E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 567 din  9 decembrie 2004

privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1197 din 14 decembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In infaptuirea actului de justitie, munca personalului auxiliar de specialitate constituie un sprijin pentru magistrati, competenta si indeplinirea corecta a sarcinilor ce revin acestei categorii de personal jucand un rol important in buna desfasurare a intregii activitati a instantelor judecatoresti si a parchetelor de pe langa acestea.
    Art. 2
    Personalul auxiliar de specialitate functioneaza in cadrul compartimentelor auxiliare de specialitate ale instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea, organizate potrivit art. 106 - 108 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara.
    Art. 3
    (1) Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea este format din: grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentaristi, grefieri arhivari, informaticieni, registratori.
    (2) Corpul grefierilor este alcatuit din grefieri cu studii superioare si grefieri cu studii medii.
    (3) Sunt conexe personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea functiile de agent procedural si aprod.
    Art. 4
    Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, prevazut la art. 3, este obligat ca, prin intreaga sa activitate, sa respecte drepturile si libertatile persoanelor, precum si egalitatea lor in fata legii si sa asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participantilor la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, sa respecte normele deontologice ale profesiei si sa participe la formarea profesionala continua.

    CAP. 2
    Recrutarea personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea

    SECTIUNEA 1
    Recrutarea grefierilor

    Art. 5
    Recrutarea grefierilor se face, de regula, prin Scoala Nationala de Grefieri.
    Art. 6
    (1) Concursul de admitere in Scoala Nationala de Grefieri se organizeaza anual, la nivel national, de catre Scoala Nationala de Grefieri, sub coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Numarul de locuri se stabileste in functie de necesarul de personal calificat al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea.
    (3) Concursul se desfasoara separat, pentru posturile de grefieri cu studii superioare si grefieri cu studii medii.
    Art. 7
    Modul de organizare si desfasurare a concursului de admitere se stabileste prin regulament, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.

    SECTIUNEA a 2-a
    Recrutarea informaticienilor

    Art. 8
    (1) Informaticienii se recruteaza prin concurs pentru ocuparea posturilor vacante.
    (2) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante se organizeaza la nivelul fiecarei curti de apel sau fiecarui parchet de pe langa curtea de apel ori, dupa caz, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau Parchetul National Anticoruptie, cu sprijinul Directiei de exploatare a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Justitiei, care coordoneaza din punct de vedere profesional activitatea informaticienilor, sau al compartimentului informatic din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ori al Parchetului National Anticoruptie, dupa caz.
    (3) Concursul se desfasoara potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea ministrului justitiei, presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie si a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

    SECTIUNEA a 3-a
    Recrutarea grefierilor arhivari, a registratorilor si a personalului conex

    Art. 9
    (1) Grefierii arhivari, registratorii si personalul conex se recruteaza prin concurs pentru ocuparea posturilor vacante.
    (2) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante se organizeaza la nivelul fiecarei curti de apel sau, dupa caz, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau la Parchetul National Anticoruptie, cu sprijinul Scolii Nationale de Grefieri, potrivit regulamentului de organizare si desfasurare a concursului, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.
    Art. 10
    Grefierii arhivari si registratorii care promoveaza concursul prevazut la art. 9 vor efectua un stagiu de specializare de doua luni in cadrul Scolii Nationale de Grefieri.

    CAP. 3
    Scoala Nationala de Grefieri

    SECTIUNEA 1
    Organizarea si functionarea Scolii Nationale de Grefieri

    Art. 11
    (1) Scoala Nationala de Grefieri este o institutie publica, cu personalitate juridica, aflata in coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, care realizeaza formarea initiala a grefierilor si a celuilalt personal auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, precum si formarea profesionala continua a acestora, in conditiile legii.
    (2) Scoala Nationala de Grefieri nu face parte din sistemul national de invatamant si educatie si nu este supusa dispozitiilor legale in vigoare cu privire la acreditarea institutiilor de invatamant si recunoasterea diplomelor.
    (3) Scoala Nationala de Grefieri are sediul in municipiul Bucuresti.
    (4) Scoala Nationala de Grefieri isi poate desfasura activitatea si in teritoriu, in centre si puncte zonale de formare profesionala, organizate potrivit legii.
    Art. 12
    (1) Scoala Nationala de Grefieri este condusa de consiliul de conducere, care este format din 9 membri, astfel:
    a) un judecator si un procuror desemnati de Consiliul Superior al Magistraturii;
    b) 2 reprezentanti alesi din cadrul personalului de instruire al Scolii Nationale de Grefieri;
    c) directorul Institutului National al Magistraturii;
    d) un reprezentant al Directiei organizarea instantelor si resurse umane din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii;
    e) 2 reprezentanti ai cursantilor, unul dintre cursantii cu studii superioare si unul dintre cursantii cu studii medii, alesi pe durata cursurilor;
    f) directorul Scolii Nationale de Grefieri, care face parte de drept din consiliul de conducere si prezideaza sedintele acestuia.
    (2) Mandatul membrilor consiliului de conducere este de 4 ani, cu exceptia mandatului reprezentantilor cursantilor, care sunt alesi pe durata studiilor.
    Art. 13
    Consiliul de conducere propune proiectul de buget si hotaraste asupra problemelor care privesc organizarea si functionarea Scolii Nationale de Grefieri, la propunerea directorului acestei institutii.
    Art. 14
    (1) Scoala Nationala de Grefieri este finantata de la bugetul de stat, prin bugetul Consiliului Superior al Magistraturii, in conditiile legii.
    (2) Directorul Scolii Nationale de Grefieri este ordonator tertiar de credite.
    Art. 15
    (1) Numarul maxim de posturi pentru Scoala Nationala de Grefieri este stabilit prin hotarare a Guvernului.
    (2) Structura organizatorica, statele de functii si statele de personal ale Scolii Nationale de Grefieri se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii.
    Art. 16
    (1) Conducerea curenta a Scolii Nationale de Grefieri este asigurata de director, 2 directori adjuncti si un director economic.
    (2) Directorul si directorii adjuncti sunt numiti de Consiliul Superior al Magistraturii din randul personalului de instruire care are calitatea de magistrat, pentru o perioada de 4 ani, fara posibilitatea reinvestirii.
    Art. 17
    Organizarea si functionarea Scolii Nationale de Grefieri se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.
    Art. 18
    (1) Personalul de instruire al Scolii Nationale de Grefieri este numit de Consiliul Superior al Magistraturii dintre magistrati, grefieri cu studii superioare sau alti specialisti.
    (2) Personalul prevazut la alin. (1) poate fi numit de Consiliul Superior al Magistraturii si prin detasare in cadrul Scolii Nationale de Grefieri, in conditiile legii.
    Art. 19
    Salarizarea personalului de conducere si de instruire se face potrivit legii de salarizare a personalului din cadrul organelor autoritatii judecatoresti.
    Art. 20
    (1) Cadrele didactice din invatamantul superior juridic ce detin functii de conducere sau de executie in cadrul Scolii Nationale de Grefieri sunt asimilate magistratilor, pe perioada exercitarii functiilor.
    (2) Grefierii cu studii superioare care desfasoara activitati de instruire in cadrul Scolii Nationale de Grefieri sunt incadrati potrivit functiei corespunzatoare din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

    SECTIUNEA a 2-a
    Formarea initiala a personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea

    Art. 21
    (1) Formarea initiala se desfasoara diferit pentru grefierii cu studii superioare juridice, grefierii cu studii superioare de alta specialitate si grefierii cu studii medii.
    (2) Pentru grefierii cu studii superioare juridice durata cursurilor este de un an si consta in pregatirea teoretica si stagiu practic.
    (3) Pentru grefierii cu studii superioare de alta specialitate sau studii medii durata cursurilor este de 2 ani si include pregatire teoretica si stagiu practic.
    (4) Stagiile practice se desfasoara la instantele judecatoresti si la parchetele de pe langa acestea.
    Art. 22
    (1) La absolvirea cursurilor Scolii Nationale de Grefieri cursantii vor sustine un examen final.
    (2) Media de absolvire a Scolii Nationale de Grefieri este cel putin 6.
    (3) Cursantilor care au promovat examenul de absolvire a Scolii Nationale de Grefieri li se elibereaza atestate.
    Art. 23
    Absolventii cu atestat ai Scolii Nationale de Grefieri vor fi repartizati, in ordinea mediilor de absolvire, pe posturile vacante de la instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea sau, dupa caz, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ori la Parchetul National Anticoruptie, pentru care au sustinut concursul de admitere.
    Art. 24
    (1) Absolventii care au obtinut media de absolvire cel putin 7 vor fi incadrati in treapta profesionala imediat superioara celei de debutant.
    (2) Absolventii care au obtinut medii intre 6 si 7 vor fi incadrati ca debutanti.
    Art. 25
    (1) In perioada studiilor, Scoala Nationala de Grefieri acorda cursantilor o indemnizatie lunara de cursant, in cuantum egal cu salariul de baza brut pentru functia de grefier debutant, in raport cu nivelul studiilor absolvite.
    (2) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) are natura si regimul juridic al unui drept salarial si se plateste din fondul prevazut in bugetul anual aprobat al Consiliului Superior al Magistraturii.
    Art. 26
    Perioada in care o persoana a avut calitatea de cursant al Scolii Nationale de Grefieri, daca a promovat examenul de absolvire a Scolii Nationale de Grefieri, constituie vechime in munca si vechime in specialitate.
    Art. 27
    (1) Absolventii Scolii Nationale de Grefieri au obligatia de a ramane 5 ani in cadrul institutiilor autoritatii judecatoresti.
    (2) In cazul in care un absolvent al Scolii Nationale de Grefieri este eliberat din functie inainte de expirarea perioadei de 5 ani, din initiativa sa ori din motive care ii sunt imputabile, acesta este obligat sa restituie indemnizatia de cursant si cheltuielile de scolarizare efectuate cu formarea sa, proportional cu timpul ramas pana la implinirea termenului prevazut la alin. (1).
    Art. 28
    Stagiul de specializare prevazut la art. 10 are loc in cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, pentru care au sustinut concursul, sub indrumarea personalului de instruire al Scolii Nationale de Grefieri.

    SECTIUNEA a 3-a
    Formarea profesionala continua

    Art. 29
    (1) Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea are obligatia de a participa cel putin o data la 5 ani la o forma de pregatire profesionala continua, organizata de Scoala Nationala de Grefieri.
    (2) In cazul informaticienilor, pregatirea profesionala continua se realizeaza prin participarea, cel putin o data pe an, la cursuri de specialitate organizate la institutii de profil, pe baza conventiilor de colaborare incheiate cu curtile de apel ori cu parchetele de pe langa curtile de apel sau, dupa caz, cu Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ori cu Parchetul National Anticoruptie.
    Art. 30
    (1) Formarea continua se desfasoara sub forma de seminarii, sesiuni de pregatire, conferinte, vizite de lucru, stagii de formare in strainatate.
    (2) Seminariile si sesiunile de formare continua a grefierilor care isi desfasoara activitatea in cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea se realizeaza pe baza unui program anual aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, care este comunicat tuturor instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea in luna decembrie a anului anterior.
    (3) Grefierii vor avea posibilitatea sa opteze, in limita locurilor disponibile, pentru activitatile de formare continua care ii intereseaza.
    Art. 31
    (1) La sfarsitul fiecarui seminar sau fiecarei sesiuni de formare continua, organizata potrivit art. 30, personalul primeste o adeverinta in care sunt consemnate si rezultatele obtinute in urma evaluarii cunostintelor acumulate.
    (2) Absolvirea oricarei forme de pregatire continua organizate de Scoala Nationala de Grefieri sau, dupa caz, de institutiile de profil informatic constituie un punctaj, care se are in vedere la evaluarea anuala a personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea.
    Art. 32
    In completarea formarii continue organizate de Scoala Nationala de Grefieri, la nivelul fiecarei instante si fiecarui parchet, se vor organiza, trimestrial, ore de pregatire profesionala a personalului auxiliar de specialitate, sub indrumarea unui magistrat desemnat de conducatorul fiecarei instante judecatoresti sau fiecarui parchet de pe langa aceasta.

    CAP. 4
    Numirea, promovarea, suspendarea si eliberarea din functie a personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea

    SECTIUNEA 1
    Numirea in functie

    Art. 33
    (1) Poate fi numita in functia de grefier persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
    a) are cetatenia romana, domiciliul in Romania si capacitate deplina de exercitiu;
    b) nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal si se bucura de o buna reputatie;
    c) cunoaste limba romana;
    d) este apta, din punct de vedere medical, pentru exercitarea functiei;
    e) are studii superioare de specialitate sau studii medii, cunostinte de operare pe calculator sau de dactilografiere;
    f) este absolventa a Scolii Nationale de Grefieri.
    (2) La numirea in functia de grefier, pentru indeplinirea conditiei prevazute la alin. (1) lit. e), este necesara absolvirea de studii superioare juridice sau de studii medii.
    (3) Pentru numirea in functia de grefier statistician, pentru indeplinirea conditiei prevazute la alin. (1) lit. e), este necesara absolvirea de studii superioare economice, studii superioare juridice sau studii medii economice.
    (4) Pentru numirea in functia de grefier documentarist, pentru indeplinirea conditiei prevazute la alin. (1) lit. e), este necesara absolvirea de studii superioare juridice, studii superioare de administratie publica sau filologice ori studii medii.
    Art. 34
    Pentru numirea in functia de informatician sunt necesare indeplinirea conditiilor prevazute la art. 33 alin. (1) lit. a) - d) si absolvirea de studii superioare de specialitate.
    Art. 35
    Functiile de informatician pot fi nominalizate potrivit nomenclatorului de functii de specialitate prevazute de lege pentru functiile de specialitate informatica.
    Art. 36
    In cazuri exceptionale, Consiliul Superior al Magistraturii poate decide organizarea unui concurs la nivel national sau poate aviza numirea in functia de grefier, fara concurs, pentru persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 33 alin. (1) lit. a) - e) si au o vechime in specialitate de cel putin 10 ani.
    Art. 37
    Grefierii si informaticienii sunt numiti prin decizie de catre presedintii curtilor de apel sau, dupa caz, de procurorii generali ai parchetelor de pe langa acestea, in a caror circumscriptie teritoriala urmeaza sa isi desfasoare activitatea.
    Art. 38
    (1) Poate fi numita in functia de grefier arhivar, registrator, agent procedural sau aprod persoana care are studii medii si indeplineste conditiile prevazute la art. 33 alin. (1) lit. a) - d).
    (2) Numirea pe posturile prevazute la alin. (1) se face pe baza de concurs, organizat la nivelul curtilor de apel, al parchetelor de pe langa acestea sau, dupa caz, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau la Parchetul National Anticoruptie.
    (3) Modul de organizare si desfasurare a concursului se stabileste prin regulament aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.
    Art. 39
    Grefierii arhivari si registratorii sunt numiti prin decizie de catre presedintii curtilor de apel sau, dupa caz, de procurorii generali ai parchetelor de pe langa acestea ori, dupa caz, de presedintii tribunalelor sau de prim-procurorii parchetelor de pe langa acestea, in a caror circumscriptie teritoriala urmeaza sa isi desfasoare activitatea.
    Art. 40
    (1) Inainte de a incepe sa isi exercite functia, personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea depune juramantul in fata conducatorului instantei judecatoresti sau al parchetului de pe langa aceasta, la care este numit.
    (2) Dispozitiile art. 32 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor se aplica in mod corespunzator.
    Art. 41
    Informaticienii sunt subordonati, din punct de vedere administrativ, conducatorului instantei sau parchetului din care fac parte si, din punct de vedere profesional, Directiei de exploatare a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Justitiei sau, dupa caz, compartimentului corespunzator din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ori Parchetului National Anticoruptie.

    SECTIUNEA a 2-a
    Promovarea personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea

    Art. 42
    (1) Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, incadrat pentru prima data dupa terminarea studiilor, are calitatea de debutant o perioada de 6 luni de la incadrare, fiind definitivat in functie pe baza de examen, cu exceptia absolventilor prevazuti la art. 24 alin. (1).
    (2) In cazul nepromovarii examenului de definitivare in functie, perioada prevazuta la alin. (1) poate fi prelungita cu inca 6 luni. Nepromovarea pentru a doua oara a examenului de definitivare atrage eliberarea din functie ca necorespunzator profesional.
    Art. 43
    Promovarea in functii de executie se face prin concurs sau examen, in functia imediat superioara.
    Art. 44
    (1) Promovarea in functii de executie in grade sau trepte profesionale superioare, in cadrul aceleiasi instante sau aceluiasi parchet, se face prin examen.
    (2) Promovarea la instante sau parchete superioare se face numai prin concurs, organizat la nivelul curtilor de apel ori al parchetelor de pe langa acestea sau, dupa caz, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ori la Parchetul National Anticoruptie, pentru personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, care are o vechime de cel putin 3 ani in functia in care este incadrat si calificativul "foarte bine" in aceasta perioada.
    (3) Modul de organizare si desfasurare a concursului sau examenului se stabileste prin regulament, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.
    (4) Pentru promovarea in functii de executie in cazul informaticienilor, la elaborarea regulamentului prevazut la alin. (3) vor fi avute in vedere, dupa caz, si propunerile ministrului justitiei, ale presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie si ale procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    Art. 45
    (1) Promovarea in functii de conducere - de prim-grefier, de grefier-sef sau de informatician-sef - se face de colegiul de conducere al instantei sau parchetului, dupa caz, pe baza candidaturilor depuse, a unui proiect de imbunatatire a activitatii personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea si a unui interviu. Pentru promovarea in functia de informatician-sef la curti de apel si tribunale, respectiv la parchetele de pe langa aceste instante, la sedinta colegiului de conducere participa si un reprezentant al compartimentului de specialitate informatica din cadrul Ministerului Justitiei, respectiv al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, care verifica aptitudinile profesionale ale candidatilor, necesare implementarii Strategiei de informatizare a sistemului judiciar.
    (2) La selectia grefierilor si informaticienilor pentru numirea in functii de conducere se are in vedere indeplinirea urmatoarelor criterii:
    a) o vechime de minimum 5 ani in functia de grefier, respectiv de informatician;
    b) activitate profesionala deosebita, evaluata cu calificativul "foarte bine" in ultimii 4 ani;
    c) calitati manageriale.
    Art. 46
    (1) Numirea in functia de prim-grefier sau grefier-sef se face pentru o perioada de 5 ani, cu posibilitatea reinvestirii, prin decizie a presedintelui curtii de apel sau a procurorului general al parchetului de pe langa aceasta instanta.
    (2) Numirea in functia de informatician-sef se face pentru o perioada de 5 ani, cu posibilitatea reinvestirii, prin decizie a presedintelui curtii de apel sau a procurorului general al parchetului de pe langa aceasta instanta, cu avizul compartimentului de specialitate informatica din cadrul Ministerului Justitiei sau, dupa caz, din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    (3) In cazul numirii in functia de informatician-sef la Inalta Curte de Casatie si Justitie, nu este necesar avizul prevazut la alin. (2).
    Art. 47
    Dispozitiile art. 45 si 46 se aplica in mod corespunzator si in cazul promovarii in functia de grefier arhivar-sef.

    SECTIUNEA a 3-a
    Suspendarea din functie a personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea

    Art. 48
    (1) Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea este suspendat din functie in urmatoarele cazuri:
    a) cand a fost pusa in miscare actiunea penala impotriva sa;
    b) cand sufera de o boala psihica, care il impiedica sa isi exercite functia in mod corespunzator;
    c) cand savarseste o abatere disciplinara grava, in conditiile art. 88.
    (2) Suspendarea din functie se dispune de presedintele curtii de apel sau, dupa caz, de procurorul general al parchetului de pe langa aceasta, in a carui circumscriptie teritoriala isi desfasoara activitatea persoana in cauza.
    (3) In perioada suspendarii din functie, potrivit alin. (1) lit. a) si c), celui suspendat nu i se platesc drepturile salariale. Aceasta perioada nu constituie vechime in munca si in specialitate.
    Art. 49
    (1) In cazul prevazut la art. 48 alin. (1) lit. a), presedintele curtii de apel sau, dupa caz, procurorul general al parchetului de pe langa aceasta comunica de indata persoanei in cauza si conducerii instantei sau parchetului unde aceasta functioneaza hotararea prin care s-a dispus suspendarea din functie.
    (2) Daca se dispune scoaterea de sub urmarire penala, incetarea urmaririi penale, achitarea sau incetarea procesului penal fata de persoana in cauza, suspendarea din functie inceteaza, iar aceasta este repusa in situatia anterioara, i se platesc drepturile banesti de care a fost lipsita pe perioada suspendarii din functie si i se recunoaste vechimea in munca si in specialitate pentru aceasta perioada.
    (3) Prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator si in cazul prevazut la art. 48 alin. (1) lit. c), daca se constata nevinovatia persoanei in cauza.
    Art. 50
    (1) In cazul prevazut la art. 48 alin. (1) lit. b), boala psihica se constata printr-o expertiza de specialitate, la sesizarea presedintelui instantei sau, dupa caz, a conducatorului parchetului, iar suspendarea din functie se dispune pe perioada recomandata de comisia medicala de specialitate.
    (2) Dupa expirarea perioadei prevazute la alin. (1), presedintele curtii de apel sau, dupa caz, procurorul general al parchetului de pe langa aceasta, pe baza unei noi expertize, poate hotari incetarea suspendarii si repunerea in functie a persoanei in cauza, prelungirea acesteia sau, daca boala este ireversibila, o elibereaza din functie.
    (3) In perioada suspendarii, persoanei in cauza i se platesc drepturile de asigurari sociale pentru boala, potrivit legii.
    Art. 51
    Decizia de suspendare din functie poate fi contestata la tribunalul de munca si asigurari sociale in a carui circumscriptie teritoriala isi are domiciliul reclamantul.

    SECTIUNEA a 4-a
    Eliberarea din functie a personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea

    Art. 52
    Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea este eliberat din functia de executie sau de conducere in urmatoarele cazuri:
    a) demisie;
    b) pensionare, in conditiile legii;
    c) constatarea nepregatirii profesionale corespunzatoare sau, dupa caz, indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor specifice functiei de conducere;
    d) neindeplinirea oricareia dintre conditiile prevazute pentru numirea in functie;
    e) ca sanctiune disciplinara;
    f) condamnarea definitiva pentru savarsirea unei infractiuni.
    Art. 53
    (1) Eliberarea din functie se dispune prin decizie a conducatorului instantei judecatoresti sau al parchetului de pe langa aceasta, care a dispus numirea in functie.
    (2) Pentru personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea care a urmat cursurile Scolii Nationale de Grefieri, decizia de eliberare din functie prevazuta la alin. (1) se aduce la cunostinta Scolii Nationale de Grefieri, in termen de 30 de zile de la emitere, daca eliberarea din functie are loc inainte de implinirea termenului de 5 ani prevazut de art. 27 alin. (1).
    (3) Pentru informaticieni, in cazul prevazut de art. 52 lit. c), decizia de eliberare din functie se emite cu avizul compartimentului de specialitate informatica din cadrul Ministerului Justitiei sau, dupa caz, din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ori al Parchetului National Anticoruptie.
    Art. 54
    Decizia de eliberare din functie prevazuta pentru cazurile mentionate la art. 52 lit. c) - f) poate fi contestata la tribunalul de munca si asigurari sociale in a carui circumscriptie teritoriala isi are domiciliul reclamantul.

    CAP. 5
    Delegarea, detasarea si transferul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea

    Art. 55
    (1) In cazul in care o instanta judecatoreasca sau un parchet nu poate functiona normal datorita lipsei temporare a unor categorii de personal auxiliar de specialitate, a existentei de posturi vacante ori a altor asemenea cauze, presedintele curtii de apel sau procurorul general al parchetului de pe langa aceasta instanta, la propunerea conducatorului instantei ori al parchetului de pe langa aceasta, poate delega personal auxiliar de specialitate din circumscriptia teritoriala a aceleiasi curti de apel sau a aceluiasi parchet de pe langa aceasta instanta.
    (2) Delegarea personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea se poate face pe o perioada de cel mult 60 de zile si poate fi prelungita, cu acordul persoanei delegate, cel mult 60 de zile intr-un an.
    (3) Delegarea informaticienilor se poate dispune cu avizul prealabil al compartimentului de specialitate informatica din cadrul Ministerului Justitiei, respectiv al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    Art. 56
    (1) Presedintele curtii de apel sau, dupa caz, procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel, cu avizul conducatorului instantei judecatoresti ori al parchetului de pe langa aceasta, poate dispune detasarea personalului auxiliar de specialitate, numai cu acordul scris al acestuia, in cadrul Ministerului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii sau al unitatilor subordonate acestora.
    (2) Durata detasarii este de cel mult un an. In mod exceptional, durata detasarii poate fi prelungita, pentru motive obiective, din 6 in 6 luni, cu respectarea acelorasi conditii.
    Art. 57
    Pe perioada delegarii si detasarii, personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege pentru personalul din unitatile bugetare. Cand salariul si celelalte drepturi banesti prevazute pentru functia in care este detasat personalul auxiliar de specialitate sunt inferioare celor de care acesta beneficiaza la instanta judecatoreasca sau la parchetul de pe langa aceasta, la care este incadrat, acesta isi pastreaza salariul de incadrare si celelalte drepturi banesti ale functiei pe care o detine.
    Art. 58
    Transferul personalului auxiliar de specialitate intre instantele judecatoresti sau parchetele de pe langa acestea se aproba, la cererea acestuia ori a unitatilor interesate, de presedintii curtilor de apel sau, dupa caz, de procurorii generali ai parchetelor de pe langa aceste instante.

    CAP. 6
    Drepturile si indatoririle personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale

    Art. 59
    Stabilirea drepturilor si indatoririlor personalului auxiliar se face tinandu-se seama de locul si rolul acestuia in desfasurarea activitatii de justitie, de raspunderea si complexitatea fiecarei functii, de interdictiile si incompatibilitatile prevazute de lege pentru persoanele care sunt incadrate in institutiile publice.

    SECTIUNEA a 2-a
    Drepturile personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea

    Art. 60
    (1) Pentru activitatea desfasurata, personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea are dreptul la o salarizare stabilita in raport cu nivelul instantei sau parchetului, cu functia detinuta, cu vechimea in munca si in specialitate, precum si cu alte criterii prevazute de lege.
    (2) Informaticienii cu functii de executie si functii de conducere beneficiaza de prevederile privind salarizarea si celelalte drepturi corespunzatoare grefierilor cu studii superioare cu functii de executie si de conducere.
    (3) Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea beneficiaza de salarii de baza, spor de vechime, prime si de alte drepturi salariale, in conditiile legii.
    (4) Salarizarea personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea se stabileste prin lege speciala.
    Art. 61
    Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea este liber sa se asocieze ori sa adere la organizatii sindicale, precum si la organizatii profesionale, locale, nationale sau internationale, in scopul apararii intereselor sale profesionale, sociale si economice.
    Art. 62
    (1) Personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea ii este recunoscut dreptul la greva, in conditiile legii, cu respectarea principiilor continuitatii si al celeritatii activitatii de justitie.
    (2) In timpul grevei se vor asigura serviciile esentiale, nu mai putin de o treime din activitatea normala, asigurandu-se participarea grefierilor la sedintele de judecata sau, dupa caz, la activitatile de urmarire penala pentru solutionarea cauzelor cu arestati in materie penala si in alte materii, pentru cauzele privind obligatiile de intretinere de orice fel, asigurarea dovezilor, solutionarea cererilor de ordonanta presedintiala, precum si in alte cauze considerate urgente, potrivit legii, sau apreciate ca atare de catre instanta.
    Art. 63
    (1) Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea are dreptul de a-si perfectiona in mod continuu pregatirea profesionala.
    (2) Pe perioada in care personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea urmeaza forme de perfectionare profesionala, beneficiaza de drepturile salariale cuvenite, in situatia in care acestea sunt:
    a) organizate la initiativa ori in interesul instantei sau parchetului la care este incadrat;
    b) urmate la initiativa personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, cu acordul presedintelui curtii de apel sau al procurorului general al parchetului de pe langa aceasta, in a caror circumscriptie teritoriala functioneaza;
    c) organizate de Scoala Nationala de Grefieri, de centrele zonale de formare continua, in conditiile legii, sau de alte institutii specializate din tara sau din strainatate.
    (3) In cazul in care formarea si perfectionarea profesionala, in formele prevazute la alin. (2), se organizeaza in afara localitatii in care isi are sediul instanta sau parchetul, personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea beneficiaza de drepturile de delegare, in conditiile art. 57.
    (4) Pentru acoperirea cheltuielilor programelor de formare si perfectionare profesionala a personalului auxiliar de specialitate, organizate in conditiile alin. (2) lit. a) si c), curtile de apel si parchetele de pe langa acestea, precum si, dupa caz, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetul National Anticoruptie au obligatia sa prevada in bugetul anual propriu sumele necesare pentru cheltuielile respective.
    Art. 64
    Instantele si parchetele au obligatia sa asigure personalului auxiliar de specialitate conditii normale de munca si igiena, de natura sa le asigure sanatatea si integritatea fizica si psihica.
    Art. 65
    (1) Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea beneficiaza anual de un concediu de odihna platit de 30 de zile lucratoare.
    (2) In perioada concediului de odihna personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea beneficiaza, o singura data pe an, de transport gratuit dus-intors intre localitatea de domiciliu si localitatea din tara in care isi petrece concediul de odihna.
    (3) Conditiile de efectuare si de plata a concediului de odihna se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, in conditiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 164/2004, cu completarile ulterioare.
    Art. 66
    (1) Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea are dreptul la concedii fara plata, pentru studii sau pentru alte evenimente, in conditii stabilite prin regulamentul prevazut la art. 65 alin. (3).
    (2) Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea are dreptul la concedii medicale, potrivit legislatiei in vigoare.
    Art. 67
    (1) Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, in activitate sau pensionari, precum si sotul/sotia si copiii aflati in intretinerea acestuia beneficiaza in mod gratuit de asistenta medicala, medicamente si proteze, in conditiile respectarii dispozitiilor legale privind plata contributiei la asigurarile sociale de sanatate.
    (2) Conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale, a medicamentelor si protezelor sunt stabilite prin hotarare a Guvernului.
    Art. 68
    (1) Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, astfel cum a fost prevazut la art. 3, cu o vechime de cel putin 25 de ani in functie, beneficiaza, la implinirea varstei prevazute de lege, de pensie de serviciu, in cuantum de 80% din venitul brut realizat in ultima luna de activitate inainte de data pensionarii.
    (2) Pentru fiecare an care depaseste vechimea prevazuta la alin. (1) se adauga la cuantumul pensiei cate 1% din venit, fara a se putea depasi venitul brut avut la data pensionarii.
    (3) De pensia de serviciu beneficiaza si personalul auxiliar cu o vechime intre 20 si 25 de ani in aceasta functie, caz in care cuantumul pensiei prevazut la alin. (1) se micsoreaza cu 1% pentru fiecare an care lipseste din vechimea integrala.
    (4) De prevederile alin. (2) beneficiaza si personalul auxiliar pensionat anterior intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (5) Sotul supravietuitor si copiii personalului prevazut la alin. (1), care au dreptul la pensie de serviciu, beneficiaza de pensie de urmas daca indeplinesc conditiile prevazute pentru aceasta de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (6) Partea din pensia de serviciu care depaseste nivelul pensiei din sistemul public al asigurarilor sociale se suporta din bugetul de stat.
    (7) Pensiile de serviciu ale personalului auxiliar se actualizeaza in raport cu salariul de baza brut al categoriilor de personal auxiliar in activitate.
    Art. 69
    (1) Personalul auxiliar de specialitate cu o vechime continua in justitie de 25 de ani inainte de data pensionarii sau a eliberarii din functie pentru motive neimputabile beneficiaza de o indemnizatie egala cu trei salarii de baza de incadrare lunare brute, care se impoziteaza potrivit legii.
    (2) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) se acorda o singura data in decursul activitatii de personal auxiliar de specialitate si se inregistreaza in dosarul personal, potrivit legii.
    (3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si in cazul decesului personalului auxiliar de specialitate aflat in activitate. In acest caz indemnizatia se acorda sotului sau, dupa caz, sotiei si copiilor care se aflau in intretinerea persoanei in cauza la data decesului.
    Art. 70
    Grefierii cu studii superioare juridice beneficiaza de vechime in specialitate juridica, pentru perioada in care desfasoara aceasta activitate.
    Art. 71
    (1) Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, in activitate, cu o vechime de 25 de ani si, respectiv, 20 de ani, poate fi distins cu Diploma Meritul judiciar clasele II si III, prevazuta de Legea nr. 303/2004, pentru merite deosebite in activitate, respectarea in mod exemplar a indatoririlor de serviciu si obtinerea in decursul intregii activitati numai a calificativului "foarte bine".
    (2) Modalitatea de propunere si conditiile concrete pentru acordarea Diplomei Meritul judiciar clasele II si III se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.
    Art. 72
    Grefierii de sedinta au dreptul la asigurarea in mod gratuit a tinutei vestimentare corespunzatoare instantei la care functioneaza, potrivit legii.
    Art. 73
    Pe langa drepturile prevazute de prezenta lege, personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea beneficiaza si de alte drepturi prevazute de legislatia muncii si de legislatia asigurarilor sociale.
    Art. 74
    (1) Activitatea personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea este evaluata anual de catre conducatorul instantei judecatoresti sau al parchetului de pe langa aceasta in care isi desfasoara activitatea, prin acordarea calificativelor "foarte bine", "bine", "satisfacator" si "nesatisfacator".
    (2) Evaluarile si calificativele anuale se pastreaza la dosarul profesional personal.
    (3) In cazul informaticienilor, evaluarea se realizeaza cu sprijinul compartimentului de specialitate informatica din cadrul Ministerului Justitiei sau, dupa caz, din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ori din cadrul Parchetului National Anticoruptie si se semneaza atat de presedintele curtii de apel sau de procurorul general al parchetului de pe langa aceasta instanta, cat si de catre seful compartimentului informatic din cadrul Ministerului Justitiei, respectiv al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau al Parchetului National Anticoruptie.
    Art. 75
    (1) Evolutia activitatii personalului de la intrarea in justitie si pana la incetarea functiei se consemneaza in fisa profesionala aprobata de Consiliul Superior al Magistraturii, aflata la dosarele profesionale care se intocmesc si se pastreaza de curtea de apel sau parchetul de pe langa aceasta instanta, in a carui circumscriptie teritoriala isi desfasoara activitatea ori, dupa caz, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau la Parchetul National Anticoruptie.
    (2) Datele continute in dosarul profesional sunt confidentiale, in conditiile prevazute de lege.
    (3) Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea are acces la propriul dosar profesional si poate obtine copii ale actelor existente in dosar.

    SECTIUNEA a 3-a
    Indatoririle personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea

    Art. 76
    Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea are obligatia sa isi indeplineasca indatoririle de serviciu cu profesionalism, impartialitate si celeritate, in conformitate cu legea, si sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului justitiei.
    Art. 77
    (1) Functia de grefier este incompatibila cu orice alte functii publice sau private, cu exceptia functiilor didactice din invatamant, in conditiile legii.
    (2) Grefierilor le este interzis:
    a) sa desfasoare activitati comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
    b) sa desfasoare activitati de arbitraj in litigii civile, comerciale sau de alta natura;
    c) sa aiba calitatea de asociat sau de membru in organele de conducere, administrare ori de control la societati civile, societati comerciale, inclusiv la banci sau la alte institutii de credit, societati de asigurare ori financiare, companii nationale, societati nationale sau regii autonome;
    d) sa aiba calitatea de membru al unui grup de interes economic.
    (3) Prin derogare de la regula prevazuta la alin. (2) lit. c), grefierii pot fi actionari sau asociati ca urmare a legii privind privatizarea in masa.
    Art. 78
    (1) Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea este obligat sa pastreze secretul profesional, confidentialitatea in legatura cu faptele si informatiile despre care ia cunostinta in exercitarea functiei, cu privire la procese aflate in curs de desfasurare sau asupra unor cauze cu care a fost sesizat parchetul.
    (2) Personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea nu ii este permis sa comenteze sau sa justifice in presa ori in emisiuni audiovizuale hotararile sau solutiile date in dosarele despre care a luat cunostinta in exercitarea atributiilor de serviciu.
    Art. 79
    Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea este obligat sa respecte programul de lucru si sa rezolve lucrarile in termenele stabilite.
    Art. 80
    (1) Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea este obligat sa aiba, in timpul sedintelor de judecata, tinuta vestimentara corespunzatoare instantei la care functioneaza.
    (2) Tinuta vestimentara se stabileste prin hotarare a Guvernului si se asigura potrivit art. 72.
    Art. 81
    Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea este obligat sa prezinte, in conditiile si la termenele prevazute de lege, declaratia de avere si declaratia de interes.

    CAP. 7
    Raspunderea personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea

    Art. 82
    Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea raspunde civil, disciplinar, administrativ si penal, dupa caz, in conditiile legii.
    Art. 83
    Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea raspunde disciplinar pentru abaterile de la indatoririle de serviciu, precum si pentru comportarile care dauneaza intereselor serviciului sau prestigiului justitiei.
    Art. 84
    Constituie abateri disciplinare:
    a) intarzierea nejustificata in efectuarea lucrarilor;
    b) absentele nemotivate de la serviciu, precum si incalcarea dispozitiilor din regulamentele privind organizarea si functionarea instantelor judecatoresti si a parchetelor de pe langa acestea, referitoare la programul de lucru;
    c) interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri privind satisfacerea unor interese personale, ale membrilor familiilor lui sau ale altor persoane, precum si orice ale imixtiuni in activitatea judecatorilor sau a procurorilor;
    d) atitudinile ireverentioase in timpul exercitarii atributiilor de serviciu fata de judecatori si procurori, fata de colegi, avocati, experti, martori, justitiabili sau orice alta persoana cu care intra in relatii;
    e) nerespectarea confidentialitatii lucrarilor care au acest caracter;
    f) nerespectarea dispozitiilor legale care reglementeaza modul de comunicare fata de terte persoane a datelor si informatiilor referitoare la activitatea instantelor judecatoresti;
    g) manifestari care aduc atingere demnitatii sau probitatii profesionale;
    h) refuzul nejustificat de a indeplini o indatorire ce ii revine potrivit legii si regulamentelor privind organizarea si functionarea instantelor judecatoresti si a parchetelor de pe langa acestea ori alte atributii stabilite de conducatorii instantelor judecatoresti sau ai parchetelor de pe langa acestea;
    i) neglijenta grava ori neglijente repetate in rezolvarea lucrarilor;
    j) incalcarea incompatibilitatilor si a interdictiilor prevazute de lege;
    k) omisiunea grava de a-si indeplini atributiile ce ii revin potrivit legii;
    l) nerespectarea prevederilor cuprinse in Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea.
    Art. 85
    (1) Sanctiunile disciplinare care se pot aplica personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, in raport cu gravitatea abaterilor, sunt:
    a) avertismentul;
    b) reducerea cu 5 - 15% a salariului si/sau a indemnizatiei de conducere, pe o durata de 1 - 3 luni;
    c) retrogradarea in gradul profesional sau treapta profesionala in cadrul aceleiasi functii, pe o durata de 1 - 3 luni;
    d) revocarea din functia de conducere ocupata;
    e) mutarea disciplinara la o alta instanta sau parchet din circumscriptia teritoriala a aceleiasi curti de apel sau, dupa caz, a aceluiasi parchet de pe langa curtea de apel, pe o durata de 1 - 3 luni;
    f) excluderea din profesie.
    (2) In cazul nerespectarii prevederilor cuprinse in Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, conducatorul instantei sau al parchetului care aplica sanctiunea poate dispune ca, pe langa sanctiunea disciplinara aplicata, acesta sa urmeze cursuri de deontologie a profesiei organizate de Scoala Nationala de Grefieri.
    Art. 86
    (1) Sanctiunea prevazuta la art. 85 alin. (1) lit. a) se aplica de conducatorul instantei sau al parchetului in cadrul caruia isi desfasoara activitatea cel sanctionat.
    (2) Sanctiunile prevazute la art. 85 alin. (1) lit. b) - f) se aplica de catre presedintele curtii de apel sau de procurorul general al parchetului de pe langa aceasta, in a carui circumscriptie teritoriala isi desfasoara activitatea cel sanctionat.
    Art. 87
    (1) In cazul in care exista indiciile savarsirii unei abateri disciplinare, conducatorii instantelor judecatoresti sau ai parchetelor de pe langa acestea, prevazuti la art. 86, vor dispune efectuarea cercetarii prealabile.
    (2) Cercetarea prealabila este obligatorie in toate cazurile si se poate efectua prin judecatorii inspectori ai curtilor de apel ori, dupa caz, prin procurorii inspectori din cadrul curtilor de apel sau al parchetelor de pe langa acestea ori printr-un alt judecator sau procuror desemnat de conducatorul curtii de apel ori al parchetului de pe langa aceasta si se finalizeaza printr-un act de constatare.
    (3) Pentru abaterile disciplinare sesizate in cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau, dupa caz, al Parchetului National Anticoruptie, cercetarea prealabila prevazuta la alin. (2) se efectueaza de judecatorii desemnati de colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie ori, dupa caz, de procurorii inspectori din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau al Parchetului National Anticoruptie.
    (4) In cadrul cercetarii prealabile se vor stabili faptele si urmarile acestora, imprejurarile in care au fost savarsite, existenta sau inexistenta vinovatiei, precum si orice date concludente.
    (5) Citarea si ascultarea persoanei in cauza si verificarea apararilor acesteia sunt obligatorii.
    (6) Refuzul persoanei cercetate de a face declaratii sau de a se prezenta la cercetari se constata prin proces-verbal si nu impiedica finalizarea cercetarii.
    Art. 88
    (1) Pe perioada cercetarii prealabile, conducatorul curtii de apel sau al parchetului de pe langa aceasta va putea dispune, in raport cu gravitatea faptei, suspendarea din functie a persoanei in cauza.
    (2) Persoana cercetata poate contesta aceasta masura in termen de 30 de zile de la data comunicarii, la tribunalul de munca si asigurari sociale in a carui circumscriptie teritoriala isi are domiciliul.
    Art. 89
    (1) Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de 30 de zile de la data inregistrarii actului de constatare la cabinetul conducatorului instantei sau al parchetului competent sa aplice sanctiunea, dar nu mai tarziu de un an de la data savarsirii abaterii disciplinare.
    (2) Sanctiunile disciplinare se aplica prin decizie emisa in forma scrisa, in termenul prevazut la alin. (1), si se comunica persoanei sanctionate in cel mult 5 zile de la data emiterii; decizia produce efecte de la data comunicarii.
    (3) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:
    a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
    b) precizarea prevederilor din actele normative in vigoare care au fost incalcate de cel sanctionat;
    c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de cel sanctionat in timpul cercetarii disciplinare prealabile ori motivele pentru care persoana nu a fost citata sau ascultata;
    d) temeiul de drept in baza caruia se aplica sanctiunea disciplinara;
    e) termenul in care sanctiunea disciplinara poate fi contestata;
    f) instanta competenta la care sanctiunea disciplinara poate fi contestata.
    (4) Decizia de sanctionare poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare, la tribunalul de munca si asigurari sociale in a carui circumscriptie teritoriala isi are domiciliul contestatorul.
    (5) Contestatia formulata potrivit alin. (4) nu suspenda executarea. La cererea contestatorului, tribunalul poate dispune suspendarea executarii.

    CAP. 8
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 90
    Prevederile prezentei legi se aplica si personalului auxiliar de specialitate de la instantele si parchetele militare, precum si de la Sectia militara a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Sectia de combatere a infractiunilor de coruptie savarsite de militari a Parchetului National Anticoruptie.
    Art. 91
    (1) Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, aflat in functie la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se considera ca indeplineste conditiile legale pentru ocuparea functiilor in care este numit.
    (2) La intrarea in vigoare a prezentei legi, grefierii dactilografi in functie vor fi incadrati ca grefieri, prin transformarea corespunzatoare a posturilor, cu mentinerea salariilor de incadrare avute. Tehnicienii criminalisti din cadrul parchetelor sunt asimilati grefierilor.
    Art. 92
    Dispozitiile prevazute de prezenta lege pentru presedintii curtilor de apel si procurorii generali ai parchetelor de pe langa aceste instante, in legatura cu numirea, promovarea, suspendarea, sanctionarea si eliberarea din functie, precum si cu alte aspecte privind raporturile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate se exercita de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si de procurorul general al Parchetului National Anticoruptie, pentru personalul auxiliar de specialitate din aceste institutii.
    Art. 93
    (1) Perioada in care personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea a exercitat functii de aceeasi natura in cadrul Curtii Constitutionale sau in cadrul fostelor structuri jurisdictionale ale Curtii de Conturi constituie vechime in specialitate.
    (2) Constituie vechime in specialitate si perioada in care personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea a indeplinit functia de secretar de procuratura, secretar-dactilograf, dactilograf, precum si secretar la fostele arbitraje de stat sau departamentale.
    (3) Pentru informaticieni constituie vechime in specialitate si perioadele lucrate in acelasi domeniu, in alte unitati.
    Art. 94
    (1) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Consiliul Superior al Magistraturii aproba Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea.
    (2) In termenul prevazut la alin. (1), Consiliul Superior al Magistraturii aproba regulamentele prevazute la art. 7, art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (2), art. 17, art. 38 alin. (3), art. 44 alin. (3), art. 65 alin. (3) si art. 71 alin. (2).
    Art. 95
    (1) Litigiile in legatura cu aplicarea prevederilor prezentei legi se solutioneaza de tribunalele de munca si asigurari sociale.
    (2) Pana la infiintarea tribunalelor de munca si asigurari sociale, litigiile prevazute la alin. (1) se solutioneaza de sectiile sau completele specializate pentru solutionarea conflictelor de munca.
    Art. 96
    Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu exceptia dispozitiilor privind formarea profesionala, care intra in vigoare la 16 iulie 2005.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             VALER DORNEANU

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 567/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 567 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 567/2004
OUG 59 2017
Hotărârea 706 2015
Legea 130 2015
Decizia 270 2015
Legea 255 2013
Legea 214 2013
Legea 156 2011
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum şi a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
Legea 263 2010
privind sistemul unitarele pensii publice
Legea 208 2009
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu
Legea 118 2009
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul justitiei
OUG 230 2008
pentru modificarea unor acte normative in domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu
OUG 195 2008
pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul justitiei
Rectificare 567 2004
Decretul 1061 2004
pentru promulgarea Legii privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu