Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 587 din 21 mai 2003

pentru aprobarea criteriilor si metodologiilor de evaluare si acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, precum si de atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare de catre unitati sau institutii, altele decat institutiile de invatamant superior acreditate si unitatile din subordinea acestora si unitatile si institutiile aflate in subordinea sau coordonarea Academiei Romane si academiilor de ramura

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 387 din  5 iunie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 33 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Criteriile de evaluare si acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, precum si de atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare de catre unitati sau institutii, altele decat institutiile de invatamant superior acreditate si unitatile din subordinea acestora si unitatile si institutiile aflate in subordinea sau coordonarea Academiei Romane si academiilor de ramura, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba Metodologiile de evaluare si acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, precum si de atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare de catre unitati sau institutii, altele decat institutiile de invatamant superior acreditate si unitatile din subordinea acestora si unitatile si institutiile aflate in subordinea sau coordonarea Academiei Romane si academiilor de ramura, prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministru delegat la Ministerul
                         Educatiei si Cercetarii -
                         pentru activitatea de cercetare,
                         Serban Constantin Valeca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                               CRITERIILE
de evaluare si acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, precum si de atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare de catre unitati sau institutii, altele decat institutiile de invatamant superior acreditate si unitatile din subordinea acestora si unitatile si institutiile aflate in subordinea sau coordonarea Academiei Romane si academiilor de ramura

    I. Criterii de evaluare si atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare:
    1. structura personalului;
    2. competenta personalului de cercetare-dezvoltare;
    3. specificitatea si nivelul calitativ al dotarilor.
    II. Criterii de evaluare si acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national:
    1. situatia economico-financiara;
    2. structura personalului;
    3. competenta personalului de cercetare-dezvoltare;
    4. specificitatea si nivelul calitativ al dotarilor;
    5. nivelul de performanta a activitatii unitatii;
    6. parteneriat in activitatea de cercetare-dezvoltare;
    7. performante manageriale;
    8. sfera de aplicabilitate a rezultatelor de cercetare-dezvoltare;
    9. gradul de aplicabilitate a rezultatelor de cercetare-dezvoltare.

    ANEXA 2

                               METODOLOGIILE
de evaluare si acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, precum si de atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare de catre unitati sau institutii, altele decat institutiile de invatamant superior acreditate si unitatile din subordinea acestora si unitatile si institutiile aflate in subordinea sau coordonarea Academiei Romane si academiilor de ramura

    Art. 1
    In vederea stimularii activitatilor de cercetare-dezvoltare si finantarii acestora din fonduri publice, unitatile de cercetare-dezvoltare vor fi supuse procesului de evaluare.
    Art. 2
    Evaluarea unitatilor de cercetare-dezvoltare se desfasoara in conformitate cu prevederile prezentelor metodologii.
    Art. 3
    Procesul de evaluare are ca scop:
    a) atestarea/reatestarea capacitatii unitatilor de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare;
    b) acreditarea/reacreditarea unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national.
    Art. 4
    Atestarea capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare este obligatorie pentru unitatile si institutiile care doresc sa participe la activitatile de cercetare-dezvoltare finantate din fonduri publice.
    Art. 5
    (1) Evaluarea unitatilor in vederea atestarii/reatestarii capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare, precum si in vederea acreditarii/reacreditarii ca unitati componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national se efectueaza la solicitarea acestora.
    (2) La evaluarea in vederea acreditarii ca unitati componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national pot fi acceptate numai unitati atestate din punct de vedere al capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare, conform prezentelor metodologii.
    (3) Reatestarea capacitatii unitatilor de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare, precum si reacreditarea unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national se efectueaza periodic, in functie de strategia domeniului de cercetare-dezvoltare, la maximum 5 ani sau la modificarea obiectului de activitate.
    Art. 6
    (1) Evaluarea unitatilor de cercetare-dezvoltare se realizeaza de catre Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, pe baza criteriilor de evaluare si atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare de catre unitati sau institutii, altele decat institutiile de invatamant superior acreditate si unitatile din subordinea acestora si unitatile si institutiile aflate in subordinea sau coordonarea Academiei Romane si academiilor de ramura, precum si a criteriilor de acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national.
    (2) Indicatorii de referinta care definesc criteriile de evaluare, precum si ponderea acestora se stabilesc de catre Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, in concordanta cu politica si strategia autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, si se aproba de conducatorul acesteia.
    (3) Chestionarele de evaluare pentru atestare sau pentru acreditare, continand criteriile de evaluare si indicatorii de referinta, se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 7
    Procesul de evaluare a unitatilor componente ale sistemului national de cercetare-dezvoltare, in vederea atestarii capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare sau a acreditarii ca unitati componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, cuprinde urmatoarele etape:
    a) autoevaluarea, care se efectueaza de catre unitatea care solicita evaluarea, prin completarea chestionarului de evaluare prevazut la art. 6 alin. (3);
    b) evaluarea, care se efectueaza prin analiza chestionarelor de evaluare si, dupa caz, prin verificarea datelor continute de acestea, precum si a datelor suplimentare solicitate;
    c) elaborarea raportului de evaluare al Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, care se efectueaza pe baza rapoartelor de evaluare ale comisiilor componente si a constatarilor proprii, in care se propune atestarea/reatestarea capacitatii sau acreditarea/reacreditarea ori retragerea acestora, dupa caz.
    Art. 8
    (1) Evaluarea consta in acordarea de puncte pentru fiecare criteriu, conform ponderilor stabilite pentru indicatorii de referinta.
    (2) Punctajul maxim total care se poate acorda unei unitati de cercetare-dezvoltare este de 100 de puncte.
    (3) Limita minima admisa pentru obtinerea atestarii capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare, precum si limita minima admisa pentru obtinerea acreditarii ca unitate componenta a sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national este de 70 de puncte.
    Art. 9
    (1) Cererile pentru declansarea procedurii de evaluare in vederea atestarii/reatestarii capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare, precum si in vederea acreditarii/reacreditarii ca unitate componenta a sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national se depun la Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare.
    (2) Solutionarea cererilor se efectueaza in ordinea inregistrarii, in termen de 60 de zile de la data depunerii acestora.
    (3) Cererile vor fi insotite de chestionarul de evaluare, precum si de bilantul contabil anual, inregistrat la directia teritoriala a finantelor publice, si de balanta de verificare contabila, anterioare datei de depunere a cererii.
    (4) Pentru veridicitatea si corectitudinea informatiilor si documentelor depuse de unitatea care solicita evaluarea raspunde conducatorul unitatii, care are obligatia sa le certifice prin semnatura.
    Art. 10
    Unitatile care urmeaza a fi supuse evaluarii au obligatia sa completeze chestionarul de evaluare pentru atestare sau pentru acreditare si sa puna la dispozitia Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare toate documentele doveditoare necesare in procesul de evaluare, solicitate de acesta.
    Art. 11
    In cazul evaluarii in vederea reatestarii capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare, precum si in vederea reacreditarii, chestionarele de evaluare corespunzatoare se completeaza cu rezultatele pe ultimii 3 ani, pentru fiecare indicator.
    Art. 12
    La depunerea cererii, unitatile trebuie sa prezinte dovada ca au depus in contul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare taxele prevazute de lege care se fac venit la bugetul de stat, potrivit legii, dupa cum urmeaza:
    a) taxa de evaluare pentru atestare/reatestare a capacitatii, in valoare echivalenta cu suma reprezentand de 4 ori salariul lunar maxim al unui cercetator principal gradul I din unitatile bugetare;
    b) taxa de evaluare pentru acreditare/reacreditare, in valoare echivalenta cu suma reprezentand de 8 ori salariul lunar maxim al unui cercetator principal gradul I din unitatile bugetare.
    Art. 13
    (1) Rezultatele evaluarii vor fi comunicate unitatilor, in scris, de catre Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare.
    (2) Contestatiile unitatilor se primesc de catre Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data primirii scrisorii de instiintare. Contestatiile vor fi solutionate de catre Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, in termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului de primire a contestatiilor.
    Art. 14
    (1) Propunerile privind atestarea/reatestarea capacitatii si acreditarea/reacreditarea unitatilor evaluate, precum si a celor care nu au intrunit punctajul corespunzator se inainteaza de catre Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, spre aprobare.
    (2) Unitatile atestate/reatestate, precum si cele acreditate/reacreditate se inscriu in Registrul unic al unitatilor de cercetare-dezvoltare atestate si acreditate, care se intocmeste si se pastreaza la autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (3) Lista unitatilor atestate/reatestate, precum si a celor acreditate/reacreditate se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, la finele fiecarui an, in ultima decada a lunii decembrie.
    (4) Elaborarea actelor normative privind statutul unitatii, ca urmare a rezultatelor procesului de evaluare in vederea acreditarii/reacreditarii, se realizeaza in termen de 60 de zile de la data certificarii rezultatelor de catre autoritatea de stat pentru cercetare dezvoltare, conform procedurilor legale.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 587/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 587 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 587/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu