Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 727 din 22 august 2000

privind stabilirea regulilor de estimare a valorii contractului de achizitie publica

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 411 din 30 august 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 16 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili programul anual al achizitiilor publice, ce cuprinde totalitatea contractelor de furnizare, de lucrari si de servicii pe care intentioneaza sa le atribuie in decursul anului bugetar urmator, pe baza:
    a) identificarii necesitatilor obiective de produse, de lucrari si de servicii;
    b) stabilirii gradului de prioritate a necesitatilor prevazute la lit. a);
    c) anticiparilor cu privire la fondurile ce urmeaza sa fie alocate prin bugetul anual.
    (2) Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura cu prioritate fondurile necesare pentru indeplinirea contractelor de achizitie publica care sunt in derulare.
    Art. 2
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a estima valoarea, fara T.V.A., a fiecarui contract de furnizare, de lucrari sau de servicii, cuprins in programul anual al achizitiilor publice, si de a o compara cu:
    a) echivalentul in lei a 125.000 euro, atunci cand verifica obligativitatea respectarii prevederilor art. 73 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice, denumita in continuare ordonanta; si
    b) echivalentul in lei al pragului valoric prevazut la art. 17 din ordonanta, atunci cand selecteaza procedura care urmeaza sa fie aplicata pentru atribuirea contractului respectiv.
    (2) Echivalenta leu (ROL)/euro se va realiza corespunzator cursului mediu al pietei valutare, calculat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua anterioara efectuarii comparatiilor prevazute la alin. (1).
    Art. 3
    Autoritatea contractanta are obligatia de a estima valoarea contractului de achizitie publica prin aplicarea urmatoarelor reguli:

    A. Pentru contracte de furnizare:
    a) in cazul in care prin atribuirea contractului de furnizare autoritatea contractanta isi propune sa dobandeasca produse care necesita operatiuni de instalare si punere in functiune, valoarea estimata a acestui contract trebuie sa includa si valoarea estimata a operatiunilor respective;
    b) in cazul in care la data estimarii valorii contractului de furnizare autoritatea contractanta nu are inca stabilita modalitatea de procurare a produselor, respectiv prin cumparare, inclusiv in rate, prin inchiriere sau prin leasing, valoarea estimata a acestui contract trebuie sa fie considerata egala cu cea mai mare dintre valorile ce corespund dobandirii produselor, fie prin cumparare, inclusiv in rate, fie prin inchiriere, fie prin leasing cu sau fara optiune de cumparare;
    c) in cazul in care prin atribuirea contractului de furnizare autoritatea contractanta isi propune ca procurarea de produse sa se faca prin leasing, inchiriere sau cumparare in rate, metoda de estimare variaza in functie de durata contractului respectiv, astfel:
    (i) cand dobandirea produselor se efectueaza prin inchiriere sau prin cumparare in rate, iar durata este cunoscuta la data estimarii, valoarea estimata trebuie calculata prin insumarea tuturor ratelor platibile pe intreaga durata a contractului respectiv;
    (ii) cand dobandirea produselor se efectueaza prin leasing, iar durata este cunoscuta la data estimarii, valoarea estimata trebuie calculata prin insumarea valorii totale a ratelor de leasing, platibile pe intreaga durata a contractului respectiv, la care se adauga si valoarea estimata reziduala a produselor la sfarsitul perioadei pentru care s-a incheiat contractul;
    (iii) cand durata nu este inca cunoscuta la data estimarii, valoarea estimata trebuie calculata prin multiplicarea valorii ratei lunare cu 48;
    d) in cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa atribuie un contract de furnizare cu caracter de regularitate sau care trebuie reinnoit intr-o perioada data, estimarea valorii acestui contract trebuie sa aiba ca baza de calcul:
    (i) fie valoarea actualizata a contractelor de furnizare a unor produse similare, atribuite in ultimele 12 luni, ajustata, daca este posibil, cu modificarile previzibile ce pot surveni in urmatoarele 12 luni in privinta cantitatilor achizitionate si valorilor aferente;
    (ii) fie valoarea totala a contractelor de furnizare a unor produse similare care se anticipeaza ca vor fi atribuite in urmatoarele 12 luni incepand din momentul primei livrari.
    In oricare dintre situatiile prevazute la pct. (i) sau (ii) alegerea variantei de calcul de catre autoritatea contractanta trebuie sa asigure aplicarea uneia dintre procedurile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. a), b) sau c) din ordonanta;
    e) in cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze produse similare, dar defalcate pe loturi si a caror cumparare se realizeaza prin atribuirea in decursul aceluiasi an bugetar a mai multor contracte de furnizare, valoarea estimata se considera a fi valoarea cumulata a tuturor loturilor si, in cazul in care aceasta valoare estimata atinge pragul valoric prevazut la art. 17 lit. a) din ordonanta, fiecare contract se atribuie prin una dintre procedurile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. a), b) sau c) din ordonanta.

    B. Pentru contracte de lucrari:
    a) in cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze lucrari pentru care urmeaza sa puna la dispozitie executantului utilaje, echipamente tehnologice sau orice alte amenajari si dotari necesare in vederea executiei lucrarilor, valoarea estimata a contractului de lucrari respectiv trebuie sa includa si valoarea estimata a facilitatilor mentionate;
    b) in cazul in care o lucrare presupune executia mai multor obiecte cu functionalitate independenta, pentru care autoritatea contractanta isi propune sa atribuie unuia sau mai multor executanti contracte distincte de lucrari, valoarea estimata trebuie determinata avandu-se in vedere valoarea cumulata a tuturor obiectelor care intra in componenta lucrarii respective. In cazul in care aceasta valoare estimata atinge pragul valoric prevazut la art. 17 lit. c) din ordonanta, pentru atribuirea fiecarui contract se aplica una dintre procedurile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. a), b) sau c) din ordonanta.
    Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura prevazuta la art. 18 alin. (1) lit. d) din ordonanta pentru obiectele cu functionalitate independenta care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
    (i) valoarea estimata a obiectului respectiv reprezinta mai putin de 20% din valoarea pragului valoric;
    (ii) valoarea estimata cumulata a obiectelor pentru care se aplica prezenta exceptie nu depaseste 20% din valoarea totala estimata a lucrarii.

    C. Pentru contracte de servicii:
    a) in cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa atribuie un contract de servicii in care nu se specifica pretul total al prestatiei, metoda de estimare variaza in functie de durata contractului respectiv astfel:
    (i) cand durata nu depaseste 48 de luni, valoarea estimata trebuie calculata avandu-se in vedere intreaga durata a contractului;
    (ii) cand durata nu este precizata sau depaseste 48 de luni, valoarea estimata trebuie calculata multiplicandu-se valoarea lunara cu 48;
    b) in cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa atribuie un contract de servicii cu caracter de regularitate sau care trebuie reinnoit intr-o perioada data, estimarea valorii acestui contract trebuie sa aiba ca baza de calcul:
    (i) fie valoarea actualizata a contractelor de servicii similare atribuite in ultimele 12 luni, ajustata, daca este posibil, cu modificarile previzibile ce pot surveni in urmatoarele 12 luni, in privinta cantitatilor achizitionate si valorilor aferente;
    (ii) fie valoarea totala a contractelor de servicii similare care se anticipeaza ca vor fi atribuite in urmatoarele 12 luni incepand din momentul primei prestatii.
    In oricare dintre situatiile prevazute la pct. (i) sau (ii) alegerea variantei de calcul de catre autoritatea contractanta trebuie sa asigure aplicarea uneia dintre procedurile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. a), b) sau c) din ordonanta;
    c) in cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii similare, dar defalcate pe transe, a caror achizitionare face obiectul unor contracte distincte de servicii, valoarea estimata se considera a fi valoarea cumulata a tuturor transelor, iar in cazul in care aceasta valoare, fara T.V.A., atinge pragul valoric prevazut la art. 17 lit. b) din ordonanta, fiecare contract se atribuie prin una dintre procedurile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. a), b) sau c) din ordonanta.
    Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura prevazuta la art. 18 alin. (1) lit. d) din ordonanta pentru transele care indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
    (i) valoarea estimata fara T.V.A. a transei respective reprezinta mai putin de 40% din valoarea pragului valoric;
    (ii) valoarea cumulata a transelor pentru care se aplica exceptia nu depaseste 20% din valoarea totala a serviciilor prestate;
    d) in cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii de asigurare, valoarea estimata a acestui contract de servicii trebuie sa includa primele de asigurare ce urmeaza sa fie platite;
    e) in cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii bancare sau alte servicii financiare, valoarea estimata a acestui contract de servicii trebuie sa includa toate taxele, comisioanele, dobanzile si celelalte tipuri de remuneratii, aferente serviciilor respective;
    f) in cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice, valoarea estimata a acestui contract de servicii trebuie sa includa onorariile si comisioanele ce urmeaza sa fie platite.
    Art. 4
    In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa organizeze un concurs de solutii, valoarea estimata care trebuie luata in considerare pentru a verifica obligativitatea respectarii prevederilor art. 73 alin. (1) din ordonanta se determina astfel:
    a) daca concursul de solutii este organizat ca o procedura independenta, valoarea estimata se determina prin insumarea valorii tuturor premiilor/sumelor care urmeaza sa fie acordate concurentilor;
    b) daca concursul de solutii este organizat ca parte a unei proceduri care conduce la atribuirea unui contract de achizitie publica, valoarea estimata luata in considerare este aceeasi cu cea a contractului de achizitie publica respectiv.
    Art. 5
    In cazul in care o autoritate contractanta, definita la art. 5 alin. (1) lit. c) - e) sau alin. (5) din ordonanta, isi propune sa incheie un contract-cadru, valoarea estimata a acestuia trebuie determinata prin insumarea tuturor valorilor estimate aferente contractelor de achizitie publica care urmeaza sa fie incheiate in baza prevederilor contractului-cadru respectiv.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministru de stat,
                       presedintele Consiliului
                       de Coordonare Economico-Financiara,
                       Mircea Ciumara

                       p. Ministrul lucrarilor publice
                       si amenajarii teritoriului,
                       Laszlo Borbely,
                       secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 727/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 727 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu