E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 831 1997 abrogat de Hotărârea 105 2009
Hotărârea 831 1997 in legatura cu articolul 6 din actul Ordin 1993 2004
Hotărârea 831 1997 in legatura cu articolul 6 din actul Ordin 461 2004
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 1779 2004
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 743 2004
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 1849 2003
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 1775 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 1077 2003
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 632 2003
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 475 2003
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 29 2003
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 30 2003
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 1603 2002
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 989 2002
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 599 2002
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 2329 2001
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 2185 2001
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 1790 2001
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 385 2001
Hotărârea 831 1997 in legatura cu articolul 4 din actul Ordin 903 2000
Articolul 1 din actul Hotărârea 831 1997 in legatura cu articolul 1 din actul Ordin 2756 1998
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 2055 1998
Articolul 6 din actul Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 1636 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 1177 1998
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 593 1998
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 425 1998
Hotărârea 831 1997 in legatura cu Ordin 90 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 831 1997 modificat de Rectificare 831 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 831 din  2 decembrie 1997

pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 368 din 19 decembrie 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 4 si 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Se aproba modelele formularelor comune privind activitatea financiara si contabila, cuprinse in catalogul prezentat in anexa nr. 1A, precum si normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, prevazute in anexa nr. 1B.
    (2) Persoanele juridice si persoanele fizice prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 vor utiliza, pentru determinarea veniturilor din activitatea de exploatare, numai formulare tipizate cu regim special, comune pe economie.
    (3) Persoanele prevazute la alin. (2), care utilizeaza formulare specifice cu regim special ce nu se regasesc in anexa nr. 1A, vor solicita Ministerului Finantelor avizul pentru utilizarea machetelor acestora, cu respectarea normelor de tiparire, evidenta, intocmire si utilizare a formularelor comune pe economie.
    (4) La propunerea principalilor utilizatori, Ministerul Finantelor aproba introducerea de noi formulare tipizate cu regim special, comune si specifice, precum si modificarea sau eliminarea celor aflate in uz.
    (5) Sistemul unitar de inseriere si numerotare a formularelor tipizate cu regim special se asigura, la nivel national, de catre Ministerul Finantelor si Regia Autonoma "Imprimeria Nationala".
    Formularele prevazute in anexa nr. 1A se asigura de catre Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" sau de alte unitati tipografice sub supravegherea acesteia, selectate pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finantelor.
    (6) Necesarul de formulare tipizate cu regim special se stabileste anual de catre fiecare persoana prevazuta la alin. (2), care va transmite comenzi ferme directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, judetene si a municipiului Bucuresti, respectiv administratiilor financiare ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    Formularele tipizate cu regim special prevazute in anexa nr. 1A se distribuie utilizatorilor, contra cost, prin unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor sau prin unitati agreate de acestea, cu care se vor incheia contracte de distribuire conform prevederilor ordinului ministrului finantelor. In acest scop, pana la data de 31 decembrie 1997 se vor crea, in cadrul Ministerului Finantelor si in unitatile sale teritoriale, servicii specializate si se vor asigura spatii de depozitare si dotari corespunzatoare.
    (7) Evidenta operativa a formularelor tipizate cu regim special se tine cu ajutorul Fisei de magazie a formularelor cu regim special cod 14-3-8/b.
    (8) Formularele tipizate cu regim special prevazute in anexa nr. 1A se distribuie persoanelor prevazute la alin. (2) incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care prezenta hotarare intra in vigoare si vor fi utilizate numai de la data de 1 ianuarie 1998.
    Vechile formulare tipizate cu regim special existente in stoc la data de 31 decembrie 1997 se vor utiliza pana la epuizarea stocului, fara a se folosi noile modele. In acest sens, persoanele prevazute la alin. (2) au obligatia sa comunice, pana la data de 31 ianuarie 1998, directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, stocul existent la data de 31 decembrie 1997, conform situatiei prezentate in anexa nr. 2.
    Dupa data de 1 aprilie 1998, formularele tipizate cu regim special ramase in stoc la persoanele prevazute la alin. (2) pot fi utilizate numai cu aprobarea directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (9) Persoanele prevazute la alin. (2) pot solicita executarea formularelor tipizate cu regim special pe hartie de calitate superioara si/sau avand imprimate in antetul modelului sigla, emblema sau datele de identificare, prin transmiterea unei comenzi ferme la Regia Autonoma "Imprimeria Nationala", in conditiile suportarii eventualelor diferente de pret.
    (10) Incepand cu data de 1 ianuarie 1998, persoanele prevazute la alin. (2), care utilizeaza tehnica de calcul pentru emiterea formularelor cu regim special, vor trece la utilizarea formularelor pretiparite, inseriate si numerotate, pe hartie de imprimanta, prin grija Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" sau a altei unitati tipografice agreate, sub supravegherea acesteia, respectand regulile specifice acestora, prevazute in anexa nr. 1A.
    In cazuri bine justificate, Ministerul Finantelor poate aproba exceptii de la prevederile alineatului precedent.
    (11) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Ministerul Finantelor va prezenta Guvernului Programul national de introducere a caselor de marcat fiscale.
    Art. 2
    (1) Normele metodologice de intocmire si de utilizare a celorlalte formulare tipizate, comune pe economie, privind activitatea financiara si contabila, precum si modelele acestora, elaborate in baza art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, se aproba prin ordin al ministrului finantelor.
    (2) Formularele tipizate prevazute la alin. (1) nu au regim special de tiparire, inscriere, numerotare si evidenta, iar modelele acestora pot fi adaptate in functie de specificul si de necesitatile persoanelor prevazute la art. 1 alin. (2), cu conditia respectarii continutului de informatii si a normelor de intocmire si de utilizare. Asigurarea necesarului pentru aceste formulare comune pe economie se va realiza de catre utilizatori, cu respectarea prevederilor alineatului precedent.
    Art. 3
    Sursele financiare necesare tiparirii formularelor prevazute la art. 1 se asigura de catre Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" si de catre tipografiile selectate pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finantelor, urmand a se recupera de la persoanele prevazute la art. 1 alin. (2), pe masura livrarii acestora.
    Art. 4
    Utilizarea altor modele de formulare tipizate, comune pe economie, cu regim special, in locul formularelor mentionate la art. 1, se poate face numai cu avizul Ministerului Finantelor.
    Art. 5
    Modelele formularelor tipizate comune si specifice in legatura cu aplicarea taxei pe valoarea adaugata, aprobate de catre Ministerul Finantelor in baza art. 4, precum si cele prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 768/1992 cu privire la reglementarea folosirii si gestionarii formularelor tipizate comune si specifice in legatura cu aplicarea taxei pe valoarea adaugata raman valabile pana la data de 31 martie 1998.
    Art. 6
    Procurarea si utilizarea de formulare tipizate cu regim special de inseriere si numerotare din alte surse decat cele prevazute in prezenta hotarare sunt interzise. Operatiunile consemnate in aceste formulare nu pot fi inregistrate in contabilitate, iar bunurile care fac obiectul tranzactiilor respective sunt considerate fara documente legale de provenienta.
    Art. 7
    Anexele nr. 1A, 1B si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 8
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga prevederile Hotararii Guvernului nr. 768/1992 cu privire la reglementarea folosirii si gestionarii formularelor tipizate comune si specifice in legatura cu aplicarea taxei pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 325 din 14 decembrie 1992, precum si orice alte dispozitii contrare.

                 PRIM-MINISTRU
                 VICTOR CIORBEA

                        Contrasemneaza:
                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Mircea Ciumara

    ANEXA 1A

                        CATALOGUL
formularelor tipizate, comune pe economie, cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, privind activitatea financiara si contabila

                        NOMENCLATORUL
formularelor tipizate, comune pe economie, cu regim special de tiparire,
inseriere si numerotare

1. Aviz de insotire a marfii         14-3-6/A
2. Chitanta                          14-4-1
   Chitanta fiscala                  14-4-2
3. Factura fiscala                   14-4-10/A
   Factura                           14-4-10/aA
4. Bon de comanda-chitanta (T.V.A.)  14-4-11
   Bon de comanda-chitanta           14-4-11/a
5. Fisa de magazie a formularelor
   cu regim special                  14-3-8/b

               AVIZ DE INSOTIRE A MARFII
                   (cod 14-3-6A)

    Formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare.
    Tiparit in blocuri cu cate 150 de file, formate din 50 de seturi a cate trei file, in culori diferite - albastru, exemplarul 1, rosu, exemplarul 2, verde, exemplarul 3.
    1. Serveste ca:
    - document de insotire a marfii pe timpul transportului;
    - document ce sta la baza intocmirii facturii;
    - dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta, dispersate teritorial, ale aceleiasi unitati;
    - document de primire in gestiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul aceleiasi unitati in cazul transferului.
    2. Se intocmeste in trei exemplare de catre unitatile care nu au posibilitatea intocmirii facturii in momentul livrarii produselor, marfurilor sau altor valori materiale, datorita unor conditii obiective si cu totul exceptionale, facandu-se mentiunea "Urmeaza factura".
    In cazul transferului de bunuri intre gestiunile aceleiasi unitati patrimoniale dispersate teritorial, avizul de insotire a marfii va purta mentiunea "Fara factura".
    Se emite, pe masura livrarii, de catre compartimentul desfacere, care semneaza pentru intocmire.
    Pe avizul de insotire a marfii, emis pentru valori materiale trimise pentru prelucrare la terti sau pentru vanzare in regim de consignatie, se face mentiunea "Pentru prelucrare la terti" sau "Pentru vanzare in regim de consignatie", dupa caz, etc.
    In celelalte situatii decat cele prevazute mai sus se face mentiunea cauzei pentru care s-a intocmit avizul de insotire a marfii si nu factura.
    3. Circula:
    - la furnizor:
      - la delegatul unitatii care face transportul sau al clientului, pentru semnare de primire (exemplarul 1);
      - la compartimentul desfacere, pentru inregistrarea cantitatilor livrate in evidentele acestuia si pentru intocmirea facturii (exemplarele 2 si 3);
      - la compartimentul financiar-contabil, atasat la factura (exemplarul 3);
    - la cumparator:
      - la magazie, pentru incarcarea in gestiune a produselor, marfurilor sau altor valori materiale primite, dupa efectuarea receptiei de catre comisia de receptie si dupa consemnarea rezultatelor (exemplarul 1);
      - la compartimentul aprovizionare, pentru inregistrarea cantitatilor aprovizionate in evidenta acestuia (exemplarul 1);
      - la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica, atasat la factura (exemplarul 1).
    In cazul valorilor materiale prelucrate la terti, pe exemplarul respectiv se face mentiunea "Din prelucrare la terti".
    4. Se arhiveaza:
    - la furnizor:
      - la compartimentul desfacere (exemplarul 2);
      - la compartimentul financiar-contabil, atasat la exemplarul 3 al facturii (exemplarul 3);
    - la cumparator:
      - la compartimentul financiar-contabil, atasat la exemplarul 1 al facturii (exemplarul 1).

Furnizor ...........................  Cumparator ...........................
         (denumirea, forma juridica)             (denumirea, forma juridica)
Nr. de inmatriculare in Registrul     Nr. de inmatriculare in Registrul
comertului/anul ....................  comertului/anul ......................
Nr. de inregistrare fiscala ........  Nr. de inregistrare fiscala ..........
Sediul (localitatea, str. nr.) .....  Sediul (localitatea, str. nr.) .......
Judetul ............................  Judetul ..............................
Contul .............................  Contul ...............................
Banca ..............................  Banca ................................

                       AVIZ DE INSOTIRE A MARFII
                       ---------------------------
                      | Nr. ......................|
                      | Data (ziua, luna, anul) ..|
                       ---------------------------
 --------------------------------------------------------------------------
| Nr. | SPECIFICATIA | U.M.| Cantitatea livrata | Pretul unitar | Valoarea |
| crt.| (produse,    |     |                    | (fara T.V.A.) |  - lei - |
|     | ambalaje     |     |                    |    - lei -    |          |
|     | etc.)        |     |                    |               |          |
| ----|--------------|-----|--------------------|---------------|--------- |
| 0   |   1          |   2 |          3         |       4       |     5    |
| ----|--------------|-----|--------------------|---------------|--------- |
|     |              |     |                    |               |          |
|     |              |     |                    |               |          |
|     |              |     |                    |               |          |
|     |              |     |                    |               |          |
|     |              |     |                    |               |          |
|     |              |     |                    |               |          |
|     |              |     |                    |               |          |
|     |              |     |                    |               |          |
|     |              |     |                    |               |          |
|     |              |     |                    |               |          |
|     |              |     |                    |               |          |
|     |              |     |                    |               |          |
|     |              |     |                    |               |          |
|-----------------------------------------------|---------------|----------|
| Semnatura si stampila | Date privind expeditia|               |          |
| furnizorului          | Numele delegatului ...|    TOTAL:     |          |
|                       | Buletinul/cartea      |--------------------------|
|                       | de identitate seria ..|                          |
|                       | nr. ....... eliberat/a|                          |
|                       | Mijlocul de transport |   Semnatura              |
|                       | ........ nr. ........ |   de primire             |
|                       | Expedierea s-a        |                          |
|                       | efectuat in prezenta  |                          |
|                       | noastra la data de ...|                          |
|                       | ora ..................|                          |
|                       | Semnaturile ..........|                          |
 --------------------------------------------------------------------------
                                                    14-3-6A
                                                                 - verso -
 --------------------------------------------------------------------------
| Nr. | SPECIFICATIA  | U.M.| Cantitatea livrata | Pretul unitar | Valoarea|
| crt.| (produse,     |     |                    | (fara T.V.A.) | - lei - |
|     | ambalaje etc.)|     |                    |    - lei -    |         |
| ----|---------------|-----|--------------------|---------------|---------|
| 0   |     1         |   2 |        3           |      4        |     5   |
| ----|---------------|-----|--------------------|---------------|---------|
|     |               |     |                    |               |         |
|     |               |     |                    |               |         |
|     |               |     |                    |               |         |
|     |               |     |                    |               |         |
|     |               |     |                    |               |         |
|     |               |     |                    |               |         |
|     |               |     |                    |               |         |
|     |               |     |                    |               |         |
|     |               |     |                    |               |         |
|------------------------------------------------|---------------|---------|
| Semnatura si stampila | Date privind expeditia |               |         |
| furnizorului          | Numele delegatului ... |  TOTAL:       |         |
|                       | Buletinul/cartea       |-------------------------|
|                       | de identitate seria .. |                         |
|                       | Mijlocul de transport  |  Semnatura de           |
|                       | ........ nr. ......... |  primire                |
|                       | Expedierea s-a efectuat|                         |
|                       | in prezenta noastra la |                         |
|                       | data de ...... ora ... |                         |
|                       | Semnaturile .......... |                         |
 ---------------------------------------------------------------------------

                           CHITANTA
                         (cod 14-4-1)

    Formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare.
    Tiparit in carnete cu cate 100 de file.
    1. Serveste ca:
    - document justificativ pentru depunerea unei sume in numerar la casieria unitatii;
    - document justificativ de inregistrare in registrul de casa (cu respectarea Regulamentului operatiunilor de casa) si in contabilitate.
    2. Se intocmeste in doua exemplare, pentru fiecare suma incasata, de catre casierul unitatii si se semneaza de acesta pentru primirea sumei.
    3. Circula la depunator (exemplarul 1, cu stampila unitatii). Exemplarul 2 ramane in carnet, fiind folosit ca document de verificare a operatiunilor efectuate in registrul de casa.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, dupa utilizarea completa a carnetului (exemplarul 2).
   ---------------------------------------------------
  | Unitatea ........................                 |
  | Codul fiscal ....................                 |
  | Nr. de inmatriculare in Registrul                 |
  | comertului/anul .................                 |
  | Sediul (localitatea, str. nr.) ..                 |
  | Judetul .........................                 |
  |                      CHITANTA Nr.                 |
  |                  Data ..... 199 ....              |
  | Am primit de la ................................. |
  | Adresa .......................................... |
  | Suma de ............ adica ...................... |
  | ................................................. |
  | Reprezentand .................................... |
  |                                   Casier,         |
   ---------------------------------------------------
                                             14-4-1
                         CHITANTA FISCALA
                           (cod 14-4-2)

    Formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare.
    Se distribuie numai platitorilor de T.V.A.
    Tiparit in carnete cu 100 de file.
    1. Serveste ca:
    - document justificativ privind cumpararea unor bunuri sau prestarea unor servicii, in conditiile in care nu se intocmeste factura;
    - document justificativ de inregistrare in contabilitate, atunci cand este insotita de bonul eliberat de la casa de marcat, Bonul de vanzare (cod 11-1-12) sau Chitanta (cod 14-4-1), si de deducere a T.V.A.
    2. Se intocmeste in doua exemplare de catre vanzator sau de catre prestatorul de servicii. Eliberarea chitantei fiscale se face dupa ce bunurile si serviciile au fost achitate, in care sens s-a eliberat bonul de la casa de marcat, Bonul de vanzare (cod 11-1-12) sau Chitanta (14-4-1).
    Chitanta fiscala nu inlocuieste Chitanta (cod 14-4-1), care se intocmeste pentru incasarile in numerar la casieria unitatii.
    Chitanta fiscala nu se utilizeaza pentru vanzarea bunurilor en gros catre alte unitati patrimoniale.
    In coloana "Specificatie", bunurile sau serviciile se inscriu grupate pe cote de T.V.A.
    3. Circula:
    - la cumparator, pentru inregistrare in jurnalul pentru cumparari (exemplarul 1);
    - la furnizor, in cazul in care este scutit de obligatia emiterii facturii (exemplarul 2).
    4. Se arhiveaza:
    - la cumparator, la compartimentul financiar-contabil, impreuna cu bonul de la casa de marcat, bonul de vanzare sau chitanta eliberata de vanzator (exemplarul 1);
    - la furnizor sau la vanzator, dupa utilizarea completa a carnetului (exemplarul 2).

                     FACTURA FISCALA
                     (cod 14-4-10/A)
                          si
                        FACTURA
                     (cod 14-4-1O/aA)

    Formular cu regim special de inseriere si de numerotare.
    Tiparit in blocuri cu cate 150 de file, formate din 50 de seturi cu cate 3 file in culori diferite: albastru - exemplarul 1, rosu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3.
    1. Serveste ca:
    - document pe baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor livrate, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate;
   - document de insotire a marfii pe timpul transportului;
   - document de incarcare in gestiunea primitorului;
   - document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului.
    2. Se intocmeste manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, in trei exemplare, la livrarea produselor si a marfurilor, la executarea lucrarilor si la prestarea serviciilor, de catre compartimentul desfacere sau alt compartiment desemnat pe baza dispozitiei de livrare, a avizului de insotire a marfii sau a altor documente tipizate care atesta executarea lucrarilor si prestarea serviciilor si se semneaza de compartimentul emitent.
    Atunci cand factura nu se poate intocmi in momentul livrarii, datorita unor conditii obiective si cu totul exceptionale, produsele si marfurile livrate sunt insotite, pe timpul transportului, de avizul de insotire a marfii. In vederea corelarii documentelor de livrare, numarul si data avizului de insotire a marfii se inscriu in formularul de factura.
    Factura fiscala (cod 14-4-10/A) se intocmeste numai de catre platitorii de T.V.A. In Factura, bunurile, lucrarile executate sau serviciile prestate se inscriu in coloana 1, grupate pe cote de T.V.A.
    Factura (cod 14-4-10/aA) se intocmeste de catre unitatile patrimoniale neplatitoare de T.V.A.
    3. Circula:
    - la furnizor:
      - la compartimentul in care se efectueaza operatiunea de control financiar preventiv pentru acordarea vizei (toate exemplarele); viza de control financiar preventiv se acorda numai pe exemplarul 3;
      - la persoanele autorizate sa dispuna incasari in contul de la banca al unitatii (toate exemplarele);
      - la compartimentul desfacere, in vederea inregistrarii in evidentele operative si pentru eventualele reclamatii ale clientilor (exemplarul 2 al facturii, la care se anexeaza dispozitia de livrare);
      - la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitate (exemplarul 3);
    - la cumparator:
      - la compartimentul aprovizionare, pentru confirmarea operatiunii, avand atasat exemplarul din avizul de insotire a marfii care a insotit produsul sau marfa, daca este cazul, inclusiv nota de receptie si constatare de diferente, in cazul in care marfa nu a fost insotita de factura pe timpul transportului (exemplarul 1);
      - la compartimentul care efectueaza operatiunea de control financiar preventiv pentru acordarea vizei (exemplarul 1, impreuna cu avizul de insotire a marfii, inclusiv nota de receptie si de constatare de diferente, dupa caz);
      - la compartimentul financiar-contabil, pentru acceptarea platii, precum si pentru inregistrarea in contabilitate (exemplarul 1, impreuna cu avizul de insotire a marfii, inclusiv nota de receptie si de constatare de diferente, dupa caz).
    4. Se arhiveaza:
    - la furnizor:
      - la compartimentul desfacere (exemplarul 2);
      - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 3);
    - la cumparator:
      - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).

Furnizor ........................  Cumparator ......................
.................................  .................................
   (denumirea, forma juridica)       (denumirea, forma juridica)
Nr. de inmatriculare in Registrul  Codul fiscal ....................
comertului/anul .................  Sediul (localitatea, str. nr.)...
Codul fiscal.....................  Judetul .........................
Sediul (localitatea, str. nr.)...  Contul ..........................
Judetul .........................  Banca ...........................
Contul ..........................
Banca ...........................

                     FACTURA FISCALA
           ---------------------------------------
          | Nr. facturii .........................|
          | Data (ziua, luna, anul) ..............|
          | Nr. avizului de insotire a marfii ....|
          |      (daca este cazul)                |
           ---------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------
 | Nr. | Denumirea | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar | Valoarea| Valoarea|
 | crt.| produselor|      |            | (fara T.V.A.) |  - lei -|  T.V.A. |
 |     | sau a     |      |            |   - lei -     |         | - lei - |
 |     |serviciilor|      |            |               |         |         |
 |-----|-----------|------|------------|---------------|---------|---------|
 |  0  |     1     |   2  |    3       |      4        | 5(3x4)  |    6    |
 |-----|-----------|------|------------|---------------|---------|---------|
 |     |           |      |            |               |         |         |
 |     |           |      |            |               |         |         |
 |     |           |      |            |               |         |         |
 |     |           |      |            |               |         |         |
 |     |           |      |            |               |         |         |
 |     |           |      |            |               |         |         |
 |     |           |      |            |               |         |         |
 |-------------------------------------------------------------------------|
 | Semnatura       | Date privind expeditia:         | TOTAL,    |    |    |
 | si stampila     | Numele delegatului............  | din care: |----|----|
 | furnizorului    | Buletinul/cartea de identitate  | accize    |    |  x |
 |                 | seria ..... nr. .. eliberat(a)  |---------------------|
 |                 | Mijlocul de transport.......... | Semnatura  | Total  |
 |                 | nr............................. | de primire | de     |
 |                 | Expedierea s-a efectuat in      |            | plata  |
 |                 | prezenta noastra la data de ... |            | (col. 5|
 |                 | ora ........................... |            |    +   |
 |                 | Semnaturile ................... |            | col. 6)|
  --------------------------------------------------------------------------
                                                            14-4-10/A

                                                                - verso -
      Cota T.V.A. ......... %  Continuarea facturii nr. .........
 --------------------------------------------------------------------------
 | Nr. | Denumirea | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar | Valoarea| Valoarea|
 | crt.| produselor|      |            | (fara T.V.A.) |  - lei -|  T.V.A. |
 |     | sau a     |      |            |   - lei -     |         | - lei - |
 |     |serviciilor|      |            |               |         |         |
 |-----|-----------|------|------------|---------------|---------|---------|
 |  0  |     1     |   2  |    3       |      4        | 5(3x4)  |    6    |
 |-----|-----------|------|------------|---------------|---------|---------|
 |     |           |      |            |               |         |         |
 |     |           |      |            |               |         |         |
 |     |           |      |            |               |         |         |
 |     |           |      |            |               |         |         |
 |     |           |      |            |               |         |         |
 |     |           |      |            |               |         |         |
 |     |           |      |            |               |         |         |
 |-------------------------------------------------------------------------|
 | Semnatura       | Date privind expeditia:         | TOTAL,    |    |    |
 | si stampila     | Numele delegatului............  | din care: |----|----|
 | furnizorului    | Buletinul/cartea de identitate  | accize    |    |  x |
 |                 | seria ..... nr. .. eliberat(a)  |---------------------|
 |                 | Mijlocul de transport.......... | Semnatura  | Total  |
 |                 | nr............................. | de primire | de     |
 |                 | Expedierea s-a efectuat in      |            | plata  |
 |                 | prezenta noastra la data de ... |            | (col. 5|
 |                 | ora ........................... |            |    +   |
 |                 | Semnaturile ................... |            | col. 6)|
  --------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
|Furnizor ........................  Cumparator ......................|
|.................................  .................................|
|   (denumirea, forma juridica)       (denumirea, forma juridica)    |
|Nr. de inmatriculare in Registrul  Codul fiscal ....................|
|comertului/anul .................  Sediul (localitatea, str. nr.)...|
|Codul fiscal ....................  Judetul .........................|
|Sediul (localitatea, str. nr.)...  Contul ..........................|
|Judetul .........................  Banca ...........................|
|Contul ..........................                                   |
|Banca ...........................                                   |
|                                                                    |
|                             FACTURA                                |
|           ---------------------------------------                  |
|          | Nr. facturii .........................|                 |
|          | Data (ziua, luna, anul) ..............|                 |
|          | Nr. avizului de insotire a marfii ....|                 |
|          |      (daca este cazul)                |                 |
|           ---------------------------------------                  |
|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Nr.  | Denumirea   | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar | Valoarea  |
| crt. | produselor  |      |            |   - lei -     |  - lei -  |
|      | sau a       |      |            |               |           |
|      | serviciilor |      |            |               |           |
|------|-------------|------|------------|---------------|-----------|
|  0   |      1      |  2   |      3     |       4       |   5(3x4)  |
|------|-------------|------|------------|---------------|-----------|
|      |             |      |            |               |           |
|      |             |      |            |               |           |
|      |             |      |            |               |           |
|      |             |      |            |               |           |
|      |             |      |            |               |           |
|      |             |      |            |               |           |
|--------------------------------------------------------------------|
| Semnatura       | Date privind expeditia:         | TOTAL,    |    |
| si stampila     | Numele delegatului............  | din care: |----|
| furnizorului    | Buletinul/cartea de identitate  | accize    |    |
|                 | seria ..... nr. .. eliberat(a)  |----------------|
|                 | Mijlocul de transport.......... | Semnatura      |
|                 | nr............................. | de primire     |
|                 | Expedierea s-a efectuat in      |                |
|                 | prezenta noastra la data de ... |                |
|                 | ora ........................... |                |
|                 | Semnaturile ................... |                |
 --------------------------------------------------------------------
                                                          14-4-10/aA

                                                       - verso -
                     Continuarea facturii nr. ...........
|--------------------------------------------------------------------|
| Nr.  | Denumirea   | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar | Valoarea  |
| crt. | produselor  |      |            |   - lei -     |  - lei -  |
|      | sau a       |      |            |               |           |
|      | serviciilor |      |            |               |           |
|------|-------------|------|------------|---------------|-----------|
|  0   |      1      |  2   |      3     |       4       |   5(3x4)  |
|------|-------------|------|------------|---------------|-----------|
|      |             |      |            |               |           |
|      |             |      |            |               |           |
|      |             |      |            |               |           |
|      |             |      |            |               |           |
|      |             |      |            |               |           |
|      |             |      |            |               |           |
|--------------------------------------------------------------------|
| Semnatura       | Date privind expeditia:         |           |    |
| si stampila     | Numele delegatului............  | TOTAL:    |----|
| furnizorului    | Buletinul/cartea de identitate  |           |    |
|                 | seria ..... nr. .. eliberat(a)  |----------------|
|                 | Mijlocul de transport.......... | Semnatura      |
|                 | nr............................. | de primire     |
|                 | Expedierea s-a efectuat in      |                |
|                 | prezenta noastra la data de ... |                |
|                 | ora ........................... |                |
|                 | Semnaturile ................... |                |
 --------------------------------------------------------------------                   BON DE COMANDA - CHITANTA
                (cod 14-4-11 si cod 14-4-11/a)

    Formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare.
    Tiparit in carnete cu cate 75 de file.
    1. Serveste ca document pentru: contractarea serviciilor, confirmarea primirii si evaluarea obiectului de executat sau de reparat, dupa caz, incasarea sumei de la client, determinarea volumului serviciilor prestate si a materialelor consumate.
    Bonul de comanda-chitanta (cod 14-4-11) se intocmeste numai de catre platitorii de T.V.A.
    2. Se intocmeste in trei exemplare de catre unitatea prestatoare.
    3. Circula:
    - exemplarul 1, la compartimentul financiar-contabil;
    - exemplarul 2 se preda clientului;
    - exemplarul 3 ramane in carnet.
    4. Se arhiveaza:
    - exemplarul 1, la compartimentul financiar-contabil;
    - exemplarul 3 ramane in carnet.
     Unitatea ....................................
     Codul fiscal ................................
     Nr. de inmatriculare in Registrul comertului/
     anul .........................................
     Sediul (localitatea, str. nr.)................
     Judetul ......................................

            BON DE COMANDA-CHITANTA Nr.....
                din data de ...........

    Client ............., str. ........nr. ......, bl. ...............,
et. ....., ap. ......, sectorul/judetul ......., localitatea ....
 ---------------------------------------------------------------------------
|Codul | Obiectul/operatiunea| U.M.| Cantitatea | Pretul unitar/ | Valoarea|
|      |                     |     |            |   Tarif        | - lei - |
|      |                     |     |            |  - lei -       |         |
|------|---------------------|-----|------------|----------------|---------|
|------|---------------------|-----|------------|----------------|---------|
|------|---------------------|-----|------------|----------------|---------|
|------|---------------------|-----|------------|----------------|---------|
|------|---------------------|-----|------------|----------------|---------|
 --------------------------------------------------------------------------
                                     TOTAL I: .............................
                                     TOTAL II: ............................
                                     TOTAL (I + II) .......................
                                     T.V.A.: ..............................
                                     TOTAL GENERAL: .......................

    Incasat avans .........................................................
    Rest de plata .........................................................
    Termen de executie ....................................................
    Valoarea obiectului adus la reparat ...................................
    Obiectul neridicat in termen de un an se valorifica conform normelor
    legale.

           Responsabil,                      Client,
              L.S.
         ...................            ......................

                                               14-4-11 t2

                                                  - verso -
    Materiale date de unitate
 ------------------------------------------------------------------
| Codul | Denumirea | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar | Valoarea |
|       |           |      |            |   - lei -     |  - lei - |
|-------|-----------|------|------------|---------------|----------|
|-------|-----------|------|------------|---------------|----------|
|-------|-----------|------|------------|---------------|----------|
|-------|-----------|------|------------|---------------|----------|
 ------------------------------------------------------------------
                             TOTAL II: .............................
    Materiale aduse de client
 -------------------------------------------------------------------
|       Denumirea    | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar | Valoarea |
|                    |      |            |  - lei -      |  -lei -  |
|--------------------|------|------------|---------------|----------|
|--------------------|------|------------|---------------|----------|
|--------------------|------|------------|---------------|----------|
 -------------------------------------------------------------------
                              TOTAL III: ............................


    Unitatea ....................................
    Codul fiscal ................................
    Nr. de inmatriculare in Registrul comertului/
    anul ........................................
    Sediul (localitatea, str. nr.)...............
    Judetul .....................................

                     BON DE COMANDA-CHITANTA Nr. ....
                        din data de ...........

    Client ......., str. .............. nr. ......., bl. ..............,
    et. ....., ap. ....., sectorul/judetul ........, localitatea .....
 --------------------------------------------------------------------------
|Codul | Obiectul/operatiunea| U.M.| Cantitatea | Pretul unitar/ | Valoarea|
|      |                     |     |            |   Tarif        | - lei - |
|      |                     |     |            |  - lei -       |         |
|------|---------------------|-----|------------|----------------|---------|
|------|---------------------|-----|------------|----------------|---------|
|------|---------------------|-----|------------|----------------|---------|
|------|---------------------|-----|------------|----------------|---------|
|------|---------------------|-----|------------|----------------|---------|
 --------------------------------------------------------------------------
                                     TOTAL I: .............................
                                     TOTAL II: ............................
                                     TOTAL (I + II) .......................

    Incasat avans .........................................................
    Rest de plata .........................................................
    Termen de executie ....................................................
    Valoarea obiectului adus la reparat ...................................
    Obiectul neridicat in termen de un an se valorifica conform normelor
    legale.

           Responsabil,                      Client,
              L.S.
         ...................            ......................

                                           14-4-11/a t2

                                                  - verso -
    Materiale date de unitate
 ------------------------------------------------------------------
| Codul | Denumirea | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar | Valoarea |
|       |           |      |            |   - lei -     |  - lei - |
|-------|-----------|------|------------|---------------|----------|
|-------|-----------|------|------------|---------------|----------|
|-------|-----------|------|------------|---------------|----------|
|-------|-----------|------|------------|---------------|----------|
 ------------------------------------------------------------------
                             TOTAL II: .............................
    Materiale aduse de client
 -------------------------------------------------------------------
|       Denumirea    | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar | Valoarea |
|                    |      |            |  - lei -      |  -lei -  |
|--------------------|------|------------|---------------|----------|
|--------------------|------|------------|---------------|----------|
|--------------------|------|------------|---------------|----------|
 -------------------------------------------------------------------
                              TOTAL III: ............................

         FISA DE MAGAZIE A FORMULARELOR CU REGIM SPECIAL
                    (cod 14-3-8/b)

    Formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare.
    1. Serveste ca:
    - document de evidenta a intrarilor, iesirilor si stocurilor de formulare, care au un regim special de inseriere, numerotare, evidenta si urmarire;
    - document de evidenta a formularelor anulate;
    - document pentru stabilirea grupelor de numere (serii), pe compartimentele unitatii, in vederea numerotarii formularelor;
    - sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de formular cu regim special, de catre gestionar.
    Fisele de magazie ale formularelor cu regim special se tin la locul de depozitare a formularelor.
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

 ......................                          --------------------------
       Unitatea                                 | Rezervat |    Pentru     |
                                                | numerele | compartiment  |
FISA DE MAGAZIE A FORMULARELOR CU REGIM SPECIAL | (seriile)|               |
                                                |--------------------------|
Denumirea formularului ........................ | de |pana |               |
Codul formularului ...... formatul ............ | la | la  |               |
Pretul unitar ...... U.M. ..... Codul ......... |----|-----|---------------|
                                                |----|-----|---------------|
                                                |----|-----|---------------|
                                                |    |     |               |
                                                 --------------------------
 --------------------------------------------------------------------------
|  A  |  B  |         C           |  D  |       E         |  F  |  G  |  H |
|     |     |---------------------|     |-----------------|     |     |    |
|     |     | primita | eliberata |     | de la | pana la |     |     |    |
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|---------|-----|-----|----|
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|---------|-----|-----|----|
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|---------|-----|-----|----|
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|---------|-----|-----|----|
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|---------|-----|-----|----|
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|---------|-----|-----|----|
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|---------|-----|-----|----|
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|---------|-----|-----|----|
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|---------|-----|-----|----|
----------------------------------------------------------------------------
                                                                14-3-8/b
    NOTA:
    Semnificatia coloanelor din tabel:
    A = Data
    B = Felul si numarul formularului de primire sau de eliberare
    C = Cantitatea
    D = Stocul
    E = Numerele (seria)
    F = Numele si prenumele primitorului
    G = Formularele neutilizabile (numarul si seria)
    H = Data si semnatura celui care preda formularele neutilizabile

                                                        - verso -
 --------------------------------------------------------------------------
|  A  |  B  |         C           |  D  |       E         |  F  |  G  |  H |
|     |     |---------------------|     |-----------------|     |     |    |
|     |     | primita | eliberata |     | de la | pana la |     |     |    |
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|---------|-----|-----|----|
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|---------|-----|-----|----|
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|---------|-----|-----|----|
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|---------|-----|-----|----|
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|---------|-----|-----|----|
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|---------|-----|-----|----|
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|---------|-----|-----|----|
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|---------|-----|-----|----|
|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|---------|-----|-----|----|
----------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Semnificatia coloanelor din tabel:
    A = Data
    B = Felul si numarul formularului de primire sau de eliberare
    C = Cantitatea
    D = Stocul
    E = Numerele (seria)
    F = Numele si prenumele primitorului
    G = Formularele neutilizabile (numarul si seria)
    H = Data si semnatura celui care preda formularele neutilizabile

    ANEXA 1B
                        NORME METODOLOGICE
pentru intocmirea si utilizarea formularelor comune privind activitatea financiara si contabila

    Art. 1
    Persoanele juridice si persoanele fizice prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, au obligatia sa organizeze si sa asigure evidenta, gestionarea si corecta utilizare a formularelor cu regim special de inseriere si numerotare, cum sunt: facturile, chitantele, avizele de insotire a marfii, alte documente, cu ajutorul carora se stabilesc volumul de activitate, platile si incasarile efectuate in raport cu bugetul de stat, clientii, furnizorii sau cu alte persoane fizice si juridice.
    Art. 2
    Formularele care stau la baza determinarii veniturilor persoanelor prevazute la art. 1 se asigura prin Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" sau de catre alte unitati tipografice agreate, sub supravegherea acesteia.
    Art. 3
    Organizarea gestionarii, folosirii si evidentei formularelor prevazute la art. 2 se face potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, iar raspunderea revine administratorului, ordonatorului de credite sau altor persoane care au obligatia gestionarii patrimoniului.
    Art. 4
    La persoanele prevazute la art. 1, evidenta operativa a formularelor se tine cu ajutorul Fisei de magazie a formularelor cu regim special (cod 14-3-8/b), care se completeaza distinct pentru fiecare tip de formular, pe masura aprovizonarii acestora.
    Art. 5
    Formularele cu regim special de inseriere si numerotare se elibereaza utilizatorilor, pe baza aprobarii administratorului, a ordonatorului de credite sau a altor persoane care au obligatia gestionarii patrimoniului, in care se va specifica faptul ca formularele ridicate anterior au fost folosite in conformitate cu normele in vigoare, iar cele pierdute - seria ...... de la nr. .......... la nr. ......... - au fost declarate nule in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, nr. ......... .
    Formularele cu regim special de inseriere si numerotare se elibereaza din magazie pe baza bonului de consum, dintr-un bonier distinct, gestionat de persoana imputernicita in acest scop de catre administratorul, ordonatorul de credite sau alte persoane care au obligatia gestionarii patrimoniului.
    La eliberarea din magazie a acestor formulare, in bonul de consum se inscriu, in mod obligatoriu, seria si numerele aferente formularelor respective.
    Art. 6
    Salariatii care primesc spre folosinta aceste formulare raspund de utilizarea lor, pentru consemnarea operatiunilor legale, si au obligatia sa justifice in orice moment existenta lor.
    Art. 7
    Inscrierea datelor in aceste formulare se face potrivit reglementarilor cuprinse in normele generale privind documentele justificative si financiar-contabile.
    Art. 8
    Formularele care nu se mai folosesc se restituie la magazie pe baza Bonului de predare-transfer, restituire, cod 14-3-3A, si se inregistreaza ca intrare in Fisa de magazie a formularelor cu regim special, cod 14-3-8/b, mentionandu-se numerele si seria formularelor primite.
    Art. 9
    In cazul in care o persoana prevazuta la art. 1 se lichideaza, fuzioneaza sau se divizeaza, se va proceda astfel:
    - in cazul lichidarii, formularele neutilizate se vor returna Regiei Autonome "Imprimeria Nationala" sau tipografiilor agreate furnizoare, pe baza unui proces-verbal in care se vor inscrie felul, seria si numarul documentelor, fara plata contravalorii acestora cand formularele sunt individualizate;
    - in cazul fuzionarii, formularele se vor folosi pana in momentul in care acestea se epuizeaza;
    - in cazul divizarii, formularele se vor folosi de catre una dintre persoanele prevazute la art. 1, nou-infiintate, cu aprobarea directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti.
    Art. 10
    Formularele neutilizabile, defectuos tiparite sau in alte cazuri similare se anuleaza prin barare pe diagonala, facandu-se mentiunea "ANULAT", pe toate exemplarele, si se restituie, cu exceptia formularelor din carnete brosate, gestionarului de formulare, sub semnatura persoanei predatoare, in fisa de magazie a formularului cu regim special inscriindu-se numarul si seria formularului respectiv in coloana "formulare neutilizabile", urmand a fi predate la arhiva si pastrate conform normelor legale.
    Art. 11
    Formularele utilizate si cele neutilizabile, pana la predarea lor la arhiva, se pastreaza la compartimentul care le-a folosit, in ordinea numerelor, pentru a permite controlul in orice moment al utilizarii acestora.
    Art. 12
    Orice lipsuri sau pierderi de formulare numerotate, in magazie sau la compartimentele care le utilizeaza, vor fi aduse la cunostinta, in scris, administratorului, ordonatorului de credite sau altor persoane, care au obligatia gestionarii patrimoniului unitatii, care vor dispune cercetarea si verificarea imprejurarilor in care s-au produs lipsurile sau pierderile si eventuala tragere la raspundere a celor vinovati, conform legii.
    Formularele cu regim special de inseriere si numerotare, pierdute sau sustrase se declara nule in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, dupa sesizarea organelor in drept.

    ANEXA 2
                             SITUATIA
stocului de formulare cu regim special de inseriere si numerotare la data de 31 decembrie 1997
 -------------------------------------------------------------------------
| Nr.  | Denumirea    | Codul       | U.M. | Cantitatea | Numerele (seria)|
| crt. | formularului | formularului|      |            | ----------------|
|      |              |             |      |            | de la | pana la |
|------|--------------|-------------|------|------------|-------|---------|
|------|--------------|-------------|------|------------|-------|---------|
|------|--------------|-------------|------|------------|-------|---------|
|------|--------------|-------------|------|------------|-------|---------|
|------|--------------|-------------|------|------------|-------|---------|
|-------------------------------------------------------------------------|
     Conducatorul unitatii,                 Conducatorul compartimentului
                                                financiar contabil,
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 831/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 831 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 831/1997
Hotărârea 105 2009
privind abrogarea Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora
Ordin 1993 2004
privind aprobarea modelelor formularelor cu regim special in domeniul creantelor bugetare locale
Ordin 461 2004
privind aprobarea modelelor formularelor cu regim special in domeniul creantelor bugetare locale
Ordin 1779 2004
privind aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea formularelor modelelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora
Ordin 743 2004
privind aplicarea Hotararii Guvernului nr. 831/1997 si pentru aprobarea unui formular specific cu regim special privind activitatea financiara si contabila
Ordin 1849 2003
privind personalizarea formularelor tipizate cu regim special, comune pe economie
Ordin 1775 2003
pentru aprobarea unor formulare specifice cu regim special privind activitatea financiara si contabila
Ordin 1077 2003
privind conditiile in care se pot edita, intr-un singur exemplar, facturile fiscale cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, utilizate in activitatea financiara si contabila
Ordin 632 2003
pentru aprobarea unui formular specific cu regim special privind activitatea financiara si contabila
Ordin 475 2003
pentru aprobarea unui formular specific cu regim special privind activitatea financiara si contabila
Ordin 29 2003
privind aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora
Ordin 30 2003
pentru aprobarea unui formular specific cu regim special privind activitatea financiara si contabila
Ordin 1603 2002
privind abilitarea unitatilor tipografice si distributia formularelor cu regim special
Ordin 989 2002
privind tiparirea, inserierea si numerotarea formularelor cu regim special
Ordin 599 2002
pentru aprobarea unor modele de formulare specifice cu regim special privind activitatea financiara si contabila
Ordin 2329 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla de catre persoanele juridice fara scop lucrativ
Ordin 2185 2001
pentru aprobarea unor formulare tipizate cu regim special
Ordin 1790 2001
privind aplicarea Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora
Ordin 385 2001
pentru aprobarea formularului special "Aviz (certificat) de livrare (cod AIRBP 14-3-6/A)" si a normelor de intocmire si de utilizare a acestuia
Ordin 903 2000
privind modificarea modelelor si normelor de intocmire si utilizare a unor formulare si introducerea de noi formulare in activitatea financiara si contabila
Ordin 2756 1998
privind incasarea, administrarea si utilizarea in regim extrabugetar a veniturilor realizate de Ministerul Finantelor din activitatea de distribuire a formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmarirea, incasarea si raportarea impozitelor, taxelor si a altor obligatii
Ordin 2055 1998
privind aplicarea corespunzatoare a Hotararii Guvernului nr. 831/1997
Ordin 1636 1998
privind aplicarea prevederilor art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 831/1997
Ordin 1177 1998
privind aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) si (10) paragraful 2 din Hotararea Guvernului nr. 831/1997
Ordin 593 1998
privind aprobarea noilor modele de formulare specifice cu regim special si exceptarea de la utilizarea formularelor pretiparite a unor unitati
Ordin 425 1998
privind aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special
Ordin 90 1998
privind formularele tipizate
Rectificare 831 1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu