Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 728 din 22 august 2000

privind dosarul achizitiei publice si monitorizarea atribuirii contractelor de achizitie publica

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 411 din 30 august 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 81, 101 si 110 din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Dosarul achizitiei publice intocmit de autoritatea contractanta trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele documente:
    a) nota privind determinarea valorii estimate, fara T.V.A., a contractului de achizitie publica;
    b) anuntul de intentie, daca este cazul;
    c) anuntul si/sau invitatia de participare, dupa caz;
    d) documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, inclusiv clarificarile solicitate de furnizori/executanti/prestatori si raspunsurile aferente transmise de autoritatea contractanta;
    e) daca este cazul, nota justificativa privind aplicarea procedurii prin negociere competitiva sau cu o singura sursa;
    f) decizia de numire a comisiei de evaluare;
    g) daca este cazul, listele cu denumirea/numele si prenumele si sediul/adresa candidatilor care participa la selectie si raportul preliminar intocmit de comisia de evaluare cu privire la selectia acestora;
    h) procesul-verbal intocmit cu ocazia deschiderii ofertelor;
    i) lista cu denumirea/numele si prenumele si sediul/adresa ofertantilor;
    j) raportul intocmit de comisia de evaluare cu privire la rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
    k) contestatiile primite, rezolutiile si, dupa caz, masurile corective adoptate de autoritatea contractanta si comunicate ofertantilor/candidatilor, precum si hotararile comisiilor de conciliere si, respectiv, hotararile judecatoresti irevocabile;
    l) contractul de achizitie publica semnat;
    m) anuntul de atribuire a contractului de achizitie publica.
    Art. 2
    (1) Pe baza documentelor si informatiilor din dosarul achizitiei publice autoritatea contractanta are obligatia de a intocmi trimestrial un raport care sa cuprinda toate datele referitoare la contractele de achizitie publica atribuite, indiferent de valoarea acestora. Raportul se intocmeste in conformitate cu modelul prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite:
    a) in primele 15 zile ale lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru, raportul prevazut la alin. (1), insotit de copii de pe fisele de date pentru achizitiile publice, catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
    b) in primele 15 zile ale lunii urmatoare celei in care a fost incheiat contractul, un exemplar, in copie, al propunerii financiare declarate castigatoare, catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in cazul achizitiilor publice de lucrari si de servicii de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice.
    (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) si (2) autoritatile din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, care atribuie contracte de achizitie in baza prevederilor art. 9 alin. (1) si ale art. 14 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice.
    Art. 3
    (1) Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au obligatia de a centraliza rapoartele si de a transmite centralizatorul la Directia generala reglementarea si monitorizarea achizitiilor publice din cadrul Ministerului Finantelor in cel mult 30 de zile de la expirarea perioadei prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a).
    (2) Pe baza centralizatoarelor prevazute la alin. (1) Directia generala reglementarea si monitorizarea achizitiilor publice din cadrul Ministerului Finantelor are obligatia:
    a) de a elabora raportul anual privind functionarea sistemului achizitiilor publice;
    b) de a definitiva structura bazei de date, necesara pentru infiintarea Registrului achizitiilor publice;
    c) de a furniza Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, la cerere, informatii privind achizitiile publice de lucrari, de servicii de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice.
    ART 4
    Pana la data de 31 martie a fiecarui an Ministerul Finantelor va transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, raportul anual pentru anul precedent.
    Art. 5
    (1) Pe baza informatiilor din propunerile financiare transmise conform art. 2 alin. (2) lit. b) Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului are obligatia de a constitui in termen de cel mult 18 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari o baza de date care va cuprinde preturile unitare si evolutia acestora in domeniul materialelor de constructii.
    (2) Constituirea bazei de date va reprezenta suportul pentru estimarea valorii contractelor de lucrari si pentru actualizarea platilor aferente derularii acestora.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministru de stat,
                       presedintele Consiliului de
                       Coordonare Economico-Financiara,
                       Mircea Ciumara

                       p. Ministrul lucrarilor publice
                       si amenajarii teritoriului,
                       Laszlo Borbely,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

    Denumire autoritate contractanta, adresa, sediu, telefon, fax, cod fiscal

                                RAPORT
privind contractele de achizitii publice atribuite in trimestrul ....

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Procedura aplicata
    B - Nr. de oferte depuse
    C - Denumire contractor/nr. inmatric./cod fiscal
    D - Durata contractului de achizitie publica
 ____________________________________________________________________________
|Nr. |Denumire| A | B | C |   Valoarea   | D | Esalonare | Contestatii depuse|
|crt.|contract|   |   |   | contractului |   |           |                   |
|    |        |   |   |   | de achizitie |   |           |                   |
|    |        |   |   |   |   publica    |   |           |                   |
|    |        |   |   |   |______________|   |___________|___________________|
|    |        |   |   |   |mii|echivalent|   |an |an |...|total|din care:    |
|    |        |   |   |   |lei|   euro   |   | I |II |...|     |rezolvate in |
|    |        |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |favoarea     |
|    |        |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |contestarului|
|____|________|___|___|___|___|__________|___|___|___|___|___________________|
| I  |Contracte de furnizare: (se precizeaza inclusiv codul CPSA al          |
|    |produselor achizitionate)                                              |
|____|_______________________________________________________________________|
|  1 |        |   |   |   |   |          |   |   |   |   |                   |
|____|________|___|___|___|___|__________|___|___|___|___|___________________|
|  2 |        |   |   |   |   |          |   |   |   |   |                   |
|____|________|___|___|___|___|__________|___|___|___|___|___________________|
| ...|        |   |   |   |   |          |   |   |   |   |                   |
|____|________|___|___|___|___|__________|___|___|___|___|___________________|
| II |Contracte de servicii: (se precizeaza inclusiv codul CPSA al           |
|    |serviciilor achizitionate)                                             |
|____|_______________________________________________________________________|
|  1 |        |   |   |   |   |          |   |   |   |   |                   |
|____|________|___|___|___|___|__________|___|___|___|___|___________________|
|  2 |        |   |   |   |   |          |   |   |   |   |                   |
|____|________|___|___|___|___|__________|___|___|___|___|___________________|
| ...|        |   |   |   |   |          |   |   |   |   |                   |
|____|________|___|___|___|___|__________|___|___|___|___|___________________|
| III|Contracte de lucrari: (se precizeaza, daca este posibil, codul CPSA al |
|    |lucrarilor achizitionate)                                              |
|____|_______________________________________________________________________|
|  1 |        |   |   |   |   |          |   |   |   |   |                   |
|____|________|___|___|___|___|__________|___|___|___|___|___________________|
|  2 |        |   |   |   |   |          |   |   |   |   |                   |
|____|________|___|___|___|___|__________|___|___|___|___|___________________|
| ...|        |   |   |   |   |          |   |   |   |   |                   |
|____|________|___|___|___|___|__________|___|___|___|___|___________________|

                                                  Semnatura autorizataSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 728/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 728 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu