Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 90 din 19 ianuarie 1998

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 95 din 27 februarie 1998


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    avand in vedere atributiile prevazute in Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor,
    in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 831 din 2 decembrie 1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Formularele cu regim special prevazute in Catalogul formularelor tipizate, comune pe economie, cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, privind activitatea financiara si contabila, cuprins in anexa nr. 1A la Hotararea Guvernului nr. 831/1997, se asigura prin Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" sau de catre unitati tipografice sub supravegherea acesteia.
    Art. 2
    Se aproba sistemul unitar de inseriere si numerotare a formularelor cu regim special, dupa cum urmeaza:
    __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __   __ __
   |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|

    - primele doua casute reprezinta codul rutier al judetului utilizatorului;
    - urmatoarele trei casute reprezinta codul (seria) de identificare a transei de formulare comandate;
    - urmatoarele sapte casute reprezinta numarul formularului conform comenzii transmise;
    - ultimele doua casute reprezinta codul tipografiei care a realizat formularul, cod ce va fi stabilit de catre Regia Autonoma "Imprimeria Nationala".
    Art. 3
    Formularele prevazute in anexa nr. 1A la Hotararea Guvernului nr. 831/1997 se asigura de catre Regia Autonoma "Imprimeria Nationala". In baza art. 1 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 831/1997, aceasta regie este imputernicita sa tipareasca formularele cu regim special si prin alte unitati tipografice, sub supravegherea sa. Selectarea unitatilor tipografice se realizeaza pe baza urmatoarelor criterii:
    - dotarea tipografiei cu echipament de mare productivitate pentru activitatea de tiparire, inseriere si finisare (masini de tiparit ofset cu echipament de inseriere, echipamente de perforare transversala, longitudinala si Caroll, masini de colatat cu inseriere, masini de cusut cu sarma, masini de taiat etc.);
    - detinerea de spatii de productie si depozitare adecvate si care sa prezinte un grad ridicat de securitate a materiilor prime si produselor finite;
    - dotarea cu mijloace de transport marfa;
    - experienta in tiparirea formularelor cu regim special;
    - capacitate financiara pentru sustinerea productiei de formulare ce fac obiectul prezentului ordin, atestata prin situatia patrimoniului si rezultatele financiare avizate de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti.
    Se aproba modelul chestionarului cu criteriile de selectare a tipografiilor care vor fi desemnate sa tipareasca formularele prevazute in anexa nr. 1A la Hotararea Guvernului nr. 831/1997, conform modelului prezentat in anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    Art. 4
    Se aproba sistemul de punctaj in baza caruia se va realiza evaluarea chestionarelor ce contin criteriile de selectare a tipografiilor, potrivit anexei nr. 2 la prezentul ordin.
    In vederea aprecierii punctajului obtinut de fiecare tipografie care solicita tiparirea formularelor cu regim special, Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" numeste, prin hotarare a consiliului de administratie, o comisie de evaluare formata din 5 specialisti, care va avea urmatoarele atributii:
    - transmiterea chestionarului catre unitatile tipografice;
    - analizarea chestionarului si stabilirea punctajului pentru fiecare tipografie, conform sistemului de punctaj aprobat prin prezentul ordin;
    - comunicarea rezultatelor catre tipografii in termen de 15 zile calendaristice.
    Eventualele contestatii privind analiza chestionarului si stabilirea punctajului vor fi depuse, in termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii, la sediul Regiei Autonome "Imprimeria Nationala". Comisia de evaluare are obligatia ca in termen de 48 de ore de la primirea contestatiilor sa le inainteze comisiei de arbitraj, formata din 3 specialisti, reprezentanti ai Directiei generale a participatiilor statului, administrarea monopolului de stat si a bunurilor proprietatea statului, Directiei generale a contabilitatii si Directiei generale programe si acorduri investitii publice si achizitii publice din cadrul Ministerului Finantelor. Decizia va fi luata de aceasta comisie in termen de 3 zile de la primirea contestatiei. Decizia ramane definitiva, urmand a fi comunicata in termen de 48 de ore tipografiei care a contestat decizia comisiei de evaluare, precum si Regiei Autonome "Imprimeria Nationala".
    Art. 5
    Se aproba modelul contractului de distribuire a formularelor tipizate cu regim special, elaborat in baza prevederilor art. 1 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 831/1997, potrivit anexei nr. 3 la prezentul ordin, precum si cota de adaos comercial de 25%, ce urmeaza sa fie aplicata la pretul de livrare al formularelor tipizate cu regim special.
    Art. 6
    Regia Autonoma "Imprimeria Nationala", precum si Directia generala a participatiilor statului, administrarea monopolului de stat si a bunurilor proprietatea statului, Directia generala a contabilitatii si Directia generala programe si acorduri investitii publice si achizitii publice din cadrul Ministerului Finantelor vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prezentului ordin.
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                              Ministrul finantelor,
                              Daniel Daianu

    ANEXA 1

    Societatea Comerciala ..........................
    Adresa .........................................
    Nr. telefon ...............
    Nr. fax ...................

                           CHESTIONAR

    1. Dotarea cu echipamente
                                                    Din care,
                                                    cu echipament propriu
                                       Nr. buc.     de perforare
                                                    longitudinala,
                                                    transversala si Caroll
     _
    |_| masini de tiparit ofset in    ________        _____________
        coala                        |________|      |_____________|
     _
    |_| masini de tiparit ofset in    ________        _____________
        rola                         |________|      |_____________|
     _
    |_| masini de tiparit ofset cu    ________        _____________
        grup de inseriere in coala   |________|      |_____________|
     _
    |_| masini de tiparit ofset cu    ________        _____________
        grup de inseriere in rola    |________|      |_____________|
     _
    |_| masini de numerotat adaptate  ________        _____________
        in coala                     |________|      |_____________|
     _
    |_| masini de numerotat adaptate  ________        _____________
        in rola                      |________|      |_____________|
     _
    |_| masini de colatat in          ________        _____________
        coala                        |________|      |_____________|
     _
    |_| masini de colatat in          ________        _____________
        rola                         |________|      |_____________|
     _
    |_| masini de colatat cu          ________        _____________
        numerator in coala           |________|      |_____________|
     _
    |_| masini de colatat cu          ________        _____________
        numerator in rola            |________|      |_____________|
     _
    |_| masini de cusut cu            ________        _____________
        sarma                        |________|      |_____________|
     _
    |_| masini de taiat               ________        _____________
                                     |________|      |_____________|

    2. Tehnologia de tipar
                                           Productivitati
                                           (format A4/h)
     _                                      ____________
    |_| tipar inalt ...................... |____________|
     _                                      ____________
    |_| tipar ofset in coli .............. |____________|
     _
    |_| tipar ofset in rola                 ____________
        (modul continuu) ................. |____________|
     _
    |_| tipar ofset in rola                 ____________
        cu eliminare in coala ............ |____________|

    3. Tehnologie de inseriere
                                       Productivitati    Nr. maxim de
                                       (format A4/h )    serii/format A4
     _                                      __________    ____________
    |_| tipar inalt ...................... |__________|  |____________|
     _
    |_| tipar ofset cu grup                 __________    ____________
        propriu de inseriere ............. |__________|  |____________|
     _
    |_| colatoare cu sistem
        de inseriere pentru                 __________    ____________
        rola ............................. |__________|  |____________|
     _                                      __________    ____________
    |_| colator pentru coli .............. |__________|  |____________|

    4. Posibilitati de perforare
                                                         Productivitati
                                                         (format A4/h)
     _                         _
    |_| perforare Caroll    - |_| pe masina                ____________
                                  de tiparit ............ |____________|
                               _
                            - |_| pe masini                ____________
                                  adaptate .............. |____________|
     _                         _
    |_| perforare           - |_| pe masina                ____________
        longitudinala             de tiparit ............ |____________|
                               _
                            - |_| pe masini                ____________
                                  adaptate .............. |____________|
     _                         _
    |_| perforare           - |_| pe masina                ____________
        transversala              de tiparit ............ |____________|
                               _
                            - |_| pe masini                ____________
                                  adaptate .............. |____________|

    5. Posibilitati de legatorie, finisare
                                                       Productivitati
                                                       (format A4/h)
     _
    |_| blocuri A4 (100 file)                          _____________
        legate cu sarma ............................. |_____________|
     _
    |_| blocuri A4 (100 file)                          _____________
        capsate ..................................... |_____________|
     _
    |_| blocuri A4 (100 file)                          _____________
        brosate cu clei cald ........................ |_____________|
     _
    |_| blocuri A4 (100 file)                          _____________
        brosate cu aracet ........................... |_____________|
     _
    |_| eliminare zigzag                               _____________
        (colatoare cu inseriere) .................... |_____________|
     _
    |_| eliminare zigzag                               _____________
        (colatoare fara inseriere) .................. |_____________|

    6. Spatii ale tipografiei

                                             Suprafata (mp)
    _                                       ______________
   |_| de productie ...................... |______________|
    _
   |_| de depozitare                        ______________
       materie prima ..................... |______________|
    _
   |_| de depozitare                        ______________
       produse finite .................... |______________|

    7. Masuri privind asigurarea securitatii spatiilor
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

    8. Mijloace de transport marfa
     _
    |_| numarul de                          ____________
        autovehicule ..................... |____________|
     _
    |_| capacitate totala                   ____________
        de transport ..................... |____________|

    9. Ne asumam intreaga raspundere pentru exactitatea datelor din prezentul chestionar. Chestionarul va face parte integranta din contractul care se va incheia intre parti.

                                   Director general,
                                   ..................

    Data .............

    ANEXA 2

                           SISTEM DE PUNCTAJ
           pentru criteriile de evaluare a tipografiilor

    PUNCTAJ MAXIM TOTAL: 100 de puncte,
    din care:

    1. Dotarea cu echipamente: punctaj maxim = 30 de puncte
------------------------------------------------------------------
                      1 buc.  2 buc.  3 buc.  4 buc.   peste 4 buc.
                      ---------------------------------------------
 - masini de tiparit     -     0,70    1,00    1,50       3,00
   ofset in coala
 - masini de tiparit   1,00    1,25    1,50    2,00       5,00
   ofset in rola
 - masini de tiparit
   ofset cu grup de
   inseriere  in coala   -     0,40    0,70    1,50       2,00
 - masini de tiparit
   ofset cu grup de
   inseriere in rola   0,50    0,70    1,00    1,50       2,00
 - masini de numerotat
   adaptate in coala     -     0,40    0,50    0,70       1,00
 - masini de numerotat
   adaptate in rola      -     0,40    0,50    0,70       1,00
                        ---------------------------------------
                         1 buc.        2 buc.      peste 2 buc.
                        ---------------------------------------
 - masini de colatat     0,60          1,10           2,00
   in coala
 - masini de colatat     0,60          1,10           2,00
   in rola
 - masini de colatat
   cu numerator
   in coala              1,30          1,65           5,00
 - masini de colatat
   cu numerator in rola  2,00          3,00           5,00
                                    -----------------------------
                                     2 buc.          peste 2 buc.
                                    ------------------------------
 - masini de cusut cu sarma          0,50             1,00
 - masini de taiat                   0,50             1,00

    2. Tehnologia de tipar: punctaj maxim = 30 de puncte
-------------------------------------------------------------------------
 - tipar inalt:                       10.000 -    50.000 -     peste
   nr. formate A4/h                   50.000      100.000     100.000
                                     ----------  ---------   ----------
                                       0,50         1,00        2,00

 - tipar ofset in coli:     5.000 -     30.000 -   100.000 -   peste
   nr. formate A4/h        30.000      100.000     150.000     150.000
                          ---------    ---------   ----------  ---------
                             2,00      3,00         4,00        5,00

 - tipar ofset in rola   10.000 -    50.000 -   150.000 -     peste
   (modul continuu):     50.000     150.000     250.000       250.000
   nr. formate A4/h    ----------  ----------   -----------  -----------
                            5,00       8,00        11,00       13,00

 - tipar ofset in rola    10.000 -    50.000 -   100.000 -     peste
  cu eliminare in coala:  50.000     100.000     150.000       150.000
  nr. formate A4/h       ---------  ----------  ----------   ----------
                           4,00        6,00         8,00       10,00

    3. Tehnologia de inseriere: punctaj maxim = 10 puncte
------------------------------------------------------------------------
 - tipar inalt:                    10.000 -     25.000 -     peste
   nr. formate A4/h                25.000       50.000       50.000
                                   ----------   ----------   ----------
                                    0,25          0,40        0,50

 - tipar ofset cu        5.000 -    25.000 -     50.000 -      peste
   grup propriu de      25.000      50.000      100.000      100.000
   inseriere: nr.      ---------   ----------   ----------   ----------
   formate A4/h          0,50         0,75         1,00         1,50

 - colatare cu           5.000 -    25.000 -     50.000 -      peste
   sistem de            25.000      50.000      100.000      100.000
   inseriere pentru    ---------   ----------   ----------   ----------
   rola: nr.             2,00         3,00         4,00         5,00
   formate A4/h

 - colator pentru coli:  10.000 -     20.000 -    30.000 -      peste
   nr. formate A4/h      20.000       30.000      50.000        50.000
                         ---------   ----------  -----------   ----------
                         1,50         2,00         2,50          3,00

    4. Posibilitati de perforare: punctaj maxim = 5 puncte
-------------------------------------------------------------------------
                             25.000 -    50.000 -    150.000 -    peste
                             50.000     150.000      200.000     200.000
                            ----------------------------------------------
 - perforare Caroll
    - pe masini de tiparit:  0,25         0,50         0,75         1,00
      nr. formate A4/h
    - pe masini adaptate:    0,25         0,50         0,75         1,00
      nr. formate A4/h
 - perforare longitudinala
    - pe masini de tiparit:  0,10         0,20         0,30         0,50
      nr. formate A4/h
    - pe masini adaptate:    0,10         0,20         0,30         0,50
      nr. formate A4/h
 - perforare transversala
    - pe masini de tiparit:  0,25         0,50         0,75         1,00
      nr. formate A4/h
    - pe masini adaptate:    0,25         0,50         0,75         1,00
      nr. formate A4/h

    5. Posibilitati de legatorie, finisare: punctaj maxim = 5 puncte
-------------------------------------------------------------------------
                            500 - 1.000     1.000 - 1.500    peste 1.500
                            ---------------------------------------------
 - blocuri A4 (100 file)       0,25              0,50           1,00
   cu sarma: nr. blocuri/h
 - blocuri A4 (100 file)       0,25              0,50           1,00
   capsate: nr. blocuri/h
                           ----------------------------------------------
                             2.000 - 3.000   3.000 - 4.000    peste 4.000
                           ----------------------------------------------
 - blocuri A4 (100 file)          0,20            0,30            0,50
   brosate cu clei cald:
   nr. blocuri/h
 - blocuri A4 (100 file)          0,20            0,30            0,50
   brosate cu aracet:
   nr. blocuri/h
                             ---------------------------------------------
                                   5.000 -       10.000 -        peste
                                  10.000         25.000          25.000
                             ---------------------------------------------
 - eliminare zigzag                0,50           0,75            1,00
   (colatare cu inseriere):
   nr. seturi/h
 - eliminare zigzag                0,50           0,75            1,00
   (colatare fara inseriere):
    nr. seturi/h

    6. Spatii ale tipografiei: punctaj maxim = 3 puncte
---------------------------------------------------------------------------
                             200 - 500 mp   500 - 1.000 mp   peste 1.000 mp
                             ----------------------------------------------
 - spatii de productie           0,50            0,75             1,00
 - spatii de depozitare          0,50            0,75             1,00
   produse finite                           -------------------------------
                                             200 - 500 mp     peste 500 mp
                                            -------------------------------
 - spatii de depozitare                          0,50             1,00
   materii prime si materiale

    7. Masuri privind asigurarea securitatii spatiilor: punctaj maxim = 3 puncte
--------------------------------------------------------------------------
 - spatii inchise                                                0,50
 - paza                                                          0,50
 - P.S.I.                                                        0,50
 - sistem alarma                                                 0,50
 - supravegherea spatiilor de productie si de depozitare         1,00
   cu camere video

    8. Mijloace de transport marfa: punctaj maxim = 2 puncte
----------------------------------------------------------------------------
                                   sub 5 t     5 - 10 t        peste 10 t
                                  ------------------------------------------
 - capacitate transport-tonaj       0,50         1,00             2,00


    9. Capacitatea financiara: punctaj maxim = 10 puncte
----------------------------------------------------------------------------
                    500 mil. -   1 -       1,5 -    2 -     4 -      peste 5
                    1 mld.       1,5 mld.  2 mld.   4 mld.  5 mld.   mld.
                    lei          lei       lei      lei     lei      lei
                    --------------------------------------------------------
- active circulante  0,50        1,00        2,00    3,00    4,00    5,00
                               ---------------------------------------------
                                fara       sub 100 100-200 200-300  peste
                                obligatii    mil.    mil.     mil.  300 mil.
                                catre terti  lei     lei      lei   lei
                                --------------------------------------------
- obligatii catre terti             0      - 0,50  - 1,00   - 1,50  - 2,00
                                                ----------------------------
                                                fara     sub 100   peste 100
                                                credite  mil. lei  mil. lei
                                                angajate
                                                ----------------------------
 - credite                                        0       - 0,50    - 1,00
                             -----------------------------------------------
                              50 -     100 -     300 -    600 mil. -  peste
                             100 mil.  300 mil.  600 mil.  1 mld.     1 mld.
                              lei      lei       lei       lei        lei
                             -----------------------------------------------
 - profit                     1,00     2,00      3,00      4,00      5,00

10. Experienta in tiparirea formularelor:
    punctaj maxim = 2 puncte                            nu             da
---------------------------------------------------------------------------
                                                        0             2,00


    ANEXA 3

                       CONTRACT DE DISTRIBUIRE
               a formularelor tipizate cu regim special
               Nr. ............... din ...............

    1. Intre: Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat ............., cu sediul in .............., str. ...................... nr. ......., reprezentata prin dl(dna) .........................., in calitate de furnizor, si Societatea Comerciala ............................., cu sediul in ..................., str. .................... nr. .........., reprezentata prin dl (dna) .................., in calitate de distribuitor, a intervenit  urmatorul contract:
    2. Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat ................, in calitate de furnizor al formularelor tipizate, comune pe economie, cu regim special de inseriere si numerotare, privind activitatea financiara si contabila, tiparite in baza prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 831 din 2 decembrie 1997, respectiv: facturi, chitante fiscale, avize de insotire a marfii, precum si al altor formulare tipizate cu regim special, specifice, a caror aprobare de utilizare este data de Ministerul Finantelor, livreaza angro formularele respective care vor fi valorificate de distribuitor.
    3. Pentru activitatea prestata, distribuitorul va beneficia de o cota de 50% din totalul adaosului comercial aprobat prin ordinul ministrului finantelor.
    4. Termenul de valabilitate a prezentului contract este pana la data de ................ .
    Obligatia partilor
    a) Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat ................ are obligatia de a stabili un grafic de aprovizionare cu formularele care fac obiectul contractului, de a pune la dispozitia distribuitorului listele cu societatile comerciale si datele de identificare a acestora, existente pe raza judetului (sectorului) .............., ce urmeaza sa achizitioneze si sa utilizeze aceste formulare, precum si de a exercita controlul referitor la modul de indeplinire a conditiilor prevazute in prezentul contract, avand dreptul sa-l rezilieze in caz de nerespectare a acestuia.
    b) Distribuitorul raspunde de depozitarea si gestionarea in cele mai bune conditii a formularelor ce fac obiectul contractului, raspunde de intocmirea evidentelor, pe agenti economici si plaje de numerotare, si de transmiterea acestor date la Regia Autonoma "Imprimeria Nationala", raspunde de publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a pierderii formularelor cu regim special, dupa sesizarea organelor in drept. Lista acestor documente va fi transmisa si Regiei Autonome "Imprimeria Nationala".
    5. Evidenta se va tine pe fiecare agent economic in parte si pe tipuri de formulare tipizate. Pana la data de 5 a fiecarei luni distribuitorul va inainta Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat ....... ............................... situatia centralizatoare intocmita pe baza evidentei nominale, pe agenti economici si pe fiecare tip de formular tipizat cu regim special, pentru luna expirata. Aceasta lista va fi comunicata si Regiei Autonome "Imprimeria Nationala".
    6. Distribuitorul este obligat sa vireze saptamanal in contul ............., deschis la Banca ......... - ........., Filiala ................, contravaloarea formularelor tipizate vandute, mai putin cota de ............ % din adaosul comercial practicat.
    Pentru neplata la termenele stabilite a contravalorii formularelor tipizate vandute se aplica penalizari de 0,4% pentru fiecare zi de intarziere, care pot fi actualizate in functie de inflatie. Penalizarile se calculeaza incepand cu ziua de luni a saptamanii ulterioare celei in care trebuia efectuata plata.
    7. Partile pot conveni si asupra altor clauze contractuale, pe baza unui act aditional la prezentul contract.
    8. Prezentul contract s-a incheiat astazi .............. in doua exemplare, fiecarei parti revenindu-i cate un exemplar.

      Din partea Directiei generale              Din partea
      a finantelor publice si                    Societatii Comerciale
      controlului financiar de stat,             ......................

      Director general,                               Director,
    ......................                        ..................

            L.S.                                         L.S.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 90/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 90 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 476 2017
    Dragi solicitanți de împrumut Sunteți în dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 86 2017
     Dear Applicant, Do you seek funds to pay off Credits and Debts? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) is here to put a stop to your financial problems. We offer all kinds of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We give out loan with an Interest rate of 1.00%. Interested applicants should Contact us via email: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan amount needed: - Loan Duration: - Purpose of loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Legea 86 2017
     Dear Applicant, Do you seek funds to pay off Credits and Debts? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) is here to put a stop to your financial problems. We offer all kinds of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We give out loan with an Interest rate of 1.00%. Interested applicants should Contact us via email: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan amount needed: - Loan Duration: - Purpose of loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 620 2009
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Buna tuturor, Sunt un creditor privat, ofer un împrumut la 2% aceasta este o companie legitimă cu onoare și diferență suntem gata să vă ajutăm în orice problemă financiară pe care o oferiți noi oferim toate tipurile de împrumut, deci dacă sunteți interesat de această ofertă de împrumut contactați-ne prin e-mail: (anggadiman1@gmail.com) Furnizați, de asemenea, detaliile următoare pentru a putea continua imediat cu împrumutul. Nume: Suma necesară: Durata: un țară: Scopul împrumutului: Venit lunar: Numar de telefon: Contactați-ne cu detaliile de mai sus pe adresa noastră de email: anggadiman1@gmail.com Vă privește cu toții.
ANONIM a comentat Hotărârea 117 2018
    Bună ziua, sunt doamna Renee, care în prezent locuiesc în SUA, sunt o femeie căsătorită în prezent cu doi copii și am fost blocată într-o situație financiară până în august 2015 și am avut nevoie să refinanțez și să plătesc facturile pentru medicamentele fiului meu. Am încercat să caut credite de la diverse firme de împrumut atât private, cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar așa cum Dumnezeu mi-ar fi dat-o, am fost prezentată unei femei din Dumnezeu un creditor privat de împrumut numit de doamna Valleria Ali și am primit o sumă de împrumut de $ 100,000.00 USD și astăzi sunt un proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment. Deci, dragă, dacă trebuie să contactați orice firmă cu privire la asigurarea unui împrumut cu rată scăzută a dobânzii de 2% și planuri de rambursare mai bune și programul, vă rugăm să îl contactați pe dl. James Ben că nu știe că fac acest lucru, dar sunt atât de fericit acum și am decis să las oamenii să știe mai multe despre el, el oferă tot felul de împrumuturi atât pentru persoane fizice și companii și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Puteți contacta compania prin intermediul acestui e-mail: valleriaali67@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu