Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1008 din 30 iulie 2002

pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu au domiciliul in Romania

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 595 din 12 august 2002


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in baza prevederilor art. 11 alin. (1) lit. l) si ale art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 371 din 1 iunie 2002,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu au domiciliul in Romania, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Autorizatiile emise in baza Ordinului ministrului finantelor nr. 1.346/2000 isi mentin valabilitatea pana la expirarea termenului prevazut in acestea.
    Art. 3
    Directia generala de politica si legislatie fiscala, Directia Generala a Vamilor si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    p. Ministrul finantelor publice,
                           Gheorghe Gherghina,
                            secretar de stat

    ANEXA 1

                                NORME
privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu au domiciliul in Romania

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    (1) Conform prevederilor art. 11 alin. (1) lit. l) si ale art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, bunurile cumparate din expozitiile organizate in Romania, precum si din reteaua comerciala, expediate sau transportate in strainatate de catre cumparatori, persoane fizice, care nu au domiciliul in Romania, denumite in continuare cumparatori straini, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor destinate realizarii acestora.
    (2) Aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata se realizeaza prin restituirea taxei pe valoarea adaugata in conditiile prevazute de prezentele norme.
    (3) Cumparatori straini, in intelesul prezentelor norme, sunt considerate persoanele fizice de alta cetatenie si persoanele fizice fara cetatenie (apatrizi), cu domiciliul in strainatate, precum si persoanele fizice, cetateni romani cu domiciliul in strainatate.
    (4) Restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini se face pentru bunurile cumparate din Romania, pe care le scot din tara ca bagaj insotit sau neinsotit, cu respectarea conditiilor si limitelor prevazute la art. 88 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei si la art. 131 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.114/2001, cu exceptia produselor alimentare, bauturilor alcoolice si a produselor din tutun.

    CAP. 2
    Conditii de restituire

    Art. 2
    (1) Restituirea taxei pe valoarea adaugata pentru bunurile cumparate poate fi efectuata in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) bunurile nu sunt prohibite sau restrictionate la scoaterea din tara, potrivit reglementarilor legale;
    b) unitatea comerciala care vinde este autorizata, conform prevederilor cap. IV, sa efectueze operatiuni care confera cumparatorilor straini dreptul de a cere restituirea taxei pe valoarea adaugata;
    c) intre data cumpararii bunurilor si data scoaterii din tara sau data expedierii in strainatate a acestora nu au trecut mai mult de 90 de zile;
    d) perioada dintre data expedierii sau transportarii in strainatate si data solicitarii restituirii taxei pe valoarea adaugata nu trebuie sa fie mai mare de 90 de zile;
    e) scoaterea din tara a bunurilor s-a efectuat prin birourile vamale care functioneaza in incinta aeroporturilor internationale.
    (2) Dreptul de restituire a taxei pe valoarea adaugata este limitat la bunurile achizitionate din acelasi magazin, care se incadreaza in prevederile art. 1 alin. (4) si a caror valoare globala, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, conform facturii fiscale, este superioara sumei de 4 milioane lei.
    (3) Cumparatorul strain poate solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente mai multor facturi fiscale, daca suma globala a fiecarei facturi este superioara sumei de 4 milioane lei.

    CAP. 3
    Procedura de restituire

    Art. 3
    (1) Pentru livrarile de bunuri catre cumparatori straini, care depasesc suma de 4 milioane lei, vanzatorul are obligatia:
    a) sa emita factura fiscala, sa incaseze de la client contravaloarea bunurilor, inclusiv taxa pe valoarea adaugata;
    b) sa emita si sa completeze in 3 exemplare formularul "Document de restituire a taxei pe valoarea adaugata (pentru cumparatorii straini)", prezentat in anexa nr. 1. Originalul si exemplarul al doilea al documentului de restituire a taxei pe valoarea adaugata vor fi inmanate cumparatorului strain insotite de originalul facturii fiscale.
    (2) Pentru a beneficia de restituirea taxei pe valoarea adaugata in momentul scoaterii din tara a bunului cumparatorul strain prezinta autoritatii vamale bunurile cumparate, insotite de originalul facturii fiscale, documentele care atesta achitarea contravalorii bunurilor si de cele doua exemplare ale documentului de restituire a taxei pe valoarea adaugata.
    (3) Autoritatea vamala verifica:
    a) concordanta dintre datele prevazute in documentul de restituire, referitoare la cumparator, si datele din actele de identificare a persoanei care se prezinta la autoritatea vamala;
    b) concordanta dintre datele prevazute in documentul de restituire, factura fiscala si bunurile prezentate;
    c) incadrarea in termenul prevazut la art. 2 alin. (1) lit. c).
    (4) Certificarea iesirii bunurilor din tara poate fi refuzata de autoritatea vamala, daca:
    a) formularul nu este integral completat de catre vanzator;
    b) bunurile nu sunt prezentate la cererea organului vamal sau nu corespund cu bunurile mentionate in factura fiscala;
    c) valoarea bunurilor din factura fiscala a vanzatorului nu depaseste 4 milioane lei;
    d) datele din documentul de restituire nu corespund cu datele din actele de identificare a cumparatorului si cu datele din factura fiscala.
    (5) Dupa verificare autoritatea vamala inregistreaza si vizeaza cele doua exemplare ale documentului de restituire a taxei pe valoarea adaugata. Originalul facturii fiscale si originalul documentului de restituire a taxei pe valoarea adaugata, cu viza autoritatii vamale, se returneaza cumparatorului strain. Exemplarul al doilea al documentului de restituire a taxei pe valoarea adaugata este retinut de catre autoritatea vamala.
    (6) Cumparatorii straini pot solicita unitatilor prevazute la alin. (7) restituirea taxei pe valoarea adaugata, pe baza urmatoarelor documente:
    a) originalul documentului de restituire, vizat de autoritatea vamala care functioneaza in incinta aeroporturilor internationale;
    b) originalul facturii fiscale, insotit de bon de casa, chitanta sau orice alt document care atesta achitarea contravalorii bunurilor.
    (7) Unitatile care vor efectua restituirea taxei pe valoarea adaugata catre cumparatorii straini sunt:
    a) punctele de lucru ale societatilor comerciale autorizate, existente la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat ale aeroporturilor internationale. Acestea vor retine din suma de restituit un comision in lei de pana la 30% din taxa pe valoarea adaugata solicitata a fi restituita. Comisionul este scutit de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, conform art. 11 alin. (1) lit. l) si r) si art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 345/2002.
    b) unitatile comerciale autorizate care au efectuat vanzarea bunurilor fara a percepe comision pentru vanzarile efectuate de acestea, pentru care nu s-a solicitat restituirea taxei pe valoarea adaugata de la unitatile prevazute la lit. a). In cadrul termenului prevazut la art. 2 alin. (1) lit. d) restituirea se poate efectua atat catre cumparatorul strain, cat si catre orice alta persoana care prezinta documentele prevazute la alin. (6). O unitate comerciala nu poate efectua restituirea taxei pe valoarea adaugata decat pentru bunurile vandute in propria unitate.
    (8) Taxa pe valoarea adaugata se restituie in lei. Sumele restituite in lei, reprezentand taxa pe valoarea adaugata, pot fi:
    a) scoase din Romania in limitele prevazute in reglementarile privind operatiunile valutare;
    b) depuse la organele vamale, contra chitantei de consemnare, pentru acele sume care depasesc limitele legale de scoatere din tara conform reglementarilor in vigoare;
    c) convertite in valuta la punctele de schimb valutar existente in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat. Convertirea sumelor se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

    CAP. 4
    Autorizarea unitatilor comerciale

    Art. 4
    (1) Autorizarea unitatilor comerciale in vederea vanzarii de bunuri pentru care se acorda dreptul de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini si a restituirii taxei pe valoarea adaugata aferente acestor vanzari se face de catre directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe baza unei cereri intocmite conform modelului prezentat in anexa nr. 2, depusa de societatile comerciale care au sediul in raza teritoriala a directiei respective.
    (2) Cererea va fi semnata de persoanele care angajeaza legal persoana juridica solicitanta si va fi insotita de:
    a) copie de pe documentul care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    b) copie de pe documentul de inregistrare fiscala;
    c) copie de pe documentul de inregistrare la organul fiscal a unitatii comerciale pentru care se solicita autorizarea;
    d) copie de pe statutul societatii comerciale sau de pe actul constitutiv al acesteia, in care sa fie mentionat ca obiect de activitate restituirea taxei pe valoarea adaugata catre cumparatorii straini;
    e) copie de pe documentele de achizitionare si inregistrare in evidenta societatii comerciale a aparatelor de marcat electronice fiscale, pentru fiecare magazin pentru care se solicita autorizarea.
    (3) Pe baza cererii si a documentelor anexate organele fiscale prevazute la alin. (1) pot aproba si emite autorizatii conform modelului prezentat in anexa nr. 3. Termenul de solutionare a cererilor este de 30 de zile de la data depunerii. Neprezentarea documentelor prevazute la alin. (2) atrage respingerea cererii, care va fi comunicata unitatii solicitante.
    (4) Autorizatiile emise societatilor comerciale se inregistreaza in Registrul pentru evidenta autorizatiilor emise societatilor comerciale care efectueaza vanzari catre cumparatorii straini care beneficiaza de restituirea taxei pe valoarea adaugata si restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente acestor vanzari, al carui model este prezentat in anexa nr. 4. Acest registru va fi completat, parafat, numerotat si pastrat de directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti.
    (5) Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor transmite unitatilor fiscale interesate, in termen de 3 zile de la autorizare, Lista cuprinzand unitatile comerciale care au fost autorizate sa efectueze vanzari catre cumparatorii straini care beneficiaza de restituirea taxei pe valoarea adaugata si restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente acestor vanzari, conform modelului prezentat in anexa nr. 5.
    (6) Formularul "Document de restituire a taxei pe valoarea adaugata (pentru cumparatorii straini)," conform modelului prezentat in anexa nr. 1, va fi tiparit de Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. pe baza de comenzi scrise, conform modelului prezentat in anexa nr. 6, aprobate de directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti.
    (7) Distribuirea formularelor comandate se face contra cost de Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A., cu alocarea unei plaje speciale de serii si numere pentru fiecare unitate autorizata.
    (8) Societatile comerciale autorizate sa efectueze vanzari catre cumparatorii straini care beneficiaza de restituirea taxei pe valoarea adaugata au obligatia sa tina evidenta achizitionarii si utilizarii documentelor fiscale speciale, conform modelului prezentat in anexa nr. 7.
    (9) O noua comanda de formulare va fi conditionata de justificarea utilizarii formularelor achizitionate anterior, prin prezentarea evidentei intocmite conform anexei nr. 7, vizata de organul fiscal la care societatea comerciala respectiva este inregistrata ca platitor de impozite si taxe.
    (10) Dupa obtinerea autorizatiei magazinul va afisa la loc vizibil sigla "TAX FREE", conform modelului prezentat in anexa nr. 8. Sigla va avea dimensiunea de minimum 20 x 20 cm. In mijlocul siglei se inscriu cuvintele "TAX FREE" cu majuscule avand inaltimea de minimum 5 cm.

    CAP. 5
    Autorizarea societatilor comerciale care restituie taxa pe valoarea adaugata la punctele pentru trecerea frontierei de stat ale aeroporturilor internationale

    Art. 5
    (1) Ministerul Finantelor Publice, prin Directia generala de politica si legislatie fiscala, poate autoriza societati comerciale care sa restituie taxa pe valoarea adaugata cumparatorilor straini, potrivit prevederilor art. 3 alin. (7) lit. a).
    (2) Autorizarea se face la cererea societatii comerciale, conform modelului prezentat in anexa nr. 9, in urmatoarele conditii:
    a) sa fie inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    b) sa nu aiba debite restante la bugetul de stat;
    c) sa aiba mentionat ca obiect de activitate restituirea taxei pe valoarea adaugata catre cumparatorii straini;
    d) sa aiba aprobare pentru desfasurarea activitatii de restituire a taxei pe valoarea adaugata in punctul de control pentru trecerea frontierei de stat.
    (3) Solicitantul este obligat sa indice in cerere adresa exacta, punctele de lucru in care doreste sa desfasoare activitatea de restituire a taxei pe valoarea adaugata si sa o depuna la Ministerul Finantelor Publice, Directia generala de politica si legislatie fiscala, insotita de urmatoarele documente:
    a) copie de pe statutul societatii comerciale sau de pe actul constitutiv al acesteia;
    b) copie de pe documentul de inregistrare fiscala;
    c) copie de pe documentul care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    d) certificat de atestare fiscala eliberat in acest scop;
    e) copie de pe documentul care atesta ca a obtinut aprobare pentru desfasurarea activitatii de restituire a taxei pe valoarea adaugata in punctul de control pentru trecerea frontierei de stat.
    (4) Pe baza cererii si a documentelor anexate Ministerul Finantelor Publice, prin Directia generala de politica si legislatie fiscala, poate aproba si emite autorizatia pentru activitatea de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini, conform modelului prezentat in anexa nr. 10.
    (5) Autorizatiile emise se inregistreaza in Registrul pentru evidenta autorizatiilor emise societatilor comerciale care restituie taxa pe valoarea adaugata cumparatorilor straini, al carui model este prezentat in anexa nr. 11. Acest registru va fi completat, parafat, numerotat si pastrat de Directia generala de politica si legislatie fiscala din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 6
    In situatia in care societatea comerciala care a obtinut autorizatie pentru unul sau mai multe puncte de lucru, potrivit prevederilor art. 5, doreste sa desfasoare activitatea de restituire a taxei pe valoarea adaugata si in alte puncte de lucru, va solicita eliberarea unei noi autorizatii pentru acestea din urma. In vederea eliberarii autorizatiei solicitantul va depune la Directia generala de politica si legislatie fiscala din cadrul Ministerului Finantelor Publice cererea prevazuta in anexa nr. 9 si documentele prevazute la art. 5 alin. (3) lit. d) si e).
    Art. 7
    Societatea comerciala autorizata sa desfasoare activitatea de restituire a taxei pe valoarea adaugata este obligata sa notifice Ministerului Finantelor Publice - Directia generala de politica si legislatie fiscala daca nu mai desfasoara activitate in punctele de lucru pentru care a obtinut autorizare.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 8
    (1) Unitatile autorizate conform prevederilor cap. IV si V au obligatia sa intocmeasca semestrial "Situatia privind restituirile taxei pe valoarea adaugata, efectuata catre cumparatorii straini", conform modelului prezentat in anexa nr. 12.
    (2) Situatiile vor fi transmise Directiei generale de politica si legislatie fiscala din cadrul Ministerului Finantelor Publice, pana la data de 15 a lunii urmatoare incheierii semestrului.
    Art. 9
    (1) Comisionul perceput pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata catre cumparatorii straini se evidentiaza in formularul "Decont privind taxa pe valoarea adaugata", conform instructiunilor de completare a acestuia.
    (2) Sumele efectiv restituite, justificate cu documentele prevazute in prezentele norme, se vor inscrie in decont la randul "T.V.A. efectiv restituita cumparatorilor straini".
    Art. 10
    (1) Nerespectarea prevederilor art. 3 de catre unitatile autorizate conform prevederilor cap. IV si V atrage anularea autorizatiilor eliberate de organul care a emis autorizatia initiala.
    (2) In cazul in care autorizatia este eliberata pentru mai multe unitati comerciale sau puncte de lucru ale aceleiasi societati comerciale, se va anula numai autorizarea unitatilor, respectiv punctelor de lucru la care au fost constatate abateri de natura celor prevazute la alin. (1).
    (3) Solicitarea unei noi autorizatii poate fi facuta dupa un an de la anularea autorizarii initiale.

    ANEXA 1
    la norme

          DOCUMENT DE RESTITUIRE A TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA Nr. ....
                        (pentru cumparatorii straini)

    1. Valoarea bunurilor din factura fiscala  ________________________________
       nr. ........ din data ................ |                                |
       (exportate in interval de 90 de zile)  |________________________________|
                                                         ______________________
    2. Valoarea taxei pe valoarea adaugata de restituit |                      |
                                                        |______________________|
________________________________________________________________________________
    CUMPARATOR                           |     VANZATOR
 3. Numele si prenumele:                 |  9. Denumirea societatii comerciale:
 4. Data si locul nasterii:              | 10. Adresa:
 5. Tara de domiciliu:                   | 11. Codul fiscal:
 6. Numarul pasaportului/numarul         | 12. Data vanzarii:
    actului de identitate:               | 13. Organul fiscal la care este
 7. Data emiterii pasaportului:          |     inregistrat vanzatorul:
 8. Am primit suma de                    |
    ....... (.........) lei.             |
                                         |
       Semnatura                         |     Semnatura si stampila
   ................    Data restituirii: |   ........................
_________________________________________|______________________________________

     CONFIRMAREA DE CATRE AUTORITATEA VAMALA A SCOATERII DIN TARA A BUNURILOR

    Biroul vamal:
    Codul biroului vamal:
    Numarul si data inregistrarii:                 Semnatura si stampila
                                                ..........................
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Se completeaza de biroul vamal.
    Autoritatea vamala poate refuza certificarea iesirii din tara a bunurilor, daca:
    - formularul nu este integral completat de catre vanzator;
    - bunurile nu sunt prezentate la cererea organului vamal sau nu corespund cu bunurile mentionate in factura fiscala;
    - valoarea bunurilor din factura vanzatorului nu depaseste 4 milioane lei;
    - datele din documentul de restituire nu corespund cu datele din actele de identificare a cumparatorului si cu datele din factura fiscala:
    - termenul de 90 de zile, calculat intre data cumpararii si data scoaterii din tara sau data expedierii in strainatate a bunurilor, a fost depasit.

    ANEXA 2
    la norme

                               CERERE
pentru autorizarea unitatii/unitatilor comerciale in vederea vanzarii de bunuri pentru care se acorda dreptul de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini si a restituirii taxei pe valoarea adaugata aferente acestor vanzari

    Persoana juridica ........................., cu sediul in ................., judetul/sectorul ..................., str. ...................... nr. ........., codul postal ............, telefon ................, telex/fax ................, inmatriculata in registrul comertului la nr. ........................ din ..................., codul fiscal ......................, reprezentata prin ................................, domiciliat in ............................, str. .......................... nr. .........., posesor al actului de identitate seria .......... nr. ................., eliberat de .................., avand functia de .........................., solicit eliberarea autorizatiei pentru unitatea/unitatile comerciala/comerciale din .................................., judetul/sectorul ............, str. .............................. nr. ........, codul postal ..............., telefon ................, telex/fax ............., pentru efectuarea vanzarii de bunuri cumparatorilor straini care beneficiaza de restituirea taxei pe valoarea adaugata si a restituirii taxei pe valoarea adaugata aferente acestor vanzari.

      ............................
        (semnatura si stampila)         Data ...................

    ANEXA 3
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Directia generala a finantelor publice
    a judetului .............../municipiului Bucuresti

                              AUTORIZATIE
                  Nr. ......... din ..................
                                    (ziua, luna, anul)

    Se autorizeaza ............................................................,
                                     (persoana juridica)
cu sediul in ...................., str. ........................... nr. ......, judetul/sectorul ................., codul postal ..................., telex/fax ....................., inmatriculata in registrul comertului la nr. .................... din ......................., codul fiscal ................., sa efectueze vanzari de bunuri cumparatorilor straini care beneficiaza de restituirea taxei pe valoarea adaugata si sa restituie taxa pe valoarea adaugata aferenta acestor vanzari in unitatea comerciala ......................... din ................, str. ...................... nr. ........, judetul/sectorul ..................., codul postal .............., telefon ..........., telex/fax ..........; in unitatea comerciala ......................... din ................, str. ...................... nr. ........, judetul/sectorul ..................., codul postal .............., telefon ..........., telex/fax .......... si in unitatea comerciala ......................... din ................, str. ...................... nr. ........, judetul/sectorul ..................., codul postal .............., telefon ..........., telex/fax .........., incepand cu data de ......................, cu obligativitatea respectarii reglementarilor in vigoare privind taxa pe valoarea adaugata.
    Autorizarea s-a facut in baza cererii nr. ............... din ......................... si a documentatiei prezentate, inregistrata la Directia generala a finantelor publice a judetului ................/municipiului Bucuresti, dupa caz.

                              Director general,
                         ..........................

    ANEXA 4
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Directia generala a finantelor publice
    a judetului .............../municipiului Bucuresti

                                REGISTRU
pentru evidenta autorizatiilor emise societatilor comerciale care efectueaza vanzari catre cumparatorii straini care beneficiaza de restituirea taxei pe valoarea adaugata si restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente acestor vanzari

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Denumirea
    B - Denumirea unitatii autorizate
    C - Localitatea
    D - Judetul/sectorul
 ______________________________________________________________________________
|Autorizatia|          Societatea comerciala    |          |Unitatea autorizata|
|___________|___________________________________|          |___________________|
|    |      |  |   Sediul   |      |  Organul   |          |   |    Sediul     |
|    |      |  |____________|Codul | fiscal la  | Numarul  |   |_______________|
|Nr. | Data | A|C|Str.|Nr.|D|fiscal| care este  |unitatilor| B | C |Str.|Nr.|D |
|    |      |  | |    |   | |      |inregistrata|autorizate|   |   |    |   |  |
|____|______|__|_|____|___|_|______|____________|__________|___|___|____|___|__|
|  1 |   2  |3 |4|  5 | 6 |7|   8  |      9     |    10    | 11| 12| 13 | 14|15|
|____|______|__|_|____|___|_|______|____________|__________|___|___|____|___|__|
|____|______|__|_|____|___|_|______|____________|__________|___|___|____|___|__|

    Prezentul registru contine .......... pagini numerotate de la 1 la ........, fiecare fila fiind parafata/stampilata la data de .......... .

                                                  Director general,
                                              .........................
                                               (semnatura si stampila)

    ANEXA 5
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Directia generala a finantelor publice
    a judetului .............../municipiului Bucuresti

                                 LISTA
cuprinzand unitatile comerciale care au fost autorizate sa efectueze vanzari catre cumparatorii straini care beneficiaza de restituirea taxei pe valoarea adaugata si restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente acestor vanzari
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Denumirea unitatii/|      Numarul    |             |Codul |Organul fiscal|
|crt.|   subunitatilor   |autorizatiei/data|   Adresa    |fiscal| la care este |
|    |                   |                 |             |      | inregistrata |
|____|___________________|_________________|_____________|______|______________|
|____|___________________|_________________|_____________|______|______________|

    ANEXA 6
    la norme

                 NOTA DE COMANDA Nr. ......../.............
                     pentru documente fiscale speciale

    Denumirea societatii comerciale .............................
    Codul fiscal ..........................
    Numarul autorizatiei/data .............
    Sediul: localitatea .........................., str. ................... nr. ....., sectorul ..., judetul .................., telefon ..............
 _____________________________________________________________________________
|    Felul   |Cantitatea|U.M.| Pretul |   Valoarea   |T.V.A.| Valoarea totala,| |documentului|solicitata|    | unitar |              |      | inclusiv T.V.A. |
|____________|__________|____|________|______________|______|_________________|
|      0     |     1    |  2 |    3   |       4      |   5  |         6       |
|____________|__________|____|________|______________|______|_________________|

  .........................  Directia generala a finantelor publice a judetului
         (semnatura si       .........................../municipiului Bucuresti
  stampila solicitantului)   Data aprobarii comenzii ..........................
                             Numarul documentelor aprobate ....................
                             Seria ............................................
                             Modalitatea de plata .............................

                                    ..............................
                                       (semnatura si stampila)

    ANEXA 7
    la norme

                               EVIDENTA
achizitionarii si utilizarii documentelor fiscale speciale in luna ............. anul .....

    Denumirea societatii comerciale ..........................................
    Data .........................................
    Sediul: localitatea .........................., str. ................... nr. ....., sectorul ..., judetul ..................,
    codul fiscal ....................
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                                         |   Numarul  | Numarul avizelor |
|crt.|                Explicatii               | facturilor |   de insotire    |
|    |                                         |  fiscale   |    a marfii      |
|____|_________________________________________|____________|__________________|
| 1. | Stoc la inceputul lunii                 |            |                  |
|____|_________________________________________|____________|__________________|
| 2. | Achizitii in cursul lunii               |            |                  |
|____|_________________________________________|____________|__________________|
| 3. | TOTAL I (rd. 1 + rd. 2)                 |            |                  |
|____|_________________________________________|____________|__________________|
| 4. | Cantitatea utilizata in cursul lunii    |            |                  |
|____|_________________________________________|____________|__________________|
| 5. | Cantitatea anulata in cursul lunii      |            |                  |
|____|_________________________________________|____________|__________________|
| 6. | TOTAL II (rd. 4 + rd. 5)                |            |                  |
|____|_________________________________________|____________|__________________|
| 7. | Stoc la sfarsitul lunii (rd. 3 - rd. 6) |            |                  |
|____|_________________________________________|____________|__________________|

                      Certificata de conducerea societatii comerciale
                      Semnatura ................
                      Data ..............

    Verificat de organul fiscal
    Semnatura .................
    Data ......................

    ANEXA 8
    la norme

                             MODELUL SIGLEI

                             ____________
                           /              \
                          |                |
                          |      TAX       |
                          |      FREE      |
                          |                |
                          |                |
                           \______________/

    ANEXA 9
    la norme

                                CERERE
pentru autorizarea activitatii de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini la punctele de frontiera ale aeroporturilor internationale

    Persoana juridica ................................., cu sediul in ............................., judetul/sectorul ................, str. .......................... nr. ....., codul postal ..........., telefon ............, telex/fax ............, inmatriculata in registrul comertului la nr. ............... din ........................, codul fiscal ........................, reprezentata prin .........................., domiciliat/domiciliata in ............................, str. .............................. nr. ........, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ....... nr. .............., eliberat de ..............................., avand functia de ......................., solicit eliberarea autorizatiei pentru efectuarea restituirii taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini prin punctele de lucru din (se va mentiona punctul de control pentru trecerea frontierei de stat unde este situat fiecare punct de lucru pentru care se solicita autorizarea)
................................................................................
................................................................................

         .........................            Data ...................
          (semnatura si stampila)

    ANEXA 10
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Directia generala de politica si legislatie fiscala

                                   AUTORIZATIE
                     Nr. ............ din ..................
                                          (ziua, luna, anul)

    Se autorizeaza ................................................., cu sediul
                             (societatea comerciala)
in ............................., str. ....................... nr. ............, judetul/sectorul ................., codul postal ................, telex/fax ................, inmatriculata in registrul comertului la nr. ................. din ..................., cod unic de inmatriculare nr. ......................., sa efectueze restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini prin punctele de lucru din .........................., incepand cu data de ................., cu obligativitatea respectarii reglementarilor in vigoare privind taxa pe valoarea adaugata.
    Autorizarea s-a facut in baza cererii nr. .............. din ............... si a documentatiei prezentate, inregistrata la Directia generala de politica si legislatie fiscala din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

                            Director general,
                      ..............................

    ANEXA 11
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Directia generala de politica si legislatie fiscala

                              REGISTRU
pentru evidenta autorizatiilor emise societatilor comerciale care restituie taxa pe valoarea adaugata cumparatorilor straini

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Denumirea
    B - Denumirea unitatii autorizate
    C - Localitatea
    D - Judetul/sectorul
 ______________________________________________________________________________
|Autorizatia|          Societatea comerciala    |          |Unitatea autorizata|
|___________|___________________________________|          |___________________|
|    |      |  |   Sediul   |      |  Organul   |          |   |    Sediul     |
|    |      |  |____________|Codul | fiscal la  | Numarul  |   |_______________|
|Nr. | Data | A|C|Str.|Nr.|D|fiscal| care este  |unitatilor| B | C |Str.|Nr.|D |
|    |      |  | |    |   | |      |inregistrata|autorizate|   |   |    |   |  |
|____|______|__|_|____|___|_|______|____________|__________|___|___|____|___|__|
|  1 |   2  |3 |4|  5 | 6 |7|   8  |      9     |    10    | 11| 12| 13 | 14|15|
|____|______|__|_|____|___|_|______|____________|__________|___|___|____|___|__|
|____|______|__|_|____|___|_|______|____________|__________|___|___|____|___|__|

    Prezentul registru contine .......... pagini numerotate de la 1 la .........., fiecare fila fiind parafata/stampilata la data de ..............

                                                  Director general,
                                             ..........................
                                               (semnatura si stampila)

    ANEXA 12
    la norme

    Societatea comerciala ......................
    Codul unic de inmatriculare ................
    Organul fiscal .............................

                               SITUATIE
privind restituirea taxei pe valoarea adaugata, efectuata catre cumparatorii straini in semestrul ..... anul ........

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Comision
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |           Cumparator      | Document | Document |        |   Taxa pe    |
|crt.|                           |    de    |de vanzare|        |   valoarea   |
|    |                           |restituire|          |Valoarea|   adaugata   |
|    |___________________________|__________|__________|facturii|______________|
|    |Numele si|Tara|  Numarul   |Numar|Data|Numar|Data|        |Restituita|A*)|
|    |prenumele|    |pasaportului|     |    |     |    |        |          |   |
|____|_________|____|____________|_____|____|_____|____|________|__________|___|
    *) Se va completa numai de unitatile autorizate conform cap. V din norme.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1008/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1008 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu