E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 3 din actul OUG 60 2001 modificat de articolul 2 din actul Legea 528 2004
Articolul 4 din actul OUG 60 2001 modificat de articolul 2 din actul Legea 528 2004
Articolul 43 din actul OUG 60 2001 abrogat de articolul 2 din actul Legea 528 2004
Articolul 45 din actul OUG 60 2001 abrogat de articolul 2 din actul Legea 528 2004
Articolul 41 din actul OUG 60 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 75 2004
Articolul 43 din actul OUG 60 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 75 2004
Articolul 99 din actul OUG 60 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 75 2004
Articolul 101 din actul OUG 60 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 75 2004
Articolul 106 din actul OUG 60 2001 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 75 2004
Articolul 108 din actul OUG 60 2001 abrogat de articolul 1 din actul Ordonanţa 75 2004
Articolul 41 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 35 2004
Articolul 13 din actul OUG 60 2001 in legatura cu articolul 9 din actul Hotărârea 143 2004
Articolul 13 din actul OUG 60 2001 in legatura cu articolul 6 din actul Hotărârea 141 2004
Articolul 107 din actul OUG 60 2001 in legatura cu Hotărârea 1587 2003
Articolul 41 din actul OUG 60 2001 completat de OUG 106 2003
Articolul 41 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 386 2003
Articolul 37 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
Articolul 41 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
Articolul 43 din actul OUG 60 2001 articole noi... Legea 212 2002
Articolul 44 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
OUG 60 2001 aprobat de Legea 212 2002
OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
Articolul 3 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
Articolul 4 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
Articolul 5 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
Articolul 6 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
Articolul 8 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
Articolul 9 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
Articolul 11 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
Articolul 12 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
Articolul 17 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
Articolul 20 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
Articolul 21 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
Articolul 22 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
Articolul 23 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
Articolul 26 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
Articolul 27 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
Articolul 28 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
Articolul 30 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
Articolul 32 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
Articolul 35 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
Articolul 45 din actul OUG 60 2001 articole noi... Legea 212 2002
Articolul 51 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
Articolul 52 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
Articolul 56 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
Articolul 61 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
Articolul 63 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
Articolul 66 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
Articolul 68 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
Articolul 70 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
Articolul 71 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
Articolul 73 din actul OUG 60 2001 abrogat de Legea 212 2002
Articolul 80 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
Articolul 81 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
Articolul 84 din actul OUG 60 2001 abrogat de Legea 212 2002
Articolul 85 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
Articolul 89 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
Articolul 90 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
Articolul 96 din actul OUG 60 2001 modificat de Legea 212 2002
OUG 60 2001 in legatura cu Ordonanţa 20 2002
Articolul 7 din actul OUG 60 2001 in legatura cu Hotărârea 1186 2001
Articolul 13 din actul OUG 60 2001 in legatura cu Hotărârea 1061 2001
OUG 60 2001 in legatura cu Ordin 874 2001
OUG 60 2001 in legatura cu Ordin 873 2001
OUG 60 2001 in legatura cu Ordin 1014 2001
OUG 60 2001 in legatura cu Ordin 1013 2001
OUG 60 2001 in legatura cu Ordin 1012 2001
OUG 60 2001 in legatura cu Hotărârea 461 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 60 din 25 aprilie 2001

privind achizitiile publice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 241 din 11 mai 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    SECTIUNEA 1
    Scop. Principii

    Art. 1
    Prezenta ordonanta de urgenta are drept scop stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica, precum si a cailor de atac al actului sau deciziei autoritatii contractante care aplica una dintre procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica.
    Art. 2
    Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica sunt:
    a) libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii, indiferent de nationalitate, sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii, contractant;
    b) eficienta utilizarii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
    c) transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
    d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica, astfel incat orice furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
    e) confidentialitatea, respectiv garantarea protejarii secretului comercial si a proprietatii intelectuale a ofertantului.

    SECTIUNEA a 2-a
    Definitii

    Art. 3
    In sensul prezentei ordonante de urgenta, se intelege prin:
    a) achizitie publica - dobandirea, definitiva sau temporara, de catre o persoana juridica definita ca autoritate contractanta, a unor produse, lucrari sau servicii, prin atribuirea unui contract de achizitie publica;
    b) contract de achizitie publica - contract, incheiat in forma scrisa, intre autoritatea contractanta si contractant;
    c) contractant - ofertantul caruia i se atribuie contractul de achizitie publica in urma aplicarii uneia dintre procedurile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta;
    d) contract de furnizare - contract de achizitie publica care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale, pe baza cumpararii, inclusiv in rate, a inchirierii sau a leasingului cu sau fara optiune de cumparare;
    e) contract de servicii - contract de achizitie publica care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale;
    f) contract de lucrari - contract de achizitie publica care are ca obiect executia sau, dupa caz, atat proiectarea, cat si executia, uneia sau mai multor lucrari de constructii, asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale, sau a oricarei combinatii a acestor lucrari de constructii, care conduce sau nu conduce la un rezultat menit sa indeplineasca prin el insusi o functie tehnico-economica;
    g) asociatie contractanta - asociatia constituita prin conventie civila, intre doua sau mai multe autoritati contractante, fara a se constitui o noua persoana juridica, in scopul atribuirii, in comun, a unui contract de achizitie publica;
    h) fonduri publice - sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele locale, bugetele institutiilor publice finantate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate Romaniei sau institutiilor publice si credite externe contractate sau garantate de stat ori de autoritati ale administratiei publice locale, precum si imprumuturi interne contractate de autoritati ale administratiei publice locale;
    i) candidat - oricare furnizor, executant sau prestator, persoana fizica sau juridica, care solicita invitatie de participare la o licitatie restransa sau la o negociere competitiva;
    j) ofertant - oricare furnizor, executant sau prestator, persoana fizica sau juridica, care a depus oferta;
    k) concurent - oricare prestator, persoana fizica sau juridica, care a depus solutie la un concurs de solutii;
    l) oferta - documentatie care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara;
    m) propunere tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite de autoritatea contractanta;
    n) propunere financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;
    o) specificatii tehnice - cerinte de natura tehnica ale autoritatii contractante, care definesc caracteristici ale unui set de produse, servicii sau lucrari si care permit fiecarui produs, serviciu sau lucrare sa fie descris in mod obiectiv intr-o astfel de maniera incat sa corespunda acelei necesitati care este in intentia autoritatii contractante;
    p) garantie pentru participare - depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garantie acceptate de catre autoritatea contractanta, puse la dispozitie autoritatii contractante de catre ofertant inainte de deschiderea ofertei;
    q) garantie de buna executie a contractului - depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garantie acceptate de catre autoritatea contractanta, puse la dispozitie autoritatii contractante de catre ofertantul invitat sa incheie contractul de achizitie publica;
    r) retea de transport - retea care asigura prestarea de servicii in domeniul transportului in conditii de operare prestabilite de o autoritate competenta, conditii de operare care vizeaza rutele deservite, capacitatea de transport si frecventa serviciului de transport;
    s) retea publica de telecomunicatii - infrastructura publica de telecomunicatii care permite transportul semnalelor intre diferite puncte terminale de retea, prin cablu, microunde, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
    t) punct terminal de retea - ansamblul conexiunilor fizice si specificatiile de acces tehnice aferente, care fac parte din reteaua publica de telecomunicatii si care sunt necesare pentru a asigura accesul in aceasta retea si pentru realizarea eficienta a comunicarii;
    u) servicii de telecomunicatii - servicii care constau, in totalitate sau in parte, in transmiterea si directionarea de semnale prin reteaua publica de telecomunicatii, prin procedee de telecomunicatii, cu exceptia radiodifuziunii si televiziunii;
    v) servicii publice de telecomunicatii - servicii de telecomunicatii a caror prestare este incredintata de autoritatile publice competente, in mod explicit si specific, uneia sau mai multor persoane juridice care desfasoara activitatile relevante prevazute la art. 6 alin. (1) lit. f);
    w) cai de atac - contestatiile sau actiunile in justitie impotriva unor acte sau decizii invocate ca nelegale si prin care se solicita:
    (i) suspendarea, corectarea, repetarea, revocarea, modificarea sau anularea unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de catre autoritatea contractanta;
    (ii) plata de despagubiri ca urmare a unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de autoritatea contractanta.

    SECTIUNEA a 3-a
    Domeniu de aplicare

    Art. 4
    (1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica pentru atribuirea oricarui contract de achizitie publica.
    (2) Oricare autoritate contractanta care finanteaza contracte de achizitie publica ce se atribuie de catre o alta persoana juridica, are obligatia de a impune, prin contractul de finantare, aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta pentru atribuirea contractului respectiv.
    Art. 5
    (1) Este autoritate contractanta, in sensul prezentei ordonante de urgenta:
    a) oricare autoritate publica, asa cum este aceasta definita in Constitutia Romaniei, inclusiv autoritatea judecatoreasca;
    b) oricare institutie publica, de interes general sau local, autonoma ori aflata in subordinea sau sub controlul unei autoritati publice;
    c) Academia Romana si institutiile subordonate acesteia;
    d) oricare persoana juridica ce desfasoara activitati relevante in unul dintre sectoarele de utilitati publice - apa, energie, transporturi si telecomunicatii - si care beneficiaza de drepturi speciale sau exclusive pentru desfasurarea unor astfel de activitati, in sensul ca nu are piata concurentiala datorita existentei unei pozitii de monopol sau prin efectul unui act normativ ori administrativ.
    (2) Este autoritate contractanta si asociatia contractanta; in acest caz, prin conventie civila partile desemneaza din randul lor acea persoana juridica ce le reprezinta, in calitate de achizitor unic, in raporturile cu orice furnizor, executant sau prestator.
    (3) Prin hotarare a Guvernului se pot stabili si alte persoane juridice care au obligatia de a efectua achizitii publice potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, in cazul in care activitatea acestora se desfasoara pe piete in care concurenta este exclusa prin efectul unui act normativ sau administrativ ori datorita existentei unei pozitii de monopol.
    Art. 6
    (1) In sensul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) sunt considerate activitati relevante urmatoarele:
    a) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate sa asigure, in beneficiul publicului, activitati in domeniul productiei, transportului sau distributiei de apa potabila, energie electrica, combustibili gazosi sau energie termica si apa calda, precum si furnizarea de apa potabila, de energie electrica, de combustibili gazosi sau de energie termica si de apa calda catre aceste retele;
    b) evacuarea sau tratarea apelor uzate;
    c) exploatarea unui areal geografic in scopul prospectarii sau extractiei de petrol brut, gaze naturale, carbuni sau alti combustibili solizi;
    d) exploatarea unui areal geografic in scopul punerii la dispozitie transportatorilor care opereaza pe cai rutiere, aeriene, maritime sau fluviale, de drumuri publice, de aeroporturi, de porturi maritime/fluviale sau de alte terminale de retea de transport;
    e) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele de transport destinate sa asigure prestarea de servicii in beneficiul publicului, in domeniul transportului pe calea ferata si transportului terestru de calatori, programate;
    f) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele publice de telecomunicatii ori asigurarea, in beneficiul publicului, a unuia sau mai multor servicii de telecomunicatii.
    (2) Activitatile prevazute la alin. (1) lit. a) nu sunt considerate ca fiind activitati relevante daca:
    a) in cazul apei potabile si energiei electrice:
    - productia de apa potabila sau de energie electrica este destinata desfasurarii unei alte activitati decat cele prevazute la alin. (1);
    - alimentarea retelei publice depinde numai de consumul propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizata retelei nu a depasit 30% din productia totala de apa potabila sau energie electrica, avandu-se in vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul in curs;
    b) in cazul combustibililor gazosi, energiei termice si apei calde:
    - productia de combustibili gazosi sau de energie termica si apa calda este consecinta inevitabila a desfasurarii unei alte activitati decat cele prevazute la alin. (1);
    - alimentarea retelei publice este facuta numai in scopul de a exploata in mod economic aceasta productie, iar cifra de afaceri rezultata din alimentarea retelei nu a depasit 20% din cifra de afaceri totala realizata, avandu-se in vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul in curs.
    (3) Prestarea de servicii de transport efectuat cu autobuze sau autocare nu este considerata activitate relevanta in cazul in care si alte persoane juridice au dreptul sa presteze acelasi tip de servicii, in aceeasi zona geografica si in aceleasi conditii.
    (4) Autoritatea contractanta nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta in cazul achizitiei de produse, servicii sau lucrari destinate in mod exclusiv prestarii unuia sau mai multor servicii de telecomunicatii, in cazul in care si alte persoane juridice au dreptul sa presteze servicii de telecomunicatii similare, in aceeasi zona geografica si in aceleasi conditii.
    Art. 7
    (1) O autoritate contractanta din domeniul apararii nationale, ordinii publice, sigurantei si securitatii nationale are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia cazului in care achizitioneaza produse si servicii in legatura cu productia sau comertul de arme, munitie si sisteme de armament pentru razboi sau a cazului in care atribuirea contractului de servicii sau de furnizare ar putea conduce la difuzarea de informatii contrare intereselor de aparare si securitate a tarii.
    (2) Lista cuprinzand produsele si serviciile la care se face referire la alin. (1), precum si procedurile pentru atribuirea unor astfel de contracte se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Art. 8
    (1) Autoritatea contractanta nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta atunci cand atribuie contracte de achizitie publica, daca:
    a) contractul are caracter secret sau indeplinirea sa implica masuri speciale de securitate, in concordanta cu prevederile legale referitoare la apararea nationala, ordinea publica, siguranta si securitatea nationala;
    b) procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica sunt stabilite ca urmare a:
    - unui tratat sau a unui acord international ce vizeaza implementarea sau exploatarea unui proiect, in comun cu unul sau mai multi parteneri straini;
    - unui tratat, acord international sau a altor asemenea referitoare la stationarea de trupe;
    - aplicarii unei proceduri specifice unor organisme financiare internationale sau a altor donatori/creditori;
    c) contractul este contract de servicii si se atribuie unei persoane juridice care este ea insasi autoritate contractanta si care presteaza aceste servicii in baza unor drepturi exclusive stabilite conform prevederilor legale;
    d) contractul are ca obiect cumpararea apei de suprafata sau din subteran;
    e) contractul are ca obiect cumpararea de energie, de produse energetice ale industriei extractive sau de alti combustibili, in scopul:
    - desfasurarii de activitati in domeniul productiei, transportului sau distributiei de apa potabila, energie electrica, combustibili gazosi sau energie termica si apa calda;
    - desfasurarii de activitati in domeniul prospectarii sau extractiei de petrol brut, gaze naturale, carbuni sau alti combustibili solizi;
    f) contractul are ca obiect:
    - cumpararea sau inchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri/cladiri/alte bunuri imobiliare existente sau a drepturilor asupra acestora;
    - cumpararea, dezvoltarea, productia sau coproductia de programe de catre institutii de radiodifuziune si televiziune, precum si achizitia de timpi de emisie;
    - prestarea de servicii de telefonie, de telegrafie, telex si intretinere a retelei, de radioficare si de comunicatii prin satelit;
    - prestarea de servicii de arbitrare si conciliere;
    - prestarea de servicii de intermediere financiara in legatura cu emiterea, cumpararea, vanzarea sau transferul valorilor mobiliare, precum si prestarea de servicii de catre Banca Nationala a Romaniei;
    - angajarea de mana de lucru (contracte de munca);
    - prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate integral de catre autoritatea contractanta si ale caror rezultate nu sunt necesare autoritatii contractante in propriul beneficiu.
    In oricare din cazurile prevazute la lit. f) autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de achizitie publica pe baza respectarii unor criterii de natura economica si, in masura in care este posibil, prin utilizarea sistemului concurential adaptat la specificul achizitiei.
    (2) Autoritatea contractanta nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta atunci cand achizitioneaza:
    a) servicii hoteluri si restaurante;
    b) servicii de transport pe calea ferata;
    c) servicii de transport pe apa;
    d) servicii anexe si auxiliare transportului;
    e) servicii juridice;
    f) servicii de selectie si plasare a fortei de munca;
    g) servicii de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor;
    h) servicii de invatamant;
    i) servicii de sanatate si asistenta sociala;
    j) servicii recreative, culturale si sportive.
    In oricare dintre aceste cazuri autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de achizitie publica pe baza respectarii unor criterii de natura economica si, in masura in care este posibil, prin utilizarea sistemului concurential adaptat la specificul achizitiei.
    (3) Autoritatile contractante care desfasoara activitati relevante in sectoarele de utilitati publice nu au obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta atunci cand achizitioneaza:
    a) produse, in scopul de a le revinde sau de a le inchiria, si nu beneficiaza de nici un drept special sau exclusiv cu privire la produsele pe care urmeaza sa le vanda sau sa le inchirieze, iar alte persoane juridice au si ele dreptul de a vinde sau de a inchiria produse similare in aceleasi conditii ca si autoritatea contractanta;
    b) produse, lucrari sau servicii destinate altor scopuri decat desfasurarea de activitati relevante;
    c) produse, lucrari sau servicii destinate desfasurarii unor activitati relevante in alta tara decat Romania, in conditiile in care realizarea acestui scop nu presupune utilizarea fizica a unei retele sau a unui areal geografic din Romania.
    (4) Autoritatea contractanta are dreptul de a proceda la cumparare directa, potrivit normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, fara a avea obligatia de a aplica procedurile prevazute la art. 9, in cazul in care achizitioneaza produse, lucrari sau servicii, a caror valoare, fara T.V.A., cumulata pe parcursul unui an, nu depaseste echivalentul in lei a 1.500 euro.

    CAP. 2
    Proceduri pentru atribuirea contractului de achizitie publica

    Art. 9
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a aplica una dintre procedurile de mai jos pentru atribuirea unui contract de achizitie publica:
    a) licitatie deschisa, respectiv procedura prin care orice furnizor, executant sau prestator interesat are dreptul de a depune oferta;
    b) licitatie restransa, respectiv procedura care se desfasoara in doua etape distincte si prin care numai candidatii selectati de catre autoritatea contractanta in prima etapa sunt invitati sa depuna oferte;
    c) negociere, care poate fi:
    - negociere competitiva, respectiv procedura prin care autoritatea contractanta se consulta si negociaza clauzele contractuale, exclusiv pretul, cu mai multi furnizori, executanti sau prestatori;
    - negociere cu o singura sursa, respectiv procedura prin care autoritatea contractanta se consulta si negociaza clauzele contractuale, inclusiv pretul, cu un singur furnizor, executant sau prestator;
    d) cerere de oferta, respectiv procedura simplificata prin care autoritatea contractanta solicita, fara publicarea unui anunt publicitar, oferte de la mai multi furnizori, executanti sau prestatori.
    (2) Autoritatea contractanta are dreptul de a organiza un concurs de solutii, respectiv o procedura care permite acesteia sa achizitioneze, in special in domeniul amenajarii teritoriului, al proiectarii urbanistice si peisagistice, al arhitecturii sau in cel al prelucrarii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de catre un juriu, cu sau fara acordarea de premii concurentului/concurentilor castigator/castigatori. Concursul de solutii poate fi o procedura independenta sau parte a unei proceduri care conduce la atribuirea unui contract de achizitie publica.
    Art. 10
    Contractele de achizitie publica se atribuie de regula prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau restransa.
    Art. 11
    (1) Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere competitiva numai in urmatoarele cazuri:
    a) atunci cand, in urma aplicarii unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa nu a fost primita nici o oferta sau nici o oferta corespunzatoare si numai daca autoritatea contractanta, dupa consultarea si negocierea cu furnizorii, executantii sau prestatorii, nu modifica substantial cerintele prevazute initial in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
    b) in situatii exceptionale, temeinic motivate, atunci cand autoritatea contractanta isi propune sa dobandeasca servicii sau lucrari care nu permit o estimare initiala a valorii contractului de achizitie publica datorita naturii serviciilor sau lucrarilor respective ori datorita riscurilor pe care le implica prestarea sau executia acestora;
    c) atunci cand serviciile pe care autoritatea contractanta isi propune sa le dobandeasca sunt de asa natura incat caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achizitie publica prin licitatie deschisa sau restransa;
    d) atunci cand autoritatea contractanta achizitioneaza produse care urmeaza sa fie fabricate sau lucrari ce urmeaza sa fie executate exclusiv in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii tehnologice si numai daca autoritatea contractanta nu urmareste asigurarea unei rentabilitati sau acoperirea costurilor aferente cercetarii stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii tehnologice;
    e) atunci cand, ca urmare a organizarii unui concurs de solutii, trebuie sa atribuie contractul de achizitie publica unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv si numai daca autoritatea contractanta transmite invitatie de participare tuturor concurentilor castigatori ai concursului respectiv.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) autoritatile contractante care desfasoara activitati relevante in sectoarele de utilitati publice au dreptul de a aplica procedura de negociere competitiva, fara restrictii, in cazul in care finantarea contractului de achizitie publica nu implica utilizarea de fonduri publice.
    Art. 12
    Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere cu o singura sursa numai in urmatoarele cazuri:
    a) atunci cand produsele, lucrarile sau serviciile pot fi furnizate, executate sau prestate doar de un singur contractant, din motive de natura tehnica, artistica sau din motive legate de protectia unui drept de exclusivitate asupra acestora;
    b) atunci cand autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze, in mod aditional, produse destinate inlocuirii partiale, suplimentarii sau extinderii echipamentelor si instalatiilor achizitionate, anterior, de la un anumit furnizor si cand constata ca aceste produse nu se pot achizitiona decat de la acelasi furnizor, in vederea evitarii incompatibilitatii sau dificultatilor tehnice sporite de operare si intretinere pe care le implica achizitionarea de produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja achizitionate. Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica aceasta procedura numai intr-un interval de cel mult 3 ani de la atribuirea contractului de achizitie publica initial;
    c) atunci cand autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii suplimentare sau lucrari suplimentare, care, desi nu au fost incluse in contractul de servicii, respectiv in contractul de lucrari, atribuit anterior unui contractant, au devenit, ca urmare a unor situatii neprevazute, necesare pentru finalizarea contractului in cauza si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
    - atribuirea sa fie facuta aceluiasi contractant;
    - serviciile/lucrarile suplimentare nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic si economic, de contractul initial, intrucat altfel ar aduce prejudicii majore autoritatii contractante sau, desi separabile de contractul initial, sunt strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;
    - valoarea estimata a noului contract nu trebuie sa depaseasca 50% din valoarea actualizata a contractului de servicii, respectiv de lucrari, atribuit initial;
    d) atunci cand, ulterior atribuirii unui contract de servicii sau de lucrari, autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze noi servicii, respectiv noi lucrari, care sunt similare serviciilor sau lucrarilor achizitionate prin contractul atribuit initial, si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
    - noile servicii sau lucrari sunt in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii contractului initial, iar aceasta atribuire s-a realizat prin procedura de licitatie deschisa sau prin procedura de licitatie restransa;
    - in anuntul de participare pentru atribuirea contractului initial de servicii sau de lucrari s-a precizat ca pentru achizitionarea ulterioara de servicii similare, respectiv de lucrari similare, se va putea aplica procedura de negociere cu o singura sursa;
    - valoarea estimata a contractului initial de servicii sau de lucrari s-a determinat inclusiv prin luarea in calcul a serviciilor similare, respectiv a lucrarilor similare ce se vor achizitiona ulterior;
    - autoritatea contractanta achizitioneaza astfel de servicii sau de lucrari intr-un interval de cel mult 3 ani de la atribuirea contractului initial;
    e) atunci cand, ca urmare a organizarii unui concurs de solutii, trebuie sa atribuie contractul de achizitie publica concurentului castigator al concursului respectiv;
    f) atunci cand o autoritate contractanta care desfasoara activitati relevante in sectoarele de utilitati publice achizitioneaza produse cotate si tranzactionate la burse de marfuri recunoscute oficial;
    g) atunci cand o autoritate contractanta care desfasoara activitati relevante in sectoarele de utilitati publice beneficiaza de posibilitatea valorificarii unei oportunitati de scurta durata, extrem de avantajoase, si in urma careia poate cumpara produse la un pret considerabil mai scazut decat cel practicat pe piata, pentru produse de acelasi nivel tehnic si calitativ;
    h) in situatie de forta majora (calamitate naturala, conflagratie) sau in orice alte cazuri temeinic motivate care nu au putut fi prevazute si ale caror circumstante nu se datoreaza, sub nici o forma, vreunei actiuni a autoritatii contractante, dar numai pentru achizitionarea produselor, serviciilor, lucrarilor necesare pentru a face fata situatiei de extrema urgenta, intr-o perioada imediata, de regula nu mai mult de o luna.
    Art. 13
    Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferta numai in cazul in care valoarea estimata, fara T.V.A., a contractului de achizitie publica este mai mica decat echivalentul in lei a urmatoarelor praguri:
    a) pentru contractul de furnizare: 40.000 euro;
    b) pentru contractul de servicii: 40.000 euro;
    c) pentru contractul de lucrari: 100.000 euro.
    Art. 14
    Indiferent de procedura aplicata, autoritatea contractanta are obligatia sa asigure respectarea principiilor liberei concurente, transparentei, tratamentului egal si confidentialitatii in relatia cu furnizorii, executantii sau prestatorii interesati sa participe la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
    Art. 15
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a estima valoarea contractului de achizitie publica prin luarea in considerare a duratei contractului si a tuturor costurilor implicate pentru indeplinirea acestuia. Regulile care urmeaza sa fie aplicate pentru estimarea valorii contractului de achizitie publica se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a diviza contractul de achizitie publica in mai multe contracte distincte de valoare mai mica, in scopul de a evita aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau restransa.

    CAP. 3
    Transparenta si publicitate

    SECTIUNEA 1
    Anuntul de intentie, anuntul de participare si anuntul de atribuire a contractului de achizitie publica

    Art. 16
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a face cunoscuta in mod public intentia de a efectua achizitii publice, scop in care trebuie sa transmita spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, un anunt de intentie.
    (2) Anuntul de intentie se va publica in mod separat pentru produse, lucrari si servicii, in cel mult 30 de zile de la data aprobarii bugetului propriu al autoritatii contractante.
    (3) Anuntul de intentie trebuie sa cuprinda cel putin toate contractele de achizitie publica previzionate sa fie atribuite pana la sfarsitul anului bugetar si a caror valoare estimata, fara T.V.A., este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 750.000 euro. Pentru contracte a caror valoare estimata, fara T.V.A., este mai mica decat echivalentul in lei a 750.000 euro, publicarea anuntului de intentie este optionala.
    (4) Publicarea anuntului prevazut la alin. (1) nu creeaza autoritatii contractante obligatia de a efectua respectiva achizitie publica.
    (5) Autoritatile contractante care desfasoara activitati relevante in sectoarele de utilitati publice fac exceptie de la prevederile alin. (2), in sensul ca acestea au dreptul sa transmita spre publicare anuntul de intentie oricand pe parcursul anului.
    Art. 17
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia sa transmita spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, un anunt de participare, in toate cazurile in care aplica una dintre procedurile prin licitatie deschisa, restransa sau prin negociere competitiva, precum si in cazul in care intentioneaza sa organizeze un concurs de solutii.
    (2) Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in anuntul de participare la concursul de solutii daca acesta este urmat de atribuirea unui contract de achizitie publica unuia dintre concurentii castigatori ai concursului.
    (3) Autoritatea contractanta are dreptul, in scopul asigurarii unei transparente maxime, sa faca cunoscut anuntul de participare si prin alte mijloace de informare locala, nationale sau internationale, dar numai dupa publicarea anuntului respectiv in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, si cu obligatia de a respecta intocmai continutul si forma anuntului publicat.
    (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) autoritatea contractanta nu are obligatia, atunci cand aplica procedura prin negociere competitiva, de a transmite spre publicare un anunt de participare in oricare dintre urmatoarele cazuri:
    a) atunci cand, in urma aplicarii unei proceduri prin licitatie deschisa sau restransa, nu a fost prezentata nici o oferta;
    b) atunci cand, in urma aplicarii unei proceduri prin licitatie deschisa sau restransa, au fost respinse toate ofertele prezentate si numai daca autoritatea contractanta transmite invitatie de participare cel putin tuturor ofertantilor care au fost calificati in cadrul procedurii initiale;
    c) atunci cand, ca urmare a organizarii unui concurs de solutii, trebuie sa atribuie contractul de achizitie publica unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv;
    d) atunci cand autoritatea contractanta achizitioneaza lucrari ce urmeaza sa fie executate exclusiv in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii tehnologice si prin care autoritatea contractanta nu urmareste asigurarea unei rentabilitati sau acoperirea costurilor aferente cercetarii stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii tehnologice.
    Art. 18
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, un anunt de atribuire a contractului de achizitie publica, nu mai tarziu de 30 de zile de la data incheierii contractului de achizitie publica.
    (2) Autoritatea contractanta care a organizat un concurs de solutii are obligatia de a transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, un anunt privind rezultatul concursului respectiv nu mai tarziu de 30 de zile de la data deciziei juriului.
    (3) In cazul aplicarii procedurii prin cerere de oferta autoritatea contractanta nu are obligatia de a respecta prevederile alin. (1).
    Art. 19
    (1) Regia Autonoma "Monitorul Oficial" are obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, in termen de cel mult 12 zile de la data inregistrarii acestora, anunturile prevazute la art. 16, 17 si 18.
    (2) In cazul in care, din motive de urgenta, autoritatea contractanta accelereaza aplicarea procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) Regia Autonoma "Monitorul Oficial" are obligatia de a publica anuntul de participare in termen de cel mult 5 zile de la data inregistrarii acestuia.
    (3) Continutul anunturilor prevazute la art. 16, 17 si 18, precum si al invitatiei de participare se stabileste prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

    SECTIUNEA a 2-a
    Date limita pentru primirea scrisorii de interes si pentru depunerea ofertelor

    Art. 20
    (1) In cazul aplicarii procedurii de licitatie deschisa autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include in anuntul de participare data limita pentru depunerea ofertelor.
    (2) Data limita stabilita pentru depunerea ofertelor nu trebuie sa fie mai devreme de 40 de zile de la data publicarii anuntului de participare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice.
    (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul in care autoritatea contractanta a publicat in anul respectiv un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada fixata pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie sa fie mai mica de 15 zile de la data publicarii anuntului de participare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice.
    (4) Prevederea alin. (3) este aplicabila numai in cazul in care anuntul de intentie a fost transmis de catre autoritatea contractanta, spre publicare, cu cel putin 52 de zile inainte de data transmiterii, spre publicare, a anuntului de participare.
    Art. 21
    (1) In cazul aplicarii primei etape a procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include in anuntul de participare data limita de primire a documentelor de calificare, insotite de scrisoarea de interes prin care se manifesta intentia candidatului de a participa la procedura.
    (2) Data limita stabilita de autoritatea contractanta nu trebuie sa fie mai devreme de 25 de zile de la data publicarii anuntului de participare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice.
    (3) Autoritatile contractante care desfasoara activitati relevante in sectoarele de utilitati publice au dreptul de a reduce aceasta perioada la 10 zile de la data publicarii anuntului de participare.
    (4) Autoritatea contractanta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin licitatie restransa sau prin negociere competitiva si anume de a reduce numarul de zile prevazut la alin. (2), dar nu la mai putin de 15 zile si numai in situatia in care, din motive de urgenta, respectarea numarului de zile prevazut la alineatul respectiv ar cauza prejudicii autoritatii contractante. In acest caz autoritatea contractanta are obligatia de a include in anuntul de participare motivele aplicarii accelerate a procedurii prin licitatie restransa sau prin negociere competitiva.
    Art. 22
    (1) In etapa a II-a a procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include in invitatia de participare adresata candidatilor selectati data limita pentru depunerea ofertelor.
    (2) Data limita stabilita pentru depunerea ofertelor nu trebuie sa fie mai devreme de:
    a) 40 de zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta, in cazul aplicarii procedurii de licitatie restransa;
    b) 15 zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta, in cazul aplicarii procedurii de negociere competitiva.
    (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) lit. a), in cazul in care autoritatea contractanta a publicat in anul respectiv un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publica care urmeaza sa fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada fixata pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie sa fie mai mica de 30 de zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta.
    (4) Prevederea alin. (3) este aplicabila numai in cazul in care anuntul de intentie a fost transmis de catre autoritatea contractanta, spre publicare, cu cel putin 52 de zile inainte de data transmiterii, spre publicare, a anuntului de participare.
    (5) In cazul in care, din motive de urgenta, respectarea numarului de zile prevazut la alin. (2) lit. a) ar cauza prejudicii autoritatii contractante, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de licitatie restransa prin reducerea numarului de zile, dar nu la mai putin de 15 zile.
    Art. 23
    In cazul aplicarii procedurii de cerere de oferta autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include in invitatia de participare data limita pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie sa fie mai devreme de:
    a) 15 zile de la data transmiterii invitatiei de participare, in cazul atribuirii contractelor de lucrari;
    b) 7 zile de la data transmiterii invitatiei de participare, in cazul atribuirii contractelor de furnizare sau de servicii.
    Art. 24
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili in mod adecvat perioada fixata pentru data limita a depunerii ofertelor prin extinderea perioadelor minime prevazute la art. 20, 22 si 23, daca, datorita volumului si complexitatii lor, nu pot fi elaborate si depuse oferte in timp util sau daca oferta nu poate fi elaborata si depusa decat fie dupa vizitarea amplasamentelor, fie dupa consultarea la fata locului a documentelor-anexa la caietul de sarcini.
    (2) Autoritatea contractanta are dreptul de a prelungi perioada stabilita prin data limita pentru depunerea ofertei. In acest caz autoritatea contractanta are obligatia de a comunica noua data de depunere, in scris, cu cel putin 6 zile inainte de data limita stabilita initial, tuturor furnizorilor, executantilor sau prestatorilor care au obtinut, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, un exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

    CAP. 4
    Participarea la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica

    SECTIUNEA 1
    Reguli generale

    Art. 25
    Orice furnizor, executant sau prestator, roman sau strain, persoana fizica sau juridica, are dreptul de a participa, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica; furnizorul, executantul sau prestatorul strain beneficiaza in Romania de acelasi regim privind participarea de care beneficiaza si furnizorul, executantul sau prestatorul roman in tara in care furnizorul, executantul sau prestatorul strain este rezident.
    Art. 26
    (1) In cazul aplicarii procedurii de licitatie deschisa numarul de furnizori, de executanti sau de prestatori care au dreptul de a depune oferta este nelimitat.
    (2) Autoritatea contractanta are obligatia de a repeta procedura de licitatie deschisa in cazul in care numarul de furnizori, executanti sau prestatori care au depus oferta este mai mic de 2.
    (3) In cazul in care, in urma repetarii procedurii, numarul de furnizori, executanti sau prestatori care au depus oferta este mai mic de 2, autoritatea contractanta are dreptul fie de a atribui contractul de achizitie publica ofertantului care a depus oferta, fie de a repeta procedura.
    (4) In orice situatie autoritatea contractanta nu are obligatia de a repeta procedura de licitatie deschisa in cazul in care primeste cel putin o oferta corespunzatoare din punct de vedere al tuturor cerintelor solicitate prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
    Art. 27
    (1) In cazul aplicarii procedurii prin licitatie restransa sau prin negociere competitiva cu anunt de participare orice furnizor, executant sau prestator are dreptul de a participa la prima etapa de selectare.
    (2) Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili candidatii selectati numai dintre candidatii calificati. Atunci cand selecteaza candidatii autoritatea contractanta are obligatia de a aplica criterii referitoare numai la capacitatea tehnica si cea economico-financiara.
    (3) Numarul de candidati selectati trebuie sa se incadreze intre limita minima si limita maxima a intervalului precizat in anuntul de participare sau sa fie egal cu numarul precizat in anuntul de participare. Acest numar trebuie sa fie:
    a) nu mai mic de 5 si nici mai mare de 20 de candidati selectati, in cazul aplicarii procedurii prin licitatie restransa;
    b) 2 - 3 candidati selectati, in cazul aplicarii procedurii prin negociere competitiva.
    (4) Autoritatea contractanta nu are obligatia de a repeta procedura de licitatie restransa sau de negociere competitiva in cazul in care primeste cel putin o oferta corespunzatoare din punct de vedere al tuturor cerintelor solicitate prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
    Art. 28
    (1) In cazul aplicarii procedurii prin cerere de oferta numarul de furnizori, executanti sau de prestatori carora autoritatea contractanta trebuie sa le transmita invitatie de participare este de cel putin 5.
    (2) In cazul in care nu primeste cel putin doua oferte corespunzatoare autoritatea contractanta are obligatia de a repeta procedura, prin transmiterea invitatiei de participare si catre alti furnizori, executanti sau prestatori de la care exista premisele obtinerii de oferta.
    (3) In cazul in care, in urma repetarii procedurii, autoritatea contractanta primeste o singura oferta corespunzatoare, aceasta are dreptul fie de a atribui contractul de achizitie publica ofertantului respectiv, fie de a repeta procedura.
    Art. 29
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a face cunoscute furnizorilor, executantilor sau prestatorilor cel putin informatiile referitoare la:
    a) documentele pe care acestia trebuie sa le prezinte, precum si orice alte modalitati care urmeaza sa fie utilizate in scopul verificarii eligibilitatii, inregistrarii, capacitatii tehnice si capacitatii economico-financiare a acestora;
    b) numarul de candidati selectati care vor fi invitati sa depuna oferta sau limitele intre care se incadreaza acest numar, atunci cand aplica procedura prin licitatie restransa sau prin negociere competitiva.
    (2) Informatiile prevazute la alin. (1) trebuie sa fie precizate in anuntul de participare sau, dupa caz, in invitatia de participare, in functie de procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

    SECTIUNEA a 2-a
    Eligibilitate, inregistrare, capacitate tehnica si capacitate economico-financiara

    Art. 30
    Poate fi exclus dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, respectiv nu este eligibil, orice ofertant/candidat care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
    a) este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt administrate de un judecator-sindic sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
    b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute la lit. a);
    c) nu si-a indeplinit obligatiile de plata exigibile a impozitelor si taxelor catre stat, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat;
    d) furnizeaza informatii false in documentele prezentate;
    e) a comis o grava greseala in materie profesionala sau nu si-a indeplinit obligatiile asumate printr-un alt contract de achizitie publica, in masura in care autoritatea contractanta poate aduce ca dovada mijloace probante in acest sens.
    Art. 31
    Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita oricarui furnizor, executant sau prestator sa prezinte documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din Romania sau din tara in care este stabilit, dupa caz.
    Art. 32
    Ofertantul/candidatul are obligatia de a prezenta documentele cerute de autoritatea contractanta, prin care dovedeste capacitatea tehnica si cea economico-financiara, precum si de a permite verificarea de catre autoritatea contractanta a capacitatilor sale de productie si a sistemului de asigurare a calitatii, de realizare de studii si de cercetare-dezvoltare.
    Art. 33
    Autoritatea contractanta are obligatia de a respecta caracterul confidential al informatiilor prezentate de catre ofertanti/candidati in scopul verificarii indeplinirii conditiilor de calificare.

    CAP. 5
    Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei

    SECTIUNEA 1
    Continutul documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei

    Art. 34
    Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, care trebuie sa cuprinda cel putin:
    a) informatii generale privind autoritatea contractanta;
    b) cerintele minime de calificare solicitate de autoritatea contractanta si documentele care urmeaza sa fie prezentate de ofertant/candidat pentru indeplinirea cerintelor respective;
    c) caietul de sarcini;
    d) instructiuni privind datele limita care trebuie respectate si formalitatile care trebuie indeplinite, inclusiv cele privind garantia de participare si cea de buna executie, referitoare la modul de prezentare si de depunere a ofertei, precum si perioada de valabilitate a acesteia;
    e) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii financiare;
    f) informatii privind criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
    Art. 35
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura obtinerea unui exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei de catre:
    a) orice furnizor sau prestator de la care a primit o solicitare in acest sens cu cel putin 4 zile inainte de data deschiderii ofertelor, in cazul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica prin licitatie deschisa;
    b) orice executant de la care a primit o solicitare in acest sens cu cel putin 10 zile inainte de data deschiderii ofertelor, in cazul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica prin licitatie deschisa;
    c) toti candidatii selectati, in cazul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica prin licitatie restransa sau prin negociere competitiva;
    d) orice furnizor, executant sau prestator caruia i s-a transmis o invitatie de participare, in cazul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica prin cerere de oferta;
    e) furnizorul, executantul sau prestatorul caruia i s-a transmis o invitatie de participare, in cazul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica prin negociere cu o singura sursa.
    (2) Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili:
    a) modalitatea in care furnizorii, executantii sau prestatorii care inainteaza o solicitare pot obtine exemplarul documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei; si
    b) dupa caz, costul exemplarului documentatiei si, eventual, al transmiterii acestuia, precum si conditiile de plata asociate.

    SECTIUNEA a 2-a
    Caietul de sarcini

    Art. 36
    (1) Caietul de sarcini contine in mod obligatoriu specificatii tehnice. Acestea definesc, dupa caz si fara a se limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare si conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde in vigoare. In cazul contractelor pentru lucrari specificatiile tehnice se pot referi, de asemenea, si la prescriptii de proiectare si de calcul, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor sau a tehnicilor, procedeelor si metodelor de constructie, precum si la orice alte conditii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractanta este capabila sa le descrie, in functie si de diverse acte normative si reglementari, in legatura cu lucrarea finala si cu materii prime, materiale sau parti de lucrare utilizate.
    (2) Caietul de sarcini trebuie sa precizeze si institutiile competente de la care furnizorii, executantii sau prestatorii pot obtine informatii privind reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului respectiv si care sunt in vigoare la nivel national sau, in mod special, in regiunea ori in localitatea in care se executa lucrarile sau se presteaza serviciile.
    Art. 37
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a defini in caietul de sarcini si in contract specificatiile tehnice numai prin referire, de regula:
    a) fie la reglementari tehnice, asa cum sunt acestea definite in legislatia interna referitoare la standardizarea nationala, care sunt compatibile cu reglementarile Comunitatii Europene;
    b) fie, daca nu exista reglementari tehnice in sensul prevederilor lit. a), la standarde nationale, si anume, de regula, in urmatoarea ordine de decadere:
    - standarde nationale care adopta standarde europene;
    - standarde nationale care adopta standarde internationale;
    - alte standarde.
    (2) Se interzice indicarea in caietul de sarcini a unor specificatii tehnice care desemneaza produse de o anumita origine/fabricatie sau procedee speciale, in cazul in care introducerea acestor specificatii tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea unuia sau mai multor ofertanti.
    (3) In sensul prevederilor alin. (2) este interzisa indicarea unei marci de fabrica sau de comert, a unui brevet de inventie, a unei licente de fabricatie sau a unei anume origini ori productii. Prin exceptie se admite o astfel de indicatie, dar numai insotita de mentiunea "sau echivalent" si numai in situatia in care autoritatea contractanta nu are posibilitatea de a preciza, in caietul de sarcini, specificatii tehnice suficient de precise si inteligibile pentru toate partile interesate.

    SECTIUNEA a 3-a
    Dreptul de a solicita clarificari

    Art. 38
    (1) Orice furnizor, executant sau prestator care a obtinut, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, un exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, are dreptul de a solicita, in scris, clarificari despre elementele cuprinse in aceasta.
    (2) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspuns la orice solicitare de clarificari, dar numai la acele solicitari primite cu cel putin:
    a) 8 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor, in cazul aplicarii procedurilor prin licitatie deschisa, licitatie restransa sau negociere competitiva;
    b) 6 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor, in cazul accelerarii procedurii de licitatie restransa si in cazul cererii de oferta aplicate pentru atribuirea contractelor de lucrari;
    c) 3 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor, in cazul cererii de oferta aplicate pentru atribuirea contractelor de furnizare si de servicii.
    (3) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspunsul la solicitarile de clarificari cu cel putin:
    a) 6 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor, in cazul prevazut la alin. (2) lit. a);
    b) 4 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor, in cazul prevazut la alin. (2) lit. b);
    c) 2 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor, in cazul prevazut la alin. (2) lit. c).
    (4) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite continutul raspunsului catre toti furnizorii, executantii sau prestatorii care au obtinut, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, un exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, luand masuri pentru a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarile respective.
    Art. 39
    (1) Autoritatea contractanta are dreptul de a completa din proprie initiativa, in vederea clarificarii, documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
    (2) Orice astfel de completare trebuie comunicata de catre autoritatea contractanta, in scris, tuturor furnizorilor, executantilor sau prestatorilor care au obtinut, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, un exemplar al documentatiei respective.
    (3) Transmiterea comunicarii trebuie sa respecte limitele de timp prevazute la art. 38 alin. (3).

    CAP. 6
    Elaborarea, prezentarea si evaluarea ofertei

    SECTIUNEA 1
    Elaborarea si prezentarea ofertei. Oferte alternative

    Art. 40
    (1) Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
    (2) Propunerea tehnica se elaboreaza in concordanta cu cerintele cuprinse in caietul de sarcini, in asa fel incat sa asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare pentru evaluarea tehnica.
    (3) Propunerea financiara se elaboreaza in asa fel incat sa asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare in vederea evaluarii financiare.
    Art. 41
    Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre ofertant sau de catre o persoana imputernicita legal de acesta.
    Art. 42
    (1) Furnizorul, executantul sau prestatorul are obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data limita pentru depunere, stabilite in anuntul sau in invitatia de participare, si isi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora.
    (2) Oferta care este depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita de catre aceasta sau, dupa expirarea datei limita pentru depunere, se returneaza nedeschisa.
    Art. 43
    (1) Mai multi furnizori, executanti sau prestatori au dreptul de a se asocia si de a depune oferta in comun, denumita in continuare oferta comuna, fara a fi obligati sa isi prezinte asocierea intr-o forma legalizata. Fiecare dintre acestia isi asuma obligatia pentru oferta comuna si raspunde pentru orice consecinte ale viitorului contract de achizitie publica.
    (2) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata inainte de incheierea contractului de achizitie publica, in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.
    (3) Asociatii desemneaza din randul lor pe cel care, in cazul atribuirii contractului de achizitie publica, ii reprezinta in raporturile cu autoritatea contractanta, in calitate de lider de asociatie.
    (4) Asociatii nu au dreptul de a depune si alte oferte, in mod individual, pe langa oferta comuna.
    Art. 44
    (1) Ofertantul/ofertantii asociati are/au dreptul de a depune o singura oferta, denumita oferta de baza, cu obligatia ca aceasta sa nu se abata de la cerintele prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) ofertantul/ofertantii asociati are/au dreptul de a depune in plus si alte oferte, denumite oferte alternative, dar numai in cazul in care criteriul de evaluare a ofertelor este "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic". Numai ofertele alternative se pot abate, intr-o anumita masura, de la cerintele prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
    (3) Autoritatea contractanta are obligatia de a prevedea in caietul de sarcini cerintele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie sa le indeplineasca pentru a fi luate in considerare. De asemenea, daca autoritatea contractanta nu intentioneaza sa permita depunerea de oferte alternative, este obligatoriu ca aceasta sa precizeze interdictia respectiva in anuntul de participare.
    (4) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a respinge o oferta alternativa avand ca singura motivatie faptul ca:
    a) aceasta este intocmita utilizandu-se specificatii tehnice definite prin referire la standarde care adopta standarde europene; sau
    b) in cazul in care aceasta ar putea fi declarata castigatoare:
    - contractul de furnizare, pentru care s-a organizat procedura pentru atribuire, se transforma in contract de servicii; sau
    - contractul de servicii, pentru care s-a organizat procedura pentru atribuire, se transforma in contract de furnizare.
    Art. 45
    In cazul in care autoritatea contractanta solicita ofertantul are obligatia sa precizeze in oferta acea parte a contractului de achizitie publica pe care acesta intentioneaza sa o subcontracteze.
    Art. 46
    Oferta nu se ia in considerare daca ofertantul nu constituie garantia pentru participare in conformitate cu prevederile documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
    Art. 47
    Autoritatea contractanta are obligatia de a pastra confidentialitatea asupra continutului ofertei, precum si asupra oricarei informatii suplimentare solicitate ofertantului si a carei dezvaluire ar putea sa aduca atingere dreptului ofertantului de a-si proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale.

    SECTIUNEA a 2-a
    Modificarea, retragerea si valabilitatea ofertei

    Art. 48
    Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei.
    Art. 49
    Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare.
    Art. 50
    (1) Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabila pe toata perioada de valabilitate a ofertei; perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.
    (2) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade; in cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie prelungita in mod corespunzator.
    (3) Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.
    (4) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei pentru participare.

    SECTIUNEA a 3-a
    Comisia de evaluare. Juriul

    Art. 51
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a constitui, pentru atribuirea fiecarui contract de achizitie publica, o comisie de evaluare care raspunde de urmatoarele activitati:
    a) verificarea eligibilitatii, inregistrarii si a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si economico-financiara de catre candidati/ofertanti;
    b) deschiderea, examinarea si evaluarea ofertelor;
    c) stabilirea ofertei castigatoare.
    (2) Comisia de evaluare este formata din cel putin 5 membri cu pregatire profesionala si experienta relevanta in domeniu, precum si cu probitate morala recunoscuta.
    (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) autoritatea contractanta are dreptul de a constitui comisia de evaluare pentru atribuirea mai multor contracte, dar numai daca procedura aplicata este cererea de oferta si numai daca contractele respective sunt de furnizare sau de servicii.
    Art. 52
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia sa constituie, in scopul evaluarii solutiilor prezentate intr-un concurs de solutii, un juriu care:
    a) verifica respectarea regulilor de depunere si prezentare a solutiilor;
    b) evalueaza solutiile primite;
    c) adopta o decizie sau formuleaza o opinie;
    d) indeplineste alte atributii specifice.
    (2) Juriul este format din cel putin 3 membri cu pregatire profesionala si experienta relevanta in domeniu, precum si cu probitate morala recunoscuta.
    (3) In situatia in care concurentilor li s-a solicitat o anumita calificare profesionala cel putin o treime din numarul membrilor juriului trebuie sa aiba acea calificare sau una echivalenta.
    Art. 53
    Nu au dreptul sa fie membri in comisia de evaluare sau in juriu urmatoarele persoane:
    a) sotul sau o ruda pana la gradul al treilea inclusiv ori un afin pana la gradul al treilea inclusiv cu unul dintre ofertanti/candidati/concurenti;
    b) persoanele care in ultimii 3 ani au avut contracte de munca sau de colaborare cu unul dintre ofertanti/candidati/concurenti ori care au facut parte din consiliul de administratie sau din orice alt organ de conducere sau de administratie al acestora;
    c) persoanele care detin parti sociale sau actiuni din capitalul social subscris al unuia dintre ofertanti/candidati/concurenti.
    Art. 54
    Autoritatea contractanta hotaraste daca membrii comisiei de evaluare sau ai juriului, toti sau numai o parte a acestora, sunt remunerati pentru activitatea respectiva.

    SECTIUNEA a 4-a
    Deschiderea si evaluarea ofertelor

    Art. 55
    (1) Comisia de evaluare are obligatia de a deschide ofertele la data si in locul indicate in anuntul sau in invitatia de participare.
    (2) Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere.
    (3) Comisia de evaluare nu are dreptul de a respinge o oferta avand ca singura motivatie absenta de la deschidere a ofertantului care a depus oferta respectiva.
    Art. 56
    In cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza sa fie furnizat, executat sau prestat comisia de evaluare are obligatia de a solicita, in scris, si oricum inainte de a lua vreo decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizari pe care le considera semnificative cu privire la oferta, precum si de a verifica raspunsurile care justifica pretul respectiv.
    Art. 57
    Comisia de evaluare are dreptul sa respinga o oferta in oricare dintre urmatoarele cazuri:
    a) oferta de baza nu respecta cerintele prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, caz in care nu se iau in considerare nici eventualele oferte alternative;
    b) oferta contine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta;
    c) explicatiile solicitate conform art. 56 nu sunt concludente sau credibile.
    Art. 58
    Comisia de evaluare are obligatia de a exclude orice ofertant in cazul in care se dovedeste ca acesta a fost sau este angajat in practici corupte ori frauduloase in legatura cu procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

    SECTIUNEA a 5-a
    Criterii pentru atribuirea contractului de achizitie publica

    Art. 59
    Autoritatea contractanta are obligatia sa precizeze in anuntul de participare si in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei criteriul pe baza caruia se atribuie contractul si care, o data stabilit, nu poate fi schimbat pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica.
    Art. 60
    Criteriul mentionat la art. 59 poate fi numai:
    a) fie oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic;
    b) fie, in mod exclusiv, pretul cel mai scazut.
    Art. 61
    (1) In cazul aplicarii criteriului "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic", oferta stabilita ca fiind castigatoare este oferta care intruneste punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui algoritm de calcul.
    (2) Algoritmul de calcul prevazut la alin. (1) se stabileste pe baza aplicarii unor criterii variate de evaluare a ofertei, in functie de specificul fiecarui contract, cum ar fi, dupa caz: termen de livrare sau de executie, costuri curente, raportul cost/eficienta, caracteristici privind nivelul calitativ, estetic, tehnic sau functional, servicii postvanzare si asistenta tehnica, angajamente privind livrarea pe termen lung de piese de schimb, subansambluri sau furnituri, conditii referitoare la aplicarea preferintei interne, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor, precum si pretul. Aceste criterii trebuie sa fie definite clar si, dupa ce au fost stabilite, nu pot fi schimbate pe toata durata de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
    (3) Autoritatea contractanta este obligata sa precizeze in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei criteriile de evaluare a ofertei prevazute la alin. (2), in ordinea importantei lor pentru evaluarea ofertei, precum si algoritmul de calcul detaliat care va fi aplicat.
    Art. 62
    In cazul aplicarii criteriului "pretul cel mai scazut" cerintele impuse de catre autoritatea contractanta, prin caietul de sarcini sunt considerate cerinte minimale.

    SECTIUNEA a 6-a
    Forme de comunicare

    Art. 63
    (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea prevazute in prezenta ordonanta de urgenta trebuie sa se transmita sub forma de document scris.
    (2) Orice document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii si al primirii.
    (3) Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu exceptia documentelor care confirma primirea.
    (4) Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre urmatoarele forme:
    a) scrisoare prin posta;
    b) telegrama;
    c) telex;
    d) telefax.
    (5) Autoritatea contractanta sau, dupa caz, furnizorul, executantul sau prestatorul care a transmis documentele prin una dintre formele prevazute la alin. (4) lit. b) - d) are obligatia de a transmite documentele respective in cel mult 24 de ore si prin forma de scrisoare prin posta.
    Art. 64
    Autoritatea contractanta are obligatia de a nu face nici o discriminare intre ofertanti/candidati din punct de vedere al formei in care acestia transmit sau primesc documente, decizii sau alte comunicari.
    Art. 65
    (1) In cazul aplicarii procedurii prin licitatie restransa sau prin negociere competitiva autoritatea contractanta are obligatia de a transmite simultan tuturor candidatilor care au participat la etapa de selectare o comunicare in scris referitoare la rezultatul etapei respective.
    (2) In cazul candidatilor neselectati comunicarea trebuie sa precizeze motivele excluderii, necalificarii sau, dupa caz, ale neselectarii.
    (3) In cazul candidatilor selectati comunicarea reprezinta chiar invitatia de participare cu oferta la etapa a II-a si va fi insotita, dupa caz, de documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei sau de informatii precise privind modul de obtinere a acestei documentatii.
    Art. 66
    (1) In cazul aplicarii procedurii de licitatie deschisa, cerere de oferta, precum si dupa finalizarea etapei a II-a in cazul aplicarii procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite simultan tuturor ofertantilor o comunicare in scris referitoare la rezultatul aplicarii procedurii respective.
    (2) In cazul ofertantilor a caror oferta nu a fost declarata castigatoare, comunicarea trebuie sa precizeze daca oferta a fost respinsa, iar in cazul in care a fost admisa, sa indice numele ofertantului castigator, precum si caracteristicile si avantajele relative ale ofertei castigatoare fata de oferta respectivului ofertant necastigator.
    (3) In cazul ofertantului castigator comunicarea trebuie sa precizeze faptul ca oferta sa a fost declarata castigatoare si ca acesta este invitat in vederea incheierii contractului de achizitie publica.
    Art. 67
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite comunicarile prevazute la art. 65 si 66 in cel mult doua zile de la data la care comisia de evaluare a stabilit candidatii selectati sau a stabilit oferta castigatoare.
    (2) Autoritatea contractanta are dreptul de a nu face cunoscute anumite informatii referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica si care ar putea fi cuprinse in ansamblul informatiilor referitoare la caracteristicile si la avantajele relative ale ofertei castigatoare fata de alte oferte, si anume, in situatia in care informatiile respective:
    a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale si implicit ar fi contrare interesului public;
    b) ar prejudicia interesele comerciale ale ofertantilor/candidatilor, inclusiv pe cele ale ofertantului a carui oferta a fost declarata castigatoare;
    c) ar prejudicia concurenta loiala intre furnizori/executanti/prestatori.

    SECTIUNEA a 7-a
    Anularea aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica

    Art. 68
    Autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, numai daca ia aceasta decizie inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de achizitie publica si numai in urmatoarele circumstante:
    a) nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfacator al concurentei, respectiv numarul de candidati/ofertanti este mai mic decat cel minim prevazut pentru fiecare procedura de prezenta ordonanta de urgenta:
    b) nici unul dintre candidati/ofertanti nu a indeplinit conditiile de calificare prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
    c) au fost prezentate numai oferte necorespunzatoare, respectiv oferte care:
    - sunt depuse dupa data limita de depunere a ofertelor;
    - nu au fost elaborate si prezentate in concordanta cu cerintele cuprinse in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
    - contin in propunerea financiara preturi care par in mod evident a nu fi rezultatul liberei concurente si care nu pot fi temeinic justificate;
    - contin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta;
    - prin valoarea inclusa in propunerea financiara fiecare dintre ele a depasit valoarea fondurilor alocate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv;
    d) circumstante exceptionale afecteaza procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica sau este imposibila incheierea contractului.
    Art. 69
    Decizia de anulare nu creeaza vreo obligatie a autoritatii contractante fata de participantii la procedura de achizitie publica, cu exceptia returnarii garantiei pentru participare.
    Art. 70
    Autoritatea contractanta are obligatia de a comunica in scris tuturor participantilor la procedura de achizitie publica atat incetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea de oferte, cat si motivul anularii.

    CAP. 7
    Incheierea, indeplinirea si finalizarea contractului de achizitie publica

    SECTIUNEA 1
    Incheierea contractului de achizitie publica

    Art. 71
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare de catre comisia de evaluare.
    (2) In cazul in care autoritatea contractanta nu ajunge sa incheie contractul cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, atunci aceasta are dreptul:
    a) de a invita ofertantii, in ordinea descrescatoare a clasamentului, in vederea incheierii contractului; sau
    b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
    (3) Autoritatea contractanta are obligatia sa incheie contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertelor.
    (4) Fara sa fie incalcate prevederile alin. (3), in cazul in care contractul de achizitie publica a fost atribuit prin aplicarea procedurii de licitatie deschisa, licitatie restransa sau negociere competitiva, autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica numai dupa 15 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii respective.
    Art. 72
    Ofertantul invitat de autoritatea contractanta pentru incheierea contractului de achizitie publica are obligatia de a constitui garantia de buna executie in conformitate cu prevederile cuprinse in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
    Art. 73
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a denunta unilateral contractul de achizitie publica, in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului de achizitie publica si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.
    (2) In acest caz contractantul are dreptul de a pretinde plata corespunzatoare pentru partea din contractul de achizitie publica indeplinita pana la data rezilierii, precum si recuperarea altor costuri aferente indeplinirii acestuia, efectuate pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
    Art. 74
    In cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre una dintre parti, partea lezata are dreptul de a cere rezilierea contractului de achizitie publica si de a pretinde plata de despagubiri.

    SECTIUNEA a 2-a
    Evitarea concurentei neloiale

    Art. 75
    Persoanele fizice sau juridice care au participat in orice fel la intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei sau care fac parte din comisia de evaluare constituita pentru atribuirea contractului de achizitie publica respectiv, nu au dreptul sa fie ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanctiunea nulitatii contractului in cauza.
    Art. 76
    Contractantul nu are dreptul de a angaja cu carte de munca sau prin conventie civila, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica, persoane fizice sau juridice care au participat la intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei sau care au facut parte din comisia de evaluare constituita pentru atribuirea contractului in cauza, pe parcursul unei perioade de cel putin 6 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia de catre autoritatea contractanta.

    CAP. 8
    Dosarul achizitiei publice

    Art. 77
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a intocmi dosarul achizitiei publice.
    (2) Documentele care trebuie sa fie incluse in dosarul achizitiei publice, precum si cele care trebuie transmise institutiilor care monitorizeaza sistemul achizitiilor publice se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 78
    Dosarul achizitiei publice se pastreaza de catre autoritatea contractanta atata timp cat contractul de achizitie publica produce efecte juridice si, oricum, nu mai putin de 5 ani de la data finalizarii contractului respectiv.
    Art. 79
    La cerere, dosarul achizitiei publice este pus la dispozitie oricarei autoritati publice interesate, spre consultare, cu conditia ca nici o informatie sa nu fie dezvaluita, daca dezvaluirea ei ar fi contrara legii, ar impiedica aplicarea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul comercial legitim al partilor sau ar afecta libera concurenta, dar fara a se limita drepturile ce decurg, potrivit legii, pentru organele abilitate, de a ridica documente care pot servi la dovedirea fraudelor, contraventiilor sau infractiunilor.

    CAP. 9
    Cai de atac

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale privind utilizarea cailor de atac

    Art. 80
    (1) Actele sau deciziile nelegale care determina incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta pot fi atacate pe cale administrativa si/sau in justitie.
    (2) Autoritatea contractanta este competenta sa solutioneze contestatiile inaintate pe cale administrativa. Autoritatea contractanta are obligatia sa indice in anuntul de participare sau, dupa caz, in invitatia de participare denumirea, adresa, faxul si/sau telexul compartimentului din cadrul autoritatii contractante unde se transmit/se depun contestatiile.
    (3) Actiunea in justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carui arie teritoriala de competenta se afla sediul autoritatii contractante. Impotriva hotararii tribunalului se poate declara recurs la sectia de contencios administrativ a Curtii de apel.
    Art. 81
    (1) Orice persoana fizica sau juridica care are un interes legitim in legatura cu un anumit contract de achizitie publica si care sufera, risca sa sufere sau a suferit un prejudiciu, ca o consecinta directa a unui act nelegal sau a unei decizii nelegale, are dreptul de a utiliza caile de atac prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) Actiunea in justitie se introduce numai dupa epuizarea caii de atac a contestatiei pe cale administrativa si numai de catre acele persoane care au inaintat contestatii, precum si pentru acele capete de cerere care au facut obiectul atacului pe cale administrativa. Actiunea in justitie se introduce numai atunci cand autoritatea contractanta nu a raspuns unei contestatii in termenul prevazut in prezenta ordonanta de urgenta ori atunci cand contestatorul nu este satisfacut de raspunsul primit in termen legal.
    (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) poate introduce o actiune in justitie, fara ca in prealabil sa fi inaintat o contestatie pe cale administrativa:
    a) orice persoana fizica sau juridica care se incadreaza in prevederile alin. (1) si care nu a fost in nici un fel implicata in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, dar numai dupa publicarea anuntului de atribuire a contractului de achizitie publica respectiv si nu mai tarziu de 15 zile de la data publicarii anuntului de atribuire;
    b) orice participant inca implicat in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, numai pentru a ataca masurile corective decise de autoritatea contractanta ca efect al solutionarii contestatiei sau contestatiilor, daca poate dovedi ca:
    - fie masurile corective sunt la randul lor nelegale si determina incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta;
    - fie masurile corective, desi legale, sunt incomplete si, ca urmare, este inca alterata respectarea principiilor liberei concurente, eficientei utilizarii fondurilor publice, transparentei, tratamentului egal si al confidentialitatii, prevazute la art. 2;
    c) orice ofertant, numai in cazul in care autoritatea contractanta incheie contractul de achizitie publica mai devreme de 15 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data publicarii anuntului de atribuire.
    Art. 82
    (1) Despagubirile se solicita numai prin actiune in justitie, introdusa exclusiv in acest scop, si numai dupa solutionarea pe cale administrativa a contestatiei sau in justitie a actiunilor prevazute la art. 81 alin. (2).
    (2) Actiunea in justitie prin care se solicita despagubiri se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carui arie teritoriala de competenta se afla sediul autoritatii contractante. Impotriva hotararii tribunalului se poate declara recurs la sectia de contencios administrativ a Curtii de apel.
    Art. 83
    Persoana fizica sau juridica care introduce actiune in justitie in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta are obligatia de a notifica de indata autoritatii contractante despre aceasta, precum si de a asigura primirea notificarii de catre autoritatea contractanta in cel mult 3 zile lucratoare de la data introducerii actiunii.
    Art. 84
    Nu se contesta si nu se ataca in justitie deciziile autoritatii contractante referitoare la:
    a) alegerea unuia dintre criteriile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta pentru atribuirea unui contract de achizitie publica;
    b) alegerea numarului de candidati selectati, daca acest numar este stabilit conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta;
    c) acordarea marjei de preferinta interna;
    d) suspendarea aplicarii procedurii pentru atribuirea unui contract de achizitie publica;
    e) anularea aplicarii procedurii pentru atribuirea unui contract de achizitie publica, in cazul in care decizia de anulare a fost luata ca urmare a indeplinirii uneia dintre circumstantele prevazute la art. 68 si inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de achizitie publica.
    Art. 85
    (1) Ori de cate ori primeste o contestatie inaintata in termen autoritatea contractanta suspenda in mod obligatoriu procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica in cauza.
    (2) Perioada de suspendare aferenta solutionarii unui atac, fie pe cale administrativa, fie in justitie, nu poate depasi de regula 30 de zile si in nici un caz mai mult de 60 de zile. Perioada de suspendare atrage prelungirea in mod corespunzator a oricarei perioade afectate prin suspendare, cu exceptia perioadelor prevazute pentru exercitarea cailor de atac.
    (3) Decizia de suspendare se comunica de indata de catre autoritatea contractanta contestatorului, precum si tuturor participantilor inca implicati in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, la data inaintarii contestatiei sau primirii notificarii.
    (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) autoritatea contractanta are dreptul de a nu suspenda procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica in cauza, in oricare dintre urmatoarele situatii:
    a) contestatia nu este inaintata in termenul sau nu este intocmita in conformitate cu celelalte cerinte prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
    b) contestatia este in mod evident nejustificata sau continutul acesteia este in mod evident neserios;
    c) prin suspendarea aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica exista pericolul iminent de a afecta grav un interes public major pe care autoritatea contractanta trebuie sa fie in masura sa il argumenteze.
    (5) Prevederile alin. (2) si (4) se aplica fara a ingradi in vreun fel capacitatea instantelor de judecata competente de a decide suspendarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, in termenul prevazut de prezenta ordonanta de urgenta pentru hotararea de masuri provizorii.
    Art. 86
    (1) De indata ce primeste o contestatie sau o notificare privind introducerea unei actiuni in justitie autoritatea contractanta are obligatia sa instiinteze despre aceasta si despre decizia sa motivata de a suspenda sau nu procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica pe toti participantii inca implicati in respectiva procedura, anexand copie de pe contestatia/notificarea primita.
    (2) Autoritatea contractanta are obligatia de a comunica tuturor participantilor inca implicati in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica toate actele si deciziile ulterioare referitoare la contestatia/actiunea in justitie in cauza, in termen de doua zile lucratoare de la producerea/primirea lor.
    Art. 87
    (1) Participantii inca implicati in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica au dreptul de a se asocia la contestatia inaintata autoritatii contractante, prin comunicare scrisa depusa la sediul autoritatii contractante, in termen de 5 zile de la primirea instiintarii privind primirea unei contestatii.
    (2) Cei care se asociaza la o contestatie au aceleasi drepturi si raspunderi cu cel care a initiat contestatia. Participantii inca implicati in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, care nu se asociaza unei contestatii potrivit prevederilor prezentului alineat, pierd dreptul de a ataca, atat pe cale administrativa, cat si in justitie, actul sau decizia invocata ca nelegala prin contestatia inaintata initial.
    Art. 88
    (1) In cazul unei actiuni inaintate in justitie participantii inca implicati in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, daca nu au decazut din dreptul lor potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, au dreptul de a formula la instanta competenta cereri de interventie, in termen de 5 zile de la primirea instiintarii privind introducerea unei actiuni in justitie.
    (2) Cei care nu formuleaza cereri de interventie pierd dreptul de a ataca, atat pe cale administrativa, cat si in justitie, actul sau decizia impotriva careia s-a introdus actiune in justitie.

    SECTIUNEA a 2-a
    Solutionarea contestatiei

    Art. 89
    (1) Forma de atac pe cale administrativa a actelor si deciziilor nelegale, care determina incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta, este contestatia.
    (2) Sub sanctiunea decaderii contestatia trebuie formulata in scris si inaintata autoritatii contractante, dupa cum urmeaza:
    a) in cel mult 5 zile lucratoare de la data publicarii unui anunt de participare sau de la data primirii oricarui document scris transmis de catre autoritatea contractanta, cu exceptia comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii;
    b) in cel mult 7 zile lucratoare din momentul luarii la cunostinta, in orice mod dovedit, a unui act ori a unei decizii a autoritatii contractante;
    c) in cel mult 10 zile de la data primirii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
    (3) Sub sanctiunea decaderii, contestatia trebuie sa precizeze explicit faptul ca reprezinta o contestatie, trebuie sa precizeze actul sau decizia invocata ca nelegala, articolul/articolele din prezenta ordonanta de urgenta si, dupa caz, din alte acte normative pe care contestatorul le considera incalcate, interesele lezate si/sau prejudiciile pe care le-a suferit, le sufera sau le poate suferi, modul in care asteapta sa fie rezolvat cazul in speta si baza legala a propunerii.
    (4) Autoritatea contractanta este in drept sa respinga orice contestatie care nu indeplineste in mod cumulativ cerintele prevazute la alin. (2) si (3).
    Art. 90
    (1) Indata dupa primirea unei contestatii autoritatea contractanta verifica contestatia, estimeaza temeinicia acesteia si:
    a) fie respinge contestatia, informand de indata, motivat, in aceasta privinta contestatorul, pe toti participantii inca implicati in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, daca cel care inainteaza contestatia a decazut din dreptul sau de a contesta, potrivit prevederilor aplicabile in speta ale prezentei ordonante de urgenta;
    b) fie retine contestatia in vederea solutionarii.
    (2) Pentru fiecare contestatie retinuta in vederea solutionarii autoritatea contractanta are obligatia de a formula o rezolutie motivata care trebuie sa fie comunicata contestatorului si celorlalti participanti inca implicati in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, intr-o perioada de cel mult 10 zile lucratoare de la data inaintarii contestatiei.
    (3) In termen de doua zile lucratoare de la primirea comunicarii prevazute la alin. (2) contestatorii au obligatia de a notifica autoritatii contractante daca accepta sau nu rezolutia autoritatii contractante si masurile corective, eventual decise, de catre aceasta; cei care notifica autoritatii contractante ca accepta rezolutia si masurile corective decise decad din dreptul lor de a ataca in justitie, inclusiv din acela de a introduce cerere de interventie in interesul partii care ar ataca respectiva rezolutie si/sau masurile corective in cauza.
    (4) In vederea formularii rezolutiei sale motivate autoritatea contractanta se poate consulta cu contestatorul si cu toti cei care s-au asociat contestatiei; de asemenea, autoritatea contractanta poate initia consultari si cu ceilalti participanti inca implicati in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
    (5) Ori de cate ori autoritatea contractanta retine in vederea solutionarii mai multe contestatii impotriva aceluiasi act sau aceleiasi decizii invocate ca nelegale are obligatia sa solutioneze in mod unitar toate contestatiile primite, avand in vedere respectarea principiului tratamentului egal.
    Art. 91
    (1) In solutionarea contestatiilor autoritatea contractanta poate decide masuri corective de modificare, incetare, revocare, anulare si altele asemenea ale actelor si deciziilor nelegale sau ale activitatilor in legatura cu acestea, in scopul conformarii cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Orice masura corectiva decisa de catre autoritatea contractanta trebuie sa fie precizata in cadrul rezolutiei motivate.
    Art. 92
    (1) De indata ce primeste o contestatie sau o notificare privind introducerea unei actiuni in justitie, in scopul optimizarii procesului de monitorizare a sistemului de achizitii publice, autoritatea contractanta are obligatia sa instiinteze despre aceasta Ministerul Finantelor Publice, anexand copie de pe contestatia/notificarea primita. In cazul in care contestatia sau actiunea in justitie vizeaza aplicarea unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrari sau a unui contract de servicii de proiectare a constructiilor, atunci autoritatea contractanta are obligatia de a transmite instiintarea prevazuta la alin. (1) si Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    (2) Autoritatea contractanta are obligatia de a comunica Ministerului Finantelor Publice si, dupa caz, si Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei toate actele si deciziile ulterioare referitoare la contestatia/actiunea in justitie in cauza, in termen de doua zile lucratoare de la producerea/primirea lor.
    (3) In termen de 7 zile de la primirea instiintarii referitoare la inaintarea unei contestatii, inclusiv a copiei anexate prevazute la alin. (1), Ministerul Finantelor Publice are obligatia de a formula si de a transmite un punct de vedere cu privire la modul in care considera ca ar trebui sa fie solutionata contestatia. In cazul in care contestatia vizeaza aplicarea unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrari sau a unui contract de servicii de proiectare a constructiilor, atunci punctul de vedere privind modul in care se considera ca ar trebui sa fie solutionata contestatia va fi elaborat in comun cu Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    (4) Punctul de vedere prevazut la alin. (3) are caracter informativ si de specialitate si este destinat sa faciliteze autoritatii contractante si, dupa caz, justitiei luarea unei decizii corespunzatoare pe baza unei interpretari autorizate a prevederilor legislative in domeniul achizitiilor publice, precum si pe baza modului de solutionare a unor cazuri anterioare similare.

    SECTIUNEA a 3-a
    Atacarea in justitie

    Art. 93
    Sub sanctiunea decaderii, actiunea in justitie trebuie introdusa in cel mult 30 de zile de la data primirii rezolutiei motivate privind contestatia sau, in cazul in care nu primeste raspuns, de la data expirarii perioadei de solutionare a contestatiilor.
    Art. 94
    (1) In cel mult 10 zile de la introducerea unei actiuni in justitie instanta de judecata poate hotari, cu citarea partilor, dar numai daca cel care a introdus actiunea solicita in mod expres acest lucru invocand un prejudiciu grav si iminent, in scopul de a elimina prejudiciul sau de a preveni afectarea intereselor persoanei care introduce actiune in justitie, masuri cu caracter provizoriu pana la solutionarea pe fond a cauzei, dupa cum urmeaza:
    a) suspendarea aplicarii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica;
    b) masuri care sa asigure suspendarea aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
    c) masuri care sa asigure oprirea implementarii oricarei decizii a autoritatii contractante.
    (2) Atunci cand judeca un caz in care se cer masuri cu caracter provizoriu instanta de judecata poate lua in considerare consecintele probabile ale acestor masuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate prin masurile respective, inclusiv interesul public, si pe aceasta baza poate sa nu decida astfel de masuri in situatii in care consecintele negative ale acestora pot fi mai mari decat beneficiile lor. Hotararea de a nu lua masuri provizorii nu trebuie sa prejudicieze vreun alt drept al persoanei care solicita luarea de astfel de masuri.
    (3) In cazul in care instanta decide oricare dintre masurile cu caracter provizoriu prevazute la alin. (1), instanta va solutiona cauza in regim de urgenta si, oricum, nu in mai mult de 60 de zile de la introducerea actiunii.
    Art. 95
    Instantele competente pot hotari, pe baza ascultarii partilor interesate, masuri de anulare sau care asigura anularea acelor decizii ale autoritatii contractante prin care se incalca prevederile prezentei ordonante de urgenta, masuri de corectare, modificare sau care asigura corectarea, modificarea acestor acte si decizii, inclusiv modificarea specificatiilor tehnice care au caracter discriminatoriu sau a altor cerinte avand acelasi caracter, din orice document legat de procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
    Art. 96
    (1) In situatia in care contractul de achizitie publica nu este deja incheiat, iar prin actiunea in justitie se solicita plata de despagubiri pe motiv ca autoritatea contractanta a incalcat prevederile prezentei ordonante de urgenta, despagubirile care se platesc de catre autoritatea contractanta nu trebuie sa depaseasca costurile suplimentare fata de costurile pe care persoana care introduce actiunea le-ar fi platit oricum in situatia in care autoritatea contractanta nu ar fi incalcat legea.
    (2) In situatia in care contractul de achizitie publica este deja incheiat, iar prin actiunea in justitie se solicita plata de despagubiri care reprezinta numai costul intocmirii ofertei si/sau al participarii la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, atunci este suficient ca reclamantul sa dovedeasca faptul ca s-au incalcat prevederile prezentei ordonante de urgenta, faptul ca ar fi avut o sansa reala de a castiga contractul, sansa care ca urmare a incalcarii prezentei ordonante de urgenta a fost compromisa, precum si faptul ca a suferit un prejudiciu.
    (3) Dovedirea faptului ca s-au incalcat prevederile prezentei ordonante de urgenta se face dupa cum urmeaza:
    a) fie printr-o hotarare irevocabila a instantei;
    b) fie prin masurile corective adoptate de catre autoritatea contractanta ca urmare a contestatiei.
    Art. 97
    Hotararile judecatoresti irevocabile pronuntate in litigiile care decurg din aplicarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, iar plata transmiterii si a cheltuielilor de publicare este in sarcina partii care a pierdut procesul; in acest scop instanta va dispune prin aceeasi hotarare judecatoreasca plata acestor cheltuieli.

    CAP. 10
    Contraventii si sanctiuni

    SECTIUNEA 1
    Contraventii

    Art. 98
    Constituie contraventii si se sanctioneaza urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:
    a) efectuarea unei achizitii publice prin eludarea sau incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale actelor normative emise in aplicarea acesteia;
    b) aplicarea procedurii pentru atribuirea unui contract de achizitie publica, fara a avea alocate pentru anul in curs fondurile necesare in vederea indeplinirii contractului;
    c) aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, in scopul testarii preturilor pietei;
    d) aplicarea procedurii pentru atribuirea unui contract de achizitie publica, fara autorizatii, avize, acorduri si aprobari legale;
    e) furnizarea de informatii unuia sau mai multor furnizori, executanti sau prestatori, de natura sa ii favorizeze pe acestia in cadrul unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achizitie publica;
    f) detinerea de catre un participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de informatii privind continutul ofertelor celorlalti participanti la procedura, precum si intelegerea acestuia cu alti participanti sau cu autoritatea contractanta in scopul denaturarii rezultatului procedurii.

    SECTIUNEA a 2-a
    Sanctionarea contraventiilor

    Art. 99
    (1) Contraventiile prevazute la art. 98 lit. a), b), e) si f) se sanctioneaza cu amenda de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, iar cele prevazute la lit. c) si d), cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
    (2) Amenzile prevazute ca sanctiuni pentru savarsirea contraventiilor prevazute la art. 98 pot fi aplicate atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice.
    Art. 100
    Nivelul amenzilor prevazute la art. 99 se actualizeaza prin hotarare a Guvernului, in raport cu rata inflatiei.
    Art. 101
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de reprezentantii imputerniciti ai Ministerului Finantelor Publice.
    (2) Contraventiilor prevazute la art. 98 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 25 - 27 din respectiva lege.

    CAP. 11
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 102
    Procedurile de achizitie publica aflate in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor definitiva pe baza prevederilor legale in vigoare la data initierii procedurilor respective.
    Art. 103
    In masura in care prezenta ordonanta de urgenta nu prevede altfel se aplica dispozitiile din dreptul comun.
    Art. 104
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se mentine in structura Monitorului Oficial al Romaniei Partea a VI-a - Achizitii publice.
    (2) In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, se publica anunturile de intentie, de participare si de atribuire a contractului de achizitie publica, precum si hotararile judecatoresti irevocabile pronuntate in litigiile care decurg din aplicarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Publicarea anunturilor de intentie, de participare si de atribuire a contractului de achizitie publica se face in mod gratuit.
    (4) Prin hotarare a Guvernului se poate stabili obligatia autoritatii contractante de a transmite spre publicare anunturile de intentie, de participare si de atribuire a contractului de achizitie publica catre "Official Journal of the European Communities".
    Art. 105
    Prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta se va asigura corespondenta produselor, lucrarilor si serviciilor a caror dobandire face obiectul contractelor de achizitie publica cu sistemul de grupare si codificare prevazut de clasificarile statistice oficiale.
    Art. 106
    Limita valorica prevazuta la art. 8 alin. (4), precum si pragurile valorice prevazute la art. 13 pot fi modificate prin hotarare a Guvernului.
    Art. 107
    Prin hotarare a Guvernului se pot stabili situatiile si modul in care contestatorul, inainte de a introduce o actiune in justitie, are dreptul de a apela la o procedura de conciliere.
    Art. 108
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a acorda o marja de preferinta interna, pentru ofertele care prevad indeplinirea contractului de achizitie publica:
    a) cu mana de lucru formata din cetateni romani si care reprezinta o cota procentuala din totalul mainii de lucru utilizate pentru indeplinirea contractului;
    b) cu produse de origine romana si care reprezinta o cota procentuala din valoarea contractului;
    c) cu subcontractanti care sunt persoane fizice sau juridice romane si care subcontracteaza o cota procentuala din valoarea contractului;
    d) cu orice combinatie intre conditiile prevazute la lit. a) - c), situatie in care autoritatea contractanta trebuie sa precizeze ordinea de decadere pe care o prefera cu privire la aplicarea prevederilor lit. a) - c), precum si orice alte informatii conexe acestora, care pot constitui criterii de selectie a ofertelor si in asa fel incat sa fie asigurata posibilitatea elaborarii ofertei de catre orice furnizor, executant sau prestator in cunostinta de cauza si fara a fi afectata concurenta.
    (2) Cotele procentuale prevazute la alin. (1), precum si modul de acordare a marjei de preferinta interna vor fi stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a acorda marja de preferinta interna daca prin aceasta se incalca obligatii asumate de Romania prin acorduri internationale.
    (4) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a acorda marja de preferinta interna in cazul atribuirii unui contract de achizitie publica a carui finantare este asigurata prin programe ale Uniunii Europene sau ale altor finantatori, cu exceptia cazului in care prin documentele convenite cu acestia nu se prevede altfel.
    Art. 109
    Ministerul Finantelor Publice va elabora normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, pe care le va supune Guvernului spre adoptare in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 110
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu dispozitiile specifice referitoare la achizitiile publice, prevazute in alte legi speciale.
    Art. 111
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 30 decembrie 1999, si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 122/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 312 din 5 iulie 2000; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 48/2001 pentru suspendarea aplicarii Ordonantei Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 161 din 30 martie 2001; Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 281 din 4 decembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare; Hotararea Guvernului nr. 325/2000 pentru aprobarea regulilor privind transparenta si publicitatea achizitiilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 180 din 26 aprilie 2000; Hotararea Guvernului nr. 724/2000 privind stabilirea conditiilor de acordare a preferintei interne in cazul procedurilor aplicate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 411 din 30 august 2000; Hotararea Guvernului nr. 725/2000 privind stabilirea listei cuprinzand autoritatile contractante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 408 din 30 august 2000; Hotararea Guvernului nr. 726/2000 pentru aprobarea corespondentei produselor, lucrarilor si serviciilor, a caror dobandire face obiectul contractelor de achizitii publice, cu clasificarile statistice oficiale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 410 din 30 august 2000; Hotararea Guvernului nr. 727/2000 privind stabilirea regulilor de estimare a valorii contractului de achizitie publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 411 din 30 august 2000; Hotararea Guvernului nr. 728/2000 privind dosarul achizitiei publice si monitorizarea atribuirii contractelor de achizitie publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 411 din 30 august 2000; Hotararea Guvernului nr. 729/2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 30 august 2000.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 60/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 60 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 60/2001
OUG 48 2001
pentru suspendarea aplicarii Ordonantei Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice
Hotărârea 724 2000
privind stabilirea conditiilor de acordare a preferintei interne in cazul procedurilor aplicate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica
Hotărârea 725 2000
privind stabilirea listei cuprinzand autoritatile contractante
Hotărârea 726 2000
pentru aprobarea corespondentei produselor, lucrarilor si serviciilor, a caror dobandire face obiectul contractelor de achizitii publice, cu clasificarile statistice oficiale
Hotărârea 727 2000
privind stabilirea regulilor de estimare a valorii contractului de achizitie publica
Hotărârea 728 2000
privind dosarul achizitiei publice si monitorizarea atribuirii contractelor de achizitie publica
Hotărârea 729 2000
pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica
OUG 122 2000
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice
Hotărârea 325 2000
pentru aprobarea regulilor privind transparenta si publicitatea achizitiilor publice
OUG 202 1999
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice
Ordonanţa 118 1999
privind achizitiile publice
Ordonanţa 12 1993
privind achizitiile publice
Legea 528 2004
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum si a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor
Ordonanţa 75 2004
pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice
Legea 35 2004
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 106/2003 pentru completarea art. 41 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice
Hotărârea 141 2004
pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) - e) din anexa nr. 3/12/06 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003
Hotărârea 143 2004
privind organizarea Festivalului Artelor
Hotărârea 1587 2003
privind aplicarea procedurii de conciliere pentru solutionarea divergentelor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica
OUG 106 2003
pentru completarea art. 41 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice
Legea 386 2003
pentru modificarea si completarea art. 41 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice
Legea 212 2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice
Ordonanţa 20 2002
privind achizitiile publice prin licitatii electronice
Hotărârea 1186 2001
pentru aprobarea Procedurilor privind achizitiile publice de produse si servicii care implica apararea nationala, ordinea publica, siguranta si securitatea nationala si a listei aferente acestora
Hotărârea 1061 2001
pentru modificarea art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 691/2001 privind infiintarea Muzeului National de Arta Contemporana al Romaniei
Ordin 873 2001
privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii
Ordin 874 2001
privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de lucrari
Ordin 1012 2001
privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de produse
Ordin 1013 2001
privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii
Ordin 1014 2001
privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de lucrari
Hotărârea 461 2001
pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu