Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.706 din 26.08.2015

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 670 din 03 septembrie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III alin. (2) din Legea nr. 130/2015 pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 290/2005 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 20 aprilie 2005.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul justiţiei, Robert Marius Cazanciuc Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Rovana Plumb Ministrul delegat pentru dialog social, Liviu-Marian Pop Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXĂNORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din
Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize CriminalisticeArticolul 1Pensia de serviciu se acordă, la cerere, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.Articolul 2(1) Beneficiază de pensie de serviciu următoarele persoane:a)care la data solicitării pensiei de serviciu au calitatea de personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, prevăzut la art. 3 alin. (2) din Lege, de personal de specialitate criminalistică şi de personal care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică prevăzut la art. 31 din Lege, precum şi de tehnician criminalist din cadrul parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti, au vârsta de 60 de ani şi au o vechime în specialitate de cel puţin 25 de ani; b)care la data solicitării pensiei de serviciu au calitatea de personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, prevăzut la art. 3 alin. (2) din Lege, de personal de specialitate criminalistică şi de personal care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică prevăzut la art. 31 din Lege, precum şi de tehnician criminalist din cadrul parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti, au vârsta de 60 de ani şi au o vechime în specialitate între 20 şi 25 de ani; c)care la data solicitării pensiei de serviciu nu au calitatea de personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, de personal de specialitate criminalistică, de personal care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, precum şi de tehnician criminalist din cadrul parchetelor, dar care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au o vechime de cel puţin 25 de ani realizată numai în funcţia de personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, de personal de specialitate criminalistică, de personal care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, precum şi de tehnician criminalist din cadrul parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti, vârsta de 60 de ani, iar eliberarea din funcţie a fost din motive neimputabile acestora, potrivit art. 685 alin. (7) şi (8) din Lege; d)care au fost pensionate anterior datei de 25 iulie 2015 şi îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: sunt beneficiare ale unei categorii de pensii din sistemul public de pensii, au o vechime în specialitate de cel puţin 20 de ani, vârsta de 60 de ani şi, la data pensionării, aveau calitatea de personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea, al fostelor notariate de stat, precum şi al fostelor arbitraje de stat sau departamentale; e)care au fost pensionate anterior datei de 25 iulie 2015 şi îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: sunt beneficiare ale unei categorii de pensii din sistemul public de pensii, la data pensionării au avut o altă ocupaţie, au o vechime de cel puţin 25 de ani realizată numai în funcţia de personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, de personal de specialitate criminalistică, de personal care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, precum şi de tehnician criminalist din cadrul parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti, au vârsta de 60 de ani, iar eliberarea din funcţie a fost din motive neimputabile acestora, potrivit art. 685 alin. (7) şi (8) din Lege; f)executorii judecătoreşti, pensionaţi anterior intrării în vigoare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: sunt beneficiari ai unei categorii de pensii din sistemul public de pensii, au vârsta de 60 de ani şi o vechime în funcţia de executor judecătoresc de cel puţin 20 de ani. (2) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, prevăzut la art. 3 alin. (2) din Lege, este format din: grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentarişti, grefieri arhivari, grefieri registratori şi specialişti IT.(3) Personalul de specialitate criminalistică şi personalul care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică, prevăzut la art. 31 din Lege, este format din experţi criminalişti, asistenţi criminalişti, tehnicieni criminalişti şi secretari-dactilografi laborator expertize criminalistice.(4) Persoanele care beneficiază de pensie de serviciu în temeiul hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile sau, după caz, al hotărârilor judecătoreşti definitive nu beneficiază de prevederile Legii. Articolul 3(1) Constituie vechime în specialitate perioada cât personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea:a)a îndeplinit funcţia de grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier arhivar, grefier registrator, specialist IT, agent procedural, aprod şi şofer; b)a îndeplinit, în cadrul instanţelor judecătoreşti, parchetelor de pe lângă acestea, procuraturii, fostelor arbitraje de stat sau departamentale şi fostelor notariate de stat, funcţia de: impiegat, secretar, secretar ajutor, secretar dactilograf, dactilograf, executor judecătoresc, conducător de carte funciară, arhivar, registrator, arhivar-registrator, curier, referent, stenodactilograf, şef de cabinet, funcţionar, statistician, grefier dactilograf, grefier analist programator, informatician; c)a exercitat funcţii de natura celor prevăzute la lit. a) şi b) în cadrul Curţii Constituţionale sau în cadrul fostelor structuri jurisdicţionale ale Curţii de Conturi; d)a exercitat funcţia de tehnician criminalist în cadrul parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti; e)a îndeplinit funcţia de executor judecătoresc, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 188/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pentru specialiştii IT constituie vechime în specialitate şi perioadele lucrate în acelaşi domeniu, în alte unităţi.(3) Constituie vechime în specialitate perioada cât personalul de specialitate criminalistică şi personalul care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică a exercitat funcţia de: expert criminalist, asistent criminalist, tehnician criminalist şi secretar-dactilograf laborator expertize criminalistice.(4) Constituie vechime în funcţie perioada în care personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea a îndeplinit, în cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, funcţia de: grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier arhivar, grefier registrator şi specialist IT.(5) Constituie vechime în funcţie perioada în care personalul de specialitate criminalistică şi personalul care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică prevăzut la art. 31 din Lege a îndeplinit în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice funcţia de: expert criminalist, asistent criminalist, tehnician criminalist şi secretar-dactilograf laborator expertize criminalistice.(6) Constituie vechime în funcţie şi perioada desfăşurată ca tehnician criminalist în cadrul parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti.(7) La calculul vechimii în specialitate se cumulează perioadele în care personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea a desfăşurat activitate în funcţiile prevăzute la alin. (1) şi (2). Articolul 4La calculul pensiei de serviciu, perioada de vechime în funcţie sau în specialitate mai mică de un an, realizată peste vechimea în funcţie sau în specialitate stabilită de Lege pentru acordarea pensiei de serviciu, nu se ia în considerare. Articolul 5(1) Cuantumul pensiei de serviciu pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) este 80% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare realizate, inclusiv sporurile, corespunzătoare ultimelor 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare.(2) Cuantumul pensiei de serviciu, pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi e), este 80% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare, inclusiv sporurile, în procent, din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare, realizate de personalul auxiliar de specialitate, de personalul de specialitate criminalistică, de personalul care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, precum şi de tehnicianul criminalist din cadrul parchetelor, aflat în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime, grad sau treaptă şi nivel al instanţei ori parchetului sau al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice unde a funcţionat solicitantul, înaintea eliberării din funcţia de personal auxiliar de specialitate.(3) Cuantumul pensiei de serviciu pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) este 80% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare, realizate de personalul auxiliar de specialitate aflat în activitate în condiţii identice de funcţie, vechime, grad sau treaptă şi nivel al instanţei ori parchetului unde a funcţionat solicitantul înaintea eliberării din funcţia de personal auxiliar de specialitate, precum şi media sporurilor, în procent, avute în ultimele 12 luni anterioare lunii în care acesta a fost eliberat din funcţie. (4) Cuantumul pensiei de serviciu pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. f) este 80% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare, specifice funcţiei de grefier gradul I, respectiv treapta I, în funcţie de nivelul studiilor, în condiţii identice de funcţie, vechime şi nivel al instanţei sau parchetului, la care se adaugă media sporurilor, în procent, avute în ultimele 12 luni anterioare datei eliberării din funcţie. (5) Pentru aplicarea dispoziţiilor alin. (2)-(4), prin salariul de bază brut lunar folosit la determinarea bazei de calcul se înţelege salariul stabilit conform coeficientului de multiplicare şi valorii de referinţă sectorială la care se adaugă, după caz, celelalte sporuri şi/sau majorări incluse în salariul de bază potrivit legii cum sunt: sporul privind nivelul de instanţă, salariul de merit, indemnizaţia de conducere, sporul pentru vechimea în muncă, sporul de fidelitate, sporul de risc şi suprasolicitare şi sporul de confidenţialitate, realizate de personalul auxiliar de specialitate aflat în activitate în condiţii identice de funcţie, vechime, grad sau treaptă şi nivel al instanţei ori parchetului unde a funcţionat solicitantul înaintea eliberării din funcţia de personal auxiliar de specialitate.(6) Sporurile şi/sau majorările avute în ultimele 12 luni anterioare lunii în care personalul a fost eliberat din funcţie ori partea din acestea, care au fost incluse, în temeiul legii, în baza de calcul a salariului de bază brut lunar prevăzut la alin. (5), nu se cuprind în baza de calcul al pensiei de serviciu. (7) Cuantumul pensiei de serviciu se majorează cu 1% din baza de calcul pentru fiecare an în plus peste vechimea în specialitate de 25 de ani, prevăzută de Lege, fără a depăşi baza de calcul.(8) Cuantumul pensiei de serviciu se diminuează cu 1% din baza de calcul pentru fiecare an în minus faţă de vechimea în specialitate de 25 de ani, prevăzută de Lege.(9) În stabilirea mediei salariilor de bază brute lunare prevăzute la alin. (1) şi (2) se vor lua în considerare numai acele 12 luni anterioare pensionării, în care persoana s-a aflat efectiv în activitate. În situaţia în care perioada celor 12 luni de activitate nu poate fi constituită din luni întregi consecutive, aceasta se va prelungi corespunzător până la completarea celor 12 luni de activitate efectivă.(10) Baza de calcul nu cuprinde sumele primite cu titlu de prime, premii, decontări, restituiri de drepturi aferente altei perioade sau alte drepturi fără caracter salarial. Articolul 6Pensia de urmaş se calculează potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile art. 685 din Lege, susţinătorul decedat.Articolul 7 (1) Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte prin aplicarea procentelor prevăzute la art. 89 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, asupra cuantumului pensiei de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul susţinătorul la data decesului, actualizată, după caz. (2) Pensia de serviciu a susţinătorului decedat se actualizează prin aplicarea procentelor corespunzătoare ratei inflaţiei utilizate la stabilirea valorii punctului de pensie, conform legislaţiei privind sistemul public de pensii, de la data decesului şi până la data stabilirii pensiei de urmaş. Articolul 8Drepturile de pensie de urmaş stabilite ca urmare a opţiunii de trecere de la pensia proprie din sistemul public de pensii la pensia de urmaş stabilită din pensia de serviciu a titularului decedat se cuvin şi se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii. Articolul 9 (1) Pensia de serviciu se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredinţat ori i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal sau prin mandatar desemnat prin procură specială. (2) Cererea de înscriere la pensia de serviciu, însoţită de documentaţia necesară, se depune la casa teritorială de pensii/casa de pensii sectorială competentă, în a cărei rază îşi are domiciliul/reşedinţa persoana îndreptăţită. Cererea poate fi depusă, după caz, şi de către mandatarul desemnat prin procură specială, tutorele, curatorul sau reprezentantul legal.(3) În vederea stabilirii pensiei de serviciu, dosarul de pensie trebuie să cuprindă următoarele documente:a)cererea de înscriere la pensia de serviciu, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1; b)actele necesare stabilirii pensiei conform prevederilor sistemului public de pensii, prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii, sau, după caz, copia ultimei decizii de pensionare ori talonul de pensie; c)adeverinţa-tip întocmită de ultimul angajator care cuprinde elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, respectiv vechimea în specialitate/funcţie şi baza de calcul, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2; pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 2 alin. (1) lit. c)-f), adeverinţa-tip se întocmeşte de ultimul angajator la care a exercitat funcţia de personal auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, de personal de specialitate criminalistică, de personal care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică, precum şi de tehnician criminalist din cadrul parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti; d)alte documente necesare stabilirii şi plăţii pensiei de serviciu. Articolul 10 (1) Odată cu stabilirea cuantumului pensiei de serviciu se stabileşte şi pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii potrivit legislaţiei în vigoare privind sistemul public de pensii.(2) În situaţia în care persoana îndreptăţită la acordarea pensiei de serviciu nu îndeplineşte condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte doar pensia de serviciu, care are regimul juridic al unei pensii pentru limită de vârstă şi se suportă integral din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. La data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, respectiv vârstă standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare, persoana îndreptăţită depune cerere pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă. (3) Persoanele care la data stabilirii pensiei de serviciu beneficiază de o pensie anticipată, pensie anticipată parţială sau pensie de invaliditate, îşi menţin această calitate cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceasta, aferente fiecărei categorii de pensii, până la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii.(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor pensionate pentru limită de vârstă anterior datei de 25 iulie 2015.(5) În cazul în care cuantumul pensiei de serviciu este mai mic decât cel al pensiei din sistemul public de pensii, se acordă cuantumul cel mai avantajos.(6) Partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul public de pensii se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Articolul 11Pensia de serviciu stabilită conform dispoziţiilor Legii se acordă şi se plăteşte astfel: a)începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea la casa teritorială de pensii/casa de pensii sectorială din raza de domiciliu sau de reşedinţă a solicitantului, pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c)-f); b)de la data eliberării din funcţie, prevăzută în decizia conducătorului instanţei judecătoreşti, al parchetului de pe lângă aceasta, al directorului Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, în situaţia personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea, a personalului de specialitate criminalistică şi personalului care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică, precum şi a tehnicienilor criminalişti din cadrul parchetelor, aflaţi în activitate la data depunerii cererii de pensionare; dovada eliberării din funcţie se depune la casa teritorială de pensii/casa de pensii sectorială. Articolul 12Pensia de serviciu se actualizează, din oficiu, în fiecare an, odată cu modificarea valorii punctului de pensie, cu procentul corespunzător ratei inflaţiei utilizat la stabilirea valorii punctului de pensie, conform legislaţiei privind sistemul public de pensii. Articolul 13Stabilirea şi plata pensiilor de serviciu se efectuează de către casele teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Articolul 14Răspunderea pentru corectitudinea şi legalitatea datelor cuprinse în documentele care stau la baza întocmirii dosarului de pensionare, necesare calculului pensiei de serviciu, revine în exclusivitate emitenţilor. Articolul 15Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. ANEXA Nr. 1 la normele metodologice Nr. ...... din ............ CERERE de înscriere la pensia de serviciu conform Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioareCătre: CASA TERITORIALĂ/LOCALĂ DE PENSII ........ ................ ................ ......... Subsemnatul(a), ........ ................ ................ ..........., domiciliat(ă) în localitatea ........ ........ ..........., str. ........ ........ .............. nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ...., judeţul ........ ............, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ............., eliberat(ă) de ........ ............... la data de ..........., CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, născut(ă) la data de ........ ............ în localitatea ........ ................ ............., judeţul ........ ........ ........., fiul (fiica) lui ........ ............... şi al (a) ........ ..............., pensionar pentru*) ........ ................ .........., prin Decizia nr. ............, solicit acordarea pensiei de serviciu, conform Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de:

titular 

urmaş după susţinătorul ........ ................ ........ ..............., decedat/ă la data de ........ ................ ........ ..............., având CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, Dosar pensie nr. ........ ........ .............. În acest scop depun următoarele acte**):

Adeverinţa-tip nr. .......... din ........ .........., cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, eliberată de angajator***);

Decizia de pensie nr. ........... din ........ .......... sau talonul de pensie;

alte acte necesare stabilirii pensiei.Între pensia din sistemul public de pensii şi pensia de serviciu prevăzută de Legea nr. 567/2004 optez pentru pensia cea mai avantajoasă.Data ........ ........ ......... Semnătura ........ ........ ............. *) Se completează numai pentru persoanele care la data solicitării pensiei de serviciu sunt pensionate pentru limită de vârstă. **) Se completează şi se depun după caz. ***) Adeverinţa-tip întocmită conform modelului din anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare.ANEXA Nr. 2la normele metodologice Denumirea unităţii ........ ................ ................ .............. CUI ............., nr. de ordine la registrul comerţului ........ ........ Sediul: localitatea ........ ................ ................ ........ str. ........ ........ .............. nr. ........ ............... Judeţul/Sectorul ........ ................ ............ Telefon/Fax ........ ............... ........ ............... Nr. ................/........ ............... ADEVERINŢĂ-TIP pentru stabilirea pensiei de serviciu conform Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioareAdeverim prin prezenta că domnul/doamna ........ ................ ............., domiciliat(ă) în localitatea ........ ................ ........., str. ........ ........ ............. nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. .., ap. ..., sectorul ..........., judeţul ........ ..........., posesor/posesoare al/a actului de identitate BI/CI seria ..... nr. ........, CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, deţine/a deţinut calitatea de personal ........ ........ ............, se încadrează la art. ..... alin. ...... lit. ....... din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare.Ultima funcţie deţinută ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Vârsta la data solicitării pensiei de serviciu (ani, luni) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ..............

Vechimea în specialitate/funcţie în calitate de ........ ........ ......... (ani) la data de ........ ........ ......... ............... ani
Baza de calcul utilizată la stabilirea pensiei de serviciu, conform Legii nr. 567/2004, cu modificările şi completările ulterioare (lei) ................ lei

Confirmăm faptul că sus-numitul/sus-numita a fost eliberat/eliberată din funcţie din motive neimputabile acestuia/acesteia.*) Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă. Conducătorul unităţii, ........ ........ .......... Direcţia/Serviciul cu atribuţii de salarizare - personal Director/Şef serviciu, ........ ........ ......... *) Se completează numai pentru persoanele care la data solicitării pensiei de serviciu sunt eliberate din funcţie.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 706/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 706 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu