E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 726 din 22 august 2000

pentru aprobarea corespondentei produselor, lucrarilor si serviciilor, a caror dobandire face obiectul contractelor de achizitii publice, cu clasificarile statistice oficiale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 410 din 30 august 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 103 din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    In sensul prezentei hotarari, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) produs - orice obiect fizic sau altfel de bun, cu orice fel de descriere, care nu este definit, conform prevederilor lit. c) si e), ca fiind lucrare sau serviciu;
    b) produse similare - produse cu acelasi uz sau cu uz similar, care sunt grupate, in conformitate cu schema de structura a Clasificarii produselor si serviciilor asociate activitatilor, denumita in continuare CPSA, in aceeasi subclasa elementara;
    c) lucrare - oricare dintre lucrarile de constructii prevazute in anexa nr. 1, asa cum sunt acestea grupate in sectiunea G "Lucrari de constructii" din CPSA, sau orice combinatie a acestora care conduce sau nu conduce la un rezultat menit sa indeplineasca prin el insusi o functie tehnico-economica;
    d) lucrari similare - lucrari de constructii cu grad mare de omogenitate, care sunt grupate, in conformitate cu schema de structura a CPSA, in aceeasi subclasa elementara, sau volume de lucrari asemanatoare celei ce urmeaza sa fie executata;
    e) serviciu - orice activitate prevazuta in anexa nr. 2;
    f) servicii similare - servicii cu grad mare de omogenitate, care sunt grupate, in conformitate cu schema de structura a CPSA, in aceeasi subclasa elementara.
    Art. 2
    Produsele, lucrarile si serviciile, a caror dobandire face obiectul contractelor de furnizare, de lucrari, respectiv de servicii, se pun in corespondenta cu sistemul de grupare si codificare utilizat in CPSA, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 53/1999 si organizata potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997.
    Art. 3
    Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura corespondenta produselor, lucrarilor de constructii si serviciilor cu sistemul de grupare si codificare utilizat in CPSA, atunci cand:
    a) precizeaza in anuntul de intentie si in anuntul sau in invitatia de participare produsele, lucrarile de constructii sau serviciile pe care intentioneaza sa le achizitioneze prin atribuirea contractului de achizitie publica;
    b) precizeaza in anuntul de atribuire produsele, lucrarile de constructii sau serviciile pentru care a incheiat contractul de achizitie publica;
    c) transmite Ministerului Finantelor si Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului informatiile necesare in vederea monitorizarii procesului de achizitie publica.
    Art. 4
    Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona servicii cuprinse in lista B din anexa nr. 2, fara a publica un anunt de intentie si fara a aplica una dintre procedurile prevazute la art. 18 alin. (1) sau (2) din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice, indiferent de valoarea estimata a contractului de servicii respectiv.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministru de stat,
                       presedintele Consiliului
                       de Coordonare Economico-Financiara,
                       Mircea Ciumara

                       p. Ministrul lucrarilor publice
                       si amenajarii teritoriului,
                       Laszlo Borbely,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

    Lista lucrarilor care fac obiectul contractelor de achizitie publica

COD                        DENUMIRE                           COD
CPSA(1*)                                                    CPA(2*)   CPC(3*)

G        LUCRARI DE CONSTRUCTII                             F
45       Lucrari de constructii                             45
451      Lucrari de organizare a santierelor si de          45.1
         pregatire a terenului
4511     Lucrari de demolare a constructiilor,              45.11
         pregatirea santierelor si de terasamente
4511.1   Lucrari de demolare si lucrari de organizare a     45.11.1
         santierelor
4511.11  Lucrari de demolare                                45.11.11  51120
4511.12  Lucrari de degajare a terenului si pregatirea      45.11.12  51130.1
         santierelor
4511.2   Terasamente                                        45.11.2
4511.21  Lucrari curente de terasare                        45.11.21  51140.1
4511.22  Lucrari de inlaturare, degajare a stratului        45.11.22  51140.2
         superficial (inclusiv decontaminarea solului
         poluat)
4511.23  Terasamente pentru constructii speciale            45.11.23  51140.3
         (terenuri de golf, parcuri de distractii,
         baraje din pamant etc.)
4511.24  Terasamente pentru constructii de cai de           45.11.24  51140.4
         comunicatii (strazi, autostrazi, cai ferate, etc.)
4511.3   Lucrari de pregatire a santierelor miniere         45.11.3
4511.30  Lucrari de pregatire a santierelor miniere         45.11.30  51150
4512     Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii      45.12
4512.1   Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii      45.12.1
4512.10  Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii      45.12.10  51130.2
         la care se adauga:
1130     Servicii anexe extractiei petrolului si gazelor    11.20
         (exclusiv prospectiuni)
1130.1   Servicii anexe extractiei petrolului si gazelor    11.20.1
1130.11  Forare                                             11.20.11  88300.2
1130.12  Alte servicii la extractia petrolului si gazelor   11.20.12  88300.3
452      Lucrari de constructii noi, reparatii si           45.2
         intretineri, transformari si consolidari de
         cladiri si constructii de geniu civil
4521     Lucrari de constructii si lucrari de arta          45.21
4521.1   Lucrari de constructii pentru ridicarea cladirilor 45.21.1
4521.11  Lucrari de constructii pentru ridicarea cladirilor 45.21.11  51210
         de locuit individuale
4521.12  Lucrari de constructii de locuinte in blocuri      45.21.12  51220
4521.13  Lucrari de constructii pentru ridicarea cladirilor 45.21.13  51230
         industriale si agrotehnice
4521.14  Lucrari de constructii pentru ridicarea cladirilor 45.21.14  51240
         comerciale si de prestari servicii
4521.15  Lucrari de constructii pentru ridicarea cladirilor 45.21.15  51250
         cu destinatii diverse                                        51260
                                                                      51270
                                                                      51280
                                                                      51290
4521.2   Lucrari de constructii de inginerie civila         45.21.2
4521.21  Poduri si viaducte                                 45.21.21  51320.1
4521.22  Tuneluri si pasaje subterane                       45.21.22  51320.2
4521.3   Asamblarea si executarea constructiilor din        45.21.7
         prefabricate
4521.31  Asamblarea si executarea lucrarilor din            45.21.71  51400.1
         prefabricate, pentru constructii rezidentiale
4521.32  Asamblarea si executarea lucrarilor din            45.21.72  51400.2
         prefabricate, pentru constructii nerezidentiale
4521.33  Asamblarea si executarea altor lucrari din         45.21.73  51400.3
         prefabricate
4522     Lucrari de invelitori, sarpante, etanseizare si    45.22
         terase la constructii
4522.1   Lucrari de invelitori, sarpante, etanseizare si    45.22.1
         terase la constructii
4522.11  Lucrari de sarpante                                45.22.11  51530.1
4522.12  Lucrari de acoperire cu elemente din diverse       45.22.12  51530.2
         materiale
4522.13  Lucrari pentru colectarea si evacuarea apelor      45.22.13  51530.3
         pluviale
4522.2   Lucrari de etansare                                45.22.2
4522.20  Lucrari de etansare                                45.22.20  51530.4
4523     Lucrari de constructii de cai de comunicatii       45.23
         terestre si constructii destinate sportului
         (exclusiv cladirile)
4523.1   Lucrari de constructii de cai de comunicatii       45.23.1
         terestre
4523.11  Lucrari de structura pentru autostrazi, sosele     45.23.11  51310.1
         (exclusiv cele suspendate), strazi
4523.12  Lucrari de copertare rutiere                       45.23.12  51310.2
4523.13  Lucrari de constructii de cai ferate               45.23.13  51310.3
4523.14  Lucrari de constructii de piste de                 45.23.14  51310.4
         aterizare-decolare si de garare a avioanelor
4523.15  Lucrari de marcare a drumurilor                    45.23.15  51310.5
4523.2   Lucrari de constructii de terenuri pentru sport    45.23.2
         si agrement (exclusiv cladiri)
4523.21  Lucrari de constructii de terenuri pentru sport    45.23.21  51371.2
         (exclusiv cladiri)
4523.22  Lucrari de constructii de terenuri pentru          45.23.22  51371.3
         agrement (exclusiv cladiri)
4524     Lucrari de constructii hidrotehnice                45.24
4524.1   Lucrari de constructii hidrotehnice                45.24.1
4524.11  Lucrari de constructii de porturi                  45.24.11  51330.1
4524.12  Lucrari de constructii de asigurarea surselor de   45.24.12  51330.2
         apa, baraje, diguri, canale, apeducte, derivare,
         regularizare, combaterea eroziunii solului,
         corectarea torentilor (inclusiv intretinerea
         acestora)
4524.13  Lucrari de constructii de ecluze                   45.24.13  51330.3
4524.14  Lucrari de constructii subacvatice                 45.24.14  51330.4
4525     Alte lucrari de constructii ingineresti            45.21
4525.1   Lucrari de constructii pentru transport prin       45.21.3
         conducte pe distanta mare
4525.5   Lucrari de reconstructie ecologica in fond
         forestier si pe terenuri degradabile
4525.6   Reconstructia ecosistemelor deltaice
         (imbunatatirea conditiilor ecologice)
4525.7   Lucrari de amenajare si refacere a drumurilor
         forestiere
4525.11  Lucrari de constructii pentru transportul          45.21.31  51340.1
         petrolului si gazului prin conducte
4525.12  Lucrari de constructii pentru transportul apei     45.21.32  51340.2
         prin conducte
4525.13  Lucrari de constructii de linii electrice pentru   45.21.33  51340.3
         caile ferate
4525.14  Lucrari de constructii de linii electrice aeriene  45.21.34  51340.4
         de inalta tensiune
4525.15  Lucrari de constructii de linii electrice          45.21.35  51340.5
         subterane, de inalta tensiune
4525.16  Lucrari de constructii de linii aeriene de         45.21.36  51340.6
         telecomunicatii
4525.17  Lucrari de constructii de linii subterane de       45.21.37  51340.7
         telecomunicatii
4525.2   Lucrari de constructii pentru retele locale        45.21.4
4525.21  Lucrari de constructii pentru retele locale de     45.21.41  51350.1
         apa si canalizare
4525.22  Lucrari de constructii pentru retele locale de     45.21.42  51350.2
         gaze
4525.23  Lucrari de constructii de retele locale electrice  45.21.43  51350.3
         aeriene de joasa tensiune
4525.24  Lucrari de constructii de retele locale electrice  45.21.44  51350.4
         subterane de joasa tensiune
4525.25  Lucrari de constructii de retele locale de         45.21.45  51350.5
         telecomunicatii aeriene
4525.26  Lucrari de constructii de retele locale de         45.21.46  51350.6
         telecomunicatii subterane
4525.3   Alte lucrari pentru constructii industriale        45.21.5
4525.31  Lucrari de constructii civile pentru centrale      45.21.51  51360.1
         nucleare
4525.32  Lucrari de constructii industriale, grele          45.21.52  51360.2
         (exploatari miniere, furnale, cocserii, etc.)
4525.4   Lucrari de construire a instalatiilor sportive si  45.21.6
         a altor structuri
4525.41  Lucrari de construire a stadioanelor               45.21.61  51371.1
4525.42  Lucrari de construire a bazelor nautice            45.21.62  51372.1
4525.43  Lucrari de construire a salilor de sport si        45.21.63  51372.2
         recreere
4525.44  Lucrari de construire a altor structuri            45.21.64  51390
4526     Alte lucrari specifice pentru constructii          45.25
4526.1   Lucrari de montare a schelelor si platformelor de  45.25.1
         lucru
4526.10  Lucrari de montare a schelelor si platformelor de  45.25.10  51160
         lucru
4526.2   Lucrari de turnare a fundatiei si foraje pentru    45.25.2
         puturi de apa
4526.21  Lucrari de fundatii si batere a pilonilor          45.25.21  51510
4526.22  Lucrari de forare a puturilor de apa               45.25.22  51520
4526.3   Lucrari de betonare                                45.25.3
4526.31  Lucrari speciale de betonare                       45.25.31  51540.1
4526.32  Lucrari curente de betonare                        45.25.32  51540.2
4526.4   Lucrari de montare a schelelor metalice            45.25.4
4526.41  Lucrari de montare a schelelor metalice pentru     45.25.41  51550.1
         cladiri
4526.42  Lucrari de montare a schelelor metalice pentru     45.25.42  51550.2
         alte constructii (poduri, piloni, poduri rulante,
         etc.)
4526.5   Lucrari curente de zidarie                         45.25.5
4526.50  Lucrari curente de zidarie                         45.25.50  51560
4526.6   Lucrari de constructii speciale, diverse           45.25.6
4526.61  Lucrari de constructii ale cosurilor industriale   45.25.61  51590.1
4526.62  Lucrari de constructii speciale, n.c.a.            45.25.62  51590.2
453      Lucrari de instalatii si izolatii                  45.3
4531     Lucrari de instalatii electrice                    45.31
4531.1   Lucrari de instalatii electrice pentru cladiri     45.31.1
4531.11  Lucrari de instalatii electrice pentru cladiri     45.31.11  51641.1
         rezidentiale
4531.12  Lucrari de instalatii electrice pentru cladiri     45.31.12  51641.2
         nerezidentiale
4531.13  Lucrari de instalatii electrice pentru alte        45.31.13  51641.3
         constructii
4531.2   Lucrari de instalare a sistemelor de alarma si     45.31.2
         antenelor
4531.21  Lucrari de instalare a sistemelor de alarma        45.31.21  51642
         contra incendiilor
4531.22  Lucrari de instalare a sistemelor de alarma        45.31.22  51643
         contra efractiei
4531.23  Lucrari de instalare a antenelor si                45.31.23  51644
         paratrasnetelor pe cladiri
4531.3   Lucrari de instalare a ascensoarelor, a scarilor   45.31.3
         rulante si scarilor exterioare
4531.30  Lucrari de instalare a ascensoarelor, a scarilor   45.31.30  51691
         rulante si scarilor exterioare
4531.4   Lucrari de instalare a liniilor de comunicatii     45.31.4
4531.41  Lucrari de instalare a echipamentelor telefonice   45.31.41  51649.1
         si informatice
4531.42  Lucrari de instalare a altor tipuri de linii de    45.31.42  51649.2
         comunicatii
4532     Lucrari de izolatii si protectie anticoroziva      45.32
4532.1   Lucrari de izolatii si protectie anticoroziva      45.32.1
4532.11  Lucrari de izolatie termica                        45.32.11  51650.1
4532.12  Alte lucrari de izolatii                           45.32.12  51650.2
4533     Lucrari de instalatii interioare de incalzire      45.33
         centrala, climatizare si de distributie a apei si
         gazelor
4533.1   Lucrari de instalatii de incalzire si climatizare  45.33.1
4533.11  Lucrari de instalatii de incalzire                 45.33.11  51610.1
4533.12  Lucrari de instalatii a sistemelor de climatizare  45.33.12  51610.2
4533.2   Lucrari de instalatii pentru epurarea, distributia 45.33.2
         si evacuarea apei
4533.20  Lucrari de instalatii pentru epurarea, distributia 45.33.20  51620
         si evacuarea apei
4533.3   Lucrari de instalatii de distributie a gazelor     45.33.3
4533.30  Lucrari de instalatii de distributie a gazelor     45.33.30  51630
4534     Alte lucrari de instalatii si de constructii       45.34
         auxiliare
4534.1   Lucrari de montare a gardurilor si grilajelor      45.34.1
4534.10  Lucrari de montare a gardurilor si grilajelor      45.34.10  51660
4534.2   Alte lucrari de instalatii electrice               45.34.2
4534.21  Lucrari de instalatii a sistemelor de iluminat     45.34.21  51649.3
         public si semnalizare luminoasa
4534.22  Alte lucrari de instalatii electrice, n.c.a.       45.34.22  51649.4
4534.3   Alte lucrari de instalatii                         45.34.3
4534.31  Lucrari de instalare a jaluzelelor si copertinelor 45.34.31  51699.1
         de panza
4534.32  Alte lucrari de instalatii, n.c.a.                 45.34.32  51699.2
454      Lucrari de finisare                                45.4
4541     Lucrari de ipsoserie                               45.41
4541.1   Lucrari de ipsoserie                               45.41.1
4541.10  Lucrari de ipsoserie                               45.41.10  51720
4542     Lucrari de tamplarie si dulgherie                  45.42
4542.1   Lucrari de tamplarie si dulgherie                  45.42.1
4542.11  Lucrari de tamplarie si dulgherie din lemn si      45.42.11  51760.1
         alte materiale (usi, ferestre, jaluzele, etc.)
4542.12  Lucrari de tamplarie si dulgherie din metal        45.42.12  51760.2
4542.13  Lucrari de amenajari interioare din lemn si        45.42.13  51760.3
         material plastic
4543     Lucrari de pardosire si placare                    45.43
4543.1   Lucrari de placare prin zidarie                    45.43.1
4543.11  Lucrari exterioare de placare a fatadelor si a     45.43.11  51740.1
         pardoselilor prin zidarie
4543.12  Lucrari interioare de placare prin zidarie a       45.43.12  51740.2
         peretilor si podelelor
4543.2   Alte lucrari interioare de acoperire a peretilor   45.43.2
         si podelelor
4543.21  Lucrari de acoperire a podelelor cu mochete,       45.43.21  51750.1
         linoleum si alte materiale usoare
4543.22  Lucrari de acoperire a podelelor cu parchet        45.43.22  51750.2
4543.23  Lucrari de acoperire a peretilor cu tapete         45.43.23  51750.3
4543.3   Lucrari din marmura pentru decoratiuni interioare  45.43.3
4543.30  Lucrari din marmura pentru decoratiuni interioare  45.43.30  51770
4544     Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de     45.44
         geamuri
4544.1   Lucrari de montare a geamurilor si oglinzilor de   45.44.1
         perete
4544.10  Lucrari de montare a geamurilor si oglinzilor de   45.44.10  51710
         perete
4544.2   Lucrari de vopsitorie                              45.44.2
4544.21  Lucrari de vopsitorie interioara a cladirilor      45.44.21  51730.1
4544.22  Lucrari de vopsitorie exterioara a cladirilor      45.44.22  51730.2
4544.23  Lucrari de vopsitorie a diverselor constructii     45.44.23  51730.3
4545     Alte lucrari de finisare a cladirilor              45.45
4545.1   Alte lucrari de finisare a cladirilor              45.45.1
4545.11  Lucrari decorative pentru cladiri                  45.45.11  51780
4545.12  Lucrari de curatire exterioara a cladirilor        45.45.12  51790.1
4545.13  Alte lucrari de finisare a constructiilor          45.45.13  51790.2
------------
    1*) - Clasificarea produselor si serviciilor asociate activitatilor (CPSA) elaborata de Comisia Nationala pentru Statistica in baza Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala (CAEN).
    2*) - Clasificarea produselor asociate activitatilor (CPA), nomenclator general de produse pentru tarile membre ale Uniunii Europene.
    3*) - Clasificarea centrala a produselor (CPC), nomenclator general de produse elaborat de organismele specializate ale ONU.

    ANEXA 2

    Lista serviciilor a caror prestare face obiectul contractelor de achizitie publica

                            Lista A

COD      COD                                                        COD
CPSA(1*) CPA(2*)              DENUMIRE SERVICIU                     CPC(3*)

                   1. Servicii de intretinere si reparatii
1740.90  17.40.90  Servicii de reparatii ale articolelor tehnice    88690.1
                   confectionate din textile
1752.90  17.52.90  Repararea de franghii si plase                   88690.2
2811.90  28.11.90  Instalarea structurilor si partilor de structuri 88520.1
                   metalice
2821.90  28.21.90  Instalarea, intretinerea si repararea            88610.1
                   rezervoarelor metalice
2822.90  28.22.90  Intretinerea si repararea radiatoarelor si       88610.2
                   cazanelor
2830.91  28.30.91  Instalarea si montarea generatoarelor de abur.   88610.3
2830.92  28.30.92  Intretinerea si repararea generatoarelor de      88610.4
                   abur.
2911.91  29.11.91  Instalarea si montarea motoarelor si             88620.1
                   turbinelor.
2911.92  29.11.92  Intretinerea si repararea motoarelor si          88620.2
                   turbinelor.
2912.91  29.12.91  Instalarea pompelor, compresoarelor si           88620.3
                   motoarelor hidraulice si pneumatice
2912.92  29.12.92  Intretinerea si repararea pompelor,              88620.4
                   compresoarelor si motoarelor hidraulice si
                   pneumatice
2913.90  29.13.90  Repararea robinetelor si articolelor de          88620.5
                   robinetarie.
2921.91  29.21.91  Instalarea si montarea cuptoarelor si            88620.6
                   arzatoarelor.
2922.91  29.22.91  Instalarea si montarea echipamentelor de         88620.8
                   ridicat si manipulat (exclusiv lifturi si
                   scari metalice).
2921.92  29.21.92  Intretinerea si repararea cuptoarelor si         88620.7
                   arzatoarelor.
2922.92  29.22.92  Intretinerea si repararea echipamentelor de      88620.9
                   ridicat si manipulat.
2923.91  29.23.91  Instalarea si montarea echipamentelor            88620.10
                   industriale de ventilatie si frigorifice.
2923.92  29.23.92  Intretinerea si repararea echipamentelor         88620.11
                   industriale de ventilatie si frigorifice
2924.91  29.24.91  Instalarea si montarea aparatelor si utilajelor  88620.12
                   de uz general
2924.92  29.24.92  Intretinerea si repararea aparatelor si          88620.13
                   utilajelor de uz general.
2932.91  29.32.91  Instalarea masinilor si utilajelor agricole si   88620.14
                   forestiere.
2932.92  29.32.92  Intretinerea si repararea masinilor si           88620.15
                   utilajelor.
2940.91  29.40.91  Instalarea si montarea masinilor-unelte          88620.16
2940.92  29.40.92  Intretinerea si repararea masinilor-unelte       88620.17
2951.91  29.51.91  Instalarea si montarea utilajelor pentru         88620.18
                   metalurgie
2951.92  29.51.92  Intretinerea si repararea utilajelor pentru      88620.19
                   metalurgie
2952.91  29.52.91  Instalarea si montarea masinilor si utilajelor   88620.20
                   pentru minerit si constructii
2952.92  29.52.92  Intretinerea si repararea masinilor si           88620.21
                   utilajelor pentru minerit si constructii
2953.91  29.53.91  Instalarea si montarea masinilor si utilajelor   88620.22
                   din industria agroalimentara
2953.99  29.53.92  Intretinerea si repararea masinilor si           88620.23
                   utilajelor din industria agroalimentara
2954.91  29.54.91  Instalarea si montarea masinilor si utilajelor   88620.24
                   pentru industria textila, a confectiilor,
                   pielariei si blanariei
2954.92  29.54.92  Intretinerea si repararea masinilor si           88620.25
                   utilajelor pentru industria textila a
                   confectiilor, pielariei si blanariei
2955.91  29.55.91  Instalarea si montarea masinilor si utilajelor   88620.26
                   pentru industria celulozei, hartiei si
                   cartonului
2955.92  29.55.92  Intretinerea si repararea masinilor si           88620.27
                   utilajelor pentru industria celulozei, hartiei
                   si cartonului
2956.91  29.52.91  Instalarea si montarea utilajelor pentru foraj   88620.20
                   si exploatare sonde
2956.92  29.52.92  Intretinerea si repararea utilajelor pentru      88620.21
                   foraj si exploatare sonde
2957.91  29.56.91  Instalarea si montarea masinilor specializate    88620.28
                   diverse
2957.92  29.56.92  Intretinerea si repararea masinilor              88620.29
                   specializate diverse
3001.90  30.01.90  Instalarea masinilor de birou                    88630.1
3002.90  30.02.90  Instalarea calculatoarelor si a echipamentelor   88630.2
                   informatice
3110.91  31.10.91  Instalarea si montarea motoarelor,               88640.1
                   generatoarelor si transformatoarelor electrice
3110.92  31.10.92  Intretinerea, repararea si revizia motoarelor    88640.2
                   generatoarelor si transformatoarelor electrice
3120.91  31.20.91  Instalarea si montarea aparatelor pentru         88640.3
                   comanda si distributia electricitatii
3120.92  31.20.92  Intretinerea si repararea aparatelor pentru      88640.4
                   comanda si distributia electricitatii
3162.91  31.62.91  Instalarea si montarea echipamentelor electrice  88640.5
                   diverse
3162.92  31.62.92  Intretinerea si repararea echipamentelor         88640.6
                   electrice diverse
3220.91  32.20.91  Instalarea si montarea echipamentelor de         88650.1
                   radiocomunicatii, radiodifuziune si televiziune
3220.92  32.20.92  Intretinerea si repararea echipamentelor de      88650.2
                   radiocomunicatii, radiodifuziune si
                   televiziune
3230.91  32.30.91  Instalarea si montarea aparatelor de receptie,   88650.3
                   inregistrare si reproducere a sunetului si
                   imaginii
3230.92  32.30.92  Intretinerea si repararea aparatelor de          88650.4
                   receptie, inregistrare si reproducere a
                   sunetului si imaginii
3310.91  33.10.91  Instalarea si montarea aparatelor si             88650.1
                   instrumentelor medicale si chirurgicale
3310.92  33.10.92  Intretinerea si repararea aparatelor si          88660.2
                   instrumentelor medicale si chirurgicale
3320.91  33.20.91  Instalarea si montarea instrumentelor si         88660.3
                   aparatelor de masura, control, reglare si
                   testare
3320.92  33.20.92  Intretinerea si repararea instrumentelor si      88660.4
                   aparatelor de masura, control, reglare si
                   testare
3340.90  33.40.90  Intretinerea si repararea instrumentelor si      88660.5
                   aparaturii optice si fotocinematografice
                   profesionale
3350.91  33.50.91  Instalarea si montarea instrumentelor si         88660.6
                   aparatelor de masurare a timpului
3350.92  33.50.92  Intretinerea si repararea instrumentelor si      88660.7
                   aparatelor de masurare a timpului
3513.11  35.11.91  Intretinerea si repararea navelor si             88680.1
                   platformelor plutitoare
3513.12  35.11.92  Reconditionarea navelor                          88680.2
3513.13  35.11.93  Dezmembrarea navelor si platformelor             88680.3
                   plutitoare
3514.10  35.12.90  Intretinerea si repararea ambarcatiunilor        88680.4
                   sportive si de agrement (inclusiv amenajari
                   interioare ale navelor si servicii conexe)
3520.91  35.20.91  Intretinerea si repararea materialului           88680.5
                   feroviar rulant
3520.92  35.20.92  Reconditionarea materialului feroviar rulant     88680.6
3532.11  35.30.91  Intretinerea si repararea aeronavelor            88680.7
3532.12  35.30.92  Reconditionarea aeronavelor                      88680.8
3630.90  36.30.90  Repararea si intretinerea instrumentelor         88690.3
                   muzicale
502      50.2      Intretinerea si repararea autovehiculelor        611
5042.10  50.40.40  Servicii de reparare si intretinere a            61220
                   motocicletelor
527      52.7      Servicii de reparatii ale articolelor personale  633
                   si gospodaresti

                   2. Servicii transport terestru incluzand
                   blindate si servicii de curier(*1)
                   (exceptand transportul postal)
6021.2   60.21.2   Servicii de transport urban si suburban de       7121x
                   calatori programat, altul decat cel pe calea
                   ferata
6021.3   60.21.3   Servicii de transport interurban de calatori,    7121x
                   altul decat cel pe calea ferata
6021.4   60.21.4   Alte servicii de transporturi terestre la        71219.x
                   calatori
6022     60.22     Servicii de taxi si servicii de inchiriere a     7122x
                   autoturismelor, cu sofer
6023     60.23     Servicii de transport terestru ocazional, de     7122x
                   calatori
6024.1   60.24.1   Servicii de transport rutier specializat de      7123x
                   marfuri
6024.22  60.24.22  Servicii de transport rutier nespecializat de    71239.3
                   marfuri u.c.a.
6024.30  60.24.30  Servicii de inchiriere a vehiculelor comerciale  71240
                   de marfa, cu sofer
6413     64.12     Servicii de curier altele decat serviciile       7512x
                   postale nationale
7460.14  74.60.14  Servicii de asigurare a securitatii              87304
                   transportului

                   3. Servicii de transport pentru pasageri si
                   marfuri, exceptand transportul postal
6210.10  62.10.10  Servicii de transport aerian de calatori,        73110
                   dupa grafic
6210.22  62.10.22  Servicii de transport aerian de marfuri          73220
                   containerizate, dupa grafic
6210.23  62.10.23  Servicii de transport aerian ale altor marfuri,  73290.1
                   dupa grafic
6220.10  62.20.10  Servicii de transport aerian de calatori,        73120
                   ocazional
6220.30  62.20.30  Servicii de inchiriere a avioanelor cu echipaj   73400

                   4. Transport postal, terestru si aerian
6024.21  60.24.21  Servicii de transport postal                     71235
6210.21  62.10.21  Servicii de transport aerian postal, dupa grafic 73210.1
6220.20  62.20.20  Servicii de transport aerian de marfuri,         73210.2
                   ocazional                                        73220.2
                                                                    73290.2
                   5. Servicii de telecomunicatii (*2)
6421.13  64.20.13  Servicii de telefonie si servicii intretinere a  75213
                   retelei specifice
6431.10  64.20.22  Servicii de radiodifuziune si intretinerea       75242
                   retelei specifice

                   6. Servicii financiare (*3)
66       66        Servicii de asigurari si ale caselor de pensii   812x
                   (cu exceptia celor din sistemul public de
                   asigurari sociale)
672      67.2      Servicii auxiliare ale caselor de asigurari si   8140x
                   de pensii
65       65        Servicii de intermediere financiara              811x
671      67.1      Servicii auxiliare ale institutiilor financiare  813x

                   7. Realizarea de produse software, servicii
                   informatice si conexe
7210.10  72.10.10  Servicii de consultanta privind arhitectura      84100
                   sistemelor informatice, configuratii de
                   echipamente si retele
7220.2   72.20.2   Produse software de uz general si servicii       841x
                   suport
7220.3   72.20.3   Servicii de consultanta si realizare sisteme     842x
                   informatice si software pe masura (orientat
                   client)
723      72.3      Servicii de prelucrare informatica a datelor     843x
724      72.4      Servicii ale bancilor de date                    84400
725      72.5      Servicii de intretinere si de reparatii a        84500.x
                   masinilor de birou de contabilizat si
                   calculatoare
726      72.6      Alte servicii informatice conexe n.c.a.          84490

                   8. Servicii de cercetare si dezvoltare (*4)
73       73        Servicii de cercetare si dezvoltare              8510x
                                                                    8520x
                   9. Servicii de contabilitate, revizie
                   contabila, consultatii in domeniul fiscal
7412.1   74.12.1   Servicii de contabilitate                        8621x
7412.2   74.12.2   Servicii de intretinere a registrelor contabile  86220

                   10. Servicii de studiere a pietei si sondaje
7413     74.13     Servicii de studiere a pietei si sondaje         8640x

                   11. Servicii de consultare pentru afaceri (*5)
                   si management
7414     74.14     Servicii de consultare pentru afaceri si         8650x
                   management                                       8660x
7415     74.15     Servicii de management efectuate de companii     86609.2

                   12. Servicii de proiectare, urbanism, inginerie
                   si alte servicii tehnice
7420.2   74.20.2   Servicii de arhitectura                          8671x
7420.3   74.20.3   Servicii de inginerie specializata               8672x
7420.4   74.20.4   Servicii de inginerie integrata                  8673x
7420.5   74.20.5   Servicii de proiectare urbanistica si            8674x
                   peisagistica
7420.6   74.20.6   Servicii de asistenta si consultatii tehnice     8671x
                   pentru lucrarile de constructii                  86727
7420.7   74.20.7   Servicii de cercetare, exploatare si             8675x
                   prospectare geologica
7420.8   74.20.8   Servicii de proiectare a lucrarilor de
                   gospodarirea apelor, gospodarirea padurilor
                   si protectia mediului
743      74.3      Servicii de testari si analize tehnice           8676x

                   13. Servicii de publicitate
744      74.4      Servicii de publicitate                          871x

                   14. Servicii de administrare, intretinere si
                   curatenie
703      70.3      Servicii de administrarea pe baza de tarife sau  8220x
                   contract a bunurilor imobiliare
747      74.7      Servicii de intretinere si curatenie             8740x

                   15. Edituri, tiparituri si reproduceri pe
                   suporturi
2221     22.21     Lucrari de tiparire a ziarelor si a altor        88442.1
                   publicatii periodice
2222.3   22.22.3   Alte servicii de imprimare                       88442.x
2223     22.23     Lucrari de legatorie si finisare                 88442.4
2224.1   22.24.1   Lucrari de compozitii tipografice, fotogravura   88442.5
2225     22.25     Alte lucrari de tipografie                       88442.6
223      22.3      Reproducerea inregistrarilor pe suporti          47520

                   16. Asanarea si indepartarea gunoaielor,
                   salubritate si activitati similare
90       90        Asanarea si indepartarea gunoaielor,             940x
                   salubritate si activitati similare

    Legenda:

    *1) - fac exceptie serviciile pentru transportul feroviar, care se regasesc in Lista B;
    *2) - fac exceptie serviciile de telefonie, de telegrafie, telex si intretinerea retelei de radioficare si de comunicatii prin satelit;
    *3) - fac exceptie serviciile financiare referitoare la emisiunea, cumpararea, vanzarea si transferul valorilor mobiliare, cat si servicii prestate de catre Banca Nationala a Romaniei;
    *4) - fac exceptie serviciile de cercetare-dezvoltare remunerate integral de catre autoritatea contractanta si ale caror rezultate nu sunt necesare autoritatii contractante in propriul beneficiu;
    *5) - fac exceptie serviciile de arbitrare si conciliere.

    1*) - Clasificarea produselor si serviciilor asociate activitatilor - CPSA elaborata de Comisia Nationala pentru Statistica si aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 53/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 si nr. 78 bis din 25 februarie 1999 si organizata potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 si nr. 301 bis, din 5 noiembrie 1997;
    2*) - Clasificarea produselor asociate activitatilor (CPA), nomenclator general de produse pentru tarile membre ale Uniunii Europene;
    3*) - Clasificarea centrala a produselor (CPC), nomenclator general de produse elaborat de organismele specializate ale O.N.U.

                            Lista B

COD      COD                  DENUMIRE SERVICIU                     COD
CPSA(1*) CPA (2*)                                                   CPC(3*)

                   17. Hoteluri si restaurante
55       55        Hoteluri si restaurante                          64x

                   18. Servicii de transport pe calea ferata
601      60.1      Servicii de transport pe calea ferata            711x
6021.10  60.21.1   Servicii de transport urban si suburban de       71112
                   calatori pe calea ferata

                   19. Servicii de transport pe apa
61       61        Servicii de transport pe apa                     72x

                   20. Servicii anexe si auxiliare transportului
63       63        Servicii anexe si auxiliare transportului,       74x
                   servicii ale agentiilor de turism

                   21. Servicii juridice
7411     74.11     Servicii juridice                                861x

                   22. Servicii de selectie si plasare a fortei
                   de munca
745      74.5      Servicii de selectie si plasare a fortei de      8720x
                   munca

                   23. Servicii de investigatie si protectie a
                   bunurilor si persoanelor
7460.11  74.60.11  Servicii de investigatie                         87301
7460.12  74.60.12  Servicii de consultatii in domeniul securitatii  87302
                   bunurilor si persoanelor
7460.13  74.60.13  Servicii de urmarire si supraveghere             87303
7460.15  74.60.15  Servicii de garda si protectie                   87305
7460.16  74.60.16  Alte servicii de securitate                      87309

                   24. Servicii de invatamant
80       80        Servicii de invatamant                           92x

                   25. Servicii de sanatate si sociale
85       85        Servicii de sanatate si asistenta sociala        93x

                   26. Servicii recreative, culturale si sportive
9211.3   92.11.3   Servicii pentru productia de filme
9212     92.12     Distributia de filme                             96113
9213     92.13     Proiectia de filme cinematografice               9612x
922      92.2      Servicii de radio si televiziune                 9613x
9231.2   92.31.2   Servicii artistice                               9619x
9232.1   92.32.1   Gestiunea salilor de spectacole si a teatrelor   96193
                   de vara
9233.1   92.33.1   Balciuri si parcuri de distractie                96194.1
9233.2   92.33.2   Alte activitati de spectacole                    96194x
924      92.4      Servicii ale agentiilor de presa                 962x
925      92.5      Servicii ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor  963x
                   si alte servicii culturale
926      92.6      Servicii pentru activitati sportive              9641x
927      92.7      Alte servicii recreative                         9649x

                   27. Alte servicii
------------
    1*) - Clasificarea produselor si serviciilor asociate activitatilor - CPSA elaborata de Comisia Nationala pentru Statistica si aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 53/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 si nr. 78 bis din 25 februarie 1999 si organizata potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 si nr. 301 bis, din 5 noiembrie 1997;
    2*)   Clasificarea produselor asociate activitatilor (CPA), nomenclator general de produse pentru tarile membre ale Uniunii Europene;
    3*)   Clasificarea centrala a produselor (CPC), nomenclator general de produse elaborat de organismele specializate ale O.N.U.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 726/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 726 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu