E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 725 din 25 mai 2000

pentru aprobarea Normelor privind taxa pe valoarea adaugata pentru utilajele, echipamentele si serviciile achizitionate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, precum si pentru bunurile si serviciile finantate din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 284 din 22 iunie 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza prevederilor art. 5 si ale art. 17 lit. B.m) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind taxa pe valoarea adaugata pentru utilajele, echipamentele si serviciile achizitionate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, precum si pentru bunurile si serviciile finantate din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Certificatele eliberate conform Ordinului ministrului finantelor nr. 2.050/1998 raman valabile pe durata derularii contractelor pentru care au fost eliberate.
    Art. 3
    Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                          Ministrul finantelor,
                          Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                                 NORME
privind taxa pe valoarea adaugata pentru utilajele, echipamentele si serviciile achizitionate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, precum si pentru bunurile si serviciile finantate din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice

    CAP. 1
    Utilajele, echipamentele si serviciile achizitionate, legate nemijlocit de operatiunile petroliere realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, in baza Legii petrolului nr. 134/1995, si cele aferente obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni"

    1. Potrivit prevederilor art. 5 alin. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, livrarea de utilaje si echipamente, precum si prestarile de servicii, legate nemijlocit de operatiunile petroliere realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, in baza Legii petrolului nr. 134/1995, se vor efectua cu scutire de taxa pe valoarea adaugata, iar furnizorii si prestatorii vor deduce taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate acestor operatiuni.
    Scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru utilajele, echipamentele si serviciile achizitionate, legate nemijlocit de operatiunile petroliere, se realizeaza prin restituirea taxei pe valoarea adaugata titularilor acordurilor petroliere, persoane juridice straine, de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    In acest scop titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, vor prezenta directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata prezentata in anexa nr. 1 la prezentele norme si documentatia necesara restituirii, care va cuprinde:
    a) copii de pe contractele privind realizarea obiectivelor de investitii de catre investitorii straini pe teritoriul Romaniei, aprobate de Guvern;
    b) copii de pe contractele incheiate cu furnizorii de bunuri sau prestatorii de servicii;
    c) copii de pe certificatele de inregistrare ca platitori de taxa pe valoarea adaugata a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii;
    d) documentele justificative privind cheltuielile, respectiv facturi fiscale sau alte documente specifice prevazute de Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, din care sa rezulte cuantumul taxei pe valoarea adaugata;
    e) dovada platii bunurilor sau serviciilor achizitionate pentru care se solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata (ordine de plata, cecuri, extrase de cont, chitante, bonuri fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale);
    f) orice alte documente considerate necesare pentru solutionarea cererii.
    Cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata se analizeaza si se verifica, urmarindu-se respectarea reglementarilor in vigoare cu privire la restituirea taxei pe valoarea adaugata. Dupa verificare se va intocmi un proces-verbal de control din care sa rezulte suma de restituit si suma neaprobata, cu mentionarea detaliata a motivelor ce au condus la aceasta decizie. Sumele de restituit se comunica directiei trezorerie din cadrul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Masurile dispuse prin procesul-verbal de control pot fi contestate de titularul cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata, conform prevederilor Legii nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare.
    2. Potrivit prevederilor art. 5 alin. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000, livrarile de utilaje si echipamente, precum si prestarile de servicii aferente obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni" se vor efectua cu scutire de taxa pe valoarea adaugata, iar furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii vor deduce taxa aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate acestor operatiuni.
    Furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii care participa la realizarea obiectivului de investitii mentionat la alineatul precedent pot factura bunurile livrate si serviciile prestate fara taxa pe valoarea adaugata, cu exercitarea dreptului de deducere a taxei aferente intrarilor destinate realizarii acestor operatiuni, pe baza unui certificat, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme, eliberat de Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Ilfov, la care este inregistrat beneficiarul investitiei ca platitor de impozite si taxe.
    Certificatul va fi eliberat la cererea beneficiarului, intocmita potrivit modelului prezentat in anexa nr. 3 la prezentele norme, pe baza documentatiei care trebuie sa cuprinda:
    a) copia de pe actele de infiintare si functionare a beneficiarului investitiei;
    b) copia de pe certificatul de inregistrare fiscala a beneficiarului investitiei;
    c) copia de pe documentul prin care se aproba realizarea investitiei;
    d) copia de pe contractele incheiate cu furnizorii de bunuri sau cu prestatorii de servicii;
    e) certificatul de atestare fiscala eliberat in acest scop;
    f) copia de pe certificatele de inregistrare ca platitori de taxa pe valoarea adaugata a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii;
    g) orice alte documente considerate necesare pentru solutionarea cererii.

    CAP. 2
    Bunurile si serviciile finantate din ajutoare sau din imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice

    I. Pentru bunurile si serviciile finantate din ajutoare sau din imprumuturi nerambursabile, acordate de guverne straine sau de organisme internationale, cota zero a taxei pe valoarea adaugata se aplica daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    1. sa se realizeze obiective de investitii nominalizate in hotarari ale Guvernului sau prevazute in acorduri, protocoale si intelegeri incheiate cu guverne straine sau cu organisme internationale;
    2. finantarea sa fie asigurata din:
    a) fondul de contrapartida constituit din contravaloarea in lei a ajutoarelor primite de Romania sub forma de bunuri si de servicii;
    b) ajutoare sau imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine sau de organisme internationale.
    II. Pentru bunurile si serviciile finantate din ajutoare sau din imprumuturi nerambursabile acordate de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, precum si din donatii ale persoanelor fizice, cota zero a taxei pe valoarea adaugata se aplica daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    1. sa se realizeze obiective nominalizate in hotarari ale Guvernului sau prevazute in acorduri, protocoale si intelegeri incheiate cu organizatii nonprofit si de caritate, cu exceptia obiectivelor realizate din donatii ale persoanelor fizice;
    2. obiectivele sa fie destinate unor scopuri cu caracter umanitar, social, filantropic, religios, de aparare a sanatatii, cultural, artistic, educativ, stiintific, sportiv, de protectie si ameliorare a mediului, de protectie si conservare a monumentelor istorice si de arhitectura si sa fie concretizate in bunuri si servicii, cum sunt: constructii, dotari cu tehnica de calcul, aparatura de specialitate, mobilier specific etc.; prin obiectiv nu se intelege achizitionarea de materiale consumabile si servicii sau de alte bunuri nelegate strict de realizarea scopurilor mentionate mai sus;
    3. finantarea sa fie asigurata din:
    a) fonduri ale organizatiilor nonprofit si de caritate din strainatate si din tara;
    b) donatii ale persoanelor fizice.
    III. Cota zero a taxei pe valoarea adaugata se realizeaza prin una dintre urmatoarele modalitati:
    a) prin exercitarea dreptului de deducere de catre beneficiarii obiectivelor sau ai proiectelor, daca acestia sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata;
    b) prin restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente aprovizionarilor destinate realizarii obiectivelor sau proiectelor ai caror beneficiari nu sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata de catre organul fiscal teritorial la care sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe.
    Restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente obiectivelor sau proiectelor ai caror beneficiari sunt neplatitori de taxa pe valoarea adaugata se efectueaza de organele fiscale teritoriale, la cererea acestora.
    Cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata se vor depune la organul fiscal teritorial la care sunt inregistrati titularii cererii, trimestrial, cel mai tarziu pana la finele lunii urmatoare incheierii unui trimestru, si vor fi justificate numai cu documente aferente cumpararilor efectuate in trimestrul pentru care se solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata. Nedepunerea in termen si necuprinderea tuturor documentelor justificative atrag pierderea dreptului de restituire a taxei pe valoarea adaugata.
    Documentatia necesara pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata va cuprinde:
    - cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 4 la prezentele norme;
    - copia de pe certificatul de inregistrare fiscala;
    - comunicarea bancii privind atribuirea numarului de cont: curent, investitii - lei, valuta;
    - copia de pe autorizatia de constructie a obiectivului, daca este cazul;
    - documentele justificative privind cheltuielile, respectiv facturi fiscale sau alte documente specifice prevazute de Hotararea Guvernului nr. 831/1997, din care sa rezulte cuantumul taxei pe valoarea adaugata;
    - dovada platii pana la data solutionarii cererii pentru bunurile sau serviciile achizitionate pentru care se solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata (dispozitii de plata, dispozitii de incasare, ordine de plata, cecuri, extrase de cont, chitante, bonuri fiscale emise de aparate de marcat electronice fiscale);
    - documentele din care sa rezulte modalitatea de finantare, insotite de traducerea autorizata a acestora, dupa caz.
    In situatia in care pentru efectuarea verificarii si analizei sunt necesare si alte documente decat cele mentionate mai sus, organul fiscal le poate solicita titularului cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata.
    Cererile se analizeaza si se verifica, urmarindu-se respectarea reglementarilor in vigoare cu privire la restituirea taxei pe valoarea adaugata. Dupa verificare se va intocmi un proces-verbal de control din care sa rezulte suma de restituit si suma neaprobata, cu mentionarea detaliata a motivelor ce au condus la aceasta decizie.
    Restituirea taxei pe valoarea adaugata se aproba de conducatorul unitatii fiscale. Pe baza aprobarii restituirea sumei catre beneficiarul cererii se face prin trezoreria statului.
    Masurile dispuse prin procesul-verbal de control pot fi contestate de titularul cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata conform prevederilor Legii nr. 105/1997, cu modificarile ulterioare;
    c) prin facturarea de catre furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii, care participa la realizarea obiectivelor sau proiectelor finantate din fondurile prevazute la pct. I si II, denumiti in continuare contractori, si de catre furnizorii sau prestatorii acestora din Romania, denumiti subcontractori, a bunurilor livrate si a serviciilor prestate fara taxa pe valoarea adaugata, cu exercitarea dreptului de deducere a taxei aferente intrarilor destinate realizarii obiectivului sau a proiectului, dupa caz, pe baza unui certificat, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 5 la prezentele norme.
    Certificatul va fi eliberat la cererea beneficiarului, indiferent de calitatea sa de platitor sau neplatitor de taxa pe valoarea adaugata, de catre directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, la care este inregistrat ca platitor de impozite si taxe. Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:
    - copia de pe certificatul de inregistrare ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a furnizorului de bunuri sau a prestatorului de servicii, contractor sau subcontractor, dupa caz;
    - copia de pe autorizatia de constructie a obiectivului, daca este cazul;
    - certificatele de atestare fiscala, eliberate in acest scop, pentru contractori si subcontractori, precum si pentru beneficiar, daca acesta este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    - documentele din care sa rezulte modalitatea de finantare, conform pct. I si II, insotite de traducerea autorizata a acestora, dupa caz;
    - copia de pe actul de constituire sau de autorizare, dupa caz, si traducerea autorizata, in cazul persoanei nerezidente;
    - copia de pe actul de inregistrare la organele abilitate din tara de origine, in cazul persoanei nerezidente, si traducerea autorizata;
    - copia de pe certificatul de inregistrare fiscala a reprezentantului fiscal sau a sucursalei ori a altei subunitati de tip sediu secundar, dupa caz;
    - acceptul scris al reprezentantului fiscal, dupa caz;
    - copia de pe contractul incheiat cu furnizorul de bunuri sau cu prestatorul de servicii destinate realizarii obiectivelor sau proiectelor finantate din fonduri nerambursabile acordate de guverne straine, organisme internationale, organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, insotit de traducerea autorizata, dupa caz;
    - copiile de pe contractele incheiate de contractori cu furnizori de bunuri sau prestatori de servicii din Romania, denumiti subcontractori.
    In situatia in care pentru solutionarea cererii de eliberare a certificatului de cota zero a taxei pe valoarea adaugata sunt necesare si alte documente decat cele mentionate mai sus, organul fiscal le poate solicita titularului cererii.
    Certificatul eliberat in conditiile mentionate mai sus este valabil de la data eliberarii pe toata durata de realizare a obiectivului sau a proiectului, dupa caz, sau pe perioada stipulata in contractul dintre parti pentru livrarea de bunuri sau pentru prestarea de servicii.
    Furnizorii de bunuri sau prestatorii de servicii, contractori sau subcontractori, au obligatia sa mentioneze pe factura numarul si data certificatului in baza caruia factureaza cu cota zero a taxei pe valoarea adaugata, precum si denumirea beneficiarului obiectivului sau al proiectului.
    In situatia in care furnizorul sau prestatorul nu are domiciliul sau sediul stabil in Romania, acesta are obligatia, potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000, sa desemneze un reprezentant fiscal domiciliat in Romania, care se angajeaza sa indeplineasca obligatiile ce ii revin conform legislatiei privind taxa pe valoarea adaugata.
    Nu este obligatorie desemnarea unui reprezentant fiscal in cazul in care livrarile de bunuri si prestarile de servicii destinate realizarii obiectivului sau proiectului finantat din imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine sau de organisme internationale se realizeaza prin sucursale sau prin alte subunitati de tip sedii secundare ale persoanei juridice straine inregistrate in Romania ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata.

    CAP. 3
    Dispozitii comune

    1. Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor tine evidenta certificatelor de cota zero a taxei pe valoarea adaugata, eliberate conform prezentelor norme, intr-un registru de evidenta prezentat in anexa nr. 6 la prezentele norme. Certificatele eliberate pentru livrarile de utilaje si echipamente, precum si pentru prestarile de servicii aferente obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni" se vor inscrie in acest registru fara a se completa coloanele 9 - 13.
    Acest registru va fi completat, parafat, numerotat si pastrat de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    2. Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au obligatia sa intocmeasca lunar lista cuprinzand furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii pentru care s-au eliberat certificate de aplicare a cotei zero a taxei pe valoarea adaugata in cursul lunii expirate si sa o transmita, pana la data de 5 a lunii urmatoare, organelor fiscale teritoriale la care acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe.
    Organele fiscale teritoriale au obligatia sa verifice respectarea prevederilor legale privind taxa pe valoarea adaugata in cazul operatiunilor pentru care au fost eliberate certificatele.
    3. Livrarile de bunuri si prestarile de servicii, facturate fara taxa pe valoarea adaugata in baza certificatelor de cota zero a taxei pe valoarea adaugata acordate, se inscriu in Jurnalul pentru vanzari si in Decontul de taxa pe valoarea adaugata la rubrica prevazuta pentru evidentierea operatiunilor scutite cu drept de deducere.
    4. Taxa pe valoarea adaugata se restituie cu ordin de plata din contul 20.13.01.02 "Taxa pe valoarea adaugata restituita", deschis la trezoreria statului.
    Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Ilfov restituie taxa pe valoarea adaugata din contul 60.13 x. 02 deschis la Banca Comerciala Romana - S.A., Sucursala municipiului Bucuresti.

    ANEXA 1
    la norme

                           CERERE
    de restituire a taxei pe valoarea adaugata

    Societatea ..................., titular al acordului petrolier ............, in conformitate cu prevederile Legii petrolului nr. 134/1995 si ale art. 5 alin. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, prin prezenta solicitam restituirea taxei pe valoarea adaugata platita pentru bunurile si serviciile achizitionate, legate nemijlocit de activitatile in domeniul ................., in suma de ................ lei.

    Anexam urmatoarele documente (se marcheaza cu x):
                                                _
    - factura fiscala                          |_|
                                                _
    - alte documente legal aprobate            |_|
                                                _
    - documente de plata                       |_|

    Restituirea este aferenta lunii .....................
    Solicitam restituirea in contul nr. ............., deschis la .............,
    Sucursala .....................

         Conducatorul societatii,                  Data ..................

    Semnatura si stampila ................

 __________________________________________________________________________
|                      CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL                     |
|                                                                          |
| Aprobam restituirea T.V.A. pentru suma de .......................... lei |
| Nu aprobam restituirea sumei de .................................... lei |
| din urmatoarele motive: ................................................ |
| ........................................................................ |
| Directorul general al Directiei generale a finantelor publice si         |
| controlului financiar de stat a judetului ...../a municipiului Bucuresti |
|                                                                          |
|      Semnatura ...............                     Data ................ |
|                                                                          |
|              Stampila                                                    |
|__________________________________________________________________________|

    ANEXA 2
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR
    Directia generala a finantelor publice si
    controlului financiar de stat a judetului Ilfov

                                CERTIFICAT
                    nr. .........../ data ................

    In conformitate cu prevederile art. 5 alin. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, se acorda cota zero a taxei pe valoarea adaugata unitatii ............................................ ..................................... pentru utilajele si echipamentele livrate, precum si pentru serviciile prestate in baza contractelor:
    - nr. ........./............, de catre ............................
    - nr. ........./............, de catre ............................
    - nr. ........./............, de catre ............................
    - nr. ........./............, de catre ...........................,
aferente obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni".
    Furnizorii de utilaje si echipamente si prestatorii de servicii vor aplica cota zero a taxei pe valoarea adaugata la facturarea bunurilor livrate si a serviciilor prestate, beneficiind de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente cumpararilor de bunuri si servicii destinate realizarii contractelor.
    Pe factura se vor inscrie numarul si data prezentului certificat.

                             Director general,
                        .........................

    ANEXA 3
    la norme

                                  CERERE

    Denumirea solicitantului ..............................................
    Sediul/Adresa:
    localitatea .............., str. ............. nr. ......., judetul/sectorul ......................, codul postal ........., codul fiscal ........., organul fiscal la care este inregistrat ............................
    In conformitate cu prevederile art. 5 alin. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, prin prezenta solicitam eliberarea unui certificat de scutire de la plata taxei pe valoarea adaugata pentru utilajele si echipamentele achizitionate de la furnizori in baza urmatoarelor contracte:
    1. Denumirea furnizorului ............................................., contractul nr. ................... din data de .....................
    2. Denumirea furnizorului ............................................., contractul nr. ................... din data de .....................
    3. .....................................................................
............................................................................
precum si pentru serviciile prestate de catre:
    1. Denumirea prestatorului ............................................, contractul nr. ................... din data de .....................
    2. Denumirea prestatorului ............................................, contractul nr. ................... din data de .....................
    3. .....................................................................
............................................................................

    Anexam urmatoarele documente:
................................................................................
    Numele si prenumele ................................
    Functia .................. data ....................

    Semnatura si stampila,

    ANEXA 4
    la norme

                             CERERE
    de restituire a taxei pe valoarea adaugata
 __________________________________________________________________________
| 1. Denumirea solicitantului ............................................ |
|__________________________________________________________________________|
| 2. Sediul/Adresa:                                                        |
|    localitatea .............., str. ............ nr. ...., sectorul ..., |
|    codul postal ........, codul fiscal ..........., judetul ............ |
|__________________________________________________________________________|

    In conformitate cu prevederile art. 17 lit. B.m) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, prin prezenta solicitam restituirea taxei pe valoarea adaugata, platita pentru bunurile si serviciile achizitionate, cu finantare directa asigurata din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, dupa caz.

    Anexam urmatoarele documente (se marcheaza cu x):
                                                _
    - factura fiscala                          |_|
                                                _
    - alte documente legal aprobate            |_|

    Restituirea este aferenta obiectivului/proiectului .....................
............................................................................
    Solicitam restituirea in contul nr. ..........., deschis la .......... .
    Finantarea este asigurata din ........................................ .

    Conducatorul unitatii,
    Semnatura ........................

 __________________________________________________________________________
|                      CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL                     |
|                                                                          |
| Aprobam restituirea T.V.A. pentru suma de .......................... lei |
| Nu aprobam restituirea sumei de .................................... lei |
| din urmatoarele motive: ................................................ |
| ........................................................................ |
| Numele persoanei care aproba restituirea ............................... |
|                                                                          |
| Functia .........................                                        |
|                                                                          |
|      Semnatura ...............                     Data ................ |
|__________________________________________________________________________|

    ANEXA 5
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR
    Directia generala a finantelor publice
    si controlului financiar de stat a
    judetului ......../municipiului Bucuresti

                                CERTIFICAT
                    nr. .........../ data ................

    In conformitate cu art. 17 lit. B. m) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata se acorda cota zero a taxei pe
valoarea adaugata ............................................................
                                  (denumirea beneficiarului)
pentru bunurile livrate si serviciile prestate de urmatorii contractori si subcontractori:

    1. Contractor ............... contract nr. ......... valoare ...........
    1.1. Subcontractor .......... contract nr. ......... valoare ...........
    1.2. Subcontractor .......... contract nr. ......... valoare ...........

    2. Contractor ............... contract nr. ......... valoare ...........
    2.1. Subcontractor .......... contract nr. ......... valoare ...........
    2.2. Subcontractor .......... contract nr. ......... valoare ...........
privind obiectivul/proiectul ...............................................
...........................................................................,
finantat de ................................................................
............................................................................
    Contractorii si subcontractorii vor aplica cota zero a taxei pe valoarea adaugata la facturarea bunurilor livrate si a serviciilor prestate, beneficiind de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente cumpararilor de bunuri si servicii destinate realizarii contractelor.
    Pe factura se vor inscrie numarul si data prezentului certificat, precum si denumirea beneficiarului obiectivului/proiectului.

                              Director general,
                            ....................

    ANEXA 6
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR
    Directia generala a finantelor publice
    si controlului financiar de stat a
    judetului ......../municipiului Bucuresti

                                REGISTRU
de evidenta a certificatelor de cota zero a taxei pe valoarea adaugata eliberate

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr.
    B - Data
    C - Solicitantul
    D - Denumirea
    E - Codul fiscal
    F - Sediul
    G - Numarul si data contractului
    H - Valoarea contractului
    I - Finantatorul
    J - Suma
    K - Obiectivul/proiectul
    L - Beneficiarul
    M - Altele
 ___________________________________________________________________________
|            |                                     |                        |
| CERTIFICAT | PENTRU CONTRACTORII/SUBCONTRACTORII |   FINANTAREA GRATUITA  |
|____________|_____________________________________|________________________|
|   |   |    |      |       |       |       |      |   |     |     |    |   |
|   |   |    |      |       |       |       |      |   |     |     |    |   |
| A | B |  C |  D   |   E   |   F   |   G   |   H  | I |  J  |  K  |  L | M |
|___|___|____|______|_______|_______|_______|______|___|_____|_____|____|___|
| 1 | 2 |  3 |  4   |   5   |   6   |   7   |   8  | 9 | 10  | 11  | 12 | 13|
|___|___|____|______|_______|_______|_______|______|___|_____|_____|____|___|
|   |   |    |      |       |       |       |      |   |     |     |    |   |
|   |   |    |      |       |       |       |      |   |     |     |    |   |
|   |   |    |      |       |       |       |      |   |     |     |    |   |
|___|___|____|______|_______|_______|_______|______|___|_____|_____|____|___|

    Prezentul registru contine ...... pagini, numerotate de la 1 la ..., fiecare fila fiind parafata/stampilata in data de ..................... .

                                                Director general,
                                         .............................
                                            (semnatura si stampila)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 725/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 725 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 725/2000
Ordin 141 2004
pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau din imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Ordin 726 2002
pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de utilaje, echipamente si prestarile de servicii legate nemijlocit de operatiunile petroliere realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, cele aferente obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni", precum si pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice
Rectificare 725 2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu