Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1346 din 11 octombrie 2000

pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu au domiciliul in Romania

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 8 din  9 ianuarie 2001


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza prevederilor art. 17 lit. B.l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu au domiciliul in Romania, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia impozite indirecte, Directia Generala a Vamilor si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                          Ministrul finantelor,
                          Decebal Traian Remes,

    ANEXA 1

                                  NORME
privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu au domiciliul in Romania

    CAP. 1
    Generalitati

    1. Conform prevederilor art. 17 lit. B.l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata se aplica cota zero de taxa pe valoarea adaugata pentru bunurile cumparate din expozitiile organizate in Romania, precum si din reteaua comerciala, expediate sau transportate in strainatate de catre cumparatori, persoane fizice, care nu au domiciliul in Romania, denumiti in continuare cumparatori straini.
    1.1. Cota zero se realizeaza prin restituirea taxei pe valoarea adaugata, in conditiile prevazute de prezentele norme.
    1.2. Cumparatori straini, in intelesul prezentelor norme, sunt considerate persoanele fizice de alta cetatenie si persoanele fizice fara cetatenie (apatrizi), cu domiciliul in strainatate, precum si persoanele fizice, cetateni romani, cu domiciliul in strainatate.
    1.3. Restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini se face pentru bunurile cumparate din Romania pe care le scot din tara ca bagaj insotit sau neinsotit, cu respectarea conditiilor si limitelor prevazute la art. 88 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei si la art. 131 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997, cu exceptia produselor alimentare, a bauturilor alcoolice si a produselor din tutun.

    CAP. 2
    Conditii de restituire

    2. Restituirea taxei pe valoarea adaugata pentru bunurile cumparate poate fi efectuata in cazul in care se indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
    2.1. bunurile sa nu fie prohibite sau restrictionate la scoaterea din tara, potrivit reglementarilor legale;
    2.2. unitatea comerciala care vinde sa fie autorizata, conform prevederilor cap. IV din prezentele norme, sa efectueze operatiuni care confera cumparatorilor straini dreptul de a cere restituirea taxei pe valoarea adaugata;
    2.3. intre data cumpararii bunurilor si data scoaterii din tara sau data expedierii in strainatate a acestora sa nu fi trecut mai mult de 90 de zile;
    2.4. perioada dintre data expedierii sau a transportarii in strainatate si data solicitarii restituirii taxei pe valoarea adaugata sa nu fie mai mare de 90 de zile;
    2.5. dreptul de restituire a taxei sa fie limitat la bunurile achizitionate din acelasi magazin, care se incadreaza in prevederile pct. 1.3 din prezentele norme si a caror valoare globala, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, conform facturii fiscale, sa fie superioara sumei de 4 milioane lei.
    Cumparatorul strain poate solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente mai multor facturi, daca suma globala a fiecareia dintre ele este superioara sumei de mai sus, in conditiile stabilite la pct. 1.3 din prezentele norme, si daca scoaterea din tara a bunurilor s-a efectuat prin birourile vamale care functioneaza in incinta aeroporturilor internationale.

    CAP. 3
    Procedura de restituire

    3. Restituirea taxei pe valoarea adaugata catre cumparatorii straini se realizeaza conform urmatoarei proceduri:
    3.1. Pentru livrarile de bunuri care depasesc suma de 4 milioane lei vanzatorul are obligatia:
    - sa emita factura fiscala, sa perceapa taxa pe valoarea adaugata de la client si sa evidentieze operatiunea, conform prevederilor legale privind taxa pe valoarea adaugata;
    - sa emita si sa completeze in trei exemplare formularul "Document de restituire a taxei pe valoarea adaugata" (pentru cumparatorii straini), prezentat in anexa nr. 1 la prezentele norme.
    Originalul si exemplarul al doilea al documentului de restituire a taxei pe valoarea adaugata vor fi inmanate cumparatorului strain insotite de originalul facturii fiscale.
    3.2. Pentru a beneficia de restituirea taxei pe valoarea adaugata, in momentul scoaterii din tara a bunului ca bagaj insotit sau neinsotit, cumparatorul strain prezinta autoritatii vamale bunurile cumparate, insotite de originalul facturii fiscale, de documentele care atesta achitarea contravalorii marfii si de cele doua exemplare ale documentului de restituire a taxei pe valoarea adaugata.
    3.3. Autoritatea vamala verifica:
    - concordanta dintre datele prevazute in documentul de restituire, referitoare la cumparator, si datele din actele de identificare a persoanei care se prezinta la autoritatea vamala;
    - concordanta dintre datele prevazute in documentul de restituire, factura fiscala si bunurile prezentate;
    - incadrarea in termenul prevazut la pct. 2.3 din prezentele norme.
    Dupa verificare autoritatea vamala inregistreaza si vizeaza cele doua exemplare ale documentului de restituire a taxei pe valoarea adaugata.
    Originalul facturii fiscale si originalul documentului de restituire cu viza autoritatii vamale se returneaza cumparatorului strain.
    Exemplarul al doilea al documentului de restituire este retinut de autoritatea vamala.
    Directia Generala a Vamilor va lua masuri de a transmite Borderoul centralizator al avizarilor pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente vanzarilor catre cumparatori straini, conform modelului prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme, la Directia impozite indirecte din cadrul Ministerului Finantelor, pana la data de 20 a lunii urmatoare celei in care s-au inregistrat la autoritatea vamala documentele de restituire.
    Lunar, pana la data de 30 a lunii in care s-a transmis Borderoul centralizator al avizarilor pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente vanzarilor catre cumparatori straini, Directia impozite indirecte va transmite directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, situatia privind avizarile pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente vanzarilor efectuate in fiecare judet, in scopul verificarii respectarii reglementarilor in vigoare privind taxa pe valoarea adaugata.
    3.4. Cumparatorii straini pot solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata pe baza urmatoarelor documente:
    - originalul documentului de restituire, vizat de autoritatea vamala care functioneaza in incinta aeroporturilor internationale;
    - originalul facturii fiscale, insotit de bon de casa, chitanta sau orice alt document care atesta achitarea contravalorii bunurilor.
    3.5. Restituirea taxei pe valoarea adaugata catre cumparatorii straini se face pe baza documentelor prevazute la pct. 3.4 de catre:
    a) birourile societatilor autorizate, existente la punctele de frontiera ale aeroporturilor internationale;
    b) unitatea comerciala autorizata care a efectuat vanzarea bunurilor.
    3.6. Taxa pe valoarea adaugata se restituie in lei. Sumele restituite in lei, reprezentand taxa pe valoarea adaugata, pot fi:
    a) scoase din Romania in limitele prevazute in reglementarile privind operatiunile valutare;
    b) depuse la organele vamale, contra chitantei de consemnare, pentru acele sume care depasesc limitele legale de scoatere din tara conform reglementarilor in vigoare;
    c) convertite in valuta la punctele de schimb valutar existente in punctele de control de trecere a frontierei. Convertirea sumelor se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

    CAP. 4
    Autorizarea unitatilor comerciale

    4.1. Autorizarea unitatilor comerciale care fac vanzari pentru care se acorda dreptul de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini se face de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe baza unei cereri intocmite conform modelului prezentat in anexa nr. 3 la prezentele norme, depusa de societatile comerciale care detin una sau mai multe unitati comerciale.
    In situatia in care societatile comerciale solicita autorizarea mai multor unitati comerciale (magazine) de pe raza teritoriala a aceluiasi organ fiscal se va intocmi o singura cerere, semnata de persoanele care angajeaza legal persoana juridica solicitanta.
    Cererea va fi insotita de:
    a) copie de pe instiintarea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    b) copie de pe certificatul de inregistrare fiscala;
    c) copie de pe documentul de inregistrare la organul fiscal a unitatii comerciale pentru care se solicita autorizarea;
    d) date cu privire la magazinul pentru care se solicita autorizarea (adresa exacta, profilul, dotarile);
    e) copie de pe ultimul bilant contabil, de pe contul de profit si pierderi si de pe anexele la bilantul contabil, inregistrate la organul fiscal;
    f) copie de pe documentele de achizitionare si inregistrare in evidenta societatii comerciale a aparatelor de marcat electronice fiscale, pentru fiecare magazin pentru care se solicita autorizarea;
    g) orice alte documente necesare pentru sustinerea solicitarii.
    4.2. Organele fiscale prevazute la pct. 4.1 verifica:
    a) realitatea datelor prezentate in documentatia anexata la cerere;
    b) modul in care unitatea solicitanta a respectat plata in termen a obligatiilor catre buget;
    c) realizarea unui volum mediu lunar al desfacerilor de minimum 100 milioane lei.
    Cererea va fi solutionata in termen de 30 de zile de la data inregistrarii, prin:
    a) eliberarea unei autorizatii conform modelului prezentat in anexa nr. 4 la prezentele norme;
    b) respingerea cererii, care va fi comunicata unitatii solicitante in termen de 3 zile de la data deciziei.
    Autorizatiile emise societatilor comerciale se inregistreaza in Registrul pentru evidenta autorizatiilor emise societatilor comerciale care efectueaza vanzari catre cumparatori straini care beneficiaza de restituirea taxei pe valoarea adaugata, prezentat in anexa nr. 5 la prezentele norme. Acest registru va fi completat, parafat, numerotat si pastrat de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Autorizatia este valabila pana la sfarsitul anului calendaristic in care a fost eliberata.
    Eliberarea unei noi autorizatii de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se poate face numai daca au fost respectate prevederile prezentelor norme.
    4.3. Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor transmite organelor teritoriale din subordine, in termen de 3 zile de la autorizare, Lista cuprinzand unitatile comerciale care au fost autorizate sa efectueze vanzari pentru care se acorda restituirea taxei pe valoarea adaugata catre cumparatori straini, conform modelului prezentat in anexa nr. 6 la prezentele norme.
    4.4. Formularul "Document de restituire a taxei pe valoarea adaugata (pentru cumparatori straini)", conform modelului prezentat in anexa nr. 1 la prezentele norme, va fi tiparit de Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" pe baza de comenzi scrise (conform modelului prevazut in anexa nr. 7 la prezentele norme), aprobate de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Distribuirea formularelor comandate se face contra cost de catre Regia Autonoma "Imprimeria Nationala", cu alocarea unei plaje speciale de serii si numere pentru fiecare unitate autorizata.
    Societatile comerciale autorizate sa efectueze vanzari catre cumparatori straini care beneficiaza de restituirea taxei pe valoarea adaugata au obligatia sa tina evidenta achizitionarii si utilizarii documentelor fiscale speciale, conform modelului prezentat in anexa nr. 8 la prezentele norme.
    O noua comanda de formulare va fi conditionata de justificarea utilizarii formularelor achizitionate anterior, prin prezentarea evidentei intocmite conform anexei nr. 8 la prezentele norme, vizata de organul fiscal la care societatea comerciala respectiva este inregistrata ca platitoare de impozite si taxe.
    4.5. Dupa obtinerea autorizatiei magazinul va afisa la loc vizibil sigla "TAX FREE", conform modelului prezentat in anexa nr. 9 la prezentele norme.
    Sigla va avea dimensiunea de 20 x 20 cm. In mijlocul siglei se inscriu cuvintele TAX FREE cu majuscule avand inaltimea de 5 cm.
    4.6. Unitatile autorizate conform prevederilor de mai sus pot sa efectueze restituirea taxei pe valoarea adaugata conform prevederilor cap. III din prezentele norme. Pentru sumele restituite nu se percepe comision.

    CAP. 5
    Autorizarea societatilor comerciale care restituie taxa pe valoarea adaugata cumparatorilor straini

    5.1. Ministerul Finantelor, prin Directia impozite indirecte, poate autoriza societati comerciale care sa restituie taxa pe valoarea adaugata cumparatorilor straini potrivit prevederilor pct. 3.5 lit. a) din prezentele norme.
    Autorizarea se face la cererea societatii comerciale (conform modelului prezentat in anexa nr. 10 la prezentele norme), daca aceasta indeplineste urmatoarele conditii:
    a) sa fie inregistrata la organele fiscale ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata pentru intreaga activitate sau pentru activitatea de restituire a taxei pe valoarea adaugata;
    b) sa nu aiba debite restante la bugetul de stat si nici abateri de la obligatiile fiscale, consemnate in actele de control intocmite de organele fiscale;
    c) sa aiba o solvabilitatea suficienta pentru desfasurarea activitatii de restituire a taxei pe valoarea adaugata;
    d) sa fie autorizata sa desfasoare activitate in punctele de frontiera.
    Solicitantul este obligat sa indice in cerere adresa sa exacta, locul sau locurile unde doreste sa desfasoare activitatea de restituire a taxei pe valoarea adaugata si sa o prezinte la Ministerul Finantelor - Directia impozite indirecte, insotita de urmatoarele documente:
    a) copie de pe statutul societatii comerciale sau de pe actul constitutiv al acesteia;
    b) copie de pe certificatul de inmatriculare;
    c) copie de pe certificatul de inregistrare fiscala;
    d) copie de pe instiintarea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    e) certificat de atestare fiscala eliberat in acest scop;
    f) copie de pe ultimul bilant contabil, de pe contul de profit si pierderi si de pe anexele la bilantul contabil, inregistrate la organul fiscal;
    g) orice alte documente necesare pentru sustinerea cererii.
    5.2. Pe baza cererii si a documentelor anexate Ministerul Finantelor - Directia impozite indirecte poate aproba si emite autorizatia pentru activitatea de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini (conform modelului prezentat in anexa nr. 11 la prezentele norme).
    Autorizatiile emise se inregistreaza in Registrul pentru evidenta autorizatiilor emise societatilor comerciale care restituie taxa pe valoarea adaugata cumparatorilor straini, prezentat in anexa nr. 12 la prezentele norme.
    Acest registru va fi completat, parafat, numerotat si pastrat de Directia impozite indirecte din Ministerul Finantelor.
    Autorizatia este valabila pana la sfarsitul anului calendaristic in care a fost eliberata.
    Eliberarea unei noi autorizatii de catre Directia impozite indirecte din cadrul Ministerului Finantelor se poate face pe baza documentelor prevazute la pct. 5.1 lit. e) - g), numai daca au fost respectate prevederile prezentelor norme.
    5.3. Pentru activitatea de restituire societatile comerciale autorizate vor retine un comision in lei de pana la 10% din taxa pe valoarea adaugata solicitata a fi restituita in baza documentelor prevazute de prezentele norme. Comisionul se supune regimului de taxa pe valoarea adaugata aplicabil bunurilor, conform art. 17 lit. B.l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000.
    5.4. Societatea comerciala autorizata sa desfasoare activitatea de restituire a taxei pe valoarea adaugata este obligata sa notifice Ministerului Finantelor - Directia impozite indirecte schimbarea locului sau a locurilor de desfasurare a activitatii de restituire. In acest caz poate solicita eliberarea unei autorizatii, cu indeplinirea procedurii din prezentul capitol.
    5.5. Ministerul Finantelor, prin Directia impozite indirecte, va comunica Lista cuprinzand societatile comerciale autorizate sa restituie taxa pe valoarea adaugata cumparatorilor straini, conform modelului prezentat in anexa nr. 13 la prezentele norme, organelor fiscale teritoriale la care acestea sunt inregistrate ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata.
    Organele fiscale la care societatile comerciale autorizate sunt inregistrate ca platitoare de impozite si taxe vor asigura controlul activitatii de restituire a taxei pe valoarea adaugata catre cumparatorii straini, potrivit prezentelor norme.

    CAP. 6
    Evidenta activitatii de restituire a taxei pe valoarea adaugata

    6.1. Unitatile comerciale autorizate sa efectueze vanzari pentru care se acorda dreptul de restituire a taxei pe valoarea adaugata catre cumparatorii straini au obligatia sa intocmeasca la sfarsitul fiecarei luni Situatia cuprinzand vanzarile pentru care s-au eliberat documente de restituire a taxei pe valoarea adaugata pentru cumparatorii straini, conform modelului prezentat in anexa nr. 14 la prezentele norme, precum si Situatia cuprinzand restituirile de taxa pe valoarea adaugata, efectuate de catre vanzator catre cumparatorii straini, conform modelului prezentat in anexa nr. 15 la prezentele norme.
    Situatiile vor fi transmise organului fiscal teritorial la care unitatea comerciala este inregistrata ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata, pana la data de 5 a lunii urmatoare.
    6.2. Societatile comerciale autorizate conform prevederilor cap. V din prezentele norme sa efectueze restituirea taxei pe valoarea adaugata catre cumparatorii straini au obligatia sa intocmeasca la sfarsitul fiecarei luni Situatia cuprinzand restituirile de taxa pe valoarea adaugata, efectuate, conform modelului prezentat in anexa nr. 16 la prezentele norme.
    Situatia respectiva va fi transmisa organului fiscal teritorial la care societatea comerciala este inregistrata ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata, pana la data de 5 a lunii urmatoare.
    6.3. Comisionul perceput pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata catre cumparatorii straini se evidentiaza in formularul "Decont privind taxa pe valoarea adaugata", conform instructiunilor de completare a acestuia.
    Sumele efectiv restituite, justificate cu documentele prevazute in prezentele norme, se vor inscrie in decont la randul "T.V.A. efectiv restituita cumparatorilor straini".

    ANEXA 1
    la norme
       ___
     /     \
    |  TAX  |  DOCUMENT DE RESTITUIRE A TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA
    | FREE  |                   Nr. .......
     \_____/               (pentru cumparatorii straini)

    1. Valoarea bunurilor din factura fiscala     __________________
       Nr. ....... din data .................    (__________________)
       (exportate in interval de 90 de zile)
                                                          __________________
    2. Valoarea taxei pe valoarea adaugata de restituit  (__________________)

______________________________________________________________________________
    CUMPARATOR                          |  VANZATOR
    3. Numele si prenumele:             |  9. Denumirea societatii comerciale:
    4. Data si locul nasterii:          | 10. Adresa:
    5. Tara de domiciliu:               | 11. Codul fiscal:
    6. Numarul pasaportului/Numarul     | 12. Data vanzarii:
       documentului de identitate:      | 13. Organul fiscal la care este
    7. Data emiterii pasaportului:      |     inregistrat vanzatorul:
    8. Am primit suma de ... (....) lei.|
                                        |
    .............    Data restituirii:  |
     (semnatura)                        |
                                        |    .......................
                                        |    (semnatura si stampila)
________________________________________|_____________________________________

           CONFIRMAREA DE CATRE AUTORITATEA VAMALA A SCOATERII
                          DIN TARA A BUNURILOR

    Biroul vamal:
    Codul biroului vamal:
    Numarul si data inregistrarii:
                                       .........................
                                        (semnatura si stampila)
______________________________________________________________________________

    NOTA:
    Se completeaza de biroul vamal.
    Autoritatea vamala poate refuza certificarea iesirii bunurilor daca:
    - formularul nu este integral completat de catre vanzator (nu este admisa completarea ulterioara);
    - bunurile nu sunt prezentate la cererea organului vamal sau nu corespund cu bunurile mentionate in factura fiscala;
    - valoarea bunurilor din factura vanzatorului nu depaseste 4 milioane lei;
    - datele din documentul de restituire nu corespund cu datele din actele de identificare a cumparatorului si cu datele din factura fiscala;
    - termenul de 90 de zile, calculat intre data cumpararii si data scoaterii din tara sau data expedierii in strainatate a bunurilor, a fost depasit.

    ANEXA 2
    la norme

    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR

                              BORDEROUL CENTRALIZATOR
al avizarilor pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente vanzarilor catre cumparatori straini, efectuate in luna ...... anul .....

     Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
     A = Numele si prenumele
     B = Numarul pasaportului
     C = Localitatea/judetul unitatii vanzatoare
     D = Data avizului
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Cumparatorul|   Documentul  |  Documentul  |   |   |         |  Taxa pe  |
|crt.|            | de restituire |  de vanzare  | C | D | Valoarea|  valoarea |
|    |____________|_______________|______________|   |   | facturii| adaugata  |
|    | A |Tara| B | Numarul | Data|Numarul | Data|   |   |         |     de    |
|    |   |    |   |         |     |        |     |   |   |         | restituit |
|____|___|____|___|_________|_____|________|_____|___|___|_________|___________|

    ANEXA 3
    la norme

                                 CERERE
pentru autorizarea unitatii (unitatilor) comerciale sa efectueze vanzari catre cumparatorii straini care beneficiaza de restituirea taxei pe valoarea adaugata

    Persoana juridica ......................., cu sediul in ..................., judetul/sectorul ..........., str. ........... nr. ..., codul postal ..........,
telefon .........., telex/fax ........, inmatriculata in registrul comertului la nr. ..., din ........, codul fiscal ........., reprezentata prin .............., domiciliat in ...................., str. .................. nr. ...., posesor al buletinului/cartii de identitate seria ............ nr. ...., eliberat/eliberata de ............., avand functia de ............, solicit eliberarea autorizatiei pentru unitatea (unitatile) comerciala (comerciale) din ......, judetul/sectorul ....................., str. ................. nr. ..., codul postal .........., telefon .............., telex/fax ............., pentru efectuarea vanzarii de bunuri .................. cumparatorilor straini care beneficiaza de restituirea taxei pe valoarea adaugata.
    Anexez, conform Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu au domiciliul in Romania, urmatoarele documente:
    1. copie de pe instiintarea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    2. copie de pe certificatul de inregistrare fiscala;
    3. copie de pe documentul cu care au fost declarate la organul fiscal unitatea (unitatile) comerciala (comerciale);
    4. copie de pe documentele din care rezulta profilul unitatii comerciale si dotarea acesteia;
    5. copie de pe ultimul bilant contabil, de pe contul de profit si pierderi si de pe anexele la bilantul contabil, inregistrate la organul fiscal;
    6. copie de pe documentele de achizitionare si inregistrare in evidenta unitatii (unitatilor) comerciale a aparatelor de marcat electronice fiscale, pentru fiecare magazin pentru care se solicita autorizarea;
    7. orice alte documente necesare pentru sustinerea solicitarii.
    Programul de lucru al unitatii (unitatilor) comerciale este in zilele ................, orele ......., si in zilele ........, orele ........... .
    Ne obligam sa respectam reglementarile in vigoare privind taxa pe valoarea adaugata.

            (semnatura si stampila)
            .........................
                                              ..............
                                                  (data)

    ANEXA 4
    la norme

            MINISTERUL FINANTELOR
     Directia generala a finantelor publice
        si controlului financiar de stat
    a judetului ......./municipiului Bucuresti

                               AUTORIZATIE
                      Nr. ........ din .........................
                                          (ziua, luna, anul)

                      Valabila pana la .........................
                                          (ziua, luna, anul)

    Se autorizeaza ....................., cu sediul in ..........., str. .......
                    (persoana juridica)
nr. ..., judetul/sectorul ..................., codul postal ...................,
telex/fax ......................., cu certificatul de inmatriculare la registrul comertului nr. ......, din ............, reprezentata prin ........................,
                                 (numele si prenumele)
cu domiciliul in ......................, str. ...................... nr. ......, judetul/sectorul ............, posesor al buletinului/cartii de identitate seria ........., nr. ......, eliberat/eliberata de ..........., la data de .........., sa efectueze vanzari de bunuri ........... cumparatorilor straini care beneficiaza de restituirea taxei pe valoarea adaugata, in unitatea comerciala ...................., din ..............., str. ........... nr. .............., judetul/sectorul ......................, codul postal ......................, telefon .............., telex/fax ..........; in unitatea comerciala ........... din ........, str. ........... nr. ......, judetul/sectorul ..................., codul postal .................., telefon ..............., telex/fax ..........., si in unitatea comerciala .............................. din ..................,
str. ............... nr. ........, judetul/sectorul ....................., codul postal ..............., telefon ..........., telex/fax ............, incepand cu data de ............., cu obligativitatea respectarii reglementarilor in vigoare privind taxa pe valoarea adaugata.
    Autorizarea s-a facut in baza cererii nr. ................. din ............
si a documentatiei prezentate, inregistrata la Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului ............. /municipiului Bucuresti, dupa caz.

                             Director  general,
                             .................

    ANEXA 5
    la norme

              MINISTERUL FINANTELOR
       Directia generala a finantelor publice
          si controlului financiar de stat
    a judetului .........../municipiului Bucuresti

                               REGISTRUL
pentru evidenta autorizatiilor emise societatilor comerciale care efectueaza vanzari catre cumparatori straini care beneficiaza de restituirea taxei pe valoarea adaugata

     Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
     A = Localitatea
     B = Str.
     C = Nr.
     D = Judetul/sectorul
     E = Denumirea unitatii autorizate
 ______________________________________________________________________________
|   Autorizatia   |        Societatea comerciala        |  Numarul |  Unitatea |
|                 |                                     |unitatilor| autorizata|
|_________________|_____________________________________|autorizate|___________|
|Nr.|Data|Valabila|Denumirea| Sediul|Codul |  Organul   |          |E | Sediul |
|   |    | pana   |         |_______|fiscal|   fiscal   |          |  |________|
|   |    |  la    |         |A|B|C|D|      |la care este|          |  |A|B|C|D |
|   |    |        |         | | | | |      |inregistrata|          |  | | | |  |
|___|____|________|_________|_|_|_|_|______|____________|__________|__|_|_|_|__|
| 1 | 2  |   3    |    4    |5|6|7|8|  9   |     10     |   11     |12|13141516|
|___|____|________|_________|_|_|_|_|______|____________|__________|__|_|_|_|__|
|___|____|________|_________|_|_|_|_|______|____________|__________|__|_|_|_|__|

    Prezentul registru contine .......... pagini numerotate de la 1 la ........, fiecare fila fiind parafata/stampilata in data de .............. .

                                           Director general,
                                       .......................
                                       (semnatura si stampila)

     ANEXA 6
     la norme

                MINISTERUL FINANTELOR
       Directia generala a finantelor publice
         si controlului financiar de stat
     a judetului ......./municipiului Bucuresti

                              LISTA
cuprinzand unitatile comerciale care au fost autorizate sa efectueze vanzari pentru care se acorda restituirea taxei pe valoarea adaugata catre cumparatorii straini
 _____________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea   |    Numarul    | Adresa | Codul  | Organul fiscal la care |
|crt.| unitatii/   | autorizatiei/ |        | fiscal | este inregistrata      |
|    | subunitatii |     data      |        |        | unitatea/subunitatea   |
|    | comerciale  |               |        |        | comerciala             |
|____|_____________|_______________|________|________|________________________|

    ANEXA 7
    la norme

                     NOTA DE COMANDA Nr. ............/........
                        pentru documente fiscale speciale

    Denumirea societatii comerciale ..............................
    Codul fiscal ..................
    Numarul autorizatiei/data .............................
    Sediul:
    localitatea ....................., str. ..................... nr. ........., sectorul .............., judetul ............., telefon ..............
 ______________________________________________________________________________
|    Felul     | Cantitatea |U.M.| Pretul | Valoarea | T.V.A. |Valoarea totala,|
| documentului | solicitata |    | unitar |          |        |inclusiv T.V.A. |
|______________|____________|____|________|__________|________|________________|
|       0      |     1      | 2  |   3    |    4     |    5   |       6        |
|______________|____________|____|________|__________|________|________________|
|              |            |    |        |          |        |                |
|______________|____________|____|________|__________|________|________________|


   ......................................  Directia generala a finantelor
   (semnatura si stampila solicitantului)  publice si controlului financiar de
                                           stat a judetului ....../municipiului
                                           Bucuresti
                                           Data aprobarii comenzii ............
                                           Numarul documentelor aprobate ......
                                           Seria ..............................
                                           Modalitatea de plata ...............

                                             ...............................
                                                (semnatura si stampila)

    ANEXA 8
    la norme

                              EVIDENTA
achizitionarii si utilizarii documentelor fiscale speciale in luna ..., anul ...

    Denumirea societatii comerciale .....................
    Data ....................
    Sediul:
    localitatea ....................., str. ..................... nr. ........., sectorul .............., judetul ............., codul fiscal ..............
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |      Explicatii               | Numarul facturilor| Numarul avizelor de |
|crt.|                               |     fiscale       | insotire a marfii   |
|____|_______________________________|___________________|_____________________|
| 1. | Stoc la inceputul lunii       |                   |                     |
|____|_______________________________|___________________|_____________________|
| 2. | Achizitii in cursul lunii     |                   |                     |
|____|_______________________________|___________________|_____________________|
| 3. | TOTAL I (randul 1 + randul 2) |                   |                     |
|____|_______________________________|___________________|_____________________|
| 4. | Cantitatea utilizata in       |                   |                     |
|    | cursul lunii                  |                   |                     |
|____|_______________________________|___________________|_____________________|
| 5. | Cantitatea anulata in         |                   |                     |
|    | cursul lunii                  |                   |                     |
|____|_______________________________|___________________|_____________________|
| 6. | TOTAL II (randul 4 + randul 5)|                   |                     |
|____|_______________________________|___________________|_____________________|
| 7. | Stoc la sfarsitul lunii       |                   |                     |
|    | (randul 3 - randul 6)         |                   |                     |
|____|_______________________________|___________________|_____________________|

               Certificata de conducerea societatii comerciale
                        Semnatura .......................
                          Data ........................

    Verificata de organul fiscal
    Semnatura ....................
    Data .........................

    ANEXA 9
    la norme

                        MODELUL SIGLEI
                        _____________
                      /               \
                     |       TAX       |
                     |                 |
                     |       FREE      |
                      \_______________/

    ANEXA 10
    la norme

                             CERERE
pentru autorizarea activitatii de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini

    Persoana juridica ...................., cu sediul in ......................, judetul/sectorul ......................., str. .................................
nr. ....., codul postal ............, telefon ..........., telex/fax .........., inmatriculata in registrul comertului la nr. .............. din ...............,
codul fiscal ......................., reprezentata prin ......................., domiciliat/domiciliata in ................, str. ..................., nr. .....,
posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria ......... nr. ..., eliberat/eliberata de .................., avand functia de ....................,
solicit eliberarea autorizatiei pentru efectuarea restituirii taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini, in baza art. 17 lit. B.l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata.

    Anexez, conform Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu au domiciliul in Romania, urmatoarele documente:
    1. copie de pe actele constitutive ale societatii comerciale;
    2. copie de pe certificatul de inmatriculare la registrul comertului;
    3. copie de pe certificatul de inregistrare fiscala;
    4. copie de pe instiintarea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    5. certificat de atestare fiscala, eliberat in acest scop;
    6. copie de pe ultimul bilant contabil, de pe contul de profit si pierderi si de pe anexele la bilantul contabil, inregistrate la organul fiscal;
    7. orice alte documente necesare pentru sustinerea solicitarii.

    Ma oblig sa respect reglementarile in vigoare privind taxa pe valoarea adaugata.

         .......................
         (semnatura si stampila)

                                       ................
                                           (data)

    ANEXA 11
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR
    Directia impozite indirecte

                             AUTORIZATIE
                    Nr. ........ din ......................
                                       (ziua, luna, anul)
                    Valabila pana la ......................
                                       (ziua, luna, anul)

    Se autorizeaza ......................., cu sediul in ......................,
                   (societatea comerciala)
str. .......... nr. ..., judetul/sectorul ............., codul postal .........,
telex/fax ............, cu certificatul de inmatriculare la registrul comertului nr. .............. din .............., reprezentata prin ......................,
                                   (numele si prenumele)
cu domiciliul in ................, str. .................. nr. ..........., judetul/sectorul ........................, posesor al buletinului/cartii de identitate seria ....... nr. ............, eliberat/eliberata de ............ la data de ................, sa efectueze restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini la unitatea din ............... str. ........... nr. ..., judetul/sectorul ....................., codul postal ........, telefon ........, telex/fax ................., incepand cu data de ..........., cu obligativitatea respectarii reglementarilor in vigoare privind taxa pe valoarea adaugata.
    Autorizarea s-a facut in baza cererii nr. ............ din ................. si a documentatiei prezentate, inregistrata la Directia impozite indirecte din Ministerul Finantelor.

                            Director,
                       ...................

    ANEXA 12
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR
    Directia impozite indirecte

                               REGISTRUL
pentru evidenta autorizatiilor emise societatilor comerciale care restituie taxa pe valoarea adaugata cumparatorilor straini

     Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
     A = Localitatea
     B = Str.
     C = Nr.
     D = Judetul/sectorul
     E = Denumirea unitatii autorizate
 ______________________________________________________________________________
|   Autorizatia   |        Societatea comerciala        |  Numarul |  Unitatea |
|                 |                                     |unitatilor| autorizata|
|_________________|_____________________________________|autorizate|___________|
|Nr.|Data|Valabila|Denumirea| Sediul|Codul |  Organul   |          | E | Sediul|
|   |    | pana   |         |_______|fiscal|   fiscal   |          |   |_______|
|   |    |  la    |         |A|B|C|D|      |la care este|          |   |A|B|C|D|
|   |    |        |         | | | | |      |inregistrata|          |   | | | | |
|___|____|________|_________|_|_|_|_|______|____________|__________|___|_|_|_|_|
| 1 | 2  |   3    |    4    |5|6|7|8|  9   |     10     |   11     | 12|13141516
|___|____|________|_________|_|_|_|_|______|____________|__________|___|_|_|_|_|
|___|____|________|_________|_|_|_|_|______|____________|__________|___|_|_|_|_|

    Prezentul registru contine ......... pagini, numerotate de la 1 la ........, fiecare fila fiind parafata/stampilata in data de .............. .

                                             Director,
                                       .......................
                                       (semnatura si stampila)

    ANEXA 13
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR
    Directia impozite indirecte

                                LISTA
cuprinzand societatile comerciale autorizate sa restituie taxa pe valoarea adaugata cumparatorilor straini
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea  | Adresa | Codul  |  Numarul     |  Organul fiscal la care  |
|crt.| societatii |        | fiscal |autorizatiei/ |  este inregistrata       |
|    | comerciale |        |        |   data       |  societatea comerciala   |
|____|____________|________|________|______________|__________________________|

    ANEXA 14
    la norme

    Societatea Comerciala .....................
    Codul fiscal ..............................
    Organul fiscal ............................

                                 SITUATIA
cuprinzand vanzarile pentru care s-au eliberat documente de restituire a taxei pe valoarea adaugata catre cumparatorii straini, in luna ........, anul ......
 _____________________________________________________________________________
|Nr. |                           | Documentul | Documentul |        | Taxa pe |
|crt.|       Cumparatorul        |     de     |    de      |Valoarea| valoarea|
|    |                           | restituire |  vanzare   |facturii| adaugata|
|____|___________________________|____________|____________|        |         |
|    |Numele si|Tara|   Numarul  |Numarul|Data|Numarul|Data|        |         |
|    |prenumele|    |pasaportului|       |    |       |    |        |         |
|____|_________|____|____________|_______|____|_______|____|________|_________|

    ANEXA 15
    la norme

    Societatea Comerciala ..................
    Codul fiscal ...........................
    Organul fiscal .........................

                                SITUATIA
cuprinzand restituirile de taxa pe valoarea adaugata, efectuate de vanzator catre cumparatori straini, in luna ..............., anul .............
 _____________________________________________________________________________
|Nr. |                           | Documentul | Documentul |        | Taxa pe |
|crt.|       Cumparatorul        |     de     |    de      |Valoarea| valoarea|
|    |                           | restituire |  vanzare   |facturii| adaugata|
|____|___________________________|____________|____________|        |         |
|    |Numele si|Tara|   Numarul  |Numarul|Data|Numarul|Data|        |         |
|    |prenumele|    |pasaportului|       |    |       |    |        |         |
|____|_________|____|____________|_______|____|_______|____|________|_________|

    ANEXA 16
    la norme

    Societatea Comerciala .......................
    Codul fiscal ................................
    Organul fiscal ..............................

                                 SITUATIA
cuprinzand restituirile de taxa pe valoarea adaugata, efectuate in luna ....., anul .............

     Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
     A = Restituita
     B = Comision
 _____________________________________________________________________________
|Nr. |                           | Documentul | Documentul |        | Taxa pe |
|crt.|       Cumparatorul        |     de     |    de      |Valoarea| valoarea|
|    |                           | restituire |  vanzare   |facturii| adaugata|
|____|___________________________|____________|____________|        |_________|
|    |Numele si|Tara|   Numarul  |Numarul|Data|Numarul|Data|        |  A | B  |
|    |prenumele|    |pasaportului|       |    |       |    |        |    |    |
|____|_________|____|____________|_______|____|_______|____|________|____|____|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1346/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1346 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu