatestate, precum si cele acreditate/reacreditate se inscriu in Registrul unic al unitatilor de cercetare-dezvoltare atestate si acreditate, care se intocmeste si se pastreaza la autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (3) Lista unitatilor atestate/reatestate, precum si a celor acreditate/reacreditate se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, la finele fiecarui an, in ultima decada a lunii decembrie.
    (4) Elaborarea actelor normative privind statutul unitatii, ca urmare a rezultatelor procesului de evaluare in vederea acreditarii/reacreditarii, se realizeaza in termen de 60 de zile de la data certificarii rezultatelor de catre autoritatea de stat pentru cercetare dezvoltare, conform procedurilor legale.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 587/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 587 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 587/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu