E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2055 din 30 octombrie 1998

privind aplicarea corespunzatoare a Hotararii Guvernului nr. 831/1997

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 442 din 20 noiembrie 1998


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza atributiilor prevazute de Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, formularul "Chitanta fiscala cod 14-4-2" se scoate din uz, implicit din categoria formularelor cu regim special care stau la baza determinarii veniturilor persoanelor juridice si persoanelor fizice, prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare.
    (2) Functiile chitantei fiscale vor fi preluate de Factura fiscala cod 14-4-10/A sau de Factura cod 14-4-10/aA, dupa caz.
    (3) Formularele de facturi fiscale si de facturi pot fi tiparite si in alt format decat A4, respectiv A5, A6 etc. In acest caz, agentii economici vor inainta comenzi ferme la organele fiscale teritoriale, pana la data de 30 noiembrie 1998, pentru formularele de facturi pretiparite in formatul dorit.
    (4) Persoanele prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, care detin in stoc cantitati mai mari de chitante fiscale decat necesarul pe anul 1998, pot returna in timp util aceste formulare directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau unitatilor cu care acestea au incheiat contracte de distribuire, in vederea redistribuirii si utilizarii lor pana la sfarsitul anului 1998.
    (5) Formularul "Chitanta fiscala cod PETROM 14-4-2" va purta denumirea Bon fiscal cod PETROM 14-4-2.
    Art. 2
    (1) Formularul "Aviz de insotire a marfii cod 14-3-6/A" va fi utilizat numai in urmatoarele situatii:
    a) transferul valorilor materiale de la o gestiune la alta, dispersate teritorial, ale aceleiasi unitati, inscriindu-se pe aviz mentiunea "Nu se factureaza";
    b) insotirea marfurilor pe timpul transportului cu mijloace auto, atunci cand livrarea se efectueaza cu mijloace de transport de capacitate mai mare decat mijloacele auto de transport (tren, avion, vapor) si cand pentru acoperirea acestei capacitati sunt necesare mai multe curse, inscriindu-se pe aviz mentiunea "Urmeaza factura";
    c) insotirea marfurilor pe timpul transportului, cand distribuirea marfurilor se face la mai multi clienti dintr-un singur mijloc de transport auto, inscriindu-se pe aviz mentiunea "Urmeaza factura";
    d) trimiterea valorilor materiale pentru prelucrare la terti, pentru vanzare in regim de consignatie, inscriindu-se pe aviz mentiunea "Pentru prelucrare la terti" sau "Pentru vanzare in regim de consignatie", dupa caz;
    e) insotirea, pe timpul transportului, a marfurilor alimentare, usor perisabile, care se livreaza zilnic, in stare proaspata, cum sunt: laptele si produsele lactate, painea si produsele de patiserie, precum si alte marfuri similare;
    f) alte situatii prevazute in mod expres de acte normative care reglementeaza activitati economice specifice.
    (2) Avizul de insotire a marfii se va intocmi numai dupa incarcarea marfii in mijlocul de transport si dupa receptia acesteia de catre delegat, distribuitor sau client, completandu-se in mod obligatoriu cu toate informatiile cerute la rubrica "Date privind expeditia".
    (3) In cazurile mentionate la alin. (1) lit. a) - d), avizul de insotire a marfii va fi intocmit in doua exemplare.
    Art. 3
    (1) Toate unitatile din comertul cu amanuntul vor utiliza, pentru inregistrarea veniturilor, formularul cu regim special "Monetar cod 14-50-61", prezentat in anexa nr. 1, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 970/1998.
    (2) La vanzarea bunurilor de folosinta indelungata unitatile din comertul cu amanuntul vor intocmi Factura fiscala cod 14-4-10/A.
    (3) Toate unitatile care desfasoara comert angro vor emite facturi fiscale, indiferent daca cumparatorul este persoana juridica sau persoana fizica si indiferent de cantitatea de marfa cumparata.
    (4) Persoanele prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, care desfasoara atat comert cu amanuntul, cat si comert angro, vor organiza gestiuni distincte pentru cele doua activitati, in spatii comerciale separate, cu personal aferent fiecarei gestiuni, si vor reflecta operatiunile efectuate in conturi analitice distincte.
    In functie de necesitati, aceste unitati pot comanda facturi fiscale in alt format decat A4, respectiv A6, A5 etc., prin transmiterea de comenzi ferme la organele fiscale teritoriale sau, in cazul utilizarii de formulare personalizate, la Regia Autonoma "Imprimeria Nationala", respectiv la o tipografie agreata de aceasta.
    Art. 4
    (1) La incasarea veniturilor, Chitanta cod 14-4-1 poate fi editata cu ajutorul tehnicii de calcul, acordandu-i-se un numar intern, in conditiile in care facturarea activitatii se face pe baza formularelor cu regim special aprobate in baza Hotararii Guvernului nr. 831/1997.
    (2) Chitanta emisa in conditiile alin. (1) nu poate sta la baza determinarii cheltuielilor efectuate de persoanele prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, ci doar la baza platii contravalorii marfurilor cumparate, fiind document de inregistrare numai in registrul de casa.
    Art. 5
    (1) Formularele cu regim special, altele decat cele prevazute in Hotararea Guvernului nr. 831/1997, aprobate prin acte normative emise de organe ale administratiei publice centrale si pe baza carora persoanele prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991 stabilesc si inregistreaza venituri din exploatare, trebuie sa se inscrie in prevederile art. 1 alin. (3) si (4) din hotararea mentionata.
    (2) Pentru ca sumele reprezentand taxe si tarife, stabilite de organele administratiei publice centrale si locale, sa fie deductibile din punct de vedere fiscal, este necesar si obligatoriu ca aceste sume sa fie inscrise:
    - fie in formularul "Bon cu valoare fixa cod 6-8-31", prezentat in anexa nr. 2, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 593/1998,
    - fie in formularul "Chitanta cod 14-4-1", aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 831/1997 si pretiparit de Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" sau de tipografiile agreate de aceasta,
    - fie intr-un formular specific, aprobat de organul respectiv, insotit de formularul "Chitanta cod 14-4-1", formular pretiparit de Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" sau de tipografiile agreate de aceasta.
    Art. 6
    (1) Operatiunile de export vor fi consemnate in Factura fiscala cod 14-4-10/A, urmand ca, in baza solicitarii partenerului extern, sa fie atasata la aceasta factura si factura externa INVOICE in devize si intr-o limba de circulatie internationala.
    (2) Pentru operatiunile de export persoanele prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991 pot completa, in mod suplimentar, elementele din formularul de factura fiscala si intr-o limba de circulatie internationala si in devize, caz in care nu se mai intocmeste factura externa INVOICE.
    Art. 7
    Persoanele prevazute la art. 1 din Lege nr. 82/1991 pot solicita Regiei Autonome "Imprimeria Nationala", respectiv tipografiilor agreate de aceasta, imprimarea in antetul formularului, in partea stanga, in partea dreapta sau in subsolul paginii, si a altor informatii pe care le considera necesare. Aceste informatii vor fi specificate in comenzile transmise Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" sau tipografiilor agreate de aceasta.
    Art. 8
    Persoanele prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, care au transmis Ministerului Finantelor solicitarea de aprobare a unor formulare cu regim special adaptate la specificul unitatii, pana la primirea raspunsului vor utiliza in continuare, pentru inregistrarea veniturilor, formularele standard "Factura fiscala cod 14-4-10/A", respectiv "Factura cod 14-4-10/aA".
    Art. 9
    Formularele cu regim special pot fi tiparite si intr-un numar mai mare de exemplare decat cel prevazut in normele de intocmire si utilizare aprobate, nefiind necesara aprobarea Ministerului Finantelor.
    Art. 10
    In subsolul formularelor cu regim special se va mentiona "Aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 831/1997", respectiv "Aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. .../...", iar in conditiile utilizarii tehnicii de calcul, conform prevederilor art. 2 din Ordinul ministrului finantelor nr. 1.177/1998, se va mentiona "Aprobat de Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului/municipiului Bucuresti cu nr. .../...".
    Art. 11
    Formularele de factura, de aviz de insotire a marfii si de chitanta fiscala, neutilizate, ramase in stoc la data de 30 iunie 1998, care au fost tiparite in baza comenzilor directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti si au fost distribuite persoanelor prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991 in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 768/1992 cu privire la reglementarea folosirii si gestionarii formularelor tipizate comune si specifice in legatura cu aplicarea taxei pe valoarea adaugata, vor fi scazute din gestiune pe baza procesului-verbal de casare vizat de organul fiscal teritorial.
    Art. 12
    Pentru intocmirea necorespunzatoare a formularelor prevazute la art. 1 din Hotararea Guvernul nr. 831/1997, organele de control vor aplica sanctiunile prevazute la art. 39 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 22/1996 privind actualizarea si completarea regimului general al contabilitatii.
    Art. 13
    Prezentul ordin, care va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1999, va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                            Ministrul finantelor,
                            Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                                MONETAR
                             (cod 14-50-61)
    Formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare

    Formularul este tiparit in carnete a cate 100 de file.
    1. Serveste ca:
    - document justificativ pentru evidentierea la sfarsitul zilei a numerarului existent in casierie, corespunzator marfurilor comercializate;
    - document justificativ de inregistrare in contabilitate;
    - document justificativ pe baza caruia se preda numerarul incasat prin casa de catre casier la casieria centrala a agentului economic.
    Monetarul se utilizeaza pentru vanzarea marfurilor cu amanuntul.
    Potrivit reglementarilor in vigoare, in conditiile utilizarii aparatelor de marcat electronice, suma inscrisa in monetar trebuie sa coincida cu suma din registrul de casa emis de aceste aparate, inclusiv cu suma inregistrata de mana in registrul de casa, in cazul defectarii aparatelor de marcat electronice.
    Valoarea inscrisa in monetar trebuie sa corespunda valorii inscrise in raportul de gestiune.
    2. Se intocmeste in doua exemplare de catre casier, la sfarsitul zilei, prin inventarierea numerarului existent in casierie, pe categorii de bancnote si de monede.
    3. Circula:
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in registrul de casa (exemplarul 1);
    - exemplarul 2 ramane in carnet.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, dupa utilizarea completa a carnetului (ambele exemplare).

    Unitatea .....................
    ..............................

                            MONETAR Nr. .........
                           Data ..............
                     Magazinul ........... Casa ........

    ...........    bucati  x  100.000 lei    ............
    ...........    bucati  x   50.000 lei    ............
    ...........    bucati  x   10.000 lei    ............
    ...........    bucati  x    5.000 lei    ............
    ...........    bucati  x    1.000 lei    ............
    ...........    bucati  x      500 lei    ............
    ...........    bucati  x      100 lei    ............
    ...........    bucati  x       50 lei    ............
    ...........    bucati  x       20 lei    ............

                               TOTAL LEI:    ............
           ............................................

         Casier predator,            Casier primitor,
         ...............             ...............

                        Responsabil,
                        ............

    Aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 970/1998.    14-50-61

    ANEXA 2

                     BON CU VALOARE FIXA
                        (cod 6-8-31)
    Formular cu regim special de inseriere si numerotare

    Formularul este tiparit pe o singura fata, in carnete a cate 100 de file.
    1. Serveste ca:
    - document pentru incasarea sumei de la client;
    - document pentru inregistrarea in contabilitate a volumului serviciilor prestate.
    Se utilizeaza in toate ramurile de activitate cu un numar zilnic mare de servicii de acelasi fel. Tariful prestatiei va fi pretiparit.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar de catre unitatea prestatoare, completandu-se atat matca (partea stanga a formularului), cat si partea detasabila.
    3. Circula:
    - la client (partea detasabila);
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitate (matca).
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

 _________________________________________________________________________
| Seria ......... Nr. ............   | Seria .......... Nr. ............   |
|..................................  |.................................... |
|   (denumirea, forma juridica)      |     (denumirea, forma juridica)     |
|Numarul de inregistrare             |Numarul de inregistrare              |
|in registrul comertului/an ........ |in registrul comertului/an ......... |
|Numarul de inregistrare fiscala ....|Numarul de inregistrare fiscala..... |
|Sediul ............................ |Sediul ............................  |
|    (localitatea, strada si numarul)|    (localitatea, strada si numarul) |
|Contul ...........................  |Contul ............................. |
|Banca ............................. |Banca .............................. |
|                                    |                                     |
|            BON                     |             BON                     |
|       cu valoare fixa              |       cu valoare fixa               |
|       Data .............           |       Data .............            |
|Denumirea serviciului ............. |Denumirea serviciului .............. |
|................................... |.................................... |
|       TARIF LEI ..............     |       TARIF LEI ...........         |
|       T.V.A. .................     |       T.V.A. .................      |
|       TOTAL GENERAL: ......        |       TOTAL GENERAL: ......         |
|                                    |                                     |
|__________________________________________________________________________|
 Aprobat prin Ordinul ministrului        Aprobat prin Ordinul ministrului
     finantelor nr. 593/1998                  finantelor nr. 593/1998
             6 8 31                                    6 8 31SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2055/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2055 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu