E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 85 2003 a se vedea Decizia 9 2019
Legea 85 2003 modificat de Hotărârea 129 2019
Legea 85 2003 completat de OUG 89 2018
Legea 85 2003 a se vedea Decizia 27 2017
Legea 85 2003 modificat de OUG 40 2016
Legea 85 2003 modificat de Hotărârea 350 2015
Legea 85 2003 modificat de OUG 102 2013
Legea 85 2003 a se vedea Hotărârea 463 2013
Legea 85 2003 modificat de Legea 187 2012
Legea 85 2003 modificat de OUG 47 2012
Legea 85 2003 modificat de OUG 71 2011
Legea 85 2003 modificat de Legea 262 2009
Legea 85 2003 completat de Legea 262 2009
Legea 85 2003 in legatura cu Ordin 782 2004
Articolul 37 din actul Legea 85 2003 in legatura cu Ordin 537 2004
Articolul 28 din actul Legea 85 2003 in legatura cu Ordin 146 2004
Articolul 30 din actul Legea 85 2003 in legatura cu Ordin 146 2004
Articolul 50 din actul Legea 85 2003 abrogat de Legea 237 2004
Articolul 60 din actul Legea 85 2003 modificat de Legea 237 2004
Articolul 57 din actul Legea 85 2003 in legatura cu Ordin 101 2004
Legea 85 2003 in legatura cu Ordin 19 2004
Legea 85 2003 in legatura cu Ordin 58 2004
Legea 85 2003 in legatura cu Ordin 281 2004
Legea 85 2003 in legatura cu Ordin 197 2003
Legea 85 2003 in legatura cu Hotărârea 1208 2003
Articolul 64 din actul Legea 85 2003 in legatura cu Ordin 65 2003
Articolul 64 din actul Legea 85 2003 in legatura cu Ordin 133 2003
Articolul 55 din actul Legea 85 2003 in legatura cu Hotărârea 756 2003
Legea 85 2003 promulgat de Decretul 130 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 85 din 18 martie 2003

Legea minelor

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 197 din 27 martie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Prezenta lege reglementeaza desfasurarea activitatilor miniere in Romania, stimuland valorificarea resurselor minerale, proprietate publica a statului. Legea asigura maxima transparenta activitatilor miniere si concurenta loiala, fara discriminare intre formele de proprietate, originea capitalului si nationalitatea operatorilor.
    Investitiile in domeniul minier sunt incurajate prin facilitati de ordin fiscal si administrativ, fiind libere de orice constrangeri in ceea ce priveste recuperarea investitiilor si utilizarea profitului realizat.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Resursele minerale situate pe teritoriul si in subsolul tarii si al platoului continental in zona economica a Romaniei din Marea Neagra, delimitate conform principiilor dreptului international si reglementarilor din conventiile internationale la care Romania este parte, fac obiectul exclusiv al proprietatii publice si apartin statului roman.
    Art. 2
    (1) Resursele minerale care fac obiectul prezentei legi sunt: carbunii, minereurile feroase, neferoase, de aluminiu si roci aluminifere, de metale nobile, radioactive, de pamanturi rare si disperse, sarurile haloide, substantele utile nemetalifere, rocile utile, pietrele pretioase si semipretioase, turba, namolurile si turbele terapeutice, rocile bituminoase, gazele necombustibile, apele geotermale, gazele care le insotesc, apele minerale naturale (gazoase si plate), apele minerale terapeutice, precum si produsul rezidual minier din haldele si iazurile de decantare.
    (2) Prevederile prezentei legi se aplica si apelor subterane potabile si industriale pentru activitatile de prospectiune, explorare, determinare si evidenta a rezervelor.
    Art. 3
    In intelesul prezentei legi, termenii folositi se definesc dupa cum urmeaza:
    1. activitate miniera - ansamblul de lucrari privind prospectiunea, explorarea, dezvoltarea, exploatarea, prepararea/prelucrarea, concentrarea, comercializarea produselor miniere, conservarea si inchiderea minelor, inclusiv lucrarile aferente de refacere si reabilitare a mediului;
    2. administrare - dreptul acordat de stat, prin autoritatea competenta, unei institutii publice de a efectua activitati miniere in baza unei licente sau a unui permis;
    3. administrator - institutia publica care executa activitati miniere in baza unei licente sau a unui permis;
    4. autoritatea competenta - Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, care reprezinta interesele statului in domeniul resurselor minerale, conform atributiilor stabilite de prezenta lege;
    5. Cadastru extractiv - cadastrul de specialitate, reprezentand un subsistem de evidenta si inventariere sistematica a bunurilor imobile aferente activitatilor miniere (terenuri, constructii si instalatii de la suprafata si subteran) sub aspect tehnic, economic, juridic si alte informatii privind perimetrul instituit;
    6. Carte miniera - componenta a Cadastrului extractiv, care cuprinde toate datele privind regimul juridic al suprafetelor aferente perimetrului de prospectiune, explorare si exploatare, proprietatea, situatia topografica a lucrarilor aferente activitatii miniere, a resurselor/rezervelor minerale si de productie;
    7. concedent - autoritatea competenta abilitata de lege sa acorde darea in administrare sau concesiunea;
    8. concesiune miniera - operatiunea juridica prin care statul, reprezentat de autoritatea competenta, in calitate de concedent, transmite pentru o perioada determinata unei persoane, in calitate de concesionar, dreptul si obligatia de a executa, pe risc si cheltuiala proprii, activitati miniere avand ca obiect resursele minerale ce cad sub incidenta prezentei legi, in schimbul unei redevente miniere pentru exploatare si al unei taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale;
    9. concesionar - titularul caruia i se acorda concesiunea miniera;
    10. dezvoltare - ansamblul lucrarilor care constau in realizarea minelor si carierelor, construirea si montarea instalatiilor specifice, a echipamentelor si a altor utilitati necesare extractiei, prelucrarii, transportului si stocarii provizorii ale produselor miniere;
    11. exploatare - ansamblul de lucrari executate in subteran si/sau la suprafata pentru extragerea resurselor minerale, prelucrarea si livrarea acestora in forme specifice;
    12. explorare - ansamblul de studii si activitati pentru identificarea zacamintelor, evaluarea cantitativa si calitativa a acestora, precum si determinarea conditiilor tehnice si economice de valorificare;
    13. fond geologic national - totalitatea datelor privind resursele si rezervele minerale obtinute din activitati miniere si petroliere, indiferent de natura suportului de stocare;
    14. fond national de resurse/rezerve - totalitatea resurselor/rezervelor evidentiate si inregistrate de catre autoritatea competenta pentru fiecare tip de resursa minerala a tarii, determinate conform reglementarilor specifice;
    15. forta majora - evenimentul imprevizibil, inevitabil si insurmontabil care genereaza imposibilitatea temporara sau definitiva de executare, partiala sau totala, a activitatilor miniere;
    16. garantie financiara pentru refacerea mediului - obligatia si raspunderea persoanelor fizice sau juridice care desfasoara activitati miniere pe baza de licenta ori permis de exploatare pentru asigurarea fondurilor financiare necesare refacerii mediului si care poate fi sub forma de depozit bancar, scrisoare de garantie bancara irevocabila sau alte modalitati prevazute de lege;
    17. licenta - actul juridic prin care se acorda concesionarea/darea in administrare a activitatilor miniere de explorare/exploatare;
    18. mediu - ansamblul de conditii si elemente naturale, definite conform Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care pot fi afectate prin activitatile miniere;
    19. minereu radioactiv - acumularile de uraniu, toriu, sub forma de compusi chimici naturali;
    20. minister de resort - organul specializat al administratiei publice centrale cu atributii si competente in domeniul activitatilor miniere, conform prezentei legi;
    21. perimetru de prospectiune, explorare si exploatare - aria corespunzatoare proiectiei la suprafata a conturului partii din scoarta terestra in interiorul careia, pe un interval de adancime determinat, se realizeaza lucrari de prospectiune, explorare, respectiv de exploatare, precum si suprafetele necesare desfasurarii activitatilor de prelucrare, preparare a resurselor minerale si de stocare a produselor reziduale miniere;
    22. permis de exploatare - actul juridic emis de autoritatea competenta prin care se acorda dreptul de exploatare a unor cantitati determinate de roci utile, turba si aur aluvionar, in conditiile art. 28 si 30;
    23. permis de prospectiune - actul juridic emis de autoritatea competenta prin care se acorda dreptul de a efectua lucrari de prospectiune;
    24. pilier de siguranta - partea din rezervele/resursele minerale sau din rocile inconjuratoare care nu se extrage intr-o anumita perioada sau permanent si in care nu se executa lucrari, in scopul protejarii lucrarilor miniere din subteran sau de la suprafata perimetrului de exploatare, a malurilor apelor sau a altor obiective de la suprafata;
    25. plan de incetare a activitatii - complexul de documentatii tehnice, economice, sociale si de mediu care motiveaza inchiderea exploatarii si contine actiunile necesare pentru asigurarea finantarii si realizarii efective a masurilor de incetare a activitatii;
    26. plan de refacere a mediului - masurile de refacere si de reabilitare a mediului in perimetrul de explorare/exploatare, tinand cont si de optiunile colectivitatilor locale privind utilizarea postinchidere a perimetrului, si care contine si proiectul tehnic de realizare a acestora;
    27. productie miniera - cantitatea de produse miniere extrasa in vederea prelucrarii si/sau comercializarii de catre titular;
    28. produs minier - produsul rezultat din activitatea de exploatare a unui zacamant, livrat ca atare sau sub forma de sorturi rezultate in urma unui proces tehnologic de prelucrare/preparare pentru a fi utilizat ca produs finit sau ca materie prima la fabricarea unui alt produs;
    29. produs rezidual minier - produsul remanent depus in halde si iazuri de decantare, rezultat din activitati miniere;
    30. prospectiune - ansamblul de studii si lucrari de suprafata care se realizeaza pentru identificarea posibilitatilor existentei unor acumulari de resurse minerale;
    31. redeventa miniera - suma datorata de concesionar bugetului de stat pentru produsele miniere extrase de catre titular, reprezentand compensarea scaderii rezervelor minerale;
    32. resursa minerala - substanta naturala din scoarta terestra, formata in urma proceselor geologice, utilizabila ca atare sau prin prelucrare in activitatea economico-sociala;
    33. rezerva - partea de zacamant determinata cantitativ si calitativ prin lucrari de explorare si exploatare, avand stabilite conditiile tehnice si economice de valorificare;
    34. titular - orice persoana juridica sau fizica, romana ori straina, care poate efectua activitati miniere in baza unei licente sau a unui permis;
    35. zacamant - acumularea naturala de resurse/rezerve minerale, valorificabila din punct de vedere tehnic si economic.
    Art. 4
    (1) Activitatile miniere se efectueaza de catre persoane juridice care sunt inregistrate, conform legii, si sunt specializate si atestate in desfasurarea unor astfel de activitati sau se organizeaza in acest scop. Intocmirea documentatiilor tehnico-economice si expertizele aferente activitatilor miniere se efectueaza si de catre persoane fizice atestate in acest scop de autoritatea competenta, conform legii.
    (2) Activitatile miniere de exploatare pot fi efectuate si de persoane fizice, in conditiile art. 28 - 30.
    (3) Activitatile miniere se realizeaza numai in cadrul unor perimetre autorizate in acest scop de autoritatea competenta, cu exceptia persoanelor fizice care executa activitati miniere de exploatare in conditiile art. 29, in cazul carora autorizarea perimetrului nu este necesara.
    Art. 5
    (1) Toate datele si informatiile, indiferent de modalitatea de stocare, cu privire la resursele minerale romanesti, determinate conform art. 1, vor fi puse la dispozitie autoritatii competente si apartin statului roman, evidenta si gestiunea lor fiind facute la nivel national de catre autoritatea competenta, conform prezentei legi.
    (2) Titularii de licente sau de permise pentru activitati miniere pot utiliza datele si informatiile obtinute numai in interes propriu, pe toata durata activitatii miniere.
    (3) Transmiterea catre alte parti interesate a datelor si informatiilor privind resursele minerale din Romania se face numai cu acordul autoritatii competente, conform normelor de aplicare a prezentei legi.
    (4) Autoritatea competenta, titularii de licente/permise, precum si alte autoritati publice si institutii cu atributii in aplicarea prevederilor prezentei legi au obligatia de a pastra confidentialitatea asupra datelor si informatiilor transmise de titularii licentelor si/sau permiselor, de care iau cunostinta in executarea atributiilor de serviciu, pe toata durata activitatilor miniere, in conditiile prevazute de lege.

    CAP. 2
    Dobandirea folosintei si accesul la terenurile pe care se efectueaza activitati miniere

    Art. 6
    Dreptul de folosinta a terenurilor necesare efectuarii activitatilor miniere din perimetrul de explorare/exploatare se dobandeste, in conditiile legii, prin:
    a) vanzarea-cumpararea terenurilor si, dupa caz, a constructiilor situate pe acestea, la pretul convenit intre parti;
    b) schimbul de terenuri, insotit de stramutarea proprietarului afectat si de reconstructia cladirilor pe terenul nou-acordat, pe cheltuiala titularului care beneficiaza de terenul eliberat, conform conventiei incheiate intre parti;
    c) inchirierea terenului pe durata determinata, pe baza de contracte incheiate intre parti;
    d) exproprierea pentru cauza de utilitate publica, in conditiile legii;
    e) concesionarea terenurilor;
    f) asocierea dintre proprietarul terenului si titularul de licenta;
    g) alte proceduri prevazute de lege.
    Art. 7
    (1) Asupra terenurilor necesare accesului in perimetrele de exploatare sau explorare si oricaror alte activitati pe care acestea le implica se instituie in favoarea titularului un drept de servitute legala de trecere.
    (2) Exercitarea dreptului de servitute legala de trecere, stabilit potrivit alin. (1), se face contra platii unei rente anuale catre proprietarii terenurilor afectate de aceasta, pe baza conventiei incheiate intre parti cu respectarea prevederilor legale, in termen de 60 de zile de la comunicarea catre proprietarii de terenuri a unei notificari scrise din partea titularilor de licente si/sau permise.
    (3) In cazul in care partile nu ajung la un acord de vointa in termenul prevazut la alin. (2), stabilirea cuantumului rentei se va face de catre instanta, in conditiile legii.
    (4) Durata servitutii legale este cea a activitatilor miniere, iar terenurile care urmeaza a fi afectate vor fi determinate, in ceea ce priveste suprafetele si proprietarii, dupa principiul celei mai mici atingeri posibile aduse dreptului de proprietate.
    Art. 8
    (1) Accesul la terenurile afectate de servitutea legala se stabileste prin negocieri intre titularul activitatii miniere si proprietarii terenurilor, cu respectarea principiului egalitatii de tratament si al echitatii.
    (2) Orice neintelegeri intre titularii care desfasoara activitati miniere si proprietarii terenurilor se solutioneaza de catre instantele judecatoresti competente, potrivit legii. Solutionarea unor astfel de cauze se va face de catre instantele competente in regim de urgenta.
    Art. 9
    Exproprierea pentru cauza de utilitate publica de interes national se face in conditiile legii, sub coordonarea ministerului de resort.
    Art. 10
    In cazul vanzarii bunurilor expropriate in conditiile art. 6 lit. d), fostii proprietari sau, dupa caz, succesorii lor au drept de preemtiune, scop in care vor fi instiintati despre conditiile vanzarii pe cale administrativa si prin publicitate.
    Art. 11
    (1) Efectuarea de activitati miniere pe terenurile pe care sunt amplasate monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervatii naturale, zonele de protectie sanitara si perimetrele de protectie hidrogeologica ale surselor de alimentare cu apa, precum si instituirea dreptului de servitute pentru activitati miniere pe astfel de terenuri sunt strict interzise.
    (2) Exceptiile de la prevederile alin. (1) se stabilesc prin hotarare a Guvernului, cu avizul autoritatilor competente in domeniu si cu stabilirea de despagubiri si alte masuri compensatorii.
    Art. 12
    Dreptul de proprietate asupra terenului nu confera dreptul de preemtiune asupra concesionarii/darii in administrare a activitatilor miniere.

    CAP. 3
    Regimul de punere in valoare a resurselor minerale

    Art. 13
    Resursele minerale se pun in valoare prin activitati miniere care se concesioneaza persoanelor juridice romane sau straine ori se dau in administrare institutiilor publice de catre autoritatea competenta, potrivit prezentei legi.
    Art. 14
    (1) Prospectiunea se realizeaza pe baza de permis neexclusiv eliberat in conditiile legii de autoritatea competenta pe baza primirii unei solicitari scrise, pentru un perimetru definit prin coordonate topogeodezice. Forma si dimensiunile perimetrului de prospectiune se stabilesc de catre autoritatea competenta.
    (2) Permisul de prospectiune se elibereaza pentru o durata de maximum 3 ani, fara drept de prelungire, cu plata anticipata, in fiecare an, a taxei pe activitatea de prospectiune.
    (3) Titularii de permise de prospectiune au obligatia de a efectua un volum de lucrari cu o valoare minima ce se va stabili, prin negocieri cu autoritatea competenta, la eliberarea permisului de prospectiune, corelat cu durata de valabilitate a permisului si suprafata perimetrului de prospectiune.
    (4) Titularul permisului de prospectiune prezinta autoritatii competente rapoarte semestriale si anuale privind lucrarile executate si valoarea acestora, justificata prin documente. In termen de 60 de zile de la expirarea duratei pentru care a fost emis permisul de prospectiune, titularul prezinta un raport final cuprinzand metodele de investigare aplicate, lucrarile executate, justificarea valorii acestora, precum si rezultatele obtinute.
    (5) Titularul permisului de prospectiune care participa la concursul public de oferta, organizat pentru acordarea licentei de explorare in cadrul perimetrului in care a realizat prospectiunea, beneficiaza de un punctaj suplimentar la evaluare, stabilit in conditiile art. 15 alin. (8).
    Art. 15
    (1) Explorarea se realizeaza pe baza unei licente exclusive acordate pentru oricare dintre resursele minerale descoperite in perimetru, la cerere, persoanelor juridice romane sau straine interesate.
    (2) Licenta de explorare se acorda castigatorului unui concurs public de oferta, organizat de autoritatea competenta in conditiile prezentei legi, pentru resursele minerale stabilite prin ordinul prevazut la alin. (4).
    (3) Initiativa concesiunii activitatilor miniere de explorare poate apartine autoritatii competente sau persoanelor juridice romane ori straine interesate.
    (4) Lista perimetrelor de explorare se stabileste de autoritatea competenta prin ordin care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (5) In vederea participarii la concursul public de oferta, persoanele juridice romane sau straine vor depune ofertele intr-un termen determinat, stabilit de autoritatea competenta prin ordinul prevazut la alin. (4).
    (6) Ofertele contin programul de explorare propus, actele doveditoare privind capacitatea tehnica si financiara a ofertantului, precum si alte documente stabilite de autoritatea competenta.
    (7) Programul de explorare propus cuprinde in volumul anual de explorare si cheltuielile aferente acestuia, obligatorii de realizat.
    (8) Conditiile de organizare si desfasurare a concursului public de oferta stabilit la alin. (2), criteriile de selectare si desemnare a castigatorului, punctajul suplimentar acordat unui titular de permis de prospectiune, precum si alte aspecte vor fi stabilite de autoritatea competenta prin norme.
    Art. 16
    (1) Licenta de explorare se acorda pentru o durata de maximum 5 ani, cu drept de prelungire pentru cel mult 3 ani, in limitele perimetrului acordat, cu plata anticipata, in fiecare an, a taxei pe activitatea de explorare si constituirea unei garantii financiare corespunzatoare pentru refacerea mediului, stabilita prin proiectul de refacere a mediului.
    (2) Programul de explorare convenit se executa integral, pana la expirarea duratei licentei de explorare.
    (3) Suprafata perimetrului, definita prin coordonate topogeodezice, in sistemul national in vigoare, in care se executa activitati miniere de explorare este de forma si dimensiuni corespunzatoare formatiunilor si structurilor geologice si zacamintelor de resurse minerale care fac obiectul licentei de explorare.
    (4) Titularul licentei de explorare este obligat sa prezinte autoritatii competente rapoarte semestriale si anuale privind activitatea desfasurata si cheltuielile aferente acesteia, la date stabilite de autoritatea competenta prin norme, si un raport final cuprinzand metodologia aplicata, lucrarile executate, cheltuielile aferente acestora si rezultatele obtinute, in termen de 60 de zile de la expirarea duratei licentei.
    (5) Titularul are dreptul sa reduca suprafata perimetrului de explorare, cu acordul autoritatii competente, pe baza documentelor de etapa, furnizand dovezi ca pe suprafata la care renunta au fost executate toate lucrarile necesare de refacere a mediului, cu obligativitatea efectuarii lucrarilor prevazute pentru primul an contractual.
    Art. 17
    (1) La solicitarea titularului licentei de explorare, acesta are dreptul sa obtina direct licenta de exploatare pentru oricare dintre resursele minerale descoperite, in conditiile art. 18 alin. (2) lit. a) si ale art. 20.
    (2) Titularul licentei de explorare are dreptul sa continue, pana la data intrarii in vigoare a licentei de exploatare acordate in conditiile art. 18 alin. (2) lit. a) si ale art. 20, executarea activitatilor miniere de exploatare experimentala, de conservare si intretinere a lucrarilor miniere executate in perimetrul de explorare instituit.
    Art. 18
    (1) Exploatarea miniera se realizeaza pe baza unei licente exclusive, care se acorda in conditiile prezentei legi.
    (2) Licenta de exploatare se acorda:
    a) direct titularului licentei de explorare, la solicitarea acestuia, pentru oricare dintre resursele minerale descoperite, in termen de 90 de zile de la data transmiterii catre autoritatea competenta a raportului final de explorare acceptat de aceasta;
    b) castigatorului unui concurs public de oferta, organizat de autoritatea competenta in conditiile prezentei legi, pentru resursele minerale stabilite prin ordinul prevazut la art. 19 alin. (2).
    Art. 19
    (1) Initiativa concesiunii activitatilor miniere de exploatare in conditiile prevazute la art. 18 alin. (2) lit. b) poate apartine autoritatii competente sau persoanelor juridice romane ori straine interesate.
    (2) Lista perimetrelor de exploatare in conditiile art. 18 alin. (2) lit. b) se stabileste de catre autoritatea competenta prin ordin care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (3) In vederea participarii la concursul public de oferta, persoanele juridice romane sau straine vor depune ofertele intr-un termen determinat, stabilit de autoritatea competenta prin ordinul prevazut la alin. (2).
    (4) Ofertele vor contine actele doveditoare privind capacitatea tehnica si financiara a ofertantului, precum si alte documente stabilite de autoritatea competenta prin procedura de desfasurare a concursului public de oferta.
    (5) Pentru a putea fi respectate conditiile tehnice necesare protectiei apelor subterane vor fi scoase la concursul public de oferta pentru concesionarea unor activitati miniere de exploatare doar perimetre pentru care s-a obtinut in prealabil acceptul autoritatii competente in domeniul gospodaririi apelor.
    (6) Conditiile de organizare si desfasurare a concursului public de oferta stabilit la art. 18 alin. (2) lit. b), criteriile de selectare si desemnare a castigatorului, precum si alte aspecte se vor stabili, prin derogare de la legislatia privind regimul concesiunilor, de catre autoritatea competenta prin norme.
    Art. 20
    (1) Licenta de exploatare se acorda prin negociere, in baza unei cereri insotite de:
    a) studiul de fezabilitate privind valorificarea resurselor minerale si protectia zacamantului, ce va cuprinde si planul initial de incetare a activitatii, intocmit in conformitate cu normele emise de autoritatea competenta;
    b) planul de dezvoltare a exploatarii, intocmit in conformitate cu instructiunile tehnice emise de autoritatea competenta;
    c) studiul de impact asupra mediului si bilantul de mediu, dupa caz, intocmite in conditiile legii;
    d) planul de refacere a mediului si proiectul tehnic, intocmite in conformitate cu instructiunile tehnice emise de autoritatea competenta;
    e) studiul de evaluare a impactului social si planul de atenuare a impactului social, in conformitate cu instructiunile tehnice emise de autoritatea competenta in domeniul muncii si solidaritatii sociale impreuna cu ministerul de resort.
    (2) Licenta de exploatare se acorda pentru maximum 20 de ani, cu drept de prelungire pe perioade succesive de cate 5 ani.
    (3) Titularul licentei de exploatare va plati anual o taxa pe activitatea de exploatare si o redeventa miniera, conform prezentei legi.
    (4) Titularul licentei de exploatare constituie o garantie financiara pentru refacerea mediului, in conformitate cu instructiunile tehnice emise de autoritatea competenta.
    Art. 21
    (1) Licenta se incheie in forma scrisa. Pentru explorare licenta intra in vigoare la data publicarii ordinului presedintelui autoritatii competente de aprobare a acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I; pentru exploatare licenta intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Guvernului de aprobare a acesteia.
    (2) Prevederile legale existente la data intrarii in vigoare a licentei raman valabile pe toata durata acesteia, cu exceptia aparitiei unor eventuale dispozitii legale favorabile titularului.
    Art. 22
    (1) Inceperea activitatilor miniere prevazute in licenta se autorizeaza in scris de catre autoritatea competenta, in termen de pana la 180 de zile de la intrarea in vigoare a licentei, dupa prezentarea de catre titular, cumulativ, a urmatoarelor documente:
    a) dovada platii taxei pe activitatea miniera;
    b) dovada constituirii garantiei financiare pentru refacerea mediului;
    c) certificatul de atestare fiscala, din care sa rezulte ca titularul licentei nu inregistreaza obligatii restante fata de bugetul de stat;
    d) acord/autorizatie de mediu;
    e) pentru explorare - avizul autoritatii competente pentru programul anual de lucrari; pentru exploatare - avizul autoritatii competente pentru programul anual de exploatare;
    f) acordul proprietarului sau administratorului terenului privind accesul la suprafetele necesare executarii activitatii miniere prevazute in programul anual de exploatare.
    (2) Autorizarea inceperii activitatilor miniere se face de catre autoritatea competenta, in cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor prevazute la alin. (1).
    Art. 23
    Persoanele juridice straine care au obtinut dreptul de a efectua activitati miniere sunt obligate ca, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a licentei, sa infiinteze si sa mentina pe toata durata concesiunii o filiala in Romania.
    Art. 24
    (1) Titularul unei licente poate transfera unei alte persoane juridice drepturile dobandite si obligatiile asumate numai cu aprobarea prealabila scrisa a autoritatii competente. Orice transfer realizat fara aprobare scrisa este nul de drept.
    (2) In vederea aprobarii transferului autoritatea competenta va avea in vedere criterii de aprobare, ce se stabilesc prin norme.
    (3) In cazul in care titularul licentei isi modifica statutul prin reorganizare, vanzare sau orice alte motive, licenta, asa cum a fost negociata, va fi acordata prin act aditional succesorilor legali ai titularului, in baza contractului dintre parti sau a hotararii judecatoresti, prezentata autoritatii competente.
    (4) Licenta de dare in administrare nu este transferabila.
    Art. 25
    In limitele unui perimetru de explorare/exploatare, autoritatea competenta poate acorda, in conditiile legii, unor persoane juridice, altele decat titularul licentei, dreptul de explorare si/sau exploatare pentru alte resurse minerale, cu acordul titularului.
    Art. 26
    Dreptul obtinut prin concesiune, drept distinct de cel de proprietate asupra terenurilor, nu poate fi in nici un fel transmis de catre titular in beneficiul unei alte persoane juridice decat in conditiile art. 24.
    Art. 27
    Titularul licentei de explorare/exploatare poate contracta imprumuturi bancare in vederea executarii activitatilor miniere, cu certificarea existentei concesiunii de catre autoritatea competenta.
    Art. 28
    (1) Rocile utilizabile in constructii si acumularile de turba pot fi extrase de catre persoane fizice sau juridice in cantitati determinate, pe termen de pana la un an si pe baza de permis de exploatare emis de autoritatea competenta. Permisul se elibereaza primului solicitant.
    (2) Pentru exploatarile de nisipuri si pietrisuri din albiile minore ale raurilor permisele de exploatare se elibereaza dupa obtinerea avizelor prevazute de legislatia in vigoare in domeniul gospodaririi apelor.
    (3) Pentru obtinerea permisului de exploatare solicitantii sunt obligati la constituirea garantiei financiare pentru refacerea mediului, precum si la plata taxei pe activitatea de exploatare si a redeventei miniere, in conditiile legii. Constituirea garantiei financiare pentru refacerea mediului si plata taxei se vor face la data eliberarii permisului, iar plata redeventei miniere se realizeaza in conditiile art. 45, etapizat, pe durata valabilitatii permisului de exploatare.
    Art. 29
    (1) Rocile utilizabile in constructii, turba si apele minerale, situate pe suprafete de teren aflate in proprietatea persoanelor fizice, pot fi folosite de catre proprietarul suprafetei numai daca nu fac obiectul unei concesiuni existente si numai pentru nevoile proprii, fara drept de comercializare. Folosirea este scutita de la plata taxelor si a redeventelor legale, cu conditia incunostintarii autoritatii competente prin organele sale teritoriale.
    (2) De prevederile alin. (1) beneficiaza si caminele de copii si casele de batrani situate pe suprafete de teren aflate in proprietatea lor.
    Art. 30
    (1) Recuperarea aurului din aluviuni, realizata in afara concesiunilor, se face de catre persoane fizice si juridice, in baza unui permis de exploatare eliberat de autoritatea competenta.
    (2) Persoanele fizice si juridice autorizate pentru activitatea de recuperare a aurului din aluviuni sunt obligate la plata taxelor si a redeventelor prevazute de lege.
    Art. 31
    Concesiunea miniera sau darea in administrare miniera inceteaza:
    a) prin expirarea duratei pentru care a fost acordata;
    b) prin renuntarea de catre titularul licentei, in conditiile stabilite la art. 32;
    c) prin revocarea licentei/permisului de catre autoritatea competenta, conform prevederilor art. 34 si 35;
    d) la cererea titularului, in caz de survenire a unor evenimente care constituie cauze de forta majora si care determina imposibilitatea obiectiva si definitiva de indeplinire a unor obligatii si/sau de realizare a unor drepturi ale titularului, prevazute in licenta si care sunt esentiale pentru realizarea activitatii miniere;
    e) prin epuizarea rezervelor exploatabile, numai in cazul concesiunii/darii in administrare a activitatilor miniere de exploatare.
    Art. 32
    (1) Titularul licentei/permisului poate renunta la acesta/aceasta daca la data notificarii renuntarii catre autoritatea competenta indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) pune la dispozitie autoritatii competente documentatia privind activitatea desfasurata pana la data notificarii renuntarii, precum si rezultatele acesteia;
    b) pune la dispozitie autoritatii competente suma reprezentand contravaloarea lucrarilor prevazute in programul de lucrari de prospectiune/explorare prevazut prin permisul de prospectiune/licenta de explorare, scadenta la data notificarii renuntarii si neexecutate din motive imputabile titularului. Sumele rezultate se fac venit la bugetul de stat;
    c) pune la dispozitie autoritatii competente documentul de atestare a executiei lucrarilor de refacere a mediului deteriorat ca urmare a activitatilor miniere desfasurate pana la momentul renuntarii, emis de autoritatea competenta in domeniul mediului;
    d) pune la dispozitie autoritatii competente suma reprezentand contravaloarea lucrarilor de conservare/inchidere neexecutate, aferente activitatilor miniere desfasurate pana la momentul renuntarii, si a programului de monitorizare a factorilor de mediu postinchidere, prevazute in planul de incetare a activitatii.
    (2) Autoritatea competenta verifica indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1), in termen de 60 de zile de la data notificarii renuntarii la licenta/permis.
    (3) In termenul de 60 de zile prevazut la alin. (2), concesiunea/administrarea inceteaza daca autoritatea competenta nu a comunicat refuzul sau, aceasta fiind obligata sa emita decizia de incetare a administrarii sau a concesiunii, cu efect de la data implinirii termenului.
    (4) In cazul in care autoritatea competenta refuza sa emita decizia de incetare a administrarii sau a concesiunii pe motiv de renuntare, partea interesata se poate adresa, in termen de 30 de zile de la comunicare, instantei de contencios administrativ competente, care judeca litigiul si hotaraste, potrivit legii. Hotararea instantei de contencios administrativ este definitiva si irevocabila. Procedura prealabila nu este obligatorie.
    (5) Hotararea instantei de contencios administrativ se duce la indeplinire de catre autoritatea competenta in termen de 15 zile, sub sanctiunea unei amenzi de 5 milioane lei pe zi de intarziere. Amenzile se fac venit la bugetul de stat. Sunt aplicabile si prevederile legii penale privind neexecutarea hotararilor judecatoresti.
    Art. 33
    (1) Autoritatea competenta suspenda licenta/permisul cand constata ca:
    a) titularul nu respecta hotararea unei instante judecatoresti privind litigiile aparute in executarea activitatilor miniere;
    b) titularul este supus procedurii reorganizarii judiciare si/sau a falimentului;
    c) titularului i s-au suspendat acordul si/sau autorizatia privind protectia mediului si/sau cea de protectie a muncii;
    d) titularul pericliteaza, prin modul de executare a activitatilor miniere, posibilitatea exploatarii viitoare a zacamantului, incalca normele privind protectia si exploatarea in siguranta a zacamintelor;
    e) titularul aduce grave incalcari privind sanatatea si siguranta muncii, constatate de autoritatile competente in domeniu.
    (2) Suspendarea licentei/permisului pentru oricare dintre motivele prevazute la alin. (1) produce efect asupra titularului de la data comunicarii facute de autoritatea competenta pana la disparitia cauzei care a determinat suspendarea, pentru o perioada de maximum un an.
    Art. 34
    Autoritatea competenta anuleaza licenta/permisul titularului sanctionat contraventional, in termen de 30 de zile de la primirea notificarii, cand constata ca:
    a) titularul nu isi indeplineste obligatiile asumate cu privire la autorizarea si termenul privind inceperea activitatilor miniere;
    b) titularul continua sistarea lucrarilor pe o perioada mai mare de 60 de zile fara acordul autoritatii competente;
    c) titularul utilizeaza metode si tehnologii de exploatare, altele decat cele prevazute in planul de dezvoltare, fara acordul autoritatii competente;
    d) titularul executa activitati miniere cu incalcarea prevederilor art. 22 alin. (1) lit. e);
    e) titularului i s-au anulat acordul si/sau autorizatia privind protectia mediului si/sau cea de protectie a muncii;
    f) titularul furnizeaza, cu buna stiinta, autoritatii competente date si informatii false cu privire la activitatile sale miniere sau incalca clauzele de confidentialitate prevazute in licenta;
    g) titularul nu achita in termen de 6 luni de la data exigibilitatii taxele si redeventele miniere datorate statului;
    h) titularul nu indeplineste conditiile si nu respecta termenul prevazute la art. 33 alin. (2) privind suspendarea licentei/permisului.
    Art. 35
    (1) In termen de 30 de zile de la data notificarii prevazute la art. 33 alin. (2), titularul poate cere instantei de contencios administrativ revocarea masurii de suspendare/anulare a licentei/permisului.
    (2) La cererea titularului si cu audierea autoritatii competente care a dispus masurile prevazute la alin. (1), instanta poate dispune suspendarea masurii luate pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti prin care instanta se pronunta asupra legalitatii si temeiniciei suspendarii/anularii.
    (3) Dispozitiile procedurale prevazute la art. 32 alin. (4) si (5) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 36
    (1) In cazul in care survine un eveniment dintre cele prevazute la art. 31 lit. d), titularul notifica autoritatii competente situatia in termen de 5 zile de la producerea evenimentului, cu prezentarea documentelor certificand forta majora in 15 zile de la producerea lui, eliberate de institutia legal abilitata in acest scop. Incetarea concesiunii sau a administrarii produce efect dupa 30 de zile de la data notificarii cauzei de forta majora.
    (2) Daca, in limita termenului de 30 de zile prevazut la alin. (1), autoritatea competenta notifica titularului licentei refuzul sau de a accepta evenimentul invocat de titular ca fiind o cauza de forta majora, provocand imposibilitatea definitiva a initierii sau a continuarii executarii activitatilor miniere, neimputabila acestuia, titularul licentei poate cere instantei de contencios administrativ pronuntarea anularii unilaterale a licentei pentru caz de forta majora, fara obligarea la plata de daune-interese.
    (3) In caz de pronuntare a anularii licentei, dupa ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti, autoritatea competenta va emite decizia de incetare a concesiunii sau a administrarii.
    (4) Dispozitiile procedurale prevazute la art. 32 alin. (4) si (5) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 37
    (1) Decizia de incetare a concesiunii sau a administrarii acordate prin licenta se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu mentiunea datei la care produce efect, si se inscrie in Cartea miniera de catre autoritatea competenta.
    (2) In termen de 3 luni de la incetarea concesiunii sau a administrarii pentru oricare dintre cauzele prevazute la art. 31 lit. a) - d), anexele tehnice si dependintele a caror demontare poate periclita securitatea lucrarilor trec in proprietatea statului, fara nici o indemnizatie si libere de orice sarcini, indiferent de natura acestora.
    (3) Concesionarii sau administratorii raspund material si financiar pana la refacerea tuturor factorilor de mediu afectati de activitatile miniere, in conformitate cu planul de refacere a mediului aprobat de autoritatea competenta.
    (4) In termen de maximum 3 luni de la incetarea concesiunii sau a administrarii, autoritatea competenta va stabili masurile ce urmeaza a fi luate cu privire la perimetrul de explorare/exploatare si la dotarile aferente acestuia.
    (5) Titularul licentei ramane tinut, potrivit regulilor raspunderii civile extracontractuale, la repararea prejudiciilor cauzate altor persoane fizice sau juridice din culpa sa prin activitatile miniere efectuate pana la data expirarii ori renuntarii, chiar daca asemenea prejudicii sunt constatate dupa incetarea concesiunii sau a administrarii.

    CAP. 4
    Drepturile si obligatiile titularului

    Art. 38
    Titularul licentei/permisului are urmatoarele drepturi:
    a) sa aiba acces, in conditiile legii, la terenurile necesare desfasurarii activitatilor miniere in limitele perimetrului prevazut in licenta/permis;
    b) sa execute toate activitatile miniere prevazute in licenta/permis, in limitele perimetrului acordat;
    c) sa dispuna asupra cantitatilor de produse miniere realizate;
    d) sa foloseasca, cu respectarea prevederilor legale din domeniul gospodaririi apelor si al protectiei mediului, surse de apa de suprafata sau subterane necesare desfasurarii activitatilor miniere;
    e) sa se asocieze cu alte persoane juridice in vederea executarii activitatilor miniere prevazute in licenta, cu aprobarea prealabila a autoritatii competente. Responsabilitatea indeplinirii obligatiilor din licenta revine in exclusivitate asociatului care are calitatea de titular de licenta. In vederea emiterii aprobarii asocierii autoritatea competenta va avea in vedere cel putin urmatoarele elemente: capacitatea tehnica si financiara a celui cu care se incheie asocierea, obiectul asocierii, modul de delimitare a drepturilor si obligatiilor asociatilor. Companiile si societatile nationale care executa activitati miniere vor obtine aprobarea autoritatii competente numai cu acordul prealabil al ministerului de resort;
    f) sa obtina de la autoritatea competenta, in conditiile legii, datele si informatiile necesare desfasurarii activitatilor sale miniere, sa detina si sa utilizeze aceste date si informatii, precum si pe cele obtinute din activitatile proprii, pe durata valabilitatii licentei/permisului;
    g) sa intrerupa activitatea pe o perioada ce depaseste 60 de zile, cu acordul prealabil al autoritatii competente;
    h) sa construiasca drumuri, poduri, cai ferate, retele electrice, precum si alte utilitati de infrastructura necesare activitatilor miniere, in conditiile legii.
    Art. 39
    (1) Titularul licentei/permisului are urmatoarele obligatii:
    a) sa respecte prevederile prezentei legi, ale normelor si instructiunilor emise in aplicarea acesteia si prevederile licentei/permisului;
    b) sa elaboreze, pe baza licentei/permisului, inaintea inceperii si pe parcursul activitatilor miniere, documentatii tehnice si economice pentru realizarea acestora, documentatii in vederea obtinerii acordului/autorizatiei de mediu conform legislatiei de mediu in vigoare, potrivit art. 22 alin. (1) lit. d), si sa le supuna avizarii autoritatii competente, conform art. 14 - 20, 28 si 30. In cazul agentilor economici aflati sub autoritatea ministerului de resort este necesar avizul prealabil al acestuia;
    c) sa inceapa activitatile miniere in termen de cel mult 210 zile de la intrarea in vigoare a licentei;
    d) sa obtina, sa intocmeasca, sa tina la zi si sa transmita autoritatii competente, la termenele fixate, datele, informatiile si documentele prevazute in licenta/permis, referitoare la activitatile miniere executate, precum si rezultatele obtinute, pentru a fi inregistrate in Cartea miniera si in Cadastrul extractiv. In cazul minereurilor radioactive, aceste date se vor transmite si autoritatii competente in domeniu, conform prevederilor legale;
    e) sa informeze autoritatea competenta cu privire la actele de control efectuate de autoritatile locale de protectie a mediului si de protectie a muncii;
    f) sa pastreze confidentialitatea asupra datelor si informatiilor obtinute, in conditiile legii, de la autoritatea competenta si ministerul de resort, precum si din activitatea proprie si sa le difuzeze numai in conditiile prevazute in licenta;
    g) sa actualizeze periodic planul de incetare a activitatii si sa il supuna aprobarii autoritatii competente;
    h) sa recupereze si sa protejeze asociatiile naturale de minerale cu valoare estetica si stiintifica, denumite flori de mina, intalnite in lucrarile miniere executate, si sa informeze autoritatea competenta;
    i) in cazul incetarii concesionarii prin oricare dintre modurile prevazute la art. 31, sa procedeze la predarea catre autoritatea competenta a perimetrului instituit, in conditiile prevazute la art. 37 alin. (2) si (5);
    j) sa indeplineasca in termenele stabilite masurile dispuse in scris de catre autoritatea competenta, in exercitarea atributiilor ce ii revin, potrivit legii;
    k) sa execute si sa finalizeze lucrarile de refacere a mediului in perimetrele afectate de activitatile miniere;
    l) sa efectueze la zi masuratorile topografice necesare si sa completeze planurile de situatie a tuturor lucrarilor executate pe parcursul derularii activitatilor miniere, in conformitate cu Regulamentul de topografie miniera;
    m) sa nu transporte, sa nu foloseasca, sa nu manipuleze si sa nu depoziteze in lucrarile executate deseuri si substante periculoase si/sau toxice, radioactive sau orice alte substante poluante, decat cu respectarea prevederilor legale;
    n) sa obtina avizul autoritatilor portuare si al autoritatilor publice competente in domeniul transporturilor si gospodaririi apelor pentru efectuarea activitatilor miniere in zona cailor navigabile;
    o) sa organizeze, pe langa intrarile in mina prin care se face accesul personalului, precum si in subteran, servicii medicale de prim ajutor, dotate cu personal, aparatura, instrumentar de specialitate si materiale, conform normelor emise de autoritatea competenta in domeniul sanatatii;
    p) la incetarea concesiunii, sa execute lucrarile de conservare si/sau inchidere a minei/carierei, conform planului de incetare a activitatii, inclusiv monitorizarea factorilor de mediu postinchidere;
    q) sa suporte cheltuielile aferente transferului de tehnologie si perfectionarii profesionale, prevazute in licenta. Sumele respective vor fi virate intr-un cont separat al autoritatii competente, deschis in acest scop, si vor fi evidentiate ca atare;
    r) sa pregateasca si sa finanteze implementarea masurilor cuprinse in planul de atenuare a impactului social;
    s) sa mentina pe toata perioada exploatarii garantia financiara pentru refacerea mediului;
    t) sa achite taxele privind activitatea miniera si redeventa miniera in termenele stabilite de prezenta lege.
    (2) In cazul in care titularul licentei este o companie sau o societate nationala miniera, aceasta are si urmatoarele obligatii fata de ministerul de resort:
    a) sa fundamenteze si sa transmita anual, la termenele stabilite, volumele de finantare necesare realizarii lucrarilor prevazute in licenta;
    b) sa transmita informatiile solicitate referitoare la productia si investitiile realizate, precum si la modul de utilizare a fondurilor acordate de la bugetul de stat;
    c) sa transmita autoritatii competente datele si documentele prevazute la lit. a) si b), aprobate de ministerul de resort, pentru a fi inregistrate in Cartea miniera si in Cadastrul extractiv;
    d) sa execute, in cazul privatizarii, lucrarile de conservare/inchidere a minelor/carierelor si de refacere a mediului pe suprafetele afectate pana la momentul privatizarii.

    CAP. 5
    Autorizatii

    Art. 40
    Procedurile pentru obtinerea autorizatiilor, acordurilor si/sau avizelor de mediu si de protectia muncii, necesare pentru desfasurarea activitatilor miniere, vor fi coordonate de fiecare autoritate, conform competentelor si reglementarilor stabilite prin legislatia in vigoare.
    Art. 41
    (1) Autoritatea competenta va informa in scris, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a licentelor de exploatare, consiliile judetene, consiliile locale si prefecturile judetene in raza carora se afla perimetrele concesionate despre activitatile miniere si perimetrele concesionate prin aceste licente.
    (2) In termen de 90 de zile de la primirea informarii prevazute la alin. (1), consiliile judetene si consiliile locale vor modifica si/sau vor actualiza planurile de amenajare a teritoriului si planurile urbanistice generale existente, pentru a permite executarea tuturor operatiunilor necesare desfasurarii activitatilor miniere concesionate.
    Art. 42
    (1) Autorizatiile, acordurile si alte aprobari si avize necesare activitatilor de constructii-montaj de mine si altor activitati de constructii necesare in vederea inceperii si desfasurarii activitatilor miniere se vor emite, de regula, pentru ansamblul acestor constructii si nu separat pentru fiecare constructie, conform solicitarii titularilor de licente.
    (2) Autorizatiile, acordurile si alte aprobari si avize necesare activitatilor de constructii-montaj de mine si altor activitati de constructii necesare in vederea inceperii si desfasurarii de activitati miniere pot impune conditii privind parametrii si caracteristicile de functionare a constructiilor si instalatiilor respective.
    Art. 43
    (1) Autorizatiile, acordurile si celelalte aprobari si avize de functionare necesare desfasurarii de activitati miniere sunt valabile pe toata durata permiselor si a licentelor in baza carora se desfasoara aceste activitati. In cazul modificarii conditiilor avute in vedere la emiterea autorizatiilor, acordurilor si a celorlalte avize si aprobari necesare desfasurarii de activitati miniere, titularii acestor activitati trebuie sa solicite emiterea de noi autorizatii, acorduri, avize si aprobari.
    (2) Autorizatiile, acordurile si alte aprobari si avize de functionare necesare desfasurarii activitatilor miniere se emit pentru ansamblul operatiunilor necesare activitatilor miniere sau separat pentru fiecare operatiune ori categorie de operatiuni, conform solicitarii titularilor de licente.
    (3) Respectarea conditiilor impuse prin autorizatiile, acordurile si alte aprobari si avize emise pentru activitatile de constructii-montaj de mine si alte constructii necesare in vederea inceperii si desfasurarii de activitati miniere, conform art. 42 alin. (2), si respectarea conditiilor prevazute de lege in privinta desfasurarii de activitati miniere se monitorizeaza de catre titularii de licente si se verifica de catre autoritatile competente in domeniu, pe perioada probelor tehnologice, care nu poate sa depaseasca 6 luni de la terminarea operatiunilor de constructii-montaj.
    (4) Daca se constata respectarea conditiilor in conformitate cu prevederile alin. (3), autorizatiile, acordurile si alte aprobari si avize de functionare necesare desfasurarii de activitati miniere se emit in termen de maximum 10 zile de la finalizarea probelor tehnologice, numai daca legislatia in vigoare nu prevede altfel.

    CAP. 6
    Taxe, redevente miniere si tarife

    Art. 44
    (1) Titularii licentelor/permiselor sunt obligati la plata catre bugetul de stat a unei taxe pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale, precum si a unei redevente miniere.
    (2) Taxa anuala pentru activitatea de prospectiune se stabileste la 25.000 lei/km^2.
    (3) Taxa anuala pentru activitatea de explorare se stabileste la 100.000 lei/km^2. Aceasta se dubleaza dupa 2 ani si devine de 5 ori mai mare dupa 4 ani.
    (4) Taxa anuala pentru activitatea de exploatare se stabileste la 25.000.000 lei/km^2.
    (5) Valoarea taxelor prevazute la alin. (2) - (4) va fi reactualizata anual, la propunerea autoritatii competente, prin hotarare a Guvernului, in functie de rata inflatiei.
    (6) Taxele prevazute la alin. (2) - (4) se datoreaza anual si se platesc anticipat pentru anul viitor, pana la data de 31 decembrie a anului in curs.
    Art. 45
    (1) Redeventa miniera cuvenita bugetului de stat se stabileste la o cota procentuala din valoarea productiei miniere, dupa cum urmeaza:
    a) o cota de 2% pentru carbuni, minereuri feroase, neferoase, de aluminiu si roci aluminifere, de metale nobile, radioactive, pamanturi rare si disperse, pietre pretioase si semipretioase, produse reziduale miniere, roci bituminoase, ape terapeutice, ape termominerale, ape geotermale si gazele care le insotesc, gaze necombustibile, namoluri si turbe terapeutice;
    b) o cota de 6% pentru substante nemetalifere;
    c) o cota de 6% pentru roci utile, cu exceptia rocilor ornamentale, la care cota este de 10%;
    d) o cota de 8% pentru saruri haloide.
    (2) Redeventa miniera cuvenita bugetului de stat pentru ape minerale naturale la sursa se stabileste in echivalentul a 2 euro/1.000 litri, la cursul Bancii Nationale a Romaniei de la data platii.
    (3) In valoarea productiei miniere nu intra valoarea rezultata din activitatea de prelucrare a produselor extrase.
    (4) Redeventa miniera este datorata din ziua inceperii realizarii productiei si este platibila trimestrial, cu scadenta pana la data de 20 a primei luni a trimestrului urmator.
    Art. 46
    Titularii au obligatia de a transmite autoritatii competente datele si informatiile necesare pentru a calcula redeventa miniera cuvenita conform legii.
    Art. 47
    (1) Verificarea exactitatii datelor si a informatiilor pe baza carora se calculeaza taxa pentru activitatea miniera si redeventa miniera se face de catre autoritatea competenta, precum si de catre organele administratiei publice cu atributii in domeniul controlului financiar.
    (2) Pentru neplata in termen a taxelor pentru activitatea miniera si/sau a redeventei miniere se datoreaza majorari de intarziere si penalitati de intarziere, conform legislatiei fiscale in vigoare.
    Art. 48
    (1) Pentru actele eliberate in exercitarea atributiilor sale: avize, permise de prospectiune si exploatare, licente de explorare si exploatare, documente de inregistrare a rezervelor, decizii de incetare a activitatii miniere, aprobari de asociere, de transfer al licentei, acte aditionale la licente, atestate, autorizari sau alte asemenea acte, precum si pentru consultarea si utilizarea unor documente si informatii referitoare la resursele minerale si a Cartii miniere, autoritatea competenta percepe tarife stabilite prin ordin al presedintelui autoritatii competente, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Veniturile extrabugetare realizate conform alin. (1) de autoritatea competenta sunt utilizate pentru finantarea cheltuielilor pentru alcatuirea pachetelor de date si lansarea apelurilor publice de oferte, organizarea rundelor de prezentare a conditiilor de participare la oferta publica, tinerea licitatiilor si elaborarea de studii, expertizari si consultanta tehnica si alte cheltuieli materiale, dotari, precum si pentru acordarea de stimulente personalului.
    (3) Veniturile ramase neutilizate la sfarsitul anului bugetar se preiau ca venituri in anul urmator, la dispozitia autoritatii competente.
    (4) Categoriile de cheltuieli care se finanteaza din venituri extrabugetare aprobate prin legea bugetului de stat si modul de acordare a stimulentelor se stabilesc prin ordin al presedintelui autoritatii competente.
    Art. 49
    Plata taxelor, tarifelor si a redeventelor prevazute in prezenta lege nu il scuteste pe titularul licentei/permisului de plata obligatiilor bugetare datorate conform legislatiei fiscale in vigoare.
    Art. 50
    (1) Titularii licentelor beneficiaza de urmatoarele facilitati fiscale:
    a) nu datoreaza taxe vamale pentru importurile de bunuri necesare pentru executarea activitatilor miniere de explorare si exploatare pentru obtinerea produsului minier, efectuate de titularii de licenta;
    b) nu datoreaza taxe vamale pentru echipamentele, instalatiile si aparatura in stare noua, care nu se produc in tara, importate, necesare pentru actiunile de refacere a mediului deteriorat in urma activitatilor miniere.
    (2) Facilitatile care se acorda titularilor licentelor, potrivit prezentei legi, raman nemodificate pe intreaga durata a licentei.
    (3) Administratiile publice locale pot acorda facilitati pentru investitii in minerit, potrivit reglementarilor in vigoare.

    CAP. 7
    Inchiderea minelor

    Art. 51
    (1) Activitatea miniera de exploatare a unui zacamant inceteaza cand:
    a) resursele minerale exploatabile s-au epuizat;
    b) continuarea exploatarii a devenit imposibila datorita unor cauze naturale - inundatii, surpari, alunecari de teren - sau provocate - focuri endogene, explozii de gaze -, ale caror efecte nu pot fi inlaturate prin interventii tehnice, in conditii economice;
    c) exploatarea a devenit nerentabila economic.
    (2) Cand una dintre cauzele enumerate la alin. (1) este constatata, titularul licentei supune autoritatii competente avizarea incetarii exploatarii.
    (3) Autoritatea competenta avizeaza inchiderea definitiva sau temporara a activitatii de exploatare pe baza planului de incetare a activitatii. Pentru perimetrele concesionate companiilor si societatilor nationale miniere inchiderea va fi aprobata in prealabil de ministerul de resort.
    Art. 52
    (1) Initiativa de incetare a activitatii unei mine sau cariere apartine titularului licentei de exploatare, care prezinta autoritatii competente o cerere insotita de planul de incetare a activitatii actualizat, cuprinzand:
    a) motivatia incetarii activitatii, bazata pe o documentatie tehnico-economica;
    b) programul tehnic de dezafectare sau conservare a exploatarii, ce va include si programul de monitorizare a factorilor de mediu postinchidere. In cazul companiilor si societatilor nationale miniere, programul va fi aprobat in prealabil de ministerul de resort;
    c) programul de protectie sociala a personalului, prin redistribuire si/sau reconversie profesionala, despagubiri financiare si/sau masuri de dezvoltare regionala pentru crearea de noi locuri de munca, intocmit conform legii, dupa consultarea cu grupurile afectate, si aprobat de autoritatea competenta in domeniul protectiei sociale. In cazul companiilor si societatilor nationale miniere, acesta este aprobat in prealabil si de ministerul de resort;
    d) autorizatia de gospodarire a apelor si autorizatia de mediu pentru inchiderea minei sau a carierei respective;
    e) procedura de dezafectare si de eliberare a terenului.
    (2) Activitatea miniera inceteaza prin decizia autoritatii competente, dupa analiza si acceptarea de catre autoritatea competenta si ministerul de resort, dupa caz, a planului de incetare a activitatii si dupa punerea lui in aplicare. Decizia de conservare/inchidere a minei sau a carierei apartinand companiilor si societatilor nationale miniere va fi aprobata de Guvern, conservarea/inchiderea urmand a fi finantata si din fonduri bugetare.
    (3) Inchiderea minelor si refacerea mediului in cazul minelor sau carierelor, al lucrarilor de explorare oprite inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi si care nu fac obiectul unei licente se vor face cu acordul autoritatii competente, de catre ministerul de resort, prin directiile de specialitate, cu fonduri bugetare.
    (4) Perimetrele miniere cu activitate de exploatare temporar inchisa, avizata conform art. 51 alin. (3), pot fi date in concesiune/administrare altui titular dupa oprirea activitatii. In acest scop autoritatea competenta va organiza concurs public de oferta.
    Art. 53
    (1) Responsabilitatea urmaririi obligatiilor rezultate din planul de incetare a activitatii minei sau a carierei apartine autoritatii competente. Pentru companiile si societatile nationale miniere aceasta urmarire se va face impreuna cu ministerul de resort.
    (2) In timpul implementarii planului de incetare a activitatii minei sau a carierei titularul trebuie sa indeplineasca conditiile impuse de autoritatile legale care au acordat avize.
    (3) Punerea in aplicare a programului de monitorizare a factorilor de mediu postinchidere se va face de catre titular, cu fonduri proprii. Pentru companiile si societatile nationale miniere monitorizarea factorilor de mediu postinchidere se va face de catre ministerul de resort, prin directiile de specialitate, cu fonduri bugetare.

    CAP. 8
    Autoritatea competenta

    Art. 54
    Autoritatea competenta abilitata pentru aplicarea dispozitiilor prezentei legi este Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, organizata ca institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, ordonator principal de credite, in subordinea Guvernului.
    Art. 55
    (1) Agentia Nationala pentru Resurse Minerale are urmatoarele atributii principale:
    a) gestioneaza resursele minerale si fondul geologic national, proprietate publica a statului;
    b) stabileste clauzele si conditiile licentelor/permiselor, acorda si emite licentele/permisele prevazute de lege si reglementeaza derularea activitatilor miniere prin norme si instructiuni tehnice privind derularea activitatilor miniere, emise in aplicarea prezentei legi;
    c) primeste, verifica si inregistreaza datele si informatiile privind resursele si rezervele minerale si organizeaza fondul geologic national; constituie fondul national de resurse/rezerve minerale. Datele oficiale cu privire la resursele/rezervele minerale sunt cele inscrise in fondul national;
    d) stabileste tarifele prevazute la art. 48 alin. (1), in conditiile legii;
    e) urmareste si verifica productia de resurse minerale pentru calcularea redeventelor;
    f) urmareste aplicarea masurilor stabilite pentru protectia suprafetei si a subsolului, in cursul si dupa terminarea activitatilor miniere, in conformitate cu prevederile legale;
    g) controleaza respectarea de catre titular a prevederilor din licenta/permis, precum si a celor din normele si instructiunile din domeniu si dispune masuri pentru impunerea acestora;
    h) avizeaza documentatiile privind executarea activitatilor miniere, precum si documentatiile de incetare a activitatilor miniere, numai cu prevederea si aprobarea, conform legii, a masurilor de protectie a mediului si de reconstructie ecologica;
    i) instituie perimetre de protectie hidrogeologica pentru zacamintele de ape subterane minerale naturale, geotermale si termominerale, de namoluri si de turbe terapeutice si avizeaza instituirea perimetrelor de protectie sanitara;
    j) in exercitarea activitatii de control, colaboreaza cu autoritatile teritoriale de gospodarire a apelor, de protectie a mediului si de protectie a muncii;
    k) dispune suspendarea activitatilor miniere executate in afara perimetrului instituit, a celor fara documentatii tehnice aprobate, precum si a celor care prin modul de desfasurare pot conduce la pierderi nejustificate de rezerve ori la degradarea zacamintelor, pana la inlaturarea cauzelor care le-au produs;
    l) elaboreaza normele si instructiunile tehnice pentru aplicarea prezentei legi, cu asistenta ministerelor interesate;
    m) elaboreaza si tine la zi Cartea miniera si Cadastrul extractiv, dupa cum este prevazut in normele de aplicare a prezentei legi. Actele juridice si documentele neinregistrate in Cartea miniera si in Cadastrul extractiv nu sunt opozabile tertilor;
    n) constata si notifica nerespectarea prevederilor prezentei legi;
    o) elaboreaza proiecte de legi si proiecte de hotarari ale Guvernului pentru activitatile miniere.
    (2) Functionarea si organizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

    CAP. 9
    Responsabilitatile ministerului de resort

    Art. 56
    Ministerul de resort asigura desfasurarea activitatilor miniere conform prezentei legi, astfel:
    a) elaboreaza strategii si politici in domeniul resurselor minerale, care se supun aprobarii Guvernului; urmareste si participa la realizarea acestora, in conformitate cu competentele proprii. Strategiile si politicile elaborate se aplica participantilor la activitati miniere numai in sens favorabil;
    b) evalueaza si aproba bugetul pentru realizarea productiei de resurse minerale la companiile si societatile nationale miniere, conform art. 39 alin. (2);
    c) elaboreaza programe in aplicarea strategiilor si politicilor prevazute la lit. a), precum si a bugetului prevazut la lit. b), inclusiv programe de prospectiune care se realizeaza cu fonduri alocate de la bugetul de stat;
    d) este ordonator principal de credite pentru alocatiile bugetare pentru retehnologizare-dezvoltare, programe de prospectiune, dupa cum sunt prevazute in planul anual geologic elaborat conform lit. c), cercetare tehnologica, protectia si refacerea mediului, restructurare, conservarea/inchiderea minelor sau a carierelor, conform lit. k), masurile de protectie sociala in cazul inchiderii minelor, conform lit. j), si alte activitati in domeniul resurselor minerale;
    e) asigura intocmirea de studii, pe baza carora, impreuna cu autoritatea competenta in domeniul finantelor, selectioneaza produsele miniere a caror exploatare se realizeaza cu fonduri de la bugetul de stat; fundamenteaza pretul acestora, in conditiile legii;
    f) avizeaza, impreuna cu autoritatea competenta in domeniul muncii si solidaritatii sociale, normative de protectie a muncii in minerit;
    g) avizeaza, impreuna cu autoritatea competenta in domeniul protectiei mediului, normative de protectie a mediului specifice activitatii miniere;
    h) elaboreaza, impreuna cu autoritatea competenta in domeniul muncii si solidaritatii sociale si cu organizatiile patronale si de sindicat, programe de asistenta medicala si de asigurari pentru risc si accidente, in vederea reabilitarii si compensarii celor care au suferit accidente de munca si boli profesionale in activitatea miniera;
    i) avizeaza studiile de fezabilitate si planurile de dezvoltare a companiilor si societatilor nationale miniere, precum si incetarea definitiva sau temporara a activitatilor de exploatare;
    j) fundamenteaza si elaboreaza politici nationale in domeniul problemelor sociale din zonele cu activitate miniera, impreuna cu autoritatea competenta in domeniul muncii si solidaritatii sociale si cu organele administratiei publice locale;
    k) prin directiile de specialitate, angajeaza executarea lucrarilor de conservare/inchidere a minelor sau a carierelor apartinand companiilor si societatilor nationale miniere, precum si a minelor sau a carierelor, a lucrarilor de explorare oprite inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi si care nu fac obiectul unei licente si asigura monitorizarea factorilor de mediu postinchidere;
    l) avizeaza proiectele de legi si proiectele de hotarari ale Guvernului pentru activitatile miniere.

    CAP. 10
    Sanctiuni

    Art. 57
    (1) Nerespectarea de catre titularii permiselor si licentelor a obligatiilor prevazute in prezenta lege constituie contraventie daca, potrivit legii penale, nu constituie infractiune si se sanctioneaza cu amenda contraventionala dupa cum urmeaza:
    a) de la 30.000.000 lei la 60.000.000 lei, pentru incalcarea obligatiilor stabilite la art. 23 si la art. 39 alin. (1) lit. b), d), e), f), h) si i) si alin. (2) lit. c);
    b) de la 60.000.000 lei la 200.000.000 lei, pentru incalcarea obligatiilor stabilite la art. 39 alin. (1) lit. a), c), g), j), l), n), o) si s);
    c) de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei, pentru incalcarea obligatiilor stabilite la art. 4 alin. (3) si la art. 39 alin. (1) lit. k), m), p) si t).
    (2) Executarea de activitati miniere fara permis sau licenta, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 29, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani.
    (3) Constatarea executarii de activitati fara permis sau licenta se face de catre autoritatea competenta si se aduce la cunostinta organelor de stat competente.
    Art. 58
    (1) Savarsirea pentru a doua oara a vreuneia dintre contraventiile sanctionate potrivit prevederilor art. 57 se sanctioneaza cu dublul amenzii maxime prevazute la art. 57.
    (2) Incalcarea in continuare a dispozitiilor pentru care sunt stabilite sanctiuni la art. 57 atrage revocarea licentei/permisului.
    (3) Contraventiilor prevazute la art. 57 le sunt aplicabile, in masura in care prezenta lege nu dispune altfel, dispozitiile legale privind regimul juridic al contraventiilor.
    (4) Limitele valorice ale amenzilor prevazute la art. 57 vor fi actualizate periodic, conform prevederilor art. 44 alin. (5).
    Art. 59
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul imputernicit al autoritatii competente.
    (2) Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul de stat, conform dispozitiilor legale privind regimul juridic al contraventiilor.

    CAP. 11
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 60
    (1) Prevederile licentelor de explorare si/sau exploatare incheiate inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi si aprobate sau in curs de aprobare de catre Guvern raman valabile pe intreaga lor durata, in conditiile in care au fost incheiate.
    (2) La solicitarea titularilor de licente de explorare si/sau exploatare, prevederile licentelor valabil incheiate la data intrarii in vigoare a prezentei legi se modifica si se completeaza in sensul prevederilor prezentei legi.
    (3) Acordarea directa a licentelor de exploatare se va face in conditiile existente la data depunerii solicitarilor numai pentru institutiile publice, companiile nationale miniere si societatile comerciale care la data de 15 iunie 2001 aveau depuse la autoritatea competenta documentatiile necesare obtinerii acestora.
    Art. 61
    Solutionarea litigiilor in legatura cu interpretarea si executarea licentelor/permiselor este de competenta instantelor din Romania, daca partile nu au convenit solutionarea pe cale arbitrara, inclusiv a instantelor internationale.
    Art. 62
    In termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, autoritatea competenta va elabora normele de aplicare a acesteia, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 63
    Ministerul de resort impreuna cu autoritatea competenta in domeniul muncii si solidaritatii sociale, cu consultarea sindicatelor si patronatelor de ramura, vor elabora, in termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Statutul personalului din industria miniera, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 64
    Ministerul de resort impreuna cu autoritatea competenta vor elabora, in termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Regulamentul de topografie miniera.
    Art. 65
    (1) Pentru interventia rapida in cazurile de accidente si avarii, titularul organizeaza statii de salvare miniera.
    (2) Organizarea statiilor de salvare miniera se face la mine si cariere sau in unitati centrale, pe bazine sau regiuni miniere. Decizia de organizare apartine titularului, care este obligat sa obtina in prealabil avizul inspectoratului teritorial pentru protectia muncii si al inspectoratului teritorial de mediu.
    (3) Organizarea si functionarea statiilor de salvare miniera se fac conform legislatiei romanesti din domeniile protectiei mediului si protectiei muncii.
    Art. 66
    (1) In scopul prevenirii accidentelor in activitatea miniera, precum si pentru recuperarea fortei de munca si/sau acordarea despagubirilor si ajutoarelor urmasilor legali in cazuri de deces, se pot organiza, potrivit legii, asociatii profesionale, ca persoane juridice fara scop lucrativ.
    (2) Asociatiile prevazute la alin. (1) se organizeaza si functioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare.
    (3) Obligatia contributiei titularilor licentelor la fondurile de interventie ale asociatiei va fi inscrisa in statutul acestora, iar cuantumul contributiei va fi convenit intre parti.
    Art. 67
    Pentru materiile prime radioactive Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare exercita controlul de securitate nucleara, informeaza Agentia Nationala pentru Energie Atomica, iar aceasta raporteaza organismelor internationale de specialitate, conform acordurilor si conventiilor la care Romania este parte.
    Art. 68
    Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 69
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea minelor nr. 61/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 16 martie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 20 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                           ALEXANDRU ATHANASIU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 25 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 85/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 85 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 85/2003
Decizia 9 2019
Hotărârea 129 2019
OUG 89 2018
Decizia 27 2017
OUG 40 2016
Hotărârea 350 2015
OUG 102 2013
Hotărârea 463 2013
Legea 187 2012
OUG 47 2012
OUG 71 2011
pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
Legea 262 2009
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 101/2007 pentru modificarea si completarea Legii minelor nr. 85/2003 si a Legii petrolului nr. 238/2004
Ordin 782 2004
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesionala a specialistilor in activitatea de proiectare si verificare a planurilor de inchidere a obiectivelor miniere si a proiectelor tehnice de executie a lucrarilor miniere, a specialistilor in activitatea de asistenta tehnica - dirigentie de santier pentru lucrari miniere si a specialistilor in activitatea de executie a lucrarilor miniere
Ordin 537 2004
privind mandatarea Directiei generale resurse minerale, prin Grupul pentru Coordonarea Programului de Inchidere si Ecologizare a Minelor, sa preia in numele statului, anexele tehnice si dependintele a caror demontare poate periclita securitatea lucrarilor, de la agentii economici care au avut in administrare sau in concesiune minele si carierele pentru care s-a aprobat inchiderea definitiva prin hotarare a Guvernului, incepand cu data intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 926/2003
Ordin 146 2004
privind aprobarea Instructiunilor tehnice de reglementare a eliberarii permiselor de exploatare
Legea 237 2004
pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003
Ordin 101 2004
privind aprobarea modelului-cadru al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul efectuarii de activitati miniere
Ordin 19 2004
pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in programul de conformare, planul de refacere a mediului si proiectul tehnic, precum si reglementarea modului de operare cu garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere
Ordin 58 2004
pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in programul de conformare, planul de refacere a mediului si proiectul tehnic, precum si reglementarea modului de operare cu garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere
Ordin 281 2004
privind aprobarea modelului si continutului formularului 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a
Ordin 197 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind executarea lucrarilor de cadastru de specialitate in domeniul extractiv minier
Hotărârea 1208 2003
privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003
Ordin 65 2003
privind aprobarea Regulamentului de topografie miniera
Ordin 133 2003
privind aprobarea Regulamentului de topografie miniera
Hotărârea 756 2003
privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale
Decretul 130 2003
pentru promulgarea Legii minelor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu