E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 18 din actul OUG 17 2000 in legatura cu Ordin 1365 2004
Articolul 4 din actul OUG 17 2000 in legatura cu Ordin 1365 2004
Articolul 18 din actul OUG 17 2000 in legatura cu Decizia 5 2004
Articolul 4 din actul OUG 17 2000 in legatura cu Decizia 5 2004
Articolul 22 din actul OUG 17 2000 in legatura cu Ordin 987 2004
Articolul 22 din actul OUG 17 2000 in legatura cu Decizia 3 2004
Articolul 2 din actul OUG 17 2000 in legatura cu Ordin 430 2004
Articolul 18 din actul OUG 17 2000 in legatura cu Ordin 430 2004
Articolul 25 din actul OUG 17 2000 in legatura cu Ordin 430 2004
Articolul 2 din actul OUG 17 2000 in legatura cu Decizia 1 2004
Articolul 18 din actul OUG 17 2000 in legatura cu Decizia 1 2004
Articolul 25 din actul OUG 17 2000 in legatura cu Decizia 1 2004
Articolul 4 din actul OUG 17 2000 in legatura cu Decizia 8 2003
Articolul 14 din actul OUG 17 2000 in legatura cu Decizia 7 2002
Articolul 20 din actul OUG 17 2000 in legatura cu Decizia 7 2002
Articolul 17 din actul OUG 17 2000 in legatura cu Decizia 4 2002
OUG 17 2000 abrogat de articolul 40 din actul Legea 345 2002
Articolul 25 din actul OUG 17 2000 in legatura cu Decizia 3 2002
Articolul 17 din actul OUG 17 2000 in legatura cu Decizia 3 2002
Articolul 20 din actul OUG 17 2000 in legatura cu Decizia 3 2002
OUG 17 2000 in legatura cu articolul 2 din actul OUG 21 2002
Articolul 25 din actul OUG 17 2000 modificat de articolul 5 din actul Ordonanţa 4 2002
Articolul 25 din actul OUG 17 2000 in legatura cu articolul 1 din actul Ordin 95 2002
Articolul 17 din actul OUG 17 2000 in legatura cu Decizia 2 2001
Articolul 14 din actul OUG 17 2000 modificat de Rectificare 547 2001
OUG 17 2000 aprobat de Legea 547 2001
Articolul 2 din actul OUG 17 2000 modificat de Legea 547 2001
Articolul 3 din actul OUG 17 2000 modificat de Legea 547 2001
Articolul 6 din actul OUG 17 2000 modificat de Legea 547 2001
Articolul 7 din actul OUG 17 2000 modificat de Legea 547 2001
Articolul 14 din actul OUG 17 2000 modificat de Legea 547 2001
Articolul 17 din actul OUG 17 2000 modificat de Legea 547 2001
Articolul 23 din actul OUG 17 2000 modificat de Legea 547 2001
Articolul 24 din actul OUG 17 2000 modificat de Legea 547 2001
Articolul 25 din actul OUG 17 2000 modificat de Legea 547 2001
Articolul 26 din actul OUG 17 2000 modificat de Legea 547 2001
Articolul 32 din actul OUG 17 2000 modificat de Legea 547 2001
Articolul 34 din actul OUG 17 2000 modificat de Legea 547 2001
Articolul 35 din actul OUG 17 2000 modificat de Legea 547 2001
Articolul 36 din actul OUG 17 2000 modificat de Legea 547 2001
OUG 17 2000 in legatura cu Decizia 1 2001
Articolul 15 din actul OUG 17 2000 modificat de articolul 2 din actul Ordonanţa 53 2001
Articolul 27 din actul OUG 17 2000 modificat de articolul 2 din actul Ordonanţa 53 2001
Articolul 22 din actul OUG 17 2000 in legatura cu Ordin 897 2001
OUG 17 2000 in legatura cu Hotărârea 965 2000
Articolul 17 din actul OUG 17 2000 in legatura cu Ordin 1346 2000
Articolul 17 din actul OUG 17 2000 in legatura cu Ordin 1026 2000
Articolul 5 din actul OUG 17 2000 in legatura cu Ordin 725 2000
Articolul 17 din actul OUG 17 2000 in legatura cu Ordin 725 2000
OUG 17 2000 in legatura cu Hotărârea 401 2000
Articolul 37 din actul OUG 17 2000 modificat de articolul 8 din actul Legea 76 2000
Articolul 17 din actul OUG 17 2000 in legatura cu Ordin 564 2000
Articolul 23 din actul OUG 17 2000 in legatura cu Ordin 565 2000
Articolul 26 din actul OUG 17 2000 in legatura cu Ordin 565 2000
Articolul 22 din actul OUG 17 2000 in legatura cu Ordin 565 2000
Articolul 25 din actul OUG 17 2000 in legatura cu Ordin 566 2000
Articolul 6 din actul OUG 17 2000 in legatura cu Ordin 94 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 17 din 14 martie 2000

privind taxa pe valoarea adaugata

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 113 din 15 martie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Taxa pe valoarea adaugata reprezinta venit al bugetului de stat, din categoria impozitelor indirecte, care se aplica asupra operatiunilor privind livrarile de bunuri mobile, transferul proprietatii bunurilor imobile, importul de bunuri, prestarile de servicii, precum si operatiunile asimilate acestora.
    Prezenta ordonanta de urgenta stabileste regulile referitoare la taxa pe valoarea adaugata.

    CAP. 2
    Sfera de aplicare

    SECTIUNEA 1
    Operatiuni impozabile
    Art. 2
    In sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se cuprind operatiunile cu plata, precum si cele asimilate acestora, potrivit prezentei ordonante de urgenta, efectuate de o maniera independenta de catre contribuabili, privind:
    a) livrari de bunuri mobile si/sau prestari de servicii efectuate in cadrul exercitarii activitatii profesionale, indiferent de forma juridica prin care se realizeaza: vanzare, schimb, aport in bunuri la capitalul social;
    b) transferul proprietatii bunurilor imobile intre contribuabili, precum si intre acestia si persoane fizice;
    c) importul de bunuri;
    d) serviciile efectuate de prestatori cu sediul sau cu domiciliul in strainatate, pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania in conformitate cu criteriile de teritorialitate stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
    In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin contribuabili se intelege:
    - persoanele juridice;
    - persoanele fizice, asociatiile familiale, precum si asociatiile civile fara personalitate juridica, autorizate, care realizeaza venituri in Romania din activitati desfasurate pe baza liberei initiative;
    - alte persoane decat cele prevazute mai sus, asociatii sau organizatii de orice fel care desfasoara in Romania activitati cu caracter economic, social, cultural, politic, sindical, filantropic, religios sau de natura publica;
    - institutiile publice;
    - reprezentantele societatilor comerciale sau ale organizatiilor economice straine, precum si alte organizatii si organisme internationale care functioneaza in Romania.
    Sunt asimilate cu livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii, in sensul prezentei ordonante de urgenta, urmatoarele operatiuni:
    a) vanzarea cu plata in rate, inchirierea unor bunuri pe baza de contract, precum si inchirierea unor bunuri cu clauza trecerii proprietatii asupra bunurilor respective dupa plata ultimei rate sau la o anumita data stabilita prin contract;
    b) preluarea de catre contribuabili a unor bunuri care fac parte din activele societatii comerciale pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata de acestia sau pentru a fi puse la dispozitie altor persoane fizice sau juridice in mod gratuit. Acelasi regim se aplica si prestarilor de servicii. Se excepteaza de la aceste prevederi bunurile si/sau serviciile acordate in mod gratuit, in limitele si potrivit destinatiilor prevazute prin lege;
    c) trecerea in domeniul public a unor bunuri din patrimoniul contribuabililor, in conditiile prevazute de legislatia referitoare la proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, in schimbul unei despagubiri;
    d) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor in urma executarii silite.
    Operatiunile privind schimbul de bunuri au efectul a doua livrari separate. In cazul transferului dreptului de proprietate asupra unui bun de catre 2 sau mai multi contribuabili, prin intermediul mai multor tranzactii, fiecare operatiune se considera o livrare separata, fiind impozitata distinct, chiar daca bunul respectiv este transferat direct beneficiarului final. Acelasi regim se aplica si pentru schimbul de prestari de servicii.
    Art. 3
    Nu se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata operatiunile privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii rezultate din activitatea specifica autorizata, efectuate de:
    a) asociatiile fara scop lucrativ, pentru activitatile cu caracter social-filantropic;
    b) organizatiile care desfasoara activitati de natura religioasa, politica sau civica;
    c) organizatiile sindicale, pentru activitatile legate direct de apararea colectiva a intereselor materiale si morale ale membrilor lor;
    d) institutiile publice, pentru activitatile lor administrative, sociale, educative, de aparare, ordine publica, siguranta statului, culturale si sportive;
    e) Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania".
    Contribuabilii prevazuti la alin. 1 sunt supusi taxei pe valoarea adaugata, daca realizeaza direct sau prin unitati subordonate alte operatiuni impozabile decat cele mentionate la alineatul precedent.

    SECTIUNEA a 2-a
    Teritorialitatea
    Art. 4
    Sunt supuse taxei pe valoarea adaugata operatiunile referitoare la transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor situate pe teritoriul Romaniei.
    Bunurile provenite din import sunt impozabile in Romania la inregistrarea declaratiei vamale dupa intrarea acestora in tara.
    Prestarile de servicii sunt impozabile in Romania cand locul prestarii se considera a fi in Romania in conformitate cu criteriile de teritorialitate stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

    SECTIUNEA a 3-a
    Reguli de impozitare
    Art. 5
    Operatiunile cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se clasifica, din punct de vedere al regulilor de impozitare, dupa cum urmeaza:
    a) operatiuni impozabile obligatoriu, la care se aplica cota stabilita prin prezenta ordonanta de urgenta. Pentru aceste operatiuni taxa se calculeaza asupra sumelor obtinute din vanzari de bunuri sau din prestari de servicii, la fiecare stadiu al circuitului economic pana la consumatorul final inclusiv.
    Din taxa facturata corespunzator sumelor reprezentand contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate se scade taxa aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate realizarii operatiunilor impozabile;
    b) operatiuni la care se aplica cota zero. Pentru aceste operatiuni furnizorii sau prestatorii de servicii au dreptul de deducere a taxei aferente bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate realizarii operatiunilor impozabile;
    c) operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata.
    Aceste operatiuni sunt reglementate prin lege si nu se admite extinderea lor prin analogie, iar furnizorii sau prestatorii de servicii nu au dreptul la deducerea taxei aferente intrarilor destinate realizarii produselor sau serviciilor scutite de taxa, daca prin lege nu se prevede altfel.
    Livrarea de utilaje si echipamente, precum si prestarile de servicii, legate nemijlocit de operatiunile petroliere realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, in baza Legii petrolului nr. 134/1995, se vor efectua cu scutire de taxa pe valoarea adaugata, iar furnizorii si prestatorii de servicii vor deduce taxa aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate acestor operatiuni.
    Regimul prevazut la alineatul precedent se aplica si livrarilor de utilaje si echipamente, precum si prestarilor de servicii aferente obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni".

    SECTIUNEA a 4-a
    Operatiuni scutite
    Art. 6
    Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata urmatoarele operatiuni:
    A. Livrarile de bunuri si prestarile de servicii rezultate din activitatea specifica autorizata, efectuate in tara de:
    a) unitatile sanitare, inclusiv veterinare, si de asistenta sociala: spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, cabinete si laboratoare medicale, centre de ingrijire si asistenta, centre de integrare pentru terapie ocupationala, centre-pilot pentru tineri cu handicap, camine de batrani si de pensionari, case de copii, statii de salvare si altele, autorizate sa desfasoare activitati sanitare si de asistenta sociala; unitatile autorizate sa desfasoare activitati sanitare si de asistenta sociala in statiuni balneoclimaterice; serviciile de cazare, masa si tratament prestate cumulat de catre contribuabilii autorizati care isi desfasoara activitatea in statiuni balneoclimaterice si a caror contravaloare este decontata pe baza de bilete de tratament;
    b) unitatile si institutiile de invatamant cuprinse in sistemul national de invatamant aprobat prin Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare;
    c) unitatile care desfasoara, potrivit legii, activitati de cercetare-dezvoltare si inovare si executa programe, subprograme, teme, proiecte, precum si actiuni componente ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica sau ale Planului national de cercetare, dezvoltare si inovare. Acelasi regim se aplica si unitatilor care desfasoara, potrivit legii, astfel de activitati cu finantare in parteneriat international, regional si bilateral;
    d) avocatii si notarii, indiferent de forma de exercitare a profesiei; gospodariile agricole individuale;
    e) cantinele organizate pe langa asociatiile, organizatiile si institutiile publice care, potrivit art. 3, nu se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata, precum si cele de pe langa unitatile scutite potrivit lit. a), b) si c);
    f) casele de economii, fondurile de plasament, casele de ajutor reciproc, cooperativele de credit si alte societati de credit, casele de schimb valutar;
    g) societatile de investitii financiare, de intermediere financiara si de valori mobiliare;
    h)1. Banca Nationala a Romaniei, pentru operatiunile specifice reglementate in mod expres prin Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei;
    h)2. bancile, persoane juridice romane, constituite ca societati comerciale, sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, precum si alte persoane juridice autorizate prin lege sa desfasoare activitati bancare, pentru activitatile permise bancilor prin Legea bancara nr. 58/1998, cu exceptia urmatoarelor operatiuni: vanzarile de imobile catre salariati; tranzactiile cu bunuri mobile si imobile in executarea creantelor; operatiunile de leasing financiar; inchirierea de casete de siguranta; tranzactii in cont propriu sau in contul clientilor cu metale pretioase, obiecte confectionate din acestea, pietre pretioase; prestarile de servicii care nu sunt efectuate in exclusivitate de banci, ca de exemplu: expertizare de studii de fezabilitate, acordarea de consultanta, evaluari de patrimoniu, inchirieri de spatii, cazare;
    h)3. Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, Fondul Roman de Garantare a Creditelor pentru Intreprinzatorii Privati - S.A. si Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A.;
    i) societatile de asigurare si/sau reasigurare, inclusiv intermediarii in astfel de activitati;
    j) Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A. si contribuabilii autorizati de Comisia de coordonare, avizare si atestare a jocurilor de noroc, pentru activitatile de organizare si exploatare a jocurilor de noroc;
    k) sunt, de asemenea, scutite:
    k)1. lucrarile de constructii, amenajari, reparatii si intretinere, executate pentru monumente comemorative ale combatantilor, eroilor, victimelor de razboi si ale Revolutiei din decembrie 1989;
    k)2. incasarile din taxele de intrare la castele, muzee, targuri si expozitii, gradini zoologice si botanice, biblioteci;
    k)3. activitatea de taximetrie desfasurata de persoane fizice autorizate, precum si operatiunile care intra in sfera de aplicare a impozitului pe spectacole;
    k)4. editarea, tiparirea si/sau vanzarea de manuale scolare si/sau de carti, exclusiv activitatea cu caracter de reclama si publicitate; realizarea si difuzarea programelor de radio si televiziune, cu exceptia celor cu caracter de reclama si publicitate; productia de filme, cu exceptia celor cu caracter de reclama si publicitate, destinate difuzarii prin televiziune;
    k)5. proteze de orice fel, accesorii ale acestora, precum si produse ortopedice;
    k)6. uniforme pentru copiii din invatamantul prescolar si primar;
    k)7. articole de imbracaminte si incaltaminte pentru copiii in varsta de pana la un an;
    k)8. aportul de bunuri la capitalul social al societatilor comerciale;
    k)9. transportul fluvial al localnicilor in Delta Dunarii si pe relatiile Orsova - Moldova Noua, Braila - Harsova, Galati - Grindu;
    k)10. activitatile specifice desfasurate in zona libera de contribuabilii autorizati in acest scop;
    k)11. activitatile contribuabililor cu venituri din operatiuni impozabile in sensul prezentei ordonante de urgenta, declarate organului fiscal competent sau, dupa caz, realizate, de pana la 50 milioane lei anual; activitatile care indeplinesc conditiile unor operatiuni impozabile desfasurate de contribuabilii prevazuti la art. 3, cu venituri de pana la 50 milioane lei anual, realizate din astfel de operatiuni.
    In situatia realizarii unor venituri superioare plafonului prevazut mai sus, contribuabilii mentionati la alineatul precedent devin platitori de taxa pe valoarea adaugata in conditiile si la termenele stabilite la art. 25.
    Dupa inscrierea ca platitori de taxa pe valoarea adaugata contribuabilii respectivi nu mai beneficiaza de scutire chiar daca ulterior realizeaza venituri inferioare plafonului prevazut mai sus;
    k)12. produsele si serviciile prevazute mai jos:
    1. combustibil pentru consum casnic: lemne de foc, carbuni si gaze naturale;
    2. energie electrica pentru consum casnic;
    3. energie termica pentru consum casnic;
    4. apa si canalizare.
    Produsele si serviciile prevazute la pct. 1 - 4 sunt scutite de plata taxei pe valoarea adaugata la contribuabilii din reteaua de desfacere, de distribuire si de prestare catre populatie, la asezamintele de crestere si de ocrotire a copiilor, la caminele de batrani si de pensionari, iar acestia isi vor exercita, pentru aceste livrari si prestari de servicii, dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente cumpararilor de bunuri si prestarilor de servicii destinate operatiunilor mentionate mai sus.
    Prevederile lit. k)12 se aplica pana la data de 31 martie 2000 inclusiv.
    B. Operatiunile de import:
    a) bunurile din import scutite de taxe vamale prin Tariful vamal de import al Romaniei, prin legi sau prin hotarari ale Guvernului. Nu sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata bunurile din import pentru care in legislatie se prevede exceptarea, exonerarea, abolirea sau desfiintarea taxelor vamale;
    b) marfurile importate si comercializate in regim duty-free, precum si prin magazinele pentru servirea in exclusivitate a reprezentantelor diplomatice si a personalului acestora;
    c) materiile prime si materialele importate, destinate exclusiv realizarii de produse finite care sunt exportate in termen de 45 de zile de la data efectuarii importului, pe baza de certificat eliberat in conditii stabilite de Ministerul Finantelor;
    d) bunurile introduse in tara fara plata taxelor vamale, potrivit regimului vamal aplicabil persoanelor fizice;
    e) reparatiile si transformarile la nave si aeronave romanesti in strainatate;
    f) bunurile din import similare bunurilor din tara, scutite de taxa pe valoarea adaugata potrivit legii. Acelasi regim se aplica pentru serviciile efectuate de prestatori cu sediul sau cu domiciliul in strainatate, pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania potrivit criteriilor de teritorialitate stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta;
    g) mijloacele de transport, marfurile si alte bunuri provenite din strainatate care se introduc direct in zonele libere conform art. 13 din Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere;
    h) licente de filme si programe, drepturi de transmisie, abonamente la agentii de stiri externe si altele de aceasta natura, destinate activitatii de radio si televiziune;
    i) importul de bunuri efectuat de institutiile publice, direct sau prin comisionari, finantate din imprumuturi contractate de pe piata externa cu garantie de stat.

    SECTIUNEA a 5-a
    Operatiuni impozabile prin optiune
    Art. 7
    Contribuabilii care efectueaza operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata pot opta pentru plata acestei taxe, pentru intreaga activitate sau numai pentru o parte a acesteia. Aprobarea se da de Ministerul Finantelor prin organele fiscale teritoriale si se refera la ansamblul normelor privind taxa pe valoarea adaugata, iar aplicarea se face incepand cu data de intai a lunii urmatoare datei aprobarii.

    SECTIUNEA a 6-a
    Platitorii taxei pe valoarea adaugata
    Art. 8
    Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se plateste de catre:
    - contribuabilii inregistrati la organele fiscale competente ca platitori de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri mobile, transferul proprietatii bunurilor imobile si/sau pentru prestarile de servicii supuse taxei pe valoarea adaugata in cotele prevazute la art. 17;
    - titularii operatiunilor de import de bunuri efectuat direct, prin comisionari sau terte persoane juridice care actioneaza in numele si din ordinul titularului operatiunii de import;
    - persoanele fizice, pentru bunurile introduse in tara potrivit regulamentului vamal aplicabil acestora;
    - persoanele juridice sau fizice cu sediul sau cu domiciliul stabil in Romania, pentru bunurile din import inchiriate, precum si pentru serviciile efectuate de prestatori cu sediul sau cu domiciliul in strainatate, referitoare la: operatiuni de leasing; cesiuni si/sau concesiuni ale dreptului de autor, de brevete, de marci de fabrica si de comert sau alte drepturi similare; servicii de publicitate; serviciile consultantilor, inginerilor, birourilor de studii, expertilor contabili si alte servicii similare; prelucrarea de date si furnizarea de informatii; operatiuni bancare si financiare; punerea la dispozitie de personal.
    In situatia in care persoana care realizeaza operatiuni impozabile nu are sediul sau domiciliul stabil in Romania, este obligata sa desemneze un reprezentant fiscal domiciliat in Romania, care se angajeaza sa indeplineasca obligatiile ce ii revin conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 9
    Contribuabilul care inscrie taxa pe valoarea adaugata pe o factura sau pe un document legal aprobat este obligat sa achite suma respectiva la bugetul de stat chiar daca operatiunea in cauza nu este impozabila potrivit prezentei ordonante de urgenta.

    CAP. 3
    Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata

    Art. 10
    Obligatia de plata a taxei pe valoarea adaugata ia nastere la data efectuarii livrarii de bunuri mobile, transferului proprietatii bunurilor imobile si/sau prestarii serviciilor.
    Pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii cu plata in rate obligatia de plata a taxei pe valoarea adaugata intervine la data prevazuta pentru plata ratelor.
    Cotele aplicate operatiunilor impozabile sunt cele in vigoare la data la care ia nastere obligatia de plata a taxei pe valoarea adaugata.
    Art. 11
    Pentru operatiunile prevazute mai jos obligatia de plata a taxei pe valoarea adaugata ia nastere la:
    a) data inregistrarii declaratiei vamale, in cazul importurilor de bunuri;
    b) termenele de plata pentru ratele prevazute in contractele de leasing pentru operatiunile de leasing;
    c) data vanzarii bunurilor catre beneficiari, in cazul operatiunilor efectuate prin intermediari sau prin consignatie;
    d) data emiterii documentelor in care se consemneaza preluarea de catre contribuabili a unor bunuri din activele societatii comerciale pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata de acestia sau pentru a fi puse la dispozitie altor persoane fizice ori juridice in mod gratuit;
    e) data documentelor prin care se confirma prestarea de catre contribuabili a unor servicii in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata de acestia sau pentru alte persoane fizice ori juridice in mod gratuit;
    f) data colectarii monedelor din masina pentru marfurile vandute prin masini automate.
    Art. 12
    Taxa pe valoarea adaugata devine exigibila atunci cand organul fiscal este indreptatit sa solicite platitorilor de taxa pe valoarea adaugata plata taxei datorate bugetului de stat.
    Exigibilitatea ia nastere, de regula, la data efectuarii livrarii bunurilor mobile, transferului proprietatii bunurilor imobile sau prestarii serviciilor.
    Prin derogare de la prevederile alineatului precedent, exigibilitatea poate fi anticipata sau ulterioara faptului generator, in conditii stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
    Pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii care se efectueaza continuu - energie electrica, termica, gaze naturale, apa, servicii telefonice si altele similare -, precum si pentru cele la care se incaseaza, de regula, avansuri, exigibilitatea intervine la data stabilirii debitului clientului pe baza de factura fiscala sau de alt document legal.
    Antreprenorii de lucrari imobiliare pot sa opteze pentru plata taxei pe valoarea adaugata la efectuarea livrarilor, in conditii stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

    CAP. 4
    Baza de impozitare

    Art. 13
    Baza de impozitare reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.
    Baza de impozitare este determinata de:
    a) preturile negociate intre vanzator si cumparator, precum si alte cheltuieli datorate de cumparator pentru livrarile de bunuri si care nu au fost cuprinse in pret. Aceste preturi cuprind si accizele stabilite potrivit normelor legale;
    b) tarifele negociate pentru prestarile de servicii;
    c) suma rezultata din aplicarea cotei de comision sau suma convenita intre parteneri pentru operatiunile de intermediere;
    d) preturile de piata sau, in lipsa acestora, costurile de productie ale bunurilor preluate din activele societatii de catre contribuabili pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata de acestia sau pentru a fi puse la dispozitie altor persoane fizice ori juridice in mod gratuit;
    e) valoarea in vama, determinata potrivit legii, la care se adauga taxa vamala, alte taxe si accizele datorate pentru bunurile importate;
    f) preturile de piata sau, in lipsa acestora, costurile aferente serviciilor prestate de contribuabili in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata de acestia sau pentru alte persoane fizice ori juridice in mod gratuit;
    g) preturile vanzarilor efectuate din depozitele vamii sau preturile stabilite prin licitatie.
    Art. 14
    Nu se cuprind in baza de impozitare urmatoarele:
    a) remizele si alte reduceri de pret acordate de furnizor direct clientului; bunurile acordate de furnizori clientilor in vederea stimularii vanzarilor, in conditiile prevazute in contractele incheiate;
    b) penalizarile pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale;
    c) dobanzile percepute pentru: plati cu intarziere, vanzari cu plata in rate sau la termene de peste 90 de zile, operatiuni de leasing;
    d) sumele achitate de furnizor sau prestator in contul clientului si care apoi se deconteaza acestuia;
    e) ambalajele care circula intre furnizorii de marfa si clienti, prin schimb, fara facturare;
    f) sumele incasate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale de catre contribuabilii inregistrati la organele fiscale ca platitori de taxa pe valoarea adaugata si care sunt destinate finantarii investitiilor, acoperirii diferentelor de pret si de tarif, finantarii stocurilor de produse cu destinatie speciala.
    Art. 15
    In cazul in care cumparatorii returneaza ambalajele in care s-a expediat marfa, suma impozabila va fi redusa corespunzator.

    CAP. 5
    Cotele de impozitare

    Art. 16
    Taxa pe valoarea adaugata se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite de prezenta ordonanta de urgenta asupra bazei de impozitare determinate in conditiile art. 13.
    Art. 17
    In Romania se aplica urmatoarele cote:
    A. Cota de 19% pentru operatiunile privind livrarile de bunuri mobile si transferurile proprietatii bunurilor imobile efectuate in tara, prestarile de servicii, precum si importul de bunuri, cu exceptia celor prevazute la lit. B.
    B. Cota zero pentru:
    a) exportul de bunuri, transportul si prestarile de servicii legate direct de exportul bunurilor, efectuate de contribuabili cu sediul in Romania, a caror contravaloare se incaseaza in valuta in conturi bancare deschise la banci autorizate de Banca Nationala a Romaniei. Prin derogare de la aceste prevederi, beneficiaza de cota zero exporturile de bunuri care se deruleaza in sistem barter;
    b) transportul international de persoane in si din strainatate, efectuat de contribuabili autorizati prin curse regulate, precum si prestarile de servicii legate direct de acesta;
    c) transportul de marfa si de persoane, in si din porturile si aeroporturile din Romania, cu nave si aeronave sub pavilion romanesc, comandate de beneficiari din strainatate;
    d) trecerea mijloacelor de transport de marfuri si de calatori cu mijloace de transport fluvial specializate, intre Romania si statele vecine;
    e) transportul si prestarile de servicii accesorii transportului, aferente marfurilor din import, efectuate pe parcurs extern si pe parcurs intern pana la punctul de vamuire si intocmire a declaratiei vamale;
    f) livrarile de carburanti si/sau de alte bunuri destinate utilizarii sau incorporarii in nave si aeronave care presteaza transporturi internationale de persoane si de marfuri;
    g) prestarile de servicii efectuate in aeroporturi, aferente aeronavelor in trafic international, precum si prestarile de servicii efectuate in porturi, aferente navelor de comert maritim, si pe fluvii internationale, facturate direct armatorilor sau agentilor de nave, marfa si/sau containere, care ii reprezinta pe armatori;
    h) reparatiile la mijloacele de transport, contractate cu beneficiari din strainatate;
    i) alte prestari de servicii efectuate de contribuabili cu sediul in Romania, contractate cu beneficiari din strainatate, a caror contravaloare se incaseaza in valuta in conturi bancare deschise la banci autorizate de Banca Nationala a Romaniei;
    j) materialele, accesoriile si alte bunuri care sunt introduse din teritoriul vamal al Romaniei in zonele libere, cu indeplinirea formalitatilor de export;
    k) bunurile si serviciile in favoarea directa a misiunilor diplomatice, a oficiilor consulare si a reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora, pe baza de reciprocitate;
    l) bunurile cumparate din expozitiile organizate in Romania, precum si din reteaua comerciala, expediate sau transportate in strainatate de catre cumparatorul care nu are domiciliul sau sediul in Romania;
    m) bunurile si serviciile finantate din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice;
    n) constructia de locuinte, extinderea, consolidarea si reabilitarea locuintelor existente;
    o) constructia de lacasuri de cult religios.
    Pentru operatiunile prevazute la lit. k), l), m), n) si o) aplicarea cotei zero de taxa pe valoarea adaugata se realizeaza in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor.

    CAP. 6
    Regimul deducerilor

    Art. 18
    Contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata au dreptul la deducerea taxei aferente bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate realizarii de:
    a) operatiuni supuse taxei conform art. 17;
    b) bunuri si servicii scutite de taxa pentru care, prin lege, se prevede in mod expres exercitarea dreptului de deducere;
    c) actiuni de sponsorizare, reclama si publicitate, precum si alte actiuni prevazute de legi, cu respectarea plafoanelor si destinatiilor prevazute in acestea.
    Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se stabileste ca diferenta intre valoarea taxei facturate pentru bunurile livrate si serviciile prestate si a taxei aferente intrarilor, dedusa potrivit prevederilor alin. 1.
    Diferenta de taxa in plus sau in minus se regularizeaza, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pe baza de deconturi ale platitorilor.
    Art. 19
    Pentru efectuarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente intrarilor contribuabilii sunt obligati:
    a) sa justifice suma taxei prin documente intocmite conform legii de catre contribuabili inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata;
    b) sa justifice ca bunurile in cauza sunt destinate pentru nevoile firmei si sunt proprietatea acesteia.
    Dreptul de deducere priveste numai taxa ce este inscrisa intr-o factura fiscala sau in alt document legal care se refera la bunuri sau servicii destinate pentru realizarea operatiunilor prevazute la art. 18.
    Art. 20
    Contribuabilii care folosesc pentru nevoile firmei bunuri si servicii achizitionate au dreptul sa deduca integral taxa pe valoarea adaugata aferenta intrarilor, numai daca sunt destinate realizarii operatiunilor prevazute la art. 18.
    In situatia in care acestia realizeaza atat operatiuni prevazute la art. 18, cat si alte operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata sau care nu intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata, dreptul de deducere se determina in raport cu participarea bunurilor si/sau serviciilor respective la realizarea operatiunilor prevazute la art. 18.
    Art. 21
    Dreptul de deducere se exercita lunar prin retinerea din suma reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor livrate si/sau serviciilor prestate a taxei aferente intrarilor.
    Art. 22
    In cazul in care taxa aferenta intrarilor este mai mare decat taxa aferenta iesirilor diferenta se regularizeaza prin:
    a) compensarea efectuata de contribuabil in limita taxei de plata rezultate din decontul lunii anterioare sau din deconturile lunilor urmatoare, dupa caz;
    b) compensarea efectuata de organele fiscale in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de catre contribuabil, dupa cum urmeaza:
    b)1. cu alte impozite si taxe datorate bugetului de stat de catre contribuabil;
    b)2. cu taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat de furnizorii sau prestatorii acestuia, in limita taxei rezultate din facturile fiscale aferente bunurilor livrate si/sau serviciilor prestate beneficiarului care solicita compensarea, neachitate pana la data efectuarii controlului;
    c) rambursarea efectuata de organele fiscale.
    Art. 23
    Rambursarea diferentei de taxa, ramasa dupa compensarea realizata conform art. 22, se efectueaza in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de rambursare pe baza documentatiei stabilite prin ordin al ministrului finantelor si a verificarilor efectuate de organele fiscale teritoriale.
    Rambursarea se efectueaza pentru contribuabilii din ale caror deconturi lunare depuse la organul fiscal teritorial rezulta taxa de rambursat timp de 3 luni consecutiv.
    Prin derogare de la prevederile alineatului precedent rambursarea se efectueaza lunar pentru contribuabilii care realizeaza:
    a) operatiuni de export;
    b) unitati productive noi, pana la punerea in functiune;
    c) operatiuni de import-export si care au diferente de primit rezultate din actele constatatoare intocmite de organele vamale.
    Nu beneficiaza de rambursarea efectiva a sumelor de la bugetul de stat contribuabilii care nu au achitat total sau partial facturile furnizorilor si/sau prestatorilor din tara, din care sa rezulte taxa pe valoarea adaugata deductibila.
    Art. 24
    Prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta se stabilesc cazurile si conditiile in care, pentru anumite rambursari de taxa pe valoarea adaugata, organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor solicita garantii personale sau solidare.

    CAP. 7
    Obligatiile platitorilor

    Art. 25
    Contribuabilii care realizeaza operatiuni impozabile in sensul prezentei ordonante de urgenta au urmatoarele obligatii:

    A. Cu privire la inregistrarea la organele fiscale:
    a) sa depuna sub semnatura persoanelor autorizate, la organul fiscal competent, o declaratie de inregistrare fiscala, conform modelului aprobat de Ministerul Finantelor, in termen de 15 zile de la data eliberarii certificatului de inmatriculare, a autorizatiei de functionare sau a actului legal de constituire, dupa caz.
    Contribuabilii care devin platitori de taxa pe valoarea adaugata ca urmare a depasirii plafonului de scutire prevazut la art. 6, ale caror conditii de desfasurare a activitatii s-au modificat sau au intervenit modificari legislative in sensul trecerii activitatii desfasurate de la regimul de scutire la cel de impozitare, ulterior inregistrarii fiscale, sunt obligati sa depuna declaratie de mentiuni in termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea, in vederea atribuirii de cod fiscal, precedat de litera "R" care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata. Atribuirea calitatii de platitor de taxa pe valoarea adaugata se face cu data de intai a lunii urmatoare;
    b) sa solicite organului fiscal scoaterea din evidenta ca platitor de taxa in caz de incetare a activitatii, in termen de 15 zile de la data actului legal in care se consemneaza situatia respectiva.

    B. Cu privire la intocmirea documentelor:
    a) sa consemneze livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii in facturi fiscale sau in documente legal aprobate si sa completeze toate datele prevazute de acestea. Pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii cu valoarea taxei pe valoarea adaugata mai mare de 20 milioane lei, la aceste documente se anexeaza si copia de pe documentul legal care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    b) contribuabilii platitori de taxa pe valoarea adaugata sunt obligati sa solicite de la furnizori sau prestatori facturi fiscale ori documente legal aprobate pentru toate bunurile si serviciile achizitionate si sa verifice intocmirea corecta a acestora, iar pentru facturile fiscale cu o valoare a taxei pe valoarea adaugata mai mare de 20 milioane lei, sa solicite si copia de pe documentul legal care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata a furnizorului sau prestatorului;
    c) contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata nu au obligatia sa emita facturi fiscale in cazul urmatoarelor operatiuni:
    c)1. transport cu taximetre, precum si transport de persoane pe baza de bilete de calatorie si abonamente;
    c)2. vanzari de bunuri si/sau prestari de servicii consemnate in documente specifice aprobate prin acte normative in vigoare;
    c)3. vanzari de bunuri si/sau prestari de servicii pentru populatie, pe baza de documente fara nominalizari privind cumparatorul;
    d) importatorii sunt obligati sa intocmeasca declaratia vamala de import, direct sau prin reprezentanti autorizati, si sa determine, potrivit legii, valoarea in vama, taxele vamale, alte taxe si accizele datorate de acestia si, pe baza acestora, sa calculeze taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat.

    C. Cu privire la evidenta operatiunilor:
    a) sa tina evidenta contabila potrivit legii, care sa le permita sa determine baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata facturata pentru livrarile si/sau prestarile de servicii efectuate, precum si cea deductibila aferenta intrarilor.
    Documentele justificative care nu sunt procurate pe caile stabilite prin norme legale si nu sunt corect intocmite nu pot fi inregistrate in contabilitate, iar bunurile ce fac obiectul tranzactiilor respective vor fi considerate fara documente legale de provenienta si se sanctioneaza potrivit Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.
    Contribuabilii care realizeaza operatiuni impozabile au obligatia sa asigure conditiile necesare pentru emiterea documentelor, prelucrarea informatiilor si conducerea evidentelor prevazute de reglementarile in domeniul taxei pe valoarea adaugata;
    b) sa intocmeasca si sa depuna lunar la organul fiscal, pana la data de 25 a lunii urmatoare, decontul de taxa pe valoarea adaugata, potrivit modelului stabilit de Ministerul Finantelor;
    c) sa furnizeze organelor fiscale toate justificarile necesare in vederea stabilirii operatiunilor impozabile executate atat la sediul principal, cat si la subunitati;
    d) sa contabilizeze distinct veniturile si cheltuielile determinate de operatiunile asocierilor in participatiune. Drepturile si obligatiile legale privind taxa pe valoarea adaugata revin asociatului care contabilizeaza veniturile si cheltuielile potrivit contractului incheiat intre parti. La sfarsitul perioadei de raportare veniturile si cheltuielile, inregistrate pe naturi, se transmit pe baza de decont fiecarui asociat, in vederea inregistrarii acestora in contabilitatea proprie.
    Sumele decontate intre parti fara respectarea prevederilor mentionate la alineatul precedent se supun taxei pe valoarea adaugata, in cotele prevazute de lege.

    D. Cu privire la plata taxei pe valoarea adaugata:
    a) sa achite taxa datorata, potrivit decontului intocmit lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare;
    b) sa achite taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor din import definitiv, la organul vamal, conform regimului in vigoare privind plata taxelor vamale.
    Prin derogare de la prevederile lit. b), se suspenda plata taxei pe valoarea adaugata la organele vamale, pe termen de 120 de zile, pentru utilajele, instalatiile, echipamentele, masinile industriale care se importa in vederea efectuarii si derularii investitiilor prin care se realizeaza o unitate productiva noua, se dezvolta capacitatile existente sau se retehnologizeaza fabrici, sectii, ateliere, precum si pentru masinile agricole. De asemenea, se suspenda plata taxei pe valoarea adaugata la organele vamale, pe termen de 60 de zile, pentru materiile prime care nu se produc in tara sau sunt deficitare, importate in vederea realizarii obiectului de activitate.
    Atestarea dreptului de a beneficia de suspendarea platii taxei pe valoarea adaugata in vama se face prin certificat eliberat in conditii stabilite de Ministerul Finantelor;
    c) sa achite taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor de leasing, corespunzator sumelor si termenelor de plata prevazute in contractele incheiate cu locatori/finantatori din strainatate.
    In cazul in care, la expirarea contractului de leasing, bunurile care au facut obiectul acestuia trec in proprietatea beneficiarului, se datoreaza taxa pe valoarea adaugata pentru valoarea la care se face transferul de proprietate a bunurilor respective;
    d) sa achite taxa datorata bugetului de stat anterior datei depunerii cererii la organul fiscal pentru scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, in caz de incetare a activitatii.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 26
    Formularele pentru facturi fiscale, borderourile zilnice de vanzare, incasare si alte documente necesare in vederea aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor si sunt obligatorii pentru platitorii de taxa pe valoarea adaugata.
    Art. 27
    Corectarea taxei facturate in facturi fiscale in mod eronat de catre un contribuabil se va efectua astfel:
    a) in cazul in care factura fiscala nu a fost transmisa de la contribuabilul inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, aceasta se anuleaza si se emite o factura fiscala noua;
    b) in cazul in care factura fiscala a fost transmisa beneficiarului, corectarea erorilor se efectueaza prin emiterea unei noi facturi fiscale cu semnul minus sau in rosu si concomitent se emite o noua factura fiscala corecta. Factura fiscala de corectare va fi inregistrata in jurnalul de vanzari, respectiv de cumparari, si reflectata in deconturile intocmite de furnizor si, respectiv, de beneficiar pentru luna in care a avut loc corectarea.
    Art. 28
    Pentru bunurile livrate in anul 2000, a caror contravaloare a fost incasata sub forma de abonamente in anul 1999 cu cota de 11% de taxa pe valoarea adaugata, cota aplicata este cea in vigoare la data incasarii abonamentelor respective.
    Art. 29
    Organele fiscale au dreptul sa efectueze verificari si investigatii la platitorii taxei pe valoarea adaugata privind respectarea acestei ordonante de urgenta, inclusiv asupra inregistrarilor contabile. In acest scop contribuabilii au obligatia sa prezinte evidentele si documentele aferente sau orice alte elemente ce pot avea legatura cu verificarea.
    In situatia in care in urma verificarii efectuate rezulta erori sau abateri de la normele legale, organele fiscale au obligatia de a stabili cuantumul taxei pe valoarea adaugata deductibile si facturate si de a proceda la urmarirea diferentei de plata sau la restituirea sumelor incasate in plus, dupa caz.
    In cazul in care facturile fiscale, evidentele contabile sau datele necesare pentru calcularea bazei de impozitare lipsesc ori sunt incomplete in ceea ce priveste cantitatile, preturile si/sau tarifele practicate pentru livrari de bunuri si/sau prestari de servicii, organele fiscale vor proceda la impozitare prin estimare.
    Art. 30
    Diferentele in minus constatate la verificarea taxei pe valoarea adaugata se platesc in termen de 15 zile de la data incheierii actului de control impreuna cu majorarile de intarziere aferente, iar cele in plus se restituie in acelasi termen sau se compenseaza cu platile ulterioare.
    Art. 31
    Pentru neplata integrala sau a unei diferente din taxa pe valoarea adaugata in termenul stabilit, contribuabilii datoreaza majorari de intarziere calculate conform legislatiei privind calculul si plata sumelor datorate pentru neachitarea la termen a impozitelor si taxelor.
    Art. 32
    Actele emise de organele de specialitate ale Ministerului Finantelor pentru constatarea obligatiilor de plata privind taxa pe valoarea adaugata constituie titluri executorii.
    Bancile vor pune in aplicare aceste titluri fara acceptul platitorilor.
    Art. 33
    Nerespectarea prevederilor art. 25 referitoare la obligatiile platitorilor de taxa pe valoarea adaugata se sanctioneaza conform Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, cu exceptia nerespectarii obligatiei de depunere lunara a decontului de taxa pe valoarea adaugata, care se sanctioneaza conform Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Art. 34
    Solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor, privind taxa pe valoarea adaugata, constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor, se face conform prevederilor stabilite prin Legea nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare.
    Art. 35
    Pentru aplicarea unitara a prevederilor legale privind taxa pe valoarea adaugata se constituie Comisia centrala fiscala a impozitelor indirecte, coordonata de ministrul finantelor. Componenta comisiei se aproba prin ordin al ministrului finantelor. Deciziile Comisiei centrale fiscale a impozitelor indirecte se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 36
    In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor, va aproba normele de aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 37
    Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 15 martie 2000. Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, cu completarile si modificarile ulterioare. Sunt si raman abrogate: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1999 privind unele facilitati care se acorda Companiei Nationale "Posta Romana" - S.A. pentru plata drepturilor de protectie sociala la domiciliul beneficiarilor; art. 15 din Legea apiculturii nr. 89/1998; art. 19 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane; art. 22 si 25 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii; art. 13 lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investitiilor directe, aprobata si modificata prin Legea nr. 241/1998 si modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 127/1999; art. 5 alin. 3 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, astfel cum a fost completat prin Legea nr. 145/1999.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul finantelor,
                       Sebastian Vladescu,
                       secretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 17/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 17 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 17/2000
Ordin 1365 2004
pentru aprobarea Deciziei nr. 5 din 22 iulie 2004 a Comisiei fiscale centrale pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata si probleme de procedura fiscala
Decizia 5 2004
pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata si probleme de procedura fiscala
Ordin 987 2004
pentru aprobarea Deciziei nr. 3/2004 a Comisiei fiscale centrale privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit, taxa pe valoarea adaugata si accize
Decizia 3 2004
privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit, taxa pe valoarea adaugata si accize
Ordin 430 2004
pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1 din 23 februarie 2004 privind aplicarea unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata
Decizia 1 2004
privind aplicarea unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata
Decizia 8 2003
pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata si impozitul pe venit
Decizia 7 2002
pentru aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea unor prevederi privind taxa pe valoarea adaugata
Decizia 4 2002
pentru aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea unor prevederi privind taxa pe valoarea adaugata si accizele
Legea 345 2002
privind taxa pe valoarea adaugata
Decizia 3 2002
pentru aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea unor prevederi privind impozitul pe profit si taxa pe valoarea adaugata
OUG 21 2002
privind acordarea unor facilitati furnizorilor de ingrasaminte chimice, pesticide, seminte si material saditor certificate
Ordonanţa 4 2002
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe
Ordin 95 2002
pentru completarea anexei nr. 3 la Normele metodologice cu privire la modul de atestare a suspendarii platii taxei pe valoarea adaugata la organele vamale conform art. 25 lit. D.b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 566/2000
Decizia 2 2001
privind aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, cu modificarile ulterioare, ale prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificarile ulterioare
Legea 547 2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata
Rectificare 547 2001
Decizia 1 2001
pentru aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata
Ordonanţa 53 2001
pentru modificarea art. 4 alin. (6) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit si a art. 15 si 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata
Ordin 897 2001
pentru aprobarea Instructiunilor privind modalitatea de stingere a T.V.A. de plata, datorata de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii contribuabilului care solicita compensarea, in limita diferentei de T.V.A. ramase dupa aplicarea prevederilor art. 22 lit. b)1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata
Hotărârea 965 2000
pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 401/2000
Ordin 1346 2000
pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu au domiciliul in Romania
Ordin 1026 2000
privind aplicarea cotei zero a taxei pe valoarea adaugata pentru constructia, extinderea, consolidarea si reabilitarea locuintelor, precum si pentru constructia de lacasuri de cult religios
Ordin 725 2000
pentru aprobarea Normelor privind taxa pe valoarea adaugata pentru utilajele, echipamentele si serviciile achizitionate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, precum si pentru bunurile si serviciile finantate din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice
Hotărârea 401 2000
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata
Legea 76 2000
Legea bugetului de stat pe anul 2000
Ordin 564 2000
pentru aprobarea Normelor privind aplicarea cotei zero a taxei pe valoarea adaugata pentru bunurile si serviciile destinate misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si personalului acestora
Ordin 565 2000
privind documentatia necesara contribuabililor inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata pentru rambursarea taxei pe valoarea adaugata
Ordin 566 2000
pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de atestare a suspendarii platii taxei pe valoarea adaugata la organele vamale conform art. 25 lit. D.b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata
Ordin 94 2000
pentru aprobarea Listei cuprinzand dispozitivele medicale - proteze, accesorii ale acestora si produse ortopedice - scutite de taxa pe valoarea adaugata
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu