E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 401 din 19 mai 2000

pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 231 din 26 mai 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                                 NORME
de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata

    CAP. 1
    Operatiuni impozabile

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 2
    - alin. 1 -
    In sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se cuprind operatiunile cu plata, precum si cele asimilate acestora, potrivit prezentei ordonante de urgenta, efectuate de o maniera independenta de catre contribuabili, privind:
    a) livrari de bunuri mobile si/sau prestari de servicii efectuate in cadrul exercitarii activitatii profesionale, indiferent de forma juridica prin care se realizeaza: vanzare, schimb, aport in bunuri la capitalul social;

    Norme:
    1.1. Livrarea de bunuri mobile constituie transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor detinute de proprietar catre beneficiar, direct sau prin persoanele care actioneaza in numele acestora.
    Livrarea cuprinde toate operatiunile prin care se realizeaza transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile corporale, indiferent de forma juridica prin care se realizeaza: vanzare, schimb, aport in bunuri la capitalul social al societatii comerciale.
    Gazele, energia electrica si termica si altele similare sunt considerate bunuri mobile corporale.
    1.2. Intrarile si iesirile de produse pentru constituirea si reimprospatarea rezervelor nationale materiale si/sau de mobilizare nu se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata la contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata si mandatati in acest scop. Bunurile respective intra in sfera taxei pe valoarea adaugata la scoaterea din regimul mentionat mai sus si la livrarea catre alti beneficiari.
    1.3. Prin prestare de servicii, in sensul taxei pe valoarea adaugata, se intelege orice activitate desfasurata de un contribuabil, care nu constituie livrare de bunuri mobile sau transfer al dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile.
    Astfel de activitati pot avea ca obiect:
    a) lucrari de constructii-montaj;
    b) transport de persoane si de marfuri;
    c) servicii de posta si telecomunicatii, de transmisiuni radio si televiziune;
    d) inchiriere de bunuri;
    e) operatiuni de leasing;
    f) locatia de gestiune;
    g) operatiuni de intermediere sau de comision;
    h) reparatii de orice natura;
    i) cesiuni si/sau concesiuni de bunuri mobile necorporale, precum: dreptul de autor, brevete, licente, marci de fabrica si de comert, titluri de participare;
    j) operatiuni de publicitate, consulting, studii, cercetari si expertize;
    k) operatiuni bancare, financiare, de asigurare sau de reasigurare;
    l) organizarea de licitatii;
    m) orice alta munca fizica sau intelectuala.

    Ordonanta de urgenta:
    b) transferul proprietatii bunurilor imobile intre contribuabili, precum si intre acestia si persoane fizice;

    Norme:
    1.4. Intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata operatiunile privind transferul proprietatii bunurilor imobile, indiferent de forma juridica prin care se realizeaza.
    In categoria bunurilor imobile se cuprind:
    a) constructiile imobile prin natura lor, cum sunt: locuintele, vilele, constructiile industriale, comerciale, agricole sau cele destinate exercitarii altor activitati;
    b) terenurile;
    c) bunurile mobile care nu pot fi detasate fara a fi deteriorate sau fara a antrena deteriorarea imobilelor insesi.

    Ordonanta de urgenta:
    c) importul de bunuri;

    Norme:
    1.5. In sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata intra bunurile introduse in tara direct sau prin intermediari autorizati, de orice persoana fizica sau juridica, potrivit Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei.

    Ordonanta de urgenta:
    d) serviciile efectuate de prestatori cu sediul sau cu domiciliul in strainatate, pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania in conformitate cu criteriile de teritorialitate stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

    Norme:
    1.6. Persoanele juridice, liber-profesionistii autorizati, indiferent de modul de exercitare a profesiei, persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate sa desfasoare activitati economice pe baza liberei initiative, indiferent daca sunt inregistrate sau nu ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, datoreaza taxa pe valoarea adaugata stabilita potrivit legii pentru operatiunile prevazute la art. 2 alin. 1 lit. d) din ordonanta de urgenta.

    Ordonanta de urgenta:
    - alin. 3 -
    Sunt asimilate cu livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii, in sensul prezentei ordonante de urgenta, urmatoarele operatiuni:
    a) vanzarea cu plata in rate, inchirierea unor bunuri pe baza de contract, precum si inchirierea unor bunuri cu clauza trecerii proprietatii asupra bunurilor respective dupa plata ultimei rate sau la o anumita data stabilita prin contract;
    b) preluarea de catre contribuabili a unor bunuri care fac parte din activele societatii comerciale pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata de acestia sau pentru a fi puse la dispozitie altor persoane fizice sau juridice in mod gratuit. Acelasi regim se aplica si prestarilor de servicii. Se excepteaza de la aceste prevederi bunurile si/sau serviciile acordate in mod gratuit, in limitele si potrivit destinatiilor prevazute prin lege;
    c) trecerea in domeniul public a unor bunuri din patrimoniul contribuabililor, in conditiile prevazute de legislatia referitoare la proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, in schimbul unei despagubiri;
    d) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor in urma executarii silite.

    Norme:
    1.7. Se asimileaza cu livrarea de bunuri preluarea de catre contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata a unor bunuri din productia proprie sau, dupa caz, achizitionate, pentru care s-a exercitat dreptul de deducere, pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata de acestia sau pentru a fi puse la dispozitie altor persoane fizice ori juridice in mod gratuit. Acelasi regim se aplica si prestarilor de servicii.
    Nu se asimileaza cu livrarea de bunuri preluarea de catre contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata a unor bunuri din productia proprie pentru a fi utilizate in vederea realizarii de operatiuni impozabile in sensul ordonantei de urgenta. Acelasi regim se aplica si prestarilor de servicii.
    1.8. Bunurile si serviciile acordate in mod gratuit in limitele si potrivit destinatiilor prevazute de lege nu sunt asimilate cu livrarile de bunuri si/sau cu prestarile de servicii.
    Incadrarea in plafoanele in limita carora pot fi predate bunuri si prestate servicii cu titlu gratuit se determina pe baza datelor raportate prin bilantul contabil anual. Depasirea plafonului reprezinta operatiune impozabila. Taxa pe valoarea adaugata aferenta depasirii plafonului se include in decontul intocmit pentru luna in care contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata au depus bilantul contabil anual, dar nu mai tarziu de termenul legal de depunere a bilantului.
    1.9. Intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata numai partea din produsele agricole retinuta drept plata in natura a prestatiei efectuate de contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care presteaza servicii pentru obtinerea si/sau prelucrarea produselor agricole.
    1.10. Intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata repartizarea activului intre asociatii sau actionarii societatilor comerciale in nume colectiv, in comandita simpla, cu raspundere limitata si pe actiuni, dupa terminarea lichidarii acestor societati, conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca pentru bunurile respective s-a exercitat dreptul de deducere.
    1.11. Transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile prin executare silita intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata, daca debitorul este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata si si-a exercitat dreptul de deducere pentru bunurile respective.
    Nu intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile supuse executarii silite, daca debitorul nu avea obligatia legala sa se inregistreze ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, precum si daca bunurile in cauza sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata.
    Aceste prevederi se aplica si in cazul transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile prin executare silita.

    CAP. 2
    Operatiuni care nu intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 3
    Nu se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata operatiunile privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii rezultate din activitatea specifica autorizata, efectuate de:
    a) asociatiile fara scop lucrativ, pentru activitatile cu caracter social-filantropic;
    b) organizatiile care desfasoara activitati de natura religioasa, politica sau civica;
    c) organizatiile sindicale, pentru activitatile legate direct de apararea colectiva a intereselor materiale si morale ale membrilor lor;
    d) institutiile publice, pentru activitatile lor administrative, sociale, educative, de aparare, ordine publica, siguranta statului, culturale si sportive;
    e) Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania".
    Contribuabilii prevazuti la alin. 1 sunt supusi taxei pe valoarea adaugata, daca realizeaza direct sau prin unitati subordonate alte operatiuni impozabile decat cele mentionate la alineatul precedent.

    Norme:
    2.1. In prevederile art. 3 lit. d) din ordonanta de urgenta se incadreaza institutiile publice ale caror cheltuieli curente si de capital se asigura din fondurile prevazute in Legea nr. 72/1996 privind finantele publice.
    2.2. Nu se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata:
    a) vanzarea catre populatie a imobilelor sau partilor de imobile aflate in proprietatea statului, date in folosinta inainte de introducerea taxei pe valoarea adaugata; inchirierea de imobile sau parti ale acestora, aflate in proprietatea statului, in scop de locuinta; inchirierea de spatii in scop de locuinta in camine, locuinte de serviciu sau in alte spatii destinate locuintei, cu conditia respectarii prevederilor legale privind determinarea tarifului de inchiriere.
    Sumele aferente lucrarilor executate si decontate de constructori pana la data de 30 iunie 1993 pentru blocurile de locuinte aflate in diferite stadii de executie, construite din fondurile statului, nu se includ in baza de impozitare la vanzarea catre populatie a locuintelor terminate;
    b) operatiunile efectuate de contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care au ca obiect de activitate administrarea si intretinerea locurilor publice, pentru incasarile cuvenite bugetelor locale potrivit art. 42 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) valorificarea de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat a bunurilor confiscate potrivit legii, precum si distribuirea de catre acestea, contra cost, a formularelor tipizate comune pe economie, cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora;
    d) Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti si camerele de comert si industrie teritoriale, pentru activitatile desfasurate in favoarea membrilor in contul cotizatiilor incasate in baza art. 6 din Decretul-lege nr. 139/1990 privind camerele de comert si industrie din Romania, precum si pentru activitatea de arbitraj comercial.
    2.3. Contribuabilii prevazuti la art. 3 lit. a) - d) din ordonanta de urgenta intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata, daca realizeaza direct sau prin unitati subordonate operatiuni impozabile cum sunt:
    a) activitati comerciale;
    b) activitati hoteliere;
    c) alimentatie publica;
    d) activitati de turism;
    e) prestari de servicii.
    Pentru operatiunile impozabile de natura celor mentionate mai sus se inregistreaza ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata numai partea din structura asociatiei, organizatiei sau institutiei - magazin, hotel, atelier, gospodarie-anexa -, prin care se realizeaza operatiunile respective si pentru care este obligatorie organizarea distincta a evidentei gestiunilor si contabilitatii, care sa permita determinarea taxei pe valoarea adaugata deductibile si colectate.
    Subunitatilor respective li se atribuie cod fiscal de platitor de taxa pe valoarea adaugata potrivit procedurii prevazute la art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe, aprobata prin Legea nr. 228/1998.
    2.4. Unitatile teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, autorizate sa desfasoare activitati cu caracter comercial, intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata.
    2.5. Aeroporturile de interes public national cu specific deosebit intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata numai pentru veniturile proprii rezultate din prestarile de servicii catre terti.
    Pentru transferurile de la bugetul de stat sau de la bugetele locale sub forma de subventii pentru acoperirea cheltuielilor de administrare, intretinere, exploatare, reparatii si modernizari, care depasesc veniturile, nu se datoreaza taxa pe valoarea adaugata.
    Taxa pe valoarea adaugata deductibila, aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate, se determina pe baza de pro rata, calculata anual ca raport intre veniturile proprii si veniturile totale, inclusiv cele din subventiile prevazute in bugetele de venituri si cheltuieli.
    Regularizarea taxei deductibile determinate potrivit alineatului precedent se efectueaza la finele anului pe baza de pro rata efectiv realizata si se inscrie in decontul de taxa pe valoarea adaugata intocmit pentru luna decembrie.
    2.6. Pentru prestarile de servicii efectuate de regiile autonome de interes local avand ca obiect construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor si podurilor de interes judetean si comunal, contractate cu consiliile locale sau cu consiliile judetene, nu se datoreaza taxa pe valoarea adaugata.
    Lucrarile privind construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor si podurilor de interes judetean si comunal, contractate de consiliile locale sau de consiliile judetene cu alti contribuabili, intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata potrivit legii.
    De asemenea, intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata si alte lucrari si servicii de gospodarie comunala, contractate de consiliile locale si de consiliile judetene cu contribuabili inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.
    Taxa pe valoarea adaugata deductibila, aferenta bunurilor si serviciilor destinate realizarii operatiunilor impozabile, se stabileste pe baza de pro rata determinata ca raport intre valoarea prestarilor de servicii catre terti si valoarea totala a prestarilor de servicii prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul respectiv. Taxa pe valoarea adaugata nedeductibila, rezultata conform pro rata, se include in preturile si in tarifele cu care se deconteaza lucrarile executate pentru consiliile locale sau consiliile judetene.
    Regularizarea taxei deductibile determinate potrivit alineatului precedent se efectueaza la finele anului pe baza de pro rata efectiv realizata si se inscrie in decontul de taxa pe valoarea adaugata intocmit pentru luna decembrie.

    CAP. 3
    Teritorialitatea

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 4
    - alin. 3 -
    Prestarile de servicii sunt impozabile in Romania cand locul prestarii se considera a fi in Romania in conformitate cu criteriile de teritorialitate stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

    Norme:
    3.1. Locul prestarii de servicii este locul unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii economice sau un sediu stabil de la care sunt prestate serviciile ori, in lipsa unui astfel de sediu, domiciliul sau resedinta sa obisnuita, cu urmatoarele exceptii pentru care locul prestarii este:
    1. Locul unde sunt situate bunurile de natura imobiliara
    3.2. Sunt supuse taxei pe valoarea adaugata lucrarile de constructii-montaj executate pentru realizarea, repararea si intretinerea bunurilor imobile existente in Romania, indiferent de locul unde este situat sediul prestatorului - in tara sau in strainatate.
    Acelasi regim se aplica si inchirierii de bunuri imobile, operatiunilor de leasing avand ca obiect utilizarea bunurilor imobile, serviciilor de arhitectura, proiectare, de coordonare a lucrarilor de constructii, precum si serviciilor prestate de alti contribuabili inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata cu activitate in domeniul bunurilor imobile - studii, expertize, reparatii si alte prestari ale agentilor imobiliari.
    2. Locul de plecare a transportului de bunuri sau de persoane, respectiv locul de sosire a transportului aferent bunurilor importate
    3.3. Transportul de bunuri sau de persoane se supune taxei pe valoarea adaugata, daca locul de plecare a transportului se afla in Romania. Serviciile de transport aferente bunurilor importate se supun taxei pe valoarea adaugata, daca locul de sosire a transportului se afla in Romania.
    3. Locul unde beneficiarul are stabilit sediul activitatii sau, in lipsa acestuia, domiciliul stabil al acestuia
    3.4. In aceasta categorie se incadreaza:
    a) inchirierea de bunuri mobile corporale;
    b) operatiunile de leasing avand ca obiect utilizarea bunurilor mobile corporale si/sau necorporale;
    c) cesiunile si/sau concesiunile dreptului de autor, de brevete, de licente, de marci de fabrica si de comert si alte drepturi similare;
    d) serviciile de publicitate;
    e) serviciile consultantilor, inginerilor, birourilor de studii, avocatilor, expertilor contabili si alte servicii similare;
    f) prelucrarea de date si/sau furnizarea de informatii;
    g) operatiunile bancare, financiare, de asigurare si/sau de reasigurare;
    h) punerea la dispozitie de personal;
    i) prestarile intermediarilor care intervin in furnizarea serviciilor prevazute la lit. a) - h).
    4. Locul unde serviciile sunt prestate efectiv
    3.5. In aceasta categorie se cuprind urmatoarele activitati:
    a) culturale, artistice, sportive, stiintifice, educative, de divertisment sau similare, inclusiv serviciile accesorii si cele ale organizatorilor de astfel de activitati;
    b) prestarile accesorii transportului, cum sunt: incarcarea-descarcarea mijloacelor de transport, manipularea, paza si/sau depozitarea marfurilor si alte servicii similare;
    c) expertize privind bunurile mobile corporale;
    d) lucrari efectuate asupra bunurilor mobile corporale.
    3.6. Pentru operatiunile prevazute la pct. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 si 3.5 se aplica regulile si cotele de impozitare prevazute prin ordonanta de urgenta.

    CAP. 4
    Operatiuni scutite

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 6
    Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata urmatoarele operatiuni:
    A. Livrarile de bunuri si prestarile de servicii rezultate din activitatea specifica autorizata, efectuate in tara de:
    a) unitatile sanitare, inclusiv veterinare, si de asistenta sociala: spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, cabinete si laboratoare medicale, centre de ingrijire si asistenta, centre de integrare pentru terapie ocupationala, centre-pilot pentru tineri cu handicap, camine de batrani si de pensionari, case de copii, statii de salvare si altele, autorizate sa desfasoare activitati sanitare si de asistenta sociala; unitatile autorizate sa desfasoare activitati sanitare si de asistenta sociala in statiuni balneoclimaterice; serviciile de cazare, masa si tratament prestate cumulat de catre contribuabilii autorizati care isi desfasoara activitatea in statiuni balneoclimaterice si a caror contravaloare este decontata pe baza de bilete de tratament;

    Norme:
    4.1. Unitatile autorizate sa desfasoare activitati sanitare, inclusiv veterinare, si/sau de asistenta sociala sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, indiferent de forma de organizare si de titularul dreptului de proprietate.
    Sunt scutite, de asemenea, serviciile funerare prestate de unitatile sanitare.

    Ordonanta de urgenta:
    b) unitatile si institutiile de invatamant cuprinse in sistemul national de invatamant aprobat prin Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare;

    Norme:
    4.2. Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata unitatile autorizate de Ministerul Educatiei Nationale sa desfasoare activitatile cuprinse in sistemul national de invatamant reglementate de art. 15 alin. (5) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata.

    Ordonanta de urgenta:
    c) unitatile care desfasoara, potrivit legii, activitati de cercetare-dezvoltare si inovare si executa programe, subprograme, teme, proiecte, precum si actiuni componente ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica sau ale Planului national de cercetare, dezvoltare si inovare. Acelasi regim se aplica si unitatilor care desfasoara, potrivit legii, astfel de activitati cu finantare in parteneriat international, regional si bilateral;

    Norme:
    4.3. Se incadreaza in prevederile art. 6 lit. A.c) din ordonanta de urgenta unitatile carora li s-au atribuit spre executie programe, subprograme si teme componente ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, precum si actiuni cuprinse in acestea, in baza art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare.
    Unitatile care desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare si inovare sunt supuse taxei pe valoarea adaugata pentru operatiunile care nu se incadreaza in prevederile alineatului precedent.

    Ordonanta de urgenta:
    g) societatile de investitii financiare, de intermediere financiara si de valori mobiliare;

    Norme:
    4.4. Se incadreaza in prevederile art. 6 lit. A.g) din ordonanta de urgenta:
    a) societatile de investitii financiare, pentru activitatea desfasurata in baza Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietatii Private in societati de investitii financiare;
    b) fondurile deschise de investitii si societatile de investitii, constituite ca institutii de intermediere financiara, pentru activitatea desfasurata in baza Ordonantei Guvernului nr. 24/1993 privind reglementarea constituirii si functionarii fondurilor deschise de investitii si a societatilor de investitii ca institutii de intermediere financiara, aprobata prin Legea nr. 83/1994;
    c) societatile de valori mobiliare si bursele de valori, pentru activitatea desfasurata in baza Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) transferul dreptului de proprietate, total sau partial, asupra actiunilor gestionate de Fondul Proprietatii de Stat, precum si asupra actiunilor sau partilor sociale emise de o societate comerciala, persoana juridica romana, indiferent de forma de proprietate;
    e) Agentia Nationala pentru Locuinte, pentru titlurile de valoare emise sub forma de obligatiuni pe termen mediu si lung, conform art. 7 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, precum si societatile comerciale pe actiuni, pentru emiterea de obligatiuni la purtator sau nominative in baza prevederilor art. 162 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.

    Ordonanta de urgenta:
    h)1. Banca Nationala a Romaniei, pentru operatiunile specifice reglementate in mod expres prin Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei;

    Norme:
    4.5. Banca Nationala a Romaniei este scutita de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile specifice reglementate in mod expres prin Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Achizitiile de aur si argint efectuate de Banca Nationala a Romaniei de la contribuabili sunt supuse taxei pe valoarea adaugata.

    Ordonanta de urgenta:
    i) societatile de asigurare si/sau reasigurare, inclusiv intermediarii in astfel de activitati;

    Norme:
    4.6. Societatile de asigurare si/sau de asigurare-reasigurare si societatile de reasigurare, precum si intermediarii in astfel de activitati sunt scutiti de taxa pe valoarea adaugata pentru sumele incasate de la asigurati.
    Despagubirile acordate asiguratilor includ si taxa pe valoarea adaugata.

    Ordonanta de urgenta:
    k)3. activitatea de taximetrie desfasurata de persoane fizice autorizate, precum si operatiunile care intra in sfera de aplicare a impozitului pe spectacole;

    Norme:
    4.7. Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 6 lit. A.k)3 din ordonanta de urgenta:
    a) operatiunile care intra in sfera impozitului pe spectacole, reglementate prin Legea nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole. Sunt scutite sumele incasate din vanzarea biletelor si a abonamentelor, pentru care se datoreaza impozitul pe spectacole de catre unitatea de exploatare, precum si sumele repartizate din incasari proprietarilor si difuzorilor de filme, in activitatea de exploatare si de difuzare de filme cinematografice pentru public;
    b) activitatile de taximetrie efectuate de persoane fizice autorizate potrivit Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de colaboratorii societatilor comerciale, care desfasoara cu autoturisme proprii activitate de taximetrie in conditiile legii.

    Ordonanta de urgenta:
    k)4. editarea, tiparirea si/sau vanzarea de manuale scolare si/sau de carti, exclusiv activitatea cu caracter de reclama si publicitate; realizarea si difuzarea programelor de radio si televiziune, cu exceptia celor cu caracter de reclama si publicitate; productia de filme, cu exceptia celor cu caracter de reclama si publicitate, destinate difuzarii prin televiziune;

    Norme:
    4.8. Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 6 lit. A.k)4 din ordonanta de urgenta:
    a) editarea si/sau tiparirea de catre edituri si/sau tipografii de: carti, manuale scolare, dictionare si/sau enciclopedii, carti ilustrate pentru copii, carti de desenat pentru copii. Nu se incadreaza in prevederile de mai sus lucrarile realizate de alti contribuabili care livreaza bunuri si/sau presteaza servicii pentru edituri si/sau tipografii;
    b) vanzarea de carti, manuale scolare, dictionare si/sau enciclopedii, carti ilustrate pentru copii, carti de desenat pentru copii, indiferent de modul de realizare, direct sau prin intermediari. Nu sunt scutite incasarile pentru reclama si/sau publicitate, precum si tipariturile realizate exclusiv in scopuri comerciale, de reclama si publicitate. Intermediarii sunt scutiti de taxa pe valoarea adaugata numai daca vanzarea se realizeaza la pretul stabilit de editor sau la pretul de achizitie;
    c) programele de radio si/sau de televiziune, altele decat cele de reclama si/sau publicitate, atat la unitatile care le realizeaza, cat si la cele care le difuzeaza. Lucrarile efectuate pentru receptionarea programelor audiovizuale sunt supuse taxei pe valoarea adaugata;
    d) productia de filme realizata pe pelicula sau banda video cu destinatia de a fi difuzate la televiziune. Nu se incadreaza in prevederile de mai sus: reproducerea filmelor si/sau a benzilor video folosindu-se originalul, serviciile de prelucrare a filmelor nelegate de difuzarea la televiziune.

    Ordonanta de urgenta:
    k)5. proteze de orice fel, accesorii ale acestora, precum si produse ortopedice;

    Norme:
    4.9. Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 6 lit. A.k)5 din ordonanta de urgenta, urmatoarele produse:
    a) fotolii rulante si/sau alte vehicule similare pentru invalizi, chiar cu motor sau cu alte mecanisme de propulsie; parti si/sau accesorii de fotolii rulante sau de vehicule similare pentru invalizi;
    b) articole si/sau aparate de ortopedie, inclusiv centurile si/sau bandajele medico-chirurgicale si carjele; atele, gutiere si alte articole si aparate pentru fracturi; articole si aparate de proteza; aparate pentru facilitarea auzului la surzi si alte aparate care se poarta, se duc in mana sau se implanteaza in organism pentru compensarea unei deficiente sau infirmitati.

    Ordonanta de urgenta:
    k)6. uniforme pentru copiii din invatamantul prescolar si primar;

    Norme:
    4.10. Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 6 lit. A.k)6 din ordonanta de urgenta, urmatoarele produse:
    a) costume, pantaloni, sacouri, rochite, sortulete;
    b) camasi si bluze;
    c) obiecte de acoperit capul.

    Ordonanta de urgenta:
    k)7. articole de imbracaminte si incaltaminte pentru copiii in varsta de pana la un an;

    Norme:
    4.11. Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 6 lit. A.k)7 din ordonanta de urgenta, urmatoarele produse:
    a) imbracaminte din tesaturi si din tricot, gama de marimi 0 - 24 sau pentru copiii cu o inaltime a corpului care nu depaseste 86 cm - pieptarase, veste, chiloti, maiouri, caciulite, sepci, palarioare, bonete, bascute, jachete, pantaloni, costumase, spilhozeni, camasute, bluze, rochite, treninguri, salopete, halate de baie, fuste, pijamale, sarafane, fulare, manusi; ciorapi, sosete, marimea maxima 12;
    b) articole de incaltaminte, marimea maxima 14,5 - ghetute, sandale, papuci, botosei;

    Ordonanta de urgenta:
    k)8. aportul de bunuri la capitalul social al societatilor comerciale;

    Norme:
    4.12. Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 6 lit. A.k)8 din ordonanta de urgenta, bunurile ce se constituie ca aport in natura la capitalul social de catre actionarii sau asociatii unei societati comerciale, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata.
    Se supune taxei pe valoarea adaugata achizitionarea de catre contribuabili, de pe piata interna sau din import, de bunuri destinate utilizarii ca aport in natura la capitalul social.

    Ordonanta de urgenta:
    k)10. activitatile specifice desfasurate in zona libera de contribuabilii autorizati in acest scop;

    Norme:
    4.13. Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 6 lit. A.k)10 din ordonanta de urgenta, urmatoarele activitati specifice desfasurate in zona libera: prelucrarea, manipularea, depozitarea, sortarea, masurarea, ambalarea, asamblarea, fabricarea, conditionarea, marcarea, testarea si licitarea, expertizarea, repararea si dezmembrarea, vanzarea-cumpararea marfurilor; transporturi, expeditii interne si internationale; inchirierea sau concesionarea de spatii de depozitare si/sau terenuri; concesionarea cladirilor; controlul cantitativ si calitativ al marfurilor; navlosirea, agenturarea si aprovizionarea navelor; aprovizionarea altor mijloace destinate transportului in zonele libere; eliberarea de permise pentru accesul in zona libera si de licente pentru desfasurarea de activitati in zona libera.
    Alte operatiuni desfasurate in zonele libere, care nu sunt specifice acestora, se supun regulilor si cotelor de taxa pe valoarea adaugata prevazute de ordonanta de urgenta.

    Ordonanta de urgenta:
    k)11. activitatile contribuabililor cu venituri din operatiuni impozabile in sensul prezentei ordonante de urgenta, declarate organului fiscal competent sau, dupa caz, realizate, de pana la 50 milioane lei anual; activitatile care indeplinesc conditiile unor operatiuni impozabile desfasurate de contribuabilii prevazuti la art. 3, cu venituri de pana la 50 milioane lei anual, realizate din astfel de operatiuni.
    In situatia realizarii unor venituri superioare plafonului prevazut mai sus, contribuabilii mentionati la alineatul precedent devin platitori de taxa pe valoarea adaugata in conditiile si la termenele stabilite la art. 25.
    Dupa inscrierea ca platitori de taxa pe valoarea adaugata contribuabilii respectivi nu mai beneficiaza de scutire chiar daca ulterior realizeaza venituri inferioare plafonului prevazut mai sus;

    Norme:
    4.14. In situatia in care contribuabilii scutiti de taxa pe valoarea adaugata potrivit art. 6 lit. A din ordonanta de urgenta realizeaza si operatiuni impozabile, obtinand din acestea venituri de peste 50 milioane lei anual, acestia sunt obligati sa solicite luarea in evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.
    Se inregistreaza ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata numai partea din structura organizatorica a contribuabilului prin care se realizeaza operatiunile impozabile si pentru care este obligatorie organizarea distincta a evidentei gestiunilor si contabilitatii, care sa permita determinarea taxei pe valoarea adaugata deductibile si colectate.

    CAP. 5
    Operatiuni impozabile prin optiune

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 7
    Contribuabilii care efectueaza operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata pot opta pentru plata acestei taxe, pentru intreaga activitate sau numai pentru o parte a acesteia. Aprobarea se da de Ministerul Finantelor prin organele fiscale teritoriale si se refera la ansamblul normelor privind taxa pe valoarea adaugata, iar aplicarea se face incepand cu data de intai a lunii urmatoare datei aprobarii.

    Norme:
    5.1. Aprobarea se da de Ministerul Finantelor prin organele fiscale la care contribuabilii sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe, pe baza de cerere si justificare economica, prezentate de solicitant, numai in conditiile in care includerea operatiunilor respective in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata nu influenteaza negativ alte activitati specifice sau bunuri scutite de taxa pe valoarea adaugata.
    Cererile de optiune pentru o parte a activitatii se aproba de organele fiscale numai in conditiile organizarii distincte a evidentei gestiunilor si contabilitatii, care sa permita determinarea taxei pe valoarea adaugata deductibile si colectate.
    Aprobarea este irevocabila pana la data de 31 decembrie a celui de-al patrulea an urmator anului in care s-a optat pentru plata taxei pe valoarea adaugata si se prelungeste, de drept, pentru inca 5 ani, daca in cursul perioadei initiale contribuabilul platitor prin optiune si-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente bunurilor de natura mijloacelor fixe cumparate.

    CAP. 6
    Platitorii taxei pe valoarea adaugata

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 8
    Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se plateste de catre:
    - contribuabilii inregistrati la organele fiscale competente ca platitori de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri mobile, transferul proprietatii bunurilor imobile si/sau pentru prestarile de servicii supuse taxei pe valoarea adaugata in cotele prevazute la art. 17;
    - titularii operatiunilor de import de bunuri efectuat direct, prin comisionari sau terte persoane juridice care actioneaza in numele si din ordinul titularului operatiunii de import;
    - persoanele fizice, pentru bunurile introduse in tara potrivit regulamentului vamal aplicabil acestora;
    - persoanele juridice sau fizice cu sediul sau cu domiciliul stabil in Romania, pentru bunurile din import inchiriate, precum si pentru serviciile efectuate de prestatori cu sediul sau cu domiciliul in strainatate, referitoare la: operatiuni de leasing; cesiuni si/sau concesiuni ale dreptului de autor, de brevete, de marci de fabrica si de comert sau alte drepturi similare; servicii de publicitate; serviciile consultantilor, inginerilor, birourilor de studii, expertilor contabili si alte servicii similare; prelucrarea de date si furnizarea de informatii; operatiuni bancare si financiare; punerea la dispozitie de personal.
    In situatia in care persoana care realizeaza operatiuni impozabile nu are sediul sau domiciliul stabil in Romania, este obligata sa desemneze un reprezentant fiscal domiciliat in Romania, care se angajeaza sa indeplineasca obligatiile ce ii revin conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

    Norme:
    6.1. Desemnarea reprezentantului fiscal se face pe baza de cerere dedusa de persoana straina la organul fiscal la care reprezentantul propus este inregistrat ca platitor de impozite si taxe.
    Cererea trebuie sa fie insotita de:
    a) declaratia de incepere a activitatii, care sa cuprinda: data, volumul si natura activitatii pe care o va exercita in Romania;
    b) copie de pe actul de constituire in strainatate a persoanei juridice respective;
    c) acceptul scris al reprezentantului fiscal propus, in care acesta trebuie sa precizeze natura operatiunilor si valoarea estimata a acestora.
    Nu se admite decat un singur reprezentant fiscal pentru ansamblul operatiunilor impozabile desfasurate de persoana straina in Romania. De asemenea, nu se admite coexistenta mai multor reprezentanti fiscali cu angajamente limitate.
    Reprezentantul fiscal propus trebuie sa prezinte o solvabilitate suficienta, care sa ii permita indeplinirea obligatiilor prevazute de ordonanta de urgenta si alte reglementari legale pentru activitatea sa si a persoanei straine pe care o reprezinta.
    Organul fiscal verifica indeplinirea conditiilor mentionate mai sus si, in termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii, comunica decizia luata atat persoanei straine, cat si reprezentantului fiscal propus de aceasta.
    In cazul acceptarii cererii, concomitent cu transmiterea deciziei de aprobare, se indica si codul fiscal atribuit reprezentantului fiscal, care trebuie sa fie diferit de codul fiscal atribuit pentru activitatea proprie a acestuia. Atribuirea codului fiscal se face de Directia generala pentru tehnologia informatiei financiare din cadrul Ministerului Finantelor.
    In cazul respingerii cererii, decizia se comunica ambelor parti, cu precizarea motivului refuzului.
    Reprezentantul fiscal, dupa ce a fost acceptat de organul fiscal competent, este angajat pentru toate operatiunile efectuate in Romania de persoana straina atata timp cat dureaza mandatul sau.
    Reprezentantul fiscal poate sa renunte la angajamentul asumat printr-o cerere adresata organului fiscal. In cerere acesta trebuie sa precizeze ultimul decont de taxa pe valoarea adaugata, pe care il va depune in aceasta calitate, si propune o data ulterioara depunerii cererii, cand va lua sfarsit mandatul sau. De asemenea, reprezentantul fiscal este obligat sa precizeze daca renuntarea la mandat este ca urmare a incetarii activitatii persoanei straine.
    In cazul in care persoana straina isi continua activitatea in Romania, cererea poate fi acceptata numai dupa ce aceasta a intocmit toate formalitatile necesare in vederea desemnarii unui alt reprezentant fiscal.
    Dupa incetarea activitatii persoanei straine sau dupa inlocuirea reprezentantului fiscal desemnat de aceasta reprezentantului fiscal ii revin toate obligatiile referitoare la plata taxei pe valoarea adaugata, a majorarilor de intarziere si a amenzilor, in termenele prevazute de lege.
    Reprezentantul fiscal poate cere organului fiscal competent sa efectueze, intr-un termen de pana la 5 luni de la data retragerii mandatului, un control de fond al operatiunilor efectuate sub responsabilitatea sa.
    Aprobarea cererii de renuntare la angajamentul asumat de reprezentantul fiscal se va face de organul fiscal, sub rezerva ca acesta ramane raspunzator de neregulile ce vor fi descoperite ulterior, daca acestea rezulta din vina lui sau din complicitatea dintre el si persoana straina ori alte persoane.
    Obligatiile reprezentantului fiscal privind aplicarea taxei pe valoarea adaugata aferente operatiunilor efectuate in Romania de persoana straina sunt cele prevazute de legislatia romana pentru platitorii de taxa pe valoarea adaugata cu sediul in Romania, cu urmatoarele derogari referitoare la:
    A. Modul de intocmire a facturilor
    Persoana straina transmite reprezentantului fiscal factura externa destinata clientului sau, fara a indica in aceasta suma taxei datorate, precum si doua copii de pe factura respectiva.
    Reprezentantul fiscal emite factura fiscala potrivit reglementarilor in vigoare in Romania, cu urmatoarele date:
    a) datele de identificare, adresa si calitatea de reprezentant fiscal;
    b) data emiterii;
    c) numarul de cod fiscal romanesc atribuit reprezentantului fiscal al persoanei straine;
    d) numarul de ordine al facturii din plaja de numere primite de la organul fiscal, aferente operatiunilor efectuate de catre persoana straina;
    e) suma taxei pe valoarea adaugata colectate;
    f) alte date prevazute in modelul de factura fiscala si care nu se regasesc in factura originala emisa de persoana straina.
    Exemplarul 1, completat conform celor de mai sus, se transmite clientului impreuna cu factura originala emisa de persoana straina;
    B. Intocmirea si depunerea decontului de taxa pe valoarea adaugata
    Decontul va cuprinde exclusiv operatiunile rezultate din activitatea desfasurata in Romania de persoana straina pe care o reprezinta.
    In situatia in care reprezentantul fiscal este mandatat de mai multe persoane straine, acesta va depune cate un decont pentru fiecare persoana straina pe care o reprezinta.
    Pentru activitatea proprie, pentru care reprezentantul fiscal este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, se intocmeste un decont distinct, in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare pentru platitorii de taxa pe valoarea adaugata cu sediul in Romania.
    C. Exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si serviciilor achizitionate din tara de persoana straina, destinate operatiunilor impozabile realizate de aceasta in Romania, se face potrivit prevederilor art. 18 - 21 din ordonanta de urgenta.
    Pentru exercitarea dreptului de deducere reprezentantul fiscal trebuie, de regula, sa detina documentele originale prevazute de reglementarile mentionate mai sus.
    Cu aprobarea organului fiscal la care este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, reprezentantul fiscal poate justifica deducerea taxei pe baza fotocopiei facturii originale, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) persoana straina justifica organului fiscal obligatia legala impusa de tara in care aceasta este stabilita de a detine facturi originale la sediul societatii straine;
    b) fotocopiile sa aiba mentiunea pusa de societatea straina si sa fie certificate de aceasta ca sunt conforme cu originalul;
    c) persoana straina sa prezinte atestarea organului fiscal din strainatate ca detine documentele originale care sunt evidentiate in contabilitate;
    d) persoana straina trebuie sa se angajeze in scris ca va pune temporar la dispozitie reprezentantului fiscal, la cererea organului fiscal, facturile originale pentru control.
    6.2. Nu au obligatia sa desemneze un reprezentant fiscal domiciliat in Romania persoanele straine care realizeaza prestari de servicii contractate cu contribuabili cu sediul in Romania, pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania, potrivit criteriilor stabilite la pct. 3.4, precum si persoanele juridice straine care au in Romania subunitati prin care isi desfasoara activitatea, inregistrate ca platitoare de impozite si taxe in Romania.
    6.3. Societatile comerciale care cedeaza o parte din veniturile realizate din vanzarea produselor supuse taxei pe valoarea adaugata vor determina suma cuvenita partenerului extern prin aplicarea cotei prevazute in contractele incheiate asupra sumelor obtinute din vanzarea produselor, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.

    CAP. 7
    Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 10
    Obligatia de plata a taxei pe valoarea adaugata ia nastere la data efectuarii livrarii de bunuri mobile, transferului proprietatii bunurilor imobile si/sau prestarii serviciilor.
    Pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii cu plata in rate obligatia de plata a taxei pe valoarea adaugata intervine la data prevazuta pentru plata ratelor.
    Cotele aplicate operatiunilor impozabile sunt cele in vigoare la data la care ia nastere obligatia de plata a taxei pe valoarea adaugata.

    Norme:
    7.1. Ca regula generala, cotele aplicate operatiunilor impozabile sunt cele in vigoare la data la care ia nastere obligatia de plata a taxei pe valoarea adaugata, respectiv data efectuarii livrarii de bunuri mobile, transferului proprietatii bunurilor imobile sau prestarii serviciilor.
    Bunurile livrate si serviciile prestate pana la data de 31 decembrie 1999, justificate cu documente de expeditie si transport, procese-verbale de receptie sau cu alte documente similare, din care sa rezulte ca livrarea si/sau prestarea s-a efectuat pana la data mentionata, vor fi facturate cu cotele de taxa pe valoarea adaugata in vigoare la data efectuarii operatiunilor respective.
    Produsele si serviciile scutite de taxa pe valoarea adaugata conform art. 6 lit. A.k)12 din ordonanta de urgenta, care au fost livrate si, respectiv, prestate pana la data de 31 martie 2000 inclusiv, vor fi facturate fara taxa pe valoarea adaugata.
    7.2. Sumele ramase de incasat la data de 31 decembrie 1999 pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii cu plata in rate se supun taxei pe valoarea adaugata in cotele existente la data prevazuta in contract pentru plata ratelor.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 11
    Pentru operatiunile prevazute mai jos obligatia de plata a taxei pe valoarea adaugata ia nastere la:
    a) data inregistrarii declaratiei vamale, in cazul importurilor de bunuri;
    b) termenele de plata pentru ratele prevazute in contractele de leasing pentru operatiunile de leasing;
    c) data vanzarii bunurilor catre beneficiari, in cazul operatiunilor efectuate prin intermediari sau prin consignatie;
    d) data emiterii documentelor in care se consemneaza preluarea de catre contribuabili a unor bunuri din activele societatii comerciale pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata de acestia sau pentru a fi puse la dispozitie altor persoane fizice ori juridice in mod gratuit;
    e) data documentelor prin care se confirma prestarea de catre contribuabili a unor servicii in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata de acestia sau pentru alte persoane fizice ori juridice in mod gratuit;
    f) data colectarii monedelor din masina pentru marfurile vandute prin masini automate.

    Norme:
    7.3. Pentru bunurile din import aflate in regim de tranzit, antrepozit sau de introducere temporara in tara, obligatia de plata a taxei pe valoarea adaugata ia nastere la data prevazuta in Legea nr. 141/1997.
    7.4. Bunurile introduse in tara ulterior datei de 1 iulie 1993, care fac obiectul unor contracte de leasing, se supun taxei pe valoarea adaugata la beneficiar, corespunzator cotelor in vigoare, sumelor si termenelor de plata pentru ratele prevazute in contractele de leasing.
    Daca la expirarea perioadei prevazute prin contractul de leasing bunurile trec in proprietatea beneficiarului, se datoreaza taxa pe valoarea adaugata pentru valoarea la care se face transferul dreptului de proprietate.
    Sumele ramase de plata, aferente bunurilor introduse in tara care fac obiectul unor contracte de leasing inainte de data de 1 iulie 1993, prevazute in contracte cu scadente dupa aceasta data, nu se supun taxei pe valoarea adaugata. La expirarea perioadei prevazute prin contractul de leasing se datoreaza taxa pe valoarea adaugata pentru valoarea la care se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului respectiv.
    7.5. Operatiunile legate, import-export, realizate in baza Hotararii Guvernului nr. 276/1995 privind efectuarea de operatiuni legate de import-export, incheiate la nivel de agent economic, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre contribuabilii cu activitate de comert exterior, privind: importul de produse energetice si materii prime de baza, legat de exportul de produse liberalizate la export, precum si importul de materiale, componente, subansambluri, echipamente si utilaje pentru productie, legat de exportul de produse finite rezultate, sunt supuse taxei pe valoarea adaugata, astfel:
    a) la intrarea bunurilor in tara importatorul este obligat sa intocmeasca declaratia vamala de import, sa plateasca taxa pe valoarea adaugata aferenta si, in mod corespunzator, sa isi exercite dreptul de deducere in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare;
    b) bunurile din import predate producatorilor in vederea realizarii produselor ce urmeaza sa fie exportate, a caror contravaloare reprezinta plata importului, se factureaza la preturi negociate plus taxa pe valoarea adaugata;
    c) produsele realizate de unitatile producatoare, livrate unitatilor cu activitate de comert exterior pentru plata bunurilor din import primite de la acestea, se factureaza la preturile negociate plus taxa pe valoarea adaugata.
    Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferente operatiunilor prevazute la lit. b) si c) ia nastere, atat la furnizor, cat si la beneficiar, la data livrarii produselor la export.
    Operatiunile legate, import-export, vor fi justificate cu urmatoarele documente:
    a) licenta de operatiune;
    b) contractele incheiate de agentul economic cu activitate de comert exterior cu partenerul extern si cu producatorii interni, din care sa rezulte ca operatiunile nu se fac cu plata, ci prin compensatii valorice;
    c) documentele prevazute la pct. 9.3.
    7.6. Pentru bunurile exportate care s-au returnat obligatia de plata a taxei pe valoarea adaugata intervine la data la care bunurile respective sunt valorificate catre beneficiarii interni.
    7.7. Taxa pe valoarea adaugata aferenta serviciilor contractate de persoane juridice din Romania cu prestatori cu sediul sau cu domiciliul in strainatate si pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania, potrivit pct. 3.4, se plateste la organul fiscal teritorial sau la banca comerciala, in termen de 7 zile de la data primirii facturii externe. Pentru platile efectuate fara factura taxa pe valoarea adaugata se plateste concomitent cu plata prestatorului extern.
    7.8. In situatia in care din decontul lunii precedente rezulta suma de rambursat, contribuabilii pot sa compenseze aceasta suma cu suma datorata potrivit pct. 7.7.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 12
    Taxa pe valoarea adaugata devine exigibila atunci cand organul fiscal este indreptatit sa solicite platitorilor de taxa pe valoarea adaugata plata taxei datorate bugetului de stat.
    Exigibilitatea ia nastere, de regula, la data efectuarii livrarii bunurilor mobile, transferului proprietatii bunurilor imobile sau prestarii serviciilor.
    Prin derogare de la prevederile alineatului precedent, exigibilitatea poate fi anticipata sau ulterioara faptului generator, in conditii stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
    Pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii care se efectueaza continuu - energie electrica, termica, gaze naturale, apa, servicii telefonice si altele similare -, precum si pentru cele la care se incaseaza, de regula, avansuri, exigibilitatea intervine la data stabilirii debitului clientului pe baza de factura fiscala sau de alt document legal.
    Antreprenorii de lucrari imobiliare pot sa opteze pentru plata taxei pe valoarea adaugata la efectuarea livrarilor, in conditii stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

    Norme:
    7.9. Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata este anticipata faptului generator, atunci cand:
    a) factura fiscala este emisa inaintea efectuarii livrarii bunurilor sau prestarii serviciilor;
    b) contravaloarea bunurilor sau a serviciilor se incaseaza inaintea efectuarii livrarii bunurilor sau prestarii serviciilor;
    c) se incaseaza avansuri, cu exceptia avansurilor acordate pentru:
    1. plata importurilor si a datoriei vamale stabilite potrivit legii;
    2. realizarea productiei destinate exportului;
    3. efectuarea de plati in contul clientului;
    4. livrari de bunuri si prestari de servicii scutite de taxa pe valoarea adaugata.
    7.10. Pentru cazurile in care exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata este anticipata faptului generator se aplica cotele in vigoare la data la care taxa devine exigibila, iar in situatia modificarii cotelor, se va proceda la o regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data la care ia nastere obligatia de plata a taxei pe valoarea adaugata. Regularizarea se efectueaza prin facturarea integrala a contravalorii livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii cu cotele in vigoare la data la care ia nastere obligatia de plata a taxei pe valoarea adaugata. In cadrul aceleiasi facturi fiscale se va scadea contravaloarea facturilor emise pentru situatiile prevazute la pct. 7.9 lit. a) - c).
    7.11. Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferente avansurilor incasate de contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care au castigat licitatii pentru efectuarea obiectivelor finantate din credite acordate de organismele financiare internationale, cum sunt B.I.R.D., B.E.R.D., statului roman sau garantate de acesta, ia nastere la data facturarii situatiilor de lucrari.
    7.12. Antreprenorii de lucrari imobiliare pot opta pentru plata taxei pe valoarea adaugata la livrarea bunurilor imobile, in urmatoarele conditii:
    a) lucrarile imobiliare sa aiba caracter deosebit si sa fie executate in cadrul unui contract unic care prevede obligatia antreprenorului de a asigura procurarea, instalarea sau incorporarea bunurilor mobile in lucrarea respectiva;
    b) lucrarile imobiliare la care materialele si aparatele indispensabile pentru functionarea instalatiilor sau incorporate in lucrare depasesc 50% din preturile negociate intre antreprenor si beneficiar.
    Optiunea se aproba de organul fiscal la care antreprenorul este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, pe baza unei declaratii prin care acesta se obliga sa achite, la efectuarea livrarilor, taxa pe valoarea adaugata aferenta lucrarilor, care se incadreaza in prevederile mentionate mai sus. Aprobarea optiunii se comunica beneficiarilor in termen de 10 zile de la acordare.
    Dupa obtinerea aprobarii se interzice antreprenorilor facturarea taxei pe valoarea adaugata inainte de efectuarea livrarii, iar beneficiarilor, deducerea taxei pe valoarea adaugata inainte de receptionarea lucrarii.
    Nerespectarea conditiilor mentionate mai sus atrage anularea optiunii si obligarea la plata taxei pe valoarea adaugata, in conditiile prevazute la art. 12 din ordonanta de urgenta.
    Antreprenorul poate renunta oricand la optiunea primita. In aceasta situatie el are obligatia sa achite taxa pe valoarea adaugata aferenta avansurilor incasate.
    7.13. Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferente sumelor constituite drept garantie pentru acoperirea eventualelor reclamatii privind calitatea lucrarilor ia nastere la data incheierii procesului-verbal de receptie definitiva sau, dupa caz, la data incasarii sumelor, daca incasarea este anterioara acestuia.
    7.14. Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferente livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii cu plata in rate ia nastere la data prevazuta in contracte pentru plata ratelor.

    CAP. 8
    Baza de impozitare

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 13
    Baza de impozitare reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.
    Baza de impozitare este determinata de:
    a) preturile negociate intre vanzator si cumparator, precum si alte cheltuieli datorate de cumparator pentru livrarile de bunuri si care nu au fost cuprinse in pret. Aceste preturi cuprind si accizele stabilite potrivit normelor legale;
    b) tarifele negociate pentru prestarile de servicii;
    c) suma rezultata din aplicarea cotei de comision sau suma convenita intre parteneri pentru operatiunile de intermediere;
    d) preturile de piata sau, in lipsa acestora, costurile de productie ale bunurilor preluate din activele societatii de catre contribuabili pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata de acestia sau pentru a fi puse la dispozitie altor persoane fizice ori juridice in mod gratuit;
    e) valoarea in vama, determinata potrivit legii, la care se adauga taxa vamala, alte taxe si accizele datorate pentru bunurile importate;
    f) preturile de piata sau, in lipsa acestora, costurile aferente serviciilor prestate de contribuabili in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata de acestia sau pentru alte persoane fizice ori juridice in mod gratuit;
    g) preturile vanzarilor efectuate din depozitele vamii sau preturile stabilite prin licitatie.

    Norme:
    8.1. Ca regula generala, baza de impozitare pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii este constituita din toate sumele, valorile, bunurile si/sau serviciile primite ori care urmeaza sa fie primite de furnizor sau prestator in contrapartida pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii efectuate, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.
    8.2. In cazul platii in natura, valoarea tuturor bunurilor si/sau serviciilor primite trebuie sa asigure acoperirea integrala a contravalorii bunurilor livrate sau, dupa caz, a serviciilor prestate.
    8.3. Pentru determinarea bazei de impozitare pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii contractate in valuta, a caror decontare se face in lei la cursul de schimb valutar din ziua platii, furnizorul sau, dupa caz, prestatorul este obligat sa emita concomitent factura atat in valuta, cat si in lei. Baza de impozitare se corecteaza cu diferenta de pret rezultata ca urmare a modificarii cursului pietei valutare in vigoare la data incasarii facturii fata de cel utilizat la data facturarii. Furnizorul este obligat sa emita factura fiscala, in negru pentru sumele suplimentare incasate sau, dupa caz, in rosu pentru sumele de scazut.
    8.4. Baza de impozitare se determina integral la livrarea bunurilor si/sau la prestarea serviciilor, chiar daca prin contract se prevede plata in rate sau la anumite termene.
    8.5. Contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care au castigat licitatii pentru realizarea unor obiective finantate din credite acordate de organisme financiare internationale statului roman sau garantate de acesta, determina baza de impozitare pe baza cursului de schimb valutar stabilit prin contractele incheiate.
    8.6. Pentru vanzarile de bunuri in regim de consignatie baza de impozitare se determina dupa cum urmeaza:
    a) suma obtinuta din vanzarea bunurilor incredintate de platitorii de taxa pe valoarea adaugata pentru a fi vandute. Pentru bunurile incredintate vandute platitorii de taxa pe valoarea adaugata respectivi sunt obligati sa emita facturi fiscale continand elementele prevazute la art. 25 lit. B din ordonanta de urgenta cel mai tarziu in ultima zi a lunii in care s-a efectuat vanzarea;
    b) suma reprezentand comisionul aplicat asupra vanzarilor de bunuri apartinand neplatitorilor de taxa pe valoarea adaugata sau scutite de plata taxei pe valoarea adaugata.
    8.7. Pentru activitatea de intermediere in turism baza de impozitare este comisionul determinat prin scaderea din pretul sau tariful total, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, platit de clienti agentiei de turism sau organizatorului de circuite turistice, a urmatoarelor elemente:
    a) pretul, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, contractat de agentie cu prestatorii serviciilor de transport, hoteliere, de restaurant si cu alti prestatori;
    b) cheltuielile preconizate sa fie efectuate de agentie sau de organizatorul de circuite turistice, cum ar fi cheltuielile privind: asigurarea auto a mijlocului de transport; taxe pentru viza, diurna si cazarea soferului; taxe de autostrada; taxe de parcare; combustibil.
    Taxa pe valoarea adaugata colectata se calculeaza prin aplicarea cotei recalculate de 15,966% asupra bazei de impozitare determinate potrivit prevederilor alineatului precedent. Exigibilitatea taxei ia nastere la data prestarii serviciilor de intermediere in turism. Din taxa colectata se scade taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si/sau serviciilor achizitionate, destinate necesitatilor proprii de functionare a agentiei de turism sau a organizatorilor de circuite turistice.
    In cazul in care dupa prestarea efectiva a serviciilor turistice apar diferente intre pretul contractat de agentie, avut in vedere la stabilirea pretului sau tarifului platit de clienti, si pretul facturat de prestatorii serviciilor turistice se va proceda la regularizare. Acelasi procedeu se aplica si de organizatorii de circuite turistice pentru diferentele dintre pretul antecalculat si pretul efectiv realizat pe baza documentelor justificative.
    Contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care presteaza servicii de turism folosind mijloace proprii sau inchiriate, cum sunt: mijloace de transport, hoteluri, restaurante, determina baza de impozitare pe baza preturilor si a tarifelor negociate cu beneficiarii serviciilor turistice.
    Contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care presteaza atat operatiuni de intermediere, cat si servicii turistice folosind mijloace proprii sau inchiriate, determina baza de impozitare distinct pentru fiecare activitate.
    8.8. Pentru vanzarile de bunuri in regim second hand baza de impozitare se determina la livrarea efectiva a bunurilor si este constituita din suma reprezentand diferenta dintre pretul de vanzare obtinut, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, si pretul de cumparare a bunurilor respective. Taxa pe valoarea adaugata colectata, aferenta vanzarilor de bunuri in regim second hand, se calculeaza prin aplicarea cotei recalculate de 15,966% asupra sumei astfel determinate.
    Prin livrare de bunuri in regim second hand, in sensul taxei pe valoarea adaugata, se intelege vanzarea de catre contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata de bunuri second hand, achizitionate din tara de la persoane fizice sau de la contribuabili care nu sunt inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.
    Prin bunuri second hand, in sensul taxei pe valoarea adaugata, se intelege bunuri mobile corporale care au fost utilizate anterior achizitionarii si care urmeaza sa fie reparate, imbunatatite sau vandute ca atare, cu exceptia lucrarilor de arta, obiectelor de antichitate sau de colectie, metalelor si pietrelor pretioase.
    8.9. Operatiunile realizate de casele de amanet sunt supuse taxei pe valoarea adaugata astfel:
    a) corespunzator comisionului incasat, cand imprumutul este restituit la termen;
    b) corespunzator valorii obtinute din vanzarea bunurilor care devin proprietatea casei de amanet, ca urmare a nerestituirii imprumutului;
    c) corespunzator pretului de piata, pentru bunurile care devin proprietatea casei de amanet si sunt utilizate potrivit art. 2 alin. 3 lit. b) din ordonanta de urgenta.
    8.10. Pentru locatia de gestiune baza de impozitare o constituie suma convenita prin contractul incheiat de parti.
    8.11. Echipamentul de lucru si/sau de protectie, a carui contravaloare este suportata partial de salariati, se supune taxei pe valoarea adaugata numai corespunzator valorii bunurilor, care este suportata de salariati, iar exigibilitatea intervine la data prevazuta pentru plata ratelor.
    8.12. In cazul in care anumite elemente accesorii ale pretului nu sunt determinate in mod precis in momentul livrarii bunurilor din tara sau din import ori al prestarii serviciilor, toate sumele percepute ulterior se impoziteaza separat in conditiile prevazute de ordonanta de urgenta.
    Reprezinta cheltuieli accesorii livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii comisioanele, cheltuielile de ambalare, de transport, de asigurare si altele de asemenea natura datorate de cumparator, in masura in care nu au fost cuprinse in preturile negociate.
    8.13. Potrivit prevederilor art. 4 alin. 1 pct. 1 si ale art. 4 alin. 2 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicarea cotei de 25% se va reflecta in nivelul preturilor cu ridicata si al preturilor cu amanuntul pentru carburantii auto livrati la intern, fara sa intre in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata.
    Pentru determinarea taxei pe valoarea adaugata aferente pretului de vanzare cu amanuntul contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata care comercializeaza carburanti auto vor deduce din pretul cu amanuntul suma reprezentand contributia la Fondul special al drumurilor publice, facturata de furnizor sau achitata la import pe fiecare tip de produs. Rezultatul obtinut se inmulteste cu cota recalculata de taxa pe valoarea adaugata si se obtine taxa pe valoarea adaugata aferenta pretului de vanzare cu amanuntul pe fiecare tip de produs.
    In situatia in care aprovizionarea cu carburanti auto se face de la mai multi producatori la preturi diferite, se va proceda dupa cum urmeaza:
    - se determina, pe fiecare tip de produs, un pret mediu de aprovizionare, calculat pe baza preturilor de achizitie fara contributia la Fondul special al drumurilor publice din luna anterioara;
    - se determina contributia medie pe tip de produs la Fondul special al drumurilor publice prin aplicarea cotei de 25% la pretul mediu de aprovizionare, calculat pe tip de produs;
    - se scade din pretul de vanzare cu amanuntul contributia medie la Fondul special al drumurilor publice. Rezultatul obtinut se inmulteste cu cota recalculata de taxa pe valoarea adaugata si se obtine taxa pe valoarea adaugata aferenta pretului de vanzare cu amanuntul pe fiecare tip de produs.
    Contributia medie lunara pe tip de produs la Fondul special al drumurilor publice se va aplica si pentru determinarea taxei pe valoarea adaugata aferente bonurilor valorice emise pe tip de produs si destinate achizitionarii de carburanti auto. Taxa pe valoarea adaugata aferenta bonurilor valorice este exigibila in luna emiterii acestora.
    Contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata care comercializeaza carburanti auto au obligatia sa evidentieze distinct pe documentele legale de vanzare suma reprezentand contributia la Fondul special al drumurilor publice.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 14
    Nu se cuprind in baza de impozitare urmatoarele:
    a) remizele si alte reduceri de pret acordate de furnizor direct clientului; bunurile acordate de furnizori clientilor in vederea stimularii vanzarilor, in conditiile prevazute in contractele incheiate;

    Norme:
    8.14. Pentru a putea fi excluse din baza de impozitare remizele si alte reduceri de pret trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa fie efective si in sume exacte in beneficiul clientului;
    b) sa nu constituie, in fapt, remunerarea unui serviciu sau o contrapartida pentru o prestatie oarecare;
    c) sa fie reflectate in facturi fiscale sau in alte documente legale.

    Ordonanta de urgenta:
    b) penalizarile pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale;

    Norme:
    8.15. Excluderea din baza de impozitare se face numai daca penalitatile sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate.
    Nu se exclud din baza de impozitare sumele incasate pentru acoperirea prejudiciilor provocate de distrugerea, deteriorarea, nerestituirea in termen a bunurilor inchiriate sau altele similare, care, in fapt, reprezinta contravaloarea bunurilor livrate.

    Ordonanta de urgenta:
    d) sumele achitate de furnizor sau prestator in contul clientului si care apoi se deconteaza acestuia;

    Norme:
    8.16. Exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente sumelor achitate de furnizor sau prestator in contul clientului si care apoi se deconteaza acestuia se face numai de clientul in contul caruia s-au achitat sumele respective.

    Ordonanta de urgenta:
    f) sumele incasate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale de catre contribuabilii inregistrati la organele fiscale ca platitori de taxa pe valoarea adaugata si care sunt destinate finantarii investitiilor, acoperirii diferentelor de pret si de tarif, finantarii stocurilor de produse cu destinatie speciala.

    Norme:
    8.17. Nu se cuprind in baza de impozitare sumele incasate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale de catre contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care sunt destinate finantarii obiectivelor proprii de investitii.
    Taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate realizarii obiectivelor de investitii finantate in conditiile de mai sus, se deduce in conformitate cu prevederile art. 18 - 21 din ordonanta de urgenta.
    Cu sumele deduse potrivit ordonantei de urgenta este obligatorie reintregirea disponibilitatilor pentru investitii. Sumele respective pot fi utilizate in cursul anului financiar numai pentru plati aferente aceluiasi obiectiv de investitii pentru care s-au primit alocatiile de la bugetul de stat.
    La incheierea exercitiului financiar sumele deduse si neutilizate potrivit alineatului precedent se vireaza la bugetul de stat sau la bugetele locale in conturile si la termenele stabilite prin normele metodologice anuale privind incheierea exercitiului financiar-bugetar si financiar-contabil, emise de Ministerul Finantelor.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 15
    In cazul in care cumparatorii returneaza ambalajele in care s-a expediat marfa, suma impozabila va fi redusa corespunzator.

    Norme:
    8.18. Ambalajele care circula pe baza de facturare se supun taxei pe valoarea adaugata la livrare, urmand ca la restituire suma impozabila sa fie redusa corespunzator.
    Ambalajele de circulatie cum sunt navetele, sticlele, borcanele, la schimb intre furnizorii de marfa si clienti, nu se factureaza si nu se supun taxei pe valoarea adaugata la livrare.
    In conditiile in care clientii nu detin cantitatile de ambalaje necesare in vederea efectuarii schimbului prevazut mai sus, ei pot primi de la furnizorii de marfa ambalajele necesare in schimbul unei garantii depusa acestora, fara facturare si fara taxa pe valoarea adaugata la livrare.
    Periodic, dar nu mai tarziu de termenul legal pentru efectuarea inventarierii anuale, se vor factura si se vor supune taxei pe valoarea adaugata la livrare cantitatile de ambalaje date in garantie clientilor si scoase din evidenta de acestia ca urmare a distrugerii, uzurii, lipsurilor si altor cauze de aceeasi natura.
    Regimul circulatiei ambalajelor pe baza de schimb se aplica in mod obligatoriu la livrare in relatiile cu neplatitorii de taxa pe valoarea adaugata.

    CAP. 9
    Cotele de impozitare

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 17
    In Romania se aplica urmatoarele cote:
    A. Cota de 19% pentru operatiunile privind livrarile de bunuri mobile si transferurile proprietatii bunurilor imobile efectuate in tara, prestarile de servicii, precum si importul de bunuri, cu exceptia celor prevazute la lit B.

    Norme:
    9.1. Cota de 19% se aplica asupra operatiunilor privind:
    a) livrarile de bunuri mobile, transferul proprietatii bunurilor imobile, efectuate de contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, catre beneficiari cu sediul sau cu domiciliul in Romania, cu exceptia celor scutite de taxa pe valoarea adaugata.
    Aceeasi cota se aplica si vanzarilor de bunuri catre persoanele nerezidente in Romania;
    b) importul de bunuri mobile;
    c) prestarile de servicii pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania conform prevederilor cap. III, cu exceptia celor supuse cotei zero si a celor scutite de taxa pe valoarea adaugata.

    Ordonanta de urgenta:
    B. Cota zero pentru:
    a) exportul de bunuri, transportul si prestarile de servicii legate direct de exportul bunurilor, efectuate de contribuabili cu sediul in Romania, a caror contravaloare se incaseaza in valuta in conturi bancare deschise la banci autorizate de Banca Nationala a Romaniei.
    Prin derogare de la aceste prevederi, beneficiaza de cota zero exporturile de bunuri care se deruleaza in sistem barter;

    Norme:
    9.2. Exportul consta in livrari de bunuri efectuate de contribuabili inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata pentru beneficiari cu sediul in strainatate si care sunt transportate in afara teritoriului tarii, cu indeplinirea formalitatilor vamale de export.
    Pentru operatiunile prevazute la art. 17 lit. B.a) din ordonanta de urgenta nu beneficiaza de cota zero de taxa pe valoarea adaugata contribuabilii care incaseaza valuta in numerar sau prin transferuri din conturi bancare personale.
    9.3. Pentru exportul realizat direct de unitatile care actioneaza in nume propriu, justificarea cotei zero se face cu:
    a) factura externa;
    b) declaratia vamala de export, vizata de organele vamale;
    c) documentul care atesta efectuarea transportului international, dupa caz, in functie de conditia de livrare;
    d) dovada introducerii in banca a declaratiei de incasare valutara sau, dupa caz, a incasarii contravalorii marfii in valuta.
    9.4. Pentru exportul in nume propriu realizat de unitatile exportatoare in cazul in care, potrivit contractului incheiat intre producator si exportator, livrarea bunurilor catre beneficiarul extern se face direct de unitatea producatoare, beneficiaza de cota zero atat unitatea exportatoare, cat si unitatea producatoare. Unitatea exportatoare va justifica cota zero pe baza documentelor prevazute la pct. 9.3.
    Unitatea producatoare va justifica cota zero a taxei pe valoarea adaugata cu:
    a) factura fiscala emisa catre unitatea exportatoare, in lei si in valuta, cu mentiunea "cota zero";
    b) copie de pe documentul de transport international, dupa caz, in functie de conditia de livrare, in care la rubricile referitoare la locul de incarcare, predare-expeditie se inscriu denumirea producatorului si localitatea;
    c) copie de pe declaratia vamala de export, vizata de unitatea vamala, in care la rubrica 27 se inscriu denumirea producatorului si localitatea;
    d) contractul incheiat cu unitatea exportatoare prin care se prevede obligativitatea platii in valuta a contravalorii bunurilor exportate.
    9.5. Pentru bunurile contractate cu beneficiari cu sediul in strainatate, care dispun livrarea catre unitati producatoare din tara in vederea prelucrarii lor pentru bunuri de export destinate aceluiasi beneficiar extern, beneficiaza de cota zero atat unitatile exportatoare, cat si unitatile producatoare. Unitatile exportatoare vor justifica cota zero pe baza documentelor prevazute la pct. 9.3. Unitatile producatoare justifica cota zero cu:
    a) contractul incheiat cu partenerul extern, din care sa rezulte produsele, cantitatile, unitatile din tara la care se face livrarea, precum si termenul pentru justificarea exportului cu copia de pe declaratia vamala de export vizata de organul vamal;
    b) factura externa;
    c) dovada introducerii in banca a declaratiei de incasare valutara sau, dupa caz, a incasarii contravalorii marfii in valuta.
    9.6. Pentru exportul realizat prin comisionari comitentul va justifica cota zero de taxa pe valoarea adaugata pe baza urmatoarelor documente:
    a) copie de pe factura externa;
    b) copie de pe declaratia vamala de export pe care comisionarul a inscris denumirea unitatii proprietare a marfurilor exportate;
    c) factura fiscala emisa de comitent, pe care este inscrisa "cota zero de T.V.A." cu mentiunea "export in comision";
    d) contractul incheiat intre comitent si comisionar, in care se prevede obligativitatea platii in valuta a bunurilor exportate.
    Comisionarul beneficiaza de cota zero de taxa pe valoarea adaugata pe baza urmatoarelor documente:
    a) factura externa;
    b) declaratia vamala de export, vizata de organele vamale;
    c) documentul care atesta efectuarea transportului international, dupa caz, in functie de conditia de livrare;
    d) dovada introducerii in banca a declaratiei de incasare valutara sau, dupa caz, a incasarii contravalorii marfii in valuta;
    e) factura fiscala pentru comision, pe care este inscrisa "cota zero de T.V.A.".
    9.7. Pentru transportul marfurilor exportate la destinatie in strainatate transportatorii, respectiv casele de expeditie, vor justifica cota zero cu:
    a) contractul incheiat cu unitatea exportatoare sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu beneficiarul din strainatate, in care se prevede obligativitatea platii in valuta a contravalorii transportului;
    b) documentul de transport international avand confirmarea destinatarului privind receptia marfii pentru transportator sau copia de pe acesta pentru casele de expeditie;
    c) polita de asigurare si/sau reasigurare pentru transportator sau copia de pe aceasta pentru casele de expeditie.
    In cazul transporturilor combinate, legate direct de exportul bunurilor, justificarea cotei zero se face cu:
    a) contractul incheiat cu unitatea exportatoare sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu beneficiarul din strainatate, in care se prevede obligativitatea platii in valuta a contravalorii transportului;
    b) copie de pe declaratia vamala de export vizata de organele vamale;
    c) documentul specific de transport.
    9.8. Pentru alte prestari de servicii legate direct de exportul bunurilor efectuate de prestatori cu sediul in Romania cota zero se justifica cu:
    a) contractul incheiat cu unitatea exportatoare sau cu beneficiarul din strainatate, in care se prevede obligativitatea platii in valuta a contravalorii serviciilor prestate;
    b) documente prezentate de exportatori, din care sa rezulte ca operatiunile respective sunt legate direct de exportul bunurilor.
    9.9. Nerespectarea prevederilor pct. 9.3 - 9.8 privind justificarea cotei zero de taxa pe valoarea adaugata si/sau nerespectarea conditiei de incasare a valutei in conturi bancare deschise la banci autorizate de Banca Nationala a Romaniei atrag obligatia platii taxei pe valoarea adaugata prin aplicarea cotei corespunzatoare livrarilor si prestarilor la intern si a majorarilor de intarziere aferente, calculate de la data documentului care atesta livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. In cazul in care la verificarea aplicarii cotei zero de taxa pe valoarea adaugata s-au avut in vedere termenele de incasare mentionate in declaratiile de incasare valutara sau, dupa caz, in contractele incheiate, organele de control au obligatia sa verifice in termen de un an de la data verificarii aplicarii cotei zero daca incasarea valutei a devenit efectiva.
    9.10. Pentru contribuabilii care realizeaza export de bunuri in sistem barter justificarea cotei zero de taxa pe valoarea adaugata se face cu:
    a) factura externa;
    b) declaratia vamala de export vizata de organele vamale;
    c) documentele de transport international, dupa caz, in functie de conditia de livrare;
    d) dovada introducerii in banca a declaratiei de incasare valutara;
    e) contractul extern din care sa rezulte ca exportul se deruleaza in sistem barter, precum si termenul la care se va efectua importul in compensatie.
    Nerespectarea prevederilor alineatului precedent in ceea ce priveste justificarea cotei zero, precum si nerealizarea in termenul prevazut de legislatia in vigoare a importului in compensatie atrag obligatia platii taxei pe valoarea adaugata prin aplicarea cotelor corespunzatoare livrarilor la intern si a majorarilor de intarziere aferente, calculate de la data documentului care atesta livrarea bunurilor.
    9.11. Beneficiaza de cota zero de taxa pe valoarea adaugata unitatile care realizeaza export de bunuri a carui contravaloare se deconteaza in lei de statul roman. Conditiile in care contravaloarea bunurilor respective este incasata in valuta sau in bunuri de statul roman se stabilesc pe baza de acorduri interguvernamentale.
    Unitatile exportatoare vor justifica practicarea cotei zero cu:
    a) factura externa;
    b) declaratia vamala de export, vizata de organele vamale;
    c) documentul care atesta efectuarea transportului international, dupa caz, in functie de conditia de livrare;
    d) prevederile acordului interguvernamental din care sa rezulte ca incasarea in valuta sau in bunuri a exportului se efectueaza de statul roman.
    Nerespectarea prevederilor alineatului precedent atrage obligatia platii taxei pe valoarea adaugata prin aplicarea cotelor corespunzatoare livrarilor la intern si a majorarilor de intarziere aferente, calculate de la data documentului care atesta livrarea bunurilor.

    Ordonanta de urgenta:
    b) transportul international de persoane in si din strainatate, efectuat de contribuabili autorizati prin curse regulate, precum si prestarile de servicii legate direct de acesta;

    Norme:
    9.12. Se aplica cota zero pentru transportul international de persoane in si din strainatate, efectuat prin curse regulate de contribuabili autorizati, inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata. Fac exceptie serviciile de transport international prestate pentru contribuabilii care intermediaza activitatea de turism, care determina baza de impozitare conform prevederilor pct. 8.7.
    Cota zero se aplica si prestarilor de servicii legate direct de transportul international de persoane efectuat prin curse regulate.
    Cota zero pentru transportul international auto de persoane efectuat prin curse regulate se aplica numai daca durata acestuia pe parcurs extern depaseste 24 de ore.
    Justificarea cotei zero de taxa pe valoarea adaugata pentru transportul international auto de persoane se face pe baza urmatoarelor documente:
    a) licenta de transport;
    b) licenta de executie pentru curse regulate de calatori;
    c) caietul de sarcini;
    d) foaia de parcurs, scrisoarea de transport sau alte documente din care sa rezulte data de iesire/intrare din/in tara, vizate de organul vamal.
    Nerespectarea prevederilor alineatului precedent atrage obligatia platii taxei pe valoarea adaugata prin aplicarea cotelor corespunzatoare prestarilor de servicii la intern si a majorarilor de intarziere aferente, calculate de la data documentului care atesta efectuarea transportului.
    9.13. Agentiile companiilor aeriene straine care functioneaza pe teritoriul Romaniei beneficiaza de cota zero de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarile de bilete aferente transportului international de persoane pe baza de reciprocitate acordata companiilor aeriene romane care au deschise agentii in strainatate. Raspunderea pentru verificarea respectarii conditiilor de reciprocitate revine Directiei generale a aviatiei civile din cadrul Ministerului Transporturilor. Aceasta va comunica Ministerului Finantelor lista cuprinzand tarile in care companiile aeriene romane au deschise agentii, daca acestea beneficiaza in tarile respective de rambursarea taxei pe valoarea adaugata si in ce conditii. Informatiile respective vor fi actualizate ori de cate ori intervin modificari in relatiile reciproce dintre tari.
    Cota zero a taxei pe valoarea adaugata pentru vanzarile de bilete efectuate de agentiile companiilor aeriene straine se realizeaza prin restituirea de Ministerul Finantelor, prin directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, a taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate necesitatilor de functionare a agentiilor.
    Restituirea taxei pe valoarea adaugata se efectueaza trimestrial pe baza de cerere depusa de agentiile companiilor aeriene straine la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti. Cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata vor fi justificate numai cu documente aferente cumpararilor efectuate in trimestrul pentru care se solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata, insotite de documentele care atesta efectuarea platii contravalorii bunurilor si serviciilor pana la depunerea cererii.
    Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti analizeaza cererile de restituire, precum si documentele insotitoare. In urma verificarii si analizei se intocmeste o nota in care se consemneaza numarul si data cererii, rezultatul verificarii si propunerea restituirii sau, dupa caz, respingerea cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata. Nota se aproba de directorul general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti.
    In cazul aprobarii restituirii taxei pe valoarea adaugata se intocmesc comunicarile catre trezorerie, precum si comunicarea catre solicitant. In baza comunicarii primite trezoreria va intocmi ordine de plata tip trezorerie (OPHT) pentru fiecare agentie, in care se va inscrie suma care se restituie.

    Ordonanta de urgenta:
    c) transportul de marfa si de persoane, in si din porturile si aeroporturile din Romania, cu nave si aeronave sub pavilion romanesc, comandate de beneficiari din strainatate;

    Norme:
    9.14. Cota zero se aplica pentru transporturile de marfa si/sau de persoane care au punctul de plecare din porturile si aeroporturile din Romania, precum si pentru cele care au punctul de sosire in porturile si aeroporturile din Romania, efectuate cu nave si aeronave sub pavilion romanesc, comandate de beneficiari din strainatate.
    Cota zero se aplica si in situatia transportului maritim international de marfuri, comandat de beneficiari din strainatate, efectuat de nave sub pavilion romanesc, intre doua porturi situate in afara Romaniei.

    Ordonanta de urgenta:
    f) livrarile de carburanti si/sau de alte bunuri destinate utilizarii sau incorporarii in nave si aeronave care presteaza transporturi internationale de persoane si de marfuri;

    Norme:
    9.15. Bunurile destinate utilizarii si/sau incorporarii in nave si/sau aeronave care presteaza transporturi internationale de persoane si de marfuri sunt supuse regimului vamal al aprovizionarii mijloacelor de transport in trafic international, stabilit prin Normele tehnice privind procedura simplificata de efectuare a formalitatilor vamale aferente combustibililor cu care sunt aprovizionate aeronavele si prin Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997.
    Justificarea cotei zero pentru livrarile de carburanti si/sau alte bunuri destinate aprovizionarii navelor sau aeronavelor sub pavilion romanesc, care presteaza transporturi de persoane si/sau de marfuri in trafic international, se face pe baza documentului stampilat si semnat de agentul vamal, care atesta ca bunurile respective au fost efectiv introduse la bordul navei sau aeronavei.
    Justificarea cotei zero de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de carburanti si pentru alte bunuri destinate utilizarii sau incorporarii in nave sau aeronave sub pavilion strain care presteaza transporturi internationale de persoane si de marfuri se face cu:
    a) factura externa;
    b) declaratia vamala de export vizata de organele vamale;
    c) dovada incasarii contravalorii marfii in valuta sau, dupa caz, a introducerii in banca a declaratiei de incasare valutara.
    Taxa pe valoarea adaugata aferenta carburantilor si altor bunuri de provenienta straina destinate utilizarii sau incorporarii in nave ori aeronave care presteaza transporturi internationale de persoane si de marfuri, care au fost legal importate anterior, se plateste in momentul efectuarii formalitatilor vamale de import, urmand sa fie dedusa ulterior, potrivit legii.
    Nerespectarea prevederilor privind justificarea cotei zero atrage obligatia platii taxei pe valoarea adaugata prin aplicarea cotelor corespunzatoare livrarilor la intern si a majorarilor de intarziere aferente, calculate de la data documentului care atesta livrarea bunurilor.

    Ordonanta de urgenta:
    g) prestarile de servicii efectuate in aeroporturi, aferente aeronavelor in trafic international, precum si prestarile de servicii efectuate in porturi, aferente navelor de comert maritim, si pe fluvii internationale, facturate direct armatorilor sau agentilor de nave, marfa si/sau containere, care ii reprezinta pe armatori;

    Norme:
    9.16. In categoria serviciilor prestate in porturi si aeroporturi se includ servicii precum: incarcare-descarcare, manipulare a marfurilor care sunt transportate cu nave sau cu aeronave in trafic international.
    9.17. Justificarea cotei zero de taxa pe valoarea adaugata pentru prestarile de servicii efectuate in porturi, aferente navelor de comert maritim si pe fluvii internationale se face cu:
    a) comanda si/sau contractul incheiat cu beneficiarul serviciilor;
    b) documente care atesta ca agentii de nave, marfa si/sau de containere ii reprezinta pe armatori;
    c) factura fiscala pe care se inscrie "cota zero de T.V.A." sau, dupa caz, factura externa emisa de prestatorul de servicii.
    9.18. In cazul prestarilor de servicii efectuate in aeroporturi aferente aeronavelor in trafic international, justificarea cotei zero de taxa pe valoarea adaugata se face cu:
    a) comanda si/sau contractul incheiat cu beneficiarul serviciilor respective;
    b) factura fiscala pe care se inscrie "cota zero de T.V.A." sau, dupa caz, factura externa emisa de prestatorul de servicii.
    9.19. Nerespectarea prevederilor pct. 9.17 si 9.18 privind justificarea cotei zero atrage obligatia platii taxei pe valoarea adaugata prin aplicarea cotelor corespunzatoare prestarilor la intern si a majorarilor de intarziere aferente, calculate de la data documentului care atesta prestarea serviciilor.

    Ordonanta de urgenta:
    i) alte prestari de servicii efectuate de contribuabili cu sediul in Romania, contractate cu beneficiari din strainatate, a caror contravaloare se incaseaza in valuta in conturi bancare deschise la banci autorizate de Banca Nationala a Romaniei;

    Norme:
    9.20. Sunt supuse cotei zero a taxei pe valoarea adaugata, potrivit art. 17 lit. B.i) din ordonanta de urgenta:
    a) serviciile prestate de contribuabili inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, contractate cu beneficiari cu sediul sau domiciliul in strainatate, pentru care locul prestarii se situeaza in strainatate potrivit criteriilor stabilite la cap. III;
    b) serviciile prestate de contribuabili inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, contractate cu beneficiari cu sediul sau cu domiciliul in strainatate si a caror contravaloare a fost inclusa in valoarea in vama aferenta bunurilor din import;
    c) serviciile prestate de contribuabili inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata in contul beneficiarilor cu sediul in strainatate, pentru bunurile din import aflate in perioada de garantie;
    d) serviciile prestate de contribuabili inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, constand in efectuarea de studii, prospectiuni de piata, asistenta de specialitate;
    e) prestarile de servicii legate de marfurile aflate in tranzit pe teritoriul Romaniei, contractate de contribuabili inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata cu beneficiari cu sediul sau cu domiciliul in strainatate.
    Justificarea cotei zero pentru serviciile prevazute la lit. a) - e) se face cu facturile externe si/sau contractele incheiate cu partenerii externi, din care sa rezulte termenele de decontare a contravalorii prestatiei sau, dupa caz, dovada incasarii acesteia.
    Pentru operatiunile prevazute la lit. a) - e) nu beneficiaza de cota zero a taxei pe valoarea adaugata contribuabilii care incaseaza valuta in numerar sau prin transferuri bancare din conturi personale.
    Nerespectarea prevederilor privind justificarea cotei zero a taxei pe valoarea adaugata si/sau nerespectarea conditiei de incasare a contravalorii in valuta a prestatiilor, prevazute in facturi si/sau in contracte, atrag obligatia platii taxei pe valoarea adaugata prin aplicarea cotei corespunzatoare prestarilor la intern si a majorarilor de intarziere aferente, calculate de la data documentului care atesta prestarea serviciilor. In cazul in care la verificarea aplicarii cotei zero de taxa pe valoarea adaugata s-au avut in vedere termenele de incasare mentionate in facturi si/sau in contracte, organele de control au obligatia sa verifice in termen de un an de la data aplicarii cotei zero daca incasarea valutei a devenit efectiva.
    Cota de 19% recalculata
    9.21. Cota prevazuta de art. 17 lit. A din ordonanta de urgenta se aplica asupra bazei de impozitare, determinata potrivit art. 13 din ordonanta de urgenta, in care nu este cuprinsa taxa pe valoarea adaugata.
    Cota recalculata de taxa pe valoarea adaugata este de 15,966% si se aplica asupra:
    a) sumelor obtinute din vanzarea bunurilor comercializate prin comertul cu amanuntul - magazine comerciale, consignatii, unitati de alimentatie publica sau alte unitati care au relatii directe cu populatia -, ale caror preturi cuprind si taxa pe valoarea adaugata;
    b) sumelor obtinute din unele prestari de servicii - transport, posta, telefon, telegraf si altele de aceeasi natura -, ale caror tarife practicate cuprind si taxa pe valoarea adaugata;
    c) sumelor obtinute din vanzarea de bunuri pe baza de licitatie, de evaluare sau de expertiza, precum si pentru alte situatii similare;
    d) sumelor obtinute din prestari de servicii catre populatie, realizate de liber-profesionistii autorizati, indiferent de modul de exercitare a profesiei, precum si de persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate sa desfasoare activitati pe baza liberei initiative.

    CAP. 10
    Regimul deducerilor

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 18
    Contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata au dreptul la deducerea taxei aferente bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate realizarii de:
    a) operatiuni supuse taxei conform art. 17;
    b) bunuri si servicii scutite de taxa pentru care, prin lege, se prevede in mod expres exercitarea dreptului de deducere;
    c) actiuni de sponsorizare, reclama si publicitate, precum si alte actiuni prevazute de legi, cu respectarea plafoanelor si destinatiilor prevazute in acestea.
    Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se stabileste ca diferenta intre valoarea taxei facturate pentru bunurile livrate si serviciile prestate si a taxei aferente intrarilor, dedusa potrivit prevederilor alin. 1.
    Diferenta de taxa in plus sau in minus se regularizeaza, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pe baza de deconturi ale platitorilor.

    Norme:
    10.1. Dreptul de deducere ia nastere in momentul in care taxa deductibila devine exigibila.
    Derogarile privind exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata la furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii, reglementate la cap. III "Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata" din ordonanta de urgenta, se aplica in mod corespunzator si cumparatorilor.
    10.2. Bunurile si serviciile achizitionate pentru realizarea operatiunilor prevazute la art. 18 din ordonanta de urgenta cuprind materiile prime si materialele, combustibilul si energia, piesele de schimb, obiectele de inventar si de natura mijloacelor fixe, precum si alte bunuri si servicii ce urmeaza sa fie reflectate in cheltuielile de productie, de investitii sau, dupa caz, de circulatie.
    10.3. Prestatorii serviciilor de transport de marfa, de persoane sau de servicii accesorii transportului au drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si serviciilor achizitionate din tara, indiferent de faptul ca acestea au fost destinate transportului pe parcurs intern sau extern, cand punctul de plecare este situat in Romania, cu respectarea celorlalte conditii prevazute la cap. VI din ordonanta de urgenta.
    10.4. Pentru bunurile acordate de catre furnizori clientilor, in vederea stimularii vanzarilor in conditiile prevazute in contractele incheiate, conform prevederilor art. 14 lit. a) din ordonanta de urgenta, contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata vor exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente intrarilor, potrivit legii.
    10.5. Taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii cu plata in rate este deductibila la data prevazuta pentru plata ratelor.
    10.6. Nu poate fi dedusa, potrivit legii, taxa pe valoarea adaugata aferenta intrarilor referitoare la:
    a) bunuri si/sau servicii achizitionate de contribuabilii care nu sunt inregistrati la organele fiscale ca platitori de taxa pe valoarea adaugata;
    b) bunuri si/sau servicii destinate realizarii de operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata, pentru care prin lege nu se prevede exercitarea dreptului de deducere;
    c) bunuri si/sau servicii achizitionate de furnizori sau de prestatori in contul clientilor si care apoi se deconteaza acestora potrivit pct. 8.16;
    d) servicii de transport, hoteliere, alimentatie publica si altele de aceeasi natura prestate pentru contribuabili care desfasoara activitate de intermediere in turism;
    e) alte cheltuieli care nu au legatura directa si exclusiva cu activitatea economica, cum ar fi cele de divertisment sau de spectacole;
    f) bauturi alcoolice si produse din tutun destinate actiunilor de protocol;
    g) bunuri si servicii aprovizionate pe baza de documente care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 25 lit. B din ordonanta de urgenta si de Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea formularelor modelelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora;
    h) bunurile lipsa sau depreciate calitativ in timpul transportului, neimputabile, pe baza documentelor intocmite pentru predarea-primirea bunurilor de la transportator si pentru inregistrarea lor in gestiunea contribuabilului.
    10.7. Exercitarea dreptului de deducere nu se face pentru fiecare operatiune, ci pentru ansamblul operatiunilor realizate in cursul unei luni.
    10.8. Taxa pe valoarea adaugata aferenta materiilor prime si materialelor, produselor finite, produselor in curs de fabricatie si marfurilor existente in stoc la inceputul lunii in care contribuabilii au fost luati in evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, precum si celor destinate realizarii produselor si serviciilor al caror regim de taxa pe valoarea adaugata se modifica in sensul trecerii de la scutire la impozitare se deduce potrivit prevederilor art. 18 din ordonanta de urgenta.
    10.9. In situatia scoaterii din evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, precum si a modificarii regimului de taxa pe valoarea adaugata in sensul trecerii de la impozitare la scutire, pentru bunurile de natura celor mentionate la pct. 10.8, existente in stoc la data respectiva, dreptul de deducere exercitat la intrarea bunurilor se recalculeaza corespunzator noului regim de impozitare.
    10.10. Pentru bunurile comercializate la un pret, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, inferior pretului de achizitie sau costului de productie, si pentru care s-a exercitat dreptul de deducere se va proceda la recalcularea taxei pe valoarea adaugata deduse initial, in limita taxei aferente pretului de vanzare. Suma rezultata din recalcularea taxei pe valoarea adaugata se va inscrie in rosu in decontul de taxa pe valoarea adaugata aferent lunii in care a avut loc vanzarea bunurilor respective, pe randul "Regularizari" de la TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DEDUCTIBILA.
    10.11. Pentru bunurile din import comercializate la un pret, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, inferior valorii utilizate in vama pentru determinarea drepturilor vamale de import pentru care s-a exercitat dreptul de deducere se va proceda la recalcularea taxei pe valoarea adaugata deduse initial, in limita taxei aferente pretului de vanzare. Suma rezultata din recalcularea taxei pe valoarea adaugata se va inscrie in rosu in decontul de taxa pe valoarea adaugata aferent lunii in care a avut loc vanzarea bunurilor respective, pe randul "Regularizari" de la TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DEDUCTIBILA.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 19
    Pentru efectuarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta intrarilor contribuabilii sunt obligati:
    a) sa justifice suma taxei prin documente intocmite conform legii de catre contribuabili inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata;
    b) sa justifice ca bunurile in cauza sunt destinate pentru nevoile firmei si sunt proprietatea acesteia.
    Dreptul de deducere priveste numai taxa ce este inscrisa intr-o factura fiscala sau in alt document legal care se refera la bunuri sau servicii destinate pentru realizarea operatiunilor prevazute la art. 18.

    Norme:
    10.12. Pentru exercitarea dreptului de deducere contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata sunt obligati sa justifice prin documente legal intocmite cuantumul taxei.
    Documentele legale sunt:
    a) exemplarul original al facturii fiscale sau, dupa caz, alte documente specifice aprobate potrivit Hotararii Guvernului nr. 831/1997, pentru bunurile si serviciile cumparate de la furnizorii din tara;
    b) bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale, aprobate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, apartinand unitatilor de desfacere a carburantilor auto, daca sunt stampilate si au inscrise denumirea contribuabilului cumparator si numarul de inmatriculare a autovehiculului.
    Nerespectarea prevederilor lit. b) atrage pierderea dreptului de deducere a taxei aferente carburantilor auto achizitionati;
    c) declaratia vamala de import sau actul constatator al organelor vamale. Pentru importurile efectuate prin comisionari taxa pe valoarea adaugata inscrisa in declaratia vamala de import sau in actul constatator se deduce numai de catre unitatea beneficiara pe baza documentelor respective, transmise in copie certificata de comisionari;
    d) documentul care confirma achitarea taxei pe valoarea adaugata de contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, pentru operatiunile prevazute la pct. 3.4.
    10.13. Documentele aferente achizitionarilor de bunuri si/sau servicii care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata de contribuabili sau pentru a fi puse la dispozitie altor persoane fizice sau juridice in mod gratuit nu vor fi inscrise in jurnalul pentru cumparari, iar taxa pe valoarea adaugata aferenta nu este deductibila.
    In conditiile in care pentru destinatiile de mai sus au fost utilizate bunuri aprovizionate initial pentru nevoile contribuabilului, se aplica prevederile pct. 1.7.
    10.14. Dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata inscrise in documentele pentru cumparari se determina in functie de data facturii fiscale sau a altui document legal, daca acestea s-au primit pana la data depunerii decontului taxei pe valoarea adaugata.
    Documentele primite dupa data depunerii decontului aferent lunii in care bunurile au fost receptionate se includ in deconturile intocmite pentru lunile urmatoare.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 20
    Contribuabilii care folosesc pentru nevoile firmei bunuri si servicii achizitionate au dreptul sa deduca integral taxa pe valoarea adaugata aferenta intrarilor, numai daca sunt destinate realizarii operatiunilor prevazute la art. 18.
    In situatia in care acestia realizeaza atat operatiuni prevazute la art. 18, cat si alte operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata sau care nu intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata, dreptul de deducere se determina in raport cu participarea bunurilor si/sau serviciilor respective la realizarea operatiunilor prevazute la art. 18.

    Norme:
    10.15. In jurnalul pentru cumparari se inscriu toate documentele aferente intrarilor de bunuri si servicii pentru nevoile firmei, indiferent daca sunt destinate realizarii de operatiuni impozabile sau operatiuni scutite.
    10.16. In situatia in care un contribuabil inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata realizeaza atat operatiuni cu drept de deducere, cat si operatiuni fara drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente aprovizionarilor, dreptul de deducere se determina potrivit art. 20 din ordonanta de urgenta, in raport cu participarea bunurilor si serviciilor achizitionate la realizarea operatiunilor cu drept de deducere.
    Gradul de participare a bunurilor si a serviciilor la realizarea operatiunilor cu drept de deducere se determina pe baza de pro rata rezultata ca raport intre contravaloarea bunurilor livrate si a serviciilor prestate cu drept de deducere si totalul operatiunilor realizate, indiferent de sursa de finantare. Taxa pe valoarea adaugata deductibila se determina prin aplicarea pro rata astfel obtinuta asupra sumei taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si serviciilor achizitionate.
    Taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor cumparate in vederea revanzarii ca atare nu se supune recalcularii prevazute la alineatul precedent, in acest caz aplicandu-se criterii specifice de exercitare a dreptului de deducere. Acestea vor fi evidentiate separat intr-un registru pentru cumparari si se vor prelua in decontul de taxa pe valoarea adaugata la rubrica "Cumparari supuse criteriilor specifice de exercitare a dreptului de deducere". Taxa respectiva se deduce integral, cu conditia respectarii prevederilor art. 19 din ordonanta de urgenta.
    Pro rata se determina, de regula, anual, pe baza realizarilor din anul precedent sau corespunzator regimului taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si serviciilor prevazute a fi realizate in anul curent.
    Regularizarea taxei pe valoarea adaugata deductibile determinata pe baza de pro rata, se efectueaza la finele anului si se inscrie in decontul de taxa pe valoarea adaugata intocmit pentru luna decembrie.
    La cererea justificata a contribuabililor organele fiscale la care acestia sunt inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata pot aproba ca pro rata sa fie determinata lunar ca raport intre contravaloarea bunurilor livrate si a serviciilor prestate cu drept de deducere si totalul operatiunilor realizate, din luna respectiva, indiferent de sursa de finantare.
    In cursul unui an calendaristic nu pot fi folosite doua metode de determinare a pro rata. Contribuabilii carora li s-a aprobat in cursul anului trecerea de la pro rata anuala la cea lunara au obligatia recalcularii taxei pe valoarea adaugata deductibile, inscrisa in deconturile intocmite pentru lunile anterioare aprobarii, in functie de pro rata lunara efectiv realizata.
    10.17. Taxa pe valoarea adaugata aferenta mijloacelor fixe, materiilor prime, altor bunuri si servicii achizitionate inainte de punerea in functiune a unui obiectiv de investitii, dedusa potrivit legii de contribuabilii care realizeaza atat operatiuni cu drept de deducere, cat si operatiuni scutite fara drept de deducere, se recalculeaza la expirarea primului an de functionare, in conditiile prevazute la art. 20 din ordonanta de urgenta.
    Pentru obiectivele de investitii sistate pe o perioada mai mare de un an taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate pentru realizarea obiectivului respectiv se restituie la bugetul de stat impreuna cu majorarile de intarziere calculate de la data exercitarii dreptului de deducere.
    10.18. Nu se recalculeaza taxa pe valoarea adaugata dedusa potrivit legii, aferenta bunurilor lipsa sau depreciate calitativ, constatate pe baza de inventariere dupa inregistrarea bunurilor in gestiune.
    Se datoreaza taxa pe valoarea adaugata, in cotele in vigoare la data constatarii, pentru bunurile lipsa sau depreciate calitativ, imputabile, precum si pentru bunurile lipsa, constatate pe baza de inventar, neimputabile.
    Nu se recalculeaza taxa pe valoarea adaugata dedusa potrivit legii, aferenta bunurilor distruse sau depreciate calitativ ca urmare a unor calamitati sau altor cauze de forta majora, iar pentru sumele incasate de la societatile de asigurare se datoreaza taxa pe valoarea adaugata.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 22
    In cazul in care taxa aferenta intrarilor este mai mare decat taxa aferenta iesirilor diferenta se regularizeaza prin:
    a) compensarea efectuata de contribuabil in limita taxei de plata rezultate din decontul lunii anterioare sau din deconturile lunilor urmatoare, dupa caz;
    b) compensarea efectuata de organele fiscale in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de catre contribuabil, dupa cum urmeaza:
    b)1. cu alte impozite si taxe datorate bugetului de stat de catre contribuabil;
    b)2. cu taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat de furnizorii sau prestatorii acestuia, in limita taxei rezultate din facturile fiscale aferente bunurilor livrate si/sau serviciilor prestate beneficiarului care solicita compensarea, neachitate pana la data efectuarii controlului;

    Norme:
    10.19. Compensarea diferentei de taxa, prevazuta la art. 22 lit. a) din ordonanta de urgenta, se efectueaza de catre contribuabil la intocmirea decontului de taxa pe valoarea adaugata, fara avizul organului fiscal.
    Contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care au beneficiat de suspendarea platii in vama a acesteia, potrivit art. 25 lit. D.b) din ordonanta de urgenta, pot compensa taxa pe valoarea adaugata datorata cu taxa pe valoarea adaugata de rambursat din decontul aferent lunii precedente, depus la organul fiscal.
    10.20. Compensarea diferentei de taxa, prevazuta la art. 22 lit. b) din ordonanta de urgenta, ramasa dupa aplicarea prevederilor pct. 10.19, se efectueaza de organele fiscale teritoriale in termen de 30 de zile de la depunerea cererii de compensare, in situatia in care din decontul aferent lunii precedente rezulta suma de rambursat.
    Contribuabilii platitori de taxa pe valoarea adaugata care solicita compensarea trebuie sa depuna la organul fiscal teritorial cererea de compensare, conform modelului prezentat in anexa la prezentele norme, precum si decontul de taxa pe valoarea adaugata din care rezulta suma de rambursat.
    In vederea solutionarii cererilor de compensare organele fiscale teritoriale vor proceda astfel:
    a) in cazul in care suma de rambursat este mai mare decat suma reprezentand alte impozite si taxe datorate bugetului de stat de catre contribuabil, se va efectua compensarea pana la concurenta sumei reprezentand alte impozite si taxe datorate bugetului de stat. Din suma ramasa se va compensa suma reprezentand taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat de furnizori sau prestatori, in limita taxei rezultate din facturile fiscale aferente bunurilor livrate si/sau serviciilor prestate beneficiarului care solicita compensarea, neachitate pana la data efectuarii controlului;
    b) in cazul in care suma de rambursat este mai mica decat suma reprezentand alte impozite si taxe datorate bugetului de stat de catre contribuabil se va efectua compensarea pana la concurenta sumei de rambursat.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 23
    Rambursarea diferentei de taxa, ramasa dupa compensarea realizata conform art. 22, se efectueaza in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de rambursare pe baza documentatiei stabilite prin ordin al ministrului finantelor si a verificarilor efectuate de organele fiscale teritoriale.
    Rambursarea se efectueaza pentru contribuabilii din ale caror deconturi lunare depuse la organul fiscal teritorial rezulta taxa de rambursat timp de 3 luni consecutiv.
    Prin derogare de la prevederile alineatului precedent, rambursarea se efectueaza lunar pentru contribuabilii care realizeaza:
    a) operatiuni de export;
    b) unitati productive noi, pana la punerea in functiune;
    c) operatiuni de import-export si care au diferente de primit rezultate din actele constatatoare intocmite de organele vamale.
    Nu beneficiaza de rambursarea efectiva a sumelor de la bugetul de stat contribuabilii care nu au achitat total sau partial facturile furnizorilor si/sau prestatorilor din tara, din care sa rezulte taxa pe valoarea adaugata deductibila.

    Norme:
    10.21. Contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata beneficiaza de rambursarea efectiva a taxei pe valoarea adaugata numai pentru suma aferenta facturilor platite, total sau partial, furnizorilor de bunuri si/sau prestatorilor de servicii, din care rezulta taxa deductibila.
    Contribuabilii, cu exceptia celor care se incadreaza in prevederile art. 23 alin. 3 lit. a) - c), care au beneficiat de rambursare, pot solicita efectuarea unei noi rambursari daca timp de 3 luni consecutive - altele decat cele avute in vedere la rambursarea anterioara - din deconturile depuse la organul fiscal teritorial rezulta taxa de rambursat.
    Pentru rambursarea diferentelor de taxa rezultate din deconturile intocmite pentru lunile ianuarie si februarie 2000 sunt aplicabile prevederile legale in vigoare in perioada respectiva.
    10.22. In vederea solutionarii cererilor de rambursare organele fiscale vor proceda astfel:
    a) vor determina taxa aferenta facturilor neachitate furnizorilor de bunuri si/sau prestatorilor de servicii;
    b) din suma de rambursat rezultata din ultimul decont de taxa pe valoarea adaugata, corectata cu eventualele diferente rezultate in urma verificarii, vor scadea taxa aferenta facturilor neachitate, determinand astfel taxa aferenta facturilor achitate;
    c) vor restitui suma taxei aferente facturilor achitate, determinata potrivit lit. b), in cazul in care contribuabilul nu a beneficiat de compensarea prevazuta la art. 22 lit. b) din ordonanta de urgenta;
    d) vor restitui diferenta dintre taxa aferenta facturilor achitate si suma compensata, in cazul in care contribuabilul a beneficiat de compensarea prevazuta la art. 22 lit. b) din ordonanta de urgenta, daca suma compensata este mai mica decat taxa aferenta facturilor achitate;
    e) nu vor proceda la rambursare, in cazul in care contribuabilul a beneficiat de compensarea prevazuta la art. 22 lit. b) din ordonanta de urgenta, daca suma compensata este mai mare sau egala cu taxa aferenta facturilor achitate.
    10.23. Rambursarea taxei pe valoarea adaugata se va efectua tinandu-se seama si de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    10.24. In cazul in care organele de control propun, in urma verificarii, aprobarea rambursarii partiale a taxei pe valoarea adaugata sau respingerea cererii, vor mentiona in actul de control intocmit motivele si cauzele care determina situatia respectiva.
    Prin actul de control se va stabili modul de evidentiere, pe cheltuieli sau in decontul lunii urmatoare, a sumelor neadmise la rambursare, in functie de cauze.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 24
    Prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta se stabilesc cazurile si conditiile in care, pentru anumite rambursari de taxa pe valoarea adaugata, organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor solicita garantii personale sau solidare.

    Norme:
    10.25. Daca suma de rambursat depaseste 1 miliard lei, conform prevederilor art. 24 din ordonanta de urgenta, se stabilesc urmatoarele cazuri in care organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor solicita contribuabililor inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata garantii personale sau solidare:
    a) cand incasarea valutei nu s-a efectuat pana la data controlului;
    b) cand din documentatia prezentata rezulta ca s-a ajuns in situatia de a solicita rambursarea diferentei de taxa pe valoarea adaugata, ca urmare a unor aprovizionari excesive sau de calitate necorespunzatoare ori a nelivrarii produselor sau neprestarii serviciilor.
    Garantia se constituie printr-un depozit banesc sau printr-o scrisoare de garantie bancara emisa de o banca autorizata de Banca Nationala a Romaniei, astfel:
    a) pentru sume de rambursat intre 1 si 5 miliarde lei garantia se va constitui in procent de 20% din suma solicitata la rambusare;
    b) pentru sume de rambursat peste 5 miliarde lei garantia se va constitui in procent de 30% din suma solicitata la rambusare.
    Organele fiscale vor debloca garantiile constituite de catre contribuabili, astfel:
    a) cand s-a incasat contravaloarea valutei aferente exportului, pentru situatia prevazuta la alin. 1 lit. a);
    b) cand s-au eliminat cauzele care au condus la constituirea garantiei, pentru situatiile prevazute la alin. 1 lit. b).

    CAP. 11
    Obligatiile platitorilor

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 25
    Contribuabilii care realizeaza operatiuni impozabile in sensul prezentei ordonante de urgenta au urmatoarele obligatii:
    A. Cu privire la inregistrarea la organele fiscale:
    a) sa depuna sub semnatura persoanelor autorizate, la organul fiscal competent, o declaratie de inregistrare fiscala, conform modelului aprobat de Ministerul Finantelor, in termen de 15 zile de la data eliberarii certificatului de inmatriculare, a autorizatiei de functionare sau a actului legal de constituire, dupa caz.
    Contribuabilii care devin platitori de taxa pe valoarea adaugata ca urmare a depasirii plafonului de scutire prevazut la art. 6, ale caror conditii de desfasurare a activitatii s-au modificat sau au intervenit modificari legislative in sensul trecerii activitatii desfasurate de la regimul de scutire la cel de impozitare, ulterior inregistrarii fiscale, sunt obligati sa depuna declaratie de mentiuni in termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea, in vederea atribuirii de cod fiscal, precedat de litera "R" care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata. Atribuirea calitatii de platitor de taxa pe valoarea adaugata se face cu data de intai a lunii urmatoare;

    Norme:
    11.1. Contribuabilii sunt obligati sa completeze si sa depuna declaratie de inregistrare fiscala, in vederea atribuirii codului fiscal si a eliberarii certificatului de inregistrare fiscala, conform reglementarilor legale in vigoare.
    Organele fiscale au obligatia sa stabileasca, inainte de eliberarea certificatului de inregistrare fiscala, calitatea de platitor sau neplatitor de taxa pe valoarea adaugata. Pe baza declaratiei de inregistrare fiscala si a analizei efectuate, avandu-se in vedere natura operatiunilor pe care contribuabilul le va desfasura si nivelul veniturilor anuale estimate, organele fiscale vor atribui codul fiscal si vor elibera certificatul de inregistrare fiscala cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a solicitat inregistrarea.
    Inregistrarea fiscala reprezinta si inregistrarea ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, in cazurile si in conditiile prevazute de ordonanta de urgenta, iar codul fiscal va fi precedat de litera "R".
    11.2. Subunitatile tip sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica - nu pot fi inregistrate ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata sau, dupa caz, vor fi scoase din evidenta in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentelor norme in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Contribuabilii prevazuti la art. 3 din ordonanta de urgenta sunt obligati sa solicite atribuirea calitatii de platitor de taxa pe valoarea adaugata pentru unitatile subordonate, daca acestea realizeaza operatiuni impozabile in sensul ordonantei de urgenta.
    11.3. In cazul in care un contribuabil platitor de taxa pe valoarea adaugata isi schimba sediul social, va fi luat in evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata la noul sediu numai cu avizul organului fiscal in evidenta caruia se afla la data modificarii si in baza dosarului de platitor de taxa pe valoarea adaugata transmis de acesta. Codul fiscal initial se mentine si la noul sediu social.
    11.4. Pentru contribuabilii care, potrivit legii, indeplinesc conditiile de platitori de taxa pe valoarea adaugata, dar nu au depus declaratie de inregistrare fiscala sau, dupa caz, declaratie de mentiuni, in vederea luarii in evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, si care nu au indeplinit obligatiile prevazute la art. 25 lit. B, C sau D din ordonanta de urgenta, organele fiscale vor proceda astfel:
    a) vor stabili taxa datorata bugetului de stat pe baza documentelor legale aferente bunurilor livrate si serviciilor prestate sau, dupa caz, prin estimare;
    b) vor calcula majorarile legale pentru intarzierea platii, vor aplica sanctiunile prevazute de lege si vor lua masuri pentru intrarea in legalitate.
    11.5. Contribuabilii care realizeaza exclusiv operatiuni scutite fara drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata nu vor fi inregistrati sau, dupa caz, vor fi scosi din evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata. Fac exceptie contribuabilii care au fost luati in evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata prin optiune, conform art. 7 din ordonanta de urgenta.

    Ordonanta de urgenta:
    b) sa solicite organului fiscal scoaterea din evidenta ca platitor de taxa in caz de incetare a activitatii, in termen de 15 zile de la data actului legal in care se consemneaza situatia respectiva.

    Norme:
    11.6. La incetarea activitatii contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata sunt obligati ca, in termen de 15 zile de la data actului legal care consemneaza situatia respectiva, sa solicite scoaterea din evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata conform reglementarilor legale in vigoare.

    Ordonanta de urgenta:
    B. Cu privire la intocmirea documentelor:
    a) sa consemneze livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii in facturi fiscale sau in documente legal aprobate si sa completeze toate datele prevazute de acestea. Pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii cu valoarea taxei pe valoarea adaugata mai mare de 20 milioane lei, la aceste documente se anexeaza si copia de pe documentul legal care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;

    Norme:
    11.7. Contribuabilii care realizeaza operatiuni impozabile sunt obligati sa consemneze livrarile de bunuri si prestarile de servicii in facturi fiscale sau in documente specifice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 831/1997.
    Pentru bunurile livrate cu aviz de insotire furnizorii sunt obligati ca in termen de 3 zile lucratoare de la data livrarii sa emita facturi fiscale si sa le transmita clientilor.
    Pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii care se efectueaza continuu - energie electrica, termica, gaze naturale, apa, servicii telefonice si altele similare -, precum si pentru prestari de servicii decontate pe baza de situatii de lucrari facturarea se face in termen de 3 zile de la data intocmirii documentelor prin care furnizorii, prestatorii si beneficiarii au stabilit cantitatile livrate si serviciile prestate.
    Documentele prevazute la alineatul precedent se intocmesc in mod obligatoriu pana la finele lunii urmatoare celei in care s-a efectuat livrarea de bunuri sau, dupa caz, prestarea de servicii.
    11.8. Pentru avansuri furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii sunt obligati sa emita facturi fiscale in termen de 3 zile de la data incasarii sumelor. Se excepteaza contribuabilii care realizeaza operatiunile prevazute la pct. 7.9 lit. c) 1 - 4 si la pct. 7.11, precum si la art. 12 alin. 3 din ordonanta de urgenta.
    11.9. Transferul proprietatii bunurilor in executarea creantelor se consemneaza in mod obligatoriu in facturi fiscale emise de contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata in conditiile prevazute la art. 25 din ordonanta de urgenta, indiferent daca vanzarea a avut loc pe baza de licitatie sau daca bunurile au fost predate pe baza de intelegere intre debitor si creditor.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 25
    - lit. C. b) -
    C. Cu privire la evidenta operatiunilor:
    b) sa intocmeasca si sa depuna lunar la organul fiscal, pana la data de 25 a lunii urmatoare, decontul de taxa pe valoarea adaugata, potrivit modelului stabilit de Ministerul Finantelor;

    Norme:
    11.10. Contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata care au in structura subunitati tip sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica - vor intocmi un singur decont de taxa pe valoarea adaugata pentru intreaga activitate.
    11.11. Contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata sunt obligati ca pana la data de 25 a lunii urmatoare sa depuna deconturi de taxa pe valoarea adaugata intocmite pe baza datelor din jurnalul pentru vanzari si, respectiv, jurnalul pentru cumparari.

    CAP. 12
    Dispozitii finale

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 30
    Diferentele in minus constatate la verificarea taxei pe valoarea adaugata se platesc in termen de 15 zile de la data incheierii actului de control impreuna cu majorarile de intarziere aferente, iar cele in plus se restituie in acelasi termen sau se compenseaza cu platile ulterioare.

    Norme:
    12.1. Diferentele constatate de organele de control se platesc sau, dupa caz, se restituie in termenul prevazut de ordonanta de urgenta. Sumele respective nu se includ in deconturile de taxa pe valoarea adaugata.

    Ordonanta de urgenta:
    Art. 31
    Pentru neplata integrala sau a unei diferente din taxa pe valoarea adaugata in termenul stabilit, contribuabilii datoreaza majorari de intarziere calculate conform legislatiei privind calculul si plata sumelor datorate pentru neachitarea la termen a impozitelor si taxelor.

    Norme:
    12.2. Calculul majorarilor de intarziere se face din ziua lucratoare imediat urmatoare expirarii termenului legal de plata si pana in ziua platii sau a depunerii decontului din care rezulta suma de rambursat.
    In cazul acoperirii partiale a debitului calculul majorarilor de intarziere se face numai pentru sumele nete de plata.

    ANEXA 1
    la norme

       ___________
     /   ROMANIA   \
    |    _______    |
    |   |  M.F. |   |
    |   |_______|   |         TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
    |               |
    |   MINISTERUL  |           CERERE DE COMPENSARE
    |   FINANTELOR  |
     \_____________/
 ____________________________________________________________________
|                                   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    |
| CODUL FISCAL AL PLATITORULUI     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   |
|                                                                    |
| DENUMIREA CONTRIBUABILULUI ....................................... |
| Localitatea ....................., str. ................. nr. .... |
|____________________________________________________________________|

    Solicit compensarea sumei de ..............., rezultata din decontul aferent lunii ............, anul ......., cu urmatoarele impozite si taxe datorate bugetului de stat:
    1. Impozit pe salarii .............................
    2. Impozit pe profit ..............................
    3. Alte impozite si taxe datorate bugetului de stat ......................
    4. Taxa pe valoarea adaugata din facturile neachitate furnizorilor .......

    Numele si prenumele .........................., functia ..................
    Semnatura si stampila ....................

 ___________________________________________________________________________
|                      CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL                      |
|___________________________________________________________________________|
| Se aproba compensarea pentru suma de ..... | Organul fiscal ............. |
| Nu se aproba compensarea sumei de ........ | Codul ...................... |
| Numele persoanei care aproba compensarea   | Numarul de inregistrare .... |
| .......................................... | Data depunerii               |
| Functia ............. Semnatura .......... | (ZZ/LL/AA) .../.../...       |
| Data (ZZ/LL/AA) .../.../....               | Primit,                      |
|____________________________________________|______________________________|
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 401/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 401 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 401/2000
Ordin 1561 2004
pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2004 privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la impozitul pe venit, taxa pe valoarea adaugata si probleme de procedura fiscala
Decizia 6 2004
privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la impozitul pe venit, taxa pe valoarea adaugata si probleme de procedura fiscala
Ordin 1365 2004
pentru aprobarea Deciziei nr. 5 din 22 iulie 2004 a Comisiei fiscale centrale pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata si probleme de procedura fiscala
Decizia 5 2004
pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata si probleme de procedura fiscala
Hotărârea 245 2001
pentru modificarea pct. 1.2 din cap. I "Operatiuni impozabile" din Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 401/2000
Hotărârea 163 2001
privind acordarea unui ajutor umanitar Republicii Federale Iugoslavia
Hotărârea 965 2000
pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 401/2000
Ordin 903 2000
privind modificarea modelelor si normelor de intocmire si utilizare a unor formulare si introducerea de noi formulare in activitatea financiara si contabila
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu