Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 290 din  7 aprilie 2005

privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 331 din 20 aprilie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Gheorghe Barbu

                       p. Ministrul justitiei,
                       Katalin Barbara Kibedi,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

                                  NORME
de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea

    Art. 1
    Pensia de serviciu se acorda, la cerere, la data indeplinirii conditiilor de pensie pentru limita de varsta, prevazute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, denumita in continuare lege.
    Art. 2
    (1) Beneficiaza de pensia de serviciu reglementata de lege personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, prevazut la art. 3 alin. (1) din lege, format din grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentaristi, grefieri arhivari, informaticieni, registratori.
    (2) Beneficiaza de pensia de serviciu, potrivit art. 68 din lege, si persoanele cu functii de agent procedural sau aprod, conexe personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, prevazute la art. 3 alin. (3) din lege, precum si tehnicienii criminalisti din cadrul parchetelor de pe langa instantele judecatoresti, asimilati grefierilor, potrivit art. 91 alin. (2) din lege.
    Art. 3
    (1) Constituie vechime in functie perioada cat personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea:
    a) a indeplinit functia de grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier arhivar, informatician, registrator, agent procedural sau aprod;
    b) a exercitat functii de natura celor prevazute la lit. a) in cadrul Curtii Constitutionale sau in cadrul fostelor structuri jurisdictionale ale Curtii de Conturi;
    c) a exercitat functia de tehnician criminalist in cadrul parchetelor de pe langa instantele judecatoresti;
    d) a indeplinit functia de secretar de procuratura, secretar-dactilograf, dactilograf, precum si secretar la fostele arbitraje de stat sau departamentale.
    (2) Pentru informaticieni, constituie vechime in specialitate si perioadele lucrate in acelasi domeniu, in alte unitati.
    (3) La calculul vechimii in specialitate se cumuleaza perioadele in care personalul auxiliar a desfasurat activitate in functiile prevazute la alin. (1) si (2).
    (4) In sensul prezentelor norme, notiunea de "vechime in functie" prevazuta la art. 68 din lege si notiunea de "vechime in specialitate" prevazuta la art. 93 din lege au acelasi inteles.
    Art. 4
    Beneficiaza de pensie de serviciu urmatoarele persoane:
    a) care la data solicitarii pensiei de serviciu au calitatea de personal auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea si au o vechime de cel putin 25 de ani in functie;
    b) care la data solicitarii pensiei de serviciu au calitatea de personal auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea si au o vechime in functie intre 20 si 25 de ani;
    c) pensionate anterior datei de 1 ianuarie 2005, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: sunt beneficiare ale pensiei pentru limita de varsta, au o vechime in functie de cel putin 20 de ani si la data pensionarii aveau calitatea de personal auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea.
    Art. 5
    La calculul pensiei de serviciu, vechimile in functie mai mici de un an, realizate peste necesarul stabilit de lege, nu se iau in considerare.
    Art. 6
    (1) Cuantumul pensiei de serviciu, stabilita in conditiile art. 68 alin. (1) din lege, se majoreaza cu 1% din venit pentru fiecare an in plus peste vechimea in functie de 25 de ani, prevazuta de lege, fara a se putea depasi venitul brut avut la data pensionarii.
    (2) Cuantumul pensiei de serviciu, stabilita in conditiile art. 68 alin. (1) din lege, se diminueaza cu 1% pentru fiecare an in minus fata de vechimea in functie de 25 de ani, prevazuta de lege.
    Art. 7
    Pensia de urmas se calculeaza potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, din pensia de serviciu aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul in conditiile art. 68 din lege sustinatorul decedat.
    Art. 8
    (1) Cuantumul pensiei de urmas se stabileste prin aplicarea procentelor prevazute la art. 71 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in functie de numarul urmasilor indreptatiti, asupra cuantumului pensiei de serviciu.
    (2) Partea din pensia de urmas stabilita din pensia de serviciu care depaseste nivelul pensiei de urmas, calculata din pensia pentru limita de varsta cuvenita titularului din sistemul public, se suporta din bugetul de stat.
    Art. 9
    Pensiile de urmas calculate conform prevederilor art. 8 se actualizeaza in raport cu salariul de baza brut al categoriilor de personal auxiliar in activitate.
    Art. 10
    Drepturile de pensie de urmas stabilite ca urmare a optiunii de trecere de la pensia proprie din sistemul public la pensia de urmas stabilita din pensia de serviciu a titularului decedat se cuvin si se acorda incepand cu luna urmatoare depunerii cererii.
    Art. 11
    In vederea stabilirii pensiei de serviciu, dosarul de pensie trebuie sa cuprinda:
    a) actele necesare stabilirii pensiei conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) adeverinta prevazuta in anexa nr. 1, intocmita de ultima unitate angajatoare, care cuprinde vechimea in functie si venitul brut realizat in ultima luna de activitate anterioara datei pensionarii.
    Art. 12
    Stabilirea, actualizarea, recalcularea si plata pensiilor de serviciu se efectueaza de catre casele teritoriale de pensii.
    Art. 13
    Pensia de serviciu se acorda la cererea persoanei indreptatite, a mandatarului desemnat de acesta cu procura speciala, a tutorelui sau a curatorului acesteia.
    Art. 14
    (1) Cererea de inscriere la pensie, insotita de documentatia de pensionare si adeverinta prevazuta in anexa nr. 1, se depune la casa teritoriala de pensii in raza careia isi are domiciliul persoana indreptatita, care calculeaza atat pensia din sistemul public, stabilita conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si pensia de serviciu stabilita potrivit prevederilor legii.
    (2) Pensia care se achita titularului este pensia cea mai avantajoasa.
    Art. 15
    Pensia de serviciu pentru persoanele prevazute la art. 4 lit. c) se acorda la cererea titularului, insotita de adeverinta intocmita conform anexei nr. 2.
    Art. 16
    (1) Drepturile de pensie de serviciu se stabilesc si se platesc in conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
    a) de la data indeplinirii conditiilor de pensionare sau de la data solicitarii, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile, respectiv 90 de zile in perioada esalonarii varstelor standard de pensionare si a stagiilor de cotizare, de la aceasta data;
    b) de la data depunerii cererii, daca cererea a fost depusa cu depasirea termenului prevazut la lit. a).
    (2) Pentru persoanele mentionate la art. 4 lit. c), termenul prevazut la alin. (1) lit. a) se calculeaza de la data de 1 ianuarie 2005, data intrarii in vigoare a legii.
    Art. 17
    Casa teritoriala de pensii emite o singura decizie de pensie in care se inscriu distinct cuantumurile celor doua categorii de pensii, pensia din sistemul public, respectiv pensia de serviciu, precum si diferenta dintre cele doua pensii care se suporta de la bugetul de stat. Aceasta diferenta se evidentiaza distinct si in fisa pentru evidenta drepturilor banesti ale pensionarului.
    Art. 18
    In aplicarea prevederilor art. 68 alin. (7) din lege privind actualizarea pensiei de serviciu, se stabileste urmatoarea procedura:
    a) Consiliul Superior al Magistraturii, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul National Anticoruptie si Ministerul Justitiei informeaza in scris Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale ori de cate ori are loc o majorare a salariilor lunare de baza ale personalului auxiliar aflat in activitate si solicita lista persoanelor care beneficiaza de pensie de serviciu;
    b) Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale transmite institutiilor prevazute la lit. a) listele cu titularii pensiilor de serviciu, aflate in plata;
    c) institutiile prevazute la lit. a) transmit Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale adeverinte nominale intocmite conform anexei nr. 3 cu datele necesare actualizarii pensiilor de serviciu. Acestea se comunica caselor teritoriale de pensii in vederea actualizarii.
    Art. 19
    La fiecare actualizare a pensiilor de serviciu, casele teritoriale de pensii emit o noua decizie de pensie, pe baza adeverintelor intocmite si comunicate de institutiile prevazute la art. 18 lit. a). Noua decizie de pensie, insotita de o copie a adeverintei in baza careia s-a efectuat actualizarea, se comunica pensionarului.
    Art. 20
    Raspunderea cu privire la stabilirea venitului brut realizat, pe baza caruia se stabileste, se actualizeaza sau se recalculeaza pensia de serviciu, dupa caz, si a vechimii in specialitate revine institutiei care elibereaza adeverintele prevazute in anexele nr. 1 - 5.
    Art. 21
    Pensia de invaliditate, pensia anticipata si pensia anticipata partiala, pentru personalul prevazut in prezentele norme, se stabilesc si se acorda numai in conditiile prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 22
    Perioadele asimilate prevazute la art. 38 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si perioadele in care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate nu constituie vechime in specialitate si nu pot fi valorificate la stabilirea pensiei de serviciu.
    Art. 23
    Pensia de serviciu se acorda, la cerere, beneficiarului unei pensii de invaliditate, la implinirea varstei standard sau a varstei standard reduse pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta, conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 24
    La recalcularea pensiilor de serviciu in conditiile art. 95 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se are in vedere venitul brut realizat in ultima luna de activitate sau, dupa caz, venitul brut actualizat, daca beneficiarul a desfasurat, dupa pensionare, activitate de personal auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, comunicat prin adeverinta prevazuta in anexa nr. 4.
    Art. 25
    La recalcularea pensiilor de serviciu in conditiile art. 169 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se are in vedere venitul brut avut in ultima luna de activitate dinaintea pensionarii, dupa caz, actualizat, comunicat prin adeverinta prevazuta in anexa nr. 5.
    Art. 26
    Daca vechimea in functie se obtine din insumarea unor perioade realizate in sisteme de asigurari sociale diferite, respectiv sistemul public, sistemul militar, care, potrivit legii, constituie vechime in specialitate, pensia de serviciu se acorda persoanei indreptatite, la cererea acesteia, numai de un singur sistem. In acest caz, in vederea evitarii unor eventuale fraude, institutia care stabileste si plateste drepturile de pensie de serviciu instiinteaza despre acest fapt celelalte sisteme in care beneficiarul a realizat stagii de cotizare sau vechime in serviciu.
    Art. 27
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1
    la norme

    Denumirea unitatii .......................
    Localitatea ..............................
    Judetul/Sectorul .........................
    Telefon ..................................
    Nr. ................../...................

                               ADEVERINTA
pentru stabilirea pensiei de serviciu a personalului auxiliar, conform Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea

    Se adevereste prin prezenta ca domnul/doamna ............................., domiciliat/domiciliata in ....................., str. ..................... nr. ...., bl. ....., sc. ....., ap. ......, sectorul ......, judetul ............., act de identitate ........... seria ...... nr. ............., CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, indeplineste conditiile prevazute la art. 68 alin. (1) - (3), art. 91 alin. (2) si art. 93 alin. (2) din Legea nr. 567/2004, pentru acordarea pensiei de serviciu.
    Functia la data pensionarii ............................................ .
    Varsta la data pensionarii (ani, luni): ................................ .
 ______________________________________________________________________________
| Vechimea in specialitate (ani, luni)     |                                   |
|__________________________________________|___________________________________|
| Venitul brut realizat in ultima luna de  |                                   |
| activitate pe baza caruia se stabileste  |                                   |
| pensia de serviciu (lei)                 |                                   |
|__________________________________________|___________________________________|

    Certificam corectitudinea si legalitatea datelor inscrise in prezenta adeverinta.

    Conducatorul unitatii,                    Directia (Serviciul)
    ......................              cu atributii de salarizare personal
                                             Director (Sef serviciu),
                                        ...................................

    Subsemnatul .............................................. sunt de acord cu inregistrarile din prezenta adeverinta, care corespund realitatii.
    Optez pentru pensia cea mai avantajoasa.

    Semnatura                      Data ......................................
                                   B.I./C.I. seria .... nr. ..................
                                   Eliberat/eliberata la data de .............
                                   de ........................................

    ANEXA 2
    la norme

    Denumirea unitatii .......................
    Localitatea ..............................
    Judetul/Sectorul .........................
    Telefon ..................................
    Nr. ................../...................

                                  ADEVERINTA*)
pentru stabilirea pensiei de serviciu a personalului auxiliar, conform Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea

    Se adevereste prin prezenta ca domnul/doamna ............................., domiciliat/domiciliata in ........................., str. ................. nr. ......, bl. ..., sc. ...., ap. ....., sectorul ....., judetul ................., act de identitate ........ seria .... nr. ................, CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, avand Decizia de pensie nr. ................ din ........................., indeplineste conditiile prevazute la art. 68 alin. (4) din Legea nr. 567/2004, pentru acordarea pensiei de serviciu.
    Functia la data pensionarii: .............................................
 ______________________________________________________________________________
| Vechimea in specialitate (ani, luni)     |                                   |
|__________________________________________|___________________________________|
| Venitul brut realizat pe baza caruia     |                                   |
| se stabileste pensia de serviciu (lei)   |                                   |
|__________________________________________|___________________________________|

    Certificam corectitudinea si legalitatea datelor inscrise in prezenta adeverinta.

    Conducatorul unitatii,                    Directia (Serviciul)
    ......................              cu atributii de salarizare personal
                                             Director (Sef serviciu),
                                        ...................................

    Subsemnatul ............................... sunt de acord cu inregistrarile din prezenta adeverinta, care corespund realitatii.
    Optez pentru pensia cea mai avantajoasa.

    Semnatura                      Data ......................................
                                   B.I./C.I. seria .... nr. ..................
                                   Eliberat/eliberata la data de .............
                                   de ........................................

------------
    *) Se elibereaza beneficiarilor prevazuti la art. 4 lit. c) din prezentele norme.

    ANEXA 3
    la norme

    Denumirea unitatii .......................
    Localitatea ..............................
    Judetul/Sectorul .........................
    Telefon ..................................
    Nr. ................../...................

                                  ADEVERINTA
pentru actualizarea pensiei de serviciu a personalului auxiliar, conform Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea

    Se adevereste prin prezenta ca domnul/doamna ......................, act de identitate .................. seria ..... nr. ............., CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, avand Decizia de pensie nr. ............... din ...................., indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 567/2004, pentru actualizarea pensiei de serviciu, incepand cu data de ............... .
    Functia la data pensionarii: .............................................
 ______________________________________________________________________________
| Venitul brut realizat pe baza caruia se  |                                   |
| actualizeaza pensia de serviciu (lei)    |                                   |
|__________________________________________|___________________________________|

    Certificam corectitudinea si legalitatea datelor inscrise in prezenta adeverinta.

    Conducatorul unitatii,                    Directia (Serviciul)
    ......................              cu atributii de salarizare personal
                                             Director (Sef serviciu),
                                        ...................................

    ANEXA 4
    la norme

    Denumirea unitatii .......................
    Localitatea ..............................
    Judetul/Sectorul .........................
    Telefon ..................................
    Nr. ................../...................

                                  ADEVERINTA
pentru recalcularea pensiei de serviciu, prin valorificarea perioadelor realizate dupa pensionare, a personalului auxiliar, conform Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea

    Se adevereste prin prezenta ca domnul/doamna ............................., domiciliat/domiciliata in ......................., str. .................. nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ....., sectorul ....., judetul ................, act de identitate ......... seria .... nr. .............., CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, avand Decizia de pensie nr. ................. din ......................, indeplineste conditiile pentru recalcularea pensiei de serviciu, conform Legii nr. 567/2004.
    Functia la data recalcularii: ............................................
    Varsta la data recalcularii (ani, luni) ..................................
 ______________________________________________________________________________
| Vechimea in specialitate (ani, luni)     |                                   |
|__________________________________________|___________________________________|
| Venitul brut realizat pe baza caruia     |                                   |
| se recalculeaza pensia de serviciu (lei) |                                   |
|__________________________________________|___________________________________|

    Certificam corectitudinea si legalitatea datelor inscrise in prezenta adeverinta.

    Conducatorul unitatii,                    Directia (Serviciul)
    ......................              cu atributii de salarizare personal
                                             Director (Sef serviciu),
                                        ...................................

    Subsemnatul ............................... sunt de acord cu inregistrarile din prezenta adeverinta, care corespund realitatii.

    Semnatura                      Data ......................................
    .........                      B.I./C.I. seria .... nr. ..................
                                   Eliberat/eliberata la data de .............
                                   de ........................................

    ANEXA 5
    la norme

    Denumirea unitatii .......................
    Localitatea ..............................
    Judetul/Sectorul .........................
    Telefon ..................................
    Nr. ................../...................

                                  ADEVERINTA
pentru recalcularea pensiei de serviciu, cu perioade nevalorificate la calculul initial, a personalului auxiliar, conform Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea

    Se adevereste prin prezenta ca domnul/doamna ............................., domiciliat/domiciliata in ..............., str. .................. nr. ......., bl. ....., sc. ......, ap. ...., sectorul ..........., judetul ..............., act de identitate ............ seria .... nr. ............... CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, avand Decizia de pensie nr. ......... din .............., indeplineste conditiile pentru recalcularea pensiei de serviciu conform Legii nr. 567/2004.
    Functia la data pensionarii: .............................................
    Varsta la data recalcularii (ani, luni): .................................
 ______________________________________________________________________________
| Vechimea in specialitate (ani, luni)     |                                   |
|__________________________________________|___________________________________|
| Venitul brut realizat pe baza caruia     |                                   |
| se recalculeaza pensia de serviciu (lei) |                                   |
|__________________________________________|___________________________________|

    Certificam corectitudinea si legalitatea datelor inscrise in prezenta adeverinta.

    Conducatorul unitatii,                    Directia (Serviciul)
    ......................              cu atributii de salarizare personal
                                             Director (Sef serviciu),
                                        ...................................

    Subsemnatul ............................... sunt de acord cu inregistrarile din prezenta adeverinta, care corespund realitatii.

    Semnatura                      Data ......................................
    .........                      B.I./C.I. seria .... nr. ..................
                                   Eliberat/eliberata la data de .............
                                   de ........................................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 290/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 290 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 290/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu