Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1346 din 11 octombrie 2000

pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu au domiciliul in Romania

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 8 din  9 ianuarie 2001


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza prevederilor art. 17 lit. B.l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu au domiciliul in Romania, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia impozite indirecte, Directia Generala a Vamilor si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                          Ministrul finantelor,
                          Decebal Traian Remes,

    ANEXA 1

                                  NORME
privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu au domiciliul in Romania

    CAP. 1
    Generalitati

    1. Conform prevederilor art. 17 lit. B.l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata se aplica cota zero de taxa pe valoarea adaugata pentru bunurile cumparate din expozitiile organizate in Romania, precum si din reteaua comerciala, expediate sau transportate in strainatate de catre cumparatori, persoane fizice, care nu au domiciliul in Romania, denumiti in continuare cumparatori straini.
    1.1. Cota zero se realizeaza prin restituirea taxei pe valoarea adaugata, in conditiile prevazute de prezentele norme.
    1.2. Cumparatori straini, in intelesul prezentelor norme, sunt considerate persoanele fizice de alta cetatenie si persoanele fizice fara cetatenie (apatrizi), cu domiciliul in strainatate, precum si persoanele fizice, cetateni romani, cu domiciliul in strainatate.
    1.3. Restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini se face pentru bunurile cumparate din Romania pe care le scot din tara ca bagaj insotit sau neinsotit, cu respectarea conditiilor si limitelor prevazute la art. 88 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei si la art. 131 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997, cu exceptia produselor alimentare, a bauturilor alcoolice si a produselor din tutun.

    CAP. 2
    Conditii de restituire

    2. Restituirea taxei pe valoarea adaugata pentru bunurile cumparate poate fi efectuata in cazul in care se indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
    2.1. bunurile sa nu fie prohibite sau restrictionate la scoaterea din tara, potrivit reglementarilor legale;
    2.2. unitatea comerciala care vinde sa fie autorizata, conform prevederilor cap. IV din prezentele norme, sa efectueze operatiuni care confera cumparatorilor straini dreptul de a cere restituirea taxei pe valoarea adaugata;
    2.3. intre data cumpararii bunurilor si data scoaterii din tara sau data expedierii in strainatate a acestora sa nu fi trecut mai mult de 90 de zile;
    2.4. perioada dintre data expedierii sau a transportarii in strainatate si data solicitarii restituirii taxei pe valoarea adaugata sa nu fie mai mare de 90 de zile;
    2.5. dreptul de restituire a taxei sa fie limitat la bunurile achizitionate din acelasi magazin, care se incadreaza in prevederile pct. 1.3 din prezentele norme si a caror valoare globala, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, conform facturii fiscale, sa fie superioara sumei de 4 milioane lei.
    Cumparatorul strain poate solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente mai multor facturi, daca suma globala a fiecareia dintre ele este superioara sumei de mai sus, in conditiile stabilite la pct. 1.3 din prezentele norme, si daca scoaterea din tara a bunurilor s-a efectuat prin birourile vamale care functioneaza in incinta aeroporturilor internationale.

    CAP. 3
    Procedura de restituire

    3. Restituirea taxei pe valoarea adaugata catre cumparatorii straini se realizeaza conform urmatoarei proceduri:
    3.1. Pentru livrarile de bunuri care depasesc suma de 4 milioane lei vanzatorul are obligatia:
    - sa emita factura fiscala, sa perceapa taxa pe valoarea adaugata de la client si sa evidentieze operatiunea, conform prevederilor legale privind taxa pe valoarea adaugata;
    - sa emita si sa completeze in trei exemplare formularul "Document de restituire a taxei pe valoarea adaugata" (pentru cumparatorii straini), prezentat in anexa nr. 1 la prezentele norme.
    Originalul si exemplarul al doilea al documentului de restituire a taxei pe valoarea adaugata vor fi inmanate cumparatorului strain insotite de originalul facturii fiscale.
    3.2. Pentru a beneficia de restituirea taxei pe valoarea adaugata, in momentul scoaterii din tara a bunului ca bagaj insotit sau neinsotit, cumparatorul strain prezinta autoritatii vamale bunurile cumparate, insotite de originalul facturii fiscale, de documentele care atesta achitarea contravalorii marfii si de cele doua exemplare ale documentului de restituire a taxei pe valoarea adaugata.
    3.3. Autoritatea vamala verifica:
    - concordanta dintre datele prevazute in documentul de restituire, referitoare la cumparator, si datele din actele de identificare a persoanei care se prezinta la autoritatea vamala;
    - concordanta dintre datele prevazute in documentul de restituire, factura fiscala si bunurile prezentate;
    - incadrarea in termenul prevazut la pct. 2.3 din prezentele norme.
    Dupa verificare autoritatea vamala inregistreaza si vizeaza cele doua exemplare ale documentului de restituire a taxei pe valoarea adaugata.
    Originalul facturii fiscale si originalul documentului de restituire cu viza autoritatii vamale se returneaza cumparatorului strain.
    Exemplarul al doilea al documentului de restituire este retinut de autoritatea vamala.
    Directia Generala a Vamilor va lua masuri de a transmite Borderoul centralizator al avizarilor pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente vanzarilor catre cumparatori straini, conform modelului prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme, la Directia impozite indirecte din cadrul Ministerului Finantelor, pana la data de 20 a lunii urmatoare celei in care s-au inregistrat la autoritatea vamala documentele de restituire.
    Lunar, pana la data de 30 a lunii in care s-a transmis Borderoul centralizator al avizarilor pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente vanzarilor catre cumparatori straini, Directia impozite indirecte va transmite directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, situatia privind avizarile pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente vanzarilor efectuate in fiecare judet, in scopul verificarii respectarii reglementarilor in vigoare privind taxa pe valoarea adaugata.
    3.4. Cumparatorii straini pot solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata pe baza urmatoarelor documente:
    - originalul documentului de restituire, vizat de autoritatea vamala care functioneaza in incinta aeroporturilor internationale;
    - originalul facturii fiscale, insotit de bon de casa, chitanta sau orice alt document care atesta achitarea contravalorii bunurilor.
    3.5. Restituirea taxei pe valoarea adaugata catre cumparatorii straini se face pe baza documentelor prevazute la pct. 3.4 de catre:
    a) birourile societatilor autorizate, existente la punctele de frontiera ale aeroporturilor internationale;
    b) unitatea comerciala autorizata care a efectuat vanzarea bunurilor.
    3.6. Taxa pe valoarea adaugata se restituie in lei. Sumele restituite in lei, reprezentand taxa pe valoarea adaugata, pot fi:
    a) scoase din Romania in limitele prevazute in reglementarile privind operatiunile valutare;
    b) depuse la organele vamale, contra chitantei de consemnare, pentru acele sume care depasesc limitele legale de scoatere din tara conform reglementarilor in vigoare;
    c) convertite in valuta la punctele de schimb valutar existente in punctele de control de trecere a frontierei. Convertirea sumelor se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

    CAP. 4
    Autorizarea unitatilor comerciale

    4.1. Autorizarea unitatilor comerciale care fac vanzari pentru care se acorda dreptul de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini se face de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe baza unei cereri intocmite conform modelului prezentat in anexa nr. 3 la prezentele norme, depusa de societatile comerciale care detin una sau mai multe unitati comerciale.
    In situatia in care societatile comerciale solicita autorizarea mai multor unitati comerciale (magazine) de pe raza teritoriala a aceluiasi organ fiscal se va intocmi o singura cerere, semnata de persoanele care angajeaza legal persoana juridica solicitanta.
    Cererea va fi insotita de:
    a) copie de pe instiintarea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    b) copie de pe certificatul de inregistrare fiscala;
    c) copie de pe documentul de inregistrare la organul fiscal a unitatii comerciale pentru care se solicita autorizarea;
    d) date cu privire la magazinul pentru care se solicita autorizarea (adresa exacta, profilul, dotarile);
    e) copie de pe ultimul bilant contabil, de pe contul de profit si pierderi si de pe anexele la bilantul contabil, inregistrate la organul fiscal;
    f) copie de pe documentele de achizitionare si inregistrare in evidenta societatii comerciale a aparatelor de marcat electronice fiscale, pentru fiecare magazin pentru care se solicita autorizarea;
    g) orice alte documente necesare pentru sustinerea solicitarii.
    4.2. Organele fiscale prevazute la pct. 4.1 verifica:
    a) realitatea datelor prezentate in documentatia anexata la cerere;
    b) modul in care unitatea solicitanta a respectat plata in termen a obligatiilor catre buget;
    c) realizarea unui volum mediu lunar al desfacerilor de minimum 100 milioane lei.
    Cererea va fi solutionata in termen de 30 de zile de la data inregistrarii, prin:
    a) eliberarea unei autorizatii conform modelului prezentat in anexa nr. 4 la prezentele norme;
    b) respingerea cererii, care va fi comunicata unitatii solicitante in termen de 3 zile de la data deciziei.
    Autorizatiile emise societatilor comerciale se inregistreaza in Registrul pentru evidenta autorizatiilor emise societatilor comerciale care efectueaza vanzari catre cumparatori straini care beneficiaza de restituirea taxei pe valoarea adaugata, prezentat in anexa nr. 5 la prezentele norme. Acest registru va fi completat, parafat, numerotat si pastrat de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Autorizatia este valabila pana la sfarsitul anului calendaristic in care a fost eliberata.
    Eliberarea unei noi autorizatii de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se poate face numai daca au fost respectate prevederile prezentelor norme.
    4.3. Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor transmite organelor teritoriale din subordine, in termen de 3 zile de la autorizare, Lista cuprinzand unitatile comerciale care au fost autorizate sa efectueze vanzari pentru care se acorda restituirea taxei pe valoarea adaugata catre cumparatori straini, conform modelului prezentat in anexa nr. 6 la prezentele norme.
    4.4. Formularul "Document de restituire a taxei pe valoarea adaugata (pentru cumparatori straini)", conform modelului prezentat in anexa nr. 1 la prezentele norme, va fi tiparit de Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" pe baza de comenzi scrise (conform modelului prevazut in anexa nr. 7 la prezentele norme), aprobate de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Distribuirea formularelor comandate se face contra cost de catre Regia Autonoma "Imprimeria Nationala", cu alocarea unei plaje speciale de serii si numere pentru fiecare unitate autorizata.
    Societatile comerciale autorizate sa efectueze vanzari catre cumparatori straini care beneficiaza de restituirea taxei pe valoarea adaugata au obligatia sa tina evidenta achizitionarii si utilizarii documentelor fiscale speciale, conform modelului prezentat in anexa nr. 8 la prezentele norme.
    O noua comanda de formulare va fi conditionata de justificarea utilizarii formularelor achizitionate anterior, prin prezentarea evidentei intocmite conform anexei nr. 8 la prezentele norme, vizata de organul fiscal la care societatea comerciala respectiva este inregistrata ca platitoare de impozite si taxe.
    4.5. Dupa obtinerea autorizatiei magazinul va afisa la loc vizibil sigla "TAX FREE", conform modelului prezentat in anexa nr. 9 la prezentele norme.
    Sigla va avea dimensiunea de 20 x 20 cm. In mijlocul siglei se inscriu cuvintele TAX FREE cu majuscule avand inaltimea de 5 cm.
    4.6. Unitatile autorizate conform prevederilor de mai sus pot sa efectueze restituirea taxei pe valoarea adaugata conform prevederilor cap. III din prezentele norme. Pentru sumele restituite nu se percepe comision.

    CAP. 5
    Autorizarea societatilor comerciale care restituie taxa pe valoarea adaugata cumparatorilor straini

    5.1. Ministerul Finantelor, prin Directia impozite indirecte, poate autoriza societati comerciale care sa restituie taxa pe valoarea adaugata cumparatorilor straini potrivit prevederilor pct. 3.5 lit. a) din prezentele norme.
    Autorizarea se face la cererea societatii comerciale (conform modelului prezentat in anexa nr. 10 la prezentele norme), daca aceasta indeplineste urmatoarele conditii:
    a) sa fie inregistrata la organele fiscale ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata pentru intreaga activitate sau pentru activitatea de restituire a taxei pe valoarea adaugata;
    b) sa nu aiba debite restante la bugetul de stat si nici abateri de la obligatiile fiscale, consemnate in actele de control intocmite de organele fiscale;
    c) sa aiba o solvabilitatea suficienta pentru desfasurarea activitatii de restituire a taxei pe valoarea adaugata;
    d) sa fie autorizata sa desfasoare activitate in punctele de frontiera.
    Solicitantul este obligat sa indice in cerere adresa sa exacta, locul sau locurile unde doreste sa desfasoare activitatea de restituire a taxei pe valoarea adaugata si sa o prezinte la Ministerul Finantelor - Directia impozite indirecte, insotita de urmatoarele documente:
    a) copie de pe statutul societatii comerciale sau de pe actul constitutiv al acesteia;
    b) copie de pe certificatul de inmatriculare;
    c) copie de pe certificatul de inregistrare fiscala;
    d) copie de pe instiintarea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    e) certificat de atestare fiscala eliberat in acest scop;
    f) copie de pe ultimul bilant contabil, de pe contul de profit si pierderi si de pe anexele la bilantul contabil, inregistrate la organul fiscal;
    g) orice alte documente necesare pentru sustinerea cererii.
    5.2. Pe baza cererii si a documentelor anexate Ministerul Finantelor - Directia impozite indirecte poate aproba si emite autorizatia pentru activitatea de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini (conform modelului prezentat in anexa nr. 11 la prezentele norme).
    Autorizatiile emise se inregistreaza in Registrul pentru evidenta autorizatiilor emise societatilor comerciale care restituie taxa pe valoarea adaugata cumparatorilor straini, prezentat in anexa nr. 12 la prezentele norme.
    Acest registru va fi completat, parafat, numerotat si pastrat de Directia impozite indirecte din Ministerul Finantelor.
    Autorizatia este valabila pana la sfarsitul anului calendaristic in care a fost eliberata.
    Eliberarea unei noi autorizatii de catre Directia impozite indirecte din cadrul Ministerului Finantelor se poate face pe baza documentelor prevazute la pct. 5.1 lit. e) - g), numai daca au fost respectate prevederile prezentelor norme.
    5.3. Pentru activitatea de restituire societatile comerciale autorizate vor retine un comision in lei de pana la 10% din taxa pe valoarea adaugata solicitata a fi restituita in baza documentelor prevazute de prezentele norme. Comisionul se supune regimului de taxa pe valoarea adaugata aplicabil bunurilor, conform art. 17 lit. B.l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000.
    5.4. Societatea comerciala autorizata sa desfasoare activitatea de restituire a taxei pe valoarea adaugata este obligata sa notifice Ministerului Finantelor - Directia impozite indirecte schimbarea locului sau a locurilor de desfasurare a activitatii de restituire. In acest caz poate solicita eliberarea unei autorizatii, cu indeplinirea procedurii din prezentul capitol.
    5.5. Ministerul Finantelor, prin Directia impozite indirecte, va comunica Lista cuprinzand societatile comerciale autorizate sa restituie taxa pe valoarea adaugata cumparatorilor straini, conform modelului prezentat in anexa nr. 13 la prezentele norme, organelor fiscale teritoriale la care acestea sunt inregistrate ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata.
    Organele fiscale la care societatile comerciale autorizate sunt inregistrate ca platitoare de impozite si taxe vor asigura controlul activitatii de restituire a taxei pe valoarea adaugata catre cumparatorii straini, potrivit prezentelor norme.

    CAP. 6
    Evidenta activitatii de restituire a taxei pe valoarea adaugata

    6.1. Unitatile comerciale autorizate sa efectueze vanzari pentru care se acorda dreptul de restituire a taxei pe valoarea adaugata catre cumparatorii straini au obligatia sa intocmeasca la sfarsitul fiecarei luni Situatia cuprinzand vanzarile pentru care s-au eliberat documente de restituire a taxei pe valoarea adaugata pentru cumparatorii straini, conform modelului prezentat in anexa nr. 14 la prezentele norme, precum si Situatia cuprinzand restituirile de taxa pe valoarea adaugata, efectuate de catre vanzator catre cumparatorii straini, conform modelului prezentat in anexa nr. 15 la prezentele norme.
    Situatiile vor fi transmise organului fiscal teritorial la care unitatea comerciala este inregistrata ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata, pana la data de 5 a lunii urmatoare.
    6.2. Societatile comerciale autorizate conform prevederilor cap. V din prezentele norme sa efectueze restituirea taxei pe valoarea adaugata catre cumparatorii straini au obligatia sa intocmeasca la sfarsitul fiecarei luni Situatia cuprinzand restituirile de taxa pe valoarea adaugata, efectuate, conform modelului prezentat in anexa nr. 16 la prezentele norme.
    Situatia respectiva va fi transmisa organului fiscal teritorial la care societatea comerciala este inregistrata ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata, pana la data de 5 a lunii urmatoare.
    6.3. Comisionul perceput pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata catre cumparatorii straini se evidentiaza in formularul "Decont privind taxa pe valoarea adaugata", conform instructiunilor de completare a acestuia.
    Sumele efectiv restituite, justificate cu documentele prevazute in prezentele norme, se vor inscrie in decont la randul "T.V.A. efectiv restituita cumparatorilor straini".

    ANEXA 1
    la norme
       ___
     /     \
    |  TAX  |  DOCUMENT DE RESTITUIRE A TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA
    | FREE  |                   Nr. .......
     \_____/               (pentru cumparatorii straini)

    1. Valoarea bunurilor din factura fiscala     __________________
       Nr. ....... din data .................    (__________________)
       (exportate in interval de 90 de zile)
                                                          __________________
    2. Valoarea taxei pe valoarea adaugata de restituit  (__________________)

______________________________________________________________________________
    CUMPARATOR                          |  VANZATOR
    3. Numele si prenumele:             |  9. Denumirea societatii comerciale:
    4. Data si locul nasterii:          | 10. Adresa:
    5. Tara de domiciliu:               | 11. Codul fiscal:
    6. Numarul pasaportului/Numarul     | 12. Data vanzarii:
       documentului de identitate:      | 13. Organul fiscal la care este
    7. Data emiterii pasaportului:      |     inregistrat vanzatorul:
    8. Am primit suma de ... (....) lei.|
                                        |
    .............    Data restituirii:  |
     (semnatura)                        |
                                        |    .......................
                                        |    (semnatura si stampila)
________________________________________|_____________________________________

           CONFIRMAREA DE CATRE AUTORITATEA VAMALA A SCOATERII
                          DIN TARA A BUNURILOR

    Biroul vamal:
    Codul biroului vamal:
    Numarul si data inregistrarii:
                                       .........................
                                        (semnatura si stampila)
______________________________________________________________________________

    NOTA:
    Se completeaza de biroul vamal.
    Autoritatea vamala poate refuza certificarea iesirii bunurilor daca:
    - formularul nu este integral completat de catre vanzator (nu este admisa completarea ulterioara);
    - bunurile nu sunt prezentate la cererea organului vamal sau nu corespund cu bunurile mentionate in factura fiscala;
    - valoarea bunurilor din factura vanzatorului nu depaseste 4 milioane lei;
    - datele din documentul de restituire nu corespund cu datele din actele de identificare a cumparatorului si cu datele din factura fiscala;
    - termenul de 90 de zile, calculat intre data cumpararii si data scoaterii din tara sau data expedierii in strainatate a bunurilor, a fost depasit.

    ANEXA 2
    la norme

    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR

                              BORDEROUL CENTRALIZATOR
al avizarilor pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente vanzarilor catre cumparatori straini, efectuate in luna ...... anul .....

     Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
     A = Numele si prenumele
     B = Numarul pasaportului
     C = Localitatea/judetul unitatii vanzatoare
     D = Data avizului
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Cumparatorul|   Documentul  |  Documentul  |   |   |         |  Taxa pe  |
|crt.|            | de restituire |  de vanzare  | C | D | Valoarea|  valoarea |
|    |____________|_______________|______________|   |   | facturii| adaugata  |
|    | A |Tara| B | Numarul | Data|Numarul | Data|   |   |         |     de    |
|    |   |    |   |         |     |        |     |   |   |         | restituit |
|____|___|____|___|_________|_____|________|_____|___|___|_________|___________|

    ANEXA 3
    la norme

                                 CERERE
pentru autorizarea unitatii (unitatilor) comerciale sa efectueze vanzari catre cumparatorii straini care beneficiaza de restituirea taxei pe valoarea adaugata

    Persoana juridica ......................., cu sediul in ..................., judetul/sectorul ..........., str. ........... nr. ..., codul postal ..........,
telefon .........., telex/fax ........, inmatriculata in registrul comertului la nr. ..., din ........, codul fiscal ........., reprezentata prin .............., domiciliat in ...................., str. .................. nr. ...., posesor al buletinului/cartii de identitate seria ............ nr. ...., eliberat/eliberata de ............., avand functia de ............, solicit eliberarea autorizatiei pentru unitatea (unitatile) comerciala (comerciale) din ......, judetul/sectorul ....................., str. ................. nr. ..., codul postal .........., telefon .............., telex/fax ............., pentru efectuarea vanzarii de bunuri .................. cumparatorilor straini care beneficiaza de restituirea taxei pe valoarea adaugata.
    Anexez, conform Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu au domiciliul in Romania, urmatoarele documente:
    1. copie de pe instiintarea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    2. copie de pe certificatul de inregistrare fiscala;
    3. copie de pe documentul cu care au fost declarate la organul fiscal unitatea (unitatile) comerciala (comerciale);
    4. copie de pe documentele din care rezulta profilul unitatii comerciale si dotarea acesteia;
    5. copie de pe ultimul bilant contabil, de pe contul de profit si pierderi si de pe anexele la bilantul contabil, inregistrate la organul fiscal;
    6. copie de pe documentele de achizitionare si inregistrare in evidenta unitatii (unitatilor) comerciale a aparatelor de marcat electronice fiscale, pentru fiecare magazin pentru care se solicita autorizarea;
    7. orice alte documente necesare pentru sustinerea solicitarii.
    Programul de lucru al unitatii (unitatilor) comerciale este in zilele ................, orele ......., si in zilele ........, orele ........... .
    Ne obligam sa respectam reglementarile in vigoare privind taxa pe valoarea adaugata.

            (semnatura si stampila)
            .........................
                                              ..............
                                                  (data)

    ANEXA 4
    la norme

            MINISTERUL FINANTELOR
     Directia generala a finantelor publice
        si controlului financiar de stat
    a judetului ......./municipiului Bucuresti

                               AUTORIZATIE
                      Nr. ........ din .........................
                                          (ziua, luna, anul)

                      Valabila pana la .........................
                                          (ziua, luna, anul)

    Se autorizeaza ....................., cu sediul in ..........., str. .......
                    (persoana juridica)
nr. ..., judetul/sectorul ..................., codul postal ...................,
telex/fax ......................., cu certificatul de inmatriculare la registrul comertului nr. ......, din ............, reprezentata prin ........................,
                                 (numele si prenumele)
cu domiciliul in ......................, str. ...................... nr. ......, judetul/sectorul ............, posesor al buletinului/cartii de identitate seria ........., nr. ......, eliberat/eliberata de ..........., la data de .........., sa efectueze vanzari de bunuri ........... cumparatorilor straini care beneficiaza de restituirea taxei pe valoarea adaugata, in unitatea comerciala ...................., din ..............., str. ........... nr. .............., judetul/sectorul ......................, codul postal ......................, telefon .............., telex/fax ..........; in unitatea comerciala ........... din ........, str. ........... nr. ......, judetul/sectorul ..................., codul postal .................., telefon ..............., telex/fax ..........., si in unitatea comerciala .............................. din ..................,
str. ............... nr. ........, judetul/sectorul ....................., codul postal ..............., telefon ..........., telex/fax ............, incepand cu data de ............., cu obligativitatea respectarii reglementarilor in vigoare privind taxa pe valoarea adaugata.
    Autorizarea s-a facut in baza cererii nr. ................. din ............
si a documentatiei prezentate, inregistrata la Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului ............. /municipiului Bucuresti, dupa caz.

                             Director  general,
                             .................

    ANEXA 5
    la norme

              MINISTERUL FINANTELOR
       Directia generala a finantelor publice
          si controlului financiar de stat
    a judetului .........../municipiului Bucuresti

                               REGISTRUL
pentru evidenta autorizatiilor emise societatilor comerciale care efectueaza vanzari catre cumparatori straini care beneficiaza de restituirea taxei pe valoarea adaugata

     Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
     A = Localitatea
     B = Str.
     C = Nr.
     D = Judetul/sectorul
     E = Denumirea unitatii autorizate
 ______________________________________________________________________________
|   Autorizatia   |        Societatea comerciala        |  Numarul |  Unitatea |
|                 |                                     |unitatilor| autorizata|
|_________________|_____________________________________|autorizate|___________|
|Nr.|Data|Valabila|Denumirea| Sediul|Codul |  Organul   |          |E | Sediul |
|   |    | pana   |         |_______|fiscal|   fiscal   |          |  |________|
|   |    |  la    |         |A|B|C|D|      |la care este|          |  |A|B|C|D |
|   |    |        |         | | | | |      |inregistrata|          |  | | | |  |
|___|____|________|_________|_|_|_|_|______|____________|__________|__|_|_|_|__|
| 1 | 2  |   3    |    4    |5|6|7|8|  9   |     10     |   11     |12|13141516|
|___|____|________|_________|_|_|_|_|______|____________|__________|__|_|_|_|__|
|___|____|________|_________|_|_|_|_|______|____________|__________|__|_|_|_|__|

    Prezentul registru contine .......... pagini numerotate de la 1 la ........, fiecare fila fiind parafata/stampilata in data de .............. .

                                           Director general,
                                       .......................
                                       (semnatura si stampila)

     ANEXA 6
     la norme

                MINISTERUL FINANTELOR
       Directia generala a finantelor publice
         si controlului financiar de stat
     a judetului ......./municipiului Bucuresti

                              LISTA
cuprinzand unitatile comerciale care au fost autorizate sa efectueze vanzari pentru care se acorda restituirea taxei pe valoarea adaugata catre cumparatorii straini
 _____________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea   |    Numarul    | Adresa | Codul  | Organul fiscal la care |
|crt.| unitatii/   | autorizatiei/ |        | fiscal | este inregistrata      |
|    | subunitatii |     data      |        |        | unitatea/subunitatea   |
|    | comerciale  |               |        |        | comerciala             |
|____|_____________|_______________|________|________|________________________|

    ANEXA 7
    la norme

                     NOTA DE COMANDA Nr. ............/........
                        pentru documente fiscale speciale

    Denumirea societatii comerciale ..............................
    Codul fiscal ..................
    Numarul autorizatiei/data .............................
    Sediul:
    localitatea ....................., str. ..................... nr. ........., sectorul .............., judetul ............., telefon ..............
 ______________________________________________________________________________
|    Felul     | Cantitatea |U.M.| Pretul | Valoarea | T.V.A. |Valoarea totala,|
| documentului | solicitata |    | unitar |          |        |inclusiv T.V.A. |
|______________|____________|____|________|__________|________|________________|
|       0      |     1      | 2  |   3    |    4     |    5   |       6        |
|______________|____________|____|________|__________|________|________________|
|              |            |    |        |          |        |                |
|______________|____________|____|________|__________|________|________________|


   ......................................  Directia generala a finantelor
   (semnatura si stampila solicitantului)  publice si controlului financiar de
                                           stat a judetului ....../municipiului
                                           Bucuresti
                                           Data aprobarii comenzii ............
                                           Numarul documentelor aprobate ......
                                           Seria ..............................
                                           Modalitatea de plata ...............

                                             ...............................
                                                (semnatura si stampila)

    ANEXA 8
    la norme

                              EVIDENTA
achizitionarii si utilizarii documentelor fiscale speciale in luna ..., anul ...

    Denumirea societatii comerciale .....................
    Data ....................
    Sediul:
    localitatea ....................., str. ..................... nr. ........., sectorul .............., judetul ............., codul fiscal ..............
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |      Explicatii               | Numarul facturilor| Numarul avizelor de |
|crt.|                               |     fiscale       | insotire a marfii   |
|____|_______________________________|___________________|_____________________|
| 1. | Stoc la inceputul lunii       |                   |                     |
|____|_______________________________|___________________|_____________________|
| 2. | Achizitii in cursul lunii     |                   |                     |
|____|_______________________________|___________________|_____________________|
| 3. | TOTAL I (randul 1 + randul 2) |                   |                     |
|____|_______________________________|___________________|_____________________|
| 4. | Cantitatea utilizata in       |                   |                     |
|    | cursul lunii                  |                   |                     |
|____|_______________________________|___________________|_____________________|
| 5. | Cantitatea anulata in         |                   |                     |
|    | cursul lunii                  |                   |                     |
|____|_______________________________|___________________|_____________________|
| 6. | TOTAL II (randul 4 + randul 5)|                   |                     |
|____|_______________________________|___________________|_____________________|
| 7. | Stoc la sfarsitul lunii       |                   |                     |
|    | (randul 3 - randul 6)         |                   |                     |
|____|_______________________________|___________________|_____________________|

               Certificata de conducerea societatii comerciale
                        Semnatura .......................
                          Data ........................

    Verificata de organul fiscal
    Semnatura ....................
    Data .........................

    ANEXA 9
    la norme

                        MODELUL SIGLEI
                        _____________
                      /               \
                     |       TAX       |
                     |                 |
                     |       FREE      |
                      \_______________/

    ANEXA 10
    la norme

                             CERERE
pentru autorizarea activitatii de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini

    Persoana juridica ...................., cu sediul in ......................, judetul/sectorul ......................., str. .................................
nr. ....., codul postal ............, telefon ..........., telex/fax .........., inmatriculata in registrul comertului la nr. .............. din ...............,
codul fiscal ......................., reprezentata prin ......................., domiciliat/domiciliata in ................, str. ..................., nr. .....,
posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria ......... nr. ..., eliberat/eliberata de .................., avand functia de ....................,
solicit eliberarea autorizatiei pentru efectuarea restituirii taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini, in baza art. 17 lit. B.l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata.

    Anexez, conform Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu au domiciliul in Romania, urmatoarele documente:
    1. copie de pe actele constitutive ale societatii comerciale;
    2. copie de pe certificatul de inmatriculare la registrul comertului;
    3. copie de pe certificatul de inregistrare fiscala;
    4. copie de pe instiintarea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    5. certificat de atestare fiscala, eliberat in acest scop;
    6. copie de pe ultimul bilant contabil, de pe contul de profit si pierderi si de pe anexele la bilantul contabil, inregistrate la organul fiscal;
    7. orice alte documente necesare pentru sustinerea solicitarii.

    Ma oblig sa respect reglementarile in vigoare privind taxa pe valoarea adaugata.

         .......................
         (semnatura si stampila)

                                       ................
                                           (data)

    ANEXA 11
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR
    Directia impozite indirecte

                             AUTORIZATIE
                    Nr. ........ din ......................
                                       (ziua, luna, anul)
                    Valabila pana la ......................
                                       (ziua, luna, anul)

    Se autorizeaza ......................., cu sediul in ......................,
                   (societatea comerciala)
str. .......... nr. ..., judetul/sectorul ............., codul postal .........,
telex/fax ............, cu certificatul de inmatriculare la registrul comertului nr. .............. din .............., reprezentata prin ......................,
                                   (numele si prenumele)
cu domiciliul in ................, str. .................. nr. ..........., judetul/sectorul ........................, posesor al buletinului/cartii de identitate seria ....... nr. ............, eliberat/eliberata de ............ la data de ................, sa efectueze restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini la unitatea din ............... str. ........... nr. ..., judetul/sectorul ....................., codul postal ........, telefon ........, telex/fax ................., incepand cu data de ..........., cu obligativitatea respectarii reglementarilor in vigoare privind taxa pe valoarea adaugata.
    Autorizarea s-a facut in baza cererii nr. ............ din ................. si a documentatiei prezentate, inregistrata la Directia impozite indirecte din Ministerul Finantelor.

                            Director,
                       ...................

    ANEXA 12
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR
    Directia impozite indirecte

                               REGISTRUL
pentru evidenta autorizatiilor emise societatilor comerciale care restituie taxa pe valoarea adaugata cumparatorilor straini

     Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
     A = Localitatea
     B = Str.
     C = Nr.
     D = Judetul/sectorul
     E = Denumirea unitatii autorizate
 ______________________________________________________________________________
|   Autorizatia   |        Societatea comerciala        |  Numarul |  Unitatea |
|                 |                                     |unitatilor| autorizata|
|_________________|_____________________________________|autorizate|___________|
|Nr.|Data|Valabila|Denumirea| Sediul|Codul |  Organul   |          | E | Sediul|
|   |    | pana   |         |_______|fiscal|   fiscal   |          |   |_______|
|   |    |  la    |         |A|B|C|D|      |la care este|          |   |A|B|C|D|
|   |    |        |         | | | | |      |inregistrata|          |   | | | | |
|___|____|________|_________|_|_|_|_|______|____________|__________|___|_|_|_|_|
| 1 | 2  |   3    |    4    |5|6|7|8|  9   |     10     |   11     | 12|13141516
|___|____|________|_________|_|_|_|_|______|____________|__________|___|_|_|_|_|
|___|____|________|_________|_|_|_|_|______|____________|__________|___|_|_|_|_|

    Prezentul registru contine ......... pagini, numerotate de la 1 la ........, fiecare fila fiind parafata/stampilata in data de .............. .

                                             Director,
                                       .......................
                                       (semnatura si stampila)

    ANEXA 13
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR
    Directia impozite indirecte

                                LISTA
cuprinzand societatile comerciale autorizate sa restituie taxa pe valoarea adaugata cumparatorilor straini
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea  | Adresa | Codul  |  Numarul     |  Organul fiscal la care  |
|crt.| societatii |        | fiscal |autorizatiei/ |  este inregistrata       |
|    | comerciale |        |        |   data       |  societatea comerciala   |
|____|____________|________|________|______________|__________________________|

    ANEXA 14
    la norme

    Societatea Comerciala .....................
    Codul fiscal ..............................
    Organul fiscal ............................

                                 SITUATIA
cuprinzand vanzarile pentru care s-au eliberat documente de restituire a taxei pe valoarea adaugata catre cumparatorii straini, in luna ........, anul ......
 _____________________________________________________________________________
|Nr. |                           | Documentul | Documentul |        | Taxa pe |
|crt.|       Cumparatorul        |     de     |    de      |Valoarea| valoarea|
|    |                           | restituire |  vanzare   |facturii| adaugata|
|____|___________________________|____________|____________|        |         |
|    |Numele si|Tara|   Numarul  |Numarul|Data|Numarul|Data|        |         |
|    |prenumele|    |pasaportului|       |    |       |    |        |         |
|____|_________|____|____________|_______|____|_______|____|________|_________|

    ANEXA 15
    la norme

    Societatea Comerciala ..................
    Codul fiscal ...........................
    Organul fiscal .........................

                                SITUATIA
cuprinzand restituirile de taxa pe valoarea adaugata, efectuate de vanzator catre cumparatori straini, in luna ..............., anul .............
 _____________________________________________________________________________
|Nr. |                           | Documentul | Documentul |        | Taxa pe |
|crt.|       Cumparatorul        |     de     |    de      |Valoarea| valoarea|
|    |                           | restituire |  vanzare   |facturii| adaugata|
|____|___________________________|____________|____________|        |         |
|    |Numele si|Tara|   Numarul  |Numarul|Data|Numarul|Data|        |         |
|    |prenumele|    |pasaportului|       |    |       |    |        |         |
|____|_________|____|____________|_______|____|_______|____|________|_________|

    ANEXA 16
    la norme

    Societatea Comerciala .......................
    Codul fiscal ................................
    Organul fiscal ..............................

                                 SITUATIA
cuprinzand restituirile de taxa pe valoarea adaugata, efectuate in luna ....., anul .............

     Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
     A = Restituita
     B = Comision
 _____________________________________________________________________________
|Nr. |                           | Documentul | Documentul |        | Taxa pe |
|crt.|       Cumparatorul        |     de     |    de      |Valoarea| valoarea|
|    |                           | restituire |  vanzare   |facturii| adaugata|
|____|___________________________|____________|____________|        |_________|
|    |Numele si|Tara|   Numarul  |Numarul|Data|Numarul|Data|        |  A | B  |
|    |prenumele|    |pasaportului|       |    |       |    |        |    |    |
|____|_________|____|____________|_______|____|_______|____|________|____|____|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1346/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1346 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu