E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Articolul 1 din actul Ordonanţa 16 2002 articole noi... articolul 1 din actul Legea 528 2004
Articolul 2 din actul Ordonanţa 16 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 528 2004
Articolul 2 din actul Ordonanţa 16 2002 articole noi... articolul 1 din actul Legea 528 2004
Articolul 3 din actul Ordonanţa 16 2002 abrogat de articolul 1 din actul Legea 528 2004
Articolul 4 din actul Ordonanţa 16 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 528 2004
Articolul 4 din actul Ordonanţa 16 2002 articole noi... articolul 1 din actul Legea 528 2004
Articolul 5 din actul Ordonanţa 16 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 528 2004
Articolul 6 din actul Ordonanţa 16 2002 articole noi... articolul 1 din actul Legea 528 2004
Articolul 7 din actul Ordonanţa 16 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 528 2004
Articolul 7 din actul Ordonanţa 16 2002 articole noi... articolul 1 din actul Legea 528 2004
Articolul 8 din actul Ordonanţa 16 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 528 2004
Articolul 11 din actul Ordonanţa 16 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 528 2004
Articolul 11 din actul Ordonanţa 16 2002 articole noi... articolul 1 din actul Legea 528 2004
Articolul 12 din actul Ordonanţa 16 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 528 2004
Articolul 13 din actul Ordonanţa 16 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 528 2004
Articolul 1 din actul Ordonanţa 16 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 528 2004
Articolul 2 din actul Ordonanţa 16 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 293 2003
Articolul 6 din actul Ordonanţa 16 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 293 2003
Articolul 7 din actul Ordonanţa 16 2002 abrogat de articolul 1 din actul Legea 293 2003
Articolul 10 din actul Ordonanţa 16 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 293 2003
Articolul 12 din actul Ordonanţa 16 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 293 2003
Articolul 13 din actul Ordonanţa 16 2002 completat de articolul 1 din actul Legea 293 2003
Articolul 14 din actul Ordonanţa 16 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 293 2003
Articolul 2 din actul Ordonanţa 16 2002 modificat de OUG 15 2003
Articolul 10 din actul Ordonanţa 16 2002 modificat de OUG 15 2003
Articolul 12 din actul Ordonanţa 16 2002 completat de OUG 15 2003
Ordonanţa 16 2002 aprobat de articolul 1 din actul Legea 470 2002
Articolul 2 din actul Ordonanţa 16 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 470 2002
Articolul 3 din actul Ordonanţa 16 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 470 2002
Articolul 4 din actul Ordonanţa 16 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 470 2002
Articolul 5 din actul Ordonanţa 16 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 470 2002
Articolul 6 din actul Ordonanţa 16 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 470 2002
Articolul 3 din actul Ordonanţa 16 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 470 2002
Articolul 8 din actul Ordonanţa 16 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 470 2002
Articolul 9 din actul Ordonanţa 16 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 470 2002
Articolul 10 din actul Ordonanţa 16 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 470 2002
Articolul 11 din actul Ordonanţa 16 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 470 2002
Articolul 12 din actul Ordonanţa 16 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 470 2002
Articolul 14 din actul Ordonanţa 16 2002 modificat de articolul 1 din actul Legea 470 2002
Ordonanţa 16 2002 in legatura cu Hotărârea 621 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 16 din 24 ianuarie 2002

privind contractele de parteneriat public-privat

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 94 din  2 februarie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. II.14 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta ordonanta are ca obiect reglementarea proiectarii, finantarii, constructiei, exploatarii, intretinerii si transferului oricarui bun public pe baza parteneriatului public-privat.
    Art. 2
    In sensul prezentei ordonante, urmatorii termeni sunt definiti astfel:
    a) bun public - un bun care apartine domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) - (4) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia sau un bun privat al statului, astfel cum este definit la art. 4 din aceeasi lege;
    b) proiect public-privat - un proiect care se realizeaza in intregime sau in majoritate cu resurse financiare proprii ori atrase de catre un investitor, pe baza unui model de parteneriat public-privat, din care va rezulta un bun public;
    c) investitor privat - orice persoana juridica sau o asociatie de persoane juridice, romana sau straina, care este dispusa sa intreprinda una sau mai multe dintre etapele de pregatire, finantare, constructie sau exploatare a unui bun public pe cont propriu si in baza principiilor comerciale;
    d) companie de proiect - o societate comerciala rezidenta in Romania, functionand in baza legii, avand drept unic scop un proiect public-privat;
    e) contract de parteneriat public-privat sau contract de proiect - actul juridic care statueaza drepturile si obligatiile autoritatii publice si ale investitorului pentru intreaga perioada de functionare a parteneriatului public-privat, acoperind una sau mai multe dintre etapele de pregatire, finantare, constructie sau exploatare a unui bun public, pe o durata de timp determinata, dar nu mai mare de 50 de ani;
    f) tarif de utilizare - suma platita de fiecare utilizator de bun public pentru accesul la acel bun public si la serviciile oferite de compania de proiect;
    g) autoritate publica centrala - Guvernul Romaniei reprezentat de unul sau mai multe ministere sau autoritati ori institutii publice, responsabile pentru proiectele public-private de interes national;
    h) autoritatea administratiei publice locale - organismul de decizie publica constituit si functionand, dupa caz, la nivelul judetului, municipiului, orasului sau comunei, responsabil pentru proiectele public-private de interes local.
    Termenii "autoritate publica centrala" si "autoritate publica locala" se utilizeaza sub denumirea comuna de autoritate publica si acesta se interpreteaza potrivit competentelor legale si tipului bunului public;
    i) acord de proiect - actul juridic incheiat intre autoritatea publica si investitor in vederea definirii parteneriatului dintre parti pe durata pregatirii unui proiect public-privat.

    CAP. 2
    Initierea proiectului

    Art. 3
    (1) Initiativa unui proiect public-privat apartine autoritatii publice.
    (2) Pentru initierea proiectului public-privat initiatorul intocmeste un studiu de prefezabilitate.
    (3) Costurile generate de realizarea studiului de prefezabilitate cad in sarcina initiatorului.
    Art. 4
    Autoritatea publica este obligata sa publice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, intentia de initiere a unui proiect in conditii de parteneriat public-privat.
    Art. 5
    (1) In termen de 60 de zile de la data publicarii intentiei de initiere a unui proiect de parteneriat public-privat autoritatea publica primeste scrisori de intentie din partea investitorilor interesati.
    (2) In termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1) autoritatea publica va selectiona cele mai bune oferte exprimate in termeni tehnici, economici si financiari de catre investitori.
    (3) In cazul in care nu au fost depuse scrisori de intentie in termenul prevazut la alin. (1), proiectul poate fi reluat numai prin initierea unei noi proceduri complete.
    Art. 6
    (1) Pe baza selectiei scrisorilor de intentie exprimate autoritatea publica incheie cu fiecare dintre investitorii care indeplinesc conditiile continute in anuntul publicat in conformitate cu prevederile art. 4 cate un acord de proiect.
    (2) Acordul de proiect trebuie sa defineasca precis obligatiile si drepturile fiecarei parti, precum si modalitatile de stingere reciproca a obligatiilor. Forma si continutul acordului de proiect se stabilesc prin norme metodologice.
    (3) Pentru negocierea conditiilor de realizare a proiectului, pe baza clauzelor acordului de proiect si a studiului de prefezabilitate, autoritatea publica numeste prin ordin sau decizie, dupa caz, una sau mai multe comisii de specialisti care sa analizeze toate aspectele economice, financiare, tehnice si juridice ale proiectului.
    (4) Comisia numita conform alin. (3) va prezenta autoritatii publice rezultatele negocierii conditiilor de realizare a proiectului si propunerile de continuare a negocierii pe baza studiului de fezabilitate.
    (5) Pe parcursul negocierilor membrii numiti in comisia de negociere nu pot fi revocati sau inlocuiti.
    Art. 7
    (1) In paralel cu negocierile cu investitorii autoritatea publica elaboreaza studiul de fezabilitate al proiectului.
    (2) Studiul de fezabilitate este proprietatea exclusiva a autoritatii publice.

    CAP. 3
    Contractul de proiect

    Art. 8
    (1) Pe baza continutului studiului de fezabilitate si a rezultatelor negocierilor purtate in conformitate cu prevederile art. 6 autoritatea publica va continua negocierile cu investitorii. In urma acestei negocieri autoritatea publica emite o decizie cuprinzand lista investitorilor, ierarhizati pe criteriul celei mai bune oferte in termeni tehnico-economici si financiari.
    (2) Impotriva deciziei mentionate la alin. (1) orice investitor poate depune la autoritatea publica o contestatie scrisa, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
    (3) Autoritatea publica este obligata sa analizeze toate contestatiile depuse in termen si sa transmita fiecarui contestatar un raspuns in scris, in termen de 10 zile calendaristice de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.
    (4) La finalizarea procedurii de depunere si rezolvare a contestatiilor autoritatea publica intra in negocierea finala a unui contract de proiect cu investitorul cel mai bine clasat.
    (5) In cazul in care negocierile cu primul clasat nu pot conduce la incheierea unui contract de proiect, autoritatea publica va incepe negocierile, pe rand, cu urmatorii investitori selectionati, in ordinea inscrierii pe lista investitorilor selectionati, pana la obtinerea unui rezultat favorabil.
    (6) Nefinalizarea unui contract de proiect cu nici unul dintre investitorii selectionati obliga autoritatea publica la reluarea intregii proceduri.
    (7) In cazul in care partile au decis continuarea proiectului, acestea vor proceda la pregatirea si negocierea termenilor si clauzelor contractului de proiect.
    (8) Acordul partilor privind crearea unei companii de proiect sau stabilirea unei alte forme de asociere intre parti se include in continutul contractului de negociere.
    Art. 9
    In vederea elaborarii si negocierii contractului de proiect autoritatea publica numeste o comisie de negociere.
    Art. 10
    Contractul de proiect in forma negociata este supus spre aprobare Guvernului sau autoritatii locale, in functie de nivelul sau de competenta.
    Art. 11
    (1) La finalizarea contractului de proiect compania de proiect transfera, cu titlu gratuit, bunul public autoritatii publice, in buna stare, exploatabil si liber de orice sarcina sau obligatie.
    (2) Proprietatile rezultate prin implementarea proiectului si terenurile ocupate de proiect nu pot fi instrainate, ipotecate, gajate sau sa se constituie in garantii pentru terti.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 12
    (1) Delimitarea terenurilor, a culoarelor si a amplasamentelor necesare pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat se realizeaza in baza documentatiei de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobata potrivit legii, a studiilor de fezabilitate si a proiectelor tehnice.
    (2) Pentru proiectele public-private de interes national terenurile aflate in proprietatea privata a judetului, municipiului, orasului sau comunei ori a persoanelor fizice sau juridice se expropriaza potrivit dispozitiilor art. 21 - 40 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica si intra in proprietatea publica a statului.
    (3) Terenurile aflate in proprietatea privata a statului pe care se executa proiecte de parteneriat public-privat, inclusiv cele destinate amplasarii instalatiilor, cladirilor si dotarilor aferente, si terenurile expropriate potrivit prevederilor alin. (2) trec gratuit in administrarea companiei de proiect, prin hotarare a Guvernului.
    (4) Pentru terenurile prevazute la alin. (1) - (3) nu se percep taxe sau impozite.
    Art. 13
    (1) Proiectelor de parteneriat public-privat le sunt aplicabile prevederile legale privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie.
    (2) Contractarea proiectelor de parteneriat public-privat nu intra sub incidenta Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice.
    Art. 14
    In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante autoritatea publica va elabora norme metodologice cu privire la tipurile de proiecte de parteneriat public-privat, modalitatea de definire a proiectelor, forma si continutul studiilor de prefezabilitate si fezabilitate, stabilirea criteriilor de analiza a eligibilitatii investitorilor, metodologia de calcul al costurilor de proiect si al costului comparativ de referinta, forma si continutul acordului si ale contractului de proiect, precum si definirea matricei de repartitie a riscurilor de proiect care vor fi aprobate prin hotarari ale Guvernului.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Miron Tudor Mitrea

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav CozmancaSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 16/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 16 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 16/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu