Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1 din  8 octombrie 2001

pentru aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - COMISIA CENTRALA FISCALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 652 din 17 octombrie 2001


SmartCity3


    Se aproba solutiile prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta decizie, referitoare la aplicarea unitara a prevederilor unor articole din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000, adoptate de Comisia centrala fiscala constituita in baza Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.349/2001, in sedinta din data de 25 septembrie 2001.

                          Ministrul finantelor publice,
                             Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                    SOLUTII
referitoare la aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata

    Art. 2
    Cesiunea de creante nu intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata, nefiind considerata prestare de servicii.
    Art. 6 litera A.h)2
    1. Acordarea de imprumuturi unei societati comerciale de catre asociati/actionari ai acesteia, persoane fizice si/sau juridice, in vederea asigurarii resurselor financiare ale societatii, este o operatiune asimilata operatiunilor bancare si urmeaza regimul acestora din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata.
    2. Imprumuturile acordate de persoane juridice autorizate straine, inclusiv de organisme financiar-bancare internationale, precum si de asociati/actionari din strainatate sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, conform prevederilor art. 6 lit. A.h)2 si ale art. 6 lit. B.f).
    Art. 17 litera B.a)
    1. In cazul exporturilor realizate prin comisionari comitentul poate justifica cota zero de taxa pe valoarea adaugata cu documentele prevazute la pct. 9.6 alin. 1 lit. a) - c) din Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 401/2000, daca face dovada incasarii valutei in contul comisionarului cu copie de pe extrasul de cont sau copie de pe declaratia de incasare valutara, dupa caz. Copia de pe extrasul de cont sau copia de pe declaratia de incasare valutara, dupa caz, va fi transmisa obligatoriu de catre comisionar comitentului, certificata pentru autenticitate cu stampila societatii comisionare si cu semnaturile persoanelor sau a persoanei autorizate legal sa angajeze societatea comisionara.
    In situatia in care comitentul justifica cota zero de taxa pe valoarea adaugata cu documentele prevazute la pct. 9.6 alin. 1 lit. a) - d) din Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 401/2000, nu trebuie sa faca dovada incasarii valutei in contul comisionarului.
    Comisionarul beneficiaza de cota zero de taxa pe valoarea adaugata pentru comisionul incasat in lei de la comitent, in situatia in care comitentul incaseaza in valuta, in conturi bancare deschise la banci autorizate de Banca Nationala a Romaniei, contravaloarea exportului, inclusiv comisionul societatii comisionare.
    2. Pentru transportul marfurilor exportate la destinatie in strainatate transportatorii, respectiv casele de expeditie, vor justifica cota zero de taxa pe valoarea adaugata, in functie de tipul transportului, astfel:
    2.1. In cazul transportului auto, cu urmatoarele documente:
    a) contractul incheiat cu unitatea exportatoare sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu beneficiarul din strainatate, prin care se prevede obligativitatea platii in valuta a contravalorii transportului;
    b) documentul de transport international avand confirmarea destinatarului privind receptia marfii pentru transportator sau copia de pe acesta pentru casele de expeditie;
    c) polita de asigurare si/sau reasigurare pentru transportator sau copia de pe aceasta pentru casele de expeditie.
    2.2. In cazul transporturilor combinate legate direct de exportul bunurilor, cu urmatoarele documente:
    a) contractul incheiat cu unitatea exportatoare sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu beneficiarul din strainatate, prin care se prevede obligativitatea platii in valuta a contravalorii transportului;
    b) copie de pe declaratia vamala de export, vizata de organele vamale;
    c) documentul specific de transport.
    2.3. In cazul transportului feroviar, cu urmatoarele documente:
    a) contractul incheiat cu unitatea exportatoare sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu beneficiarul din strainatate, prin care se prevede obligativitatea platii in valuta a contravalorii transportului;
    b) documentul de transport international pe caile ferate, care sa poarte stampila statiei de expeditie pentru transportator, sau copia de pe acesta pentru casele de expeditie;
    c) documentul de transmitere a vagonului la calea ferata vecina, care sa confirme iesirea marfii din tara pentru transportator.
    2.4. In cazul transportului fluvial, maritim, aerian, cu urmatoarele documente:
    a) contractul incheiat cu unitatea exportatoare sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu beneficiarul din strainatate, prin care se prevede obligativitatea platii in valuta a contravalorii transportului;
    b) copie de pe declaratia vamala de export vizata de organele vamale;
    c) documentul specific de transport.
    Art. 17 litera B.m)
    Pentru eliberarea certificatelor de cota zero de taxa pe valoarea adaugata in baza art. 17 lit. B.m) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 si a Ordinului ministrului finantelor nr. 725/2000 pentru aprobarea Normelor privind taxa pe valoarea adaugata pentru utilajele, echipamentele si serviciile achizitionate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, precum si pentru bunurile si serviciile finantate din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, in cazul obiectivelor finantate din fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeana, se va proceda astfel:
    1. Contractele sunt incheiate de o agentie de implementare.
    In contractul-tip partile contractante sunt urmatoarele:
    - cumparator - una dintre agentiile de implementare;
    - beneficiar - ministerele si alte persoane juridice pentru care sunt alocate fondurile nerambursabile;
    - furnizor - persoana juridica romana sau straina care a castigat licitatia organizata de agentiile de implementare, denumita contractor din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata;
    - subcontractor - orice contribuabil care livreaza bunuri sau presteaza servicii contractate cu furnizorul, denumit contractor, pentru realizarea proiectului finantat din fondurile mentionate.
    Certificatul de cota zero de taxa pe valoarea adaugata se solicita de catre beneficiarul proiectului pentru contractori si subcontractori.
    In situatia in care pentru realizarea obiectivelor sunt contractate livrari de bunuri si/sau prestari de servicii prin subcontractori, pe facturile fiscale emise de acestia se vor mentiona atat denumirea beneficiarului, cat si denumirea contractorului si codul contractului. Contractorul are obligatia sa factureze bunurile si/sau serviciile achizitionate de la subcontractori catre beneficiar, inscriind pe factura ca plata se va efectua de catre una dintre agentiile de implementare.
    Bunurile livrate direct de contractor beneficiarului si prestarile de servicii se vor factura catre beneficiar, inscriindu-se pe factura si denumirea agentiei de implementare care efectueaza plata, precum si codul contractului.
    In cazul in care castigatorii licitatiilor pentru realizarea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile sunt persoane straine si achizitioneaza bunuri din Romania sau contracteaza prestarea unor servicii cu prestatori din Romania pentru realizarea obiectivelor finantate din fonduri nerambursabile, pentru a beneficia de aplicarea cotei zero de taxa pe valoarea adaugata este necesar ca acestia sa isi desemneze un reprezentant fiscal domiciliat in Romania. In faza de negociere si incheiere a contractelor este obligatoriu sa fie stipulate clar obligatiile ce revin contractorilor straini in ceea ce priveste derularea proiectelor, precum si obligatiile care le revin din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, conform legislatiei romane in materie.
    2. In situatia in care licitatiile organizate de agentiile de implementare au fost castigate de persoane straine care efectueaza prestari de servicii constand in consultanta, in contractele standard vor aparea urmatoarele parti contractante:
    - parte contractanta - una dintre agentiile de implementare;
    - beneficiar - ministerele si alte persoane juridice pentru care sunt alocate fondurile nerambursabile;
    - contractor - persoana straina care a castigat licitatia organizata de agentiile de implementare, denumita contractor si din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata.
    Pe perioada derularii contractelor de consultanta contractorii organizeaza licitatii pentru achizitionarea de bunuri si servicii in folosul proiectului, finantate din fondurile proiectului, incheind contracte cu furnizori/prestatori din Romania. Partile contractante in acest caz sunt:
    - cumparator - persoana straina, fizica sau juridica, care a castigat licitatia de consultanta, care este si contractorul din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata;
    - furnizor - contribuabil din Romania care livreaza bunuri/servicii catre contractori in cadrul proiectului, denumit subcontractor din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata;
    - beneficiar - ministerele si alte persoane juridice pentru care sunt alocate fondurile nerambursabile ale proiectului respectiv.
    Certificatul de cota zero de taxa pe valoarea adaugata se solicita de catre beneficiar numai pentru subcontractori, intrucat serviciile de consultanta se impoziteaza la locul beneficiarului in conformitate cu prevederile pct. 3.4 din Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata. Potrivit pct. 6.2 din normele mentionate persoanele straine care presteaza pentru beneficiari din Romania servicii care se incadreaza in prevederile pct. 3.4 nu au obligatia desemnarii unui reprezentant fiscal domiciliat in Romania.
    Pentru serviciile de consultanta beneficiarii nu au obligatia de plata a taxei pe valoarea adaugata, daca aceste operatiuni sunt scutite prin acordurile incheiate de Romania cu organismele internationale.
    Bunurile/serviciile cumparate de catre contractori pentru derularea proiectului, mentionate in contractele de consultanta standard la capitolul "Rambursabile", si pentru care acestia vor solicita rambursarea cheltuielilor de la agentia de implementare, fiind finantate din fondurile nerambursabile, si care raman in proprietatea beneficiarului la incheierea contractului vor fi facturate in cota zero de taxa pe valoarea adaugata astfel: subcontractorul inscrie la cumparator pe beneficiarul din contractul-tip si pe contractor, mentionand si codul contractului. La finalizarea contractului bunurile respective vor fi predate beneficiarului de catre contractor cu proces-verbal de predare-primire.
    In contractele de acest tip persoanele straine care castiga licitatiile organizate de agentiile de implementare nu au obligatia desemnarii unui reprezentant fiscal domiciliat in Romania.
    3. Datorita complexitatii si perioadei indelungate de realizare a obiectivelor in cauza certificatele de cota zero de taxa pe valoarea adaugata eliberate initial pot fi suplimentate de organele fiscale la cererea beneficiarilor cu noi subcontractori care nu au fost prevazuti in contractul initial, pe baza contractelor incheiate cu acestia de catre contractori.
    Art. 20
    In sensul prevederilor pct. 10.17 alin. 2 din Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 401/2000, se considera investitii sistate lucrarile de constructii montaj a caror realizare a fost intrerupta pe o perioada mai mare de un an, respectiv pentru care nu s au facut cheltuieli de investitii pe aceasta perioada.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 1/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu