E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 461 din  9 mai 2001

pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 268 din 24 mai 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 109 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice asigura cadrul organizatoric si metodologia unitara pentru organizarea si desfasurarea procedurilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica, precum si o mai mare flexibilitate in luarea deciziei de catre autoritatea contractanta atunci cand stabileste cerintele si criteriile pe baza carora se stabileste oferta castigatoare.
    (2) Normele se adreseaza autoritatilor contractante, societatilor de consultanta, candidatilor/ofertantilor, precum si specialistilor desemnati in comisiile de evaluare constituite pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.
    (3) Prin aplicarea prezentelor norme in mod unitar de catre toti factorii implicati in procesul de achizitie publica se asigura conditiile pentru respectarea principiilor enuntate la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, denumita in continuare ordonanta.

    CAP. 2
    Programul anual al achizitiilor publice

    Art. 2
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili programul anual al achizitiilor publice. Programul anual al achizitiilor publice cuprinde totalitatea contractelor de furnizare, de lucrari si de servicii, pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa le atribuie in decursul anului bugetar urmator.
    (2) Autoritatea contractanta are obligatia, atunci cand stabileste programul anual al achizitiilor publice, de a tine seama de:
    a) anticiparile cu privire la fondurile ce urmeaza sa fie alocate prin bugetul anual;
    b) necesitatile obiective de produse, de lucrari si de servicii;
    c) gradul de prioritate a necesitatilor prevazute la lit. b).
    Art. 3
    Autoritatea contractanta are obligatia de a aplica prevederile art. 2 incepand cu anul 2002.

    CAP. 3
    Gruparea produselor, serviciilor si lucrarilor in concordanta cu clasificarile statistice oficiale

    Art. 4
    Produsele, serviciile si lucrarile, a caror dobandire face obiectul contractelor de furnizare, de servicii, respectiv de lucrari, se pun in corespondenta cu sistemul de grupare si de codificare utilizat in Clasificarea produselor si serviciilor asociate activitatilor, denumita in continuare CPSA*).
-----------
    *) Clasificarea produselor si serviciilor asociate activitatilor a fost aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 53/1999 si a fost organizata potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997.

    Art. 5
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura corespondenta produselor, serviciilor si, daca este posibil, a lucrarilor de constructii cu sistemul de grupare si codificare utilizat in CPSA, atunci cand:
    a) precizeaza in anuntul de intentie si in anuntul sau in invitatia de participare produsele, serviciile sau lucrarile pe care intentioneaza sa le achizitioneze;
    b) precizeaza in anuntul de atribuire produsele, serviciile sau lucrarile pentru care a incheiat contractul de achizitie publica;
    c) transmite Ministerului Finantelor Publice si, in cazul contractelor de lucrari si al contractelor de servicii de proiectare a constructiilor, si Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei informatiile necesare in vederea monitorizarii procesului de achizitie publica.
    (2) Prin produs se intelege orice obiect fizic sau altfel de bun cuprins in CPSA, care nu este definit, conform prevederilor alin. (3) sau (4), ca fiind serviciu sau lucrare. Produsele similare reprezinta produse cu acelasi uz sau uz similar care sunt interschimbabile si care, in conformitate cu schema de structura a CPSA, sunt grupate de regula in aceeasi subclasa elementara.
    (3) Prin serviciu se intelege orice activitate prevazuta in anexa nr. 1. Serviciile similare reprezinta acele servicii care sunt grupate, in conformitate cu schema de structura a CPSA, in aceeasi subclasa elementara.
    (4) Prin lucrare se intelege oricare dintre lucrarile de constructii prevazute in anexa nr. 2 sau orice combinatie a acestora care conduce sau nu conduce la un rezultat menit sa indeplineasca prin el insusi o functie tehnico-economica. Lucrarile similare reprezinta acele lucrari de constructii care sunt grupate, in conformitate cu schema de structura a CPSA, in aceeasi subclasa elementara.
    Art. 6
    (1) In sensul prevederilor art. 8 alin. (2) din ordonanta, anexa nr. 1 clasifica serviciile in doua categorii distincte, in functie de obligatia autoritatii contractante de a aplica prevederile ordonantei atunci cand atribuie un contract de servicii.
    (2) Autoritatea contractanta nu are obligatia de a aplica prevederile ordonantei atunci cand atribuie un contract de servicii al carui obiect il reprezinta prestarea de servicii incadrate in lista B cuprinsa in anexa nr. 1.
    (3) In cazul in care obiectul contractului de achizitie publica il reprezinta prestarea unor servicii incadrate atat in lista A, cat si in lista B cuprinse in anexa nr. 1, autoritatea contractanta are obligatia de a aplica prevederile ordonantei numai daca valoarea estimata a serviciilor incadrate in lista A este mai mare decat valoarea estimata a serviciilor incadrate in lista B.
    Art. 7
    (1) Contractul care are ca obiect achizitia publica atat de produse, cat si de servicii este considerat:
    a) contract de furnizare, daca valoarea estimata a produselor este mai mare decat valoarea estimata a serviciilor prevazute in contractul respectiv;
    b) contract de servicii, daca valoarea estimata a serviciilor este mai mare decat valoarea estimata a produselor prevazute in contractul respectiv.
    (2) Contractele de achizitie publica atribuite in scopul realizarii unei investitii sunt considerate contracte de lucrari daca valoarea estimata a lucrarilor de constructii si montaj este mai mare decat valoarea estimata a echipamentelor, utilajelor sau a altor dotari care fac parte din investitia respectiva si a caror livrare face parte din obiectul contractului respectiv.
    (3) In cazul in care o parte dintr-un contract de furnizare sau de servicii reprezinta executia unor lucrari de constructii care constituie mai mult de 20% din valoarea estimata a contractului, documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei va fi intocmita astfel incat sa permita evidentierea distincta a modului de formare a pretului pentru partea de executie de lucrari.

    CAP. 4
    Reguli de estimare a valorii contractului de achizitie publica

    Art. 8
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a estima valoarea, fara T.V.A., a fiecarui contract de furnizare, de lucrari sau de servicii cuprins in programul anual al achizitiilor publice si de a o compara:
    a) cu echivalentul in lei a 750.000 euro, atunci cand verifica obligativitatea transmiterii spre publicare a anuntului de intentie prevazut la art. 16 din ordonanta; si
    b) cu echivalentul in lei al pragului valoric prevazut la art. 13 din ordonanta, atunci cand selecteaza procedura care urmeaza sa fie aplicata pentru atribuirea contractului respectiv.
    (2) Echivalenta leu (ROL)/euro se va realiza corespunzator cursului mediu al pietei valutare, calculat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua anterioara efectuarii comparatiilor prevazute la alin. (1).
    Art. 9
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a estima valoarea contractului de achizitie publica in concordanta cu preturile practicate in mod curent pe piata, avand in vedere inclusiv cotatiile de la bursele de marfuri, in masura in care produsele care urmeaza sa fie achizitionate sunt cotate la bursele respective.
    (2) Atunci cand estimeaza valoarea contractului de achizitie publica autoritatea contractanta are obligatia de a aplica urmatoarele reguli:
    A. Pentru contracte de furnizare:
    a) in cazul in care, prin atribuirea contractului de furnizare, autoritatea contractanta isi propune sa dobandeasca produse care necesita si contractarea operatiunilor de instalare si punere in functiune, valoarea estimata a acestui contract trebuie sa includa si valoarea estimata a operatiunilor respective;
    b) in cazul in care, la data estimarii valorii contractului de furnizare, autoritatea contractanta nu are inca stabilita modalitatea de procurare a produselor, respectiv prin cumparare, inclusiv in rate, prin inchiriere sau prin leasing cu sau fara optiune de cumparare, valoarea estimata a acestui contract trebuie sa fie considerata ca fiind egala cu cea mai mare dintre valorile ce corespund dobandirii produselor, fie prin cumparare, inclusiv in rate, fie prin inchiriere, fie prin leasing cu sau fara optiune de cumparare;
    c) in cazul in care, prin atribuirea contractului de furnizare, autoritatea contractanta isi propune ca procurarea de produse sa se faca prin leasing, inchiriere sau cumparare in rate, metoda de estimare variaza in functie de durata contractului respectiv, astfel:
    - daca dobandirea produselor se efectueaza prin inchiriere sau prin cumparare in rate, iar durata este cunoscuta la data estimarii, valoarea estimata trebuie calculata prin insumarea tuturor ratelor platibile pe intreaga durata a contractului respectiv;
    - daca dobandirea produselor se efectueaza prin leasing, iar durata este cunoscuta la data estimarii, valoarea estimata trebuie calculata prin insumarea valorii totale a ratelor de leasing, platibile pe intreaga durata a contractului respectiv, la care se adauga si valoarea estimata reziduala a produselor la sfarsitul perioadei pentru care s-a incheiat contractul;
    - daca durata nu este inca cunoscuta la data estimarii, valoarea estimata trebuie calculata prin multiplicarea cu 48 a valorii ratei lunare platibile;
    d) in cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa atribuie un contract de furnizare cu caracter de regularitate sau care trebuie reinnoit intr-o perioada data, estimarea valorii acestui contract trebuie sa aiba ca baza de calcul:
    - fie valoarea actualizata a contractelor de furnizare a unor produse similare, atribuite in ultimele 12 luni, ajustata, daca este posibil, cu modificarile previzibile ce pot surveni in urmatoarele 12 luni in privinta cantitatilor achizitionate si a valorilor aferente;
    - fie valoarea totala a contractelor de furnizare a unor produse similare care se anticipeaza ca vor fi atribuite in urmatoarele 12 luni incepand din momentul primei livrari.
    In oricare dintre situatiile prevazute la lit. d) alegerea variantei de calcul nu trebuie sa se faca de catre autoritatea contractanta in scopul de a evita aplicarea procedurilor de licitatie deschisa, licitatie restransa sau, dupa caz, negociere competitiva;
    e) in cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze produse similare, dar defalcate pe loturi a caror cumparare se realizeaza prin atribuirea mai multor contracte de furnizare distincte, valoarea estimata se considera a fi valoarea cumulata a tuturor loturilor. Autoritatea contractanta are dreptul de a atribui contractele respective prin procedura cererii de oferta numai in cazul in care valoarea cumulata a tuturor loturilor, fara T.V.A., nu depaseste pragul valoric prevazut la art. 13 lit. a) din ordonanta.

    B. Pentru contracte de servicii:
    a) in cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa atribuie un contract de servicii pentru care nu se poate anticipa pretul total al prestatiei, dar este posibila estimarea unui tarif mediu lunar, metoda de estimare variaza in functie de durata contractului respectiv, astfel:
    - cand durata nu depaseste 48 de luni, valoarea estimata trebuie calculata avandu-se in vedere intreaga durata a contractului;
    - cand durata nu este precizata sau depaseste 48 de luni, valoarea estimata trebuie calculata multiplicandu-se valoarea lunara cu 48;
    b) in cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa atribuie un contract de servicii cu caracter de regularitate sau care trebuie reinnoit intr-o perioada data, estimarea valorii acestui contract trebuie sa aiba ca baza de calcul:
    - fie valoarea actualizata a contractelor de servicii similare, atribuite in ultimele 12 luni, ajustata, daca este posibil, cu modificarile previzibile ce pot surveni in urmatoarele 12 luni in privinta cantitatilor achizitionate si a valorilor aferente;
    - fie valoarea totala a contractelor de servicii similare care se anticipeaza ca vor fi atribuite in urmatoarele 12 luni incepand din momentul primei prestatii.
    In oricare dintre situatiile prevazute la lit. b) alegerea variantei de calcul nu trebuie sa se faca de catre autoritatea contractanta in scopul de a evita aplicarea procedurilor de licitatie deschisa, restransa sau, dupa caz, de negociere competitiva;
    c) in cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii similare, dar defalcate pe transe a caror achizitionare face obiectul unor contracte distincte de servicii, valoarea estimata se considera a fi valoarea cumulata a tuturor transelor. In cazul in care valoarea cumulata a tuturor transelor depaseste pragul valoric prevazut la art. 13 lit. b) din ordonanta, autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura cererii de oferta numai pentru transele care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
    - valoarea estimata, fara T.V.A., a transei respective reprezinta mai putin de 40% din valoarea pragului valoric;
    - valoarea cumulata a transelor pentru care se aplica procedura cererii de oferta nu depaseste 20% din valoarea totala a serviciilor care urmeaza sa fie prestate;
    d) in cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii de asigurare, valoarea estimata a acestor contracte de servicii trebuie sa includa primele de asigurare ce urmeaza sa fie platite;
    e) in cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii bancare sau alte servicii financiare, valoarea estimata a acestor contracte de servicii trebuie sa includa toate taxele, comisioanele, dobanzile si celelalte tipuri de remuneratii, aferente serviciilor respective;
    f) in cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice, valoarea estimata a acestor contracte de servicii trebuie sa includa onorariile ce urmeaza sa fie platite.

    C. Pentru contracte de lucrari:
    a) in cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze lucrari pentru care urmeaza sa puna la dispozitie executantului utilaje care se monteaza, echipamente tehnologice sau orice alte amenajari si dotari necesare in vederea executiei lucrarilor, valoarea estimata a contractului de lucrari respectiv trebuie sa includa si valoarea estimata a facilitatilor mentionate;
    b) in cazul in care o lucrare presupune executia mai multor obiecte cu functionalitate independenta, pentru care autoritatea contractanta isi propune sa atribuie unuia sau mai multor executanti contracte distincte de lucrari, valoarea estimata trebuie determinata avandu-se in vedere valoarea cumulata a tuturor obiectelor care intra in componenta lucrarii respective. In cazul in care valoarea cumulata a tuturor obiectelor care intra in componenta lucrarii respective depaseste pragul valoric prevazut la art. 13 lit. c) din ordonanta, autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura cererii de oferta numai pentru obiectele cu functionalitate independenta care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
    - valoarea estimata a obiectului respectiv reprezinta mai putin de 20% din valoarea pragului valoric;
    - valoarea estimata cumulata a obiectelor pentru care se aplica prezenta exceptie nu depaseste 20% din valoarea totala estimata a lucrarii;
    c) in cazul in care obiectul contractului de lucrari il constituie realizarea unei investitii pentru finalizarea careia sunt necesare executia unui ansamblu de lucrari de constructii-montaj si, dupa caz, furnizarea de echipamente, instalatii, utilaje sau alte dotari aferente investitiei respective, valoarea estimata se determina avandu-se in vedere valoarea totala a intregii investitii.
    Art. 10
    In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa organizeze un concurs de solutii, valoarea estimata care trebuie luata in considerare se determina astfel:
    a) daca concursul de solutii este organizat ca o procedura independenta, valoarea estimata se determina prin insumarea valorii tuturor premiilor/sumelor care urmeaza sa fie acordate concurentilor;
    b) daca concursul de solutii este organizat ca parte a unei proceduri care conduce la atribuirea unui contract de achizitie publica, valoarea estimata luata in considerare este cea a contractului de achizitie publica respectiv.

    CAP. 5
    Selectarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica

    Art. 11
    Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de achizitie publica prin aplicarea uneia dintre procedurile prevazute la cap. II din ordonanta.
    Art. 12
    Autoritatea contractanta are obligatia de a selecta procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica urmarind schema logica prezentata in anexa nr. 3.

    CAP. 6
    Transparenta si publicitate

    Art. 13
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, anunturile de intentie, de participare si de atribuire a contractului de achizitie publica.
    (2) Anunturile prevazute la alin. (1) trebuie sa contina cel putin informatiile prevazute in modelele prezentate in anexa nr. 4, dar nu mai mult de 650 de cuvinte.
    Art. 14
    (1) Transmiterea spre publicare a anunturilor prevazute la art. 13 trebuie sa fie facuta de autoritatea contractanta printr-o solicitare adresata in scris Regiei Autonome "Monitorul Oficial"; solicitarea trebuie sa fie semnata de persoane autorizate de autoritatea contractanta si trebuie sa indice, dupa caz, art. 16, 17 sau 18 din ordonanta ca temei legal de transmitere spre publicare.
    (2) Eventualele modificari ale anunturilor, transmise ulterior solicitarii de publicare, determina prelungirea in mod corespunzator a termenelor de publicare prevazute la art. 19 din ordonanta.
    Art. 15
    In cazul in care autoritatea contractanta aplica procedura de negociere competitiva si, in conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din ordonanta, nu are obligatia de a transmite un anunt de participare, invitatia de participare care se transmite potentialilor ofertanti trebuie sa contina aceleasi informatii care ar fi fost continute de anuntul respectiv.

    CAP. 7
    Intocmirea si continutul documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei

    Art. 16
    Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, fie prin personalul specializat de care dispune, fie prin angajarea de consultanti, in acest ultim caz avand insa obligatia de a respecta prevederile Legii concurentei nr. 21/1996, prevederile Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificarile ulterioare, precum si prevederile art. 75 din ordonanta.
    Art. 17
    (1) Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei trebuie sa cuprinda cel putin:
    a) informatii generale privind autoritatea contractanta;
    b) cerintele minime de calificare solicitate de autoritatea contractanta si documentele care urmeaza sa fie prezentate de ofertant/candidat pentru dovedirea indeplinirii cerintelor respective;
    c) instructiuni privind date limita care trebuie respectate si formalitati care trebuie indeplinite, referitoare la modul de prezentare si depunere a ofertei, inclusiv informatii cu privire la garantiile solicitate si perioada impusa pentru valabilitatea ofertei;
    d) caietul de sarcini, inclusiv instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice;
    e) instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii financiare;
    f) informatii privind criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
    (2) In cazul aplicarii procedurilor de licitatie deschisa, licitatie restransa sau negociere competitiva autoritatea contractanta are obligatia de a intocmi documentatia prevazuta la alin. (1) utilizand Documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei, ale carei structura, continut si mod de utilizare vor fi aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice si, pentru lucrari si servicii, prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    Art. 18
    (1) In cazul organizarii unui concurs de solutii documentatia pentru elaborarea si prezentarea solutiei trebuie sa contina:
    a) sectiunea 1: Instructiuni pentru concurenti;
    b) sectiunea 2: Tema concursului.
    (2) Cele doua sectiuni trebuie sa cuprinda informatii referitoare la:
    a) datele generale privind autoritatea contractanta;
    b) conditii de participare la concurs;
    c) ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza solutia;
    d) modul de desfasurare a concursului si de stabilire a solutiei castigatoare;
    e) dupa caz, cuantumul premiilor care urmeaza sa fie acordate sau obligativitatea incheierii contractului cu castigatorul sau castigatorii concursului respectiv;
    f) modul de prezentare a solutiei.
    Art. 19
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura obtinerea unui exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei de catre orice furnizor, executant sau prestator care a inaintat o solicitare in acest sens sau, dupa caz, caruia i s-a transmis o invitatie de participare.
    (2) Pretul de vanzare al exemplarului documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei nu trebuie sa fie mai mare decat costul multiplicarii acestuia, la care se poate adauga costul transmiterii exemplarului de catre autoritatea contractanta, daca modalitatea de obtinere nu este preluarea directa de catre furnizor, executant sau prestator.

    CAP. 8
    Constituirea comisiei de evaluare

    Art. 20
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a constitui, o data cu initierea aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, o comisie de evaluare formata din cel putin 5 membri care pot fi atat angajati permanenti ai autoritatii contractante, cat si, in functie de specificul contractului, consultanti externi cu experienta in domeniul achizitiei respective.
    (2) Autoritatea contractanta desemneaza presedintele comisiei de evaluare dintre membrii acesteia.
    Art. 21
    (1) Pe parcursul desfasurarii activitatii de evaluare membrii comisiei au obligatia de a pastra confidentialitatea asupra continutului ofertelor, precum si asupra oricaror alte informatii prezentate de candidati/ofertanti, a caror dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale.
    (2) Membrii comisiei de evaluare nu au dreptul de a dezvalui candidatilor/ofertantilor sau altor persoane neimplicate oficial in procedura de achizitie publica informatii suplimentare legate de activitatea de evaluare, pana cand nu a fost comunicat rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
    Art. 22
    (1) Membrii comisiei de evaluare au obligatia de a semna pe propria raspundere o declaratie de confidentialitate si impartialitate prin care se angajeaza sa respecte prevederile art. 21 si prin care confirma totodata ca nu se afla in nici una dintre situatiile urmatoare:
    a) este sot sau ruda pana la gradul al treilea inclusiv ori afin pana la gradul al treilea inclusiv cu unul dintre ofertanti/candidati;
    b) in ultimii 3 ani a avut contracte de munca sau de colaborare cu unul dintre ofertanti/candidati sau a facut parte din consiliul de administratie ori din orice alt organ de conducere sau de administratie al acestora;
    c) detine parti sociale sau actiuni din capitalul social subscris al unuia dintre ofertanti/candidati.
    (2) Declaratia prevazuta la alin. (1) trebuie semnata inainte de sedinta de deschidere a ofertelor sau, in cazul procedurii de licitatie restransa sau negociere competitiva, inainte de sedinta de deschidere a documentelor de calificare transmise de candidati impreuna cu scrisoarea de interes.
    (3) In cazul in care unul dintre membrii desemnati in comisia de evaluare constata ca se afla in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la alin. (1), acesta are obligatia de a solicita de indata inlocuirea sa din componenta comisiei respective cu o alta persoana.

    CAP. 9
    Aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica

    Art. 23
    (1) Autoritatea contractanta are dreptul de a initia aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica numai daca se indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
    a) contractul este cuprins in programul anual al achizitiilor publice, cu exceptia cazului in care obiectul contractului este determinat de aparitia unei situatii de forta majora sau a unor situatii care impun acoperirea urgenta a unor necesitati neprevazute;
    b) a fost publicat, conform prevederilor ordonantei, un anunt de intentie, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 750.000 euro;
    c) sunt asigurate pentru anul in curs fondurile necesare in vederea indeplinirii contractului de achizitie publica;
    d) este intocmita documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
    e) este constituita comisia de evaluare.
    (2) In cazul in care conditiile de contractare presupun finantarea contractului de achizitie publica pe baza unui credit a carui obtinere este in sarcina ofertantului, iar autoritatea contractanta are asigurata garantarea creditului respectiv, conditia prevazuta la alin. (1) lit. c) se considera indeplinita.
    (3) Pana la aprobarea bugetului propriu autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona produse si servicii noi, necesare pentru consumul curent din prima parte a anului, tinand seama de nivelul creditelor bugetare care pot fi utilizate cu aceasta destinatie, potrivit legii, in perioada respectiva.
    (4) Autoritatea contractanta are dreptul de a angaja consultanti de specialitate in scopul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, avand insa obligatia de a respecta si in acest caz prevederile Legii concurentei nr. 21/1996, prevederile Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificarile ulterioare, precum si prevederile art. 75 din ordonanta.
    Art. 24
    Licitatia deschisa se desfasoara intr-o singura etapa, dupa cum urmeaza:
    a) transmiterea la Regia Autonoma "Monitorul Oficial" a anuntului de participare, in vederea publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice;
    b) primirea de la furnizorii, executantii sau prestatorii interesati a solicitarilor de obtinere a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei si remiterea documentatiei respective tuturor celor care au inaintat o solicitare in acest sens;
    c) intocmirea si transmiterea raspunsurilor la clarificarile privind elementele cuprinse in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, solicitate de furnizorii, executantii sau prestatorii care au obtinut, in conditiile prevazute in ordonanta, un exemplar al documentatiei respective;
    d) primirea pachetelor (coletelor) sigilate care contin ofertele si documentele care le insotesc;
    e) indeplinirea de catre comisia de evaluare a atributiilor care ii revin in conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) din ordonanta:
    (i) deschiderea ofertelor;
    (ii) examinarea si verificarea indeplinirii de catre ofertanti a conditiilor referitoare la eligibilitate, inregistrare, capacitate tehnica si economico-financiara, solicitate in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
    (iii) stabilirea clarificarilor necesare cu privire la documentele prezentate de ofertanti;
    (iv) calificarea ofertantilor care indeplinesc conditiile prevazute la pct. (ii) si excluderea celor care nu indeplinesc conditiile respective;
    (v) examinarea ofertelor prezentate de ofertantii calificati si stabilirea clarificarilor necesare cu privire la ofertele respective;
    (vi) respingerea ofertelor necorespunzatoare;
    (vii) evaluarea ofertelor declarate corespunzatoare si stabilirea ofertei castigatoare;
    (viii) intocmirea si inaintarea catre conducerea autoritatii contractante a hotararii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
    f) transmiterea catre toti ofertantii a comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
    g) incheierea contractului de achizitie publica;
    h) transmiterea la Regia Autonoma "Monitorul Oficial" a anuntului de atribuire, in vederea publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice.
    Art. 25
    Licitatia restransa se desfasoara in doua etape, dupa cum urmeaza:

    A. Etapa de selectare a candidatilor:
    a) transmiterea la Regia Autonoma "Monitorul Oficial" a anuntului de participare, in vederea publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice;
    b) primirea de la furnizorii, executantii sau prestatorii interesati a solicitarilor de obtinere a documentatiei care cuprinde informatii privind cerintele minime de calificare solicitate, modul de selectare a candidatilor, precum si modul de prezentare a documentelor de calificare si de selectie si remiterea documentatiei respective tuturor celor care au inaintat o solicitare in acest sens;
    c) intocmirea si transmiterea raspunsurilor la clarificarile solicitate de candidati privind elemente specifice ale cerintelor minime de calificare, ale modului de selectare sau ale documentelor care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara;
    d) primirea scrisorilor de interes si a documentelor care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara;
    e) indeplinirea de catre comisia de evaluare a atributiilor care ii revin in conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) din ordonanta:
    (i) examinarea si verificarea indeplinirii de catre candidati a conditiilor referitoare la eligibilitate, inregistrare, capacitate tehnica si economico-financiara, solicitate in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
    (ii) stabilirea clarificarilor necesare cu privire la documentele prezentate de candidati;
    (iii) calificarea candidatilor care indeplinesc conditiile prevazute la pct. (i) si excluderea celor care nu indeplinesc conditiile respective;
    (iv) selectarea candidatilor carora urmeaza sa li se solicite oferta;
    (v) intocmirea si inaintarea catre conducerea autoritatii contractante a hotararii comisiei de evaluare cu privire la selectia candidatilor;
    f) transmiterea catre toti candidatii a comunicarii privind rezultatul etapei de selectare.

    B. Etapa de evaluare a ofertelor:
    a) transmiterea catre toti candidatii selectati a invitatiilor de participare cu oferta si a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertelor;
    b) intocmirea si transmiterea raspunsurilor la clarificarile privind elementele cuprinse in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, solicitate de candidatii selectati;
    c) primirea pachetelor (coletelor) sigilate care contin ofertele si documentele care le insotesc;
    d) indeplinirea de catre comisia de evaluare a atributiilor care ii revin in conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) din ordonanta:
    (i) deschiderea ofertelor;
    (ii) examinarea ofertelor prezentate de ofertanti si stabilirea clarificarilor necesare cu privire la ofertele respective;
    (iii) respingerea ofertelor necorespunzatoare;
    (iv) evaluarea ofertelor declarate corespunzatoare si stabilirea ofertei castigatoare;
    (v) intocmirea si inaintarea catre conducerea autoritatii contractante a hotararii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
    e) transmiterea catre toti ofertantii a comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
    f) incheierea contractului de achizitie publica;
    g) transmiterea la Regia Autonoma "Monitorul Oficial" a anuntului, in vederea publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice.
    Art. 26
    Negocierea competitiva se desfasoara in trei etape, dupa cum urmeaza:
    A. Etapa de selectare a candidatilor:
    a) verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 17 alin. (4) din ordonanta, care permit derogarea de la prevederile privind transmiterea spre publicare a anuntului de participare la negociere;
    Varianta 1:
    b1) in cazul in care nici una dintre conditiile prevazute la lit. a) nu este indeplinita: transmiterea la Regia Autonoma "Monitorul Oficial" a anuntului de participare, in vederea publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice;
    Varianta 2:
    b2) in cazul in care una dintre conditiile prevazute la lit. a) este indeplinita: transmiterea invitatiilor de participare furnizorilor, executantilor sau prestatorilor de la care exista premisele obtinerii de oferta;
    c) primirea de la furnizorii, executantii sau prestatorii interesati a solicitarilor de obtinere a documentatiei care cuprinde informatii privind cerintele minime de calificare solicitate, modul de selectare a candidatilor, precum si modul de prezentare a documentelor de calificare si de selectie si remiterea documentatiei respective tuturor celor care au inaintat o solicitare in acest sens;
    d) intocmirea si transmiterea raspunsurilor la clarificarile solicitate de candidati privind elemente specifice ale cerintelor minime de calificare, ale modului de selectare sau ale documentelor care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara;
    e) primirea scrisorilor de interes si a documentelor care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara;
    f) indeplinirea de catre comisia de evaluare a atributiilor care ii revin in conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) din ordonanta:
    (i) examinarea si verificarea indeplinirii de catre candidati a conditiilor referitoare la eligibilitate, inregistrare, capacitate tehnica si economico-financiara, solicitate in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
    (ii) stabilirea clarificarilor necesare cu privire la documentele prezentate de candidati;
    (iii) calificarea candidatilor care indeplinesc conditiile prevazute la pct. (i) si excluderea celor care nu indeplinesc conditiile respective;
    (iv) selectarea candidatilor carora urmeaza sa li se solicite oferta;
    (v) intocmirea si inaintarea catre conducerea autoritatii contractante a hotararii comisiei de evaluare cu privire la selectia candidatilor;
    g) transmiterea catre toti candidatii a comunicarii privind rezultatul etapei de selectare.

    B. Etapa de consultare si negociere:
    a) transmiterea catre toti candidatii selectati a documentatiei preliminare pentru elaborarea si prezentarea ofertelor si a invitatiilor de participare la consultare si negociere;
    b) consultarea si negocierea, in una sau mai multe sedinte comune cu toti candidatii selectati, a prevederilor ce urmeaza sa fie introduse in documentatia finala pentru elaborarea si prezentarea ofertei, indeosebi a celor din caietul de sarcini si din conditiile de contractare; este interzisa negocierea pretului. Fiecare sedinta trebuie sa se finalizeze prin incheierea unui proces-verbal in care se consemneaza punctele de vedere si sugestiile candidatilor si care se semneaza de toti participantii;
    c) intocmirea, in urma finalizarii fazei mentionate la lit. b), a documentatiei finale pentru elaborarea si prezentarea ofertei si remiterea acesteia tuturor candidatilor care au participat la consultare si negociere. Documentatia finala trebuie sa fie astfel intocmita incat sa nu restrictioneze posibilitatea depunerii de oferta de catre toti candidatii selectati, cu exceptia cazurilor in care o eventuala restrictionare poate fi probata de catre autoritatea contractanta cu argumente tehnice temeinic motivate.

    C. Etapa de evaluare a ofertelor:
    a) primirea pachetelor (coletelor) sigilate care contin ofertele;
    b) indeplinirea de catre comisia de evaluare a atributiilor care ii revin in conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) din ordonanta:
    (i) deschiderea ofertelor;
    (ii) examinarea ofertelor prezentate de ofertanti si stabilirea clarificarilor necesare cu privire la ofertele respective;
    (iii) respingerea ofertelor necorespunzatoare;
    (iv) evaluarea ofertelor declarate corespunzatoare si stabilirea ofertei castigatoare;
    (v) intocmirea si inaintarea catre conducerea autoritatii contractante a hotararii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
    c) transmiterea catre toti ofertantii a comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
    d) incheierea contractului de achizitie publica;
    e) transmiterea la Regia Autonoma "Monitorul Oficial" a anuntului de atribuire, in vederea publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice.
    Art. 27
    (1) Negocierea cu o singura sursa se desfasoara intr-o singura etapa, dupa cum urmeaza:
    a) transmiterea invitatiei de participare la negociere furnizorului, executantului sau prestatorului caruia se intentioneaza sa i se atribuie contractul de achizitie publica; invitatia de participare trebuie sa fie insotita de un exemplar al caietului de sarcini, precum si de propunerea privind formularul de contract si conditiile de contractare;
    b) consultarea candidatului, negocierea, inclusiv a pretului, si stabilirea prevederilor finale privind continutul clauzelor contractuale;
    c) incheierea contractului de achizitie publica;
    d) transmiterea la Regia Autonoma "Monitorul Oficial" a anuntului de atribuire, in vederea publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice.
    (2) Autoritatile contractante care desfasoara activitati relevante in domeniul utilitatilor publice - apa, energie, transport, telecomunicatii - au dreptul de a adapta, corespunzator situatiei concrete, etapele prevazute la lit. a) si b), atunci cand achizitioneaza produse cotate si tranzactionate la bursa de marfuri sau atunci cand achizitioneaza produse la un pret considerabil mai scazut decat cel practicat in mod normal pe piata prin valorificarea unei oportunitati de scurta durata.
    Art. 28
    Concursul de solutii se desfasoara dupa cum urmeaza:
    a) transmiterea la Regia Autonoma "Monitorul Oficial" a anuntului de participare, in vederea publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice;
    b) primirea de la persoanele fizice sau juridice interesate a solicitarilor de obtinere a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea solutiei si remiterea documentatiei respective tuturor celor care au inaintat o solicitare in acest sens;
    c) intocmirea si transmiterea raspunsurilor la clarificarile privind elementele cuprinse in documentatia pentru elaborarea si prezentarea solutiei, solicitate de persoanele fizice sau juridice care au obtinut, in conditiile prevazute in ordonanta, un exemplar al documentatiei respective;
    d) primirea pachetelor (coletelor) care contin solutiile (planuri, proiecte etc.);
    e) indeplinirea de catre juriu a atributiilor care ii revin in conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) din ordonanta:
    (i) verificarea regulilor formale de depunere si de prezentare a solutiei;
    (ii) evaluarea solutiilor;
    (iii) stabilirea solutiei/solutiilor castigatoare sau formularea unei opinii;
    (iv) intocmirea si inaintarea catre conducerea autoritatii contractante a raportului final cu privire la rezultatul organizarii concursului;
    f) transmiterea catre toti concurentii a comunicarii privind rezultatul concursului;
    g) transmiterea la Regia Autonoma "Monitorul Oficial" a anuntului privind rezultatul concursului, in vederea publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice.
    Art. 29
    Cererea de oferte se desfasoara intr-o singura etapa, dupa cum urmeaza:
    a) studiul pietei si consultarea bazei proprii de date cu privire la furnizorii, executantii sau prestatorii al caror obiect de activitate poate asigura dobandirea produselor, lucrarilor, respectiv a serviciilor pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa le achizitioneze;
    b) transmiterea invitatiilor de participare furnizorilor, executantilor sau prestatorilor de la care exista premisele obtinerii celor mai bune oferte; invitatiile trebuie sa fie insotite de un exemplar al caietului de sarcini si de informatii referitoare la conditiile impuse de autoritatea contractanta privind eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara a ofertantului, in masura in care indeplinirea conditiilor respective este considerata ca fiind relevanta pentru indeplinirea contractului;
    c) intocmirea si transmiterea raspunsurilor la clarificarile privind elementele cuprinse in caietul de sarcini, solicitate de furnizorii, executantii sau prestatorii care au primit invitatie de participare;
    d) primirea ofertelor si, daca este cazul, a altor documente solicitate de autoritatea contractanta;
    e) indeplinirea de catre comisia de evaluare a atributiilor care ii revin in conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) din ordonanta:
    (i) deschiderea ofertelor;
    (ii) examinarea si verificarea indeplinirii de catre ofertanti a conditiilor referitoare la eligibilitate, inregistrare, capacitate tehnica si capacitate economico-financiara, in cazul in care indeplinirea respectivelor conditii a fost solicitata;
    (iii) stabilirea clarificarilor necesare cu privire la documentele prezentate de ofertanti (daca este cazul);
    (iv) calificarea ofertantilor care indeplinesc conditiile prevazute la pct. (ii) si excluderea celor care nu indeplinesc conditiile respective (daca este cazul);
    (v) examinarea ofertelor prezentate de ofertantii calificati si stabilirea clarificarilor necesare cu privire la ofertele respective;
    (vi) respingerea ofertelor necorespunzatoare;
    (vii) evaluarea ofertelor declarate corespunzatoare si stabilirea ofertei castigatoare;
    (viii) intocmirea si inaintarea catre conducerea autoritatii contractante a hotararii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
    f) transmiterea catre toti ofertantii a comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
    g) incheierea contractului de achizitie publica.
    Art. 30
    (1) Cumpararea directa presupune realizarea unui studiu al pietei si consultarea bazei proprii de date cu privire la furnizorii, executantii sau prestatorii al caror obiect de activitate poate asigura dobandirea produselor, lucrarilor, respectiv a serviciilor pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa le achizitioneze. In acest scop conducatorul autoritatii contractante poate desemna salariati din subordinea sa care sa testeze si sa consemneze, sub semnatura proprie, preturile practicate la data respectiva si sa realizeze cumpararea propriu-zisa pe baza unui document contabil justificativ care sa confirme achizitia efectuata.
    (2) Valoarea, fara T.V.A., cumulata pe parcursul unui an calendaristic, pentru fiecare categorie de produse similare, servicii similare sau, dupa caz, lucrari similare, achizitionate prin cumparare directa, nu trebuie sa depaseasca echivalentul in lei a 1.500 euro.
    Art. 31
    (1) Atribuirea contractelor de achizitie publica, pentru care nu este prevazuta obligatia autoritatii contractante de a aplica prevederile ordonantei, se realizeaza de regula pe baza unor norme procedurale interne care trebuie sa fie elaborate de fiecare autoritate contractanta si care vor fi adaptate specificului contractelor ce urmeaza sa fie atribuite.
    (2) In oricare dintre cazurile in care nu este prevazuta obligatia aplicarii prevederilor ordonantei autoritatea contractanta are totusi obligatia de a atribui contractul de achizitie publica pe baza respectarii unor criterii de natura economica si, in masura in care este posibil, prin utilizarea sistemului concurential adaptat la specificul achizitiei.

    CAP. 10
    Modul de lucru al comisiei de evaluare

    Art. 32
    (1) Comisia de evaluare are obligatia de a deschide ofertele la data si in locul indicate, dupa caz, in anuntul sau in invitatia de participare.
    (2) Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere. Comisia de evaluare nu are dreptul de a respinge o oferta avand ca singura motivatie absenta de la deschidere a ofertantului care a depus oferta respectiva.
    (3) In prima etapa a procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva (etapa de selectare a candidatilor) deschiderea pachetelor ce contin documentele care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara se realizeaza de catre comisia de evaluare fara a necesita prezenta candidatilor.
    Art. 33
    (1) In cadrul sedintei de deschidere a ofertelor comisia de evaluare verifica modul de respectare a regulilor formale de depunere si prezentare a ofertelor si a documentelor care le insotesc.
    (2) Plicurile vor fi deschise de presedintele comisiei de evaluare, care are obligatia de a anunta urmatoarele informatii:
    a) denumirea (numele) ofertantilor;
    b) modificarile si retragerile de oferte;
    c) existenta garantiilor de participare;
    d) elementele principale ale propunerilor financiare, inclusiv pretul;
    e) propuneri de oferte alternative (daca este cazul);
    f) orice alte detalii si precizari pe care comisia de evaluare le considera necesare.
    (3) Nici o oferta nu poate fi respinsa la deschidere, cu exceptia ofertelor intarziate, precum si a celor care nu fac dovada constituirii garantiei pentru participare.
    (4) Comisia de evaluare va intocmi un proces-verbal de deschidere care trebuie sa includa informatiile prevazute la alin. (2) si care urmeaza sa fie semnat atat de membrii comisiei, cat si de reprezentantii ofertantilor care sunt prezenti la deschiderea ofertelor.
    Art. 34
    (1) Pentru asigurarea confidentialitatii asupra continutului ofertelor, precum si asupra oricaror alte informatii prezentate de candidati/ofertanti comisia de evaluare are obligatia de a desfasura activitatile de examinare si evaluare numai la sediul autoritatii contractante.
    (2) La intrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia.
    Art. 35
    (1) Comisia de evaluare are obligatia de a examina mai intai documentele care dovedesc eligibilitatea si inregistrarea fiecarui ofertant/candidat.
    (2) Comisia de evaluare va examina documentele care dovedesc indeplinirea cerintelor minime privind capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara numai pentru acei ofertanti/candidati care nu au fost deja exclusi ca urmare a neindeplinirii conditiilor referitoare la eligibilitate si inregistrare.
    (3) Dupa verificarea indeplinirii cerintelor minime privind capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara comisia de evaluare stabileste ofertantii/candidatii calificati si, daca este cazul, pe cei exclusi.
    (4) In cazul aplicarii procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva comisia de evaluare va stabili candidatii selectati pe baza cotarii performantelor tehnice si economico-financiare ale candidatilor calificati, conform modalitatii de punctare stabilite in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei. Candidat calificat nu inseamna si candidat selectat.
    Art. 36
    (1) Comisia de evaluare are obligatia de a examina ofertele tuturor ofertantilor declarati calificati sau, dupa caz, ale tuturor candidatilor selectati.
    (2) Comisia de evaluare are obligatia de a verifica conformitatea fiecarei propuneri tehnice si financiare cu cerintele prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei. Mai intai se examineaza propunerea tehnica.
    (3) Comisia de evaluare are obligatia de a stabili care sunt clarificarile necesare pentru evaluarea fiecarei oferte, precum si perioada acordata pentru transmiterea clarificarilor.
    (4) In cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza sa fie furnizat, executat sau prestat, comisia de evaluare are obligatia de a solicita in scris si, oricum, inainte de a lua vreo decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizari pe care le considera relevante cu privire la oferta, precum si de a verifica raspunsurile care justifica pretul respectiv.
    (5) Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o oferta in oricare dintre urmatoarele cazuri:
    a) oferta nu respecta cerintele prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
    b) ofertantul nu transmite, in perioada precizata de comisia de evaluare, clarificarile solicitate;
    c) ofertantul modifica, prin clarificarile pe care le prezinta, continutul propunerii tehnice si/sau al propunerii financiare, cu exceptia situatiei in care modificarea este determinata de corectia erorilor aritmetice;
    d) oferta contine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta;
    e) explicatiile solicitate conform alin. (4) nu sunt concludente si/sau nu sunt sustinute de documentele justificative solicitate de comisia de evaluare.
    Art. 37
    (1) Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Daca ofertantul nu accepta corectia acestor erori, oferta sa va fi considerata necorespunzatoare si, in consecinta, va fi respinsa de comisia de evaluare.
    (2) Erorile aritmetice se corecteaza dupa cum urmeaza:
    a) daca exista o discrepanta intre pretul unitar si pretul total (care este obtinut prin multiplicarea pretului unitar cu cantitatea totala), trebuie luat in considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat corespunzator;
    b) daca exista o discrepanta intre litere si cifre, trebuie luata in considerare valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi corectata corespunzator.
    Art. 38
    (1) Comisia de evaluare are obligatia de a evalua toate ofertele corespunzatoare si, in urma acestei evaluari, de a stabili oferta castigatoare pe baza criteriului aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
    (2) In cazul in care atribuirea contractului de achizitie publica se face pe baza criteriului "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic", evaluarea ofertelor se realizeaza prin acordarea pentru fiecare oferta a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul stabilit in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei. Comisia de evaluare trebuie sa intocmeasca, in ordinea descrescatoare a punctajului acordat, clasamentul pe baza caruia, dupa acordarea marjei de preferinta interna, se stabileste oferta castigatoare. Punctajul reprezinta media punctajelor individuale acordate de catre fiecare membru al comisiei de evaluare.
    (3) In cazul in care atribuirea contractului de achizitie publica se face pe baza criteriului "pretul cel mai scazut", evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea preturilor fiecarei oferte si prin intocmirea, in ordinea descrescatoare a preturilor respective, a clasamentului pe baza caruia, dupa acordarea marjei de preferinta interna, se stabileste oferta castigatoare.
    Art. 39
    (1) Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie sa intruneasca acordul a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.
    (2) In cazul stabilirii ofertei castigatoare pe baza de punctaj acordul membrilor comisiei de evaluare se reflecta prin punctajul individual acordat fiecarei oferte.
    (3) In cazul in care se ajunge in situatia ca prevederile alin. (1) sa nu fie respectate datorita unor eventuale divergente de pareri intre membrii comisiei de evaluare, presedintele acesteia are obligatia de a solicita reanalizarea punctelor de divergenta, in scopul finalizarii in timp util a etapei de evaluare a ofertelor si de stabilire a ofertei castigatoare. De asemenea, presedintele comisiei de evaluare are dreptul de a solicita si punctul de vedere al directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice cu privire la aspectele aflate in divergenta.

    CAP. 11
    Combaterea fraudei si coruptiei

    Art. 40
    Ofertantul nu are dreptul de a influenta sau de a incerca sa influenteze comisia de evaluare in procesul de examinare si de evaluare a ofertelor sau in decizia de stabilire a ofertei castigatoare, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
    Art. 41
    (1) In conformitate cu prevederile art. 40, comisia de evaluare are obligatia de a exclude orice ofertant in cazul in care se dovedeste ca acesta a fost sau este angajat in practici corupte sau frauduloase in legatura cu participarea la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
    (2) In sensul prevederilor alin. (1) se intelege prin:
    a) practica corupta - oferirea, darea, primirea sau solicitarea oricarui lucru de valoare sau oricarei sume de bani, in scopul influentarii actiunilor oricarei persoane implicate in aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica sau in indeplinirea contractului respectiv;
    b) practica frauduloasa - prezentarea eronata a faptelor, in scopul influentarii aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica sau indeplinirii contractului respectiv in detrimentul autoritatii contractante; include si practica ilicita intre ofertanti (inainte sau dupa depunerea ofertelor) prin care acestia stabilesc preturi artificiale care nu sunt rezultatul liberei concurente.
    Art. 42
    Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta comisia de evaluare asupra nici unei probleme legate de oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor pana in momentul atribuirii contractului de achizitie publica. Ofertantul are dreptul de a aduce clarificari la oferta si/sau la documentele care insotesc oferta numai ca urmare a unei solicitari scrise din partea comisiei de evaluare.

    CAP. 12
    Acordarea marjei de preferinta interna

    Art. 43
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a acorda o marja de preferinta interna in conformitate cu prevederile art. 45.
    (2) Atunci cand acorda marja de preferinta interna autoritatea contractanta are obligatia de a preciza aceasta in anuntul sau, dupa caz, in invitatia de participare.
    (3) In documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei trebuie sa se precizeze modul concret de acordare a marjei de preferinta interna.
    Art. 44
    (1) In scopul acordarii marjei de preferinta interna comisia de evaluare are obligatia de a verifica incadrarea produselor, lucrarilor sau serviciilor, aferente fiecarei oferte stabilite ca fiind corespunzatoare, in una dintre urmatoarele grupe:

    A. Achizitia publica de produse
    - Grupa IA: Produse fabricate in Romania, pentru care:
    a) mana de lucru formata din cetateni romani; sau
    b) materiile prime si/sau orice alte parti componente ale produsului finit, de origine romana; sau
    c) orice combinatie intre cazurile prevazute la lit. a) si b)
reprezinta cel putin 40% din pretul "franco fabrica" (exwork-EXW).
    - Grupa IB: Produse fabricate in Romania, pentru care:
    a) mana de lucru formata din cetateni romani; sau
    b) materiile prime si/sau orice alte parti componente ale produsului finit, de origine romana; sau
    c) orice combinatie intre cazurile prevazute la lit. a) si b)
reprezinta mai putin de 40% din pretul "franco fabrica" (exwork-EXW).
    - Grupa IC: Produse de origine straina

    B. Achizitia publica de lucrari
    - Grupa IIA: Lucrari ce urmeaza sa fie executate:
    a) cu mana de lucru formata din cetateni romani, care reprezinta cel putin 90% din totalul mainii de lucru utilizate pentru indeplinirea contractului; si
    b) de asociati si/sau de subcontractanti, care sunt persoane juridice romane si care urmeaza sa indeplineasca cel putin 65% din valoarea contractului de lucrari.
    - Grupa IIB: Lucrari care nu indeplinesc conditiile de incadrare in grupa IIA.

    C. Achizitia publica de servicii
    - Grupa IIIA: Servicii pentru care cel putin 40% din valoarea contractului de servicii urmeaza sa se indeplineasca:
    a) cu mana de lucru formata din cetateni romani; sau
    b) de asociati si/sau de subcontractanti, care sunt persoane fizice sau juridice romane.
    - Grupa IIIB: Servicii care nu indeplinesc conditiile de incadrare in grupa IIIA.
    (2) Incadrarea incorecta de catre ofertant a produselor, lucrarilor sau serviciilor in una dintre grupele prevazute la alin. (1) nu constituie motiv de respingere a ofertei; intr-o astfel de situatie comisia de evaluare are obligatia de a le reincadra in grupa corespunzatoare.
    Art. 45
    (1) Comisia de evaluare are obligatia, dupa intocmirea clasamentului ofertelor, de a stabili oferta castigatoare astfel:
    a) daca oferta clasata pe primul loc este incadrata, in functie de produsele, de lucrarile sau, dupa caz, de serviciile ofertate, in grupa IA, IIA, respectiv IIIA, clasamentul ramane neschimbat si oferta respectiva este declarata ca fiind castigatoare;
    b) daca oferta clasata pe primul loc nu este incadrata, in functie de produsele, de lucrarile sau, dupa caz, de serviciile ofertate, in grupa IA, IIA, respectiv IIIA, comisia de evaluare reface clasamentul conform prevederilor alin. (2) si declara castigatoare oferta care se claseaza pe primul loc in urma refacerii clasamentului.
    (2) In functie de criteriul pe baza caruia se atribuie contractul de achizitie publica, refacerea clasamentului prin acordarea marjei de preferinta interna se realizeaza astfel:

    I. In cazul in care criteriul aplicat pentru atribuirea contractelor de furnizare sau de servicii este "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic", comisia de evaluare adauga:
    a) 7,5% din punctajul obtinut de oferta cel mai bine clasata tuturor ofertelor care prevad, dupa caz:
    - furnizarea de produse care se incadreaza in grupa IA;
    - prestarea de servicii care se incadreaza in grupa IIIA;
    b) 2,5% din punctajul obtinut de oferta cel mai bine clasata tuturor ofertelor care prevad furnizarea de produse care se incadreaza in grupa IB.

    II. In cazul in care, indiferent de criteriul aplicat, urmeaza sa fie atribuit un contract de lucrari, precum si in cazul in care criteriul aplicat pentru atribuirea contractelor de furnizare sau de servicii este "pretul cel mai scazut", comisia de evaluare scade, exclusiv in scopul compararii si clasificarii:
    a) din pretul tuturor ofertelor care prevad, dupa caz:
    - furnizarea de produse care se incadreaza in grupa IA;
    - executia de lucrari care se incadreaza in grupa IIA;
    - prestarea de servicii care se incadreaza in grupa IIIA,
o valoare echivalenta cu 7,5% din pretul prevazut de oferta cel mai bine clasata;
    b) din pretul tuturor ofertelor care prevad furnizarea de produse care se incadreaza in grupa IB, o valoare echivalenta cu 2,5% din pretul prevazut de oferta cel mai bine clasata.
    (3) Un exemplu de calcul privind refacerea clasamentului prin acordarea marjei de preferinta interna este prezentat in anexa nr. 5.

    CAP. 13
    Incheierea contractului de achizitie publica

    Art. 46
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita castigatoare de catre comisia de evaluare.
    (2) In cazul in care criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica este "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic", iar comisia de evaluare a acordat acelasi punctaj pentru doua sau mai multe oferte, autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta are cel mai mic pret.
    In cazul in care si preturile ofertate sunt egale, autoritatea contractanta are dreptul:
    a) fie de a atribui contractul de achizitie publica oricaruia dintre ofertantii care au oferit pretul cel mai scazut;
    b) fie de a solicita ofertantilor care au oferit pretul cel mai scazut o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
    (3) Oferta care a fost stabilita castigatoare nu poate fi modificata decat in cazul prevazut la art. 48 si constituie parte integranta a contractului de achizitie publica ce urmeaza sa fie incheiat.
    Art. 47
    (1) In cazul in care oferta care a fost stabilita castigatoare este oferta depusa in comun de mai multi ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a impune, inainte de incheierea contractului de achizitie publica, legalizarea asocierii ofertantilor respectivi in scopul indeplinirii contractului, dar fara obligatia ca prin aceasta asociere sa fie necesara formarea unei noi persoane juridice.
    (2) In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publica respectiv, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii sai. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
    Art. 48
    (1) In cazul in care autoritatea contractanta a acordat marja de preferinta interna, aceasta are dreptul de a solicita ofertantului a carui oferta a fost stabilita castigatoare prin acordarea marjei respective ca acesta sa reduca pretul ofertat, fara a efectua modificari ale propunerii tehnice, la nivelul pretului din oferta care a fost cel mai bine clasata inainte de acordarea marjei.
    (2) Solicitarea de reducere a pretului se comunica in scris si trebuie sa precizeze si faptul ca in cazul acceptarii de catre ofertant a reducerii de pret respective acesta va fi invitat sa incheie contractul de achizitie publica.
    (3) Ofertantul care primeste solicitarea de reducere a pretului are obligatia de a notifica autoritatii contractante, in scris, intr-o perioada de cel mult 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii, daca este sau nu este de acord cu reducerea de pret respectiva.
    (4) In cazul in care ofertantul raspunde afirmativ la solicitarea prevazuta la alin. (3), notificarea transmisa de catre acesta autoritatii contractante trebuie sa fie insotita si de o noua propunere financiara, modificata in sensul reducerii de pret acceptate, care urmeaza sa fie atasata la oferta si care va prevala fata de propunerea financiara initiala.
    In cazul atribuirii unui contract de lucrari reducerea de pret nu poate fi admisa de autoritatea contractanta decat daca se datoreaza, in exclusivitate, scaderii cotelor procentuale aferente cheltuielilor indirecte si/sau profitului.
    (5) In cazul in care ofertantul:
    a) prin notificarea transmisa autoritatii contractante precizeaza ca nu este de acord cu reducerea de pret solicitata; sau
    b) nu notifica autoritatii contractante, in perioada prevazuta la alin. (3), raspunsul la solicitarea privind reducerea de pret,
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in scris ofertantului a carui oferta a fost clasata pe locul urmator ca urmare a acordarii marjei de preferinta interna o reducere de pret identica cu cea prevazuta la alin. (2).
    (6) Prevederile alin. (3), (4) si (5) se aplica pentru fiecare reiterare a solicitarii privind reducerea de pret, adresata ofertantilor de catre autoritatea contractanta, in ordinea clasarii ofertelor.
    (7) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a solicita reducerea de pret unui ofertant si, respectiv, de a invita ofertantul respectiv sa incheie contractul de achizitie publica in cazul in care oferta acestuia se claseaza, dupa acordarea marjei de preferinta interna, in urma ofertei clasate pe primul loc inainte de refacerea clasamentului.
    (8) In cazul in care toti ofertantii care indeplinesc conditia prevazuta la alin. (7) si carora autoritatea contractanta le-a solicitat reducerea de pret nu sunt de acord cu reducerea respectiva, autoritatea contractanta il invita, in vederea incheierii contractului de achizitie publica, pe ofertantul a carui oferta a fost clasata pe primul loc ca urmare a acordarii marjei de preferinta interna. In acest caz contractul se incheie la nivelul pretului prevazut in propunerea financiara initiala cu care ofertantul a intrat in competitie.

    CAP. 14
    Garantia pentru participare si garantia de buna executie

    Art. 49
    (1) Garantia pentru participare se constituie de catre ofertant in scopul de a proteja autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia pe intreaga perioada derulata pana la incheierea contractului de achizitie publica.
    (2) Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei:
    a) cuantumul garantiei pentru participare in suma fixa, suma care se va incadra de regula intre 1 - 2% din valoarea estimata a contractului de achizitie publica si care in nici un caz nu va fi mai mica de 0,5% sau mai mare de 2,5% din aceasta valoare; si
    b) perioada de valabilitate a garantiei pentru participare care va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.
    (3) Garantia de participare se poate exprima in lei sau intr-o valuta liber convertibila si poate fi constituita, dupa cum se precizeaza in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, prin una dintre urmatoarele forme:
    a) scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante;
    b) ordin de plata in contul autoritatii contractante;
    c) lichiditati si/sau titluri de valoare, depuse la casieria autoritatii contractante.
    Scrisorile de garantie bancara vor fi eliberate de o banca din Romania sau, dupa caz, de o banca din strainatate, de preferinta cu corespondent in Romania. Autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune eliberarea garantiei pentru participare de catre o anumita banca, nominalizata in mod expres.
    (4) Autoritatea contractanta are dreptul de a vira garantia pentru participare in bugetul propriu, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
    a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
    b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;
    c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.
    (5) Garantia pentru participare, constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, se returneaza de catre autoritatea contractanta in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie.
    (6) Garantia pentru participare, constituita de ofertantii a caror oferta nu a fost stabilita castigatoare, se returneaza de catre autoritatea contractanta cat mai repede posibil, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei.
    Art. 50
    (1) Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre contractant in scopul asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.
    (2) Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili in documentatia pentru depunerea si elaborarea ofertelor cuantumul garantiei de buna executie, care va fi cuprins intre 5 - 10% din pretul contractului.
    (3) Daca autoritatea contractanta solicita constituirea garantiei de buna executie prin scrisoare de garantie bancara, aceasta se constituie in anexa la contract.
    (4) Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui prin inscrisuri de valoare (titluri si valori); in acest caz contractantul are obligatia de a depune inscrisurile de valoare agreate de autoritatea contractanta, la sediul acesteia, inainte de semnarea contractului, iar autoritatea contractanta are obligatia de a pastra si contabiliza aceste inscrisuri intr-un cont distinct fata de averea sa.
    (5) Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si sub forma unor valori de schimb (polite, cambii, creante, bonuri de tezaur, titluri de stat etc.), dar numai daca ele sunt in situatia de a putea fi schimbate in bani la prezentare si daca cel putin unul dintre ceilalti garanti ai hartiilor de schimb este recunoscut de autoritatea contractanta ca solvabil si garant pentru intreaga suma fixata drept garantie. Nu se admit drept garantie actiuni ale societatilor comerciale si amanetarea sau ipotecarea unor bunuri ale contractantului.
    (6) Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti.
    Pe parcursul indeplinirii contractului autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei. Autoritatea contractanta va dispune ca banca sa instiinteze contractantul de varsamantul efectuat, precum si de destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.
    (7) Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia contractantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.
    (8) In cazul contractelor de furnizare si de servicii autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in termen de 14 zile de la finalizarea contractului, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra acesteia.
    In cazul contractelor de lucrari, precum si pentru partile din contractele de servicii care presupun executia de lucrari autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie, dupa cum urmeaza:
    a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
    b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea duratei de garantare a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala.
    Art. 51
    In cazul in care autoritatea contractanta atribuie contractul de furnizare sau contractul de servicii, cu exceptia contractului de servicii de proiectare a constructiilor, prin aplicarea procedurii de cerere de oferta, aceasta are dreptul de a nu solicita ofertantilor constituirea garantiilor pentru participare, respectiv de buna executie.

    CAP. 15
    Dosarul achizitiei publice si monitorizarea atribuirii contractelor de achizitie publica

    Art. 52
    (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a intocmi dosarul achizitiei publice pentru fiecare contract atribuit.
    (2) Dosarul achizitiei publice trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele documente:
    a) nota privind determinarea valorii estimate, fara T.V.A., a contractului de achizitie publica;
    b) anuntul de intentie, daca este cazul;
    c) anuntul si/sau invitatia de participare, dupa caz;
    d) documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, inclusiv clarificarile solicitate de furnizori/executanti/prestatori si raspunsurile aferente transmise de autoritatea contractanta;
    e) daca este cazul, nota justificativa privind aplicarea procedurii prin negociere competitiva sau cu o singura sursa;
    f) decizia de numire a comisiei de evaluare;
    g) daca este cazul, listele cuprinzand denumirea/numele si adresa candidatilor care participa la selectie si hotararea comisiei de evaluare cu privire la rezultatul selectiei;
    h) procesul-verbal intocmit cu ocazia deschiderii ofertelor;
    i) lista cuprinzand denumirea/numele si adresa ofertantilor;
    j) hotararea comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
    k) contestatiile primite, rezolutiile si, dupa caz, masurile corective adoptate de autoritatea contractanta si comunicate ofertantilor/candidatilor, precum si hotararile comisiilor de conciliere si, respectiv, hotararile judecatoresti irevocabile;
    l) contractul de achizitie publica semnat;
    m) anuntul de atribuire a contractului de achizitie publica.
    Art. 53
    (1) Pe baza documentelor si informatiilor din dosarul achizitiei publice autoritatea contractanta are obligatia de a intocmi trimestrial un raport care cuprinde toate datele referitoare la contractele de achizitie publica atribuite, indiferent de valoarea acestora. Raportul se intocmeste in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 6.
    (2) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite:
    a) in primele 15 zile ale lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru raportul prevazut la alin. (1), insotit de copii de pe fisele de date pentru achizitiile publice realizate, catre directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
    b) in primele 15 zile ale lunii urmatoare datei incheierii contractului un exemplar, in copie, al propunerii financiare declarate castigatoare, catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in cazul achizitiilor publice de lucrari si de servicii de proiectare a constructiilor.
    Art. 54
    Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au obligatia de a centraliza rapoartele si de a transmite centralizatorul la Directia reglementarea achizitiilor publice si prioritizarea investitiilor publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice, in cel mult 30 de zile de la expirarea perioadei prevazute la art. 53 alin. (2) lit. a).
    Art. 55
    (1) Pe baza centralizatoarelor prevazute la art. 54 Directia reglementarea achizitiilor publice si prioritizarea investitiilor publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice are obligatia:
    a) de a elabora raportul anual privind functionarea sistemului achizitiilor publice;
    b) de a definitiva si actualiza structura bazei de date necesare in procesul de monitorizare a atribuirii contractelor de achizitie publica.
    (2) Pana la data de 31 martie a fiecarui an Ministerul Finantelor Publice va transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, raportul anual elaborat pentru anul precedent.
    (3) Baza de date prevazuta la alin. (1) lit. b) va crea posibilitatea de crestere a transparentei cheltuielilor bugetare, precum si de imbunatatire a sistemului de fundamentare a deciziilor referitoare la alocarea resurselor publice, inclusiv prin furnizarea de informatii destinate realizarii unui sistem coerent de stabilire a prioritatilor bugetare.
    Art. 56
    (1) Pe baza informatiilor cuprinse in propunerile financiare transmise conform art. 53 alin. (2) lit. b) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei are obligatia:
    a) de a constitui in cel mult 18 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si de a actualiza permanent o baza de date care va cuprinde preturile si evolutia acestora in domeniul materialelor de constructii;
    b) de a monitoriza contractele de lucrari si contractele de servicii de proiectare a constructiilor.
    (2) Constituirea bazei de date va reprezenta suportul pentru estimarea valorii contractelor de lucrari si actualizarea platilor aferente derularii acestora.
    (3) Prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei se pot stabili alte categorii de informatii pe care autoritatile contractante urmeaza sa le transmita ministerului respectiv in scopul indeplinirii atributiilor sale specifice.

    CAP. 16
    Dispozitii finale

    Art. 57
    In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei vor emite ordinele pentru aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
    Art. 58
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                               LISTA A
    Servicii a caror achizitionare face obiectul prevederilor ordonantei
________________________________________________________________________________
 Codul      Codul           Denumirea serviciului                        Codul
CPSA(1*)   CPA(2*)                                                      CPC(3*)
________________________________________________________________________________
    1         2                      3                                     4
________________________________________________________________________________
                     Servicii de intretinere si reparatii

1740.90    17.40.90  Servicii de reparatii ale articolelor tehnice
                     confectionate din textile                          88690.1
1752.90    17.52.90  Repararea de franghii si plase                     88690.2
2811.90    28.11.90  Instalarea structurilor si partilor de
                     structuri metalice                                 88520.1
2821.90    28.21.90  Instalarea, intretinerea si repararea
                     rezervoarelor metalice                             88610.1
2822.90    28.22.90  Intretinerea si repararea radiatoarelor si
                     cazanelor                                          88610.2
2830.91    28.30.91  Instalarea si montarea generatoarelor de abur      88610.3
2830.92    28.30.92  Intretinerea si repararea generatoarelor de abur   88610.4
2911.91    29.11.91  Instalarea si montarea motoarelor si turbinelor    88620.1
2911.92    29.11.92  Intretinerea si repararea motoarelor si
                     turbinelor                                         88620.2
2912.91    29.12.91  Instalarea pompelor, compresoarelor si motoarelor
                     hidraulice si pneumatice                           88620.3
2912.92    29.12.92  Intretinerea si repararea pompelor,
                     compresoarelor si motoarelor hidraulice si
                     pneumatice                                         88620.4
2913.90    29.13.90  Repararea robinetelor si articolelor de
                     robinetarie                                        88620.5
2921.91    29.21.91  Instalarea si montarea cuptoarelor si
                     arzatoarelor                                       88620.6
2922.91    29.22.91  Instalarea si montarea echipamentelor de ridicat
                     si manipulat (exclusiv lifturi si scari metalice)  88620.8
2921.92    29.21.92  Intretinerea si repararea cuptoarelor si
                     arzatoarelor                                       88620.7
2922.92    29.22.92  Intretinerea si repararea echipamentelor de
                     ridicat si manipulat                               88620.9
2923.91    29.23.91  Instalarea si montarea echipamentelor industriale
                     de ventilatie si frigorifice                       88620.10
2923.92    29.23.92  Intretinerea si repararea echipamentelor
                     industriale de ventilatie si frigorifice           88620.11
2924.91    29.24.91  Instalarea si montarea aparatelor si utilajelor
                     de uz general                                      88620.12
2924.92    29.24.92  Intretinerea si repararea aparatelor si
                     utilajelor de uz general                           88620.13
2932.91    29.32.91  Instalarea masinilor si utilajelor agricole si
                     forestiere                                         88620.14
2932.92    29.32.92  Intretinerea si repararea masinilor si utilajelor  88620.15
2940.91    29.40.91  Instalarea si montarea masinilor-unelte            88620.16
2940.92    29.40.92  Intretinerea si repararea masinilor-unelte         88620.17
2951.91    29.51.91  Instalarea si montarea utilajelor pentru
                     metalurgie                                         88620.18
2951.92    29.51.92  Intretinerea si repararea utilajelor pentru
                     metalurgie                                         88620.19
2952.91    29.52.91  Instalarea si montarea masinilor si utilajelor
                     pentru minerit si constructii                      88620.20
2952.92    29.52.92  Intretinerea si repararea masinilor si utilajelor
                     pentru minerit si constructii                      88620.21
2953.91    29.53.91  Instalarea si montarea masinilor si utilajelor
                     din industria agroalimentara                       88620.22
2953.92    29.53.92  Intretinerea si repararea masinilor si utilajelor
                     din industria agroalimentara                       88620.23
2954.91    29.54.91  Instalarea si montarea masinilor si utilajelor
                     pentru industria textila, a confectiilor,
                     pielariei si blanariei                             88620.24
2954.92    29.54.92  Intretinerea si repararea masinilor si utilajelor
                     pentru industria textila, a confectiilor,
                     pielariei si blanariei                             88620.25
2955.91    29.55.91  Instalarea si montarea masinilor si utilajelor
                     pentru industria celulozei, hartiei si cartonului  88620.26
2955.92    29.55.92  Intretinerea si repararea masinilor si utilajelor
                     pentru industria celulozei, hartiei si cartonului  88620.27
2956.91    29.52.91  Instalarea si montarea utilajelor pentru foraj si
                     exploatare sonde                                   88620.20
2956.92    29.52.92  Intretinerea si repararea utilajelor pentru foraj
                     si exploatare sonde                                88620.21
2957.91    29.56.91  Instalarea si montarea masinilor specializate
                     diverse                                            88620.28
2957.92    29.56.92  Intretinerea si repararea masinilor specializate
                     diverse                                            88620.29
3001.90    30.01.90  Instalarea masinilor de birou                      88630.1
3002.90    30.02.90  Instalarea calculatoarelor si a echipamentelor
                     informatice                                        88630.2
3110.91    31.10.91  Instalarea si montarea motoarelor, generatoarelor
                     si transformatoarelor electrice                    88640.1
3110.92    31.10.92  Intretinerea, repararea si revizia motoarelor,
                     generatoarelor si transformatoarelor electrice     88640.2
3120.91    31.20.91  Instalarea si montarea aparatelor pentru comanda
                     si distributia electricitatii                      88640.3
3120.92    31.20.92  Intretinerea si repararea aparatelor pentru
                     comanda si distributia electricitatii              88640.4
3162.91    31.62.91  Instalarea si montarea echipamentelor electrice
                     diverse                                            88640.5
3162.92    31.62.92  Intretinerea si repararea echipamentelor
                     electrice diverse                                  88640.6
3220.91    32.20.91  Instalarea si montarea echipamentelor de
                     radiocomunicatii, radiodifuziune si televiziune    88650.1
3220.92    32.20.92  Intretinerea si repararea echipamentelor de
                     radiocomunicatii, radiodifuziune si televiziune    88650.2
3230.91    32.30.91  Instalarea si montarea aparatelor de receptie,
                     inregistrare si reproducere a sunetului si
                     imaginii                                           88650.3
3230.92    32.30.92  Intretinerea si repararea aparatelor de receptie,
                     inregistrare si reproducere a sunetului si
                     imaginii                                           88650.4
3310.91    33.10.91  Instalarea si montarea aparatelor si
                     instrumentelor medicale si chirurgicale            88650.1
3310.92    33.10.92  Intretinerea si repararea aparatelor si
                     instrumentelor medicale si chirurgicale            88660.2
3320.91    33.20.91  Instalarea si montarea instrumentelor si
                     aparatelor de masura, control, reglare si testare  88660.3
3320.92    33.20.92  Intretinerea si repararea instrumentelor si
                     aparatelor de masura, control, reglare si testare  88660.4
3340.90    33.40.90  Intretinerea si repararea instrumentelor si
                     aparaturii optice si fotocinematografice
                     profesionale                                       88660.5
3350.91    33.50.91  Instalarea si montarea instrumentelor si
                     aparatelor de masurare a timpului                  88660.6
3350.92    33.50.92  Intretinerea si repararea instrumentelor si
                     aparatelor de masurare a timpului                  88660.7
3513.11    35.11.91  Intretinerea si repararea navelor si platformelor
                     plutitoare                                         88680.1
3513.12    35.11.92  Reconditionarea navelor                            88680.2
3513.13    35.11.93  Dezmembrarea navelor si platformelor plutitoare    88680.3
3514.10    35.12.90  Intretinerea si repararea ambarcatiunilor
                     sportive si de agrement (inclusiv amenajari
                     interioare ale navelor si servicii conexe)         88680.4
3520.91    35.20.91  Intretinerea si repararea materialului feroviar
                     rulant                                             88680.5
3520.92    35.20.92  Reconditionarea materialului feroviar rulant       88680.6
3532.11    35.30.91  Intretinerea si repararea aeronavelor              88680.7
3532.12    35.30.92  Reconditionarea aeronavelor                        88680.8
3630.90    36.30.90  Repararea si intretinerea instrumentelor muzicale  88690.3
502        50.2      Intretinerea si repararea autovehiculelor          611
5042.10    50.40.40  Servicii de reparare si intretinere a
                     motocicletelor                                     61220
527        52.7      Servicii de reparatii ale articolelor personale
                     si gospodaresti                                    633

    Servicii de transport terestru incluzand blindate si servicii de curier(*1)
                           (exceptand transportul postal)

6021.2     60.21.2   Servicii de transport urban si suburban de
                     calatori programat, altul decat cel pe calea
                     ferata                                             7121x
6021.3     60.21.3   Servicii de transport interurban de calatori,
                     altul decat cel pe calea ferata                    7121x
6021.4     60.21.4   Alte servicii de transporturi terestre de
                     calatori                                           71219.x
6022       60.22     Servicii de taxi si servicii de inchiriere a
                     autoturismelor, cu sofer                           7122x
6023       60.23     Servicii de transport terestru ocazional, de
                     calatori                                           7122x
6024.1     60.24.1   Servicii de transport rutier specializat de
                     marfuri                                            7123x
6024.22    60.24.22  Servicii de transport rutier nespecializat de
                     marfuri n.c.a.                                     71239.3
6024.30    60.24.30  Servicii de inchiriere a vehiculelor comerciale
                     de marfa, cu sofer                                 71240
6413       64.12     Servicii de curier, altele decat serviciile
                     postale nationale                                  7512x
7460.14    74.60.14  Servicii de asigurare a securitatii transportului  87304

            Servicii de transport pentru pasageri si marfuri
                     (exceptand transportul postal)

6210.10    62.10.10  Servicii de transport aerian de calatori, conform
                     graficului                                         73110
6210.22    62.10.22  Servicii de transport aerian de marfuri
                     containerizate, dupa grafic                        73220
6210.23    62.10.23  Servicii de transport aerian al altor marfuri,
                     conform graficului                                 73290.1
6220.10    62.20.10  Servicii de transport aerian de calatori,
                     ocazional                                          73120
6220.30    62.20.30  Servicii de inchiriere a avioanelor cu echipaj     73400

                     Transport postal, terestru si aerian

6024.21    60.24.21  Servicii de transport postal                       71235
6210.21    62.10.21  Servicii de transport aerian postal, conform
                     graficului                                         73210.1
6220.20    62.20.20  Servicii de transport aerian de marfuri,
                     ocazional                                          73210.2
                                                                        73220.2
                                                                        73290.2

                     Servicii de telecomunicatii(*2)

6421.13    64.20.13  Servicii de telefonie si servicii de intretinere
                     a retelei specifice                                75213
6431.10    64.20.22  Servicii de radiodifuziune si servicii de
                     intretinere a retelei specifice                    75242

                     Servicii financiare(*3)

66         66        Servicii de asigurari si ale caselor de pensii
                     (cu exceptia celor din sistemul public de
                     asigurari sociale)                                 812x
672        67.2      Servicii auxiliare ale caselor de asigurari si
                     de pensii                                          8140x
65         65        Servicii de intermediere financiara                811x
671        67.1      Servicii auxiliare ale institutiilor financiare    813x

           Realizarea de produse software, servicii informatice si conexe

7210.10    72.10.10  Servicii de consultanta privind arhitectura
                     sistemelor informatice, configuratii de
                     echipamente si retele                              84100
7220.2     72.20.2   Produse software de uz general si servicii suport  841x
7220.3     72.20.3   Servicii de consultanta si realizare de sisteme
                     informatice si software pe masura
                     (orientat client)                                  842x
723        72.3      Servicii de prelucrare informatica a datelor       843x
724        72.4      Servicii ale bancilor de date                      84400
725        72.5      Servicii de intretinere si de reparatii ale
                     masinilor de birou de contabilizat si ale
                     calculatoarelor                                    84500.x
726        72.6      Alte servicii informatice conexe n.c.a.            84490

                     Servicii de cercetare si dezvoltare(*4)

73         73        Servicii de cercetare si dezvoltare                8510x
                                                                        8520x

                     Servicii de contabilitate, revizie contabila,
                            consultatii in domeniul fiscal

7412.1     74.12.1   Servicii de contabilitate                          8621x
7412.2     74.12.2   Servicii de intretinere a registrelor contabile    86220
7412.3     74.12.3   Servicii de consultatii fiscale                    8630x

                      Servicii de studiere a pietei si sondaje

7413       74.13     Servicii de studiere a pietei si sondaje           8640x

                Servicii de consultare pentru afaceri(*5) si management

7414       74.14     Servicii de consultare pentru afaceri si
                     management                                         8650x
                                                                        8660x
7415       74.15     Servicii de management efectuate de companii       86609.2

        Servicii de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice

7420.2     74.20.2   Servicii de arhitectura                            8671x
7420.3     74.20.3   Servicii de inginerie specializata                 8672x
7420.4     74.20.4   Servicii de inginerie integrata                    8673x
7420.5     74.20.5   Servicii de proiectare urbanistica si
                     peisagistica                                       8674x
7420.6     74.20.6   Servicii de asistenta si consultatii tehnice
                     pentru lucrarile de constructii                    8671x
                                                                        86727
7420.7     74.20.7   Servicii de cercetare, exploatare si prospectare
                     geologica                                          8675x
7420.8     74.20.8   Servicii de proiectare a lucrarilor de
                     gospodarire a apelor, gospodarire a padurilor si
                     protectie a mediului
743        74.3      Servicii de testari si analize tehnice             8676x

                         Servicii de publicitate

744        74.4      Servicii de publicitate                            871x

                   Servicii de administrare, intretinere si curatenie

703        70.3      Servicii de administrare pe baza de tarife sau
                     contract a bunurilor imobiliare                    8220x
747        74.7      Servicii de intretinere si curatenie               8740x

                   Edituri, tiparituri si reproduceri pe suporturi

2221       22.21     Lucrari de tiparire a ziarelor si a altor
                     publicatii periodice                               88442.1
2222.3     22.22.3   Alte servicii de imprimare                         88442.x
2223       22.23     Lucrari de legatorie si finisare                   88442.4
2224.1     22.24.1   Lucrari de compozitii tipografice, fotogravura     88442.5
2225       22.25     Alte lucrari de tipografie                         88442.6
223        22.3      Reproducerea inregistrarilor pe suporturi          47520

       Asanarea si indepartarea gunoaielor, salubritate si activitati similare

90         90        Asanarea si indepartarea gunoaielor, salubritate
                     si activitati similare                             940x
________________________________________________________________________________

    LEGENDA:
    (*1) Fac exceptie serviciile pentru transportul feroviar.
    (*2) Fac exceptie serviciile de telefonie, de telegrafie, telex si de intretinere a retelei de radioficare si de comunicatii prin satelit.
    (*3) Fac exceptie serviciile financiare referitoare la emisiunea, cumpararea, vanzarea si transferul valorilor mobiliare, precum si serviciile prestate de Banca Nationala a Romaniei.
    (*4) Fac exceptie serviciile de cercetare-dezvoltare remunerate integral de catre autoritatea contractanta si ale caror rezultate nu sunt necesare autoritatii contractante in propriul beneficiu.
    (*5) Fac exceptie serviciile de arbitrare si conciliere.
    (1*) Clasificarea produselor si serviciilor asociate activitatilor - CPSA, elaborata de Institutul National de Statistica si Studii Economice si aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 53/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 si nr. 78 bis din 25 februarie 1999, si organizata potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 si nr. 301 bis din 5 noiembrie 1997.
    (2*) Clasificarea produselor asociate activitatilor (CPA), nomenclator general de produse pentru tarile membre ale Uniunii Europene.
    (3*) Clasificarea centrala a produselor (CPC), nomenclator general de produse elaborat de organismele specializate ale O.N.U.

                              LISTA B
    Servicii a caror achizitionare nu face obiectul prevederilor ordonantei
________________________________________________________________________________
 Codul    Codul             Denumirea serviciului                         Codul
CPSA(1*)  CPA(2*)                                                       CPC(3*)
________________________________________________________________________________
                                Hoteluri si restaurante
55        55        Hoteluri si restaurante                             64x

                           Servicii de transport pe calea ferata
601       60.1      Servicii de transport pe calea ferata               711x
6021.10   60.21.10  Servicii de transport urban si suburban de
                    calatori pe calea ferata                            71112

                               Servicii de transport pe apa
61        61        Servicii de transport pe apa                        72x

                        Servicii anexe si auxiliare transportului
63        63        Servicii anexe si auxiliare transportului,
                    servicii ale agentiilor de turism                   74x

                                 Servicii juridice
7411      74.11     Servicii juridice                                   861x

                        Servicii de selectie si plasare a
                                 fortei de munca
745       74.5      Servicii de selectie si plasare a fortei de munca   8720x

                        Servicii de investigatie si protectie a
                               bunurilor si persoanelor
7460.11   74.60.11  Servicii de investigatie                            87301
7460.12   74.60.12  Servicii de consultatii in domeniul securitatii
                    bunurilor si persoanelor                            87302
7460.13   74.60.13  Servicii de urmarire si supraveghere                87303
7460.15   74.60.15  Servicii de garda si protectie                      87305
7460.16   74.60.16  Alte servicii de securitate                         87309

                              Servicii de invatamant
80        80        Servicii de invatamant                              92x

                           Servicii de sanatate si sociale
85        85        Servicii de sanatate si asistenta sociala           93x

                        Servicii recreative, culturale si sportive
9211.3    92.11.3   Servicii pentru productia de filme
9212      92.12     Distributia de filme                                96113
9213      92.13     Proiectia de filme cinematografice                  9612x
922       92.2      Servicii de radio si televiziune                    9613x
9231.2    92.31.2   Servicii artistice                                  9619x
9232.1    92.32.1   Gestiunea salilor de spectacole si a teatrelor de
                    vara                                                96193
9233.1    92.33.1   Balciuri si parcuri de distractie                   96194.1
9233.2    92.33.2   Alte activitati de spectacole                       96194x
924       92.4      Servicii ale agentiilor de presa                    962x
925       92.5      Servicii ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si
                    alte servicii culturale                             963x
926       92.6      Servicii pentru activitati sportive                 9641x
927       92.7      Alte servicii recreative                            9649x

          Alte servicii care nu se regasesc in lista A, dar care au in mod
                           obligatoriu corespondent in CPSA
________________________________________________________________________________
    (1*) Clasificarea produselor si serviciilor asociate activitatilor - CPSA, elaborata de Institutul National de Statistica si Studii Economice si aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 53/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 si nr. 78 bis din 25 februarie 1999, si organizata potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 si nr. 301 bis din 5 noiembrie 1997.
    (2*) Clasificarea produselor asociate activitatilor (CPA), nomenclator general de produse pentru tarile membre ale Uniunii Europene.
    (3*) Clasificarea centrala a produselor (CPC), nomenclator general de produse elaborat de organismele specializate ale O.N.U.

    ANEXA 2

                                  LUCRARILE
care fac obiectul contractelor de achizitie publica
________________________________________________________________________________
 Codul                       Denumirea                        Codul     Codul
CPSA(1*)                                                      CPA(2*)   CPC(3*)
________________________________________________________________________________
G         LUCRARI DE CONSTRUCTII                              F
45        Lucrari de constructii                              45

451       Lucrari de organizare a santierelor si de
          pregatire a terenului                               45.1
4511      Lucrari de demolare a constructiilor, pregatirea
          santierelor si de terasamente                       45.11
4511.1    Lucrari de demolare si lucrari de organizare a
          santierelor                                         45.11.1
4511.11   Lucrari de demolare                                 45.11.11  51120
4511.12   Lucrari de degajare a terenului si pregatirea
          santierelor                                         45.11.12  51130.1
4511.2    Terasamente                                         45.11.2
4511.21   Lucrari curente de terasare                         45.11.21  51140.1
4511.22   Lucrari de inlaturare, degajare a stratului
          superficial (inclusiv decontaminarea solului
          poluat)                                             45.11.22  51140.2
4511.23   Terasamente pentru constructii speciale (terenuri
          de golf, parcuri de distractii, baraje din pamant
          etc.)                                               45.11.23  51140.3
4511.24   Terasamente pentru constructii de cai de
          comunicatii (strazi, autostrazi, cai ferate etc.)   45.11.24  51140.4
4511.3    Lucrari de pregatire a santierelor miniere          45.11.3
4511.30   Lucrari de pregatire a santierelor miniere          45.11.30  51150

4512      Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii       45.12
4512.1    Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii       45.12.1
4512.10   Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii       45.12.10  51130.2
          la care se adauga:

1130      Servicii anexe extractiei petrolului si gazelor
          (exclusiv prospectiuni)                             11.20
1130.1    Servicii anexe extractiei petrolului si gazelor     11.20.1
1130.11   Forare                                              11.20.11  88300.2
1130.12   Alte servicii la extractia petrolului si gazelor    11.20.12  88300.3

452       Lucrari de constructii noi, reparatii si
          intretineri, transformari si consolidari de cladiri
          si constructii de geniu civil                       45.2
4521      Lucrari de constructii si lucrari de arta           45.21
4521.1    Lucrari de constructii pentru ridicarea cladirilor  45.21.1
4521.11   Lucrari de constructii pentru ridicarea cladirilor
          de locuit individuale                               45.21.11  51210
4521.12   Lucrari de constructii de locuinte in blocuri       45.21.12  51220
4521.13   Lucrari de constructii pentru ridicarea cladirilor
          industriale si agrotehnice                          45.21.13  51230
4521.14   Lucrari de constructii pentru ridicarea cladirilor
          comerciale si de prestari de servicii               45.21.14  51240
4521.15   Lucrari de constructii pentru ridicarea cladirilor
          cu destinatii diverse                               45.21.15  51250
                                                                        51260
                                                                        51270
                                                                        51280
                                                                        51290
4521.2    Lucrari de constructii de inginerie civila          45.21.2
4521.21   Poduri si viaducte                                  45.21.21  51320.1
4521.22   Tuneluri si pasaje subterane                        45.21.22  51320.2
4521.3    Asamblarea si executarea constructiilor din
          prefabricate                                        45.21.7
4521.31   Asamblarea si executarea lucrarilor din
          prefabricate, pentru constructii rezidentiale       45.21.71  51400.1
4521.32   Asamblarea si executarea lucrarilor din
          prefabricate, pentru constructii nerezidentiale     45.21.72  51400.2
4521.33   Asamblarea si executarea altor lucrari din
          prefabricate                                        45.21.73  51400.3

4522      Lucrari de invelitori, sarpante, etansare si
          terase la constructii                               45.22
4522.1    Lucrari de invelitori, sarpante, etanseizare si
          terase la constructii                               45.22.1
4522.11   Lucrari de sarpante                                 45.22.11  51530.1
4522.12   Lucrari de acoperire cu elemente din diverse
          materiale                                           45.22.12  51530.2
4522.13   Lucrari pentru colectarea si evacuarea apelor
          pluviale                                            45.22.13  51530.3
4522.2    Lucrari de etansare                                 45.22.2
4522.20   Lucrari de etansare                                 45.22.20  51530.4
4523      Lucrari de constructii de cai de comunicatii
          terestre si constructii destinate sportului
          (exclusiv cladirile)                                45.23
4523.1    Lucrari de constructii de cai de comunicatii
          terestre                                            45.23.1
4523.11   Lucrari de structura pentru autostrazi, sosele
          (exclusiv cele suspendate), strazi                  45.23.11  51310.1
4523.12   Lucrari de copertare rutiere                        45.23.12  51310.2
4523.13   Lucrari de constructii de cai ferate                45.23.13  51310.3
4523.14   Lucrari de constructii de piste de
          aterizare-decolare si de garare a avioanelor        45.23.14  51310.4
4523.15   Lucrari de marcare a drumurilor                     45.23.15  51310.5
4523.2    Lucrari de constructii de terenuri pentru sport
          si agrement (exclusiv cladiri)                      45.23.2
4523.21   Lucrari de constructii de terenuri pentru sport
          (exclusiv cladiri)                                  45.23.21  51371.2
4523.22   Lucrari de constructii de terenuri pentru agrement
          (exclusiv cladiri)                                  45.23.22  51371.3
4524      Lucrari de constructii hidrotehnice                 45.24
4524.1    Lucrari de constructii hidrotehnice                 45.24.1
4524.11   Lucrari de constructii de porturi                   45.24.11  51330.1
4524.12   Lucrari de constructii de asigurare a surselor de
          apa, baraje, diguri, canale, apeducte, derivare,
          regularizare, combatere a eroziunii solului,
          corectare a torentilor (inclusiv intretinerea
          acestora)                                           45.24.12  51330.2
4524.13   Lucrari de constructii de ecluze                    45.24.13  51330.3
4524.14   Lucrari de constructii subacvatice                  45.24.14  51330.4
4525      Alte lucrari de constructii ingineresti             45.21
4525.1    Lucrari de constructii pentru transport prin
          conducte pe distanta mare                           45.21.3
4525.5    Lucrari de reconstructie ecologica in fond
          forestier si pe terenuri degradabile
4525.6    Reconstructia ecosistemelor deltaice
          (imbunatatirea conditiilor ecologice)
4525.7    Lucrari de amenajare si refacere a drumurilor
          forestiere
4525.11   Lucrari de constructii pentru transportul
          petrolului si gazului prin conducte                 45.21.31  51340.1
4525.12   Lucrari de constructii pentru transportul apei
          prin conducte                                       45.21.32  51340.2
4525.13   Lucrari de constructii de linii electrice pentru
          caile ferate                                        45.21.33  51340.3
4525.14   Lucrari de constructii de linii electrice aeriene
          de inalta tensiune                                  45.21.34  51340.4
4525.15   Lucrari de constructii de linii electrice
          subterane de inalta tensiune                        45.21.35  51340.5
4525.16   Lucrari de constructii de linii aeriene de
          telecomunicatii                                     45.21.36  51340.6
4525.17   Lucrari de constructii de linii subterane de
          telecomunicatii                                     45.21.37  51340.7
4525.2    Lucrari de constructii pentru retele locale         45.21.4
4525.21   Lucrari de constructii pentru retele locale de apa
          si canalizare                                       45.21.41  51350.1
4525.22   Lucrari de constructii pentru retele locale de
          gaze                                                45.21.42  51350.2
4525.23   Lucrari de constructii de retele locale electrice
          aeriene de joasa tensiune                           45.21.43  51350.3
4525.24   Lucrari de constructii de retele locale electrice
          subterane de joasa tensiune                         45.21.44  51350.4
4525.25   Lucrari de constructii de retele locale de
          telecomunicatii aeriene                             45.21.45  51350.5
4525.26   Lucrari de constructii de retele locale de
          telecomunicatii subterane                           45.21.46  51350.6
4525.3    Alte lucrari pentru constructii industriale         45.21.5
4525.31   Lucrari de constructii civile pentru centrale
          nucleare                                            45.21.51  51360.1
4525.32   Lucrari de constructii industriale grele
          (exploatari miniere, furnale, cocserii etc.)        45.21.52  51360.2
4525.4    Lucrari de construire a instalatiilor sportive si
          a altor structuri                                   45.21.6
4525.41   Lucrari de construire a stadioanelor                45.21.61  51371.1
4525.42   Lucrari de construire a bazelor nautice             45.21.62  51372.1
4525.43   Lucrari de construire a salilor de sport si
          recreere                                            45.21.63  51372.2
4525.44   Lucrari de construire a altor structuri             45.21.64  51390
4526      Alte lucrari specifice pentru constructii           45.25
4526.1    Lucrari de montare a schelelor si platformelor de
          lucru                                               45.25.1
4526.10   Lucrari de montare a schelelor si platformelor de
          lucru                                               45.25.10  51160
4526.2    Lucrari de turnare a fundatiei si foraje pentru
          puturi de apa                                       45.25.2
4526.21   Lucrari de fundatii si batere a pilonilor           45.25.21  51510
4526.22   Lucrari de forare a puturilor de apa                45.25.22  51520
4526.3    Lucrari de betonare                                 45.25.3
4526.31   Lucrari speciale de betonare                        45.25.31  51540.1
4526.32   Lucrari curente de betonare                         45.25.32  51540.2
4526.4    Lucrari de montare a schelelor metalice             45.25.4
4526.41   Lucrari de montare a schelelor metalice pentru
          cladiri                                             45.25.41  51550.1
4526.42   Lucrari de montare a schelelor metalice pentru
          alte constructii (poduri, piloni, poduri rulante
          etc.)                                               45.25.42  51550.2
4526.5    Lucrari curente de zidarie                          45.25.5
4526.50   Lucrari curente de zidarie                          45.25.50  51560
4526.6    Lucrari de constructii speciale, diverse            45.25.6
4526.61   Lucrari de constructii ale cosurilor industriale    45.25.61  51590.1
4526.62   Lucrari de constructii speciale, n.c.a.             45.25.62  51590.2

453       Lucrari de instalatii si izolatii                   45.3
4531      Lucrari de instalatii electrice                     45.31
4531.1    Lucrari de instalatii electrice pentru cladiri      45.31.1
4531.11   Lucrari de instalatii electrice pentru cladiri
          rezidentiale                                        45.31.11  51641.1
4531.12   Lucrari de instalatii electrice pentru cladiri
          nerezidentiale                                      45.31.12  51641.2
4531.13   Lucrari de instalatii electrice pentru alte
          constructii                                         45.31.13  51641.3
4531.2    Lucrari de instalare a sistemelor de alarma si a
          antenelor                                           45.31.2
4531.21   Lucrari de instalare a sistemelor de alarma contra
          incendiilor                                         45.31.21  51642
4531.22   Lucrari de instalare a sistemelor de alarma contra
          efractiei                                           45.31.22  51643
4531.23   Lucrari de instalare a antenelor si
          paratrasnetelor pe cladiri                          45.31.23  51644
4531.3    Lucrari de instalare a ascensoarelor, a scarilor
          rulante si scarilor exterioare                      45.31.3
4531.30   Lucrari de instalare a ascensoarelor, a scarilor
          rulante si scarilor exterioare                      45.31.30  51691
4531.4    Lucrari de instalare a liniilor de comunicatii      45.31.4
4531.41   Lucrari de instalare a echipamentelor telefonice
          si informatice                                      45.31.41  51649.1
4531.42   Lucrari de instalare a altor tipuri de linii de
          comunicatii                                         45.31.42  51649.2
4532      Lucrari de izolatii si protectie anticorosiva       45.32
4532.1    Lucrari de izolatii si protectie anticorosiva       45.32.1
4532.11   Lucrari de izolatie termica                         45.32.11  51650.1
4532.12   Alte lucrari de izolatii                            45.32.12  51650.2
4533      Lucrari de instalatii interioare de incalzire
          centrala, climatizare si de distributie a apei si
          gazelor                                             45.33
4533.1    Lucrari de instalatii de incalzire si climatizare   45.33.1
4533.11   Lucrari de instalatii de incalzire                  45.33.11  51610.1
4533.12   Lucrari de instalatii a sistemelor de climatizare   45.33.12  51610.2
4533.2    Lucrari de instalatii pentru epurarea, distributia
          si evacuarea apei                                   45.33.2
4533.20   Lucrari de instalatii pentru epurarea, distributia
          si evacuarea apei                                   45.33.20  51620
4533.3    Lucrari de instalatii de distributie a gazelor      45.33.3
4533.30   Lucrari de instalatii de distributie a gazelor      45.33.30  51630
4534      Alte lucrari de instalatii si de constructii
          auxiliare                                           45.34
4534.1    Lucrari de montare a gardurilor si grilajelor       45.34.1
4534.10   Lucrari de montare a gardurilor si grilajelor       45.34.10  51660
4534.2    Alte lucrari de instalatii electrice                45.34.2
4534.21   Lucrari de instalatii ale sistemelor de iluminat
          public si semnalizare luminoasa                     45.34.21  51649.3
4534.22   Alte lucrari de instalatii electrice, n.c.a.        45.34.22  51649.4
4534.3    Alte lucrari de instalatii                          45.34.3
4534.31   Lucrari de instalare a jaluzelelor si copertinelor
          din panza                                           45.34.31  51699.1
4534.32   Alte lucrari de instalatii, n.c.a.                  45.34.32  51699.2
454       Lucrari de finisare                                 45.4
4541      Lucrari de ipsoserie                                45.41
4541.1    Lucrari de ipsoserie                                45.41.1
4541.10   Lucrari de ipsoserie                                45.41.10  51720
4542      Lucrari de tamplarie si dulgherie                   45.42
4542.1    Lucrari de tamplarie si dulgherie                   45.42.1
4542.11   Lucrari de tamplarie si dulgherie din lemn si alte
          materiale (usi, ferestre, jaluzele etc.)            45.42.11  51760.1
4542.12   Lucrari de tamplarie si dulgherie din metal         45.42.12  51760.2
4542.13   Lucrari de amenajari interioare din lemn si
          material plastic                                    45.42.13  51760.3
4543      Lucrari de pardosire si placare                     45.43
4543.1    Lucrari de placare prin zidarie                     45.43.1
4543.11   Lucrari exterioare de placare a fatadelor si a
          pardoselilor prin zidarie                           45.43.11  51740.1
4543.12   Lucrari interioare de placare prin zidarie a
          peretilor si podelelor                              45.43.12  51740.2
4543.2    Alte lucrari interioare de acoperire a peretilor
          si podelelor                                        45.43.2
4543.21   Lucrari de acoperire a podelelor cu mochete,
          linoleum si alte materiale usoare                   45.43.21  51750.1
4543.22   Lucrari de acoperire a podelelor cu parchet         45.43.22  51750.2
4543.23   Lucrari de acoperire a peretilor cu tapete          45.43.23  51750.3
4543.3    Lucrari din marmura pentru decoratiuni interioare   45.43.3
4543.30   Lucrari din marmura pentru decoratiuni interioare   45.43.30  51770
4544      Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de
          geamuri                                             45.44
4544.1    Lucrari de montare a geamurilor si oglinzilor de
          perete                                              45.44.1
4544.10   Lucrari de montare a geamurilor si oglinzilor de
          perete                                              45.44.10  51710
4544.2    Lucrari de vopsitorie                               45.44.2
4544.21   Lucrari de vopsitorie interioara a cladirilor       45.44.21  51730.1
4544.22   Lucrari de vopsitorie exterioara a cladirilor       45.44.22  51730.2
4544.23   Lucrari de vopsitorie a diverselor constructii      45.44.23  51730.3
4545      Alte lucrari de finisare a cladirilor               45.45
4545.1    Alte lucrari de finisare a cladirilor               45.45.1
4545.11   Lucrari decorative pentru cladiri                   45.45.11  51780
4545.12   Lucrari de curatare exterioara a cladirilor         45.45.12  51790.1
4545.13   Alte lucrari de finisare a constructiilor           45.45.13  51790.2
________________________________________________________________________________
    (1*) Clasificarea produselor si serviciilor asociate activitatilor (CPSA), elaborata de Institutul National de Statistica si Studii Economice in baza Clasificarii activitatilor din economia nationala (CAEN).
    (2*) Clasificarea produselor asociate activitatilor (CPA), nomenclator general de produse pentru tarile membre ale Uniunii Europene.
    (3*) Clasificarea centrala a produselor (CPC), nomenclator general de produse elaborat de organismele specializate ale O.N.U.

    ANEXA 3

    SELECTAREA PROCEDURII PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

    Semnificatia modulelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    MODUL 1 - Valoarea estimata este mai mica decat pragul valoric prevazut la
              art. 13 din ordonanta
    MODUL 2 - Valoarea estimata este mai mica decat echivalentul in lei a 1500
              euro
    MODUL 3 - Autoritatea contractanta achizitioneaza un plan sau un proiect in
              domeniul amenajarii teritoriului, al proiectarii urbanistice, al
              arhitecturii sau al prelucrarii datelor
    MODUL 4 - Autoritatea contractanta se afla intr-unul din cazurile prevazute
              la art. 12 din ordonanta
    MODUL 5 - Autoritatea contractanta se afla intr-unul din cazurile prevazute
              la art. 11 din ordonanta
    MODUL 6 - Autoritatea contractanta anticipeaza o participare numeroasa a
              ofertantilor
           ______________________
          |  Estimarea valorii   |
          |     contractului     |
          | de achizitie publica |
          |______________________|
                     |
                  ___V__
            DA   /      \   NU
            ____/MODUL 1 \_______
           |    \        /       |
           |     \______/        |
        ___V__                   |
  DA   /      \   NU             |
   ___/MODUL 2 \___              |
  |   \        /   |          ___V__
  |    \______/    |      DA /      \  NU
  |                |      __/MODUL 3 \_______
  |                |     |  \        /       |
  |                |     |   \______/        |
  |                |     |                ___V__
  |                |     |           DA  /      \  NU
  |                |     |           ___/MODUL 4 \_____
  |                |     |          |   \        /     |
  |                |     |          |    \______/      |
  |                |     |          |               ___V__
  |                |     |          |          DA  /      \   NU
  |                |     |          |          ___/MODUL 5 \______
  |                |     |          |         |   \        /      |
  |                |     |          |         |    \______/       |
  |                |     |          |         |                ___V__
  |                |     |          |         |           DA  /      \  NU
  |                |     |          |         |           ___/MODUL 6 \____
  |                |     |          |         |          |   \        /    |
  |                |     |          |         |          |    \______/     |
 _V_______   ______V_  __V____  ____V____  ___V_______  _V_______    ______V__
|Cumparare| | Cerere ||Concurs||Negociere||Negociere  ||Licitatie|  |Licitatie|
| directa | |   de   ||  de   ||  cu o   ||competitiva||restransa|  |deschisa |
|         | | oferta ||solutii|| singura ||           ||         |  |         |
|         | |        ||       ||  sursa  ||           ||         |  |         |
|_________| |________||_______||_________||___________||_________|  |_________|

    ANEXA 4

                                MODELE
                     pentru anunturi de intentie

    A. Achizitia publica de produse
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante si, daca este cazul, ale serviciului/compartimentului de la care se pot obtine informatii suplimentare
    2. Natura si cantitatea produselor care se intentioneaza sa fie achizitionate; codul CPSA
    3. Datele aproximative stabilite pentru initierea procedurilor pentru atribuirea contractelor de produse (daca sunt cunoscute)
    4. Alte informatii
    5. Data transmiterii anuntului de intentie catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".

    B. Achizitia publica de lucrari
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
    2. a) Amplasamentul lucrarii
    b) Natura si cerintele de executie si, in cazul in care lucrarea este impartita in mai multe obiecte distincte, caracteristicile esentiale ale acestor obiecte
    3. a) Datele aproximative stabilite pentru initierea procedurilor pentru atribuirea contractelor de lucrari (daca sunt cunoscute)
    b) Data aproximativa stabilita pentru inceperea lucrarii (daca este cunoscuta)
    c) Calendarul aproximativ pentru executia lucrarii (daca este cunoscut)
    4. Conditiile de finantare a lucrarii si de revizuire a preturilor si/sau referiri la prevederile care le reglementeaza (daca sunt cunoscute)
    5. Alte informatii
    6. Data transmiterii anuntului de intentie catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".

    C. Achizitia publica de servicii
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante si, daca este cazul, ale serviciului/compartimentului de la care se pot obtine informatii suplimentare
    2. Volumul total pentru fiecare categorie de servicii care se intentioneaza a fi achizitionate; codul CPSA
    3. Datele aproximative stabilite pentru initierea procedurilor pentru atribuirea contractelor de servicii (daca sunt cunoscute)
    4. Alte informatii
    5. Data transmiterii anuntului de intentie catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".

                              MODELE
pentru anunturi de participare la licitatia deschisa

    A. Achizitia publica de produse
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
    2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare
    b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte
    3. a) Locul de livrare a produselor
    b) Natura si cantitatea produselor ce se vor achizitiona; codul CPSA
    c) Indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga cantitate de produse solicitate
    4. Data limita de livrare a produselor
    5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei si modalitatea de obtinere a exemplarului respectiv
    b) Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar (unde este cazul)
    c) Data limita pentru solicitarea clarificarilor
    6. a) Data limita pentru depunerea ofertelor
    b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele
    c) Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele
    7. a) Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor
    b) Data, ora si locul deschiderii ofertelor
    8. Garantiile pentru participare solicitate
    9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza
    10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de furnizare (unde este cazul)
    11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantul
    12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila
    13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare
    14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
    15. Alte informatii (acordarea preferintei interne etc.)
    16. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
    17. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".

    B. Achizitia publica de lucrari
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
    2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de lucrari
    b) Tipul contractului de lucrari pentru care sunt solicitate oferte
    3. a) Amplasamentul lucrarii
    b) Natura si cerintele de executie, caracteristicile generale ale lucrarii
    c) Daca lucrarea sau contractul de lucrari este impartit in mai multe obiecte distincte, indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru unul sau mai multe dintre acestea
    d) Informatii referitoare la scopul lucrarii sau contractului de lucrari atunci cand acesta necesita si intocmirea proiectelor aferente
    4. Termenul limita de executie a lucrarii
    5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei si modalitatea de obtinere a exemplarului respectiv
    b) Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar (unde este cazul)
    c) Data limita pentru solicitarea clarificarilor
    6. a) Data limita pentru depunerea ofertelor
    b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele
    c) Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele
    7. a) Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor
    b) Data, ora si locul deschiderii ofertelor
    8. Garantiile pentru participare solicitate
    9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza
    10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de lucrari (unde este cazul)
    11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantul
    12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila
    13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrari
    14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
    15. Alte informatii (acordarea preferintei interne etc.)
    16. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
    17. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".

    C. Achizitia publica de servicii
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
    2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii
    b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte
    3. a) Locul de prestare a serviciilor
    b) Categoria serviciilor ce se vor achizitiona si descrierea acestora; codul CPSA
    c) Indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga gama de servicii solicitate
    4. Durata sau termenul limita de prestare a serviciilor
    5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei si modalitatea de obtinere a exemplarului respectiv
    b) Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar (unde este cazul)
    c) Data limita pentru solicitarea clarificarilor
    6. a) Data limita pentru depunerea ofertelor
    b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele
    c) Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele
    7. a) Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor
    b) Data, ora si locul deschiderii ofertelor
    8. Garantiile pentru participare solicitate
    9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza
    10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de servicii (unde este cazul)
    11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantul
    12. a) Mentionarea daca, in conformitate cu anumite prevederi legale, reglementari sau dispozitii administrative, prestarea serviciilor este rezervata unei anumite categorii profesionale
    b) Mentionarea prevederilor legale, a reglementarilor sau dispozitiilor administrative vizate
    c) Precizarea daca persoanele juridice sunt obligate sa mentioneze numele si calificarile profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciului
    13. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila
    14. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii
    15. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
    16. Alte informatii (acordarea preferintei interne etc.)
    17. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
    18. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".

                           MODELE
pentru anunturi de participare la licitatia restransa

    A. Achizitia publica de produse
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
    2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare
    b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte
    c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numarului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes si pentru depunerea ofertei (unde este cazul)
    3. a) Locul de livrare a produselor
    b) Natura si cantitatea produselor care vor fi achizitionate; codul CPSA
    c) Indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga cantitate de produse solicitate
    4. Data limita de livrare a produselor
    5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar al documentatiei referitoare la calificarea si selectia candidatilor
    b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes si a documentelor de calificare
    c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes si documentele de calificare
    d) Limba sau limbile in care trebuie redactate scrisoarea de interes si documentele de calificare
    6. Data limita de transmitere a invitatiilor de participare
    7. Numarul de candidati care vor fi invitati sa depuna oferta sau limitele intre care se incadreaza acest numar
    8. Garantiile pentru participare solicitate
    9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza
    10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de furnizare (unde este cazul)
    11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca candidatul
    12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila
    13. Criteriul pentru atribuirea contractului de furnizare
    14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
    15. Alte informatii (acordarea preferintei interne etc.)
    16. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
    17. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".

    B. Achizitia publica de lucrari
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
    2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de lucrari
    b) Tipul contractului de lucrari pentru care sunt solicitate oferte
    c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numarului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes si pentru depunerea ofertei (unde este cazul)
    3. a) Amplasamentul lucrarii
    b) Natura si cerintele de executie, caracteristicile generale ale lucrarii
    c) Daca lucrarea sau contractul de lucrari este impartit in mai multe obiecte distincte, posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru unul sau mai multe dintre acestea
    d) Informatii referitoare la scopul lucrarii sau contractului de lucrari atunci cand acesta necesita si intocmirea proiectelor aferente
    4. Termenul limita de executie a lucrarii
    5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar al documentatiei referitoare la calificarea si selectia candidatilor
    b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes si a documentelor de calificare
    c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes si documentele de calificare
    d) Limba sau limbile in care trebuie redactate scrisoarea de interes si documentele de calificare
    6. Data limita de transmitere a invitatiilor de participare
    7. Numarul de candidati care vor fi invitati sa depuna oferta sau limitele intre care se incadreaza acest numar
    8. Garantiile pentru participare solicitate
    9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza
    10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de lucrari (unde este cazul)
    11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca candidatul
    12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila
    13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrari
    14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
    15. Alte informatii (acordarea preferintei interne etc.)
    16. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
    17. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".

    C. Achizitia publica de servicii
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
    2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii
    b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte
    c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numarului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes si pentru depunerea ofertei (unde este cazul)
    3. a) Locul de prestare a serviciilor
    b) Categoria serviciilor ce se vor achizitiona si descrierea acestora; codul CPSA
    c) Indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga gama de servicii solicitate
    4. Durata sau termenul limita de prestare a serviciilor
    5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar al documentatiei referitoare la calificarea si selectia candidatilor
    b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes si a documentelor de calificare
    c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes si documentele de calificare
    d) Limba sau limbile in care trebuie redactate scrisoarea de interes si documentele de calificare
    6. Data limita de transmitere a invitatiilor de participare
    7. Numarul de candidati care vor fi invitati sa depuna oferta sau limitele intre care se incadreaza acest numar
    8. Garantiile pentru participare solicitate
    9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza
    10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de servicii (unde este cazul)
    11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca candidatul
    12. a) Mentionarea daca, in conformitate cu anumite prevederi legale, reglementari sau dispozitii administrative, prestarea serviciilor este rezervata unei anumite categorii profesionale
    b) Mentionarea prevederilor legale, a reglementarilor sau dispozitiilor administrative vizate
    c) Precizarea daca persoanele juridice sunt obligate sa mentioneze numele si calificarile profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciului
    13. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila
    14. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii
    15. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
    16. Alte informatii (acordarea preferintei interne etc.)
    17. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
    18. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".

                            MODELE
pentru anunturi de participare la negocierea competitiva

    A. Achizitia publica de produse
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
    2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare; justificare
    b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte
    c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numarului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes (unde este cazul)
    3. a) Locul de livrare a produselor
    b) Natura si cantitatea produselor care vor fi achizitionate; codul CPSA
    c) Indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga cantitate de produse solicitate
    4. Data limita de livrare a produselor
    5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar al documentatiei referitoare la calificarea si selectia candidatilor
    b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes si a documentelor de calificare
    c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes si documentele de calificare
    d) Limba sau limbile in care trebuie redactate scrisoarea de interes si documentele de calificare
    6. Data limita de transmitere a invitatiilor de participare
    7. Numarul de candidati care vor fi invitati sa depuna oferta sau limitele intre care se incadreaza acest numar
    8. Garantiile pentru participare solicitate
    9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza
    10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de furnizare (unde este cazul)
    11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca candidatul
    12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila
    13. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
    14. Alte informatii (acordarea preferintei interne etc.)
    15. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
    16. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".

    B. Achizitia publica de lucrari
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
    2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de lucrari; justificare
    b) Tipul contractului de lucrari pentru care sunt solicitate oferte
    c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numarului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes (unde este cazul)
    3. a) Amplasamentul lucrarii
    b) Natura si cerintele de executie, caracteristicile generale ale lucrarii
    c) Daca lucrarea sau contractul de lucrari este impartit in mai multe obiecte distincte, posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru unul sau mai multe dintre acestea
    d) Informatii referitoare la scopul lucrarii sau contractului de lucrari atunci cand acesta necesita si intocmirea proiectelor aferente
    4. Termenul limita de executie a lucrarii
    5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar al documentatiei referitoare la calificarea si selectia candidatilor
    b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes si a documentelor de calificare
    c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes si documentele de calificare
    d) Limba sau limbile in care trebuie redactate scrisoarea de interes si documentele de calificare
    6. Data limita de transmitere a invitatiilor de participare
    7. Numarul de candidati care vor fi invitati sa depuna oferta sau limitele intre care se incadreaza acest numar
    8. Garantiile pentru participare solicitate
    9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza
    10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de lucrari (unde este cazul)
    11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca candidatul
    12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila
    13. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
    14. Alte informatii (acordarea preferintei interne etc.)
    15. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
    16. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".

    C. Achizitia publica de servicii
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
    2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii; justificare
    b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte
    c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numarului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes (unde este cazul)
    3. a) Locul de prestare a serviciilor
    b) Categoria serviciilor care se vor achizitiona si descrierea acestora; codul CPSA
    c) Indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga gama de servicii solicitate
    4. Durata sau termenul limita de prestare a serviciilor
    5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar al documentatiei referitoare la calificarea si selectia candidatilor
    b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes si a documentelor de calificare
    c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes si documentele de calificare
    d) Limba sau limbile in care trebuie redactate scrisoarea de interes si documentele de calificare
    6. Data limita de transmitere a invitatiilor de participare
    7. Numarul de candidati care vor fi invitati sa depuna oferta sau limitele intre care se incadreaza acest numar
    8. Garantiile pentru participare solicitate
    9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza
    10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de servicii (unde este cazul)
    11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca candidatul
    12. a) Mentionarea daca, in conformitate cu anumite prevederi legale, reglementari sau dispozitii administrative, prestarea serviciilor este rezervata unei anumite categorii profesionale
    b) Mentionarea prevederilor legale, a reglementarilor sau dispozitiilor administrative vizate
    c) Precizarea daca persoanele juridice sunt obligate sa mentioneze numele si calificarile profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciului
    13. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila
    14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
    15. Alte informatii (acordarea preferintei interne etc.)
    16. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
    17. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".

                               MODELE
pentru anunturi de atribuire a contractelor de achizitie publica

    A. Achizitia publica de produse
    1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante
    2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare
    3. Data semnarii contractului de furnizare
    4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare
    5. Numarul de oferte primite
    6. Denumirea (numele) si adresa ofertantului castigator
    7. Natura si cantitatea produselor care se vor livra de catre fiecare ofertant castigator; codul CPSA
    8. Pretul sau gama preturilor platite
    9. Valoarea si partea din contractul de furnizare care urmeaza sa fie subcontractata (unde este cazul)
    10. Alte informatii
    11. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, a anuntului de participare
    12. Data transmiterii anuntului de atribuire catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".

    B. Achizitia publica de lucrari
    1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante
    2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de lucrari
    3. Data semnarii contractului de lucrari
    4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrari
    5. Numarul de oferte primite
    6. Denumirea (numele) si adresa ofertantului castigator
    7. Categoria lucrarilor executate sau caracteristicile generale ale constructiei realizate
    8. Pretul sau gama preturilor platite
    9. Valoarea si partea din contractul de lucrari care urmeaza sa fie subcontractata (unde este cazul)
    10. Alte informatii
    11. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, a anuntului de participare
    12. Data transmiterii anuntului de atribuire catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".

    C. Achizitia publica de servicii
    1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante
    2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii
    3. Data semnarii contractului de servicii
    4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii
    5. Numarul de oferte primite
    6. Denumirea (numele) si adresa ofertantului castigator
    7. Categoria serviciilor care se vor presta de catre fiecare ofertant castigator si descrierea acestora; codul CPSA
    8. Pretul sau gama preturilor platite
    9. Valoarea si partea din contractul de servicii care urmeaza sa fie subcontractata (unde este cazul)
    10. Alte informatii
    11. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, a anuntului de participare
    12. Data transmiterii anuntului de atribuire catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".

                             MODELE
de anunturi pentru concursul de solutii

    A. Anuntul de participare
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
    2. Descrierea temei proiectului
    3. Tipul concursului: deschis sau cu participare restransa
    4. In cazul unui concurs deschis:
    a) data limita pentru depunerea solutiei
    b) adresa la care solutiile trebuie transmise
    5. In cazul unui concurs cu participare restransa:
    a) numarul de participanti care vor fi selectionati sa depuna solutie sau limitele intre care se incadreaza acest numar
    b) criterii de selectie a participantilor
    c) data limita pentru depunerea cererii de participare
    d) data limita pentru transmiterea invitatiilor de participare
    6. Mentiunea daca participarea este rezervata persoanelor cu pregatire intr-un anumit domeniu profesional (unde este cazul)
    7. Criteriile care vor fi aplicate pentru evaluarea solutiilor
    8. Numele membrilor juriului (unde este cazul)
    9. Mentiunea daca decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta
    10. Numarul si valoarea premiilor (unde este cazul)
    11. Indicarea premiilor care vor fi acordate (unde este cazul)
    12. Mentiunea daca participantii declarati castigatori vor fi invitati sa participe la procedura de negociere fara anunt de participare pentru atribuirea contractului de achizitie publica (unde este cazul)
    13. Alte informatii
    14. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".

    B. Anuntul privind rezultatul concursului
    1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
    2. Descrierea temei proiectului
    3. Numarul total al concurentilor
    4. Numarul de concurenti straini
    5. Castigatorul (castigatorii) concursului
    6. Premiul (premiile) acordat (acordate), dupa caz
    7. Alte informatii
    8. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, a anuntului de participare la concurs
    9. Data transmiterii anuntului privind rezultatul concursului catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial".

    ANEXA 5

                          EXEMPLU DE CALCUL
pentru acordarea marjei de preferinta interna in cazul achizitiei publice de produse*)

    *) In mod similar se procedeaza pentru achizitiile de servicii si de lucrari.

    Consideram ca pentru atribuirea contractului de achizitie publica criteriul aplicat este "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic".
    Numarul total maxim de puncte pe care il poate obtine o oferta este de 100.
    Fie urmatoarele 4 oferte care, dupa aplicarea algoritmului de calcul stabilit in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, se claseaza in conformitate cu tabelul de mai jos.

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Clasamentul inaintea acordarii marjei de preferinta interna
    B - Clasamentul dupa acordarea marjei de preferinta interna
 _____________________________________________________________________________
|    |         |Punctajul |   |          |Procentul | Marja de |Punctajul |   |
|    |         | obtinut  |   |          | aplicat  |preferinta|total dupa|   |
|Nr. |Denumirea| inaintea | A |Incadrarea| pentru   | interna  |acordarea | B |
|crt.| ofertei |acordarii |   | in grupa | calculul | acordata | marjei de|   |
|    |         |marjei de |   | aferenta |marjei de |  (MPi)   |preferinta|   |
|    |         |preferinta|   |          |preferinta|          | interna  |   |
|    |         | interna  |   |          | interna  |          |  (Pti)   |   |
|    |         |   (Pi)   |   |          |   (p)    |          |          |   |
|____|_________|__________|___|__________|__________|__________|__________|___|
| 0  |    1    |     2    | 3 |     4    |    5     |     6    |   7=2+6  | 8 |
|____|_________|__________|___|__________|__________|__________|__________|___|
| 1. |    A    |    90    | I | grupa IC |   0      |    0     |    90    |III|
|____|_________|__________|___|__________|__________|__________|__________|___|
| 2. |    B    |    85    |III| grupa IA |   7,5%   |    6,75  |    91,75 | I |
|____|_________|__________|___|__________|__________|__________|__________|___|
| 3. |    C    |    88    |II | grupa IB |   2,5%   |    2,25  |    90,25 |II |
|____|_________|__________|___|__________|__________|__________|__________|___|
| 4. |    D    |    70    |IV | grupa IA |   7,5%   |    6,75  |    76,75 |IV |
|____|_________|__________|___|__________|__________|__________|__________|___|

    Punctajul total al fiecarei oferte se calculeaza prin insumarea punctajelor obtinute, astfel:
    Pti = Pi + MPi,
    in care:
    MPi = p x PA
    PA reprezinta numarul de puncte obtinut de oferta cel mai bine clasata (oferta A).
    Dupa aplicarea marjei de preferinta interna si dupa refacerea clasamentului oferta B obtine punctajul maxim si este declarata castigatoare.

    ANEXA 6

    ..........................................
    (denumirea autoritatii contractante,
    adresa sediului, telefon, fax, cod fiscal)

                                  RAPORT
privind contractele de achizitii publice atribuite in trimestrul ..../anul ....

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Denumirea contractului
    B - Procedura aplicata
    C - Denumirea contractantului/numarul de inmatriculare/codul fiscal
    D - Durata contractului de achizitie publica
 ______________________________________________________________________________
|    |   |   |       |   |    Valoarea     |   |         |                     |
|    |   |   |       |   | contractului de |   |Esalonare| Contestatii depuse  |
|    |   |   |Numarul|   |achizitie publica|   |         |                     |
|Nr. | A | B |  de   | C |_________________| D |_________|_____________________|
|crt.|   |   |oferte |   | mii |echivalent |   |an|an|...|total|   din care:   |
|    |   |   |depuse |   | lei |   euro    |   |I |II|   |     | rezolvate in  |
|    |   |   |       |   |     |           |   |  |  |   |     |   favoarea    |
|    |   |   |       |   |     |           |   |  |  |   |     |contestatarului|
|____|___|___|_______|___|_____|___________|___|__|__|___|_____|_______________|
|I   |Contracte de furnizare: (se precizeaza inclusiv codul CPSA al produselor |
|    |achizitionate)                                                           |
|____|_________________________________________________________________________|
|1.  |   |   |       |   |     |           |   |  |  |   |     |               | |____|___|___|_______|___|_____|___________|___|__|__|___|_____|_______________|
|2.  |   |   |       |   |     |           |   |  |  |   |     |               | |____|___|___|_______|___|_____|___________|___|__|__|___|_____|_______________|
|... |   |   |       |   |     |           |   |  |  |   |     |               |
|____|___|___|_______|___|_____|___________|___|__|__|___|_____|_______________|
|II  |Contracte de servicii: (se precizeaza inclusiv codul CPSA al serviciilor |
|    |achizitionate)                                                           |
|____|_________________________________________________________________________|
|1.  |   |   |       |   |     |           |   |  |  |   |     |               | |____|___|___|_______|___|_____|___________|___|__|__|___|_____|_______________|
|2.  |   |   |       |   |     |           |   |  |  |   |     |               | |____|___|___|_______|___|_____|___________|___|__|__|___|_____|_______________|
|... |   |   |       |   |     |           |   |  |  |   |     |               |
|____|___|___|_______|___|_____|___________|___|__|__|___|_____|_______________|
|III |Contracte de lucrari: (se precizeaza, daca este posibil, codul CPSA al   |
|    |lucrarilor achizitionate)                                                |
|____|_________________________________________________________________________|
|1.  |   |   |       |   |     |           |   |  |  |   |     |               | |____|___|___|_______|___|_____|___________|___|__|__|___|_____|_______________|
|2.  |   |   |       |   |     |           |   |  |  |   |     |               | |____|___|___|_______|___|_____|___________|___|__|__|___|_____|_______________|
|... |   |   |       |   |     |           |   |  |  |   |     |               |
|____|___|___|_______|___|_____|___________|___|__|__|___|_____|_______________|

                                        ........................
                                         (semnatura autorizata)SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 461/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 461 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 461/2001
Hotărârea 874 2003
privind modificarea art. 45 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice
Ordin 873 2001
privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii
Ordin 874 2001
privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de lucrari
Ordin 1012 2001
privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de produse
Ordin 1013 2001
privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii
Ordin 1014 2001
privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de lucrari
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu