E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1177 din  9 iunie 1998

privind aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) si (10) paragraful 2 din Hotararea Guvernului nr. 831/1997

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 223 din 18 iunie 1998


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza atributiilor prevazute in Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 1 alin. (4) si (10) paragraful 2 din Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, prin care, la propunerea principalilor utilizatori, Ministerul Finantelor aproba introducerea de noi formulare tipizate cu regim special, modificarea sau eliminarea celor aflate in uz, precum si exceptii de la utilizarea formularelor pretiparite,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In vederea aprobarii de noi formulare tipizate cu regim special, comune si specifice, precum si a modificarii celor aflate in uz, persoanele juridice prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare, vor transmite Directiei generale legislatie contabila din cadrul Ministerului Finantelor un dosar care sa contina urmatoarele:
    - nota justificativa, din care sa reiasa motivele pentru care nu pot fi utilizate formularele tipizate prevazute in anexa nr. 1A la Hotararea Guvernului nr. 831/1997;
    - modelele formularelor propuse, redactate in trei exemplare, lizibil si fara prescurtari, cu respectarea continutului minim de informatii;
    - normele de intocmire si utilizare a formularelor, elaborate dupa modelul celor aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 831/1997.
    Art. 2
    (1) Pentru aprobarea exceptiilor de la utilizarea formularelor pretiparite, respectiv de la utilizarea tehnicii de calcul la editarea formularelor cu regim special, persoanele juridice prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 vor prezenta un dosar care sa contina urmatoarele:
    a) nota justificativa, din care sa reiasa motivele solicitarii;
    b) declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca sistemele informatice financiar-contabile utilizate respecta prevederile "Criteriilor minimale privind programele informatice utilizate in domeniul financiar-contabil", prevazute in anexa la Normele metodologice privind intocmirea, verificarea si centralizarea bilanturilor contabile ale agentilor economici pe anul 1997;
    c) copie de pe contractul, pe termen nelimitat, cu titlu oneros, dintre furnizorul programului informatic si beneficiar sau o confirmare, in scris, din partea furnizorului programului informatic, din care sa reiasa obligatia acestuia de a asigura intretinerea sistemului informatic in conformitate cu modificarile intervenite in reglementarile financiar-contabile;
    d) modelele formularelor editate cu ajutorul sistemului informatic si/sau eventualele aprobari pentru utilizarea altor modele de formulare cu regim special decat cele prevazute in anexa nr. 1A la Hotararea Guvernului nr. 831/1997;
    e) in conditiile in care programul informatic folosit este realizat de catre unitate, o copie de pe mentiunile inregistrate in registrul comertului privind obiectul de activitate, in sensul includerii in acesta a activitatii de realizare si furnizare de programe informatice;
    f) declaratie pe propria raspundere, din care sa reiasa, pe de o parte, ca nu li s-a intocmit nici un dosar de control in care s-au mentionat abateri in privinta intocmirii documentelor cu regim special care stau la baza determinarii veniturilor si, implicit, a calculului impozitelor si taxelor datorate, iar pe de alta parte, ca sunt respectate prevederile art. 11 alin. 1 si 2 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare.
    (2) In situatia pierderii exemplarelor originale, editarea duplicatelor se va efectua in doua exemplare, in afara exceptiilor prevazute in acest sens, la solicitarea expresa a beneficiarilor, mentionandu-se pe duplicate numarul dosarului de reconstituire si/sau numarul intern folosit pentru evidenta contabila si fiscala, dupa caz, precum si numarul si data documentului prin care i s-a comunicat Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" pierderea, sustragerea sau distrugerea documentului original. Comunicarea catre Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" se face periodic, dar nu mai tarziu de expirarea trimestrului.
    (3) Dosarul va fi prezentat directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care vor analiza cererea respectiva si vor raspunde solicitantului in termenul legal.
    (4) Prezentarea de dosare incomplete atrage dupa sine respingerea cererii.
    (5) Nu se aproba cereri pentru intocmirea documentelor in conditiile art. 1 alin. (10) paragraful 2 din Hotararea Guvernului nr. 831/1997, pentru urmatoarele activitati:
    - comertul cu amanuntul;
    - comertul angro cu bauturi alcoolice, tutun si cafea.
    (6) In situatia aprobarii editarii cu ajutorul tehnicii de calcul a formularelor cu regim special de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, seriile si plajele de numere se vor acorda de catre Regia Autonoma "Imprimeria Nationala".
    Art. 3
    (1) In situatia in care, ulterior primirii aprobarii pentru utilizarea tehnicii de calcul la editarea formularelor cu regim special, nu mai sunt intrunite toate cerintele care au stat la baza aprobarii, persoanele juridice care au primit aprobarea suspenda editarea formularelor in conditiile art. 1 alin. (10) paragraful 2 din Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pana la data indeplinirii conditiilor impuse de prevederile art. 2 din prezentul ordin.
    (2) In cazul in care persoanele juridice prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 nu suspenda activitatea de utilizare a tehnicii de calcul la editarea formularelor cu regim special potrivit alin. (1), acestea vor fi sanctionate in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare, si, totodata, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, le vor retrage aprobarea de a utiliza tehnica de calcul in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (10) paragraful 2 din Hotararea Guvernului nr. 831/1997.
    Art. 4
    In situatia in care agentii economici utilizatori ai tehnicii de calcul pentru completarea formularelor cu regim special au in dotare imprimante tip LASER, cu jet de cerneala sau imprimanta rapida cu banda de caractere, se va proceda astfel:
    1. agentii economici vor face comanda speciala Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" sau tipografiilor agreate pentru tiparirea formularelor respective. Aceste formulare vor fi personalizate din tipografie cu datele de identificare ale agentului economic respectiv, toate formularele avand aceeasi culoare;
    2. formularele pretiparite, primite de la Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" sau de la tipografiile agreate, vor avea imprimat pe fiecare fila cate un numar fiscal diferit, iar acelasi numar intern al formularului va fi imprimat pe toate exemplarele unui set. Unui numar intern ii vor corespunde atatea numere fiscale in cate exemplare se intocmeste formularul respectiv. Aceste numere fiscale vor fi in ordine crescatoare, unul dupa altul, in conditiile in care nu apar erori de listare la imprimanta. Filele de facturi deteriorate se vor pastra in conformitate cu normele legale in vigoare;
    3. agentii economici vor tine evidenta financiar-contabila dupa numarul intern al formularului respectiv;
    4. seriile si plajele de numere pentru formularele cu regim special, listate pe imprimanta tip LASER, cu jet de cerneala sau pe imprimanta rapida cu banda de caractere, se vor acorda de catre Regia Autonoma "Imprimeria Nationala". In subsolul paginii acestor formulare se va face mentiunea "Formular pretiparit pentru imprimanta tip LASER, cu jet de cerneala sau imprimanta rapida cu banda de caractere";
    5. agentii economici vor instiinta organul fiscal la care sunt inregistrati despre utilizarea acestor tipuri de imprimante.
    Art. 5
    (1) In cazul in care formularele cu regim special se intocmesc pe mai multe pagini cu numere fiscale diferite, unui numar intern corespunzandu-i mai multe numere fiscale, in functie de numarul paginilor completate, inregistrarea in evidenta financiar-contabila se va face dupa numarul intern dat de utilizatorii formularelor.
    (2) Pentru evitarea confuziei dintre numarul intern folosit pentru evidenta contabila si fiscala, dat de utilizatorii formularelor cu regim special, si numarul fiscal pretiparit, la cererea utilizatorilor, pretiparirea seriei si a numarului fiscal se poate face in alt loc decat coltul din dreapta sus al formularului cu regim special, cum ar fi: coltul din stanga sus, lateral stanga sau versoul paginii (numai daca se pretiparesc si alte informatii pentru beneficiari).
    (3) Agentii economici care desfasoara activitate de gospodarie comunala si locativa, activitate de televiziune prin cablu, activitate de prestari de servicii, precum si alte activitati similare, al caror specific nu necesita crearea unui compartiment de desfacere, care ar determina intocmirea si arhivarea in cadrul acestuia a unuia dintre cele trei exemplare ale facturii fiscale, intocmirea facturilor fiscale se poate face in doua exemplare.
    (4) In conditiile in care la baza inregistrarii veniturilor stau facturile fiscale pretiparite, inseriate si numerotate de catre Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" sau de catre alte tipografii agreate de aceasta, emiterea chitantei de incasare a contravalorii produselor si a serviciilor facturate se poate realiza cu ajutorul tehnicii de calcul, fara a mai fi necesara utilizarea formularului pretiparit.
    Art. 6
    Directia generala legislatie contabila din cadrul Ministerului Finantelor, impreuna cu directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul finantelor,
                          Daniel Daianu



SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1177/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1177 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1177/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu