Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 587 din 21 mai 2003

pentru aprobarea criteriilor si metodologiilor de evaluare si acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, precum si de atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare de catre unitati sau institutii, altele decat institutiile de invatamant superior acreditate si unitatile din subordinea acestora si unitatile si institutiile aflate in subordinea sau coordonarea Academiei Romane si academiilor de ramura

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 387 din  5 iunie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 33 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Criteriile de evaluare si acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, precum si de atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare de catre unitati sau institutii, altele decat institutiile de invatamant superior acreditate si unitatile din subordinea acestora si unitatile si institutiile aflate in subordinea sau coordonarea Academiei Romane si academiilor de ramura, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba Metodologiile de evaluare si acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, precum si de atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare de catre unitati sau institutii, altele decat institutiile de invatamant superior acreditate si unitatile din subordinea acestora si unitatile si institutiile aflate in subordinea sau coordonarea Academiei Romane si academiilor de ramura, prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministru delegat la Ministerul
                         Educatiei si Cercetarii -
                         pentru activitatea de cercetare,
                         Serban Constantin Valeca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                               CRITERIILE
de evaluare si acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, precum si de atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare de catre unitati sau institutii, altele decat institutiile de invatamant superior acreditate si unitatile din subordinea acestora si unitatile si institutiile aflate in subordinea sau coordonarea Academiei Romane si academiilor de ramura

    I. Criterii de evaluare si atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare:
    1. structura personalului;
    2. competenta personalului de cercetare-dezvoltare;
    3. specificitatea si nivelul calitativ al dotarilor.
    II. Criterii de evaluare si acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national:
    1. situatia economico-financiara;
    2. structura personalului;
    3. competenta personalului de cercetare-dezvoltare;
    4. specificitatea si nivelul calitativ al dotarilor;
    5. nivelul de performanta a activitatii unitatii;
    6. parteneriat in activitatea de cercetare-dezvoltare;
    7. performante manageriale;
    8. sfera de aplicabilitate a rezultatelor de cercetare-dezvoltare;
    9. gradul de aplicabilitate a rezultatelor de cercetare-dezvoltare.

    ANEXA 2

                               METODOLOGIILE
de evaluare si acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, precum si de atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare de catre unitati sau institutii, altele decat institutiile de invatamant superior acreditate si unitatile din subordinea acestora si unitatile si institutiile aflate in subordinea sau coordonarea Academiei Romane si academiilor de ramura

    Art. 1
    In vederea stimularii activitatilor de cercetare-dezvoltare si finantarii acestora din fonduri publice, unitatile de cercetare-dezvoltare vor fi supuse procesului de evaluare.
    Art. 2
    Evaluarea unitatilor de cercetare-dezvoltare se desfasoara in conformitate cu prevederile prezentelor metodologii.
    Art. 3
    Procesul de evaluare are ca scop:
    a) atestarea/reatestarea capacitatii unitatilor de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare;
    b) acreditarea/reacreditarea unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national.
    Art. 4
    Atestarea capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare este obligatorie pentru unitatile si institutiile care doresc sa participe la activitatile de cercetare-dezvoltare finantate din fonduri publice.
    Art. 5
    (1) Evaluarea unitatilor in vederea atestarii/reatestarii capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare, precum si in vederea acreditarii/reacreditarii ca unitati componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national se efectueaza la solicitarea acestora.
    (2) La evaluarea in vederea acreditarii ca unitati componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national pot fi acceptate numai unitati atestate din punct de vedere al capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare, conform prezentelor metodologii.
    (3) Reatestarea capacitatii unitatilor de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare, precum si reacreditarea unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national se efectueaza periodic, in functie de strategia domeniului de cercetare-dezvoltare, la maximum 5 ani sau la modificarea obiectului de activitate.
    Art. 6
    (1) Evaluarea unitatilor de cercetare-dezvoltare se realizeaza de catre Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, pe baza criteriilor de evaluare si atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare de catre unitati sau institutii, altele decat institutiile de invatamant superior acreditate si unitatile din subordinea acestora si unitatile si institutiile aflate in subordinea sau coordonarea Academiei Romane si academiilor de ramura, precum si a criteriilor de acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national.
    (2) Indicatorii de referinta care definesc criteriile de evaluare, precum si ponderea acestora se stabilesc de catre Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, in concordanta cu politica si strategia autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, si se aproba de conducatorul acesteia.
    (3) Chestionarele de evaluare pentru atestare sau pentru acreditare, continand criteriile de evaluare si indicatorii de referinta, se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 7
    Procesul de evaluare a unitatilor componente ale sistemului national de cercetare-dezvoltare, in vederea atestarii capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare sau a acreditarii ca unitati componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, cuprinde urmatoarele etape:
    a) autoevaluarea, care se efectueaza de catre unitatea care solicita evaluarea, prin completarea chestionarului de evaluare prevazut la art. 6 alin. (3);
    b) evaluarea, care se efectueaza prin analiza chestionarelor de evaluare si, dupa caz, prin verificarea datelor continute de acestea, precum si a datelor suplimentare solicitate;
    c) elaborarea raportului de evaluare al Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, care se efectueaza pe baza rapoartelor de evaluare ale comisiilor componente si a constatarilor proprii, in care se propune atestarea/reatestarea capacitatii sau acreditarea/reacreditarea ori retragerea acestora, dupa caz.
    Art. 8
    (1) Evaluarea consta in acordarea de puncte pentru fiecare criteriu, conform ponderilor stabilite pentru indicatorii de referinta.
    (2) Punctajul maxim total care se poate acorda unei unitati de cercetare-dezvoltare este de 100 de puncte.
    (3) Limita minima admisa pentru obtinerea atestarii capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare, precum si limita minima admisa pentru obtinerea acreditarii ca unitate componenta a sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national este de 70 de puncte.
    Art. 9
    (1) Cererile pentru declansarea procedurii de evaluare in vederea atestarii/reatestarii capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare, precum si in vederea acreditarii/reacreditarii ca unitate componenta a sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national se depun la Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare.
    (2) Solutionarea cererilor se efectueaza in ordinea inregistrarii, in termen de 60 de zile de la data depunerii acestora.
    (3) Cererile vor fi insotite de chestionarul de evaluare, precum si de bilantul contabil anual, inregistrat la directia teritoriala a finantelor publice, si de balanta de verificare contabila, anterioare datei de depunere a cererii.
    (4) Pentru veridicitatea si corectitudinea informatiilor si documentelor depuse de unitatea care solicita evaluarea raspunde conducatorul unitatii, care are obligatia sa le certifice prin semnatura.
    Art. 10
    Unitatile care urmeaza a fi supuse evaluarii au obligatia sa completeze chestionarul de evaluare pentru atestare sau pentru acreditare si sa puna la dispozitia Consiliului National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare toate documentele doveditoare necesare in procesul de evaluare, solicitate de acesta.
    Art. 11
    In cazul evaluarii in vederea reatestarii capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare, precum si in vederea reacreditarii, chestionarele de evaluare corespunzatoare se completeaza cu rezultatele pe ultimii 3 ani, pentru fiecare indicator.
    Art. 12
    La depunerea cererii, unitatile trebuie sa prezinte dovada ca au depus in contul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare taxele prevazute de lege care se fac venit la bugetul de stat, potrivit legii, dupa cum urmeaza:
    a) taxa de evaluare pentru atestare/reatestare a capacitatii, in valoare echivalenta cu suma reprezentand de 4 ori salariul lunar maxim al unui cercetator principal gradul I din unitatile bugetare;
    b) taxa de evaluare pentru acreditare/reacreditare, in valoare echivalenta cu suma reprezentand de 8 ori salariul lunar maxim al unui cercetator principal gradul I din unitatile bugetare.
    Art. 13
    (1) Rezultatele evaluarii vor fi comunicate unitatilor, in scris, de catre Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare.
    (2) Contestatiile unitatilor se primesc de catre Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data primirii scrisorii de instiintare. Contestatiile vor fi solutionate de catre Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare, in termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului de primire a contestatiilor.
    Art. 14
    (1) Propunerile privind atestarea/reatestarea capacitatii si acreditarea/reacreditarea unitatilor evaluate, precum si a celor care nu au intrunit punctajul corespunzator se inainteaza de catre Consiliul National de Atestare si Acreditare pentru Cercetare conducatorului autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare, spre aprobare.
    (2) Unitatile atestate/reatestate, precum si cele acreditate/reacreditate se inscriu in Registrul unic al unitatilor de cercetare-dezvoltare atestate si acreditate, care se intocmeste si se pastreaza la autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
    (3) Lista unitatilor atestate/reatestate, precum si a celor acreditate/reacreditate se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, la finele fiecarui an, in ultima decada a lunii decembrie.
    (4) Elaborarea actelor normative privind statutul unitatii, ca urmare a rezultatelor procesului de evaluare in vederea acreditarii/reacreditarii, se realizeaza in termen de 60 de zile de la data certificarii rezultatelor de catre autoritatea de stat pentru cercetare dezvoltare, conform procedurilor legale.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 587/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 587 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1320 2012
    Salutările formează firma de împrumut cu pășune verde. Ai nevoie de un credit pentru realizarea proiectelor tale Ai fost respins de multe bănci Aveți nevoie de finanțare pentru consolidarea datoriilor? Aveți nevoie de finanțare care să vă ajute afacerea să revină pe drum. Știți că suntem cea mai bună soluție pentru dvs. în domeniul obținerii unui împrumut personal. Contactați-ne prin: {Greenpastureloanfirm@gmail.com} Acordăm credite la o rată generală anuală de 3% cu Posibilități. Pentru mai multe informații despre ofertele noastre de credit Vă rugăm să ne contactați: Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpasturelanfirm @ gmail .com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Bună ziua doamnelor și domnilor, aveți nevoie urgentă de un împrumut de afaceri, un împrumut personal sau un credit ipotecar? Dacă da, vă sfătuiesc să ne contactați la Sunshine Financial Group prin această adresă de e-mail (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) pentru a obține împrumutul dvs. în termen de 24 de ore, deoarece oferim asistență garantată pentru obținerea unui împrumut. Oferim tot felul de împrumuturi. Fără taxe ascunse. Compania noastră a înregistrat numeroase progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Serviciul nostru de Împrumut vă oferă acces la: - Un împrumut în numerar de până la 20 de milioane EUR - Rata anuală accesibilă de 3%. - Opțiuni de rambursare flexibile; Puteți alege între 1 și 30 de ani pentru a rambursa împrumutul - Aplicați oricând și oriunde Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Pentru mai multe informații, contactați-ne prin intermediul E-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) {WhatsApp: +447903159998} Există un împrumut pentru toată lumea, aplicați astăzi și veți fi bucuroși că ați făcut-o
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 587/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu