E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2055 din 30 octombrie 1998

privind aplicarea corespunzatoare a Hotararii Guvernului nr. 831/1997

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 442 din 20 noiembrie 1998


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza atributiilor prevazute de Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, formularul "Chitanta fiscala cod 14-4-2" se scoate din uz, implicit din categoria formularelor cu regim special care stau la baza determinarii veniturilor persoanelor juridice si persoanelor fizice, prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare.
    (2) Functiile chitantei fiscale vor fi preluate de Factura fiscala cod 14-4-10/A sau de Factura cod 14-4-10/aA, dupa caz.
    (3) Formularele de facturi fiscale si de facturi pot fi tiparite si in alt format decat A4, respectiv A5, A6 etc. In acest caz, agentii economici vor inainta comenzi ferme la organele fiscale teritoriale, pana la data de 30 noiembrie 1998, pentru formularele de facturi pretiparite in formatul dorit.
    (4) Persoanele prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, care detin in stoc cantitati mai mari de chitante fiscale decat necesarul pe anul 1998, pot returna in timp util aceste formulare directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau unitatilor cu care acestea au incheiat contracte de distribuire, in vederea redistribuirii si utilizarii lor pana la sfarsitul anului 1998.
    (5) Formularul "Chitanta fiscala cod PETROM 14-4-2" va purta denumirea Bon fiscal cod PETROM 14-4-2.
    Art. 2
    (1) Formularul "Aviz de insotire a marfii cod 14-3-6/A" va fi utilizat numai in urmatoarele situatii:
    a) transferul valorilor materiale de la o gestiune la alta, dispersate teritorial, ale aceleiasi unitati, inscriindu-se pe aviz mentiunea "Nu se factureaza";
    b) insotirea marfurilor pe timpul transportului cu mijloace auto, atunci cand livrarea se efectueaza cu mijloace de transport de capacitate mai mare decat mijloacele auto de transport (tren, avion, vapor) si cand pentru acoperirea acestei capacitati sunt necesare mai multe curse, inscriindu-se pe aviz mentiunea "Urmeaza factura";
    c) insotirea marfurilor pe timpul transportului, cand distribuirea marfurilor se face la mai multi clienti dintr-un singur mijloc de transport auto, inscriindu-se pe aviz mentiunea "Urmeaza factura";
    d) trimiterea valorilor materiale pentru prelucrare la terti, pentru vanzare in regim de consignatie, inscriindu-se pe aviz mentiunea "Pentru prelucrare la terti" sau "Pentru vanzare in regim de consignatie", dupa caz;
    e) insotirea, pe timpul transportului, a marfurilor alimentare, usor perisabile, care se livreaza zilnic, in stare proaspata, cum sunt: laptele si produsele lactate, painea si produsele de patiserie, precum si alte marfuri similare;
    f) alte situatii prevazute in mod expres de acte normative care reglementeaza activitati economice specifice.
    (2) Avizul de insotire a marfii se va intocmi numai dupa incarcarea marfii in mijlocul de transport si dupa receptia acesteia de catre delegat, distribuitor sau client, completandu-se in mod obligatoriu cu toate informatiile cerute la rubrica "Date privind expeditia".
    (3) In cazurile mentionate la alin. (1) lit. a) - d), avizul de insotire a marfii va fi intocmit in doua exemplare.
    Art. 3
    (1) Toate unitatile din comertul cu amanuntul vor utiliza, pentru inregistrarea veniturilor, formularul cu regim special "Monetar cod 14-50-61", prezentat in anexa nr. 1, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 970/1998.
    (2) La vanzarea bunurilor de folosinta indelungata unitatile din comertul cu amanuntul vor intocmi Factura fiscala cod 14-4-10/A.
    (3) Toate unitatile care desfasoara comert angro vor emite facturi fiscale, indiferent daca cumparatorul este persoana juridica sau persoana fizica si indiferent de cantitatea de marfa cumparata.
    (4) Persoanele prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, care desfasoara atat comert cu amanuntul, cat si comert angro, vor organiza gestiuni distincte pentru cele doua activitati, in spatii comerciale separate, cu personal aferent fiecarei gestiuni, si vor reflecta operatiunile efectuate in conturi analitice distincte.
    In functie de necesitati, aceste unitati pot comanda facturi fiscale in alt format decat A4, respectiv A6, A5 etc., prin transmiterea de comenzi ferme la organele fiscale teritoriale sau, in cazul utilizarii de formulare personalizate, la Regia Autonoma "Imprimeria Nationala", respectiv la o tipografie agreata de aceasta.
    Art. 4
    (1) La incasarea veniturilor, Chitanta cod 14-4-1 poate fi editata cu ajutorul tehnicii de calcul, acordandu-i-se un numar intern, in conditiile in care facturarea activitatii se face pe baza formularelor cu regim special aprobate in baza Hotararii Guvernului nr. 831/1997.
    (2) Chitanta emisa in conditiile alin. (1) nu poate sta la baza determinarii cheltuielilor efectuate de persoanele prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, ci doar la baza platii contravalorii marfurilor cumparate, fiind document de inregistrare numai in registrul de casa.
    Art. 5
    (1) Formularele cu regim special, altele decat cele prevazute in Hotararea Guvernului nr. 831/1997, aprobate prin acte normative emise de organe ale administratiei publice centrale si pe baza carora persoanele prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991 stabilesc si inregistreaza venituri din exploatare, trebuie sa se inscrie in prevederile art. 1 alin. (3) si (4) din hotararea mentionata.
    (2) Pentru ca sumele reprezentand taxe si tarife, stabilite de organele administratiei publice centrale si locale, sa fie deductibile din punct de vedere fiscal, este necesar si obligatoriu ca aceste sume sa fie inscrise:
    - fie in formularul "Bon cu valoare fixa cod 6-8-31", prezentat in anexa nr. 2, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 593/1998,
    - fie in formularul "Chitanta cod 14-4-1", aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 831/1997 si pretiparit de Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" sau de tipografiile agreate de aceasta,
    - fie intr-un formular specific, aprobat de organul respectiv, insotit de formularul "Chitanta cod 14-4-1", formular pretiparit de Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" sau de tipografiile agreate de aceasta.
    Art. 6
    (1) Operatiunile de export vor fi consemnate in Factura fiscala cod 14-4-10/A, urmand ca, in baza solicitarii partenerului extern, sa fie atasata la aceasta factura si factura externa INVOICE in devize si intr-o limba de circulatie internationala.
    (2) Pentru operatiunile de export persoanele prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991 pot completa, in mod suplimentar, elementele din formularul de factura fiscala si intr-o limba de circulatie internationala si in devize, caz in care nu se mai intocmeste factura externa INVOICE.
    Art. 7
    Persoanele prevazute la art. 1 din Lege nr. 82/1991 pot solicita Regiei Autonome "Imprimeria Nationala", respectiv tipografiilor agreate de aceasta, imprimarea in antetul formularului, in partea stanga, in partea dreapta sau in subsolul paginii, si a altor informatii pe care le considera necesare. Aceste informatii vor fi specificate in comenzile transmise Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" sau tipografiilor agreate de aceasta.
    Art. 8
    Persoanele prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, care au transmis Ministerului Finantelor solicitarea de aprobare a unor formulare cu regim special adaptate la specificul unitatii, pana la primirea raspunsului vor utiliza in continuare, pentru inregistrarea veniturilor, formularele standard "Factura fiscala cod 14-4-10/A", respectiv "Factura cod 14-4-10/aA".
    Art. 9
    Formularele cu regim special pot fi tiparite si intr-un numar mai mare de exemplare decat cel prevazut in normele de intocmire si utilizare aprobate, nefiind necesara aprobarea Ministerului Finantelor.
    Art. 10
    In subsolul formularelor cu regim special se va mentiona "Aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 831/1997", respectiv "Aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. .../...", iar in conditiile utilizarii tehnicii de calcul, conform prevederilor art. 2 din Ordinul ministrului finantelor nr. 1.177/1998, se va mentiona "Aprobat de Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului/municipiului Bucuresti cu nr. .../...".
    Art. 11
    Formularele de factura, de aviz de insotire a marfii si de chitanta fiscala, neutilizate, ramase in stoc la data de 30 iunie 1998, care au fost tiparite in baza comenzilor directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti si au fost distribuite persoanelor prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991 in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 768/1992 cu privire la reglementarea folosirii si gestionarii formularelor tipizate comune si specifice in legatura cu aplicarea taxei pe valoarea adaugata, vor fi scazute din gestiune pe baza procesului-verbal de casare vizat de organul fiscal teritorial.
    Art. 12
    Pentru intocmirea necorespunzatoare a formularelor prevazute la art. 1 din Hotararea Guvernul nr. 831/1997, organele de control vor aplica sanctiunile prevazute la art. 39 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 22/1996 privind actualizarea si completarea regimului general al contabilitatii.
    Art. 13
    Prezentul ordin, care va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1999, va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                            Ministrul finantelor,
                            Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                                MONETAR
                             (cod 14-50-61)
    Formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare

    Formularul este tiparit in carnete a cate 100 de file.
    1. Serveste ca:
    - document justificativ pentru evidentierea la sfarsitul zilei a numerarului existent in casierie, corespunzator marfurilor comercializate;
    - document justificativ de inregistrare in contabilitate;
    - document justificativ pe baza caruia se preda numerarul incasat prin casa de catre casier la casieria centrala a agentului economic.
    Monetarul se utilizeaza pentru vanzarea marfurilor cu amanuntul.
    Potrivit reglementarilor in vigoare, in conditiile utilizarii aparatelor de marcat electronice, suma inscrisa in monetar trebuie sa coincida cu suma din registrul de casa emis de aceste aparate, inclusiv cu suma inregistrata de mana in registrul de casa, in cazul defectarii aparatelor de marcat electronice.
    Valoarea inscrisa in monetar trebuie sa corespunda valorii inscrise in raportul de gestiune.
    2. Se intocmeste in doua exemplare de catre casier, la sfarsitul zilei, prin inventarierea numerarului existent in casierie, pe categorii de bancnote si de monede.
    3. Circula:
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in registrul de casa (exemplarul 1);
    - exemplarul 2 ramane in carnet.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, dupa utilizarea completa a carnetului (ambele exemplare).

    Unitatea .....................
    ..............................

                            MONETAR Nr. .........
                           Data ..............
                     Magazinul ........... Casa ........

    ...........    bucati  x  100.000 lei    ............
    ...........    bucati  x   50.000 lei    ............
    ...........    bucati  x   10.000 lei    ............
    ...........    bucati  x    5.000 lei    ............
    ...........    bucati  x    1.000 lei    ............
    ...........    bucati  x      500 lei    ............
    ...........    bucati  x      100 lei    ............
    ...........    bucati  x       50 lei    ............
    ...........    bucati  x       20 lei    ............

                               TOTAL LEI:    ............
           ............................................

         Casier predator,            Casier primitor,
         ...............             ...............

                        Responsabil,
                        ............

    Aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 970/1998.    14-50-61

    ANEXA 2

                     BON CU VALOARE FIXA
                        (cod 6-8-31)
    Formular cu regim special de inseriere si numerotare

    Formularul este tiparit pe o singura fata, in carnete a cate 100 de file.
    1. Serveste ca:
    - document pentru incasarea sumei de la client;
    - document pentru inregistrarea in contabilitate a volumului serviciilor prestate.
    Se utilizeaza in toate ramurile de activitate cu un numar zilnic mare de servicii de acelasi fel. Tariful prestatiei va fi pretiparit.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar de catre unitatea prestatoare, completandu-se atat matca (partea stanga a formularului), cat si partea detasabila.
    3. Circula:
    - la client (partea detasabila);
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitate (matca).
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

 _________________________________________________________________________
| Seria ......... Nr. ............   | Seria .......... Nr. ............   |
|..................................  |.................................... |
|   (denumirea, forma juridica)      |     (denumirea, forma juridica)     |
|Numarul de inregistrare             |Numarul de inregistrare              |
|in registrul comertului/an ........ |in registrul comertului/an ......... |
|Numarul de inregistrare fiscala ....|Numarul de inregistrare fiscala..... |
|Sediul ............................ |Sediul ............................  |
|    (localitatea, strada si numarul)|    (localitatea, strada si numarul) |
|Contul ...........................  |Contul ............................. |
|Banca ............................. |Banca .............................. |
|                                    |                                     |
|            BON                     |             BON                     |
|       cu valoare fixa              |       cu valoare fixa               |
|       Data .............           |       Data .............            |
|Denumirea serviciului ............. |Denumirea serviciului .............. |
|................................... |.................................... |
|       TARIF LEI ..............     |       TARIF LEI ...........         |
|       T.V.A. .................     |       T.V.A. .................      |
|       TOTAL GENERAL: ......        |       TOTAL GENERAL: ......         |
|                                    |                                     |
|__________________________________________________________________________|
 Aprobat prin Ordinul ministrului        Aprobat prin Ordinul ministrului
     finantelor nr. 593/1998                  finantelor nr. 593/1998
             6 8 31                                    6 8 31SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2055/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2055 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu