E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Ordin 281 2004 in legatura cu Ordonanţa 92 2003
Articolul 7 din actul Ordin 281 2004 abrogă Ordin 1842 2003
Ordin 281 2004 in legatura cu Legea 571 2003
Articolul 7 din actul Ordin 281 2004 abrogă Ordin 385 2003
Articolul 7 din actul Ordin 281 2004 abrogă Ordin 386 2003
Ordin 281 2004 in legatura cu Legea 85 2003
Ordin 281 2004 in legatura cu OUG 150 2002
Ordin 281 2004 in legatura cu Legea 346 2002
Ordin 281 2004 in legatura cu Legea 76 2002
Ordin 281 2004 in legatura cu OUG 174 2001
Ordin 281 2004 in legatura cu Ordonanţa 64 2001
Ordin 281 2004 in legatura cu Legea 19 2000
Articolul 7 din actul Ordin 281 2004 abrogă articolul 1 din actul Ordin 1313 1999
Articolul 7 din actul Ordin 281 2004 abrogă articolul 2 din actul Ordin 1313 1999
Articolul 7 din actul Ordin 281 2004 abrogă articolul 3 din actul Ordin 1313 1999
Ordin 281 2004 in legatura cu OUG 118 1999
Ordin 281 2004 in legatura cu OUG 102 1999
Ordin 281 2004 in legatura cu OUG 69 1998
Ordin 281 2004 in legatura cu Ordonanţa 47 1998
Ordin 281 2004 in legatura cu Legea 111 1996
Ordin 281 2004 in legatura cu Legea 134 1995
Ordin 281 2004 in legatura cu Ordonanţa 29 1994
Ordin 281 2004 in legatura cu Ordonanţa 22 1992
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 281 din 10 februarie 2004

privind aprobarea modelului si continutului formularului 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 158 din 23 februarie 2004


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
    in temeiul prevederilor art. 1, 73 si art. 188 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul si continutul formularului 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a, prevazut in anexa nr. 1*).
    Art. 2
    Formularul prevazut la art. 1 se completeaza potrivit instructiunilor cuprinse in anexele nr. 2 si 3*).
------------
    *) Anexele nr. 1 si 3 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 3
    Formularul prevazut la art. 1 se depune in format electronic la organul fiscal competent.
    Formatul electronic al declaratiei prevazute la art. 1 se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice si se transmite organului fiscal competent pe discheta 3 1/2 inch, 1.440 MB compatibila MS-DOS.
    Formatul electronic va fi insotit de formularul editat de platitori cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat, conform legii.
    Programul de asistenta este pus la dispozitie contribuabililor gratuit de unitatile fiscale subordonate sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.
    Art. 4
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularului prevazut la art. 1 sunt prezentate in anexa nr. 4.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 6
    Prezentul ordin se aplica pentru impozitele, taxele si contributiile sociale datorate incepand cu 1 ianuarie 2004, cu termen de declarare 25 februarie 2004.
    Art. 7
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga anexele nr. 1 - 3 la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 630 din 24 decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul ministrului finantelor publice nr. 385/2003 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind impozitul pe venitul din activitati de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara", cod 14.13.01.13/3i si Ordinul ministrului finantelor publice nr. 386/2003 privind aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice", cod 14.13.01.14, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 216 din 2 aprilie 2003, Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.842/2003 pentru aprobarea modelului si continutului Declaratiei privind contributiile sociale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 9 ianuarie 2004.
    Art. 8
    Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile interesate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 9
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                                      ____________
                                                     |  ROMANIA   |
                                                     |   _____    |
    100                       DECLARATIE             |  | MFP |   |
                     privind obligatiile de plata    |  |_____|   |
                    la bugetul general consolidat    | MINISTERUL |
                                                     | FINANTELOR |
                                                     |  PUBLICE   |
                                                     |____________|

                                            Perioada de raportare
                                         ___________________________
                                        |   Luna          Anul      |
                                        |   __ __     __ __ __ __   |
                                        |  |__|__|   |__|__|__|__|  |
                                        |___________________________|

    A. Date de identificare ale platitorului:
________________________________________________________________________________
     ____________________________________________________
    | Cod de                |  |                         |
    | identificare fiscala: |  |                         |
    |_______________________|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
     __________________________________________________________________________
    | Denumire |                                                               |
    |__________|_______________________________________________________________|
    | Judet    |                     | Localitate |                            |
    |__________|_____________________|____________|____________________________|
    | Strada   |               | Numar |    | Bloc |    | Scara |    | Ap. |   |
    |__________|_______________|_______|____|______|____|_______|____|_____|___|
    | Cod      |            |      |    |    |       |   |       |      |      |
    | postal   |            |Sector|    |Tel.|       |Fax|       |E-mail|      |
    |__________|____________|______|____|____|_______|___|_______|______|______|
     __________________________________________________________________________
    | Cont bancar:                                                             |
    |         _____________________________               ____________________ |
    | Banca: |_____________________________| Numar cont: |____________________||
    |__________________________________________________________________________|

    B. Date privind obligatia bugetara:
________________________________________________________________________________
     __________________________________________________________________________
    |Nr. |    Denumire obligatie bugetara    |               Suma              |
    |crt.|                                   |                         - lei - |
    |____|___________________________________|_________________________________|
    |    | Denumire*): ....................  | 1. Datorata           |         |
    |    |                                   |_______________________|_________|
    |    |                                   | 2. Deductibila        |         |
    |    |                                   |_______________________|_________|
    |    | Cod bugetar: .................... | 3. De plata           |         |
    |    |                                   |    (rd. 1 - rd. 2)    |         |
    |    |                                   |_______________________|_________|
    |    | Nr. de evidenta a platii*): .... | 4. De recuperat/De    |         |
    |    |                                   |    restituit          |         |
    |____|___________________________________|_______________________|_________|
________________________________________________________________________________

    Prezenta declaratie reprezinta un titlu de creanta.
    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.
                                                      _______________________
     _____________________________________________   | Semnatura si stampila |
    |                 __________________________  |  |                       |
    | Nume, prenume: |__________________________| |  |                       |
    |           ________________________________  |  |                       |
    | Functia: |________________________________| |  |                       |
    |_____________________________________________|  |_______________________|
________________________________________________________________________________
     __________________________________________________________________________
    | Loc rezervat organului fiscal                                            |
    |                    _______________________                               |
    | Nr. inregistrare: |_______________________|                              |
    |                    ________________                                      |
    | Data:             |________________|                                     |
    |__________________________________________________________________________|
________________________________________________________________________________
    *) Se completeaza conform nomenclatorului din anexa.
    *) Se genereaza automat cu ajutorul programului de asistenta.

    Cod 14.13.01.01/a

    ANEXA 2

                              INSTRUCTIUNI
de completare a formularului 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a

    I. Depunerea declaratiei
    1. Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat se completeaza si se depune de platitorii de impozite, taxe si contributii carora le revin, potrivit legislatiei in vigoare, obligatiile de plata la bugetul general consolidat cuprinse in nomenclatorul prevazut in anexa nr. 3, astfel:
    1.1. Lunar, pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera, pentru obligatiile de plata reprezentand:
    - impozit pe profit datorat de Banca Nationala a Romaniei si de bancile comerciale;
    - accize;
    - impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna;
    - impozit retinut la sursa, conform legislatiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, impozit pe veniturile din profesii libere (venituri din activitati de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara etc.), impozit pe veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala, impozit pe veniturile din activitati comerciale (venituri din vanzarea bunurilor in regim de consignatie; venituri din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial; venituri din activitatile desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil etc.), impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobanzi, impozit pe veniturile obtinute din castiguri din transferul titlurilor de valoare, impozit pe veniturile din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni similare, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc, impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice;
    - impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor juridice;
    - impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, persoane fizice/juridice, conform titlului V din Codul fiscal;
    - varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate, conform art. 43 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc;
    - taxa asupra activitatilor daunatoare sanatatii;
    - taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice;
    - taxa de timbru social asupra valorii autovehiculelor noi din import, cu capacitate cilindrica de minimum 2.000 cm^3;
    - taxa pe jocuri de noroc;
    - contributii sociale datorate de angajator;
    - contributii sociale retinute de la asigurati;
    - taxa pentru autorizarea si controlul activitatii nucleare, conform Legii nr. 193/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare.
    1.2. Trimestrial, pana la data de 25, inclusiv, a primei luni din trimestrul urmator, pentru obligatiile de plata reprezentand:
    - impozit pe profit datorat de persoane juridice romane, altele decat cele de la pct. 1.1;
    - impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice;
    - impozit pe profit datorat de persoane juridice straine: impozit pe profit din asociere, impozit pe profit datorat de persoane juridice straine care vand/cesioneaza proprietati imobiliare situate in Romania sau titluri de participare detinute la o persoana juridica romana, impozit pe profit datorat de persoane juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania, conform art. 13 lit. b), c) si d) din Codul fiscal;
    - impozit pe veniturile microintreprinderilor;
    - impozit pe veniturile microintreprinderilor din asociere, datorat de persoane fizice;
    - redeventele miniere si petroliere;
    - cota din veniturile realizate de persoanele juridice romane care presteaza activitatile prevazute la art. 2 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea si utilizarea Fondului special al aviatiei civile, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    1.3. Semestrial, pana la data de 25, inclusiv, a primei luni din semestrul urmator, pentru obligatiile de plata ale institutiilor de invatamant superior, prevazute la art. 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 174/2001 privind unele masuri pentru imbunatatirea finantarii invatamantului superior: taxa din veniturile institutiilor de invatamant superior.
    1.4. Anual:
    - in termen de 30 de zile de la data termenului legal de depunere a bilantului contabil, daca prin legi speciale nu se prevede altfel, pentru obligatiile de plata reprezentand varsaminte din profitul net, conform Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - pana la data de 25 decembrie, inclusiv, a anului in curs, pentru anul urmator, pentru obligatiile de plata reprezentand taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale.
    2. Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat se depune, in format electronic, la unitatea fiscala in a carei raza teritoriala platitorul de impozite, taxe sau contributii isi are domiciliul fiscal. Persoanele juridice care au subunitati inregistrate ca platitori de impozite si taxe depun declaratia privind impozitul pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, corespunzator activitatii subunitatilor, la organul fiscal teritorial la care acestea sunt inregistrate ca platitori de impozite si taxe.
    Formatul electronic va fi insotit de formularul editat de platitori cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat, conform legii.
    Formularul se editeaza in doua exemplare:
    - un exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic;
    - un exemplar se pastreaza de platitor.
    Formatul electronic al formularelor se obtine prin folosirea programului de asistenta pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice si se transmite organului fiscal competent pe discheta 3 1/2 inch, 1.440 MB compatibila MS-DOS.
    Programul de asistenta este distribuit contribuabililor gratuit de unitatile fiscale subordonate sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.

    II. Completarea declaratiei

    Perioada de raportare:
    In rubrica Luna se inscrie cu cifre arabe numarul lunii la care se refera obligatia sau numarul ultimei luni a perioadei de raportare, trimestru, semestru sau an, dupa caz (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie sau 03 pentru trimestrul 1).
    Anul pentru care se completeaza declaratia se inscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2004).

    Sectiunea A "Date de identificare ale platitorului"
    Caseta "Cod de identificare fiscala" se completeaza astfel:
    - contribuabilii persoane juridice, subunitatile acestora sau alte entitati fara personalitate juridica inscriu codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;
    - contribuabilii persoane fizice inscriu codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala, dupa caz.
    Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.
    In prima casuta se inscrie atributul R, in cazul in care contribuabilul este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata.
    In rubrica "Denumire" se inscriu, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele platitorului de impozite, taxe si contributii.
    Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al platitorului sau adresa sediului subunitatii care are calitatea de platitor de impozite si taxe.

    Sectiunea B "Date privind obligatia bugetara"
    Pentru fiecare obligatie de plata prevazuta in nomenclatorul din anexa nr. 3, datorata in perioada de raportare, se completeaza in acelasi formular cate un tabel generat cu ajutorul programului de asistenta, inscriindu-se in randurile corespunzatoare (rd. 1 - rd. 4) sumele reprezentand obligatiile constituite in perioada de raportare la care se refera declaratia, in conformitate cu instructiunile de mai jos.
    In situatia in care in luna de raportare nu au rezultat sume datorate/de recuperat/de restituit pentru impozitele, taxele sau contributiile cuprinse in vectorul fiscal completat in conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.103/2003 privind Procedura de completare a vectorului fiscal si de notificare a contribuabililor privind datele inregistrate in vectorul fiscal, la rubrica "Suma datorata/de recuperat/de restituit" se inscrie, dupa caz, cifra 0 (zero).
    Necompletarea tabelului din sectiunea B in situatia de mai sus, pentru una dintre obligatiile de plata prevazute in vectorul fiscal, echivaleaza cu nedeclararea obligatiei de plata respective.
    Atentie! Sumele inscrise in declaratie nu cuprind diferentele de impozite si taxe stabilite prin actele de control.
    B1. Pentru impozitele/taxele/contributiile cuprinse la pozitiile 5*) - 8, 19 - 35, 38 - 56 din nomenclatorul prevazut in anexa nr. 3, formularul se completeaza astfel:
    Col. "Denumire obligatie bugetara": se inscrie denumirea obligatiei bugetare, conform nomenclatorului, datorata in perioada de raportare.
    Col. "Suma":
    Rd. 1 "Suma datorata": se inscrie suma reprezentand impozit/taxa/contributie datorata in perioada de raportare, conform legii.
    Rd. 3 "Suma de plata": se va inscrie suma de la rd. 1.
    1. Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor: se completeaza lunar de platitorii de venituri din salarii si asimilate acestora, in conformitate cu art. 58 din Codul fiscal.
    Rd. 1 "Suma datorata": se inscrie suma reprezentand impozitul pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, care trebuie virata la bugetul de stat, inclusiv suma de recuperat/de restituit, potrivit art. 61 alin. (2) din Codul fiscal, in limita impozitului datorat, aferent lunii de raportare.
    Rd. 3 "Suma de plata": se va inscrie suma de la rd. 1.
    2. Impozit pe profit datorat de persoane juridice straine: se completeaza trimestrial de persoana juridica straina, de reprezentantul fiscal sau de persoana juridica rezidenta care are obligatia de a plati impozitul pe profit pentru veniturile din vanzarea/cesionarea proprietatilor imobiliare si/sau titlurilor de participare, realizate in Romania de persoana juridica straina, in conformitate cu art. 13 lit. d), art. 30 si 33 din Codul fiscal.
    Rd. 1 "Suma datorata": se inscrie suma reprezentand impozit pe profit datorat de persoana juridica straina, pentru veniturile realizate din vanzarea/cesionarea proprietatilor imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana.
    Rd. 3 "Suma de plata": se va inscrie suma de la rd. 1.
    Pentru impozitul pe profit datorat de persoane juridice straine care isi desfasoara activitatea prin intermediul unui sediu permanent situat in Romania si impozitul pe profit din asociere datorat de persoane juridice straine, datorat in conformitate cu art. 13 lit. b) si c) din Codul fiscal, se vor avea in vedere instructiunile de la lit. B3 pct. 3.
    3. Pentru contributiile sociale prevazute la pozitiile 32 - 35, 38 - 43 din nomenclatorul prezentat in anexa nr. 3, formularul se completeaza de catre angajatori sau entitati asimilate acestora, in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementari in domeniul financiar si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.644/2003.
    Rd. 1 "Suma datorata": se inscrie suma reprezentand contributia sociala datorata in perioada de raportare, conform legislatiei specifice privind contributiile sociale.
    Rd. 3 "Suma de plata": se va inscrie suma de la rd. 1.
    La pozitia 41 "Contributia pentru asigurari sociale de sanatate, calculata pentru concediile medicale, care se deduce din contributia de asigurari sociale datorata de angajator" din nomenclatorul prevazut in anexa nr. 3 se inscrie contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata pentru persoanele care se afla in concediu medical, in concediu medical de sarcina si lehuzie sau in concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani.
------------
    *) A se vedea si instructiunile de la lit. B3 pct. 3.

    B2. Pentru contributiile sociale datorate de angajatori, prevazute la pozitiile 36 si 37 din nomenclatorul prezentat in anexa nr. 3, formularul se completeaza de catre angajatori sau entitati asimilate acestora, in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 86/2003, Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.644/2003 si legislatiei specifice privind contributiile sociale.
    Rd. 1 "Suma datorata": se inscrie suma reprezentand contributia sociala datorata de angajatori in perioada de raportare, conform legii.
    Rd. 2 "Suma deductibila": se inscrie suma reprezentand:
    - facilitati/deduceri acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj in conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare (cum ar fi suma cuvenita angajatorilor care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamant, absolventi din randul persoanelor cu handicap, someri in varsta de peste 45 de ani, someri intretinatori unici de familie);
    - deduceri/prestatii de asigurari sociale efectuate din bugetul asigurarilor sociale de stat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare (cum ar fi indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, pentru maternitate, pentru cresterea copilului, care se plateste de angajator asiguratilor in contul asigurarilor sociale, precum si contributia asigurarilor sociale de sanatate aferenta concediilor medicale, concediilor medicale de sarcina si lehuzie sau concediilor medicale pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare).
    Rd. 3 "Suma de plata": se inscrie suma reprezentand diferenta dintre suma datorata si cea deductibila, respectiv dintre suma inscrisa la rd. 1 si suma inscrisa la rd. 2. In situatia in care suma inscrisa la rd. 1 este mai mica decat suma inscrisa la rd. 2, se va inscrie cifra 0 (zero).
    B3. Pentru impozitele cuprinse la pozitiile 1 - 4 si 5*) din nomenclatorul prevazut in anexa nr. 3, formularul se completeaza astfel:
    1. Impozit pe profit: se completeaza lunar, trimestrial, dupa caz, de platitorii de impozit pe profit, pentru activitatea proprie, in conformitate cu art. 13 lit. a) din Codul fiscal.
    Se vor completa rd. 1 si rd. 3 sau rd. 4, dupa caz.
    Nu se completeaza de catre organizatiile nonprofit, de catre contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, din pomicultura si viticultura.
    De asemenea, contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (7) din Codul fiscal, care au definitivat pana la data de 15 februarie inchiderea exercitiului financiar anterior si care platesc impozitul pe profit aferent anului fiscal incheiat pana la data de 15 februarie a anului urmator, nu completeaza formularul pentru impozitul pe profit pentru luna decembrie sau trimestrul IV, dupa caz.
    Rd. 1 "Suma datorata": se inscrie suma reprezentand impozit pe profit datorat pentru perioada de raportare, calculata ca diferenta intre impozitul pe profit datorat cumulat de la inceputul anului la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe profit datorat cumulat de la inceputul anului la sfarsitul perioadei precedente celei de raportare, in situatia in care pe cumulat, in perioada de raportare, s-a inregistrat profit impozabil.
    Rd. 3 "Suma de plata": se va inscrie suma de la rd. 1.
    Rd. 4 "Suma de recuperat": se inscrie suma reprezentand impozit pe profit de recuperat pentru perioada de raportare, calculata ca diferenta intre impozitul pe profit datorat cumulat de la inceputul anului la sfarsitul perioadei precedente celei de raportare si impozitul pe profit datorat cumulat de la inceputul anului la sfarsitul perioadei de raportare, in situatia in care in perioada de raportare s-a inregistrat pe cumulat pierdere fiscala sau scaderea profitului impozabil (de exemplu, in trimestrul in care se primesc dividendele de la o alta societate unde se detin participatiile sau se inregistreaza cheltuieli nedeductibile fiscal).

    Exemplu:
    Trimestrul I:
    Rezultatul exercitiului: profit impozabil, pe cumulat = 1.000;
    I1 = Impozit pe profit, cumulat = 250;
    Impozit pe profit datorat trim. I = 250;
    Declaratie trim. I:
________________________________________________________________________________
    Suma datorata                                                           250
________________________________________________________________________________
    Suma de plata                                                           250
________________________________________________________________________________
    Suma de recuperat                                               nu se
                                                                    completeaza
________________________________________________________________________________

    Trimestrul II:
    Rezultatul exercitiului: profit impozabil, pe cumulat = 700;
    I2 = Impozit pe profit, cumulat, la sfarsitul trim. II = 175;
    Impozit pe profit de recuperat trim. II:
    (I1 - I2 = 250 - 175) = 75;
    Declaratie trim. II:
________________________________________________________________________________
    Suma datorata                                                   nu se
                                                                    completeaza
________________________________________________________________________________
    Suma de recuperat                                                        75
________________________________________________________________________________

    Trimestrul III:
    Rezultatul exercitiului: pierdere fiscala, pe cumulat = 500;
    I3 = Impozit pe profit, cumulat, la sfarsitul trim. III = 0;
    Impozit pe profit de recuperat trim. III =
    (I2 - I3 = 175 - 0) = 175;
    Declaratie trim. III:
________________________________________________________________________________
    Suma datorata                                                   nu se
                                                                    completeaza
________________________________________________________________________________
    Suma de recuperat                                                       175
________________________________________________________________________________

    Trimestrul IV:
    Rezultatul exercitiului: pierdere fiscala, pe cumulat = 1.000;
    I4 = Impozit pe profit, cumulat, la sfarsitul trim. IV = 0;
    Impozit pe profit de recuperat trim. IV =
    (I3 - I4 = 0 - 0) = 0;
    Declaratie trim. IV:
________________________________________________________________________________
    Suma datorata                                                   nu se
                                                                    completeaza
________________________________________________________________________________
    Suma de recuperat                                                         0
________________________________________________________________________________

    2. Impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice: se completeaza de catre persoana juridica romana care are obligatia de a calcula, retine si de a vira impozitul pe profitul cuvenit din asociere persoanelor fizice romane si straine, in conformitate cu art. 13 lit. c) si e) din Codul fiscal.
    Rd. 1 "Suma datorata": se inscrie suma reprezentand impozit pe profit, retinut la sursa, pentru profitul impozabil cuvenit din asociere asociatilor persoane fizice, datorata pentru perioada de raportare, in situatia in care pe cumulat, in perioada de raportare, s-a inregistrat profit impozabil.
    Rd. 3 "Suma de plata": se va inscrie suma de la rd. 1.
    Rd. 4 "Suma de recuperat": se inscrie suma reprezentand impozit pe profit de recuperat pentru perioada de raportare, in situatia in care, in perioada de raportare, s-a inregistrat pe cumulat pierdere fiscala sau scaderea profitului impozabil.
    Se vor avea in vedere si instructiunile prevazute la lit. B3 pct. 1.
    3. Impozit pe profit datorat de persoane juridice straine
    Se completeaza pentru:
    - impozitul pe profit din asociere datorat de persoane juridice straine, prevazute la art. 13 lit. c) din Codul fiscal, caz in care declaratia se completeaza de persoana care are obligatia de a calcula, retine si de a vira impozitul pe profitul cuvenit din asociere persoanelor juridice straine;
    - impozitul pe profit datorat de persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent, conform art. 13 lit. b) din Codul fiscal.
    Rd. 1 "Suma datorata": se inscrie suma reprezentand impozit pe profit datorat pentru perioada de raportare, in situatia in care pe cumulat, in aceasta perioada, s-a inregistrat profit impozabil.
    Rd. 3 "Suma de plata": se va inscrie suma de la rd. 1.
    Rd. 4 "Suma de recuperat": se inscrie suma reprezentand impozit pe profit de recuperat pentru perioada de raportare, calculata in conformitate cu prevederile titlului II din Codul fiscal, in situatia in care, in perioada de raportare, s-a inregistrat pe cumulat pierdere fiscala sau scaderea profitului impozabil.
    Se vor avea in vedere si instructiunile prevazute la lit. B3 pct. 1.
------------
    *) A se vedea si instructiunile de la lit. B3 pct. 3.

    B4. Pentru accizele cuprinse la pozitiile 9 - 17 si pentru impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna, de la pozitia 18 din nomenclatorul prevazut in anexa nr. 3, formularul se completeaza de catre persoanele care datoreaza bugetului de stat sumele cu acest titlu, potrivit titlului VII din Codul fiscal.
    Agentii economici importatori de produse accizabile nu vor cuprinde in declaratie accizele aferente produselor provenite din import, care se declara in Declaratia vamala de import.
    Rd. 1 "Suma datorata": se completeaza cu suma datorata in perioada de raportare.
    Nu se cuprind accizele aferente produselor provenite din import, care se declara in Declaratia vamala de import.
    Rd. 2 "Suma deductibila": se completeaza, daca este cazul, inscriindu-se, dupa caz:
    - suma rezultata din aplicarea cotei procentuale asupra accizelor datorate bugetului de stat pentru tigari si bauturi alcoolice, potrivit art. 46 din Regulamentul de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 884/2001;
    - contravaloarea marcajelor aferente produselor accizabile supuse marcarii, pentru care se calculeaza acciza datorata in perioada de raportare, potrivit prevederilor titlului VII din Codul fiscal.
    Rd. 3 "Suma de plata": se inscrie suma reprezentand diferenta dintre suma datorata si suma deductibila, respectiv dintre suma inscrisa la rd. 1 si suma inscrisa la rd. 2.
    Rd. 4 "Suma de restituit": se inscrie suma reprezentand acciza de restituit, potrivit legii, rezultata in perioada de raportare.

    ANEXA 3

                             NOMENCLATORUL
           obligatiilor de plata la bugetul general consolidat

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumire obligatie bugetara |                Temei legal                |
|crt.|                             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  1.| Impozit pe profit (datorat  | art. 13 titlul II din Codul fiscal        |
|    | de Banca Nationala a        |                                           |
|    | Romaniei)                   |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  2.| Impozit pe profit (datorat  | art. 13 titlul II din Codul fiscal        |
|    | de bancile comerciale)      |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  3.| Impozit pe profit (datorat  | art. 13 titlul II din Codul fiscal        |
|    | de persoane juridice romane,|                                           |
|    | altele decat cele de la     |                                           |
|    | pct. 1 si 2)                |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  4.| Impozit pe profit din       | art. 13 lit. c) si e) titlul II din       |
|    | asociere datorat de persoane| Codul fiscal                              |
|    | fizice                      |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  5.| Impozit pe profit datorat de| art. 13 lit. b), c) si d) titlul II din   |
|    | persoane juridice straine   | Codul fiscal                              |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  6.| Impozit pe veniturile din   | art. 36 titlul II din Codul fiscal        |
|    | dividende distribuite       |                                           |
|    | persoanelor juridice        |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  7.| Impozit pe veniturile       | art. 103 si art. 105 titlul IV din        |
|    | microintreprinderilor       | Codul fiscal                              |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  8.| Impozit pe veniturile       | art. 111 titlul IV din Codul fiscal       |
|    | microintreprinderilor din   |                                           |
|    | asociere datorat de persoane|                                           |
|    | fizice                      |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
|  9.| Accize din vanzarea de bere | art. 162 titlul VII din Codul fiscal      |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 10.| Accize din vanzarea de      | art. 162 titlul VII din Codul fiscal      |
|    | vinuri                      |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 11.| Accize din vanzarea de      | art. 162 titlul VII din Codul fiscal      |
|    | bauturi fermentate, altele  |                                           |
|    | decat bere si vinuri        |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 12.| Accize din vanzarea de      | art. 162 titlul VII din Codul fiscal      |
|    | produse alcoolice           |                                           |
|    | intermediare                |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 13.| Accize din vanzarea de      | art. 162 titlul VII din Codul fiscal      |
|    | alcool etilic               |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 14.| Accize din vanzarea         | art. 162 titlul VII din Codul fiscal      |
|    | produselor din tutun        |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 15.| Accize din vanzarea         | art. 162 titlul VII din Codul fiscal      |
|    | uleiurilor minerale         |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 16.| Accize din vanzarea de cafea| art. 207 titlul VII din Codul fiscal      |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 17.| Accize din vanzarea altor   | art. 207 titlul VII din Codul fiscal      |
|    | produse                     |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 18.| Impozit la titeiul si la    | art. 215 titlul VII din Codul fiscal      |
|    | gazele naturale din         |                                           |
|    | productia interna           |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 19.| Impozit pe veniturile din   | art. 58 si art. 61 titlul III din         |
|    | salarii si asimilate        | Codul fiscal                              |
|    | salariilor                  |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 20.| Impozit pe veniturile din   | art. 53 titlul III din Codul fiscal       |
|    | valorificarea sub orice     |                                           |
|    | forma a drepturilor de      |                                           |
|    | proprietate intelectuala    |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 21.| Impozit pe veniturile din   | art. 53 titlul III din Codul fiscal       |
|    | profesii libere             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 22.| Impozit pe veniturile din   | art. 53 titlul III din Codul fiscal       |
|    | activitati comerciale       |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 23.| Impozit pe veniturile din   | art. 69 titlul III din Codul fiscal       |
|    | dividende distribuite       |                                           |
|    | persoanelor fizice          |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 24.| Impozit pe veniturile din   | art. 69 titlul III din Codul fiscal       |
|    | dobanzi                     |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 25.| Impozit pe veniturile       | art. 69 titlul III din Codul fiscal       |
|    | obtinute din castiguri din  |                                           |
|    | transferul titlurilor de    |                                           |
|    | valoare                     |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 26.| Impozit pe veniturile din   | art. 69 titlul III din Codul fiscal       |
|    | operatiuni de vanzare-      |                                           |
|    | cumparare de valuta la      |                                           |
|    | termen, pe baza de contract |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 27.| Impozit pe veniturile din   | art. 74 titlul III din Codul fiscal       |
|    | pensii                      |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 28.| Impozit pe veniturile din   | art. 81 titlul III din Codul fiscal       |
|    | premii si din jocuri de     |                                           |
|    | noroc                       |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 29.| Impozit pe alte venituri ale| art. 83 si art. 84 titlul III din         |
|    | persoanelor fizice          | Codul fiscal                              |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 30.| Impozit pe veniturile       | art. 114 titlul V din Codul fiscal        |
|    | obtinute din Romania de     |                                           |
|    | nerezidenti - persoanele    |                                           |
|    | fizice                      |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 31.| Impozit pe veniturile       | art. 114 titlul V din Codul fiscal        |
|    | obtinute din Romania de     |                                           |
|    | nerezidenti - persoanele    |                                           |
|    | juridice                    |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 32.| Contributia individuala de  | Legea nr. 19/2000 privind sistemul public |
|    | asigurari sociale retinuta  | de pensii si alte drepturi de asigurari   |
|    | de la asigurati             | sociale, cu modificarile si completarile  |
|    |                             | ulterioare                                |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 33.| Contributia individuala de  | Legea nr. 76/2002 privind sistemul        |
|    | asigurari pentru somaj      | asigurarilor pentru somaj si stimularea   |
|    | retinuta de la asigurati    | ocuparii fortei de munca, cu modificarile |
|    |                             | si completarile ulterioare                |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 34.| Contributia pentru asigurari| Ordonanta de urgenta a Guvernului         |
|    | sociale de sanatate retinuta| nr. 150/2002 privind organizarea si       |
|    | de la asigurati             | functionarea sistemului de asigurari      |
|    |                             | sociale de sanatate, cu modificarile si   |
|    |                             | completarile ulterioare                   |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 35.| Contributia de asigurare    | Legea nr. 346/2002 privind asigurarea     |
|    | pentru accidente de munca si| pentru accidente de munca si boli         |
|    | boli profesionale datorata  | profesionale, cu modificarile si          |
|    | de angajator                | completarile ulterioare                   |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 36.| Contributia de asigurari    | Legea nr. 19/2000 privind sistemul public |
|    | sociale datorata de         | de pensii si alte drepturi de asigurari   |
|    | angajator                   | sociale, cu modificarile si completarile  |
|    |                             | ulterioare                                |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 37.| Contributia de asigurari    | Legea nr. 76/2002 privind sistemul        |
|    | pentru somaj datorata de    | asigurarilor pentru somaj si stimularea   |
|    | angajator                   | ocuparii fortei de munca, cu modificarile |
|    |                             | si completarile ulterioare                |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 38.| Contributia pentru asigurari| Ordonanta de urgenta a Guvernului         |
|    | sociale de sanatate datorata| nr. 150/2002 privind organizarea si       |
|    | de angajator                | functionarea sistemului de asigurari      |
|    |                             | sociale de sanatate, cu modificarile si   |
|    |                             | completarile ulterioare                   |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 39.| Contributia de asigurari    | Legea nr. 19/2000 privind sistemul public |
|    | sociale datorata pentru     | de pensii si alte drepturi de asigurari   |
|    | persoanele pentru care plata| sociale, cu modificarile si completarile  |
|    | drepturilor se suporta din  | ulterioare                                |
|    | bugetul asigurarilor pentru |                                           |
|    | somaj                       |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 40.| Contributia pentru asigurari| Ordonanta de urgenta a Guvernului         |
|    | sociale de sanatate datorata| nr. 150/2002 privind organizarea si       |
|    | pentru persoanele pentru    | functionarea sistemului de asigurari      |
|    | care plata drepturilor se   | sociale de sanatate, cu modificarile si   |
|    | suporta din bugetul         | completarile ulterioare                   |
|    | asigurarilor pentru somaj   |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 41.| Contributia pentru asigurari| Ordonanta de urgenta a Guvernului         |
|    | sociale de sanatate,        | nr. 150/2002 (alin. 2 art. 54);           |
|    | calculata pentru concediile | Normele de aplicare a prevederilor        |
|    | medicale, care se deduce din| Legii nr. 19/2000, cu modificarile si     |
|    | contributia de asigurari    | completarile ulterioare (anexa nr. 1.2)   |
|    | sociale datorata de         |                                           |
|    | angajator                   |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 42.| Contributia pentru asigurari| Ordonanta de urgenta a Guvernului         |
|    | sociale de sanatate datorata| nr. 150/2002 privind organizarea si       |
|    | pentru persoanele care      | functionarea sistemului de asigurari      |
|    | satisfac stagiul militar in | sociale de sanatate, cu modificarile si   |
|    | termen                      | completarile ulterioare                   |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 43.| Contributia pentru asigurari| Ordonanta de urgenta a Guvernului         |
|    | sociale de sanatate datorata| nr. 150/2002 privind organizarea si       |
|    | pentru persoanele care      | functionarea sistemului de asigurari      |
|    | executa o pedeapsa privativa| sociale de sanatate, cu modificarile si   |
|    | de libertate sau se afla in | completarile ulterioare                   |
|    | arest preventiv             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 44.| Varsaminte de la persoanele | Ordonanta de urgenta a Guvernului         |
|    | juridice, pentru persoanele | nr. 102/1999 privind protectia speciala   |
|    | cu handicap neincadrate     | si incadrarea in munca a persoanelor cu   |
|    |                             | handicap, cu modificarile si completarile |
|    |                             | ulterioare                                |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 45.| Taxa asupra activitatilor   | Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 privind  |
|    | daunatoare sanatatii        | finantarea ocrotirii sanatatii aprobata   |
|    |                             | prin Legea nr. 114/1992, cu modificarile  |
|    |                             | si completarile ulterioare                |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 46.| Taxa de dezvoltare cuprinsa | Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind  |
|    | in tariful energiei         | constituirea si utilizarea Fondului       |
|    | electrice si termice        | special pentru dezvoltarea sistemului     |
|    |                             | energetic, cu modificarile si completarile|
|    |                             | ulterioare                                |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 47.| Taxa de timbru social asupra| Ordonanta de urgenta a Guvernului         |
|    | valorii autovehiculelor noi | nr. 118/1999 privind infiintarea si       |
|    | din import, cu capacitate   | utilizarea Fondului national de           |
|    | cilindrica de minimum       | solidaritate, cu modificarile si          |
|    | 2000 cm^3                   | completarile ulterioare                   |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 48.| Taxa pe jocuri de noroc     | Ordonanta de urgenta a Guvernului         |
|    | datorata anticipat sau      | nr. 69/1998 privind regimul de            |
|    | lunar, pe perioada de       | autorizare a activitatilor din domeniul   |
|    | valabilitate a licentei de  | jocurilor de noroc, cu modificarile si    |
|    | exploatare a jocurilor de   | completarile ulterioare                   |
|    | noroc                       |                                           |
|____|_____________________________|                                           |
| 49.| Taxa pe jocuri de noroc     |                                           |
|    | regularizata periodic, in   |                                           |
|    | functie de realizari,       |                                           |
|    | datorata pentru perioada de |                                           |
|    | raportare                   |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 50.| Taxa de timbru social asupra| Ordonanta de urgenta a Guvernului         |
|    | jocurilor de noroc          | nr. 118/1999 privind infiintarea si       |
|    |                             | utilizarea Fondului national de           |
|    |                             | solidaritate, cu modificarile si          |
|    |                             | completarile ulterioare                   |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 51.| Cota din veniturile         | Ordonanta Guvernului nr. 47/1998 privind  |
|    | realizate de persoanele     | constituirea si utilizarea Fondului       |
|    | juridice romane care        | special al aviatiei civile, cu            |
|    | presteaza activitatile      | modificarile si completarile ulterioare   |
|    | prevazute la art. 2 lit. a) |                                           |
|    | din Ordonanta Guvernului    |                                           |
|    | nr. 47/1998 privind         |                                           |
|    | constituirea si utilizarea  |                                           |
|    | Fondului special al         |                                           |
|    | aviatiei civile             |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 52.| Taxa din veniturile         | Ordonanta de urgenta a Guvernului         |
|    | institutiilor de invatamant | nr. 174/2001 privind unele masuri         |
|    | superior                    | pentru imbunatatirea finantarii           |
|    |                             | invatamantului superior, cu modificarile  |
|    |                             | si completarile ulterioare                |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 53.| Taxa pe activitatea de      | Legea minelor nr. 85/2003 si              |
|    | prospectiune, explorare,    | Legea petrolului nr. 134/1995, cu         |
|    | exploatare a resurselor     | modificarile si completarile ulterioare   |
|    | minerale                    |                                           |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 54.| Redevente miniere si        | Legea minelor nr. 85/2003 si              |
|    | petroliere                  | Legea petrolului nr. 134/1995, cu         |
|    |                             | modificarile si completarile ulterioare   |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 55.| Taxa pentru autorizarea si  | Legea nr. 193/2003 pentru modificarea si  |
|    | controlul activitatii       | completarea Legii nr. 111/1996 privind    |
|    | nucleare                    | desfasurarea in siguranta a activitatilor |
|    |                             | nucleare                                  |
|____|_____________________________|___________________________________________|
| 56.| Varsaminte din profitul net | Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind  |
|    |                             | repartizarea profitului la societatile    |
|    |                             | nationale, companiile nationale si        |
|    |                             | societatile comerciale cu capital integral|
|    |                             | sau majoritar de stat, precum si la       |
|    |                             | regiile autonome, cu modificarile si      |
|    |                             | completarile ulterioare                   |
|____|_____________________________|___________________________________________|

    ANEXA 4

    CARACTERISTICI DE TIPARIRE, MODUL DE DIFUZARE, UTILIZARE SI PASTRARE A FORMULARULUI

    Denumire: 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat"
    Cod: 14.13.01.01/a
    Caracteristici de tiparire: se utilizeaza echipament informatic pentru completare si editare cu ajutorul programului de asistenta, asigurat gratuit de catre unitatile fiscale teritoriale.
    Se utilizeaza la: declararea obligatiilor de plata la bugetul general consolidat, datorate de persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de platitor de impozite, taxe si contributii sociale, conform legislatiei in vigoare.
    Se intocmeste de: toti platitorii de impozite, taxe si contributii sociale, carora le revin obligatiile de plata cuprinse in nomenclatorul prezentat in anexa nr. 3.
    Circula: - in format electronic, la organul fiscal competent;
    - in format hartie, in doua exemplare listate, semnate si stampilate potrivit legii:
    - un exemplar insoteste discheta depusa la organul fiscal;
    - un exemplar la platitorul de impozite, taxe si contributii fiscale;
    Se arhiveaza la organul fiscal:
      formatul electronic, in arhiva de documente electronice;
      formatul hartie, la dosarul fiscal al platitorului de impozite si taxe.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 281/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 281 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 281/2004
Ordonanţa 92 2003
privind Codul de procedura fiscala
Legea 571 2003
privind Codul fiscal
Ordin 1842 2003
pentru aprobarea modelului si continutului Declaratiei privind contributiile sociale
Ordin 385 2003
pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind impozitul pe venitul din activitati de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara", cod 14.13.01.13/3i
Ordin 386 2003
privind aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice", cod 14.13.01.14
Legea 85 2003
Legea minelor
OUG 150 2002
privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate
Legea 346 2002
privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
Legea 76 2002
privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
OUG 174 2001
privind unele masuri pentru imbunatatirea finantarii invatamantului superior
Ordonanţa 64 2001
privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome
Legea 19 2000
privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
Ordin 1313 1999
pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat datorate de persoanele juridice
OUG 118 1999
privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate
OUG 102 1999
privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap
OUG 69 1998
privind regimul de autorizare a activitatilor din domeniul jocurilor de noroc
Ordonanţa 47 1998
privind constituirea si utilizarea Fondului special al aviatiei civile
Legea 111 1996
privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare
Legea 134 1995
Legea petrolului
Ordonanţa 29 1994
privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic
Ordonanţa 22 1992
privind finantarea ocrotirii sanatatii
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu