E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 903 din 21 iunie 2000

privind modificarea modelelor si normelor de intocmire si utilizare a unor formulare si introducerea de noi formulare in activitatea financiara si contabila

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 371 din 10 august 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza atributiilor prevazute de Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se aproba introducerea unor noi formulare comune in activitatea financiara si contabila a persoanelor juridice prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
    (2) Modelele formularelor prevazute la alin. (1), precum si normele de intocmire si utilizare a acestora sunt prezentate in anexa nr. 1.
    Art. 2
    (1) In vederea inregistrarii in contabilitate a bonurilor fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale, unitatile emitente vor completa pe versoul acestui bon urmatoarele informatii: denumirea si adresa cumparatorului, codul fiscal al cumparatorului, respectiv codul numeric personal pentru contribuabilii impusi in baza Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, aplicand stampila unitatii.
    (2) Pentru deducerea taxei pe valoarea adaugata se va proceda in conformitate cu prevederile pct. 10.12 din Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 401/2000. In situatia emiterii de facturi fiscale nu mai este obligatorie completarea bonului fiscal cu elementele prevazute la alin. (1).
    Art. 3
    (1) Se aproba modificarea modelelor si normelor de intocmire si utilizare a unor formulare comune privind activitatea financiara si contabila a persoanelor juridice si persoanelor fizice prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, precum si a persoanelor fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 73/1999.
    (2) Noile modele ale formularelor prevazute la alin. (1), precum si normele de intocmire si utilizare a acestora sunt prezentate in anexa nr. 2.
    Art. 4
    Incepand cu data de 1 iulie 2000 regimul special al formularului Buletin de schimb valutar, prezentat in anexa nr. 1 la Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei - N.R.V. 2 la Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile ulterioare, se va asigura in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, respectiv ale art. 2 din Ordinul ministrului finantelor nr. 1.177/1998 privind aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) si alin. (10) paragraful 2 din Hotararea Guvernului nr. 831/1997.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 6
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         Ministrul finantelor,
                         Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

    ..............................
            (unitatea)
    ..............................
       (sectia, serviciul etc.)

                         LISTA PENTRU PLATI PARTIALE
                     reprezentand .......................
                     pe luna ............................
 _________________________________________________________________________
| Nr.  |  Numele si  |   Venitul   | Impozitul calculat  |  Rest de plata |
| crt. |  prenumele  |  impozabil  |     si retinut      |                |
|______|_____________|_____________|_____________________|________________|
|______|_____________|_____________|_____________________|________________|
|______|_____________|_____________|_____________________|________________|
|______|_____________|_____________|_____________________|________________|
|______|_____________|_____________|_____________________|________________|
|______|_____________|_____________|_____________________|________________|
|______|_____________|_____________|_____________________|________________|

       Conducatorul unitatii,          Conducatorul compartimentului
                                           financiar-contabil,

                                                               Intocmit,

                                                                  14-5-1/d1

    ...........................
          (unitatea)

    ............................
     (sectia, serviciul etc.)

                          LISTA PENTRU PLATI PARTIALE
                    reprezentand .......................
                    pe luna ............................
 _____________________________________________________________________________
|Nr. |Numele si|Venitul  |Venitul |  Total  |Impozitul|Salariul|Salariul|Rest |
|crt.|prenumele|impozabil|curent  |  venit  |calculat |  net   |  net   | de  |
|    |         |calculat |anterior|impozabil|   si    |cuvenit |acordat |plata|
|    |         |anterior |        |         | retinut |        |anterior|     |
|____|_________|_________|________|_________|_________|________|________|_____|
|____|_________|_________|________|_________|_________|________|________|_____|
|____|_________|_________|________|_________|_________|________|________|_____|
|____|_________|_________|________|_________|_________|________|________|_____|
|____|_________|_________|________|_________|_________|________|________|_____|
|____|_________|_________|________|_________|_________|________|________|_____|
|____|_________|_________|________|_________|_________|________|________|_____|
|____|_________|_________|________|_________|_________|________|________|_____|
|____|_________|_________|________|_________|_________|________|________|_____|

        Conducatorul unitatii,            Conducatorul compartimentului
                                                financiar-contabil,

                                                             Intocmit,

                                                                     14-5-1/d2

                         LISTA PENTRU PLATI PARTIALE
                       (Cod 14-5-1/d1 si cod 14-5-1/d2)

    1. Serveste ca:
    - document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor pentru platile partiale efectuate;
    - document care sta la baza intocmirii statelor de salarii;
    - document justificativ de inregistrare in contabilitate.
    2. Se intocmeste in doua exemplare, ori de cate ori se face o plata partiala in cursul lunii, de compartimentul care are aceasta atributie, pe baza documentelor de evidenta a muncii, a timpului lucrat efectiv, a certificatelor medicale prezentate, si se semneaza de persoana care a calculat platile partiale si a intocmit lista pentru plati partiale.
    Lista pentru plati partiale cod 14-5-1/d1 se intocmeste pentru prima plata partiala, iar Lista pentru plati partiale cod 14-5-1/d2 se intocmeste pentru cea de-a doua plata partiala si urmatoarele.
    3. Circula:
    - la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar preventiv si sa aprobe plata (exemplarul 1);
    - la compartimentul financiar-contabil, ca anexa la exemplarul 2 al registrului de casa, pentru inregistrare in contabilitate (exemplarul 1);
    - la compartimentul care a intocmit lista pentru plati partiale, pentru a servi la intocmirea statelor de salarii la sfarsitul lunii (exemplarul 2).
    4. Se arhiveaza:
    - la compartimentul financiar-contabil, ca anexa la exemplarul 2 al registrului de casa (exemplarul 1);
    - la compartimentul care a intocmit lista pentru plati partiale (exemplarul 2).

    ANEXA 2

                           JURNAL PENTRU VANZARI

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - cu drept de deducere
    B - fara drept de deducere
    C - Baza de impozitare
    D - Valoarea T.V.A.
 _____________________________________________________________________________
|N | Factura sau documentul  |         |    Scutite    |       |    Vanzari   |
|r.|inlocuitor legal aprobat |         |_______________|       |______________|
|  |_________________________|  Total  |     |din care:|Export | Cota  | Cota |
|c |Data|Nr.|  Cumparatorul  | factura |Total|_________|(T.V.A.|T.V.A. |T.V.A.|
|r |    |   |________________|(inclusiv|     |    |    |cota 0)|   0   | 19%  |
|t.|    |   |Denumirea|Codul | T.V.A.) |     |    |    |       |_______|______|
|  |    |   |         |fiscal|         |     | A  |  B |       | C | D | C |D |
|__|____|___|_________|______|_________|_____|____|____|_______|___|___|___|__|
| 0|  1 | 2 |    3    |   4  |    5    |  6  |  7 |  8 |   9   | 10| 11| 12|13|
|__|____|___|_________|______|_________|_____|____|____|_______|___|___|___|__|
|__|____|___|_________|______|_________|_____|____|____|_______|___|___|___|__|
|__|____|___|_________|______|_________|_____|____|____|_______|___|___|___|__|
|__|____|___|_________|______|_________|_____|____|____|_______|___|___|___|__|
|__|____|___|_________|______|_________|_____|____|____|_______|___|___|___|__|
|__|____|___|_________|______|_________|_____|____|____|_______|___|___|___|__|
|__|____|___|_________|______|_________|_____|____|____|_______|___|___|___|__|
|    TOTAL:                  |         |     |    |    |       |   |   |   |  |
|____________________________|_________|_____|____|____|_______|___|___|___|__|

                Intocmit,                         Verificat,
                                                                     14-6-12/a

                             JURNAL PENTRU VANZARI
                                (Cod 14-6-12/a)

    1. Serveste ca:
    - jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii;
    - document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata colectate;
    - document de control al operatiunilor inregistrate in evidenta contabila.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar, avand paginile numerotate, in care se inregistreaza zilnic sau lunar, dupa caz, fara stersaturi si spatii libere, elementele necesare pentru determinarea corecta a T.V.A. colectate si datorate.
    Acest jurnal se completeaza pe baza documentelor tipizate comune si specifice (facturi sau documente inlocuitoare) privind vanzarile de valori materiale sau prestarile de servicii.

                          JURNAL PENTRU CUMPARARI

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Baza de impozitare
    B - Valoarea T.V.A.
 _____________________________________________________________________________
|N | Factura sau documentul  |  Total  |            |   Cumparari  |Import cu |
|r.|inlocuitor legal aprobat | factura |            |______________|certificat|
|  |_________________________|(inclusiv|            | Cota  | Cota |    de    |
|c |Data|Nr.|   Vanzatorul   | T.V.A.) |            |T.V.A. |T.V.A.|suspendare|
|r |    |   |________________|         |Neimpozabile|   0   | 19%  |          |
|t.|    |   |Denumirea|Codul |         |            |_______|______|__________|
|  |    |   |         |fiscal|         |            | A | B | A |B |  A  |  B |
|__|____|___|_________|______|_________|____________|___|___|___|__|_____|____|
| 0|  1 | 2 |    3    |   4  |    5    |      6     | 7 | 8 | 9 |10|  11 | 12 |
|__|____|___|_________|______|_________|____________|___|___|___|__|_____|____|
|__|____|___|_________|______|_________|____________|___|___|___|__|_____|____|
|__|____|___|_________|______|_________|____________|___|___|___|__|_____|____|
|__|____|___|_________|______|_________|____________|___|___|___|__|_____|____|
|__|____|___|_________|______|_________|____________|___|___|___|__|_____|____|
|__|____|___|_________|______|_________|____________|___|___|___|__|_____|____|
|__|____|___|_________|______|_________|____________|___|___|___|__|_____|____|
|    TOTAL:                  |         |            |   |   |   |  |     |    |
|____________________________|_________|____________|___|___|___|__|_____|____|

                Intocmit,                         Verificat,

                                                                    14-6-17/b

                           JURNAL PENTRU CUMPARARI
                               (Cod 14-6-17/b)

    1. Serveste ca:
    - jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii;
    - document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata deductibile;
    - document de control al operatiunilor inregistrate in evidenta contabila.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar, avand paginile numerotate, in care se inregistreaza zilnic, fara stersaturi si spatii libere, elementele necesare pentru determinarea corecta a taxei pe valoarea adaugata deductibile.
    Se intocmeste un jurnal separat pentru cumparari de bunuri si servicii pentru nevoile firmei si separat pentru cumparari de bunuri (marfuri) care se vand ca atare.
    Acest jurnal se completeaza pe baza documentelor tipizate privind cumpararile de valori materiale sau de prestari de servicii.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 903/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 903 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu