E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 903 din 21 iunie 2000

privind modificarea modelelor si normelor de intocmire si utilizare a unor formulare si introducerea de noi formulare in activitatea financiara si contabila

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 371 din 10 august 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza atributiilor prevazute de Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se aproba introducerea unor noi formulare comune in activitatea financiara si contabila a persoanelor juridice prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
    (2) Modelele formularelor prevazute la alin. (1), precum si normele de intocmire si utilizare a acestora sunt prezentate in anexa nr. 1.
    Art. 2
    (1) In vederea inregistrarii in contabilitate a bonurilor fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale, unitatile emitente vor completa pe versoul acestui bon urmatoarele informatii: denumirea si adresa cumparatorului, codul fiscal al cumparatorului, respectiv codul numeric personal pentru contribuabilii impusi in baza Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, aplicand stampila unitatii.
    (2) Pentru deducerea taxei pe valoarea adaugata se va proceda in conformitate cu prevederile pct. 10.12 din Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 401/2000. In situatia emiterii de facturi fiscale nu mai este obligatorie completarea bonului fiscal cu elementele prevazute la alin. (1).
    Art. 3
    (1) Se aproba modificarea modelelor si normelor de intocmire si utilizare a unor formulare comune privind activitatea financiara si contabila a persoanelor juridice si persoanelor fizice prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, precum si a persoanelor fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 73/1999.
    (2) Noile modele ale formularelor prevazute la alin. (1), precum si normele de intocmire si utilizare a acestora sunt prezentate in anexa nr. 2.
    Art. 4
    Incepand cu data de 1 iulie 2000 regimul special al formularului Buletin de schimb valutar, prezentat in anexa nr. 1 la Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei - N.R.V. 2 la Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile ulterioare, se va asigura in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, respectiv ale art. 2 din Ordinul ministrului finantelor nr. 1.177/1998 privind aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) si alin. (10) paragraful 2 din Hotararea Guvernului nr. 831/1997.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 6
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         Ministrul finantelor,
                         Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

    ..............................
            (unitatea)
    ..............................
       (sectia, serviciul etc.)

                         LISTA PENTRU PLATI PARTIALE
                     reprezentand .......................
                     pe luna ............................
 _________________________________________________________________________
| Nr.  |  Numele si  |   Venitul   | Impozitul calculat  |  Rest de plata |
| crt. |  prenumele  |  impozabil  |     si retinut      |                |
|______|_____________|_____________|_____________________|________________|
|______|_____________|_____________|_____________________|________________|
|______|_____________|_____________|_____________________|________________|
|______|_____________|_____________|_____________________|________________|
|______|_____________|_____________|_____________________|________________|
|______|_____________|_____________|_____________________|________________|
|______|_____________|_____________|_____________________|________________|

       Conducatorul unitatii,          Conducatorul compartimentului
                                           financiar-contabil,

                                                               Intocmit,

                                                                  14-5-1/d1

    ...........................
          (unitatea)

    ............................
     (sectia, serviciul etc.)

                          LISTA PENTRU PLATI PARTIALE
                    reprezentand .......................
                    pe luna ............................
 _____________________________________________________________________________
|Nr. |Numele si|Venitul  |Venitul |  Total  |Impozitul|Salariul|Salariul|Rest |
|crt.|prenumele|impozabil|curent  |  venit  |calculat |  net   |  net   | de  |
|    |         |calculat |anterior|impozabil|   si    |cuvenit |acordat |plata|
|    |         |anterior |        |         | retinut |        |anterior|     |
|____|_________|_________|________|_________|_________|________|________|_____|
|____|_________|_________|________|_________|_________|________|________|_____|
|____|_________|_________|________|_________|_________|________|________|_____|
|____|_________|_________|________|_________|_________|________|________|_____|
|____|_________|_________|________|_________|_________|________|________|_____|
|____|_________|_________|________|_________|_________|________|________|_____|
|____|_________|_________|________|_________|_________|________|________|_____|
|____|_________|_________|________|_________|_________|________|________|_____|
|____|_________|_________|________|_________|_________|________|________|_____|

        Conducatorul unitatii,            Conducatorul compartimentului
                                                financiar-contabil,

                                                             Intocmit,

                                                                     14-5-1/d2

                         LISTA PENTRU PLATI PARTIALE
                       (Cod 14-5-1/d1 si cod 14-5-1/d2)

    1. Serveste ca:
    - document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor pentru platile partiale efectuate;
    - document care sta la baza intocmirii statelor de salarii;
    - document justificativ de inregistrare in contabilitate.
    2. Se intocmeste in doua exemplare, ori de cate ori se face o plata partiala in cursul lunii, de compartimentul care are aceasta atributie, pe baza documentelor de evidenta a muncii, a timpului lucrat efectiv, a certificatelor medicale prezentate, si se semneaza de persoana care a calculat platile partiale si a intocmit lista pentru plati partiale.
    Lista pentru plati partiale cod 14-5-1/d1 se intocmeste pentru prima plata partiala, iar Lista pentru plati partiale cod 14-5-1/d2 se intocmeste pentru cea de-a doua plata partiala si urmatoarele.
    3. Circula:
    - la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar preventiv si sa aprobe plata (exemplarul 1);
    - la compartimentul financiar-contabil, ca anexa la exemplarul 2 al registrului de casa, pentru inregistrare in contabilitate (exemplarul 1);
    - la compartimentul care a intocmit lista pentru plati partiale, pentru a servi la intocmirea statelor de salarii la sfarsitul lunii (exemplarul 2).
    4. Se arhiveaza:
    - la compartimentul financiar-contabil, ca anexa la exemplarul 2 al registrului de casa (exemplarul 1);
    - la compartimentul care a intocmit lista pentru plati partiale (exemplarul 2).

    ANEXA 2

                           JURNAL PENTRU VANZARI

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - cu drept de deducere
    B - fara drept de deducere
    C - Baza de impozitare
    D - Valoarea T.V.A.
 _____________________________________________________________________________
|N | Factura sau documentul  |         |    Scutite    |       |    Vanzari   |
|r.|inlocuitor legal aprobat |         |_______________|       |______________|
|  |_________________________|  Total  |     |din care:|Export | Cota  | Cota |
|c |Data|Nr.|  Cumparatorul  | factura |Total|_________|(T.V.A.|T.V.A. |T.V.A.|
|r |    |   |________________|(inclusiv|     |    |    |cota 0)|   0   | 19%  |
|t.|    |   |Denumirea|Codul | T.V.A.) |     |    |    |       |_______|______|
|  |    |   |         |fiscal|         |     | A  |  B |       | C | D | C |D |
|__|____|___|_________|______|_________|_____|____|____|_______|___|___|___|__|
| 0|  1 | 2 |    3    |   4  |    5    |  6  |  7 |  8 |   9   | 10| 11| 12|13|
|__|____|___|_________|______|_________|_____|____|____|_______|___|___|___|__|
|__|____|___|_________|______|_________|_____|____|____|_______|___|___|___|__|
|__|____|___|_________|______|_________|_____|____|____|_______|___|___|___|__|
|__|____|___|_________|______|_________|_____|____|____|_______|___|___|___|__|
|__|____|___|_________|______|_________|_____|____|____|_______|___|___|___|__|
|__|____|___|_________|______|_________|_____|____|____|_______|___|___|___|__|
|__|____|___|_________|______|_________|_____|____|____|_______|___|___|___|__|
|    TOTAL:                  |         |     |    |    |       |   |   |   |  |
|____________________________|_________|_____|____|____|_______|___|___|___|__|

                Intocmit,                         Verificat,
                                                                     14-6-12/a

                             JURNAL PENTRU VANZARI
                                (Cod 14-6-12/a)

    1. Serveste ca:
    - jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii;
    - document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata colectate;
    - document de control al operatiunilor inregistrate in evidenta contabila.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar, avand paginile numerotate, in care se inregistreaza zilnic sau lunar, dupa caz, fara stersaturi si spatii libere, elementele necesare pentru determinarea corecta a T.V.A. colectate si datorate.
    Acest jurnal se completeaza pe baza documentelor tipizate comune si specifice (facturi sau documente inlocuitoare) privind vanzarile de valori materiale sau prestarile de servicii.

                          JURNAL PENTRU CUMPARARI

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Baza de impozitare
    B - Valoarea T.V.A.
 _____________________________________________________________________________
|N | Factura sau documentul  |  Total  |            |   Cumparari  |Import cu |
|r.|inlocuitor legal aprobat | factura |            |______________|certificat|
|  |_________________________|(inclusiv|            | Cota  | Cota |    de    |
|c |Data|Nr.|   Vanzatorul   | T.V.A.) |            |T.V.A. |T.V.A.|suspendare|
|r |    |   |________________|         |Neimpozabile|   0   | 19%  |          |
|t.|    |   |Denumirea|Codul |         |            |_______|______|__________|
|  |    |   |         |fiscal|         |            | A | B | A |B |  A  |  B |
|__|____|___|_________|______|_________|____________|___|___|___|__|_____|____|
| 0|  1 | 2 |    3    |   4  |    5    |      6     | 7 | 8 | 9 |10|  11 | 12 |
|__|____|___|_________|______|_________|____________|___|___|___|__|_____|____|
|__|____|___|_________|______|_________|____________|___|___|___|__|_____|____|
|__|____|___|_________|______|_________|____________|___|___|___|__|_____|____|
|__|____|___|_________|______|_________|____________|___|___|___|__|_____|____|
|__|____|___|_________|______|_________|____________|___|___|___|__|_____|____|
|__|____|___|_________|______|_________|____________|___|___|___|__|_____|____|
|__|____|___|_________|______|_________|____________|___|___|___|__|_____|____|
|    TOTAL:                  |         |            |   |   |   |  |     |    |
|____________________________|_________|____________|___|___|___|__|_____|____|

                Intocmit,                         Verificat,

                                                                    14-6-17/b

                           JURNAL PENTRU CUMPARARI
                               (Cod 14-6-17/b)

    1. Serveste ca:
    - jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii;
    - document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata deductibile;
    - document de control al operatiunilor inregistrate in evidenta contabila.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar, avand paginile numerotate, in care se inregistreaza zilnic, fara stersaturi si spatii libere, elementele necesare pentru determinarea corecta a taxei pe valoarea adaugata deductibile.
    Se intocmeste un jurnal separat pentru cumparari de bunuri si servicii pentru nevoile firmei si separat pentru cumparari de bunuri (marfuri) care se vand ca atare.
    Acest jurnal se completeaza pe baza documentelor tipizate privind cumpararile de valori materiale sau de prestari de servicii.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 903/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 903 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu