Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1450 din 07.06.2018

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. I şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 507 din 20 iunie 2018SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor art. I şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Ionuţ Mişa ANEXĂNORME de aplicare a prevederilor art. I şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare 1. Prin organ fiscal central competent, în sensul prezentelor norme, se înţeleg: a)Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili - pentru contribuabilii mari; b)administraţiile judeţene ale finanţelor publice - pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal pe raza lor teritorială; c)administraţiile sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice - pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal pe raza lor teritorială; d)administraţiile fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti - pentru contribuabilii mijlocii; e)administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi - pentru contribuabilii, persoane impozabile înregistrate direct în scopuri de TVA.2. Prezentele norme se aplică persoanelor prevăzute la art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru angajaţii care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în baza unui contract individual de muncă şi se află în următoarele situaţii: a)persoane fizice cu handicap grav sau accentuat; b)persoane fizice care desfăşoară activităţi de creare de programe pentru calculator; c)persoane fizice care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare; d)persoane fizice care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfăşoară activităţi sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, în cursul unui an.De asemenea prezentele norme se aplică inclusiv persoanelor, din categoriile enumerate mai sus, pentru care se modifică raportul de muncă, respectiv: detaşare, suspendare sau încetare. 3. Sumele deduse de către angajatorii/plătitorii prevăzuţi la art. I alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018 se vor înscrie în Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, Formular 112. 4. (1) Organul fiscal central transmite zilnic, în sistem informatic, unităţii de Trezorerie a Statului: a)un fişier conţinând sumele reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate dedusă potrivit art. I alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018 şi înscrisă în Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate - formular 112. Data plăţii acestor sume este reprezentată de scadenţa contribuţiei de asigurări sociale de sănătate declarate; b)un fişier conţinând sumele reprezentând diferenţe în plus sau în minus ale contribuţiei de asigurări sociale de sănătate faţă de suma dedusă de angajator/plătitor prin Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, fie prin corectarea declaraţiei fiscale de către angajator/plătitor, fie prin emiterea unei decizii de impunere de către organul fiscal competent, după caz, potrivit art. I alin. (12) şi (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018; c)pe baza informaţiilor conţinute de fişierele prevăzute la lit. a) şi b) reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate dedusă potrivit art. I alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018 şi diferenţe în plus faţă de suma dedusă de angajator/plătitor, unitatea Trezoreriei Statului care deserveşte organul fiscal central debitează contul 20.A.21.27.00 „ Diferenţe aferente contribuţiei de asigurări sociale de sănătate" codificat cu codul de identificare fiscală al angajatorului/ plătitorului şi creditează contul 26.A.21.27.00 „Diferenţe aferente contribuţiei de asigurări sociale de sănătate" codificat cu codul de identificare fiscală al angajatorului/plătitorului; d)pe baza informaţiilor conţinute de fişierul prevăzut la lit. b) reprezentând diferenţe în minus faţă de suma dedusă de angajator/plătitor, în vederea recuperării la bugetul de stat a acestor diferenţe, unitatea Trezoreriei Statului care deserveşte organul fiscal central debitează contul 26.A.21.27.00 „Diferenţe aferente contribuţiei de asigurări sociale de sănătate" codificat cu codul de identificare fiscală al angajatorului/plătitorului şi creditează contul 20.A.21.27.00 „Diferenţe aferente contribuţiei de asigurări sociale de sănătate" codificat cu codul de identificare fiscală al angajatorului/plătitorului. În acest caz, angajatorul/plătitorul este obligat la plata diferenţei în minus.
(2) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) nu se înregistrează în evidenţa analitică pe plătitori a contribuabililor.
(3) Codurile IBAN aferente conturilor de venituri bugetare prevăzute la lit. c) şi d) nu se înscriu în lista codurilor IBAN care se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.5. Verificarea modului de determinare a diferenţei prevăzute la art. I alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018 se va realiza de către organele fiscale potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza unei analize de risc specifice, după cum urmează: a)Organul fiscal va proceda la identificarea contribuabililor/ plătitorilor, după caz, care au obligaţia de stabilire, reţinere la sursă şi plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor art. I alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018. b)În vederea identificării riscurilor de neconformare în ceea ce priveşte îndeplinirea de către contribuabilii/plătitorii în cauză a obligaţiilor prevăzute la art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018, după identificarea contribuabililor/ plătitorilor, potrivit lit. a), organul fiscal va proceda la efectuarea unei analize de risc specifice, care va avea în vedere următoarele: examinarea modului de declarare: declaraţie iniţială sau declaraţie rectificativă;

variaţia în timp a numărului de persoane scutite de impozitul pe veniturile din salarii;

modul de calcul al sumei deduse în cadrul Formularului 112 în baza documentelor care atestă încadrarea în una dintre categoriile de angajaţi menţionate la pct. 2, depuse de angajaţi la angajator. c)Ca urmare a analizei de risc specifice se va stabili gradul de risc fiscal pentru fiecare dintre contribuabilii/plătitorii supuşi analizei, precum şi nivelul riscului. d)În funcţie de gradul de risc identificat şi de nivelul de risc stabilit, ca urmare a analizei de risc specifice se vor dispune măsuri în ceea ce priveşte modul de evaluare, gestionare şi tratare a riscurilor stabilite.Ca urmare a analizei de risc specifice, organul fiscal va efectua verificarea în mai multe etape, după caz: notificarea contribuabililor/plătitorilor în cauză, în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale referitoare la stabilirea corectă a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate, prin depunerea de declaraţii rectificative;

în caz de neconformare a contribuabililor se va proceda la efectuarea de controale fiscale potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.În situaţia efectuării controalelor fiscale vor fi avute în vedere prevederile legale referitoare la prescrierea dreptului organului fiscal de a stabili diferenţe de obligaţii fiscale. 6. Pentru a beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018, în cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor realizate în anul 2018, înainte de data intrării în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă, de persoanele prevăzute la art. I alin. (1) şi (3) din ordonanţă, angajatorul/plătitorul poate efectua regularizarea prin depunerea unei declaraţii rectificative, până la 31 decembrie 2018.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1450/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1450 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1450/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu