E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1177 din  9 iunie 1998

privind aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) si (10) paragraful 2 din Hotararea Guvernului nr. 831/1997

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 223 din 18 iunie 1998


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza atributiilor prevazute in Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 1 alin. (4) si (10) paragraful 2 din Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, prin care, la propunerea principalilor utilizatori, Ministerul Finantelor aproba introducerea de noi formulare tipizate cu regim special, modificarea sau eliminarea celor aflate in uz, precum si exceptii de la utilizarea formularelor pretiparite,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In vederea aprobarii de noi formulare tipizate cu regim special, comune si specifice, precum si a modificarii celor aflate in uz, persoanele juridice prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare, vor transmite Directiei generale legislatie contabila din cadrul Ministerului Finantelor un dosar care sa contina urmatoarele:
    - nota justificativa, din care sa reiasa motivele pentru care nu pot fi utilizate formularele tipizate prevazute in anexa nr. 1A la Hotararea Guvernului nr. 831/1997;
    - modelele formularelor propuse, redactate in trei exemplare, lizibil si fara prescurtari, cu respectarea continutului minim de informatii;
    - normele de intocmire si utilizare a formularelor, elaborate dupa modelul celor aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 831/1997.
    Art. 2
    (1) Pentru aprobarea exceptiilor de la utilizarea formularelor pretiparite, respectiv de la utilizarea tehnicii de calcul la editarea formularelor cu regim special, persoanele juridice prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 vor prezenta un dosar care sa contina urmatoarele:
    a) nota justificativa, din care sa reiasa motivele solicitarii;
    b) declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca sistemele informatice financiar-contabile utilizate respecta prevederile "Criteriilor minimale privind programele informatice utilizate in domeniul financiar-contabil", prevazute in anexa la Normele metodologice privind intocmirea, verificarea si centralizarea bilanturilor contabile ale agentilor economici pe anul 1997;
    c) copie de pe contractul, pe termen nelimitat, cu titlu oneros, dintre furnizorul programului informatic si beneficiar sau o confirmare, in scris, din partea furnizorului programului informatic, din care sa reiasa obligatia acestuia de a asigura intretinerea sistemului informatic in conformitate cu modificarile intervenite in reglementarile financiar-contabile;
    d) modelele formularelor editate cu ajutorul sistemului informatic si/sau eventualele aprobari pentru utilizarea altor modele de formulare cu regim special decat cele prevazute in anexa nr. 1A la Hotararea Guvernului nr. 831/1997;
    e) in conditiile in care programul informatic folosit este realizat de catre unitate, o copie de pe mentiunile inregistrate in registrul comertului privind obiectul de activitate, in sensul includerii in acesta a activitatii de realizare si furnizare de programe informatice;
    f) declaratie pe propria raspundere, din care sa reiasa, pe de o parte, ca nu li s-a intocmit nici un dosar de control in care s-au mentionat abateri in privinta intocmirii documentelor cu regim special care stau la baza determinarii veniturilor si, implicit, a calculului impozitelor si taxelor datorate, iar pe de alta parte, ca sunt respectate prevederile art. 11 alin. 1 si 2 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare.
    (2) In situatia pierderii exemplarelor originale, editarea duplicatelor se va efectua in doua exemplare, in afara exceptiilor prevazute in acest sens, la solicitarea expresa a beneficiarilor, mentionandu-se pe duplicate numarul dosarului de reconstituire si/sau numarul intern folosit pentru evidenta contabila si fiscala, dupa caz, precum si numarul si data documentului prin care i s-a comunicat Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" pierderea, sustragerea sau distrugerea documentului original. Comunicarea catre Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" se face periodic, dar nu mai tarziu de expirarea trimestrului.
    (3) Dosarul va fi prezentat directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care vor analiza cererea respectiva si vor raspunde solicitantului in termenul legal.
    (4) Prezentarea de dosare incomplete atrage dupa sine respingerea cererii.
    (5) Nu se aproba cereri pentru intocmirea documentelor in conditiile art. 1 alin. (10) paragraful 2 din Hotararea Guvernului nr. 831/1997, pentru urmatoarele activitati:
    - comertul cu amanuntul;
    - comertul angro cu bauturi alcoolice, tutun si cafea.
    (6) In situatia aprobarii editarii cu ajutorul tehnicii de calcul a formularelor cu regim special de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, seriile si plajele de numere se vor acorda de catre Regia Autonoma "Imprimeria Nationala".
    Art. 3
    (1) In situatia in care, ulterior primirii aprobarii pentru utilizarea tehnicii de calcul la editarea formularelor cu regim special, nu mai sunt intrunite toate cerintele care au stat la baza aprobarii, persoanele juridice care au primit aprobarea suspenda editarea formularelor in conditiile art. 1 alin. (10) paragraful 2 din Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pana la data indeplinirii conditiilor impuse de prevederile art. 2 din prezentul ordin.
    (2) In cazul in care persoanele juridice prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 nu suspenda activitatea de utilizare a tehnicii de calcul la editarea formularelor cu regim special potrivit alin. (1), acestea vor fi sanctionate in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare, si, totodata, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, le vor retrage aprobarea de a utiliza tehnica de calcul in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (10) paragraful 2 din Hotararea Guvernului nr. 831/1997.
    Art. 4
    In situatia in care agentii economici utilizatori ai tehnicii de calcul pentru completarea formularelor cu regim special au in dotare imprimante tip LASER, cu jet de cerneala sau imprimanta rapida cu banda de caractere, se va proceda astfel:
    1. agentii economici vor face comanda speciala Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" sau tipografiilor agreate pentru tiparirea formularelor respective. Aceste formulare vor fi personalizate din tipografie cu datele de identificare ale agentului economic respectiv, toate formularele avand aceeasi culoare;
    2. formularele pretiparite, primite de la Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" sau de la tipografiile agreate, vor avea imprimat pe fiecare fila cate un numar fiscal diferit, iar acelasi numar intern al formularului va fi imprimat pe toate exemplarele unui set. Unui numar intern ii vor corespunde atatea numere fiscale in cate exemplare se intocmeste formularul respectiv. Aceste numere fiscale vor fi in ordine crescatoare, unul dupa altul, in conditiile in care nu apar erori de listare la imprimanta. Filele de facturi deteriorate se vor pastra in conformitate cu normele legale in vigoare;
    3. agentii economici vor tine evidenta financiar-contabila dupa numarul intern al formularului respectiv;
    4. seriile si plajele de numere pentru formularele cu regim special, listate pe imprimanta tip LASER, cu jet de cerneala sau pe imprimanta rapida cu banda de caractere, se vor acorda de catre Regia Autonoma "Imprimeria Nationala". In subsolul paginii acestor formulare se va face mentiunea "Formular pretiparit pentru imprimanta tip LASER, cu jet de cerneala sau imprimanta rapida cu banda de caractere";
    5. agentii economici vor instiinta organul fiscal la care sunt inregistrati despre utilizarea acestor tipuri de imprimante.
    Art. 5
    (1) In cazul in care formularele cu regim special se intocmesc pe mai multe pagini cu numere fiscale diferite, unui numar intern corespunzandu-i mai multe numere fiscale, in functie de numarul paginilor completate, inregistrarea in evidenta financiar-contabila se va face dupa numarul intern dat de utilizatorii formularelor.
    (2) Pentru evitarea confuziei dintre numarul intern folosit pentru evidenta contabila si fiscala, dat de utilizatorii formularelor cu regim special, si numarul fiscal pretiparit, la cererea utilizatorilor, pretiparirea seriei si a numarului fiscal se poate face in alt loc decat coltul din dreapta sus al formularului cu regim special, cum ar fi: coltul din stanga sus, lateral stanga sau versoul paginii (numai daca se pretiparesc si alte informatii pentru beneficiari).
    (3) Agentii economici care desfasoara activitate de gospodarie comunala si locativa, activitate de televiziune prin cablu, activitate de prestari de servicii, precum si alte activitati similare, al caror specific nu necesita crearea unui compartiment de desfacere, care ar determina intocmirea si arhivarea in cadrul acestuia a unuia dintre cele trei exemplare ale facturii fiscale, intocmirea facturilor fiscale se poate face in doua exemplare.
    (4) In conditiile in care la baza inregistrarii veniturilor stau facturile fiscale pretiparite, inseriate si numerotate de catre Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" sau de catre alte tipografii agreate de aceasta, emiterea chitantei de incasare a contravalorii produselor si a serviciilor facturate se poate realiza cu ajutorul tehnicii de calcul, fara a mai fi necesara utilizarea formularului pretiparit.
    Art. 6
    Directia generala legislatie contabila din cadrul Ministerului Finantelor, impreuna cu directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul finantelor,
                          Daniel DaianuSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1177/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1177 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 218 2013
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business ? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 748 2017
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin următoarele (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1177/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu