Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 587 din 21 mai 2003

pentru aprobarea criteriilor si metodologiilor de evaluare si acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, precum si de atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare de catre unitati sau institutii, altele decat institutiile de invatamant superior acreditate si unitatile din subordinea acestora si unitatile si institutiile aflate in subordinea sau coordonarea Academiei Romane si academiilor de ramura

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 387 din  5 iunie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 33 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Criteriile de evaluare si acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, precum si de atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare de catre unitati sau institutii, altele decat institutiile de invatamant superior acreditate si unitatile din subordinea acestora si unitatile si institutiile aflate in subordinea sau coordonarea Academiei Romane si academiilor de ramura, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba Metodologiile de evaluare si acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, precum si de atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare de catre unitati sau institutii, altele decat institutiile de invatamant superior acreditate si unitatile din subordinea acestora si unitatile si institutiile aflate in subordinea sau coordonarea Academiei Romane si academiilor de ramura, prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministru delegat la Ministerul
                         Educatiei si Cercetarii -
                         pentru activitatea de cercetare,
                         Serban Constantin Valeca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                               CRITERIILE
de evaluare si acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, precum si de atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare de catre unitati sau institutii, altele decat institutiile de invatamant superior acreditate si unitatile din subordinea acestora si unitatile si institutiile aflate in subordinea sau coordonarea Academiei Romane si academiilor de ramura

    I. Criterii de evaluare si atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare:
    1. structura personalului;
    2. competenta personalului de cercetare-dezvoltare;
    3. specificitatea si nivelul calitativ al dotarilor.
    II. Criterii de evaluare si acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national:
    1. situatia economico-financiara;
    2. structura personalului;
    3. competenta personalului de cercetare-dezvoltare;
    4. specificitatea si nivelul calitativ al dotarilor;
    5. nivelul de performanta a activitatii unitatii;
    6. parteneriat in activitatea de cercetare-dezvoltare;
    7. performante manageriale;
    8. sfera de aplicabilitate a rezultatelor de cercetare-dezvoltare;
    9. gradul de aplicabilitate a rezultatelor de cercetare-dezvoltare.

    ANEXA 2

                               METODOLOGIILE
de evaluare si acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, precum si de atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare de catre unitati sau institutii, altele decat institutiile de invatamant superior acreditate si unitatile din subordinea acestora si unitatile si institutiile aflate in subordinea sau coordonarea Academiei Romane si academiilor de ramura

    Art. 1
    In vederea stimularii activitatilor de cercetare-dezvoltare si finantarii acestora din fonduri publice, unitatile de cercetare-dezvoltare vor fi supuse procesului de evaluare.
    Art. 2
    Evaluarea unitatilor de cercetare-dezvoltare se desfasoara in conformitate cu prevederile prezentelor metodologii.
    Art. 3
    Procesul de evaluare are ca scop:
    a) atestarea/reatestarea capacitatii unitatilor de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare;
    b) acreditarea/reacreditarea unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national.
    Art. 4
    Atestarea capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare este obligatorie pentru unitatile si institutiile care doresc sa participe la activitatile de cercetare-dezvoltare finantate din fonduri publice.
    Art. 5
    (1) Evaluarea unitatilor in vederea atestarii/reatestarii capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare, precum si in vederea acreditarii/reacreditarii ca unitati componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national se efectueaza la solicitarea acestora.
    (2) La evaluarea in vederea acreditarii ca unitati componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national pot fi acceptate numai unitati atestate din punct de vedere al capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare, conform prezentelor metodologii.
    (3) Reatestarea capacitatii unitatilor de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare, precum si reacreditarea unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national se efectueaza periodic, in functie de strategia domeniului de cercetare-dezvoltare, la maximum 5 ani sau la modificarea obiectului de activitate.
    Art. 6
    (1) Evaluarea unitatilor de cercetare-dezvoltare se realizeaza de catre Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, pe baza criteriilor de evaluare si atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare de catre unitati sau institutii, altele decat institutiile de invatamant superior acreditate si unitatile din subordinea acestora si unitatile si institutiile aflate in subordinea sau coordonarea Academiei Romane si academiilor de ramura, precum si a criteriilor de acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national.
    (2) Indicatorii de referinta care definesc criteriile de evaluare, precum si ponderea acestora se stabilesc de catre Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, in concordanta cu politica si strategia autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, si se aproba de conducatorul acesteia.
    (3) Chestionarele de evaluare pentru atestare sau pentru acreditare, continand criteriile de evaluare si indicatorii de referinta, se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 7
    Procesul de evaluare a unitatilor componente ale sistemului national de cercetare-dezvoltare, in vederea atestarii capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare sau a acreditarii ca unitati componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, cuprinde urmatoarele etape:
    a) autoevaluarea, care se efectueaza de catre unitatea care solicita evaluarea, prin completarea chestionarului de evaluare prevazut la art. 6 alin. (3);
    b) evaluarea, care se efectueaza prin analiza chestionarelor de evaluare si, dupa caz, prin verificarea datelor continute de acestea, precum si a datelor suplimentare solicitate;
    c) elaborarea raportului de evaluare al Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, care se efectueaza pe baza rapoartelor de evaluare ale comisiilor componente si a constatarilor proprii, in care se propune atestarea/reatestarea capacitatii sau acreditarea/reacreditarea ori retragerea acestora, dupa caz.
    Art. 8
    (1) Evaluarea consta in acordarea de puncte pentru fiecare criteriu, conform ponderilor stabilite pentru indicatorii de referinta.
    (2) Punctajul maxim total care se poate acorda unei unitati de cercetare-dezvoltare este de 100 de puncte.
    (3) Limita minima admisa pentru obtinerea atestarii capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare, precum si limita minima admisa pentru obtinerea acreditarii ca unitate componenta a sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national este de 70 de puncte.
    Art. 9
    (1) Cererile pentru declansarea procedurii de evaluare in vederea atestarii/reatestarii capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare, precum si in vederea acreditarii/reacreditarii ca unitate componenta a sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national se depun la Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare.
    (2) Solutionarea cererilor se efectueaza in ordinea inregistrarii, in termen de 60 de zile de la data depunerii acestora.
    (3) Cererile vor fi insotite de chestionarul de evaluare, precum si de bilantul contabil anual, inregistrat la directia teritoriala a finantelor publice, si de balanta de verificare contabila, anterioare datei de depunere a cererii.
    (4) Pentru veridicitatea si corectitudinea informatiilor si documentelor depuse de unitatea care solicita evaluarea raspunde conducatorul unitatii, care are obligatia sa le certifice prin semnatura.
    Art. 10
    Unitatile care urmeaza a fi supuse evaluarii au obligatia sa completeze chestionarul de evaluare pentru atestare sau pentru acreditare si sa puna la dispozitia Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare toate documentele doveditoare necesare in procesul de evaluare, solicitate de acesta.
    Art. 11
    In cazul evaluarii in vederea reatestarii capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare, precum si in vederea reacreditarii, chestionarele de evaluare corespunzatoare se completeaza cu rezultatele pe ultimii 3 ani, pentru fiecare indicator.
    Art. 12
    La depunerea cererii, unitatile trebuie sa prezinte dovada ca au depus in contul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare taxele prevazute de lege care se fac venit la bugetul de stat, potrivit legii, dupa cum urmeaza:
    a) taxa de evaluare pentru atestare/reatestare a capacitatii, in valoare echivalenta cu suma reprezentand de 4 ori salariul lunar maxim al unui cercetator principal gradul I din unitatile bugetare;
    b) taxa de evaluare pentru acreditare/reacreditare, in valoare echivalenta cu suma reprezentand de 8 ori salariul lunar maxim al unui cercetator principal gradul I din unitatile bugetare.
    Art. 13
    (1) Rezultatele evaluarii vor fi comunicate unitatilor, in scris, de catre Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare.
    (2) Contestatiile unitatilor se primesc de catre Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data primirii scrisorii de instiintare. Contestatiile vor fi solutionate de catre Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, in termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului de primire a contestatiilor.
    Art. 14
    (1) Propunerile privind atestarea/reatestarea capacitatii si acreditarea/reacreditarea unitatilor evaluate, precum si a celor care nu au intrunit punctajul corespunzator se inainteaza de catre Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, spre aprobare.
    (2) Unitatile atestate/reatestate, precum si cele acreditate/reacreditate se inscriu in Registrul unic al unitatilor de cercetare-dezvoltare atestate si acreditate, care se intocmeste si se pastreaza la autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (3) Lista unitatilor atestate/reatestate, precum si a celor acreditate/reacreditate se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, la finele fiecarui an, in ultima decada a lunii decembrie.
    (4) Elaborarea actelor normative privind statutul unitatii, ca urmare a rezultatelor procesului de evaluare in vederea acreditarii/reacreditarii, se realizeaza in termen de 60 de zile de la data certificarii rezultatelor de catre autoritatea de stat pentru cercetare dezvoltare, conform procedurilor legale.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 587/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 587 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 587/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu