E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 528 2004 adauga dupa articolul 2 din actul Ordonanţa 16 2002
Articolul 1 din actul Legea 528 2004 abrogă articolul 3 din actul Ordonanţa 16 2002
Articolul 1 din actul Legea 528 2004 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 16 2002
Articolul 1 din actul Legea 528 2004 adauga dupa articolul 4 din actul Ordonanţa 16 2002
Articolul 1 din actul Legea 528 2004 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 16 2002
Articolul 1 din actul Legea 528 2004 adauga dupa articolul 6 din actul Ordonanţa 16 2002
Articolul 1 din actul Legea 528 2004 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 16 2002
Articolul 1 din actul Legea 528 2004 adauga dupa articolul 7 din actul Ordonanţa 16 2002
Articolul 1 din actul Legea 528 2004 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 16 2002
Articolul 1 din actul Legea 528 2004 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 16 2002
Articolul 1 din actul Legea 528 2004 adauga dupa articolul 11 din actul Ordonanţa 16 2002
Articolul 1 din actul Legea 528 2004 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 16 2002
Articolul 1 din actul Legea 528 2004 modifica articolul 13 din actul Ordonanţa 16 2002
Articolul 1 din actul Legea 528 2004 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 16 2002
Articolul 1 din actul Legea 528 2004 adauga dupa articolul 1 din actul Ordonanţa 16 2002
Articolul 1 din actul Legea 528 2004 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 16 2002
Articolul 2 din actul Legea 528 2004 modifica articolul 3 din actul OUG 60 2001
Articolul 2 din actul Legea 528 2004 modifica articolul 4 din actul OUG 60 2001
Articolul 2 din actul Legea 528 2004 abrogă articolul 43 din actul OUG 60 2001
Articolul 2 din actul Legea 528 2004 abrogă articolul 45 din actul OUG 60 2001
Articolul 4 din actul Legea 528 2004 modifica articolul 1 din actul Legea 219 1998
Articolul 4 din actul Legea 528 2004 adauga dupa articolul 1 din actul Legea 219 1998
Articolul 4 din actul Legea 528 2004 completeaza articolul 2 din actul Legea 219 1998
Articolul 4 din actul Legea 528 2004 modifica articolul 7 din actul Legea 219 1998
Articolul 4 din actul Legea 528 2004 modifica articolul 10 din actul Legea 219 1998
Articolul 4 din actul Legea 528 2004 modifica articolul 13 din actul Legea 219 1998
Articolul 4 din actul Legea 528 2004 completeaza articolul 22 din actul Legea 219 1998
Articolul 4 din actul Legea 528 2004 modifica articolul 27 din actul Legea 219 1998
Articolul 4 din actul Legea 528 2004 adauga dupa articolul 27 din actul Legea 219 1998
Articolul 4 din actul Legea 528 2004 modifica articolul 29 din actul Legea 219 1998
Articolul 4 din actul Legea 528 2004 modifica articolul 30 din actul Legea 219 1998
Articolul 4 din actul Legea 528 2004 modifica articolul 40 din actul Legea 219 1998
Articolul 6 din actul Legea 528 2004 in legatura cu Legea 136 1996
Articolul 6 din actul Legea 528 2004 abrogă Ordonanţa 30 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 528 din 25 noiembrie 2004

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum si a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor

ACT EMIS DE:                PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1153 din  7 decembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 470/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Prezenta ordonanta are ca obiect reglementarea proiectarii, finantarii, constructiei, exploatarii, intretinerii si transferului oricarui bun public pe baza parteneriatului public-privat pentru concesiunea de lucrari."
    2. Dupa articolul 1 se introduce articolul 1^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 1^1
    Contractul de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrari este un contract avand ca obiect executia sau, dupa caz, atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale, ori executia prin orice mijloace a oricarei combinatii a acestor lucrari de constructii, care corespunde cerintelor autoritatii contractante si care conduce la un rezultat menit sa indeplineasca, prin el insusi, o functie tehnico-economica. In contrapartida lucrarilor executate contractantul, in calitate de concesionar, primeste dreptul de a exploata rezultatul lucrarilor, in totalitate sau in parte, drept la care se poate adauga, dupa caz, plata unei sume."
    3. La articolul 2, litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) concesionar - investitor privat selectionat sa realizeze parteneriatul public-privat pentru concesiunea de lucrari;".
    4. La articolul 2, literele b) si e) se abroga.
    5. La articolul 2, dupa litera h^1) se introduce litera h^2) cu urmatorul cuprins:
    "h^2) dialog competitiv - procedura prin care autoritatea contractanta poate initia consultari cu investitorii preselectati, in scopul de a dezvolta una sau mai multe variante capabile sa intruneasca cerintele autoritatii contractante si pe baza carora candidatii sunt invitati sa liciteze;".
    6. La articolul 2, litera i) va avea urmatorul cuprins:
    "i) acord de proiect - actul juridic intocmit ca urmare a dialogului pe care autoritatea publica l-a purtat cu fiecare investitor in vederea stabilirii mijloacelor tehnice si a aranjamentelor financiare si juridice care sa raspunda cel mai bine nevoilor autoritatii publice."
    7. Dupa articolul 2 se introduce articolul 2^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 2^1
    Principiile care stau la baza selectarii ofertantilor si a incheierii contractelor de parteneriat public-privat sunt:
    a) transparenta, respectiv punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat;
    b) tratamentul egal pentru toti ofertantii, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat;
    c) proportionalitatea, respectiv ca orice masura ceruta de catre autoritatea publica sa fie necesara si corespunzatoare naturii contractului;
    d) recunoasterea mutuala, respectiv acceptarea de catre autoritatea publica a produselor si serviciilor oferite de candidati de alta nationalitate;
    e) libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca orice candidat, indiferent de nationalitate, sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii, contractant."
    8. Articolul 3 se abroga.
    9. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Autoritatea publica este obligata sa publice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene si/sau intr-un jurnal international de larga circulatie intentia de a initia un proiect de parteneriat public-privat, in conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante."
    10. Dupa articolul 4 se introduc articolele 4^1 - 4^3 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 4^1
    Autoritatea publica, atunci cand urmeaza sa atribuie un contract de concesiune de lucrari, are dreptul de a solicita:
    a) concesionarului sa atribuie contracte de lucrari unor terte parti intr-un procent de minimum 30% din totalul lucrarilor ce fac obiectul contractului de parteneriat public-privat pentru concesiune de lucrari, oferind totodata posibilitate investitorilor de a mari acest procentaj, procentajul minim fiind specificat in contractul de concesiune de lucrari;
    b) investitorilor sa precizeze in oferta valoarea procentuala, daca este cazul, a lucrarilor pe care acestia intentioneaza sa le atribuie unor terte parti, ca efect al atribuirii unui contract de concesiune de lucrari.
    Art. 4^2
    In cazul in care concesionarul este o autoritate contractanta in intelesul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile ulterioare, acesta se va conforma dispozitiilor prevazute de aceasta referitor la contractele de lucrari, in cazul in care lucrarile sunt efectuate de terti.
    Art. 4^3
    (1) Concesionarii de lucrari care nu sunt autoritati contractante in intelesul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile ulterioare, si care intentioneaza sa acorde contracte de concesiune de lucrari unor terti vor face publica aceasta intentie printr-un anunt ale carui continut si mod de publicare vor fi conforme cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante.
    (2) Publicitatea nu este obligatorie daca contractul de concesiune de lucrari indeplineste conditiile prevazute de art. 11 alin. (1) lit. a) si d) si de art. 12 lit. a) - f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile ulterioare.
    (3) Investitorii care s-au grupat in vederea obtinerii contractului de concesiune de lucrari sau investitorii afiliati nu sunt considerati terti. Investitorul afiliat este investitorul asupra caruia concesionarul poate exercita o influenta determinanta, direct ori indirect, sau investitorul care poate exercita o influenta determinanta asupra concesionarului, sau orice investitor care, la fel ca si concesionarul, este influentati determinant de catre un alt investitor ca urmare a participatiei detinute de acesta din urma in cadrul lor. Influenta determinanta a unui investitor asupra altuia este prezumata atunci cand, direct sau indirect, acesta:
    a) detine majoritatea capitalului social al investitorului controlat;
    b) controleaza majoritatea voturilor aferente actiunilor emise de investitorul controlat;
    c) are capacitatea de a desemna mai mult de jumatate din personalul de administrare, de management si de control al investitorului controlat.
    (4) Lista completa a tuturor acestor investitori va fi inclusa in oferta depusa pentru obtinerea concesiunii. Aceasta lista va trebui actualizata in urma oricarei modificari ulterioare a relatiilor dintre investitori.
    (5) In contractele de concesiune de lucrari incheiate de un concesionar care nu este autoritate contractanta, termenul limita pentru depunerea cererilor de participare, stabilit de concesionar, nu va fi mai mic de 37 de zile de la data la care anuntul a fost publicat, iar termenul limita pentru primirea ofertelor nu va fi mai mic de 40 de zile de la data la care anuntul sau cererea de oferta a fost publicata. Concesionarul are obligatia sa prelungeasca aceste termene limita daca, datorita volumului si complexitatii lucrarilor, ofertele nu pot fi depuse in termenul limita sau nu pot fi formulate si depuse decat dupa vizitarea locatiilor ori dupa consultarea la fata locului a documentelor anexate termenilor de referinta. Concesionarul are dreptul sa prelungeasca termenul limita pentru depunerea ofertelor. In acest caz concesionarul are obligatia sa comunice noul termen in scris, cu cel putin 6 zile inainte de expirarea termenului initial, tuturor furnizorilor de bunuri si servicii si contractorilor care au primit o copie de pe documentatia de elaborare si depunere a ofertei."
    11. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) In termenul prevazut in anuntul public, dar nu mai putin de 60 de zile de la data publicarii intentiei de initiere a unui proiect de parteneriat public-privat, autoritatea publica primeste scrisori de intentie, insotite de documentul atasat scrisorii de intentie, din partea investitorilor interesati.
    (2) In maximum 60 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1), autoritatea publica va selectiona cele mai bune scrisori de intentie, exprimate in termeni tehnici, economici si financiari de catre investitori.
    (3) In cazul in care nu au fost depuse minimum 3 scrisori de intentie sau nu au putut fi selectate cel putin 3 scrisori de intentie, proiectul va fi reluat numai prin initierea unei noi proceduri complete. In cazul lansarii unei noi proceduri, regulile cuprinse in prezentul articol nu se vor mai aplica."
    12. Dupa articolul 6 se introduce articolul 6^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 6^1
    (1) Pe baza continutului studiului de fezabilitate si a rezultatelor negocierilor purtate in conformitate cu prevederile art. 6, autoritatea publica va fixa termenul de depunere a ofertei tehnice si financiare de catre investitorii preselectionati pe baza rezultatelor analizei scrisorilor de intentie depuse. Termenul de depunere a ofertelor nu va fi mai mic de 60 de zile de la data comunicarii.
    (2) In urma evaluarii ofertelor depuse, autoritatea publica emite o decizie cuprinzand lista investitorilor ierarhizati pe criteriul celei mai bune oferte in termeni tehnico-economici si financiari. Decizia se comunica in scris, simultan, tuturor investitorilor participanti la selectie.
    (3) Impotriva deciziei mentionate la alin. (2) orice investitor poate depune la autoritatea publica o contestatie scrisa, in termen de 10 zile calendaristice de la data comunicarii deciziei.
    (4) Autoritatea publica este obligata sa analizeze toate contestatiile depuse in termen si sa transmita fiecarui contestatar un raspuns in scris, in termen de 10 zile calendaristice de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor."
    13. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Pe durata dialogului competitiv, autoritatea publica va asigura egalitatea de tratament intre toti investitorii. Este interzisa transmiterea de informatii intr-o maniera discriminatorie care ar putea oferi avantaje unor investitori asupra altora. Autoritatea publica nu va dezvalui celorlalti investitori variantele propuse sau alte informatii confidentiale comunicate de un candidat care participa la dialog, fara acordul acestuia.
    (2) Autoritatea publica va putea dispune ca procedura dialogului competitiv sa se desfasoare in stagii succesive pentru a reduce numarul de variante care urmeaza a fi discutate aplicand criteriile de selectie continute de anuntul de intentie.
    (3) Autoritatea publica va continua dialogul pana la identificarea variantei sau a variantelor care indeplinesc cerintele, comparandu-le daca este cazul.
    (4) Dupa declararea finalizarii dialogului si dupa informarea in acest sens a participantilor, autoritatea publica va solicita depunerea de oferte finale pe baza variantelor prezentate si stabilite in cursul dialogului.
    (5) Autoritatea publica poate solicita clarificari, precizari si imbunatatiri de detaliu ale ofertelor. Cu toate acestea, clarificarile, precizarile si imbunatatirile de detaliu nu pot implica schimbari ale caracteristicilor de baza ale anuntului de intentie, schimbari care ar putea incalca libera concurenta sau ar avea un efect discriminatoriu.
    (6) Autoritatea publica poate remunera sau recompensa participantii la dialog."
    14. Dupa articolul 7 se introduc articolele 7^1 - 7^9 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 7^1
    (1) Autoritatea publica va selecta oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, luand in considerare criteriile stipulate in anuntul de intentie. Alte criterii asociate obiectului contractului pot fi luate in considerare, cum ar fi calitatile tehnice, caracteristicile estetice si functionale, aspectele de mediu, costurile de functionare, perioada necesara executiei.
    (2) Anuntul de intentie va contine informatii referitoare la ponderea acordata fiecarui criteriu ales sa determine cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic. In acele situatii cand, in opinia autoritatii publice, precizarea ponderii criteriilor nu este posibila, autoritatea publica va indica in anuntul de intentie criteriile in ordinea descrescatoare a importantei acestora.
    (3) Toti investitorii vor fi informati de decizia autoritatii publice, iar decizia de acordare a contractului se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a si in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene.
    Art. 7^2
    (1) Actele emise cu incalcarea prevederilor prezentei ordonante pot fi atacate pe cale administrativa si/sau in justitie.
    (2) Autoritatea contractanta este competenta sa solutioneze contestatiile inaintate pe cale administrativa. Autoritatea contractanta are obligatia sa indice in anuntul de participare sau, dupa caz, in invitatia de participare denumirea, adresa, faxul si/sau adresa de e-mail a compartimentului din cadrul autoritatii contractante unde se transmit/depun sau, dupa caz, se solutioneaza contestatiile.
    (3) Actiunea in justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul autoritatii contractante. Impotriva hotararii tribunalului se poate declara recurs la sectia de contencios administrativ a curtii de apel.
    Art. 7^3
    Orice persoana care are un interes legitim in legatura cu un anumit contract de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrari si care sufera, risca sa sufere sau a suferit un prejudiciu, ca o consecinta directa a unui act nelegal, are dreptul de a utiliza caile de atac prevazute de prezenta ordonanta.
    Art. 7^4
    Persoanele prevazute la art. 7^3, care au suferit un prejudiciu, pot solicita despagubiri prin actiune in justitie in conditiile legii contenciosului administrativ.
    Art. 7^5
    (1) Ori de cate ori primeste o contestatie, autoritatea contractanta suspenda procedura pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrari in cauza.
    (2) Perioada de suspendare atrage prelungirea, in mod corespunzator, a oricarei perioade afectate prin suspendare, cu exceptia perioadelor prevazute pentru exercitarea cailor de atac.
    (3) Decizia de suspendare se comunica de indata de catre autoritatea contractanta contestatorului, precum si tuturor participantilor implicati in procedura pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrari la data inaintarii contestatiei.
    (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractanta poate refuza suspendarea procedurii privind atribuirea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrari in cauza, in oricare dintre urmatoarele situatii:
    a) contestatia este neintemeiata;
    b) prin suspendarea aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrari exista pericolul iminent de a afecta grav un interes public major.
    Art. 7^6
    (1) Autoritatea contractanta, dupa ce primeste o contestatie sau o notificare privind introducerea unei actiuni in justitie, are obligatia ca, in termen de 3 zile, sa ii instiinteze despre aceasta si despre decizia sa motivata de a suspenda sau nu procedura pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrari pe toti participantii implicati in respectiva procedura, anexand o copie de pe contestatia sau notificarea primita.
    (2) Autoritatea contractanta are obligatia de a comunica tuturor participantilor implicati in procedura pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrari toate actele ulterioare referitoare la contestatia sau actiunea in justitie in cauza, in termen de doua zile lucratoare de la producerea sau primirea lor.
    Art. 7^7
    (1) Participantii implicati in procedura pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrari au dreptul de a se asocia la contestatia inaintata autoritatii contractante, prin comunicare scrisa depusa la sediul autoritatii contractante, in termen de 5 zile de la primirea instiintarii privind primirea unei contestatii.
    (2) Cei care se asociaza la o contestatie au aceleasi drepturi si raspunderi cu cel care a initiat contestatia. Participantii implicati in procedura pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrari, care nu se asociaza unei contestatii potrivit prevederilor prezentului alineat, pierd dreptul de a ataca atat pe cale administrativa, cat si in justitie actul invocat ca nelegal prin contestatia inaintata initial.
    Art. 7^8
    (1) In solutionarea contestatiilor autoritatea contractanta poate decide masuri corective de modificare, incetare, revocare, anulare si altele asemenea ale actelor nelegale sau ale activitatilor in legatura cu acestea, in scopul conformarii prevederilor prezentei ordonante.
    (2) Orice masura corectiva decisa de catre autoritatea contractanta trebuie sa fie precizata in cadrul rezolutiei motivate.
    Art. 7^9
    Hotararile judecatoresti irevocabile pronuntate in litigiile care decurg din aplicarea dispozitiilor prezentei ordonante se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, iar plata transmiterii si a cheltuielilor de publicare este in sarcina partii care a pierdut procesul; in acest scop, instanta va dispune prin aceeasi hotarare judecatoreasca plata acestor cheltuieli."
    15. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) La finalizarea procedurii de depunere si rezolvare a contestatiilor, autoritatea publica intra in negocierea finala a unui contract de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrari cu investitorul cel mai bine clasat.
    (2) In cazul in care contractul de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrari nu este incheiat cu investitorul cel mai bine clasat, autoritatea publica va incheia contractul cu urmatorul investitor selectionat, in ordinea inscrierii pe lista investitorilor selectionati, pana la obtinerea unui rezultat favorabil.
    (3) Nefinalizarea unui contract de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrari cu nici unul dintre investitorii selectionati obliga autoritatea publica la reluarea intregii proceduri.
    (4) Acordul partilor privind crearea unei companii de proiect sau stabilirea unei alte forme de asociere intre parti se include in continutul contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrari."
    16. La articolul 11, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Bunurile proprietate privata a statului rezultate prin implementarea proiectului si terenurile ocupate de proiect nu pot fi instrainate, ipotecate, gajate sau nu pot sa se constituie in garantii pentru terti, decat cu acordul proprietarului."
    17. Dupa articolul 11 se introduce articolul 11^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 11^1
    (1) Prezenta ordonanta nu se aplica atunci cand autoritatea publica isi propune sa achizitioneze lucrari suplimentare, care nu au fost incluse in proiectul de concesiune de lucrari initial sau in contractul de concesiune de lucrari atribuit anterior unui contractant, dar care au devenit, ca urmare a unor situatii neprevazute, necesare pentru finalizarea lucrarilor initiale si aceste lucrari suplimentare au fost atribuite concesionarului initial numai daca:
    a) lucrarile suplimentare nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic si economic, de contractul initial, intrucat altfel ar aduce prejudicii majore autoritatii publice;
    b) desi separabile de contractul initial, sunt strict necesare in vederea indeplinirii acestuia.
    (2) Valoarea contractului pentru lucrarile suplimentare nu trebuie sa depaseasca 50% din valoarea actualizata a contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrari, atribuit initial."
    18. La articolul 13, alineatul (2) se abroga.
    19. La articolul 13, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
    "(4) Pentru solutionarea eventualelor litigii izvorate din executarea contractului, partile pot stipula in acesta clauza compromisorie, putand atribui competenta solutionarii litigiilor instantelor arbitrale romane sau internationale."
    20. La articolele 12 si 13, expresiile "proiecte de parteneriat public-privat" si "proiecte public-private" se inlocuiesc cu expresia "proiecte de parteneriat public-privat pentru concesiuni de lucrari".
    Art. 2
    Articolul 3 litera f^1), articolul 4 alineatul 3, articolul 43^1 si articolul 45^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, se abroga.
    Art. 3
    Ordonanta Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 470/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Art. 4
    Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 459 din 30 noiembrie 1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Obiectul prezentei legi il constituie reglementarea si organizarea atribuirii concesiunii de activitati, servicii si bunuri, dupa cum urmeaza:
    a) activitati si servicii publice de interes national sau local, in schimbul unei redevente;
    b) alte servicii, in schimbul unei remuneratii;
    c) bunuri proprietate publica ori privata a statului, judetului, orasului sau comunei, in schimbul unei redevente, cu exceptia concesiunii de lucrari, asa cum este ea reglementata de Ordonanta Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 470/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."
    2. Dupa articolul 1 se introduc articolele 1^1 si 1^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 1^1
    (1) Atribuirea concesiunii de activitati si servicii publice de interes national si local si de bunuri prevazute la art. 1 lit. a) si c) se face in baza unui contract prin care o persoana, denumita concedent, transmite pentru o perioada determinata, de cel mult 49 de ani, unei alte persoane, denumita concesionar, care actioneaza pe riscul si pe raspunderea sa, dreptul si obligatia de exploatare sau de efectuare a unei activitati ori a unui serviciu public de interes national sau local ori a unui bun in schimbul unei redevente.
    (2) Atribuirea concesiunii de servicii prevazute la art. 1 lit. b) se face in baza unui contract prin care o autoritate publica, denumita concedent, transmite pentru o perioada determinata, de cel mult 49 de ani, unui investitor privat, denumit concesionar, care actioneaza pe riscul si pe raspunderea sa, dreptul si obligatia de a presta servicii in numele sau, remunerarea pentru serviciile prestate constand fie din sumele obtinute din dreptul de exploatare a serviciilor, fie din acest drept insotit, in completare, de remuneratie.
    Art. 1^2
    Principiile care stau la baza selectarii ofertantilor si a incheierii contractelor de concesiune sunt:
    a) transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune;
    b) tratamentul egal pentru toti ofertantii, insemnand ca toate criteriile de selectie si de atribuire a contractului de concesiune se aplica intr-o maniera nediscriminatorie;
    c) proportionalitatea, respectiv ca orice masura ceruta de catre autoritatea publica sa fie necesara si corespunzatoare naturii contractului;
    b) nediscriminarea, respectiv acceptarea de catre autoritatea publica a serviciilor oferite de candidatii de alta nationalitate, in conditiile prevazute in acordurile si conventiile la care Romania este parte;
    e) libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca orice candidat, indiferent de nationalitate, sa aiba dreptul de a deveni concesionar in conditiile legii, ale conventiilor si acordurilor internationale la care Romania este parte".
    3. La articolul 2, dupa alineatul (1) se introduce alineatul 1^1), iar dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Serviciile publice sunt acele servicii, altele decat cele care constituie monopol de stat, stabilite prin legi speciale, si pot fi servicii publice de interes national sau servicii publice de interes local.
    ...........................................................................
    (4) Prevederile prezentei legi nu se aplica contractelor de proiectare, finantare, constructie, exploatare, intretinere si transfer pentru orice bun public care se incheie potrivit procedurilor prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 16/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 470/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."
    4. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Initierea concesionarii are la baza un studiu de oportunitate efectuat, in prealabil, de catre concedent, care va cuprinde, in principal, urmatoarele elemente:
    a) descrierea bunului, a activitatii, a serviciului public sau a serviciului care urmeaza sa fie concesionat;
    b) motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu, care justifica acordarea concesiunii;
    c) investitiile necesare pentru modernizare sau extindere;
    d) nivelul minim al redeventei/remuneratiei;
    e) modalitatea de acordare a concesiunii avuta in vedere; daca se recurge la procedura licitatiei publice deschise cu preselectie sau la procedura de negociere directa, trebuie motivata aceasta optiune;
    f) durata estimata a concesiunii;
    g) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare;
    h) avizul obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale si al Statului Major General privind incadrarea obiectului concesiunii in infrastructura sistemului national de aparare, dupa caz.
    (2) In baza studiului de oportunitate se elaboreaza caietul de sarcini al concesiunii."
    5. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Atribuirea concesiunii unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public se realizeaza prin licitatie publica, prin negociere directa sau dialog competitiv, conform prevederilor prezentei legi."
    6. La articolul 13, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    In cazul procedurii licitatiei publice deschise, concedentul are obligatia sa publice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, intr-un cotidian de circulatie nationala si intr-unul de circulatie locala, precum si in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene si/sau intr-un jurnal international de larga circulatie, in conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi, anuntul licitatiei publice deschise, care va contine in mod obligatoriu:"
    7. La articolul 13, dupa litera g) se introduce litera h) cu urmatorul cuprins:
    "h) denumirea, adresa, faxul si adresa de e-mail ale autoritatii contractante unde se transmit ori se depun sau, dupa caz, se solutioneaza contestatiile."
    8. La articolul 22, dupa litera e) se introduce litera f) cu urmatorul cuprins:
    "f) denumirea, adresa, faxul si adresa de e-mail ale autoritatii contractante unde se transmit ori se depun sau, dupa caz, se solutioneaza contestatiile."
    9. La articolul 27, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    (1) Concedentul are obligatia sa publice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, intr-un cotidian de circulatie nationala si intr-unul de circulatie locala, in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene si/sau intr-un jurnal international de larga circulatie, in conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi, intentia de a recurge la procedura de negociere directa."
    10. Dupa articolul 27 se introduce sectiunea a 3-a cu urmatorul cuprins:
    "SECTIUNEA a 3-a
    Procedura concesionarii prin dialog competitiv

    Art. 27^1
    (1) Dialogul competitiv este o procedura care ofera posibilitatea autoritatii contractante de a initia consultari cu candidatii, in scopul de a dezvolta una sau mai multe alternative capabile sa intruneasca cerintele autoritatii contractante si pe baza carora candidatii sunt invitati sa liciteze.
    (2) La sfarsitul dialogului competitiv candidatii vor fi invitati sa depuna oferta finala pe baza solutiei/solutiilor identificate in cursul dialogului. Principiile transparentei si egalitatii de tratament vor fi respectate.
    (3) Concedentul are obligatia sa publice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, intr-un cotidian de circulatie nationala si intr-unul de circulatie locala, in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene si/sau intr-un jurnal international de larga circulatie, in conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi, intentia de a recurge la procedura prin dialog competitiv.
    (4) Anuntul publicat conform prevederilor alin. (3) trebuie sa precizeze:
    a) denumirea si sediul concedentului;
    b) obiectul concesiunii;
    c) modalitatea prin care concedentul organizeaza desfasurarea negocierilor;
    d) denumirea, adresa, faxul si adresa de e-mail ale compartimentului din cadrul autoritatii contractante unde se transmit ori se depun sau, dupa caz, se solutioneaza contestatiile."
    11. Dupa articolul 27^1 se introduce capitolul III^1 cu urmatorul cuprins:
    "CAP. 3^1
    Cai de atac

    Art. 27^2
    (1) Actele emise cu incalcarea prevederilor prezentei legi pot fi atacate pe cale administrativa si/sau in justitie.
    (2) Autoritatea contractanta este competenta sa solutioneze contestatiile inaintate pe cale administrativa.
    (3) Actiunea in justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul autoritatii contractante. Impotriva hotararii tribunalului se poate declara recurs la sectia de contencios administrativ a curtii de apel.
    Art. 27^3
    Orice persoana care are un interes legitim in legatura cu un anumit contract de concesiune si care sufera, risca sa sufere sau a suferit un prejudiciu, ca o consecinta directa a unui act nelegal, are dreptul de a utiliza caile de atac prevazute de prezenta lege.
    Art. 27^4
    Persoanele prevazute la art. 27^3, care au suferit un prejudiciu, pot solicita despagubiri prin actiune in justitie in conditiile legii contenciosului administrativ.
    Art. 27^5
    (1) Ori de cate ori primeste o contestatie, autoritatea contractanta suspenda procedura pentru atribuirea contractului de concesiune in cauza.
    (2) Perioada de suspendare atrage prelungirea in mod corespunzator a oricarei perioade afectate prin suspendare, cu exceptia perioadelor prevazute pentru exercitarea cailor de atac.
    (3) Decizia de suspendare se comunica de indata de catre autoritatea contractanta contestatorului, precum si tuturor participantilor implicati in procedura pentru atribuirea contractului de concesiune de servicii la data inaintarii contestatiei.
    (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractanta poate refuza suspendarea procedurii privind atribuirea contractului de concesiune in cauza, in oricare dintre urmatoarele situatii:
    a) contestatia este neintemeiata;
    b) prin suspendarea aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune exista pericolul iminent de a afecta grav un interes public major.
    Art. 27^6
    (1) Autoritatea contractanta, dupa ce primeste o contestatie sau o notificare privind introducerea unei actiuni in justitie, are obligatia ca, in termen de 3 zile, sa instiinteze despre aceasta si despre decizia sa motivata de a suspenda sau nu procedura pentru atribuirea contractului de concesiune pe toti participantii inca implicati in respectiva procedura, anexand copie de pe contestatia sau notificarea primita.
    (2) Autoritatea contractanta are obligatia de a comunica tuturor participantilor implicati in procedura pentru atribuirea contractului de concesiune toate actele ulterioare referitoare la contestatia/actiunea in justitie in cauza, in termen de doua zile lucratoare de la producerea/primirea lor.
    Art. 27^7
    (1) Participantii implicati in procedura pentru atribuirea contractului de concesiune au dreptul de a se asocia la contestatia inaintata autoritatii contractante, prin comunicare scrisa depusa la sediul autoritatii contractante, in termen de 5 zile de la primirea instiintarii privind primirea unei contestatii.
    (2) Cei care se asociaza la o contestatie au aceleasi drepturi si raspunderi cu cel care a initiat contestatia. Participantii inca implicati in procedura pentru atribuirea contractului de concesiune, care nu se asociaza unei contestatii potrivit prevederilor prezentului alineat, pierd dreptul de a ataca, atat pe cale administrativa, cat si in justitie, actul invocat ca nelegal prin contestatia inaintata initial.
    Art. 27^8
    (1) In solutionarea contestatiilor, autoritatea contractanta poate decide masuri corective de modificare, incetare, revocare, anulare si altele asemenea ale actelor nelegale sau ale activitatilor in legatura cu acestea, in scopul conformarii cu prevederile prezentei legi.
    (2) Orice masura corectiva decisa de autoritatea contractanta trebuie sa fie precizata in cadrul rezolutiei motivate.
    Art. 27^9
    In cazul suspendarii sau al anularii procedurii de atribuire a contractului de concesiune, serviciul supus concesionarii se desfasoara in conditiile anterioare declansarii procedurii de concesionare, fara ca prin aceasta sa se depaseasca perioada maxima de concesionare.
    Art. 27^10
    Hotararile judecatoresti irevocabile, pronuntate in litigiile care decurg din aplicarea dispozitiilor prezentei legi, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, iar plata transmiterii si a cheltuielilor de publicare este in sarcina partii care a pierdut procesul; in acest scop instanta va dispune prin aceeasi hotarare judecatoreasca plata acestor cheltuieli."
    12. Alineatul (1) al articolului 29 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    (1) La expirarea termenului de concesiune concesionarul este obligat sa restituie, in deplina proprietate, liber de orice sarcina, bunul concesionat, inclusiv investitiile realizate, in conformitate cu prevederile contractului de concesiune."
    13. La articolul 30, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru solutionarea eventualelor litigii izvorate din executarea contractului de concesiune, partile pot stipula in contract clauza compromisorie, putand atribui competenta solutionarii litigiilor instantelor arbitrale romane sau internationale."
    14. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40
    (1) Contractele de concesiune incheiate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi pastreaza valabilitatea.
    (2) Pana la privatizarea companiilor nationale ori a societatilor nationale sau a societatilor comerciale infiintate prin reorganizarea regiilor autonome, acestora li se pot concesiona prin atribuire directa bunuri apartinand proprietatii publice sau private a statului, aferente domeniului de activitate, pentru realizarea de noi infrastructuri publice.
    (3) La privatizarea companiilor nationale ori a societatilor nationale sau a societatilor comerciale infiintate prin reorganizarea regiilor autonome, investitorii privati trebuie selectionati pe baza unei proceduri competitive, asa cum este definita in prezenta lege."
    Art. 5
    Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Art. 6
    Ordonanta Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii si exploatarii unor tronsoane de cai de comunicatii terestre - autostrazi si cai ferate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 203 din 1 septembrie 1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 136/1996, cu modificarile ulterioare, se abroga.
    Art. 7
    In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Finantelor Publice elaboreaza si propune spre aprobare Guvernului modificarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si a Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 528/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 528 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu