Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1346 din 11 octombrie 2000

pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu au domiciliul in Romania

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 8 din  9 ianuarie 2001


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza prevederilor art. 17 lit. B.l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu au domiciliul in Romania, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia impozite indirecte, Directia Generala a Vamilor si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                          Ministrul finantelor,
                          Decebal Traian Remes,

    ANEXA 1

                                  NORME
privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu au domiciliul in Romania

    CAP. 1
    Generalitati

    1. Conform prevederilor art. 17 lit. B.l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata se aplica cota zero de taxa pe valoarea adaugata pentru bunurile cumparate din expozitiile organizate in Romania, precum si din reteaua comerciala, expediate sau transportate in strainatate de catre cumparatori, persoane fizice, care nu au domiciliul in Romania, denumiti in continuare cumparatori straini.
    1.1. Cota zero se realizeaza prin restituirea taxei pe valoarea adaugata, in conditiile prevazute de prezentele norme.
    1.2. Cumparatori straini, in intelesul prezentelor norme, sunt considerate persoanele fizice de alta cetatenie si persoanele fizice fara cetatenie (apatrizi), cu domiciliul in strainatate, precum si persoanele fizice, cetateni romani, cu domiciliul in strainatate.
    1.3. Restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini se face pentru bunurile cumparate din Romania pe care le scot din tara ca bagaj insotit sau neinsotit, cu respectarea conditiilor si limitelor prevazute la art. 88 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei si la art. 131 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997, cu exceptia produselor alimentare, a bauturilor alcoolice si a produselor din tutun.

    CAP. 2
    Conditii de restituire

    2. Restituirea taxei pe valoarea adaugata pentru bunurile cumparate poate fi efectuata in cazul in care se indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
    2.1. bunurile sa nu fie prohibite sau restrictionate la scoaterea din tara, potrivit reglementarilor legale;
    2.2. unitatea comerciala care vinde sa fie autorizata, conform prevederilor cap. IV din prezentele norme, sa efectueze operatiuni care confera cumparatorilor straini dreptul de a cere restituirea taxei pe valoarea adaugata;
    2.3. intre data cumpararii bunurilor si data scoaterii din tara sau data expedierii in strainatate a acestora sa nu fi trecut mai mult de 90 de zile;
    2.4. perioada dintre data expedierii sau a transportarii in strainatate si data solicitarii restituirii taxei pe valoarea adaugata sa nu fie mai mare de 90 de zile;
    2.5. dreptul de restituire a taxei sa fie limitat la bunurile achizitionate din acelasi magazin, care se incadreaza in prevederile pct. 1.3 din prezentele norme si a caror valoare globala, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, conform facturii fiscale, sa fie superioara sumei de 4 milioane lei.
    Cumparatorul strain poate solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente mai multor facturi, daca suma globala a fiecareia dintre ele este superioara sumei de mai sus, in conditiile stabilite la pct. 1.3 din prezentele norme, si daca scoaterea din tara a bunurilor s-a efectuat prin birourile vamale care functioneaza in incinta aeroporturilor internationale.

    CAP. 3
    Procedura de restituire

    3. Restituirea taxei pe valoarea adaugata catre cumparatorii straini se realizeaza conform urmatoarei proceduri:
    3.1. Pentru livrarile de bunuri care depasesc suma de 4 milioane lei vanzatorul are obligatia:
    - sa emita factura fiscala, sa perceapa taxa pe valoarea adaugata de la client si sa evidentieze operatiunea, conform prevederilor legale privind taxa pe valoarea adaugata;
    - sa emita si sa completeze in trei exemplare formularul "Document de restituire a taxei pe valoarea adaugata" (pentru cumparatorii straini), prezentat in anexa nr. 1 la prezentele norme.
    Originalul si exemplarul al doilea al documentului de restituire a taxei pe valoarea adaugata vor fi inmanate cumparatorului strain insotite de originalul facturii fiscale.
    3.2. Pentru a beneficia de restituirea taxei pe valoarea adaugata, in momentul scoaterii din tara a bunului ca bagaj insotit sau neinsotit, cumparatorul strain prezinta autoritatii vamale bunurile cumparate, insotite de originalul facturii fiscale, de documentele care atesta achitarea contravalorii marfii si de cele doua exemplare ale documentului de restituire a taxei pe valoarea adaugata.
    3.3. Autoritatea vamala verifica:
    - concordanta dintre datele prevazute in documentul de restituire, referitoare la cumparator, si datele din actele de identificare a persoanei care se prezinta la autoritatea vamala;
    - concordanta dintre datele prevazute in documentul de restituire, factura fiscala si bunurile prezentate;
    - incadrarea in termenul prevazut la pct. 2.3 din prezentele norme.
    Dupa verificare autoritatea vamala inregistreaza si vizeaza cele doua exemplare ale documentului de restituire a taxei pe valoarea adaugata.
    Originalul facturii fiscale si originalul documentului de restituire cu viza autoritatii vamale se returneaza cumparatorului strain.
    Exemplarul al doilea al documentului de restituire este retinut de autoritatea vamala.
    Directia Generala a Vamilor va lua masuri de a transmite Borderoul centralizator al avizarilor pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente vanzarilor catre cumparatori straini, conform modelului prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme, la Directia impozite indirecte din cadrul Ministerului Finantelor, pana la data de 20 a lunii urmatoare celei in care s-au inregistrat la autoritatea vamala documentele de restituire.
    Lunar, pana la data de 30 a lunii in care s-a transmis Borderoul centralizator al avizarilor pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente vanzarilor catre cumparatori straini, Directia impozite indirecte va transmite directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, situatia privind avizarile pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente vanzarilor efectuate in fiecare judet, in scopul verificarii respectarii reglementarilor in vigoare privind taxa pe valoarea adaugata.
    3.4. Cumparatorii straini pot solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata pe baza urmatoarelor documente:
    - originalul documentului de restituire, vizat de autoritatea vamala care functioneaza in incinta aeroporturilor internationale;
    - originalul facturii fiscale, insotit de bon de casa, chitanta sau orice alt document care atesta achitarea contravalorii bunurilor.
    3.5. Restituirea taxei pe valoarea adaugata catre cumparatorii straini se face pe baza documentelor prevazute la pct. 3.4 de catre:
    a) birourile societatilor autorizate, existente la punctele de frontiera ale aeroporturilor internationale;
    b) unitatea comerciala autorizata care a efectuat vanzarea bunurilor.
    3.6. Taxa pe valoarea adaugata se restituie in lei. Sumele restituite in lei, reprezentand taxa pe valoarea adaugata, pot fi:
    a) scoase din Romania in limitele prevazute in reglementarile privind operatiunile valutare;
    b) depuse la organele vamale, contra chitantei de consemnare, pentru acele sume care depasesc limitele legale de scoatere din tara conform reglementarilor in vigoare;
    c) convertite in valuta la punctele de schimb valutar existente in punctele de control de trecere a frontierei. Convertirea sumelor se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

    CAP. 4
    Autorizarea unitatilor comerciale

    4.1. Autorizarea unitatilor comerciale care fac vanzari pentru care se acorda dreptul de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini se face de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe baza unei cereri intocmite conform modelului prezentat in anexa nr. 3 la prezentele norme, depusa de societatile comerciale care detin una sau mai multe unitati comerciale.
    In situatia in care societatile comerciale solicita autorizarea mai multor unitati comerciale (magazine) de pe raza teritoriala a aceluiasi organ fiscal se va intocmi o singura cerere, semnata de persoanele care angajeaza legal persoana juridica solicitanta.
    Cererea va fi insotita de:
    a) copie de pe instiintarea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    b) copie de pe certificatul de inregistrare fiscala;
    c) copie de pe documentul de inregistrare la organul fiscal a unitatii comerciale pentru care se solicita autorizarea;
    d) date cu privire la magazinul pentru care se solicita autorizarea (adresa exacta, profilul, dotarile);
    e) copie de pe ultimul bilant contabil, de pe contul de profit si pierderi si de pe anexele la bilantul contabil, inregistrate la organul fiscal;
    f) copie de pe documentele de achizitionare si inregistrare in evidenta societatii comerciale a aparatelor de marcat electronice fiscale, pentru fiecare magazin pentru care se solicita autorizarea;
    g) orice alte documente necesare pentru sustinerea solicitarii.
    4.2. Organele fiscale prevazute la pct. 4.1 verifica:
    a) realitatea datelor prezentate in documentatia anexata la cerere;
    b) modul in care unitatea solicitanta a respectat plata in termen a obligatiilor catre buget;
    c) realizarea unui volum mediu lunar al desfacerilor de minimum 100 milioane lei.
    Cererea va fi solutionata in termen de 30 de zile de la data inregistrarii, prin:
    a) eliberarea unei autorizatii conform modelului prezentat in anexa nr. 4 la prezentele norme;
    b) respingerea cererii, care va fi comunicata unitatii solicitante in termen de 3 zile de la data deciziei.
    Autorizatiile emise societatilor comerciale se inregistreaza in Registrul pentru evidenta autorizatiilor emise societatilor comerciale care efectueaza vanzari catre cumparatori straini care beneficiaza de restituirea taxei pe valoarea adaugata, prezentat in anexa nr. 5 la prezentele norme. Acest registru va fi completat, parafat, numerotat si pastrat de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Autorizatia este valabila pana la sfarsitul anului calendaristic in care a fost eliberata.
    Eliberarea unei noi autorizatii de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se poate face numai daca au fost respectate prevederile prezentelor norme.
    4.3. Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor transmite organelor teritoriale din subordine, in termen de 3 zile de la autorizare, Lista cuprinzand unitatile comerciale care au fost autorizate sa efectueze vanzari pentru care se acorda restituirea taxei pe valoarea adaugata catre cumparatori straini, conform modelului prezentat in anexa nr. 6 la prezentele norme.
    4.4. Formularul "Document de restituire a taxei pe valoarea adaugata (pentru cumparatori straini)", conform modelului prezentat in anexa nr. 1 la prezentele norme, va fi tiparit de Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" pe baza de comenzi scrise (conform modelului prevazut in anexa nr. 7 la prezentele norme), aprobate de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Distribuirea formularelor comandate se face contra cost de catre Regia Autonoma "Imprimeria Nationala", cu alocarea unei plaje speciale de serii si numere pentru fiecare unitate autorizata.
    Societatile comerciale autorizate sa efectueze vanzari catre cumparatori straini care beneficiaza de restituirea taxei pe valoarea adaugata au obligatia sa tina evidenta achizitionarii si utilizarii documentelor fiscale speciale, conform modelului prezentat in anexa nr. 8 la prezentele norme.
    O noua comanda de formulare va fi conditionata de justificarea utilizarii formularelor achizitionate anterior, prin prezentarea evidentei intocmite conform anexei nr. 8 la prezentele norme, vizata de organul fiscal la care societatea comerciala respectiva este inregistrata ca platitoare de impozite si taxe.
    4.5. Dupa obtinerea autorizatiei magazinul va afisa la loc vizibil sigla "TAX FREE", conform modelului prezentat in anexa nr. 9 la prezentele norme.
    Sigla va avea dimensiunea de 20 x 20 cm. In mijlocul siglei se inscriu cuvintele TAX FREE cu majuscule avand inaltimea de 5 cm.
    4.6. Unitatile autorizate conform prevederilor de mai sus pot sa efectueze restituirea taxei pe valoarea adaugata conform prevederilor cap. III din prezentele norme. Pentru sumele restituite nu se percepe comision.

    CAP. 5
    Autorizarea societatilor comerciale care restituie taxa pe valoarea adaugata cumparatorilor straini

    5.1. Ministerul Finantelor, prin Directia impozite indirecte, poate autoriza societati comerciale care sa restituie taxa pe valoarea adaugata cumparatorilor straini potrivit prevederilor pct. 3.5 lit. a) din prezentele norme.
    Autorizarea se face la cererea societatii comerciale (conform modelului prezentat in anexa nr. 10 la prezentele norme), daca aceasta indeplineste urmatoarele conditii:
    a) sa fie inregistrata la organele fiscale ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata pentru intreaga activitate sau pentru activitatea de restituire a taxei pe valoarea adaugata;
    b) sa nu aiba debite restante la bugetul de stat si nici abateri de la obligatiile fiscale, consemnate in actele de control intocmite de organele fiscale;
    c) sa aiba o solvabilitatea suficienta pentru desfasurarea activitatii de restituire a taxei pe valoarea adaugata;
    d) sa fie autorizata sa desfasoare activitate in punctele de frontiera.
    Solicitantul este obligat sa indice in cerere adresa sa exacta, locul sau locurile unde doreste sa desfasoare activitatea de restituire a taxei pe valoarea adaugata si sa o prezinte la Ministerul Finantelor - Directia impozite indirecte, insotita de urmatoarele documente:
    a) copie de pe statutul societatii comerciale sau de pe actul constitutiv al acesteia;
    b) copie de pe certificatul de inmatriculare;
    c) copie de pe certificatul de inregistrare fiscala;
    d) copie de pe instiintarea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    e) certificat de atestare fiscala eliberat in acest scop;
    f) copie de pe ultimul bilant contabil, de pe contul de profit si pierderi si de pe anexele la bilantul contabil, inregistrate la organul fiscal;
    g) orice alte documente necesare pentru sustinerea cererii.
    5.2. Pe baza cererii si a documentelor anexate Ministerul Finantelor - Directia impozite indirecte poate aproba si emite autorizatia pentru activitatea de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini (conform modelului prezentat in anexa nr. 11 la prezentele norme).
    Autorizatiile emise se inregistreaza in Registrul pentru evidenta autorizatiilor emise societatilor comerciale care restituie taxa pe valoarea adaugata cumparatorilor straini, prezentat in anexa nr. 12 la prezentele norme.
    Acest registru va fi completat, parafat, numerotat si pastrat de Directia impozite indirecte din Ministerul Finantelor.
    Autorizatia este valabila pana la sfarsitul anului calendaristic in care a fost eliberata.
    Eliberarea unei noi autorizatii de catre Directia impozite indirecte din cadrul Ministerului Finantelor se poate face pe baza documentelor prevazute la pct. 5.1 lit. e) - g), numai daca au fost respectate prevederile prezentelor norme.
    5.3. Pentru activitatea de restituire societatile comerciale autorizate vor retine un comision in lei de pana la 10% din taxa pe valoarea adaugata solicitata a fi restituita in baza documentelor prevazute de prezentele norme. Comisionul se supune regimului de taxa pe valoarea adaugata aplicabil bunurilor, conform art. 17 lit. B.l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000.
    5.4. Societatea comerciala autorizata sa desfasoare activitatea de restituire a taxei pe valoarea adaugata este obligata sa notifice Ministerului Finantelor - Directia impozite indirecte schimbarea locului sau a locurilor de desfasurare a activitatii de restituire. In acest caz poate solicita eliberarea unei autorizatii, cu indeplinirea procedurii din prezentul capitol.
    5.5. Ministerul Finantelor, prin Directia impozite indirecte, va comunica Lista cuprinzand societatile comerciale autorizate sa restituie taxa pe valoarea adaugata cumparatorilor straini, conform modelului prezentat in anexa nr. 13 la prezentele norme, organelor fiscale teritoriale la care acestea sunt inregistrate ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata.
    Organele fiscale la care societatile comerciale autorizate sunt inregistrate ca platitoare de impozite si taxe vor asigura controlul activitatii de restituire a taxei pe valoarea adaugata catre cumparatorii straini, potrivit prezentelor norme.

    CAP. 6
    Evidenta activitatii de restituire a taxei pe valoarea adaugata

    6.1. Unitatile comerciale autorizate sa efectueze vanzari pentru care se acorda dreptul de restituire a taxei pe valoarea adaugata catre cumparatorii straini au obligatia sa intocmeasca la sfarsitul fiecarei luni Situatia cuprinzand vanzarile pentru care s-au eliberat documente de restituire a taxei pe valoarea adaugata pentru cumparatorii straini, conform modelului prezentat in anexa nr. 14 la prezentele norme, precum si Situatia cuprinzand restituirile de taxa pe valoarea adaugata, efectuate de catre vanzator catre cumparatorii straini, conform modelului prezentat in anexa nr. 15 la prezentele norme.
    Situatiile vor fi transmise organului fiscal teritorial la care unitatea comerciala este inregistrata ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata, pana la data de 5 a lunii urmatoare.
    6.2. Societatile comerciale autorizate conform prevederilor cap. V din prezentele norme sa efectueze restituirea taxei pe valoarea adaugata catre cumparatorii straini au obligatia sa intocmeasca la sfarsitul fiecarei luni Situatia cuprinzand restituirile de taxa pe valoarea adaugata, efectuate, conform modelului prezentat in anexa nr. 16 la prezentele norme.
    Situatia respectiva va fi transmisa organului fiscal teritorial la care societatea comerciala este inregistrata ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata, pana la data de 5 a lunii urmatoare.
    6.3. Comisionul perceput pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata catre cumparatorii straini se evidentiaza in formularul "Decont privind taxa pe valoarea adaugata", conform instructiunilor de completare a acestuia.
    Sumele efectiv restituite, justificate cu documentele prevazute in prezentele norme, se vor inscrie in decont la randul "T.V.A. efectiv restituita cumparatorilor straini".

    ANEXA 1
    la norme
       ___
     /     \
    |  TAX  |  DOCUMENT DE RESTITUIRE A TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA
    | FREE  |                   Nr. .......
     \_____/               (pentru cumparatorii straini)

    1. Valoarea bunurilor din factura fiscala     __________________
       Nr. ....... din data .................    (__________________)
       (exportate in interval de 90 de zile)
                                                          __________________
    2. Valoarea taxei pe valoarea adaugata de restituit  (__________________)

______________________________________________________________________________
    CUMPARATOR                          |  VANZATOR
    3. Numele si prenumele:             |  9. Denumirea societatii comerciale:
    4. Data si locul nasterii:          | 10. Adresa:
    5. Tara de domiciliu:               | 11. Codul fiscal:
    6. Numarul pasaportului/Numarul     | 12. Data vanzarii:
       documentului de identitate:      | 13. Organul fiscal la care este
    7. Data emiterii pasaportului:      |     inregistrat vanzatorul:
    8. Am primit suma de ... (....) lei.|
                                        |
    .............    Data restituirii:  |
     (semnatura)                        |
                                        |    .......................
                                        |    (semnatura si stampila)
________________________________________|_____________________________________

           CONFIRMAREA DE CATRE AUTORITATEA VAMALA A SCOATERII
                          DIN TARA A BUNURILOR

    Biroul vamal:
    Codul biroului vamal:
    Numarul si data inregistrarii:
                                       .........................
                                        (semnatura si stampila)
______________________________________________________________________________

    NOTA:
    Se completeaza de biroul vamal.
    Autoritatea vamala poate refuza certificarea iesirii bunurilor daca:
    - formularul nu este integral completat de catre vanzator (nu este admisa completarea ulterioara);
    - bunurile nu sunt prezentate la cererea organului vamal sau nu corespund cu bunurile mentionate in factura fiscala;
    - valoarea bunurilor din factura vanzatorului nu depaseste 4 milioane lei;
    - datele din documentul de restituire nu corespund cu datele din actele de identificare a cumparatorului si cu datele din factura fiscala;
    - termenul de 90 de zile, calculat intre data cumpararii si data scoaterii din tara sau data expedierii in strainatate a bunurilor, a fost depasit.

    ANEXA 2
    la norme

    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR

                              BORDEROUL CENTRALIZATOR
al avizarilor pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente vanzarilor catre cumparatori straini, efectuate in luna ...... anul .....

     Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
     A = Numele si prenumele
     B = Numarul pasaportului
     C = Localitatea/judetul unitatii vanzatoare
     D = Data avizului
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Cumparatorul|   Documentul  |  Documentul  |   |   |         |  Taxa pe  |
|crt.|            | de restituire |  de vanzare  | C | D | Valoarea|  valoarea |
|    |____________|_______________|______________|   |   | facturii| adaugata  |
|    | A |Tara| B | Numarul | Data|Numarul | Data|   |   |         |     de    |
|    |   |    |   |         |     |        |     |   |   |         | restituit |
|____|___|____|___|_________|_____|________|_____|___|___|_________|___________|

    ANEXA 3
    la norme

                                 CERERE
pentru autorizarea unitatii (unitatilor) comerciale sa efectueze vanzari catre cumparatorii straini care beneficiaza de restituirea taxei pe valoarea adaugata

    Persoana juridica ......................., cu sediul in ..................., judetul/sectorul ..........., str. ........... nr. ..., codul postal ..........,
telefon .........., telex/fax ........, inmatriculata in registrul comertului la nr. ..., din ........, codul fiscal ........., reprezentata prin .............., domiciliat in ...................., str. .................. nr. ...., posesor al buletinului/cartii de identitate seria ............ nr. ...., eliberat/eliberata de ............., avand functia de ............, solicit eliberarea autorizatiei pentru unitatea (unitatile) comerciala (comerciale) din ......, judetul/sectorul ....................., str. ................. nr. ..., codul postal .........., telefon .............., telex/fax ............., pentru efectuarea vanzarii de bunuri .................. cumparatorilor straini care beneficiaza de restituirea taxei pe valoarea adaugata.
    Anexez, conform Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu au domiciliul in Romania, urmatoarele documente:
    1. copie de pe instiintarea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    2. copie de pe certificatul de inregistrare fiscala;
    3. copie de pe documentul cu care au fost declarate la organul fiscal unitatea (unitatile) comerciala (comerciale);
    4. copie de pe documentele din care rezulta profilul unitatii comerciale si dotarea acesteia;
    5. copie de pe ultimul bilant contabil, de pe contul de profit si pierderi si de pe anexele la bilantul contabil, inregistrate la organul fiscal;
    6. copie de pe documentele de achizitionare si inregistrare in evidenta unitatii (unitatilor) comerciale a aparatelor de marcat electronice fiscale, pentru fiecare magazin pentru care se solicita autorizarea;
    7. orice alte documente necesare pentru sustinerea solicitarii.
    Programul de lucru al unitatii (unitatilor) comerciale este in zilele ................, orele ......., si in zilele ........, orele ........... .
    Ne obligam sa respectam reglementarile in vigoare privind taxa pe valoarea adaugata.

            (semnatura si stampila)
            .........................
                                              ..............
                                                  (data)

    ANEXA 4
    la norme

            MINISTERUL FINANTELOR
     Directia generala a finantelor publice
        si controlului financiar de stat
    a judetului ......./municipiului Bucuresti

                               AUTORIZATIE
                      Nr. ........ din .........................
                                          (ziua, luna, anul)

                      Valabila pana la .........................
                                          (ziua, luna, anul)

    Se autorizeaza ....................., cu sediul in ..........., str. .......
                    (persoana juridica)
nr. ..., judetul/sectorul ..................., codul postal ...................,
telex/fax ......................., cu certificatul de inmatriculare la registrul comertului nr. ......, din ............, reprezentata prin ........................,
                                 (numele si prenumele)
cu domiciliul in ......................, str. ...................... nr. ......, judetul/sectorul ............, posesor al buletinului/cartii de identitate seria ........., nr. ......, eliberat/eliberata de ..........., la data de .........., sa efectueze vanzari de bunuri ........... cumparatorilor straini care beneficiaza de restituirea taxei pe valoarea adaugata, in unitatea comerciala ...................., din ..............., str. ........... nr. .............., judetul/sectorul ......................, codul postal ......................, telefon .............., telex/fax ..........; in unitatea comerciala ........... din ........, str. ........... nr. ......, judetul/sectorul ..................., codul postal .................., telefon ..............., telex/fax ..........., si in unitatea comerciala .............................. din ..................,
str. ............... nr. ........, judetul/sectorul ....................., codul postal ..............., telefon ..........., telex/fax ............, incepand cu data de ............., cu obligativitatea respectarii reglementarilor in vigoare privind taxa pe valoarea adaugata.
    Autorizarea s-a facut in baza cererii nr. ................. din ............
si a documentatiei prezentate, inregistrata la Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului ............. /municipiului Bucuresti, dupa caz.

                             Director  general,
                             .................

    ANEXA 5
    la norme

              MINISTERUL FINANTELOR
       Directia generala a finantelor publice
          si controlului financiar de stat
    a judetului .........../municipiului Bucuresti

                               REGISTRUL
pentru evidenta autorizatiilor emise societatilor comerciale care efectueaza vanzari catre cumparatori straini care beneficiaza de restituirea taxei pe valoarea adaugata

     Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
     A = Localitatea
     B = Str.
     C = Nr.
     D = Judetul/sectorul
     E = Denumirea unitatii autorizate
 ______________________________________________________________________________
|   Autorizatia   |        Societatea comerciala        |  Numarul |  Unitatea |
|                 |                                     |unitatilor| autorizata|
|_________________|_____________________________________|autorizate|___________|
|Nr.|Data|Valabila|Denumirea| Sediul|Codul |  Organul   |          |E | Sediul |
|   |    | pana   |         |_______|fiscal|   fiscal   |          |  |________|
|   |    |  la    |         |A|B|C|D|      |la care este|          |  |A|B|C|D |
|   |    |        |         | | | | |      |inregistrata|          |  | | | |  |
|___|____|________|_________|_|_|_|_|______|____________|__________|__|_|_|_|__|
| 1 | 2  |   3    |    4    |5|6|7|8|  9   |     10     |   11     |12|13141516|
|___|____|________|_________|_|_|_|_|______|____________|__________|__|_|_|_|__|
|___|____|________|_________|_|_|_|_|______|____________|__________|__|_|_|_|__|

    Prezentul registru contine .......... pagini numerotate de la 1 la ........, fiecare fila fiind parafata/stampilata in data de .............. .

                                           Director general,
                                       .......................
                                       (semnatura si stampila)

     ANEXA 6
     la norme

                MINISTERUL FINANTELOR
       Directia generala a finantelor publice
         si controlului financiar de stat
     a judetului ......./municipiului Bucuresti

                              LISTA
cuprinzand unitatile comerciale care au fost autorizate sa efectueze vanzari pentru care se acorda restituirea taxei pe valoarea adaugata catre cumparatorii straini
 _____________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea   |    Numarul    | Adresa | Codul  | Organul fiscal la care |
|crt.| unitatii/   | autorizatiei/ |        | fiscal | este inregistrata      |
|    | subunitatii |     data      |        |        | unitatea/subunitatea   |
|    | comerciale  |               |        |        | comerciala             |
|____|_____________|_______________|________|________|________________________|

    ANEXA 7
    la norme

                     NOTA DE COMANDA Nr. ............/........
                        pentru documente fiscale speciale

    Denumirea societatii comerciale ..............................
    Codul fiscal ..................
    Numarul autorizatiei/data .............................
    Sediul:
    localitatea ....................., str. ..................... nr. ........., sectorul .............., judetul ............., telefon ..............
 ______________________________________________________________________________
|    Felul     | Cantitatea |U.M.| Pretul | Valoarea | T.V.A. |Valoarea totala,|
| documentului | solicitata |    | unitar |          |        |inclusiv T.V.A. |
|______________|____________|____|________|__________|________|________________|
|       0      |     1      | 2  |   3    |    4     |    5   |       6        |
|______________|____________|____|________|__________|________|________________|
|              |            |    |        |          |        |                |
|______________|____________|____|________|__________|________|________________|


   ......................................  Directia generala a finantelor
   (semnatura si stampila solicitantului)  publice si controlului financiar de
                                           stat a judetului ....../municipiului
                                           Bucuresti
                                           Data aprobarii comenzii ............
                                           Numarul documentelor aprobate ......
                                           Seria ..............................
                                           Modalitatea de plata ...............

                                             ...............................
                                                (semnatura si stampila)

    ANEXA 8
    la norme

                              EVIDENTA
achizitionarii si utilizarii documentelor fiscale speciale in luna ..., anul ...

    Denumirea societatii comerciale .....................
    Data ....................
    Sediul:
    localitatea ....................., str. ..................... nr. ........., sectorul .............., judetul ............., codul fiscal ..............
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |      Explicatii               | Numarul facturilor| Numarul avizelor de |
|crt.|                               |     fiscale       | insotire a marfii   |
|____|_______________________________|___________________|_____________________|
| 1. | Stoc la inceputul lunii       |                   |                     |
|____|_______________________________|___________________|_____________________|
| 2. | Achizitii in cursul lunii     |                   |                     |
|____|_______________________________|___________________|_____________________|
| 3. | TOTAL I (randul 1 + randul 2) |                   |                     |
|____|_______________________________|___________________|_____________________|
| 4. | Cantitatea utilizata in       |                   |                     |
|    | cursul lunii                  |                   |                     |
|____|_______________________________|___________________|_____________________|
| 5. | Cantitatea anulata in         |                   |                     |
|    | cursul lunii                  |                   |                     |
|____|_______________________________|___________________|_____________________|
| 6. | TOTAL II (randul 4 + randul 5)|                   |                     |
|____|_______________________________|___________________|_____________________|
| 7. | Stoc la sfarsitul lunii       |                   |                     |
|    | (randul 3 - randul 6)         |                   |                     |
|____|_______________________________|___________________|_____________________|

               Certificata de conducerea societatii comerciale
                        Semnatura .......................
                          Data ........................

    Verificata de organul fiscal
    Semnatura ....................
    Data .........................

    ANEXA 9
    la norme

                        MODELUL SIGLEI
                        _____________
                      /               \
                     |       TAX       |
                     |                 |
                     |       FREE      |
                      \_______________/

    ANEXA 10
    la norme

                             CERERE
pentru autorizarea activitatii de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini

    Persoana juridica ...................., cu sediul in ......................, judetul/sectorul ......................., str. .................................
nr. ....., codul postal ............, telefon ..........., telex/fax .........., inmatriculata in registrul comertului la nr. .............. din ...............,
codul fiscal ......................., reprezentata prin ......................., domiciliat/domiciliata in ................, str. ..................., nr. .....,
posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria ......... nr. ..., eliberat/eliberata de .................., avand functia de ....................,
solicit eliberarea autorizatiei pentru efectuarea restituirii taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini, in baza art. 17 lit. B.l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata.

    Anexez, conform Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu au domiciliul in Romania, urmatoarele documente:
    1. copie de pe actele constitutive ale societatii comerciale;
    2. copie de pe certificatul de inmatriculare la registrul comertului;
    3. copie de pe certificatul de inregistrare fiscala;
    4. copie de pe instiintarea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    5. certificat de atestare fiscala, eliberat in acest scop;
    6. copie de pe ultimul bilant contabil, de pe contul de profit si pierderi si de pe anexele la bilantul contabil, inregistrate la organul fiscal;
    7. orice alte documente necesare pentru sustinerea solicitarii.

    Ma oblig sa respect reglementarile in vigoare privind taxa pe valoarea adaugata.

         .......................
         (semnatura si stampila)

                                       ................
                                           (data)

    ANEXA 11
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR
    Directia impozite indirecte

                             AUTORIZATIE
                    Nr. ........ din ......................
                                       (ziua, luna, anul)
                    Valabila pana la ......................
                                       (ziua, luna, anul)

    Se autorizeaza ......................., cu sediul in ......................,
                   (societatea comerciala)
str. .......... nr. ..., judetul/sectorul ............., codul postal .........,
telex/fax ............, cu certificatul de inmatriculare la registrul comertului nr. .............. din .............., reprezentata prin ......................,
                                   (numele si prenumele)
cu domiciliul in ................, str. .................. nr. ..........., judetul/sectorul ........................, posesor al buletinului/cartii de identitate seria ....... nr. ............, eliberat/eliberata de ............ la data de ................, sa efectueze restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini la unitatea din ............... str. ........... nr. ..., judetul/sectorul ....................., codul postal ........, telefon ........, telex/fax ................., incepand cu data de ..........., cu obligativitatea respectarii reglementarilor in vigoare privind taxa pe valoarea adaugata.
    Autorizarea s-a facut in baza cererii nr. ............ din ................. si a documentatiei prezentate, inregistrata la Directia impozite indirecte din Ministerul Finantelor.

                            Director,
                       ...................

    ANEXA 12
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR
    Directia impozite indirecte

                               REGISTRUL
pentru evidenta autorizatiilor emise societatilor comerciale care restituie taxa pe valoarea adaugata cumparatorilor straini

     Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
     A = Localitatea
     B = Str.
     C = Nr.
     D = Judetul/sectorul
     E = Denumirea unitatii autorizate
 ______________________________________________________________________________
|   Autorizatia   |        Societatea comerciala        |  Numarul |  Unitatea |
|                 |                                     |unitatilor| autorizata|
|_________________|_____________________________________|autorizate|___________|
|Nr.|Data|Valabila|Denumirea| Sediul|Codul |  Organul   |          | E | Sediul|
|   |    | pana   |         |_______|fiscal|   fiscal   |          |   |_______|
|   |    |  la    |         |A|B|C|D|      |la care este|          |   |A|B|C|D|
|   |    |        |         | | | | |      |inregistrata|          |   | | | | |
|___|____|________|_________|_|_|_|_|______|____________|__________|___|_|_|_|_|
| 1 | 2  |   3    |    4    |5|6|7|8|  9   |     10     |   11     | 12|13141516
|___|____|________|_________|_|_|_|_|______|____________|__________|___|_|_|_|_|
|___|____|________|_________|_|_|_|_|______|____________|__________|___|_|_|_|_|

    Prezentul registru contine ......... pagini, numerotate de la 1 la ........, fiecare fila fiind parafata/stampilata in data de .............. .

                                             Director,
                                       .......................
                                       (semnatura si stampila)

    ANEXA 13
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR
    Directia impozite indirecte

                                LISTA
cuprinzand societatile comerciale autorizate sa restituie taxa pe valoarea adaugata cumparatorilor straini
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea  | Adresa | Codul  |  Numarul     |  Organul fiscal la care  |
|crt.| societatii |        | fiscal |autorizatiei/ |  este inregistrata       |
|    | comerciale |        |        |   data       |  societatea comerciala   |
|____|____________|________|________|______________|__________________________|

    ANEXA 14
    la norme

    Societatea Comerciala .....................
    Codul fiscal ..............................
    Organul fiscal ............................

                                 SITUATIA
cuprinzand vanzarile pentru care s-au eliberat documente de restituire a taxei pe valoarea adaugata catre cumparatorii straini, in luna ........, anul ......
 _____________________________________________________________________________
|Nr. |                           | Documentul | Documentul |        | Taxa pe |
|crt.|       Cumparatorul        |     de     |    de      |Valoarea| valoarea|
|    |                           | restituire |  vanzare   |facturii| adaugata|
|____|___________________________|____________|____________|        |         |
|    |Numele si|Tara|   Numarul  |Numarul|Data|Numarul|Data|        |         |
|    |prenumele|    |pasaportului|       |    |       |    |        |         |
|____|_________|____|____________|_______|____|_______|____|________|_________|

    ANEXA 15
    la norme

    Societatea Comerciala ..................
    Codul fiscal ...........................
    Organul fiscal .........................

                                SITUATIA
cuprinzand restituirile de taxa pe valoarea adaugata, efectuate de vanzator catre cumparatori straini, in luna ..............., anul .............
 _____________________________________________________________________________
|Nr. |                           | Documentul | Documentul |        | Taxa pe |
|crt.|       Cumparatorul        |     de     |    de      |Valoarea| valoarea|
|    |                           | restituire |  vanzare   |facturii| adaugata|
|____|___________________________|____________|____________|        |         |
|    |Numele si|Tara|   Numarul  |Numarul|Data|Numarul|Data|        |         |
|    |prenumele|    |pasaportului|       |    |       |    |        |         |
|____|_________|____|____________|_______|____|_______|____|________|_________|

    ANEXA 16
    la norme

    Societatea Comerciala .......................
    Codul fiscal ................................
    Organul fiscal ..............................

                                 SITUATIA
cuprinzand restituirile de taxa pe valoarea adaugata, efectuate in luna ....., anul .............

     Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
     A = Restituita
     B = Comision
 _____________________________________________________________________________
|Nr. |                           | Documentul | Documentul |        | Taxa pe |
|crt.|       Cumparatorul        |     de     |    de      |Valoarea| valoarea|
|    |                           | restituire |  vanzare   |facturii| adaugata|
|____|___________________________|____________|____________|        |_________|
|    |Numele si|Tara|   Numarul  |Numarul|Data|Numarul|Data|        |  A | B  |
|    |prenumele|    |pasaportului|       |    |       |    |        |    |    |
|____|_________|____|____________|_______|____|_______|____|________|____|____|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1346/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1346 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu