E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 903 din 21 iunie 2000

privind modificarea modelelor si normelor de intocmire si utilizare a unor formulare si introducerea de noi formulare in activitatea financiara si contabila

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 371 din 10 august 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza atributiilor prevazute de Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se aproba introducerea unor noi formulare comune in activitatea financiara si contabila a persoanelor juridice prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
    (2) Modelele formularelor prevazute la alin. (1), precum si normele de intocmire si utilizare a acestora sunt prezentate in anexa nr. 1.
    Art. 2
    (1) In vederea inregistrarii in contabilitate a bonurilor fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale, unitatile emitente vor completa pe versoul acestui bon urmatoarele informatii: denumirea si adresa cumparatorului, codul fiscal al cumparatorului, respectiv codul numeric personal pentru contribuabilii impusi in baza Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, aplicand stampila unitatii.
    (2) Pentru deducerea taxei pe valoarea adaugata se va proceda in conformitate cu prevederile pct. 10.12 din Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 401/2000. In situatia emiterii de facturi fiscale nu mai este obligatorie completarea bonului fiscal cu elementele prevazute la alin. (1).
    Art. 3
    (1) Se aproba modificarea modelelor si normelor de intocmire si utilizare a unor formulare comune privind activitatea financiara si contabila a persoanelor juridice si persoanelor fizice prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, precum si a persoanelor fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 73/1999.
    (2) Noile modele ale formularelor prevazute la alin. (1), precum si normele de intocmire si utilizare a acestora sunt prezentate in anexa nr. 2.
    Art. 4
    Incepand cu data de 1 iulie 2000 regimul special al formularului Buletin de schimb valutar, prezentat in anexa nr. 1 la Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei - N.R.V. 2 la Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificarile ulterioare, se va asigura in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, respectiv ale art. 2 din Ordinul ministrului finantelor nr. 1.177/1998 privind aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) si alin. (10) paragraful 2 din Hotararea Guvernului nr. 831/1997.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 6
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         Ministrul finantelor,
                         Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

    ..............................
            (unitatea)
    ..............................
       (sectia, serviciul etc.)

                         LISTA PENTRU PLATI PARTIALE
                     reprezentand .......................
                     pe luna ............................
 _________________________________________________________________________
| Nr.  |  Numele si  |   Venitul   | Impozitul calculat  |  Rest de plata |
| crt. |  prenumele  |  impozabil  |     si retinut      |                |
|______|_____________|_____________|_____________________|________________|
|______|_____________|_____________|_____________________|________________|
|______|_____________|_____________|_____________________|________________|
|______|_____________|_____________|_____________________|________________|
|______|_____________|_____________|_____________________|________________|
|______|_____________|_____________|_____________________|________________|
|______|_____________|_____________|_____________________|________________|

       Conducatorul unitatii,          Conducatorul compartimentului
                                           financiar-contabil,

                                                               Intocmit,

                                                                  14-5-1/d1

    ...........................
          (unitatea)

    ............................
     (sectia, serviciul etc.)

                          LISTA PENTRU PLATI PARTIALE
                    reprezentand .......................
                    pe luna ............................
 _____________________________________________________________________________
|Nr. |Numele si|Venitul  |Venitul |  Total  |Impozitul|Salariul|Salariul|Rest |
|crt.|prenumele|impozabil|curent  |  venit  |calculat |  net   |  net   | de  |
|    |         |calculat |anterior|impozabil|   si    |cuvenit |acordat |plata|
|    |         |anterior |        |         | retinut |        |anterior|     |
|____|_________|_________|________|_________|_________|________|________|_____|
|____|_________|_________|________|_________|_________|________|________|_____|
|____|_________|_________|________|_________|_________|________|________|_____|
|____|_________|_________|________|_________|_________|________|________|_____|
|____|_________|_________|________|_________|_________|________|________|_____|
|____|_________|_________|________|_________|_________|________|________|_____|
|____|_________|_________|________|_________|_________|________|________|_____|
|____|_________|_________|________|_________|_________|________|________|_____|
|____|_________|_________|________|_________|_________|________|________|_____|

        Conducatorul unitatii,            Conducatorul compartimentului
                                                financiar-contabil,

                                                             Intocmit,

                                                                     14-5-1/d2

                         LISTA PENTRU PLATI PARTIALE
                       (Cod 14-5-1/d1 si cod 14-5-1/d2)

    1. Serveste ca:
    - document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor pentru platile partiale efectuate;
    - document care sta la baza intocmirii statelor de salarii;
    - document justificativ de inregistrare in contabilitate.
    2. Se intocmeste in doua exemplare, ori de cate ori se face o plata partiala in cursul lunii, de compartimentul care are aceasta atributie, pe baza documentelor de evidenta a muncii, a timpului lucrat efectiv, a certificatelor medicale prezentate, si se semneaza de persoana care a calculat platile partiale si a intocmit lista pentru plati partiale.
    Lista pentru plati partiale cod 14-5-1/d1 se intocmeste pentru prima plata partiala, iar Lista pentru plati partiale cod 14-5-1/d2 se intocmeste pentru cea de-a doua plata partiala si urmatoarele.
    3. Circula:
    - la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar preventiv si sa aprobe plata (exemplarul 1);
    - la compartimentul financiar-contabil, ca anexa la exemplarul 2 al registrului de casa, pentru inregistrare in contabilitate (exemplarul 1);
    - la compartimentul care a intocmit lista pentru plati partiale, pentru a servi la intocmirea statelor de salarii la sfarsitul lunii (exemplarul 2).
    4. Se arhiveaza:
    - la compartimentul financiar-contabil, ca anexa la exemplarul 2 al registrului de casa (exemplarul 1);
    - la compartimentul care a intocmit lista pentru plati partiale (exemplarul 2).

    ANEXA 2

                           JURNAL PENTRU VANZARI

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - cu drept de deducere
    B - fara drept de deducere
    C - Baza de impozitare
    D - Valoarea T.V.A.
 _____________________________________________________________________________
|N | Factura sau documentul  |         |    Scutite    |       |    Vanzari   |
|r.|inlocuitor legal aprobat |         |_______________|       |______________|
|  |_________________________|  Total  |     |din care:|Export | Cota  | Cota |
|c |Data|Nr.|  Cumparatorul  | factura |Total|_________|(T.V.A.|T.V.A. |T.V.A.|
|r |    |   |________________|(inclusiv|     |    |    |cota 0)|   0   | 19%  |
|t.|    |   |Denumirea|Codul | T.V.A.) |     |    |    |       |_______|______|
|  |    |   |         |fiscal|         |     | A  |  B |       | C | D | C |D |
|__|____|___|_________|______|_________|_____|____|____|_______|___|___|___|__|
| 0|  1 | 2 |    3    |   4  |    5    |  6  |  7 |  8 |   9   | 10| 11| 12|13|
|__|____|___|_________|______|_________|_____|____|____|_______|___|___|___|__|
|__|____|___|_________|______|_________|_____|____|____|_______|___|___|___|__|
|__|____|___|_________|______|_________|_____|____|____|_______|___|___|___|__|
|__|____|___|_________|______|_________|_____|____|____|_______|___|___|___|__|
|__|____|___|_________|______|_________|_____|____|____|_______|___|___|___|__|
|__|____|___|_________|______|_________|_____|____|____|_______|___|___|___|__|
|__|____|___|_________|______|_________|_____|____|____|_______|___|___|___|__|
|    TOTAL:                  |         |     |    |    |       |   |   |   |  |
|____________________________|_________|_____|____|____|_______|___|___|___|__|

                Intocmit,                         Verificat,
                                                                     14-6-12/a

                             JURNAL PENTRU VANZARI
                                (Cod 14-6-12/a)

    1. Serveste ca:
    - jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii;
    - document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata colectate;
    - document de control al operatiunilor inregistrate in evidenta contabila.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar, avand paginile numerotate, in care se inregistreaza zilnic sau lunar, dupa caz, fara stersaturi si spatii libere, elementele necesare pentru determinarea corecta a T.V.A. colectate si datorate.
    Acest jurnal se completeaza pe baza documentelor tipizate comune si specifice (facturi sau documente inlocuitoare) privind vanzarile de valori materiale sau prestarile de servicii.

                          JURNAL PENTRU CUMPARARI

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Baza de impozitare
    B - Valoarea T.V.A.
 _____________________________________________________________________________
|N | Factura sau documentul  |  Total  |            |   Cumparari  |Import cu |
|r.|inlocuitor legal aprobat | factura |            |______________|certificat|
|  |_________________________|(inclusiv|            | Cota  | Cota |    de    |
|c |Data|Nr.|   Vanzatorul   | T.V.A.) |            |T.V.A. |T.V.A.|suspendare|
|r |    |   |________________|         |Neimpozabile|   0   | 19%  |          |
|t.|    |   |Denumirea|Codul |         |            |_______|______|__________|
|  |    |   |         |fiscal|         |            | A | B | A |B |  A  |  B |
|__|____|___|_________|______|_________|____________|___|___|___|__|_____|____|
| 0|  1 | 2 |    3    |   4  |    5    |      6     | 7 | 8 | 9 |10|  11 | 12 |
|__|____|___|_________|______|_________|____________|___|___|___|__|_____|____|
|__|____|___|_________|______|_________|____________|___|___|___|__|_____|____|
|__|____|___|_________|______|_________|____________|___|___|___|__|_____|____|
|__|____|___|_________|______|_________|____________|___|___|___|__|_____|____|
|__|____|___|_________|______|_________|____________|___|___|___|__|_____|____|
|__|____|___|_________|______|_________|____________|___|___|___|__|_____|____|
|__|____|___|_________|______|_________|____________|___|___|___|__|_____|____|
|    TOTAL:                  |         |            |   |   |   |  |     |    |
|____________________________|_________|____________|___|___|___|__|_____|____|

                Intocmit,                         Verificat,

                                                                    14-6-17/b

                           JURNAL PENTRU CUMPARARI
                               (Cod 14-6-17/b)

    1. Serveste ca:
    - jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii;
    - document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata deductibile;
    - document de control al operatiunilor inregistrate in evidenta contabila.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar, avand paginile numerotate, in care se inregistreaza zilnic, fara stersaturi si spatii libere, elementele necesare pentru determinarea corecta a taxei pe valoarea adaugata deductibile.
    Se intocmeste un jurnal separat pentru cumparari de bunuri si servicii pentru nevoile firmei si separat pentru cumparari de bunuri (marfuri) care se vand ca atare.
    Acest jurnal se completeaza pe baza documentelor tipizate privind cumpararile de valori materiale sau de prestari de servicii.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 903/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 903 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu