E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2055 din 30 octombrie 1998

privind aplicarea corespunzatoare a Hotararii Guvernului nr. 831/1997

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 442 din 20 noiembrie 1998


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza atributiilor prevazute de Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, formularul "Chitanta fiscala cod 14-4-2" se scoate din uz, implicit din categoria formularelor cu regim special care stau la baza determinarii veniturilor persoanelor juridice si persoanelor fizice, prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare.
    (2) Functiile chitantei fiscale vor fi preluate de Factura fiscala cod 14-4-10/A sau de Factura cod 14-4-10/aA, dupa caz.
    (3) Formularele de facturi fiscale si de facturi pot fi tiparite si in alt format decat A4, respectiv A5, A6 etc. In acest caz, agentii economici vor inainta comenzi ferme la organele fiscale teritoriale, pana la data de 30 noiembrie 1998, pentru formularele de facturi pretiparite in formatul dorit.
    (4) Persoanele prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, care detin in stoc cantitati mai mari de chitante fiscale decat necesarul pe anul 1998, pot returna in timp util aceste formulare directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau unitatilor cu care acestea au incheiat contracte de distribuire, in vederea redistribuirii si utilizarii lor pana la sfarsitul anului 1998.
    (5) Formularul "Chitanta fiscala cod PETROM 14-4-2" va purta denumirea Bon fiscal cod PETROM 14-4-2.
    Art. 2
    (1) Formularul "Aviz de insotire a marfii cod 14-3-6/A" va fi utilizat numai in urmatoarele situatii:
    a) transferul valorilor materiale de la o gestiune la alta, dispersate teritorial, ale aceleiasi unitati, inscriindu-se pe aviz mentiunea "Nu se factureaza";
    b) insotirea marfurilor pe timpul transportului cu mijloace auto, atunci cand livrarea se efectueaza cu mijloace de transport de capacitate mai mare decat mijloacele auto de transport (tren, avion, vapor) si cand pentru acoperirea acestei capacitati sunt necesare mai multe curse, inscriindu-se pe aviz mentiunea "Urmeaza factura";
    c) insotirea marfurilor pe timpul transportului, cand distribuirea marfurilor se face la mai multi clienti dintr-un singur mijloc de transport auto, inscriindu-se pe aviz mentiunea "Urmeaza factura";
    d) trimiterea valorilor materiale pentru prelucrare la terti, pentru vanzare in regim de consignatie, inscriindu-se pe aviz mentiunea "Pentru prelucrare la terti" sau "Pentru vanzare in regim de consignatie", dupa caz;
    e) insotirea, pe timpul transportului, a marfurilor alimentare, usor perisabile, care se livreaza zilnic, in stare proaspata, cum sunt: laptele si produsele lactate, painea si produsele de patiserie, precum si alte marfuri similare;
    f) alte situatii prevazute in mod expres de acte normative care reglementeaza activitati economice specifice.
    (2) Avizul de insotire a marfii se va intocmi numai dupa incarcarea marfii in mijlocul de transport si dupa receptia acesteia de catre delegat, distribuitor sau client, completandu-se in mod obligatoriu cu toate informatiile cerute la rubrica "Date privind expeditia".
    (3) In cazurile mentionate la alin. (1) lit. a) - d), avizul de insotire a marfii va fi intocmit in doua exemplare.
    Art. 3
    (1) Toate unitatile din comertul cu amanuntul vor utiliza, pentru inregistrarea veniturilor, formularul cu regim special "Monetar cod 14-50-61", prezentat in anexa nr. 1, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 970/1998.
    (2) La vanzarea bunurilor de folosinta indelungata unitatile din comertul cu amanuntul vor intocmi Factura fiscala cod 14-4-10/A.
    (3) Toate unitatile care desfasoara comert angro vor emite facturi fiscale, indiferent daca cumparatorul este persoana juridica sau persoana fizica si indiferent de cantitatea de marfa cumparata.
    (4) Persoanele prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, care desfasoara atat comert cu amanuntul, cat si comert angro, vor organiza gestiuni distincte pentru cele doua activitati, in spatii comerciale separate, cu personal aferent fiecarei gestiuni, si vor reflecta operatiunile efectuate in conturi analitice distincte.
    In functie de necesitati, aceste unitati pot comanda facturi fiscale in alt format decat A4, respectiv A6, A5 etc., prin transmiterea de comenzi ferme la organele fiscale teritoriale sau, in cazul utilizarii de formulare personalizate, la Regia Autonoma "Imprimeria Nationala", respectiv la o tipografie agreata de aceasta.
    Art. 4
    (1) La incasarea veniturilor, Chitanta cod 14-4-1 poate fi editata cu ajutorul tehnicii de calcul, acordandu-i-se un numar intern, in conditiile in care facturarea activitatii se face pe baza formularelor cu regim special aprobate in baza Hotararii Guvernului nr. 831/1997.
    (2) Chitanta emisa in conditiile alin. (1) nu poate sta la baza determinarii cheltuielilor efectuate de persoanele prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, ci doar la baza platii contravalorii marfurilor cumparate, fiind document de inregistrare numai in registrul de casa.
    Art. 5
    (1) Formularele cu regim special, altele decat cele prevazute in Hotararea Guvernului nr. 831/1997, aprobate prin acte normative emise de organe ale administratiei publice centrale si pe baza carora persoanele prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991 stabilesc si inregistreaza venituri din exploatare, trebuie sa se inscrie in prevederile art. 1 alin. (3) si (4) din hotararea mentionata.
    (2) Pentru ca sumele reprezentand taxe si tarife, stabilite de organele administratiei publice centrale si locale, sa fie deductibile din punct de vedere fiscal, este necesar si obligatoriu ca aceste sume sa fie inscrise:
    - fie in formularul "Bon cu valoare fixa cod 6-8-31", prezentat in anexa nr. 2, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 593/1998,
    - fie in formularul "Chitanta cod 14-4-1", aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 831/1997 si pretiparit de Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" sau de tipografiile agreate de aceasta,
    - fie intr-un formular specific, aprobat de organul respectiv, insotit de formularul "Chitanta cod 14-4-1", formular pretiparit de Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" sau de tipografiile agreate de aceasta.
    Art. 6
    (1) Operatiunile de export vor fi consemnate in Factura fiscala cod 14-4-10/A, urmand ca, in baza solicitarii partenerului extern, sa fie atasata la aceasta factura si factura externa INVOICE in devize si intr-o limba de circulatie internationala.
    (2) Pentru operatiunile de export persoanele prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991 pot completa, in mod suplimentar, elementele din formularul de factura fiscala si intr-o limba de circulatie internationala si in devize, caz in care nu se mai intocmeste factura externa INVOICE.
    Art. 7
    Persoanele prevazute la art. 1 din Lege nr. 82/1991 pot solicita Regiei Autonome "Imprimeria Nationala", respectiv tipografiilor agreate de aceasta, imprimarea in antetul formularului, in partea stanga, in partea dreapta sau in subsolul paginii, si a altor informatii pe care le considera necesare. Aceste informatii vor fi specificate in comenzile transmise Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" sau tipografiilor agreate de aceasta.
    Art. 8
    Persoanele prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, care au transmis Ministerului Finantelor solicitarea de aprobare a unor formulare cu regim special adaptate la specificul unitatii, pana la primirea raspunsului vor utiliza in continuare, pentru inregistrarea veniturilor, formularele standard "Factura fiscala cod 14-4-10/A", respectiv "Factura cod 14-4-10/aA".
    Art. 9
    Formularele cu regim special pot fi tiparite si intr-un numar mai mare de exemplare decat cel prevazut in normele de intocmire si utilizare aprobate, nefiind necesara aprobarea Ministerului Finantelor.
    Art. 10
    In subsolul formularelor cu regim special se va mentiona "Aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 831/1997", respectiv "Aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. .../...", iar in conditiile utilizarii tehnicii de calcul, conform prevederilor art. 2 din Ordinul ministrului finantelor nr. 1.177/1998, se va mentiona "Aprobat de Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului/municipiului Bucuresti cu nr. .../...".
    Art. 11
    Formularele de factura, de aviz de insotire a marfii si de chitanta fiscala, neutilizate, ramase in stoc la data de 30 iunie 1998, care au fost tiparite in baza comenzilor directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti si au fost distribuite persoanelor prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991 in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 768/1992 cu privire la reglementarea folosirii si gestionarii formularelor tipizate comune si specifice in legatura cu aplicarea taxei pe valoarea adaugata, vor fi scazute din gestiune pe baza procesului-verbal de casare vizat de organul fiscal teritorial.
    Art. 12
    Pentru intocmirea necorespunzatoare a formularelor prevazute la art. 1 din Hotararea Guvernul nr. 831/1997, organele de control vor aplica sanctiunile prevazute la art. 39 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 22/1996 privind actualizarea si completarea regimului general al contabilitatii.
    Art. 13
    Prezentul ordin, care va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1999, va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                            Ministrul finantelor,
                            Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                                MONETAR
                             (cod 14-50-61)
    Formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare

    Formularul este tiparit in carnete a cate 100 de file.
    1. Serveste ca:
    - document justificativ pentru evidentierea la sfarsitul zilei a numerarului existent in casierie, corespunzator marfurilor comercializate;
    - document justificativ de inregistrare in contabilitate;
    - document justificativ pe baza caruia se preda numerarul incasat prin casa de catre casier la casieria centrala a agentului economic.
    Monetarul se utilizeaza pentru vanzarea marfurilor cu amanuntul.
    Potrivit reglementarilor in vigoare, in conditiile utilizarii aparatelor de marcat electronice, suma inscrisa in monetar trebuie sa coincida cu suma din registrul de casa emis de aceste aparate, inclusiv cu suma inregistrata de mana in registrul de casa, in cazul defectarii aparatelor de marcat electronice.
    Valoarea inscrisa in monetar trebuie sa corespunda valorii inscrise in raportul de gestiune.
    2. Se intocmeste in doua exemplare de catre casier, la sfarsitul zilei, prin inventarierea numerarului existent in casierie, pe categorii de bancnote si de monede.
    3. Circula:
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in registrul de casa (exemplarul 1);
    - exemplarul 2 ramane in carnet.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, dupa utilizarea completa a carnetului (ambele exemplare).

    Unitatea .....................
    ..............................

                            MONETAR Nr. .........
                           Data ..............
                     Magazinul ........... Casa ........

    ...........    bucati  x  100.000 lei    ............
    ...........    bucati  x   50.000 lei    ............
    ...........    bucati  x   10.000 lei    ............
    ...........    bucati  x    5.000 lei    ............
    ...........    bucati  x    1.000 lei    ............
    ...........    bucati  x      500 lei    ............
    ...........    bucati  x      100 lei    ............
    ...........    bucati  x       50 lei    ............
    ...........    bucati  x       20 lei    ............

                               TOTAL LEI:    ............
           ............................................

         Casier predator,            Casier primitor,
         ...............             ...............

                        Responsabil,
                        ............

    Aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 970/1998.    14-50-61

    ANEXA 2

                     BON CU VALOARE FIXA
                        (cod 6-8-31)
    Formular cu regim special de inseriere si numerotare

    Formularul este tiparit pe o singura fata, in carnete a cate 100 de file.
    1. Serveste ca:
    - document pentru incasarea sumei de la client;
    - document pentru inregistrarea in contabilitate a volumului serviciilor prestate.
    Se utilizeaza in toate ramurile de activitate cu un numar zilnic mare de servicii de acelasi fel. Tariful prestatiei va fi pretiparit.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar de catre unitatea prestatoare, completandu-se atat matca (partea stanga a formularului), cat si partea detasabila.
    3. Circula:
    - la client (partea detasabila);
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitate (matca).
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

 _________________________________________________________________________
| Seria ......... Nr. ............   | Seria .......... Nr. ............   |
|..................................  |.................................... |
|   (denumirea, forma juridica)      |     (denumirea, forma juridica)     |
|Numarul de inregistrare             |Numarul de inregistrare              |
|in registrul comertului/an ........ |in registrul comertului/an ......... |
|Numarul de inregistrare fiscala ....|Numarul de inregistrare fiscala..... |
|Sediul ............................ |Sediul ............................  |
|    (localitatea, strada si numarul)|    (localitatea, strada si numarul) |
|Contul ...........................  |Contul ............................. |
|Banca ............................. |Banca .............................. |
|                                    |                                     |
|            BON                     |             BON                     |
|       cu valoare fixa              |       cu valoare fixa               |
|       Data .............           |       Data .............            |
|Denumirea serviciului ............. |Denumirea serviciului .............. |
|................................... |.................................... |
|       TARIF LEI ..............     |       TARIF LEI ...........         |
|       T.V.A. .................     |       T.V.A. .................      |
|       TOTAL GENERAL: ......        |       TOTAL GENERAL: ......         |
|                                    |                                     |
|__________________________________________________________________________|
 Aprobat prin Ordinul ministrului        Aprobat prin Ordinul ministrului
     finantelor nr. 593/1998                  finantelor nr. 593/1998
             6 8 31                                    6 8 31SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2055/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2055 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu