E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Legea 61 1998 in legatura cu Legea 606 2003
Legea 61 1998 abrogat de articolul 69 din actul Legea 85 2003
Legea 61 1998 in legatura cu Ordin 12 2003
Legea 61 1998 in legatura cu Ordin 103 2002
Articolul 25 din actul Legea 61 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 47 2002
Articolul 28 din actul Legea 61 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 47 2002
Articolul 31 din actul Legea 61 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 47 2002
Articolul 30 din actul Legea 61 1998 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1152 2001
Articolul 42 din actul Legea 61 1998 modificat de articolul 2 din actul Hotărârea 1152 2001
Legea 61 1998 in legatura cu Ordin 22740 2001
Legea 61 1998 in legatura cu Ordin 151 2001
Legea 61 1998 in legatura cu Hotărârea 758 2001
Articolul 38 din actul Legea 61 1998 in legatura cu Hotărârea 602 2001
Legea 61 1998 in legatura cu articolul 1 din actul Hotărârea 943 2000
Legea 61 1998 in legatura cu Hotărârea 493 2000
Legea 61 1998 in legatura cu Ordin 158 1999
Legea 61 1998 in legatura cu OUG 98 1999
Legea 61 1998 in legatura cu articolul 1 din actul Ordin 62 1999
Legea 61 1998 in legatura cu Ordin 6 1999
Legea 61 1998 in legatura cu Hotărârea 17 1999
Legea 61 1998 in legatura cu Hotărârea 907 1998
Legea 61 1998 in legatura cu Ordin 145 1998
Articolul 37 din actul Legea 61 1998 in legatura cu Hotărârea 816 1998
Articolul 38 din actul Legea 61 1998 in legatura cu Hotărârea 816 1998
Legea 61 1998 in legatura cu Hotărârea 639 1998
Legea 61 1998 in legatura cu Ordin 116 1998
Legea 61 1998 in legatura cu Ordin 110 1998
Legea 61 1998 in legatura cu Ordin 93 1998
Legea 61 1998 in legatura cu Ordin 80 1998
Legea 61 1998 promulgat de Decretul 89 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE  Nr. 61 din  5 martie 1998

Legea minelor

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 113 din 16 martie 1998


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Prezenta lege reglementeaza desfasurarea activitatilor miniere in Romania, stimuland valorificarea resurselor minerale, proprietate publica a statului. Legea asigura maxima transparenta activitatilor miniere si concurenta loiala, fara discriminare intre formele de proprietate, originea capitalului si nationalitatea operatorilor.
    Investitiile in domeniul minier sunt incurajate prin facilitati de ordin fiscal si administrativ, fiind libere de orice constrangeri in ceea ce priveste recuperarea investitiilor si utilizarea profitului realizat.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Resursele minerale situate pe teritoriul si in subsolul tarii si al platoului continental in zona economica a Romaniei din Marea Neagra, delimitate conform principiilor dreptului international si reglementarilor din conventiile internationale la care Romania este parte, fac obiectul exclusiv al proprietatii publice si apartin statului roman.
    Art. 2
    (1) Resursele minerale care fac obiectul prezentei legi sunt: carbunii, minereurile feroase, neferoase, de aluminiu si roci aluminifere, de metale nobile, radioactive, de pamanturi rare si disperse, sarurile haloide, substantele utile nemetalifere, rocile utile, pietrele pretioase si semipretioase, turba, namolurile si turbele terapeutice, rocile bituminoase, gazele necombustibile, apele, gazele care le insotesc si caldura din sistemele geotermale, apele plate, apele minerale, apele termominerale, precum si produsele reziduale miniero-metalurgice din halde, iazuri de decantare si alte depozite tehnologice.
    (2) Prevederile prezentei legi se aplica si apelor subterane pentru activitatile de explorare, evaluare si evidenta a rezervelor.
    Art. 3
    In intelesul prezentei legi, termenii privind resursele minerale si activitatile miniere se definesc dupa cum urmeaza:
    1. activitate miniera - ansamblul de lucrari privind prospectiunea, explorarea, dezvoltarea, exploatarea, prelucrarea, concentrarea, extractia metalurgica si comercializarea produselor miniere;
    2. administrare - dreptul acordat de stat, prin autoritatea competenta, unei institutii publice, de a efectua activitati miniere in baza unei licente;
    3. autoritatea competenta - Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, care reprezinta, in domeniul resurselor minerale, interesele statului;
    4. cadastru minier - document de specialitate reprezentand ansamblul lucrarilor specifice, de evidenta tehnica, economica, juridica si alte informatii privind perimetrul instituit;
    5. cartea miniera - document de evidenta prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea si reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor lucrarilor cu caracter minier si geologic, a tuturor terenurilor cu destinatie miniera si a celorlalte bunuri imobile din interiorul unui perimetru de exploatare instituit, care cuprinde totalitatea actelor juridice de orice natura privitoare la un perimetru de prospectiune, explorare si exploatare sau in legatura cu acesta, precum si toate datele referitoare la proprietatea terenurilor, la situatia topografica a perimetrului si a tuturor lucrarilor si facilitatilor miniere existente in cadrul acestuia, la situatia rezervelor si a productiei brute pe fiecare tip de resursa minerala;
    6. concedent - autoritatea competenta abilitata de lege sa acorde concesiunea;
    7. concesiunea miniera - dreptul acordat de stat, prin autoritatea competenta, unui concesionar de a efectua activitati miniere in baza unei licente;
    8. concesionar - titularul caruia i se acorda concesiunea miniera;
    9. dezvoltare - ansamblul lucrarilor care constau in realizarea minelor si carierelor, construirea si montarea instalatiilor specifice, a echipamentelor si a altor utilitati necesare extractiei, prelucrarii, transportului, stocarii provizorii a produselor miniere, in formele specifice realizate si definitive ale produselor reziduale;
    10. exploatare - ansamblul de lucrari executate in subteran si/sau la suprafata pentru extragerea resurselor minerale, prelucrarea si livrarea acestora in forme specifice;
    11. explorare - ansamblul de studii si activitati pentru identificarea zacamintelor, evaluarea cantitativa si calitativa a acestora, precum si determinarea conditiilor tehnice si economice de valorificare;
    12. fondul geologic national - totalitatea datelor in legatura cu resursele minerale ale tarii, obtinute din activitati miniere si petroliere, indiferent de natura suportului de stocare;
    13. fondul national de rezerve - totalitatea rezervelor evidentiate si inregistrate de catre autoritatea competenta pentru fiecare tip de resursa minerala a tarii, determinate conform reglementarilor specifice;
    14. forta majora - eveniment imprevizibil, inevitabil si insurmontabil care genereaza imposibilitatea temporara sau definitiva de executare, partiala sau totala, a obligatiilor titularului de licenta;
    15. licenta - actul juridic incheiat intre concedent si concesionar, in vederea realizarii de activitati miniere, potrivit prevederilor prezentei legi;
    16. mediu - ansamblul de conditii si elemente naturale, definite conform Legii protectiei mediului nr. 137/1995, care pot fi afectate prin activitatile miniere;
    17. minereu radioactiv - acumulari de uraniu, toriu, sub forma de compusi chimici naturali;
    18. ministerul de resort - organul specializat al administratiei publice centrale, cu atributii si competente in domeniul resurselor minerale;
    19. perimetru de prospectiune, explorare si exploatare - aria corespunzatoare proiectiei la suprafata a conturului partii din scoarta terestra, in interiorul careia, pe un interval de adancime determinat, se realizeaza lucrari de prospectiune, explorare, respectiv de exploatare, precum si suprafetele necesare desfasurarii activitatilor de exploatare, prelucrare si preparare a resurselor minerale situate in afara zacamantului;
    20. permis de exploatare - actul juridic emis de autoritatea competenta prin care se acorda dreptul de exploatare a unor cantitati determinate de roci utile, turba si aur aluvionar;
    21. permis de prospectiune - actul juridic emis de autoritatea competenta prin care se acorda dreptul de a efectua lucrari de prospectiune;
    22. pilier de siguranta - partea din rezervele de resurse minerale sau din rocile inconjuratoare care nu se extrag intr-o anumita perioada sau permanent si in care nu se executa lucrari, in scopul protejarii lucrarilor miniere din subteran sau de la suprafata perimetrului de exploatare, a malurilor apelor sau a altor obiective de la suprafata;
    23. plan de incetare a activitatii - complexul de documentatii tehnice, economice, sociale si de mediu care motiveaza inchiderea exploatarii si contine actiunile necesare pentru asigurarea finantarii si realizarii efective a masurilor de incetare a activitatii;
    24. plan de refacere a mediului - masurile de restaurare a mediului in perimetrul de exploatare, in conformitate cu Legea protectiei mediului nr. 137/1995;
    25. productie miniera - produsul minier comercializat de catre titular;
    26. produs rezidual miniero-metalurgic - produs remanent depus in halde, iazuri de decantare si in alte depozite tehnologice, rezultat din extractia miniera, prepararea si procesul metalurgic al resurselor minerale;
    27. prospectiune - ansamblul de studii si lucrari de suprafata care se realizeaza pentru identificarea posibilitatilor existentei unor acumulari de resurse minerale;
    28. redeventa - plata catre stat, raportata la valoarea productiei miniere, obtinuta de titular, reprezentand compensarea scaderii rezervelor de resurse minerale;
    29. resursa minerala - substanta naturala din scoarta terestra, formata in urma proceselor geologice, utilizabila, ca atare sau prin prelucrare, in activitatea economico-sociala;
    30. rezerva - partea de zacamant, determinata cantitativ si calitativ prin lucrari de explorare si exploatare, avand stabilite conditiile tehnice si economice de valorificare;
    31. titular - orice persoana juridica romana sau straina care poate efectua activitati miniere in baza unei licente;
    32. zacamant - acumulare naturala de resurse minerale, valorificabila din punct de vedere tehnic si economic.
    Art. 4
    (1) Activitatile miniere se efectueaza de catre persoane juridice care sunt inregistrate conform legii si sunt specializate in desfasurarea unor astfel de activitati sau se organizeaza in acest scop.
    (2) Activitatile miniere pot fi efectuate si de persoane fizice, in conditiile art. 18-20 din prezenta lege.
    (3) Activitatile miniere se realizeaza numai in cadrul unor perimetre autorizate in acest scop de catre autoritatea competenta, cu exceptia celor mentionate la alin. (2).
    Art. 5
    (1) Toate datele si informatiile, indiferent de modalitatea de stocare, cu privire la resursele minerale romanesti, determinate conform art. 1, vor fi puse la dispozitie autoritatii competente si apartin statului roman.
    (2) Persoanele juridice care efectueaza activitati miniere dispun liber si neingradit de datele si informatiile obtinute, numai in interes propriu, pe toata durata activitatii miniere.
    (3) Transmiterea catre terti a datelor si informatiilor privind resursele minerale din Romania se face cu acordul autoritatii competente.
    (4) Datele si informatiile cu privire la resursele minerale care, prin continutul lor, intra sub incidenta unei legi speciale, pot circula numai in conformitate cu prevederile acesteia.
    Art. 6
    (1) Accesul la terenurile necesare efectuarii activitatilor miniere se face in conditiile legii, prin:
    a) vanzare-cumparare a terenurilor si, dupa caz, a constructiilor situate pe acestea, prin acte legale, la pretul convenit intre parti;
    b) schimbul de terenuri, insotit de stramutarea proprietarului afectat si de reconstructia cladirilor pe terenul nou acordat, pe cheltuiala titularului care beneficiaza de terenul eliberat;
    c) inchirierea terenului pe durata determinata, cu stabilirea uzufructului, pe baza de contracte incheiate intre parti;
    d) exproprierea pentru cauza de utilitate publica, in conditiile legii;
    e) concesionarea terenurilor proprietate publica;
    f) asocierea dintre proprietarul terenului si titularul de licenta, prin aport la capitalul social, cu contravaloarea terenului;
    g) alte proceduri prevazute de lege.
    (2) Asupra terenurilor necesare activitatilor miniere ce se realizeaza in afara perimetrului de exploatare, precum si asupra terenurilor necesare lucrarilor de explorare si oricaror alte activitati pe care acestea le implica se instituie, in favoarea titularului, un drept de servitute legala, dupa caz.
    (3) Exercitarea dreptului de servitute legala stabilit la alin. (2) se face contra platii unei rente anuale catre proprietarii terenurilor afectate de acesta.
    (4) Durata servitutii legale este cea a activitatilor miniere, iar terenurile care urmeaza a fi afectate vor fi determinate, in ceea ce priveste suprafetele si proprietarii, dupa principiul celei mai mici atingeri posibile aduse dreptului de proprietate.
    (5) Accesul la terenurile afectate de servitutea legala se stabileste prin negocieri intre titularul activitatii miniere si proprietarii terenurilor, cu respectarea principiului egalitatii de tratament si al echitatii.
    (6) Orice neintelegeri intre titularii activitatilor miniere si proprietarii terenurilor se solutioneaza de catre instantele judecatoresti competente, potrivit legii.
    (7) In cazul vanzarii bunurilor expropriate in conditiile alin. (1) lit. d), fostii proprietari sau, dupa caz, succesorii lor au drept de preemptiune, in care scop vor fi instiintati despre conditiile vanzarii, pe cale administrativa si prin publicitate.
    (8) Accesul la terenurile pe care sunt amplasate monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit si rezervatii naturale se face cu avizul organelor in drept.

    CAP. 2
    Regimul de punere in valoare a resurselor minerale

    Art. 7
    Resursele minerale se pun in valoare prin activitati miniere care se concesioneaza companiilor si societatilor nationale miniere, precum si persoanelor juridice romane sau straine sau se dau in administrare institutiilor publice de catre autoritatea competenta, potrivit prezentei legi.
    Art. 8
    (1) Prospectiunea se realizeaza pe baza de permis neexclusiv, eliberat, la cerere, pentru un perimetru de forma geometrica, cu laturile orientate nord-sud si est-vest, definit prin coordonate topogeodezice.
    (2) Marimea perimetrului de prospectiune este multiplul ariei minime de 45 kmp.
    (3) Permisul de prospectiune se elibereaza pentru o durata de maximum 3 ani, cu plata anticipata a unei taxe anuale.
    (4) Din permisul de prospectiune nu decurge nici un drept de acordare a licentei de explorare si/sau de exploatare.
    (5) Titularul permisului de prospectiune prezinta autoritatii competente documentatii anuale privind activitatea desfasurata si rezultatele obtinute, precum si un raport final cuprinzand metodele de investigare aplicate si rezultatele obtinute.
    Art. 9
    (1) Explorarea se realizeaza pe baza unei licente exclusive acordate, la cerere, persoanelor juridice romane sau straine interesate, selectionate prin concurs semestrial de oferta de catre autoritatea competenta, in baza unui program de lucrari si a constituirii unei garantii bancare corespunzatoare pentru refacerea mediului.
    (2) Licenta de explorare se acorda, in conditiile legii, pentru toate resursele minerale existente in perimetru, in termen de maximum 180 de zile de la data anuntarii concursului de oferta, dar nu mai mult de 30 de zile de la data anuntarii rezultatului acestui concurs.
    (3) Licenta de explorare se acorda pentru o durata de maximum 5 ani, cu drept de prelungire pentru cel mult 3 ani, cu plata anticipata a unei taxe anuale.
    (4) Marimea perimetrului de explorare este multiplul ariei minime de 10 kmp si se va reduce cu 50%, dupa primii 2 ani, si cu inca 25% din perimetrul initial, dupa 4 ani.
    (5) De regula, perimetrul de explorare este rectangular, cu laturi orientate nord-sud si est-vest, si este definit prin coordonate topogeodezice.
    (6) Titularul licentei de explorare va prezenta autoritatii competente documentatii anuale privind activitatea desfasurata si rezultatele obtinute si un raport final cuprinzand metodologia aplicata, lucrarile executate si rezultatele obtinute.
    (7) La solicitarea titularului licentei de explorare, acesta are dreptul sa obtina licenta de exploatare pentru oricare dintre resursele minerale descoperite, in conditiile prezentei legi.
    Art. 10
    (1) Exploatarea miniera se realizeaza pe baza unei licente exclusive care se acorda pentru toate resursele minerale dintr-un perimetru de exploatare.
    (2) Licenta de exploatare se acorda:
    a) titularului licentei de explorare, la solicitarea acestuia;
    b) castigatorului unui concurs de oferta publica, organizat de autoritatea competenta in conditiile prezentei legi.
    (3) Licenta de exploatare se acorda, prin negociere, in baza unei cereri, insotita de:
    a) studiul de fezabilitate care sa asigure valorificarea resurselor minerale si protectia zacamantului;
    b) planul de dezvoltare a exploatarii;
    c) studiul de impact asupra mediului, avizat conform legii;
    d) planul de refacere a mediului, insotit de o garantie bancara, bazata pe valoarea planului de dezvoltare si a studiului de impact asupra mediului, calculata pe baza normelor de aplicare adoptate conform prezentei legi.
    (4) Licenta de exploatare se acorda pentru maximum 20 de ani, cu drept de prelungire pe perioade succesive de cate 5 ani.
    (5) Titularul licentei de exploatare va plati o taxa anuala pe suprafata si o redeventa miniera, conform prezentei legi.
    Art. 11
    (1) Licenta se incheie in forma scrisa; pentru exploatare, licenta intra in vigoare dupa aprobarea acesteia de catre Guvern.
    (2) Prevederile licentei raman valabile pe toata durata acesteia, in conditiile existente la data incheierii.
    Art. 12
    Inceperea activitatilor miniere prevazute in licenta se autorizeaza in scris de catre autoritatea competenta, in cel mult 60 de zile de la acordarea licentei.
    Art. 13
    (1) Persoanele juridice straine, care au obtinut dreptul de a efectua activitati miniere, sunt obligate ca, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a licentei, sa infiinteze si sa mentina pe toata durata concesiunii o sucursala sau o filiala in Romania.
    (2) In cazul in care doi sau mai multi parteneri straini dobandesc, impreuna, drepturi miniere cu privire la acelasi perimetru, obligatia infiintarii si mentinerii unei sucursale sau filiale in Romania revine numai companiei desemnate sa reprezinte interesele lor.
    Art. 14
    (1) Titularul unei licente poate transfera unei alte persoane juridice drepturile dobandite si obligatiile asumate, numai cu aprobarea scrisa a autoritatii competente. Orice transfer realizat fara aprobare scrisa este nul de drept.
    (2) Licenta de dare in administrare nu este transferabila.
    Art. 15
    In limitele unui perimetru de exploatare autoritatea competenta poate acorda, in conditiile legii, unor persoane juridice, altele decat titularul licentei, dreptul de explorare si/sau exploatare pentru unele resurse minerale, cu acordul titularului.
    Art. 16
    Dreptul obtinut prin dare in administrare sau in concesiune, drept distinct de cel de proprietate asupra terenurilor, nu poate fi in nici un fel afectat de catre titular in beneficiul unui tert, decat in conditiile art. 14.
    Art. 17
    Drepturile de operare obtinute prin licenta pot constitui garantie pentru imprumuturi bancare, in vederea executiei activitatilor miniere prevazute in licenta, cu aprobarea scrisa a autoritatii competente.
    Art. 18
    (1) Rocile utilizabile in constructii si acumularile de turba pot fi extrase de catre operatori, in cantitati determinate si pe termen limitat, pe baza de permis de exploatare emis de autoritatea competenta. Permisul se elibereaza primului solicitant, persoana fizica sau juridica.
    (2) Pentru exploatarile de nisipuri si pietrisuri din albiile raurilor, permisele de exploatare se elibereaza dupa obtinerea avizelor prevazute de legislatia in vigoare in domeniul gospodaririi apelor.
    (3) Perimetrele pentru care se acorda dreptul de exploatare prin permis se stabilesc si se reinnoiesc anual de catre autoritatea competenta, la solicitarea celor interesati.
    (4) Pentru obtinerea permisului de exploatare, solicitantii sunt obligati la plata taxei pe activitatea de exploatare si a redeventei miniere, in conditiile legii. Plata taxei se va face la data eliberarii permisului, iar a redeventei, etapizat, pe durata valabilitatii permisului de exploatare.
    Art. 19
    Rocile utilizabile in constructii, argile, nisipuri, pietrisuri, andezite, bazalturi, calcare, tufuri, precum si turba si izvoarele de ape minerale, situate pe suprafete de teren aflate in proprietate privata, pot fi folosite de catre proprietarul suprafetei numai pentru nevoile proprii, fara plata taxelor si a redeventelor legale.
    Art. 20
    (1) Recuperarea aurului din aluviuni, realizata in afara concesiunilor, se face de catre persoane fizice, in baza unui permis de exploatare eliberat de autoritatea competenta.
    (2) Persoanele fizice autorizate pentru activitatea de recuperare a aurului din aluviuni sunt obligate la plata taxelor si a redeventelor prevazute de lege.
    Art. 21
    Concesiunea miniera sau darea in administrare miniera inceteaza prin:
    a) expirarea duratei pentru care a fost acordata;
    b) renuntarea de catre titularul licentei, in conditiile stabilite la art. 22;
    c) retragerea concesiunii sau administrarii de catre autoritatea competenta, conform prevederilor art. 23-25;
    d) in caz de survenire a unor evenimente care constituie cauze de forta majora, definite in licenta.
    Art. 22
    (1) Titularul licentei poate renunta la ea, daca, la data notificarii renuntarii catre autoritatea competenta, indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) pune la dispozitie autoritatii competente documentatia privind activitatea desfasurata pana la data notificarii renuntarii, precum si rezultatele acesteia;
    b) pune la dispozitie autoritatii competente suma reprezentand contravaloarea lucrarilor prevazute in planul de refacere a mediului si neexecutate.
    (2) Autoritatea competenta verifica indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1), in termen de 60 de zile de la data notificarii renuntarii.
    (3) La implinirea termenului de 60 de zile, prevazut la alin. (2), licenta este anulata, daca autoritatea competenta nu a comunicat refuzul sau, aceasta fiind obligata sa emita decizia de incetare a administrarii sau concesiunii, cu efect de la data implinirii termenului.
    (4) In caz de refuz al autoritatii competente, titularul poate cere instantei de arbitraj sau judecatoresti constatarea indeplinirii conditiilor anularii unilaterale a licentei.
    (5) In cazul in care instanta judecatoreasca sau de arbitraj constata indeplinirea conditiilor anularii unilaterale a licentei, autoritatea competenta emite decizia de incetare a administrarii sau concesiunii, cu efect de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii.
    Art. 23
    Autoritatea competenta retrage licenta titularului sanctionat contraventional, la 30 de zile de la primirea notificarii, cand constata ca:
    a) nu isi indeplineste obligatiile asumate cu privire la termenul de incepere a activitatilor miniere;
    b) continua sistarea lucrarilor pe o perioada mai mare de 30 de zile fara acordul autoritatii competente;
    c) utilizeaza metode si tehnologii de exploatare, altele decat cele prevazute in planul de dezvoltare;
    d) executa activitati miniere fara autorizatie.
    Art. 24
    Autoritatea competenta suspenda sau retrage titularului de licenta concesiunea sau administrarea, cand constata ca:
    a) nu respecta hotararea unei instante de arbitraj sau judecatoresti cu privire la activitatile miniere;
    b) este supus procedurii de reorganizare si lichidare judiciara pentru insolvabilitate;
    c) furnizeaza, cu buna stiinta, autoritatii competente date si informatii false cu privire la activitatile sale miniere sau incalca clauzele de confidentialitate prevazute in licenta;
    d) pericliteaza, prin modul de executare a activitatilor miniere, posibilitatea exploatarii viitoare a zacamantului, incalca normele privind protectia si exploatarea rationala a zacamintelor sau i s-a retras acordul si/sau autorizatia privind protectia mediului si/sau cea de protectie a muncii;
    e) nu achita la termenele stabilite prin licenta taxele, redeventele si impozitele datorate statului.
    Art. 25
    (1) Retragerea concesiunii sau administrarii pentru oricare dintre motivele prevazute la art. 23 si 24 produce efect asupra titularului licentei, dupa implinirea a 30 de zile de la data notificarii facute de catre autoritatea competenta.
    (2) Inlauntrul termenului stabilit la alin. (1) titularul licentei poate cere instantei judecatoresti sau de arbitraj, dupa caz, anularea masurii de retragere a concesiunii sau administrarii.
    (3) La cererea titularului licentei si cu audierea autoritatii competente, instanta poate dispune suspendarea masurii revocarii pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.
    Art. 26
    (1) In cazul in care survine un eveniment dintre cele prevazute la art. 21 alin. (1) lit. d), titularul licentei notifica autoritatii competente situatia, in termen de 15 zile de la producerea evenimentului, cu prezentarea documentelor certificand forta majora, eliberate de institutia legal abilitata in acest scop. Incetarea concesiunii sau administrarii produce efect dupa 30 de zile de la data notificarii cauzei de forta majora.
    (2) Daca, in limita termenului de 30 de zile prevazut la alin. (1), autoritatea competenta notifica titularului licentei refuzul sau de a accepta evenimentul invocat de titular ca fiind o cauza de forta majora, provocand imposibilitatea definitiva a initierii sau continuarii executarii activitatilor miniere, neimputabila acestuia, titularul licentei poate cere instantei de arbitraj sau judecatoresti, dupa caz, pronuntarea anularii unilaterale a licentei pentru caz de forta majora, fara obligarea la plata de daune-interese.
    (3) In caz de pronuntare a anularii licentei, dupa ramanerea definitiva a hotararii arbitrale sau judecatoresti, autoritatea competenta va emite decizia de incetare a concesiunii sau administrarii, cu efect la data prevazuta la alin. (1).
    Art. 27
    (1) Decizia de incetare a concesiunii sau administrarii se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, cu mentiunea datei la care produce efect, si se inscrie in Cartea miniera de catre autoritatea competenta.
    (2) La incetarea concesiunii sau administrarii pentru oricare dintre cauzele prevazute la art. 21 lit. a)-c), exploatarea, cu toate dependintele si anexele tehnologice existente la acea data, revine in proprietatea statului, fara nici o indemnizatie si libera de orice drepturi sau sarcini, indiferent de natura acestora.
    (3) Concesionarii sau administratorii raspund material si financiar pana la refacerea tuturor factorilor de mediu afectati de activitatile miniere, in conformitate cu planul de refacere a mediului, aprobat de autoritatea competenta.
    (4) In termen de maximum 3 luni de la incetarea concesiunii sau administrarii, autoritatea competenta va stabili masurile ce urmeaza a fi luate cu privire la perimetrul de explorare si/sau exploatare si la dotarile aferente acestuia, cu consultarea ministerului de resort.
    (5) Titularul licentei ramane tinut, potrivit regulilor raspunderii civile extracontractuale, la repararea prejudiciilor cauzate tertilor din culpa sa prin activitatile miniere efectuate pana la data expirarii sau renuntarii, chiar daca asemenea prejudicii sunt constatate dupa incetarea concesiunii sau administrarii.

    CAP. 3
    Drepturile si obligatiile titularului licentei

    Art. 28
    Titularul licentei are urmatoarele drepturi:
    a) de acces, in conditiile legii, la terenurile sau suprafetele necesare desfasurarii activitatilor miniere in limitele perimetrului prevazut in licenta;
    b) sa execute, in limitele perimetrului acordat, toate activitatile miniere prevazut in licenta;
    c) sa dispuna asupra cantitatilor de produse miniere realizate;
    d) sa foloseasca, in conditiile legii, surse de apa de suprafata sau subterane necesare desfasurarii activitatilor miniere;
    e) sa se asocieze cu alte persoane juridice in vederea executarii activitatilor miniere prevazute in licenta, cu acordul autoritatii competente. Companiile nationale care valorifica resurse minerale prin licenta vor obtine acordul autoritatii competente si aprobarea ministerului de resort pentru a se asocia cu alte persoane juridice;
    f) sa obtina de la autoritatea competenta, in conditiile legii, datele si informatiile necesare desfasurarii activitatilor sale miniere, sa detina si sa utilizeze aceste date si informatii, precum si pe cele obtinute din activitatile proprii, pe durata valabilitatii licentei;
    g) sa intrerupa activitatea pe o perioada ce depaseste 30 de zile, daca face dovada, in fata autoritatii competente, ca imbunatateste planul de dezvoltare prin introducerea de tehnologii si echipamente superioare celor aprobate anterior si daca obtine acordul acesteia;
    h) sa construiasca drumuri, poduri, cai ferate, retele electrice, precum si  alte utilitati de infrastructura necesare activitatilor miniere, in conditiile legii.
    Art. 29
    (1) Titularul licentei are urmatoarele obligatii:
    a) sa respecte normele, regulamentele si instructiunile emise in aplicarea prezentei legi si prevederile licentei;
    b) sa elaboreze, pe baza licentei, inaintea inceperii si pe parcursul activitatilor miniere, documentatii tehnice si economice pentru realizarea acestora, documentatii pentru protectia mediului si sa le supuna avizarii autoritatii competente, conform art. 8-10. In cazul companiilor si societatilor nationale miniere este necesar avizul prealabil al ministerului de resort;
    c) sa obtina, sa intocmeasca, sa tina la zi si sa transmita autoritatii competente, la termenele fixate, datele, informatiile si documentele prevazute in licenta, referitoare la activitatile miniere executate, precum si rezultatele obtinute. In cazul minereurilor radioactive, aceste date se vor transmite si autoritatii competente in domeniu, conform prevederilor legale;
    d) sa pastreze confidentialitatea asupra datelor si informatiilor obtinute de la autoritatea competenta si ministerul de resort, precum si din activitatea proprie si sa nu le difuzeze fara acordul acestora;
    e) sa recupereze si sa protejeze asociatiile naturale de minerale cu valoare estetica si stiintifica, denumite flori de mina, intalnite in lucrarile miniere executate si sa informeze autoritatea competenta;
    f) sa utilizeze, cu prioritate, in executarea activitatilor miniere, forta de munca autohtona cu calificare corespunzatoare;
    g) pentru productia de resurse minerale obtinuta, sa acorde statului roman dreptul de preemptiune la achizitionare, conform prevederilor din licenta, la preturi internationale si in termeni comerciali;
    h) in termen de 60 de zile de la incetarea administrarii sau concesionarii, prin oricare dintre modurile prevazute la art. 21, sa procedeze la predarea, catre autoritatea competenta, a perimetrului acordat, in conditiile prevazute la art. 27 alin. (5);
    i) sa indeplineasca, in termenele stabilite, masurile dispuse in scris de catre autoritatea competenta, in exercitarea atributiilor ce ii revin, potrivit legii;
    j) sa asigure reconstructia ecologica a perimetrelor afectate de activitatile miniere executate conform legii;
    k) sa efectueze la zi masuratorile topografice necesare si sa completeze planurile de situatie a tuturor lucrarilor executate pe parcursul derularii activitatilor miniere, in conformitate cu reglementarile elaborate de autoritatea competenta;
    l) sa nu depoziteze in lucrarile executate deseuri si substante periculoase toxice, radioactive sau orice alte substante poluante, decat cu respectarea prevederilor legale;
    m) sa obtina avizul autoritatilor portuare si al Ministerului Transporturilor pentru efectuarea activitatilor miniere in zona cailor navigabile;
    n) sa organizeze, pe langa intrarile in mina prin care se face accesul personalului, precum si in subteran, servicii medicale de prim ajutor, dotate cu personal, aparatura, instrumentar de specialitate si materiale, conform normelor emise de Ministerul Sanatatii.
    (2) In cazul in care titularul licentei este o companie sau o societate nationala miniera, aceasta are si urmatoarele obligatii fata de ministerul de resort:
    a) sa fundamenteze si sa transmita, anual, la termenele stabilite, volumele de finantare necesare realizarii lucrarilor prevazute in licenta;
    b) sa transmita informatiile solicitate referitoare la productia si investitiile realizate, precum si la modul de utilizare a fondurilor acordate de la bugetul de stat;
    c) sa indeplineasca, in termenele stabilite, masurile dispuse in scris, potrivit legii;
    d) sa transmita autoritatii competente datele si documentele prevazute la lit. a)-c), aprobate de catre ministerul de resort, pentru a fi inregistrate in Cartea miniera si in Cadastrul minier.

    CAP. 4
    Taxe, tarife si redevente miniere

    Art. 30
    (1) Titularii licentelor sunt supusi la plata catre bugetul de stat a unei taxe pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale, precum si a unei redevente miniere.
    (2) Taxa anuala pentru activitatea de prospectiune se stabileste la 5.000 lei/kmp.
    (3) Taxa anuala pentru activitatea de explorare se stabileste la 20.000 lei/kmp. Aceasta se dubleaza dupa 2 ani si devine de 5 ori mai mare dupa 4 ani.
    (4) Taxa anuala pentru activitatea de exploatare se stabileste la 5.000.000 lei/kmp.
    (5) Valoarea taxelor prevazute la alin. (2), (3) si (4) va fi reactualizata, la propunerea autoritatii competente, prin hotarare a Guvernului, in functie de rata inflatiei.
    Art. 31
    (1) Redeventa miniera cuvenita bugetului de stat se stabileste la o cota de 2% din valoarea productiei miniere realizate anual.
    (2) Redeventa miniera este datorata din ziua inceperii realizarii productiei si este platibila trimestrial, cu scadenta pana la data de 20 a primei luni a trimestrului urmator.
    Art. 32
    Titularii licentelor au obligatia de a transmite autoritatii competente datele si informatiile privind valoarea productiei realizate, in vederea calcularii redeventei cuvenite conform legii.
    Art. 33
    (1) Verificarea exactitatii datelor si a informatiilor pe baza carora se calculeaza taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale si redeventa miniera se face de catre autoritatea competenta, precum si de catre organele administratiei publice cu atributii in domeniul controlului financiar.
    (2) Pentru neplata in termen a taxei pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale se percep majorari de intarziere, conform legii fiscale, iar pentru neplata la termen a redeventei miniere vor fi stipulate in licenta daune-interese moratorii si compensatorii.
    Art. 34
    (1) Pentru actele eliberate in exercitarea atributiilor sale - avize, permise de prospectiune, explorare si exploatare, documente de inregistrare a rezervelor, autorizatii -, precum si pentru consultarea si utilizarea unor documente si informatii referitoare la resursele minerale si a Cartii minere, autoritatea competenta percepe tarife stabilite cu avizul Oficiului concurentei.
    (2) Veniturile realizate, conform alin. (1), de catre autoritatea competenta vor putea fi utilizate pentru alcatuirea pachetelor de date, lansarea apelurilor publice de oferte, organizarea concursurilor, dotari si elaborarea de studii. Veniturile ramase neutilizate la sfarsitul anului bugetar se preiau ca venituri in anul urmator, la dispozitia autoritatilor competente.
    Art. 35
    Plata taxelor, tarifelor si a redeventelor prevazute in prezenta lege nu il scuteste pe titularul licentei de obligatiile fiscale legale, in masura in care acestea ii sunt aplicabile, tinand seama si de prevederile art. 11 alin. (2).
    Art. 36
    (1) Titularii licentelor beneficiaza de urmatoarele facilitati fiscale:
    a) plata impozitului pe profit la nivelul cotelor de impozit prevazut de legea in vigoare la data incheierii licentei, cu reducerea acestuia, conform prevederilor unei legi ulterioare mai avantajoase;
    b) scutirea de taxe vamale a importurilor de bunuri necesare pentru executarea activitatilor miniere, efectuate de catre titulari sau de catre subcontractantii acestora;
    c) scutirea de taxe vamale a importului de bunuri de uz gospodaresc si personal necesare personalului strain al titularului licentei, al companiilor afiliate si al subcontractantilor straini ai acestora; bunurile care sunt scutite de taxe vamale de import se nominalizeaza in anexe la licenta;
    d) scutirea de plata taxelor vamale pentru echipamentele, instalatiile si aparatura in stare noua, care nu se produc in tara, importate, necesare pentru actiunile de refacere a mediului deteriorat in urma activitatilor miniere.
    (2) Titularii licentelor, persoane juridice straine, mai beneficiaza de facilitatile prevazute in legile privind investitiile straine.
    (3) Facilitatile care se acorda titularilor licentelor, potrivit prezentei legi, raman nemodificate pe intreaga durata a licentei.

    CAP. 5
    Inchiderea minelor

    Art. 37
    (1) Activitatea miniera de exploatare a unui zacamant inceteaza cand:
    a) rezervele exploatabile de resurse minerale s-au epuizat;
    b) continuarea exploatarii a devenit imposibila datorita unor cauze naturale: inundatii, surpari, alunecari de teren sau provocate - focuri endogene, explozii de gaze -, ale caror efecte nu pot fi inlaturate prin interventii tehnice, in conditii economice;
    c) exploatarea a devenit nerentabila economic.
    (2) Cand una dintre cauzele enumerate la alin. (1) este constatata legal, titularul licentei supune autoritatii competente avizarea incetarii exploatarii.
    (3) Autoritatea competenta avizeaza inchiderea definitiva sau temporara a activitatii de exploatare pe baza planului de incetare a activitatii. Pentru perimetrele concesionate companiilor si societatilor nationale miniere, inchiderea va fi avizata si de catre ministerul de resort.
    Art. 38
    (1) Initiativa de incetare a activitatii unei mine sau cariere apartine titularului licentei de exploatare, care prezinta autoritatii competente o cerere insotita de planul de incetare a activitatii, cuprinzand:
    a) motivatia incetarii activitatii, bazata pe o documentatie tehnico-economica;
    b) programul tehnic de dezafectare sau conservare a exploatarii; in cazul companiilor si societatilor nationale miniere, programul va fi avizat si de catre ministerul de resort, iar pentru programul de reconstructie ecologica, si de ministerul care coordoneaza activitatea de protectie a mediului;
    c) programul de protectie sociala a personalului, prin redistribuire si/sau reconversie profesionala, despagubiri financiare si/sau masuri de dezvoltare regionala, cu crearea de noi locuri de munca;
    d) programul de refacere a mediului si/sau de prevenire a deteriorarii acestuia, ca urmare a incetarii activitatii;
    e) procedura de eliberare a terenului.
    (2) Activitatea miniera inceteaza dupa analiza si acceptarea de catre autoritatea competenta si ministerul de resort a planului de incetare a activitatii si dupa punerea lui in aplicare, Decizia de inchidere a minei va fi aprobata de catre Guvern.
    (3) Perimetrele miniere cu activitate de exploatare temporar inchisa pot fi date in concesiune altui titular, dupa incetarea activitatii. Autoritatea competenta poate organiza concurs public de oferta, pe baza documentatiei tehnico-economice.
    Art. 39
    (1) Responsabilitatea urmaririi obligatiilor rezultate din planul de incetare a activitatii minei sau carierei apartine autoritatii competente; pentru companiile si societatile nationale miniere, aceasta urmarire se va face impreuna cu ministerul de resort.
    (2) In timpul implementarii planului de incetare a activitatii minei sau carierei, titularul trebuie sa indeplineasca conditiile impuse de catre autoritatile legale care au acordat avize.

    CAP. 6
    Autoritatea competenta

    Art. 40
    (1) Autoritatea competenta, abilitata pentru aplicarea dispozitiilor prezentei legi, este Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, organizata in subordinea Guvernului, care are urmatoarele atributii principale:
    a) gestioneaza resursele minerale si fondul geologic national, proprietate publica a statului, incluzand acordarea si emiterea licentelor si permiselor prevazute de aceasta lege;
    b) stabileste clauzele si conditiile permiselor si licentelor si reglementeaza derularea activitatilor miniere prin norme, regulamente si instructiuni tehnice, emise in aplicarea legii;
    c) primeste, verifica si inregistreaza informatiile privind rezervele de resurse minerale si organizeaza fondul geologic national; constituie fondul national de resurse minerale; datele oficiale cu privire la rezervele de resurse minerale sunt cele inscrise in fondul national;
    d) stabileste, cu avizul Oficiului concurentei, tarifele prevazute la art. 34 alin. (1), in conditiile legii;
    e) urmareste si verifica productia de resurse minerale pentru calcularea redeventelor;
    f) urmareste aplicarea masurilor stabilite pentru protectia suprafetei si a subsolului, in cursul si dupa terminarea activitatilor minere, in conformitate cu prevederile legale;
    g) controleaza respectarea de catre titular a prevederilor din licenta, precum si a celor din normele, regulamentele si instructiunile din domeniu si dispune masuri pentru impunerea acestora;
    h) avizeaza documentatiile privind executarea lucrarilor geologice sau de exploatare, precum si documentatiile de incetare a activitatilor miniere, numai cu prevederea si aprobarea, conform legii, a masurilor de protectie a mediului si de reconstructie ecologica;
    i) instituie perimetre de protectie hidrogeologica pentru zacamintele de ape subterane, minerale si termominerale, de namoluri si de turbe terapeutice si avizeaza instituirea perimetrelor de protectie sanitara;
    j) ordona sistarea lucrarilor de explorare sau de exploatare, executate in afara perimetrului instituit, a celor fara documentatii tehnice aprobate, precum si a celor care, prin modul de desfasurare, pot conduce la exploatarea nerationala ori la degradarea zacamintelor, pana la inlaturarea cauzelor care le-au produs;
    k) elaboreaza reglementarile si instructiunile tehnice pentru aplicarea prezentei legi, cu asistenta ministerelor interesate;
    l) elaboreaza si tine la zi Cartea miniera; actele juridice si documentele neinregistrate in Cartea miniera nu sunt opozabile tertilor;
    m) constata si notifica nerespectarea prevederilor prezentei legi.
    (2) Infiintarea, organizarea si atributiile Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

    CAP. 7
    Responsabilitatile ministerului de resort

    Art. 41
    Ministerul de resort asigura desfasurarea activitatilor miniere conform legii, astfel:
    a) elaboreaza strategii si politici in domeniul resurselor minerale, care se supun aprobarii Guvernului; urmareste si participa la realizarea acestora in conformitate cu competentele proprii; strategiile si politicile elaborate se aplica participantilor la activitati miniere numai in sens favorabil;
    b) evalueaza si aproba bugetul pentru realizarea productiei de resurse minerale la companiile si societatile nationale miniere, conform art. 29 alin. (2);
    c) elaboreaza programe in aplicarea strategiilor si politicilor prevazute la lit. a), precum si a bugetului prevazut la lit. b), inclusiv programe de prospectiune si explorare care se realizeaza cu fonduri alocate de la bugetul de stat;
    d) este ordonator principal de credite pentru alocatiile bugetare pentru retehnologizare-dezvoltare, prospectiune si explorare geologica, cercetare tehnologica, protectia mediului, restructurare si alte activitati in domeniul resurselor minerale;
    e) asigura intocmirea de studii, pe baza carora, impreuna cu Ministerul Finantelor, selectioneaza produsele miniere a caror exploatare se realizeaza cu fonduri de la bugetul de stat; fundamenteaza pretul acestora in conditiile legii;
    f) avizeaza, impreuna cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, normative de protectie a muncii in minerit;
    g) elaboreaza, impreuna cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si cu organizatiile patronale si de sindicat, programe de asistenta medicala si de asigurari pentru risc si accidente, pentru reabilitarea si compensarea celor care au suferit accidente de munca si boli profesionale in activitatea miniera;
    h) avizeaza studiile de fezabilitate si planurile de dezvoltare ale companiilor si societatilor nationale, precum si incetarea definitiva sau temporara a activitatilor de exploatare;
    i) fundamenteaza si elaboreaza politici nationale in domeniul problemelor sociale din zonele cu activitate miniera, impreuna cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si cu organele administratiei publice locale;
    j) elaboreaza proiecte de legi si proiecte de hotarari ale Guvernului pentru activitatile miniere.

    CAP. 8
    Sanctiuni

    Art. 42
    Nerespectarea de catre titularii permiselor si licentelor a obligatiilor prevazute in prezenta lege constituie contraventie, daca, potrivit legii penale, nu constituie infractiune, si se sanctioneaza cu amenda contraventionala, dupa cum urmeaza:
    a) de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, pentru incalcarea obligatiilor stabilite la art. 13 si la art. 29 alin. (1) lit. b) si i);
    b) de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, pentru savarsirea faptelor prevazute la art. 23, precum si pentru incalcarea obligatiilor stabilite la art. 29 alin. (1) lit. a), e), f), k) si l);
    c) de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, pentru incalcarea obligatiilor stabilite la art. 4 alin. (2) si la art. 29 alin. (1) lit. d), g) si j).
    Art. 43
    (1) Savarsirea pentru a doua oara a vreuneia dintre contraventiile sanctionate potrivit prevederilor art. 42, pentru care legea prevede retragerea administrarii sau concesiunii, se sanctioneaza cu dublul amenzii maxime prevazute la art. 42.
    (2) Incalcarea in continuare a dispozitiilor pentru care sunt stabilite sanctiuni la art. 42 atrage dupa sine aplicarea prevederilor art. 40 alin. (1) lit. j).
    (3) Contraventiilor prevazute la art. 42 le sunt aplicabile, in masura in care prezenta lege nu dispune altfel, dispozitiile cuprinse in Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 25-27.
    (4) Limitele valorice ale amenzilor prevazute la art. 42 si 43 alin. (1) vor fi actualizate periodic, conform procedurii stabilite la art. 30 alin. (5) din prezenta lege.
    Art. 44
    Amenzile se fac venit la bugetul de stat.
    Art. 45
    Constatarea nerespectarii obligatiilor si a savarsirii contraventiilor, precum si aplicarea amenzilor se fac prin proces-verbal, incheiat de catre personalul imputernicit al autoritatii competente, precum si de catre institutiile de stat cu atributii in domeniul controlului financiar.

    CAP. 9
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 46
    (1) Institutiile publice, companiile nationale miniere si societatile comerciale isi vor continua activitatea numai la acele obiective pe care le au in administrare si unde, la data publicarii prezentei legi, desfasoara lucrari autorizate de explorare, dezvoltare sau exploatare.
    (2) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, institutiile publice, companiile nationale miniere si societatile comerciale care desfasoara activitati miniere vor finaliza actiunea de delimitare a perimetrelor de explorare, dezvoltare si exploatare pentru obiectivele stabilite la alin. (1) si vor solicita autoritatii competente atribuirea lor in administrare sau concesiune, potrivit prezentei legi.
    Art. 47
    Solutionarea litigiilor in legatura cu interpretarea si executarea licentelor este de competenta instantelor judecatoresti din Romania, daca partile nu au convenit solutionarea pe cale arbitrala, inclusiv a instantelor internationale.
    Art. 48
    In termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei legi, autoritatea competenta va elabora normele necesare aplicarii acesteia, care vor fi supuse aprobarii prin hotarare a Guvernului.
    Art. 49
    Ministerul de resort, impreuna cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, cu consultarea sindicatelor si patronatelor de ramura, vor elabora, in termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei legi, Statutul personalului din industria miniera, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 50
    (1) Pentru interventia rapida, in cazurile de accidente si avarii, titularul organizeaza statii de salvare miniera.
    (2) Organizarea statiilor de salvare miniera se face la mine si cariere sau in unitati centrale pe bazine sau regiuni miniere. Decizia de organizare apartine titularului, care este obligat sa obtina, in prealabil, avizul inspectoratului teritorial pentru protectia muncii si al agentiei teritoriale de mediu.
    (3) Organizarea si functionarea statiilor de salvare miniera se fac conform legislatiei romanesti din domeniile protectiei mediului si protectiei muncii.
    Art. 51
    (1) In scopul prevenirii accidentelor in activitatea miniera, precum si pentru recuperarea fortei de munca si/sau acordarea despagubirilor si ajutoarelor urmasilor legali in cazuri de deces se pot organiza, potrivit legii, asociatii profesionale ca persoane juridice fara scop lucrativ.
    (2) Asociatiile prevazute la alineatul precedent se organizeaza si functioneaza in conformitate cu statutul propriu.
    (3) Obligatia contributiei titularilor licentelor la fondurile de interventie ale asociatiei va fi inscrisa in statutul acestora, iar cuantumul contributiei va fi convenit intre parti.
    Art. 52
    Pentru materiile prime radioactive, Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare exercita controlul de securitate nucleara, informeaza Agentia Nationala pentru Energie Atomica, iar aceasta raporteaza organismelor internationale de specialitate, conform acordurilor si conventiilor la care Romania este parte.
    Art. 53
    Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 54
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abroga.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 19 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

              p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                    ANDREI IOAN CHILIMAN

                   p. PRESEDINTELE SENATUI
                      CRISTIAN DUMITRESCUSmartCity5

COMENTARII la Legea 61/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 61 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 61/1998
Legea 606 2003
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2002 de modificare si completare a Legii minelor nr. 61/1998 si a Legii petrolului nr. 134/1995
Legea 85 2003
Legea minelor
Ordin 12 2003
pentru aprobarea Instructiunilor privind elaborarea, avizarea, aprobarea si urmarirea realizarii programelor (preliminariilor) anuale de exploatare
Ordin 103 2002
pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind continutul-cadru si modul de intocmire a Cartii miniere
OUG 47 2002
de modificare si completare a Legii minelor nr. 61/1998 si a Legii petrolului nr. 134/1995
Hotărârea 1152 2001
privind actualizarea valorii taxelor anuale pentru activitatile miniere si a amenzilor contraventionale prevazute in Legea minelor nr. 61/1998 si in Legea petrolului nr. 134/1995
Ordin 22740 2001
pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in Programul de conformare si in planul de refacere a mediului, precum si reglementarea modului de operare cu garantia bancara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere
Ordin 151 2001
pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in Programul de conformare si in planul de refacere a mediului, precum si reglementarea modului de operare cu garantia bancara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere
Hotărârea 758 2001
pentru modificarea art. 61 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 639/1998
Hotărârea 602 2001
privind aprobarea inchiderii definitive a unor mine si cariere, etapa a V-a
Hotărârea 943 2000
privind modificarea si completarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 639/1998, cu modificarile ulterioare
Hotărârea 493 2000
privind aprobarea Programului pentru conservarea si inchiderea definitiva a unor mine si cariere, etapa a IV-a
Ordin 158 1999
privind completarea instructiunilor referitoare la raportarea taxelor si redeventelor miniere datorate bugetului de stat de catre titularii de acorduri petroliere si de licente si/sau permise miniere
OUG 98 1999
privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective
Ordin 62 1999
privind completarea Instructiunilor tehnice pentru inchiderea minelor/carierelor
Ordin 6 1999
privind aprobarea unor instructiuni tehnice de aplicare unitara a Legii minelor nr. 61/1998
Hotărârea 17 1999
privind inchiderea definitiva si conservarea unor mine si cariere, etapa a II-a
Hotărârea 907 1998
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate
Ordin 145 1998
privind tarifele percepute pentru actele emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale in exercitarea atributiilor ce ii revin in conformitate cu prevederile Legii minelor nr. 61/1998
Hotărârea 816 1998
privind conservarea si inchiderea definitiva a unor mine si cariere
Hotărârea 639 1998
privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/998
Ordin 116 1998
privind aprobarea Instructiunilor tehnice pentru inchiderea minelor/carierelor
Ordin 110 1998
pentru aprobarea Instructiunilor privind evidenta, calculul, plata si raportarea taxelor anuale aferente activitatii de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale si a redeventelor miniere
Ordin 93 1998
pentru aprobarea instructiunilor tehnice elaborate in vederea aplicarii unitare a dispozitiilor Legii minelor nr. 61/1998
Ordin 80 1998
pentru aprobarea Instructiunilor privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor prevazute de Legea minelor nr. 61/1998
Decretul 89 1998
pentru promulgarea Legii minelor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu