E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2055 din 30 octombrie 1998

privind aplicarea corespunzatoare a Hotararii Guvernului nr. 831/1997

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 442 din 20 noiembrie 1998


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza atributiilor prevazute de Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, formularul "Chitanta fiscala cod 14-4-2" se scoate din uz, implicit din categoria formularelor cu regim special care stau la baza determinarii veniturilor persoanelor juridice si persoanelor fizice, prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare.
    (2) Functiile chitantei fiscale vor fi preluate de Factura fiscala cod 14-4-10/A sau de Factura cod 14-4-10/aA, dupa caz.
    (3) Formularele de facturi fiscale si de facturi pot fi tiparite si in alt format decat A4, respectiv A5, A6 etc. In acest caz, agentii economici vor inainta comenzi ferme la organele fiscale teritoriale, pana la data de 30 noiembrie 1998, pentru formularele de facturi pretiparite in formatul dorit.
    (4) Persoanele prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, care detin in stoc cantitati mai mari de chitante fiscale decat necesarul pe anul 1998, pot returna in timp util aceste formulare directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau unitatilor cu care acestea au incheiat contracte de distribuire, in vederea redistribuirii si utilizarii lor pana la sfarsitul anului 1998.
    (5) Formularul "Chitanta fiscala cod PETROM 14-4-2" va purta denumirea Bon fiscal cod PETROM 14-4-2.
    Art. 2
    (1) Formularul "Aviz de insotire a marfii cod 14-3-6/A" va fi utilizat numai in urmatoarele situatii:
    a) transferul valorilor materiale de la o gestiune la alta, dispersate teritorial, ale aceleiasi unitati, inscriindu-se pe aviz mentiunea "Nu se factureaza";
    b) insotirea marfurilor pe timpul transportului cu mijloace auto, atunci cand livrarea se efectueaza cu mijloace de transport de capacitate mai mare decat mijloacele auto de transport (tren, avion, vapor) si cand pentru acoperirea acestei capacitati sunt necesare mai multe curse, inscriindu-se pe aviz mentiunea "Urmeaza factura";
    c) insotirea marfurilor pe timpul transportului, cand distribuirea marfurilor se face la mai multi clienti dintr-un singur mijloc de transport auto, inscriindu-se pe aviz mentiunea "Urmeaza factura";
    d) trimiterea valorilor materiale pentru prelucrare la terti, pentru vanzare in regim de consignatie, inscriindu-se pe aviz mentiunea "Pentru prelucrare la terti" sau "Pentru vanzare in regim de consignatie", dupa caz;
    e) insotirea, pe timpul transportului, a marfurilor alimentare, usor perisabile, care se livreaza zilnic, in stare proaspata, cum sunt: laptele si produsele lactate, painea si produsele de patiserie, precum si alte marfuri similare;
    f) alte situatii prevazute in mod expres de acte normative care reglementeaza activitati economice specifice.
    (2) Avizul de insotire a marfii se va intocmi numai dupa incarcarea marfii in mijlocul de transport si dupa receptia acesteia de catre delegat, distribuitor sau client, completandu-se in mod obligatoriu cu toate informatiile cerute la rubrica "Date privind expeditia".
    (3) In cazurile mentionate la alin. (1) lit. a) - d), avizul de insotire a marfii va fi intocmit in doua exemplare.
    Art. 3
    (1) Toate unitatile din comertul cu amanuntul vor utiliza, pentru inregistrarea veniturilor, formularul cu regim special "Monetar cod 14-50-61", prezentat in anexa nr. 1, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 970/1998.
    (2) La vanzarea bunurilor de folosinta indelungata unitatile din comertul cu amanuntul vor intocmi Factura fiscala cod 14-4-10/A.
    (3) Toate unitatile care desfasoara comert angro vor emite facturi fiscale, indiferent daca cumparatorul este persoana juridica sau persoana fizica si indiferent de cantitatea de marfa cumparata.
    (4) Persoanele prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, care desfasoara atat comert cu amanuntul, cat si comert angro, vor organiza gestiuni distincte pentru cele doua activitati, in spatii comerciale separate, cu personal aferent fiecarei gestiuni, si vor reflecta operatiunile efectuate in conturi analitice distincte.
    In functie de necesitati, aceste unitati pot comanda facturi fiscale in alt format decat A4, respectiv A6, A5 etc., prin transmiterea de comenzi ferme la organele fiscale teritoriale sau, in cazul utilizarii de formulare personalizate, la Regia Autonoma "Imprimeria Nationala", respectiv la o tipografie agreata de aceasta.
    Art. 4
    (1) La incasarea veniturilor, Chitanta cod 14-4-1 poate fi editata cu ajutorul tehnicii de calcul, acordandu-i-se un numar intern, in conditiile in care facturarea activitatii se face pe baza formularelor cu regim special aprobate in baza Hotararii Guvernului nr. 831/1997.
    (2) Chitanta emisa in conditiile alin. (1) nu poate sta la baza determinarii cheltuielilor efectuate de persoanele prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, ci doar la baza platii contravalorii marfurilor cumparate, fiind document de inregistrare numai in registrul de casa.
    Art. 5
    (1) Formularele cu regim special, altele decat cele prevazute in Hotararea Guvernului nr. 831/1997, aprobate prin acte normative emise de organe ale administratiei publice centrale si pe baza carora persoanele prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991 stabilesc si inregistreaza venituri din exploatare, trebuie sa se inscrie in prevederile art. 1 alin. (3) si (4) din hotararea mentionata.
    (2) Pentru ca sumele reprezentand taxe si tarife, stabilite de organele administratiei publice centrale si locale, sa fie deductibile din punct de vedere fiscal, este necesar si obligatoriu ca aceste sume sa fie inscrise:
    - fie in formularul "Bon cu valoare fixa cod 6-8-31", prezentat in anexa nr. 2, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 593/1998,
    - fie in formularul "Chitanta cod 14-4-1", aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 831/1997 si pretiparit de Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" sau de tipografiile agreate de aceasta,
    - fie intr-un formular specific, aprobat de organul respectiv, insotit de formularul "Chitanta cod 14-4-1", formular pretiparit de Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" sau de tipografiile agreate de aceasta.
    Art. 6
    (1) Operatiunile de export vor fi consemnate in Factura fiscala cod 14-4-10/A, urmand ca, in baza solicitarii partenerului extern, sa fie atasata la aceasta factura si factura externa INVOICE in devize si intr-o limba de circulatie internationala.
    (2) Pentru operatiunile de export persoanele prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991 pot completa, in mod suplimentar, elementele din formularul de factura fiscala si intr-o limba de circulatie internationala si in devize, caz in care nu se mai intocmeste factura externa INVOICE.
    Art. 7
    Persoanele prevazute la art. 1 din Lege nr. 82/1991 pot solicita Regiei Autonome "Imprimeria Nationala", respectiv tipografiilor agreate de aceasta, imprimarea in antetul formularului, in partea stanga, in partea dreapta sau in subsolul paginii, si a altor informatii pe care le considera necesare. Aceste informatii vor fi specificate in comenzile transmise Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" sau tipografiilor agreate de aceasta.
    Art. 8
    Persoanele prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, care au transmis Ministerului Finantelor solicitarea de aprobare a unor formulare cu regim special adaptate la specificul unitatii, pana la primirea raspunsului vor utiliza in continuare, pentru inregistrarea veniturilor, formularele standard "Factura fiscala cod 14-4-10/A", respectiv "Factura cod 14-4-10/aA".
    Art. 9
    Formularele cu regim special pot fi tiparite si intr-un numar mai mare de exemplare decat cel prevazut in normele de intocmire si utilizare aprobate, nefiind necesara aprobarea Ministerului Finantelor.
    Art. 10
    In subsolul formularelor cu regim special se va mentiona "Aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 831/1997", respectiv "Aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. .../...", iar in conditiile utilizarii tehnicii de calcul, conform prevederilor art. 2 din Ordinul ministrului finantelor nr. 1.177/1998, se va mentiona "Aprobat de Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului/municipiului Bucuresti cu nr. .../...".
    Art. 11
    Formularele de factura, de aviz de insotire a marfii si de chitanta fiscala, neutilizate, ramase in stoc la data de 30 iunie 1998, care au fost tiparite in baza comenzilor directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti si au fost distribuite persoanelor prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991 in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 768/1992 cu privire la reglementarea folosirii si gestionarii formularelor tipizate comune si specifice in legatura cu aplicarea taxei pe valoarea adaugata, vor fi scazute din gestiune pe baza procesului-verbal de casare vizat de organul fiscal teritorial.
    Art. 12
    Pentru intocmirea necorespunzatoare a formularelor prevazute la art. 1 din Hotararea Guvernul nr. 831/1997, organele de control vor aplica sanctiunile prevazute la art. 39 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 22/1996 privind actualizarea si completarea regimului general al contabilitatii.
    Art. 13
    Prezentul ordin, care va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1999, va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                            Ministrul finantelor,
                            Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                                MONETAR
                             (cod 14-50-61)
    Formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare

    Formularul este tiparit in carnete a cate 100 de file.
    1. Serveste ca:
    - document justificativ pentru evidentierea la sfarsitul zilei a numerarului existent in casierie, corespunzator marfurilor comercializate;
    - document justificativ de inregistrare in contabilitate;
    - document justificativ pe baza caruia se preda numerarul incasat prin casa de catre casier la casieria centrala a agentului economic.
    Monetarul se utilizeaza pentru vanzarea marfurilor cu amanuntul.
    Potrivit reglementarilor in vigoare, in conditiile utilizarii aparatelor de marcat electronice, suma inscrisa in monetar trebuie sa coincida cu suma din registrul de casa emis de aceste aparate, inclusiv cu suma inregistrata de mana in registrul de casa, in cazul defectarii aparatelor de marcat electronice.
    Valoarea inscrisa in monetar trebuie sa corespunda valorii inscrise in raportul de gestiune.
    2. Se intocmeste in doua exemplare de catre casier, la sfarsitul zilei, prin inventarierea numerarului existent in casierie, pe categorii de bancnote si de monede.
    3. Circula:
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in registrul de casa (exemplarul 1);
    - exemplarul 2 ramane in carnet.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, dupa utilizarea completa a carnetului (ambele exemplare).

    Unitatea .....................
    ..............................

                            MONETAR Nr. .........
                           Data ..............
                     Magazinul ........... Casa ........

    ...........    bucati  x  100.000 lei    ............
    ...........    bucati  x   50.000 lei    ............
    ...........    bucati  x   10.000 lei    ............
    ...........    bucati  x    5.000 lei    ............
    ...........    bucati  x    1.000 lei    ............
    ...........    bucati  x      500 lei    ............
    ...........    bucati  x      100 lei    ............
    ...........    bucati  x       50 lei    ............
    ...........    bucati  x       20 lei    ............

                               TOTAL LEI:    ............
           ............................................

         Casier predator,            Casier primitor,
         ...............             ...............

                        Responsabil,
                        ............

    Aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 970/1998.    14-50-61

    ANEXA 2

                     BON CU VALOARE FIXA
                        (cod 6-8-31)
    Formular cu regim special de inseriere si numerotare

    Formularul este tiparit pe o singura fata, in carnete a cate 100 de file.
    1. Serveste ca:
    - document pentru incasarea sumei de la client;
    - document pentru inregistrarea in contabilitate a volumului serviciilor prestate.
    Se utilizeaza in toate ramurile de activitate cu un numar zilnic mare de servicii de acelasi fel. Tariful prestatiei va fi pretiparit.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar de catre unitatea prestatoare, completandu-se atat matca (partea stanga a formularului), cat si partea detasabila.
    3. Circula:
    - la client (partea detasabila);
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitate (matca).
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

 _________________________________________________________________________
| Seria ......... Nr. ............   | Seria .......... Nr. ............   |
|..................................  |.................................... |
|   (denumirea, forma juridica)      |     (denumirea, forma juridica)     |
|Numarul de inregistrare             |Numarul de inregistrare              |
|in registrul comertului/an ........ |in registrul comertului/an ......... |
|Numarul de inregistrare fiscala ....|Numarul de inregistrare fiscala..... |
|Sediul ............................ |Sediul ............................  |
|    (localitatea, strada si numarul)|    (localitatea, strada si numarul) |
|Contul ...........................  |Contul ............................. |
|Banca ............................. |Banca .............................. |
|                                    |                                     |
|            BON                     |             BON                     |
|       cu valoare fixa              |       cu valoare fixa               |
|       Data .............           |       Data .............            |
|Denumirea serviciului ............. |Denumirea serviciului .............. |
|................................... |.................................... |
|       TARIF LEI ..............     |       TARIF LEI ...........         |
|       T.V.A. .................     |       T.V.A. .................      |
|       TOTAL GENERAL: ......        |       TOTAL GENERAL: ......         |
|                                    |                                     |
|__________________________________________________________________________|
 Aprobat prin Ordinul ministrului        Aprobat prin Ordinul ministrului
     finantelor nr. 593/1998                  finantelor nr. 593/1998
             6 8 31                                    6 8 31SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2055/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2055 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu