Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 728 din 22 august 2000

privind dosarul achizitiei publice si monitorizarea atribuirii contractelor de achizitie publica

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 411 din 30 august 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 81, 101 si 110 din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Dosarul achizitiei publice intocmit de autoritatea contractanta trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele documente:
    a) nota privind determinarea valorii estimate, fara T.V.A., a contractului de achizitie publica;
    b) anuntul de intentie, daca este cazul;
    c) anuntul si/sau invitatia de participare, dupa caz;
    d) documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, inclusiv clarificarile solicitate de furnizori/executanti/prestatori si raspunsurile aferente transmise de autoritatea contractanta;
    e) daca este cazul, nota justificativa privind aplicarea procedurii prin negociere competitiva sau cu o singura sursa;
    f) decizia de numire a comisiei de evaluare;
    g) daca este cazul, listele cu denumirea/numele si prenumele si sediul/adresa candidatilor care participa la selectie si raportul preliminar intocmit de comisia de evaluare cu privire la selectia acestora;
    h) procesul-verbal intocmit cu ocazia deschiderii ofertelor;
    i) lista cu denumirea/numele si prenumele si sediul/adresa ofertantilor;
    j) raportul intocmit de comisia de evaluare cu privire la rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
    k) contestatiile primite, rezolutiile si, dupa caz, masurile corective adoptate de autoritatea contractanta si comunicate ofertantilor/candidatilor, precum si hotararile comisiilor de conciliere si, respectiv, hotararile judecatoresti irevocabile;
    l) contractul de achizitie publica semnat;
    m) anuntul de atribuire a contractului de achizitie publica.
    Art. 2
    (1) Pe baza documentelor si informatiilor din dosarul achizitiei publice autoritatea contractanta are obligatia de a intocmi trimestrial un raport care sa cuprinda toate datele referitoare la contractele de achizitie publica atribuite, indiferent de valoarea acestora. Raportul se intocmeste in conformitate cu modelul prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite:
    a) in primele 15 zile ale lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru, raportul prevazut la alin. (1), insotit de copii de pe fisele de date pentru achizitiile publice, catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
    b) in primele 15 zile ale lunii urmatoare celei in care a fost incheiat contractul, un exemplar, in copie, al propunerii financiare declarate castigatoare, catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in cazul achizitiilor publice de lucrari si de servicii de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice.
    (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) si (2) autoritatile din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, care atribuie contracte de achizitie in baza prevederilor art. 9 alin. (1) si ale art. 14 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice.
    Art. 3
    (1) Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au obligatia de a centraliza rapoartele si de a transmite centralizatorul la Directia generala reglementarea si monitorizarea achizitiilor publice din cadrul Ministerului Finantelor in cel mult 30 de zile de la expirarea perioadei prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a).
    (2) Pe baza centralizatoarelor prevazute la alin. (1) Directia generala reglementarea si monitorizarea achizitiilor publice din cadrul Ministerului Finantelor are obligatia:
    a) de a elabora raportul anual privind functionarea sistemului achizitiilor publice;
    b) de a definitiva structura bazei de date, necesara pentru infiintarea Registrului achizitiilor publice;
    c) de a furniza Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, la cerere, informatii privind achizitiile publice de lucrari, de servicii de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice.
    ART 4
    Pana la data de 31 martie a fiecarui an Ministerul Finantelor va transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, raportul anual pentru anul precedent.
    Art. 5
    (1) Pe baza informatiilor din propunerile financiare transmise conform art. 2 alin. (2) lit. b) Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului are obligatia de a constitui in termen de cel mult 18 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari o baza de date care va cuprinde preturile unitare si evolutia acestora in domeniul materialelor de constructii.
    (2) Constituirea bazei de date va reprezenta suportul pentru estimarea valorii contractelor de lucrari si pentru actualizarea platilor aferente derularii acestora.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministru de stat,
                       presedintele Consiliului de
                       Coordonare Economico-Financiara,
                       Mircea Ciumara

                       p. Ministrul lucrarilor publice
                       si amenajarii teritoriului,
                       Laszlo Borbely,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

    Denumire autoritate contractanta, adresa, sediu, telefon, fax, cod fiscal

                                RAPORT
privind contractele de achizitii publice atribuite in trimestrul ....

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Procedura aplicata
    B - Nr. de oferte depuse
    C - Denumire contractor/nr. inmatric./cod fiscal
    D - Durata contractului de achizitie publica
 ____________________________________________________________________________
|Nr. |Denumire| A | B | C |   Valoarea   | D | Esalonare | Contestatii depuse|
|crt.|contract|   |   |   | contractului |   |           |                   |
|    |        |   |   |   | de achizitie |   |           |                   |
|    |        |   |   |   |   publica    |   |           |                   |
|    |        |   |   |   |______________|   |___________|___________________|
|    |        |   |   |   |mii|echivalent|   |an |an |...|total|din care:    |
|    |        |   |   |   |lei|   euro   |   | I |II |...|     |rezolvate in |
|    |        |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |favoarea     |
|    |        |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |contestarului|
|____|________|___|___|___|___|__________|___|___|___|___|___________________|
| I  |Contracte de furnizare: (se precizeaza inclusiv codul CPSA al          |
|    |produselor achizitionate)                                              |
|____|_______________________________________________________________________|
|  1 |        |   |   |   |   |          |   |   |   |   |                   |
|____|________|___|___|___|___|__________|___|___|___|___|___________________|
|  2 |        |   |   |   |   |          |   |   |   |   |                   |
|____|________|___|___|___|___|__________|___|___|___|___|___________________|
| ...|        |   |   |   |   |          |   |   |   |   |                   |
|____|________|___|___|___|___|__________|___|___|___|___|___________________|
| II |Contracte de servicii: (se precizeaza inclusiv codul CPSA al           |
|    |serviciilor achizitionate)                                             |
|____|_______________________________________________________________________|
|  1 |        |   |   |   |   |          |   |   |   |   |                   |
|____|________|___|___|___|___|__________|___|___|___|___|___________________|
|  2 |        |   |   |   |   |          |   |   |   |   |                   |
|____|________|___|___|___|___|__________|___|___|___|___|___________________|
| ...|        |   |   |   |   |          |   |   |   |   |                   |
|____|________|___|___|___|___|__________|___|___|___|___|___________________|
| III|Contracte de lucrari: (se precizeaza, daca este posibil, codul CPSA al |
|    |lucrarilor achizitionate)                                              |
|____|_______________________________________________________________________|
|  1 |        |   |   |   |   |          |   |   |   |   |                   |
|____|________|___|___|___|___|__________|___|___|___|___|___________________|
|  2 |        |   |   |   |   |          |   |   |   |   |                   |
|____|________|___|___|___|___|__________|___|___|___|___|___________________|
| ...|        |   |   |   |   |          |   |   |   |   |                   |
|____|________|___|___|___|___|__________|___|___|___|___|___________________|

                                                  Semnatura autorizataSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 728/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 728 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu