Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 727 din 22 august 2000

privind stabilirea regulilor de estimare a valorii contractului de achizitie publica

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 411 din 30 august 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 16 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili programul anual al achizitiilor publice, ce cuprinde totalitatea contractelor de furnizare, de lucrari si de servicii pe care intentioneaza sa le atribuie in decursul anului bugetar urmator, pe baza:
    a) identificarii necesitatilor obiective de produse, de lucrari si de servicii;
    b) stabilirii gradului de prioritate a necesitatilor prevazute la lit. a);
    c) anticiparilor cu privire la fondurile ce urmeaza sa fie alocate prin bugetul anual.
    (2) Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura cu prioritate fondurile necesare pentru indeplinirea contractelor de achizitie publica care sunt in derulare.
    Art. 2
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a estima valoarea, fara T.V.A., a fiecarui contract de furnizare, de lucrari sau de servicii, cuprins in programul anual al achizitiilor publice, si de a o compara cu:
    a) echivalentul in lei a 125.000 euro, atunci cand verifica obligativitatea respectarii prevederilor art. 73 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice, denumita in continuare ordonanta; si
    b) echivalentul in lei al pragului valoric prevazut la art. 17 din ordonanta, atunci cand selecteaza procedura care urmeaza sa fie aplicata pentru atribuirea contractului respectiv.
    (2) Echivalenta leu (ROL)/euro se va realiza corespunzator cursului mediu al pietei valutare, calculat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua anterioara efectuarii comparatiilor prevazute la alin. (1).
    Art. 3
    Autoritatea contractanta are obligatia de a estima valoarea contractului de achizitie publica prin aplicarea urmatoarelor reguli:

    A. Pentru contracte de furnizare:
    a) in cazul in care prin atribuirea contractului de furnizare autoritatea contractanta isi propune sa dobandeasca produse care necesita operatiuni de instalare si punere in functiune, valoarea estimata a acestui contract trebuie sa includa si valoarea estimata a operatiunilor respective;
    b) in cazul in care la data estimarii valorii contractului de furnizare autoritatea contractanta nu are inca stabilita modalitatea de procurare a produselor, respectiv prin cumparare, inclusiv in rate, prin inchiriere sau prin leasing, valoarea estimata a acestui contract trebuie sa fie considerata egala cu cea mai mare dintre valorile ce corespund dobandirii produselor, fie prin cumparare, inclusiv in rate, fie prin inchiriere, fie prin leasing cu sau fara optiune de cumparare;
    c) in cazul in care prin atribuirea contractului de furnizare autoritatea contractanta isi propune ca procurarea de produse sa se faca prin leasing, inchiriere sau cumparare in rate, metoda de estimare variaza in functie de durata contractului respectiv, astfel:
    (i) cand dobandirea produselor se efectueaza prin inchiriere sau prin cumparare in rate, iar durata este cunoscuta la data estimarii, valoarea estimata trebuie calculata prin insumarea tuturor ratelor platibile pe intreaga durata a contractului respectiv;
    (ii) cand dobandirea produselor se efectueaza prin leasing, iar durata este cunoscuta la data estimarii, valoarea estimata trebuie calculata prin insumarea valorii totale a ratelor de leasing, platibile pe intreaga durata a contractului respectiv, la care se adauga si valoarea estimata reziduala a produselor la sfarsitul perioadei pentru care s-a incheiat contractul;
    (iii) cand durata nu este inca cunoscuta la data estimarii, valoarea estimata trebuie calculata prin multiplicarea valorii ratei lunare cu 48;
    d) in cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa atribuie un contract de furnizare cu caracter de regularitate sau care trebuie reinnoit intr-o perioada data, estimarea valorii acestui contract trebuie sa aiba ca baza de calcul:
    (i) fie valoarea actualizata a contractelor de furnizare a unor produse similare, atribuite in ultimele 12 luni, ajustata, daca este posibil, cu modificarile previzibile ce pot surveni in urmatoarele 12 luni in privinta cantitatilor achizitionate si valorilor aferente;
    (ii) fie valoarea totala a contractelor de furnizare a unor produse similare care se anticipeaza ca vor fi atribuite in urmatoarele 12 luni incepand din momentul primei livrari.
    In oricare dintre situatiile prevazute la pct. (i) sau (ii) alegerea variantei de calcul de catre autoritatea contractanta trebuie sa asigure aplicarea uneia dintre procedurile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. a), b) sau c) din ordonanta;
    e) in cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze produse similare, dar defalcate pe loturi si a caror cumparare se realizeaza prin atribuirea in decursul aceluiasi an bugetar a mai multor contracte de furnizare, valoarea estimata se considera a fi valoarea cumulata a tuturor loturilor si, in cazul in care aceasta valoare estimata atinge pragul valoric prevazut la art. 17 lit. a) din ordonanta, fiecare contract se atribuie prin una dintre procedurile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. a), b) sau c) din ordonanta.

    B. Pentru contracte de lucrari:
    a) in cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze lucrari pentru care urmeaza sa puna la dispozitie executantului utilaje, echipamente tehnologice sau orice alte amenajari si dotari necesare in vederea executiei lucrarilor, valoarea estimata a contractului de lucrari respectiv trebuie sa includa si valoarea estimata a facilitatilor mentionate;
    b) in cazul in care o lucrare presupune executia mai multor obiecte cu functionalitate independenta, pentru care autoritatea contractanta isi propune sa atribuie unuia sau mai multor executanti contracte distincte de lucrari, valoarea estimata trebuie determinata avandu-se in vedere valoarea cumulata a tuturor obiectelor care intra in componenta lucrarii respective. In cazul in care aceasta valoare estimata atinge pragul valoric prevazut la art. 17 lit. c) din ordonanta, pentru atribuirea fiecarui contract se aplica una dintre procedurile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. a), b) sau c) din ordonanta.
    Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura prevazuta la art. 18 alin. (1) lit. d) din ordonanta pentru obiectele cu functionalitate independenta care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
    (i) valoarea estimata a obiectului respectiv reprezinta mai putin de 20% din valoarea pragului valoric;
    (ii) valoarea estimata cumulata a obiectelor pentru care se aplica prezenta exceptie nu depaseste 20% din valoarea totala estimata a lucrarii.

    C. Pentru contracte de servicii:
    a) in cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa atribuie un contract de servicii in care nu se specifica pretul total al prestatiei, metoda de estimare variaza in functie de durata contractului respectiv astfel:
    (i) cand durata nu depaseste 48 de luni, valoarea estimata trebuie calculata avandu-se in vedere intreaga durata a contractului;
    (ii) cand durata nu este precizata sau depaseste 48 de luni, valoarea estimata trebuie calculata multiplicandu-se valoarea lunara cu 48;
    b) in cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa atribuie un contract de servicii cu caracter de regularitate sau care trebuie reinnoit intr-o perioada data, estimarea valorii acestui contract trebuie sa aiba ca baza de calcul:
    (i) fie valoarea actualizata a contractelor de servicii similare atribuite in ultimele 12 luni, ajustata, daca este posibil, cu modificarile previzibile ce pot surveni in urmatoarele 12 luni, in privinta cantitatilor achizitionate si valorilor aferente;
    (ii) fie valoarea totala a contractelor de servicii similare care se anticipeaza ca vor fi atribuite in urmatoarele 12 luni incepand din momentul primei prestatii.
    In oricare dintre situatiile prevazute la pct. (i) sau (ii) alegerea variantei de calcul de catre autoritatea contractanta trebuie sa asigure aplicarea uneia dintre procedurile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. a), b) sau c) din ordonanta;
    c) in cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii similare, dar defalcate pe transe, a caror achizitionare face obiectul unor contracte distincte de servicii, valoarea estimata se considera a fi valoarea cumulata a tuturor transelor, iar in cazul in care aceasta valoare, fara T.V.A., atinge pragul valoric prevazut la art. 17 lit. b) din ordonanta, fiecare contract se atribuie prin una dintre procedurile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. a), b) sau c) din ordonanta.
    Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura prevazuta la art. 18 alin. (1) lit. d) din ordonanta pentru transele care indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
    (i) valoarea estimata fara T.V.A. a transei respective reprezinta mai putin de 40% din valoarea pragului valoric;
    (ii) valoarea cumulata a transelor pentru care se aplica exceptia nu depaseste 20% din valoarea totala a serviciilor prestate;
    d) in cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii de asigurare, valoarea estimata a acestui contract de servicii trebuie sa includa primele de asigurare ce urmeaza sa fie platite;
    e) in cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii bancare sau alte servicii financiare, valoarea estimata a acestui contract de servicii trebuie sa includa toate taxele, comisioanele, dobanzile si celelalte tipuri de remuneratii, aferente serviciilor respective;
    f) in cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice, valoarea estimata a acestui contract de servicii trebuie sa includa onorariile si comisioanele ce urmeaza sa fie platite.
    Art. 4
    In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa organizeze un concurs de solutii, valoarea estimata care trebuie luata in considerare pentru a verifica obligativitatea respectarii prevederilor art. 73 alin. (1) din ordonanta se determina astfel:
    a) daca concursul de solutii este organizat ca o procedura independenta, valoarea estimata se determina prin insumarea valorii tuturor premiilor/sumelor care urmeaza sa fie acordate concurentilor;
    b) daca concursul de solutii este organizat ca parte a unei proceduri care conduce la atribuirea unui contract de achizitie publica, valoarea estimata luata in considerare este aceeasi cu cea a contractului de achizitie publica respectiv.
    Art. 5
    In cazul in care o autoritate contractanta, definita la art. 5 alin. (1) lit. c) - e) sau alin. (5) din ordonanta, isi propune sa incheie un contract-cadru, valoarea estimata a acestuia trebuie determinata prin insumarea tuturor valorilor estimate aferente contractelor de achizitie publica care urmeaza sa fie incheiate in baza prevederilor contractului-cadru respectiv.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministru de stat,
                       presedintele Consiliului
                       de Coordonare Economico-Financiara,
                       Mircea Ciumara

                       p. Ministrul lucrarilor publice
                       si amenajarii teritoriului,
                       Laszlo Borbely,
                       secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 727/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 727 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu