E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 725 din 25 mai 2000

pentru aprobarea Normelor privind taxa pe valoarea adaugata pentru utilajele, echipamentele si serviciile achizitionate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, precum si pentru bunurile si serviciile finantate din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 284 din 22 iunie 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza prevederilor art. 5 si ale art. 17 lit. B.m) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind taxa pe valoarea adaugata pentru utilajele, echipamentele si serviciile achizitionate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, precum si pentru bunurile si serviciile finantate din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Certificatele eliberate conform Ordinului ministrului finantelor nr. 2.050/1998 raman valabile pe durata derularii contractelor pentru care au fost eliberate.
    Art. 3
    Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                          Ministrul finantelor,
                          Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                                 NORME
privind taxa pe valoarea adaugata pentru utilajele, echipamentele si serviciile achizitionate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, precum si pentru bunurile si serviciile finantate din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice

    CAP. 1
    Utilajele, echipamentele si serviciile achizitionate, legate nemijlocit de operatiunile petroliere realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, in baza Legii petrolului nr. 134/1995, si cele aferente obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni"

    1. Potrivit prevederilor art. 5 alin. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, livrarea de utilaje si echipamente, precum si prestarile de servicii, legate nemijlocit de operatiunile petroliere realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, in baza Legii petrolului nr. 134/1995, se vor efectua cu scutire de taxa pe valoarea adaugata, iar furnizorii si prestatorii vor deduce taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate acestor operatiuni.
    Scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru utilajele, echipamentele si serviciile achizitionate, legate nemijlocit de operatiunile petroliere, se realizeaza prin restituirea taxei pe valoarea adaugata titularilor acordurilor petroliere, persoane juridice straine, de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    In acest scop titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, vor prezenta directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata prezentata in anexa nr. 1 la prezentele norme si documentatia necesara restituirii, care va cuprinde:
    a) copii de pe contractele privind realizarea obiectivelor de investitii de catre investitorii straini pe teritoriul Romaniei, aprobate de Guvern;
    b) copii de pe contractele incheiate cu furnizorii de bunuri sau prestatorii de servicii;
    c) copii de pe certificatele de inregistrare ca platitori de taxa pe valoarea adaugata a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii;
    d) documentele justificative privind cheltuielile, respectiv facturi fiscale sau alte documente specifice prevazute de Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, din care sa rezulte cuantumul taxei pe valoarea adaugata;
    e) dovada platii bunurilor sau serviciilor achizitionate pentru care se solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata (ordine de plata, cecuri, extrase de cont, chitante, bonuri fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale);
    f) orice alte documente considerate necesare pentru solutionarea cererii.
    Cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata se analizeaza si se verifica, urmarindu-se respectarea reglementarilor in vigoare cu privire la restituirea taxei pe valoarea adaugata. Dupa verificare se va intocmi un proces-verbal de control din care sa rezulte suma de restituit si suma neaprobata, cu mentionarea detaliata a motivelor ce au condus la aceasta decizie. Sumele de restituit se comunica directiei trezorerie din cadrul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Masurile dispuse prin procesul-verbal de control pot fi contestate de titularul cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata, conform prevederilor Legii nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare.
    2. Potrivit prevederilor art. 5 alin. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000, livrarile de utilaje si echipamente, precum si prestarile de servicii aferente obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni" se vor efectua cu scutire de taxa pe valoarea adaugata, iar furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii vor deduce taxa aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate acestor operatiuni.
    Furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii care participa la realizarea obiectivului de investitii mentionat la alineatul precedent pot factura bunurile livrate si serviciile prestate fara taxa pe valoarea adaugata, cu exercitarea dreptului de deducere a taxei aferente intrarilor destinate realizarii acestor operatiuni, pe baza unui certificat, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme, eliberat de Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Ilfov, la care este inregistrat beneficiarul investitiei ca platitor de impozite si taxe.
    Certificatul va fi eliberat la cererea beneficiarului, intocmita potrivit modelului prezentat in anexa nr. 3 la prezentele norme, pe baza documentatiei care trebuie sa cuprinda:
    a) copia de pe actele de infiintare si functionare a beneficiarului investitiei;
    b) copia de pe certificatul de inregistrare fiscala a beneficiarului investitiei;
    c) copia de pe documentul prin care se aproba realizarea investitiei;
    d) copia de pe contractele incheiate cu furnizorii de bunuri sau cu prestatorii de servicii;
    e) certificatul de atestare fiscala eliberat in acest scop;
    f) copia de pe certificatele de inregistrare ca platitori de taxa pe valoarea adaugata a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii;
    g) orice alte documente considerate necesare pentru solutionarea cererii.

    CAP. 2
    Bunurile si serviciile finantate din ajutoare sau din imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice

    I. Pentru bunurile si serviciile finantate din ajutoare sau din imprumuturi nerambursabile, acordate de guverne straine sau de organisme internationale, cota zero a taxei pe valoarea adaugata se aplica daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    1. sa se realizeze obiective de investitii nominalizate in hotarari ale Guvernului sau prevazute in acorduri, protocoale si intelegeri incheiate cu guverne straine sau cu organisme internationale;
    2. finantarea sa fie asigurata din:
    a) fondul de contrapartida constituit din contravaloarea in lei a ajutoarelor primite de Romania sub forma de bunuri si de servicii;
    b) ajutoare sau imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine sau de organisme internationale.
    II. Pentru bunurile si serviciile finantate din ajutoare sau din imprumuturi nerambursabile acordate de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, precum si din donatii ale persoanelor fizice, cota zero a taxei pe valoarea adaugata se aplica daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    1. sa se realizeze obiective nominalizate in hotarari ale Guvernului sau prevazute in acorduri, protocoale si intelegeri incheiate cu organizatii nonprofit si de caritate, cu exceptia obiectivelor realizate din donatii ale persoanelor fizice;
    2. obiectivele sa fie destinate unor scopuri cu caracter umanitar, social, filantropic, religios, de aparare a sanatatii, cultural, artistic, educativ, stiintific, sportiv, de protectie si ameliorare a mediului, de protectie si conservare a monumentelor istorice si de arhitectura si sa fie concretizate in bunuri si servicii, cum sunt: constructii, dotari cu tehnica de calcul, aparatura de specialitate, mobilier specific etc.; prin obiectiv nu se intelege achizitionarea de materiale consumabile si servicii sau de alte bunuri nelegate strict de realizarea scopurilor mentionate mai sus;
    3. finantarea sa fie asigurata din:
    a) fonduri ale organizatiilor nonprofit si de caritate din strainatate si din tara;
    b) donatii ale persoanelor fizice.
    III. Cota zero a taxei pe valoarea adaugata se realizeaza prin una dintre urmatoarele modalitati:
    a) prin exercitarea dreptului de deducere de catre beneficiarii obiectivelor sau ai proiectelor, daca acestia sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata;
    b) prin restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente aprovizionarilor destinate realizarii obiectivelor sau proiectelor ai caror beneficiari nu sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata de catre organul fiscal teritorial la care sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe.
    Restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente obiectivelor sau proiectelor ai caror beneficiari sunt neplatitori de taxa pe valoarea adaugata se efectueaza de organele fiscale teritoriale, la cererea acestora.
    Cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata se vor depune la organul fiscal teritorial la care sunt inregistrati titularii cererii, trimestrial, cel mai tarziu pana la finele lunii urmatoare incheierii unui trimestru, si vor fi justificate numai cu documente aferente cumpararilor efectuate in trimestrul pentru care se solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata. Nedepunerea in termen si necuprinderea tuturor documentelor justificative atrag pierderea dreptului de restituire a taxei pe valoarea adaugata.
    Documentatia necesara pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata va cuprinde:
    - cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 4 la prezentele norme;
    - copia de pe certificatul de inregistrare fiscala;
    - comunicarea bancii privind atribuirea numarului de cont: curent, investitii - lei, valuta;
    - copia de pe autorizatia de constructie a obiectivului, daca este cazul;
    - documentele justificative privind cheltuielile, respectiv facturi fiscale sau alte documente specifice prevazute de Hotararea Guvernului nr. 831/1997, din care sa rezulte cuantumul taxei pe valoarea adaugata;
    - dovada platii pana la data solutionarii cererii pentru bunurile sau serviciile achizitionate pentru care se solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata (dispozitii de plata, dispozitii de incasare, ordine de plata, cecuri, extrase de cont, chitante, bonuri fiscale emise de aparate de marcat electronice fiscale);
    - documentele din care sa rezulte modalitatea de finantare, insotite de traducerea autorizata a acestora, dupa caz.
    In situatia in care pentru efectuarea verificarii si analizei sunt necesare si alte documente decat cele mentionate mai sus, organul fiscal le poate solicita titularului cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata.
    Cererile se analizeaza si se verifica, urmarindu-se respectarea reglementarilor in vigoare cu privire la restituirea taxei pe valoarea adaugata. Dupa verificare se va intocmi un proces-verbal de control din care sa rezulte suma de restituit si suma neaprobata, cu mentionarea detaliata a motivelor ce au condus la aceasta decizie.
    Restituirea taxei pe valoarea adaugata se aproba de conducatorul unitatii fiscale. Pe baza aprobarii restituirea sumei catre beneficiarul cererii se face prin trezoreria statului.
    Masurile dispuse prin procesul-verbal de control pot fi contestate de titularul cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata conform prevederilor Legii nr. 105/1997, cu modificarile ulterioare;
    c) prin facturarea de catre furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii, care participa la realizarea obiectivelor sau proiectelor finantate din fondurile prevazute la pct. I si II, denumiti in continuare contractori, si de catre furnizorii sau prestatorii acestora din Romania, denumiti subcontractori, a bunurilor livrate si a serviciilor prestate fara taxa pe valoarea adaugata, cu exercitarea dreptului de deducere a taxei aferente intrarilor destinate realizarii obiectivului sau a proiectului, dupa caz, pe baza unui certificat, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 5 la prezentele norme.
    Certificatul va fi eliberat la cererea beneficiarului, indiferent de calitatea sa de platitor sau neplatitor de taxa pe valoarea adaugata, de catre directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, la care este inregistrat ca platitor de impozite si taxe. Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:
    - copia de pe certificatul de inregistrare ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a furnizorului de bunuri sau a prestatorului de servicii, contractor sau subcontractor, dupa caz;
    - copia de pe autorizatia de constructie a obiectivului, daca este cazul;
    - certificatele de atestare fiscala, eliberate in acest scop, pentru contractori si subcontractori, precum si pentru beneficiar, daca acesta este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    - documentele din care sa rezulte modalitatea de finantare, conform pct. I si II, insotite de traducerea autorizata a acestora, dupa caz;
    - copia de pe actul de constituire sau de autorizare, dupa caz, si traducerea autorizata, in cazul persoanei nerezidente;
    - copia de pe actul de inregistrare la organele abilitate din tara de origine, in cazul persoanei nerezidente, si traducerea autorizata;
    - copia de pe certificatul de inregistrare fiscala a reprezentantului fiscal sau a sucursalei ori a altei subunitati de tip sediu secundar, dupa caz;
    - acceptul scris al reprezentantului fiscal, dupa caz;
    - copia de pe contractul incheiat cu furnizorul de bunuri sau cu prestatorul de servicii destinate realizarii obiectivelor sau proiectelor finantate din fonduri nerambursabile acordate de guverne straine, organisme internationale, organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, insotit de traducerea autorizata, dupa caz;
    - copiile de pe contractele incheiate de contractori cu furnizori de bunuri sau prestatori de servicii din Romania, denumiti subcontractori.
    In situatia in care pentru solutionarea cererii de eliberare a certificatului de cota zero a taxei pe valoarea adaugata sunt necesare si alte documente decat cele mentionate mai sus, organul fiscal le poate solicita titularului cererii.
    Certificatul eliberat in conditiile mentionate mai sus este valabil de la data eliberarii pe toata durata de realizare a obiectivului sau a proiectului, dupa caz, sau pe perioada stipulata in contractul dintre parti pentru livrarea de bunuri sau pentru prestarea de servicii.
    Furnizorii de bunuri sau prestatorii de servicii, contractori sau subcontractori, au obligatia sa mentioneze pe factura numarul si data certificatului in baza caruia factureaza cu cota zero a taxei pe valoarea adaugata, precum si denumirea beneficiarului obiectivului sau al proiectului.
    In situatia in care furnizorul sau prestatorul nu are domiciliul sau sediul stabil in Romania, acesta are obligatia, potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000, sa desemneze un reprezentant fiscal domiciliat in Romania, care se angajeaza sa indeplineasca obligatiile ce ii revin conform legislatiei privind taxa pe valoarea adaugata.
    Nu este obligatorie desemnarea unui reprezentant fiscal in cazul in care livrarile de bunuri si prestarile de servicii destinate realizarii obiectivului sau proiectului finantat din imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine sau de organisme internationale se realizeaza prin sucursale sau prin alte subunitati de tip sedii secundare ale persoanei juridice straine inregistrate in Romania ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata.

    CAP. 3
    Dispozitii comune

    1. Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor tine evidenta certificatelor de cota zero a taxei pe valoarea adaugata, eliberate conform prezentelor norme, intr-un registru de evidenta prezentat in anexa nr. 6 la prezentele norme. Certificatele eliberate pentru livrarile de utilaje si echipamente, precum si pentru prestarile de servicii aferente obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni" se vor inscrie in acest registru fara a se completa coloanele 9 - 13.
    Acest registru va fi completat, parafat, numerotat si pastrat de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    2. Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au obligatia sa intocmeasca lunar lista cuprinzand furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii pentru care s-au eliberat certificate de aplicare a cotei zero a taxei pe valoarea adaugata in cursul lunii expirate si sa o transmita, pana la data de 5 a lunii urmatoare, organelor fiscale teritoriale la care acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe.
    Organele fiscale teritoriale au obligatia sa verifice respectarea prevederilor legale privind taxa pe valoarea adaugata in cazul operatiunilor pentru care au fost eliberate certificatele.
    3. Livrarile de bunuri si prestarile de servicii, facturate fara taxa pe valoarea adaugata in baza certificatelor de cota zero a taxei pe valoarea adaugata acordate, se inscriu in Jurnalul pentru vanzari si in Decontul de taxa pe valoarea adaugata la rubrica prevazuta pentru evidentierea operatiunilor scutite cu drept de deducere.
    4. Taxa pe valoarea adaugata se restituie cu ordin de plata din contul 20.13.01.02 "Taxa pe valoarea adaugata restituita", deschis la trezoreria statului.
    Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Ilfov restituie taxa pe valoarea adaugata din contul 60.13 x. 02 deschis la Banca Comerciala Romana - S.A., Sucursala municipiului Bucuresti.

    ANEXA 1
    la norme

                           CERERE
    de restituire a taxei pe valoarea adaugata

    Societatea ..................., titular al acordului petrolier ............, in conformitate cu prevederile Legii petrolului nr. 134/1995 si ale art. 5 alin. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, prin prezenta solicitam restituirea taxei pe valoarea adaugata platita pentru bunurile si serviciile achizitionate, legate nemijlocit de activitatile in domeniul ................., in suma de ................ lei.

    Anexam urmatoarele documente (se marcheaza cu x):
                                                _
    - factura fiscala                          |_|
                                                _
    - alte documente legal aprobate            |_|
                                                _
    - documente de plata                       |_|

    Restituirea este aferenta lunii .....................
    Solicitam restituirea in contul nr. ............., deschis la .............,
    Sucursala .....................

         Conducatorul societatii,                  Data ..................

    Semnatura si stampila ................

 __________________________________________________________________________
|                      CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL                     |
|                                                                          |
| Aprobam restituirea T.V.A. pentru suma de .......................... lei |
| Nu aprobam restituirea sumei de .................................... lei |
| din urmatoarele motive: ................................................ |
| ........................................................................ |
| Directorul general al Directiei generale a finantelor publice si         |
| controlului financiar de stat a judetului ...../a municipiului Bucuresti |
|                                                                          |
|      Semnatura ...............                     Data ................ |
|                                                                          |
|              Stampila                                                    |
|__________________________________________________________________________|

    ANEXA 2
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR
    Directia generala a finantelor publice si
    controlului financiar de stat a judetului Ilfov

                                CERTIFICAT
                    nr. .........../ data ................

    In conformitate cu prevederile art. 5 alin. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, se acorda cota zero a taxei pe valoarea adaugata unitatii ............................................ ..................................... pentru utilajele si echipamentele livrate, precum si pentru serviciile prestate in baza contractelor:
    - nr. ........./............, de catre ............................
    - nr. ........./............, de catre ............................
    - nr. ........./............, de catre ............................
    - nr. ........./............, de catre ...........................,
aferente obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni".
    Furnizorii de utilaje si echipamente si prestatorii de servicii vor aplica cota zero a taxei pe valoarea adaugata la facturarea bunurilor livrate si a serviciilor prestate, beneficiind de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente cumpararilor de bunuri si servicii destinate realizarii contractelor.
    Pe factura se vor inscrie numarul si data prezentului certificat.

                             Director general,
                        .........................

    ANEXA 3
    la norme

                                  CERERE

    Denumirea solicitantului ..............................................
    Sediul/Adresa:
    localitatea .............., str. ............. nr. ......., judetul/sectorul ......................, codul postal ........., codul fiscal ........., organul fiscal la care este inregistrat ............................
    In conformitate cu prevederile art. 5 alin. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, prin prezenta solicitam eliberarea unui certificat de scutire de la plata taxei pe valoarea adaugata pentru utilajele si echipamentele achizitionate de la furnizori in baza urmatoarelor contracte:
    1. Denumirea furnizorului ............................................., contractul nr. ................... din data de .....................
    2. Denumirea furnizorului ............................................., contractul nr. ................... din data de .....................
    3. .....................................................................
............................................................................
precum si pentru serviciile prestate de catre:
    1. Denumirea prestatorului ............................................, contractul nr. ................... din data de .....................
    2. Denumirea prestatorului ............................................, contractul nr. ................... din data de .....................
    3. .....................................................................
............................................................................

    Anexam urmatoarele documente:
................................................................................
    Numele si prenumele ................................
    Functia .................. data ....................

    Semnatura si stampila,

    ANEXA 4
    la norme

                             CERERE
    de restituire a taxei pe valoarea adaugata
 __________________________________________________________________________
| 1. Denumirea solicitantului ............................................ |
|__________________________________________________________________________|
| 2. Sediul/Adresa:                                                        |
|    localitatea .............., str. ............ nr. ...., sectorul ..., |
|    codul postal ........, codul fiscal ..........., judetul ............ |
|__________________________________________________________________________|

    In conformitate cu prevederile art. 17 lit. B.m) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, prin prezenta solicitam restituirea taxei pe valoarea adaugata, platita pentru bunurile si serviciile achizitionate, cu finantare directa asigurata din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, dupa caz.

    Anexam urmatoarele documente (se marcheaza cu x):
                                                _
    - factura fiscala                          |_|
                                                _
    - alte documente legal aprobate            |_|

    Restituirea este aferenta obiectivului/proiectului .....................
............................................................................
    Solicitam restituirea in contul nr. ..........., deschis la .......... .
    Finantarea este asigurata din ........................................ .

    Conducatorul unitatii,
    Semnatura ........................

 __________________________________________________________________________
|                      CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL                     |
|                                                                          |
| Aprobam restituirea T.V.A. pentru suma de .......................... lei |
| Nu aprobam restituirea sumei de .................................... lei |
| din urmatoarele motive: ................................................ |
| ........................................................................ |
| Numele persoanei care aproba restituirea ............................... |
|                                                                          |
| Functia .........................                                        |
|                                                                          |
|      Semnatura ...............                     Data ................ |
|__________________________________________________________________________|

    ANEXA 5
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR
    Directia generala a finantelor publice
    si controlului financiar de stat a
    judetului ......../municipiului Bucuresti

                                CERTIFICAT
                    nr. .........../ data ................

    In conformitate cu art. 17 lit. B. m) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata se acorda cota zero a taxei pe
valoarea adaugata ............................................................
                                  (denumirea beneficiarului)
pentru bunurile livrate si serviciile prestate de urmatorii contractori si subcontractori:

    1. Contractor ............... contract nr. ......... valoare ...........
    1.1. Subcontractor .......... contract nr. ......... valoare ...........
    1.2. Subcontractor .......... contract nr. ......... valoare ...........

    2. Contractor ............... contract nr. ......... valoare ...........
    2.1. Subcontractor .......... contract nr. ......... valoare ...........
    2.2. Subcontractor .......... contract nr. ......... valoare ...........
privind obiectivul/proiectul ...............................................
...........................................................................,
finantat de ................................................................
............................................................................
    Contractorii si subcontractorii vor aplica cota zero a taxei pe valoarea adaugata la facturarea bunurilor livrate si a serviciilor prestate, beneficiind de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente cumpararilor de bunuri si servicii destinate realizarii contractelor.
    Pe factura se vor inscrie numarul si data prezentului certificat, precum si denumirea beneficiarului obiectivului/proiectului.

                              Director general,
                            ....................

    ANEXA 6
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR
    Directia generala a finantelor publice
    si controlului financiar de stat a
    judetului ......../municipiului Bucuresti

                                REGISTRU
de evidenta a certificatelor de cota zero a taxei pe valoarea adaugata eliberate

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr.
    B - Data
    C - Solicitantul
    D - Denumirea
    E - Codul fiscal
    F - Sediul
    G - Numarul si data contractului
    H - Valoarea contractului
    I - Finantatorul
    J - Suma
    K - Obiectivul/proiectul
    L - Beneficiarul
    M - Altele
 ___________________________________________________________________________
|            |                                     |                        |
| CERTIFICAT | PENTRU CONTRACTORII/SUBCONTRACTORII |   FINANTAREA GRATUITA  |
|____________|_____________________________________|________________________|
|   |   |    |      |       |       |       |      |   |     |     |    |   |
|   |   |    |      |       |       |       |      |   |     |     |    |   |
| A | B |  C |  D   |   E   |   F   |   G   |   H  | I |  J  |  K  |  L | M |
|___|___|____|______|_______|_______|_______|______|___|_____|_____|____|___|
| 1 | 2 |  3 |  4   |   5   |   6   |   7   |   8  | 9 | 10  | 11  | 12 | 13|
|___|___|____|______|_______|_______|_______|______|___|_____|_____|____|___|
|   |   |    |      |       |       |       |      |   |     |     |    |   |
|   |   |    |      |       |       |       |      |   |     |     |    |   |
|   |   |    |      |       |       |       |      |   |     |     |    |   |
|___|___|____|______|_______|_______|_______|______|___|_____|_____|____|___|

    Prezentul registru contine ...... pagini, numerotate de la 1 la ..., fiecare fila fiind parafata/stampilata in data de ..................... .

                                                Director general,
                                         .............................
                                            (semnatura si stampila)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 725/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 725 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 725/2000
Ordin 141 2004
pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau din imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Ordin 726 2002
pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de utilaje, echipamente si prestarile de servicii legate nemijlocit de operatiunile petroliere realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, cele aferente obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni", precum si pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice
Rectificare 725 2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu