E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 831 1997 abrogat de Hotărârea 105 2009
Hotărârea 831 1997 in legatura cu articolul 6 din actul Ordin 1993 2004
Hotărârea 831 1997 in legatura cu articolul 6 din actul Ordin 461 2004
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 1779 2004
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 743 2004
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 1849 2003
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 1775 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 1077 2003
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 632 2003
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 475 2003
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 29 2003
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 30 2003
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 1603 2002
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 989 2002
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 599 2002
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 2329 2001
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 2185 2001
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 1790 2001
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 385 2001
Hotărârea 831 1997 in legatura cu articolul 4 din actul Ordin 903 2000
Articolul 1 din actul Hotărârea 831 1997 in legatura cu articolul 1 din actul Ordin 2756 1998
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 2055 1998
Articolul 6 din actul Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 1636 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 1177 1998
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 593 1998
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 425 1998
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 90 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 831 1997 modificat de Rectificare 831 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 831 din  2 decembrie 1997

pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 368 din 19 decembrie 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 4 si 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Se aproba modelele formularelor comune privind activitatea financiara si contabila, cuprinse in catalogul prezentat in anexa nr. 1A, precum si normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, prevazute in anexa nr. 1B.
    (2) Persoanele juridice si persoanele fizice prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 vor utiliza, pentru determinarea veniturilor din activitatea de exploatare, numai formulare tipizate cu regim special, comune pe economie.
    (3) Persoanele prevazute la alin. (2), care utilizeaza formulare specifice cu regim special ce nu se regasesc in anexa nr. 1A, vor solicita Ministerului Finantelor avizul pentru utilizarea machetelor acestora, cu respectarea normelor de tiparire, evidenta, intocmire si utilizare a formularelor comune pe economie.
    (4) La propunerea principalilor utilizatori, Ministerul Finantelor aproba introducerea de noi formulare tipizate cu regim special, comune si specifice, precum si modificarea sau eliminarea celor aflate in uz.
    (5) Sistemul unitar de inseriere si numerotare a formularelor tipizate cu regim special se asigura, la nivel national, de catre Ministerul Finantelor si Regia Autonoma "Imprimeria Nationala".
    Formularele prevazute in anexa nr. 1A se asigura de catre Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" sau de alte unitati tipografice sub supravegherea acesteia, selectate pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finantelor.
    (6) Necesarul de formulare tipizate cu regim special se stabileste anual de catre fiecare persoana prevazuta la alin. (2), care va transmite comenzi ferme directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, judetene si a municipiului Bucuresti, respectiv administratiilor financiare ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    Formularele tipizate cu regim special prevazute in anexa nr. 1A se distribuie utilizatorilor, contra cost, prin unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor sau prin unitati agreate de acestea, cu care se vor incheia contracte de distribuire conform prevederilor ordinului ministrului finantelor. In acest scop, pana la data de 31 decembrie 1997 se vor crea, in cadrul Ministerului Finantelor si in unitatile sale teritoriale, servicii specializate si se vor asigura spatii de depozitare si dotari corespunzatoare.
    (7) Evidenta operativa a formularelor tipizate cu regim special se tine cu ajutorul Fisei de magazie a formularelor cu regim special cod 14-3-8/b.
    (8) Formularele tipizate cu regim special prevazute in anexa nr. 1A se distribuie persoanelor prevazute la alin. (2) incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care prezenta hotarare intra in vigoare si vor fi utilizate numai de la data de 1 ianuarie 1998.
    Vechile formulare tipizate cu regim special existente in stoc la data de 31 decembrie 1997 se vor utiliza pana la epuizarea stocului, fara a se folosi noile modele. In acest sens, persoanele prevazute la alin. (2) au obligatia sa comunice, pana la data de 31 ianuarie 1998, directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, stocul existent la data de 31 decembrie 1997, conform situatiei prezentate in anexa nr. 2.
    Dupa data de 1 aprilie 1998, formularele tipizate cu regim special ramase in stoc la persoanele prevazute la alin. (2) pot fi utilizate numai cu aprobarea directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (9) Persoanele prevazute la alin. (2) pot solicita executarea formularelor tipizate cu regim special pe hartie de calitate superioara si/sau avand imprimate in antetul modelului sigla, emblema sau datele de identificare, prin transmiterea unei comenzi ferme la Regia Autonoma "Imprimeria Nationala", in conditiile suportarii eventualelor diferente de pret.
    (10) Incepand cu data de 1 ianuarie 1998, persoanele prevazute la alin. (2), care utilizeaza tehnica de calcul pentru emiterea formularelor cu regim special, vor trece la utilizarea formularelor pretiparite, inseriate si numerotate, pe hartie de imprimanta, prin grija Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" sau a altei unitati tipografice agreate, sub supravegherea acesteia, respectand regulile specifice acestora, prevazute in anexa nr. 1A.
    In cazuri bine justificate, Ministerul Finantelor poate aproba exceptii de la prevederile alineatului precedent.
    (11) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Ministerul Finantelor va prezenta Guvernului Programul national de introducere a caselor de marcat fiscale.
    Art. 2
    (1) Normele metodologice de intocmire si de utilizare a celorlalte formulare tipizate, comune pe economie, privind activitatea financiara si contabila, precum si modelele acestora, elaborate in baza art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, se aproba prin ordin al ministrului finantelor.
    (2) Formularele tipizate prevazute la alin. (1) nu au regim special de tiparire, inscriere, numerotare si evidenta, iar modelele acestora pot fi adaptate in functie de specificul si de necesitatile persoanelor prevazute la art. 1 alin. (2), cu conditia respectarii continutului de informatii si a normelor de intocmire si de utilizare. Asigurarea necesarului pentru aceste formulare comune pe economie se va realiza de catre utilizatori, cu respectarea prevederilor alineatului precedent.
    Art. 3
    Sursele financiare necesare tiparirii formularelor prevazute la art. 1 se asigura de catre Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" si de catre tipografiile selectate pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finantelor, urmand a se recupera de la persoanele prevazute la art. 1 alin. (2), pe masura livrarii acestora.
    Art. 4
    Utilizarea altor modele de formulare tipizate, comune pe economie, cu regim special, in locul formularelor mentionate la art. 1, se poate face numai cu avizul Ministerului Finantelor.
    Art. 5
    Modelele formularelor tipizate comune si specifice in legatura cu aplicarea taxei pe valoarea adaugata, aprobate de catre Ministerul Finantelor in baza art. 4, precum si cele prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 768/1992 cu privire la reglementarea folosirii si gestionarii formularelor tipizate comune si specifice in legatura cu aplicarea taxei pe valoarea adaugata raman valabile pana la data de 31 martie 1998.
    Art. 6
    Procurarea si utilizarea de formulare tipizate cu regim special de inseriere si numerotare din alte surse decat cele prevazute in prezenta hotarare sunt interzise. Operatiunile consemnate in aceste formulare nu pot fi inregistrate in contabilitate, iar bunurile care fac obiectul tranzactiilor respective sunt considerate fara documente legale de provenienta.
    Art. 7
    Anexele nr. 1A, 1B si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 8
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga prevederile Hotararii Guvernului nr. 768/1992 cu privire la reglementarea folosirii si gestionarii formularelor tipizate comune si specifice in legatura cu aplicarea taxei pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 325 din 14 decembrie 1992, precum si orice alte dispozitii contrare.

                 PRIM-MINISTRU
                 VICTOR CIORBEA

                        Contrasemneaza:
                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Mircea Ciumara

    ANEXA 1A

                        CATALOGUL
formularelor tipizate, comune pe economie, cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, privind activitatea financiara si contabila

                        NOMENCLATORUL
formularelor tipizate, comune pe economie, cu regim special de tiparire,
inseriere si numerotare

1. Aviz de insotire a marfii         14-3-6/A
2. Chitanta                          14-4-1
   Chitanta fiscala                  14-4-2
3. Factura fiscala                   14-4-10/A
   Factura                           14-4-10/aA
4. Bon de comanda-chitanta (T.V.A.)  14-4-11
   Bon de comanda-chitanta           14-4-11/a
5. Fisa de magazie a formularelor
   cu regim special                  14-3-8/b

               AVIZ DE INSOTIRE A MARFII
                   (cod 14-3-6A)

    Formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare.
    Tiparit in blocuri cu cate 150 de file, formate din 50 de seturi a cate trei file, in culori diferite - albastru, exemplarul 1, rosu, exemplarul 2, verde, exemplarul 3.
    1. Serveste ca:
    - document de insotire a marfii pe timpul transportului;
    - document ce sta la baza intocmirii facturii;
    - dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta, dispersate teritorial, ale aceleiasi unitati;
    - document de primire in gestiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul aceleiasi unitati in cazul transferului.
    2. Se intocmeste in trei exemplare de catre unitatile care nu au posibilitatea intocmirii facturii in momentul livrarii produselor, marfurilor sau altor valori materiale, datorita unor conditii obiective si cu totul exceptionale, facandu-se mentiunea "Urmeaza factura".
    In cazul transferului de bunuri intre gestiunile aceleiasi unitati patrimoniale dispersate teritorial, avizul de insotire a marfii va purta mentiunea "Fara factura".
    Se emite, pe masura livrarii, de catre compartimentul desfacere, care semneaza pentru intocmire.
    Pe avizul de insotire a marfii, emis pentru valori materiale trimise pentru prelucrare la terti sau pentru vanzare in regim de consignatie, se face mentiunea "Pentru prelucrare la terti" sau "Pentru vanzare in regim de consignatie", dupa caz, etc.
    In celelalte situatii decat cele prevazute mai sus se face mentiunea cauzei pentru care s-a intocmit avizul de insotire a marfii si nu factura.
    3. Circula:
    - la furnizor:
      - la delegatul unitatii care face transportul sau al clientului, pentru semnare de primire (exemplarul 1);
      - la compartimentul desfacere, pentru inregistrarea cantitatilor livrate in evidentele acestuia si pentru intocmirea facturii (exemplarele 2 si 3);
      - la compartimentul financiar-contabil, atasat la factura (exemplarul 3);
    - la cumparator:
      - la magazie, pentru incarcarea in gestiune a produselor, marfurilor sau altor valori materiale primite, dupa efectuarea receptiei de catre comisia de receptie si dupa consemnarea rezultatelor (exemplarul 1);
      - la compartimentul aprovizionare, pentru inregistrarea cantitatilor aprovizionate in evidenta acestuia (exemplarul 1);
      - la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica, atasat la factura (exemplarul 1).
    In cazul valorilor materiale prelucrate la terti, pe exemplarul respectiv se face mentiunea "Din prelucrare la terti".
    4. Se arhiveaza:
    - la furnizor:
      - la compartimentul desfacere (exemplarul 2);
      - la compartimentul financiar-contabil, atasat la exemplarul 3 al facturii (exemplarul 3);
    - la cumparator:
      - la compartimentul financiar-contabil, atasat la exemplarul 1 al facturii (exemplarul 1).

Furnizor ...........................  Cumparator ...........................
         (denumirea, forma juridica)             (denumirea, forma juridica)
Nr. de inmatriculare in Registrul     Nr. de inmatriculare in Registrul
comertului/anul ....................  comertului/anul ......................
Nr. de inregistrare fiscala ........  Nr. de inregistrare fiscala ..........
Sediul (localitatea, str. nr.) .....  Sediul (localitatea, str. nr.) .......
Judetul ............................  Judetul ..............................
Contul .............................  Contul ...............................
Banca ..............................  Banca ................................

                       AVIZ DE INSOTIRE A MARFII
                       ---------------------------
                      | Nr. ......................|
                      | Data (ziua, luna, anul) ..|
                       ---------------------------
 --------------------------------------------------------------------------
| Nr. | SPECIFICATIA | U.M.| Cantitatea livrata | Pretul unitar | Valoarea |
| crt.| (produse,    |     |                    | (fara T.V.A.) |  - lei - |
|     | ambalaje     |     |                    |    - lei -    |          |
|     | etc.)        |     |                    |               |          |
| ----|--------------|-----|--------------------|---------------|--------- |
| 0   |   1          |   2 |          3         |       4       |     5    |
| ----|--------------|-----|--------------------|---------------|--------- |
|     |              |     |                    |               |          |
|     |              |     |                    |               |          |
|     |              |     |                    |               |          |
|     |              |     |                    |               |          |
|     |              |     |                    |               |          |
|     |              |     |                    |               |          |
|     |              |     |                    |               |          |
|     |              |     |                    |               |          |
|     |              |     |                    |               |          |
|     |              |     |                    |               |          |
|     |              |     |                    |               |          |
|     |              |     |                    |               |          |
|     |              |     |                    |               |          |
|-----------------------------------------------|---------------|----------|
| Semnatura si stampila | Date privind expeditia|               |          |
| furnizorului          | Numele delegatului ...|    TOTAL:     |          |
|                       | Buletinul/cartea      |--------------------------|
|                       | de identitate seria ..|                          |
|                       | nr. ....... eliberat/a|                          |
|                       | Mijlocul de transport |   Semnatura              |
|                       | ........ nr. ........ |   de primire             |
|                       | Expedierea s-a        |                          |
|                       | efectuat in prezenta  |                          |
|                       | noastra la data de ...|                          |
|                       | ora ..................|                          |
|                       | Semnaturile ..........|                          |
 --------------------------------------------------------------------------
                                                    14-3-6A
                                                                 - verso -
 --------------------------------------------------------------------------
| Nr. | SPECIFICATIA  | U.M.| Cantitatea livrata | Pretul unitar | Valoarea|
| crt.| (produse,     |     |                    | (fara T.V.A.) | - lei - |
|     | ambalaje etc.)|     |                    |    - lei -    |         |
| ----|---------------|-----|--------------------|---------------|---------|
| 0   |     1         |   2 |        3           |      4        |     5   |
| ----|---------------|-----|--------------------|---------------|---------|
|     |               |     |                    |               |         |
|     |               |     |                    |               |         |
|     |               |     |                    |               |         |
|     |               |     |                    |               |         |
|     |               |     |                    |               |         |
|     |               |     |                    |               |         |
|     |               |     |                    |               |         |
|     |               |     |                    |               |         |
|     |               |     |                    |               |         |
|------------------------------------------------|---------------|---------|
| Semnatura si stampila | Date privind expeditia |               |         |
| furnizorului          | Numele delegatului ... |  TOTAL:       |         |
|                       | Buletinul/cartea       |-------------------------|
|                       | de identitate seria .. |                         |
|                       | Mijlocul de transport  |  Semnatura de           |
|                       | ........ nr. ......... |  primire                |
|                       | Expedierea s-a efectuat|                         |
|                       | in prezenta noastra la |                         |
|                       | data de ...... ora ... |                         |
|                       | Semnaturile .......... |                         |
 ---------------------------------------------------------------------------

                           CHITANTA
                         (cod 14-4-1)

    Formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare.
    Tiparit in carnete cu cate 100 de file.
    1. Serveste ca:
    - document justificativ pentru depunerea unei sume in numerar la casieria unitatii;
    - document justificativ de inregistrare in registrul de casa (cu respectarea Regulamentului operatiunilor de casa) si in contabilitate.
    2. Se intocmeste in doua exemplare, pentru fiecare suma incasata, de catre casierul unitatii si se semneaza de acesta pentru primirea sumei.
    3. Circula la depunator (exemplarul 1, cu stampila unitatii). Exemplarul 2 ramane in carnet, fiind folosit ca document de verificare a operatiunilor efectuate in registrul de casa.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, dupa utilizarea completa a carnetului (exemplarul 2).
   ---------------------------------------------------
  | Unitatea ........................                 |
  | Codul fiscal ....................                 |
  | Nr. de inmatriculare in Registrul                 |
  | comertului/anul .................                 |
  | Sediul (localitatea, str. nr.) ..                 |
  | Judetul .........................                 |
  |                      CHITANTA Nr.                 |
  |                  Data ..... 199 ....              |
  | Am primit de la ................................. |
  | Adresa .......................................... |
  | Suma de ............ adica ...................... |
  | ................................................. |
  | Reprezentand .................................... |
  |                                   Casier,         |
   ---------------------------------------------------
                                             14-4-1
                         CHITANTA FISCALA
                           (cod 14-4-2)

    Formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare.
    Se distribuie numai platitorilor de T.V.A.
    Tiparit in carnete cu 100 de file.
    1. Serveste ca:
    - document justificativ privind cumpararea unor bunuri sau prestarea unor servicii, in conditiile in care nu se intocmeste factura;
    - document justificativ de inregistrare in contabilitate, atunci cand este insotita de bonul eliberat de la casa de marcat, Bonul de vanzare (cod 11-1-12) sau Chitanta (cod 14-4-1), si de deducere a T.V.A.
    2. Se intocmeste in doua exemplare de catre vanzator sau de catre prestatorul de servicii. Eliberarea chitantei fiscale se face dupa ce bunurile si serviciile au fost achitate, in care sens s-a eliberat bonul de la casa de marcat, Bonul de vanzare (cod 11-1-12) sau Chitanta (14-4-1).
    Chitanta fiscala nu inlocuieste Chitanta (cod 14-4-1), care se intocmeste pentru incasarile in numerar la casieria unitatii.
    Chitanta fiscala nu se utilizeaza pentru vanzarea bunurilor en gros catre alte unitati patrimoniale.
    In coloana "Specificatie", bunurile sau serviciile se inscriu grupate pe cote de T.V.A.
    3. Circula:
    - la cumparator, pentru inregistrare in jurnalul pentru cumparari (exemplarul 1);
    - la furnizor, in cazul in care este scutit de obligatia emiterii facturii (exemplarul 2).
    4. Se arhiveaza:
    - la cumparator, la compartimentul financiar-contabil, impreuna cu bonul de la casa de marcat, bonul de vanzare sau chitanta eliberata de vanzator (exemplarul 1);
    - la furnizor sau la vanzator, dupa utilizarea completa a carnetului (exemplarul 2).

                     FACTURA FISCALA
                     (cod 14-4-10/A)
                          si
                        FACTURA
                     (cod 14-4-1O/aA)

    Formular cu regim special de inseriere si de numerotare.
    Tiparit in blocuri cu cate 150 de file, formate din 50 de seturi cu cate 3 file in culori diferite: albastru - exemplarul 1, rosu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3.
    1. Serveste ca:
    - document pe baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor livrate, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate;
   - document de insotire a marfii pe timpul transportului;
   - document de incarcare in gestiunea primitorului;
   - document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului.
    2. Se intocmeste manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, in trei exemplare, la livrarea produselor si a marfurilor, la executarea lucrarilor si la prestarea serviciilor, de catre compartimentul desfacere sau alt compartiment desemnat pe baza dispozitiei de livrare, a avizului de insotire a marfii sau a altor documente tipizate care atesta executarea lucrarilor si prestarea serviciilor si se semneaza de compartimentul emitent.
    Atunci cand factura nu se poate intocmi in momentul livrarii, datorita unor conditii obiective si cu totul exceptionale, produsele si marfurile livrate sunt insotite, pe timpul transportului, de avizul de insotire a marfii. In vederea corelarii documentelor de livrare, numarul si data avizului de insotire a marfii se inscriu in formularul de factura.
    Factura fiscala (cod 14-4-10/A) se intocmeste numai de catre platitorii de T.V.A. In Factura, bunurile, lucrarile executate sau serviciile prestate se inscriu in coloana 1, grupate pe cote de T.V.A.
    Factura (cod 14-4-10/aA) se intocmeste de catre unitatile patrimoniale neplatitoare de T.V.A.
    3. Circula:
    - la furnizor:
      - la compartimentul in care se efectueaza operatiunea de control financiar preventiv pentru acordarea vizei (toate exemplarele); viza de control financiar preventiv se acorda numai pe exemplarul 3;
      - la persoanele autorizate sa dispuna incasari in contul de la banca al unitatii (toate exemplarele);
      - la compartimentul desfacere, in vederea inregistrarii in evidentele operative si pentru eventualele reclamatii ale clientilor (exemplarul 2 al facturii, la care se anexeaza dispozitia de livrare);
      - la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitate (exemplarul 3);
    - la cumparator:
      - la compartimentul aprovizionare, pentru confirmarea operatiunii, avand atasat exemplarul din avizul de insotire a marfii care a insotit produsul sau marfa, daca este cazul, inclusiv nota de receptie si constatare de diferente, in cazul in care marfa nu a fost insotita de factura pe timpul transportului (exemplarul 1);
      - la compartimentul care efectueaza operatiunea de control financiar preventiv pentru acordarea vizei (exemplarul 1, impreuna cu avizul de insotire a marfii, inclusiv nota de receptie si de constatare de diferente, dupa caz);
      - la compartimentul financiar-contabil, pentru acceptarea platii, precum si pentru inregistrarea in contabilitate (exemplarul 1, impreuna cu avizul de insotire a marfii, inclusiv nota de receptie si de constatare de diferente, dupa caz).
    4. Se arhiveaza:
    - la furnizor:
      - la compartimentul desfacere (exemplarul 2);
      - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 3);
    - la cumparator:
      - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).

Furnizor ........................  Cumparator ......................
.................................  .................................
   (denumirea, forma juridica)       (denumirea, forma juridica)
Nr. de inmatriculare in Registrul  Codul fiscal ....................
comertului/anul .................  Sediul (localitatea, str. nr.)...
Codul fiscal.....................  Judetul .........................
Sediul (localitatea, str. nr.)...  Contul ..........................
Judetul .........................  Banca ...........................
Contul ..........................
Banca ...........................

                     FACTURA FISCALA
           ---------------------------------------
          | Nr. facturii .........................|
          | Data (ziua, luna, anul) ..............|
          | Nr. avizului de insotire a marfii ....|
          |      (daca este cazul)                |
           ---------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------
 | Nr. | Denumirea | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar | Valoarea| Valoarea|
 | crt.| produselor|      |            | (fara T.V.A.) |  - lei -|  T.V.A. |
 |     | sau a     |      |            |   - lei -     |         | - lei - |
 |     |serviciilor|      |            |               |         |         |
 |-----|-----------|------|------------|---------------|---------|---------|
 |  0  |     1     |   2  |    3       |      4        | 5(3x4)  |    6    |
 |-----|-----------|------|------------|---------------|---------|---------|
 |     |           |      |            |               |         |         |
 |     |           |      |            |               |         |         |
 |     |           |      |            |               |         |         |
 |     |           |      |            |               |         |         |
 |     |           |      |            |               |         |         |
 |     |           |      |            |               |         |         |
 |     |           |      |            |               |         |         |
 |-------------------------------------------------------------------------|
 | Semnatura       | Date privind expeditia:         | TOTAL,    |    |    |
 | si stampila     | Numele delegatului............  | din care: |----|----|
 | furnizorului    | Buletinul/cartea de identitate  | accize    |    |  x |
 |                 | seria ..... nr. .. eliberat(a)  |---------------------|
 |                 | Mijlocul de transport.......... | Semnatura  | Total  |
 |                 | nr............................. | de primire | de     |
 |                 | Expedierea s-a efectuat in      |            | plata  |
 |                 | prezenta noastra la data de ... |            | (col. 5|
 |                 | ora ........................... |            |    +   |
 |                 | Semnaturile ................... |            | col. 6)|
  --------------------------------------------------------------------------
                                                            14-4-10/A

                                                                - verso -
      Cota T.V.A. ......... %  Continuarea facturii nr. .........
 --------------------------------------------------------------------------
 | Nr. | Denumirea | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar | Valoarea| Valoarea|
 | crt.| produselor|      |            | (fara T.V.A.) |  - lei -|  T.V.A. |
 |     | sau a     |      |            |   - lei -     |         | - lei - |
 |     |serviciilor|      |            |               |         |         |
 |-----|-----------|------|------------|---------------|---------|---------|
 |  0  |     1     |   2  |    3       |      4        | 5(3x4)  |    6    |
 |-----|-----------|------|------------|---------------|---------|---------|
 |     |           |      |            |               |         |         |
 |     |           |      |            |               |         |         |
 |     |           |      |            |               |         |         |
 |     |           |      |            |               |         |         |
 |     |           |      |            |               |         |         |
 |     |           |      |            |               |         |         |
 |     |           |      |            |               |         |         |
 |-------------------------------------------------------------------------|
 | Semnatura       | Date privind expeditia:         | TOTAL,    |    |    |
 | si stampila     | Numele delegatului............  | din care: |----|----|
 | furnizorului    | Buletinul/cartea de identitate  | accize    |    |  x |
 |                 | seria ..... nr. .. eliberat(a)  |---------------------|
 |                 | Mijlocul de transport.......... | Semnatura  | Total  |
 |                 | nr............................. | de primire | de     |
 |                 | Expedierea s-a efectuat in      |            | plata  |
 |                 | prezenta noastra la data de ... |            | (col. 5|
 |                 | ora ........................... |            |    +   |
 |                 | Semnaturile ................... |            | col. 6)|
  --------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
|Furnizor ........................  Cumparator ......................|
|.................................  .................................|
|   (denumirea, forma juridica)       (denumirea, forma juridica)    |
|Nr. de inmatriculare in Registrul  Codul fiscal ....................|
|comertului/anul .................  Sediul (localitatea, str. nr.)...|
|Codul fiscal ....................  Judetul .........................|
|Sediul (localitatea, str. nr.)...  Contul ..........................|
|Judetul .........................  Banca ...........................|
|Contul ..........................                                   |
|Banca ...........................                                   |
|                                                                    |
|                             FACTURA                                |
|           ---------------------------------------                  |
|          | Nr. facturii .........................|                 |
|          | Data (ziua, luna, anul) ..............|                 |
|          | Nr. avizului de insotire a marfii ....|                 |
|          |      (daca este cazul)                |                 |
|           ---------------------------------------                  |
|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Nr.  | Denumirea   | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar | Valoarea  |
| crt. | produselor  |      |            |   - lei -     |  - lei -  |
|      | sau a       |      |            |               |           |
|      | serviciilor |      |            |               |           |
|------|-------------|------|------------|---------------|-----------|
|  0   |      1      |  2   |      3     |       4       |   5(3x4)  |
|------|-------------|------|------------|---------------|-----------|
|      |             |      |            |               |           |
|      |             |      |            |               |           |
|      |             |      |            |               |           |
|      |             |      |            |               |           |
|      |             |      |            |               |           |
|      |             |      |            |               |           |
|--------------------------------------------------------------------|
| Semnatura       | Date privind expeditia:         | TOTAL,    |    |
| si stampila     | Numele delegatului............  | din care: |----|
| furnizorului    | Buletinul/cartea de identitate  | accize    |    |
|                 | seria ..... nr. .. eliberat(a)  |----------------|
|                 | Mijlocul de transport.......... | Semnatura      |
|                 | nr............................. | de primire     |
|                 | Expedierea s-a efectuat in      |                |
|                 | prezenta noastra la data de ... |                |
|                 | ora ........................... |                |
|                 | Semnaturile ................... |                |
 --------------------------------------------------------------------
                                                          14-4-10/aA

                                                       - verso -
                     Continuarea facturii nr. ...........
|--------------------------------------------------------------------|
| Nr.  | Denumirea   | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar | Valoarea  |
| crt. | produselor  |      |            |   - lei -     |  - lei -  |
|      | sau a       |      |            |               |           |
|      | serviciilor |      |            |               |           |
|------|-------------|------|------------|---------------|-----------|
|  0   |      1      |  2   |      3     |       4       |   5(3x4)  |
|------|-------------|------|------------|---------------|-----------|
|      |             |      |            |               |           |
|      |             |      |            |               |           |
|      |             |      |            |               |           |
|      |             |      |            |               |           |
|      |             |      |            |               |           |
|      |             |      |            |               |           |
|--------------------------------------------------------------------|
| Semnatura       | Date privind expeditia:         |           |    |
| si stampila     | Numele delegatului............  | TOTAL:    |----|
| furnizorului    | Buletinul/cartea de identitate  |           |    |
|                 | seria ..... nr. .. eliberat(a)  |----------------|
|                 | Mijlocul de transport.......... | Semnatura      |
|                 | nr............................. | de primire     |
|                 | Expedierea s-a efectuat in      |                |
|                 | prezenta noastra la data de ... |                |
|                 | ora ........................... |                |
|                 | Semnaturile ................... |                |
 --------------------------------------------------------------------                   BON DE COMANDA - CHITANTA
                (cod 14-4-11 si cod 14-4-11/a)

    Formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare.
    Tiparit in carnete cu cate 75 de file.
    1. Serveste ca document pentru: contractarea serviciilor, confirmarea primirii si evaluarea obiectului de executat sau de reparat, dupa caz, incasarea sumei de la client, determinarea volumului serviciilor prestate si a materialelor consumate.
    Bonul de comanda-chitanta (cod 14-4-11) se intocmeste numai de catre platitorii de T.V.A.
    2. Se intocmeste in trei exemplare de catre unitatea prestatoare.
    3. Circula:
    - exemplarul 1, la compartimentul financiar-contabil;
    - exemplarul 2 se preda clientului;
    - exemplarul 3 ramane in carnet.
    4. Se arhiveaza:
    - exemplarul 1, la compartimentul financiar-contabil;
    - exemplarul 3 ramane in carnet.
     Unitatea ....................................
     Codul fiscal ................................
     Nr. de inmatriculare in Registrul comertului/
     anul .........................................
     Sediul (localitatea, str. nr.)................
     Judetul ......................................

            BON DE COMANDA-CHITANTA Nr.....
                din data de ...........

    Client ............., str. ........nr. ......, bl. ...............,
et. ....., ap. ......, sectorul/judetul ......., localitatea ....
 ---------------------------------------------------------------------------
|Codul | Obiectul/operatiunea| U.M.| Cantitatea | Pretul unitar/ | Valoarea|
|      |                     |     |            |   Tarif        | - lei - |
|      |                     |     |            |  - lei -       |         |
|------|---------------------|-----|------------|----------------|---------|
|------|---------------------|-----|------------|----------------|---------|
|------|---------------------|-----|------------|----------------|---------|
|------|---------------------|-----|------------|----------------|---------|
|------|---------------------|-----|------------|----------------|---------|
 --------------------------------------------------------------------------
                                     TOTAL I: .............................
                                     TOTAL II: ............................
                                     TOTAL (I + II) .......................
                                     T.V.A.: ..............................
                                     TOTAL GENERAL: .......................

    Incasat avans .........................................................
    Rest de plata .........................................................
    Termen de executie ....................................................
    Valoarea obiectului adus la reparat ...................................
    Obiectul neridicat in termen de un an se valorifica conform normelor
    legale.

           Responsabil,                      Client,
              L.S.
         ...................            ......................

                                               14-4-11 t2

                                                  - verso -
    Materiale date de unitate
 ------------------------------------------------------------------
| Codul | Denumirea | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar | Valoarea |
|       |           |      |            |   - lei -     |  - lei - |
|-------|-----------|------|------------|---------------|----------|
|-------|-----------|------|------------|---------------|----------|
|-------|-----------|------|------------|---------------|----------|
|-------|-----------|------|------------|---------------|----------|
 ------------------------------------------------------------------
                             TOTAL II: .............................
    Materiale aduse de client
 -------------------------------------------------------------------
|       Denumirea    | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar | Valoarea |
|                    |      |            |  - lei -      |  -lei -  |
|--------------------|------|------------|---------------|----------|
|--------------------|------|------------|---------------|----------|
|--------------------|------|------------|---------------|----------|
 -------------------------------------------------------------------
                              TOTAL III: ............................


    Unitatea ....................................
    Codul fiscal ................................
    Nr. de inmatriculare in Registrul comertului/
    anul ........................................
    Sediul (localitatea, str. nr.)...............
    Judetul .....................................

                     BON DE COMANDA-CHITANTA Nr. ....
                        din data de ...........

    Client ......., str. .............. nr. ......., bl. ..............,
    et. ....., ap. ....., sectorul/judetul ........, localitatea .....
 --------------------------------------------------------------------------
|Codul | Obiectul/operatiunea| U.M.| Cantitatea | Pretul unitar/ | Valoarea|
|      |                     |     |            |   Tarif        | - lei - |
|      |                     |     |            |  - lei -       |         |
|------|---------------------|-----|------------|----------------|---------|
|------|---------------------|-----|------------|----------------|---------|
|------|---------------------|-----|------------|----------------|---------|
|------|---------------------|-----|------------|----------------|---------|
|------|---------------------|-----|------------|----------------|---------|
 --------------------------------------------------------------------------
                                     TOTAL I: .............................
                                     TOTAL II: ............................
                                     TOTAL (I + II) .......................

    Incasat avans .........................................................
    Rest de plata .........................................................
    Termen de executie ....................................................
    Valoarea obiectului adus la reparat ...................................
    Obiectul neridicat in termen de un an se valorifica conform normelor
    legale.

           Responsabil,                      Client,
              L.S.
         ...................            ......................

                                           14-4-11/a t2

                                                  - verso -
    Materiale date de unitate
 ------------------------------------------------------------------
| Codul | Denumirea | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar | Valoarea |
|       |           |      |            |   - lei -     |  - lei - |
|-------|-----------|------|------------|---------------|----------|
|-------|-----------|------|------------|---------------|----------|
|-------|-----------|------|------------|---------------|----------|
|-------|-----------|------|------------|---------------|----------|
 ------------------------------------------------------------------
                             TOTAL II: .............................
    Materiale aduse de client
 -------------------------------------------------------------------
|       Denumirea    | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar | Valoarea |
|                    |      |            |  - lei -      |  -lei -  |
|--------------------|------|------------|---------------|----------|
|--------------------|------|------------|---------------|----------|
|--------------------|------|------------|---------------|----------|
 -------------------------------------------------------------------
                              TOTAL III: ............................

         FISA DE MAGAZIE A FORMULARELOR CU REGIM SPECIAL
                    (cod 14-3-8/b)

    Formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare.
    1. Serveste ca:
    - document de evidenta a intrarilor, iesirilor si stocurilor de formulare, care au un regim special de inseriere, numerotare, evidenta si urmarire;
    - document de evidenta a formularelor anulate;
    - document pentru stabilirea grupelor de numere (serii), pe compartimentele unitatii, in vederea numerotarii formularelor;
    - sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de formular cu regim special, de catre gestionar.
    Fisele de magazie ale formularelor cu regim special se tin la locul de depozitare a formularelor.
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

 ......................                          --------------------------
       Unitatea                                 | Rezervat |    Pentru     |
                                                | numerele | compartiment  |
FISA DE MAGAZIE A FORMULARELOR CU REGIM SPECIAL | (seriile)|               |
                                                |--------------------------|
Denumirea formularului ........................ | de |pana |               |
Codul formularului ...... formatul ............ | la | la  |               |
Pretul unitar ...... U.M. ..... Codul ......... |----|-----|---------------|
                                                |----|-----|---------------|
                                                |----|-----|---------------|
                                                |    |     |               |
                                                 --------------------------
 --------------------------------------------------------------------------
|  A  |  B  |         C           |  D  |       E         |  F  |  G  |  H |
|     |     |---------------------|     |-----------------|     |     |    |
|     |     | primita | eliberata |     | de la | pana la |     |     |    |
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|---------|-----|-----|----|
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|---------|-----|-----|----|
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|---------|-----|-----|----|
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|---------|-----|-----|----|
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|---------|-----|-----|----|
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|---------|-----|-----|----|
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|---------|-----|-----|----|
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|---------|-----|-----|----|
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|---------|-----|-----|----|
----------------------------------------------------------------------------
                                                                14-3-8/b
    NOTA:
    Semnificatia coloanelor din tabel:
    A = Data
    B = Felul si numarul formularului de primire sau de eliberare
    C = Cantitatea
    D = Stocul
    E = Numerele (seria)
    F = Numele si prenumele primitorului
    G = Formularele neutilizabile (numarul si seria)
    H = Data si semnatura celui care preda formularele neutilizabile

                                                        - verso -
 --------------------------------------------------------------------------
|  A  |  B  |         C           |  D  |       E         |  F  |  G  |  H |
|     |     |---------------------|     |-----------------|     |     |    |
|     |     | primita | eliberata |     | de la | pana la |     |     |    |
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|---------|-----|-----|----|
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|---------|-----|-----|----|
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|---------|-----|-----|----|
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|---------|-----|-----|----|
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|---------|-----|-----|----|
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|---------|-----|-----|----|
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|---------|-----|-----|----|
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|---------|-----|-----|----|
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|---------|-----|-----|----|
----------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Semnificatia coloanelor din tabel:
    A = Data
    B = Felul si numarul formularului de primire sau de eliberare
    C = Cantitatea
    D = Stocul
    E = Numerele (seria)
    F = Numele si prenumele primitorului
    G = Formularele neutilizabile (numarul si seria)
    H = Data si semnatura celui care preda formularele neutilizabile

    ANEXA 1B
                        NORME METODOLOGICE
pentru intocmirea si utilizarea formularelor comune privind activitatea financiara si contabila

    Art. 1
    Persoanele juridice si persoanele fizice prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, au obligatia sa organizeze si sa asigure evidenta, gestionarea si corecta utilizare a formularelor cu regim special de inseriere si numerotare, cum sunt: facturile, chitantele, avizele de insotire a marfii, alte documente, cu ajutorul carora se stabilesc volumul de activitate, platile si incasarile efectuate in raport cu bugetul de stat, clientii, furnizorii sau cu alte persoane fizice si juridice.
    Art. 2
    Formularele care stau la baza determinarii veniturilor persoanelor prevazute la art. 1 se asigura prin Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" sau de catre alte unitati tipografice agreate, sub supravegherea acesteia.
    Art. 3
    Organizarea gestionarii, folosirii si evidentei formularelor prevazute la art. 2 se face potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, iar raspunderea revine administratorului, ordonatorului de credite sau altor persoane care au obligatia gestionarii patrimoniului.
    Art. 4
    La persoanele prevazute la art. 1, evidenta operativa a formularelor se tine cu ajutorul Fisei de magazie a formularelor cu regim special (cod 14-3-8/b), care se completeaza distinct pentru fiecare tip de formular, pe masura aprovizonarii acestora.
    Art. 5
    Formularele cu regim special de inseriere si numerotare se elibereaza utilizatorilor, pe baza aprobarii administratorului, a ordonatorului de credite sau a altor persoane care au obligatia gestionarii patrimoniului, in care se va specifica faptul ca formularele ridicate anterior au fost folosite in conformitate cu normele in vigoare, iar cele pierdute - seria ...... de la nr. .......... la nr. ......... - au fost declarate nule in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, nr. ......... .
    Formularele cu regim special de inseriere si numerotare se elibereaza din magazie pe baza bonului de consum, dintr-un bonier distinct, gestionat de persoana imputernicita in acest scop de catre administratorul, ordonatorul de credite sau alte persoane care au obligatia gestionarii patrimoniului.
    La eliberarea din magazie a acestor formulare, in bonul de consum se inscriu, in mod obligatoriu, seria si numerele aferente formularelor respective.
    Art. 6
    Salariatii care primesc spre folosinta aceste formulare raspund de utilizarea lor, pentru consemnarea operatiunilor legale, si au obligatia sa justifice in orice moment existenta lor.
    Art. 7
    Inscrierea datelor in aceste formulare se face potrivit reglementarilor cuprinse in normele generale privind documentele justificative si financiar-contabile.
    Art. 8
    Formularele care nu se mai folosesc se restituie la magazie pe baza Bonului de predare-transfer, restituire, cod 14-3-3A, si se inregistreaza ca intrare in Fisa de magazie a formularelor cu regim special, cod 14-3-8/b, mentionandu-se numerele si seria formularelor primite.
    Art. 9
    In cazul in care o persoana prevazuta la art. 1 se lichideaza, fuzioneaza sau se divizeaza, se va proceda astfel:
    - in cazul lichidarii, formularele neutilizate se vor returna Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" sau tipografiilor agreate furnizoare, pe baza unui proces-verbal in care se vor inscrie felul, seria si numarul documentelor, fara plata contravalorii acestora cand formularele sunt individualizate;
    - in cazul fuzionarii, formularele se vor folosi pana in momentul in care acestea se epuizeaza;
    - in cazul divizarii, formularele se vor folosi de catre una dintre persoanele prevazute la art. 1, nou-infiintate, cu aprobarea directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti.
    Art. 10
    Formularele neutilizabile, defectuos tiparite sau in alte cazuri similare se anuleaza prin barare pe diagonala, facandu-se mentiunea "ANULAT", pe toate exemplarele, si se restituie, cu exceptia formularelor din carnete brosate, gestionarului de formulare, sub semnatura persoanei predatoare, in fisa de magazie a formularului cu regim special inscriindu-se numarul si seria formularului respectiv in coloana "formulare neutilizabile", urmand a fi predate la arhiva si pastrate conform normelor legale.
    Art. 11
    Formularele utilizate si cele neutilizabile, pana la predarea lor la arhiva, se pastreaza la compartimentul care le-a folosit, in ordinea numerelor, pentru a permite controlul in orice moment al utilizarii acestora.
    Art. 12
    Orice lipsuri sau pierderi de formulare numerotate, in magazie sau la compartimentele care le utilizeaza, vor fi aduse la cunostinta, in scris, administratorului, ordonatorului de credite sau altor persoane, care au obligatia gestionarii patrimoniului unitatii, care vor dispune cercetarea si verificarea imprejurarilor in care s-au produs lipsurile sau pierderile si eventuala tragere la raspundere a celor vinovati, conform legii.
    Formularele cu regim special de inseriere si numerotare, pierdute sau sustrase se declara nule in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, dupa sesizarea organelor in drept.

    ANEXA 2
                             SITUATIA
stocului de formulare cu regim special de inseriere si numerotare la data de 31 decembrie 1997
 -------------------------------------------------------------------------
| Nr.  | Denumirea    | Codul       | U.M. | Cantitatea | Numerele (seria)|
| crt. | formularului | formularului|      |            | ----------------|
|      |              |             |      |            | de la | pana la |
|------|--------------|-------------|------|------------|-------|---------|
|------|--------------|-------------|------|------------|-------|---------|
|------|--------------|-------------|------|------------|-------|---------|
|------|--------------|-------------|------|------------|-------|---------|
|------|--------------|-------------|------|------------|-------|---------|
|-------------------------------------------------------------------------|
     Conducatorul unitatii,                 Conducatorul compartimentului
                                                financiar contabil,
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 831/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 831 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 831/1997
Hotărârea 105 2009
privind abrogarea Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora
Ordin 1993 2004
privind aprobarea modelelor formularelor cu regim special in domeniul creantelor bugetare locale
Ordin 461 2004
privind aprobarea modelelor formularelor cu regim special in domeniul creantelor bugetare locale
Ordin 1779 2004
privind aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea formularelor modelelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora
Ordin 743 2004
privind aplicarea Hotararii Guvernului nr. 831/1997 si pentru aprobarea unui formular specific cu regim special privind activitatea financiara si contabila
Ordin 1849 2003
privind personalizarea formularelor tipizate cu regim special, comune pe economie
Ordin 1775 2003
pentru aprobarea unor formulare specifice cu regim special privind activitatea financiara si contabila
Ordin 1077 2003
privind conditiile in care se pot edita, intr-un singur exemplar, facturile fiscale cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, utilizate in activitatea financiara si contabila
Ordin 632 2003
pentru aprobarea unui formular specific cu regim special privind activitatea financiara si contabila
Ordin 475 2003
pentru aprobarea unui formular specific cu regim special privind activitatea financiara si contabila
Ordin 29 2003
privind aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora
Ordin 30 2003
pentru aprobarea unui formular specific cu regim special privind activitatea financiara si contabila
Ordin 1603 2002
privind abilitarea unitatilor tipografice si distributia formularelor cu regim special
Ordin 989 2002
privind tiparirea, inserierea si numerotarea formularelor cu regim special
Ordin 599 2002
pentru aprobarea unor modele de formulare specifice cu regim special privind activitatea financiara si contabila
Ordin 2329 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla de catre persoanele juridice fara scop lucrativ
Ordin 2185 2001
pentru aprobarea unor formulare tipizate cu regim special
Ordin 1790 2001
privind aplicarea Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora
Ordin 385 2001
pentru aprobarea formularului special "Aviz (certificat) de livrare (cod AIRBP 14-3-6/A)" si a normelor de intocmire si de utilizare a acestuia
Ordin 903 2000
privind modificarea modelelor si normelor de intocmire si utilizare a unor formulare si introducerea de noi formulare in activitatea financiara si contabila
Ordin 2756 1998
privind incasarea, administrarea si utilizarea in regim extrabugetar a veniturilor realizate de Ministerul Finantelor din activitatea de distribuire a formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmarirea, incasarea si raportarea impozitelor, taxelor si a altor obligatii
Ordin 2055 1998
privind aplicarea corespunzatoare a Hotararii Guvernului nr. 831/1997
Ordin 1636 1998
privind aplicarea prevederilor art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 831/1997
Ordin 1177 1998
privind aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) si (10) paragraful 2 din Hotararea Guvernului nr. 831/1997
Ordin 593 1998
privind aprobarea noilor modele de formulare specifice cu regim special si exceptarea de la utilizarea formularelor pretiparite a unor unitati
Ordin 425 1998
privind aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special
Ordin 90 1998
privind formularele tipizate
Rectificare 831 1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu